Page 1

01.qxd:Rezidential

6/10/08

2:03 PM

Page 2000

REZIDENTIAL ¸ weekend

Cotidianul VINERI • SÂMB~T~ • DUMINIC~

APARE GRATUIT, |MPREUN+ CU ZIARUL

13 - 15 IUNIE 2008 • PROIECTE REZIDEN}IALE APARTAMENTE SELECTE RE{EDIN}E CASE DE VACAN}+

CAS~ |N CORFU DRAGO{ TOADER

la pre]ul unui apartament \n Militari

2008 aduce stagnarea pre]urilor la case Cifrele oferite de marile companii imobiliare arat` c` vânz`rile de locuin]e noi au sc`zut \n acest an comparativ cu anul trecut. Acela[i trend se manifest` [i pe pia]a apartamentelor construite \nainte de 1989. Cum oferta de locuin]e noi va cre[te \n acest an, se a[teapt` ca pre]urile pentru apartamente s` nu mai \nregistreze salturi spectaculoase G 05

10.000 de euro pentru look-ul gr`dinii

• O vil` pe o insul` greceasc`, precum Creta, Corfu sau Poros, cost` 125.000 de euro, \n vreme ce pentru un apartament se pot pl`ti sub 100.000 de euro, aproximativ cât pentru un apartament \ntr-un cartier bucure[tean G 08

Amenajarea gr`dinii cu o firm` cost`, \n func]ie de complexitatea lucr`rii, \ntre 4 [i 12% din valoarea total` a investi]iei. Pre]ul poate varia \ntre 1.500 de lei [i 10.000 de euro. Se poate opta fie pentru o gr`din` amenajat` \n stil tradi]ional, fie pentru o amenajare \n stil oriental G 02


02:Rezidential

6/10/08

1:57 PM

Page 2

02

WEEKEND – 13 - 15 IUNIE

REZIDENTIAL ¸

AMENAJAREA GR~DINII, pân` \n 15.000 de euro • Amenajarea gr`dinii cu o firm` cost`, \n func]ie de complexitatea lucr`rii, \ntre 4 [i 12% din valoarea nicu.stan@cotidianul.ro

CRE{TEREA num`rului de vile construite \n apropierea Capitalei a dus la o m`rire a cererii pentru servicii profesioniste pentru amenajarea gr`dinii. Cei care nu au suficien]i bani apeleaz` la propria imagina]ie pentru amenajarea gr`dinii. La amenajarea unei gr`dini este necesar s` se stabileasc` dinainte pa[ii care trebuie urma]i pân` la produsul final. Pentru \nceput, se precizeaz` care va fi destina]ia gr`dinii, \n func]ie de preferin]ele fiec`rui proprietar. Gr`dina poate fi loc de luat masa, drept pentru care spa]iul va necesita mobilier pentru servirea mesei, gr`tar, iar pentru timp urât este indicat` montarea unui foi[or, a unui chio[c. Spa]iul verde mai poate fi loc de joac` pentru copii [i atunci gr`dina va trebui dotat` cu un mobilier specific de unde nu trebuie s` lipseasc` leag`nul, piscina [i, de ce nu, c`su]a din copac. Dup` ce s-a stabilit destina]ia pe care proprietarul dore[te s` o dea spa]iului verde, urmeaz` amenajarea propriu-zis` a gr`dinii. „Amenajarea unei gr`dini este o poveste lung`, plin` de tot soiul de capcane, cu sui[uri [i coborâ[uri, dar de cele mai multe ori plin` de farmec [i \ncununat` cu un final frumos“, ne-a spus Flavia Rotaru, designer \n cadrul firmei Romantic Garden, ad`ugând c` \n amenajare intervin o serie de factori, de la vecin`t`]i, microclimat, sol pân` la armonia de culori atât a gr`dinii, cât [i a unit`]ii cas`-gr`din`. „|ntr-o amenajare profesionist` se ]ine cont [i de cas`. Dac` locuin]a este construit` \n stil rustic, se va alege o gr`din` natural`. La o amenajare neprofesionist` se aleg plantele, dup` care gr`dinarul le a[az` cum \l taie capul“, ne-a spus Cosmin Coman, peisagist al firmei CMD Design Proiect. Stilul care se potrive[te casei rustice este cel cu linii curbe, cu ridic`turi de teren, precum [i cu jocuri de piatr`, c`deri de ap` etc. |n cazul \n care casa este construit` \n stil modern, gr`dina va trebui s` fie amenajat` \n stil minimalist, adic` amenajarea se va face cu linii drepte, gr`dina trebuind s` con]in` jocuri de texturi, precum [i materiale moderne gen inox. Pre]ul de amenajare a unei gr`dini variaz` \n func]ie de suprafa]` [i de plantele alese de proprietar. „Pre]ul pentru o amenajare minim` porne[te de la 1.500 de lei [i poate ajunge [i la 10.000 de euro“, ne-a spus Ana Grigoriu, manager Brisk Plant Decor. Amenajarea cu pre] minim \nseamn` sem`narea unui gazon cu semin]e [i \ndreptarea terenului. O amenajare mai complex` poate ajunge [i la 15.000 de euro. Pentru aceasta,

TIMI {LICARU

total` a investi]iei

Gr`dina asiatic` Gr`dina amenajat` \n stil zen trebuie s` cuprind` un spa]iu de flori pentru hr`nirea spiritului, unul pentru legume, care s` hr`neasc` trupul, un spa]iu de joac` [i unul pentru distrac]ie. „Tipul de gr`din` zen este \ntruchiparea spiritualit`]ii, a simplit`]ii, a \n]elegerii, a calmului, a mul]umirii [i a armoniei depline cu universul“, ne-a spus Irina Bejenaru, expert feng shui.

2.000 de euro cost` un sistem de irigare pentru gr`din`

Amenajarea unei gr`dini spectaculoase cost` cât un loc de parcare \ntr-un ansamblu reziden]ial nou

proprietarul se va mândri cu plante speciale de import cum ar fi brazi argintii, al c`ror pre] \n func]ie de m`rime poate ajunge [i la 3.000 de lei bucata, ar]ari japonezi, tuia etc. Amenajarea mai prevede construirea de cascade, jocuri de ap`, dar [i un sistem de irigare care poate costa [i 2.000 de euro, gazon rulouri, pe care nu trebuie s` \l mai a[tep]i s` creasc`, precum [i alpinariu. Alpinariul se confec]ioneaz` din roci, poate avea form` de movil`, peste care se adaug` diverse plante. Al]i speciali[ti spun c` pre]ul unei gr`dini nu poate fi estimat. „Nu se poate spune exact cât va costa

ANA GRIGORIU Manager firm`

Pre]ul pentru o amenajare minim` porne[te de la 1.500 de lei [i poate ajunge [i la 10.000 de euro

amenajarea unei gr`dini, pentru c`, din punctul meu de vedere, fiecare gr`din` este unic` [i are elemente bine stabilite care o definesc“, a ad`ugat Flavia Rotaru. |n schimb, reprezentantul Romantic Garden spune c` o gr`din` mai ieftin` \nseamn` ca plantele mari, respectiv, mai scumpe s` fie \mbinate cu plante mai mici, care cresc repede, astfel \ncât s` se creeze un echilibru. |n cazul \n care banii nu sunt o problem` se pot s`ri câteva etape, iar gr`dina poate fi dotat` direct cu copaci [i plante care au ajuns deja la maturitate, f`r` ca

proprietarul s` le mai a[tepte s` creasc`. „Importante nu sunt plantele \ntr-o amenajare, ci cum le distribui. Ca [i \n cazul unui computer, degeaba este performant dac` nu [tii s` lucrezi cu el. Noi lucr`m cu instrumentele lui Dumnezeu. Facem peisaje cum face [i Dumnezeu \n natur`“, sus]ine Flavia Rotaru. Reprezentantul Romantic Garden spune c` \n unele cazuri consultan]a este gratuit`, dac` proprietarul dovede[te c` are voin]`. „Con sul tan]a variaz` ca pre], \n func]ie de complexitatea lucr`rii, \ntre 4 [i 12% din valoarea total` a gr`dinii“, a amintit Cosmin Coman.

Lemnul \n gr`din` este scump, dar elegant Când vine vorba despre mobilier de gr`din`, posibilit`]ile sunt multiple, aceast` pia]` fiind una bogat` atât în ceea ce prive[te modelele, cât [i materialele din care acestea sunt confec]ionate. Cei care vor s` \[i amenajeze gr`dina cu mobilier pot alege piese confec]ionate din fier, lemn sau PVC. Cea mai ieftin` variant` pare s` fie cea a fierului forjat. „Spre exemplu, un foi[or confec]ionat din fier forjat variaz` ca pre] \ntre 2.300 [i 5.000 de lei“, ne-a spus Andra Cazan, director executiv la Casa Fierului Forjat. Undeva la mijloc pe plaja

Românii prefer` mobilierul de gr`din` din lemn

pre]urilor pentru mobilier de gr`din` se situeaz` varianta din PVC. Un astfel de foi[or are un pre] de \nceput de 5.555 de lei. Cel mai scump este foi[orul din lemn. Pre]ul de pornire pentru o astfel de c`su]` din lemn este de 6.000 de lei. „Lemnul este mai elegant decât orice alt material. În plus, dac` se scap` ceva \ntr-un foi[or din PVC, spre exemplu un cu]it, acesta sigur se va zgâria. Se va zgâria [i foi[orul din lemn, dar cu un pic de lac se rezolv` stric`ciunea“, ne-a spus Gabriel Rizea, administratorul firmei Rustic Decor.


03:Rezidential

6/10/08

1:56 PM

Page 3

03

WEEKEND – 13 - 15 IUNIE

LIFE STYLE

B`neasa Shopping City

g`zduie[te LeisurEXPO • |n perioada 3-6 iulie, B`neasa Shopping City g`zduie[te primul târg de oferte premium pentru relaxare [i petrecere a timpului liber, LeisurEXPO TIMP DE PATRU ZILE, pe o suprafa]` de 3.000 de metri p`tra]i, vor fi expuse oferte de lux pentru relaxare [i petrecere a timpului liber. LeisurEXPO este prima manifestare de acest gen din România \n care oferta de outdoor [i agrement de lux este prezentat` publicului \n aer liber. „LeisurEXPO beneficiaz` de un buget de peste 250.000 de euro [i \[i propune s` ofere o alt` perspectiv` a conceptului de outdoor, reunind branduri de ni[`, premium, [i punând la dispozi]ie un spa]iu semiformal pentru discu]ii \ntre expozan]i [i poten]ialii lor clien]i“, au declarat organizatorii. La evenimentul din acest an LeisurEXPO, vizitatorii vor putea ob]ine informa]ii despre tendin]ele actuale \n ceea ce prive[te designul

peisagistic [i amenajarea gr`dinilor [i se vor putea plimba printre iahturi [i ambarca]iuni de lux. Pentru persoanele pasionate de echita]ie, zboruri/ sporturi extreme, vân`toare sau pescuit, LeisurEXPO reprezint` locul \n care vor afla care sunt ultimele tren duri din aceste domenii. „Suntem \ncânta]i s` g`zduim primul târg din România dedicat produselor premium de relaxare [i petrecere a timpului liber. V` a[tept`m \n centrul comercial B`neasa Shopping City s` descoperim \mpreun` cele mai \n vog` concepte de lifestyle. Pe viitor dorim s` \ncuraj`m [i alte astfel de târguri“, a declarat Loredana Croicia (foto), communica tion&

pro motions manager B`neasa Shopping City. Expozi]ia se adreseaz` persoanelor active, educate, iubitoare de lux, aflate \n c`utarea unor metode de relaxare \n natur`. Programul de vizitare a LeisurEXPO este de joi, 3 iulie, pân` duminic`, 6 iulie, \ntre orele 10.00 [i 21.00. Intrarea este liber`. B`neasa Shopping City [i LeisurEXPO prezint` vizitatorilor un nou concept de lifestyle. Atributele celor dou` branduri - cel mai mare [i mai nou mall de fashion din România [i manifestarea de \nalt` ]inut` LeisurEXPO - reprezint` o garan]ie pentru succesul unei astfel de expozi]ii. Pentru informa]ii suplimentare accesa]i site-ul: www.leisurexpo.ro.

Sec]iuni premium Evenimentul este organizat de agen]iile Plus Media [i Creative Brand Communication [i va reuni cele mai importante branduri din domeniile: Outdoor design: mobilier de gr`din`, plante decorative, decora]iuni [i amenaj`ri exterioare, design peisagistic; Motorshow: ambarca]iuni, echipamente [i accesorii nautice, ma[ini de teren, scutere, ATV-uri; Trend fashion: \mbr`c`minte, \nc`l]`minte [i accesorii sport; Leisure: accesorii pentru camping, juc`rii de exterior, cluburi sportive, publica]ii de profil. PUBLICITATE


04:Rezidential

6/10/08

1:55 PM

Page 2

04

WEEKEND – 13 - 15 IUNIE

REZIDENTIAL ¸

CONDOMINIUM,

„barometrul“ pie]ei apartamentelor din România • Edi]ia de toamn` a Târgului Interna]ional de Apartamente va avea loc la Palatul Parlamentului, \ntre 25 [i 28 septembrie 2008 ORGANIZATORII mizeaz` pe un succes mai mare decât cel deja ob]inut la edi]iile precedente. Locul de desf`[urare ales este central, iar vizitatorii din toate cartierele Capitalei vor putea ajunge u[or. A VI-a edi]ie a Târgului Interna]ional de apartamente CONDOMINIUM [i a Salonului CONDOMINIUM DECO, cel mai important târg specializat pe apartamente din România, se va desf`[ura la Palatul Parlamentului, \n perioada 25-28 septembrie 2008. Peste 70% din spa]iul S`lii Unirea a Palatului Parlamentului a fost deja contractat, pân` \n acest moment fiind \nscrise 30 de companii din ]ar` [i din str`in`tate. Târgul va prezenta vizitatorilor proiecte \n premier`, dar [i o interesant` [i bogat` ofert` de apartamente de vacan]` \n Spania, Brazilia, Bulgaria [i \n Germania.

reche de târguri cu emblema CONDOMINIUM: la Bucure[ti, la Palatul Parlamentului, programat la sfâr[itul lunii septembrie, [i din nou la Cluj-Napoca, \n perioada 30 octombrie-2 noiembrie, la Polus Center, devenit partener strategic al evenimentului.

La CONDOMINIUM vor fi oferte pentru locuin]e \n România [i \n str`in`tate

Acestea sunt ]`rile care vor fi reprezentate, cel pu]in pân` la aceast` or`.

A doua parte a anului 2008 va aduce pe pia]a din România o nou` pe-

Partenerul oficial al edi]iei a VI-a din Bucure[ti este compania Kulak, care va participa cu un proiect \n premier` la târg, [i anume Trivium Towers. Parteneri principali ai acestei edi]ii sunt Ozer, Seven Hills [i Saphir Stein, iar parte ner, compania spaniol` Promaga. De asemenea, se afl` \n preg`tire prima edi]ie a Târgului Interna]ional de apartamente CONDOMINIUM din 2009, care se va desf`[ura, \mpreun` cu Salonul CONDOMINIUM DECO, \n perioada 12-15 februarie, la Palatul Parlamentului.

Târg de succes La edi]ia precedent`, desf`[urat` \n februarie la Bucure[ti, peste 15.000 de vizitatori au trecut pragul Târgului Interna]ional de apartamente CONDOMINIUM, acesta bucurându-se de un succes la fel de mare [i \n edi]iile sale zonale. Astfel, \n luna mai, aflat pentru a doua oar` la Cluj-Napoca, CONDOMINIUM EXPO, devenit târg interna]ional [i la edi]ia zonal`, a fost primul târg de specialitate din România organizat \ntr-un mall, cel mai mare din Cluj-Napoca, Polus Center. Peste 10.000 de vizitatori au trecut pragul expozi]iei \n cele patru zile de desf`[urare. PUBLICITATE


05:Rezidential

6/10/08

1:54 PM

Page 5

05

WEEKEND – 13 - 15 IUNIE

REZIDENTIAL ¸

16.000 de apartamente noi vor fi date \n folosin]` pân` la sfâr[itul anului 2009

Brokerii imobiliari spun c` au sc`zut vânz`rile atât pentru apartamentele vechi, cât [i pentru cele noi Foto: Drago[ Toader

aduce stagnarea pre]urilor caselor valentin.baesu@cotidianul.ro

CIFRELE oferite de marile companii imobiliare arat` c` vânz`rile de locuin]e noi au sc`zut \n acest an comparativ cu anul trecut. Acela[i trend se manifest` [i pe pia]a apartamentelor construite \nainte de 1989, cu men]iunea c` \n cazul acestora se constat` un declin \nc` de anul trecut, când s-au vândut mai pu]ine unit`]i locative decât \n 2006. |n cazul pie]ei locuin]elor noi, anali[tii estimeaz` c` scumpirea terenurilor [i a materialelor de construc]ie nu permite o sc`dere a pre]urilor. Dezvoltatorii vor apela \ns` la diverse oferte pentru a-[i promova locuin]ele. |n cazul apartamentelor vechi se a[teapt` o sc`dere a pre]urilor. Vânz`rile de apartamente vechi au sc`zut \nc` din anul 2007. Potrivit unui raport realizat de compania imobiliar` Colliers, în anul 2006 s-au vândut 17.780 de apartamente vechi, în vreme ce în 2007 s-au înregistrat cu peste 1.000 de tranzac]ii mai pu]in pe acest segment al pie]ei: 16.700. Principalele motive luate \n considerare de speciali[ti sunt cre[terea pre]urilor acestor locuin]e, care au ajuns s` coste aproape cât cele noi, reducerea cererii solvabile, dar [i cre[terea ofertei de locuin]e noi. Agen]ii imobiliari, dar [i evaluatorii remarca \nc` de acum dou` luni o ieftinire a acestor locuin]e. „Pe pia]a apartamentelor vechi se poate vorbi despre o stagnare [i chiar o sc`dere a valorii locuin]elor cu pân` la 10%. Procentul difer` \ns` \n func]ie de calitatea apartamentului“, spunea Adrian Crivii, managing partner \n cadrul companiei de evaluare imobiliar` Darian. Acesta adaug` c` evolu]ia

• Num`rul mare de apartamente noi va atrage cererea solvabil`, iar cele vechi vor fi mai pu]in c`utate. Evolu]ia pre]urilor se va men]ine \n limite normale, f`r` salturi spectaculoase pre]ului este afectat` de pozi]ia apartamentului, de etaj, de calitatea finisajelor, de aspectul sc`rii blocului sau de starea instala]iilor. Lucrurile nu s-au schimbat prea mult [i \n prezent agen]ii spun c` se realizeaz` foarte pu]ine tranzac]ii. Cei de la Colliers spun c` pre]urile apartamentelor vechi cunosc fluctua]ii de 10-15%. Nici pia]a apartamentelor noi nu a evoluat a[a cum se a[teptau juc`torii. „Num`rul tranzac]iilor cu locuin]e noi a sc`zut cu 30-50%“, spune Ilinca P`un, directorul Departamentului

reziden]ial al Colliers International. |n ultimul trimestru al anului trecut s-au vândut \n Capital` 2.600 de locuin]e noi, \n vreme ce \n primul trimestru din acest an s-au vândut 2.000 de unit`]i reziden]iale. |n aprilie [i mai s-au comercializat alte 500 de locuin]e, sus]in speciali[tii Colliers. Dintre acestea, 55% au fost cump`rate de c`tre utilizatorii finali, iar 45% de investitori. Cifrele se refer` la vânzarea de apartamente noi situate \n ansambluri reziden]iale cu mai mult de 200 de apartamente. {i num`rul proiectelor lansate \n acest an este mult mai

mic, comparativ cu cel al ansamblurilor anun]ate anul trecut. Aceast` sc`dere a cererii nu a afectat pre]urile. |n cazul apartamentelor noi, acestea au r`mas stabile de la \nceputul anului, chiar dac` vânz`rile au fost mai slabe decât \n anul precedent. Pre]urile apartamentelor noi sunt \ntre 1.150 [i 2.200 de euro/mpc, la care se adaug` TVA. Pre]ul mediu pentru proiectele lansate \n acest an este de 1.500 de euro/mpc, f`r` TVA. Oferta de locuin]e noi va cre[te \n acest an. Cei de la Colliers sus]in c`

ILINCA P~UN

Director Departament reziden]ial Colliers

Oferte speciale Sc`derea num`rului de tranzac]ii cu apartamente noi face ca aceia care investesc \n ansambluri reziden]iale s` caute noi metode pentru atragerea de clien]i. Facilit`]ile acordate pot \mbr`ca diverse forme. Conform celor de la compania imobiliar` Esop, \n unele cazuri se poate vorbi despre condi]ii de plat` speciale fa]` de oferta standard, mai ales \n ceea ce prive[te avansul. |n alte cazuri, se opteaz` pentru includerea locului de parcare sau a boxei \n pre]. „Cele mai \ntâlnite sunt ofertele prin care la achizi]ia unor

apartamente se ofer` cadou finisaje de calitate superioar`, mobil` de buc`t`rie, uneori aceasta este complet utilat`, mergându-se pân` la autoturisme noi pentru un num`r limitat de apartamente. Nu sunt de neglijat nici discounturile, care au un impact deosebit, \n valoare de 3.000, 5.000 de euro sau chiar 19%, cât este valoarea TVA, ca \n cazul unui proiect imobiliar pentru care se ofer` aceast` reducere pe o perioad` limitat`“, spune Gabriel Voicu, consultant \n cadrul companiei Colliers.

Num`rul tranzac]iilor cu locuin]e noi a sc`zut cu 30-50%

pân` la sfâr[itul anului vor fi livrate 5.000 de unit`]i reziden]iale noi. Interesant este faptul c` \n acest an vom asista la dezvoltarea unei pie]e secundare a apartamentelor noi, deoarece vor fi dezvoltatori care vor vinde locuin]ele achizi]ionate \n noile ansambluri reziden]iale. Ilinca P`un spune c`, dintre cele 5.000 de unit`]i locative noi care vor fi finalizate \n acest an, 30% vor fi scoase la vânzare de investitorii care le-au cump`rat \nc` din faza de proiect. Deci oferta de apartamente noi va mai cre[te cu 1.500 de locuin]e. La acestea se vor ad`uga alte 500, adic` 10%, care vor fi oferite de investitori spre \nchiriere. „Teoretic, pre]urile pentru aceste unit`]i locative ar trebui s` fie la acela[i nivel cu cele ale celor finalizate [i vândute de c`tre dezvoltator. Dac` dezvoltatorul vinde doar off plan, atunci investitorii mai pot ad`uga ceva la pre] deoarece vând locuin]e finalizate“, spune Ilinca P`un. Pe de alt` parte, conform unui studiu al CB Richard Ellis-Eurisko, pân` la sfâr[itul anului 2009 vor fi date \n folosin]` 16.000 de apartamente noi. Principalii juc`tori de pe aceast` pia]` spun c` vânz`rile vor cre[te. „Cre[terea cererii va echilibra pia]a la sfâr[itul anului“, spune Ilinca P`un. {i pre]urile vor cre[te, dar \ntr-un ritm mai lent. „Pre]ul pe metrul p`trat construit al noilor spa]ii reziden]iale va cre[te cu 10-30% datorit` major`rii pre]ului terenurilor disponibile, al utilit`]ilor, materialelor de construc]ie [i for]ei de munc`, iar per ansamblu pre]ul final de vânzare va cre[te cu 5-15%“, se arat` \n raportul CBRE-Eurisko. Cre[terea va fi mai mic` decât cea din 2007, când pre]urile s-au majorat, comparativ cu 2006, cu 20-50%.


06:Rezidential

6/10/08

1:53 PM

Page 6

06

WEEKEND – 13 - 15 IUNIE

¸˘ FINANTARI

CreditEXPO adun` juc`torii importan]i de pe pia]a creditelor • CreditEXPO, primul târg de credite organizat \n România, revine \n toamna anului 2008 la Bucure[ti CELE MAI ATRACTIVE produse [i servicii de creditare vor fi prezentate marelui public \ntre 10 [i 12 octombrie, la World Trade Plaza Bucure[ti. CreditEXPO Bucure[ti va urma \n 2008 aceea[i structur` care a asigurat succesul primei edi]ii a târgului. De asemenea, CreditEXPO va prezenta [i va promova \n 2008 instrumentele financiare \n principalele zone de dezvoltare din România. Prima edi]ie local` a CreditEXPO 2008 a avut loc \n aprilie, la Ia[i. |ntre 27 [i 29 iunie 2008, \n plin sezon estival, Cre ditEXPO \[i deschide por]ile la Constan]a, reunind \n spa]iul Muzeului de Art` b`nci de renume, precum UniCredit }iriac, Raiffeisen Bank, BRD, Bank Leumi [i ATE Bank. Dup` edi]ia de la Constan]a, CreditEXPO va ajunge la Cluj, la Casa de Cultur` a Studen]ilor, \ntre 12 [i 14 septembrie.

VreauCredit.ro, VreauCard.ro, Casa din Cas`, IMM România.

La târgul de credite, vizitatorii pot compara diverse oferte de creditare

Bugetul de promovare alocat organiz`rii tuturor edi]iilor CreditEXPO \n 2008 se ridic` la 50.000 de euro. „Ne dorim ca, \n viitor, prin implicarea activ` a marilor juc`tori de pe pia]a de profil din ]ar`, CreditEXPO s` devin` principalul loc de \ntâlnire atât pentru persoanele fizice, cât [i pentru firmele interesate s` ob]in` diverse forme de

finan]are cu institu]iile financiare care le pot facilita aceste servicii”, au declarat organizatorii CreditEXPO. Ini]iativa organiz`rii evenimentului apar]ine companiilor Plus Media [i Creative Brand Communication. Evenimentul este sus]inut la nivel na]ional de „Evenimentul zilei”, „Capital”, SMARTfinancial, FinZoom, BankNews,

CreditEXPO a fost conceput ca o manifestare expozi]ional` itinerant`, determinat` atât de puternica dezvoltare \nregistrat` pe pia]a creditelor din România, cât [i de diversificarea ofertei la nivel local. Prima edi]ie a târgului de credite a fost organizat` \n Bucure[ti, \n perioada 21-23 septembrie 2007, la World Trade Plaza. B`nci, institu]ii financiare nebancare, companii de leasing [i brokeri de credite s-au reunit \n cadrul CreditEXPO 2007 pentru a-[i prezenta ofertele [i serviciile atât publicului larg, cât [i companiilor. Evenimentul a fost completat de conferin]a Business-tobusiness (B2B) CrediTALK, organizat` \n colaborare cu Asocia]ia Român` a B`ncilor (ARB). Conferin]a a atins

subiecte precum „Posibilit`]i de finan]are corporatist`“, „Fondurile structurale europene \n sprijinul proiectelor române[ti“ sau „Sistemul de creditare direct` c`tre persoanele fizice“. Peste 3.500 de persoane fizice [i juridice au vizitat CreditEXPO 2007 \n cele trei zile de expozi]ie. Atât evenimentul, cât [i companiile participante la târg au beneficiat de o foarte bun` expunere mediatic` la nivel na]ional.

50.000 de euro este bugetul alocat pentru promovarea CreditEXPO \n 2008

PUBLICITATE


07:Rezidential

6/10/08

1:51 PM

Page 9

07

WEEKEND – 13 - 15 IUNIE

BUSINESS

Office Expo –

un concept nou \n România • Felicia Iordache (foto), managing partner Plus Media, spune c` Office Expo vine \n \ntâmpinarea cererii |n luna octombrie ve]i organiza, \n premier` pentru România, un târg dedicat industriei office. Care este conceptul din spatele Office Expo? Am gândit acest târg pentru a veni \n \ntâmpinarea dezvolt`rii f`r` precedent a industriei de office \n Româ nia, \ncepând de la locuri, respectiv cl`dirile de birouri, [i pân` la solu]iile de amenajare, de IT, de securitate, de management al imobilului [i altele. Pân` acum, acestui segment de pia]`, aflat \ntr-o extraordinar` efervescen]`, nu i-a fost dedicat nici un eveniment unde cei interesa]i s` poat` consulta oferta de specialitate. Târgul nostru, o noutate [i \n regiune, con]ine un mix de domenii absolut necesare unei economii deosebit de active, care evolueaz` \n vitez` [i care oblig` firmele la reloc`ri, moderniz`ri [i diversific`ri ale activit`]ilor. Consider`m c` industria de office \n România

a atins un grad de sofisticare [i de dezvoltare suficient de \nalt pentru a-i putea dedica un târg specializat. Cui i se adreseaz` acest târg? Care sunt poten]ialii vizitatori? Office Expo este un târg business-tobusiness. El se adreseaz` atât companiilor care au nevoie de relocare [i reamenajare, dar [i administratorilor [i directorilor noilor companii care doresc s`-[i amenajeze un sediu, eventual \ntr-o cl`dire nou` de birouri, cu dot`ri de ultim` or`. Investitorii \n domeniul spa]iilor de birouri dezvolt` un num`r tot mai mare de astfel de cl`diri [i nu au, \n acest moment, o platform` de expunere c`tre publicul interesat. Ce v` propune]i prin Office Expo? Office Expo creeaz` un mediu profe-

zat \n perioada 23-25 octombrie la World Trade Plaza, s` g`seasc`, \ntr-un spa]iu aflat chiar \ntr-una dintre cele mai cunoscute cl`diri de business din Capital`, cele mai noi [i moderne sedii, dot`ri, solu]ii de birotic`, security, IT, management, care s` le foloseasc` \n alegerea [i amenajarea unui sediu cât mai complet pentru compania lor la standarde interna]ionale.

sional de promovare a acestor noi sedii, dezvoltate \n aproape toate zonele Capitalei. Ne dorim ca vizitatorii care vor trece pragul târgului, organi-

Crede]i c` segmentul birourilor va evolua \n anii urm`tori diferit fa]` de celelalte zone ale pie]ei imobiliare, cea reziden]ial` [i cea comercial`? Da. Cred c` amploarea pe care dezvoltarea segmentului de birouri o va c`p`ta \n viitorul apropiat este uluitoare. Conform studiilor speciali[tilor \n domeniu, din ]ar` [i din str`in`tate, evolu]ia deosebit` a economiei române[ti implic` o dezvoltare extrem de

dinamic` a unui num`r foarte mare de companii. |n România, dimensiunea acestui fenomen dep`[e[te cu mult media european`. Acest lucru, \mpreun` cu lipsa acut` a spa]iilor de birouri \n cl`diri [i ansambluri specializate de pân` acum, va face ca acest segment s` \nregistreze o cre[tere substan]ial`, pân` la satisfacerea necesarului de birouri \n cl`diri noi [i moderne. Pân` \n acest moment, conform studiilor de pia]`, \n Capital` s-au construit aproximativ 1,5 milioane de metri p`tra]i de birouri, \n acest moment, gradul de neocupare a birourilor de clasa A este de 1%, fapt care a dus [i la o cre[tere de 10% a chiriilor \n primul trimestru al anului. Astfel, e justificat` o cre[tere puternic` [i continu`, \n urm`torii ani, a num`rului de cl`diri sau ansambluri de birouri \n Bucure[ti. PUBLICITATE


08:Rezidential

6/10/08

1:50 PM

Page 8

08

WEEKEND – 13 - 15 IUNIE

REZIDENTIAL ¸ Acelea[i reguli [i pentru nereziden]i

CAS~ |N CORFU

Str`inii care de]in propriet`]i \n Grecia au parte de acelea[i condi]ii precum cet`]enii greci. Onorariul pe tranzac]ie, \n valoare de 10% din valoarea locuin]ei, se pl`te[te \n momentul achizi]iei. De asemenea, se pl`te[te o mic` tax` pentru electricitate, \n func]ie de dimensiunile propriet`]ii. |n Grecia, cu excep]ia acestor pl`]i, nu se aplic` alte taxe decât \n cazul marilor proprietari de terenuri.

125

LA PRE}UL UNUI APARTAMENT |N MILITARI

de mii de euro cost` o cas` de vacan]` situat` \n insula Corfu

G Pre]ul unei vile de vacan]` complet utilate [i modernizate, pe t`râmuri elene, este la fel precum cel al unui apartament nou \n Bucure[ti. Diferen]a: gr`din`, plaj` [i vedere la mare Insulele grece[ti sunt printre destina]iile care atrag \n fiecare an un num`r impresionant de turi[ti din toat` lumea

lidia.ionita@cotidianul.ro

|n insula Corfu, locuin]ele sunt ceva mai ieftine. O cas` de vacan]` \n nordul insulei, cu dou` camere [i o priveli[te excelent` spre mare, cost` 125.000 de euro. Cu o suprafa]` de 100 mp, proprietatea complet mobilat` [i dispus` pe 3 etaje se afl` \n satul Strongili, lâng` sta]iunea Acharavi. Locuin]a are 3 b`i, dou` balcoane, buc`t`rie, living room [i este dotat` cu \nc`lzire central` [i cone xiune la Internet.

PIA}A IMOBILIAR~ din Grecia a crescut considerabil \n ultimii ani pe fondul ader`rii la Uniunea European`, al reducerii dobânzilor, al relax`rii chiriilor, dar [i datorit` cre[terii nivelului de trai. De asemenea, infrastructura \mbun`t`]it` [i zborurile ieftine au ridicat pia]a insulelor grece[ti. Acestea \n special ofer` o bun` oportunitate pentru cei care vor s` investeasc`, dar [i pentru turi[tii care vor s` se simt` acas` pe t`râmuri elene. Cump`r`torii din str`in`tate \ncep s` considere Grecia un punct fierbinte pe harta investi]iilor imobiliare. Presa interna]ional` a plasat Grecia pe locul 6 \n topul celor mai dorite destina]ii printre cump`r`torii nereziden]i. Cererea pentru locuin]e \n zon` este \n continu` cre[tere, fie c` este vorba despre case cu vedere la mare, c`su]e de ]ar` cu priveli[te spre port, vile de lux sau apartamente \n ansambluri reziden]iale noi. Pân` de curând, economia pe insulele grece[ti era preponderent bazat` pe agricultur`, \ns` tranzi]ia rapid` c`tre o economie dinamic`, generat` de sectorul construc]iilor [i de cel al turismului, a adus \n prim-plan pia]a imobiliar` din insule. Astfel, diversitatea de propriet`]i,vremea frumoas` \n cea mai mare parte a anului, precum [i pre]urile, care pornesc de la 100.000 de euro, atrag nereziden]ii s` cumpere aici o a doua locuin]`. Insule precum Rhodos, Corfu, Creta, Paros sau Mykonos au cunoscut o cre[tere semnificativ` a segmentului imobiliar. Insula Rhodos, printre cele mai populare [i cosmopolite insule turistice, ofer` din aprilie pân` \n noiembrie temperaturi de peste 20 de grade. Aici,

deschis` [i este dotat` cu aer condi]ionat.

Pe insula Paros,afacerile imobiliare au luat avânt \n ultima perioad`. Zona are o infrastructur` solid` [i modern`, precum [i mijloace de transport c`tre continent. Absen]a unui aeroport interna]ional descurajeaz` turismul de mas`, dar acesta nu este un impediment pentru a cump`ra o a doua cas` aici. Un apartament nou cu trei camere cost` aproximativ 100.000 de euro. LocuTot \n Corfu, o in]a are ve de re la cas` care necemare [i la munte, este si t` lucr`ri de dotat` cu aer conrenovare cost` di]ionat, iar printre 95.000 de euro. facilit`]i se num`r` Situat` \n nordgr`dina [i accesul la vestul in sulei piscin`. |n schimb, o de mii de euro cost` Corfu, \ntr-o zovil` este ceva mai un apartament nou, n` lini[tit`, scump`: 170.000 de cu trei camere, \n insula Paros aceasta poate fi euro. Proprietatea transformat` este nou`, are o su\ntr-o locuin]` prafa]` de 106 mp, perfect` de vacan]`. |n apropiere se are trei dormitoare, dou` b`i, un living afl` plaja sta]iunii St. George. Pro- room, verande, [emineu [i nu \n ultimul prietatea are o suprafa]` de 100 mp, rând vedere la Marea Egee. are gr`din` [i loc de parcare, iar pre]ul include [i terenul de 500 mp aferent Mykonos este considerat` una dintre construc]iei. cele mai cosmopolite destina]ii din Grecia [i din toat` Europa. Insula nu {i \n Creta, una dintre cele mai este aglomerat`, iar specificul acesteia frumoase insule grece[ti [i a cincea este reprezentat de casele albe, cu arhica m`rime \n Europa, propriet`]ile se tectur` tradi]ional`, precum [i de dovedesc o bun` investi]ie. Aici se str`du]ele \nguste [i pavate. |n sudul poate cump`ra o locuin]` cu toate portului se afl` una dintre cele mai utilit`]ile cu mai pu]in de 100.000 frumoase regiuni ale insulei, Little de euro. O cas` cu o suprafa]` de 45 Venice. Considerat` printre cele exclump, cu un teren aferent de 600 mp, siviste, insula Mykonos ofer` [i pre]uri cost` 95.000 de euro. Locuin]a este pe m`sur` pentru propriet`]i. Un apardispus` pe un etaj, are vedere la mare, tament localizat \ntr-un complex buc`t`rie deschis` [i baie la parter, reziden]ial de lux ajunge s` coste peste iar la etaj se afl` dormitorul [i cealalt` 250.000 de euro. Locuin]a are living baie. Creta ofer` [i propriet`]i mai room cu [emineu, buc`t`rie mobilat` ieftine: un apartament nou, cu vedere [i echipat`, dormitor [i o teras` imenla mare, dou` camere [i suprafa]` de s`. Ansamblul ofer` acces la dou` 40 mp cost` 85.000 de euro. Locuin]a piscine, dar se afl` \n apropiere de are un loc pentru garderob`, buc`t`rie mare [i de toate facilit`]ile.

100

Oferta pentru imobile \n insula Paros a crescut \n ultimii ani

Locuin]ele \n Creta sunt mai scumpe, dar pot aduce sume mai mari din chirie

o vil` de vacan]` construit` recent cost` 130.000 de euro. Proprietatea are un etaj, piscin` [i se afl` la 150 de metri de plaja Gennadi. La parter sunt buc`t`ria, living room-ul [i baia, iar la etaj sunt cele dou` dormitoare [i \nc` o baie. Balcoanele au vedere la mare, iar gr`dina are 500 de metri p`tra]i de

teren, plus parcare. Tot \n Rhodos, un apartament nou este ceva mai scump: 175.000 de euro. Locuin]a are dou` camere, este dotat` cu toate utilit`]ile, precum [i cu piscin` privat`. |n apropiere se g`sesc restaurante [i magazine, iar la doi kilometri se afl` cosmopolitul ora[ Pefkos.

Rezidential 06  
Rezidential 06  

10.000 de euro pentru look-ul gr`dinii 2008 aduce stagnarea pre]urilor la case weekend • O vil` pe o insul` greceasc`, precum Creta, Corfu s...

Advertisement