Page 1

w

GRØNT BYGGERI Netvæ Hvorf rk. or? SIDE 8

Cirkulær økonomi i din organisation SIDE 2

Indeklima i kroner og øre SIDE 6


F5 NETWORKING Formålet med netværksgruppen Grønt Byggeri er at give dig konkrete kompetencer, som kan omsættes direkte til værdi i din virksomhed. Du får viden og individuel sparring med medlemmerne, som ruster dig og din virksomhed til at håndtere netop de udfordringer, I sidder med nu. Vi tilrettelægger de enkelte møder og inviterer eksterne brancheeksperter ind for at sikre et højt vidensniveau. På den måde får medlemmerne et fagligt løft og virksomheden en konkurrencemæssig fordel. Målet er, at du hver gang kommer hjem med nye ideer og konkrete værktøjer, som du kan bruge direkte i dit daglige arbejde til at drive din virksomhed fremad.

Det er kompetencen, som adskiller dette netværk fra de andre. Det er kompetente folk, både dem, som holder oplæg, og deltagerne. Jeg synes, man kan mærke, at folk spiller med - jeg tror, det hæver niveauet, at alle har taget aktivt stilling til at være med, og at der er betalingsfee. ASGER SIMONSEN IT-CHEF, SHOE-D-VISION DELTAGER I NETVÆRKET REMAKING RETAIL

Min tilgang til emnet er, at bæredygtighed kun er bæredygtigt, hvis det ikke går ud over virksomhedens bundlinje. Det skal koste det samme. Det overordnede mål med netværket er at hjælpe danske virksomheder til at få del i væksten inden for cirkulær økonomi ANDERS LENDAGER NETWORK DIRECTOR NETVÆRKET GRØNT BYGGERI

2

NETWORK DIRECTOR Anders Lendager er arkitekt MAA og indehaver af Lendager Group. Han har igennem en årrække beskæftiget sig med bæredygtighed og cirkulær økonomi. Han er både LEED- og DGNB-konsulent, og er dermed én af de få i Danmark, som har papir på at kunne bygge bæredygtigt. Anders er en del af Energistyrelsens Energirenoveringsudvalg samt medlem af Danske Arks bæredygtighedsudvalg. Han har desuden fået æren af at blive kåret til 40UNDER40, en pris til unge europæiske ledere.


GRØNT BYGGERI ER GODT FOR BUNDLINJEN Cirkulær økonomi og bæredygtighed er på vej til at blive to vigtige nøgleord i de fleste virksomheders strategi. I byggeriet er man allerede nu på forkant med udviklingen. I mange brancher er affald bare affald og ikke andet. Men i byggeriet er flere virksomheder begyndt at få øjnene op for, at der sagtens kan være god forretning i at forvandle affald til ressourcer. Det fortæller arkitekt Anders Lendager, der er network director i netværksgruppen ‘Grønt Byggeri’. Han har i en årrække arbejdet med bæredygtighed som en integreret del i alle projekterne i sin virksomhed Lendager Group. “Nedriveren er lige pludselig gået hen og er blevet vores materialeleverandør,” siger han. “Tidligere var han bare én, man ringede til, når bygningen skulle rives ned, i dag er han den første, jeg ringer til.” Anders Lendager forklarer, at det er meget dyrt at fragte tunge materialer som beton og stål væk fra byggepladsen. Men ser man det derimod som en ressource, der kan genanvendes, kan der spares kæmpebeløb – samtidig med, at man gør noget godt for miljøet. Han får opbakning af tal fra McKinsey, der viser, at der bare i EU kan spares 3.400 milliarder årligt, hvis 23 procent af alle materialer genanvendes. “Det sker allerede. Og det kommer til at disrupte aktører fra hele værdikæden,” siger Anders Lendager og peger på et projekt, som hans eget firma stod bag for nylig. I arbejdet med Copenhagen Towers II på Ørestaden, lykkedes det nemlig at skabe fem nye materialer ved at genanvende ressourcer på innovative måder. Blandt andet har firmaet skabt et gulv af genbrugsbeton samt transparente vægge fra kasserede sejl fra konkurrencesejlads.

Byggeriet er et laboratorium Den danske arkitekt, der er blevet udnævnt som et af Europas 40 største ledelsestalenter, mener, at byggeriet er et af de allermest interessante steder at observere lige nu, hvis man vil se, hvor hele den cirkulære økonomi og grønne omstilling er på vej hen. Det skyldes, at man her kan opnå enorme besparelser og samtidig er mindre udfordret på teknologi og kompleksitet sammenlignet med andre brancher. “Selvom nogle af mine kollegaer måske vil stejle lidt over det, så er det jo trods alt ikke fjernsyn, vi producerer. Mursten er lidt mere simple at genanvende,” siger Anders Lendager. Han forklarer, at Danmark har gode muligheder for at blive et af de førende lande inden for den grønne bølge. Men både virksomheder i og uden for byggeriet skal se at kigge i den cirkulære økonomis retning lige nu. Og ikke først om et par år. Ellers løber et land som Holland med førerpositionen. Netværk giver sparring Ifølge Anders Lendager giver det god mening for en lang række meget forskelligartede virksomheder med tilknytning til byggebranchen at deltage i et netværk, hvor man kan arbejde seriøst med det forretningsmæssige potentiale i den cirkulære økonomi. “Min tilgang til emnet er, at bæredygtighed kun er bæredygtigt, hvis det ikke går ud over virksomhedens bundlinje. Det skal koste det samme. Det overordnede mål med netværket er at hjælpe danske virksomheder til at få del i væksten inden for cirkulær økonomi,” siger han og uddyber: “Derfor vil det blive et meget inkluderende netværk sammensat på tværs af mange brancher, fordi der simpelthen er så mange forskellige virksomheder, der kan få noget ud af at indgå i byggeriets værdikæde på en ny måde.”

3


HVEM HENVENDER NETVÆRKET SIG TIL? Dette netværk henvender sig til fremsynede profiler inden for byggeriet, som ønsker at være del af omstillingen til en bæredygtig byggebranche. Du interesserer dig for, hvordan genanvendelse af produkter kan skabe nye værdikæder og løsninger i byggeriet uden at gå på kompromis med bundlinjen. Samtidig er du optaget af, hvordan morgendagens bygninger kan blive Co2-neutrale, bæredygtige og skabe trivsel for brugere og nærmiljø. Netværksgruppen er sammensat på tværs af brancher og sektorer. Vores netværksmedlemmer tæller blandt andet arkitekter, ingeniører, rådgivere, producenter, forretningsudviklere,

offentlige instanser og andre, som arbejder med byggeri og arkitektur. Også virksomheder og organisationer uden traditionel tilknytning til byggeriet kan med fordel søge mod dette netværk. Det gælder eksempelvis virksomheder fra affaldssektoren, boligselskaber eller kommuner. Hvad, der står på dit visitkort, er ikke det vigtigste – det er derimod, at du har lyst til at møde og sparre med andre fremsynede ledere fra din branche. Blandt medlemmerne i vores øvrige netværk for byggebranchen finder du dygtige folk fra NCC, Grundfos og C.F. Møller Arkitekter.

Mit udbytte af netværket matcher det, der gjorde, at jeg valgte at deltage. At få ny viden og noget innovationsinspiration og sparring. Både fra leadership i andre industrier, som inspirerer og sætter innovation i en businesskontekst og fra outside-in oplæg, som trækker de nye megatrends op, så man er opdateret på nye muligheder og next step. TORSTEN BJØRN SENIOR DIRECTOR DESIGN MANAGEMENT, LEGO GROUP A/S DELTAGER I NETVÆRKET INNOVATION I VIRKELIGHEDEN

4


INSPIRATION

FRIRUM

I netværksgruppen kan du drøfte dine konkrete udfordringer og du giver andre deltagere feedback på deres. Du bliver udfordret og får sparring på strategier og konkrete problemstillinger fra kompetente og uafhængige netværkskollegaer. Det giver inspiration til nye idéer og videreudvikling som du kan tage med hjem til din virksomhed.

Netværksgruppen er et frirum, hvor der er plads til at du kan drøfte alt fra hverdagens almene dilemmaer til din virksomheds strategiske udfordringer. Netværket bliver dit fortrolige frirum, hvor du i samråd med andre ledere kan få sparring på personlige udfordringer i forhold til dit arbejdsliv. Du udvikler både faglige og personlige kompetencer til nytte for dig og din virksomhed.

KONKRET VIDEN

FAGLIG KOMPETENCE

Den verden vi lever i i dag er helt anderledes end for blot fem år siden. I netværket får du adgang til opdateret og konkret viden, som endnu ikke er nået frem til lærebøger på universiteterne og først senere bliver til pensum på MBA-uddannelserne. Gennem øvelser og diskussion sætter vi fokus på at implementere den nye viden i din virksomhed.

Netværket ledes af en Network Director, som kender din branche og dine udfordringer. Network Directorens opgave er at lede gruppen og tilrettelægge netværksmøderne efter deltagernes behov og ønsker. Samtidig har Network Directoren et højt fagligt niveau, som sikrer at deltagerne får relevante vidensindspark udefra.

5


MULIGE TEMAER

CIRKULÆR ØKONOMI I DIN ORGANISATION Med den opnåede viden om, hvad cirkulær økonomi er og kan, vil der ved dette temamøde arbejdes aktivt med, hvad cirkulær økonomi kan betyde for de deltagendes organisation og arbejde. Gennem en workshop-orienteret tilgang vil det diskuteres, hvordan deltagerne kan implementere og arbejde videre med cirkulær økonomi i deres organisation og hvad næste skridt er efter netværket.

HVAD ER CIRKULÆR ØKONOMI? Cirkulær økonomi er ved at vinde indpas internationalt såvel som nationalt. Derfor vil første tema gennemgå hvad cirkulær økonomi er og hvorfor virksomheder fra Nike til Noma fi nder værdi i begrebet. Dette vil lægge grundstenen for det videre arbejde i netværket.

STRATEGISK OG VÆRKTØJER Ved at gøre cirkulær økonomi til et strategisk værktøj er det muligt for virksomheder ikke bare at skabe profit, men også miljøbesparelser. Men hvordan gør man helt konkret? Ved dette møde tager vi dig med hele vejen fra start til slut. Hvor starter processen, hvem står for implementeringen, og hvordan har cirkulær økonomi betydning i den daglige drift? Alle disse spørgsmål kommer vi forbi.

6

ARKITEKTONISKE POTENTIALER Bygninger, infrastruktur og mennesker. Disse er blot enkelte dele af byens metabolisme. I den cirkulære økonomi er disse forbundet og bidrager til hinanden. Dette tema vil tage udgangspunkt i, hvordan byens kredsløb tænkes ind i en byplanlægning, som gør globale udfordringer til lokale fordele.


PRAKTISK INFO

LOCATION

INDHOLDET AF VORES NETVÆRKSPAKKE Fire faglige oplæg om året af høj kvalitet med den nyeste viden inden for feltet samt mulighed for - udover netværksmøderne - at deltage i en række konferencer årligt om innovation og tendenser. Hver konference varer to-tre timer og er spredt ud over året.

KØBENHAVN NY KONGENSGADE 9C, BAGHUSET

Netværk og workshops med de øvrige deltagere, som giver ny inspiration, indsigt og værktøjer, du kan bruge i dit daglige arbejde. Facilitering og mødeledelse af en faglig anerkendt Network Director, som kender dine udfordringer. Fortroligt forum online, som giver deltagerne mulighed for at sparre med hinanden mellem møderne. Adgang til F5 box; flere årlige live-events, hvor formidling, netværk og samtale smelter sammen i et nyt format. F5 box tager fat i tidens vigtigste tendenser og er på tværs af netværksgrupper. PRIS Et årligt medlemskab koster 19.500 kr. – eksklusive moms pr. deltager. Beløbet er fuldt fradragsberettiget for din virksomhed.

KONTAKT NETWORK MANAGER Jesper Kragh Nielsen Email: jesper.k@f5.dk Telefon: +45 73 70 97 49

F5 Networking ApS Ny Kongensgade 9C, Baghuset 1472 København K Telefon: +45 32 11 00 00 Email: networking@f5.dk

LinkedIn CVR: 35523138

7


NETVÆRK HVORFOR? EKSPERT: BEDST AT NETVÆRKE UDEN FOR VIRKSOMHEDEN Ledere oplever, at det kan være svært at netværke og udveksle erfaring med tætte kollegaer. Derfor anbefaler ekspert, at man opsøger netværk uden for virksomheden. Ledere kan ofte have svært ved at tale åbent om problemer, som de møder i forbindelse med arbejdet i deres virksomhed. Derfor anbefaler netværks-ekspert Christian Waldstrøm, som er medforfatter til bogen ‘Corporate Networking’, at man opsøger et fagligt netværk, hvor man ikke har de samme problemer. “I et netværk uden for virksomheden kommer man til at møde nogen, som minder om én selv, men som ikke er for tæt på. Problemet i virksomheder er, at dine konkurrenter til de spændende projekter, bonusser og forfremmelse sidder lige ved siden af dig. Og så kan det jo være svært at åbne op og få fortalt om de udfordringer, du sidder med,” fortæller Christian Waldstrøm, lektor på Aarhus Universitet og partner i Unilyze.

“Virksomheder er præget af politik, hvor det handler om at opnå en fordelagtig position. Nogle bliver bestyrtede, når man siger det og andre kan nikke genkendende til det. Der vil altid være forskellige dagsordener i virksomheder. En kamp om ressourcer, om du vil. IT-folkene har deres dagsorden, smens produktions- og HR-folkene har en anden agenda”, fortæller netværks-eksperten. Et spørgsmål om tillid Christian Waldstrøm mener dog også, at et netværk for at fungere bedst kræver en høj grad af tillid mellem deltagerne. “Et netværk kan være et frirum i modsætning til ens virksomhed. Derfor kræver det, at der er en tillid, så man ved, at det, man siger, ikke kommer videre. Der skal være en fortrolighed, som tager noget tid at bygge op.” Men når først tilliden er på plads, så giver netværket også en konkret gevinst - både for lederne personligt og for virksomheden.

Han mener, at man ikke kan komme udenom, at virksomheder har en udfordring, når det kommer til at have en åben dialog og udveksle erfaring internt:

Det væsentligste er, at jeg har lært en masse nye faglig relevante mennesker at kende. Vi er et par stykker i netværket som har dannet en lille arbejdsgruppe og nu er vi i gang med at lave et helt nyt produkt. Det er fantastisk! Hvis ikke jeg var med i netværket, så havde vi nok ikke fået den produktidé. MICHAEL EMBORG PROTOTYPE COORDINATOR, ROCKWOOL DELTAGER PÅ NETVÆRKET FREMTIDENS BYGGERI

F5 NETWORKING APS . NY KONGENSGADE 9C, BAGHUSET . 1472 KØBENHAVN K . TELEFON: +45 32 11 00 00 . EMAIL: NETWORKING@F5.DK

Grønt Byggeri - F5 Networking (JN)  

Network Manager: Jesper Kragh Nielsen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you