Page 1

20 000 egz.

13

paź

dzi

ern

ik

Nr 2, październik 2019 r.

CA

LICZBY MIESIĄ

zym 31 W okręguorzówwy, bMysorc łowice, Piekary (Katowice, Ch , Siemianowice Śląskie, Ruda Śląska wice, Tychy Śląskie, Świętochło o-lędziński) oraz powiat bieruńsk

119

yo

kandydatów powalcz

12

ch.

mandatów poselski

y m e i z d i z a r A te

! y r o b y w na

Wszyscy kandydaci  str. 4

3 Maja doczekała się remontu Przebudowa Planetarium trwa! KTO STRACIŁ Ruch zaczyna straszyć w lidze NA STARYM RATUSZU? Ostatnie dni kampanii wyborczej


Coś Cię w Chorzowie cieszy, śmieszy, martwi, denerwuje? pisz: kontakt@chorzowski.pl | dzwoń: 501 140 485

Jedziemy dalej Spodziewaliśmy się, że pierwszy numer naszej gazety wzbudzi zainteresowanie chorzowian, ale reakcja przerosła nasze najśmielsze oczekiwania. To dla nas duma i zaszczyt, że wśród Czytelników „chorzowskiego.pl” mamy pierwszego obywatela miasta, samego prezydenta Andrzeja Kotalę.

Ze

zrozumiałych względów w inauguracyjnym numerze najwięcej emocji wzbudził tekst z pierwszej strony. Napisaliśmy, że jeden z byłych współpracowników prezydenta zgłosił organom ścigania, że rzekomo musiał mu płacić „haracz” z przyznanych premii. Zwolenników prezydenta ogarnęła prawdziwa gorączka na internetowych portalach. Zagrożono nam sądami, samosądami i wiecznym potępieniem. Zachęcamy do uważnego czytania tekstów. Nie napisaliśmy, że prezydent brał łapówki od współpracowników, lecz, że taka informacja wypłynęła od jednego z jego ludzi. Dotarliśmy do tego człowieka. Nie chce się na razie

N

iestety, dziś już nie znajdziemy tego ogłoszenia. Kiedy sprawą zainteresowały się media, informacja zniknęła. - Ochrona historycznego terenu Parku Śląskiego, jest ważna dla wszystkich. Słyszymy te deklaracje z każdej strony, a tu nagle na kilka dni przed wyborami Miasto Chorzów ogłasza przetarg ustny na kolejną działkę na terenie OPT - alarmuje facebookowy profil Ratujmy Park Śląski. Głos w tej sprawie zabrał Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa, wydając oświadczenie na temat działki położonej na terenie po MTK. - 25 września w Biuletynie Informacji Publicznej pojawiła się informacja o zamiarze wyznaczenia do sprzedaży działki na terenie po Międzynarodowych Targach Katowickich. To informacja do ewentualnych spadkobierców lub osób, które mają roszczenia do tej dział-

ny nie powinna dziwić tak nerwowa reakcja Internetu. Magistrat dosyć skutecznie opanował chorzowski rynek medialny. Dla wielu wydawców urząd miasta i podległe jednostki są dobrym klientem i trudno oczekiwać, aby ktoś źle pisał o tak hojnym reklamodawcy. „Chorzowski.pl” został pomyślany, jako odpowiedź na rozmaite urzędowy „tuby”.

ujawnić, bo się boi zemsty, a teraz czeka na ruch prokuratury albo CBA.

Jeśli ktoś chce się dowiedzieć prawdy o Chorzowie, może czytać informatory magistratu ale powinien też sięgnąć po nasz tytuł.

Sprawę monitorujemy i będziemy na bieżąco informować Czytelników. Wielu internautów połączyło datę ukazania się pierwszego numeru ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Oberwało się bogu ducha winnej posłance Marii Nowak, którą oskarżono o to, że pociąga za sznurki w naszej gazecie. Jest to strzał, jak kulą w płot. Nikt z wydawców „chorzowskiego.pl” nie miał okazji spotkać się z poseł Nowak. Redaktor naczelny po raz

Zdjęcie pochodzi z profilu facebookowego Andrzeja Kotali. pierwszy zamienił z nią słowo przez telefon w kilka dni po ukazaniu się gazety.

„Chorzowski.pl” jest przedsięwzięciem komercyjnym, a nie politycznym.

Budujemy największą na Śląsku sieć gazet i portali. Tworzące się konsorcjum dysponuje dziewięcioma tytułami prasowymi i zakładamy bądź przejmujemy kolejne. Być może właśnie to komuś przeszkadza, a nie artykuł o prezydencie. Z drugiej stro-

Liczymy, że prezydent Andrzej Kotala ponownie zamieści na facebooku swoje zdjęcie z „Chorzowskim.pl”. Takie lokowanie produktu w początkowym, ciężkim okresie budowania medialnej marki, jest dla nas bezcenne. Jerzy Filar

Ogłoszenie widmo u 25 września w Biuletynie Informacji Publicznej Chorzowa pojawiło się intrygujące ogłoszenie. Zgodnie z nim włodarze miasta planowali sprzedaż prawa do użytkowania wieczystego działki po Międzynarodowych Targach Katowickich znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Śląskiego. ki. Taka standardowa procedura dotyczy każdej nieruchomości, którą miasto zamierza zagospodarować. Informuję, że miasto Chorzów nigdy nie sprzedawało, ani nie zamierza sprzedawać działek należących do Parku Śląskiego - czytamy w oświadczeniu prezydenta.

Co zawierało kontrowersyjne ogłoszenie? Poinformowano w nim, że w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż wysta-

wiono prawo użytkowania wieczystego przysługujące miastu Chorzów do nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Chorzowie przy ulicy Targowej wraz z przeniesieniem prawa własności usytuowanych na niej budynków. Nieruchomość ta może zostać przeznaczona na cele usługowe, wystawiennicze, targowe, biurowe, konferencyjne, a także gastronomiczne, koncertowe i okolicznościowe. Jej wartość wywoławczą określono na 11 milionów złotych. Określono też, że nieruchomość ta powinna zostać

zagospodarowana do 13 października 2022 roku. Pozornie to jedno z wielu ogłoszeń, jakie znajdziemy w BIPie. Jeżeli dokładnie się temu przyjrzymy i sprawdzimy o jaką działkę chodzi, sprawa nabierze zupełnie innego znaczenia. Przedmiotem przetargu jest bowiem działka nr 1185/68 o powierzchni 37,223 metrów kwadratowych, a zatem teren, na którym niegdyś znajdował się Ośrodek Postępu Technicznego. Usytuowana jest w pobliżu wyburzonych w 2017 roku spodków OPT, perełek

Wydawca: F-Press sp. z o.o., 43-190 Mikołów, ul. Prusa 17, Redaktor naczelny: Jerzy Filar Redaguje zespół. tel.: 501 140 485 e-mail: kontakt@chorzowski.pl

architektonicznych zaprojektowanych w duchu architektury kosmicznej m.in. przez Jerzego Gottfrieda. Teren ten sąsiaduje z Parkiem Śląskim, ale należy do miasta. Jak wyjaśnia prezydent Kotala, nie ogłoszono jeszcze przetargu na sprzedaż wspomnianej działki, a jedynie poinformowano o takim zamiarze. Dlaczego zatem opublikowano takie ogłoszenie w BIP? To konieczność. Przed ogłoszeniem przetargu miasto musi poinformować o swoich planach, a komunikat w tej sprawie po-

winien przez 21 dni widnieć na stronach chorzowskiego BIPu. Po co? W tym czasie osoby, które posiadają pierwszeństwo zakupu lub mają roszczenia wobec terenu, mogą poinformować o tym magistrat. W dalszej kolejności zapadnie decyzja o sprzedaży działki.

Informacja ta jednak wywołała burzę medialną i zaniepokojenie wśród społeczników. Po serii artykułów, które ukazały się na łamach prasy drukowanej i na portalach internetowych, ogłoszenie zniknęło. Jak wyjaśnia magistrat, stało się tak dlatego, że pojawiły się nieprawdziwe informacje o tym, że miasto wystawiło działkę na sprzedaż. Jaki będzie finał tej sprawy? Czy miasto zdecyduje się jednak na sprzedaż działki po wyborach? Przekonamy się o tym niebawem.  (MMM)

REKLAMA: tel. 698 915 039 Bytom, Rynek 12 Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów. Za treść ogłoszeń odpowiada reklamodawca. Druk: Seregni Printing Group Sosnowiec


www.chorzowski.pl

październik 2019 r.

Ł I B O R A Z O KT ? U Z S U T A R M Y R A T S A

N

ego c ą j e z c z s i n o t s mia Przejęcie przez go ratusza w Chorzowie gmachu dawnebyć przejawem troski Batorym miało zemysłowe dziedzictwo. magistratu o pr Teraz się okazuje, że . Wyszło inaczej odniósł poprzedni, jedyną korzyść iciel ruiny. prywatny właśca pieniądze i na dodatek t Dostał od mias n. atrakcyjny tere

C

horzowian interesuje nie tylko kto zarobił, ale przede wszystkim kto stracił. Odpowiedź jest prosta. N tym interesie popłynęło miasto i to na niebagatelną kwotę prawie 3 mln zł. Mieszkańcy ze swoich, podatników kieszeni sfinansowali „deal”, który korzyść przyniósł prywatnemu przedsiębiorcy.

Patronował tej transakcji prezydent Andrzej Kotala.

Neobarokowy gmach ratusza został wzniesiony w 1910 roku jako siedziba naczelnika gminy Bismarckhutte. Po 1948 roku został przejęty przez Skarb Państwa. Swoją siedzibę miała tam milicja obywatelska, a później policja. W 1998 roku budynek przekazano „Solidarności”, a ta szybko go sprzedała prywatnemu przedsiębiorcy. Od tej pory zabytkowy gmach niszczał. Dla komercyjnego nabywcy nie jest to atrakcyjna nieruchomość. Budynek jest zabytkowy i objęty ochroną. Nie można tutaj tknąć niczego bez zgody

konserwatora. Nie wolno wyburzać ani dobudowywać. Obowiązuje zakaz stosowania niektórych materiałów budowlanych. Litania zastrzeżeń jest długa. Generalnie, remont tego budynku przy zachowaniu wszystkich architektoniczno -konserwatorskich obostrzeń kosztowałby ponad 30 mln zł. Prywatny właściciel być może nie miał takich środków albo nie widział sensu takiej inwestycji, bo nie było pewności, że pieniądze wrócą. Nieoczekiwanie w sukurs przyszedł chorzowski samorząd. W kwietniu ubie-

głego roku miasto odkupiło obiekt. W gotówce zapłacono 1,5 mln zł. To jednak nie wszystko. Pozostałą część transakcji, czyli kolejne 1,2 mln zł zapłacono miejskimi nieruchomościami przy Stefana Batorego 40 i 34. Na działkach mogą powstać budynku mieszkalne, a patrząc na rozwój rynku deweloperskiego w Polsce, poprzedni właściciel starego ratusza dostał od władz miasta kurę znoszącą złote jajka.

Nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, że pracownicy wydział nieruchomości w Urzędzie Miasta byli przeciw tej zamianie, ale prezydent postawił na swoim. Miejska propaganda umiejętnie „sprzedała” tę transakcję, jako interes stulecia dla miasta. Pisano, że „po latach starań miasto odkupiło od prywatnego właściciela zabytkowy ratusz” albo „prywatny właściciel zgodził się sprzedać zabytkowy ratusz w Batorym”. Podczas specjalnie zaaranżowanej konferencji prasowej prezydent Kotala pojawił się w towarzystwie prezesa Fundacji Giesche, który zadeklarował, że jest zainteresowany rewitalizacją starego ratusza w Bato-

rym. Media przychylne prezydentowi piały z zachwytu, że miasto okazyjnie kupiło zabytkowy budynek, a teraz znalazło inwestora, który z tych ruin uczyni kultowe miejsce tętniące życiem. Fundacja Giesche faktycznie ma na koncie kilka ciekawych, zrealizowanych projektów. Tchnęła życie, m.in. w katowicką Fabrykę Porcelany.

Z chorzowskim ratuszem coś jednak poszło nie tak. Jak się okazało, miasto podpisało z Fundacją jedynie list intencyjny, a taki dokument nie zobowiązuje do niczego. Kiedy potencjalny inwestor zapoznał się ze stanem technicznym obiektu i uwarunkowaniami formalnymi, zrezygnował z zawarcie umowy. Miasto zostało na polu bitwy samo. Gdyby spojrzeć na sprawę bez emocji wygląda to tak, że z kieszeni chorzowian wyciągnięto niecałe trzy miliony złotych, aby prywatny przedsiębiorca mógł dostać dwie atrakcyjne działki przy ul. Batorego. Nic dziwnego, że tą transakcją zainteresowało się Centralne Biuro Śledcze, które zapukało do chorzowskiego Urzędu Miasta. Do sprawy wrócimy w kolejnych numerach naszej gazety. (fil)

3


4

www.chorzowski.pl

Lista kandydatów do Sejmu w okręgu wyborczym nr 31 Chorzów, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy oraz powiat bieruńsko-lędziński

Lista nr 1 POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE 1. Jelonek Aleksandra Elżbieta, Chorzów, bibliotekarka 2. Milas Jolanta Elżbieta, Katowice, ekonomista 3. Pastuszka Bernard Rudolf, Mysłowice, magister socjologii 4. Krowiak Andrzej, Tychy, ekonomista 5. Krzysiński Kamil Krzysztof, Chorzów, student 6. Suchanek Piotr Walenty, Katowice, specjalista do spraw bhp 7. Sojka Andrzej Antoni, Katowice, archiwista zakładowy 8. Mercik Jerzy Alojzy, Ruda Śląska, mechanik 9. Nycz Henryk Ryszard, Bojszowy, inżynier górnik 10. Jamka Mateusz Grzegorz, Ruda Śląska, mechanik 11. Handermander-Lewicka Małgorzata Anna, Katowice, plastyk 12. Synowiec Ireneusz Stanisław, Katowice, technik mechanik 13. Rychter-Bogacka Gabriela Alina, Chorzów, agent ubezpieczeniowy 14. Kolanko Dionizy Piotr, Gliwice, plastyk 15. Stalmach Jadwiga Sabina, Dąbrowa Górnicza, ekonomista 16. Trajgiel Ewelina Maria, Chorzów, technik ekonomista 17. Płonka Justyna Julia, Nakło Śląskie, nauczycielka języka angielskiego 18. Palej Krystyna Anna, Siemianowice Śląskie, nauczyciel matematyki 19. Redełkiewicz Janusz, Ruda Śląska, agent ubezpieczeniowy 20. Chodun Jadwiga Halina, Ruda Śląska, koszykarz - plecionkarz 21. Maciąg Dariusz Józef, Ruda Śląska, specjalista do spraw bhp 22. Łakota Aneta, Chorzów, sprzedawca 23. Gleba Piotr, Zabrze, inżynier budownictwa 24. Matusiewicz Jacek Bogdan, Katowice, tłumacz języka angielskiego

Lista nr 2 PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ 1. Morawiecki Mateusz Jakub, Warszawa, polityk 2. Wójcik Michał Marek, Czeladź, polityk 3. Polaczek Jerzy Jan, Piekary Śląskie, prawnik 4. Sośnierz Andrzej Stanisław, Kobiór, lekarz medycyny 5. Nowak Maria Teresa, Chorzów, nauczyciel 6. Piechota Leszek Marian, Katowice, Senator RP 7. Wesoły Marek Jacek, Ruda Śląska, przedsiębiorca 8. Skapczyk Anita Maria, Tychy, przedsiębiorca 9. Skiba Mariusz Piotr, Katowice, politolog 10. Jabłoński Paweł, Racibórz, adwokat 11. Freitag Janusz Paweł, Lędziny, inżynier mechanik 12. Augustyn Zbigniew, Mysłowice, inżynier transportu drogowego 13. Koper-Staszowska Wioletta Maria, Ruda Śląska, pedagog 14. Biskup Bernadeta Cecylia, Chorzów, technik ekonomista 15. Panek Krystyna Zofia, Katowice, pracownik kancelaryjny 16. Grobel Beata, Tychy, nauczyciel przedszkola 17. Rosicki Łukasz Krzysztof, Siemianowice Śląskie, przedsiębiorca 18. Durska Maria Stefania, Katowice, nauczyciel 19. Zięba Janina Maria, Świętochłowice, sprzedawca 20. Urbańczyk Marek Jan, Siemianowice Śląskie, nauczyciel akademicki - sztuki muzycznej 21. Stępień Agnieszka, Chorzów, pedagog resocjalizacji 22. Skotarek Agnieszka Katarzyna, Piekary Śląskie, nauczyciel 23. Kiczmal Mirosław Stanisław, Bojszowy Nowe, technik mechanik 24. Ahnert Wojciech Tadeusz, Chorzów, przedsiębiorca

Lista nr 3 SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ 1. Konieczny Maciej, Gliwice, zawodowy działacz organizacji pozarządowej 2. Lekston Andrzej Jan, Katowice, lekarz medycyny 3. Majchrzak Katarzyna Beata, Katowice, psycholog 4. Tomala-Bogacka Gabriela Barbara, Katowice, dziennikarz 5. Duliński Edward Józef, Mysłowice, prawnik 6. Nowak Jakub Leszek, Siemianowice Śląskie, politolog 7. Groniewska Małgorzata Krystyna, Siemianowice Śląskie, teatrolog 8. Makówka Emilia Maja, Katowice, politolog 9. Szymura Adrian Łukasz, Katowice, inżynier leśnictwa 10. Zemelka Piotr Krystian, Katowice, inżynier elektryk - automatyk 11. Zelwor Katarzyna Jolanta, Chorzów, politolog 12. Ładowska Anna, Katowice, filozof 13. Makieła Krzysztof Jacek, Chorzów, technik sztuk plastycznych 14. Bogocz Jarosław Marek, Mysłowice, właściciel małego sklepu 15. Bubała Bogdan Sylwester, Ruda Śląska, policjant 16. Wiśniewski Marek Stanisław, Katowice, rzeczoznawca majątkowy 17. Brzozowiec Bartłomiej, Chorzów, programista aplikacji 18. Krzemiński Włodzimierz Tomasz, Katowice, ekonomista 19. Wójcik Sara Aleksandra, Tarnowskie Góry, architekt 20. Nowak-Trojnar Natalia Regina, Katowice, socjolog 21. Barakeh Ahsan, Oświęcim, reżyser filmowy 22. Buchta Michał Grzegorz, Katowice, księgowy 23. Machura Ewa, Katowice, tłumacz języka angielskiego

październik 2019 r.

Lista nr 4 KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ 1. Sośnierz Dobromir Andrzej, Katowice, przedsiębiorca 2. Dorosz Tomasz Edward, Wisła, sprzedawca 3. Modzelewska Bożena Krystyna, Ruda Śląska, doradca polityczny i publiczny 4. Trytko Paweł Maciej, Katowice, agent ubezpieczeniowy 5. Saczywko Piotr Marek, Katowice, specjalista zastosowań informatyki 6. Markiewka Michał Rafał, Chorzów, kierownik ds. technologii informatycznych 7. Kowszyn-Sumara Jowita, Tresna, technik hodowca koni 8. Jabloński Kamil, Katowice, student 9. Major Małgorzata Joanna, Chorzów, specjalista ds. księgowości i administracji 10. Szóstak Dawid Stanisław, Katowice, promotor marki 11. Sikora-Wójcik Agata Judyta, Ruda Śląska, elektroradiolog 12. Ożóg Mateusz Zbigniew, Bieruń, inżynier budowy dróg 13. Fiedorowicz Mateusz, Piekary Śląskie, kierowca autocysterny 14. Bomba Tomasz Marian, Ruda Śląska, menedżer sportu 15. Budnik Grzegorz Jacek, Katowice, specjalista do spraw marketingu i handlu 16. Kałuża Paweł Piotr, Mizerów, kierownik działu w przedsiębiorstwie telekomunikacyjnym 17. Sygiet Piotr Stefan, Katowice, przedsiębiorca 18. Zaniewska Ewa Aleksandra, Katowice, psycholog 19. Kufel Urszula Monika, Katowice, kucharz 20. Jankowiak Anna Maria, Katowice, pedagog specjalny 21. Krajewski Krzysztof Stanisław, Tychy, opiekun klienta 22. Szajko Vel Masterczuk Magdalena Ilona, Katowice, student 23. Zawisz Anita Sara, Rydułtowy, fryzjer 24. Brzezina Tomasz Bogdan, Katowice, specjalista zastosowań informatyki

Lista nr 5 KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI 1. Budka Borys Piotr, Gliwice, nauczyciel akademicki 2. Kołodziej Ewa Edyta, Katowice, politolog 3. Wójcik Marek Krzysztof, Katowice, prawnik 4. Rosa Monika Anna, Katowice, politolog 5. Król Wojciech Piotr, Mysłowice, urzędnik samorządowy 6. Koszutska Urszula Magdalena, Ruda Śląska, psycholog 7. Gramatyka Michał Sebastian, Tychy, prawnik 8. Kopel Marek Stanisław, Chorzów, manager 9. Bainka Marta Magdalena, Bieruń, studentka 10. Ściebiorowski Łukasz Andrzej, Piekary Śląskie, politolog 11. Pierzchała Elżbieta Apolonia, Tychy, inżynier transportu 12. Sobieszczuk Przemysław, Katowice, politolog 13. Zasada-Chorab Anna, Siemianowice Śląskie, nauczyciel akademicki 14. Karcz Bartosz Artur, Świętochłowice, radca prawny 15. Palka Michał Antoni, Chełm Śląski, urzędnik samorządowy 16. Bednarz Alina Irena, Tychy, filolog języka nowożytnego 17. Siwiec-Magielnicka Karina Bernardyna, Siemianowice Śląskie, urzędnik samorządowy 18. Wodarski Łukasz Wojciech, Ruda Śląska, nauczyciel języka niemieckiego 19. Kontny Danuta Maria, Świętochłowice, nauczyciel geografii 20. Gościniak Małgorzata Ewa, Siemianowice Śląskie, pracownik obsługi klienta 21. Kulik Grażyna Danuta, Piekary Śląskie, księgowa 22. Błaszczyk-Domańska Katarzyna Barbara, Chorzów, urzędnik państwowy 23. Nowocińska Lesława Anna, Mikołów, nauczycielka języka polskiego 24. Szulc Krzysztof Adam, Chorzów, programista baz danych

Lista do Senatu w okręgu wyborczym nr 74 Chorzów, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice

KOSTEMPSKI DAWID ADAM KOALICJA OBYWATELSKA DAWID KOSTEMPSKI • Miejsce zamieszkania: Świętochłowice • Partia: nie należy do partii politycznej • Zawód: prawnik

MERCIK HENRYK KRZYSZTOF KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI • Miejsce zamieszkania: Ruda Śląska • Partia: Śląska Partia Regionalna • Zawód: doktor inżynier architekt

SWACZYNA LEON ŚLONZOKI RAZEM • Miejsce zamieszkania: Ruda Śląska • Partia: Ślonzoki Razem • Zawód: mechanik

TOBISZOWSKA DOROTA JOLANTA PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ • Miejsce zamieszkania: Ruda Śląska • Partia: nie należy do partii politycznej • Zawód: prawnik


www.chorzowski.pl

październik 2019 r.

5

MORAWIECKI MOŻE POCIĄGNĄĆ nie tylko listę PiS, ale cały Śląsk cy „Planem Morawieckiego”, określa tempo i kierunek rozwoju Polski do 2030 roku. Pierwszym projektem strategicznym przyjętym w jego ramach jest właśnie Program dla Śląska. To nie tylko plany i wizje, ale też konkretne pieniądze. Ponad 50 mld zł trafi do naszego regionu w ciągu najbliższych lat. Te środki ułatwią zmianę profilu gospodarczego regionu i pozwolą stopniowo zastępować

ty na społeczny i gospodarczy margines, a Polska utraciłaby niezależność energetyczną.

Oczywiście, Polska popiera ochronę środowiska, ale zielone światło dla klimatu nie może oznaczać czerwonego światła dla rozwoju Śląska.

14 mln zł

otrzymał Chorzów z Funduszu Dróg Samorządowych. To jeden ze sztandarowych programów rządu Mateusza Morawieckiego.

u Wyborcy oczekują od posłów, aby zrobili coś dobrego dla miejscowości, które dostarczyły im zwycięskich głosów. Parlamentarzyści często rozkładają ręce mówiąc, że niewiele mogą zrobić. Ślązacy są w tej dobrej sytuacji, że ich kandydatem jest premier, który może prawie wszystko.

tradycyjne branże, jak górnictwo, nowymi przedsięwzięciami w sektorach bardziej produktywnych, innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie.

Jeszcze żaden polityk nie mówił o przyszłości naszego regionu w taki sposób.

Mateusz Morawiecki zadbał także o to, aby nikt nie przeszkadzał w realizacji tych planów.

N

ie tak miała wyglądać końcówka kampanii wyborczej Mateusza Morawieckiego w okręgu katowickim. Zamiast spotkań z mieszkańcami rodzinna trauma. Na niespełna dwa tygodnie przed wyborami premierowi zmarł ojciec. Kornel Morawiecki, legenda polskiego podziemia niepodległościowego, nie doczeka chwili, kiedy Polacy zdecydują, czy chcą dalej iść drogą, którą wyznaczył, m.in. jego syn. Mimo uciętej w tak smutnych okolicznościach kampanii wyborczej, Mateusz Morawiecki powiedział wystarczająco dużo, aby zorientować się, jakiego Śląska chce polski premier. Obiektywnie trzeba przyznać, że jest to wizja kusząca.

- Wierzę głęboko, że Śląsk jest jednym z tych miejsc, gdzie rozegra się przyszłość naszego państwa, naszego narodu, przyszłość gospodarcza, w dużym stopniu przyszłość gospodarczo-społeczno-techniczna. Tutaj warto zainwestować najwięcej. Warto zainwestować czas i uwagę w mądrą transformację. W mądrą zmianę na Śląsku, która doprowadzi do tego, że wielki potencjał tego regionu stanie się naszą wielką, polską przewagą konkurencyjną. Ślą-

ski potencjał jest nietypowy, nieznany w takim natężeniu w innych regionach Polski - mówił Mateusz Morawiecki podczas spotkania ze stuosobowym komitetem honorowym, popierającym jego kandydaturę.

Premier wielokrotnie pokazał, że jego plany dotyczące Śląska nie są jedynie polityczną retoryką. Mateusz Morawiecki jest autorem Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Ten kluczowy dokument, nazwany od nazwiska pomysłodaw-

W czerwcu tego roku podczas szczytu Unii Europejskiej premier złożył weto klimatyczne blokując niekorzystne i kosztowne decyzje dla Polski, a w szczególności dla Śląska. Łatwo sobie wyobrazić naszą przyszłość, gdyby Mateusz Morawiecki uległ presji Komisji Europejskiej. Neutralność klimatyczna wprowadzona szybko, chaotycznie i bez planu amortyzacyjnego, oznaczałaby katastrofę. Nasz region zostałby zepchnię-

Dlatego rząd Mateusza Morawieckiego walczy na forum Unii Europejskiej o sprawiedliwą transformację, uwzględniającą charakter i potrzeby takich regionów jak Śląsk. To zostało przyjęte w ubiegłym roku, podczas światowego szczytu klimatycznego w Katowicach. Z inicjatywy Polski kilkadziesiąt państw podpisało śląską deklarację o solidarnej i sprawiedliwej transformacji. Podkreślono w niej, że klimat należy chronić przy jednoczesnym dbaniu o rozwój gospodarczy i miejsca pracy. Polska, jako ważny i odpowiedzialny członek Unii Europejskiej, nie rezygnuje z ambitnych celów polityki klimatycznej, ale chce je osiągnąć własną drogą, w duchu solidarnej transformacji. O tym mówi i o to walczy Mateusz Morawiecki. Z tego mogą rozliczać premiera mieszkańcy katowickiego okręgu wyborczego. Jerzy Filar

Ulica 3 Maja doczekała się remontu Najważniejszą chorzowską arterię czeka gruntowna metamorfoza. 30 września w Urzędzie Miasta podpisano umowę na modernizację ulicy 3 Maja. To jedna z największych inwestycji drogowych w mieście, a jej koszt wyniesie 78 mln złotych!

U

mowę zawarto pomiędzy Tramwajami Śląskimi, miastem Chorzów i firmą Silesia Invest z Gliwic, odpowiadającą za wykonanie inwestycji. Remont potrwa nieco ponad 2 lata.

Zgodnie z harmonogramem, na przebudowę torowiska wraz z infrastrukturą przeznaczono 21 miesięcy, a na wykonanie części drogowej - 27 miesięcy. - To jest dla nas bardzo ważna inwestycja i cieszymy się, że wspólnie z miastem Chorzów możemy przystąpić do jej reali-

zacji. Torowisko tramwajowe wybudowane zostanie w nowoczesnej technologii płyt prefabrykowanych z elastycznym montażem szyn, a co niemniej ważne na całym odcinku powstanie linia dwutorowa. Dzięki temu znacząco zwiększy się przepustowość linii, dając nowe możliwości komunikacyjne między Chorzowem a Rudą Śląską - zapowiedział Bolesław Knapik, prezes spółki Tramwaje Śląskie. - To jedna z najważniejszych linii dla Tramwajów Śląskich, ponieważ remont ulicy 3 Maja dotyczy modernizacji linii 11. Zamierzamy zrealizować tę inwestycję w ciągu 21 miesięcy. Koszty brutto, jakie poniosą Tramwaje Śląskie to 48 mln złotych. Będziemy przebudowywać

torowisko w tzw. technologii ciężkiej, bezpodsypkowej - dodał. Dodatkowo, trwa procedura przetargowa dla dalszego odcinka linii nr 11, biegnącej od granicy Chorzowa i Świętochłowic do Rudy Śląskiej. Zgodnie z planami także i tu torowisko zostanie przebudowane do linii dwutorowej, a dzięki temu po zakończeniu obu inwestycji cała trasa od Chebzia do Chorzowa będzie linią dwutorową.

Trwałość torowiska zbudowanego w tej technologii szacowana jest na 20 do 25 lat.

Podpisanie umowy pomiędzy miastem a Tramwajami Śląskimi, Kiedy zatem ruszą prace? Przedstawiciel inwestora zapewnił, że sprzęt ciężki pojawi się w ciągu miesiąca, a prace rozpoczną się do dwóch miesięcy od ul. Katowickiej. Zgodnie z szacunkami Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Chorzowie każ-

dego dnia ulicą przejeżdża około 12 tys. samochodów. Zatem zmiana organizacji ruchu wynikająca z prowadzonej inwestycji będzie z pewnością stanowiła olbrzymie utrudnienie dla kierowców, którzy muszą uzbroić się w cierpliwość. (MMM)


6

www.chorzowski.pl

Koniec darmowego

PARKOWANIA przy Centrum Handlowym AKS

październik 2019 r.

Przebudowa Planetar

Tuż przy granicy z Parkiem Śląskim na parkingu przy centrum handlowym AKS wielu kierowców zostawiało swoje samochody, by pójść na spacer. Od września się to zmieniło. Carrefour wprowadził opłaty za parkowanie.

N

ajwięcej zapłacimy w dniu imprez na Stadionie Śląskim. Kwota jaką w tym czasie będziemy musieli uiścić za parking przy Carrefourze to 50 zł niezależnie od długości postoju. W przypadku niedziel niehandlowych, za godzinę parkowania zapłacimy 3 złote. Niestety, według cennika nie ma wtedy możliwości zapłacenia podobnej kwoty, jeślibyśmy chcieli pozostawić samochód na dłużej. Musimy wtedy uiścić opłatę całodniową w wysokości 18 złotych. Nieco taniej wyjdzie nas parkowanie w niedziele handlowe oraz inne dni tygodnia. Pierwsze dwie godziny postoju są za darmo. Od poniedziałku do czwartku za kolejne zapłacimy trzy złote, a od piątku do niedzieli (handlowej) cztery. Odpowiednio

za parkowanie całodniowe uiścimy opłatę dziesięciu lub piętnastu złotych. W ciepłe letnie dni wielokrotnie mieszkańcy byli świadkami korków na parkingu Carrefoura. Samochody krążyły polując na wolne miejsca przez co pozostawienie pojazdu było dość utrudnione. Wiele innych sieci już jakiś czas temu wprowadziło podobne zasady parkowania przed sklepami. Dotyczy to zwłaszcza centrów miast. Carrefour na swoim fejsbukowym fanpejdżu poinformował o pewnym wyjątku w regulaminie, pozwalającym niektórym parkować za darmo dłużej. Klienci Klubu Fitness CityFIT będą mogli parkować bezpłatnie pod warunkiem, że zarejestrują swoje auto na tablecie znajdującym się wewnątrz klubu - informuje sklep.  (czaj)

Tak będzie wyglądało Planetarium Śląskie po modernizacji.

P

lanetarium Śląskie funkcjonujące od 1955 roku jest największą i najstarszą instytucją tego typu w Polsce. Usytuowane w malowniczym Parku Śląskim, między Katowicami, Chorzowem i Siemianowicami Śląskimi, od lat przyciąga miłośników nauki i astronomii, a nierzadko bywa także miejscem romantycznych zaręczyn. Rocznie odwiedzane jest przez ponad 160 tys. osób. Teraz przechodzi spektakularną metamorfozę. Po zakończeniu prac Planetarium Śląskie zmieni się w Śląski Park Nauki. Inwestycję realizuje firma Budimex,

a całkowity koszt przedsięwzięcia oszacowano na około 136 milionów złotych.

Remont był konieczny, ponieważ bez modernizacji planetarium nie mogłoby dalej funkcjonować. Wypada zaznaczyć, że znajduje się tu m.in. projektor Zeissa, zbudowany na podstawie planów z 1926 roku, czyli najstarsza tego typu aparatura na

świecie. Jak obecnie wyglądają postępy w prowadzonych pracach? Ze względu na trwającą przebudowę i modernizację budynek Planetarium Śląskiego, stacja meteorologiczna oraz sejsmologiczna są zamknięte dla odwiedzających. Obecnie trwa remont starego budynku. - Wewnątrz skuto już tynki. Powstają ściany, które dzielą na nowo stare pomieszczenia. Nadawane są im nowe funkcje. Zdjęto warstwę blachy i warstwę dociepleniową z kopuły głównej. Trwają prace przygotowawcze do pokrycia kopuły nową blachą. Na zewnątrz zdejmowana jest stara elewacja - obecnie

Chorzowskie schronisko organizuje dni otwarte

Miłość od pierwszego wejrzenia? Co weekend można przyjść do chorzowskiego schroniska i zabrać psa na spacer. Co należy wiedzieć o dniach otwartych? Spytaliśmy Alicję Banik - pracownicę Chorzowskiego schroniska o szczegóły związane z akcją. Dni otwarte są organizowane w każdy weekend od godziny 10:00 do godziny 14:00, jednak kiedy pada deszcz, to ze względu na zdrowie psów, pracownicy nie wydają ich przybywającym gościom. Ważne jest także to, aby pamiętać, że aby osoba niepełnoletnia mogła wziąć podopiecznego schroniska na spacer, to musi przyjść z kimś dorosłym.

Na razie chorzowska instytucja prosi, aby w weekendy nie przychodzić z małymi dziećmi.

Tłumaczy to tym, że chwilowo nie posiadają odpowiednich do tego celu piesków. Pani Alicja opowiada, że zdarzały się zarówno miłości od pierwszego wejrzenia, jak i te poprzedzone powoli kiełkującą przyjaźnią. Czasem zdarzało się, że ktoś po pierwszym spacerze zakochiwał się w zwierzęciu. Bywało też tak, że potrzeba było wielu spacerów, aby pupil ostatecznie znalazł się w nowym i

ciepłym mieszkaniu z osobą, którą już wcześniej poznał na przechadzkach. W opinii pracownicy, psy zupełnie inaczej zachowują się na przechadzkach w porównaniu do pobytu w kojcach - są wtedy mniej zestresowane, a przez to bardziej radosne i spokojne.

Na fanpejdżu schroniska znajdziemy zdjęcia psów i kotów czekających na nowego właściciela. My postanowiliśmy zamieścić zdjęcie uwielbianego przez pracowników i wolontariuszy „Ne-

Negro, nasz faworyt. gra”. Na swojej stronie instytucja pisze, że dla zwierzęcia najlepszym prezentem jest adopcja - nie ma to jak dobry i kochający opiekun, który podaruje bezpieczny

dom na zawsze. Jeśli jednak nie możemy wziąć psa lub kota do domu lub na weekendowy spacer, to pamiętajmy, że istnieją także inne formy pomocy schronisku. Pra-

cownicy proszą o mokrą karmę dla dorosłych kotów oraz małych kociąt, żwirek, karmę Gastro Intensial dla psów (suchą i mokrą), a także smycze i obroże. Jeśli ktoś jednak woli przelać pieniądze, to zostaną one wykorzystane na leczenie chorych i rannych zwierząt, które trafiają do schroniska. Dary materialne można przynieść do siedziby instytucji, która mieści się przy ulicy Opolskiej 36. Jednocześnie pracownicy piszą, że ze względu na zdrowie zwierząt wolą, aby przynieść mniej karmy dobrej jakości, niż gdyby przynieść sporo pożywienia słabej klasy.  (czaj) więcej szczegółów na:

www.chorzow.schronisko.com


Nagroda www.chorzowski.pl

październik 2019 r.

rium Śląskiego trwa!

7

dla naszej gwiazdy

Obecnie modernizowany jest budynek główny, a wiosną rozpocznie się budowa nowej, podziemnej części obiektu. Finał prac zaplanowano na koniec przyszłego roku.

u Aldona Szostak, utalentowana aktorka występująca w chorzowskim Teatrze Rozrywki nagrodzona cennym laurem. Artystka zdobyła tytuł Najlepszej Wokalistki Musicalowej w XIII edycji Teatralnych Nagród Muzycznych im. Jana Kiepury w Warszawie.

na pierścieniu budynku administracyjnego, otaczającego dziedziniec z zegarem słonecznym. Natomiast na głównym budynku, montowane są już nowe płyty dolomitowe - czytamy w komunikacie wydanym przez biuro prasowe Parku Śląskiego.

Warto zaznaczyć, że płyty wykonane są z dolomitu z Libiąża. Jest to ten sam kamień, z którego wykonana była stara elewacja. Pomiędzy ścianą a płytą położono wełnę mi-

neralną, dzięki czemu po liftingu budynek będzie bardziej energooszczędny. Trwają też prace zabezpieczające w piwnicach i niedługo będzie można przystąpić do podkopywania budynku, a wiosną 2020 roku rozpocznie się budowa kolejnego obiektu, który zostanie połączony ze starym podziemnymi korytarzami.

Z kolei reprezentacyjny dziedziniec przemieni się w halę, a na je dachu zostanie odtworzony zegar słoneczny.

W pomieszczeniu tym zostanie ulokowany zabytkowy projektor Zeissa, który po zakończeniu remontu będzie pełnił funkcję eksponatu muzealnego. Natomiast jego miejsce zajmie nowoczesny system analogowo-cyfrowy. Prace prawdopodobnie zostaną sfinalizowane pod koniec 2020 roku, jednakże, jak przyznaje Stefan Janta, wicedyrektor Planetarium Śląskiego, projekt jest na tyle skomplikowany i czasochłonny, że mogą się pojawić pewne opóźnienia.  (MMM)

C

enne nagrody wręczono w poniedziałek, 30 września, w Sali Wielkiej (Balowej) Zamku Królewskiego w Warszawie. Przypomnijmy, że konkurs ten ma na celu prezentowanie twórczości polskich teatrów muzycznych oraz polskich teatrów posiadających w repertuarze wydarzenia muzyczne. Jedna ze statuetek powędrowała do Aldony Szostak, artystki związanej z Teatrem Rozrywki w Chorzowie. Aktorkę i śpiewaczkę w najbliższym czasie możemy zobaczyć w wyjątkowej kreacji Bony Sforzy, w którą wciela się w spektaklu „Stańczyk. Musical”. Z kolei cztery nagrody zgarnęli artyści współpracujący z bytomską sceną

Opery Śląskiej, czyli: Michalina Drozdowska, solistka baletu Opery Śląskiej, która została najlepszą tancerką klasyczną, Martyna Kander odpowiedzialna za przygotowanie scenografii i kostiumów do baletu „Szeherezada/Medea” odebrała nagrodę za najlepszą scenografię, z kolei Stanislav Kuflyuk śpiewający w Operze Śląskiej m.in. partie Giorgio Germonta w „Traviacie” Giuseppe Verdiego w reż. Michała Znanieckiego (najbliższy spektakl 13 października) triumfował w kategorii najlepszy śpiewak, a Tadeusz Kozłowski, stale współpracujący z Operą Śląską, został doceniony za całokształt pracy artystycznej. Wszystkim laureatom gratulujemy!  (MMM)

Chorzów 47. na 65 miejsc w Rankingu Samorządów.

Mogło być lepiej „Rzeczpospolita” opublikowała kolejny ranking samorządów. W swojej kategorii naszemu miastu poszło lepiej niż rok temu, choć dalej jesteśmy w tyle stawki. Ranking podzielony został na trzy kategorie: miasta na prawach powiatu, gminy miejskie i miejsko wiejskie, gminy wiejskie. Chorzów i 64 inne miasta są klasyfikowane w tej pierwszej. W tym roku nasz samorząd zajął dopiero 47 miejsce. Trudno członków kapituły posądzać o zaangażowanie

polityczne, które przeszkadzałoby prezydentowi Andrzejowi Kotali w zdobyciu dobrego wyniku. Przewodniczącym kapituły jest absolwent „Słowaka” i wieloletni działacz Platformy Obywatelskiej prof. Jerzy Buzek. Na łamach Rzeczpospolitej wyjaśnił co oceniający biorą pod uwagę przy klasyfikowaniu samorządów. - Pod uwagę bierzemy szereg wskaźników, pochodzących z ogólnie dostępnych baz danych oraz odpowiedzi samorządów udzielonych w e-ankiecie. Dotyczą one ich działań w kluczowych obsza-

rach, które przesądzają o trwałym, zrównoważonym rozwoju lokalnej wspólnoty - powiedział przewodniczący kapituły. Chociaż w zeszłym roku było gorzej (52 miejsce) to trudno mówić o polepszającej się ocenie Chorzowa. W 2016 i 2017 roku miasto plasowało się w środku stawki i zajmowało kolejno 36. i 37. miejsce. Na ostateczną ocenę wpływa około 50 wskaźników podzielonych na cztery kategorie: trwałość ekonomiczno-finansowa (maks. 30 punktów), trwałość społeczna (maks. 34 punktów),

trwałość środowiskowa (maks. 28 punktów), a także jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami (maks. 10 punktów).

Chorzowska pięta Achillesa W regionie najlepiej oceniony został Rybnik (46.95 pkt), od którego w skali kraju lepszy był jedynie Sopot (49 punktów na 102 możliwe). Dla Chorzowa piętą Achillesa okazała się „Jakość za-

rządzania i współpraca”. Nasz samorząd uzyskał zaledwie 1 punkt z 10. możliwych w tej kategorii. Miasto zostało także niezbyt dobrze ocenione w aspekcie m.in.: gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz redukcji emisji spalin i smogu. Samorząd otrzymał tylko 4.70 pkt z 28. które mógł zdobyć. Nieco lepiej oceniono Chorzów pod względem trwałości ekonomiczno-finansowej (8.02 pkt) związanej ze zdolnością do zwiększania dochodów i korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania, efektywnością zarządzania pieniędzmi oraz z budową potencjału rozwojowego. Samorząd najwięcej punktów (10.87 pkt) zdobył w kategorii „trwałość społeczna”.

Dotyczy ona budowy społeczeństwa obywatelskiego i wszystkiego z czym ono się wiąże (np. dbanie o kulturę, odpowiednie wydatki na sport, żłobki, współpraca z organizacjami pozarządowymi).

Jak wypadli sąsiedzi? Tuż za Chorzowem w rankingu Rzeczpospolitej uplasował się Bytom (48 ), a na dalszych miejscach znajdziemy również Świętochłowice (59). Wyżej znalazły się takie miasta jak: Katowice (17), Siemianowice Śląskie (46) i Ruda Śląska (26). Na ostatnim miejscu zarazem w kraju i w regionie uplasowały się Mysłowice z 17.33 pkt. Mateusz Czajka


8

www.chorzowski.pl

październik 2019 r.

PIŁKA NOŻNA Ruch zaczyna straszyć w lidze

Siódmy mecz z rzędu

BEZ PORAŻKI

Z

aczęło się od dwóch porażek i szybko pojawiły się głosy, że z tego Ruchu Chorzów w III lidze nic nie będzie. Minął ponad miesiąc, a „Niebiescy” są w zupełnie innym miejscu i zaczynają pokonywać kolejne szczeble w ligowej tabeli.

Po spadku z II ligi przyszłość Ruchu Chorzów stała pod wielkim znakiem zapytania. Była realna groźba, że drużyna nie przystąpi do trzecioligowych rozgrywek. Tak się nie stało, co nie znaczy, że przy Cichej jest spokojnie. Przyszłość nadal jest niepewna, ale zawodnicy i trenerzy najwidoczniej na razie o tym nie myślą. Ostatnie tygodnie są bardzo udane dla „Niebieskich”. Podopieczni Łukasza Berety zaczęli sezon od dwóch porażek. To jednak podziałało na wszystkich jak

zimny prysznic. Z tygodnia na tydzień było coraz lepiej, a nie licząc pucharowych pojedynków, to Ruch nie przegrał siedmiu ligowych meczów z rzędu.

W sobotę chorzowianie wygrali na wyjeździe ze Stalą Brzeg 2:1. Rywal znajduje się w strefie spadkowej, ale starcia z takimi drużynami często bywają najtrudniejsze. Ruch jednak już w trzeciej minucie wyszedł na prowadzenie po golu Tomasza Foszmańczyka. Drugą połowę zaczął równie dobrze, bo po pięciu minutach bramkarza pokonał Jakub Nowak. Gospodarzy stać było jedynie na kontaktową bramkę.

Klub z Cichej dzięki świetnej serii ma na koncie trzynaście punktów i zajmuje jedenaste miejsce.

Nadchodzą jednak mecze prawdy, które pokażą, na co stać Ruch w tym sezonie. Już we wtorek podopieczni Berety jadą na mecz z Gwarkiem Tarnowskie Góry, który cały czas

jest uważany za jednego z kandydatów do awansu. Potem będzie starcie z obecnym wiceliderem Ruchem Zdzieszowice. Teoretycznie łatwiej będzie 19 października z niżej no-

towanym ROW-em 1964 Rybnik. Październik zakończy się klasykiem z Polonią Bytom. Najbliższe tygodnie będą świetną weryfikacją możliwości drużyny.  (RCz)

PIŁKA RĘCZNA Chorzowianki mają problem

Porażka w ostatniej sekundzie P

iłkarki ręczne Ruchu Chorzów w końcu walczyły jak równe z równymi. Zabrakło szczęścia, bo KPR Gminy Kobierzyce wygrał po rzucie karnym w ostatniej akcji meczu. Nowy sezon Superligi kobiet na razie nie jest przyjemny dla KPR Ruch Chorzów. Piłkarki ręczne prowadzone przez Marko Brezicia rozpoczęły rozgrywki od trzech wyraźnych porażek. W pierwszych starciach lepsze były rywalki z EKS Start Elbląg (20:30), MKS Perła

Lublin (24:34) i Eurobud JKS Jarosław (20:29). W sobotę chorzowskie szczypiornistki udały się do Kobierzyc. Rywalki miały na koncie sześć punktów i to one były stawiane w roli faworytek. Kibice jednak zobaczyli niezwykle zacięte spotkanie, którego losy ważyły się do ostatniej sekundy. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 13:13. Po zmianie stron nadal oglądaliśmy walkę bramkę za bramkę. W ostatniej

Miał pójść siedzieć za napad pójdzie również za narkotyki

K

ryminalni z Chorzowa namierzyli dwóch mężczyzn, którzy napadli w Chorzowie na 31-latka. Udało im się odzyskać skradzioną rzecz. Pokrzywdzonego mieszkańca napadli i okradli dwaj mężczyźni. Po kilku godzinach od zdarzenia sam zgłosił się na komendę. Policjantom namierzenie pierwszego z przestępców zajęło prawie

tydzień. Poszukiwania zaprowadziły ich do mieszkania 37-latka. Okazało się, że mieszkaniec naszego miasta nie pierwszy raz złamał prawo. Z powodu recydywy śledczy zawnioskowali o tymczasowe aresztowanie. Sąd wyraził na to zgodę, przez co chorzowianin najbliższy miesiąc spędzi za kratkami. Jednak w całej sprawie jest jeszcze jedna ciekawa rzecz.

Zatrzymany był tak zaskoczony wizytą policjantów, że nie zdołał nawet ukryć narkotyków - informują na stronie komendy funkcjonariusze. U 37-latka znaleziono amfetaminę. Po jakimś czasie policjanci odnaleźli także drugiego z poszukiwanych mężczyzn. Funkcjonariuszom udało się również odzyskać skradziony w trakcie napadu łańcuszek.

minucie gospodynie rzuciły na 24:23, ale odpowiedź Ruchu była skuteczna. Niemal równo z syreną końcową sędziowie podyktowali rzut karny dla drużyny z Kobierzyc. Zorica Despodovska nie pomyliła się i Ruch znowu został z niczym. Sytuacja w tabeli jest coraz bardziej niepokojąca. Chorzowskie piłkarki ręczne zajmują ostatnie miejsce, mając na koncie zero punktów. Kolejnymi rywalkami będą zawodniczki Metraco Zagłębie Lubin.  (RCz)


Ostatnie dni kampanii wyborczej www.chorzowski.pl

październik 2019 r.

9

- kandydaci wychodzą do mieszkańców

u Skrzynki zalewają materiały wyborcze: ulotki, listy, gazetki reklamowe kandydatów na posłów. Na skrzyżowaniach, słupach, barierkach, a nawet... na drzewach wiszą ich podobizny. Niewielu zdecydowało się natomiast na bezpośredni kontakt z mieszkańcami, spotkania i rozmowy. Najczęściej na ulicach Chorzowa spotykaliśmy ŁUKASZA ŚCIEBIOROWSKIEGO, który zdecydowanie postawił na kontakt bezpośredni z wyborcami. spotykam się z nimi na ulicach miasta - tłumaczy Łukasz Ściebiorowski. Bezpartyjny kandydat z listy Koalicji Obywatelskiej poszedł najdalej ze wszystkich ubiegających się o mandat poselski. Na swoich ulotkach wyborczych zamieścił... numer telefonu. Sprawdziliśmy: nie tylko faktycznie odbiera telefony, ale jest to jego prywatna komórka, z której korzysta od lat.

O

różnych porach spotykaliśmy kandydata na ulicy Wolności, ale docierały do nas sygnały także z wielu innych miejsc. Za każdym razem były to długie wizyty, a nie pojawienie się na miejscu tylko po wyborczą fotkę.

Raz nawet późnym juz wieczorem nasz dziennikarz zauważył go z motocyklistami na chorzowskim rynku.

- Podziały polityczne w naszym kraju są tak ogromne, że ludzie nie zwracają już uwagi na kandydatów tylko na szyldy partyjne. Tak naprawdę głosują na obcych ludzi, których nie znają, nigdy nie spotkali i tak naprawdę, o których nic nie wiedzą. Jestem kandydatem bezpartyjnym, staram się nie wchodzić w spory ideologiczne, interesuje mnie rozwój naszego miasta i regionu. Jeśli mieszkańcy mają mi zaufać, muszą mnie poznać i moje intencje. Dlatego niezmiennie od niemal dwóch miesięcy

Ale tłumaczę także dlaczego lista Koalicji Obywatelskiej, czy jaki jest mój stosunek do najbardziej kontrowersyjnych kwestii poruszanych w kampani ogólnopolskiej. Czasami wymieniamy kilka zdań, czasami są to długie rozmowy. Rekordowa trwała ponad godzinę. Faktycznie, telefon muszę ładować bardzo często - wyjaśnia Ściebiorowski.

Jaka jest skuteczność takiej kampanii przekonamy się już w najbliższą niedzielę. Zapytaliśmy czy ludzie dzwonią na numer 503-722-741 i jak długo... wytrzymuje bateria w telefonie kandydata.

- Faktycznie odbieram wiele telefonów od mieszkańców i to z różnych opcji politycznych. Padają różne pytania. Rozmawiamy o moim programie wyborczym, czyli ludzi interesuje Dycha Ściebiorowskiego.

Osobista rozmowa, nawet telefoniczna, mówi więcej o kandydacie niż kilkadziesiąt banerów wyborczych. Szkoda, że tak niewiele osób decyduje się na taką otwartość i wyjście do mieszkańców Chorzowa. To mogłaby być nowa jakość w polityce.


10

www.chorzowski.pl

październik 2019 r.

Krzyżówka

HOROSKOP Wodnik (20.01-18.02) W październiku pojawi się okazja dodatkowego zarobku. Można będzie trochę poszaleć na zakupach. Dużo radości sprawi Ci niespodziewana wizyta kogoś, z kim dawno nie widzieliście się. Poświęć więcej uwagi swej kondycji, spaceruj, ćwicz, wyjedź na kilka dni na łono natury. Ryby (19.02-20.03) W tym miesiącu czekają Cię zawodowe zmiany. Znajdziesz się w nowym środowisku i masz szansę poznać kogoś niezwykle fascynującego. W drugiej dekadzie miesiąca zachowaj szczególną uwagę na drodze. Najwięcej radości sprawi Ci życie domowe. Baran (20.03-20.04) Październik przyniesie BARANOWI wiele zmian, nowe okazje i możliwości w relacjach zawodowych. Planety dodadzą Ci energii. Wykorzystaj ten czas i zacznij realizować swoje marzenia i potrzeby. Nie rezygnuj z zaproszeń na imprezy, spotkać tam możesz osobę, która odmieni Twoje życie. Finanse bez zmian z perspektywą na lepsze. Zadbaj o swój wygląd! Byk (21.04-21.05) W październiku BYK może planować i marzyć, bo jego plany i marzenia mają szansę na realizację. Planety sprzyjają poprawie w relacjach rodzinnych. Jeśli szukasz drugiej połówki, to pod koniec października pojawi się ktoś, kto wprowadzi Cię w stan euforii, będzie się działo! Los Ci sprzyja.

Bliźnięta (22.05-22.06) W październiku znajdziesz się w centrum wydarzeń. Nie podejmuj pochopnie decyzji, bo złe decyzje mogą zaważyć na dalszym Twoim życiu. Uważaj na wydatki, bo masz teraz lekką rękę do pieniędzy. Single mają teraz szanse u wdowców i rozwodników. Jeśli żyjesz w związku, partner zaskoczy Cię szokującą zmianą. Rak (21.06-22.07) W październiku zapomnij choć na chwilę o codziennych obowiązkach i znajdź czas tylko dla siebie. Zadbaj o formę i wygląd. Relaksuj się na świeżym powietrzu, wyjedź na łono natury. Samotne RAKI właśnie w październiku mogą znaleźć poważnego, wiernego partnera. Lew (23.07-22.08) Październik, to dla LWA miesiąc niespodzianek w życiu towarzyskim i rodzinnym. Sprawy uczuciowe nabiorą tempa. Na horyzoncie pojawi się ktoś o fascynującej osobowości. Uważnie przyjrzyj się swoim finansom, pora ograniczyć zbędne wydatki. Postaraj się więcej przebywać na świeżym powietrzu. Panna (23.08-22.09) W październiku sprawy zawodowe potoczą się po Twojej myśli, możliwe zmiany w finansach. Jeśli chcesz podreperować zdrowie, to teraz jest najlepszy czas na wczasy zdrowotne. Aby Twe serce mocniej zabiło, bierz udział w życiu towarzyskim. Wenus zapowiada zmiany w życiu osobistym.

Waga (23.09-23.10) W październiku zmienne nastroje skłonią Cię do szukania rozrywek poza domem. W pracy nowe wyzwania i szansa na lepsze finanse. Single mają szansę na nową miłość, kręci się gdzieś blisko. W stałych związkach niepokój. Skorpion (24.10-22.11) W październiku uważaj, by finanse nie wymknęły Ci się spod kontroli. Masz teraz dobrą passę. Wszystkie projekty przez Ciebie realizowane mają szansę na powodzenie. W tym miesiącu, ktoś z rodziny będzie potrzebował więcej uwagi i pomocy z Twojej strony. Zadbaj o siebie, więcej przebywaj na świeżym powietrzu. Strzelec (23.11-21.12) Październik będzie dla STRZELCA wyjątkowo udany w każdej sferze życia. Na twojej drodze pojawi się ktoś z kim przeżyjesz płomienny romans. Pamiętaj, że dużo zależy od Ciebie i Twoich wyborów. Masz teraz tyle energii, że wszystko sprawnie zorganizujesz i załatwisz. Koziorożec (22.12-19.01) W październiku zatroszcz się o swoje siły witalne, a zdrowie i dobra passa nie będą Cię opuszczać. To dobry miesiąc, by przeanalizować relacje z partnerem i świetny czas na serdeczne rozmowy i szczere wyjaśnienia. W trzecim tygodniu października masz szansę na wygraną (lotto, giełda…).

Śląskie miasta powinny mieć swoich ludzi w Sejmie Rozmowa z BARTOSZEM KARCZEM, radnym, kandydatem Koalicji Obywatelskiej do Sejmu RP. Nie mam wątpliwości, że kolejne działania rządu uderzają bezpośrednio w nasze miasta. Pośrednio uderzają też w mieszkańców.

- Nie podoba się już Panu w samorządzie? - Podoba się, ale jest tutaj tyle do zrobienia, że każdy samorządowiec, który ma poczucie odpowiedzialności za swój urząd i mieszkańców, powinien dać z siebie więcej, jeśli pojawiają się nowe możliwości. Sejm stwarza taką szansę, bo gdzie jak nie tam można alarmować, że w Chorzowie i generalnie w samorządach dzieje się źle. - Co się dzieje złego? - Pod rządami PiS państwo nakłada coraz więcej obowiązków na miasta i powiaty, ale w ślad za tym nie idą pieniądze. To jest zwyczajnie nie fair, że rząd centralny forsuje kontrowersyjną i kosztowną refor-

mę szkolnictwa, ale za jej wdrożenie każe płacić Polsce lokalnej. Tu nie chodzi zresztą tylko o oświatę, ale także o szereg innych sfer, jak ochrona zdrowia, inwestycje infrastrukturalne, gospodarkę odpadami. Rząd, owszem, obniżając podatki, sprawia, że poczujemy się lepiej, bo będziemy mieć więcej pieniędzy w portfelach. Niestety i o tym trzeba mówić głośno - zrobił to za pieniądze samorządów. Upraszczając: w naszych portfelach będzie więcej pieniędzy, ale wydamy je na naprawy samochodów, bo drogi będą dziurawe, na prywatne przedszkola, bo ubędzie miejsc w publicznych placówkach, które zaczną podupadać, ponieważ samorządom zabraknie środków na ich utrzymanie i remonty.

- Czy wyliczył już Pan, ile zabraknie Chorzowowi? - Powstały szacunkowe zestawienia dla innych śląskich miast. W Katowicach suma ta może sięgnąć prawie 80 mln zł. W Rudzie Śląskiej samorządowe straty oszacowano na 26 mln zł. Znając wielkość Chorzowa można łatwo sobie wyobrazić, że polityka PiS będzie miasto i mieszkańców kosztować grube miliony. Czekają nas bardzo ciężkie lata. - Mieszkając po sąsiedzku poznał Pan zapewne problemy Chorzowa i mieszkających tu ludzi? - Oczywiście. Chorzów i moje rodzinne Świętochłowice od lat z powodzeniem współpracują na wielu płaszczyznach. Mamy wspólny Sąd Rejonowy, Urząd Skarbowy i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Mamy również wspólne wodociągi - Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-

lizacji gdzie zasiadałem w Radzie Nadzorczej, a to dla obu miast i ich mieszkańców kluczowa spółka samorządowa. Świętochłowiczanie pracują w Chorzowie i na odwrót. To bardzo dobrze. Mamy podobne cele, oczekiwania ale i problemy. Aby się z nimi uporać potrzebna nam dobrosąsiedzka współpraca. W Sejmie RP będę wspierał Chorzów oraz podejmowane wspólnie

- Jak Pan chce pomóc śląskim samorządom w Sejmie? - Kropla drąży skałę. Na listach Koalicji Obywatelskiej jest wielu samorządowców. Mam nadzieję, że część z nich zasiądzie w poselskich ławach i stworzy silne lobby walczące o przywrócenie sprawiedliwych relacji między rządem i samorządem. Posłowie, jeśli tylko chcą, potrafią sporo

Chorzów i moje rodzinne Świętochłowice od lat z powodzeniem współpracują na wielu płaszczyznach. Mamy podobne cele, oczekiwania ale i problemy. Aby się z nimi uporać potrzebna nam dobrosąsiedzka współpraca. W Sejmie będę wspierał Chorzów oraz podejmowane wspólnie projekty, dla dobra mieszkańców obu miast. projekty, dla dobra mieszkańców obu miast. Jako wiceprezydent Świętochłowic miałem okazję współpracować z Andrzejem Kotalą i zespołem pracowników, jaki udało mu się stworzyć. Chorzów jest dobrze zarządzany, a mieszkańcy widzą, że w mieście dzieje się sporo dobrego. Obawiam się, że rządy PiS mogą to wszystko zepsuć.

zdziałać na rzecz swoich małych ojczyzn. W Sejmie potrzebny jest mocny śląski głos. Głos kogoś, kto zna problemy tutejszych miast i przepisy prawa. Głos kogoś, kto potrafi przemówić tzw. „Warszawce” do rozsądku, kiedy trzeba będzie bronić śląskich spraw. Rozmawiał: Jan Ostoja


www.chorzowski.pl

październik 2019 r.

11

Zatruty p on Drugi odcinek powieści kryminalnej, której akcja rozgrywa się w Chorzowie Werner jeszcze raz uważnie przeczytał list, jaki znaleziono przy nieboszczyku. Kochana Grażyno! Nie miałem odwagi i siły powiedzieć Ci tego w twarz. Jak ostatni tchórz piszę więc do Ciebie list. Nawet nie wiem od czego zacząć. Po raz setny albo tysięczny powtórzę, że tylko Ciebie kocham. To, co się dzieje, nie ma związku z żadną inną kobietą. To ma związek ze sprawami, o których nie wiedziałaś, a za które teraz przychodzi mi zapłacić. Oprócz Twojej miłości, najważniejszą sprawą dla mnie jest Twoje bezpieczeństwo. I tylko z tego powodu ten list jest naszym pożegnaniem, mam nadzieję, że nie na zawsze. Muszę na jakiś czas zniknąć. Jeżeli mnie kochasz, to poczekasz. Kiedy poukładam swoje sprawy, wrócę do Ciebie i zostanę przy Tobie na zawsze, bo rozłączyć nas może tylko śmierć… Grzegorz R

E

Z samego rana inspektor Werner pojechał do Wesołego Miasteczka. Na miejscu zbrodni uwijali się już technicy kryminalni. - Jakieś nowe ślady? - rzucił na powitanie Werner. Jeden z policjantów w milczeniu podał mu foliowy worek na dowody. Inspektor uważnie przyjrzał się jego zawartości i aż gwizdnął ze zdziwienia. Delikatna, złota bransoletka, przetykana perłami, mieniła się w porannym słońcu. - Znaleźliśmy to jakieś 30 metrów od ciała, tuż koło drogi. W tej okolicy pracują czasami „panienki”. Bransoletka mogła którejś z nich spaść podczas pracy - zarechotał ze swojego dowcipu młody policjant. - Nie gadaj bzdur. To jest prawdziwe złoto. „Panienki” nie pracują w oryginalnej biżuterii. Wyślij to do Katowic, niech sprawdzą, czy są jakieś ślady DNA - sucho rzucił Werner. K

Spojrzał na zegarek i ciężko westchnął. Dochodziła godzina dziewiąta. O tej porze umówił się z Grażyną Krasowską. Otworzyła drzwi ubrana w stary, rozciągnięty dres. W ręce kurczowo ściskała chustkę do nosa. Szara twarz i sine cienie pod oczami mówiły wszystko o stanie psychicznym kobiety. Werner starał się być uprzejmy. Nie był pewien, czy już dziś wspomnieć o liście, czy zaczekać z tym do kolejnego przesłuchania. - Mogę Pani w czymś pomóc? - Nie, dziękuję. Radzę sobie, matka jest ze mną - odparła cichym głosem. - Proszę powiedzieć, gdzie pracował Pani mąż? Nasi ludzie nie zdążyli jeszcze tego sprawdzić, a na podstawie dokumentów, jakie przy nim znaleźliśmy, nie można tego ustalić. L

- Grzegorz od dwóch miesięcy jest… to znaczy był dyrektorem w Juwex International… - To ta duża spółka giełdowa z Katowic? - zainteresował się Werner. - Tak. - Przepraszam na chwilę - przerwał inspektor i sięgnął po telefon. - Zadzwoń do prezesa Juwex International i umów mnie na spotkanie. Powiedź, że chcę pogadać o jego pracowniku, Grzegorzu Krasowskim. Nie zdradzaj żadnych szczegółów - wydał polecenie Marcie, starszej posterunkowej, która od trzech miesięcy pracowała w jego wydziale. - Czym się zajmował Pani mąż? Werner wrócił do rozmowy z Grażyną. - Obsługą prawną. Jak Pan zapewne wie z gazet, Juwex planuje fuzję z jakimś zagranicznym konA

sorcjum. Grzegorz był odpowiedzialny za prawne aspekty umowy. Nie znam szczegółów ale obie firmy łączą siły, aby zrealizować jakieś biznes w Chorzowie - Grażyna starała się opanować drżenie głosu. - Czy Pani mąż miał jakichś wrogów? - Nie miał wrogów, ale nie miał też zbyt wielu przyjaciół. Wielu zazdrościło mu pieniędzy, kariery, a niektórzy zazdrościli mu…mnie ostatnie słowa Grażyna wypowiedziała szeptem. Rozmowę przerwał sygnał telefonu. Werner odebrał i słuchał w milczeniu. - Czy coś się stało - spytała Grażyna. - Moja asystentka skontaktowała się z prezesem Juwex-u. - Czy on wie, kto mógł zabić Grzegorza? Werner chrząknął. - Prezes nie zna człowieka o takim nazwisku. Pani mąż tam nie pracował. Max Star Cdn M

A


12

www.chorzowski.pl

październik 2019 r.

Zareklamuj swój biznes

prasa

w największej sieci reklamowej na Śląsku

internet

Powiat Tarnogórski

Bytom Świętochłowice

Powiat Mikołowski

Chorzów

Mysłowice

Katowice Jastrzębie-Zdrój

tel. 698 915 039

Profile for F-PRESS

chorzowski.pl - nr 2 10/2019  

chorzowski.pl - nr 2 10/2019

chorzowski.pl - nr 2 10/2019  

chorzowski.pl - nr 2 10/2019

Profile for f-press
Advertisement