Page 1

Zastopstvo in prodaja:

F3M Levstek d.o.o., Podgorica 86, 1231 Ljubljana-Črnuče tel: 041/826-926, E-pošta: INFO@F3M.SI,, splet: WWW.F3M.SI

GARANCIJSKI LIST Proizvajalec WPL Ltd. (1 & 2 Aston Road, Waterlooville, Hampshire, Velika Britanija) in njegov uradni zastopnik F3M Levstek d.o.o. (Podgorica 86, 1231 Črnuče, Slovenija) jamčijo za kakovost oziroma za brezhibno delovanje male biološke čistilne naprave tip DIAMOND DMS v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku (datum razviden iz računa in dobavnice in je sestavni del garancijskega lista). Trajanje garancijskega roka (kateri je enak najkrajšemu garancijskemu roku) velja od datuma dobave in upoštevanju navodil za vzdrževanje in uporabo čistilne naprave in sicer za:  ustrezno delovanja za celotno življenjsko dobo čistilne naprave  10 let garancije na ohišje čistilne naprave  2 leti garancije na puhalo

Po preteku garancijskega roka proizvajalec (WPL Ltd, Velika Britanija) in njegov uradni zastopnik in serviser (F3M Levstek d.o.o, Slovenija) zagotavljata vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate še 3 leta po preteku garancijskega roka. Uradni zastopnik, prodajalec in pooblaščen serviser: F3M Levstek d.o.o. Podgorica 86, 1231 Črnuče, Slovenija Tel: 041/826-926 E-pošta: info@f3m.si

diamond DMS_garancijski list_jan13_ver3/2013-01-04/3 datum tiskanja: 24.2.2013

1/1

Diamond dms garancijski list  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you