Page 1

DISRUPTIVE LEADERSHIP Netvæ Hvorf rk. or? SIDE 8

Ikke mere varm luft: Innovation skal ned på jorden SIDE 2

Et nyt mindset for ledelse SIDE 6


F5 NETWORKING Formålet med netværksgruppen Disruptive Leadership er at give dig konkrete kompetencer, som kan omsættes direkte til værdi i din virksomhed. Du får viden og individuel sparring med medlemmerne, som ruster dig og din virksomhed til at håndtere netop de udfordringer, I sidder med nu. Vores Network Directors, Anders Hvid og Eva Zeuthen Bentsen, tilrettelægger de enkelte møder og inviterer eksterne brancheeksperter ind for at sikre et højt vidensniveau. På den måde får medlemmerne et fagligt løft og virksomheden en konkurrencemæssig fordel. Målet er, at du hver gang kommer hjem med nye ideer og konkrete værktøjer, som du kan bruge direkte i dit daglige arbejde til at drive din virksomhed fremad.

Indtil videre har jeg fået to store aha-oplevelser, som jeg helt sikkert skal tage med videre i mit arbejde. Dialogen med folk fra andre brancher har været utroligt givende og er med til at gøre problemstillingerne konkrete. Det er noget helt andet end de netværk, jeg tidligere har deltaget i. BIRGITTE HRIBAR ADMINISTRERENDE DIREKTØR BILLETSALGET.DK DELTAGER PÅ FREMTIDENS E-HANDEL

NETWORK DIRECTORS

ANDERS HVID Anders Hvid er ekspert i den teknologiske og digitale udvikling og dansk ambassadør for Singularity University. Han er forfatter til den anmelderroste bog ‘Forstå fremtiden’ og co-founder samt CEO hos konsulentvirksomheden Dare Disrupt.

2

EVA ZEUTHEN BENTSEN Eva Zeuthen Bentsen har en lang lederkarriere bag sig i både det offentlige og det private erhvervsliv. De seneste år har hun haft ledende stillinger i Danske Regioner, på CBS samt været direktør på Gentofte Hospital. I dag er hun partner hos Odgers Berndtson.


IKKE MERE VARM LUFT: INNOVATION SKAL NED PÅ JORDEN Danske ledere skal opnå mere på mindre tid. Nyt netværk hjælper med at omsætte nytænkning til konkret organisatorisk forandring. Ledere verden over opdager lige præcis i disse år, at vi er i en ny æra, hvor tidligere tiders ledelsespraksis har spillet fallit. Nogle taler om, at disruption kan ramme alle, og at udviklingen lige nu ‘forløber eksponentielt’ og ikke lineært som tidligere. Men hvad dækker disse smarte udtryk egentlig over? Kan vi overhovedet omsætte disse visioner til reel forandring i vores organisationer herhjemme? Disse spørgsmål vil det nye netværk ‘Disruptive Leadership’ forsøge at afdække. Her mødes Anders Hvid, der er teknologi-ekspert og dansk ambassadør for Singularity University, med Eva Zeuthen Bentsen, der trækker på mange års ledererfaring fra mere traditionelle organisationer såsom Danske Regioner, Copenhagen Business School og Gentofte Hospital. “Der er en tendens til, at mange konsulenter og coaches kommer med alle disse idéer, men bagefter kan det være svært at se, hvordan man konkret implementerer dem i sin organisation,” siger Eva Zeuthen Bentsen. “I dette netværk bliver min rolle at udfordre de nye idéer. Hvor kommer de fra? Skal man gå hjem og inddrage sin bestyrelse, CFO eller en helt tredje? Vi skal have gjort alle disse innovationstilgange mere konkrete,” fastslår Eva Zeuthen Bentsen, der i seks år var direktør for Gentofte Hospital. Alt er anderledes Anders Hvid er forfatter til bogen ‘Forstå fremtiden’ og en flittig foredragsholder. Dermed kunne han godt være en af den slags konsulenter, som Eva Zeuthen Bentsen hentyder til. Anders Hvid bedyrer dog, at kravet om nytænkning af organisationer og produktudvikling er presserende. Det er ikke blot noget han har fundet på, men et reelt krav, hvis man vil følge med markedet og sin kundegruppe. “Den teknologiske udvikling har ændret præmisserne for, hvor-

dan vi bør drive forretning. Et eksempel er, at alt for mange ledere i dag fokuserer på, hvordan de kan optimere virksomheden med udgangspunkt i de eksisterende kompetencer. Men i dag er en virksomhed ikke længere defineret ved den værdi, den kan skabe med sine medarbejdere og deres kompetencer, men derimod hvor meget værdi den kan samskabe med sit community, der hjælper med at skabe produkter, løsninger og services. Det gælder de kendte eksempler som Uber og Airbnb, men alle virksomheder kan og skal lære at udnytte de mange ressourcer, der ligger uden for virksomheden,” siger Anders Hvid. Han forklarer, at danske ledere i høj grad bliver nødt til at omstille sig til den virkelighed. De behøver ikke at lære at kode og programmere, men de bliver dog nødt til at forstå, hvordan man leder en moderne teknologisk og digitalt funderet virksomhed, påpeger han. “Dette netværk handler også om at gøre deltagerne mere trygge i forhold til, hvilke kompetencer, de fortsat har brug for og hvilke nye de må tilegne sig,” siger Anders Hvid. Innovation er for ledere Selvom Anders Hvid og Eva Zeuthen Bentsen kommer fra meget forskellige baggrunde, så er de dog enige om én ting. Begge mener de, at innovation er umulig uden fokus og opbakning fra direktionen. “For mange ledere fokuserer på KPI’er som indtjening eller kunde- og medarbejdertilfredshed. Men det er for kortsigtet,” siger Eva Zeuthen Bentsen. “Innovation er en ledelsesopgave. Lederne skal følge op og skabe nye incitamentsstrukturer, så de langsigtede mål bliver prioriteret i dagligdagen.” Anders Hvid supplerer: “Organisationer har en form for immunforsvar mod nytænkning. I dette netværk kommer vi til at beskæftige os med, hvordan vi kan tænke ledelse og organisation anderledes, så ideerne ikke bare bliver slået ihjel før de kommer i gang, men rent faktisk kan implementeres.”

3


HVEM OPTAGER VI I NETVÆRKET? Dette netværk henvender sig til den ambitiøse leder, der søger ny inspiration i forhold til, hvordan man kan skabe en organisation, hvor udvikling og innovation er reelle nøgleord – og ikke bare buzzwords. Netværkets to tovholdere kommer med hver sin baggrund og skal i samspil forsøge at oversætte de nyeste organisatoriske visioner og idealer til brugbar ledelsespraksis i alle typer af danske organisationer.

Medlemmerne i netværket har allerede solid ledelseserfaring, men har mod på at udfordre sig selv selv med nye inputs. Din titel kan være afdelingschef, VP, ‘head of’ eller direktør. Hvad der står på visitkortet, er dog ikke det vigtigste – det er derimod, at du har lyst til at møde andre ligesindede og indgå i en konstruktiv dialog. Blandt medlemmerne i vores øvrige netværk finder du dygtige folk fra blandt andet Lego, Deloitte og Danske Bank.

Mit udbytte af netværket matcher det, der gjorde, at jeg valgte at deltage. At få ny viden og noget innovationsinspiration og sparring. Både fra leadership i andre industrier, som inspirerer og sætter innovation i en businesskontekst og fra outside-in oplæg, som trækker de nye megatrends op, så man er opdateret på nye muligheder og next step. TORSTEN BJØRN SENIOR DIRECTOR DESIGN MANAGEMENT, LEGO GROUP A/S DELTAGER I NETVÆRKET INNOVATION I VIRKELIGHEDEN

4


INSPIRATION

FRIRUM

I netværksgruppen kan du drøfte dine konkrete udfordringer og du giver andre deltagere feedback på deres. Du bliver udfordret og får sparring på strategier og konkrete problemstillinger fra kompetente og uafhængige netværkskollegaer. Det giver inspiration til nye idéer og videreudvikling som du kan tage med hjem til din virksomhed.

Netværksgruppen er et frirum, hvor der er plads til at du kan drøfte alt fra hverdagens almene dilemmaer til din virksomheds strategiske udfordringer. Netværket bliver dit fortrolige frirum, hvor du i samråd med andre ledere kan få sparring på personlige udfordringer i forhold til dit arbejdsliv. Du udvikler både faglige og personlige kompetencer til nytte for dig og din virksomhed.

KONKRET VIDEN

FAGLIG KOMPETENCE

Den verden vi lever i i dag er helt anderledes end for blot fem år siden. I netværket får du adgang til opdateret og konkret viden, som endnu ikke er nået frem til lærebøger på universiteterne og først senere bliver til pensum på MBA-uddannelserne. Gennem øvelser og diskussion sætter vi fokus på at implementere den nye viden i din virksomhed.

Netværket ledes af en Network Director, som kender din branche og dine udfordringer. Network Directorens opgave er at lede gruppen og tilrettelægge netværksmøderne efter deltagernes behov og ønsker. Samtidig har Network Directoren et højt fagligt niveau, som sikrer at deltagerne får relevante vidensindspark udefra.

5


MULIGE TEMAER

ET NYT MINDSET FOR LEDELSE Hvorfor kan vi ikke bare fortsætte, som vi plejer? Har ledelse virkelig ændret sig så meget, at man skal mestre en hel række nye discipliner og værktøjer? Ved dette møde diagnosticerer vi, hvad det vil sige at være leder for en moderne, teknologisk funderet virksomhed og kigger kritisk på egen ledelsespraksis.

HASTIGHED Femårsplaner og kvartalsmøder hører fortiden til. I dag skal virksomheder være agile og smidige. Ved dette møde går vi i dybden med, hvordan vi kan geare vores organisationer anderledes og skele til udviklingsmetoder i IT-organisationer for at skabe hastighed. Dette tema handler om virksomheders, teams og menneskers evner til at præstere bedre gennem et nyt syn på hierarki, organisation og samarbejdsmetoder. RETNING – DET TRANSFORMERENDE LEDERSKAB I dag er det ikke længere nok for en virksomhed at være til, fordi der skal tjenes penge til ejeren eller aktionærerne. Men hvad skal vi sætte i stedet? Vi forsøger at skærpe bevidstheden om vigtigheden af et højere formål for virksomheden, og hvordan dette kan bruges aktivt. Både når det kommer til strategi, forretningsudvikling og rekruttering.

6

ORGANISATIONENS IMMUNFORSVAR De fleste virksomheder hænger fast i status quo. De er ikke interesserede i at udvikle sig, fordi det også kan betyde, at visse funktioner skal afvikles. Mange organisationer har altså et immunforsvar, som ser forandring som en sygdom, der skal bekæmpes. Så hvordan tilfører man virksomheden nye inputs uden at slå den ihjel? Ved dette møde tager vi et kig på konkrete eksempler på organisationsformer og udvikling-hacks, som de mest innovative virksomheder benytter sig af.


PRAKTISK INFO

LOCATION

INDHOLDET AF VORES NETVÆRKSPAKKE Fire faglige oplæg om året af høj kvalitet med den nyeste viden inden for feltet samt mulighed for - udover netværksmøderne - at deltage i en række konferencer årligt om innovation og tendenser. Hver konference varer to-tre timer og er spredt ud over året.

KØBENHAVN NY KONGENSGADE 9C, BAGHUSET

Netværk og workshops med de øvrige deltagere, som giver ny inspiration, indsigt og værktøjer, du kan bruge i dit daglige arbejde. Facilitering og mødeledelse af en faglig anerkendt Network Director, som kender dine udfordringer. Fortroligt forum på Linkedin, som giver deltagerne mulighed for at sparre med hinanden mellem møderne. Adgang til F5 box; flere årlige live-events, hvor formidling, netværk og samtale smelter sammen i et nyt format. F5 box tager fat i tidens vigtigste tendenser og er på tværs af netværksgrupper. PRIS Et årligt medlemskab koster 29.500 kr. – eksklusive moms pr. deltager. Beløbet er fuldt fradragsberettiget for din virksomhed.

KONTAKT NETWORK MANAGER Kasper Ferløv Andersen Email: kasper@f5.dk Telefon: +45 73 70 97 41 LinkedIn

F5 Networking ApS Ny Kongensgade 9C, baghuset 1472 København K Telefon: +45 32 11 00 00 Email: networking@f5.dk CVR: 35523138

7


NETVÆRK HVORFOR? EKSPERT: BEDST AT NETVÆRKE UDEN FOR VIRKSOMHEDEN Ledere oplever, at det kan være svært at netværke og udveksle erfaring med tætte kollegaer. Derfor anbefaler ekspert, at man opsøger netværk uden for virksomheden. Ledere kan ofte have svært ved at tale åbent om problemer, som de møder i forbindelse med arbejdet i deres virksomhed. Derfor anbefaler netværks-ekspert Christian Waldstrøm, som er medforfatter til bogen ‘Corporate Networking’, at man opsøger et fagligt netværk, hvor man ikke har de samme problemer. “I et netværk uden for virksomheden kommer man til at møde nogen, som minder om én selv, men som ikke er for tæt på. Problemet i virksomheder er, at dine konkurrenter til de spændende projekter, bonusser og forfremmelse sidder lige ved siden af dig. Og så kan det jo være svært at åbne op og få fortalt om de udfordringer, du sidder med,” fortæller Christian Waldstrøm, lektor på Aarhus Universitet og partner i Unilyze.

“Virksomheder er præget af politik, hvor det handler om at opnå en fordelagtig position. Nogle bliver bestyrtede, når man siger det og andre kan nikke genkendende til det. Der vil altid være forskellige dagsordener i virksomheder. En kamp om ressourcer, om du vil. IT-folkene har deres dagsorden, smens produktions- og HR-folkene har en anden agenda”, fortæller netværks-eksperten. Et spørgsmål om tillid Christian Waldstrøm mener dog også, at et netværk for at fungere bedst kræver en høj grad af tillid mellem deltagerne. “Et netværk kan være et frirum i modsætning til ens virksomhed. Derfor kræver det, at der er en tillid, så man ved, at det, man siger, ikke kommer videre. Der skal være en fortrolighed, som tager noget tid at bygge op.” Men når først tilliden er på plads, så giver netværket også en konkret gevinst - både for lederne personligt og for virksomheden.

Han mener, at man ikke kan komme udenom, at virksomheder har en udfordring, når det kommer til at have en åben dialog og udveksle erfaring internt:

Det væsentligste er, at jeg har lært en masse nye faglig relevante mennesker at kende. Vi er et par stykker i netværket som har dannet en lille arbejdsgruppe og nu er vi i gang med at lave et helt nyt produkt. Det er fantastisk! Hvis ikke jeg var med i netværket, så havde vi nok ikke fået den produktidé. MICHAEL EMBORG PROTOTYPE COORDINATOR, ROCKWOOL DELTAGER PÅ NETVÆRKET FREMTIDENS BYGGERI

F5 NETWORKING APS . NY KONGENSGADE 9C, BAGHUSET . 1472 KØBENHAVN K . TELEFON: +45 32 11 00 00 . EMAIL: NETWORKING@F5.DK

Disruptive Leadership - F5 Networking (KA)  

Network Manager: Kasper F. Andersen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you