Page 1

CONTROLLER


OM NETVÆRKET_ Controlleren skal ikke længere kun have øje for, hvor mange procent virksomheden er over budget, eller hvor mange omkostninger der skal spares for at komme i mål. Controlleren skal også være business partner og rådgiver for ledelsen. Digitaliseringen påvirker også controllerens rolle, og outsourcing og automatisering af standardprocesser er ikke længere en fjern fremtid. Det stiller nye krav til controlleren, der både skal have forretningsindsigt og kunne kommunikere sine resultater til CFO’en såvel som den adm. direktør. For at få succes skal controllere turde udfordre vanetænkningen, være mere værdiskabende og kunne lede op såvel som ned. ET KOMPETENCELØFT DER GAVNER VIRKSOMHEDEN I netværket diskuterer vi, hvilke kompetencer du får brug for i fremtiden, basal datadisciplin og styringsprincipper. Vi ser på dine udfordringer fra et helikopterperspektiv og giver konkrete værktøjer til effektivisering og koordinering, som du kan bruge i dit daglige arbejde.

REMI THOMSEN Remi Thomsen har over ti års erfaring med controlling og ledelse. Til dagligt er han er Head of Business Controlling, Operations hos DSB, hvor han leder analytikere, controllere og business partnere. Han rapporterer til koncernens CFO og har stiplet reference til koncernens COO. Remi har tidligere været udråbt til et af de 100 største ledelsestalenter i Danmark i Berlingske Business.


DIT NETVÆRK_ Vi tilpasser temaerne til gruppens aktuelle udfordringer, og derfor er temaerne vejledende.

SELF-SERVICE LØSNINGER Vi diskuterer, om self-service er en del af fremtiden, ved at se på, hvad det kan og ikke kan bruges til, og hvilke krav det stiller til datastruktur og konsolidering.

MACHINE LEARNING OG ROBOTICS Vi ser på, hvad der kan automatiseres, og hvilke risici der ligger i teknologien. Vi diskuterer også, hvordan det præger business casen, og hvad det betyder for business partnering.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE Som controller skal du gå fra databearbejdning til dataindsigt. Derfor ser vi på, hvilken betydning AI har for dig, og hvad du allerede nu kan gøre for at AI-optimere din rolle.

MULIGE TEMAER

ROLLEN SOM FORRETNINGSPARTNER Hvordan kan du formidle din viden og kompetence opad og i højere grad agere som forretningspartner? Vi arbejder med at tilpasse budskabet til modtageren og styrke samarbejdsevnerne.

BUDGETTERING OG FORECASTING Alle taler om, hvordan budgettering og forecasting kan gøres lettere, men hvordan ser den perfekte budgettering og forecasting ud? Vi ser på formålet, metoder og teknologier, som kan lette processerne.


HVORFOR F5_ Der er ingen tvivl om, at viden er blevet et afgørende konkurrenceparameter for at kunne udvikle og fremtidssikre organisationen. Og den viden skabes bedst, når den kombineres med relationer og personlig udvikling. Det gør vi hos F5.

RELATION: Vi udfordrer de klassiske måder at drive netværk på. For os er relationer nøgleordet til et stærkt netværk, og derfor sammensætter vi vores netværksgrupper ud fra en fælles faglighed, så medlemmerne kan trække på hinandens erfaringer.

VIDEN: Udbyttet af netværket er ny viden. Nye idéer til at udvikle organisationen. Nye redskaber til at løse opgaver. For at sikre et højt fagligt udbytte har hvert netværk en styrmand. Vi kalder dem for Network Directors, og de er alle nøje udvalgt ud fra deres viden, kompetencer og kendskab til de udfordringer, som kendetegner den enkelte gruppe.

UDVIKLING: Vi går skridtet videre end at tale tidens buzzwords ihjel. På netværksmøderne bevæger vi os både på teoretisk og konkret plan og ser på, hvordan du i praksis kan anvende din nye viden i din dagligdag.

Det er godt at blive hevet ud af konteksten og få sat fokus på nogle ting, som man ikke har tid til i en travl hverdag. Selvom vi er fra forskellige virksomheder, sidder vi ofte med de samme problemer. RASMUS JØRGENSEN, EJER AF KALK A/S, MEDLEM SIDEN 2014


GIVE AND TAKE_ UDSYN Netværksmøderne er det professionelle refleksionsrum væk fra hverdagens travlhed. Det er øjenåbneren, der giver et nyt syn på udfordringer og idéer.

ET STÆRKT NETVÆRK Et netværk kan blive ved med at udvikle sig. Derfor giver vi ikke et færdigudviklet netværk, men skaber fundamentet for, at netværksrelationerne kan opstå.

DIN ERFARING Et netværk er et plussumsspil, der går begge veje. Jo mere du deler ud af dine erfaringer og perspektiver, desto mere kan du forvente at få igen. Derfor er det op til dig selv, hvor meget du vil have ud af netværket.

NY VIDEN Vi reflekterer, diskuterer og udfordrer de gængse forestillinger om de forandringer og udfordringer, som de fleste organisationer står overfor. På den måde skaber vi ny viden mellem medlemmer i netværket.


MEDLEMSKAB_ EKSTERN INSPIRATION Hvert netværksmøde er bygget op omkring et fagligt oplæg, som sætter diskussionen i gang og giver dig nye perspektiver på aktuelle emner.

FÆLLES FAGLIGHED Medlemmerne i din netværksgruppe har alle solid erfaring indenfor dit område. Det er din mulighed for at give dit input og få andres syn på dine udfordringer.

FAGLIG STYRMAND Alle vores netværk har en Network Director, der med sin faglige ballast sætter retningen, styrer diskussionerne og skaber fundamentet for netværksrelationerne.

NETVÆRKSMØDER Netværk handler om at opbygge relationer, men det tager tid at udvikle. Derfor fortsætter netværksgruppen og mange af medlemmerne år efter år.

KONKRET OUTPUT I fællesskab med Network Director og de andre medlemmer omsætter du det faglige oplæg til konkrete redskaber, som du kan tage med hjem og bruge i din dagligdag.

F5 BOX Hvert år afholder vi flere live-events, hvor vi udforsker aktuelle problemstillinger fra forskellige vinkler. Som medlem kan du gratis tage en kollega med.


VI SKABER UDVIKLING FOR LEDERE, SPECIALISTER OG ORGANISATIONER GENNEM STÆRKE RELATIONER

Controller - F5  
Controller - F5