Page 1

DISRUPTIVE LEADERSHIP

De Schokgolven van Disruption PAGINA 3

Disrupt Yourself PAGINA 6


F5 NETWORKING Bij F5 Networking hebben we een passie. Technologische innovaties, nieuwe verdienmodellen en markten die transformeren hebben een enorme invloed op ons als mens en de manier waarop we zaken doen. Ons doel bij F5 Networking is om bestuurders, ondernemers en leidinggevenden door kennisdeling en dialoog te ondersteunen, te inspireren en uit te dagen hun eigen transitieproces toekomstgericht vorm te geven. In onze netwerkgroepen reflecteren onze leden samen op de uitdagingen waar zij als leiders mee geconfronteerd worden als gevolg van de veranderingen in de maatschappij en technologische vooruitgang. F5 Networking creëert een optimale omgeving voor kennisoverdracht en dialoog voor en door mensen die van elkaar willen leren en elkaar inspireren.

Het doel van het netwerk rondom het thema ’Disruptive Leadership’ is om de leden voor te bereiden op een wereld waarin innovaties resulteren in nieuwe markten, waardeketens en businessmodellen die de huidige markt sterk onder druk zetten en op termijn de marktverhoudingen sterk zullen doen veranderen. In dit netwerk staan de verschillende dimensies van disruptieve veranderingen centraal. Wat vraagt disruptie van leiders? Hoe herken je disruptie? Hoe stel je de juiste disruptieve vragen om collega’s op andere wijzen naar business uitdagingen te laten kijken? Hoe bereik je disruptieve doorbraken? En hoe krijg

2

NETWORK DIRECTOR Bart Götte is business futurist en werkt op het snijvlak psychologie, business, & technologie. Hij daagt bestuurders, managers en professionals uit om toekomst bewust te denken en te acteren. Bart rekt het strategische perspectief van organisaties op. Hij verbindt sluimerende ontwikkelingen met aansprekende kansen in een steeds weer veranderende bedrijfsomgeving.

je draagvlak voor bijtijds ‘het roer omgooien’, als de noodzaak voor verandering nog niet blijkt uit de bedrijfsresultaten? Aan de hand van disruptieve ontwikkelingen, zullen we onderling elkaar uitdagen om anders naar vraagstukken te kijken. Samen met externe experts op diverse vakgebieden worden de leden uitgedaagd om hun eigen rol in disruptieve en innovatie werkwijze verder te ontwikkelen. Zij worden daarbij ondersteund door Network Director Bart Götte, business futurist en psycholoog, die de afgelopen 20 jaar actief is geweest op het gebied is van strategie, innovatie en toekomstverkenningen.


DE SCHOKGOLVEN VAN DISRUPTION Robotisering, virtual reality, artificial intelligence, blockchain, 3D-printing, swarm computing, zelfrijdend transport, het zijn maar enkele van technologische factoren die kansen bieden voor disruptie. Maar voor disruptie is veel meer nodig dan alleen de factor technologie.

ze tempoversnellingen aangeven of juist kerende stromingen? En hoe krijg je bovendien de handen op elkaar voor disruptie? Zeker als in de huidige situatie nog geen sprake is van een ‘burning platform’, lijkt de veranderbereidheid ver te zoeken.” legt Bart Götte uit.

“Er zijn ook vele niet-technologische, disruptieve factoren. Verschuivingen in het politieke speelveld kunnen een behoorlijk disruptieve impact hebben op bedrijven. Deze soort disruptie kan invloed hebben op afzetmarkten of een grote impact hebben op bijvoorbeeld arbeidsmarktbeleid.“ verklaart Bart Götte, Network Director van het Disruptive Leadership netwerk bij F5 Networking.

Op dit moment zien we naast de technologisch gedreven disruptie, ook de kansen op een meer fundamentele disruptie van het geopolitieke speelveld. Hier hebben we te maken met een kanteling op het gebied van demografie, en beginnen de implicaties van klimaatverandering merkbaar te worden. “Ook dat biedt kansen met timing als grootste uitdaging. Hoe je met disruptie van buiten omgaat, en in hoeverre je kansen op disruptie wel of juist niet zou moeten pakken zal binnen dit netwerk regelmatig onderwerp van gesprek zijn.“ vertelt Bart.

Het is wel belangrijk dat we reëel blijven. Disruptie klinkt voor een persoon als muziek in de oren, maar is voor de ander een regelrecht doemscenario. Veel disruptieve initiatieven sterven een vroegtijdige dood. Maar de first movers die succes hebben, winnen ook vaak de jackpot. “Dat is ook het dilemma dat je als leider hebt.” zegt Bart, “Als je de concurrent disruption gunt, kun je zelf ten onder gaan. Tegelijkertijd is disruptieve innovatie een enorme uitdaging waar succes niet zomaar behaald wordt.” Disruptie gaat op korte termijn gepaard met onverwachte schokgolven. Op lange termijn blijkt de disruptieve schokgolf echter met vooruitziende blik goed te duiden in een groter geheel. “In dit netwerk hebben we oog voor beiden. Welke onderstromen geven ons de kaders voor een globale lange termijn visie waar je op kan sturen? Onderstromen die ons helpen mentaal paraat te zijn om te anticiperen. En tegelijkertijd, wat zijn op kortere termijn de golven die al klotsend onze aandacht vragen omdat

“Wat ik persoonlijk ervaar als de waarde van de netwerkgroepen van F5 Networking is de combinatie van diversiteit onder de leden met een verbindende focus op het inhoudelijk thema. De leden binnen deze netwerkgroep delen met elkaar de passie en kennisbehoefte rondom het disruptief leiderschap. Tegelijkertijd draagt elk lid bij aan de onderlinge dialoog vanuit zijn of haar specifieke functie en sector ervaring.” vertelt Bart Götte die al een aantal jaren ervaring heeft met het faciliteren van professionele netwerken. “We delen de inhoudelijke interesse. We koesteren de verschillende invalshoeken vanuit de leden en we voeren boeiende discussies en dagen elkaar uit met open vizier en een voorwaartse blik. Er valt heel wat te verkennen en te leren met elkaar. En dat genereert een hoop inspiratie, energie, en jeuk onder de schedel.”

3


OP WIE IS DIT NETWERK GERICHT? Dit netwerk is gericht op CEO’s, VP’s, partners en Algemeen Directeuren die op de hoogte willen zijn van de mogelijke veranderingen en innovaties op strategisch niveau. In het netwerk bekijken we technologische trends en hoe eindgebruikers daarmee beter bediend kunnen worden op een zakelijk interessante manier. Daarnaast wordt u gemotiveerd door uzelf uit te dagen op het gebied van leiderschap, en u staat open voor constructieve gesprekken met collega’s van alle branches.

In dit netwerk brengen we leiders uit diverse sectoren samen die zelf toekomst willen maken. Ruime aandacht wordt besteed aan de organisatiecontext van de leden, het ter discussie stellen van basisassumpties, omgaan met veranderweerstand, en het borgen van een gezonde balans tussen feiten, visies & onzekerheden. BART GŐTTE NETWORK DIRECTOR DISRUPTIVE LEADERSHIP

4


INSPIRATIE

VERTROUWELIJK FORUM

In deze netwerkgroep heeft u de mogelijkheid om te discussiëren over uw eigen concrete uitdagingen en u geeft feedback op de uitdagingen van uw groepsleden. U wordt uitgedaagd en kunt sparren over strategieën en uitdagingen met uw zeer competente groepsgenoten. U verwerft zich inspiratie en ideeën die u kunt implementeren in uw eigen organisatie.

Uw netwerkgroep is een vertrouwelijk forum waar u uw dagelijkse professionele dilemma’s en meer strategische uitdagingen van uw organisatie kunt delen. U ontwikkelt zowel persoonlijke als professionele competenties die nuttig zijn voor uzelf en uw organisatie.

CONCRETE KENNIS

VAKBEKWAAMHEID

De wereld van vandaag ziet er compleet anders uit dan een paar jaar geleden en die van morgen zal weer anders zijn. Binnen het netwerk heeft u toegang tot actuele en concrete kennis die nog niet in het curriculum van universiteiten te vinden is. Door middel van sparring en discussies ligt de focus op het doorgronden en toepassen van nieuwe kennis binnen uw organisatie.

Het netwerk wordt geleid door een Network Director van hoog professioneel niveau, met bijzondere ervaring en kennis opgedaan in het vakgebied. De Network Director begeleidt de groep en verzorgt de bijeenkomsten die zo goed als mogelijk afgestemd zijn op de behoeftes en wensen van de leden.

5


THEMA’S DISRUPT YOURSELF Toenemende dynamiek, turbulentie en onzekerheid kenmerken de context van veel organisaties. We realiseren ons steeds meer dat sturen op basis van het verleden een riskante aangelegenheid kan zijn. Elk traditioneel georganiseerde bedrijf gaat geconfronteerd worden met disruptieve business modellen van nieuwe concurrenten. En de vraag die je als leider moet stellen is “stel dat mijn organisatie door een disruptieve concurrent wordt aangevallen, hoe ga ik dan reageren? Is het vooral een bedreiging? Of is zien we het met name als een kans? En hoe effectief is dat?

PLATFORM VERDIENMODELLEN Digitale platformen hebben in allerlei sectoren geresulteerd tot disruptie van bestaande spelers. Digitale platformen kennen diverse verdienmodellen. De grootste uitdaging is om het platform ‘gevuld’ te krijgen met actieve gebruikers die met elkaar interacteren? En welke valkuilen liggen op de loer bij het implementeren van een duurzame platform gedreven strategie?

THINK AHEAD. ACT FORWARD. SPEED UP. Disruptieve ontwikkelingen vragen om een voorwaartse blik waarin timing cruciaal is. De snelheid van technologische ontwikkelingen neemt toe. Welke ontwikkelingen gaan uw organsiatie raken? Wat zou er kunnen veranderen, en wanneer? Hoe onderscheiden we potentie en hype van daadwerkelijke ontwikkeling en impact? En hoe gaan we om met exponentiele ontwikkelingen?

6

INNOVATION NEXT Kortere levenscycli van producten en diensten. Kritischer klanten. Meer volatiliteit in de markt. Leiders en hun teams moeten in korte tijd leren hoe ze voor eindgebruikers moeten ontwerpen en ontwikkelen, gelet op wat technologisch mogelijk, en zakelijk verantwoord is. Dit vereist een nieuwe benadering van innovatiemanagement waarin design thinking, agile, scrum de moderne en hippe procesvormen zijn, maar ook hun beperkingen hebben. Wat vraag disruptie van de innovatiecompetenties van uw organisatie?


PRAKTISCHE

LOCATION

AMSTERDAM BARBARA STROZZILAAN 101 1083 HN AMSTERDAM

INFORMATIE INHOUD VAN HET NETWERKPAKKET Vier professionele netwerkbijeenkomsten per jaar van de hoogste kwaliteit met de nieuwste kennis binnen het vakgebied. Workshops en/of discussies (tijdens de bijeenkomsten) die u inspireren, insight creëren en tot concrete output leiden die in uw dagelijks leven als professional toepasbaar is. Aansturing door en toegang tot een ervaren en vakkundige network director. Toegang tot F5 box; een aantal jaarlijkse live-events waar communicatie, conversatie en netwerk samensmelten tot een totaal nieuw formaat. F5 box richt zich op de belangrijkste trends en is toegankelijk voor al onze leden. KOSTEN Een jaarlijks lidmaatschap kost € 3200 ex. BTW per deelnemer. Het bedrag is volledig belastingaftrekbaar.

CONTACT SENIOR NETWORK MANAGER Alex Los Email: alex@f5-networking.nl Tel.: +31 20 262 36 01 LinkedIn

F5 Networking ApS Barbara Strozzilaan 101 1083 HN Amsterdam Email: info@f5networking.com KVK: 67387691

7


F5 NETWORKING APS . BARBARA STROZZILAAN 101 . 1083 HN AMSTERDAM . INFO@F5NETWORKING.COM

Disruptive Leadership - F5 NL (AL)  

Network Manager: Alex Los

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you