Page 1

B L U

E

Equipments

Prodajni program

VentilAQUA kompaktne fizikalno-kemijske Ä?istilne naprave za odpadne vode


Kot pionirji pri dimenzioniranju in izdelavi kompaktnih kemičnih čistilnih naprav je podjetje VentilAQUA razvilo kompaktne enote za fizikalno kemijsko čiščenje odpadne vode imenovane VAMEC, VAMEF in VAMED, katere so se izkazale kot učinkovita rešitev za številne aplikacije po celem svetu. Industrijske odpadne vode imajo različen izvor in sestavo in se lahko zelo enostavno očistijo ali pred-čistijo v enostavnih kompaktnih enotah z namenom zadostiti okoljskim standardom za izpust v kanalizacijo ali v okolje. Nadalje se lahko očiščena voda tudi ponovno uporabi pri številnih industrijskih procesih. Ekološka in ekonomska rešitev s kompaktnimi enotami tako odpira nove možnosti številnim uporabnikom za čiščenje njihovih odpadnih vod na enostaven način, z nizkimi investicijskimi stroški, stroškovno učinkovito, na uporabniku prijazen način, z majhno uporabo prostora…

KOMPAKTNE ČISTILNE NAPRAVE KOMPAKTNI UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE VODA

VentilAQUA

2

Tvrtka VentilAQUA, pionir u dimenzioniranju i izradnji kompaktnih uređaja za kemijsko čišćenje, razvila je kompaktne uređaje za fizikalno kemijsko čišćenje otpadnih voda, s nazivom VAMEC, VAMEF i VAMED, koje su se iskazale kao učinkovito rješenje za brojne aplikacije širom svijeta. Industrijske otpadne vode imaju različit izvor i sastav te omogućavaju jednostavno čišćenje i pre-čišćenje u jednostavnim kompaktnim uređajima s namjenom zadovoljivanja standarda zaštite okoliša za ispust u kanalizaciju ili u okoliš. Nadalje se pročišćena voda može također ponovno koristiti u mnogim industrijskim procesima. Ekološko i ekonomsko rješenje s kompaktnim uređajima korisnicima tako otvara nove mogućnosti za pročišćavanje svojih otpadnih voda na jednostavan način, s niskim investicijskim troškovima, troškovnom efikasnošću, na razumljiv način, uz korištenje malo prostora …

VAMEC, VAMEF in VAMED čistilne naprave so izdelane kot kompaktne enote iz PP ali PE panel. Paneli so med seboj varjeni s termo fuzijskim postopkom, kar zagotovi celotni enoti visoko strukturno odpornost in prepreči kakršno koli puščanje ali deformacijo spoja saj je spoj iz enakega materiala kot panele. Kompaktna enota tudi omogoča enostavno vgradnjo, saj je večina komponent že vgrajena v samem sistemu. To velja tudi za električne dele in nadzorni sistem. V VAMEC, VAMEF in VAMED enotah je tudi vgrajen centralni sistem za priklop, ob strani se nahajajo ločene cevi ali povezave za dotočno in iztočno vodo, povezave za dodatne iztoke, zrak, in ostale povezave, ki jih potrebujejo enote za delovanje.

INOVACIJA INOVACIJA

VAMEC, VAMEF i VAMED uređaji za pročišćavanje voda izrađeni su kao kompaktniuređaji s PP ili PE panelima. Paneli su međusobno svareni s termo fuzijom, što cijelu jedinicu osigurava s visokom strukturnom otpornošću i spriječava bilo kakvo puštanje ili deformaciju spoja, jer je spoj iz jednakog materijala kao paneli. Kompaktni uređaj omogućuje jednostavnu instalaciju, jer je većina komponenata već ugrađenih u sam sustav.Jednako vrijedi i za elekrične dijelove tesustav kontrole. VAMEC, VAMEF i VAMED uređajiimaju ugrađen i središnji sustav za priključenje, sa strana nalaze se odvojene cijevi ili priključci za ulazne i izlazne vode, priključci za dodatne izljeve, zrak te ostali priključci, koji su potrebni za raduređaja.


Uporaba visoko kvalitetnih materialov in opreme je garancija za visoko učinkovitost sistema, kvaliteto, malo vzdrževanja brez izpadov, dolgo življenjsko dobo itd. Ker so enote izdelane v PP ali PE materialu sočasno zagotavljajo visoko kemično odpornost na snovi, ki se lahko uporabljajo kot kemijski reagenti pri čiščenju ali na kemijskih snoveh v odpadnih vodah, ki se čistijo, kar zagotavlja trajnost sistema.

Korištenje visoko kvalitetnih materijala i opreme jamči visoku efikasnost sustava, kakvoću, jednostavno održavanje bez ispada, dugi vijek trajanja proizvoda, itd. Budući da su uređaji izrađeni iz PP ili PE materijala, to istovremeno jamči visoku kemijsku otpornost na tvari koje se mogu koristiti kao kemijski reagensi za čišćenje ili na kemijskim tvarima u otpadnim vodama koje se prečišćavaju, što osigurava trajnost sustava.

ZANESLJIVOST POUZDANOST

(...)sposobni smo izdelati napredne in sodobne tehnologije (...) kar je razvidno iz www.ventilaqua-equipments.com

Model

Lastnosti

Kapaciteta

Kriterij za uporabo

VA MEC

Kontinurni pretok Zgoščevalni postopek

500-2000 L/h

Srednji/visok pretok Zgoščevalni postopek Polno avtomatski Tekoči kemijski reagenti

VA MED

Diskuntinurni pretok (šaržni sistem) Zgoščevalni postopek

300 or 500 L/cycle

Nizek pretok Zgoščevalni postopek Tekoči ali prašnati kemijski reagenti

VA MEF

Kontinurni pretok Flotacijski proces

1500-3000 L/h

Srednji/visoki pretoki Flotacijski postopek Polno avtomatiziran Tekoči kemijski reagenti

VentilAQUA

3


VA MEC

KONTINUIRNA KOMPAKTNA ENOTA

GSM komunikacijski modul

Predizdelana električna plošča

OPIS DELOVANJA OPIS DJELOVANJA

Poenostavljeno delovanje

VAMEC enota je kontinuirno delujoča čistilna naprava za čiščenje odpadne vode, katere postopek temelji na zgoščanju, flokulaciji in sedimentaciji v lamelnih usedalnikih za končno bistrenje vode. Enota vsebuje vse potrebne kemijske reagente in dozirne enote za doziranje kemijskih reagentov, avtomatsko pH kontrolo, mešalni reaktor itd. Blato se izloči v zgoščevalcu, iz katerega se izvede avtomatsko črpanje preko pnevmatskega ventila ali črpalke glede na časovno nastavitev. Enota tudi vsebuje končno filtrirno enoto z aktivnim ogljem. VAMEC je celovita fizikalno kemijska čistilna naprava z vključenim lamelnim usedalnikom, združena v kompaktno celoto.

VentilAQUA

4

VAMEC je uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s kontinuiranim djelovanjem kojeg postupak temelji na zgušćivanju, flokulaciji i sedimentaciji u lamelarnim taložnicima za konačno razbistravanje vode. Uređaj sadrži sve potrebne kemijske reagense i dozirne jedinice za doziranje kemijskih reagensa, automatsku pH kontrolu, reaktor za miješanje, itd. Mulj se eliminira u zgušnjivač iz kojeg se izvodi automatsko crpljenje putem pneumatskog ventila ili crpke prema podešavanju vremena. Uređaj također uključuje konačno filtriranje s aktivnim ugljenom. VAMEC je uređaj za cjelovito fizikalno kemijsko čišćenje otpadnih vodai s lamelarnim taložnikom predstavlja kompaktan,cjelovit uređaj.


MODEL

Enota (SI)

VAMEC 05R

VAMEC 10R

VAMEC 20R

Nominalni pretok (max)

L / h (gal/h)

500(130)

1000(260)

2000(520)

mm (ft) mm (ft) mm (ft) mm x mm (ft×ft) kW

900(2,95) 2300(7,55) 1400(4,59) 2000 x 1000(6,56×3,28 ) 2

1150(3,77) 2700(8,86) 1500(4,92) 2400 x 2000(7,87× 6,56) 3

1500(4,92) 3100(10,17) 1900(6,23) 3500 x 2400(11,48×7,87) 4

PP / PE / PVC

PP / PE / PVC

PP / PE / PVC

50(2) 63(2 1/2) 32(1) 50(2)

63(2 1/2) 75(3) 50(2) 63(2 1/2)

200(52) 800 x 500(2,62×1,64)

300(78) 1000 x 600(3,28×1,97)

SPRECIFIKACIJA PROIZVODA Dimenzije Max širina Max višina Dolžina Potreba po prostoru Priključna moč Proizvodni materiali Cevne povezave Dotok odpadne vode Iztok očiščene vode Dotok vode za spiranje filtra z aktivnim ogljem Iztok vode po spiranju filtra z aktivnim ogljem Reaktor za flokulacijo : Volumen Dimenzije Mešalo za flokulacijo : Premer Priključna moč

mm (in) mm (in) mm (in) mm (in)

L (gal) mm (ft)

32(1) 50(2) 32(1) 50(2)

100(26) 500 x 400(1,64×1,31)

mm (in) kW

200(8) 0,25

200(8) 0,25

Dno s pnevmatskim ventilom : Premer

mm (ft)

50(2)

75(3)

Filter z aktivnim ogljem : Volumen Dimenzije (Ø x h)

L (gal) mm (ft)

350(14) 0,37

Izpust blata

50(13) 400 x 500(1,31×1,64)

250(65) 600 x 900(1,97×2,95)

75(3)

450(117) 900 x 900(2,95×2,95)

OPREMA ZA KEMIJSKO OBDELAVO Črpalka za doziranje koagulanta Vrsta Priključna moč Pretok protitlak

kW l/h (gal/h) bar

Membranska 0,22 8,5(2,21) 3

Membranska 0,22 8,5(2,21) 3

Membranska 0,37 12,5(3,25) 4

Črpalka za doziranje nevtralizacijske raztopine Vrsta Priključna moč Pretok protitlak

kW l/h (gal/h) bar

Membranska 0,22 8,5(2,21) 3

Membranska 0,22 8,5(2,21) 3

Membranska 0,37 12,5(3,25) 4

Črpalka za doziranje flokulanta Vrsta Priključna moč Pretok protitlak

kW l/h (gal/h) bar

Membranska 0,22 8,5(2,21) 3

Membranska 0,22 8,5(2,21) 3

Membranska 0,37 12,5(3,25) 4

pH regulacija pH elektroda oddajnik pretvornik Posode za kemikalije Material Volumen Premer Višina

----

Steklena 4-20 mA Digital

Steklena 4-20 mA Digital

Steklena 4-20 mA Digital

-L (gal) mm (in) mm (ft)

PP / PE / PVC 100(26) 480(19,2) 680(2,23)

PP / PE / PVC 200(52) 550(22) 980(3,22)

PP / PE / PVC 200(52) 550(22) 980(3,22)

POSTAVITEV

VentilAQUA

5


VA MED ŠARŽNA KOMPAKTNA ENOTA

Malo vzdrževanja

Kompakta enota, enostavna vgradnja

Možnost ponovne uporabe vode

OPIS DELOVANJA OPIS DJELOVANJA

VentilAQUA

6

VAMED je diskuntinuirna (šaržna) čistilna naprava, ki temelji na postopku usedanja, flokulacije in filtracije na nizko tlačnih filtrirnih vrečah kot končni postopek pri bistrenju vode. Enota vsebuje vse potrebne kemijske reagente in dozirne enote za doziranje kemijskih reagentov tako tekočih kot prašnatih, avtomatsko pH kontrolo, mešalni reaktor itd. Blato, ki nastane v reakcijskem reaktorju, se avtomatsko prečrpa preko pnevmatske črpalke v nizko tlačne filtrirne vreče, kjer se blato zgosti. Očiščena voda pa se prelije preko filtra z aktivnim ogljem. VAMED je celovita fizikalno kemijska čistilna naprava z vključenim nizko tlačnimi filtrirnimi vrečami združena v kompaktno celoto.

VAMED je diskontinuiran (šaržan) uređaj za pročišćavanje koji temelji na postupku taloženja, flokulacije i filtracije na niskotlačnim filtrirnim vrećama kao konačnim postupkom za razbistravanje vode. Uređaj sadrži sve potrebne kemijske reagense i dozirne jedinice za doziranje kemijskih tako tekučih kao i praškastih reagensa, automatsku pH kontrolu, reaktor za miješanje, itd. Mulj koji se formira u reakcijskom reaktoru automatsko se precrpljuje putem pneumatskecrpke u niskotlačne filtrirne vreće gdje se mulj zgusti. Pročišćena otpadna voda se nato prelijeva kroz filter s aktivnim ugljenom. VAMED je uređaj za cjelovito fizikalno kemijsko čišćenje otpadnih voda i s niskotlačnim filtrirnim vrećama predstavlja kompaktan, cjelovit uređaj.


MODEL Nominalni pretok (max)

Enota (SI) L/cycle (gal/h)

VAMED 03

VAMED 05

300(78)

500(130)

800(2,62) 1700(5,58) 1270(4,17) 800 X 1270(2,62×4,17) 2

1000(3,28) 1700(5,58) 1900(6,23) 1000 X 1900(3,28×6,23) 2

PP / PE / PVC

PP / PE / PVC

SPRECIFIKACIJA PROIZVODA Dimenzije Max širina Max višina Dolžina Potreba po prostoru Priključna moč

mm (ft) mm (ft) mm (ft) mm x mm (ft×ft) kW

Proizvodni materiali Cevne povezave Dotok odpadne vode Iztok očiščene vode Dotok vode za spiranje filtra z aktivnim ogljem Iztok vode po spiranju filtra z aktivnim ogljem Reaktor za koagulacijo/flokulacijo: Volumen Dimenzije (Ø x h) Mešalo : Premer Priključna moč

mm (in) mm (in) mm (in) mm (in)

32(1) 50(2) 32(1) 50(2)

50(2) 63(2 1/2) 32(1) 50(2)

L (gal) mm×mm (in × ft)

300(78) 500 x 1500(20 ×4,92)

500(130) 700 x 1500(28 ×4,92)

mm (in) kW

200(8) 0,25

370(14,8) 0,37

Izpust blata – filtrirne vreče Število vreč Dimenzije vreč (Ø x h) Volumen blata Dimenzije enote za zgoščanje (L x W x h)

-mm × mm(in × ft) L (gal) mm (ft)

3 200 x 600(8 × 1,97) 150(39) 320 x 900 x 1200 (0,98×2,95×3,94)

6 200 x 600(8×1,97) 300(78) 520 x 900 x 1200 (1,71×2,95×3,94)

Filter z aktivnim ogljem : Volumen Dimenzije (Ø x h)

L (gal) mm × mm (in × ft)

50(13) 400 x 500(16 ×1,64)

100(26) 500 X 500(20×1,64)

OPREMA ZA KEMIJSKO OBDELAVO Črpalka za doziranje koagulanta Vrsta Priključna moč Pretok protitlak

kW l/h (gal/h) bar

Membranska 0,22 8,5(2,21) 3

Membranska 0,22 8,5(2,21) 3

Črpalka za doziranje nevtralizacijske raztopine Vrsta Priključna moč Pretok Protitlak

kW l/h (gal/h) bar

Membranska 0,22 8,5(2,21) 3

Membranska 0,22 8,5(2,21) 3

Črpalka za doziranje flokulanta Vrsta Priključna moč Pretok protitlak

kW l/h (gal/h) bar

Membranska 0,22 8,5(2,21) 3

pH regulacija pH elektroda Oddajnik Pretvornik Posode za kemikalije Material Volumen Premer Višina

Membranska 0,22 8,5(2,21) 3

----

steklena 4-20 mA Digital

steklena 4-20 mA Digital

-L (gal) mm (in) mm (ft)

PP / PE / PVC 100(26) 480(19,2) 680(2,23)

PP / PE / PVC 100(26) 480(19,2) 680(2,23)

POSTAVITEV

VentilAQUA

7


VA MEF FLOTACIJSKA KOMPAKTNA ENOTA

Stroškovno učinkovita

CE-certificirana

Majhna poraba prostora

OPIS DELOVANJA OPIS DJELOVANJA VAMEF je kuntinuirna čistilna naprava, ki temelji na postopku usedanja, flokulacije in flotacije kot končni postopek pri bistrenju vode po DAF postopku. Enota vsebuje vse potrebne kemijske reagente in dozirne enote za doziranje kemijskih reagentov, avtomatsko pH kontrolo, mešalni reaktor itd. Flotacijska enota ima vse standardne enote kot so recirkulacijska črpalka, merilec in regulacija pretoka in tlaka za vodo in zrak, posnemalec blata, avtomatsko izločanje blata na dnu, saturacijska enota, mešalna tlačna posoda. VAMEF je celovita fizikalno kemijska čistilna naprava z vključeno flotacijsko enoto združena v kompaktno celoto.

VentilAQUA

8

VAMEF je kontinuirani uređaj za pročišćavanje koji temelji na postupku taloženja, flokulacije i flotacije kao konačnim postupkom za razbistravanje vode po DAF postupku. Uređaj sadrži sve potrebne kemijske reagense i dozirne jedinice za doziranje kemijskih reagensa, automatsku pH kontrolu, reaktor za miješanje, itd. Flotacijska jedinica sadrži sve standardne jedinice kao što su recirkulacijska crpka, mjerač i regulacija protoka i tlaka za vodu i zrak, izdvajanje mulja, automatsko izlučivanje mulja na dnu, jedinica zasićenosti, te posuda za miješanje pod pritiskom. VAMEF je uređaj za cjelovito fizikalno kemijsko čišćenje otpadnih voda i flotacijskom jedinicom predstavlja kompaktan,cjelovit uređaj.


MODEL

Enota (SI)

VAMEF 08

VAMEF 12

VAMEF 18

Nominalni pretok (max) max solids load

L / h (gal/h) mg / l

1500(390) 800

3000(780) 800

7000(1820) 800

1200(3,94) 1900(6,23) 1700(5,58) 2600 x 1500(8,53×4,92) 2

1650(5,41) 2170(7,12) 2170(7,12) 3000 x 2200(9,84×7,22) 3

2100(6,89) 2400(7,87) 2600(8,53) 3500 x 2650(11,48×8,70) 5

PP / PE / PVC

PP / PE / PVC

PP / PE / PVC

50(2) 63(2 1/2) 8(3/8) 50(2)

50(2) 63(2 1/2) 8(3/8) 75(3)

400(104) 1200 x 750(3,94×2,46)

400(104) D500 x H2000(1,64×6,57)

SPRECIFIKACIJA PROIZVODA Dimenzije Max širina Max višina Dolžina Potreba po prostoru Priključna moč

mm (ft) mm (ft) mm (ft) mm x mm(ft×ft) kW

Proizvodni materiali Cevne povezave Dotok odpadne vode Iztok očiščene vode Vhod za zrak Recirkulacija vode Reaktor za flokulacijo : Volumen Dimenzije Flokulacijsko mešalo : Premer Priključna moč

mm (in) mm (in) mm (in) mm (in)

L (gal) mm × mm (ft×ft)

32(1) 50(2) 8(3/8) 32(1)

200(52) 800 x 500(2,62×1,64)

mm (in) kW

200(8) 0,25

350(14) 0,37

350(14) 0,37

mm (in) kW

800(32) 0,25

1200(48) 0,55

1800(72) 0,75

mm (in)

50(2)

75(3)

75(3)

Unit L / h (gal/h) bar

1 10(2,6) 4,5

1 22(5,72) 4,5

1 50(13) 4,5

Črpalka za doziranje koagulanta Vrsta Priključna moč Pretok

kW l/h (gal/h)

Membrane 0,22 8,5(2,21)

Membranska 0,22 8,5(2,21)

Membranska 0,7 27(7,0)

Črpalka za doziranje nevtralizacijske raztopine Vrsta Priključna moč Pretok

kW l/h (gal/h)

Membrane 0,22 8,5(2,21)

Membranska 0,22 8,5(2,21)

Membranska 0,7 27(7,0)

Črpalka za doziranje flokulanta Vrsta Priključna moč Pretok

kW l/h (gal/h)

Membrane 0,22 8,5(2,21)

Membranska 0,22 8,5(2,21)

Membranska 0,7 27(7,0)

Izpust blata Vrh z motornim posnemalom : Premer Priključna moč Dno s pnevmatskim ventilom : Premer Komprimiran zrak Število enot Max. pretok zraka Zračni tlak OPREMA ZA KEMIJSKO OBDELAVO

pH regulacija pH elektroda oddajnik pretvornik Posode za kemikalije Material Volumen Premer Višina

-L (gal) mm (in) mm (ft)

steklena 4-20 mA Digital

steklena 4-20 mA Digital

Glass + bulb 4-20 mA Digital

PP / PE / PVC 100(26) 480(19,2) 680(2,23)

PP / PE / PVC 200(52) 550(22) 980(3,22)

PP / PE / PVC 500(130) 740(29,6) 1280(4,20)

POSTAVITEV

VentilAQUA

9


VAMEC

VAMED

VAMEF

VentilAQUA

10


Možnost uporabe Mogućnost korištenja

Prehrambena industrija

AVTOPRALNICE KEMIJSKA INDUSTRIJA INDUSTRIJA BARV IN LAKOV

KOVINSKA INDUSTRIJA

INDUSTRIJA PLUTE KERAMIKA IN STEKLO LES IN POHIŠTVO KOZMETIČNA INDUSTRIJA VentilAQUA

11


Sedež podjetjaVentilAQUA: EN1 - Quinta dos Militares, Lote 10 Casa Meada - Antanhol 3040-584 Coimbra Portugal Tel. + 351 239 437 336 Fax. + 351 239 438 619 Pisarna / Administracija ventilaqua@ventilaqua.com

Splet www.ventilaqua.com www.ventilaqua-equipments.com Mednarodna prodaja francisco.oliveira@ventilaqua.com carlos.oliveira@ventilaqua.com VentilAQUA, S.A. Zastopstvo, prodaja in servis za Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Bosno in Hercegovino, Črno Goro in Makedonijo:

F3M Levstek d.o.o. Podgorica 86, 1231 Ljubljana Črnuče Slovenija M: + 386 41 826 926 E: info@f3m.si W: www.f3m.si

Technicalbrochure esl cro  
Technicalbrochure esl cro  

FM Industrijske čistilne naprave - Slo in Cro

Advertisement