Page 1

RYCHLÉ INFORMACE K ČASOPISU FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ 1/2013 |červen Vysoká škola ekonomická v Praze | Fakulta financí a účetnictví

Vydejte se s námi na cestu za poznáním!


Úvodní slovo šéfredaktorky

Vážení čtenáři, připravili jsme pro vás novinku, která je pokračováním časopisu „Cesta za poznáním“. Na základě pozitivních ohlasů, které od vás přicházejí, jsme se rozhodli rozšířit časopis o samostatnou verzi s názvem „Bleskovou cestou za poznáním“, která poskytuje rychlé a včasné informace o akademickém a společenském životě na Fakultě financí a účetnictví. O jednotlivá čísla časopisu v plném znění vás samozřejmě nepřipravíme. Budou vám i nadále nabídnuta, ale v pololetních intervalech. Každé číslo tak shrne zajímavosti z uplynulého semestru v rámci akademického roku a rovněž přinese rozmanité rubriky, na které jste byli doposud zvyklí. Mezi tím vám budeme několikrát samostatně zasílat rychlé informace v této nové podobě. Termíny vydání obou verzí lze sledovat na oficiálních stránkách časopisu: http://kdep.vse.cz/casopis-ffu/ Další změna, kterou časopis zaznamenal, se týká složení redakční rady. Dovoluji si Vám představit nového člena redakční rady, Ing. Pavla Vítka, grafika časopisu, který již nyní zajistil grafickou sazbu a úpravu této nové verze. Věříme, že tato nová podoba vám umožní bleskové poznání z Fakulty financí a účetnictví. S fakultním časopisem a jeho rozšířením o „Bleskovou cestou za poznáním“ se opět vrátíme po prázdninách. Začátkem října se můžete těšit na rychlé informace a v prosinci na nové, v pořadí 6. číslo časopisu „Cesta za poznáním“. A dovolte mi, abych také našemu časopisu popřála narůstající počet čtenářů, které časopis osloví zejména svojí rozmanitostí a jiným pohledem na (ne)všední události z naší Fakulty. Přejeme vám příjemně strávené léto!

Za redakční tým Ing. Kateřina Berková, Ph.D. šéfredaktorka http://kdep.vse.cz/casopis-ffu/

2


Ohlédnutí za Dnem s VŠE V sobotu 18. května 2013 se v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnil Den s VŠE, který je spojen s tradičním společensko-odborným setkáním absolventů. Je pro bývalé studenty zajímavou příležitostí, jak se po ukončení studia opět podívat na půdu Vysoké školy ekonomické, potkat své bývalé spolužáky i učitele, osvěžit si vzpomínky z minulosti, ale dozvědět se mnohé rovněž jak o současném dění ze života školy, tak i o dalších aktuálních tématech. Tentokrát byla akce navíc spojena s oslavou výročí 60 let od založení školy a nabídla skutečně bohatý program. Předem registrovaní zájemci zahájili toto kulturní odpoledne již ve 14. hodin, kdy jim bylo umožněno nahlédnout do prostor knihovny, Staré budovy či Centra tělesné výchovy a sportu. Pro ostatní účastníky započal tento slavnostní den v 15.00. Tehdy mohli slavnostně vejít do Nové budovy po červeném koberci a nechat se přivítat welcome drinkem a případně se již na samém počátku akce ve foyer Nové budovy setkat s ostatními účastníky. Po krátké coffee break se program stal ještě pestřejším, neboť následovaly odborné programy fakult. Fakulta financí a účetnictví spolu s Národohospodářskou fakultou ve Vencovského aule uspořádala přednášku na téma: “Úvaha o stavu českého ekonomického školství a české ekonomiky”, a to pod vedením prof. Ing. Václava Klause, CSc., ekonoma a exprezidenta ČR a doc. Ing. Miroslava Ševčíka, CSc., děkana Národohospodářské fakulty VŠE. Tento odborný program trval šedesát minut. V Rajské budově paralelně probíhaly odborné přednášky pořádané ostatními fakultami.

V 16. hodin pak proběhlo oficiální zahájení letošního slavnostního ročníku Dne s VŠE, a to ve Vencovského aule. Díky bohaté účasti posluchačů bylo možné využít i paralelního promítání zahajovacího programu v Likešově aule. Po počátečním přivítání rektorem VŠE následovalo vystoupení Symfonického orchestru VŠE, který zahrál skladbu od Bedřicha Smetany “Vyšehrad” z cyklu Má vlast a od Andrew Lloyd Webbera “Memory” z muzikálu Cats. Překvapením pro mnohé účastníky byl i doprovod na klavír právě rektorem VŠE, prof. Ing. Richardem Hindlsem, CSc., dr. h. c. Celé vystoupení bylo odměněno bouřlivým potleskem publika.

Pestré kulturní odpoledne se dále neslo ve znamení výborného a bohatého rautu za doprovodu kapely složené z absolventů VŠE, dále možnosti navštívit divadelní představení, vystoupení nejlepších účastníků soutěže VŠE HLEDÁ TALENT 2012, promítání krátkých snímků z historie školy s názvem VŠE očima kamery a v neposlední řadě také ve znamení neformálních setkání absolventů jednotlivých fakult. Veškeré dění probíhalo v příjemné uvolněné atmosféře prosluněného sobotního odpoledne za bohaté účasti absolventů i zaměstnanců školy, takže o zajímavá setkání zde nebyla nouze. Bohatý program Dne s VŠE 2013 byl poté završen vystoupením trojnásobného Zlatého slavíka Dalibora Jandy, který připomněl v atriu Rajské budovy za stále bohaté účasti své největší hity. Co ještě dodat? Těšíme se na další stejně vydařené Dny s VŠE!

3


Stalo se: F1 zprostředkovává nahlédnutí do finančního a bankovního světa. Byli jste u toho?

Na Fakultě financí a účetnictví se v předchozím uplynulém čtvrtletí uskutečnilo několik zajímavých přednášek s odborníky z finančnictví a bankovnictví. Přinášíme vám rychlou rekapitulaci.

• •

9. května 2013 se konala přednáška s Pavlem Kysilkou, generálním ředitelem České spořitelny a členem správní rady Vysoké školy ekonomické v Praze. Během dopoledne se diskutovalo na téma: „Záhada české stagnace: ve zdravém těle nemocný duch?“ Poté následovaly semináře a workshop. Témata seminářů a workshopu jsou uvedena na: http://f1.vse.cz/pozvanka-na-prednasku-srovnej-si-to-v-hlave-s-pavlemkysilkou/

• •

• •

4 8

20. března 2013 Fakulta pořádala přednášku na téma: „Evropská dluhová krize a my“, kterou zajistil Ing. Josef Kotrba, Ph.D., vedoucí partner Deloitte pro Českou republiku. Prezentaci k přednášce lze zhlédnout na: http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2013/03/Kotrba-CR-a-krize-eurozony.pdf

16. května 2013 se uskutečnila přednáška z oblasti obchodování na trzích: „Technická analýza a praktické postřehy z obchodování“. Hostem Fakulty financí a účetnictví byl Rostislav Plíva, hlavní makléř Patria Direct. Bližší informace o programu jsou uvedeny na: http://f1.vse.cz/pozvanka-na-prednasku-rostislav-pliva-patria-direct-technickaanalyza-a-prakticke-postrehy-z-obchodovani/

4. června 2013 pořádala Fakulta financí a účetnictví velmi zajímavou přednášku významného ekonoma Willema H. Buitera, Global Chief Economist Citi na téma: „Co může za žalostný výkon evropské ekonomiky a jak z toho ven?”. Podrobnější informace o profesní kariéře Willema Buitera jsou k dispozici na: http://f1.vse.cz/citi-buiter/


Co přináší studium vedlejší specializace a jak systém funguje? Magisterský program nabízí studium hlavní a vedlejší specializace. Tento způsob studia je uplatňován i ve světě. Hlavní specializaci, tj. váš hlavní studijní obor, který ale nemusí být shodný s vaším úspěšně absolvovaným bakalářským oborem, lze standardně studovat dva akademické roky, tedy 4 semestry. Během této doby jste povinni si zapsat druhý – vedlejší obor tzv. vedlejší specializaci. Studium vedlejší specializace zvyšuje šance na úspěšné uplatnění na trhu práce. Rovněž zvyšuje vaši kvalifikaci, protože je zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Čtěte dále a získáte podrobnější přehled o systému studia vedlejší specializace na F1.

Hlídejte si termín ukončení registrace! Registrace je spuštěna od 1. 4. 2013 a potrvá do 17. 8. 2013 23:59 hod. Na Fakultě financí a účetnictví se na žádnou vedlejší specializaci (VS) neváže výběrové řízení (což např. obnáší vypracovat motivační dopis). Věnujte pozornost postupům, které jsou důležité pro zaregistrování a zápis vedlejší specializace! Obecně platí, že registraci VS pro letní semestr je možné provést již v lednu, registraci pro zimní semestr v květnu. Registrace probíhá přes ISIS, přičemž je možné si zaregistrovat neomezené množství VS. Student je výsledně zapsán pouze na jednu VS. Následuje automatizovaný zápis, po něm probíhá závěrečná etapa ručního zápisu, kdy se student může zapisovat do vedlejší specializace, jejíž kapacita nebyla naplněna. Pravidla automatizovaného zápisu a ručního zápisu jsou podrobně uvedeny na: http://f1.vse.cz/studium/vedlejsi-specializace/ Rovněž na tomto webovém odkazu naleznete podrobný časový harmonogram přihlašování do VS. Z jaké nabídky vedlejších specializací můžete vybírat pro akademický rok 2013/2014? Auditing (1AU), garantujícím pracovištěm je katedra finančního účetnictví a auditingu. Více informací na: http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/04/auditing.pdf Controlling (1CO), garantujícím pracovištěm je katedra manažerského účetnictví. Více informací na: http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/04/controlling.pdf Daně v podnikání (1DB), garantujícím pracovištěm je katedra

veřejných financí. Více informací na: http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/04/dane.pdf Finanční inženýrství (1FG), garantujícím pracovištěm je katedra bankovnictví a pojišťovnictví. Více informací na: http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/04/fin-in1.pdf Oceňování podniku a jeho majetku (1OC), garantujícím pracovištěm je katedra financí a oceňování podniku. Více informací na: http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/04/ocenovani.pdf Peněžní ekonomie a bankovnictví (1PE), garantujícími pracovišti jsou katedra bankovnictví a pojišťovnictví a katedra měnové teorie a politiky. Více informací na: http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/04/peb.pdf Účetnictví a finanční řízení podniku (1UC), garantujícím pracovištěm je katedra manažerského účetnictví. Více informací na: http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/04/ucetnictvi.pdf Učitelství odborných ekonomických předmětů (1UP), garantujícím pracovištěm je katedra didaktiky ekonomických předmětů. Více informací na: http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/04/ucitelstvi.pdf Veřejné rozpočty v číslech (1VR), garantujícím pracovištěm je katedra veřejných financí. Jedná se o společnou vedlejší specializaci FFÚ a FIS. Více informací na: http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/04/rozpocty.pdf Řízení podnikové výkonnosti (4RV), garantujícím pracovištěm je katedra informačních technologií. Tato specializace je společnou Fakulty informatiky a statistiky a Fakulty financí a účetnictví. Více informací na: http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/04/RPV-2013-A5.pdf Studenti hlavní specializace FFÚ nemohou vždy zvolit libovolně jakoukoli vedlejší specializaci. Na Fakultě platí zákaz studia takové vedlejší specializace, která je ve velmi úzkém vztahu s hlavní specializací FFÚ. Bližší přehled zakázaných vedlejších specializací pro studenty s hlavní specializací na FFÚ naleznete na: http://f1.vse.cz/studium/vedlejsi-specializace/ Studenti mohou zpracovávat diplomovou práci v rámci své vedlejší specializace. Podrobnější informace na: http://f1.vse.cz/studium/vedlejsi-specializace/ Seznamte se také se souhrnným hodnocením absolventů vedlejších specializací FFÚ z několika různých pohledů, které je součástí brožurky, v níž naleznete vše, co se týká vedlejších specializací FFÚ: http://f1.vse.cz/wp-content/uploads/2008/04/f1-vedlejskybrozurka-2013-A5-cmyk.pdf Přejeme vám mnoho úspěchů při studiu vybrané vedlejší specializace na Fakultě financí a účetnictví!

8 5


Nepřehlédněte! Katedra finančního účetnictví a auditingu vypisuje mimosemestrální kurz 1FU591 Audit v praxi, který se koná ve dnech 17. – 19. června 2013. Bližší informace naleznete na: http://f1.vse.cz/mimosemestrtalni-kurz-1fu591-audit-v-praxi/ Katedra didaktiky ekonomických předmětů vypisuje volitelné předměty – 1DP032 Podnikové praktikum v němčině, 1DP522 Prezentační a komunikační technologie v moderních koncepcích vzdělávání, 1DP523 Didaktika účetnictví podle IFRS. Bližší informace jsou k dispozici na: https://kdep.vse.cz/kdep-vypisuje-volitelne-predmety-zs-20132014/ Pozvánka Dne 27. června 2013 se uskuteční Setkání vyučujících manažerského účetnictví v ČR, které pořádá katedra manažerského účetnictví. Podrobnější informace jsou uvedeny na: http://kmu.vse.cz/neformalni-setkani-vyucujicich-manazerskeho-ucetnictvi-v-cr/ Příští číslo Bleskovou cestou za poznáním vychází v říjnu 2013. Příští číslo 6/2013 časopisu vychází v prosinci 2013. Členové redakční rady: Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (katedra didaktiky ekonomických předmětů, Fakulta financí a účetnictví) Ing. Lenka Holečková (katedra didaktiky ekonomických předmětů, Fakulta financí a účetnictví) Ing. Pavel Vítek (Grafická a multimediální laboratoř, Fakulta informatiky a statistiky) Vaše případné náměty či přání zasílejte na adresu: katerina.berkova@vse.cz. Navrhl a grafickou sazbu zpracoval Ing. Pavel Vítek: pavel.vitek@vse.cz.

Autor grafické koncepce časopisu: Ing. Jan Bubeníček

6

Bleskovka červen 2013  

Bleskovka k časopisu F1

Bleskovka červen 2013  

Bleskovka k časopisu F1

Advertisement