Page 1

FREMTIDENS BYGGERI Netvæ Hvorf rk. or? SIDE 8

Ekspert: Kæmpe udviklingspotentiale i byggebranchen SIDE 2

De intelligente huse SIDE 6


F5 NETWORKING Formålet med netværksgruppen Fremtidens byggeri er at give dig konkrete kompetencer, som kan omsættes direkte til værdi i din virksomhed. Du får viden og individuel sparring med medlemmerne, som ruster dig og din virksomhed til at håndtere netop de udfordringer, I sidder med nu. Vores Network Director, Kasper Guldager, tilrettelægger de enkelte møder og inviterer eksterne brancheeksperter ind for at sikre et højt vidensniveau. På den måde får medlemmerne et fagligt løft og virksomheden en konkurrencemæssig fordel. Målet er, at du hver gang kommer hjem med nye ideer og konkrete værktøjer, som du kan bruge direkte i dit daglige arbejde til at drive din virksomhed fremad.

Det væsentligste er, at jeg har lært en masse nye fagligt relevante mennesker at kende. Vi er et par stykker i netværket, som har dannet en lille arbejdsgruppe, og nu er vi i gang med at lave et helt nyt produkt. Det er fantastisk! Hvis ikke jeg var med i netværket, så havde vi nok ikke fået den produktidé. MICHAEL EMBORG PROTOTYPE COORDINATOR, ROCKWOOL DELTAGER PÅ FREMTIDENS BYGGERI

EKSPERT: KÆMPE UDVIKLINGSPOTENTIALE I BYGGEBRANCHEN Byggebranchen bør skele til andre brancher. Man har endnu ikke grebet mulighederne i digitalisering og industrialisering, mener Kasper Guldager Byggebranchen har en udfordring, og man bør tage ved lære af andre brancher for at løse den. Det siger Kasper Guldager, der er partner og direktør i tegnestuen GXN og network director af netværket fremtidens byggeri hos F5 Networking. “Vi må tage ved lære af andre brancher. Det kan være bilbranchens industrialisering eller kommunikationsbranchens digitalisering. Det har ikke rigtig ramt byggeriet endnu. På den

2

måde er det en industri, som har kæmpe forbedringsmuligheder,” fortæller Kasper Guldager og uddyber: “Det er lidt forfra hver gang. Der ligger en konflikt mellem det masseproducerede og det unikke.” Arkitekten kan dog også pege på positive ting i byggebranchen: “På et makroniveau er der en manglende industrialisering og digitalisering, men på et mikroniveau er der en ekstrem udvikling i forståelsen for og udviklingen af materialer, som også kommer til at have en kæmpe betydning,” siger han. Handler om at arbejde på tværs Det er nogle af disse udfordringer, som Kasper Guldager hå-


I netværket har du en række af de faglige beslutningstagere i branchen. Efter min mening er det et et unikt forum, netop fordi man mødes gentagne gange og kommer ind på emner, som man selv er med at spore netværket ind på. Her har man et uvildigt forum, hvor man tager sin hverdags-agenda på og kan snakke ud fra fælles interesser og udfordringer. KASPER GULDAGER NETWORK DIRECTOR NETVÆRKET FREMTIDENS BYGGERI

NETWORK DIRECTOR Kasper Guldager er arkitekt og direktør i GXN, tegnestuen 3XN’s innovationsenhed. Han er en efterspurgt gæsteforelæser over hele verden og har skrevet og bidraget til en række artikler og bøger om nye teknologiske muligheder inden for grøn arkitektur. Kasper er engageret i forskning og udvikling inden for bæredygtigt design, digitale processer og nye materialer.

ber at kunne være med til at imødgå i netværket Fremtidens Byggeri.

Ifølge Kasper Guldager er det netop netværkets struktur, som adskiller det fra eksempelvis messer i branchen:

“Jeg interesserer mig for innovation i byggeriet. Og innovation handler også om at bringe byggeriets parter sammen,” siger Kasper Guldager og uddyber: “I netværket har du en række af de faglige beslutningstagere i branchen. Efter min mening er det et unikt forum, netop fordi man mødes gentagne gange og kommer ind på emner, som man selv er med at spore netværket ind på. Her har man et uvildigt forum, hvor man tager sin hverdags-agenda på og kan snakke ud fra fælles interesser og udfordringer,” udtaler han.

“Der er masser af konferencer og messer, hvor man fysisk mødes, men i netværket er det meget mere intimt. Jeg synes, at det er en unik sammensætning på tværs af byggeriets parter,” siger Kasper Guldager og uddyber: “Netværket er meget bredt forankret. Jeg er glad for, at der både er arkitekter, ingeniører, producenter og leverandører. Så det er hele branchen. Og det er i virkeligheden kontakten medlemmerne imellem og alle de diskussioner, vi initierer, der er virkeligt værdiskabende.”

3


HVEM OPTAGER VI I NETVÆRKET? Netværket er for fremsynede profiler inden for byggeriet de som ønsker at være blandt de bedste på deres felt og ser en fordel i sparring med ligesindede når komplicerede udfordringer opstår. Vores netværksmedlemmer tæller blandt andet arkitekter, ingeniører, rådgivere, producenter, forretningsudviklere og andre, som arbejder med byggeri og arkitektur. Du interes-

serer dig for, hvordan den seneste udvikling og de nyeste innovative produkter og teknologier kan gøre morgendagens byggeri mere bæredygtigt og energioptimeret. Blandt vores medlemmere er folk fra NCC, Grundfos og C.F. Møller Arkitekter. Vi håndplukker løbende nye medlemmer til netværket .

Mit udbytte af netværket matcher det, der gjorde, at jeg valgte at deltage. At få ny viden og noget innovationsinspiration og sparring. Både fra leadership i andre industrier, som inspirerer og sætter innovation i en businesskontekst og fra outside-in oplæg, som trækker de nye megatrends op, så man er opdateret på nye muligheder og next step. TORSTEN BJØRN SENIOR DIRECTOR DESIGN MANAGEMENT, LEGO GROUP A/S DELTAGER I NETVÆRKET INNOVATION I VIRKELIGHEDEN

4


INSPIRATION

FRIRUM

I netværksgruppen kan du drøfte dine konkrete udfordringer og du giver andre deltagere feedback på deres. Du bliver udfordret og får sparring på strategier og konkrete problemstillinger fra kompetente og uafhængige netværkskollegaer. Det giver inspiration til nye idéer og videreudvikling, som du kan tage med hjem til din virksomhed.

Netværksgruppen er et frirum, hvor der er plads til at du kan drøfte alt fra hverdagens almene dilemmaer til din virksomheds strategiske udfordringer. Netværket bliver dit fortrolige frirum, hvor du i samråd med andre ledere kan få sparring på personlige udfordringer i forhold til dit arbejdsliv. Du udvikler både faglige og personlige kompetencer til nytte for dig og din virksomhed.

KONKRET VIDEN

FAGLIG KOMPETENCE

Den verden, vi lever i i dag, er helt anderledes end for blot fem år siden. I netværket får du adgang til opdateret og konkret viden, som endnu ikke er nået frem til lærebøger på universiteterne og først senere bliver til pensum på MBA-uddannelserne. Gennem øvelser og diskussion sætter vi fokus på at implementere den nye viden i din virksomhed.

Netværket ledes af en Network Director, som kender din branche og dine udfordringer. Network Directorens opgave er at lede gruppen og tilrettelægge netværksmøderne efter deltagernes behov og ønsker. Samtidig har han et højt fagligt niveau, som sikrer at deltagerne får relevante vidensindspark udefra.

5


MULIGE TEMAER

ARKITEKTUR OG ADFÆRD Livet mellem væggene: en stigende opmærksomhed på adfærd. Hvordan kan bygninger påvirke vores interaktion med andre, og hvordan kan boliger og beboere snakke. Kan bygninger i virkeligheden forme adfærd?

DE INTELLIGENTE HUSE Hvordan kan man integrere teknologi i byggeriet? Boligen som app, sensorer og aktuatorer - vi ser på de nyeste tendenser inden for digitale løsninger til byggeriet. Hvad er mulighederne, og hvad er udfordringerne? BIOLOGISKE MATERIALER BLÅ BÆREDYGTIGHED Sundhed kan meget vel gå hen og blive den næste bølge inden for fremtidens byggeri. Med et skærpet fokus på et sundt indeklima og energibesparelser, søger man at udvikle materialer og boliger som skaber blå bæredygtighed

6

Mikroorganismer som lim og biokompositter er under luppen og upcycling af affald er i spil. Hvor bevæger udviklingen sig hen? Og hvordan kan byggebranchen effektivt integrere og gøre brug af de nye materialer?


LOCATION

PRAKTISK INFO INDHOLDET AF VORES NETVÆRKSPAKKE

KØBENHAVN NY KONGENSGADE 9C, BAGHUSET

Fire faglige oplæg om året af høj kvalitet med den nyeste viden inden for feltet samt mulighed for - udover netværksmøderne - at deltage i en række konferencer årligt om innovation og tendenser. Hver konference varer to-tre timer og er spredt ud over året. Netværk og workshops med de øvrige deltagere, som giver ny inspiration, indsigt og værktøjer, du kan bruge i dit daglige arbejde. Facilitering og mødeledelse af en faglig anerkendt Network Director, som kender dine udfordringer. Fortroligt forum online, som giver deltagerne mulighed for at sparre med hinanden mellem møderne. Adgang til F5 box; flere årlige live-events, hvor formidling, netværk og samtale smelter sammen i et nyt format. F5 box tager fat i tidens vigtigste tendenser og er på tværs af netværksgrupper. PRIS Et årligt medlemskab koster 19.500 kr. – eksklusive moms pr. deltager. Beløbet er fuldt fradragsberettiget for din virksomhed.

KONTAKT NETWORK MANAGER Katrine Hoffmann Andersen Email: katrine@f5.dk Telefon: +45 73 70 97 56

F5 Networking ApS Ny Kongensgade 9C, Baghuset 1472 København K Telefon: +45 32 11 00 00 Email: networking@f5.dk

LinkedIn CVR: 35523138

7


NETVÆRK HVORFOR? EKSPERT: BEDST AT NETVÆRKE UDEN FOR VIRKSOMHEDEN Ledere oplever, at det kan være svært at netværke og udveksle erfaring med tætte kollegaer. Derfor anbefaler ekspert, at man opsøger netværk uden for virksomheden. Ledere kan ofte have svært ved at tale åbent om problemer, som de møder i forbindelse med arbejdet i deres virksomhed. Derfor anbefaler netværks-ekspert Christian Waldstrøm, som er medforfatter til bogen ‘Corporate Networking’, at man opsøger et fagligt netværk, hvor man ikke har de samme problemer. “I et netværk uden for virksomheden kommer man til at møde nogen, som minder om én selv, men som ikke er for tæt på. Problemet i virksomheder er, at dine konkurrenter til de spændende projekter, bonusser og forfremmelse sidder lige ved siden af dig. Og så kan det jo være svært at åbne op og få fortalt om de udfordringer, du sidder med,” fortæller Christian Waldstrøm, lektor på Aarhus Universitet og partner i Unilyze. Han mener, at man ikke kan komme udenom, at virksomheder har en udfordring, når det kommer til at have en åben dialog og udveksle erfaring internt:

“Virksomheder er præget af politik, hvor det handler om at opnå en fordelagtig position. Nogle bliver bestyrtede, når man siger det og andre kan nikke genkendende til det. Der vil altid være forskellige dagsordener i virksomheder. En kamp om ressourcer, om du vil. IT-folkene har deres dagsorden, mens produktions- og HR-folkene har en anden agenda”, fortæller netværks-eksperten.

Et spørgsmål om tillid Christian Waldstrøm mener dog også, at et netværk for at fungere bedst kræver en høj grad af tillid mellem deltagerne. “Et netværk kan være et frirum i modsætning til ens virksomhed. Derfor kræver det, at der er en tillid, så man ved, at det, man siger, ikke kommer videre. Der skal være en fortrolighed, som tager noget tid at bygge op.” Men når først tilliden er på plads, så giver netværket også en konkret gevinst - både for lederne personligt og for virksomheden.

Det væsentligste er, at jeg har lært en masse nye faglig relevante mennesker at kende. Vi er et par stykker i netværket som har dannet en lille arbejdsgruppe og nu er vi i gang med at lave et helt nyt produkt. Det er fantastisk! Hvis ikke jeg var med i netværket, så havde vi nok ikke fået den produktidé. MICHAEL EMBORG LAPROTOTYPE COORDINATOR, ROCKWOOL DELTAGER PÅ NETVÆRKET FREMTIDENS BYGGERI

F5 NETWORKING APS . NY KONGENSGADE 9C, BAGHUSET . 1472 KØBENHAVN K . TELEFON: +45 32 11 00 00 . EMAIL: NETWORKING@F5.DK

Fremtidens Byggeri - F5 Networking (KH)  

Network Manager: Katrine Hoffmann

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you