Page 1

DISRUPTIVE LEADERSHIP


OM NETVÆRKET_ Disruption drejer sig ikke længere kun om den teknologiske udvikling. Også lederskabet skal gentænkes. De fleste virksomheder er i fuld gang med et systemskifte, hvor omverdenens forandringstempo er så højt, at den strategiske horisont er blevet kortere. Hvis ikke de strategiske beslutninger skal overhales indenom, skal ledere finde nye måder at strukturere arbejdet på. Virksomheder har i mange år klaret sig ved at optimere, nedbringe omkostningerne og producere mere effektivt, men det slår ikke længere til. I stedet for at lave sikre planer, skal virksomheder arbejde meget mere entreprenant og eksplorativt. Det stiller helt nye ledelseskrav. PRAKTISK TILGANG TIL LEDELSE I netværket gentænker vi ledelse fra et praktisk how-to perspektiv, som du kan implementere i din organisation. Vi kombinerer faglige diskussioner, de andre medlemmers erfaringer og dine udfordringer, så løsningerne passer til din organisation og sammen co-creater vi nye værktøjer.

TOM HANSEN Tom Hansen er co-founder af New Practice Leadership og er uddannet fra Syddansk Universitet, hvor han stadig sidder i et Advisory Board. Han har det meste af sin karriere arbejdet med organisatorisk transformation. I dag træner han topledelser i globale virksomheder i at strukturere virksomheders innovation og eksekvere i en eksponentielt forandrende verden.


HVORFOR F5_ Der er ingen tvivl om, at viden er blevet et afgørende konkurrenceparameter for at kunne udvikle og fremtidssikre organisationen. Og den viden skabes bedst, når den kombineres med relationer og personlig udvikling. Det gør vi hos F5.

RELATION: Vi udfordrer de klassiske måder at drive netværk på. For os er relationer nøgleordet til et stærkt netværk, og derfor sammensætter vi vores netværksgrupper ud fra en fælles faglighed, så medlemmerne kan trække på hinandens erfaringer.

VIDEN: Udbyttet af netværket er ny viden. Nye idéer til at udvikle organisationen. Nye redskaber til at løse opgaver. For at sikre et højt fagligt udbytte har hvert netværk en styrmand. Vi kalder dem for Network Directors, og de er alle nøje udvalgt ud fra deres viden, kompetencer og kendskab til de udfordringer, som kendetegner den enkelte gruppe.

UDVIKLING: Vi går skridtet videre end at tale tidens buzzwords ihjel. På netværksmøderne bevæger vi os både på teoretisk og konkret plan og ser på, hvordan du i praksis kan anvende din nye viden i din dagligdag.

Det er godt at blive hevet ud af konteksten og få sat fokus på nogle ting, som man ikke har tid til i en travl hverdag. Selvom vi er fra forskellige virksomheder, sidder vi ofte med de samme problemer. RASMUS JØRGENSEN, EJER AF KALK A/S, MEDLEM SIDEN 2014


GIVE AND TAKE_ UDSYN Netværksmøderne er det professionelle refleksionsrum væk fra hverdagens travlhed. Det er øjenåbneren, der giver et nyt syn på udfordringer og idéer.

ET STÆRKT NETVÆRK Et netværk kan blive ved med at udvikle sig. Derfor giver vi ikke et færdigudviklet netværk, men skaber fundamentet for, at netværksrelationerne kan opstå.

DIN ERFARING Et netværk er et plussumsspil, der går begge veje. Jo mere du deler ud af dine erfaringer og perspektiver, desto mere kan du forvente at få igen. Derfor er det op til dig selv, hvor meget du vil have ud af netværket.

NY VIDEN Vi reflekterer, diskuterer og udfordrer de gængse forestillinger om de forandringer og udfordringer, som de fleste organisationer står overfor. På den måde skaber vi ny viden mellem medlemmer i netværket.


MEDLEMSKAB_ EKSTERN INSPIRATION Hvert netværksmøde er bygget op omkring et fagligt oplæg, som sætter diskussionen i gang og giver dig nye perspektiver på aktuelle emner.

FÆLLES FAGLIGHED Medlemmerne i din netværksgruppe har alle solid erfaring indenfor dit område. Det er din mulighed for at give dit input og få andres syn på dine udfordringer.

FAGLIG STYRMAND Alle vores netværk har en Network Director, der med sin faglige ballast sætter retningen, styrer diskussionerne og skaber fundamentet for netværksrelationerne.

NETVÆRKSMØDER Netværk handler om at opbygge relationer, men det tager tid at udvikle. Derfor fortsætter netværksgruppen og mange af medlemmerne år efter år.

KONKRET OUTPUT I fællesskab med Network Director og de andre medlemmer omsætter du det faglige oplæg til konkrete redskaber, som du kan tage med hjem og bruge i din dagligdag.

F5 BOX Hvert år afholder vi flere live-events, hvor vi udforsker aktuelle problemstillinger fra forskellige vinkler. Som medlem kan du gratis tage en kollega med.


VI SKABER UDVIKLING FOR LEDERE, SPECIALISTER OG ORGANISATIONER GENNEM STÆRKE RELATIONER

Disruptive Leadership – F5  
Disruptive Leadership – F5