Page 1

Ledarskapsparadigmer

Självledarskap

F5 FRAMTIDENS LEDARSKAP Inspiring Women

Kommunikation


. ”För mig definieras ett framtidens ledarskap av ett autentiskt ledarskap, och med ett autentiskt ledarskap kommer förtroende.” PAMELA VON SABLJAR NÄTVERKSDIREKTÖR

.

2


FRAMTIDENS LEDARSKAP Inspiring Women Samhället idag präglas av en ständig ström av information, kapital och kommunikation. Vår förmåga till öppenhet ställs på sin spets. Vi befinner oss i ett paradigmskifte; från informationsåldern till nätverkssamhället. Den kan definieras genom högre osäkerhet, föränderlighet, komplexitet och mångtydighet. Spelplanen för ledarskap har förändrats och företag kommer till större insikt om att det inte går att leda som man en gång har gjort. Ledarskap tidigare innebar att leda genom makt över andra. Framtidens ledarskap handlar om att leda med makt över sig själv. Under nätverksträffarna kommer vi att jobba med hur vi lär oss att leda oss själva, för att kunna leda våra företag in i framtiden. Vi kommer gå från det helt stora perspektivet till det personliga ledarskapet genom att fokusera på fem superförmågor som varje människa besitter: Medkänsla, öppenhet, värderingsstyrning, perspektivtagande och meningsskapande. Nätverket är ett tillfälle att sparra med andra kvinnliga chefer som står inför samma ledarskapsutmaningar som du. Syftet är att vi gemensamt gör varandra till ännu bättre ledare. Det gör vi genom att kombinera professionell inspiration och deltagarnas egna erfarenheter. Både de bra, och de mindre bra.

NÄTVERKETS FOKUS

MÅLGRUPP

Du blir försedd med verktyg och kunskaper som gör dig redo att leda in i framtiden

Kvinnliga ledare med ansvar för bland annat förändringsprocesser och utvecklingsarbete

Du utvecklar din förmåga att leda i komplexitet

Din titel kan till exempel vara avdelningschef eller chef i någon form

Du får med dig grunderna till att bygga vidare på ditt självledarskap

3


PAMELA VON SABLJAR PAMELA VON SABLJAR ÄR DIREKTÖR FÖR NÄTVERKET FRAMTIDENS LEDARSKAP - INSPIRING WOMEN. I EN SNABBFÖRÄNDERLIG VÄRLD DÄR MÅNGA SANNINGAR ÄR SANNA SAMTIDIGT, ANSER HON ATT DET ÄR VIKTIGT ATT SOM LEDARE VARA VÄRDERINGSSTYRD. FÖR PAMELA ÄR EN BRA LEDARE EN LEDARE SOM HAR KAPACITETEN ATT VARA NYFIKEN FÖR ATT STÄLLA FRÅGOR SOM BIDRAR TILL DE RÄTTA LÖSNINGARNA.

PAMELA VON SABLJARS FOKUSOMRÅDEN: •

Ledarskapsutveckling

Nätverk och community

Samhällsutveckling

NÄTVERKSDIREKTÖR Med 20 års erfarenhet av beteendevetenskap, ledarskap och personlig utveckling, gör sig Pamela von Sabljar, utdelare av positiva käftsmällar, utmärkt som nätverksdirektör för Framtidens Ledarskap - Inspiring Women. Genom sina nationella och internationella föreläsningar och utbildningar har hon inspirerat och motiverat tiotusentals, och kön sträcker sig lång för att få höra henne tala. Pamela återkommer konstant till varför självledarskap är en metod som du, inte enbart som chef, men som person, också borde anamma och hur du är nyckeln till en mer hållbar global förändring. Med sin skånska, lena stämma, paketerat i nyanser av äkthet och nyfikenhet, drivs hon av att tala om för företag hur de kan nå sin fulla potential genom att med öppenhet lyssna för att förstå. Pamela är även medgrundare till ledarskapsprogrammet Unfold Transformation som erbjuder ledarskapsutbildning och kurser i avancerad självkännedom. Som nätverksdirektör ser hon framemot att dela med sig av sin erfarenhet, vara med och bygga upp nätverket från grunden och skapa möten i nätverket där medlemmarna får vara med och styra.

4


Som ledare idag behöver vi plocka in förmågan till att skapa mening och ha en öppenhet. Det ser jag är helt i linje med det nätverkssamhälle som uppstår runt omkring oss i rasande takt. PAMELA VON SABLJAR NÄTVERKSDIREKTÖR


VARFÖR ETT NÄTVERK?

INSPIRATION

AKTUALITET

EFFEKT

NÄTVERK

Med en vardag i konstant förändring har du behov för ny kunskap, inspiration och inte minst ett starkt nätverk. F5 existerar för att sprida ny kunskap och skapa tillväxt hos våra nätverksmedlemmar. Vi tror på att vi som ambitiösa och nyfikna nätverksgrupper, tillsammans kan samskapa ny kunskap som vi alla kan dra nytta av. Vi har alltid en framstående och kompetent nätverksdirektör som ledare och facilitator på mötena. Vi bjuder in specialister till att hålla korta och relevanta inlägg, och i mindre grupper diskuterar vi aktuella utmaningar och tillägnar oss ny kunskap. Det räcker inte att registrera dig som medlem i en av F5s nätverksgrupper för att få ett starkt nätverk, men det är en bra början. Nätverket utvecklas i takt med att du och övriga medlemmar delar framgångar såväl som motgångar. Vägen till framgång är full av upp- och nedgångar, men genom att lära av varandras misstag kan man också undgå en del av dem. En nätverksgrupp är varken en kurs, konferens eller ett föredrag. Det är ett forum fyllt med passionerade medmänniskor som delar med sig av sina utmaningar, kunskaper och erfarenheter.

6


NÄTVERKSMODELLEN GEMENSKAP Ett starkt nätverk skapat av personer med samma utmaningar som dig

KUNSKAP OCH INSPIRATION Korta och relevanta inlägg av specialister med liknande utmaningar som du

INSIKT Dela erfarenheter med nätverket och få ny insikt tillbaka. Det är så vi alla utvecklas

MOTIVERANDE FACILITATOR Nätverksgruppen leds av en kompetent nätverksdirektör som faciliterar mötena så att samtliga drar nytta av det.

FORMAT

HELHETSUPPLEVELSEN

F5 fokuserar på en motiverande mötesfacilitering, och med en kompetent nätverksdirektör i varje grupp garanterar vi en hög nivå. Utöver aktuella inlägg från externa inspirationskällor, har nätverksdirektören ansvaret för ett innehåll som garanterar kvalitet och relevans, en givande dialog, och att gruppen alltid har en go-to action efter avslutat möte.

Inget lämnas åt slumpen på F5s nätverksmöten. Utgångspunkten är alltid att ge våra medlemmar en helhetsupplevelse som varar från ögonblicket de träder in i rummet tills at de går hem igen. Varje arrangemang är skräddarsytt, där allt från mat och dryck till gäster och inlägg är planerat in i minsta detalj.

7


TEMAN Nätverket kommer att cirkulera kring hur vi lär oss att leda oss själva, för att kunna leda våra företag in i framtiden. Vi varvar med diskussioner på ett högre plan för att ge ökad förståelse för de utmaningar vi står inför. Dessa teman är vägledande då vi anpassar agendan till det enskilda nätverkets behov. Vi kommer regelbundet att få besök från ledande profiler inom ämnena som kommer hålla presentationer och ge inspiration.

8

Ledarskapsparadigmer

Självledarskap

NÄTVERKSMÖTE

NÄTVERKSMÖTE

Vårt samhälle har fått vara med flera skiften - från bonde, till industri till kunskap till nu nätverkssamhälle. Nätverkssamhället är osäkert, föränderligt, komplext och mångtydigt. Detta kräver ett helt annat ledarskap. Men många ser inte detta och många är inte medvetna om det paradigmskifte som har skett. Under denna session kommer vi att titta på hur vi behöver förändras om vi ska vara framgångsrika i ett föränderligt samhälle men också vad vi har lärt oss från den gamla ledarstilen och hur vi bäst applicerar denna kunskap i det nya ledarskapet.

Leder du som du lär? Hur lär du i så fall? Är du en chef som leder i form av makt över andra eller makt över dig själv? Lyfter du andra, lyfter du dig själv? Denna session kommer att ge en förståelse varför självledarskap är viktigt för inte enbart dig och dina medarbetare, utan för hela företaget. Vi kommer att se över hur du bäst kan utveckla de fem superförmågorna: medkänsla, öppenhet, värderingsstyrande, perspektivtagande och meningsskapande, för att sedan kunna hjälpa dina medarbetare till att utveckla dem. När ni har bemästrat era superförmågor så kommer ni tillsammans kunna utveckla ett förhållningssätt för framtida utmaningar företaget stöter på.


Leda tillsammans

Framtidens teknik

Kommunikation

NÄTVERKSMÖTE

NÄTVERKSMÖTE

NÄTVERKSMÖTE

Hur leder vi tillsammans och skapar det perfekta teamet? Genom att se över ledarens och gruppens förmåga att skapa förtroende mellan varandra. Forskning visar på att goda relationer ger bättre resultat. Vi har gått runt med en bild av att det är teamets olika kompetenser som avgör vilket resultat det ger. Det är en del av sanningen men inte hela sanningen. Vi kommer att prata om varför det är så och varför de team som når känslomässigt djup, är de team som når bäst resultat.

Världen idag blir mer och mer digitaliserad. Befolkningen har i större grad tillgång till Internet och vi befinner oss mitt i en revolutionerande teknikutveckling. Under denna träff kommer vi att lyfta upp och titta på vilken förståelse vi behöver ha för denna utveckling, AI och hur det går ihop med vårt egna ledarskap. Kommer vi att behöva ändra sättet vi leder på på grund av AI’s framtåg? Vi kommer även att titta på varför vi parallellt behöver ha en kollektiv mänsklig utveckling - både inom näringslivet men även andra områden. Den brinnande frågan kommer att vara varför det är viktigt att mänsklig utveckling förflyttas snabbare än den tekniska.

Här kommer vi att titta på diskussion, debatt och samtal, och dra skillnader dem emellan. Vad är det för principer ett gott samtal vilar på? Vilka olika förhållningssätt kan du som ledare ha för att skapa ett utforskande samtal? Syftet kommer att vara att utforska olika perspektiv för att se vilken lösning som är den bästa lösningen. Nätverkssamhället är väldigt komplext och som ledare kommer du inte enbart med förnuftet kunna se alla lösningar. I många fall spelar magkänslan en avgörande roll och vi kommer att samtala om varför den är en viktig del i kommunikationen.

9


. ”För att börja skapa hållbarhet för vår värld igen, så är kvinnor inom näringslivet det viktigaste vi har! Vi behöver ett ledarskap som är baserat på de mjukare värdena, så på ett sätt kan man säga att mänsklighetens överlevnad hänger på oss kvinnor.” PAMELA VON SABLJAR NÄTVERKSDIREKTÖR

.

10


MEDLEMSKAP Ditt medlemskap hos F5 inkluderar

CO-CREATION Inget team besitter all relevant kunskap. Därför är samarbete avgörande för att lyckas och vi tror på att co-creation, eller samskapelse, är nyckeln till nya idéer.

KONKRET EFFEKT Målet för varje nätverksmöte är att du utvecklar dina kompetenser och får nya konkreta verktyg med dig hem, som du kan använda i ditt dagliga arbete för att skapa mer värde till företaget.

FACILITERING Varje grupp leds av en nätverksdirektör som har kunskap om din bransch, dina utmaningar och möjligheter. Därmed kan vi garantera en hög nivå på innehållet och en kraftfull effekt.

HELHETSUPPLEVELSE Varje möte är skräddarsytt - så att både omgivningen, mat, vin, och gäster samt upplägget är planerat i minsta detalj. Från att våra medlemmar kommer in genom dörren tills att de går igen.

4 MÖTEN Ditt medlemskap inkluderar 4 möten per säsong. Vi fokuserar på helhetsupplevelsen så att förutsättningarna för att inspirera dig och resten av nätverket är optimala.

INSPIRATION UTIFRÅN Vår utgångspunkt ligger i begreppen aktualitet och effekt. För att leva upp till detta bjuder vi in externa inspirationskällor från samma bransch som nätverket.

SÅHÄR DELTAR DU I NÄTVERKET Kontakta Network Manager för mer information och för ett medlemskap i nätverket.

NETWORK MANAGER

PRIS Ett medlemskap inklusive 4 möten kostar

24.500 SEK Ex. moms. Beloppet är fullt avdragsgiltigt för ditt företag.

Linda Lokén linda.l@f5-networking.se Telefon: +46 840 309 405 LinkedIn

11


F5 NETWORKING www.f5.se f5@f5-networking.se +46 840 300 100

Framtidens Ledarskap Inspiring Women SE - F5 (LL)  
Framtidens Ledarskap Inspiring Women SE - F5 (LL)