Page 1


||||||||||||||||||||||| Спочатку гарні новини ||||||||||||||||||||||||||||| Розподіл квот було проведено за тиждень до закінчення офіційного терміну подання заявок. У підсумку більшість великих експортерів, включно з Cargill, Louis Dreyfus, Noble Group, Soufflet Group та Toepfer International, не отримали права на експорт. Компанії, які залишилися за бортом, розглядають можливість звернення до міжнародного арбітражу.

КОНТРАКТИ Реєстраційний № КВ 16640–5112ПР від 20.05.2010 р. Засновник ТзОВ «Газета «Галицькi контракти» Президент Віктор ОДИНЕЦЬ Генеральний директор, шефредактор Сергій ІВАНОВМАЛЯВІН

Директор з реклами Оксана БОБРОВСЬКА Директор зі збуту Оксана ХОДОРОГ Директор з маркетингу Андрій САВЧЕНКО Редакція Головний редактор Яна МОЙСЕЄНКОВА Заст. головного редактора Дмитро ФІОНІК Відповідальний секретар Анна АНДРЕЄВА Артдиректор Сергій ГЕТУН Ре­дак­цій­на гру­па Ма­рія Бон­дар На­дія Гон­Ча­рук Кос­тян­тин Дру­же­ру­Чен­ко Вік­то­рія Ру­ден­ко Ган­на Сай­Чен­ко Оле­на Струк Во­ло­ди­мир Хо­мЯ­ков Адреса редакцiї: 03680, м. Київ, вул. Боженка, 84 (44) 3915175 79035, м. Львів, вул. Зелена, 109 (32) 2702713 факс: (32) 2760787 Email: gazeta@gc.kiev.ua www.kontrakty.ua www.kontrakty.com.ua Розміщення реклами: (44) 3915193 3915194 3915195 Для регіональних РА: (32) 2702262 2762905 Email: reklama@gc.kiev.ua Збут, т./факс: Київ (44) 3915190 3915191 Усі права належать редакції Контрактів Передплатний індекс 21576 Підписано до друку 18.11.2010 р. Друк: ТОВ «Новий друк», 02094, м. Київ, вул. Магнiтогорська, 1. Зам. № 106643 Загальний наклад 68 000 прим. Цiна договiрна Матеріал публікується на правах реклами

Нафтопродукти

Інфраструктура

12 листопада Мінекономіки розподілило 2,1 млн т із 2,5 млн т квот на вивезення зернових. Більшу частину квот отримали компанії «Кернел», «Сантрейд» («дочка» Bunge) і «Серна» (що входить до Glencore International).

Держспоживстандарт частково відклав перехід НПЗ на стандарти Євро-4 і Євро-5. З 2011 року євростандартам мали відповідати Аі-92, Аі-95, Аі-98; якість бензинів А-76 і А-80 не зміниться.

У 2011 році Укравтодор завершить ремонт трас Київ–Дніпро­пет­ровськ, Київ–Харків, Київ–Донецьк, Київ– Житомир, Жито­м ир–Рівне і Донецьк–Ростов.

Ще кілька тенденцій на стор. 28

Епіцентр

Кут зору

Народ проти

• Чому Росія здешевлює газ Болгарії,

17 листопада на вулиці Києва вийшли 30-40 тис. мітингувальників проти прийняття Податкового кодексу. Вони чекали на податкові канікули, а замість цього їм обіцяно: а) збільшення ставки єдиного податку до 1500 грн, б) касові апарати для ринкових торговців, в) ускладнення звітності. Більшу частину спрощенців переведуть на найганебнішу у світі систему оподаткування. А решту заженуть до податкової резервації. Таким парадоксальним чином президент об'єднав націю у протесті.

• Навіщо об'єднуються українські банки  • Чому заборона імпорту овочів і фруктів не врятує українських фермерів

Як і за що готові боротися підприємці + карта протестних настроїв на стор. 3-9

Водій для Юри Історія про нецільове використання 40 тис. грн галасливим опозиціонером Юрієм Луценком на посаді міністра внутрішніх справ — цікавий приклад відповідальності перед законом у країні, де політикам та урядовцям через одного приписували корупцію й розтрати держбюджету. А все тому, що в корумпованих країнах немає справжніх законів, замість них працює «думка держави».

Про польський слід в українській історії про міністерських водіїв на стор. 10-15

гроші

епіцентр *

Чому ми не використовуємо досвід американ є презумпція ців? Адже там податкової винності.

Податкової міліції Україні Віктор Шейбут розповів Контрактам, як гарантійні талони суворої звітності переможуть контрабанду та чому взимку податківці перевірятимуть курорти Закарпаття

Підрахувати приблизний обсяг емісії можна самостійно – на основі даних про валютні інтервенції Нацбанку, викуп ОВДП регулятором, обсяги рефінансування банків, а також вилучення грошей з фінансової системи. Чиста покупка валюти Нацбанком у січні– вересні становила $2,323 млрд. Чиста покупка ОВДП — 14,1 млрд грн. Сума рефінансування банків незначна — 53 млн грн. До того ж, НБУ вилучав гроші з обігу (230 млн грн через продаж депозитних сертифікатів). Разом грошова емісія Нацбанку за 9 місяців 2010-го становила близько 32 млрд грн.

Чому в грудні Нацбанк знову включить друкарський верстат на стор. 24

автоклуб Тому що ми — хлопці Змагання машин існують стільки, скільки існують машини. Але в міру перетворення автомобіля із засобу пересування на суперзасіб пересування стало зрозуміло, що цьому генетично новому виду потрібне нове середовище проживання. З доріг загального користування їх слід прибирати подалі. Або подалі слід прибирати від цих доріг усе живе.

Ралійні історії на стор. 44

знайшли

мережі

Віктор Шей бут розповів що: Контрактам, 1) гарантій ні талони суво перемож уть контраба рої звітності 2) ларьки нду податков ій міліц 3) взимку перевірятиме ії не цікаві Закарпат курорти тя 4) податков а амністія необхідна

на стор. 30

Розмовляв Сергій ПРИ МАКОВ Фото Олек сандра НІКО ЛАЄНКА

митниці. все збігат Ті компанії, у яких иметься, витимуть. нас не цікарозбіжнос А якщо виникнуть ті, одраз мося. у розбереУ нас також є ідея безко тактної звітності. нкорупції Усі прояв пов'язано и тим конта з особисвіряє, і ктом того, хто перетого, кого ють. А так ? Остан ми зніме перевіряблему. нім часом мо цю проДПАУ і Держмитслужба ? Але подоб ж касові над імпор посилили контр апарати новлено оль знати ається. «Як це тними поток встави не здається, них точка в усіх торговельлише почат ами. І це, тоді все?! Це не пройд будете давай те й х. е!» Адже й запит ок? — Так, у — Ми не напрацюва застосовувати як ти міг, ань не виникатиме на пропо нас є цілком конкр їхні перев ння. наприклад, іряєм зиція щодо ки. Ми , ми тільки Адже поки ет- 10 тис. родного що трача більше часу на о ларьза споживанн споживання товарів на- якщо французьких продати ближ них виємо, аємос парфумів, ям назуються , які реалімитни з ходжень ніж отримуємо за подат я до європейців завіз лише ця повідомляє, надми. Інвой гарантійними талон до ками — що 2 тис. Решта си а- рабан ні. Ново , а центр уємос бюджету. Скон найчастіше на таку продукцію — конт- денням із касовими введа. я на знищуютьс велик их апаратами об'єктах. ? Касов дильники, занижуються: холоі апарати ? Одна весь невра я вся ліва готівк з виход по $10, із телевізори завозяться до інтернету з основ а, хований товар, вся великих платн них проблем свід чи ваше — це світовий ом контрабанд податки, цих сум сплачуютьс а. до- ки иків подат а потім фірма я отримають Наші працівни- — невід шкод — Звісн ноу-хау? яма, переп ків , так звана уванн я Причому змогу не дити на Ми ж ідемоо, світов ий досві ПДВ. за деяки родає товар по $400 прете вихоперев нзії до ДПАУ й уряду до Євросоюзу д. буде знайт ірки! Доси і пропонуємочас зникає. Тож й ть земні висувають навіт и в , то ство ми інвестори. ь інота звіри базі підприємтійні талон запровадити гаран ти — чеки й вони маютьи суворої звітності дані але Так, у них є нарік в нас до ання, друкуватис бути номерними — них теж є прете ннаті «Украя на поліграфком та марки. Їх їна», як акцизбіВіктор Шейбу портовану видаватимуть на ні т напол на подат імпри перет продукцію одраз ковій амніс ягає ині кордо тії ми перем ну. І все у Гарантійниожемо контрабанд— у. ний на ксерой талон, виготовлеїї виказуватиксі, як зараз, одраз у ме. Я впевнений, що тоді запра ють гарячі цюно контр лінії, буде організоваольні закуп перевіряльн івлі. Якщо гарантію, ику видадуть липов це вже буде у не поруш зафіксоваення. погляд, прост І ще одне, на мій дення. Коже о чудове новов ведержавним н касовий апара т— спеціальнимкоштом — обладнати пристроєм дом до із вихоінтерн про всі покуп ету. Інформація ки накоп меться ичуватив півгодини-г апараті і раз на сервер одину надходитимна ДПАУ скільки прода . Ми знатимемо,е баси тощо. но хліба, мила, ковАле що ви Ми будемо знати все. думаєте? Комусь це не

Віктор Шейбут наполягає на податковій амністії 16

на стор. 22

героя

Начальни к податков ої міліції Укра Віктор Шей бут має намі їни підключи р ти касові апарати до інтернету

Генерал у

*Начальник

cтор. 16–17

Необмежений тираж

на стор. 20

а не Україні 

НА ЧИТАННЯ

Виконавчий директор Володимир КРИВОЛАП

Експорт

10 СЕКУНД

Заступник генерального директора Свiтлана БАНАС

За словами віце-прем'єра Андрія Клюєва, за сім місяців було побудовано і відремонтовано доріг «удесятеро більше, ніж за весь 2009 рік».

контракти

| № 47 | 22.11.2 010

зії. Відпо вісте на тання щодо наші виявл ених запи- що біжно стей роз- відп немо цей — і ми вам повер ні інвес ПДВ. Адже інозе - мов тори мнакру чуват теж навчи лися Щоб спос каємо , колии ПДВ. Усі ми чевуват иметь ПДВ відшк одо- ми з ся автом маєм безлі ч пробл атичн жутьс я самі. ем тоді розв’ о, рів... яновит и серйо Слід буде вста- спеці а зні бар'є В гал махін аторі ри для преце не мают в, але ці бар'є ь затяг увати ри кламн д відшк одува и проце напри клад, ння. Визн аченос ж таки повер нути протя гом 40 днів, рар. Як — ось і тимем о. повер та- дання ц інтелект ? ДПАУ прово дила ? Под альну опера цію «Кри спеці - лектуал боролися м», ви — платникамсаме з дрібними не- стоят Зві ванними и — незареєстр и на кафе, готел о- хто ліцен зій. добр ями без Чи був сенс? у цьом у злочи нах знає. Опе — Я вам їх навчим тепер провобільше скажу, ми дитимемо ? Як цію «Кур орт» і взимк опера- трібн ви 1 грудня а кр у — по центруємос 1 березня, скон-з ністія? — карпаття. я на курортах За- даткоМи н не штра Але наша мета вій ам фувати — трібн поруш а запоб ігати поруш ників, знатиа точк Якщо власн ся сам енням лів, бугел ики колиб, готе-. сальну кіль ьних підйо везено за мник ів прив ласнеко н

Ç 1 ãðó äíÿ ïî 1 á îïåðàö³ÿ ïðîâîäèò «Êóðîðò» èì â Çàêàðï åòüñÿ àòò³

дізнаються це вже їх про цю операцію, дисципліну Слід оголо ? У подат ватиме. сит рено спеці ковій міліції ство- 1 січня, чи то що займа альний підрозділ, заплатите 4% 1 к явленої суми з ням дій ється розслідува організова —ї нчинн их них зло- зовано». Сказа груп у ти сфері, у фінан совій повірили. І грош сфері інтел лють ся ної власн до Укра ості. Чим ектуаль- хто займається має капіт конкретно али, завезти. — Я дав цей підрозділ? І ми управ ління завда ння перед внити бюдж мож ет: н це будут розсл ідува ми спеці альни ь мільй Запровадил он приді ляти нь у перш у чергух и у бюдж увагу поруш енням кларацію, але под ет ній сфер корис того, це і. Крім Адже звітують борет ься управ ління також ди за минулий лише рік. З чому злочи намиз комп 'ютер ни ми отрим ви витратили елект ронн , махін аціям и али стільк картк ами, ими платі жним з нам розповідатии. І п лег рах інтел злочи нами у сфе-и те, що до 1991 ектуа льної року фарцовкою ті, розмі , отримав щенн я реклавласн ос- ну від бабус прик лад, і тощо і о комп анія ми. На- шті, через інтер вирішив прода є легал Адже за із комп 'ю тер нет за кордо злочи являє , щону прогр аму та н 1991 року, я н, ско за- зроби нічого н $500 млн. отрим ує за ти. А після це под може оціни Так, розро бник амністії нічого прихова суму. Але ти робот у в таку не вдасться — усе треб перес відчи декла тися, датки рувати та сплач ув .


епіцентр

сухий залишок НевеселІ гІрки

ПОВІЛЬНО, АЛЕ ВПЕВНЕНО

Динаміка ВВП України у 2009–2010 роках

Економіка зростатиме на 4–4,5% на рік

300 000

млн грн

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 . р. 9 р. р. р. р. р. 9р 09 0 10 0 09 10 10 0 . 2 кв. 20 кв. 20 кв. 20 кв. 20 кв. 20 кв. 20 I I кв I I II II I I I V I I

За даними Держкомстату

Що за країна

Україна гальмує

контрактИ ТИЖНЯ

Темпи зростання ВВП країни сповільнилися майже вдвічі

2?

«Найгірший період завер­ шився, ми виходимо із кризи»,— відрапортував пре­ м'єр-міністр України Микола Азаров. Теоретично йому є чим похвалитися. У III кварталі 2010 року Україна за темпами зростання ВВП обігнала багато країн Східної Європи, проде­ мон­стру­вавши приріст у 3,5% до аналогічного періоду 2009  року. Для порівняння, у

Чехії ВВП збільшився на 3%, у Росії та Латвії — на 2,7%, в Угорщині — на 1,6%, у Литві — на 0,6%, а в Болгарії й того менше — на 0,2%. Румунія пішла в мінус. Утім, таке зрос­ тання України пояснюється радше глибшим падінням торік (на 15%), ніж екстраординар­ ними досягненнями у 2010-му. Понад те, у III кварталі від­ новлення української економі­

США

ки істотно сповільнилося, адже в попередні квартали зростан­ ня сягало 5–6%. Поточна ста­ тистика виявилася гіршою за очікувану. Наприкінці жовтня член правління та виконавчий директор з економічних пи­ тань НБУ Ігор Шуміло прогно­ зував, що зростання ВВП Укра­ їни у ІІІ кварталі 2010 року може сягнути 4%. Оцінка ін­ вестаналітиків — 3,7–4%.

На динаміку ВВП почав впли­ вати ефект високої бази: ма­ кропоказники порівнюють уже не з кризовими місяцями 2009 року, а з місяцями, коли почалося покращення в еконо­ міці (з липня минулого року). Тож вони можуть погіршувати­ ся. Що й сталося у III кварталі, коли реальний ВВП з урахуван­ ням сезонності збільшився по­ рівняно з II кварталом лише на 0,1%. Утім, це не такий уже знач­ ний чинник уповільнення зрос­ тання економіки. Є й інші — іс­ тотніші. Зокрема малий порів­

Франція

Гроші в обладнання

Метри роздробу

Caterpillar купує Bucyrus

Carrefour продає бізнес у Таїланді

Американська Caterpillar, одна з найбільших у світі машинобудівних корпорацій, купує компанію Bucyrus International, яка спеціалізується на проектуванні й виробництві гірничого обладнання. Сума угоди, яку планують закрити до середини 2011 року, після отримання всіх необхідних дозволів від регулювальних органів, — $8,6  млрд включно з боргами компанії. Злиття з Bucyrus дасть Caterpillar змогу розширити асортимент виробленої техніки й обладнання для гірничодобувної промисловості. Це найбільше придбання Caterpillar з 1980-го, а останньою значною покупкою для компанії було поглинання Perkins Ltd у 1997-му за $1,3 млрд. Крім того, це злиття — найбільше на ринку виробництва промислової техніки й будівельного обладнання за останні п'ять років. У 2009-му виручка Caterpillar сягнула $32,4  млрд, тоді як Bucyrus — $2,65 млрд. контракты || № контракти № 47 40 || 22.11.2010 05.10.2009

Ритейлер Big C, дочірня компанія французької корпорації Groupe Casino та другий за величиною гравець ринку в Таїланді, купує місцевий бізнес одного з найбільших світових ритейлерів Carrefour. Сума угоди, яку планують закрити в І кварталі 2011 року, — EUR868 млн (близько $1,2 млрд). Carrefour продає роздрібну мережу в Таїланді, яка складається із 42  гіпермаркетів і супермаркетів, з метою зосередити свої зусилля на розвитку бізнесу на ринках, де компанія займає лідируючі позиції. Carrefour посідала п'яте місце на таїландському ринку із часткою в 6%. Після оголошення про угоду акції Big C подорожчали на рекордні 13%. Продаж цієї компанії за останній фінансовий рік, який завершився 30.06.2010 р., сягнув EUR1,7 млрд. Виручка Carrefour у 2009-му становила EUR85,96 млрд, а Groupe Casino — EUR26,8 млрд.


няно з 2009 роком урожай зер­ нових, погіршення попиту на сировинний експорт, а також повільне відновлення внутріш­ нього споживання. Економіка вкрай болісно реагує на зміну кон'юнктури на зовнішніх рин­ ках, що в періоди погіршення позначається й на ВВП. За дани­ ми Держкомстату, від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу за 9 місяців 2010 збіль­ шилося більш ніж на $63 млн, до $1,84  млрд. При цьому обсяги імпорту товарів перевищили експорт на $5,4 млрд. У структу­ рі експорту істотно знизилася частка зернових культур, менш значно — механічних і елек­ тричних машин, добрив, виро­ бів із чорних металів. Напри­ клад, експорт прокату в III квар­

квотування на 2010/2011 марке­ тинговий рік. «Що стосується внутрішнього попиту, то чинни­ ки його відновлення, а саме пост­ виборне покращення спожив­ чих настроїв, підвищення соці­ альних виплат із бюджету, майже вичерпали себе. Тепер свій негативний вплив чинять серпневе збільшення тарифів на газ, продовольча інфляція та спо­ вільнення зростання реальних зарплат», — вважає головний економіст Dragon Capital Олена Білан. За її словами, у 2011 році внутрішній попит підтримає бан­ ківське кредитування, що посту­ пово відновлюється. Крім того, зростання інвестиційного попи­ ту, пов'язане з підготовкою до Євро-2012, допоможе пом’як­ши­ ти експортні коливання.

У третьому кварталі 2010 року українська економіка зросла на 0,1% порівняно з другим кварталом талі скоротився до 5,5 млн т по­ рівняно з 6,2 млн т у I кварталі. «Зовнішній попит, звісно, не такий сильний, як у перші три місяці року. Але основна при­ чина зниження експорту — збільшення внутрішнього спо­ живання», — пояснює аналітик ІК BG Capital Євген Дубогриз. За його словами, попит на світо­ вому ринку, а разом з ним і ціни, почне зростати із середи­ ни грудня, коли трейдери акти­ візують закупівлі напередодні китайського Нового року. Гірші справи з експортом зернових — влада планує продовжити

За прогнозами експерта МЦПД Олександра Жолудя, зростання ВВП за підсумками 2010 року сповільниться до 4,3% (офіційне зростання за січень– жовтень — 4,6%. — Прим. ред.). «Відновлення буде нерівним, але, якщо згладити всі різкі стрибки й падіння, ми вийдемо на 4–4,5% на рік», — коментує Олена Білан. Говорити про швидше зростання не випадає, оскільки у глобальній економіці постійно виявляються дедалі нові проблеми.  Олена СТРУК

Україна

Разом назавжди Ахметов придбав ММК ім. Ілліча Компанія «Метінвест», найбільший в Україні гірничо-металургійний холдинг, завершила угоду із придбання контрольного пакета акцій Маріупольського металургійного комбінату імені Ілліча. За оцінками СКМ, власника 75% акцій Метінвеста, у результаті угоди потужності об'єднаної компанії зростуть до 20 млн т сталі на рік. Крім того, покупка дасть Метінвесту змогу посилити ринкові позиції компанії, досягти максимальної ефективності виробничих потужностей, а також увійти до двадцятки найбільших виробників сталі у світі (у 2009-му компанія займала 28-ме місце у світовому рейтингу). Частка Метінвеста в ММК ім. Ілліча становитиме близько 75%, решта акцій залишаться під контролем колективу й генерального директора комбінату Володимира Бойка. У 2009-му чистий дохід ММК ім. Ілліча знизився на 38,6% — до 13,35 млрд грн, збиток становив 0,26 млрд грн, підприємство скоротило виробництво сталі на 23,4% — до 4,29 млн т. Консолідована виручка групи «Метінвест» минулого року знизилася, за даними Fitch, на 55% — до $6,03 млрд.

ОБ'ЄДНАННЯ ТИЖНЯ

Рятівник нації

«Янукович пообіцяв урахувати зауваження підприємців до Податкового кодексу. А конкретно таких підприємців, як Ринат Ахметов, Дмитро Фірташ і Борис Колесніков». • Невідомий блогер

Ну ось і все. 17 листопада Віктор Янукович відповів усім своїм виборцям на запитання: де ж обіцяні податкові канікули? «Платити податки мають усі підприємці, а розмір податку має врегулювати Податковий кодекс», — заявив він на засіданні РНБО. Розвиваючи цю думку, президент додав: «І це не жарт. Підхід повинен бути для всіх у державі однаковий, справедливий і справді патріотичний». Поки президент мовчав, деякі його виборці у глибині душі могли сподіватися, що він ще просто не встиг прочитати 600-сторінковий проект Податкового кодексу. А коли прочитає — вжахнеться, покарає своїх бояр і будуть малому бізнесу канікули. Але вийшло як в анекдоті: пацан сказав, пацан зробив, а якщо не зробив, виходить, воно йому нафіг не потрібно. Отже, замість канікул малий бізнес отримає: а) збільшення ставки єдиного податку до 1500 грн, б) касові апарати для ринкових торговців, в) ускладнення звітності. Більшість спрощенців взагалі переведуть на найганебнішу у світі систему оподаткування (181-ше місце у світі зі 183 можливих). А решту заженуть у податкову резервацію: відповідно до проекту ПК, контрагенти фізособи — платника єдиного податку втратять право відносити до витрат куплені в нього товари й послуги. Тобто спрощенцям залишаються вулична торгівля й побутові послуги. Великий бізнес особливо не постраждає. «Однаковий, справедливий і справді патріотичний» підхід, як і сьогодні, полягатиме в тому, що поки дрібні підприємці працюють і платять або не працюють і мітингують, наближені до влади бізнесмени чесно виводять свої кошти на офшорні рахунки й не менш чесно перераховують бюджетні гроші у власну кишеню. Конкретний приклад. 26 жовтня Комісія з інвестиційних проектів, яку очолює перший віце-прем'єр Андрій Клюєв, ухвалила рішення щодо перерахування 200 млн грн із держбюджету Запорізькому заводу напівпровідників для реалізації якогось інноваційного проекту. І все б нічого, але завод — власність австрійської компанії Activ Solar GmbH, яка, за версією «Української правди», пов'язана із братами Клюєвими. Прикладів схожої справедливості безліч. Як і запитань у платників податків. Наприклад: яким чином Віктор Янукович примудрився, отримуючи не таку вже позахмарну зарплату й матеріальну допомогу за основним місцем роботи, вибудувати своє Межигір’я. Інтуїція підказує, що хоч би скільки писали на цю тему журналісти, відповідей все одно не буде. Історики кажуть, що римські матрони перед рабами чоловічої статі ходили оголеними, бо не вважали рабів за людей. У нинішньої української влади сьогодні такий ось «римський період»: вони не вважають за потрібне щось пояснювати електорату. Ані помаранчевому, ані біло-синьому. І це на краще. Український політичний клас дискредитував себе Дмитро ФІОНІК саме як клас. І якщо вчора ветерани Майдану сумували з приводу того, що Ющенко їх зрадив, то сьогодні Продовження теми на стор. 4 про те саме замислилися виборці його опонента. Таким парадоксальним чином президент об'єднав націю. Порівняно з цим благом, посилення податкового тиску на малий бізнес — суща дрібниця. Тим більше, що в такому вигляді Податковий кодекс довго проіснувати не зможе. Як, очевидно, й нинішня політична еліта. контракти | № 40 47 | 05.10.2009 22.11.2010 контракты

3 ?


епіцентр ме

протестна хвиля Дмитро ФІОНІК

*Православні, що протестують

Як дрібні підприємці поговорили з реформаторами

проти податкових номерів, — парафіяни Московського патріархату. Однак вони складають внутрішньоцерковну опозицію до офіційної патріархії.

«Уряди нічому не вчаться, вчиться лише народ».

Момент істини 16 листопада було закрито багато київських ринків і дріб­ них магазинчиків. На деяких із них висіли оголошення, на­ приклад такі: «Магазин тимча­ сово закрито. Всі працівники пішли на мітинг. Якщо при­ ймуть Податковий кодекс, ма­ газин буде закрито назавжди». Торговці взяли в облогу Верхо­ вну Раду, вимагаючи зняти з розгляду проект Податкового кодексу. Мітингова атмосфера відчу­ валася вже на далеких підсту­ пах до парламенту. Густий на­ товп із киян та вимушених гос­ тей міста, які напередодні при­ їхали з обласних центрів, по­ вільно рухався вулицею Гру­ шевського вбік Верховної Ради та вливався в людське море, що

стукалками (пластиковими пляшками з камінчиками). За міліцейський кордон летіли рулони туалетного паперу, по­ мідори й копійки (на пенсію Азарову). Багато хто був у на­ кидках із назвами ринків, несли прапори підприємниць­ ких об’єд­нань, однак будь-яка партійна символіка була від­ сутня. Вразила безліч вірян, які протестували проти податко­ вих номерів. У Маріїнському парку, напроти входу до будів­ лі ВР, уже кілька років у наме­ тах живуть радикально налаш­ товані православні, які не ба­ жають отримувати податкових номерів. За їхньою версією, ідентифікаційні коди містять «число звіра» та означають

ані байдикуючих молодиків, ані тих, хто, за версією прем’єр-міністра Миколи Аза­ рова, імітує штучний протест, організований і проплачений «тіньовиками й мінімізатора­ ми». Я бачив їх — вони дуже справжні. — А що, Димоне, взяли б штурмом Раду? — запитує дво­ метровий здоровань у коман­ дирській шкірянці. — Треба брати їх в облогу й стояти до кінця, — проповідує старий у рясі й чернечому кло­ буку. — Ой, а де тут біотуалети? — метушиться якась жінка. — Штурмом? Легко. Відволі­ каючий маневр із боку Шовко­ вичної, де менти, а наші за­ йшли би праворуч...

Це лише початок масових протестів українців, що зневірилися в чергових реформаторах заповнило площу перед парла­ ментом і Маріїнський парк. Пам’ятник генералові Ватутіну виявився обвішаний транспа­ рантами: «Ви вкрали все, зали­ ште нам хоча б роботу!», «Геть азаровшину!», «Руки геть від малого бізнесу!». Біля ВР на­ товп перекрив проїжджу час­ тину вулиці Грушевського: охочих донести свої думки до народних депутатів було так багато, що на площі вони не вмістилися. За різними оцінка­ ми, в акції взяли участь від 30 тис. до 40 тис. осіб. Здебільшого це були люди середнього віку, годувальники сімей, недорого, але акуратно вдягнені, не позбавлені почут­ тя власної гідності, але при цьому щиро обурені. П’ят­ десяти­літні жінки нарівні із чоловіками дули у свистки, та­ рабанили ложками по цебрах і мотиляли імпровізованими

4

контракти | № 47 | 22.11.2010

прихід Антихриста. Прийнят­ тя Податкового кодексу стало для них черговим приводом висловити протест. Тож у на­ товпі торговців траплялися смішні бородані, бабусі в хус­ точках і священики. Хоча зде­ більшого віряни трималися окремо, біля своїх наметів. Весь мітинговий день там три­ вало богослужіння. О 12:30 із сизого листопадо­ вого туману виплив хресний хід на чолі з кількома священи­ ками. Ходоки з катакомбними обличчями несли свічки, ікони, корогви та співали. Це додало мітингу якогось особливого, можна сказати, сакрального смислу. Попри деякий дисо­ нанс між вірянами та ринкови­ ми торговцями, їх об’єднала спільна біда: тим та іншим дер­ жава залізла в печінки. Серед різношерстої публіки не вгадувалося, хоч як дивно,

— Панотче, скажіть, чи об’єднав Податковий кодекс Україну? — Тихо, тихо, Катеринчук вийшов. — Та всі вони однакові. Юлька б творила те ж саме. — Колесніков каже: ідіть на фабрики! На які фабрики? — Поки не буде суду над ко­ мунізмом, це триватиме, — не вгамовується клобук. — Це тільки якщо хтось із нас фабрику відкриє. На трибунах раз по раз з'яв­ ля­лися лідери опозиції. Юлія Тимошенко виступала хвилин десять. Закликала йти на Бан­ кову, якщо депутати приймуть кодекс. Під час її виступу на­ товп помітно пожвавився, хтось за старою пам’яттю на­ віть скандував: «Разом нас ба­ гато, нас не подолати». Однак говорити про те, що опозиція очолила акцію, все ж таки не

• Арнольд Тойнбі

можна. Багато підприємців пам’ятають, що й «за Юлі» хо­ тіли обмежити єдиний пода­ ток. Скидалося радше, що опо­ зиція намагається примазати­ ся до стихійних протестів. І в цьому, схоже, полягає основний парадокс того, що відбувалося: у цієї акції не було лідера. Жоден впливовий політик, жодна політична пар­ тія не представляє реальних інтересів ринкових торговців, дрібних підприємців, вірян... Мабуть, цей перелік можна продовжувати, допоки в ньому не з’явиться всіх громадян України. Хто, наприклад, від­ стоює інтереси дрібних держ­ службовців? Лідери підприємницьких фе­ дерацій і профспілок визна­ ють, що не очікували такого напливу. І що з ним робити, теж не знають. Попри те, що ввечері у вівторок депутати провели переговори із пред­ ставниками підприємців, сотні торговців розходитися не зби­ раються й готові жити в наме­ тах до перемоги. Схоже, це лише початок масових протес­ тів українців, які зневірилися в чергових реформаторах, і що услід за ринковими торговця­ ми на вулиці вийдуть усі інші. Причому із найрізноманітні­ шими вимогами. Так, того ж дня президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко заявив, що не ви­ ключає проведення масових акцій протестів селян і загаль­ ногалузевого страйку у зв’язку з тим, що уряд квотує експорт сільгосппродукції й не дає аграріям заробляти. У Львові підприємці (і не лише вони) вимагають відставки губерна­ тора, а в Хмельницькому тор­ говці спробували взяти штур­ мом місцеву обладміністрацію. Усі ці дії виходять за рамки протестів проти Податкового кодексу. Звідси висновок: По­ датковий кодекс — це лише привід. А приводів буде ще ба­ гато — досить згадати про під­ готовку Митного й Трудового кодексів. 


епіцентр

протестна хвиля

ВЕЛИКА ДРІБНОБУРЖУАЗНА

«Коли усі права знехтувано, право на повстання стає беззаперечним». • Томас Пейн

Луцьк Більше ста підприємців провели 22 жовтня мітинг на Київській площі проти можливого прий­ няття Податкового кодексу.

Хмельницький

Рівне 16 жовтня понад тисячу підприємців вийшли на мітинг, протестуючи проти податкової сваволі.

Львів

Близько 10 тис. осіб зібралися біля стін облдержадміністрації із плакатами «Податковий кодекс Азарова-Тігіпка — геноцид підприємців», «Ні податковому рабству». Оскільки ніхто з керівництва ОДА до протестувальників не вийшов, натовп вибив двері та вдерлася до будинку адміністрації.

15 і 16 листопада 2 тис. підприємців мітингували, вимагаючи не приймати Податковий кодекс. Мітингувальники несли транспаранти «Влада тисне на малих підприємців», «За чесні податки», «Податковий кодекс Азарова-Тігіпка — вінок на могилу малого бізнесу». У м. Стрий Львівської обл. близько тисячі підприємців перекрили трасу Київ — Чоп.

Мукачеве

Житомир

Тернопіль

10 червня на центральній площі міста кількасот підприємців вимагали полегшити існування підприємництва на Закарпатті та протестували проти можливого прийняття ПК.

У липні підприємці провели попереджувальний пікет біля будівель облради та обладміністрації. 21 жовтня близько 400  підприємців пікетували облраду, протестуючи проти ПК. 4 листопада в місті було закрито всі ринки.

Через участь у протесті в першій половині дня 16 листопада не приймали виклики 10 із 15 міських служб таксі. У м.  Новоград-Волинському (Житомирська область) підприємці закрили магазини, підтримавши всеукраїнську акцію протесту проти Податкового кодексу.

Івано-Франківськ

Вінниця Близько 1 тис. підприємців із плакатами «Податки вище доходів! Дайте нам працювати чесно», «Прийняття Податкового кодексу — злочин проти беззахисного народу України!», «Сьогодні — Податковий, завтра — Трудовий, післязавтра — кріпосне право?!» провели 16 листопада мітинг біля обладміністрації, скандуючи «Ганьба!».

Тисяча підприємців Івано-Франківська вийшли 16 листопада на мітинг проти Податкового кодексу.

Чернівці

ОПИТУВАННЯ КОНТРАКТІВ Протести підприємців проти Податкового кодексу — це: Я цим не цікавлюся 2,9% Початок дрібнобуржуазної революції 64,7%

Надумані та штучні протести мінімізаторів 11,2% Політична акція 21,2%

Майже 5 тис. підприємців провели мітинги проти Податкового кодексу в Чернівцях, близько 3  тис. перекрили рух біля Калиновського ринку.

Одеса 15 листопада 600  підприємців вирушили з Одеси до Києва для участі в акції протесту під ВР.

ВЕРСТАВСЯ НОМЕР * КУ ОЛИ четвер, 18 листопада, ВР повернулася до розгляду

Дані опитування на порталі kontrakty.ua, проводилося 17–18 листопада (загалом 170 голосів).

6

контракти | № 47 | 22.11.2010

Податкового кодексу. Вранці депутати вирішили продовжувати засідання до остаточного прийняття законопроекту у другому читанні; до 14:30 парламентарії затвердили більшість статей, що регулюють роботу спрощенців, проігнорувавши вимоги підприємців, що протестують під ВР. Пікетники мають намір продовжувати акції протесту — докладніше про це можна дізнатися з блогу politiko.com.ua/blogpost46142 і теми 23kat_ua на twitter.com (twitter.com/search? q=%23kat_ua#). Остання надія мітингувальників — вето президента. Однак, судячи з останнього виступу Віктора Януковича (докладніше — на стор. 3), кодекс буде підписано і він набуде чинності з 2011 року.

Херсон 15 жовтня підприємці, які торгують на Дніпровському, Димитрівському й Центральному ринках, мітингували перед будівлею облдержадміністрації, вимагаючи не приймати нового Податкового кодексу без урахування їхніх інтересів. За оцінками правоохоронних органів, у мітингу взяли участь близько 400 осіб.


«Навколо проекту Податкового кодексу дуже багато спекуляцій. Ми всі спостерігали, як минулого тижня у країні намагалися створити протести підприємців. Насправді ці люди, яких змусили зображати цей протест, норм Чернігів 16 листопада близько 500  підПодаткового кодексу не читали», — заявив приємців протестували проти прийняття Податкового кодексу прем’єр-міністр України Микола Азаров, України. Акція почалася на Червоній площі міста, а потім перемісвідкриваючи засідання уряду 10 листопада тилася до будівлі міської ради. У 2010 року. Контракти нарахували понад місті не працюють ринки, частина підприємців поїхала на акцію про90 тис. «спекуляцій», що сталися навколо тесту до Києва. Податкового кодексу з літа цього року. Суми

Київ

Понад 2 тис. підприємців вийшли на мітинг проти прийняття Податкового кодексу. На магазинах міста було розклеєно оголошення «Закрито — я на мітингу. Якщо кодекс приймуть, то закрито назавжди». У попередній акції, 7  жовтня, брали участь близько тисячі підприємців ізСум.

16 листопада близько 40  тис. представників малого й середнього бізнесу майже з усіх великих міст України мітингували під стінами ВР проти прийняття Податкового кодексу. Центр міста було заблоковано, мітингувальники вимагали зняти проект Податкового кодексу з парламентського голосування, виступаючи проти обмеження спрощеної системи оподаткування, ускладнення звітності, запровадження касових апаратів для всіх торговців.

Харків Близько 5 тис. підприємців протестували 16  листопада проти прийняття Податкового кодексу на пл. Свободи. Більшість служб таксі Харкова не приймали замовлень, підтримуючи протестувальників. Близько 300 таксі проїхали колоною цент­ром міста, безупинно сигналячи.

Полтава 4 листопада частина ринків і магазинів у Полтаві й Кременчуці провели попереджувальний страйк, протестуючи проти прийняття Податкового кодексу. 17  листопада полтавські підприємці відправили Азарову й Тігіпку персональні номерні знаки «КАТ 01» і «КАТ 02», які є абревіатурою «Кодекс, Азаров, Тігіпко».

Черкаси 29 жовтня більше тисячі підприємців взяли участь в акції спалення Податкового кодексу під стінами облдержадміністрації.

Кіровоград

Дніпропетровськ

Близько 1,5 тис. підприємців із Кіровограда та районів області 19 жовтня провели мітинг біля обласної адміністрації на вул. Кірова, протестуючи проти Податкового кодексу.

16 листопада близько 500  підприємців провели перед облдержадміністрацією двогодинну акцію протесту проти прийняття Податкового кодексу. Учасники прийшли з державними прапорами та плакатами «Податки більше доходів», «Ні новому Податковому кодексу!». Мітинг підтримали водії таксі.

Запоріжжя Підприємці Запоріжжя зібрали понад 10 тис. підписів представників малого й середнього бізнесу під петицією із проханням не приймати Податковий кодекс.

Миколаїв (Миколаївська область) Понад 5 тис. підприємців провели акцію протесту проти Податкового кодексу. Мітингувальники тримали плакати «Тігіпко гроші відбирає швидко», «Податковий кодекс — це смертний вирок», «Обіцяли податкові канікули, а дали податковий зашморг».

Луганськ 16 листопада близько 1 тис. осіб протестували на Театральній площі проти прийняття ПК. Участь в акції взяли підприємці Краснодону, Ровеньків, Рубіжного, Старобільська, Кремінної, Лисичанська й Луганська. Місяцем раніше в м. Старобільськ Луганської області в аналогічній акції взяли участь понад 1  тис. бізнесменів.

Донецьк Вранці 16 листопада всі служби таксі на дві години припинили роботу на підтримку всеукраїнської акції протесту проти прийняття ПК. Днем раніше облдержадміністрацію пікетували близько 200 осіб із плакатами «Ми не хочемо йти в тінь», «Не дамо поставити себе на коліна», «Донбас проти податкового терору».

Севастополь 19 жовтня в Севастополі близько 300  представників малого й середнього бізнесу провели акцію протесту проти запропонованого владою проекту Податкового кодексу. Протестувальники перекрили рух автотранспорту на одній із центральних вулиць, скандуючи «Ганьба!» і «Платити не будемо!»

Сімферополь 14 жовтня близько 100 представників малого бізнесу із транспарантами «Спрощеній системі оподатковування — так», «Вимагаємо справедливої пенсійної реформи», «Ні тіньовій економіці» протестували на пл. Леніна. За словами учасників, підприємцям найбільшого в місті Центрального ринку заборонили приходити на акцію під загрозою «виникнення проблем із бізнесом».

контракти | № 47 | 22.11.2010

7


епіцентр

протестна хвиля

6–18 листопада 2010 р. близько 100 тис. осіб по всій Україні взяли участь в акціях протесту проти ухвалення Податкового кодексу. Представники малого бізнесу обіцяють провести безстроковий страйк у разі підписання кодексу президентом. Суть вимог протестувальників — збереження спрощеної системи оподаткування, яка дає роботу майже 3 млн українців.

НЕ ВАРТО БУЛО КУРАЖИТИСЯ*

«Відповідальність — це та ціна, яку ми платимо за владу». •

«Ми встановимо найнижчі податки, напевно, найнижчі в Європі».

Вінстон ЧЕРЧІЛЛЬ

Микола Азаров, прем'єр-міністр, 3 вересня 2010 року

*

ЦЕ ВОНИ ТАК ВВАЖАЮТЬ 8

«Всі суб'єкти підприємницької діяльності, починаючи з Auchan і закінчуючи бабусею на базарі, мають платити однакові податки». Борис КолеснІков, віце-прем'єр з Євро-2012, 10.10.2010 р.

«Він винесений на всенародне обговорення. У цілому це перемога бізнесу, інтереси якого ми намагалися максимально відстояти». Олександра Кужель, ексголова Держкомпідприємництва, 08.07.2010 р.

контракти | № 47 | 22.11.2010

10 років тому

«Кого не влаштовує єдиний податок — ставайте юридичною особою». Михайло Бродський, голова Держкомпідприємництва, 17.10.2010 р.

«Я підтверджую, що ми виступаємо за малий бізнес». Віталій Хомутинник, голова податкового комітету ВР, 16.10.2010 р.

Фото Світлани СКРЯБІНОЇ

Фото Світлани СКРЯБІНОЇ

Найцинічніші висловлювання  про Податковий кодекс.

«Ми отримаємо хороший Податковий кодекс». Сергій Тігіпко, віце-прем'єр-міністр, 11.09.2010 р.

«...Вони вимагають залишити дірки в законодавстві, щоб не платити податків». Віктор Янукович, президент, про протестувальників під ВР, 17.11.2010 р.

15 грудня у Києві відбулися багатотисячні демонстрації під гаслом «Україна без Кучми». Кампанія протестів розпочалася після зникнення журналіста Георгія Гонгадзе 16 вересня 2000 року та заяви Олександра Мороза про причетність до цього президента.


епіцентр

О

правова держава

станнім часом диво­ вижно почастішали арешти та затриман­ «...За табеллю про ня відомих політиків ранги імператорський із використанням лейб-кучер має бути спецслужб. Яким чином водій польського політика в чині полковника». Написане без лапок, це речен­ випередив водія політика українського ня напрочуд пасує до сучасної • української дійсності. Між тим, Олексій Оленін, воно мало би бути написане в «Після 1824» лапках, тому що є цитатою зі статті «У Гданську пес співає», опублікованої в польському тиж­ невику «Нє» № 42/2005. Хвиля арештів у Польші почалася 15 ве­ ресня 2005 року з гучного арешту такого собі Мечислава Вахов­ ського, колишнього водія Леха Валенси, колишнього держсек­ ретаря та керівника канцелярії президента Валенси (як тут не згадати справу Луценка, який зробив свого водія Леоніда При­ ступлюка підполковником). Ваховський, як і сам Валенса, не має вищої освіти, так само закінчив лише механікоФігурант багатьох корупційних скандалів у Польщі електричний технікум, так само Мечислав Ваховський починав водієм Леха Валенси працював на верфі, тільки не електриком, а техніком. У ве­ ресні 1980  року Ваховський став особистим водієм Валенси, на той час голови незалежної профспілки «Солідарність». Після оголошення воєнного стану у грудні 1981 року припи­ нив контакти із «Солідарніс­ тю», однак після звільнення Ва­ ленси з табору для інтернова­ них на якийсь час знову став його водієм, а 1989-го — особистим лишив посаду державного міністра в канцелярії президента (Квас­ секретарем. Коли ж Валенса виграв президентські вибори нєвський вступив на посаду президента 23  грудня 1995  року). 1990 року, Ваховський став спочатку заступником державного сек­ Втім, протягом першого президентського строку Кваснєвського ретаря та керівником кабінету президента, а потім і державним Ваховського ніхто не чіпав. Клопоти в колишнього високопостав­ секретарем. Характерно, що за весь час перебування на державних леного водія почалися, коли його особистий ворог Лех Качин­ посадах Ваховський жодного разу не дав офіційного інтерв’ю для ський став міністром юстиції. У 2001  році Качинський публічно назвав Ваховського злочинцем-рецидивістом. Ваховський подав преси, що посилило його імідж «загадкової особистості». Тоді ж, 1991 року, посаду державного секретаря з питань націо­ до суду за наклеп і виграв справу. Подальший хід справи в апеля­ нальної безпеки займав Лех Качинський. Якщо не брати до уваги ційному провадженні зупинила перемога Качинського на прези­ деякі особисті якості Качинського, то саме Ваховський став при­ дентських виборах. Однак арешт Ваховського стався ще до цієї події — Качинський чиною розколу в «Солідарності». Певною мірою Качинського можна зрозуміти — людина без освіти займає вищу державну по­ на той час займав посаду президента (мера) Варшави. Офіційними саду, ніж він, доктор права. І якщо Валенса, теж людина без осві­ звинуваченнями, висунутими Ваховському, були платна протек­ ти, був активним опозиційним діячем, як і Качинський, то діяль­ ція та приховування документів, хоча за кілька місяців до того в ність Ваховського в 1982–1990  роках була далека від активної пресі з’явилися матеріали значно більшого калібру — Ваховського боротьби з режимом. Згодом Качинський пішов з посади й відтоді називали організатором транзиту кокаїну з Латинської Америки перебував в активній опозиції до Валенси та його середовища. На­ через територію Польщі до Німеччини та Голландії. Такі дані ніби­ стільки активній, що 1995-го зняв свою кандидатуру з президент­ то мала американська спецслужба контролю за наркотиками Drug Enforcement Administration. Однак ці звинувачення якось дуже ських виборів на користь конкурентів Валенси. А Валенса, мабуть, не довіряв інтелігентам і з будь-яких питань швидко було знято. 18 січня 2007 року Ваховського знову заареш­ волів консультуватися зі своїм колишнім водієм. Вплив Вахов­ тували спецслужби за звинуваченням у платній протекції — за ського на Валенсу був настільки великим, що його називали й 2 млн злотих він нібито мав допомогти випустити із СІЗО одного «другою людиною в державі», і «сірим кардиналом». Без згоди підозрюваного. За місяць його самого витягнув із СІЗО сам Лех Ваховського зустрітися з президентом не міг навіть голова Націо­ Валенса, внісши заставу в 200 тис. злотих. Процес довго відкладав­ нального банку. Як стверджувалося, особливий вплив колишній ся, з 2 млн злотих залишилося тільки 15 тис., а звинувачення було перекваліфіковано на шахрайство. І хоча судовий розгляд у цій водій мав на спецслужби та армію. У 1993 році Лех Валенса підписав помилування одному з кримі­ справі врешті-решт таки відбувся 17 серпня цього року, наразі не нальних авторитетів Анджею Банасякові (Зелінському) на пріз­ можна сказати ані чим він закінчився, ані що у «справі шофера висько «Соловей». Польські мас-медіа стверджували, що за це Валенси» поставлено крапку. Так чи інакше, а справа шофера Луценка в такому порівнянні помилування було заплачено $150  тис., переданих нібито через  Ваховського. Підтверджень, чи це було справді так, не з’явилося виглядає просто фарсом. — тобто сам факт хабара сумнівів не викликав, а от хто його отри­ мав, прокуратурі з’ясувати не вдалося. Андрій ПОРИТКО, Коли Валенса програв вибори Александру Кваснєвському, зоря заступник головного редактора Ваховського почала заходити. 29 квітня 1996 року він офіційно за­ тижневика «Дебет-Кредит»

Справа шофера

Водії стають довіреними особами можновладців, тому що останні не довіряють інтелігентам

10

контракти | № 47 | 22.11.2010


епіцентр

правова держава Ірина ПЕРЕВОЗЧЕНКО

*За рівнем корупції у 2010 році Україна

посіла 134-те місце серед 178 країн, між Того та Зімбабве, результат дослідження Transparency International.

Найскандальніші підозри в порушенні законів, зловживанні владою та службовим становищем, привласненні держмайна і незаконному використанні бюджетних коштів

У зоні особливої уваги

12

«Ром и пепси-кола — Это все, что нужно Звезде рок-н-ролла». • Майк Науменко та група «Зоопарк»

Юрій Луценко, міністр внутрішніх справ у 2007–2010 роках

Микола Рудьковський, міністр транспорту та зв'язку у 2006–2007 роках

Віктор Балога, глава Секретаріату президента у 2006–2009 роках

Микола Азаров, прем'єр-міністр

Порядок сум

Порядок сум

Порядок сум

Порядок сум

Порядок сум

0,04 млн грн

0,4 млн грн

н/д

91,5 млн грн

100 млн грн

У листопаді 2010 року начальник головного слідчого управління Генпрокуратури Олександр Каліфіцький заявив, що Юрій Луценко, займаючи посаду міністра внутрішніх справ, порушив «усе, що лише можна». Зокрема, Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти екс-міністра за підозрою у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 3  ст. 191 КК). Луценка підозрюють у порушенні правил прийому на роботу, присвоєнні спеціальних звань своєму колишньому водієві, а також «у змові з ним із метою викрасти з держбюджету близько 40  тис. грн». Ексміністр заявив про намір оскаржити порушену стосовно нього кримінальну справу в суді. За словами народного депутата Геннадія Москаля, генпрокуратура вже витратила на експертизу 80  тис. грн, щоб довести причетність Луценка до розтрати держкоштів.

Наприкінці 2007 року столичний слідчий відділ прокуратури за матеріалами СБУ порушив кримінальну справу проти Миколи Рудьковського за підозрою в розтраті держкоштів в особливо великих розмірах (ч. 5  ст. 191  КК) — йому інкримінували незаконне використання 390 тис. грн. За даними слідства, у червні 2007-го Рудьковський літав до Парижа за гроші Мінтрансу. У лютому 2008 року екс-міністра транспорту та зв'язку затримали й узяли під варту, а згодом випустили на волю під підписку про невиїзд за станом здоров'я. У травні 2010-го Печерський райсуд столиці закрив кримінальну справу стосовно Рудьковського. На останніх місцевих виборах екс-міністр очолив список кандидатів у депутати від СПУ до Чернігівської облради.

У лютому 2008 року народний депутат від КПУ Спиридон Кілінкаров вніс постанову про створення слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки фактів порушень законів, корупції, зловживань із боку глави Секретаріату президента Віктора Балоги та його брата, першого заступника голови Закарпатської облдержадміністрації Івана Балоги. У пояснювальній записці до постанови комуніст заявив про «факти систематичних грубих порушень» з боку тоді голови СП. Зокрема, одним із яскравих прикладів розкрадання держмайна, за його даними, став факт відчуження у грудні 2007го керівництвом Мукачевого земельних ділянок і будинків колишніх військових містечок, раніше виведених з-під управління Міноборони, за значно заниженими цінами. Тоді Кабмін доручив КРУ та Держкомзему здійснити перевірку передачі військових містечок у комунальну власність Мукачевого. Але офіційних звинувачень Балозі так і не висунули. А в листопаді 2010  року його призначили міністром з питань надзвичайних ситуацій в уряді Миколи Азарова.

У вересні 2010 року народні депутати від фракції «БЮТБатьківщина» намагалися ініціювати в парламенті питання про відставку Миколи Азарова з посади прем'єр-міністра, звинувачуючи голову уряду в корупційних діях. Депутати посилалися на розслідування інтернет-ви­дан­ня «Українська правда», у якому автор наводить факти причетності прем'єра, який у 1996– 2002 роках очолював ДПАУ, до діяльності благодійного фонду «Професіонал», створеного при податковій. Зокрема, нібито з подачі Азарова 1999-го фонд отримав право на реалізацію конфіскованого податківцями майна. Крім того, у 2000–2004 роках фонд придбав або отримав як подарунки й добровільні пожертвування об'єкти нерухомості в Криму, Західній Україні, Києві. Приблизна оцінка їхньої вартості — близько 91,5  млн грн. Згодом майно БФ «Професіонал» було нібито переписане на структури, афілійовані із членами сім’ї Миколи Азарова. При цьому, за словами народного депутата Віктора Швеця, «чималий бізнес» сім’ї не було згадано в декларації про доходи Азарова, яку він подав при призначенні його на посаду прем'єра.

За інформацією Генпрокуратури, у 2009–2010 роках чиновники Головного управління комунальної власності Києва незаконно продали пакети акцій Київхімволокна, Київміськбуду, Київ водоканалу та Київгазу компанії «Новий регіон» (пов'язують із В'ячеславом Супруненком — зятем Леоніда Черновецького). Крім того, за даними СБУ та прокуратури, чиновників столичної адміністрації викрито в розкраданні майна в особливо великих розмірах, незаконному виділенні землі, шахрайстві тощо. За найскромнішими підрахунками, приблизна оцінка збитку державі становить 100 млн грн. Генпрокуратура, СБУ та правоохоронні органи столиці порушили понад 15 кримінальних справ, під слідством перебувають 22  посадові особи, десятьом висунуто обвинувачення. 16  листопада президент Віктор Янукович своїм указом звільнив Леоніда Черновецького з посади голови Київської міськдержадміністрації, призначивши на цю посаду Олександра Попова. При цьому, за словами прем'єра Миколи Азарова, Черновецький залишається мером, обраним киянами. А Господарський суд столиці в жовтні–листопаді визнав недійсними договори купівлі-продажу 80% акцій Київміськбуду, 25,46% Київводоканалу, 28,46% Київгазу, 51% Київхімволокна.

контракти | № 47 | 22.11.2010

Чиновники адміністрації Леоніда Черновецького (мер Києва)


Ігор Бакай, голова Держуправління справами (ДУС) у 2003–2004 роках

Андрій Клюєв, перший віце-прем'єр

Юлія Тимошенко, прем'єр-міністр у 2007–2010 роках

Павло Лазаренко, прем'єр-міністр у 1996–1997 роках

Порядок сум

Порядок сум

Порядок сум

Порядок сум

Порядок сум

н/д

понад 360 млн грн

370 млн грн

20 млрд грн

$200 млн

Першого віце-прем'єра Андрія Клюєва підозрюють у тому, що він нібито виділив гроші з держбюджету на підтримку свого бізнесу. Провівши власне розслідування, інтернетвидання «Українська правда» з'ясувало, що Комісія з координації заходів, пов'язаних із реалізацією інвестпроектів, яку очолює перший віце-прем'єр, виділила 370 млн грн двом підприємствам. Одне з них, що офіційно належить іноземним інвесторам, а головою його спостережної ради є Сергій Близнюк, син губернатора Донецької області, отримає 172  млн грн на компенсацію відсоткових ставок за кредитами за період 2008–2010  років. Друге підприємство, 75% акцій якого належать австрійській компанії Activ Solar GmbH, отримає 200 млн грн для реалізації інноваційного проекту «створення вертикально інтегрованої компанії з виробниц­ тва фотогальванічної продукції». При цьому, за інформацією «Української правди», підприємство є частиною бізнесу Андрія Клюєва.

«Те, що скоєно злочин — це стовідсотково», — заявив у березні 2010 року голова Рахункової палати Валентин Симоненко, підбиваючи підсумки діяльності уряду Тимошенко. За даними Рахункової палати, при організації тендерних закупівель «протокольними рішеннями» екс-прем'єра Тимошенко та колишнього першого віцепрем'єра Олександра Турчинова, без прийняття відповідних постанов Кабміну, державі лише цього року було заподіяно збитків у розмірі 20  млрд грн. Крім того, за словами Симоненка, стабілізаційний фонд, що був сформований наприкінці 2008-го, «став елементарними кишеньковими грошима уряду, і майже третину його витрачено не за призначенням». У жовтні аудиторська компанія Trout Cacheris PLLC, юридична фірма Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP та агентство розслідувань Kroll Inc. оприлюднили підсумки розслідування діяльності уряду Тимошенко, що виявило факти незаконного розподілу держ­ кош­тів і зловживань із боку посадових осіб колишнього Кабміну, окремих міністерств і приватних корпорацій. Однак поки що стосовно Тимошенко не порушено жодної кримінальної справи.

Після звільнення з посади прем'єра 1997 року Павло Лазаренко пішов в опозицію. У лютому 1999-го генпрокуратура порушила стосовно експрем'єра кримінальну справу за кількома статтями КК — йому інкримінували «розкрадання державного або колективного майна в особливо великих розмірах», «приховування валютної виручки», «зловживання владою або посадовим становищем». Павла Івановича оголосили в міжнародний розшук. 20 лютого 1999 року Лазаренка затримали в аеропорті НьюЙорка за порушення візового режиму, за підозрою у спробі нелегально проникнути в США. У серпні 2006-го його було засуджено Каліфорнійським судом до дев'яти років в'язниці. А у 2007-му Павло Лазаренко потрапив до десятки найкорумпованіших світових лідерів, за оцінкою експертів ООН і СБ, — за два роки свого прем'єрства він викрав близько $200  млн (0,4% ВВП України). У червні 2010-го Мін'юст відновив роботу з пошуку можливостей повернення коштів, викрадених з держбюджету екс-прем'єром.

У 2009 році Кабмін Тимошенко вирішив повернути у держвласність урядову резиденцію «Межигір’я» загальною площею 140  га, яку нібито незаконно передали у приватні руки. За інформацією інтернетвидання «Українська правда», колишню урядову резиденцію розділено між трьома суб'єктами — ТОВ «Танталіт» (129  га), благодійним фондом «Відродження України» (7,6 га) і Віктором Януковичем. Сам Вік­тор Федорович не раз заявляв, що на законних підставах мешкає в домі на території резиденції «Межигір’я», яку він спочатку орендував за 9–12 тис. грн на місяць, а пізніше викупив. За офіційною версією, до інших об'єктів та орендарів землі в Межигір’ї президент стосунку не має. У січні 2010  року у Верховній Раді було створено тимчасову слідчу комісію з питань перевірки законності передачі майна й земельних ділянок урядової резиденції «Межигір’я» Віктору Януковичу. Але вже у травні спікер парламенту Володимир Литвин заявив, що комісія припинила свою діяльність. Президент і далі живе в резиденції, а фірми, які орендують там землі за безцінь, розгортають будівництво різних об'єктів.

У лютому 2005 року голова спеціальної контрольної комісії Верховної Ради з питань приватизації народний депутат Валентина Семенюк заявила про наявність фактів того, що Бакай особисто підписував розпорядження про продаж об'єктів, зокрема дитячого туберкульозного санаторію. У березні того ж року міністр внут­рішніх справ Юрій Луценко заявив, що під час керівництва ДУС Бакаєм було розкрадено 319  млн грн. Зокрема, було ухвалено незаконні рішення про відчуження держмайна київських готелів «Дніпро» та «Україна», санаторіїв «Гурзуфський», «Пушкіно», комплексів «Форос», «Дніпро», «Зорі України». У травні 2005  року МВС України оголосило екс-голову ДУС Ігоря Бакая в міждержавний розшук — йому інкримінували злочини, передбачені ч. 2 ст. 364 і ч. 3 ст. 365  КК (зловживання службовим становищем і перевищення службових повноважень), які завдали шкоди державі в розмірі 363,5  млн грн. Щоправда, до кримінальної відповідальності Ігоря Бакая так і не притягнули, а в березні 2010-го кримінальні справи проти ексголови ДУС закрив Печерський райсуд столиці.

контракти | № 47 | 22.11.2010

Використано дані інформаційних агентств «Інтерфакс-Україна» та «Українські новини», а також інтернет-видання «Українська правда».

Віктор Янукович, президент

13


епіцентр

правова держава Володимир ЗОЛОТОРЬОВ

*Усі знають, що давати хабарі

погано, але дають їх, усі знають, що погано хабарничати, але беруть. Яка традиція, що виникне в такому суспільстві?

Про що свідчить кримінальна справа проти Юрія Луценка

Закон проти права Нещодавно Юрія Луценка звинуватили в тому, що на посаді міністра він позичив у держави 40 тис. грн. Коли я почув про цю історію, у мене, за всієї моєї байдужості до постаті Луценка, з’явилося відчуття несправедливості. Звідки воно взялося? Адже закон один для всіх, він, щоправда, дура, але це тому, що, як відомо, лекс. Чи правомірне це відчуття? Що воно означає? Помізкувавши, я зрозумів, що відчуття із приводу 40 тисяч Луценка — гарний приклад того, що інші народи назвали б беззаконням. Чому? Тому, що право та закон — це геть різні речі. Різні речі Прикладів масових беззаконь на основі закону скільки завгодно. Радянський Союз із його відсутністю права на захист, «трійками» та іншими судовими знахідками — чудовий приклад. Але найкращі в цій категорії все ж таки німецькофашистські загарбники. Вони, на відміну від сталінських комуністів, були чесними людьми й не видавали одне за інше. Правознавці (я сподіваюся) вив­ чають німецько-фашист­сь­кий закон «Про захист німецької крові та німецької честі» 1935 року випуску та інші чесні закони, за якими можна (і слід) було переслідувати всіляких інородців, що заважають добре жити, доносити на неправильних німців тощо. Гітлер, як щирий арієць, у 1934  році спочатку скасував усякі ліберальні дурості в німецькій конституції, а вже потім почали видаватися відповідні закони. Тобто з погляду «права», як його розуміють у нас, усе в камрада Шикльгрубера було гладко донезмоги. Звідки береться право Як вчить нас австрійська школа, а точніше добра філософська традиція, який вже казна скільки років, право виникає, а не створюється. Це

14

контракти | № 47 | 22.11.2010

визнають усі, у кого нормально з логікою й аналізом, навіть Енгельс, як говорять знавці, висловлювався в такому ж дусі, коли Маркс не чув. Або навпаки. Загалом право, говорять нам, — це така природно виникаюча система відносин у суспільстві. Такі природні системи відносин дуже сильні. Часом вони

Тут ми бачимо перші, найдавніші системи відносин: звичаї та традиції. Але постає питання — як відрізнити право від традиції та звичаю? Є лише одне джерело права загалом — це право власності. І саме це дозволяє відрізнити право від інших інститутів. Починається все із права власності на самого себе, права на

Люди бажають, щоб законів було більше. Проте з часом закономанія виллється в утиснення їхніх прав державою

Право породжується діями людей, а закони — політичними забаганками законодавців сильніші за воєнну необхідність. Наведу як приклад байку про унсовців на грузинськоабхазькій війні. Прийшли унсовці на лінію фронту. Запитують у грузинів — де, мовляв, тут що, показуйте. Грузини й кажуть — це мовляв, позиції противника, це в них там вогневі точки, а ось тут у них штаб. Унсовці дивляться на штаб, а він виявляється не те що в зоні прямої видимості, а в зоні прицільного вогню із гранатомета. Тобто зовсім поруч. «То давайте ж, — закликають унсовці, — пульнемо в цей штаб із гранатомета — дивіться, як він зручно тут стоїть!» «Ні, — відповідають грузини, — ти що! Це ж будинок такої шанованої людини!»

своє тіло, право ворушити ногами й руками та навіть думати головою. Перший теоретик природного права, англійський філософ Джон Локк, схоже, першим сформулював цей закон, але він уже давно існував у людській практиці і був причиною того, що називається правом. Право власності на самого себе і є тим самим природним правом, про яке багатьом доводилося чути. Право власності на самого себе — основа природного механізму узгодженості суспільства, яке волею долі складається із власників. Воно знаходить своє втілення в моральних максимах і теорії суспільного договору. «Не вбивай» і «не кради» — це дві формули того

«Звичаї — це люди, закони — розум країни. Звичаї часто жорстокіші від законів. Звичаї, часто нерозумні, беруть гору над законами». • Оноре де Бальзак

самого права власності. Фрази на кшталт «свобода мого кулака закінчується там, де починається ніс іншого джентльмена» або золоте правило «не роби іншому того, що не хотів би, щоб зробили тобі» говорять про те саме — про право власності. Право як суспільний інститут виникло завдяки феномену власності хоча б на власне тіло. Право — це інститут, що забезпечує право власності та встановлює його у спірних випадках. Тепер ми підходимо до вкрай важливого висновку. У праві ми всі діємо як власники й саме ця обставина зрівнює нас. У нашому повсякденному житті право живе у вигляді уявлень про справедливість. Право не є цими уявленнями, але воно в них виражається. Зрозуміло, що формулювання цих уявлень можуть бути найрізноманітнішими й найчастіше бувають наївно-меркантильними. Однак в основі все одно лежить право як природна соціальна система регулювання відносин власників, відтак і ідея рівності цих власників у праві. Звідки береться закон Припустімо, у певній місцевості існує правова норма їздити лівою стороною дороги. Вона ніде не зафіксована, просто так прийнято й усе. У разі дорожньої пригоди, пов'язаної з тим, що один з учасників руху їхав не по своїй стороні, зацікавлені особи можуть а) роз'їхатися, якщо вони вважають, що права власності не були порушені, б) натовкти одне одному пики для самозадоволення й у такий спосіб вичерпати інцидент, в) звернутися до судді, який має вирішити їхню суперечку. У суддів із часом накопичуються результати рішень за подібними справами, тож у зрозумілих цілях зручності їх уза-


гальнюють і записують. Ми знаємо про книги брегонів — ірландських юристів, які протягом щонайменше тисячі років узагальнювали юридичну практику. Схожа ситуація в Англії з її common law. Ось ці самі записи, ця спроба формалізації, причому не так самого права, як його застосування, й називається законом у його найпершому й найрозумнішому значенні. Припустімо, що в нас тепер є держава, яка «узаконила закони», тобто заявила (і підтвердила на практиці), що вона силоміць підтримуватиме деякі суспільні правила. У випадку з нашою аварією на дорозі з'я­ вить­ся поліцейський, який передусім скаже одному з учасників, що той не правий тому, що їхав не по своїй стороні дороги. До суду справа дійде лише в разі особливої завзятості однієї зі сторін. Поліцейського послухають тому, що він стверджує загальноприйняту правову норму, за ним авторитет і сила держави. Закони, прийняті державою, існують (тобто визнаються людьми та є керівництвом у їхній поведінці) тому, що вони зручні й сильно спрощують справу. Однак закони, ухвалені державою, матимуть авторитет і виконуватимуться в тому разі, якщо вони відповідають фактичному природному праву. Наприклад, право власності на житло виникло в пізньому СРСР. Квартири спочатку «мінялися», а потім відкрито продавалися й переходили у володіння іншої сторони.

Жодного законодавства щодо цього не було, а те, що було, не оперувало поняттям власності. Але право власності на житло вже фактично існувало й ніким не ставилося під сумнів. Потім відбулося узаконювання цього права, тобто держава узялася забезпечувати й захищати його. Це рідкісний приклад правильної поведінки держави. Закон наосліп Усі знають, що давати хабарі погано, але дають їх, усі знають, що погано хабарничати, але беруть. Яка традиція виникне в такому суспільстві? Правильно, хабарницька. Суспільства, у яких традиції сильніші за право й вищі за будьякі цілі (згадаємо грузинів та унсовців), прийнято називати традиційними. Право породжується діями людей. Закони у традиційних суспільствах породжуються політичними забаганками законодавців. Будь-який природний соціальний інститут (традиції, звичаї, природні права) сильніший від закону. І особ­ ливо право, і особливо в тій частині, що безпосередньо пов'язана із правами власності. У конкуренції закону й природних норм права, традицій і звичаїв і полягає суть більшості політичних та економічних конфліктів у нинішній Україні. Багатьма ця конкуренція не усвідомлюється. Коріння такого стану справ сягає далеко в радянське минуле. Ми розвивалися в СРСР і вижили в перебудову лише

завдяки праву та іншим незаконним і неформальним інститутам суспільства. Але ось уже 20 років ми не помічаємо того, як ми чинимо, й не замислюємося, чому ми так чинимо. Ми бажаємо одного — законів і ще більше законів! Наші депутати змагаються, хто більше запропонує різних забаганок, а ми палко підтримуємо їхні починання. Ми є авторами найбільшої дурості сучасності: «у нас закони гарні, тільки виконавці погані» та її зовсім уже безнадійної версії «у нас закони погані й виконавці погані». Ми не бажаємо помічати того, чим ми користуємося щодня, того, що багато разів допомагало нам вижити, — норм природного права та здорового глузду. Поки ми думаємо Оскільки держава видає закони й вона ж має монополію на насильство, наша держава, а точніше, її представники, стають власниками й дилерами закону. Це дозволяє їм регулярно зневажати право. Далі вступає у справу схема «а хто сторожитиме сторожів?» Не помічаючи права (але, завважмо, регулярно потерпаючи від його попрання), наші люди вимагають поставити сторожів до сторожів, тобто вимагають ще більше законів. Закони радісно випускаються й державні мужі отримують нові можливості зневажати право. Це зачароване коло. Зараз у нас борються дві традиції. Корупція й закономанія.

У німецьких фашистів закономанія перемогла, якби в них була традиція корупції, це б урятувало багато життів. Перемога закономанії ще нічого не означає. Ті, хто в курсі існування права, чудово розуміють, що Німеччина закінчила б так само, як СРСР, оскільки все це нацистське божевілля суперечило праву, тобто природі людини та відносинам, що виникають у зв'язку із цим. Є навіть кілька фільмівантиутопій на цю тему. Загалом, право все одно розламує всі штучні політичні забаганки, хоч би на яке насильство вони спиралися. Право працює, повторю, тому, що воно створюється діями людей, а не їх забаганками. Ну а до чого ж тут Луценко? А ось до чого. Що дає нам підстави говорити про неправовий випадок у зв’язку з репресіями проти Луценка? Знання того, що законом у нас є не закон, а думка держави. Знан­ ня того, що наше законодавство настільки суперечливе, що кожен може опинитися вин­ним в тому, чого не робив. Знання того, що цей ризик для вищих чиновників найбільший. Знання того, що Луценко вважається опозиціонером, а нинішня держава — власник і дилер законів — чомусь не любить опозиціонерів. І якщо, читаючи про 40 тисяч Луценка, ви відчуваєте дискомфорт — природне право ще працює. Ну а як же бути з корупціонерами? Та ніяк. Боротися треба не з ними, а із законами та державами, які придушують природне право. 

Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193

контракти | № 47 | 22.11.2010

15


епіцентр

знайшли героя Розмовляв Сергій Примаков

*Чому ми не використовуємо

досвід американців? Адже там є презумпція податкової винності.

Начальник податкової міліції України Віктор Шейбут має намір підключити касові апарати до інтернету

Фото Олександра НІКОЛАЄНКА

10 СЕКУНД НА ЧИТАННЯ

Генерал у мережі

? Останнім часом ДПАУ і Держмитслужба посилили контроль над імпортними потоками. І це, здається, лише початок? — Так, у нас є цілком конкретна пропозиція щодо товарів народного споживання, які реалізуються з гарантійними талонами. Інвойси на таку продукцію найчастіше занижуються: холодильники, телевізори завозяться по $10, із цих сум сплачуються податки, а потім фірма, так звана яма, перепродає товар по $400 і за деякий час зникає. Тож ми пропонуємо запровадити гарантійні талони суворої звітності — вони мають бути номерними та друкуватися на поліграфкомбінаті «Україна», як акцизні марки. Їх видаватимуть на імпортовану продукцію одразу при перетині кордону. І все — ми переможемо контрабанду. Гарантійний талон, виготовлений на ксероксі, як зараз, одразу її виказуватиме. Я впевнений, що тоді запрацюють гарячі лінії, буде організовано контрольні закупівлі. Якщо перевіряльнику видадуть липову гарантію, це вже буде зафіксоване порушення. І ще одне, на мій погляд, просто чудове нововведення. Кожен касовий апарат — державним коштом — обладнати спеціальним пристроєм із виходом до інтернету. Інформація про всі покупки накопичуватиметься в апараті і раз на півгодини-годину надходитиме на сервер ДПАУ. Ми знатимемо, скільки продано хліба, мила, ковбаси тощо. Ми будемо знати все. Але що ви думаєте? Комусь це не

16

контракти | № 47 | 22.11.2010

Віктор Шейбут розповів Контрактам, що: 1) гарантійні талони суворої звітності переможуть контрабанду 2) ларьки податковій міліції не цікаві 3) взимку перевірятиме курорти Закарпаття 4) податкова амністія необхідна

подобається. «Як це ви будете знати все?! Це не пройде!» Адже тоді й запитань не виникатиме, як ти міг, наприклад, продати 10 тис. французьких парфумів, якщо митниця повідомляє, що завіз лише 2 тис. Решта — конт­ рабанда. ? Касові апарати з виходом до інтернету — це світовий досвід чи ваше ноу-хау? — Звісно, світовий досвід. Ми ж ідемо до Євросоюзу, то

давайте й застосовувати їхні напрацювання. Адже поки що ми тільки за споживанням наближаємося до європейців, а за податками — ні. Нововведенням із касовими апаратами знищуються вся ліва готівка, весь неврахований товар, вся контрабанда. Наші працівники отримають змогу не виходити на перевірки! Досить буде знайти в базі підприємство та звірити чеки й дані

митниці. Ті компанії, у яких все збігатиметься, нас не цікавитимуть. А якщо виникнуть розбіжності, одразу розберемося. У нас також є ідея безконтактної звітності. Усі прояви корупції пов'язано з особистим контактом того, хто перевіряє, і того, кого перевіряють. А так ми знімемо цю проблему. ? Але ж касові апарати встановлено не в усіх торговельних точках. — Ми не перевіряємо ларьки. Ми більше часу на них витрачаємо, ніж отримуємо надходжень до бюджету. Сконцентруємося на великих об'єктах. ? Одна з основних проблем великих платників податків — невідшкодування ПДВ. Причому претензії до ДПАУ й уряду висувають навіть іноземні інвестори. — Так, у них є нарікання, але в нас до них теж є претенВіктор Шейбут наполягає на податковій амністії


що програму справді було відправлено реальному замовникові, досить складно. Щоб переконатися, що це не спосіб відмивання грошей, ми залучаємо фахівців, знімаємо інформацію із серверів... А для цього необхідні спеціальні знання. В галузі реклами теж є цікаві прецеденти: хтось зробив рекламний ролик і отримав знову ж таки багатотисячний гонорар. Як перевірити? Це все зав­ дання цього управління. Наш інтелектуальний спецназ. ? Податкова росте в інтелектуальному плані? — Звісно, не можна нам стояти на місці. Шукаємо тих, хто добре знається на кіберзлочинах, економіку добре знає. Оперативній роботі ми їх навчимо. ? Як ви вважаєте, чи потрібна країні податкова амністія? — Ми наполягаємо на податковій амністії — нам потрібна точка відліку. Слід зізнатися самим собі — колосальну кількість грошей вивезено за кордон, вкрадено й привласнено з 1991 року.

З 1 грудня по 1 березня операція «Курорт» проводитиметься в Закарпатті дізнаються про цю операцію, це вже їх дисциплінуватиме. ? У податковій міліції створено спеціальний підрозділ, що займається розслідуванням дій організованих злочинних груп у фінансовій сфері, у сфері інтелектуальної власності. Чим конкретно займається цей підрозділ? — Я дав завдання перед управліннями спеціальних розслідувань у першу чергу приділяти увагу порушенням у бюджет­н ій сфері. Крім того, це управління також бореться з комп'ютер­н и­м и злочинами, махінаціями з електронними платіжними картками, злочинами у сферах інтелектуальної власності, розміщення реклами. Наприклад, компанія продає через інтернет за кордон комп'ю­т ер­н у програму та заявляє, що отримує за це $500 млн. Так, розробник може оцінити роботу в таку суму. Але пересвідчитися,

Слід оголосити — чи то 1 січня, чи то 1 квітня: «Якщо заплатите 4% з будь-якої заявленої суми — її буде легалізовано». Сказати це так, щоб повірили. І гроші рікою пол­ лються до України. Багато хто має капітали, але боїться завезти. І ми можемо наповнити бюджет: навіть 4% — це будуть мільйонні суми. Запровадили податкову декларацію, але користі від неї... Адже звітують лише про доходи за минулий рік. Запитуємо, чому ви витратили стільки, а отримали стільки. І починають нам розповідати легенди про те, що до 1991  року займався фарцовкою, отримав спадщину від бабусі тощо і ось, нарешті, вирішив легалізуватися. Адже за злочин, скоєний до 1991  року, я нічого не можу зробити. А після податкової амністії нічого приховати вже не вдасться — усе треба буде декларувати та сплачувати податки. 

Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195 Для регіональних РА: (322) 702262, 762905

зії. Відповісте на наші запитання щодо виявлених розбіжностей — і ми вам повернемо цей ПДВ. Адже іноземні інвестори теж навчилися накручувати ПДВ. Усі ми чекаємо, коли ПДВ відшкодовуватиметься автоматично, безліч проблем тоді розв’я­ жуться самі. Слід буде встановити серйозні бар'єри для махінаторів, але ці бар'єри не мають затягувати процес відшкодування. Визначено, наприклад, протягом 40 днів повернути — ось і повертатимемо. ? ДПАУ проводила спеціальну операцію «Крим», ви боролися саме з дрібними неплатниками — незареєстрованними кафе, готелями без ліцензій. Чи був у цьому сенс? — Я вам більше скажу, ми тепер проводитимемо операцію «Курорт» і взимку — з 1  грудня по 1  березня, сконцентруємося на курортах Закарпаття. Але наша мета — не штрафувати порушників, а запобігати порушенням. Якщо власники колиб, готелів, бугельних підйомників


епіцентр

законодавча влада Павло СЄРОВ

*Суперечки можуть призвести до владної кризи й

нервового тику в Миколи Азарова, який планує прийняти бюджет на наступний рік без будь-яких ускладнень у вигляді виборів. Грошей-то, чесно кажучи, таки катма. Азаров завжди радий про це повідомити.

«Далі їдеш — тихше будеш!»

Чому парламентські вибори хочуть провести 2012 року

Кон'юнктура вибору За знову чинним Основним Законом наступні парламентські вибори мають відбутися однозначно 2011 року. Але якби Конституційний Суд не скасував попередню Конституцію (що теж нонсенс), то вибори народних депутатів відбулися б 2012-го. А оскільки саме скасування Конституції є антиконституційним рішенням, то рішення КС неоднозначні. Словом, питання про дату проведення наступних парламентських виборів усе ще є дискусійним. Як і вся політика в цій країні, рішення залежатиме від кон'юнктури. Президент поки що розмірковує.

2011 рік Давай зробимо це   швидко Поведінка у стилі «буря й натиск» давно приписується главі держави. Проте наш гарант останнім часом став ухвалювати рішення аж ніяк не з такою «ведмежою грацією», як можна було очікувати ще нещодавно, після харківських угод. Він знає справжні підсумки виборів і справжні рейтинги своєї партії. Хоча аргументація прихильників виборів 2011  року — а серед них віце-спікер Микола Томенко називав навіть Сергія Льовочкіна і Валерія Хорошковського — може дійти до серця президента. Аргумент перший. Вибори показали можливості змішаної системи та її корисність для влади. Залишилось запровадити таку саму систему на виборах до парламенту — і «все буде, як за Кучми», навіть краще. Партія регіонів може отримати потрібну їй кількість голосів за рахунок мажоритарників. Аргумент другий. Штаби Партії регіонів відмобілізовано, і їх не доведеться розпускати. Перерва в кампанії загрожує втратою набутих можливостей, зокрема й «правильного» підрахунку голосів.

18

контракти | № 47 | 22.11.2010

Аргумент третій. За два роки до осені 2012-го може статися непередбачуване переформатування серед олігархів. Можуть розпочатися олігархічні війни, перші громи яких вже чути у вкиданні інформації про розбіжності президента з Ринатом Ахметовим, про конфлікт Дмит­ра Фірташа з Андрієм Клюєвим тощо. Поки битва титанів і фінансистів не розпочалася, розумніше провести «швидкі» вибори. Аргумент четвертий. Вибори будуть формально законними, якщо виходити з логіки повернутої Конституції 1996 року. Тобто їх проведення не викличе нарікань Заходу в недемократичності. Що тим більш потрібне після того, як наші цивілізовані друзі склали думку про характер місцевих виборів.

На цю суму аргументів знаходяться не менш вагомі контраргументи. Контраргумент перший. Рейтинг партії влади впав, і Янукович про це знає. Наскільки чітко спрацює адмінресурс — невідомо. Тепер ставки в рази вищі. З урахуванням чинника мажоритарників потрібного результату досягти можливо, але мажоритарники — люди примхливі, а у випадку з ВР ще й багаті — на порядки багатші, ніж ті, хто балотувався на місцях. Зараз на вибори побіжить весь український бізнес, щоб отримати недоторканність в умовах «азаровщини». Не всі ці люди попов­нюватимуть лави ПР — вона не гумова. «Сильна Україна» спрацювала слабо, отже до Тігіпка серйозні люди не підуть.

• Дон Амінадо

А ось опозиціонери із задоволенням дадуть прохідні місця «грошовим мішкам». Звісно, у новому парламенті ці «мішки» можуть одразу ж забути про свій партійний дах і почати співпрацювати з владою. Тобто, поки рейтинги опозиційних партій свіжі, ясно, що вкладатися потрібно, наприклад, у проекти «Яценюк» і «Тягнибок». Контраргумент другий. За підсумками виборів у парламенті опиняться нові групи й партії, поведінку яких неможливо передбачити. І Яценюк, і Тігіпко, і, звісно ж, Тягнибок аж ніяк не створять у ВР бажаної стабільності. Кожен хотітиме свій шматочок пирога. У разі неотримання цього шматочка парламент стане фрондувати й не піддаватися управлінню з

Дві виборчі кампанії поспіль є серйозним навантаженням на гаманці спонсорів, які до цього вкладалися ще й у президентські вибори

За закони українські депутати готові й «моргала выколоть», і «пасть порвать»


Банкової. Тим більше, що у списках партій будуть бізнесмени, яким потрібно вирішувати питання. У підсумку Віктор Федорович отримає «кучмівський» парламент, завжди готовий до нелояльності. Контраргумент третій. Персоналістський. Це знову про Неї. «Вона» проходить до парламенту та проводить із собою Олександра Турчинова, а може і Юрія Луценка. Про посадку цієї трійці можна буде забути. Мало того — переслідування стануть тлом їхньої виборчої кампанії. Навіть якщо Луценко й Турчинову встигнуть «впаяти» умовні або навіть реальні строки, Тимошенко зачепити не встигнуть. Вона отримає трибуну парламенту, а Янукович і ПР — голов­ний біль. До того ж, її можуть підтримати будь-які незадоволені олігархи та просто заможні люди, які відчувають загрозу з боку влади. Де гарантії, що за якимись схемами їй не прийдуть гроші від Ахметова або Коломойського? А дехто може й офіційно вкластися в її кампанію за прохідне місце у списку. Тимошенко, хоч би що вона говорила про чистку лав, знову готова прийняти всіх охочих. Контраргумент четвертий. Парламент може «брикнутися» та заявити, що на вибори 2011 року немає грошей. Так, зараз ВР максимально лояльна. Але тривати це може рівно до урізання повноважень на рік. Суперечки можуть призвести до владної кризи й нервового тику в Миколи Азарова, який планує прийняти бюджет на наступний рік без будь-яких ускладнень у вигляді виборів. Грошей-то, чесно кажучи, таки катма. Азаров завжди радий про це повідомити.

2012 рік Поспішай повільно Аргументація на користь осені-2012  має радше стратегічний, ніж тактичний характер. Вона передбачає стабільність на всіх рівнях: між президентом та олігархами, в олігархату між собою, між владою й суспільством, опозицією та владою. Аргумент перший. Проведення виборів через півтора року дасть владі змогу наростити зайвий фінансовий жирок, кош­том якого ці вибори й буде проведено. Дві кампанії поспіль — навантаження на га-

Поки рейтинги опозиційних партій свіжі, вкладатися слід у проекти «Яценюк» і «Тягнибок» манці спонсорів, які до цього вкладалися ще й у президентські вибори. До того ж, у країні все ж таки не найкраща економічна кон'юнктура. Та й результати місцевих виборів змушують багатьох регіоналів відволіктися на розпилювання отриманих ними локальних активів. Відриватися від цього захопливого заняття заради фінансування швидких виборів у 2011 році їм не хочеться. Аргумент другий. Вибори у 2012-му дають змогу уникнути конфліктів із союзниками по колишній коаліції і роблять парламент лояльним у результаті продовження повноважень. Влада покаже, що виконує власні обіцянки. Аргумент третій. Перенесення виборів на 2012  рік дозволить вирішити «проблему Ти­ мошенко» та «проблему Тягнибока» — два головні політичні питання, що стоять перед владою. Головна опозиціонерка до того часу, можливо, отримає умовний строк, який виведе її з гри (справжнього ув'язнення не станеться саме через небажання підвищувати її популярність), а її соратники можуть сісти цілком реально. Що сто-

сується Тягнибока, то, судячи з усього, щодо нього поки що немає рішення. З одного боку, двох років досить для дискредитації будь-якого політичного проекту. З іншого — надто довго лякати обивателя південного сходу крайніми націоналістами небезпечно для самої влади: підвищена увага створює рекламу самому Тягнибоку та робить його проходження до парламенту неминучим. Аргумент четвертий. Комісія щодо вдосконалення виборчого законодавства, яку створив Вік­тор Янукович, має працювати до травня 2012 року. Створення цієї комісії — «парасолька» від закидів Заходу, яка дозволяє обійти необхідність виборів у 2011  році. До комісії увійшли, зокрема, й міжнародні експерти. Це означає, що панам експертам можна буде пояснити відмову від проведення виборів у 2011-му бажанням доопрацювати законодавство відповідно до побажань Заходу. Контраргумент перший. Рейтинги влади падають і падатимуть. Замість однієї зими мине дві, плюс виразно проявляться наслідки азаровських реформ і Податкового кодексу. Протест-

ний рейтинг буде високим, бажання змінити парламентаріїв — тим більше. Дрів у багаття підкидатиме опозиція і — можливо — ображені олігархи. У результаті до 2012 року отримаємо не заспокоєну у стагнації країну, а зубожілих і озлоблених виборців, готових відстоювати свій вибір, особливо якщо влада вдасться до знайомого стилю фальсифікацій. Контраргумент другий. У червні 2012  року відбуватиметься чемпіонат Європи з футболу. Це дійство буде апофеозом показухи, але також можливістю продемонструвати нашим західним гостям, що Україна — це не якась Уганда з непередбачуваним диктатором на чолі, а все ж таки європейська держава. Щоб показати відкритість і позбавити опозицію можливості влаштувати під час народного свята шоу з дискредитації режиму, до того часу бажано вже мати визначеність у політичному плані. До того ж, ресурси влади зараз спрямовані, зокрема, і на підготовку до чемпіонату. Дві такі витратні статті в одному році можуть призвести до сумнівних результатів у кожному з випадків. *** Судячи з усього, все ж таки буде ухвалено рішення КС на користь проведення виборів 2012 року. Владі потрібно перевірити міцність вибудуваної на місцевих виборах вертикалі, а за кілька зимових місяців цього не зробиш. Що стосується конфліктів усередині партії влади, то ці два роки саме й стануть іспитом для президента на його відповідність голов­ній функції — бути останньою інстанцією при ухваленні рішень. Зараз він упевнений, що впорається з усіма фрондами всередині ПР. І ця позиція, так само як і розуміння, що вирішити питання Тимошенко, Тягнибока й опозиції в цілому можна лише в середньостроковій перспективі, змушують його не квапитися з виборами. До того ж, якщо на проведенні виборів 2011 року наполягає саме група Льовочкіна — Хорошковського, це означає, що вони не дуже впевнені у збереженні своїх позицій на тривалий термін. А невпевнені люди, хай навіть і найбільш наближені, гаранту не потрібні. Тож краще не поспішати. Коли Вік­ тор Федорович не квапиться, у нього, як свідчить практика, все виходить дещо краще, ніж у стилі «бліцкриг».  контракти | № 47 | 22.11.2010

19


епіцентр

К

кут зору

оли опозиційний політик Бойко Борисов став новим прем'єрміністром Болгарії, угоду між Москвою та Софією про будівництво гаЧому Росія здешевлює газ Болгарії, а не Україні зопроводу «Південний потік» було майже досягнуто. У Росії склалися, можна сказати, корпоративні відносини із прем'є­ ром лівого уряду Болгарії Сергієм Станішевим. Остан­ній був добрим другом багатьох російських політиків і навіть мав друге громадянство — Російської Федерації. Але саме ця корпоративність і спонукала Борисова порушити питання про відповідність досягнутих угод національним інтересам країни і розпочати їх перевірку. Не можна сказати, що в Мос­к­­­ ві до рішення нової болгарської влади поставилися з великим ентузіазмом. Болгарського прем'єра критикували і у хмарочосі Газпрому, і у ЗМІ. Болгарське прагнення перевірити вже досягнуті угоди ставило під питання самі перспективи буГазові переговори дівництва Південного потоку. Росії постійно Але саме з цих причин відмовидивують новими тися від переговорів із Софією учасниками Москва не могла. Плани будівництва Південного потоку через Румунію могли б зробити значно дорожчим весь проект — хоча Софію спочатку й лякали Бухарестом. У результаті було досягнуто нової угоди, підписаної у присутності Володимира Путіна, який прибув до Софії, та Бойко Борисова. Сторони затвердили статут болгарського підрозділу Південного потоку, що й займеться реалізацією проекту. Завершити створення спільного підприємства, у якому в кожної зі сторін буде по 50%, передбачається до З Україною все інакше — і я б не звинувачував у цьому Росію. кінця листопада. При цьому з п'яти місць у раді директорів нового підприємства Болгарія отримає три, а її представник очо- Як відомо, головними пропозиціями Віктора Януковича є припинення будівництва Південного потоку та здешевлення російськолить цю раду. Але й це ще не все. Підприємство «Газпром експорт» запро- го газу шляхом зміни формули. А що ми бачимо в підсумку? У понувало Болгарії пакетну угоду, що передбачає зниження цін підсумку Росія готова здешевити газ для Болгарії в обмін на згоду на 5–7% до кінця 2012 року. І хоча прем'єр-міністр Володимир останньої з будівництвом Південного потоку. І дивуватися цьому не слід. Бойко Борисов з першого дня свого Путін і голова правління Газпрому Олексій Міллер запевняють, що ця пропозиція не має жодного стосунку до Південного приходу до влади зайняв стосовно Росії жорстку позицію й таким потоку, ясно, що її зробили саме для того, щоб Софія погодила- чином досяг перегляду самого корпоративного характеру ся брати участь у будівництві газопроводу. А це чималі гроші. російсько-болгарських відносин минулих років. Віктор Янукович У липні Булгаргаз стверджував, що російський газ на кордоні також не був задоволений домовленостями між Володимиром ПуБолгарії коштує $338,4 за 1 тис. куб. З урахуванням поставок у тіним та Юлією Тимошенко, він критикував їх і, по суті, теж ввамайже 3  млрд кубометрів на рік знижка коштуватиме Газпро- жав корпоративними. Але замість того, щоб зайняти таку ж жорму $140  млн у 2011–2012  роках. Але ж слід згадати ще й про стку позицію, як Борисов, і домогтися зміни цінової формули, ціну транзиту російського газу — переговори на цю тему на- Янукович одразу ж відмовився від єдиного серйозного політичного козиря у відносинах з Москвою — питання про Чорноморвіть і не починалися. Російсько-болгарська угода дозволяє зовсім інакше подивитися ський флот. І вже після того, як стала очевидною безглуздість дона російсько-українські енергетичні домовленості. І зрозуміти, як сягнутого компромісу, заговорив про головне. А все тому, що в діє Росія, коли стикається із жорсткими позиціями партнерів, від Софії вирішували питання про національні інтереси країни, а в яких залежить благополуччя її газової монополії, отже й чиновни- Києві — вірніше в Харкові — поточні завдання олігархів.  цтва. Виявляється, що з Москвою можливі компроміси — і дуже вигідні компроміси. Віталій ПОРТНИКОВ

Болгарський урок

Досвід Болгарії показує, що з Москвою можливі навіть дуже вигідні компроміси

20

контракти | № 47 | 22.11.2010


гроші

Помри чи злийся

«Тисячі дітлахів, і довкола — жодної людини, тобто жодної дорослої людини. Крім мене, звісно... Нібито я повинен ловити малюків, якщо вони підбіжать дуже близько до прірви».

українські банки

• Дж. Селінджер, «Над прірвою у житі» ві були кредитувати реальний сектор. А таке під силу лише системним банкам. До речі, як з'ясувалося, проблемних бан­ ків серед невеликих і середніх було найбільше. До того ж, НБУ, схоже, навіть і не нама­ гався рятувати їх: більша час­ тина «малюків», у яких було введено тимчасову адміністра­ цію, зараз перебувають у ста­ дії ліквідації. За укрупнення банків НБУ бореться вже давно: він регу­ лярно підвищує вимоги до ка­ піталу фінустанов. Наприклад, 1992 року капітал банку мав бути лише $3  тис. У 2006-му НБУ вимагав від місцевих (ко­ оперативних) банків збільши­ ти СК щонайменше до EUR1,4  млн, від регіональних (які працюють на території од­ нієї області) — до EUR4,5 млн, від міжрегіональних — до EUR7 млн. Улітку 2008 року ре­ гулятор зобов'язав усі без ви­ нятку банки сформувати капі­ тал на суму не менш ніж EUR10 млн. А лише за два роки (влітку 2010-го) вимагав у бан­ ків наростити капітал до 120 млн грн до початку 2012-го (постанова № 273). У принципі, учасники ринку з такими вимо­ гами погодилися. Скандал вибухнув зовсім недавно, восени, коли з'явилися заяви про можливе посилення вимог до міні­ мального рівня капіталу банків до 500 млн грн. «Це означає, що з майже 180 банків в Україні має залишитися 42», — обурював­ ся президент Асоціації українських банків Олександр Сугоня­ ко. На його думку, реалізація таких ініціатив ускладнить вихід банківської системи із кризи. Адже банкіри постануть перед вибором: смерть чи об'єднання з іншими фінструктурами. Втім, для споживача посилення вимог до капіталізації — не така вже погана ідея. «Збільшення капіталу — це передусім збільшення надійності банку та можливість нарощувати обсяги кредитування», — пояснює президент Українського аналітично­ го центру Олександр Охрименко. Адже відповідно до україн­ ського законодавства, обсяг виданих банками кредитів (зокрема й в «одні руки») прямо залежить від розміру СК фінустанови. Втім, переваги великих банків і так очевидні. Це й розгалуже­ ність мережі філій, і збалансованість кредитного портфеля, і доступ до іноземних ресурсів, і широкий спектр послуг для клі­ єнтів. Однак, як показала практика, в Україні великий банк — не завжди означає надійний. Укрпромбанк, наприклад, довелося ліквідувати, а доля Надра Банку дотепер під сумнівом.  Колаж Андрія ДМИТРЕНКА

В

Україні розпочався про­ цес укрупнення банків: восени 2010 року одра­ зу кілька фінустанов заявили про можливе об'єд­ нання. Про об'єднання ПУМБ і Дон­ горбанку стало відомо ще на початку осені. Але тоді каме­ Навіщо об'єднуються нем спотикання стали держа­ телі єврооблігацій ПУМБ, вони погодилися на злиття лише в листопаді. Після об'єднання (планується, що банки працю­ ватимуть під брендом ПУМБ) фінустанова має увійти до де­ сятки найбільших. У принципі, завдання є здійсненним. Зараз ПУМБ займає 13-те місце в рейтингу НБУ (активи — 18,74 млрд грн), Донгорбанк — 23-тє (9,86  млрд), сукупні ак­ тиви — 28,6  млрд грн. Зараз 10 місце в рейтингу НБУ з ак­ тивами в 26,2 млрд грн посідає ОТП Банк. Інше можливе об'єднання — Укрсоцбанку та УніКредит Банку, що належать UniCredit Group. Логіка материнської структури, у принципі, прос­та: об'єднання дасть змогу істотно скоротити витрати компанії. Крім того, підібрати команду висококласних фахівців в одній фінустанові значно простіше, ніж у двох. До того ж банкам не доведеться конкурувати між собою. До речі, раніше свої ак­ тиви в Україні об'єднали швед­ ські групи SEB (СЕБ Банк і Факторіал-Банк) та Swedbank (Сведбанк і Сведбанк Інвест), а також російський банк «ВТБ» («ВТБ Банк» та «Внеш­ торгбанк»). Можливе й приєд­ нання кептивних банків, що об­ слуговують українських олігар­ хів, до повноцінних фінструк­ тур того ж власника. Однак об'єднуватимуться не лише фінустанови, що мають одного власника. Навесні цього року Укрінбанк, наприк­лад, за­ являв про можливість поглинання АвтоКрАЗбанку. Крім того, іноземні фінустанови, яким у кризу довелося істотно скоротити мережі своїх філій, можуть шляхом злиття з невеликими банка­ ми (у першу чергу з розгалуженою мережею в різних областях країни) здійснювати експансію в регіони. На 1 жовтня 2010 року, за даними НБУ, в Україні працювали 176 банків, більша частина з яких (118) належать до дрібних — 4 група за класифікацією НБУ, ще 21 банк вважається середнім (3 група). Однак уже за кілька років їхня кількість може скоро­ титися вдвічі. По суті, ідея укрупнення банків для українського ринку не нова. Принаймні, черговий виток злиттів і поглинань прогнозувався ще 2008 року. Причина — у кризовий період ви­ рішити проблему дефіциту коштів невеликим банкам було майже неможливо. Великі системні банки тоді активно креди­ тувалися в регулятора, однак наприкінці 2008  року НБУ почав надавати довгострокове рефінансування (на рік) лише тим бан­ кам, статутний капітал яких перевищував 500  млн грн. Ще складніше «малюкам» було отримати кошти на міжбанку: вели­ кі фінустанови просто відмовлялися кредитувати ті, що не мають досить великого власного капіталу. Понад те, міжнародні фінансові корпорації підтримували лише фінустанови, які гото­

коментар

В Україні зі 176 банків 139 належать до дрібних або середніх

22

контракти | № 47 | 22.11.2010

Вікторія РУДЕНКО


Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195 Для регіональних РА: (322) 702262, 762905

реклама

контракти | № 47 | 22.11.2010

23


гроші

макроекономіка Олена ШКАРПОВА

*Коментуючи звинувачення в

невиправданій емісії, чиновники НБУ самі собі протирічать.

Чому у грудні 2010 року Нацбанк може увімкнути друкарський верстат

Необмежений тираж Наприкінці жовтня головний опозиціонер країни Юлія Ти­ мошенко звинуватила Кабмін і НБУ в безконтрольній емісії гривні. На її думку, обсяг гро­ шової емісії з початку року сяг­ нув 83,6 млрд грн. «Якщо на вході емісія понад 80 млрд грн, на виході ми отримаємо інфля­ цію, яку майже неможливо буде контролювати. Це — за­ кономірність. Країна може уві­ йти в неконтрольований стан, з якого її неможливо буде вивес­ ти», — заявила колишня прем'єрка. Регулятору знадоби­ лося два дні, щоб пора­ хувати обсяг емісії та відповісти лідерці БЮТ. «За всіма ознаками Тимошенко переплута­ ла емісію грошей із гро­ шовою масою», — йдеться в повідомленні Нацбанку. Дані голов­ ної фінструктури краї­ ни істотно відрізня­ ються від озвучених Тимошенко: 36  млрд грн емісії з початку року. Щоправда, ця цифра чомусь відріз­ няється й від статисти­ ки регулятора, опублі­ кованої на його ж сайті. За цією статис­ тикою, емісія з початку року становила лише 26,6 млрд грн. Поки що за показни­ ком приросту грошо­ вої маси Нацбанк впи­ сується у вимоги МВФ. Однак наприкінці року НБУ може різко наростити грошову емісію.

хунок купівлі облігацій вну­ трішньої держпозики. Вилучення грошей з обігу відбувається за рахунок про­ дажу банкам депозитних сер­ тифікатів (різновид коротко­ строкових цінних паперів), ОВДП, а також продажу іно­ земної валюти на міжбанків­ ському ринку. Крім того, НБУ може підвищувати або знижу­ вати ставки резервування за банківськими кредитами та депозитами (при підвищенні ставок обсяг коштів у банків­ ській системі зменшується,

при зниженні — збільшу­ ється). Усі ці дії прямо впливають на загальну грошову масу (по­ казник M3) і монетарну базу (показник М0). Показник М3 містить у собі гроші на банківських рахунках і депо­ зитах, готівку поза банків­ ською системою (на руках у населення), кошти банків на коррахунках в НБУ. М0 — лише готівка плюс гроші бан­ ків на коррахунках. Також є проміжні показники М2 і М1, однак їх зазвичай беруть до

«Візьми все — я собі ще намалюю». • З к/ф «Весілля в Малинівці» уваги лише для підрахунку показника М3. Чому озвучений Нацбанком показник грошової емісії з по­ чатку року (36 млрд грн) не збі­ гається з його ж показниками, регулярно публікованими на сайті, залишається загадкою. Але в будь-якому разі підраху­ вати приблизний обсяг емісії можна й самостійно — на осно­ ві даних про валютні інтервен­ ції НБУ, викуп ОВДП регулято­ ром, обсяги рефінансування банків, а також вилучення гро­ шей із фінансової системи.

Наприкінці року Нацбанку доведеться знову увімкнути друкарський верстат, якщо уряд вирішить рекапіталізувати держбанки й залатати бюджетні діри

Емітовані НБУ гроші надходять в обіг трьо­ ма способами: за допо­ могою викупу регуля­ тором валюти з між­ банківського ринку, за рахунок надання кре­ дитів рефінансування банкам, а також за ра­

24

контракти | № 47 | 22.11.2010

Колаж Андрія ДМИТРЕНКА

Офіційна та прихована емісія


Чиста купівля валюти регу­ лятором, за офіційними дани­ ми, в січні–вересні становила $2,323 млрд, або 18,58 млрд грн (за курсом 8,0  UAH/USD). Чиста купівля ОВДП — 14,1  млрд грн. Сума рефінан­ сування банків незначна — 53 млн грн. До того ж, НБУ ви­ лучав гроші з обігу (230  млн грн через продаж депозитних сертифікатів). Разом грошова емісія Нацбанку за дев’ять мі­ сяців 2010-го становила близь­ ко 32  млрд грн. А якщо враху­ вати повернення банківського рефінансування, виданого ре­ гулятором у 2008–2009  роках (сума повернень невідома), цілком можливо, що емісія справді сягнула 26–27  млрд грн із початку року. Так звана прихована емісія цього року також була невели­ кою. Під цим терміном мають­ ся на увазі, наприклад, прямі кредити уряду (про такі факти нічого невідомо) і викуп ОВДП у Мінфіну (обсяг викупу — 14,1 млрд грн — підраховано у складі офіційної емісії). Також НБУ може викуповувати ОВДП у процесі рекапіталіза­ ції держкомпаній: наприклад, при рекапіталізації держбан­ ків фінструктури отримують від уряду ОВДП, які потім про­ дають НБУ. Однак у 2010  році ОВДП пе­ реважно викуповували комер­ ційні фінустанови (портфель держпаперів збільшився на 31,7  млрд грн) і нерезиденти (+9,5  млрд грн). Нацбанк за­ лишився найбільшим власни­ ком портфеля ОВДП, та левову частку цих паперів було викуп­ лено регулятором у 2009-му, в ході рекапіталізації проблем­ них фінустанов (Родовід Банку, банку «Київ» та Укргазбанку). Емісійні ризики Показник зростання грошо­ вої бази на рівні 13,6% з почат­ ку року економісти не вважа­ ють критичним. «Емітуючи гривню, Нацбанк монетизував зростаючу економіку (з почат­ ку року зростання ВВП стано­ вило близько 6%)», — зазначає аналітик ІК «Ренесанс Капі­ тал» Анастасія Головач. При цьому левова частка емісії у 2010  році — валютна: тобто регулятор викуповував іно­ земну валюту з ринку, попов­ нюючи свої резерви та утри­ муючи курс гривні від зміц­ нення. «Таким чином НБУ вбивав двох зайців: нарощував резерви та монетизував еко­ номіку», — зазначає експерт.

Головний кредитор уряду — Нацбанк Власники облігацій внутрішньої держпозики, млн грн 160 000 140 000 120 000 100 000

Усього Облігації, які перебувають у власності НБУ банків інших нерезидентів

80 000 60 000 40 000 20 000 0

9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 009 .2009 200 200 200 201 201 201 201 9.201 201 201 201 09. 06. 03 12. 08. 0 11. 03. 09. 10. 05. 10. 14. 22. 30. 07. 16. 23. 12. 01. 07. 11. 25. 27.

.2 .01

05

За даними НБУ

гривні в регулятора закінчу­ ються і він сам планує прода­ вати ОВДП для поповнення своєї гривневої ліквідності. Вихід тут — грошова емісія. Втім, ситуацію може вряту­ вати нинішнє зростання попи­ ту на валюту. Останні два міся­ ці НБУ методично розпродає свої валютні резерви: чистий продаж валюти в жовтні ста­ новив $494 млн, у вересні — $668 млн (разом регулятор ви­ ручив приблизно 9,2 млрд грн). Виток грошової емісії неми­ нуче призведе до зростання інфляції. Багато економістів запевняють, що інфляція в Україні носить немонетарний характер (а здебільшого зале­

У січні–вересні 2010 року Нацбанк кредитував уряд у значно менших обсягах, ніж у 2009-му ва рекапіталізація проблемно­ го Надра Банку (8–9 млрд грн), долю якого дотепер не виріше­ но. Також недавно було збіль­ шено статутний капітал НАК «Нафтогаз України» за рахунок ОВДП на суму 7,4 млрд грн для розрахунків за імпорт­ ний газ. Держкомпанія вже по­ чала розпродаж ОВДП. Що­ правда, поки що ці папери ку­ пують лише нерезиденти та комерційні фінустанови. Якщо держбанки буде река­ піталізовано і при цьому ком­ банки та нерезиденти відмов­ ляться викуповувати ОВДП, то НБУ мимоволі доведеться до­ лучитися до скупки боргових держпаперів. Можливі також великі випуски ОВДП Мінфі­ ном для покриття дефіциту бюджету. Ось тільки запаси

Наслідком емісії 2010-го стало збільшення гривневої ліквід­ ності в банківській системі. Наразі НБУ коригує цей по­ казник, продаючи депозитні сертифікати та підвищуючи норми резервування. До речі, приріст монетарної бази поки що вписується у вимоги МВФ — згідно з підписаним з Украї­ ною меморандумом, в 2010-му цей приріст має становити що­ найбільше 14%. Та хоча до кінця року зали­ шається трохи понад місяць, приріст грошової бази може сильно перевищити зазначену межу. Справа в тому, що все ще очікується рекапіталізація держбанків (Родовід Банку, банку «Київ» та Укргазбанку на загальну суму близько 10 млрд грн). Крім того, можли­

Монетаристи мають РАЦІЮ* Споживча інфляція та зміна монетарної бази у 2006–2010 роках 46,0

50

Приріст монетарної бази, % Споживча інфляція, %

45 40

31,6

35 30 25 20

22,3 17,5

16,6 12,3

11,6

15 10 0

7,9

4,4

5 2006

2007

2008

13,6

2009

Січень–жовтень 2010 г.

* Теорія монетаристів передбачає, що кількість грошей в обігу є, по…перше, визначальним чинником розвитку економіки, а, по…друге, причиною зростання цін. За даними НБУ, Держкомстату

жить від ситуації на товарних ринках). Та якщо порівняти рі­ вень інфляції та зміну моне­ тарної бази за останні 10 років, залежність усе ж таки просте­ жується: коли монетарна база збільшувалася на 30–50% що­ року, інфляція зашкалювала за 15–20%. Утім, як скоро емітовані під рекапіталізацію гроші надій­ дуть в обіг, сказати важко. Гривня, отримана НАК «Наф­ тогаз України» від продажу ОВДП, надійде на готівковий ринок нескоро. Після продажу ОВДП НАК одразу обмінює гривню на інвалюту для пога­ шення рахунків за імпортний газ. НБУ запевняє, що продає Нафтогазу валюту напряму, тобто на ринок ця гривня не потрапляє. Банківські скарб­ ники поки що підтверджують це: останніми тижнями НАК не виходила на ринок із про­ дажем гривні. А ось виручені Мінфіном від продажу ОВДП емісійні гроші одразу хлинуть в економіку, і тоді прискорення інфляції точно не уникнути. Щоправда, у цьому разі НБУ, напевно, уві­ мкне на повну потужність ме­ ханізм стерилізації грошей (вилучення з економіки), щоб не допустити різкого стрибка цін. Девальвація гривні Нац­ банку зовсім не потрібна — це може спричинити паніку на готівковому ринку, і тоді регу­ лятору буде вкрай складно утримати національну грошо­ ву одиницю.  контракти | № 47 | 22.11.2010

25


гроші

власні фінанси

*В індіанців племені

Вікторія Руденко..

квакутл є звичай. Якщо хтось позичає гроші, має залишити своє ім’я як заставу. Доки ця людина не поверне борг, до неї звертатимуться лише нерозбірливими звуками або жестами.

Банки починають видавати іпотечні та автокредити, але дуже неохоче

Роблять ставки З початком осені на ринку кредитування почалося пожвавлення. Банки пропонують чимдалі більше нових програм кредитування та знижують відсоткові ставки за позиками. Порівняно з липневими показниками кількість кредитних програм зросла майже на третину. При цьому якщо ще рік тому позики фізособам видавали не більше десяти фінустанов, то вже на початку листопада 30 банків пропонували кредити на купівлю нерухомості, 35  фінустанов — автокредити, ще 28 — споживчі позики. Пожвавлення відзначає й регулятор. За даними НБУ, у жовтні обсяг гривневих кредитів, виданих населенню, зріс на 1% до попереднього місяця (у вересні — на 0,8%).

Кредити рулять Найпопулярніші на ринку — автокредити. За даними Простобанк Консалтинг, на початку листопада кредити на купівлю авто видавали трохи менш ніж 40 банків, у той час як ще на початку року позичити потрібну суму на придбання чотириколісного друга готові були лише з десяток фінустанов. Зараз автокредити — одні з найдешевших на українському ринку (у середньому 18–19% річних). При цьому що менший строк кредитування, то нижча відсоткова ставка: позика строком на рік обійдеться у 14–15% річних, а на сім років — уже в 20–21%. Поступово знижується й розмір початкового внеску: якщо ще взимку позичальник мав самостійно оплачувати щонайменше 40–50% вартості авто, то тепер є пропозиції і з 10–15%-м авансом (кредит з початковим внеском у 15% пропонує, наприклад, АльфаБанк). Од­нак це радше виняток, ніж правило. Більшість банків, як і раніше, вимагають аванс у 30%. Збільшуються й строки кредитування. Щоправда, є закономірність: що довший строк та нижчий початковий внесок, то вища ставка за кредитом.

26

контракти | № 47 | 22.11.2010

Попри те, що більшість банків орієнтуються на кредитування нових авто, купити у кредит старий автомобіль теж реально. Ощадбанк і ВТБ Банк, наприклад, видають кредити на б/в авто вітчизняного складання. Кредити на іноземні авто з пробігом пропонують сім банків: ті самі Ощадбанк і ВТБ Банк, а також БМ Банк, Кредобанк, Мегабанк, Індекс-Банк і Всеукраїнський банк розвитку. Строки кредитування старих авто менші (щонайдовше на п’ять років), перший внесок вищий — від 30%, ресурс дорожчий — 19–20% річних (при цьому з урахуванням різних комісій ефективна ставка становитиме 21–25,5%). Банкіри стверджують, що кредити на старі авто не користуються попитом в українців. Клієнтів більше приваблюють акційні пропозиції з нульовими відсотковими ставками. Такі програми є в банків, які спів­працюють з офіційни-

ми дилерами. Компанії-вироб­ ни­ки або дилери готові компенсувати банку відсоток за кредитом, аби підштовхнути покупців до придбання. Так, Universal Bank проводить спільну акцію з компанією «Італавто». Фінустанова видає кредити на Fiat, Alfa Romeo, Lancia під 0% річних. Схожі акції є, наприклад, в Астра Банку, Індекс-Банку та ОТП Банку. Щоправда, нульові кредити далеко не всім до снаги. Акційні пропозиції зазвичай передбачають високі початкові внески (нерідко від 70%) і мінімальний строк кредитування (до року). Найближчим часом ситуація на ринку автокредитування навряд чи кардинально зміниться. Безперечно, зростання конкуренції на ринку змушує банки постійно переглядати умови кредитування та пом'як­ шувати вимоги до позичальників. З початку року середня ефективна ставка за автокре-

«Борги схожі на будьяку іншу пастку: потрапити до неї дуже легко, та вибратися складно». • Бернард Шоу

1

Ерсте Банк

Житло в кредит (плаваюча ставка)

16,60

16,30

1,50

Від 40,00

2

Universal Bank

На купівлю житлової нерухомості під її заставу (плаваюча ставка)

17,25

16,95

1,50

Від 30,00

3

Піреус Банк

На купівлю нерухомості

17,30

17,00

1,50

Від 50,00

4

Піреус Банк

На купівлю нерухомості

17,80

17,50

1,50

30,00– 49,99

5

ВТБ Банк

Квартира на вторинному ринку житла

18,40

18,00

2,00

Від 50,00

6

Кредит Європа Банк

Житло в кредит

18,65

18,45

0,99

Від 30,00

7

БМ Банк

На купівлю нерухомості (вторинний)

18,70

18,50

1,00

Від 40,00

8

ВТБ Банк

Квартира на вторинному ринку житла

18,90

18,50

2,00

Від 40,00

дитами знизилася на 2–3 п. п. Однак про подальше зниження ставок банкіри говорять із обережністю. «Усе залежатиме від вартості ресурсів, залучених на внутрішньому ринку: якщо депозити дешевшатимуть і далі, то пропор­ційно знизяться й ставки за кредитами», — пояснює заступник директора департаменту продажу через альтернативні канали і партнерів Індекс-Банку Роман Бунич. За оцінками фахівця, до кінця року автокредити можуть подешевшати ще щонайбільше на 1 п. п. Однак навіть лояльні умови навряд чи сприятимуть активному нарощуванню обсягів автокредитування. Говорити про повернення на докризовий рівень поки що рано. Автопродаж хоч і зростає, але повільно. При цьому якщо до кризи у кредит купували щодругий автомобіль, то тепер — щодев'ятий (частка кредитного продажу в загальній структурі продажу становить 12–13%). У 2010  році змінилася філософія покупців. Якщо раніше вони цікавилися автомобілями високої цінової категорії, то сьогодні вибір на користь дорогих авто роблять одиниці. За інформацією учасників ринку, майже 50% клієнтів обирають авто вартістю 110–120  тис. грн, які належать до класу «нижче середнього». «Сьогодні позичальник критичніше оцінює свої кредитні можливості, іноді навіть дме на холодну воду, бо одного разу вже обпікся», — пояснює голова правління банку «Юнекс» Андрій Яцура. І до фінустанови покупець найчастіше звертається лише в тому разі, якщо для придбання авто йому не вистачає якоїсь незначної суми. Тобто робить великий перший внесок і користується акційними умовами кредитування.

9

Морський транспортний банк

Квартира в кредит

19,10

19,00

0,50

Від 50,00

Вікно в іпотеку

На купівлю нерухомості на вторинному ринку

19,20

19,00

1,00

Від 30,00

Поступово виходить із коми й ринок кредитування нерухомості. Позики на купівлю

Плаваюча ставка за кредитом нижча за

відсоткова іпотечним на 2–3 п. п. фіксовану

ТОП-10 кредитів на вторинну нерухомість №

Організація

10 Ощадбанк

Програма

Еф. ставка, %

Ставка, %

Разова комісія, %

Перший внесок, %

Строк кредитування — 10 років, валюта кредиту — гривня. За даними Простобанк Консалтинг (станом на 12.11.2010 р.)


квартир видають 30 фінустанов. При цьому банки охочіше кредитують вторинний ринок. «На вторинному ринку відсутні ризики невведення об'єкта в експлуатацію», — пояснює член правління Піреус Банку в Україні Дмитро Мусієнко. Купівлю первинної нерухомості готові фінансувати неба-

них ресурсів (депозитів) і переглядають її раз на рік. Наприклад, ставка за іпотечним кредитом в Ерсте Банку залежить від ставки за строковим вкладом у цій самій фінустанові строком на 12 місяців + 1  день із виплатою відсотків після закінчення терміну дії депозитного договору. Піреус

Банк прив'язує вартість ресурсів до максимальної базової ставки за 6-місячним вкладом. А ось УніКредит Банк орієнтується на показники НБУ. «Клієнтам цікаві такі ставки: найчастіше вони нижчі за фіксовані, — пояснює Дмитро Мусієнко. — І з огляду на тенденцію зниження ставок за де-

заступник директора департаменту продажу через альтернативні канали й партнерів Індекс-Банку

— Зараз пріоритет банків — кредитування нових авто. Автомобіль як застава з кожним роком втрачає у вартості, тому на б/в автомобілі ставка вища, строк кредиту менший (3–4 роки проти 5–7 років на нові авто), страховка дорожча, відповідно й платежі більші. Складно й визначити реальну вартість такого автомобіля, усе залежить від його стану та режиму експлуатації. Найпопулярніші кредити — 100–110  тис. грн строком на 36  місяців. У позичальників попитом користуються японські бренди (Toyota, Mazda, Nissan, Mitsibishi), французькі (Renault), корейські Hyundai та дешеві автомобілі ЗАЗ, ВАЗ, Chevrolet, Chery. Наш банк задовольняє близько 90% заявок. До речі, у середньому по ринку цей показник — 50– 60%. Іншим доводиться відмовляти або через недостатній рівень підтвердженого доходу або через погану кредитну історію. Визначити ідеального позичальника складно, але можна класифікувати їх за купованими автомобілями, точніше — за їхньою вартістю. Ідеальний клієнт той, хто купує машину середнього класу вартістю 150–250 тис. грн. У таких позичальниках банки зацікавлені найбільше: їхній дохід зазвичай вищий за середній, а щомісячні платежі не перевищують припустимого рівня від загальних фінансових надходжень.

Вид кредиту

На початку липня 2010 р., %

На початку листопада 2010 р., %

На житло

23,52

20,40

На авто

20,36

19,02

Готівкою

53,05

43,63

На товари

75,17

75,24

25,84

22,63

За даними Простобанк Консалтинг (станом на 12.11.2010 р.)

ЕКСПЕРТиза Роман БУНИЧ,

Середні ставки за кредитами у гривні в українських банках

Під заставу

Автокредити під 0% передбачають високі початкові внески (від 70%) і мінімальний строк кредитування (до року) гато банків, при цьому кредитують вони, здебільшого, придбання нерухомості в певних містах або житлових комплексах. БМ Банк, наприклад, кредитує купівлю нерухомості лише в житловому комплексі «Сонячний Промінь» (смт Козин), банк «Київська Русь» — у ЖК «Ольжин Град» (м. Вишгород), банк «Таврика» — у котеджному містечку «Ясні Зорі» (м.  Ірпінь). Є пропозиції й без прив'язки до певної локалізації, але лише під заставу альтернативної нерухомості, яка вже є в позичальника. Попри уявну розмаїтість програм, іпотека все ще малодоступна для українців. За даними Простобанк Консалтинг, середня ставка за кредитами на нерухомість — 20,4% річних (за чотири місяці ставки знизилися на 3  п. п.). Щоправда, початковий внесок усе ще досить високий — щонайменше 30% вартості квартири. З'яви­ ли­ся нинішньої осені й довгострокові програми кредитування — до 20 років, у той час як ще на початку року максимальний строк кредитування не перевищував п’ять–сім років. Основна тенденція нинішньої осені на ринку іпотечного кредитування — зростання кількості пропозицій із плаваючою відсотковою ставкою. В Україні такий механізм ціноутворення за кредитами з'явився відносно недавно. Хоча в Європі застосування плаваючої відсоткової ставки вважається стандартом кредитування: її зазвичай переглядають чотири рази на рік і змінюють відповідно до ставки EURIBOR. У нас у країні фінустанови прив'я­зу­ють відсоткову ставку до вартості залуче-

Чимдалі нижче

Дмитро МУСІЄНКО, член правління Піреус Банку в Україні

— Ринок іпотечного кредитування в Україні лише починає відновлюватися. І на докризовий рівень він повернеться ще дуже нескоро. Пов'язано це, передусім, з браком якісних позичальників. Через кризу банки були змушені посилити вимоги до потенційних клієнтів. Сьогодні, наприклад, у багатьох фінустановах враховуються лише офіційні й підтверджені доходи позичальника. Крім того, є й вікові обмеження: до моменту закінчення кредитного договору позичальник не має бути старшим пенсійного віку (60 років для чоловіків і 55 для жінок). Але головний чинник, що гальмує розвиток іпотеки, — високі відсоткові ставки. З огляду на розміри іпотечного кредиту ставка понад 20% — висока й для більшості непідйомна. Тож ми запровадили нову схему визначення ставки за нашими іпотечними кредитами: у перший рік ставка фіксована (сьогодні це 17%), а починаючи з другого вона залежить від відсоткової ставки за шестимісячним депозитом у Піреус Банку. Така схема має переваги, адже зараз на ринку спостерігається тенденція до зниження ставок за вкладами. Якщо на початку поточного року за 6-місячниі депозити пропонували 20–25% річних, то сьогодні — 14–17% річних, а вже на початку 2011-го пропонуватимуть ще менше.

позитами в перспективі клієнт, швидше за все, отримає зниження боргового навантаження, у той час як фіксовані ставки банки здебільшого не знижують, а рефінансування вже взятих кредитів зараз малоймовірне». Вартість кредитів із плаваючими ставками становить 17–18% річних. За спостереженнями учасників ринку, інтерес до іпотеки в українців зростає. За статистикою Піреус Банку, середній розмір і строк кредиту у фінустанові становить 340 тис. грн на 16  років (за нинішніх ставок щомісячний платіж за таким кредитом коливатиметься від 4  тис. грн до 5  тис. грн). «Першою зазвичай прокидається молодь: вона більше стресо­стійка, але більш розпещена і менш відповідальна», — розповідає Андрій Яцура. Тож багатьом доводиться відмовляти. Частка відмов у середньому по ринку становить 20%, при цьому в 50% випадків доводиться відмовляти потенційним клієнтам через погану кредитну історію. Наприклад, якщо три роки тому в позичальника були проблеми з погашенням боргу (навіть за кредитною карткою) і ці проблеми не було вирішено у строк до трьох місяців, то сьогодні банк може відмовити у видачі позики. Іншим горе-клієнтам прос­ то не вистачає офіційного підтвердженого доходу (до неофіційних надходжень фінустанови зараз ставляться вкрай насторожено). Банкіри сподіваються, що ситуація покращиться вже наступного року. Втім, марно. Принаймні в найближчій перспективі цього не станеться. Пов'язано це, у першу чергу, із браком якісних позичальників. А вони можуть з'явитися лише у двох випадках: якщо ставки за кредитами опустяться нижче за 10% річних або якщо різко зросте добробут населення. Щоправда, обидва варіанти в українських реаліях малоймовірні.  контракти | № 47 | 22.11.2010

27


новини *Найзначніше роздрібний товарооборот за

підсумками 10 місяців зріс у тих регіонах, де спостерігалося його максимальне падіння під час кризи: у Севастополі (17,3%), Луганській (11%), Черкаській (9,2%), Кіровоградській (7,9%), Запорізькій (7,8%), Донецькій (7,7%) і Дніпропетровській (7%) областях.

Тенденції

ДинамІка розДРІБНОГО товароОБОРОТУ

Теодор Рузвельт

3,1 2,7

5,4

20,6 5,5

20,9 20,7

20,5 20,7

19,6

19,9 20,4

18,2 19,3

7,7 10,7

5,8

5,2

4,6

3,9

1,1 2,5

17,9

23,1

187,84 млрд грн. За підсумками січня–жовтня 2009-го зафіксо­ ване пікове значення падіння товарообороту.

201,42 млрд грн. Темпи зростання роздрібного обороту скорочуються п’ятий місяць поспіль.

*Лідерами за абсолютними показниками обсягу роздрібного товарообороту за січень–жовтень 2010 року стали: Київ (40,91 млрд грн), Донецька (19,67 млрд грн), Дніпропетровська (19,52 млрд грн), Харківська (14,92 млрд грн), Одеська (14,3 млрд грн) і Львівська (12,02 млрд грн) області.

221,43 млрд грн. Товаро­ оборот збільшується шостий місяць поспіль.

ен ь 20 –ж 0 о січ 8 р вте ен . нь ь 20 –гр 08 уд січ р. ень ен 20 ь–л 09 ют січ р. ий ен 20 ь–к 0 віт січ 9 р. ень ен ь 20 –че 0 р січ 9 р вен ь ен . ь 20 –се 09 рп січ р. ен ь ен ь 20 –ж 09 овт січ р. ень ен ь 20 –гр 09 уд січ р. ень ен 20 ь–л 10 ют січ р. ий ен 20 ь–к 10 віт січ р. ень ен ь 20 –че 1 р січ 0 р. вен ь ен ь 20 –се 10 рп січ р. ен ь ен ь 20 –ж 10 овт р. ен ь

25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25

20,5

РІК ДО РОКУ У ПОРІВНЯЛЬНИХ цІнах*, %

січ

Зростання роздрібного товарообороту в Україні за підсумками січня–жовтня 2010-го прискорилося до 5,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року, дані Держкомстату. Виручка підпри­ ємств роздрібної торгівлі та ресторанного господарства зростає шостий місяць поспіль — востаннє падіння обороту роздробу було зареєстровано у квітні нинішнього року. Почасти позитивна динаміка товарообігу пояснюється ефектом низької бази — 2009 року виручка роздробу впала більш ніж на 20%. Разом з тим у порівняльних цінах обсяг роздрібного товарообороту в січні–жовтні нинішнього року перевищив докризові показники: 221,43  млрд проти 201,42  млрд грн у січні–жовтні 2008 року.

* Величину товарообороту для кожного періоду розраховано наростаючим підсумком з початку відповідного року. За даними Держкомстату, розрахунок Контрактів

З початку нинішнього року чистий приплив ПІІ скоротився на 14,3% рік до року — за дев’ять місяців приріст становив лише $2,547 млрд проти $2,795 млрд за підсумками 2009-го.

У листопаді–грудні 2010 року зростання від’ємного сальдо торгівлі товарами має сповільнитися на тлі збільшення динаміки експорту зернових, металу та продукції хімпрому.

Інвестиції

Макропрогноз

Торговельний баланс

$2,051 млрд становив за підсумками III кв. 2010-го чистий приплив прямих іноземних інвестицій в Україну, дані Держкомстату. Це майже у 3,3  разу більше, ніж у липні–вересні минулого року.

На 4,1–4,3% зросте ВВП України 2010 року, прогноз НБУ. У 2011-му в Нацбанку очікують уповільнення темпів зростання до 4%. Раніше КМУ прогнозував зростання ВВП 2010 року на 3,7% і на 4,5% — 2011-го.

На 33% рік до року, до $5,4 млрд збільшився в січні–вересні дефіцит зовнішньої торгівлі товарами. Сумарний зовнішньоторговельний дефіцит — $1,08 млрд — за цей період майже не змінився.

Розподіл квот було проведено за тиждень до закінчення офіційного строку подачі заявок. У підсумку більшість великих експортерів, включно з Cargill, Louis Dreyfus, Noble Group, Soufflet Group та Toepfer International, не отримали права на експорт. За неофіційними даними, частина експортерів, які залишилися за бортом, розглядають можливість звернення до міжнародного арбітражу.

28

«Великими націями нас робить не наше багатство, а те, як ми його використовуємо».

За словами Андрія Клюєва, за сім місяців було побудовано і відремонтовано доріг «удесятеро більше, ніж за весь 2009 рік».

Експорт

Нафтопродукти

Інфраструктура

12 листопада Мінекономіки розподілило 2,1 млн т з 2,5 млн т квот на вивезення зернових. Більшу частину квот отримали компанії «Кернел», «Сантрейд» («дочка» Bunge) і «Серна» (Glencore International).

Держспоживстандарт частково відклав перехід НПЗ на стандарти Євро-4 та Євро-5. З 2011  р. євро­ стандартам мали відповідати Аі-92, Аі-95, Аі-98; якість бензинів А-76 та А-80 не зміниться.

У 2011-му Укравтодор завершить ремонт трас Київ — Дніпропетровськ, Київ — Харків, Київ — Донецьк, Київ — Житомир, Житомир — Рівне та Донецьк — Ростов, заява першого віце-прем’єра Андрія Клюєва.

контракти | № 47 | 22.11.2010

10 років тому

На 11,5% рік до року, до 39,5 млн грн зріс у січні–вересні 2001-го роздрібний товарооборот українських підприємств торгівлі та ресторанного господарства.


компанії & ринки

У

жовтні українці придбали майже 17,2 тис. легкових авто. Це на 32% більше за торішній результат і на 16% перевищує обсяг реалізації у вересні. Крім того, результат жовтня став абсолютним рекордом майже за два роки: востаннє більше авто (близько 21  тис. од.) українці купили в січні 2009-го. Проте за підсумками десяти місяців ситуація на українському авторинку виявилася гіршою, ніж очікували експерти та дилери на початку року. Наприкінці 2009-го — на початку 2010-го більшість гравців ринку вважали, що найгіршим за всю історію вітчизняного ринку стане 2009-й з показником 162,3  тис. проданих авто та падінням реалізації на 74% рік до року. У січні–жовтні 2010-го, за даними AUTOConsulting, у країні було продано 128,2  тис. нових легковиків — майже на 8% менше, ніж за аналогічний період роком раніше. Тож 2010-го учасникам ринку буде складно досягти навіть торішнього результату. Жовтневе зростання було очікуване операторами та зумовлене низькою базою порівняння: у вересні 2010  року було продано майже 14,8  тис. авто, у жовтні 2009-го — трохи більш ніж 13  тис. Утім, ринок зріс навіть більше, ніж прогнозували дилери, — за словами старшого аналітика інвесткомпанії Dragon

Обережний оптимізм Український авторинок виходить із піке: після торішнього падіння на 75% у 2010-му продаж стабілізується, а у 2011-му —   може зрости на 15–20%

На «замороженому» українському авторинку з’явилися перші ознаки відлиги

Динаміка продажу нових легковиків в Україні у 2008–2010 роках 40

Кількість, шт. Зміна рік до року, %

60 000

20

50 000

0

40 000

20

30 000

40

20 000

60

10 000

80

0

100

8

8

00 8.2

0

1

00 0.2

«Комерція — дитя фортуни, непостійне й оманливе, як мати». • Семюел Джонсон вересні, 12,35% — у жовтні)». Для порівняння — навесні нинішнього року у кредит продавалося ледве 5–8% машин, тоді як до кризи — понад 40%. Щоправда, у 2006–2007 роках ставки за автокредитами становили 16–17% у гривні та 13– 14% у доларах США, а передоплата не перевищувала 10%. Зараз кредит у нацвалюті можна отримати хіба що під 20% річних, оплативши не менш ніж 30% вартості авто. А дешевші кредити у валюті фізособам недоступні — до кінця 2010 року в Україні діє мораторій на валютне кредитування. Подальше зростання попиту, на думку операторів ринку, цілком залежатиме від відновлення кредитування. «Якщо автокредитування не зменшить обертів, у листопаді–грудні продаж цілком може повторити рекорд жовтня, — впевнена Та-

Тихіше їдемо

70 000

коментар

8 10 10 09 10 10 09 10 09 09 09 09 200 02.20 04.20 06.20 08.20 10.20 12.20 02.20 04.20 06.20 08.20 10.20 12.

За даними інформаційноаналітичної групи AUTOConsulting, ІК Dragon Capital, компанії «Торговий дім — НІКО»

Capital Таїсії Шепетко, основними драйверами продажу стали економічне зростання та часткове відновлення автомобільного кредитування. «Збільшення продажу пов'язане із традиційним осіннім пожвавленням попиту та наявністю вигідних цінових пропозицій в основ­ них гравців, — погоджується директор департаменту маркетингу й реклами компанії «Торговий дім — НІКО» Ярослав Вовк. — Крім того, зростає кредитування — восени частка кредитних автомобілів уперше з початку кризи перевищила 12% продажу (12,6% — у

За оптимістичними прогнозами, 2010 року буде продано понад 160 тис. нових легковиків їсія Шепетко. — Варто враховувати й сезонний сплеск попиту у грудні — це теж має позитивно позначитися на ринку». Але навіть у цьому разі обсяг продажу 2010-го буде в 3–3,5 разу меншим, ніж до кризи. У жовтні цього року українці купили машин майже втричі менше, ніж купували в цьому ж місяці до кризи: у жовтні 2007-го було продано майже 57 тис. авто, у жовтні 2008-го — понад 58 тис. машин. За прогнозом аналітиків ІК Dragon Capital, продаж машин 2010-го не мав перевищити 156 тис. автомобілів — на 4% менше, ніж роком раніше. Однак, на думку Таїсії Шепетко, через зростання попиту наприкінці року за підсумками 2010-го ринок може збільшитись до 160–162 тис. авто, тобто до рівня 2009 року. Погоджуються з нею й дилери. «Оптимістичний прогноз автопродажу до кінця року — повторення результатів 2009-го, — вважає Ярослав Вовк. — Гадаю, позитивна динаміка ІІ півріччя разом з активізацією кредитування дозволяє говорити про відродження українського авторинку після півторарічного падіння». За прогнозами експертів компанії «Торговий дім — НІКО», 2011 року буде продано 190 тис. авто — на 15–20% більше, ніж 2010-го.  Приблизно стільки ж нових машин українці купували у 2003–2004 роках.  Ганна САЙЧЕНКО контракти | № 47 | 22.11.2010

29


коментар

компанії & ринки

У

країнський уряд може заборонити імпорт овочів і фруктів. Про це заявив міністр аграрної політики Микола Присяжнюк під час наради з питань ситуації на продовольчому ринку та завершення комплексу осінньо-польових робіт у Вінницькій області: «Наше завдання — економічними та адміністративними важелями зупинити імпорт овочів і фруктів, які ми вироб­ ляємо, за винятком екзотичних. І почати наш продукт готувати до продажного вигляду, щоб ми не працювали за принципом «вміла приготувати, та не вміла подати».

Королі та капуста

«Жодного зерна поміщикові з нового врожаю». •

Чому заборона імпорту овочів і фруктів не врятує українських фермерів

Гасло ЦК КПК під час повстань Осіннього врожаю у Китаї в 1927 році

Український овоч — «чужий» на святі життя

$8 млрд річний обсяг українського ринку овочів Щороку Україна виробляє близько 8 млн т овочів і фруктів, а споживає — лише 6 млн т. Обсяг внутрішнього ринку овочів, за даними міністерства аграрної політики, становить $8 млрд, з яких лише на картоплю припадає $3 млрд, на плодово-ягідні культури — $3  млрд. За словами Миколи Присяжнюка, основна причина зростання частки імпорту — звичка українців купувати іноземну продукцію. При цьому міністр визнає, що ахіллесовою п'ятою українського фермерства є відсутність логістики. За його слова-

Баз для зберігання овочів і фруктів в Україні майже немає

майже половина псується через неправильне зберігання. Відмова від імпортних овочів і фруктів може призвести до відповідних санкцій з боку деяких країн-імпортерів. Згідно з вимогами Світової організації торгівлі, країна не може встановлювати обмежень імпорту, не передбачених угодою СОТ. «Можуть постраждати вітчизняні виробники — передусім великі експортери зерна, цукру, соняшникової олії тощо», — припускає Олексій Симиренко. Частка іноземних фруктів і овочів на вітчизняному ринку почала зростати після зниження мита у 2005 році. Сьогодні Туреччина залишається найбільшим постачальником цієї продукції. В Україну переважно завозяться екзотичні фрукти, які в нас не вирощуються. Щороку обсяги імпорту цитрусових із Туреччини, Єгипту, Грузії, Іспанії та інших країн становлять 300  тис. т, бананів з Еквадору та інших країн — понад 200 тис. т. Однак в Україну, особ­л иво взимку, завозять

Рости великий Оптові ціни на сільгосппродукцію в Україні, грн/т 8000

7176,9

7000 6000 5000 4000

ми, погано організований збут призвів до того, що торговельні мережі відмовляються закуповувати вітчизняне. Швидше за все, навіть спроби обмеження імпорту адміністративними методами не приведуть до збільшення частки українського товару — його нема де зберігати. У державі майже відсутні овочебази. «90% приміщень занедбано ще з кінця 1980-х, сучасних сховищ практично немає, хіба що у приватних господарств, які вирощують продукцію на експорт», — констатує Олексій Симиренко, директор агрокооперативу «Симиренко». 60% овочів і 70% фруктів українського врожаю йде на переробку та консервацію. З решти продукції

Український борщ Експорт-імпорт основних овочів у січні–вересні 2010 року Експорт, т

Експорт, тис. $

Імпорт, т

Імпорт, тис. $

Картопля

1 290

703

15 166

6 956

Томат

54 481

35 854

43 800

35 150

Цибуля

1 593

458

49 270

20 509

Часник

315

214

7 428

3 943

Капуста

9 402

2 285

23 050

6 728

45

29

20 134

5 922

Морква та ріпа

За даними Держкомстату

30

контракти | № 47 | 22.11.2010

3326

3000

2551,1

2000

2305,6

1932,8

2119

1000 0 ень

Січ

тий

–лю

ень

Січ

С

ень

рез

–бе

нь іче

Овочі в цілому Картопля

ь

тен

кві

нь–

е Січ

рав

ь–т

ен Січ

ень

ень

ерв

ь–ч

ен Січ

ень

лип

нь–

е Січ

ень

ерп

ь–с

ен Січ

ень

рес

–ве

нь іче

С

За даними Держкомстату

і традиційні овочі з «борщевого набору» — великі партії картоплі, томатів, цибулі, часнику, капусти — з Єгипту, Угорщини, Туреччини, Китаю та інших країн. Торік збільшилася частка ввезених яблук і груш, переважно з Польщі. Заборона імпорту фруктів і овочів не вирішить проблеми українського фермерства, та може призвести до зростання цін на продукцію і зниження асортименту в роздробі. Так, наприклад, сталося з бананами. Нагадаємо, цього року імпортери почали скаржитися на завищення українською митницею реальної вартості екзотичних фруктів. Ці дії призвели до подорожчання бананів більш ніж на третину цього року, падіння попиту та скорочення обсягів ввезення продукції на 10% у 2010-му (до 200 тис. т) — рекорд за останні шість років.   Надія ГОНЧАРУК


Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195 Для регіональних РА: (322) 702262, 762905

реклама

контракти | № 47 | 22.11.2010

31


держрегулювання

Число 66 Тепер ліцензуванню підлягають не 66 видів діяльності, а лише 55 Перед прийняттям вкрай оді­ озного Податкового кодексу влада вирішила підсолодити пі­ гулку та виклала один зі своїх козирів, які в неї ще залишали­ ся. У пресі широко розрекламо­ вано, що Законом від 19.10.2010 р. № 2608-VІ скасова­ но ліцензування 23 із 66  видів господарської діяльності. Тобто відтепер ліцензії треба отриму­ вати «всього лише» на 43  види діяльності. Щоправда, ЗМІ, які поширили інформацію про «23 із 66», знову щось недобре по­ рахували, бо ч. 3  ст. 9  Закону про ліцензування після внесен­ ня до неї змін налічує 45 ліцен­ зованих видів діяльності, а якщо не рахувати тимчасово «заморатореного» випуску та проведення лотерей, то 44. Причому до цього слід додати згадані в ч. 1  ст. 9  цього ж За­ кону 11  видів діяльності, які підлягають ліцензуванню від­ повідно до спеціальних законів. Тож хоч як крути, а це вже що­ найменш 55. Варто нагадати, навіщо вза­ галі запроваджується ліцензу­ вання. Якщо абстрагуватися від того, що плата за ліцензії

зараховується до держбю­ джету (а віднедавна значна частина ліцензій стали без­ строковими), то одним із принципів ліцензування є «захист прав, законних інтер­ есів, життя та здоров’я грома­ дян, захист нав­к олишнього природного середовища та за­

діяльності, визначених відпо­ відним законом». Це, по-перше, яскраво свідчить, наскільки наша держава хотіла би регу­ лювати все і вся. По-друге, по­ няття «недостатності» є оціноч­ ним і дозволяє за бажання піді­ гнати під ліцензування що за­ вгодно.

Держава залишає за собою право ліцензувати що завгодно безпечення безпеки держа­ ви». Проте цей принцип не пояснює запро­в адження лі­ цензування на принаймні по­ ловину з ліцензованих видів діяльності. Характерним для української правотворчості є ще один з принципів запровадження лі­ цензування: «у разі недостат­ ності інших засобів державно­ го регулювання господарської

Звернімося, знову-таки, до досвіду сусідів. У Чехії перелік ліцензованих видів госпдіяль­ ності є додатком 3 до Закону про господарську діяльність. Він складається з 21  пункту, причому, скажімо, «поховальні послуги», «здійснення бальза­ мування та збереження [тіла]» й «експлуатація крематорію» — це три окремі види. («А це ідея!» — стукає себе по лобі

український законодавець, бо в нас ці види ліцензуванню не підлягали.) Решта ліцензованих видів діяльності менш екзотич­ ні. Зав­важмо також, що ліцен­ зійні умови в чеському виданні не є окремим документом для кожного виду діяльності — вони просто викладені у гра­ фах 2 і 3 тієї ж таблиці. Польське законодавство, на відміну від чеського, розрізняє поняття «концесія», «ліцензія» та «дозвіл». Концесії строком до 50  років видають на 6  видів діяльності 1) пошук, розвідку, видобування корисних копа­ лин; 2) виробництво та обіг ви­ бухових матеріалів, зброї та бо­ єприпасів; 3) виробництво та обіг палива та енергії; 4) охоро­ ну осіб та майна; 5) поширення радіо- та телепрограм; 6) авіа­ перевезення. Ще на 17 видів ді­ яльності треба отримувати доз­ віл і на 3  види — ліцензію. Разом 26. Зате в нас — лише 55. Про­ грес.  Андрій ПОРИТКО, заступник головного редактора тижневика «Дебет-Кредит»

Документи СПД

««««« Факт. Скасовано ліцензування 23 видів господарської діяльності. Президент підписав Закон «Про внесен­ ня змін до деяких законодавчих актів України щодо обмеження державного ре­ гулювання господарської діяльності». За­ коном внесено зміни до низки законів. Документ скасовує ліцензування 23  з 66 видів господарської діяльності, провад­ ження яких не пов’язано із загрозою безпеці держави, життю та здоров’ю людей, погіршенням стану навколишньо­ го природного середовища. Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім пунктів 17 і 18 розді­ лу І, які набирають чинності з 1  січня 2011  р., та абзацу щодо ліцензування діяльності з випуску та проведення лоте­ рей, який набирає чинності з дня скасу­ вання відповідного мораторію. Документ. Закон від 19.10.2010  р. № 2608-VІ.

32

контракти | № 47 | 22.11.2010

СГД

««««« Факт. Запроваджується електронна держреєстрація юросіб та підприємців. ВРУ внесла зміни до Закону «Про дер­ жавну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців». Відповідно до змін, реєстраційні документи від суб’єктів господарювання можуть надси­ латися державному реєстратору в елек­ тронному вигляді. Електронні документи, подані для проведення державної реєстрації, має бути оформлено згідно з вимогами законодавства. Всю інформацію щодо електронного формату вихідних документів буде розміщено на офіційному веб-сайті уповноваженого органу з пи­ тань державної реєстрації з безплатним доступом до неї. Закон набирає чинності через дев’ять місяців з дня опублікування. Документ. Закон від 19.10.2010 р. № 2609-VІ.

РОБОТОДАВЦЯМ

««««« Факт. Оновлено порядок приймання банками документів на виплату зар­ плати. Правління ПФУ затвердило Порядок приймання банками на виконання розра­ хункових документів на виплату зарплати. Банки приймають від платників ЄСВ грошові чеки, платіжні доручення та інші розрахункові документи на видачу (пере­ рахування) коштів для виплати зарплати, на які нараховується ЄСВ, та здійснюють видачу (перерахування) зазначених коштів за умови одночасного подання платником ЄСВ документів про сплату ЄСВ. Суми, сплачені за цими документа­ ми, мають становити не менш ніж третину коштів для виплати зарплати, зазначеної в розрахункових документах. Втратила чинність постанова правління ПФУ від 07.04.2009 р. № 12–1. Документ. Постанова ПФУ від 27.09.2010 р. № 21–3.


Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195 Для регіональних РА: (322) 702262, 762905

реклама

контракти | № 47 | 22.11.2010

33


стратегії

маркетингова лабораторія Марія Бондар

Хто та як має представляти компанію в мас-медіа

З людським обличчям «Мене смішать бізнесмени, які прагнуть зійти за Містера Досконалість, обличчя компанії не має бути ідеальним, ідеалу ніхто не повірить», — зазначав грецький мільярдер Аристотель Онассіс в одному з газетних ін­терв’ю. Це було 1960 року, незабаром після скандального розлучення знаменитого судновласника з доч­кою кораблебудівника Ставроса Ліваноса, який вельми підтримав Онассіса в перші післявоєнні роки. Журналіст запитував Онас­сіса, чи не побоюється він, що галас, здійнятий пресою навколо його аморальної поведінки, зашкодить бізнесу. Судновласник відповів, що не бачить причин для хвилювань. Не можна сказати, що гучне розлучення зовсім не позначилося на компаніях, що належали мільярдеру. Лобістам колишнього тестя вдалося на деякий час ускладнити його відносини з урядами Греції та США. Однак сама по собі підвищена увага ЗМІ до Аристотеля Онассіса в підсумку виявилася доволі корисною. Шквальне пабліситі підігрівало інтерес світової громадськості до товарів і послуг, якими торгував заповзятливий грек, і, як наслідок, стимулювало продаж. Генеральний директор групи компаній Tabasco Олександр Горлов переконаний, що часи, коли медійний скандал навколо персони топ-менеджера або власника компанії міг виявитися корисним, давно минули. «Сучасне суспільство вимагає від бізнесу соціальної відповідальності й порядності, — наголошує експерт. — Людина, яка представляє компанію, має відповідати цим вимогам». Віце-президент Комунікаційної групи PRT Ірина Філенко припускає, що, вплутуючись у публічні скандали, можна багаторазово збільшити кількість згадувань про ком-

34?

контракты || № контракти № 47 8 | |22.02.2010 22.11.2010

Обличчя компанії не має виглядати ідеальним, ідеалу ніхто не повірить панію у ЗМІ. «Результат буде, але йдеться про пабліситі дуже сумнівної якості, — пояснює експерт. — За ступенем зрілості особистості та виваженості поведінки першої особи багато хто судить загалом про компанію, про рівень її розвитку, про корпоративні цінності та навіть про перспективи. Тож за можливості скандалів краще уникати».

Поскандалимо На думку американського маркетолога Ендрю Джербака, те, що більшість компаній у наші дні старанно уникають ситуацій, які могли б зацікавити жовту пресу, свідчить у першу чергу про боязкість піарників, які не вміють працювати зі шквальним потоком публікацій. «Мені теж дуже

«Важливо те, яким мене бачать мої люди». • З к/ф «Дівчина для боса» хотілося б вірити, що в останні десятиліття соціальне середовище оздоровилося настільки, що бути скромним і порядним тепер вигідніше, ніж хитрим і скандальним, — зазначає експерт. — І мені теж хотілося б вірити, що суспільство вже не прагне смажених фактів і позитивні медийні образи тепер набагато привабливіші за негативні. Однак я не сліпий і бачу, що все це дуже далеко від істини. Дійсність набагато нудніша та прозаїчніша. Промо-фахівці заледащіли, втратили колишню хватку й тепер бояться користуватися такою важкою PR-артилерією, як, наприклад, медійні скандали. Не всі, звісно, є кілька винятків, які тільки підтверджують правило». Одним із найяскравіших винятків Ендрю Джербак вважає бренд-менеджера Fiat Лапо Елканна. Йдеться про онука засновника концерну Джанні Аньєллі, який очолює маркетинговий департамент сімейної компанії з 2003 року, а до цього просував Ferrari та Maserati. Концерн Fiat — далеко не єдина бізнесструктура, обличчям якої є пан Елканн. Він представляє дизайнерське бюро Italia Independent, міжнародне консалтингове агентство Independent Ideas та групу компаній LA Holding. Крім того, з минулого року Лапо Елканн займається просуванням бренда Borsalino — однієї з найстаріших і найреспектабельніших ТМ на ринку елітних головних уборів, свого часу обличчям цієї марки був знаменитий французький актор Ален Делон. Як зазначає експерт, Лапо Елканн — «чемпіон Європи» за частотою згадувань у жовтій пресі через різноманітні скандальні історії. Він афішує свої численні короткочасні романи, не раз був помічений журналістами, коли розгулював вулицями у


костюмі Клеопатри, не приховує того, що вживає наркотичні речовини. Усе це не лише не заважає бізнесу, а, навпаки, стимулює продаж товарів і послуг, якими торгують «уособ­л ювані» паном Елканном компанії. «Показово, що найкращі фінансові результати компанії Лапо Елканна продемонстрували 2005-го; саме в той рік, коли самого його доставили до лікарні швидкої допомоги після передозування кокаїну в компанії п’ятдесяти­ дворічного трансвестита, — зазначає маркетолог. — Про це написали майже всі великі жовті видання Західної Європи, США, Канади й Австралії. Потім новину підхопили в Азіатсько-Тихо­о кеанському регіоні й на Близькому Сході. За деякий час пан Елканн став «міжнародним представником» шанованої ізраїльської клініки Chaim Sheba Medical Center».

Завжди готовий! PR-менеджер корпорації S.I.GROUP Ганна Орел вважає, що комерційна корисність медійного скандалу залежить від того, у якій галузі працює помічений у ньому бізнесмен або топ-менеджер. Наприклад, головному редактору розважального журналу розголос скандальної історії може принести вигоду, а директорові респектабельної приватної школи напевно зашкодить. А Ендрю Джербак переконаний, що справа зовсім не в галузі, а в тому, наскільки майстерно обличчя компанії працює з

мас-медіа. «Людина, яка представляє бізнес-структуру, має бути готовою до спілкування з журналістами в будь-яку годину дня й ночі, — зазначає маркетолог. — Має бути у змозі відповісти на будь-яке запитання, причому так, щоб представники ЗМІ залишилися задоволеними. Такий спікер не просто бере участь у скандальній історії, а диригує її висвітленням. Більшість медіа публікують саме його версію розвитку подій, і в підсумку він завжди залишається у плюсі». За словами Ірини Філенко, найтиповіша для України помилка обличчя компанії саме в тому й полягає, що людина, яка виконує представницькі функції, найчастіше виявляється непід-

ЗМІ, отримали фахову освіту. При цьому людина, яка виступає від імені бізнес-структури, має бути компетентною в обговорюваному питанні. «Велика компанія цілком може обійтися без центрального людського образу, якщо представницькі функції розподілені між кількома спікерами та кожен відповідає на запитання, що стосуються його спеціалізації», — переконана пані Орел.

Нічого особистого А ось Олександр Горлов вважає, що обличчям компанії все ж таки має бути одна людина — найманий топ-менеджер або співвласник. Інші працівники,

Людина, яка представляє бізнес-структуру, має бути готовою до спілкування з журналістами в будь-яку годину дня й ночі готовленою до спілкування з журналістами. «У таких випадках її відповіді звучать як низькоформатна балаканина на загальні теми та демонструють неповагу до співрозмовників», — зазначає експерт. На думку Ганни Орел, до кожного виходу в люди слід ретельно готуватися. Бажано, щоб представники компанії, уповноважені вести діалог зі

наприклад PR-фахівці, можуть поширювати якісь повідомлення від імені бізнес-структури, але асоціюватися вона має з лідером, людиною, яка здійснює реальне керівництво компанією. «Ступінь інформаційної відкритості першої особи залежить від корпоративної культури та сфери бізнесу, — пояснює експерт. — Природно, що від генерального продюсера те-

леканала очікують більшої товариськості, ніж від керівника металургійного заводу. Зайва публічність буває небезпечною. Харизматичного лідера, який весь час перебуває в центрі уваги, можуть вважати несерйозною людиною. Також небажано виставляти напоказ власне особисте життя». Ендрю Джербак не вірить, що імідж обличчя компанії можна сформувати, залишаючи за дужками подробиці особистого життя. Якщо медійний образ вийде досить яскравим і привабливим, журналісти в будь-якому разі цікавитимуться біографічними деталями, наводитимуть довідки про те, яка ця людина поза роботою, та й просто ставитимуть запитання особистого характеру. За словами експерта, найбільш далекоглядні із промо-фахівців не лише не намагаються уникнути розголосу подробиць особистого життя першої особи, а й використовують цю інформацію для посилення пабліситі. Так, співвласниця бренда Chopard Кароліна ГроузіШойфеле давно зробила медійне висвітлення власного життя важливою складовою програми просування ювелірної ТМ. Як зазначає генеральний директор Noblet Media CIS Євгенія Панкратьєва, дуже багато керівників, які виконують функції обличчя компанії, прос­то забувають, хто є їхньою основною цільовою аудиторією. Вони прагнуть справити враження на колег, а треба постаратися зацікавити потенційних клієнтів і партнерів. 

Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193

контракти | № 47 | 22.11.2010

35


автоклуб

новини

Містер Ікс із Баварії

Рейтинг

Новинка

11 листопада в Україні офіційно стартував продаж BMW X3 нового покоління — автомобілів класу Sports Activity Vehicle. Новий Х3  на українському ринку представлено у трьох варіантах: xDrive35i, xDrive28i та xDrive20d. Дві перші модифікації оснащено рядними шестициліндровими бензиновими двигунами безпосереднього впорскування: трилітровим турбованим потужністю 306 к. с. у xDrive35i і таким самим за об’ємом, але потужністю 258 к. с. у xDrive28i. Обидва двигуни відповідають стандартам Євро-5, але помітно відрізняються середньою витратою пального й динамікою. Для xDrive35i ці показники становлять 8,8 л на 100 км при розгоні до 100 км/год за 5,7 с; для xDrive28i — 9 л на 100 км і 6,9 с на розгін до 100 км/год. На відміну від «старших братів» модель X3 xDrive20d отримала чотирилітровий турбодизель з алюмінієвим блоком і безпосереднім впорскуванням. X3 із цією руховою установкою не такий жвавий, як інші моделі, — до 100 км/год він розганяється лише за 8,5 с. Натомість xDrive20d вийшов найбільш економічним з усіх нових «трійок» — його дизель стандарту Євро-5 витрачає в середньому лише 5,6 л ДП на 100 км. Вартість молодшої моделі Х3 — від EUR41,8  тис. Ціни на xDrive28i починаються з EUR44,95 тис., на xDrive35i — з EUR49,99 тис.

Восьмий елемент Модельний ряд Renault в Україні поповнився седаном Latitude — восьмою новинкою, представленою французькою корпорацією Renault S.A. з початку року на українському ринку. На думку маркетологів корпорації, поряд із багатою комплектацією однією з головних переваг французького авто бізнес-класу є відносно невисока ціна: 211 тис. грн. За ці гроші покупці отримають машину з автоматичним варіатором CVT, 6 подушками безпеки, датчиками дощу й світла, двозонним клімат-контролем, системами ABS та ESP. В Україні Latitude доступний із двома бензиновими двигунами: 2,0 л (143 к. с.) і 2,5 (174 к. с.). Перший мотор агрегується з варіатором, потужніший 2,5-літровий двигун доступний із 6-ступінчастою автоматичною коробкою передач.

*ЗАМКНЕНЕ КОЛО: в основі Renault Latitude

лежить перелицьована версія корейського автомобіля Samsung SM5, права на який Renault придбав разом із компанією Samsung Motors у 2000 році. При цьому самого SM5 створено на основі агрегатів моделі Renault Laguna.

36

контракти | № 47 | 22.11.2010

Наш надійний Santa Fe Середньорозмірний кросовер Santa Fe корейської Hyundai Motor Company названо найнадійнішим автомобілем у своєму класі за результатами опитування 1,3 млн споживачів, проведеного американським журналом Consumer Reports у 2010  році. У дослідженні брали участь автомобілі 2001–2010  років випуску, експлуатація яких оцінювалася за 17  критеріями. Santa Fe, продаж якого у США стартував рівно 10 років тому, посів перше місце серед кросоверів. В Україні Santa Fe представлено із двома версіями двигунів: чотирициліндровим бензиновим об’ємом 2,4 л (потужність — 174  к. с.) і 2,2-літровим дизелем потужністю 197  к. с. Обидві рухові установки агрегуються із шестиступінчастими механічною або автоматичною трансмісіями.


Рестайлинг

Рейтинг

Ідеальне авто

Оновлений SX4 В Україні офіційно стартував продаж рестайлингової моделі хетчбека Suzuki SX4. Потужність нового 1,6-літрового 16-клапанного двигуна із системою зміни фаз газорозподілу VVT збільшилася до 112 к. с. (82 кВт), максимальний крутильний момент зріс до 150  Н•м і доступний вже за 3800  об./хв. Оптимізація систем живлення й управління двигуна зробила динамічні характеристики SX4 універсальними: крутильного моменту двигуна з лишком вистачає як для м’якого старту за низьких обертів, так і для ривка з місця за динамічного набору швидкості. Двигун рестайлингової моделі агрегується як із п’ятиступінчастою МКПП, так і з чотириступінчастим автоматом. Доступна також комплектація з повними приводом і автоматом. Крім зміни рухової установки, в оновленого Suzuki SX4 покращені вібро- та шумоізоляція моторного відсіку, тунелю КПП, механізму перемикання передач і карданного валу. Також автомобіль отримав новий дизайн переднього бампера і радіаторних груп та нові 16-дюймові легкосплавні диски під гуму 205/60R16, що підкреслює спортивний характер моделі. Suzuki SX4 базової комплектації оснащений системами ABS та EBD. У комплектації GLX до них додано систему стабілізації ESP, що коригує рух авто при виході з безлопатевої траєкторії повороту. Вартість оновленого SX4 — від 153,5 тис. грн.

Щороку маркетингова компанія AutoPacific (США) публікує рейтинг «ідеальних автомобілів», складений за результатами опитування покупців нових авто. Кожному з опитаних автовласників через перші 90 днів експлуатації автомобіля пропонується відповісти на запитання «щоб ви змінили у своїй новій машині?» і «що варто залишити незмінним?». Опитування охоплює 15 категорій — від потужності та динаміки розгону до освітлення салону та об’єму багажника. За підсумками опитування складається рейтинг, де в кожній з номінацій лідирує автомобіль, що найбільше відповідає уявленню власників про ідеальну покупку.

Premium Luxury Car Volvo S80

Aspirational Luxury Car Volvo V70

Large Car

Ford Taurus SHO

Luxury Mid-Size Car Lincoln MKZ

*Lamborghini LM002 — єдиний серійний позашляховик італійської компанії

— розробили на замовлення військових і випускали з 1986-го по 1993 рік. За вісім років виробництва військовим поставили лише 140 машин, решту створювали в цивільній версії із двигуном V12 об’ємом 5,2 л і потужністю понад 450 к.с.

Концепт

Спроба № 2 Італійська Automobili Lamborghini S. p. A. повертається до ідеї серійного виробництва спортивного позашляховика. За даними британського журналу AutoExpress, модель буде побудовано на базі кросовера Q5  концерну Audi AG, до складу якого Lamborghini входить із 1998  року. Зараз модульна платформа Audi використовується як основа для моделей A4, A5, A5 Sportback та A7 Sportback. Передбачається, що дизайн італійського кросовера буде виконано у стилі суперкарів Lamborghini, у конструкції планується широке використання карбону. Двигун для кросовера — 550-сильну V-образну вісімку із двома турбінами — передбачається запозичити в Audi S7  Sportback. У Lamborghini S. p. A. сподіваються, що новинка перевершить за популярністю попередній позашляховик компанії, модель LM002 виробництва 1986 року (на фото зверху), випуск якого становив 301 екземпляр.

Час лідерства За підсумками 10 місяців 2010  року Skoda Octavia A5 стала найбільш продаваним автомобілем С-класу на українському ринку: машину придбали 3198 покупців. Популярність моделі — наслідок оптимального сполучення ціни та якості цього сімейного автомобіля. Вартість базової комплектації (Ambiente із двигуном 1,6MPI/75k) становить $20  тис. За цю суму покупець Octavia A5 отримує авто з іммобілайзером, бортовим комп’ютером, кондиціонером, системами ABS, EBD, MSR, ASR та ESP, двома подушками безпеки та центральним замком.

Ford Fusion

Mid-Size Car Suzuki Kizashi

Premium Compact Car

Volkswagen GTI

Compact Car

Volkswagen Golf

Economy Car Honda Fit

Sports Car

Porsche Cayman

Sporty Car

Chevrolet Camaro

*Презентація першого покоління Octavia відбулася на автосалоні в Парижі у вересні 1996 року. Skoda Octavia нового покоління було випущено навесні 2004-го. Восени того ж року з’явилися Octavia Combi та Octavia Combi 4x4, у 2005-му до популярного сімейства додалися Skoda Octavia RS і Skoda Octavia Combi RS — «сімейні спортивні автомобілі», а в 2007 на ринок вийшла потужна Octavia Scout.

Hybrid Car

Ford Fusion Hybrid

контракти | № 47 | 22.11.2010

За даними AutoPacific Ideal Vehicle Award 2010

Продаж

Premium Mid-Size Car

37


автоклуб

сервіс Андрій БЕРЕЖАНСЬКИЙ

У 2010 році український ринок СТО повернеться до докризових показників

Конкуренція скасовується У листопаді–грудні українські автолюбителі витратять на послуги техобслуговування понад $800 млн — сезонний попит збільшить виручку СТО приблизно в 1,5  разу. Підготовка автомобілів до зими традиційно займає 20–25% у структурі річного доходу техстанцій. Гаражній майстерні з двома боксами для машин високий сезон може принести до $20–30 тис., просунутій станції техобслуговування з такою самою кількістю місць — $50–90 тис. Цієї осені — на відміну від минулого року — на техстанціях знову почали з'являтися черги. «У 2009-му навантаження на СТО знизилося на чверть, — розповідає регіональний керівник підрозділу з розвитку автосервісних концепцій у Росії, Україні, Білорусі компанії «Роберт Бош Лтд» Олександр Лизун. — У другій половині 2010  року обсяг робіт повернувся до показників 2008-го й продовжує зростати». За оцінками фінансовоаналітичної групи ProConsulting, 2010-го доларовий обсяг ринку автосервісу майже повернеться до докризових показників: за підсумками року його оборот сягне майже

$3,7 млрд. Цікавий факт: у 2007–2008  роках на обслуговування автомобілів українці витрачали вчетверо-вп’ятеро менше, ніж на їх придбання. Але через падіння продажу в 2009–2010 роках обороти ринків автосервісу та автопродажу стали порівнянними. «Автодилери активно розвивають сервісні підрозділи, адже їхній внесок у сукупному доході збільшився до 30–50%», — зазначає директор аналітичного департаменту Pro-Consulting Олександр Соколов. Куди податися Попри зростання конкуренції, розкид цін на СТО залишився досить помітним. У перерахуванні на нормо-годину, ремонт у гаражній майстерні може обійтися в 50–70 грн, незалежні СТО просять 80– 160 грн/год, дилерські — 200– 300 грн/год. Розкид цін чітко поділяє ринок на три сегменти. Найбільший із них — гаражні майстерні, на частку яких припадає понад 50% річного обороту ринку у грошах. 35–40% ринку займають незалежні СТО, 12– 15% — техстанції дилерів. У гаражах ремонтується переважна більшість автомобілів стар-

ЗИМОВИЙ ПРАЙС Середня вартість основних робіт з підготовки авто до зимової експлуатації*, грн

ше 7–8 років; клієнти великих незалежних СТО — власники відносно нових автомобілів у віці 3–5 років; техстанції дилерів здебільшого обслуговують машини, у яких не сплив строк гарантії. Типова гаражна майстерня — зазвичай власний бізнес майстра, який пропрацював кілька років «на дядька». Майже всі гаражні СТО спеціалізовані: рихтування та/або фарбування, кузовні роботи, ремонт двигуна, ходової, електрики тощо. У середньому в такої майстерні є пул із кількасот постійних клієнтів, які в сумі витрачають на ремонт $5–10 тис. на місяць. Щоправда, прибуток самого майстра становить лише $1–3  тис. — решта припадає на запчастини та субпідрядні роботи. Попри небагате оснащення обладнанням (багато таких майстерень працюють навіть без підйомника, а двигун, що потребує капремонту, власник гаража,

«У житті кожного автолюбителя є два щасливі моменти: коли він купує машину та коли він її продає». • Анатолій Кім швидше за все, повезе на завод), власники гаражних СТО намагаються працювати якісно. Сарафанне радіо помилок не вибачає — щоб не розгубити клієнтів, майстри ставлять невисокі ціни та беруться за будь-яку роботу. Більш просунуті станції тех­ обслуговування мають щонайменше два пости та здатні виконувати роботи середньої та високої складності. Приблизно 70% таких СТО беруться за будь-який ремонт, інші спеціалізуються на чомусь одному (шиномонтажі, електриці, кузовних роботах або ремонті двигуна тощо). Склад і методи роботи незалежних техстанцій такі ж різнорідні, як і ціни: там, де ремонт у перерахуванні на нормо-годину коштуватиме 80 грн, клієнт навряд чи може розраховувати на гарантію або високий рівень сервісу. Щоб отримати гарантію й не плюватися після спілкування з «майстрами», автолюби-

Підготовка авто до зими у 2010 році коштуватиме на 10–30% дорожче, ніж у 2008-му Шиномонтаж з балансуванням (4 колеса R15)

Заміна двірників

17–22

165–238

Заміна мастила у двигуні

55–68

Перевірка стану акумуляторної батареї

22–51

Перевірка антикорозійного покриття днища

Заміна акумулятора

27,5–68

25–51 Заміна паливного фільтра

44–68 * Без урахування вартості зап­частин.

38

контракти | № 47 | 22.11.2010

(255 грн, якщо встановлено в баці) Використано дані Бош Авто Сервіс та АІС


автоклуб

ЕКСПЕРТиза

телю доведеться заплатити в 1,5–2 рази більше. Втім, високі розцінки не є гарантією якості робіт і відсутності хамства. Все залежить від того, як організовано роботу СТО: чи зацікавлений власник у постійних клієнтах, чи отримують робітники адекватну зарплату тощо. За великим рахунком, співвідношення ціни та якості для гаражних майстерень і незалежних СТО приблизно однакове. У першому випадку брак устаткування та обмежений перелік послуг компенсуються невисокими розцінками; у другому — сучасне обладнання та комплексний підхід до ремонту врівноважуються ненав'яз­ли­ вим сервісом. Інакші справи з дилерськими або фірмовими СТО. До кризи вони обслуговували лише власні бренди, причому до 90% обсягу робіт цих техстанцій займало дороге планове ТО нових авто на гарантії. Наявність постійно зростаючого обсягу замовлень, ніяк не пов'язаного з рівнем цін або сервісу (зазвичай левова частка покупців не ризикує відмовитися від гарантії, головна умова якої — обслуговування на СТО продав-

До техстанцій знову шикуються черги: 14 тис. СТО не вистачає для обслуговування 12 млн авто ців), зіграли з техстанціями дилерів злий жарт. До кінця 2008 року персонал більшості з них ставився до клієнтів як до набридливої перешкоди, розцінки принаймні вдвічі перевищували середньоринкові, а якість робіт — попри новітнє обладнання та високу кваліфікацію персоналу — залишала бажати кращого. Не дивно, що після закінчення строку гарантії більшість автолюбителів залишали фірмові СТО. Але якщо до кризи їх постійно зміняли нові клієнти, то після обвалу продажу майже на 75% приплив новоспечених автовласників майже скінчився. У підсумку, 2009 року та в першій половині 2010-го більшість фірмових станцій втратили 30–40% клієнтів. Власники СТО зреагували на падіння попиту знижен-

Олександр ЛИЗУН,

регіональний керівник підрозділу з розвитку автосервісних концепцій у Росії, Україні, Білорусі компанії «Роберт Бош Лтд»

— Ринок автосервісних послуг в Україні перебуває на порозі якісних змін. До кризи попит було задоволено ледь на 60%. У 2002–2008 роках було побудовано багато СТО, але у 80% випадків інвесторами виступали люди та компанії, для яких техобслуговування було лише додатковим бізнесом. Відповідно, клієнти отримували неякісний сервіс за завищеними цінами. Криза призвела до зниження платоспроможного попиту та змусила власників станцій змінити своє ставлення до клієнтів, знизити ціни, підвищити якість і шукати ефективні технології для подальшого розвитку. Останнє — особливо важливо для нас, оскільки в Україні автомобільний напрям Robert Bosch, крім поставки автозапчастин, займається продажем діагностичного й гаражного обладнання для автосервісу та розвиває автосервісну мережу, зокрема й за франчайзинговою схемою. Наведу кілька фактів: у всьому світі в нас 80 заводів, на яких виробляється близько 190 тис. запчастин і комплектуючих для авто. Будь-яка іномарка на чверть складається зі зроблених нами деталей, якщо перерахувати у грошовому еквіваленті. А мережа СТО Bosch Service є однією з найбільших у світі й має близько 14 тис. підприємств у понад 125 країнах. Найближчими роками в Україні активно розвиватимуться мережі СТО. У державах Європи працюють десятки мережевих компаній автосервісу, яким належить до 70% ринку. З часом так буде й в Україні. У нас уже є понад 80 станцій. За п'ять років їхня кількість збільшиться втричі, а наша частка перевищить 10%.

40

контракти | № 47 | 22.11.2010

сервіс

ням цін на послуги (на 30– 50% у доларовому еквіваленті) та підвищенням якості робіт. Для залучення й утримання клієнтів було запущено численні програми лояльності, дисконтні картки зі знижкою на товари та послуги в розмірі 7–15%. «Ми знизили вартість нормогодини на 30%», — згадує Олександр Лизун. Його колега, директор із сервісу групи компаній «АІС» Віталій Локтєв підтверджує, що власники СТО знижували свою прибутковість, часто опускаючи її нижче за 10% (з 30– 50%, а то й 100%, які були до кризи. — Прим. ред.). Однак ближче до осені нинішнього року багато майстерень знову почали підвищувати ціни, обирати вигідніших клієнтів і менше звертати уваги на рівень сервісу.

Що далі У 2010 році ринок автосервісу зросте на 30% і повернеться до докризових обсягів. У 2011-му експерти Pro-Consulting очікують збільшення виручки до $4,6  млрд. На жаль, це не буде пов'язане з покращенням якості техобслуговування чи сервісу. За оцінками аналітиків Роберт Бош Лтд, в Україні нараховується 1–1,2  тис. дилерських СТО, понад 3  тис. незалежних станцій і близько 10  тис. гаражів. 14 тис. техстанцій не вистачає для обслуговування майже 8  млн легкових і приблизно 4 млн комерційних автомобілів. «Їх має бути принаймні вдвічі більше», — вважає Олександр Соколов, додаючи, що в 2011–2012  роках черги на СТО неминучі. Більш довгострокову перспективу він оцінює не так песимістично: «Гравці авторинку відчули можливість заробити на автосервісі. Щойно в них з'являться вільні кошти, вони неодмінно почнуть розвивати власні мережі». Зростання кількості техстанцій неминуче приведе до цінової конкуренції та підвищення якості послуг. Щоправда, станеться це в найкращому разі до 2015–2016 років. 

Дмитро ДЗЮРА,

директор компанії «Технооптторг-Трейд» (торгівля шинами)

— Одна з головних тенденцій ринку шин у 2009–2010 роках — експансія гравців на ринок автосервісу. Принаймні — у деякі його сегменти. Наприклад, за нашими спостереженнями, у 2009  році потік клієнтів на СТО знизився на третину-чверть, але при цьому більшість шиномонтажів працювали з повним завантаженням. Оскільки в Технооптторгу вже були спеціалізовані магазини шин, ми вирішили розвивати супутні автосервисні послуги. І не прогадали. Звичайні автолюбителі та компанії із власним автопарком оцінили можливість заощадити на комплексних послугах. Вартість «перевзування» в нас дещо вища, ніж на шиномонтажі, розташованому в багатолюдному місці, — але значно менша, ніж у більшості СТО. У підсумку майже всі покупці міняють шини просто в магазині. Тим більше, що ми пропонуємо продукцію з усіма необхідними сертифікатами, забезпечуємо гарантійний супровід і заміну шин. До речі, заміна шин у магазині наштовхнула нас на ще кілька бізнесідей. Спочатку ми запропонувати постійним клієнтам безкоштовну діагностику покришок, надавали рекомендації з балансування, потім почали ремонтувати шини, запропонували послуги з їх зберігання. Зараз покупці сприймають наші роздрібні магазини та вантажні сервісні станції не лише як продавців, а й як грамотних порадників і помічників. До речі, правильно експлуатуючи шини, покупець може збільшити їхній ресурс на 20% — відповідно, кожна з послуг виявилася затребуваною. Нова стратегія дозволила нам утримати продаж на майже докризовому рівні й навіть залучити нових клієнтів. Тож нинішнього року ми очікуємо зростання продажу щонайменше на 15%.

У 2009-му та на початку 2010 року ринок шин просів на 35%, але сьогодні в деяких сегментах уже спостерігається дефіцит


Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195 Для регіональних РА: (322) 702262, 762905

реклама

'

контракти | № 47 | 22.11.2010

41


автоклуб

тест-драйв

«Кігті, як в орла, хоч по парканах лазай». • Армійський гумор

Північний аргумент Сергій ГЕТУН Фінське селище Сааріселка розташоване за 200 км на північ від полярного кола. Тут дуже холодно, сніг і багато японців. Точніше, японок. Ночами вони дивляться на небо. Це не виїзне засідання клубу дружин самураїв-астрономів — тут, вдалині від батьківщини, вони шукають зустрічі з північним сяйвом. Побачити його — вірний знак, що першим у сім’ї народиться хлопчик. Я теж бачив, як мерехтить іоносфера, але розповісти про це мені нема чого. Сяйво було зеленим і, чесно кажучи, погано збереглося в пам'яті. Порізаний шипованими покришками лід озера Пасісярве за­па­м'я­тав­ся набагато краще.

***

На його замерзлій поверхні розташовано табір школи підвищення водійської майстерності Porsche Driving Experience. У сніжній цілині прокладено кілька трас. У нашому розпорядженні десяток Porsche Cayenne S, «взутих» у Nokian Hakkapeliitta 7 SUV, і Porsche Panamera 4S на спортивному варіанті цих шин, що відрізняються від стандартних чотириміліметровою довжиною шипа. Інструктори хизуються на Porsche 911.

42

контракти | № 47 | 22.11.2010

Контракти на заряджених Porsche перевірили, як нові шини Nokian Hakkapeliitta 7 SUV поводяться на льоду заполярного озера

Сааріселка — Київ

Про що йдеться. Nokian Hakkapeliitta 7 SUV

Шини для позашляховиків із приставкою SUV — це посилений варіант легкових покришок Hakapeliitta 7, які регулярно приносили Nokian перемогу в європейських порівняльних тестах автопокришок узимку 2009 року. Їх об’єднують спільний малюнок протектора у вигляді «густої ялинки», багатогранний шип і отвір у протек­ торі перед ним, що знижує шум при їзді. Таке кріплення шипа за технологією Air Clow («повіт­ря­ ний кіготь») нагадує систему амортизації в якісних бігових

кросівках: вентиляційні отвори пом'якшують і поглинають удар шипів об дорогу та водночас зменшують вібрацію під час контакту з дорожнім покриттям. Технологія повіт­ряних камер також знижує знос і підвищує довговічність шипів. Але позашляховики важчі, тому й навантаження, на які розраховані шини, для них більші. Тож гумова суміш для шин SUV твердіша, а каркас двошаровий, на відміну від одношарового для звичайних «легкових» покришок, щоб шина легко витримувала наїзд на каміння з

гострими краями. У центральній частині протектора «позашляхових» шин блоки масивніші, а в плечовій зоні з'явилися приступки, що поліпшують опір слашпленінгу. По всій бічній поверхні шин розташовано пунктир виступаючих над поверхнею блоків, що захищають покришки від контактного паркування біля бордюрів. Навіть найскромніша в лінійці розмірів 215/70 R16  здатна нести навантаження 800 кг.


Дивні інструктори в цій школі водіння. Замість того, щоб навчати правильному, швидкому й безпечному проходженню поворотів, вони наполягають на проходженні віражів у бічному ковзанні. Це дивно. Це класно. Не сумніваюся, Фердинанд був би несказанно радий тому, скільки задоволення від водіння й контролю над автомобілем навчають отримувати хлопці з фірми з його прізвищем в імені. Перша траса — льодове коло. Перша машина — Panamera. Важко придумати кращі складові для відпрацьовування техніки дрифту. Кілька неспішних кіл, відключення PSM, ручний перехід на другу передачу. Тепер невелике перегазування, кермо назовні повороту — і з характерним звуком автомобіль зривається в занос. Це вже ефектно, але щоб було ще й розумно, слід рівно тримати педаль газу. Невелике підрулення, щоб виставити машину в правильний кут атаки і... Є! — це воно! Машина сковзає в керованому заносі навколо центра кола, рухаючись під кутом до своєї траєкторії. Тепер амплітуда руху регулюється не кермом, а педаллю акселератора — що більше газу, то більше коло. У лівому бічному склі — суцільна хмара з льоду й снігу, у тілі — спільне з машиною дрібне тремтіння від льодового дрифту, що звучить як безперервне «фррррррр...».

Головна перевага шин Hakapeliitta — зчіпні характеристики на льоду. А довгий шип взагалі готовий декласувати ідею льоду як чогось слизького. На наступній трасі, що складається зі змійки, повороту на 180 градусів і ще однієї змійки назад, контроль над машиною набуває набагато більшого значення, адже інструктори наполягають, що розворот необхідно пройти дрифтом. Тут, мабуть, слід сказати кілька слів про машину. Шістдесят років знадобилося Porsche, щоб зробити чотиридверний седан. Про Panamera що вже тільки не говорили: дісталося й незвичайній зовнішності, і чуткам про початок відступу від базових конструктивних ' принципів марки. На цьому тлі вислизає головне (те, чого ніхто й не заперечує) — приголомшливі дорожні якості цього звіра. Так, це дві різні машини — із включеним і відключеним PSM. Вмикаючи електроніку, ви вимикаєте закони фізики, вимикаючи — переходите в режим адреналінової атаки. Спільним залишається одне: передбачуваність і контроль. Одного разу відчувши межу заносу, можна бути впевненим, що вона буде на своєму місці й у майбутньому. Те саме стосується й руху в бічному ковзанні, і виходу з нього. Звісно, варто подякувати прекрасному покриттю та праПРИМІТКА ДЛЯ БІЛЯВКИ вильній гумі. За таких обставин Слашпленінг — це зимовий варіант аквапланування. десь на п'ятому Якщо мокрим снігом не їхати, а летіти, то канавки протектора шини перестають справлятися з видаленням колі почуваєшснігу із зони контакту і шини «спливають». На ся Кеном Блозадньоприводній машині ефект спостерігається спочатку на передній осі: кермо стає «м'яким», контакт із ком*.

Cayenne після шаленої Panamera видається добродушним бадьорим бегемотом. Його прекрасно тримає стандартне шипування, проходити череду поворотів чергової траси, не втрачаючи впевненого контакту з поверхнею, з увімкненим PSM виходить на пристойній швидкості. Усе б нічого, якби не постійні провокації інструкторів по рації: «PSM off! Зірви машину! Кермо назовні! Кут! Газ!». Маніяки дрифту! [цензура] Кілька кіл усе виходило, ­ а потім... Власне, за прим'ятим кучугуром було зрозуміло, що я тут не перший із траси вилітаю. Отже, я розпочав перевірку позашляхових якостей шин. Дивно! По чвертьметровій сніжній цілині тягнуть нормально, якщо із блокуванням диференціала. Очевидно, знаючи, чим зазвичай закінчуються поїздки по глибокому снігу, організатори зупинили рух на трасі й вислали парламентера на Cayenne Turbo з лопатою. Слід сказати, що приїзд цього, не побоюся слова, суперкара, виявився надзвичайно корисним. Не тому, що в нього була лопата — адже вибрався я самостійно, — річ у тому, що кожну з 500 к. с. своєї машини водій використав за прямим призначенням: абсолютно всі повороти він проходив у бічному ковзанні, навіть найнезначніші. Як же це, скажу я вам, красиво і як нешвидко! Після вильоту із траси я вирішив доїхати коло зовсім уже спокійно, відпустивши подалі бадьорого хлопця на Turbo. Ну що сказати? Доганяв і знову

дорогою втрачається. На передньоприводному автомобілі ведучі колеса й далі «витягують» і нічого підозрілого наче не відбувається, але навіть незначне гальмування здатне розвернути машину.

*

Кен Блок — найефектніший шоумен в авто­спорті. Прославився немислимими речами, які останнім часом виконує на 650-сильній Ford Fiesta, що робить сотню за 1,9 с.

ен Блок — самый эффектный шоумен в авто* Кспорте. Он прославился немыслимыми вещами, которые в последнее время исполняет на 650-сильной Ford Fiesta, делающей сотню за 1,9 с.

спеціально відставав я від нього до кінця кола тричі, допоки не зрозумів, що шоу влаштовано не через швидкість. Чомусь згадалося, що шипування в Hakkapeliitta 7 SUV винятково заводське, і після таких виконань всі шипи залишаться на місці, хоча навряд чи водія Cayenne Turbo це цікавило.

***

Ввечері знову було північне сяйво.

Дрібні хитрощі. Індикатор зносу На всіх шинах марки Nokian присутній індикатор зносу DSI, розроблений і запатентований компанією Nokian T y r e s . Цифри в центральній зоні протектора позначають глибину головних канавок у міліметрах. У міру зносу шини ці цифри стираються. Так само символ сніжинки виконує функцію зимового індикатора зносу. Щоб гарантувати безпечну експлуатацію взимку, глибина канавок має бути не менш ніж 4–5 мм, і завдяки DSI ви точно знаєте про стан шин.

***

Можливо, у вас склалося враження, що контролювати машину, у якої задній міст перебуває у стані перманентного зносу, а передні колеса вивернуто в бік, протилежний напрямку її руху, піднімаючи при цьому неймо­вір­ ні стовпи сніжного і крижаного пилу й не в'їжджаючи в розстав­ лені уздовж дороги перешкоди, може кожен. Змушений вас розчарувати. Це справді так. Реко­ мен­до­вані складові описано вище: трохи старанності, Porsche, Hakkapeliitta 7 SUV, лід (багато льоду), розумний хлопець на Cayenne Turbo з лопатою і — voila! Втім, не намагайтеся повторити це в домашніх умовах. 

Резюме. Шини Hakkapeliitta 7 SUV забезпечують чудове зчеплення в екстремальних дорожніх умовах, забезпечуючи стабільні реакції та збалансоване керування. Вони мають міцну зносостійку конструкцію, пристосовану для важких умов експлуатації міського позашляховика. контракти | № 47 | 22.11.2010

43


автоклуб

«— Чому ви, як діти, постійно цікавитеся усіма цими машинами?» • Формула жіночого нерозуміння № 7

*WRC — Чемпіонат світу з ралі

(англ. World Rally Championship).

Те, що відбувається у WRC* сьогодні, завтра стане красивою легендою. Автоспорт взагалі рясніє історіями, які можна розповідати в недільній школі для практикуючих підприємців. Начебто історії про машини, а начебто вже й ні. Ось наприклад.

Історія про Генрі Форда та носовичок Генрі Форд був не надто прихильним до автогонок. Він вважав, що перемога автомобіля в перегонах — аж ніяк не свідчення надійності, зручності та відповідності автомобіля ціні. Але пуб­ліка наївна та не схильна до розумувань, із цим доводиться рахуватися, і Форд став заявляти свої автомобілі у змаганнях. Одного разу автомобіль Форда виграв, а автомобіль основного конкурента вибухнув, трохи не доїхавши до фінішу. Форд не став святкувати перемогу, а поспішив оглянути уламки. Він звернув увагу на рештки валу. Судячи з уламку, цей вал був тоншим, ніж аналогічний в автомобілів Форда. Хтось інший, можливо, зловтішно посміхнувся б: «Ось тобі й результат», але Форд, людина проста, подумав: «Мабуть, у них є такі добавки до сталі, до яких мої інженери ще не додумалися!» Він поклав уламок до носовичка та сховав до кишені. Згодом виявилося, що він мав рацію.

історія

Тому що ми — хлопці

Сергій ГЕТУН

Отже, чому б те, що так цікаво нам, не було б цікавим і нашому читачеві? Ми вирішили додати трохи крутильного моменту на сторінки Контрактів і розповісти про ралі Бляшанка, сер! Але не приділятимемо багато уваги історіям із часів, коли спорт був заняттям багатих нероб. Повернімося краще до сучасності, до того, чим цікавий світ ралі та що відрізняє його від решти чотириколісного бестіарію. Змагання машин існують стільки, скільки існують машини. Але в міру перетворення автомобіля із засобу пересування на суперзасіб пересування стало зрозуміло, що цьому генетично новому виду потрібне нове середовище. З доріг загального користування їх слід прибирати подалі. Або подалі потрібно прибирати від цих доріг усе живе. І поступово мірятися технічною досконалістю автовиробники стали у спеціально відведених місцях. Вершину айсберга знають усі: Формула-1. Трохи нижче лінії мейнстриму: IndyCar, FIA GT, DTM, NASCAR — кільцеві гонки на хорошому асфальті машин, які дуже далекі від народу. Частину публіки це задовольнило, але особливо «наївних та не схильних до розумувань» досі хвилює, як швидко можна їхати звичайною дорогою. Причому якщо обрати, наприклад, не рівну та гладку дорогу ніби загального користування на кшталт Київ — Новопетрівці, а якусь заштатну, через Старопетрівці? Уявили болід Формули-1 на другорядній вулиці села? Страшно? Мені теж. Отже, ралі — це відповідь на такі запитання. Змагання проводять переважно на дорогах загального користування, звісно, попередньо закритих для інших учасників руху. У ралі трапляються й водні броди, і вузькі ділянки траси, що проходять вуличками населених пунктів. Основні правила було визна­ч ено ще наприкінці

XIX століття: роздільний старт гонщиків, контрольні точки на трасі, дорожні нотатки й легенди, тривала їзда звичайними, здебільшого гравійними дорогами, в будь-яку погоду та в будь-який сезон. Але головне, що автомобілі ралійного чемпіонату світу набагато ближчі до звичайних серійних автомобілів, ніж боліди кільцевих перегонів. Це також визначено правилами.

Втім, ближчі — не означає близькі. До речі, безпосередньо одне з одним учасники на трасі майже не зустрічаються, мабуть, лише в разі серйозної поломки. Козир у кишені. Ще півтора в рукаві Виглядають ралійні Citroёn C4 WRC, Ford Focus, Lancer


Супер Себ, Себастьєн Льоб, легенда WRC, семиразовий чемпіон

...та його Citroёn C4 Evolution або Impresa WRС так само, як серійні. Регламент обмежує переробки базової машини і, в принципі, в автомобілях з WRC немає жодних космічних технологій, як у Формулі-1, нічого такого, чого б прості смертні не змогли зробити зі своєю машиною, якби вирішили вкласти в неї півмільйона євро. Кузов у автомобілів суцільнометалевий, а не компо-

Родом із ралі (за годинниковою стрілкою): Citroёn C4 WRC, Ford Focus RS WRC, Peugeot 206 WRC, Subaru Impreza WRC, Mitsubishi Lancer Evolution WRC

зитний, як у «кузовних» серіях DTM або NASCAR, де схожість із серійними прабатьками залишається лише зовнішньою. Положення двигуна, наприклад, не можна змінювати більш ніж на 20 мм. А змінювати треба. Розподіл ваги ралійного автомобіля за осями має бути суворо 50:50. Інакше після трампліну буде не гарний політ, а кивок носом, не ка-

жучи вже про оптимальну керованість і рівномірність зносу шин. Максимальна потужність двигунів на WRC теж офіційно обмежена — не більш ніж 300 к. с. Щоправда, перевірити потужність технічна комісія майже не у змозі, і реальні показники, мабуть, перевищують заявлені на 10–20%. Вичавити з дволітрового двигуна ще більше не дозволяють страх, совість і 34-міліметровий повітряний рестриктор, що розташований на вході в турбіну і прирікає мотор на кисневе голодування на високих оборотах. Крутильний момент на машинах шалений — до 600  Н•м (це більше, ніж у п'ятилітрового мотора BMW M6).Такий «моментний» характер мотора визначає специфічну тактику їзди — з мінімальним перемиканням передач. Звісно, найбільше вражає здатність автомобілів родом із ралі їхати з однаково великою швидкістю по будьякому покриттю. Стрибок із трампліна й одразу після приземлення проходження повороту в ефектному заносі — звичайна справа на спецділянці. Зрозуміло, що серійного автомобіля вистачило б на кілька таких трюків, не більше. На деяких грунтових ралі хід підвіски доводять до 220 мм, причому, що характерно, жодних наворочених багатоважельних конструкцій, тільки надій­ ний і легкий у ремонті Макферсон. Загалом усю цю мрію Самодєлкіна з антилагом, трьохдисковим карбоновим зчепленням (коробку передач, до речі, замінюють у середньому двічі за перегони) і п'ят­ десятьма метрами труб каркаса безпеки з легованої сталі

не так вже й просто «убити» на будь-якій дорозі. Але за спробами зробити це стежить увесь світ, затамувавши подих. Поспішайте бачити! У світі ралі завжди відбувається щось цікаве. До решти світу це доходить із невеликим запізненням, проте коли вже доходить...

Продовження на стор. 46

Історія про повний п.

1980 року нікому не відомий німецький автовиробник заявив до змагань досить габаритну та важку версію свого сімейного купе з п'ятициліндровим двигуном об'ємом 2,1  л, турбонаддувом і повним приводом. Це зараз без повного приводу робити в ралі нічого, а тоді для дивакуватих німців довелося робити виняток із правил. Машина стала перемагати на сніжних, льодових і гравійних трасах, у 1983-му фін Ханну ПРИМІТКА ДЛЯ БІЛЯВКИ Спецділянки — це відрізки трас, на яких екіпажі їдуть так швидко, як це лише можливо, щоб показати найкращий час. У типовому ралі близько 25 спецділянок, на проходження яких відведено три дні. Ділянки доріг між спецділянками називаються дорожніми секціями. Кожен день екіпажі проїжджають близько 400  км, з яких спецділянки становлять приблизно третину.

Міккола виграв на ній чемпіонат, а 1984 рік приніс шведу Стігу Бломквісту перемогу в чемпіонаті пілотів, а самому автомобілю — перемогу в кубку виробників. Автомобіль мав назву Audi Quattro. контракти | № 47 | 22.11.2010

45


автоклуб

Чимдалі вище Топ-7 польотів від Citroёn

У WRC розгорталися й майже релігійні війни. Mitsubishi Lancer Evolution проти Subaru Impresa WRC. Насправді кожна з японських корпорацій мусить поставити пам'ятник своїй машині, враховуючи те, в якій комерційний успіх було конвертовано славу переможців чемпіонату з ралі. Культ поклоніння оппозитному двигуну та «найкращому автомобілю для ралі» Impresa WRC досі дається взнаки, хоча сама машина давненько не перемагає на етапах. Життя японцям псував лише Маркус Гронхольм, який виступав тоді на Peugeot 206 WRC. Саме його багато хто вважав найкращим гонщиком за всю історію ралі. Поки не з'явився Супер Себ — Себастьєн Льоб. Як рухається Льоб Тепер уже незрозуміло, кому пощастило більше: Льобу з Citroёn чи Citroёn з Льобом. Сам Супер Себ не раз називав свій C4 WRC най-

історія кращим раллійним автомобілем, ну а команда Citroёn, відповідно, вважає, що Льоб — найкращий пілот. А що буде, якщо найкращий пілот сяде в найкращу машину? Правильно. Вони почнуть перемагати. Сьомий рік поспіль. З відривом. Достроково. Цього року за два тури до кінця. У 2006-му було ще ефектніше. Через перелом руки Льоб пропустив чотири останні етапи, але все одно став чемпіоном за результатами перших дванадцяти: вісім перемог і чотири других місця. До речі, цього року стало остаточно зрозуміло, що Льоб переміг у чемпіонаті на етапі, який фінішував у рідному місті гонщика — ельзаському Арно. Було дуже зворушливо. Великого земляка вітали всі жителі міста, зокрема діти, старі та поліцейські, які першими гідно оцінили швидкість майбутнього чемпіона. Не можу утриматися від спокуси навести ще кілька рядків про цього гонщика.

Кілька рядків  оли Льоба порівнюють із К Шумахером, Міхаеля стає трохи шкода: його досягнення скромніші, а шлях до успіху менш переконливий. Вже в першому своєму чемпіонаті 2003 року Себастьєн став другим, а з наступного почав перемагати, і перемагає донині. Зараз йому 36. Після перемоги Супер Себ робить сальто з капота своєї машини. Це не найскладніша акробатика, на яку він здатен. Батько Себастьєна був чемпіоном Франції з гімнастики і хлопчик до 15  років старанно йшов його шляхом: чотири рази ставав чемпіоном округу і навіть здобув п'яте місце на чемпіонаті Франції. Себ був гарним хлопчиком і добре навчався у школі. Допоки не кинув її. У 18 років Себастьян ганяв по полю на купленій на перші зароблені гроші машині, намагаючись витиснути з неї все, на що вона здатна. Всі його гроші йшли на шини та гальма, а водійське посвідчення проводило більше часу в поліцейській дільниці, ніж у його кишені. Першим змаганням Льоба було Ралі юніорів, у якому він стартував серед десяти тисяч учасників. Він виграв кваліфікацію та фінал. Але перемогу віддали іншому хлопцеві. «Не проблема», — сказав Льоб. Наступного року він знову приїхав і виграв. Тоді його, нарешті, помітили. Себастьєн Льоб — універсал. Він перемагає на асфальтових, гравійних і снігових трасах. Його штурман стверджує, що в Льоба фотографічна пам'ять і він не схильний до надмірного ризику. Останнє слабко узгоджується зі зйомками камери, встановленої на їхній машині. Не полінуйтеся, пошукайте на Youtube щось на кшталт «Sebastien Loeb at rally Sweden». Це розширює уявлення про можливості людини як біологічного виду. У вільний час Себастьєн Льоб любить водити автомобілі Формули-1 і спортпрототипи Ле-Мана, у яких почувається як риба у воді. Де він їх бере — окрема історія.

Ось новий поворот Від самого початку існування чемпіонату світу з ралі, тон у ньому задавали автовиробники. Приватним командам складно змагатися з досвідом, системним підходом і фінансовим ресурсом гігантів автоіндустрії. Автовиробникам же, крім природної іміджевої складової, чемпіонат разом з успіхом завжди приносив розуміння того, як робити надійні машини, насамперед підвіску, трансмісію та двигун. Точніше, без цього успіх у ралі був би просто неможливим. Домінує той, чиє розуміння правильніше. Зараз це Citroёn і в його тіні Ford. Найчудовіше, що гени, виведені у WRC, із невеликим часовим запізненням проявляються у серійних автомобілів, які теж стають культовими. До речі, наступного сезону у WRC очікується революція. Радикально перекроєний технічний регламент змусив команди підготувати до чемпіонату пов­н оцінні новинки. Поки Льоб святкував перемогу в Арно, на Паризькому автосалоні було представлено три нові автомобілі для WRC2011. Честь Ford замість Focus захищатиме Fiesta WRC, Mini підготували кросовер Countryman, ну а Citroёn показали нову машину Себастьєна Льоба — DS3 WRC. Усі авто оснащено турбомоторами об'ємом 1,6  л замість колишніх дволітрових, що, втім, не позначилося на піковій потужності (300  к. с.). Постраждав крутильний момент. Тепер він буде «лише» 350 Н•м. Повнопривідну трансмісію спростили, позбавивши центрального диференціала, а коробка передач мусить витримувати щонайменше три гонки. Це означає, що Citroёn С4  WRC йде непереможеною легендою та найкращою машиною для ралі всіх часів. Принаймні, за версією найкращого ралійного гонщика. Ну а сам Супер Себ мріє перемогти тепер уже на красуні DS3. Всю історію ралі те, що відбувається в WRC сьогодні, завтра ставало легендою. А доки живі легенди та існують мрії, у світі залишається місце величі. Тож хай живуть легенди! І скинемо капелюха перед тими, у кого залишилися ще мрії. 


Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195 Для регіональних РА: (322) 702262, 762905

реклама

Похолодання + недбалість =

ПОЖЕЖА

З початку 2010 року в Голосіївському районі столиці сталося понад 350  пожеж, на яких загинули шестеро осіб та ще п’ятеро отримали травми та опіки. З настанням осінньо-зимового періоду дедалі більше пожеж виникає з причин порушення правил пожежної безпеки при експлуатації приладів опалення та електроприладів. Рятуючись від холоду, багато людей проявляють недбальство та не звертають уваги на дотримання елементарних протипожежних правил, для опалення своїх помешкань використовують саморобні або несертифіковані обігрівачі. Поширеною причиною виникнення пожеж та загибелі людей є також куріння в ліжку, найчастіше в нетверезому стані. Вживання алкогольних напоїв знижує відчуття небезпеки. Людина випила, потім закурила в ліжку, задрімала, випустила з рук недопалок... Важко збагнути, що змушує людей нехтувати елементарними правилами, адже прикладів трагедій так багато! Невже особиста безпека та безпека близьких людей не варті зусиль? Велику увагу слід приділяти пожежній безпеці при будівництві та монтажу печей та іншого обладнання. Монтаж апаратів та систем опалення на рідкому та газовому пальному мають виконувати виключно спеціалізовані організації. Найбільш небезпечним у пожежному відношенні є вогняне опалення. Відомо, що за температури 170–300  0С деревина, тканини, папір тощо можуть самозайматися. Часто пожежі виникають від порушення правил експлуатації, залишення без догляду. У разі використання газового опалення у приміщенні можуть утворюватися вибухонебезпечні суміші. Ризик можна звести до мінімуму за допомогою підвищення якос-

ті монтажних робіт та вчасного проведення технічних оглядів. ГУ МНС України в м. Києві звертається до всіх мешканців столиці із проханням бути уважними та обережними при поводженні з вогнем: •н  е залишайте без догляду увімкнені нагрівальні прилади, телевізори, приймачі тощо; •с  тежте за станом електромереж, електроприладів та обігрівачів, дотримуйтесь протипожежних правил під час користування ними; •н  е використовуйте некаліброваних плавких вставок (жучків) в електромережі та не користуйтесь несправними електророзетками, вимикачами тощо; •н  е дозволяйте дітям користуватись електроприладами, гратися з сірниками та іншими пожежонебезпечними предметами; •н  е залишайте дітей та людей похилого віку без нагляду; •п  равильно користуйтеся газовими приладами; •н  е куріть у ліжку. ПАМ’ЯТАЙТЕ! Вогонь приховує в собі жахливу руйнівну силу. Найстрашнішою жертвою може стати людське життя. Свято бережіть його! Безпека вашого, ваших рідних та сусідів життя та здоров’я залежить від культури по­водження з вогнем, дотримування правил пожежної безпеки, вміння діяти під час пожежі. У всіх випадках, якщо ви в змозі, викликайте пожежнорятувальну службу за телефоном 101. Ігор МИХНЕНКО, головний державний інспектор з нагляду у сфері пожежної безпеки Голосіївського району м. Києва контракти | № 47 | 22.11.2010

47


November_Kontrakty47Ukr  
November_Kontrakty47Ukr  

November_Kontrakty47Ukr

Advertisement