Page 1

Leda den digitala transformationen

Den nya affärsmodellen

F5 FRAMTIDENS LEDARSKAP

Personligt ledarskap


. ”Drömmen med detta nätverk är att skapa det absoluta toppskiktet av Sveriges framtida ledare. Det är viktigt att ha höga ambitioner och nästan ouppnåeliga mål. De personer som kommer till dessa nätverksträffar hoppas jag har samma ambition och drivkraft. Låt oss leda och låt oss göra det tillsammans.” VAHID ZOHALI NÄTVERKSDIREKTÖR

.

2


FRAMTIDENS LEDARSKAP En företagsflora som präglas av agilitet med snabbt, rörligt arbete i små grupper, ställer helt andra krav på ledare och ledarskap än forna tiders linjeorganisation med chefer som pekar med hela handen. Den yngre generationen ställer krav på värderingstyrda organisationer samtidigt som den äldre lutar sig på stabilitet. Framtidens företag har många ansikten och ledarskapet likaså. Vilket kräver att du som ledare är vass och leder på ett sätt som ökar sammanhållningen, arbetsglädjen och tryggheten i både din och dina medarbetares yrkesroller. Nätverket Framtidens Ledarskap kommer att ha detta som utgångspunkt och nätverksträffarna kommer att ge dig möjligheten att utveckla dina spetskompetenser genom att konstant diskutera vad framtidens ledare är och hur de formas. Historiskt har ledare och ledarskap utvecklats i ett visst format men det här nätverket är av vassa ledare för vassa ledare. Nätverket vänder sig till ledare som är trötta på det gamla sättet att driva saker på och är redo att ta farväl av förlegade ärvda ledarskap och välkomna verktyg och metoder som driver utvecklingen framåt. Utmaningen kommer att vila på just detta – att inte längre luta dig på det du har, utan våga forma det nya.

NÄTVERKETS FOKUS

MÅLGRUPP

Du blir försedd med verktyg och kunskaper som gör dig redo att leda in i framtiden

Ledare med ansvar för bland annat implementeringsoch förändringsarbete

Du utvecklar din förmåga till att alltid skapa mervärde och nya affärsmodeller

Din titel kan till exempel vara Head of eller Director av något slag

Du vässas för att bli framtidens CEO

3


VAHID ZOHALI VAHID ZOHALI ÄR DIREKTÖR FÖR NÄTVERKET FRAMTIDENS LEDARSKAP. SOM LEDARE SIKTAR HAN STÄNDIGT PÅ ATT PÅMINNA OSS OM ATT VI ALLA SITTER PÅ SUPERKRAFTER – SUPERKRAFTER SOM ENDAST KAN BLI TRIGGADE NÄR VI MEDVETET TAR ETT STEG UT UR VÅR KOMFORTZON. VILKET OCKSÅ ÄR NÅGOT HAN KONSTANT JOBBAR FÖR ATT FÅ SINA MEDARBETARE ATT GÖRA.

VAHID ZOHALIS FOKUSOMRÅDEN: • Ledarskapsutveckling • Personlig utveckling • Verksamhetsutveckling

NÄTVERKSDIREKTÖR Att leda med en järnhand har aldrig fungerat. Och Vahid Zohali, nätverksdirektör för Framtidens Ledarskap, är den meningen personifierat. Med sin karismatiska framtoning och ödmjuka natur, leder han som han lär – med en stor portion tydlighet och intelligens. En ledarstil som går hem då, det landade honom en nominering till Årets chef av sina medarbetare. Det som tog honom till finalen på chefsgalan är något som hans livsöde går att tacka för - dygden av att kunna vända motgång till medgång. Hans långa erfarenhet inom digitalisering och IT mot sektorer som bla bank och finans skapar intresse, vilja och motivation men det är hans lägereldshistorier som skapar framtidens ledare. Som den moderne ledaren han är, väcker han inte enbart en nyfikenhet om omvärlden ur ett mänskligt perspektiv, utan även ur ett teknologiskt och affärsmässigt sådant. Vahid kommer ständigt tillbaka till hur mervärde och förändring kan skapas genom nyfikenhet och mod – två egenskaper som är viktiga att besitta som ledare. Genom att ta upp konkreta exempel som bottnar i hans långa arbetslivserfarenhet, försöker han skapa rätt mindset för en framtida ledare och arbetar flitigt med att konstant egga till engagemang.

4


Kris och framgång är enligt mig två väldigt nära besläktade ord. Det positiva med kris är att du kan räkna ut att du kan skapa framgång. Det är mycket svårare att skapa framgång av framgång. VAHID ZOHALI NÄTVERKSDIREKTÖR


VARFÖR ETT NÄTVERK?

INSPIRATION

AKTUALITET

EFFEKT

NÄTVERK

Med en vardag i konstant förändring har du behov för ny kunskap, inspiration och inte minst ett starkt nätverk. F5 existerar för att sprida ny kunskap och skapa tillväxt hos våra nätverksmedlemmar. Vi tror på att vi som ambitiösa och nyfikna nätverksgrupper, tillsammans kan samskapa ny kunskap som vi alla kan dra nytta av. Vi har alltid en framstående och kompetent nätverksdirektör som ledare och facilitator på mötena. Vi bjuder in specialister till att hålla korta och relevanta inlägg, och i mindre grupper diskuterar vi aktuella utmaningar och tillägnar oss ny kunskap. Det räcker inte att registrera dig som medlem i en av F5s nätverksgrupper för att få ett starkt nätverk, men det är en bra början. Nätverket utvecklas i takt med att du och övriga medlemmar delar framgångar såväl som motgångar. Vägen till framgång är full av upp- och nedgångar, men genom att lära av varandras misstag kan man också undgå en del av dem. En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum fyllt med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

6


NÄTVERKSMODELLEN GEMENSKAP Ett starkt nätverk skapat av personer med samma utmaningar som dig

KUNSKAP OCH INSPIRATION Korta och relevanta inlägg av specialister med liknande utmaningar som du

INSIKT Dela erfarenheter med nätverket och få ny insikt tillbaka. Det är så vi alla utvecklas

MOTIVERANDE FACILITATOR Nätverksgruppen leds av en kompetent nätverksdirektör som faciliterar mötena så att samtliga drar nytta av det.

FORMAT

HELHETSUPPLEVELSEN

F5 fokuserar på en motiverande mötesfacilitering, och med en kompetent nätverksdirektör i varje grupp garanterar vi en hög nivå. Utöver aktuella inlägg från externa inspirationskällor, har nätverksdirektören ansvaret för ett innehåll som garanterar kvalitet och relevans, en givande dialog, och att gruppen alltid har en go-to action efter avslutat möte.

Inget lämnas åt slumpen på F5s nätverksmöten. Utgångspunkten är alltid att ge våra medlemmar en helhetsupplevelse som varar från ögonblicket de träder in i rummet tills at de går hem igen. Varje arrangemang är skräddarsytt, där allt från mat och dryck till gäster och inlägg är planerat in i minsta detalj.

7


TEMAN Nätverket kommer att cirkulera kring hur vi som vassa ledare lär oss att vässa till våra kompetenser ytterligare. Vi varvar högt med lågt, där diskussionerna alltid kommer att landa på ett högre plan för att ge ökad förståelse för de utmaningar vi står inför som framtidens ledare. Dessa teman är vägledande då vi anpassar agendan till det enskilda nätverkets behov. Vi kommer regelbundet att få besök från ledande profiler inom ämnena som kommer hålla presentationer och ge inspiration.

8

Leda den digitala transformationen

Den nya affärsmodellen

NÄTVERKSMÖTE

NÄTVERKSMÖTE

Dagens förändringshastighet och det digitala paradigmskiftet som sker just nu har gjort så att det krävs ett annorlunda ledarskap. Det är det största paradigmskiftet vi går igenom och det är viktigt som ledare att förstå vad det är för teknik som driver på detta och driver oss framåt. Vi kommer att diskutera varför det är viktigt att förstå den digitala framtiden för att kunna agera för ett framtida samhälle.

Nya affärsmodeller skapas tack vare det nya paradigmskiftet och 8 av 10 bolag byter idag affärsmodell. Egenskaper som krävs för att vara kapabel till att göra detta är nyfikenhet och mod. Nyfikenhet för att först orientera sig och se vad som händer och sen vara modig nog att göra förändring. Som framtidens ledare förstår du att den affärsmodellen som har tagit dig hit, kommer inte att hjälpa dig vidare. Vi kommer att diskutera varför det är av stor vikt för att inte gå samma öde till mötes som Kodak och Nokia – två företag som var störst, men som blev omsprungna för att de inte hade modet att våga förändra sina affärsmodeller.


Leda människor

Personligt ledarskap

NÄTVERKSMÖTE

NÄTVERKSMÖTE

Hur ska du leda andra människor? Undersökningar visar att över 80% av medarbetarna anser att det är via motivation och engagemang. Som ledare måste du ta risker, välja det okända före det kända, ha mod att välja utveckling istället för att låta rädslan och bekvämligheten hålla dig tillbaka. Människor växer av utmaning och att gå utanför komfortzonen. En uppgift som inte alltid är självklar eller lätt men som är behövlig. Under denna session kommer vi med konkreta exempel att ta upp varför det är utanför komfortzonen som dina medarbetare utvecklas och växer.

Framtidens ledarskap kommer att bli så komplext som vi väljer att göra det till men också så enkelt. Under denna session kommer vi att diskutera varför mycket handlar om att förstå varför man leder på det sättet man gör. Förstår du själv inte varför, så blir det svårt att förklara för medarbetarna och övertyga dem om att göra det som måste göras. Framtidens ledarskap kommer att handla om att lära in, inte lära ut. Vi kommer att arbeta med att öka kunskapen och träna färdigheter för att göra dig ännu bättre i det du gör. Tyngdpunkten kommer att ligga på att du som ledare själv ska kunna utarbeta och reflektera över ”vad kan jag lära mig idag som jag inte visste igår?”

9


. ”Affärsmodeller är till för att förändras. Annars blir det som de klassiska exemplen Kodak och Nokia som saknade mod att förändra sig. De blev inte bara omsprungna utan det blev deras undergång. Nya affärsidéer är alltid bra men det krävs mod för att idéer ska bli verklighet. Jag brukar säga ”Gör det inte ont så gör vi ingen förändring””. VAHID ZOHALI NÄTVERKSDIREKTÖR

.

10


MEDLEMSKAP Ditt medlemskap hos F5 inkluderar

CO-CREATION Inget team besitter all relevant kunskap. Därför är samarbete avgörande för att lyckas och vi tror på att co-creation, eller samskapelse, är nyckeln till nya idéer.

KONKRET EFFEKT Målet för varje nätverksmöte är att du utvecklar dina kompetenser och får nya konkreta verktyg med dig hem, som du kan använda i ditt dagliga arbete för att skapa mer värde till företaget.

FACILITERING Varje grupp leds av en nätverksdirektör som har kunskap om din bransch, dina utmaningar och möjligheter. Därmed kan vi garantera en hög nivå på innehållet och en kraftfull effekt.

HELHETSUPPLEVELSE Varje möte är skräddarsytt - så att både omgivningen, mat, vin, och gäster samt upplägget är planerat i minsta detalj. Från att våra medlemmar kommer in genom dörren tills att de går igen.

4 MÖTEN Ditt medlemskap inkluderar 4 möten per säsong. Vi fokuserar på helhetsupplevelsen så att förutsättningarna för att inspirera dig och resten av nätverket är optimala.

INSPIRATION UTIFRÅN Vår utgångspunkt ligger i begreppen aktualitet och effekt. För att leva upp till detta bjuder vi in externa inspirationskällor från samma bransch som nätverket.

SÅHÄR DELTAR DU I NÄTVERKET Kontakta Network Manager för mer information och för ett medlemskap i nätverket.

NETWORK MANAGER

PRIS Ett medlemskap inklusive 4 möten kostar

24.500 SEK Ex. moms. Beloppet är fullt avdragsgiltigt för ditt företag.

Oscar Larsson oscar.l@f5-networking.se Telefon: +46 840 309 406 LinkedIn

11


F5 NETWORKING www.f5.se f5@f5-networking.se +46 840 300 100

Framtidens Ledarskap SE - F5 (OL)  
Framtidens Ledarskap SE - F5 (OL)