Page 1

DIGITAL

FORRETNINGSUDVIKLING Netvæ Hvorf rk. or? SIDE 8

DIGITAL FORRETNINGSUDVIKLING ER EN OPGAVE FOR TOPLEDELSEN SIDE 2


DIGITAL FORRETNINGSUDVIKLING ”Mit udbytte af netværket matcher det,

Finanskrisen og digitaliseringen har tilsammen skabt en perfekt storm, som har gjort det umuligt for langt de fleste virksomheder bare at fortsætte på rutinen. Kunderne stiller større krav, og der er flere muligheder samt konkurrenter end nogensinde før. Produktudvikling, markedsføring, strategi og organisation skal justeres og skærpes som følge af denne nye virkelighed. Der er brug for innovation og mod til at tænke i nye baner i de danske virksomheder.

Det er i det krydsfelt, at direktionen oplever et behov for en øget forståelse af digital forretningsudvikling. Hvordan bruger man data? Hvordan skaber man en business case, der tager højde for indtjeningsmuligheder, vækst og konkurrence i en digital virkelighed? Og hvordan gør man markedsføringen til en integreret del af produktet? Det er blot nogle af de essentielle spørgsmål, en moderne leder må stille sig selv. Dette netværk beskæftiger sig med digital forretningsudvikling.

2

der gjorde, at jeg valgte at deltage. At få ny viden og noget innovationsinspiration og sparring. Både fra leadership i andre industrier, som inspirerer og sætter innovation i en businesskontekst og fra outside-in oplæg, som trækker de nye megatrends op, så man er opdateret på nye muligheder og next step.” TORSTEN BJØRN SENIOR DIRECTOR DESIGN MANAGEMENT, LEGO GROUP A/S DELTAGER I NETVÆRKET INNOVATION I VIRKELIGHEDEN


NETWORK DIRECTOR Kim Jong Andersen er blandt de mest bemærkelsesværdige profiler i den danske reklamebranche. Hans CV tæller adskillige stillinger hos en række af de største danske bureauer. Kim Jong Andersen kombinerer strategiske digitale kompetencer med en traditionel kommerciel baggrund. Til daglig er han direktør i sin egen konsulentvirksomhed JONG, der hjælper virksomheder med digital kommunikation og forretningsudvikling. Forinden var Kim kreativ direktør hos McCann Copenhagen. Under Kims ledelse blev bureauet anerkendt for dets digitale kampagner både i Danmark og internationalt. Kim var desuden en nøglefigur i etableringen af McCanns uddannelsesforløb i samarbejde med Copenhagen Business School, McCademy. Kim Jong Andersen er juryformand for Danish Digital Award. Han er desuden en flittig debattør i medierne samt en eftertragtet foredragsholder. Han har blandt andet været gæsteforelæser hos Copenhagen Business School, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt Copenhagen School of Design & Technology.

“Med apps og platforme er der lige pludselig opstået et rum, hvor man både kan producere, markedsføre og sælge sin ydelse på samme tid. Sådan skal man dybest set tænke alle nye produkter i dag. Man skal skabe en flydende kunderejse, hvor det hele smelter sammen.”

HVEM HENVENDER NETVÆRKET SIG TIL? Netværket henvender sig til ledere i virksomheder med fokus på enten det danske eller internationale marked. Din virksomhed kan være etableret, men med et ønske om at omstille sig til en digital virkelighed, eller en nyere virksomhed, som søger sparring med rutinerede kræfter. Uanset din virksomheds status, anerkender du dog, at digital forretningsudvikling er et essentielt element i morgendagens organisation. Netværksgruppen er sammensat bredt på tværs af brancher, så diskussionerne kan tage udgangspunkt i en professionel diversitet. Vores netværksmedlemmer arbejder typisk som

marketingansvarlige, kreative direktører, forretningsudviklere, Art Directors og kommunikationschefer. Arbejdet i netværket vil være konkret og praksisnært. I løbet af årets fire møder kommer vi løbende til at arbejde med forretningsudvikling og business cases. Netværket vil desuden få besøg af førende profiler inden for strategi, data-teknologi, medier, organisationsudvikling og venture kapital, som vil præsentere den nyeste viden inden for deres respektive felt.

3


DIGITAL FORRETNINGSUDVIKLING ER EN OPGAVE FOR TOPLEDELSEN Når forretningen bliver digital skal det smitte af på hele organisationen. Du kan ikke bare hyre en masse digitale indfødte og håbe, at de løser problemet, forklarer Kim Jong Andersen Digitalisering af kerneforretningen er et ømt punkt for rigtig mange virksomheder. Ifølge en McKinsey-undersøgelse blandt 850 topledere fra store globale virksomheder siger ni ud af ti ledere, at deres virksomheder har et presserende behov for digital oprustning inden for det kommende år. Særligt kompetencer som data-analytics, online-udvikling samt ledelse af IT-projekter er der efterspørgsel på blandt toplederne. Lederne ved altså, at det er nødvendigt med en omstilling nu og her. Men hvordan gør man? Ifølge Kim Jong Andersen, der er network director i ‘Digital Forretningsudvikling’ er det ikke en løsning bare at hyre en masse såkaldte ‘digital natives’ og håbe på, at de kan løse problemet. I stedet er det topledelsen selv, der må trække i arbejdstøjet og øge den digitale indsigt. “De unge digitale indfødte mangler forretningsforståelse, brandforståelse samt operationel forståelse,” siger Kim Jong Andersen, der tidligere har været kreativ direktør i McCann. “Der er nærmere brug for, at folkene på det højeste ledelsesniveau, som har været med i mange år, opnår viden omkring digitalt funderede forretningsmodeller,” slår han fast. Digital forretningsudvikling ændrer alt Kim Jong Andersen har som en del af bureaubranchen gennem knap to årtier set, hvordan den digitale revolution har ændret spillereglerne fundamentalt. “Med apps og platforme er der lige pludselig opstået et rum, hvor man både kan producere, markedsføre og sælge sin ydelse på samme tid. Sådan skal man dybest set tænke alle nye

4

produkter i dag. Man skal skabe en flydende kunderejse, hvor det hele smelter sammen,” siger han. Ifølge Kim Jong Andersen, der også fungerer som juryformand for Danish Digital Awards, betyder udviklingen, at stort set alle områder i de etablerede virksomheder i dag har brug for en omstrukturering. For når forretningsmodellen bliver digitalt funderet, så påvirker det alle elementer og dele af organisationen. “Siloerne skal rives ned, og særligt marketing skal rykke tættere sammen med IT-afdelingen. Men faktisk skal hele organisationen omstruktureres, så beslutninger og projekter kan sættes i søen hurtigere, end tilfældet er i dag,” forklarer Kim Jong Andersen. Han forklarer, at lige netop hastighed er forskellen på succes og fiasko i disse år. Det har eksempelvis alle Swipp-bankerne måttet lære på den hårde måde. Da de lancerede deres app, havde danskerne nemlig allerede valgt MobilePay.

Markedsføring skal ikke længere være underholdning. Kim Jong Andersen forklarer, at Danske Banks succes-app er et godt eksempel på, hvor markedsføring bevæger sig hen i dag. Han bruger betegnelsen ‘branded utility’ om MobilePay.

“I gamle dage handlede marketing for det meste om at lave noget, der kunne fange vores opmærksomhed og underholde os i 30 til 60 sekunder. I dag er den disciplin blevet meget vanskeligere. Derfor ser vi fænomener som branded utilities opstå, hvor markedsføringen ikke bare er lækker glasur, men rent faktisk er indbygget i produktet. På den måde er marketing blevet en essentiel del af digital forretningsudvikling,” slår han fast.


INSPIRATION

FRIRUM

I netværksgruppen kan du drøfte dine konkrete udfordringer, og du giver andre deltagere feedback på deres. Du bliver udfordret og får sparring på strategier og konkrete problemstillinger fra kompetente og uafhængige netværkskollegaer. Det giver inspiration til nye idéer og videreudvikling, som du kan tage med hjem til din virksomhed.

Netværksgruppen er et frirum, hvor der er plads til at du kan drøfte alt fra hverdagens almene dilemmaer til din virksomheds strategiske udfordringer. Netværket bliver dit fortrolige frirum, hvor du i samråd med andre ledere kan få sparring på personlige udfordringer i forhold til dit arbejdsliv. Du udvikler både faglige og personlige kompetencer til nytte for dig og din virksomhed.

KONKRET VIDEN

FAGLIG KOMPETENCE

Den verden vi lever i i dag er helt anderledes end for blot fem år siden. I netværket får du adgang til opdateret og konkret viden, som endnu ikke er nået frem til lærebøger på universiteterne og først senere bliver til pensum på MBA-uddannelserne. Gennem øvelser og diskussion sætter vi fokus på at implementere den nye viden i din virksomhed.

Netværket ledes af en Network Director, som kender din branche og dine udfordringer. Network Directorens opgave er at lede gruppen og tilrettelægge netværksmøderne efter deltagernes behov og ønsker. Samtidig har Network Directoren et højt fagligt niveau, som sikrer at deltagerne får relevante vidensindspark udefra.

5


TEMAER

DERFOR ER DATA BLEVET VORES RÅSTOF Data er vor tids guld. Det er et mantra, man ofte hører i de mest digitaliserede dele af erhvervslivet. Men hvordan gør man egentlig? Ved dette møde ser vi på, hvordan digitale platforme kan facilitere data på en intelligent måde, så vi kan finde afsæt til nye produkter, services eller forretningsmuligheder. Ved dette møde beskæftiger vi os desuden med analytics-delen af data, så vi kan finde og opsamle de vigtigste tal for vores virksomheder.

MEDIER OG MARKETING I EN DIGITAL VIRKELIGHED Noget af det som digitaliseringen har vendt allermest op og ned på er netop medier og marketing. Fra at have en forudsigelig medievirkelighed, hvor man kunne betale sig til eksponering, så er det i dag blevet en forudsætning at tænke både mere kreativt og praktisk. Det kan lyde paradoksalt, men i dag er den bedste form for marketing blevet god service og brugervenlighed. Ved dette møde diskuterer vi, hvordan markedsføring og forretningsudvikling hænger endnu tættere sammen end før, og hvordan man som virksomhed bør tænke i ‘branded utilities’.

ORGANISATION OG PROCES ET OPGØR MED HIERARKI? I IT- og softwareudvikling er agil projektledelse blevet den foretrukne måde at skabe effektive teams på. Men tankegangen kan overføres til mange andre områder. Ved dette møde diskuterer vi, hvordan topledere kan skabe mere synlighed i processer samt øge produktivitet gennem agilitet. Vi ser også på, hvordan siloer som marketing og IT bør rykke tættere sammen på kontoret – eller måske helt integreres i hinanden? Vi samles ganske enkelt for at diskutere, hvordan fremtidens organisation ser ud, og hvordan beslutningskompetencer bør fordeles.

6

FRA IDÉ TIL SOLID BUSINESS CASE MED DIGITAL FORRETNINGSUDVIKLING I den digitale virkelighed kan man ikke bare fremskrive udviklingen lineært. For de mest lovende virksomheder handler det om at kunne fremvise ‘hockey stick growth’. Det vil altså sige, at udviklingen skal kunne vises som en eksponentiel kurve. Ved dette møde får vi besøg af en repræsentant fra venture kapitalens verden, der kan om, hvad der skal til for at være attraktiv blandt investorer. Vi arbejder også med, hvordan du kan blive bedre til at sætte tal på dine idéer og skabe business cases, som rent faktisk kan bruges.


PRAKTISK INFO INDHOLDET AF VORES NETVÆRKSPAKKE

LOCATION

KØBENHAVN NY KONGENSGADE 9C, BAGHUSET

Fire faglige oplæg om året af høj kvalitet med den nyeste viden inden for feltet. Netværk og workshops med de øvrige deltagere, som giver ny inspiration, indsigt og værktøjer, du kan bruge i dit daglige arbejde. Facilitering og mødeledelse af en faglig anerkendt Network Director, som kender dine udfordringer. Fortroligt forum på Linkedin, som giver deltagerne mulighed for at sparre med hinanden mellem møderne. Adgang til F5 box; flere årlige live-events, hvor formidling, netværk og samtale smelter sammen i et nyt format. F5 box tager fat i tidens vigtigste tendenser og er for alle på tværs af netværksgrupper.

PRIS Et årligt medlemskab koster 19.500 kr. – eksklusive moms pr. deltager. Beløbet er fuldt fradragsberettiget for din virksomhed.

KONTAKT NETWORK MANAGER Anders V. Knudsen Email: anders@f5.dk Telefon: +45 42 94 87 00 LinkedIn

F5 Networking ApS Ny Kongensgade 9C, baghuset 1472 København K Telefon: +45 32 11 00 00 Email: networking@f5.dk CVR: 35523138

7


F5 NETWORKING APS . NY KONGENSGADE 9C, BAGHUSET . 1472 KØBENHAVN K . TELEFON: +45 32 11 00 00 . EMAIL: NETWORKING@F5.DK

Digital Forretningsudvikling - F5 (AK)  
Digital Forretningsudvikling - F5 (AK)  

Network Manager: Anders Vestergaard Knudsen