Page 1

Zastopstvo in prodaja:

F3M Levstek d.o.o., Podgorica 86, 1231 Ljubljana-Črnuče tel: 041/826-926, E-pošta: info@f3m.si, www.f3m.si

GREASE GUZZLER (WPL Ltd. Velika Britanija)

NAVODILA ZA OBRATOVANJA IN VZDRŽEVANJE

GG_navodila za obratovanje_jan13_ver2/2013-01-04/2 Datum tiskanja: 3/18/2013

1/11


Zastopstvo in prodaja:

F3M Levstek d.o.o., Podgorica 86, 1231 Ljubljana-Črnuče tel: 041/826-926, E-pošta: info@f3m.si, www.f3m.si

Zdravje in varnost

Uporabnik mora upoštevati naslednje:  Vsa poglavje tega navodila morajo biti prebrana pred uporabo opreme  Seznanite se z Varnostim listom za bio-fluid  Samo šolano in usposobljeno osebje lahko vrši instalacijo opreme  Da se izognete možnim nesrečam izvajajte običajne varnostne ukrepe Zdravje:  Prekomerno uživanje bio-fluida lahko izzove bruhanje in drisko  Ob stiku s bio-fluidom lahko pride do draženja kože in oči  Prva pomoč: o Kontakt s kožo: Sperite z veliko količino vode! o Kontakt z očmi: Takoj sperite z obilno količino vode! o Zaužitje: Sperite usta in grlo z vodo ter popijte večjo količino vode! o Vdihovanje: ni možno Če simptomi ne izginejo poiščite medicinsko pomoč! Varnost: Pomembno varnostno opozorilo: Grease Guzzler lahko uporablja le usposobljeno osebje.      

Pred izvajanjem katerega koli vzdrževalnega dela mora biti oprema izklopljena iz električnega omrežja. Zagotovite, da bodo vhodna vrata zaklenjena in ključ odstranjen, da preprečite dostop do notranjosti nepooblaščenim osebam. Zagotovite, da se z bio-fluidom ravna skladno z dobro hišno prakso. Po delu z bio-fluidom si dobro operite roke, v primeru daljšega rokovanja pa uporabljate zaščitne rokavice. Potrebno je paziti, da se vsebina bio-fluida ne razlije v pitno vodo ali hrano. Bio-fluid hranite na hladnem in temnem prostoru. Glej prilogo – Varnostni list!

GG_navodila za obratovanje_jan13_ver2/2013-01-04/2 Datum tiskanja: 3/18/2013

2/11


Zastopstvo in prodaja:

F3M Levstek d.o.o., Podgorica 86, 1231 Ljubljana-Črnuče tel: 041/826-926, E-pošta: info@f3m.si, www.f3m.si

Uvod OPOZORILO Kadar se namesti Grease Guzzlerv kuhinjo, so lahko odtočne cevi že močno obložene z maščobnimi oblogami. Po namestitvi in zagonu delovanja, bio-fluid takoj prične razgrajevati maščobo v vaših odtokih. To delovanje posledično povzroči luščenje večjih kosov maščobe, ki lahko zamašijo vaše odtoke. Podjetje WPL priporoča, da se pred zagonom Grease Guzzler-ja vse odtočne cevi očistijo maščobnih oblog. Grease Guzzler je dimenzioniran, da ohranja iztočne cevi in maščobne lovilce proste obloženih maščob, kar se posledično izrazi v zmanjšanju pojavov zamašitev cevi in ročnemu čiščenju le teh. Grease Guzzler je popolnoma avtomatiziran, tako da po zagonu v vaše odtoke dozira raztopino bio-fluida v pred-nastavljenih intervalih (v času nizkega pretoka v vaših iztokih). Na ta način zagotovimo, da je količina obložene maščobe v vaših odtokih minimalna. Sočasno pa se tudi reducira količina maščobe v vašem lovilcu maščob, kar pomeni znižanje stroškov odvoza! Pred ogrevanje (inkubacija) bio-fluida pri optimalni temperaturi povzroči, da se mikroorganizmi aktivirajo in namnožijo preden se dozirajo v vaše odtoke, kar posledično povzroči večji učinek razgradnje maščob v vaših odtokih. Grease Guzzler je primeren za vgradnjo v vsaki večji kuhinji kot so restavracije, obrati za pripravo hitre hrane, hoteli, šole, pisarne, tovarniške menze itd. Način delovanja Grease Guzzler-ja:  Avtomatsko delovanje  Ročno doziranje preko »test« gumba Varnosti ukrepi:  Notranja varovalka  Gumb za ponastavitev (»reset« gumb)  Teža – brez bio-fuida  Teža – z bio-fluidom  Teža – vključena polen inkubacijski tank in bio-fluid

20 kg 25 kg 28 kg

Zahteve za vgradnjo:  220 – 240 V, enofazni sistem, 5 A varovalka  Dovod hladne vodovodne vode  Možnost za izpust v vaš odtok  Prostor za montiranje na steno Letni servis in napotki za čiščenje (glej tudi točko 4.6)

GG_navodila za obratovanje_jan13_ver2/2013-01-04/2 Datum tiskanja: 3/18/2013

3/11


Zastopstvo in prodaja:

F3M Levstek d.o.o., Podgorica 86, 1231 Ljubljana-Črnuče tel: 041/826-926, E-pošta: info@f3m.si, www.f3m.si

Glede na izkušnje iz terena, servisno osebje potrebuje okoli 10 minut, da izvede spodaj napisane naloge: 1. izklop aparata 2. zaprtje dovoda vode 3. vizualna ocena stanja v peristaltični črpalki in prisotnost usedline v ceveh 4. očisti notranjost in zunanjost s čisto krpo 5. vkop aparata in odprtje ventila za vodo 6. ponovni zagon in testiranje

Navodila za uporabnika Delovanje naprave Grease Guzzler je popolnoma avtomatizirana ter po vgradnji zahteva minimalno časa za vzdrževanje. Z vašim dobaviteljem se lahko dogovorite tudi o vzdrževanju vašega Grease Guzzler-ja na dogovorjene časovne intervale. Grease Guzzler v naprej določenih intervalih (v nočnem času ali v času manjšega delovanja kuhinje) v vaše odtoke dozira aktivirano raztopino encimov in mikroorganizmov, posebno prilagojenih za razgradnjo različnih vrst maščob in olj. Po doziranju aktivne raztopine v odtoke le ta takoj prične z razgradnjo maščobnih oblog. Celoten cikel inkubacije traja od dveh do petih ur, pri čemer se aktivnost mikroorganizmov v raztopini ohranja pri temperaturi 38-40oC. Stanje cikla lahko spremljate preko indikatorske lučke na ohišju Grease Guzzler-ja. Vsaka lučka ima točno določen pomen, ki je opisan spodaj: Bio-Fluid low/Call Engineer se prižge, ko je nizko stanje bio-fluida, pokličite serviserja-dobavitelja Power On kaže da je v napravi elektični tok Heater On se prižge, kadar deluje grelec Zaporedje operacij Ves čas delovanja mora svetiti lučka »Power On«. Med delovanjem cikla lahko opazujete sledeče zaporedje: »Heater On« - lučka za gretje se ugasne ko temperatura v reaktorju doseže želeno temperaturo in se ponovno prižge ob vklopu grelca.

Navodilo za obratovanje Pomembno varnostno opozorilo Samo ustrezno kvalificirano osebje lahko odpre napravo Grease Guzzler. Preden se odprejo vrata je potrebno napravo izklopiti iz električnega omrežja. Ob delovanju Grease Guzzler-ja zagotovite, da so glavna vrata ustrezno zaprta in zaklenjena ter ključ umaknjen, s čemer preprečite nedovoljen poseg neavtoriziranemu osebju.

GG_navodila za obratovanje_jan13_ver2/2013-01-04/2 Datum tiskanja: 3/18/2013

4/11


Zastopstvo in prodaja:

F3M Levstek d.o.o., Podgorica 86, 1231 Ljubljana-Črnuče tel: 041/826-926, E-pošta: info@f3m.si, www.f3m.si

Nastavitev števila dnevnih doziranj Naprava je tovarniško nastavljena na 1 krat dnevno doziranje. Za nastavitev doziranja več krat dnevno glej PRILOGA 1. Zagotovite, da je naprava Grease Guzzler pod eklektično napetostjo (»Power On« lučka gori) Zagotovite, da je do naprave zadosten pretok vode, da se reaktor napolni v NAJMANJ 1 minuti.

Testiranje delovanja Grease Guzzler-ja Pritisnite rdeči gumb za 10 sekund pri čemer začne testni krog avtomatsko delovati. Aktivirajo se vse lučke, vklopi se peristaltična črpalka in grelna plošča. Delovanje grelec lahko preverite preko odprtine na ohišju reaktorja.

Kapaciteta in poraba Volumen bio-fluida: Volumen reaktorja Maksimalno št. doziranj Poraba bio-fluida

5 L (za šest mesecev, če se dozira en krat dnevno) 2,5 L 4 krat na dan, minimalni čas med doziranjem je 6 ur 25 mL na cikel

Dimenzije: (širina x višina x globina) = 530 x 560 x 200 mm

Kontrola delovanja Grease Guzzler-ja Spodaj navedene točke kontrole naj se izvedejo na priporočen interval Način vklopi se lučka »Bio-fluid low« Pritisnite rdeči gumb za 10 sekund in opazujete delovanje cikla Snažnost očistite zunanjost naprave da očistite vse nečistoče Odstranitev vodnega V vodo doziranje sredstvo za odstranitev vodnega kamna kamna ter jo dozirajte v reaktor. To raztopino pustite v reaktorju Čistoča 5 minut ter še enkrat zaženite cikel. Ko je odstranjevanje kamna končano nadaljuje z običajnim ciklom Kontrola Nivo bio-fluida Kontrola delovanja

GG_navodila za obratovanje_jan13_ver2/2013-01-04/2 Datum tiskanja: 3/18/2013

Interval tedensko na 6 mesecev tedensko letno

5/11


Zastopstvo in prodaja:

F3M Levstek d.o.o., Podgorica 86, 1231 Ljubljana-Črnuče tel: 041/826-926, E-pošta: info@f3m.si, www.f3m.si

PRILOGA 1: NASTAVITEV ŠTEVILA DNEVNIH DOZIRANJ

Grease Guzzler je tovarniško nastavljen s postavitvijo kontaktov na prvotnih mestih (rdeča žica), kar pomeni doziranje 1 krat dnevno. Sledite spodnji sliki, če želite spremeniti število dnevih doziranj. Ožičenje na sliki prikazuje prvotno tovarniško nastavitev 1 krat na dan. Spremenite povezavo na želen način doziranja. Pred nastavitvijo pa obvezno sledite navodilom o Zdravju in varnosti.

GG_navodila za obratovanje_jan13_ver2/2013-01-04/2 Datum tiskanja: 3/18/2013

6/11


Zastopstvo in prodaja:

F3M Levstek d.o.o., Podgorica 86, 1231 Ljubljana-Črnuče tel: 041/826-926, E-pošta: info@f3m.si, www.f3m.si

GG_navodila za obratovanje_jan13_ver2/2013-01-04/2 Datum tiskanja: 3/18/2013

7/11


Zastopstvo in prodaja:

F3M Levstek d.o.o., Podgorica 86, 1231 Ljubljana-Črnuče tel: 041/826-926, E-pošta: info@f3m.si, www.f3m.si

PRILOGA 2: POSTOPEK POLNJENJA REAKTORJA

Čas polnjenja bio-fluida v reaktor je odvisen od števila izbranih dnevnih ciklov. Za kuhinje, kjer se v odpadnih vodah pojavlja večja količina maščob je potrebno nastaviti večje število ciklov. V primeru, da je teh maščob manj pa je zadosti en cikel na dan. Spodaj navedeni časi so le prikaz časov izpusta bio-fluida in so že tovarniško nastavljeni. Prvo dnevno doziranje se vedno vrši v času nizkih pretokov v vaših iztokih. S tem omogočimo največjo učinkovitost delovanja biofluida. Postopek polnjenja

1 krat dnevno 2 krat dnevno 3 krat dnevno 4 krat dnevno Postopek polnjenja 1 krat dnevno 2 krat dnevno 3 krat dnevno 4 krat dnevno Postopek polnjenja

1 krat dnevno 2 krat dnevno 3 krat dnevno 4 krat dnevno

Vklop Izklop Vklop Izklop Vklop Izklop Vklop Izklop Enota dozira raztopino bio-fluida v vaš odtok v spodaj navedenih urah, med tem časov je ventil odprt 6 sekund 00:30 00:30 09:00 00:30 09:00 16:00 00:30 09:00 16:00 18:00 Vklop Izklop Vklop Izklop Vklop Izklop Vklop Izklop Vklop in izkop grelnega telesa na reaktorju s spodaj navedenih urah 16:30 00:30 16:30 00:30 01:00 09:00 16:01 00:30 00:01 08:00 08:01 16:00 18:01 00:00 00:01 06:00 06:01 12:00 12:01 18:00 Vklop Izklop Vklop Izklop Vklop Izklop Vklop Izklop Peristaltična črpalka dozira 25 mL koncentrata bio-fluida v reaktor v spodaj navedenih urah. 16:30 16:30 01:00 16:01 00:01 08:01 18:01 00:01 06:01 12:01

GG_navodila za obratovanje_jan13_ver2/2013-01-04/2 Datum tiskanja: 3/18/2013

8/11


Zastopstvo in prodaja:

F3M Levstek d.o.o., Podgorica 86, 1231 Ljubljana-Črnuče tel: 041/826-926, E-pošta: info@f3m.si, www.f3m.si

Skica sistema

GG_navodila za obratovanje_jan13_ver2/2013-01-04/2 Datum tiskanja: 3/18/2013

9/11


Zastopstvo in prodaja:

F3M Levstek d.o.o., Podgorica 86, 1231 Ljubljana-Črnuče tel: 041/826-926, E-pošta: info@f3m.si, www.f3m.si

PRILOGA 3: IDENTIFIKACIJA NAPAK

Rezervni deli in njihove identifikacijske številke so navedene v Prilogi 5. Naročite jih lahko pri vašem dobavitelju ali direktno pri podjetju WPL. Seznam št. 1: Elektro napake Napaka Oprema ali del opreme ni pod električno napetostjo Ne sveti nobena lučka vključno z lučko za delovanje opreme »Power on« Ne sveti lučka za grelec»Heater on«

Možni vzrok Prekinjen dovod eklektičnega toka glavna varovalka ali slaba povezava Enota za gretje je že dosegla želeno temperaturo pa cikel ni v fazi gretja

Odprava napake Preveri varovalko 1. Preveri glavno varovalko ter vse faze 2. Preveri notranjo varovalko Da preverite, sprožite testni cikel

Seznam št. 1: Mehanske in elektro-mahnske napake Napaka Bio fluid se ne porablja

Možni vzrok napaka peristaltične črpalke

Reaktor se ne segreva Reaktor se ne sprazni

Napačna električna povezava na grelcu 1. Napaka avtomatskega kontrolnega ventila (ang. solenoid)

Reaktor se ne napolni z vodo ali pa se napolni preveč

2. Zamašena iztočna cev, ki onemogoča iztok 1. napaka ventila za doziranje vode 2. Dotočna voda ne teče ali pa ima prenizek pritisk

Odprava napake Da preverite, sprožite testni cikel Opremo vrniti proizvajalcu 1. Da preverite, sprožite testni cikel 2. Opremo vrniti proizvajalcu, da vgradi nov kontrolni ventil 3. Očisti iztočno cev 1. Preveri dovod vode ali zamenjaj ventil 2. Preveri dovod vode

PRILOGA 4: REZERVNI DELI

POMEMBNO: Pred menjavo rezervnih delov ali katerim koli drugim posegom v opremo je potrebno izklopiti opremo iz električnega omrežja in zapreti ventil za vodo. Pomembno je, da se istočasno zamenja le ENO komponento in takoj preveri delovanje opreme s pritiskom na tipko »test on«. Pred naslednjo menjavo rezervnih komponent ponovno izklopite opremo iz električnega omrežja.

GG_navodila za obratovanje_jan13_ver2/2013-01-04/2 Datum tiskanja: 3/18/2013

10/11


Zastopstvo in prodaja:

F3M Levstek d.o.o., Podgorica 86, 1231 Ljubljana-Črnuče tel: 041/826-926, E-pošta: info@f3m.si, www.f3m.si

Pred menjavo katerega koli rezervnega dela je potrebno preveriti da ni nobene napake v električnem omrežju ali dovodu vode (glej prilogo 3). Menjava peristaltične črpalke za doziranje bio-fluida To navodila velja za demontažo in nato ponovno montažo črpalke vendar v obratnem vrstnem redu  Pri črpalki odvij nosilec, ki sta pritrjena z dvema vijakoma  Odstranite dva križna vijaka na zunanji strani črpalke in odstrani pokrov  Odpnite črno elastično sponko na zadnji strani motorja. Z izvijačem nežno odstrani motor.  Po odstranitvi motorja je potrebno odviti še dva križna vijaka, da se nato lahko odstrani samo črpalko. Ponovno je potrebno odstraniti z nežnim pritiskom izvijača.  Vstavite novo črpalko po obratnem vrstnem redu  Vklopite povezave in testirajte opremo. Menjava avtomatskega kontrolnega ventila Izklopite opremo iz električnega omrežja  Odvijte vijake na obeh straneh ventila. Odstranite tudi »T« kosm, da se umakne cevi od ventila  PAZITE, DA NE POŠKUDUJETE TRAKA  Odstranite avtomatski kontrolni ventil  Vstavite nov avtomatski kontrolni ventil v obratnem vrstnem redu  Vklopite povezave in testirajte opremo

PRILOGA 5: SEZNAM REZERVNIH DELOV

Angleški opis Heater mat Membrane display Ribbon connectors Water valve solenoid PCB assembly Controller Push button RED Push button WHITE Connector bio-white Seal, door Valve Flush Valve Float Bottom

Št. dela 50-020-350 50-050-005 50-050-006 29-101-900 DD-620-039 53-020-010 50-020-621 50-020-620 DD-620-028 80-100-050 25-990-020 25-990-010

GG_navodila za obratovanje_jan13_ver2/2013-01-04/2 Datum tiskanja: 3/18/2013

11/11

Profile for Alfred Levstek

GG_navodila_za_obratovanje_jan13_ver2  

GG_navodila_za_obratovanje_jan13_ver2  

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded