Page 1

Kommercielt mindset

Personlig branding

F5 ADVISOR 2.0

Relationsskabelse


. Man skal som rådgiver udnytte teknologien alt det, man overhovedet kan. Vi skal ikke konkurrere på standardiserede formularer og så videre, som rådgivere ikke længere kan tage penge for at levere. Vi skal tænke skridtet videre og komme med skræddersyede løsninger, der giver mening for klienterne i deres hverdag. THOMAS BØGEDAL KRISTIANSEN NETWORK DIRECTOR

.


ADVISOR 2.0 Digitaliseringen har demokratiseret viden og gjort en række tidligere funktioner overflødige. I mange år har advokater, revisorer, ingeniører og andre inden for rådgivningsbranchen haft gode kår, men i dag kan kunderne finde standardkontrakter og rådgivning på nettet eller hos helt nye aktører. Det betyder, at rådgiveren skal blive bedre på det personlige plan og have et bredere kommercielt fokus for at kunne skabe mere værdi for kunden. Med ‘Advisor 2.0’ vil vi give dig værktøjerne til fremadrettet at kunne bevise, at man som rådgiver tilbyder et unikt produkt, som en google-søgning aldrig kan erstatte. Vi kommer ikke til at diskutere paragraffer og enkelte cases. Vi fokuserer i stedet på at ændre det gammeldags mindset om, at kunderne nok skal komme, og at teknologi blot er et arbejdsredskab, til at teknologi er fundamentet for arbejde og personlig branding. Vi tror på, at den digitale udvikling er noget, der kan forbedre branchen, hvis man har de rigtige værktøjer. Og det er de værktøjer, vi vil identificere og praktisere i dette netværk. Vi vil med andre ord fremtidssikre din forretning.

MØD NETWORK DIRECTOREN PÅ NÆSTE SIDE

KEY BENEFITS

MÅLGRUPPE

• Få konkrete værktøjer til at vende de udfordrin- ger, digitaliseringen har ført med sig, til mulig- heder.

Fremadsynede rådgivere der tror på, at digitaliseringen kan vendes til en fordel frem for en ulempe

• Opnå en dybere kommerciel forståelse, og få styr på strategierne bag effektiv branding og markedsføring. • At få sat emner og teknologier, der kan virke komplicerede og flyvske hevet ned på jorden i en forståelig kontekst.

Rådgivere der vil udvikle egne kompetencer og skabe et nyt mindset, der rækker længere end kun ekspertise og høj faglighed Medlemmerne arbejder typisk som advokater eller revisorer og kan komme fra både store og mellemstore rådgivningsvirksomheder og enkeltmandsvirksomheder

3


THOMAS BØGEDAL KRISTIANSEN THOMAS BØGEDAL KRISTIANSEN ER TOVHOLDER PÅ GRUPPEN ADVISOR 2.0. SOM NETWORK DIRECTOR VIL HAN SKABE EN RØD TRÅD SAMT KVALITETSSIKRE RETNINGEN FOR GRUPPEN

THOMAS’ PRIMÆRE FOKUSOMRÅDER • Corporate finance • Selskabsret • Fusioner og opkøb • Virksomhedsoverdragelse

NETWORK DIRECTOR Thomas Bøgedal Kristiansen er senioradvokat hos Bech-Bruun med speciale inden for virksomhedsoverdragelser (M&A), hvor han har bistået en lang række danske og internationale klienter med blandt andet køb, salg og omstruktureringer af virksomheder. Han har desuden været udstationeret til et større advokatkontor i London, hvor han bistod nogle af verdens største private equity fonde med deres europæiske investeringer. Thomas har en stor interesse i, hvad fremtiden byder rådgiverbranchen, og hvordan vi kan udnytte den teknologiske udvikling til at blive endnu mere værdiskabende i vores rådgivning – og dermed mere konkurrencedygtige. Han er opsøgende omkring ny viden, inspiration og nye metoder at bruge i sit daglige virke som rådgiver, og dette F5 netværk er en perfekt platform hertil. “Netværket i F5 er et godt format, hvor man får lejlighed til at høre nogle spændende indlæg fra nogle dygtige eksperter om relevante emner og sætte dem ind i den rigtige kontekst. Og så få muligheden for at drøfte det med ligesindede. Det er sundt at høre om, hvad de andre gør, og hvordan man sikrer sig, at man er med, når digitaliseringstoget kører, så man ikke står tilbage på perronen,” siger han.

4


Visse af de ydelser, som fx advokater traditionelt set har levet af, bliver uden tvivl overflødiggjort af udviklingen. Men det gør bare, at andre dele af vores ydelser bliver så meget mere vigtige


Hvorfor netværk?

• INSPIRATION • AKTUALITET

Når konstant forandring er et vilkår, får du behov for ny viden, inspiration og et stærkt netværk.

• OUTPUT • NETVÆRK

F5 er sat i verden for at facilitere vækst og viden hos vores netværksmedlemmer. Vi tror på, at vi i netværksgrupperne skal være ambitiøse og nysgerrige, og at vi sammen kan co-create ny viden, som kan gøre os alle rigere. Vi har altid en fagligt stærk network director til at lede og facilitere møderne. Vi henter dygtige eksperter ind til at holde korte og relevante oplæg. Og i små grupper deler og drøfter vi udfordringer og opnår ny viden. Du får ikke et stærkt netværk alene ved at melde dig ind i en af F5s netværksgrupper. Men det er en god start, og netværket skabes over tid, når du og de øvrige medlemmer har delt jeres sejre – og nederlag. Vejen til succes er fyldt med fejltrin. Men ved at lære af andres fejltrin kan du måske få indsigt, så du undgår at begå nogle af dem. En netværksgruppe er ikke et kursus, ikke en konference, ikke et foredrag. Det er et rum med passionerede personer, som deler udfordringer, viden og erfaring med hinanden.

6


NETVÆRKSMODELLEN FÆLLESSKAB Et stærkt netværk skabt af personer, som har samme udfordringer som dig.

INDSIGT Del erfaringer med netværket – og få ny indsigt retur. Sådan bliver vi alle rigere.

VIDEN OG INSPIRATION Korte og præcise oplæg fra eksperter, der arbejder med samme udfordringer som dig.

STÆRK FACILITERING Netværksgruppen ledes af en stærk network director, der faciliterer møderne så alle får udbytte.

FORMAT

HELHEDSOPLEVELSE

I F5 har vi fokus på stærk facilitering. Ved at have en tilknyttet network director til hver gruppe sikrer vi et højt niveau. Udover fagligt aktuelle oplæg fra eksterne inspirationskilder, sikrer network directoren et grundlag af kvalitet og relevans, en dialog med der giver mening, og at gruppen altid har et go to-action, når de forlader hvert møde.

Ved et besøg og et netværksmøde i F5 er intet overladt til tilfældighederne, og vi arbejder med udgangspunkt i at skabe en helhedsoplevelse fra vores medlemmer træder ind ad døren, og til de tager hjem igen. Derfor er hvert arrangement skræddersyet, og både omgivelser, mad og vin, samt gæster og oplæg planlagt ned til mindste detalje. 7


PROG RAM Arbejdet i Advisor 2.0 vil centralisere sig omkring de muligheder og udfordringer, som digitaliseringen stiller os overfor i vores branche. Vi kommer til at arbejde med et kommercielt mindset, og vi vil have fokus på områder som branding, marketing og salg. Netværket vil løbende få besøg af førende profiler inden for faget til at holde oplæg og give inspiration.

Kommercielt mindset

Personlig branding

NETVÆRKSMØDE

NETVÆRKSMØDE

Hvordan kan vi bruge digitaliseringen som løftestang for at udvikle os i den rigtige retning som rådgivere, og hvordan kommunikeres dette til potentielle kunder? Rådgivere presses mere end nogensinde af bl.a. den digitale udvikling, og en grundlæggende kulturændring er nødvendig. Men hvad er det konkret, vi skal gøre?

Relationsskabelse

Det er efterhånden en jungle at finde rundt i de mange kanaler til markedsføring og branding, og det er ikke et spørgsmål om, hvorvidt det er nødvendigt at bruge dem. Det er et spørgsmål om, hvordan de bruges mest effektivt til at skabe nærværende branding af den enkelte rådgiver. Men hvilke kanaler bør man bruge hvornår? Og hvordan kan man bruge de digitale kanaler til at skabe sig en awareness, der kan kobles til forretningen?

Eksponentiel acceleration NETVÆRKSMØDE

LÆS OM F5 BOX LIVE-EVENTS SIDE 10

8

Stærke relationer kan være altafgørende, for i sidste ende vælger kunderne de rådgivere, de har bedst kemi med. Høj faglig ekspertise er selvfølgelig en forudsætning. Men det er svært for klienten at vurdere kvaliteten, fordi han eller hun sjældent har tilstrækkelig faglig indsigt. Derfor er det relationen, der vinder til sidst. Hvis man vil holde kunderne i butikken er det derfor vigtigt, at formår at vedligeholde den gode kontakt på sigt. Men hvilke konkrete værktøjer kan man bruge til at skabe den gode relation og få øget omsætningen på sine eksisterende kunder?

NETVÆRKSMØDE

Den teknologiske udvikling skaber fundamentet for forandringer i vores verden. Teknologi er ikke længere et arbejdsredskab, men grundpillen i forretningsmodeller. Det går fortsat hurtigere og hurtigere, og mange rådgivere bruger allerede kunstig intelligens til at strømline eksempelvis kontrakter. Men hvad er næste skridt, og hvordan forbereder rådgivere sig bedst muligt på den eksponentielt accelererende udvikling? Og hvad kan vi i det hele taget bruge den til?


. Mit udbytte af netværket matcher det, der gjorde, at jeg valgte at deltage. At få ny viden, innovationsinspiration og sparring. Både fra leadership i andre indstrier, som inspirerer og sætter innovation i en businesskontekst og fra outside-in oplæg, som trækker de nye megatrends op, så man er opdateret på nye muligheder og next step. TORSTEN BJØRN SENIOR DIRECTOR DESIGN MANAGEMENT, LEGO GROUP A/S

.

9


F5 BOX LAD OS BLIVE INSPIRERET TIL FORANDRING

TALERE 2017 CHRISTIAN STADIL CEO, THORNICO

F5 box er vores bud på et inspirerende live-event. Med box sprænger vi rammerne for traditionelle konferencer ved at kombinere høj faglighed med inspiration fra teatret i et involverende format. Box er en debataften, et foredrag og en teatertur i samme pakke. Vi siger farvel til slides og sparker de tidstunge og indøvede oplæg til hjørne. I stedet bruger vi tiden på diskussion, samtale, dialog, perspektiver og inspiration.

MORTEN LUND SERIEIVÆRKSÆTTER ROLAND MØLLER BODIL PRISMODTAGER MIKKEL B. RASMUSSEN PARTNER, RED ASSOCIATES

Hvert enkelt event udspringer fra udvalgte og aktuelle problemstillinger, hvor toneangivende personligheder inviteres til at dele deres erfaringer, viden og holdninger.

PETER STENBÆK KREATIV DIREKTØR, COMIC PEOPLE OG FLERE...

MODERATOR TIL AT STYRE SAMTALEN HAR VI INVITERET CHRISTIANE VEJLØ. DEN GARVEDE MODERATOR OG ELEKTRONISTA UDFORDRER BÅDE DELTAGERNE OG OPLÆGSHOLDERNE PÅ DERES UDSAGN, UDFORDRINGER OG UNDVIGELSER OG SIKRER INTERAKTION MELLEM INSPIRATION OG VIRKELIGHED.

VI AFHOLDER F5 BOX SEKS GANGE OM ÅRET, OG ALLE VORES MEDLEMMER ER INVITERET

PAPIRHALLEN TRANGRAVSVEJ 22 1436 KØBENHAVN K

Arrangementerne er gratis for medlemmer, og vi garanterer, at du vil gå fra hver box med ny inspiration til dit daglige arbejde, uanset hvilket netværk eller fagområde, du beskæftiger dig med. F5 box er en unik mulighed for at udvide dit netværk på tværs af brancher og fagligheder.

10

DU KAN TILMELDE DIG ARRANGEMENTERNE PÅ F5.DK/BOX


MEDLEMSKAB Dit medlemskab hos F5 inkluderer

CO-CREATION

KONKRET OUTPUT

Intet team vil i sig selv besidde al den relevante viden. Derfor er samarbejde på tværs afgørende, hvis vi skal lykkes. Vi tror på at co-creation eller samskabelse er nøglen til nye ideer

Det er altid målet, at du efter hvert netværksmøde får udviklet dine kompetencer og erhvervet dig nye og konkrete værktøjer, der kan bruges direkte i dit daglige arbejde til at skabe værdi for virksomheden.

6 BOX Seks årlige live events i form af F5 box. Aktuelle problemstillinger danner rammerne, hvor toneangivende personligheder deler deres erfaringer i et interaktivt format

4 MØDER Dit medlemsskab inkluderer 4 møder pr. sæson. Vi sætter helhedsoplevelsen i fokus, så du og resten af netværket har de optimale rammer til at blive inspireret.

SÅDAN DELTAGER DU I NETVÆRK Tag kontakt til netværket network manager for at høre mere, og få en plads i netværket

NETWORK MANAGER

FACILITERING Hver gruppe ledes af en Network Director, der kender din branche, udfordringer og muligheder. Sådan sikrer vi det højst faglige niveau og output.

EKSTERN INSPIRATION Vi arbejder altid ud fra begreberne aktualitet og output. For at sikre det bliver realiseret, får vi på hvert møde besøg af eksterne inspirationskilder inden for netværkets fagområde

PRIS 2017 Et medlemsskab koster for fire møder

19.500 KR Eks. moms. Beløber er fuldt fradragsberettiget for din

Jesper Kragh Nielsen jesper.k@f5.dk Telefon: 73 70 97 49 LinkedIn

virksomhed

11


F5 NETWORKING APS Rentemestervej 2A 2400 København NV CVR: 35523138 www.f5.dk networking@f5.dk Telefon 3211 0000

Advisor 2.0 - F5 Networking (JN)  

Network Manager: Jesper Kragh Nielsen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you