__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

HiPAF Informacijska brošura o aerobni biološki čistilni napravi

Zastopstvo, prodaja in servis za Slovenijo: F3m Levstek d.o.o. Podgorica 86, 1231 Črnuče, Slovenija Tel: 041/826-926 E-mail: info@f3m.si Web: www.f3m.si

Po meri naročnika izdelana čistilna naprava po postopku biofiltracije preko pritrjene biomase (SAF tehnologija)

lokalne skupnosti | obrtno - podjetniški subjekti | komunalna podjetja novi projekti | nadgradnje obstoječih čistilnih naprav | zamenjava čistilnih naprav velikost 10 – 3000 populacijskih ekvivalentov

Okoljske rešitve čiščenja odpadnih vod.


HiPAF SAF (ang. High Performance Aerated Filter Submerged Aerated Filter) Visoko učinkovita aerobna biološka čistilna naprava z biofiltracijo preko pritrjene biomase Čistilna naprava HiPAF SAF podjetja WPL Ltd., Velika Britanija je čistilna naprava izdelana po meri naročnika, da zadosti vsem njegovim zahtevam. Z združitvijo spremenljivosti, učinkovitosti čiščenja, zanesljivostjo in robustni obliki ta čistilna naprava dosega učinke čiščenja, ki jih predpisuje okoljska zakonodaja ob sočasnem majhnem vizualnem vplivu na okolje. V Veliki Britaniji in drugod po svetu je vgrajenih preko 1400 čistilnih naprav. Čistilne naprave HiPAF redno vgrajujejo komunalna podjetja v Veliki Britaniji kot so United Utilities, Yorkshire Water, Anglian Water in Southern Water. Med drugim se te čistilne naprave vgrajujejo tako v obrtno predelovalnih kot drugih subjektih, ki niso priklopljeni na skupno čistilno napravo. WPL Ltd. vam lahko ponudi kompletno izvedbo na ključ z lokalnim zastopnikom (podjetje F3M, Levstek in družbeniki d.n.o.), ki pregleda stanje na terenu in zahteve naročnika ter skupaj z podjetjem WPL pripravi optimalno rešitev.

HiPAF srednja čistilna naprava vgrajena ob večjem zaselku

HiPAF čistilne naprave vgrajujejo: · Komunalna podjetja

· Živalski vrtovi

· Hlevi in pesjaki

· Kampi

· Tematski in rekreacijski parki

· Velika posestva

· Naselja, vasi, zaselki

· Kmetije

· Domovi za ostarele

· Počivališča na avtocesti

· Šole

· Podeželski industrijski objekti in pisarne

· Hoteli, počitniški centri

· Samostani in zapori

· Golf igrišča

· Restavracije

· Vrtni centri

· Mednarodni projekti

Prednosti: · Čistilna naprava je narejena po meri, da zadosti vsem zahtevam in potrebam naročnika · Doseže kvaliteto očiščene vode do: BPK5 10 mg/L; SS 10 mg/L; amonijski dušik 2 mg/L (pri terciarnem čiščenju) · Uspešno očisti odpadno vodo tudi pri spremenljivih pretokih in obremenitvi z edinstveno reguliranim pretokom iz primarnega usedalnika v biološko stopnjo · Zanesljivo in stabilno obratovanje · Biološko čiščenje se izvaja na pritrjeni biomasi v zaporedno vezanih conah · Brez notranje premikajoče mehanske opreme · Vsaka biološka cona ima svoj dovod zraka do zračnega difuzorja z možnostjo čiščenja difuzorjev preko velikih odprtin za lažje vzdrževanje · Pri vzdrževanju prezračevalnega sistema praznjenje čistilne naprave ni potrebno · Sekundarno in primarno blato je deponira na enem mestu za lažje praznjenje · Majhna velikost čistilnih naprav, nizki stroški vgradnje, minimalni vizualni vpliv

WPL nudi celotno projektiranje in izdelavo čistilne naprave


Čistilne naprave »HiPAF« so izdelane v 3 velikostnih razredih HiPAF kompaktna čistilna naprava 10-60 oseb • Mesto vgradnje nad ali pod zemljo • Kompaktna čistilna naprava cilindrične oblike, ki vsebuje primarni usedalnik, reaktor za biološko čiščenje in naknadni usedalnik. Vse je izdelano iz armirane plastike (GRP). • CE oznaka, začetni tipski proizvod PIA 2011 – 142B33 (Nemčija).

HiPAF kompaktna čistilna naprava vgrajena nad zemljo (levo)

HiPAF srednja čistilna naprava vgrajena pri restavraciji hitre prehrane (spodaj).

HiPAF srednja čistilna naprava 60-250 ljudi • Mesto vgradnje pod zemljo • Kompaktna čistilna naprava pravokotne oblike, ki vsebuje primarni usedalnik, reaktor za biološko čiščenje in naknadni usedalnik. Vse je izdelano iz armirane plastike (GRP). HiPAF modularna čistilna naprava 250-3000 ljudi • Mesto vgradnje pod zemljo • Ločene enote: primarni usedalnik, reaktor za biološko čiščenje in naknadni usedalnik, ki se lahko povežejo v veliko čistilno napravo. Vse je izdelano iz armirane plastike (GRP).

HiPAF mobilne in začasne čistilne naprave • Mesto vgradnje nad zemljo • Izdelajo se lahko kompaktne, srednje in modularne HiPAF čistilne naprave kot mobilne in začasne enote iz armirane plastike ali nerjavnega jekla. Vgradnja • Začasna mesta kot so gradbišča • Obstoječa čistilna naprava, ko ne uspe uspešno očistiti odpadne vode • Kadar se urgentno zahteva višja stopnja čiščenja Prednosti HiPAF mobilna čistilna naprava vgrajena pri elektrarni (zgoraj).

Poleg že zgoraj naštetih prednosti tudi: • Fleksibilno financiranje in najem • Prihranek pri instalaciji in nakupu

Vgrajene HiPAF čistilne naprave

HiPAF kompaktna čistilna naprava

HiPAF srednja čistilna naprava s kioskom, kjer se nahaja puhalo

HiPAF modularna čistilna naprava s kioskom (zgoraj levo) in ločenimi enotami za primarno usedanje, biološko čiščenje in naknadnim usedalnikom


Opis procesa čiščenja v HiPAF čistilnih napravah • Primarno usedanje – primarni usedalnik je narejen skladno s standardom BS6297, ki zagotavlja ustrezni zadrževalni čas, da se pri procesu primarnega usedanja izloči 30 % vhodnega BPK5. Pri čistilnih napravah HiPAF pod 500 PE je shranjevanje blata integrirano v primarnem usedalniku.

omogoča odpadni vodi dober stik z aktivno biomaso. Vsaka cona je ločen sistem za aerobno biološko čiščenje in deluje kot biofilter, saj je napolnjen s plastičnimi nosilnimi elementi visoke aktivne specifične površine, ki omogočajo rast biofilma tako za heterotrofne kot avtotrofne mikroorganizme (nitrifikatorje). Proces odstranjevanja ogljikovih spojin in proces nitrifikacije tako deluje stabilno tudi pri povečani obremenitvi. Zrak za prezračenje biološke stopnje in luščenje odvečne biomase iz filtrirnega medija se vpihuje preko talnih difuzorjev v vsako cono sistema za aerobno biološko čiščenje.

Primarni usedalnik je opremljen s pregradami, ki preprečuje plavajočim snovem, da vstopijo v biološko stopnjo čiščenja. Vključuje tudi WPL Ltd. unikatni »feed forward« sistem zračne natege, ki omogoča nižanje nivoja v primarnem usedalniku v času nižjega pretoka dotoka. Na ta način je omogočen dodaten volumen v usedalniku, ki je na razpolago pri povečanem pretoku dotoka.

• Naknadno usedanje – Po končanem biološkem čiščenju se odpadna voda skupaj z odluščeno odvečno biomaso prelije v naknadni končni usedalnik, kjer se biomasa usede na dno. Usedalnik je opremljen z zračno natego, ki neprestano črpa usedlo blato v primarni usedalnik, kjer se ponovno usede skupaj s primarnim blatom. Bistri iztok pa izteka gravitacijsko v iztočno cev.

• Biološko čiščenje – Po primarnem usedanju se zgornji del odpadne vode prelije v reaktor namenjen aerobnemu biološkemu čiščenju s pomočjo preliva in preko zračne natege. Aerobno biološko čiščenje se vrši v več zaporedno vezanih conah, da

Grafični prečni prerez prikaza procesa čiščenja v čistilni napravi HiPAF (srednja velikost)

1- Primarni usedalnik 5- Zračni difuzorji na dnu vsake cone za aerobno biološko 2- Usedle snovi na dnu primarnega usedalnika čiščenje 3- Unikatna zračna natega za pretok vode v sistemu za 6- Filtrirni medij – nasut sloj plastičnih nosilnih elementov aerobno biološko čiščenje 7- Zračna natega usedlega blata nazaj v primarni usedalnik Cut-away graphic showing the treatment process through a WPL HiPAF Comp 4- Biološko čiščenje s pritrjeno biomaso 8- Naknadni končni usedalnik 1 Primary settlement tank 2 Settled solids at bottom Cut-away graphic showing the treatment process through a WPL HiPAF Midi Plant 3 Biological treatment unit (biozone) 4 Air diffusers at the bottom of each chamber 5 Filter media

Dotok Inlet

3

1

1 Primary settlement tank 2 Settled solids at bottom 3 Unique air lift forward feed into biozone

2

4

7

7 Settled sludge air lift back to primary

8

8 Final (humus) settlement tank

3 1

Outlet Iztok

6

6 7

6 Settled sludge air lift back to pr 7 Final (humus) settlement tank

5 2

5

Dotok Inlet

4

Outlet Iztok

4 Biological treatment unit (biozone) 5 Air diffusers at the bottom of each chamber

Parametri za dimenzioniranje 6 Filter media Sušni pretok

Po navodilu "British Water COP 1/05"

Maksimalni pretok

Po dogovoru, običajno 3 do 6 sušnega pretoka

Razlika višine med dotočno cevjo in vrhom čistilne naprave

0,5 do 1,5 m

Iztočni parametri

Zagotavljamo: BPK5 10 mg/L; SS 10 mg/L; amonijski dušik 2 mg/L (pri terciarnem čiščenju)


Notranjost čistilnih naprav Notranjost čistilnih naprav je dostopna od zgoraj preko odprtja zgornjih pokrovov, pri čemer je omogočeno enostavno servisiranje, vzdrževanje in črpanje odvečnega blata. Čistilne naprave so standardno opremljene z velikimi pokrovi (zgoraj levo in desno), ki omogočajo popoln dostop do vseh delov naprave. Na razpolago pa so tudi manjši pokrovi (spodaj desno). Zrak se vpihuje v enoto HiPAF preko serije zračnih difuzorjev (spodaj levo). Vsi zračni difuzorji so med seboj ločeni, tako da se jih lahko ločeno odstrani ne da bi pri tem morali ustaviti delovanje celotne čistilne naprave ali da bi le to vplivalo na zračenje ostalih difuzorjev. Kompletna odsotnost mehanskih in električnih delov v agresivnem okolju omogoča varne in čiste obratovalne pogoje.

Konstrukcija kioska Vsaka čistilna naprava je opremljena s tihim puhalom, ki se nahaja v vodotesnem in zvočno izoliranem kiosku izdelanem iz armirane plastike in se postavi nad zemljo. V kiosku se nahaja puhalo, nadzorna plošča ter razdelilnik zraka. Standardna oprema vključuje 10 m zračne cevi, ki povezuje puhalo s čistilno napravo. Možna je tudi nadgradnja puhal in zračnih cevi v primeru, da je kiosk postavljen več kot 10 m stran od čistilne naprave.

Možne spremembe in nadgradnje • Vrsta pokrova, orientacija in barva • Priklop na eno ali tri fazni električni tok • Hlajenje puhala • Terciarno čiščenje • Razlika višine med dotokom vrhom čistilne naprave do 1,5 m s povišanjem vratu čistilne naprave

• Ločen robusten reaktor za aerobno stabilizacijo blata za zmanjšanje intervala odvoza odvečnega blata.

• Telemetrična možnost javljanja napak • Standardna ali po želji naročnika izdelana kontrolna enota • Nadzor nad črpanjem dotoka • Vgradnja nad ali pod zemljo • Začasne ali končne rešitve • Rezervno puhalo za avtomatsko menjavo delovanja ob okvari prvega • Nadgradnja puhala in zračnih cevi • Izdelan iz armirane plastike ali nerjavnega jekla


Case study Naselje Green Loaning Škotska, 150 PE, Velika Britanija

Case study Počivališče na avtocesti blizu Sutton Scotney 1500 PE, Velika Britanija

HiPAF srednja čistilna naprava – Ta čistilna naprava je dimenzionirana kot kompaktna čistilna naprava, ki vključuje primarno usedanje, biološko čiščenje, končni usedalnik in cevi za črpanje odvečnega blata. V kiosku deluje puhalo na voden način, vključena je Plc kontrolna enota in telemetrijska povezava. HiPAF modularna čistilna naprava – Ta čistilna naprava je izdelana z ločenimi enotami za primarno usedanje, biološko čiščenje in končno usedanje aktivnega blata. Čistilna naprava ima dodatno vgrajen ločen reaktor za aerobno stabilizacijo blata za znižanje števila odvozov odvečnega blata. Izdelana je tudi na način, da omogoča dodatno nadgraditev čiščenja v primeru povečanja obremenitve ali zaostritve zakonodajnih zahtev.

Razpoložljivost

Vgradnja, servis in vzdrževanje

Podjetje WPL Ltd. proizvaja celoten spekter čistilnih naprav HiPAF. Dobava od 5 do 20 tednov, odvisno od povpraševanje. Za dodatne informacije glede dobave se obrnite na F3M Levstek in družbeniki d.n.o.

Vsaka čistilna naprava HiPAF je opremljena z Navodili za vgradnjo, Navodili za delovanje in vzdrževanje čistilne naprave ter vsemi skicami čistilne naprave in povezav. Podjetje F3M skupaj s podizvajalci lahko ponudi montažo mehanskih in električnih delov čistilne naprave na mestu vgradnje ter zagon in nadzor nad delovanjem enote. Zasebna montaža se lahko izvede z ustrezno usposobljenim pod pogodbenikom ob nadzoru podjetja F3M. F3M vam tudi nudi sklenitev pogodbe o servisiranju po želji naročnika. Za nadaljnje informacije prosim navežite stik s podjetjem F3M

Garancija Za vse čistilne naprave HiPAF velja 2 letna garancija na telo čistilne naprave, 2 letna garancija puhala ter garancija delovanje procesa čiščenja za celotno življenjsko dobo čistilne naprave.

Nekaj besed o podjetju WPL

Okoljska politika podjetja WPL

WPL Ltd. proizvaja inovativne in zanesljive sisteme za čiščenje odpadne vode ter sistem za razmaščevanje. Vsi proizvodi se prodajajo tako na domačem kot tujem trgu predvsem komunalnim podjetjem. Mednarodno so priznani kot vodilno podjetje v načrtovanju, izdelavi in dobavi tako standardnih kot po meri narejenih rešitev. Podjetje WPL Ltd. je zavezan zagotavljanju visoke kvalitete produktov in servisiranja.

Podjetje WPL Ltd. je certificiran po standardu ISO 14001. Rigorozno izpolnjuje svojo vizijo varovanja okolja z dobavo zanesljivih okoljskih rešitev. Velik poudarek imajo na kvaliteti in pritožbah strank, pri čemer zagotavljajo, da so vse okoljske rešitve narejene skladno z navodili britanska dobre vodne prakse (ang. British Water Code of Practice). Pri izpustih dosegajo še nižje vrednosti parametrov, kot jih zahtevajo sedanji in predvidevajo prihodnji okoljski standardi ter zakonodajne zahteve.

AT

ASS

E R IA

R IB A C

E

L

PD

WPL Limited Units 1 & 2 Aston Road Waterlooville Hampshire PO7 7UX Velika Britanija

SS

ED M

Zastopstvo, prodaja in servis za Slovenijo:

F3m Levstek d.o.o.

F3m Levstek d.o.o.

Podgorica 86, 1231 Črnuče, Slovenija Matična številka: 2113422 Davčna številka: SI16639618

Tel: 041/826-926 E-mail: info@f3m.si Web: www.f3m.si

Profile for f3m.si

Hipaf brosura  

Hipaf brosura  

Profile for f3m.si
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded