Page 1

BESTE EREDU EKONOMIKO BATEN ALDE,

EUSKAL HERRITARROK HITZA ETA ERABAKIA.


WWW.EZKERABERTZALEA.INFO


3

BESTE EREDU EKONOMIKO BATEN ALDE, EUSKAL HERRITARROK HITZA ETA ERABAKIA.

BESTE EREDU EKONOMIKO BATEN ALDE, EUSKAL HERRITARROK HITZA ETA ERABAKIA.

Krisia gainditzeko BURUJABETZA ! Azken bi urtetan krisi ekonomikoa guztion ahotan dabil. Ibili, badabil, baina inork ez du garbi hitz egiten krisiaren iturburuaz eta irtenbideaz, bai ordea, egin behar diren sakrifizioak, batez ere, guk, langileok egin behar ditugunetaz. Hego Euskal Herria estatu espainolaren eredu ekonomikoaren menpe dago. Izan ere, estatu espainolak indarrez bere eredu ekonomiko, politiko eta soziala inposatzen digu. Nolakoa da estatu espainolaren eredu ekonomikoa? Estatu espainoleko ekonomia beti ahula eta menpekoa izan da. Enpresarioak ez dira inoiz ekintzaileak izan, estatuaren itzalpean negozioak egiten zituzten jaunxkilak eta espekulatzaileak besterik ez dira izan. Horiek azken hamarkadan lurra, azpiegiturak eta etxebizitzarekin espekulatu dute euroaren poderioaz eta Europako fondoaz baliatuz. Burbuila puztu dute eta lehertu denean, denok ezagutzen ditugun ondorioak izan ditu: ekonomiaren gainbehera, langabeziaren igoera eta zorren pilaketa.

Lan erreforma. Esaten dute “lan merkatua zurruna” dela eta aldaketak egin behar direla. Langabeziaren bilakaera ikusita, lan merkatua zurruna izateko, nahiko erraz kaleratzen dute jendea. Dirudienez, beraientzat ez da nahikoa eta lan-malgutasuna gehiago nahi dute. Erretreta adina luzatzea 65 urtetik 67 urtera. Lanean dagoen jendearen erretreta adina luzatzeak gaur egungo lanik gabe daudenentzat lana topatzeko zailtasun bat gehitzea suposatzen du, ezbairik gabe. Langabeziari buruz hitz asko esaten dute, baino horrelako neurriak ikusita argi dago bost axola zaiela. Estatu espainolak ekonomikoki porrot egin du, denbora luzean ez du burua altxatuko, zorrak kitatzen ez dituen bitartean, behintzat. Eta beste behin ere, zorrak langileriaren bizkarrean bota nahi ditu. Bi kasuetan argumentu faltsuak eta erdizkakoak erabiltzen dituzte. Gastu murrizketa edo “kontentzioaz” baino, diru sarreren eta banaketaren debatea da mahai gainean jarri behar dena.

Estatu espainolari lotuta jarraitzea gure lepoan Estatu espainolean, enpresak, familiak eta Estatua harkaitz bat lotuta izatea da, bera itotzen den neurrian bera leporaino zorpetuak daude. Zorrak ordaintzen ez Euskal Herria ere itoko da. diren bitartean, nekez egingo dira inbertsio berriak, ez dira lanpostuak sortuko eta ekonomia ez da Euskaldunontzat inoiz baino beharrezkoa da Estatu espainolarekin ditugun loturak apurtzea, burujabetza berpiztuko. politikoa berreskuratzea eta gure bidea egiten hastea. Testuinguru horretan, langileongan bota nahi dute Estatu espainolarekin amildegia da perspektiba zorra horiei aurre egiteko zama guztia. Mahai gainean bakarra. proposamen ezberdinak daude: zerga batzuen igoera modu ez-progresiboan, erretreta adina luzatzea, lan erreforma, pentsio kalkulua aldatzea eta abar. Azter Administrazio ezberdinak: politika berdinak! ditzagun neurri horiek. Estatu espainolak ekonomikoki porrot egin duela diogu; Zerga igoerak. Igo dituzten zergak tabako eta Eta Hego Euskal Herrian, nola gaude? tamalez, gobernu gasolinaren gaineko zerga eta BEZa dira, hau da, denok autonomiko eta aldundiek garatzen duten politika berdintsu ordaintzen ditugun zergak. Ez dugu ahaztu azken urteetan beste zerga batzuk jaitsi edo kendu ekonomikoak gobernu zentralaren iturritik edaten dituztela, hala nola, Sozietateen gaineko zerga, PFEZ du. Alde batetik, eskuduntza propioen faltagatik, (IRPF) edo aberatsei zuzendutako Patrimonioaren bestetik, eredu neo-liberalari eusten diotelako. Honela gaineko zerga, aberatsei zuzendutako zergak esan dezakegu, administrazio ezberdinak izan arren, hain zuzen ere. Estatuko gobernuak eta hemengo politika berdina ezartzen dutela. Politika ekonomiko diputazioek aberatsen aldeko zerga politika egin dute ekonomia ondo zihoanean, eta orain aldiz, gauzak horrek ez die inondik inora erantzuten biztanleria okertzen direnean, langileen aurkako zerga politika gehiengoaren beharrei. Horregatik, politika hori errotik aldatzea exijitzen dugu egiten ari dira.


4

Estatu espainolari lotuta jarraitzea gure lepoan harkaitz bat lotuta izatea da, bera itotzen den neurrian Euskal Herria ere itoko da. Euskaldunontzat inoiz baino beharrezkoa da Estatu espainolarekin ditugun loturak apurtzea, burujabetza politikoa berreskuratzea eta gure bidea egiten hastea. Estatu espainolarekin amildegia da perspektiba bakarra.

WWW.EZKERABERTZALEA.INFO

•Aurrekontu-politika: 2010eko Aurrekontu autonomikoak: politika neoliberalaren mesedetan. Gastu sozialetan (osasuna, hezkuntza, etab.) Europako bataz bestekotik behera gaude; horrela, gastuek kapitalaren zerbitzura jarraitzen dute eta antisozialak eta elitistak diren azpiegitura erraldoiek jarraitzen dute lehentasun izaten (AHT, goi-tentsio lineak, superportua, Los Arcos.eko zirkuitua, Gendulain... etab). Eraikuntzako enpresek, harrobiek eta lobby ekonomikoek negozioa egiten jarraitzeko planak diseinatzen dituzte (Nafarroa 2012 plana, Gipuzkoa aurrera,... etab) •Politika fiskala: aberastasuna birbanatzearen helburutik urrun, gero eta gehiago estutzen dute langile klasea, dirua berreskuratzearen ahalegina eurengan utziz; zuzeneko zergen aurrean (duzunaren arabera modu progresiboan ordaintzea), BEZa bezalako zeharkako zergek gero eta pisu handiagoa dute (irabaziak kontuan hartu gabe, guztiek berdin ordaintzen dugu), pribilegiatuei zergak gutxitu edota barkatzen zaizkie (ondasuna, elkarteak, opor fislakal,...etab.), BEZ-a igo egiten dute, etab. •Udal finantziazioa: udalei zuzendutako laguntzak murrizten jarraitzen dute, eta finantziazio eredua jasangaitza da, gero eta eskuduntza zein eginbeharrak gehiago ematen dizkieten arauak sortzen direnean. •Pribatizatze-politika: Laguntza eta zerbitzu sozialaren zati handi bat (hirugarren adinekoak, elbarrituei zuzendutako zerbitzuak, etxez etxeko asistentzia,... etab.) esku pribatuetan daude; gero eta zerbitzu publiko gehiago daude enpresa pribatuen esku... eskubideekin negozioa egiteko asmo hutsez.


BESTE EREDU EKONOMIKO BATEN ALDE, EUSKAL HERRITARROK HITZA ETA ERABAKIA.

Egungo sistema ez zuzena !!! Krisi ekonomikotik irteteko zer motako bidea hartuko dugun momentu honetan borroka sozio-ekonomikoaren muina da. Enpresari eta administrazioen apustua garbia da: herritarren bizkar gainean zama guztia botatzea. Horretarako zergak biltzeko eta dirua banatzeko egun dugun sistema ez zuzenaz baliatzen ari dira. Aldrebesa sistema horren bidez, herritarren dirua biltzen da eta gorantz bideratzen da: EAE.n kupoa ordaintzeko, Gasteizko gobernuaren gastuak eta aldundienak ordaintzeko. Banaketa egin ostean, gelditzen diren apurrak udalen artean banatzen dira. (zergetan ordaintzen ditugun 100 euroko, 10 Gobernu zentralak jasotzen ditu, 63 Lakuako gobernuak eta gainerako 27ak Foru aldundien eta udalen artean banatzen dira). Baina konpetentziak kontrako norabidean doaz, udalek geroz eta zeregin eta konpetentzia gehiago dituzte baina finantziaziorik ez. Goitik behera bideratzen dira arazoak.

5

zerbitzu sozialetan, hala nola, haurtzaindegi, jangela publiko, etxez etxeko laguntza zerbitzu eta abarretan inbertituz gero, lanpostu publiko berriak sortuko dira. Horrek langabeziaren jaitsiera ekarriko du, eta hauentzako laguntza sozialen gastuak murrizteaz gain, langile berri horiek euren soldata gastatuko dute eta horrek jarduera ekonomikoa bultzatu du, soldaten duintasunaren proportzioan. Ez hori bakarrik, langile berri horiek euren zergak eta kotizazio sozialak ordainduko dituzte administrazioaren defizita gutxituz. Eta garrantzitsuena, euren lanaren bitartez zerbitzu erabilgarri eta beharrezkoak sortuko dituzte, herritar guztien bizitza hobeagoa eginez. Zerbitzu sozialen Sare Publikoa indartzeak, enplegua sortzeaz gain, egun emakumeen eskuetan dauden zainketa-lanak era kolektiboan hartzea ahalbideratuko du, emakume eta gizonen arteko aukera berdintasunerantz urrats berriak emanik.

Ezbairik gabe, hori da jarraitu beharreko bidea. Eta bide horretan udalek bere biziko garrantzia dute, beraien gainean erori baitira zeregin horien zati handiena. Egia Nafarroako tokiko entitateak Nafarroako da dirua banatzeko sistema ez justu horren ondorioz, Gobernuarengatik ekonomikoki itoak izaten ari dira; udal gehienak ekonomikoki kolapsatuak daudela. noiz eta errealitatearekin bat datorren politika sozialen Baina guk argi dugu, zerbitzu sozialetan inbertitzea bidez, krisiari aurre egiteko autonomia eta baliabide dela bide zuzen eta eraginkorrena krisitik ateratzeko. ekonomikoak beharrezkoagoak direnean. Defizita murrizteko ez da beharrezkoa pentsioak Goiko administrazioetan pilatzen duten diru guzti hori gutxitzea, erretreta adina luzatzea edo eta zergak azpiegiturak eta lurraren espekulazioarekin jarraitzeko igotzea. Defizita murrizteko zerbitzu sozialetan erabiltzen ari dira. Euskal Herrian dauden eraikuntza inbertitu behar da. Horregatik, Diputazioei eta proiektu zerrenda amaigabea da: Abiadura Handiko gobernuei proiektu erraldoi guztien moratoria eskatuko Trena, autopistak, Pasaiako superportua, Urdaibaiko diegu eta aurrezten diren baliabide guzti horiek udalok Guggenheim berria, urbanizazio berriak eta abar. Hitz zerbitzu publikoetan inbertituko ditugu, beharrezko asko egiten dute baina ekintzetara pasatzen direnean, eta baliagarriak diren zerbitzu sozialak sortzeko. zementua besterik ez dugu ikusten. Proiektu horiekin ekonomia ez dute berpiztuko, burbuila puztu zuen sektoreak inoiz ez du ekonomiaren susperraldia ekarri. Sektore publikoaren alde !! Proiektu erraldoiak ekonomia berpiztu ez eta gainera zor gehiago sortzen dituzte. Horren adibide garbia Agerikoa da edozein herrialdetako egitura da A-1 trafikoarekin betetzeko Gipuzkoako errepide ekonomikoan Sektore Publikoa osagai erabakigarria nagusi guztietan ordainsariak jarri nahi dituztela. Hala dela eta ekonomia globalaren jardueraren gainean ere, plan horiekin tematuak daude eta horiek aurrera eragina duela. Egungo sektore publikoko gidari ateratzeko gastu sozialen murrizketa ezinbestekoa politikoek kapitala metatzeari eta enpresarioen dute. interesei lehentasuna ematen dien tresna bat bihurtu dute. Sistemaren kontraesanek horretara behartzen Gastu soziala zabaldu !! dituzten neurrian edo hartzen dituzten erabakien onarpen ezaren arabera bakarrik zuzentzen dituzte Bada, ordea, beste bide bat krisitik ateratzeko eta euren jarduerak, kapitalaren interesetarako baliabide susperraldia bultzatzeko. Bide hori da, hain zuzen ere, gastu soziala zabaltzea. Osasungintza, hezkuntza, publikoak sartzeko estrategia berari eutsita.


Errealitate hau aintzakotzat hartuta, Euskal Sektore Publikoa oinarrizko tresna da guretzat EHko errealitate soziopolitikoa eraldatuko duen garapen eredu sozial bat sustatzerakoan, eraikuntza nazional iraunkorraren bitartez, defendatzen dugun jendarte eredu solidario, euskaldun, ez-patriarkala, berdintasunezko eta alternatiboan aurrera egiten lagunduko diguna. Gurea bezalako eraikuntza nazional prozesu batean, Euskal Herriaren benetako eraldaketa sozial eta politikoan oinarrituta, sektore publikoak jendartearen benetako beharrei erantzun behar die, eta horretarako ezinbestekoa da administrazio publikoek eraldaketa prozesu horren aldeko apustua egitea eta bertan parte hartzea, publikoaren kudeaketa sozializazio eta nortasun nazional bati lotzeko oinarrizko tresna baita.

Konpromiso eta neurriak hartzeko garaia !! Ezker Abertzaleak ezinbestekoa deritzo sistema kapitalista hau erro-errotik eraldatzeari eta sistema sozial eta ekonomiko pertsonen zerbitzuan eraikitzeari. Nazio eraikuntza eta eraldaketa sozialaren estrategia honek bere neurriak eskatzen ditu. -EUSKAL HERRIA BERE ETORKIZUNAREN JABE. Euskal gizarteak, autodeterminazio eskubideaz baliatuz, botere politiko subiranoa eratu behar du, WWW.EZKERABERTZALEA.INFO

nazioko lurralde osoan, oinarri oinarritik antolatuz. Horretarako, udal eta bertako erakundeei eskumenak eta beharrezko baliabideak esleitu behar dizkiegu. -DEMOKRAZIA PARTEHARTZAILEA. Horixe da gure alternatibaren oinarririk garrantzitsuena eta alternatiba hau erretorika huts bihurtuko ez dela bermatzeko kontrolik onena. Jendarteak, herritarren mugimenduek eta pertsonek orokorrean politika sozial eta ekonomikoari buruzko erabakiak hartu behar dituzte. Helburu hori gauzatzeko, informazioa lortzeko bideak, erabakiak hartzeko markoak eta politika ekonomikoaren jarraipen eta kontrolerako tresnak eman behar zaizkio jendarteari. -ONDASUNAREN BANAKETA ZUZENAGOA LORTZEKO ASMOZ, zerga eta aurrekontu politika birbanatzailea proposatzen dugu, gastu soziala eta etxebizitza eskubidea lehenetsiz eta lanpostu duinak bultzatuz. Euskal Herriko ehun produktiboa ere egituratu behar dugu, horretarako izaera estrategikoa emanez industriari, nekazaritzari eta arrantzari, oinarrizko ekonomiaren kontrola sektore publiko, moderno, eraginkor eta garden baten eskuetan jarriz, eta herri ekonomia solidario baterantz abiatuz, beti ingurumenarekiko errespetu osoz. Aurreko guztia, emakume eta gizonen arteko eskubide eta aukera berdintasuna bultzatu eta emakumearen kontrako

diskriminazio eta zapalkuntza mota oro salatu eta borrokatuz.

6


BESTE EREDU EKONOMIKO BATEN ALDE, EUSKAL HERRITARROK HITZA ETA ERABAKIA.

Horretarako konpromiso hauek hartzen ditugu

1.-Aurrekontu ezkerrekoak, abertzaleak eta partehartzaileen defentsan !!! Aurrekontuak ondasuna banatzeko ezinbesteko tresna dira. Aurrekontuak herriaren beharrei erantzuna emateko diru banaketa egitea den momentutik, bere osaketan herriak ahalik eta zuzenen parte hartzea nahitaezkoa da 2.- Udal Finantzaketarako diru-iturri sendoagoak aldarrikatu

7

Udalen finantziazio justua, duina eta nahikoa exijitzera gatoz. Eskuak loturik ditugu beste instituzio batzuek erabakitzen dutelako zein izan behar den gure finantziazioa eta eskuduntzak, gure ekimen eta politikak erabat baldintzatuta daude inoiz ez dakigulako noraino izango dugun diru laguntza bat edo ez. Sortu duten kolapso egoera honetan ezinezkoa da udal batek bete behar dituenak betetzea, horrela ezinezkoa da herritarrei eskaini beharreko zerbitzuak behar bezala bermatzea, horrela ezinezko egiten digute gure udalerrietan garatu nahi ditugun politikak aurrera ateratzea. Gobernu Autonomiko eta Foru Aldundiek zerga bidez gutxiago jaso badute ez da hainbeste krisiaren ondorioa baizik eta garatu duten zerga politikaren ondorioa. Zerga politika da aberastasuna banatzeko eta krisiari aurre egiteko instituzioek duten tresnarik garrantzitsuena, baina Lakua, Iruñeko Gobernuak eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Foru Aldundiek ez dute horretarako erabiltzen ari. Enpresa eta errenta altuen onerako erabiltzen ari dira zerga politika, horrek gutxitu du zerga bidez jaso beharreko diru kopurua, eta orain udalek ordaintzea nahi dute.

3.- Zerbitzu sozialen pribatizazioari aurre egitea. Udalek oinarrizko zerbitzu sozial publikoak bermatzea. Gaur egun, Euskal Herriko administrazio desberdinetatik aplikatzen ari den politika neoliberalaren ondorioz oinarrizko zerbitzu sozialen pribatizazioa bultzatzen ari da, zerbitzu unibertsalen bermea kolokan jarriz. Honek ondorio larriak ditu oinarrizko zerbitzu sozialetan eta egunetik egunera ahalmen ekonomikoa dutenak bakarrik lortuko dute euren gutxieneko behar sozialak asetzea. Eta horrela ez den kasuetan, familiak, hau da, emakumeak hartu beharko ditu bere gain zerbitzu guzti horiek, orain ere gertatzen den bezala. Hau dela eta, eta kontuan edukita udala dela hiritarrengandik gertuena dagoen instituzioa, udalari exijituko diogu zerbitzu hauek publikoak mantentzearen alde agertzea eta oinarrizko behar sozial hauek bermatzea. Besteak beste, 3.adineko erresidentziak, adinekoentzako eguneko zentroak, etxez etxeko zerbitzuak, haurtzaindegi zerbitzuak, ezintasun fisikoa eta psikikoa dutenentzako gutxieneko zerbitzuak, gaixo “terminalentzako” edo behar bereziak dituztenentzako arreta berezitua eta jangela publikoak. Neurri guzti hauek hartzeak udalei gastu soziala gehitu beharra ekarri ahal izango die; udal finantzek, oro har, bizi duten egoera tamalgarriaren berri badugu denok aspaldion: beraz, herriz herri hasi beharko genuke aldarrikatzen finantziazio ahalmen handiagoa udalentzat eta era berean galdezka, eskakizun hauetatik zeintzuk diren lehentasunezkoak ezagutzeko eta, datuak bildu ondoren, lan horretan jarduteko. 4.- Aberastasuna banatzeko apustua.

Behar sozialak, pobrezia eta gizarte bazterkçeta hedaturik daude euskal jendartean: gaur egun 180.000 tik gora herritar langabezian bizi dira, gizartetik baztertuak eta bizirauteko baliabiderik gabe; beste batzuk, areago, iraun egiten dute, miseriazko pentsioak edo jubilazioak jasotzen Enpresariei erraztasunak eta “opor fiskalak” dituztelako. eskaini dizkieten bitartean udalerriak “zigortzen” gaituzte. Iruzur fiskala eta ustelkeriaren kasu Egoerari aurre egingo bazaio, ezinbestekoa da gaur batzuk ezagutu ditugu, ere bai. Besteak beste, Irungo ogasuna, Arabako Aldundian De Miguel egungo eredu kapitalista patriarkalari aurre egitea administrazioaren foru diputatuena. Hau ez da eta, sozialismoaren bidean, lan duina lortzeko zuzena! eta aberastasuna banatzeko neurri estrukturalak Egoera honek hausnarketa sakona eskatzen hartzea. du. Baita ekimenak ere. Udalen autonomia eta eragiteko esparrua babestu eta krisiaren aurrean Neurri horiek martxan jartzeko Euskal Herri eragile aktiboagoa bilakatu behar ditugu udalak. mailako ezkerreko zerga eta aurrekontu politika Horretarako finantziazioa behar dugu eta hori da birbanatzailearen aldeko aldarrikapena, lana eta exijitzen duguna, finantziazio justua eta nahikoa. borroka egin behar dugu.


8

Nazio eraikuntza, aldaketa politiko eta sozialaren zerbitzuan !!! Instituzioetako egiturazko bitartekoak nazio eraikuntza eta eraldaketa sozialaren zerbitzura jartzera goaz. Izan ere, egiturazko aldaketak burutzeko ezinbestekoak baitira, borroka ideologikoaren bidez sorturiko baldintza sozio-politikoez nahiz mobilizazio eta herri-presioaz gain, egiturazko bitartekoak. Hala bada, Ezker Abertzaleak, nazio eraikuntza eta eraldaketa sozialaren bidean, langile eta herri sektoreek zein Herri Mugimenduak bideratutako herri aldarrikapenak bere egin eta aldaketa txiki zein handiak burutzeko baliatuko ditu instituzioetan. Zentzu horretan, Ezker Abertzaleak instituzioetan defendatu

WWW.EZKERABERTZALEA.INFO

beharreko programa sozioekonomikoa, langile eta herri sektoreen interesak zein Herri Mugimenduaren herri eskaerak aintzat hartuz aldaketa sozialaren bidean kokatuko diren eta harekiko koherenteak izango diren proposamenek osatuko dute. Aldaketa soziala aldaketa politikorik gabe ezinezkoa izango da. Honela, Ezker Abertzaleak, fase politiko osoari begirako helburua ďŹ nkatuta, euskal herritarroi dagozkigun eskubide politikoen aitortza eta bermeari ateak ireki behar zizkion prozesu demokratikoari heltzen dio. Horren garapenean, ezker abertzaleak gatazka politikoari irtenbide demokratikoa emateko lurraldetasuna eta autodeterminazio eskubidea oinarri duen eskaintza jartzen du mahai gainean.


BESTE EREDU EKONOMIKO BATEN ALDE, EUSKAL HERRITARROK HITZA ETA ERABAKIA.

A FAVOR DE OTRO MODELO ECONOMICO, PALABRA Y DECISION PARA EUSKAL HERRIA

PARA SUPERAR LA CRISIS ¡¡¡SOBERANIA!!! En los dos últimos años, la crisis económica está en boca de la mayoría de las personas, pero mientras nadie habla claro sobre el origen y la salida de la crisis, en cambio si se habla continuamente de los sacrificios que deben hacen sobre todo los y las trabajadoras.

9

Hego Euskal Herria se encuentra sometida al modelo económico del Estado español. ol. Éste nos impone a la fuerza su modelo económico, político y social. ¿Y cómo es el modelo económico del estado español? La economía del estado español siempre ha sido débil y dependiente. La clase empresarial no ha sido emprendedora, no han sido más que caciques y especuladores dedicados a hacer negocios al amparo del estado. En las últimas décadas aprovechándose de los fondos de Europa y del poder del euro, se han encargado de especular con las infraestructuras, la vivienda y el suelo. Han inflado la burbuja inmobiliaria y cuando ésta ha reventado las consecuencias han sido terribles: el desplome de la economía, el aumento del paro y la acumulación de deuda. En el estado español, las empresas, las familias y la administración están endeudadas hasta el cuello. Mientras no se paguen todas estas deudas, difícilmente se producirán nuevas inversiones, no se crearán nuevos puestos de trabajo y la economía no se revitalizará. En este contexto negativo, todo el peso de las deudas pretenden cargarlo sobre la clase trabajadora. Para ello, hoy en día, hay varias medidas encima de la mesa: la subida de algunos impuestos de manera no progresiva, el retraso de la edad de jubilación, nuevas reformas laborales, cambios en el cálculo de las pensiones, etc. Analicemos algunas de estas medidas. Subidas de impuestos. La subida de impuestos se ha aplicado al tabaco, la gasolina y el IVA. Esto es, a los impuestos que toda la ciudadanía paga por igual, independientemente de su capacidad económica. Pero no olvidemos que en los últimos años han reducido

o suprimido otros impuestos, como el Impuesto de Sociedades, el IRPF, el Impuesto de Patrimonio, impuestos dirigidos precisamente a los sectores con mayor capacidad económica. El estado y las diputaciones cuando la economía iba bien han puesto en práctica una política fiscal favorable a la minoría pudiente económicamente ; ahora en cambio, cuando la situación empeora, aplican una política fiscal en contra de las clases trabajadoras y populares. Reforma laboral. Dicen que el mercado laboral es “rígido” así que hay que introducir y aplicar cambios. Viendo la evolución de las tasas de paro, para ser tan rígido despiden a la gente con muchísima facilidad. Pero parece ser que no es suficiente y defienden una mayor flexibilidad laboral. Aumentar la edad de jubilación. Aumentar la edad de jubilación supone, sin duda alguna, para las personas que están en paro una dificultad más para encontrar trabajo. Se habla mucho sobre el aumento del paro, pero propuestas de esa naturaleza evidencian que el paro les importa muy poco. El Estado español ha quebrado económicamente. En mucho tiempo no levantará cabeza, no al menos hasta que liquide las deudas que tiene. Y las quiere liquidar cargándolas sobre las espaldas de los y las trabajadoras. Para ello utilizan argumentos falsos. Tenemos muy claro que en vez de discutir sobre la contención y reducción del gasto hay que poner sobre la mesa la política fiscal: cómo se recauda y cómo se reparte. Es evidente que para Euskal Herria seguir vinculada al Estado español supone tener una piedra atada al cuello. En la medida que el estado español se ahogue, Euskal Herria también lo hará. Asíí de claro. Por tanto, para la ciudadanía de Euskal Herria es imprescindible romper con las ataduras que nos impone el Estado español. Tenemos que recuperar la soberanía política y empezar a hacer nuestro propio camino. De la mano del Estado español la única perspectiva que tenemos es el precipicio.


¡¡¡DIFERENTES ADMINISTRACIONES, LAS MISMAS POLITICAS!!!

económica) pierden peso frente a los impuestos indirectos (los que pagamos sin tener en cuenta nuestra capacidad económica, todos por igual como Hemos señalado que el modelo económico del estado el IVA). Además, a la clase privilegiada le reducen los español ha quebrado pero ¿cuál es la situación en Hego impuestos (sociedades, vacaciones fiscales) o se los Euskal Herria?. Por desgracia, las políticas económicas quitan (patrimonio). de los gobiernos autonómicos beben de las fuentes del gobierno central debido a la falta de competencias Financiación municipal. Continúan reduciendo las propias y a la apuesta de las administraciones forales ayudas económicas destinadas a la financiación de y autonómicas por un modelo liberal. De esta manera las entidades locales. El modelo de financiación actual podemos asegurar que a pesar de ser diferentes es insostenible, más aún, cuando continuamente se administraciones, ponen en práctica una misma aprueban normas con mayores competencias para los política económica. Esa política económica no da ayuntamientos pero sin vías de financiación. respuesta a las necesidades de la mayoría. Por eso mismo exigimos un cambio radical. Política íítica de privatizaciones. Una parte cada vez mayor de los centros públicos y de los servicios sociales están Política presupuestaria. Los presupuestos en manos privadas (tercera edad, ayuda domiciliaria, autonómicos están al servicio de la política neoliberal. centros de día,..). Las empresas privadas están El gasto social (sanidad, educación...) está por debajo haciendo un gran negocio con los servicios sociales de de la media de los países europeos. La mayor parte del las personas más necesitadas. dinero se gasta a medida de los intereses del capital. La prioridad para ellos son los gastos antisociales y elitistas destinados a las grandes infraestructuras EL INJUSTO SISTEMA ACTUAL (AHT, líneas de alta tensión, superpuerto, circuito de Los Arcos, Gendulain.. etc). Además, se continúan En estos momentos en el centro de la lucha sociodiseñando planes (Navarra 2012, Gipuzkoa Aurrera,...) económica se encuentra el debate sobre el camino destinados a que el lobby económico en general, las a tomar para salir de la crisis. La apuesta de las empresas constructoras, las cementeras y las canteras administraciones y de la clase empresarial es clara: sigan haciendo grandes negocios. echar sobre las espaldas de la ciudadanía todo el peso de la crisis. Para ello se valen del actual injusto sistema Política fiscal. Lejos de cumplir una función para recaudar los impuestos y para repartir el dinero. redistributiva, la política fiscal está dirigida a exprimir más a la clase trabajadora dejando a los A través de este sistema, el dinero de las y los económicamente poderosos libres de impuestos. Los contribuyentes una vez recaudado se dirige hacia arriba: impuestos directos (a pagar en función de la capacidad primero se pagar el cupo, con lo que queda se financia el WWW.EZKERABERTZALEA.INFO

10


BESTE EREDU EKONOMIKO BATEN ALDE, EUSKAL HERRITARROK HITZA ETA ERABAKIA.

11

gobierno vascongado y luego las diputaciones. Después del reparto, con los restos se financia las entidades locales. Sin embargo, el reparto de competencias va en dirección contraria: los problemas se derivan desde arriba hacia abajo por todo el entramado institucional, desde los gobiernos autonómicos hacia los ayuntamientos. Los ayuntamientos tienen cada vez más competencias y cada vez menos financiación. En Nafarroa la situación no es diferente. Las entidades están ahogadas económicamente en manos del gobierno foral precisamente cuando los recursos económicos y la autonomía municipal son indispensables para hacer frente a las necesidades sociales del territorio.

¡¡¡AUMENTAR EL GASTO SOCIAL!!!!

Hay en cambio, otro camino para salir de la crisis y reactivar la economía. Ese camino es precisamente aumentar el gasto social. Invirtiendo en sanidad, educación, servicios sociales como escuelas infantiles, asistencia domiciliaria, comedores públicos, etc., se crearán nuevos puestos de trabajo públicos. Ello conllevará el descenso de la tasa de paro, las ayudas destinadas a las personas que se encuentran sin trabajo se reducirán, las personas que trabajen en los servicios sociales dispondrán de mayor capacidad de gasto y la economía se podrá tomar el camino de la reactivación. Además, estas personas a través de sus impuestos y cotizaciones sociales ayudarán a reducir el déficit de las administraciones. Y lo que es más importante, a través El dinero que se acumula en las arcas de las de su trabajo darán un servicio necesario mejorando la administraciones autonómica y foral se utiliza vida de la mayoría de la población. para seguir especulando con el suelo y las grandes infraestructuras. En Hego Euskal Herria la lista de Sin duda, ese es el camino a recorrer. En esa apuesta, proyectos constructivos es inacabable: Tren de Alta Velocidad, autovías, superpuerto de Pasaia, nuevo el papel de las entidades locales es fundamental; Guggenheim en Urdaibai, nuevas urbanizaciones, precisamente son las entidades locales sobre las que soterramientos de transportes públicos, etc. Los y las ha caído una gran parte de las funciones sociales. responsables autonómicos y forales hablan mucho Es cierto, como señalábamos anteriormente, que sobre medidas para salir de la crisis, pero a la hora de las entidades locales debido a lo injusto del sistema la verdad, su apuesta es por el cemento y el hormigón. de reparto del dinero recaudado por los impuestos, Con esos proyectos no se reactivará la economía, el se encuentran colapsadas económicamente. Pero sector que ha inflado la burbuja no ha traído nunca la tenemos muy claro que invertir en servicios sociales es recuperación económica. Los macro proyectos lejos de el camino eficaz para salir de la crisis. reactivar la economía en muchos casos generan mayor deuda. Un ejemplo de ello es el caso de querer implantar Para reducir el déficit actual, no es necesario reducir peajes en las principales vías de Gipuzkoa para desviar el tráfico para la A-1, vía de pago actualmente las pensiones, aumentar la edad de jubilación y/ deficitaria. En cualquier caso, las administraciones o aumentar los impuestos. Para reducir el déficit están obsesionadas con sacar adelante sus planes y social hay que invertir en servicios sociales. Para ello, solicitamos la moratoria de los macro proyectos que para ello necesitan reducir el gasto social.


intentan poner en marcha y defendemos que toda EL MOMENTO DE ADOPTAR MEDIDAS Y esa cantidad de dinero sea destinada a las entidades COMPROMISOS locales para que puedan sufragar los servicios sociales La izquierda abertzale considera imprescindible necesarios. transformar el actual sistema capitalista, construyendo un sistema social y económico al servicio de las personas. Esta estrategia de construcción nacional y ¡¡¡A FAVOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS!!! transformación social requiere: En la estructura económica de cualquier país, el sector público es un componente decisivo y tiene gran influencia sobre la actividad económica global. La clase política ha convertido el sector público actual en una herramienta para acumular capital dando prioridad a los intereses del empresariado. Sólo cuando se levantan voces en contra de esa estrategia, manteniendo siempre el objetivo de beneficiar al sector privado, son capaces de modificar en parte su actividad.

- Euskal Herria dueña de su futuro. La sociedad vasca a través del derecho de autodeterminación, debe construir un poder político organizado desde la base social a lo largo y ancho de todo el territorio.

- Democracia participativa. Es la base de nuestra alternativa y el mejor control para que esta alternativa se no se convierta en mera retórica. La sociedad, los movimientos populares y las personas en general Teniendo en cuenta todo ello, la creación de un Sector deben poder tomar decisiones en el ámbito de lo Público Vasco es una herramienta fundamental para político y económico. la Izquierda Abertzale. Un Sector Público Vasco que transformará la realidad socio-económica a través de la construcción nacional y el desarrollo social, ayudando a - Reparto de la riqueza. Proponemos una política conseguir el modelo de sociedad por el que luchamos: fiscal y presupuestaria redistributiva con el objetivo solidario, democrático, no patriarcal y al servicio de los de conseguir un reparto de la riqueza. Nuestra prioridad es el gasto social, el derecho a la vivienda y las más desfavorecidos. y condiciones de trabajo dignas. Necesitamos el tejido productivo vasco dando naturaleza En un modelo de construcción nacional como el articular estratégica a la industria, la agricultura y pesca. El nuestro, basado en la transformación nacional y social control por parte del sector público de la economía de Euskal Herria, el sector público debe dar respuestas básica permitirá lograr el desarrollo de una economía a las necesidad de la comunidad; para ello es necesario popular, solidaria y respetuosa con el medio ambiente. que las administraciones se impliquen en esa apuesta, Todo ello, garantizando la igualdad de condiciones y participando en el proceso. La gestión de lo público es derechos entre hombres y mujeres, denunciando la una herramienta básica para conseguir la identidad discriminación y luchando contra la opresión hacia las nacional y la transformación social. mujeres. WWW.EZKERABERTZALEA.INFO

12


BESTE EREDU EKONOMIKO BATEN ALDE, EUSKAL HERRITARROK HITZA ETA ERABAKIA.

Para ello, adoptamos los siguientes compromisos:

1.- En defensa de unos presupuestos públicos de izquierdas, abertzales y participativos

3. - Hacer frente a la privatización de los servicios sociales y garantizar por parte de los ayuntamientos los servicios sociales públicos básicos.

Los presupuestos son una herramienta imprescindible para repartir la riqueza. Desde el momento que se trata de distribuir el dinero para hacer frente a las necesidades de la sociedad, es totalmente necesario que en la elaboración, discusión y aprobación de los presupuestos, se garantice la participación lo más directa posible de la ciudadanía.

Hoy en día en Euskal Herria, a consecuencia de la política í ítica neoliberal que se está aplicando desde las distintas administraciones se esta potenciando la privatización de los servicios sociales, poniendo en peligro los servicios universales.

2.- Reivindicar unas fuentes de financiación fuertes y seguras.

13

Esto tiene consecuencias graves y provocará que sólo las personas con recursos económicos puedan tener opción a beneficiarse de los servicios sociales básicos. En los casos en los que no resulte así, la familia, esto es, en la mayoría de los casos la mujer será la que tenga que responsabilizarse de todos esos servicios, como viene sucediendo hasta ahora.

Exigimos una financiación municipal justa, digna y suficiente. Las entidades locales están atadas de pies y manos, debido que otras instituciones son las que deciden la financiación y las competencias de los ayuntamientos. Nuestras iniciativas y políticas municipales están totalmente condicionadas al desconocer hasta el último momento si llegará la financiación.

Para que esto no ocurra exigiremos al ayuntamiento que defienda el mantenimiento de los servicios sociales públicos y que garantice las necesidades sociales básicas. Entre otras, residencias para la tercera edad, centros de día, servicios domiciliarios, guarderías, comedores públicos, servicios mínimos para disminuidos físicos y psíquicos, para enfermos “terminales” o para los que necesiten atención especial.

El colapso que han generado el injusto sistema actual de financiación ha provocado que los ayuntamientos no puedan hacer frente a todas las obligaciones que les corresponden, poniendo en riesgo la prestación de servicios necesarios para las personas ¡No se puede continuar así! Y queremos recordar que si las diputaciones han recaudado menos dinero no es sólo a causa de la crisis, sino a consecuencia de su nefasta política íítica fiscal.

Asumir todas estas medidas conllevará un aumento del gasto social para los ayuntamientos. Conocemos desde hace tiempo la situación económica tan precaria en la que se encuentran nuestros ayuntamientos: por lo tanto, pueblo a pueblo deberíamos empezar a exigir una mayor capacidad de financiación para los ayuntamientos y al mismo tiempo, hacer un estudio para conocer las necesidades sociales con mayor prioridad y poder empezar a trabajar en ello.

La política íítica fiscal es la herramienta válida para redistribuir la riqueza y ayudar a salir de la crisis, pero Lakua, el gobierno de Iruñea y las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa no la están utilizando para ello. Están 4.- Apuesta por el reparto de riqueza utilizando la política íítica fiscal para beneficiar a las empresas y a las rentas altas, ello ha provocado que hayan recaudado menos dinero y ahora pretenden que sean los ayuntamientos los paganos de la situación. Las necesidades sociales, la pobreza y marginación social están muy extendidas entre la población de Hego Euskal Mientras que a los empresarios se les ofrecen “vacaciones Herria: hoy en día, mas de 180.000 personas están en fiscales”, a las entidades locales se nos castigan el paro, marginadas y sin recursos para sobrevivir, otros económicamente. Por no hablar del fraude fiscal (casos subsisten con pensiones miserables. como el de la hacienda de Irun y lo que se destapará en el a�aire De Miguel en la Diputación de Araba) ¡esto no Si se le quiere plantar cara a esta situación es es justo! imprescindible luchar contra el modelo capitalista patriarcal y caminar hacia el socialismo para conseguir Esta situación exige una reflexión profunda. Pero un trabajo digno y cambios estructurales en el reparto también iniciativas. Los ayuntamientos para hacer la riqueza. frente a la crisis se deben convertir en agentes activos, defendiendo su ámbito de intervención y su autonomía. El reparto de la riqueza significa trabajar y luchar a Para ello se necesita financiación y eso es precisamente favor de una política fiscal progresiva y una política lo que exigimos: financiación justa y suficiente. presupuestaria redistributiva.


LA CONSTRUCCIÓN NACIONAL, AL SERVICIO DEL CAMBIO POLÍTICO Y SOCIAL.

En este sentido, el programa socio-económico de la Izquierda Abertzale buscará poner los medios de las instituciones al servicio del cambio social. El cambio social y el cambio político están íntimamente relacionados, cada avance social La Izquierda Abertzale en el camino hacia la alimenta el cambio político y cada cambio político construcción nacional y la transformación social promueve la transformación social. Es por ello que defenderá en las instituciones las reivindicaciones a las reivindicaciones sociales hay que añadirles el sociales promovidas por el movimiento popular, objetivo de la actual fase política que no es otro que social y sindical. abordar un proceso democrático que abra las puertas reconocimiento de los derechos que le corresponden Y es que para promover cambios estructurales al a Euskal Herria. Para su desarrollo la izquierda además de las condiciones sociopolíticas creadas abertzale pone encima de la mesa una propuesta por las movilizaciones y la presión social es necesario que tiene como base el derecho de autoderminación poner los medios institucionales al servicio de la y la territorialidad con el objeto de dar una salida construcción nacional y de la transformación social. democrática al conflicto político.

WWW.EZKERABERTZALEA.INFO

14


BESTE EREDU EKONOMIKO BATEN ALDE, EUSKAL HERRITARROK HITZA ETA ERABAKIA.


zutik

LANGILERIA

Beste eredu ekonomiko baten alde, hitza eta erabakia  

BESTE EREDU EKONOMIKO BATEN ALDE, EUSKAL HERRITARROK HITZA ETA ERABAKIA.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you