__MAIN_TEXT__

Page 1

02.07.2020

F5’s handelsbetingelser for F5 Masterclasses Din tilmelding er som udgangspunkt personlig og bindende, men købes på vegne af din arbejdsgiver. Hvis du ønsker at betale F5 Masterclassen privat, bedes du gøre opmærksom på det ved købet. Afmelding og flytning Overflytning til anden F5 Masterclass kan ske såfremt, der skriftligt ytres ønske om dette til F5 medlemsservice på email: medlemsservice@f5.dk. Overflytning til en anden masterclass er først gyldig, når du har modtaget skriftlig bekræftelse fra en af vores medarbejdere. Ved sygdom eller anden hindring i fremmøde har du mulighed for at overgive din plads på F5 Masterclass til en kollega. Aflysning Vi stræber altid efter at sikre en tilstrækkelig kvalitet, derfor forbeholder vi os retten til at aflyse F5 Masterclass. Det kan være tilfældet, hvis det f.eks. skønnes, at et for lavt deltagerantal vil medføre, at den enkelte deltager ikke får maksimalt udbytte af Masterclassen. I så fald tilbyder vi naturligvis en plads på en anden Masterclass eller på næste dato for afholdelse. Såfremt samme Masterclass ikke afholdes på et senere tidspunkt, og du ikke ønsker at blive flyttet til en anden, kan du anmode om at få udstedt en kreditnota for den pågældende F5 Masterclass. F5 forbeholder sig retten til at ændre oplægsholder, adresse, tematik mm. – altid med deltageren i fokus. Priser Alle priser er inkl. materialer og forplejning, men ekskl. moms. Masterclass bliver enten faktureret umiddelbart efter tilmelding eller betales direkte på vores hjemmeside. F5 forbeholder sig ret til prisændringer og tager forbehold for evt. trykfejl. Betalingsbetingelser Betalingsbetingelserne er normalt 8 dage netto, medmindre andet er aftalt. Ved afmelding refunderes indbetalingen ikke. Eventuelle tvister skal afgøres ved Københavns Byret. Deltageren bekræfter ved aftaleindgåelse, at denne har mandat/bemyndigelse til at tegne på vegne af virksomheden.

Profile for F5 Networking

F5’s handelsbetingelser for F5 Masterclasses  

F5’s handelsbetingelser for F5 Masterclasses