Page 1

Oferta dla szkoły

W imieniu Fundacji „5Medium” zwracam się do Państwa z zaproszeniem do wzięcia udziału w projekcie „Bezpieczna e-szkoła” „Bezpieczna e-szkoła” to projekt którego celem jest aktywizacja młodych ludzi do podejmowania inicjatyw kulturalnych na rzecz lokalnej społeczności, poprzez podniesienie ich kompetencji w zakresie świadomego, bezpiecznego, krytycznego i twórczego korzystania z medium, jakim jest Internet. „Bezpieczna e-szkoła” jest również programem wsparcia rodziców, wychowawców i nauczycieli w procesie wychowania i kształcenia młodego pokolenia, tzw. pokolenia cyfrowych tubylców. W 2012 roku miała miejsce pierwsza edycja projektu obejmująca placówki szkolne położone na Lubelszczyźnie, która pokazała wielką potrzebę kształcenia młodych ludzi w kierunku nabywania kompetencji medialnych.

W okresie od maja do października 2013 r. do projektu zostanie zaproszonych 15 placówek, m.in. szkoły, domy kultury, świetlice środowiskowe czy filie bibliotek z obszaru miasta Lublin. W każdej placówce zostanie przeszkolonych 30. uczniów, minimum 1 nauczyciel, wychowawca, edukator . Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym. Młodzież weźmie udział w 6. godzinnym warsztacie z zakresu remisu literackiego lub bezpieczeństwa w Internecie (tematyka do wyboru) oraz 3. godzinnym warsztacie z zarządzania projektem.

Fundacja „5Medium” ul. Broniewskiego 11, 20-448 Lublin tel. 514 181 921 e-mail: fundacja@5medium.org; www.5medium.org


Warsztaty mają na celu przekazanie młodzieży wiedzy na temat bezpiecznego i świadomego korzystania z Internetu, praktycznych umiejętności posługiwania się i wykorzystywania nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz umiejętności zarządzania grupą i projektem. Po zakończonym bloku warsztatowym młodzież, pod okiem opiekuna-koordynatora (wolontariusz współpracujący z Fundacją w ramach projektu) zrealizuje swoje autorskie mikro-projekty. Uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające nabyte kompetencje oraz udział w projekcie Warsztaty edukacyjne odbywać się będą w placówkach, które zgłoszą swój udział w projekcie. Mikro-projekty uczestników projektu odbywać się będą w przestrzeni dzielnicy lub na terenie placówki, a także w przestrzeni internetu. Zajęcia w ramach projektu są całkowicie bezpłatne dla jej uczestników.

Fundacja „5Medium” ul. Broniewskiego 11, 20-448 Lublin tel. 514 181 921 e-mail: fundacja@5medium.org; www.5medium.org


Tematyka warsztatów: a) remiks literacki W swej strukturze składać się będą z dwóch jednostek: pierwsza - dotycząca zasobów domeny publicznej oraz rozwiązań prawnych, wolnych licencji, jak i cybernetycznych możliwości generowania utworów. Druga - praktyczna, poświęcona będzie rozwijaniu umiejętności tworzenia własnych utworów w oparciu o strukturę remiksu literackiego i publiczne zasoby tekstowe. Celem tego przedsięwzięcia jest edukacja w zakresie domeny publicznej, uwrażliwienie na nowe zjawiska poetyckie jak i kształtowanie dobrych praktyk literackich. b) bezpieczeństwo w internecie Warsztat omawiał będzie szkodliwe treści, na jakie może natknąć się młodzież serfująca po Internecie; główny nacisk położony zostanie na materiały pornograficzne oraz przemoc (z uwzględnieniem przemocy w grach komputerowych); nieznajomi w sieci, główny nacisk nałożony będzie na serwisy społecznościowe; cyberprzemoc, poruszone zostaną na nim formy cyberbullyingu; narzędzia typu elektronicznego wykorzystywane do prześladowań; ukazana zostaną również konsekwencje napastowania w sieci. c) zarządzania projektem Na szkoleniu zostaną przedstawione kolejne etapy realizacji projektu oraz zostanie wyłoniony lider grupy. Grupa, pod opieką koordynatora-wolontariusza w ciągu miesiąca opracuje i zrealizuje własny mikro-projekt (konkurs, spotkanie, happening itp.). Na realizację zadania grupa otrzyma wynagrodzenie w wysokości do 200 zł w ramach działania regrantingowego.

Fundacja „5Medium” ul. Broniewskiego 11, 20-448 Lublin tel. 514 181 921 e-mail: fundacja@5medium.org; www.5medium.org


Projekt „Bezpieczna e-szkoła” zrealizowano przy pomocy finansowej Miasta Lublin.

Fundacja

„5Medium”

jest

lubelską

organizacją

pozarządową, powstała we wrześniu 2011 roku. Głównym obszarem

naszych działań

jest

edukacja medialna

i

informacyjna. W kręgu naszych zainteresowań znajduje się również edukacja kulturalna, przede wszystkim zagadnienia związane z przenikaniem się kultury i nowych mediów. W realizowanych projektach główny nacisk kładziemy na kształcenie u ludzi kompetencji pozwalających na świadome i pełne korzystanie z technologii XXI wieku, ze szczególnym uwzględnieniem Internetu i oferowanymi przez niego możliwościami. W skład Fundacji wchodzą: Agnieszka Jarmuł, Anna Welik, Monika Czapka, Justyna Baran. Więcej informacji: Anna Welik tel. 503 988 297 fundacja@5medium.org www.5medium.org

Fundacja „5Medium” ul. Broniewskiego 11, 20-448 Lublin tel. 514 181 921 e-mail: fundacja@5medium.org; www.5medium.org

Bezpieczna e-szkoła  

Oferta edykacyjna dla szkół z Lublina.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you