Page 1


||||||||||||||||||||||||||| Спочатку гарні новини ||||||||||||||||||||||||| КОНТРАКТИ Реєстраційний № КВ 16640–5112ПР від 20.05.2010 р.

За підсумками 2010 року обсяг торгівлі товарами й послугами між Україною та Росією збільшився в 1,6 разу, до $41,5 млрд. У докризовому 2008-му російсько-український товарооборот становив $39,9 млрд — максимальне значення за всі роки незалежності України.

За даними Мінфіну, на 1 січня 2011  заборгованість із відшкодування ПДВ становила 11,1 млрд грн, зокрема прострочена — 0,9 млрд грн.

Засновник ТзОВ «Газета «Галицькi контракти» Президент Віктор ОДИНЕЦЬ Генеральний директор, шефредактор Сергій ІВАНОВМАЛЯВІН Заступник генерального директора Свiтлана БАНАС Виконавчий директор Володимир КРИВОЛАП Директор з реклами Оксана БОБРОВСЬКА Директор зі збуту Оксана ХОДОРОГ Директор з маркетингу Андрій САВЧЕНКО Редакція Головний редактор Яна МОЙСЕЄНКОВА Заст. головного редактора Дмитро ФІОНІК Відповідальний секретар Анна АНДРЕЄВА Артдиректор Сергій ГЕТУН Ре­дак­цій­на гру­па Андрій БЕРЕЖАНСЬКИЙ Ма­рія Бон­дар Вілен ВЕРЕМКО На­дія Гон­Ча­рук Вік­то­рія Ру­ден­ко Ган­на Сай­Чен­ко Олена СТРУК Во­ло­ди­мир Хо­мЯ­ков Адреса редакцiї: 03680, м. Київ, вул. Боженка, 84 (44) 3915175 79035, м. Львів, вул. Зелена, 109 (32) 2702713 факс: (32) 2760787 Email: gazeta@gc.kiev.ua www.kontrakty.ua www.kontrakty.com.ua Розміщення реклами: (44) 3915177 3915193 3915195 Для регіональних РА:

Податки

Кредити

ЗЕД

У 4,5 разу, до 2,7  млрд грн зріс у січні порівняно з аналогічним періодом 2010-го обсяг відшкодування ПДВ, дані ДПАУ. Надходження податку за той самий період збільшилося у 1,8  разу, до 7 млрд грн.

До 11,1% кредитного портфеля скоротилася до початку лютого частка простроченої заборгованості за кредитами в Україні, дані НБУ. У січні прострочена заборгованість зменшилася на 1,24%, до 83,803 млрд грн.

$50 млрд сягне товарооборот між Україною та Російською Федерацією 2011 року, прогноз МЗС України.

Епіцентр

КУТ ЗОРУ

Гривня пішла За кілька днів із банківської системи було вилучено понад 8 млрд грн. Залишки коштів на кореспондентських і транзитних рахунках банків знизилися з 21,2  млрд грн у середині лютого до 12,9  млрд грн наприкінці місяця.

Навіщо НБУ вилучив 8 млрд грн із банківської системи на стор. 2

Перший пішов Кого та як у нас саджають на стор. 4

СВІТ

Передплатний індекс 21576 Підписано до друку 24.02.2011 р. Друк: ТОВ «Новий друк», 02094, м. Київ, вул. Магнiтогорська, 1. Зам. № 113521 Загальний наклад 53 500 прим. Цiна договiрна Матеріал публікується на правах реклами

на стор. 6

валяться один за одним право з нати

Закон про д

оступ до пуб

*Це перший, дуже

невпевнений крок убік відкритості влади, вдалий чи ні — покаже час.

Як арабські революції вплинуть на вартість нафти на стор. 8

Правила гри Суд президента Вже найближчим часом судова система може зазнати чергових змін. Принаймні, це пообіцяв президент Віктор Янукович 13 лютого.

Чому після судової реформи суд став цілком залежним від виконавчої влади на стор. 10

Потрібна Україна

Дивна країна Майже 20 тис. наших хлопців пишуть програми для іноземних банків із мільярдними оборотами (UBS) і монстрів ІТ-індустрії (Apple, Dell, Microsoft та IBM). Німецький виробник спортивних літаків Flight Design з 1993 року розробляє та складає моделі в Україні, займаючи 19% ринку США. Букридер вітчизняної компанії PocketBook завоював 5% світового ринку. Українські кравчині обшивають найкращі модні доми Європи. А ще ми навчаємо, лікуємо та створюємо сім'ї з іноземцями.

Що українці вміють робити краще за інших і роблять на стор. 18–31

У 1997 роц лише деклалічної інформації — і у США виб скандал:  рація   ухну амер ся  про  наста иканці  дізна в  так і  на звужен ли- зокр нову  для  вання тор ема,  наленя. До перших,  тур «KUBA застосу- Gove жить   OPEN мувати  яком te r in t ellige rn ment A RK Counога  більш   е  інфо розробле nce  Inter  r o g a t ion», критий  урядct (Закон про від- мації  про  діяль ну  ЦРУ  ність  уряд р- 73%  відвідувач ,  Також цей   повн Open а  назва потр еб  1963-го   n ess  Prom  скан у.  на  собі. ів  відчули  для  анти кому otes  Effec :  го  поштовху  дал надав ново режи мів  ністи чних veness  in  our  - умовах    Прийнятий  в  його  дискусії  ti- стосу Natio лати   таких  ment щодо ноам nal  закон  не  ванн ких країн. Govern  Act  —  Зако   за- скон ерик ансь міг  бути  Сталося ц хист прав я  Конвенції  про    доЗакону  про  за- ченн алим.  Він  містить   людини та е завдяки тість, яка  спри н  про  відкрия   основопо визн ції (Freedo свободу  інформа-   уряд у  країн яє ефективності ложних свобод. - через  idem  per  idem  (поді а  и),  підпи Нещ одав подібне),  FOIA), приm of Information Act,  сани й  но  прий неоднозн бне  вико Україні  1966 року йнятому у США Закон  про  няти й  в  поло ристання термінів,  ачне   ще  , у розпал  жень доступ  до  безліч  кої  війни оціночним,  які  визначаються  ,  у  рамк В’єтнамсьах  «Велике  повід альн и  судженнями,  суспільст програми  віддента Лінд во»  Найкраще ість  без  санк она Джонс презиції.  За  45  років она.  разі  те,    в  цьому  законі    свого що  його  наFOIA став взагалі  прийнято.  важливим  існування  суспільно Теперішн го  житт  чинником  Зокрема,  я  Америки.  на  жаль,  я українська вл ада,  не  схильна  хоч щось взавдяки  йому  стало «велике  суспільств будувати  однієї  з  ідомо про діяльність   Джорджем  Буше сенсі,  як  о»  в  тому найтаємн служб сві іших  спец   других — підпис м  2007-го.  До  Джонсон.  це  розумів  Лінд   ту — Аген публ ічної - Обам аний Бара он  ональної  тивність  Тим  не менш, ефекбезпеки,  тства наці- Вико ою  29  грудня  2009  ком  сприймат   інфо рмац ії  можн ново NSA  якого абревіатур навчий орд и  лише  року  як  слабк а  кону  про  публприйнятого  Зають  не   часто розшифровуу  дозволяє  знову ер 13526, який  перший  крок  ий  цію з ічну  (другий,  якщо  скіль алежатиме й в інформаAgency»,  «Nat ional   Secu - раніше  розсе   засекречувати  перш им  раху rity  ти. С вати   ід того, на кречені  докум а  Закон  про  ки  укра — «Такого «No  such  agenc кандал на їнськ е  сусп інформац влас не  ство  y»   агентства вколо Wiki ен- прям ку  зуміє  ним  ільДо  FOIA відкр итос ію)  у  на- та   не існує». показує,  що  Leaks  струк скористат з  боку  сприятим ті  владн струк тур  вносилися    за  ці  роки  не  е  його  вдоск ися  раз  ширютур  існує  тенде владних  Обмеженнперед  суспільств их  ленню.  онанція  розні  як  на  зміни  —  спрямова ом.  вати  коло я свободи розширен ня  його  - обмеженим дос   інформації  з  відзначено не  лише  в Україні   дії,  суспі ми Fr тупом  рейт eedom Ho , а з б Андрій ПО льства  —  use, а й, наингаРИТКО,  бажання  оку  клад,  опит приотри- ІА  уван засту пник «ЛІГ АБіз ням  на  порталі  головного  несІн форм редактора   »  —  тижн «Дебет-Кр евика   едит»

Íàéêðàù å íàðàç³ òå â öüîìó çàêîí³ ùî éîãî , âçàãàë³ ïðèéíÿò î

уСім



Виступаючи в Каїрському університеті у розпал зимової революції в Єгипті, колишній генеральний секретар ООН Бутрос Бутрос-Галі заявив, що за 35 років політичної кар'єри навіть не сподівався дожити до таких яскравих змін в арабському світі.

Email: reklama@gc.kiev.ua

Усі права належать редакції Контрактів

• Чому східні режими

Неколоніальна криза

Тема

на стор. 3

• Чому ціни зростають

держрегу лювання

Колишній заступник голови Держкомрезерву Микола Сіньковський отримав 10 років із конфіскацією майна. І це серйозний сигнал іншим політичним мешканцям Лук'янівського СІЗО.

(32) 2702262 2762905 Збут, т./факс: Київ (44) 3915190 3915191

Ще кілька тенденцій на стор. 14

cтор. 12

Докуме

нти

уСім

Факт. Пуб лічна поДатк Прийнято   інформація є відкри овим агЕ закон, яки нтам док  здійс й визначає тою. Факт.  Скасо нення  та   порякожного  забезпечен вано  обов’ фіч ний за на  язковий  хист  становить  доступ  до  інфо ня  права  Кабмін вн товарів і докумен гологрармації,  що  суспільний Факт. Затв Публічна і  інтерес.  ерджено п питань  захисіс зміни до своїх тів. з податку н одаткову д  постанов  на й  задок нформація — це а дох лографічни ту  документів  екларацію  із   відоб і  ДПАУ  затве оди фізосіб. бами та на ументована будь-яки ражеТепер  можуми  захисними  товарів  го будь-яких рдила ми за декларації  елем   форму  сощо була от  носіях інф фічними ел ть  не  захищатися ентами.  176.2 ПКУ з  ПДФО.  Згідно  податкової  виконанн римана чи створена  ормація,  з  пп.  «д»  , всі юрособ єстрацію а ементами: свідоцтво  голограя  суб’єктами у про підрозділи п.  цесі  и (їх  відок важень св ліку;  контрвто та талон тимчасо  про  реоїх обов’яз   владних  повн ставництва),  самозайняті  особиремлені  ває  у  волод ового  обків або яка примірник ольні  марки  для  тус  подат  нерезидентів, які ма ,  предмаркуванн новажень.  інні  суб’єктів  владн перебукових  агент нограм,  ів аудіовізуальни их  повщомісяця  відеограм, х творів, ф я  ів  з  ПДФ ють стаформацію  Якщо  документ  за  цією  форм грам,   оО,  комп місти з  мають    баз  обме ’ютер органи  ДПС даних;  візов женим  досту ть  інознайомле них  ою  повід в’їзду в Укр і  етикетки  пропом,  для  нараховані   про  загальні  суми омляти  доступ до яння  надається  ріальних  аїну; спеціальні блан віз  для  інфо кої н ристь плат   (виплачені,  надан   доходів,  документів Закон  офіці е обмежений.  рмація,  ників пода зразка  для  і)  ;  ліцензії  ки нотайно  опуб ПДФО,  утрим тку, і загал на  колосі  Укра певних  видів єдиного  лікований діяль ьні су їни»  09.02 ані  ності   з  госпо   ми  у  «Гообсяги  цих  доход . чинності з дарської  .2011  р.  перерахо ів,  а  також Постанова та  ваного  бюджету.   опублікув а три місяці після оф набирає  податку  но з відпов  набирає чинно ання — з  до  сті од Порядку з ідним Указ 10.05.2011 іційного  Документ Документ ом Презид ночас р. кларації ДП аповнення ново № 2939-VI .  Закон  від  13.01 ента. ї фор 09.02.2011 .  Постанова  АУ ще не з . .2011  р.   р. № 86. Наказ наб КМУ  від  атвердила. ми дего опублік ирає чинності з дня о ування, ста фіційноофіційно н контракти е опубліко ном на 15.02.2011 р.  | № 9 | 28.02.2 ваний. Документ. 011  Нака з ДПА № 58. У від 31.01 .2011 р. 



Що хорошого в законі про публічну інформацію 12




епіцентр

сухий залишок

Пусте місце

НБУ радикально бореться з інфляцією

Що за країна

Гривня пішла

контрактИ ТИЖНЯ

Навіщо НБУ вилучив 8 млрд грн із банківської системи

2?

За кілька днів із банківської системи було вилучено понад 8 млрд грн. Залишки коштів на кореспондентських і транзитних рахунках банків знизилися з 21,2  млрд грн у середині лютого 2011 року до 12,9 млрд грн наприкінці місяця. Це рекордно низький показник з 2008-го. Наприклад, 2010 року щомісячні залишки на коррахунках

банків не падали нижче 15 млрд грн. Відплив ліквідності відбувався у двох напрямках. Поперше, НБУ активно продавав депозитні сертифікати банкам (з 16  по 18  лютого на суму 7,17 млрд грн), а також валюту на міжбанківському валютному ринку, знижуючи пропозицію гривні. По-друге, скорочу-

Велика Британія — Індія

валися кошти на поточних рахунках підприємств у зв'язку із традиційним наприкінці місяця перерахуванням податкових платежів. Одна з основних причин зменшення гривневої маси — спроби впоратися зі зростанням інфляції. Таргетування інфляції стало першочерговим завданням і Нацбанку, і Мінфі-

ну, яким через значний інфляційний тиск справді довелося посилити монетарну політику. Вилучаючи гривню, Нацбанк вирішує ще одну проблему, пов'язану зі зростанням попиту на валюту на міжбанківському ринку. Адже, за даними НБУ, в лютому попит на неї перевищував пропозицію. «Торік дії НБУ були акуратнішими, оскільки регулятор боявся нашкодити відновленню кредитування. Зараз, коли ситуація в банківському секторі покращилася, він почав проводити

Австралія — США

BP відкрив Індію

Піддати газу

ВР купує газові родовища в Індії

BHP вирушила за енергоресурсами до США

Нафтогазовий концерн British Petroleum (BP) уклав угоду про співпрацю з найбільшою приватною компанією Індії Reliance Industries Limited. У рамках угоди BP придбає в Reliance 30% частки у 23 нафтових і газових блоках, також компанії створять на паритетних засадах спільне підприємство зі збуту природного газу в Індії. Сума угоди — $7,2  млрд. Загальні інвестиції у проекти можуть сягнути $20 млрд. Родовища займають площу близько 270 тис. кв. м, видобуток енергоресурсів становить приблизно 51 млн куб. м газу на добу — понад 30% споживання Індії та більш ніж 40% видобутку газу в країні. Угода з Reliance дасть BP змогу отримати доступ до найперспективнішого газоносного басейну Індії, а також закріпити свої позиції на швидко зростаючому енергоринку країни. За даними дослідження «BP's Energy Outlook 2030», споживання енергії в Індії в найближчі 20 років зростатиме в середньому на 4% на рік, попит на газ — приблизно на 5%. контракты || № контракти № 940| 28.02.2011 | 05.10.2009

Британо-австралійська BHP Billiton, найбільша у світі гірничодобувна компанія, купує частку американської корпорації Chesapeake Energy у великому родовищі сланцевого газу Fayetteville Shale в Арканзасі. Сума угоди, яку планують закрити в першій половині 2011 року, — $4,75 млрд. Запаси енергоресурсів на Fayetteville становлять майже 68 млрд куб. м, видобуток газу — понад 11 млн кубометрів на добу. BHP планує інвестувати в активи від $800 млн до $1 млрд на рік протягом наступних десяти років, щоб потроїти обсяги видобутку газу. Це перша інвестиція BHP у проекти з освоєння сланцевого газу в США. Купівля дозволить компанії збільшити запаси енергоресурсів на 45%. Після оголошення про угоду акції BHP подорожчали на 1,9%. У липні–грудні 2010-го виручка компанії зросла на 39% рік до року — до $34,17 млрд, чистий прибуток перевищив $10,5 млрд.


МАЛУВАТО БУДЕ Динаміка залишків коштів на кореспондентських і транзитних рахунках банків у лютому 2011 року, млрд грн 25

млрд грн

20 15 10 5 0

1 1 1 1 1 1 1 1 01 .201 .201 .201 .201 .201 .201 .201 .02 7.02 9.02 1.02 5.02 1.02 3.02 3 0 0 0 2 2 1 1

2.2

.0 01

За даними НБУ

сміливу політику», — пояснює начальник відділу аналізу й досліджень Райффайзен Банку Аваль Дмитро Сологуб. Такою

немонетарну природу. Він пов'язаний із подорожчанням продовольства та зростанням комунальних тарифів. Опосередковано діє й чинник підвищення цін на бензин, хоча у споживчому кошику його частка невелика. «Швидше за все, нам не вдасться утримати інфляцію в межах однозначного числа. Торік адміністративний тиск на цінову політику був завеликим, а після такого завжди відбувається зростання цін. Крім того, слід враховувати, що основна причина інфляції в Україні не монетарна й не фіскальна, а структурна. Монополізація ринків і значна корупційна складова за всієї жорсткості НБУ, не дадуть знизити інфляцію до 5%. За найоптимістичніших розкладів, інфляція 2011 року сягне 11–12%», — зазначає Дмитро Сологуб.

За оптимістичним сценарієм інфляція в Україні 2011 року становитиме 11–12% вона залишатиметься й надалі. Цікаво, що посилення монетарної політики відбувається на тлі райдужної офіційної статистики. Темпи зростання інфляції в січні становили лише 1%, а в перші дві декади лютого сповільнилися до 0,6%. За словами глави уряду Миколи Азарова, це одні з найнижчих темпів зростання інфляції в Україні за всю її історію. За прогнозами Мінфіну, 2011 року інфляція становитиме 8,9%. Утім, проблема в тому, що інфляційний стрибок має

Українці це відчувають. Попри зусилля, яких вживають уряд і Нацбанк, оптимістичні прогнози та статистику інфляції, українці чимдалі більше впадають у песимізм. За даними дослідження Міжнародного центру перспективних досліджень і GfK, у січні 2011 року індекс споживчих настроїв упав на 7,3  пункту, при цьому інфляційні очікування зросли на 3,4 пункту.  Олена СТРУК

Велика Британія

Підвищуючи градус Diageo витратила $2 млрд на горілку Один із найбільших у світі виробників алкогольних напоїв Diageo (бренди Johnnie Walker, Smirnoff, Baileys) купує турецьку компанію Mey Icki у інвесткомпанії TPG Capital і Actera. Сума угоди, яку планують закрити у другій половині 2011  року, — GBP1,3 млрд ($2,1 млрд). Mey Icki — провідний виробник і дистриб'ютор міцних алкогольних напоїв у Туреччині, чистий продаж компанії 2010 року становив GBP300 млн. Купівля Mey Icki дозволить Diageo отримати доступ до швидко зростаючого турецького ринку, розширити географію продажу, а також збільшити свою присутність на ринках інших країн, що розвиваються. У І півріччі цього фінансового року (липень– грудень 2010-го) виручка Diageo сягнула GBP5,32 млрд, прибуток — GBP1,19 млрд, продаж компанії в Росії та країнах Східної Європи збільшився на 20% рік до року.

ЗАГАДКА ТИЖНЯ

Чому ціни зростають

Те, що сталося з гречкою, тепер відбувається з борошном. І це триватиме, допоки держава не перестане встановлювати справедливих цін. Рівноваги попиту та пропозиції у природі не існує. Рівновага на ринку — це процес. Виробник завжди намагається продати дорожче, а споживач — купити дешевше. Ці танці відбуваються нав­ коло такої собі величини, яку ми звикли вважати справедливою ціною. Що ж виходить, коли держава обмежує зростання цін (припустімо, вона здатна цілковито контролювати процес і спекуляції виключено)? Результату, прийнятного для споживача, не досягається. Виробництво товару з регульованою ціною за деякий час скорочується. Зрештою, його ціна зростає швидше за інші. Тож «державне регулювання» — термін докорінно невірний. «Державне втручання» теж ні про що не говорить. Правильно було б назвати це державним дерегулюванням. Ринок — це система організації, це набір саморегулюючих порядків, втручання держави в нього призведе до хаосу й дерегуляції. Така цінова політика була поширена в епоху меркантилізму. Меркантилізм — це система розподілу монопольних прав через державу, що існувала в Європі майже 300 років. Держава регулювала все, що могла. Традиційно встановлювалися максимальні значення цін на хліб за поганих врожаїв та мінімальні за гарних. Регулювали навіть споживання. Наприклад, в Англії в 1571 році з'явилося правило, що зобов'язувало всіх городян у неділю носити англійські вовняні шапки, у 1662-му зажадали, щоб небіжчиків ховали в англійських вовняних тканинах. Епоха меркантилізму скінчилася революціями. Велика французька — типовий приклад. Росія закінчила меркантилізм комунізмом. Єдиний, мабуть, мирний приклад відмови від меркантилізму — це Англія. Англійцям пощастило, бо в них завжди була конкуренція між королем і парламентом. Поява економічної науки багато в чому завдячує меркантилізму та бажанню розібратися в тому, чому ж благі наміри держав завжди закінчуються катастрофою. Цілком логічно, що нехитрий і прямолінійний меркантилізм був першою жертвою цієї науки. Гадаю, наша держава, що час від часу намагається регулювати ціни, старається заради статистики та звітності. Економіка тут ні до чого. Для держави важливо «вирішити питання» зараз і відрапортувати про це. Проблема вважаВолодимир ЗОЛОТОРЬЕВ ється вирішеною, а те, що відбувається потім, випадає з державного поля зору. А потім зарегульована гречка зникає з полиць. Немає гречки — немає проблеми. контракти| |№ №40 9 | 28.02.2011 контракты 05.10.2009

?3


епіцентр

боротьба з корупцією Вікторія НАЗАРОВА

*Якщо в кого й були ілюзії,

що влада, заарештовуючи значних чиновників уряду Тимошенко, просто лякає, то доля Сіньковського має їх розвіяти.

Колишнього заступника голови Держкомрезерву Миколу Сіньковського визнали корупціонером і посадили на 10 років

Перший пішов Нинішня влада робить те, чого так і не зробила попередня. Не лише лякає, а й саджає. Колишній заступник голови Держкомрезерву Микола Сіньковський отримав 10 років із конфіскацією майна. І це серйозний сигнал іншим «політичним» мешканцям Лук’янів­ського СІЗО. Правоохоронні органи вважають, що Микола Сіньковський постраждав за діло. Після приходу нового керівництва Держкомрезерву 2010  року з’ясувалося, що екс-працівники відомства покарали державу майже на 7 млрд грн. Сіньковського звинуватили в розкраданнях на більш ніж півмільярда гривень.

рухомості «Універсал сервіс АНД». До слова, він дотепер значиться директором цього підприємства, хоча держчиновникам таке суміщення посад заборонено. Але посадили Сіньковського не за це. 12 січня минулого року тодішній в. о. Генпрокурора Євген Блажівський з парламентської трибуни заявив, що Сіньковський разом із колишнім директором ГП «Укррезерв» Андрієм Жиліним 2009  року оформив у Держкомрезерв   тисячі тон пшениці. Але угода нібито відбулася лише на папері: реальної пшениці, за яку було перераховано 11 млн грн, ніхто не бачив.

УНІАН

Старожили Держкомрезерву розповідають, що Сіньковський був священною коровою у відомстві. Нібито при черговій зміні керівництва організації та звільненнях заступників єдиним замом, якого не чіпали, був Сіньковський. Загалом, це не дивно. Ексзаступник голови Держкомрезерву — людина досвідчена, мав справу із закупівлями й зерна, і м’яса, і нафти, і навіть вати. Свою кар’єру в Держкомрезерві Микола Іванович почав з рядової посади 2005 року. До цього в Запоріжжі керував приватною фірмою із продажу не-

4

контракти | № 9 | 28.02.2011

ка, колишнього першого заступника голови правління Наф­ тогазу України Ігоря Діденка, екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, колишнього першого заступника міністра юстиції Євгена Корнійчука, ексзаступника міністра охорони навколишнього природного середовища Богдана Преснера, колишнього в. о. міністра оборони Валерія Іващенка, ексголови Держмитниці Анатолія Макаренка, екс-заступника міністра транспорту та зв’язку Володимира Работнєва, колишнього заступника голови Пенсійного фонду Віктора Колбуна та

Будь-який чиновник має бути готовим до посадки. І до м’якої, і до жорсткої

Юрій Луценко та Юлія Тимошенко. Спілкування на камеру

Пшенична історія

Таким чином, державі було заподіяно збитків на суму 2,6 млн грн». Цей злочин підпадає під ч.  5  ст. 191  Кримінального кодексу — «Присвоєння, розтрата майна або заволодіння їм шляхом зловживання службовим становищем». Якщо в кого й були ілюзії, що влада, заарештовуючи значних чиновників уряду Тимошенко, просто лякає, то доля Сіньковського має їх розвіяти. Нинішній команді важливо не лише показати видимість боротьби з корупцією, а й підкріпити цю боротьбу реальними доказами. І в цьому прагненні, звісно ж, проглядається російський при-

«Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує». • Євангелія від Матвія, 5:44

Як стверджував Блажівський, «з ознаками фіктивності». Але в постанові Дзержинського районного суду Кривого Рогу Дніпропетровської області, що виніс остаточний вирок Сіньковському, звинувачення звучить інакше. «Встановлено, що М. Сіньковський у вересні 2004 року, перебуваючи на посаді комерційного директора ТОВ «Ресурс-Інвест», з використанням підроблених документів і за попередньою змовою зі службовими особами заволодів матеріальними цінностями мобілізаційного резерву держави, які зберігалися у ВАТ «Інгулецький гірничозба­г ачу­в альний комбінат».

клад. Там теж активно й показово борються з корупціонерами. Але хто б повірив Володимиру Путіну, що боротьба справді триває, якби не посадили Михайла Ходорковського? Тут — та сама історія. Нинішнім українським правителям важливо не лише зіграти на протиставленні з колишньою владою — вони не змогли, а ми зможемо, а й переконливо довести, що жарти чи напівзаходи в боротьбі з корупцією недоречні.

Лук’янівське меню Крім Миколи Сіньковського, на свою долю в Лук’янівському СІЗО чекають ще з десяток чиновників уряду Юлії Тимошенко. За повідомленням пресслужби ГПУ, загалом у про­ вадженні перебувають 22 кримінальні справи щодо чиновників вищого рангу. За деякими з них завершено досудове слідство. Зокрема щодо екс-міністра охорони навколишнього природного середовища Георгія Філіпчу-

екс-заступника міністра транспорту та зв’язку Олександра Давидова. Теоретично, кожен із цих чиновників готовий до посадки. Питання лише в тому, наскільки м’якою чи жорсткою вона буде. Всіх чиновників заарештовано за економічні злочини, зазвичай за статтями «зловживання службовим становищем» або «розтрата коштів в особливо великих розмірах». Деякі, наприклад, Анатолій Макаренко та Ігор Діденко, постраждали за принципову позицію у справі РосУкрЕнерго. Те, що Юлія Тимошенко називає «справедливим розподілом газу в інте­ ресах України», правоохоронні органи класифікували як «службову недбалість» (у випадку з Макаренком) і «розтрату чужого майна в особливо великих розмірах» (у випадку з Діденком). БЮТ стверджує, що обох чиновників замовив Дмит­ро Фірташ. І Діденку, і Макаренку вже кілька разів подов­жували строк перебування в СІЗО. І


хоча, за словами депутата від НУ–НС Юрія Гримчака, генпрокурор Віктор Пшонка пообіцяв замінити їм запобіжний захід на підписку про невиїзд або заставу, у це мало віриться. Не виключено, що й ці чиновники стануть жертвами показової корупційної боротьби. Років на три (якщо пощастить) чи на сім (якщо пощастить менше). Якщо у випадку з Діденком і Макаренком кримінальні історія нібито замішані на свіжій помсті Дмитра Фірташа та інших представників РУЕ, то у справі екс-міністра МВС Юрія Луценка йдеться про помсту давню, витриману. Саме Луценко 2005 року посадив тодішнього голову Донецької облради Бориса Колеснікова. Однак справа за нібито вимагання акцій донецького торгового дому «Білий лебідь» розсипалася: Колеснікова протримали в СІЗО кілька місяців і відпустили під підписку про невиїзд. Вийшовши з камери, він пообіцяв, що рано чи пізно запроторить за ґрати Луценка. Що й було зроблено. Справу Луценка (як і справу Колеснікова) теж шито білими нитками, але це не заважає правоохоронним органам подов­жувати строк утримання в СІЗО (тепер — до 26 квітня). Нагадаємо: екс-міністра запрошували до Генпрокуратури з приводу незаконного стеження у справі про отруєння Віктора Ющенка, заарештували через незаконний розподіл квартири та пенсії його водієві (під час перебування Луценка головою МВС), а зараз проти нього порушено третю справу, суть якої залишається таємницею навіть для його адвоката. За сукупністю трьох статей екс-голові МВС загрожує 12  років. Соратники Луценка буквально минулого тижня вважали, що якщо колишньому міністрові й дадуть строк, то лише умовний. Але після історії з Сіньковським ця впевненість тане. Єдиний бютівець, який сидить не за економічні злочини, а за кримінальний — Віктор Лозінський. «Латифундист», звинувачений у тому, що на полюванні із двома високопоставленими напарниками вбив місцевого селянина Валерія Олійника, проходить за шістьома кримінальними статтями, за одну з яких — навмисне вбивство — передбачається довічне ув’язнення. Щоправда, люди поінформовані визнають, що справа Ло-

зінського стає чимдалі заплутанішою. Нібито зараз у ній з’явилися нові подробиці, які виправдовують екс-депутата. Начебто сплив пістолет, яким місцевий житель погрожував мисливцям, і доведено факт боротьби між Лозінським та Олійником. Є думка, що за певних умов Лозінському можуть дати щонайбільше п’ять років. Утім, відомий правозахисник Едуард Багіров стверджує, що екс-бютівцю дадуть щонайменше 15 років і зобов’яжуть виплатити компенсацію матері загиблого Олійника. Цікава подробиця: в одній із програм, присвяченій змаганням екстрасенсів, вони пророкували, що Луценко отримає п’ять років, а Лозінський — 12 років.

Все тимчасово Залишається головна інтрига: як Генпрокуратура розпорядиться кримінальними справами, порушеними проти експрем’єра Юлії Тимошенко. Як відомо, її звинувачують у нецільовому використанні коштів, отриманих від продажу квот за Кіотським протоколом і в махінаціях з автомобілями, які закуповувалися нібито як сільські машини швидкої допомоги (за завищеною ціною), а насправді використовувалися для агітації під час президентських виборів. Зараз Юлія Тимошенко перебуває під підпискою про невиїзд, однак цей запобіжний захід можуть замінити на утримання під вартою. У команді Тимошенко вголос про «посадку» лідера не говорять. Воліють думати, що влада, заводячи проти Тимошенко нові справи, просто намагається перешкодити їй балотуватися до парламенту: за законом, людині, яка перебуває під слідством, заборонено брати участь у виборах. Як стало відомо Контрактам, в оточенні президента є радикально налаштована група, яка вважає, що «Юлю треба посадити». Втім, є й помірне крило, котре закликає зачекати з радикальними методами. Ці люди розуміють, що сьогодні вони при владі, а завтра можуть опинитися в опозиції. Припускати, що всі їхні діяння на високих посадах кристально чисті — за законом і за совістю — було б наївно. Знайдуться й на них компромати й аудити. І що старанніше й вибірковіше вони «боротимуться з корупцією» зараз, то безкомпромісніше вестимуть таку саму боротьбу проти них у майбутньому. 

Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195 Для регіональних РА: (322) 702262, 762905

реклама

контракти | № 9 | 28.02.2011

5


епіцентр

К

арабські революції

ожен новий день стає підтвердженням ефекту політичного доміно, що стало головним напрямом подій на Чому східні режими валяться один за одним Близькому Сході. Причому цей ефект, без сумніву, руйнує саму можливість прогнозувати події «по-старому». Мало хто уявляв, що перша в арабському світі народна революція відбудеться у відносно благополучному Тунісі. Мало хто передбачав, що президент Єгипту Хосні Мубарак, чиї позиції нещодавно здавалися непорушними, поступиться вимогам страйкуючих і піде у відставку з поста глави держави. І, нарешті, заколот у Лівії проти полковника Муаммара Каддафі — такі події для цієї країни взагалі здавалися неможливими! Прогнозувати розвиток таких подій в арабському світі було важко, бо мало хто з експертів зрозумів, що суспільство, яке вважалося середньовічним, перемістилося в новий інформаційний світ. Світ, у якому супутникове телебачення 24 години на добу може повідомляти про події в сусідній країні. Світ, у якому люди обмінюються між собою інформацією в соціальних мережах. Світ, у якому люди набагато інтенсивніше переміщаються й уже тому можуть судити про якість життя у власній країні. І якщо вчора здавалося, що закони суспільного розвитку непорушні, то сьогодні така точка зору виглядає чимдалі анахронічнішою. При цьому питання навіть не в тому, чи вдається державі забезпечувати достатній рівень доходів для своїх громадян. Єгипет — країна бідних, а Бахрейн — країна доволі заможних людей. Середній рівень життя єгиптянина не можна порівняти із середнім рівнем життя лівійця. арабських країн. Так, ностальгуючих за «совком» дотепер чимаПроте людей, готових пожертвувати собою заради краху режиму ло, але більша частина населення — хай би як вона ставилася до Муаммара Каддафі, не менше, ніж тих, хто закликав до відставки Сполучених Штатів чи Європейського Союзу — чудово розуміє, що там живуть краще, ніж на пострадянських теренах. Араби президента Хосні Мубарака. А чому? А тому, що якщо вчора видавалося цілком природним, що зрозуміли те саме. І ще зрозуміли, що їхні лідери давно вже по«вождь» може красти мільярди доларів і разом зі своєю камари- будували для себе Захід у власних маєтках. Та що там Захід — льєю буквально купатися в розкоші, а пересічні громадяни Схід, казково процвітаючий Схід президентів, шейхів і самозвамають радіти своєму відносно благополучному життю, то тепер них лідерів революції! Ось що мало, за задумом арабських еліт, постає просте питання — а чому, власне, він має всіх цих людей існувати вічно! Саме тому те, що ми спостерігаємо сьогодні на Близькому Сході, обкрадати? За які такі заслуги в нього таке благополуччя? І чому він не може жити так, як живуть керівники західних країн, які — це ще не демократичні процеси, не прагнення до вільних виборів аж ніяк не виглядають арабськими шейхами. Заведений порядок і зміни суспільного устрою. Це, насамперед, «дні гніву», як учасниречей просто перестає бути нормою під телевізійними софітами ки заходів і називали від початку свої демонстрації. Гніву проти й на екранах комп'ютерів. Так люди припиняють вірити вчораш- наскрізь прогнилих, корумпованих, неефективних і дивовижно нім кумирам. Це цілком можна порівняти з відкриттям радян- багатих режимів. Як розвиватиметься регіон найближчим часом ського суспільства наприкінці 1980-х — на початку 1990-х років. — це поки що рівняння з багатьма невідомими. Але навряд чи спроТак, інтернету тоді не було. Але з'явилася можливість поїхати до ба побудувати новий світ гірша за споконвічне перебування у світі, інших країн, побачити іншу пресу, інші фільми та телепрограми. який давно пішов у минуле й чіпляється за феодальні правила  І виявилося, що радянські люди — вічні глядачі «Клубу телеман- життя. дрівників» — так само не уявляли собі, як насправді влаштовано Віталій ПОРТНИКОВ світ навколо них, як нещодавно не уявляли собі цього жителі

Дні гніву

Рівень життя єгиптянина ніякий порівняно з рівнем життя лівійця. Але людей, які скидають режим Муаммара Каддафі, не менше, ніж тих, хто закликав до відставки Хосні Мубарака

6

контракти | № 9 | 28.02.2011


Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195 Для регіональних РА: (322) 702262, 762905

реклама

контракти | № 9 | 28.02.2011

7


світ

арабські революції Павло СИВОКОНЬ

*Заворушення в країнах Магрибу ще більше посилили інтерес інвесторів до золота, вугілля й мінеральної руди.

Низка революцій в арабських країнах підвищила світові ціни на нафту та перерозподілила регіональні інвестиції

«Великою нацією нас робить не наше багатство, а те, як ми його використовуємо».

Неколоніальна криза Виступаючи в Каїрському університеті у розпал зимової революції в Єгипті, колишній генеральний секретар ООН Бут­рос Бутрос-Галі заявив, що за 35 років політичної кар'єри навіть не сподівався дожити до таких яскравих змін в арабському світі. І одразу додав, що події на площі Тахрір стануть важливою віхою в розвитку суспільства, головне, щоб країна не загрузла у громадянському протистоянні. Адже поки на площах арабського світу маніфестанти протистоять військам, в економічній сфері регіону починається колапс. За прогнозами журналу The Economist, арабські країни Північної Африки та Близького Сходу мали стати новим плацдармом для інвестування з боку світових гігантів. Адже ціни на ресурси, яких дуже багато в цьому регіоні, б'ють рекорди зростання, компанії хочуть вкладатися в перспективні галузі. Тепер же інвестиційний бум розвіявся, мов міраж над пустелею. Рейтингове агентство Moody's за кілька тижнів двічі знижувало кредитний рейтинг Єгипту. А зростання ВВП цієї країни, яке ще місяць тому прогнозувалося в розмірі 5,5%, тепер становить не більш ніж 4%. Зі схожими проблемами стикнулися Туніс, Алжир, Марокко й Бахрейн. Розвиток усього регіону Магрибу опинився під загрозою. Для світової економіки ці революції стали такою самою великою несподіванкою. Великі компанії швидко припинили розвідку й буріння на півночі Африки й вивезли своїх працівників. А багаті арабські країни, яким не загрожують бунти, почали спрямовувати свої інвестиції на південь. Так, представник міністерства фінансів Катару Алі Марвікі заявив, що ті $500 млн, які призначалися для інвестування в Єгипет і Туніс, тепер буде вкладено у видобувні галузі Гани й Чаду. Європейські компанії також поки що налаштовані обережно. За інформацією Reuters, представники нафтових гігантів країн ЄС уже придивляються до арктичних родовищ на шельфі Росії, хоча ще півроку тому у британській ВР не сумнівалися в доцільності розробки родовищ в Африці. Така сама ситуація й у газовій сфері. Африка опалює більшу частину країн південної Європи. Вона постачає 15% газу для потреб ЄС, тож скорочення видобутку може негативно позначитися на енергетичній безпеці цієї частини регіону. Країни Африки видобувають до 70 млрд кубометрів газу на рік. На думку аналітика Економічного центру «Нова Європа» (Париж) Сандри Галант, якщо нестабільність у регіоні триватиме, то видобуток скоротиться щонайменше на третину.

8

контракти | № 9 | 21.02.2011

• Теодор Рузвельт

Поки на площах арабського світу маніфестанти протистоять військам, в економічній сфері регіону починається колапс Нарешті, революції в арабському світі зачепили набагато більш глибинну проб­лему, ніж поставки газу чи ціни на нафту. Протести проти Хосні Мубарака показали світові, що політико-економічна система, яка сформувалася в постколоніальній Африці, остаточно зносилася. Регіон постав перед цілковитою невідомістю. Скочування революцій в ісламізм призведе до повної економічної перебудови всередині Магрибу. Продовження перманентного протистояння стане спусковим гачком для економічного колапсу. І при цьому всі розуміють, що стару систему економіки, яка давала відносну стабільність, всередині регіону вже не буде відновлено.

Кілометри води Першим чинником, який міг прямо вплинути на світову економіку, стала би блокада Суецького каналу. У 1956 році, щоб відкрити вільне судноплавство цією артерією, британці та французи почали бойову операцію «Мушкетер». Тепер ситуація не на-

стільки загострилася, але у своєму бюлетені від 30 січня 2011 року Міжнародне морське бюро (ММБ) висловило побоювання щодо того, що одна зі сторін конфлікту може перекрити канал або саботувати його роботу. За право користування Суецем Єгипет щороку отримує понад $5 млрд. За даними ММБ, найбільший відсоток кораблів — це суховантажі й танкери. Через цей канал проходить 4,5% світових поставок нафти та понад 14% скрапленого газу. За останні п'ять років торговельний оборот між азіатськими країнами та ЄС зріс на 13%. І більша частина вантажів йде саме через Суец. За 2009 рік морський товарооборот між Китаєм та Європою сягнув $8,4 млрд. Водночас, якщо з каналом щось станеться, усі розуміють, що замінити його нічим, адже сухопутні трансконтинентальні магістралі (як шосейні, так і залізничні) забезпечили 2009 року перевезень на $3,8 млрд. З початком кризи в Єгипті позиції найбільшого страховика морських суден компанії Lloyd's Market Association почали по-


5900 до 5600  пунктів. На думку аналітика інвестиційної компанії Black Rock Роберта Дола, фондові ринки давно чекали підходящої події, щоб провести корекцію індексів. Адже з кінця літа вони поступово, але неухильно зростали, і тепер настав час це закріпити. Фондовий індекс арабських країн уже втратив понад 30% своєї значимості та продовжує повільно опускатися. Подальші рухи індексів залежать від розвитку подій. Ресурсні цінові показники виграли через заворушення в Африці. Тут вони потрапили до загальної тенденції посилення ресурсних ринків у 2010–2011 роках. Заворушення в країнах Магрибу ще більше посилили інтерес інвесторів до золота, вугілля й мінеральної руди. Ціни на золото вже зросли з $1300 до $1380 за тройську унцію.

Світова нафта

Основним африканським питанням залишається, хто наступним із диктаторів відчує віяння революції. Поки що населення вийшло на площі Бахрейну, і там режим намагається придушити протести та провести лише обмежені реформи. Якщо низка революцій зупиниться на Манамі, вплив на світову економіку залишиться незначним. Але аналітики відповідально окреслили дві можливі цілі — Алжир і Лівія. Алжирський президент Абдель Азіз Бутефліка вже давно відчуває тиск опозиції. Хоча країна, за даними Світового банку, тримає стабільне річне зростання ВВП у розмірі 3,5–4%. На початку року Алжир був привабливим для інвестицій саме через свою політичну стабільність, хоч це й призводило до обмеження прав людини. Але зараз ситуація змінилася, адже агентство Moody's понизило кредитний рейтинг країни. При цьому Алжир забезпечує понад 30% експорту газу до країн південної Європи. Наступним кандидатом є Лівія, де харизматичний лідер Муаммар Каддафі править уже понад 40 років. Тут уже немає стабільності, хоча зараз санкції проти Тріполі з боку ЄС і США ослабли, і це дає додатковий приплив валюти від продажу нафти в країну. Крім того, авторитарний режим Каддафі зможе швидше й цинічніше придушити народні виступи, не зважаючи на думку ООН. В арабських революціях є і якісне питання. Зараз важко прогнозувати, куди рухатимуться Єгипет і Туніс. Адже демократичні традиції там досить слабкі й революції можуть скінчитися новою військовою диктатурою або проголошенням нових ісламських республік. Крім того, система економічних взаємин у країнах, сформованих в Азії та Африці в постколоніальний період, виявилася дискредитованою. Режими, які здавалися досить міцними для інвестування, тепер стали нестабільними. Якщо наприкінці 2010 року основним плацдармом для міжнародних вкладень були країни північної Африки, то тепер картина різко змінюється. Цей регіон вважається нестабільним, відтак і великі гроші повернуться туди нескоро. 

Аналітики Ради з міжнародних відносин заявляють, що з інвестиціями слід зачекати, допоки політична ситуація в регіоні не стабілізується. Наразі компанії BG Group Plc та Statoil ASA призупинили бурильні роботи в Єгипті, а спорудження французькими підрядниками сонячної електростанції в Алжирі заморожено. Водночас світові ринки почали реагувати на можливі перебої з постачанням газу й нафти із країн Магрибу. Ціни на нафту марки Brent на основних світових майданчиках підскочили з $84 у листопаді 2010 року до $107 у лютому. За даними бюлетеня ОПЕК, за попередній місяць ціна нафти зросла на 4,8%. Таку швидкість зростання ОПЕК востаннє показувала 2008-го, коли ціни на нафту подолали межу в $150, встановивши історичний рекорд. На думку експертів цієї організації, зростання ціни на нафту триватиме й надалі та може сягнути $110 уже наприкінці лютого, якщо події в арабському світі не стабілізуються. При цьому ОПЕК припускає, що попит на сиру нафту у світі 2011 року лише посилиться. Якщо 2010-го світова економіка споживала 86,84 млн барелів на день, то на початку 2012  року ця цифра сягне 88,82 млн барелів. У середині лютого 2011-го Росія вже заявила, що готова почати активніші розробки нафтоносних районів на своєму полярному шельфі. Там, за оцінками ООН, знаходиться понад 20% світових запасів нафти. Поки що Москва говорить про буріння обережно, бо після аварії в Мексиканській затоці морське буріння є непопулярним способом видобутку нафти. Проте ситуація вже зрушила з мертвої точки, і якщо Магрибу не вдасться посилити свої позиції на ринку нафти, його прибутки перейдуть до конкурентів.

Корекція Фондові ринки відреагували на революції в Африці стриманіше. Котирування у США та Європі не обвалилося, а просто пішло на зниження. Так, провідний фондовий індекс ЄС FNSE за січень знизився з

Черга на вибування

Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195 Для регіональних РА: (322) 702262, 762905

ступово просідати. Адже інвестори боялися, що їй доведеться виплачувати страховку компаніям, які не отримають свій товар вчасно. Крім того, ММБ уже повідомляє про інциденти на каналі. У середині лютого представник Lloyd's Market Association Ніл Робертс спростував чутки про проблеми в роботі каналу, назвавши їх спекуляціями. Водночас компанія все одно на 5% підвищила страхові внес­ки для суден, що проходять Червоне море. За офіційною версією, це було зроблено через посилення піратства в регіоні. Але експерти ММБ вважають, що останнім часом пірати застосовують нову тактику нападу на кораблі далеко в Індійському океані, тож регіон Суеца поки що є доволі мирним. На думку Ніла Робертса, якщо революція в Єгипті триватиме, то й регіональні ризики торговельного судноплавства зростатимуть.


правила гри

Вілен ВЕРЕМКО

*Верховний Суд відтепер

може переглядати рішення касаційних судів тільки за згодою самих касаційних судів.

судова реформа

Чому після судової реформи суд став цілком залежним від виконавчої влади

Суд президента

Особливий підхід Європейська комісія «За демократію через право» (Венеціанська комісія) ще на стадії розробки судової реформи рекомендувала Україні максимально усунути вплив на суди законодавчої та виконавчої влади. Пропонувалося посилити роль самоорганізації судової системи, віддавши повноваження щодо призначення та звільнення служителів Феміди Раді суддів, а не президенту й парламенту. Або ж — Вищій раді юстиції, але за умови, що її членів обиратимуть самі ж судді. Вітчизняні законодавці справді посилили роль ВРЮ. Так, сьогодні призначення суддів на перший п'ятирічний термін здійснюється президентом, але за поданням ВРЮ. На довічний термін судді призначаються з ініціативи Вищої кваліфікаційної комісії суддів парламентом. А ініціювати звільнення суддів може ВРЮ, при цому роль ВР зводиться майже до нуля. У законі передбачено, що питання

10

контракти | № 9 | 28.02.2011

про звільнення суддів розглядається в парламенті без обговорення його у профільному комітеті та без будь-яких перевірок. При цьому, якщо народні обранці не згодні із ВРЮ, питання розглядається повторно. І так — допоки не буде прийнято потрібного рішення. До компетенції ВРЮ також віднесено право призначати суддів на адміністративні посади (голів судів та їхніх замів), пропонувати дисциплінарні стягнення аж до звільнення тощо. При цьому підстави для звільнення доволі широкі: від порушення присяги до затягування строків розгляду справи. А суддя може оскаржити стягнення тільки в тій самій ВРЮ або Вищому адміністративному суді, на який, втім, також впливає Рада. Законом передбачено, що нинішній склад ВРЮ залишається незмінним до кінця відведеного йому терміну (23 березня 2016  року). Тобто доти долю суддів вирішуватимуть 20  чле-

нів Ради, майже цілком підконтрольних президентові, серед яких лише чотири судді. У новому складі ВРЮ, на настійну вимогу Венеціанської комісії, передбачається вже 11 суддів із 20  членів. Але призначатимуть їх ті самі владні мужі: президент, парламент, з'їзди адвокатів та профільних вишів. До складу ВРЮ за посадою також входять генпрокурор, міністр юстиції, голова ВСУ. І лише трьох членів призначатиме з'їзд суддів. Тобто сумніватися в незалежності такого важливого віднині в судовій системі органа не випадає. «Нова процедура призначення суддів не вирішує колишніх проблем і потребує подальшого розвитку», — зауважує керівник Західноукраїнської філії адвокатського об'єднання Arzinger Маркіян Мальський.

Весільний генерал Але для повного завоювання судової системи необхідно

Відтепер звільнити суддю стало набагато легше

Головний суддя тепер — президент

Фото www.president.gov.ua

Уже найближчим часом судова система може зазнати чергових змін. Принаймні, це пообіцяв президент Віктор Янукович 13 лютого. А 15-го, наступного дня після зустрічі гаранта із головою ВСУ Василем Онопенком, парламент прийняв у першому читанні закон, що повертає певні повноваження Верховному Суду. Нагадаємо, судова система стала чи не першою сферою, яку взялася реформувати нова влада. Радше за все, причиною цього було бажання нових можновладців здобути над нею повний контроль. Почалася ця так звана реформа із прийняття парламентом у травні минулого року закону №  2181-VI, яким посилювався вплив Вищої ради юстиції (ВРЮ) на суддів. ВРЮ мала нівелювати роль близького до Юлії Тимошенко Верховного Суду. Наступним кроком, що остаточно закріпив контроль президента над Фемідою, став закон «Про судоустрій і статус суддів», прийнятий Вер­хов­­ною Радою в липні 2010 року.

«В Україні після змін у Вищій раді юстиції, які відбулися минулого літа, можу сказати, що судді точно не є незалежними». • Екс-голова моніторингового комітету РЄ Ханне Северинсен було здобути контроль над Верховним Судом, чому чинив спротив Василь Онопенко. Рішення було знайдено: немає суду — немає проблеми. Точніше, функції ВСУ, який, згідно зі ст. 125 Конституції, є найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції, було зведено до мінімуму. Нині Верховний Суд уповноважений лише переглядати рішення касаційних судів щодо однакового застосування норм матеріального права та ухвалювати рішення щодо приписів міжнародних судів. Функції з розгляду скарг у касаційному порядку за цивільними та кримінальними справами тепер покладено на Вищий спеціалізований суд із розгляду цивільних і кримінальних справ. Касаційними інстанціями в господарських та адміністративних процесах залишаються Вищий господарський і Вищий адміністративний суди відповідно. Та слід зауважити, що законодавець не дав можливості ВСУ усувати різночитання норм процесуального права. І навіть вивчати питання застосування вищими судами права матеріального Верховний Суд може... тільки за згодою самих вищих судів. Тобто практично не може. «Те, що Верховний Суд не має змоги самостійно визначати, яку справу йому приймати у провадження, а яку ні, виглядає доволі сумнівним, — зазначає старший партнер юридичної фірми «Ілляшев та Партнери» Михайло Ілляшев. — Я сподіваюся, що рано чи пізно це буде переглянуто». Ця норма може призвести до того, що кожен із вищих судів напрацьовуватиме свою окрему судову практику, що створить хаос. Адже саме ВСУ, як найвищий суд, раніше був упов­ новажений стежити за однако-


Заслінки від корупції Закон «Про судоустрій і статус суддів» також вніс цілу низку змін до процесуальних кодексів. Зокрема відповідно до документа з 1 січня 2011 року в усіх судах має діяти автоматизована система, що розподіляє справи між суддями залежно від їхньої спеціалізації та кількості вже розписаних на них справ. Раніше справи розподіляв голова суду. «Автоматизований розподіл справ істотно зменшив можливість маніпулювання справою, тобто, передачу її «потрібному» судді», — пояснює партнер

юридичної фірми «КМ Партнери» Максим Олексіюк. Хоча й до цієї норми є претензії Венеціанської комісії. Європейські експерти звернули увагу на те, що система має розподіляти справи залежно від кількості справ у суддів, а не від їхньої реальної завантаженості. Очевидно, апробувавши нововведення на практиці, законодавці будуть змушені коригувати відповідну норму закону. Адже вже сьогодні система спричиняє проблеми. Зокрема, за словами народного депутата Святослава Олійника, вона обмежує можливості реєстрації справ. «Система автоматизована, і програма не реєструє більше 20 заяв на день, а люди їх приносять по 500  штук щоденно», — пояснив він. Крім того, самі судді скаржаться на відсутність коштів на обслуговування системи. Втім, старший юрист міжнародної юридичної групи AstapovLawyers Олег Громовий не втрачає оптимізму. «Попри значні труднощі з функціонуванням автоматизованої системи через недостатнє фінансування, її введення — важливий крок у боротьбі з корупцією в судах», — запевняє він. Закон «Про судоустрій і статус суддів» відняв у голів судів

Максим Олексіюк, партнер юридичної фірми «КМ Партнери»

— Судова реформа, встановивши багато технічних перепон корупції, не вирішила головної проблеми нашої системи — якості персонального складу суддівського корпусу. Створення та ліквідація судів, призначення суддів перебувають у відан­ні інших гілок влади, які виходять у першу чергу з лояльності суддів.

Розгляд справ прискориться Позитивним нововведенням юристи вважають чітке обмеження строків розгляду справ у господарському та цивільному судочинстві в межах двох місяців. Що стосується адміні-

Автоматизована система розподілу справ не враховує реальної завантаженності суддів ще одну функцію — приймати рішення про відвід судді. Тепер воно покладене на суд. З одного боку, норма покликана позбавити керівництво можливості впливати на судовий процес. Але з іншого, тепер суду доведеться відводити самого себе. За словами Михайла Ілляшева, це позбавило відвід будьякого сенсу. «За свою багаторічну практику я не зустрічав жодного відводу, заявленого судді та задоволеного самим суддею», — зауважує він. Те, що ймовірність задоволення судом відводу самому собі близька до нуля, під­тверджує й Олег Громовий. «Адже суду, у разі задоволення заявленого відводу, довелося б визнати, що він не може забезпечити об'єктивного розгляду справи», — пояснює юрист.

стративного судочинства, то загальний строк розгляду справ тут становить лише місяць. І хоча порушення судом цих строків не є підставою для скасування ухвалених рішень, це може викликати притягнення судді до дисциплінарної відповідальності. «Це може послужити вагомим стимулом для своєчасного розгляду суддями справ», — запевняє Олег Громовий. Строки на апеляційне оскарження судових рішень скорочено до 10 днів. Раніше цією нормою часто зловживали для затягування процесу. Та нововведення має також і зворотний бік. Суди часто затягують із виготовленням судових актів та їх відправленням учасникам процесу. Це призводить до того, що сторони просто не

Маркіян Мальсь­ кий,

керівник Західноукраїнської філії адвокатського об'єднання Arzinger

Коментарі

вим застосуванням законодавства судами різних юрисдикцій. Зате тепер, якщо Верховному Суду таки вдасться винести рішення, воно буде обов'язковим для всіх. При цьому суди зобов'язані привести свою судову практику до відповідності із визначенням ВСУ. «Рішення Верховного Суду України офіційно стали прецедентом, із натяжкою їх тепер можна навіть назвати джерелом права», — зазначає Маркіян Мальський. Утім, незабаром ВСУ можуть повернути частину повноважень. Так, 15 лютого, після зустрічі Василя Онопенка з Вік­ тором Януковичем, парламент прийняв у першому читанні законопроект №  7447. Документом пропонується, зокрема, дозволити пленуму ВСУ узагальнювати практику судів різних юрисдикцій, тлумачити норми процесуального права й виносити рішення по суті. Хоча, як і раніше, на розгляд справ ВСУ доведеться отримувати згоду вищих судів. Також у законопроекті прописано процедуру скорочення кількості суддів Верховного Суду до 20. Зокрема передбачається, що на робочих місцях залишаться судді з найдовшим безперервним стажем, які мають наукові ступені та вчені звання, а також «значні за обсягами публікації науково-практичного змісту». Ця норма спонукала спікера Володимира Литвина зауважити, що Верховний Суд не є науковою установою. Крім того, слід пам'ятати, що в Конституційному Суді перебуває подання 54 депутатів про неконституційність певних положень судової реформи. І в разі наявності політичної волі керівництва держави КСУ може повернути певні норми старого закону.

— Судова реформа запровадила безліч змін, але не вирішила головних проб­ лем судової влади України й навіть породила безліч нових неясностей і протиріч. Щоб реанімувати судову систему України, слід гарантувати на практиці швидке, неупереджене та ефективне судочинство. Одного лише декларування таких цілей недостатньо, як і простого закріплення їх у законі.

встигають подати апеляцію в зазначений строк. «У результаті, бути чи не бути апеляційному перегляду залежить не від заявника, а від суддів, які мають право відмовити у відновленні строків на апеляційне оскарження», — зазначає Олег Громовий.

Це лише початок Правознавці впевнені, що законодавство, яке регулює судочинство, потребує подальшого вдосконалення. Із цим згоден і Віктор Янукович. «Останнім часом ми, безумовно, істотно просунулися в напрямку реформування судової системи, але цей процес не завершено, — зазначив він. — Ми й надалі вдосконалюватимемо відповідне законодавство, спираючись на оцінки експертів, фахівців і, безумовно, висновки Венеціанської комісії». За планом президента в найближчому майбутньому Мін'юст має, з урахуванням висновків Венеціанської комісії, розробити зміни до закону «Про судоустрій і статус суддів». Також планується прийняття змін до законів «Про адвокатуру», «Про прокуратуру», Кодексу господарського судочинства. Однак сьогодні в першу чергу необхідно підвищити роль самоорганізації судової системи та зробити її максимально незалежною від інших гілок влади. А чи бажає цього президент, поки що є сумніви.  контракти | № 9 | 28.02.2011

11


держрегулювання

Право знати Закон про доступ до публічної інформації — лише декларація У 1997 році у США вибухнув скандал: американці дізналися про настанову для застосування тортур «KUBARK Coun­ te­r in­t elligence Inter­r o­g a­t ion», розроблену ЦРУ 1963-го для потреб антикомуністичних режимів латиноамерикансь­ ких країн. Сталося це завдяки Закону про свободу інформації (Freedom of Information Act, FOIA), прийнятому у США ще 1966 року, у розпал В’єтнамсь­ кої війни, у рамках програми «Велике суспільство» президента Ліндона Джонсона. За 45  років свого існування FOIA став важливим чинником суспільного життя Америки. Зокрема, завдяки йому стало хоч щось відомо про діяльність однієї з найтаємніших спецслужб світу — Агентства національної безпеки, абревіатуру NSA якого часто розшифровують не «National Security Agency», а «No such agency» — «Такого агентства не існує». До FOIA за ці роки не раз вносилися зміни — спрямовані як на розширення його дії,

так і на звуження. До перших, зокрема, належить OPEN Govern­ment Act (Закон про відкритий уряд, повна назва: Open­n ess Promotes Effecti­ veness in our National Govern­ ment Act — Закон про відкритість, яка сприяє ефективності уряду країни), підписаний

мувати якомога більше інформації про діяльність уряду. Також цей скандал надав нового поштовху дискусії щодо застосування Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Нещодавно прийнятий в Україні Закон про доступ до

Найкраще в цьому законі наразі те, що його взагалі прийнято Джорджем Бушем 2007-го. До других — підписаний Бараком Обамою 29 грудня 2009  року Виконавчий ордер 13526, який дозволяє знову засекречувати раніше розсекречені документи. Скандал навколо WikiLeaks показує, що з боку владних структур існує тенденція розширювати коло інформації з обмеженим доступом, а з боку суспільства — бажання отри-

публічної інформації можна сприймати лише як слабкий перший крок (другий, якщо першим рахувати власне Закон про інформацію) у напрямку відкритості владних структур перед суспільством. Обмеження свободи в Україні відзначено не лише рейтингами Freedom House, а й, наприклад, опитуванням на порталі ІА «ЛІГАБізнесІнформ» —

73% відвідувачів відчули його на собі. Прийнятий в таких умовах закон не міг бути досконалим. Він містить визначення idem per idem (подібне через подібне), неоднозначне використання термінів, безліч положень, які визначаються оціночними судженнями, відповідальність без санкції. Найкраще в цьому законі наразі те, що його взагалі прийнято. Теперішня українська влада, на жаль, не схильна будувати «велике суспільство» в тому сенсі, як це розумів Ліндон Джонсон. Тим не менш, ефективність новоприйнятого Закону про публічну інформацію залежатиме й від того, наскільки українське суспільство зуміє ним скористатися та сприятиме його вдосконаленню.  Андрій Поритко, заступник головного редактора тижневика «Дебет-Кредит»

Документи УСІМ

««««« Факт. Публічна інформація є відкритою. Прийнято закон, який визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що становить суспільний інтерес. Публічна інформація — це відображена й задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана чи створена у процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків або яка перебуває у володінні суб’єктів владних пов­ новажень. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої не обмежений. Закон офіційно опублікований у «Голосі України» 09.02.2011 р. та набирає чинності за три місяці після офіційного опублікування — з 10.05.2011 р. Документ. Закон від 13.01.2011  р. № 2939-VI.

12

контракти | № 9 | 28.02.2011

УСІМ

««««« Факт. Скасовано обов’язковий гологра­ фіч­ний захист товарів і документів. Кабмін вніс зміни до своїх постанов із питань захисту документів і товарів голографічними захисними елементами. Тепер можуть не захищатися голографічними елементами: свідоцтво про реєстрацію авто та талон тимчасового обліку; контрольні марки для маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних; візові етикетки віз для в’їзду в Україну; спеціальні бланки нотаріальних документів; ліцензії єдиного зразка для певних видів господарської діяльності. Постанова набирає чинності одночасно з відповідним Указом Президента. Документ. Постанова КМУ від 09.02.2011 р. № 86.

ПОДАТКОВИМ АГЕНТАМ

««««« Факт. Затверджено податкову декларацію з податку на доходи фізосіб. ДПАУ затвердила форму податкової декларації з ПДФО. Згідно з пп. «д» п. 176.2 ПКУ, всі юрособи (їх відокремлені підрозділи), самозайняті особи, представництва нерезидентів, які мають статус податкових агентів з ПДФО, мають щомісяця за цією формою повідомляти органи ДПС про загальні суми доходів, нараховані (виплачені, надані) на користь платників податку, і загальні суми ПДФО, утримані з цих доходів, а також обсяги перерахованого податку до бюджету. Порядку заповнення нової форми декларації ДПАУ ще не затвердила. Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування, станом на 15.02.2011 р. офіційно не опублікований. Документ. Наказ ДПАУ від 31.01.2011 р. № 58.


новини *Спотові ціни на газ у Європі зростають услід за цінами на нафту.

На Центральноєвропейському газовому хабі в австрійському Баумгартені ціна газу зростає п'ятий день поспіль — на 22 лютого тисяча кубометрів тут коштувала $331 проти $323 17 лютого. Середню розрахункову ціну довгострокових контрактів Газпрому ($327) спотові ціни перевищили ще 18 лютого.

Тенденції

22 лютого вартість квітневих ф’ючерсних контрактів на нафту марки WTI на електрон­ них торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становила $96,59 за барель — лише за одну торговельну сесію, за даними Bloomberg, чорне золото подорожчало на $6,88 (+7,67%). Того ж дня котирування квітневих ф’ючерсів на нафту сорту Brent на лондонській біржі ICE Futures зросло на $1,59 (+1,5%), до $107,33  за барель — максимальної розра­ хункової ціни з вересня 2008 року. Нафта дорожчає через побоювання можли­ вих перебоїв постачання нафти з Лівії, де відбулося повстання. «Лівія — досить важли­ вий постачальник нафти, особливо для Євро­ пи, — зазначає аналітик Raiffeisen Bank International Ганнес Лоакер. — Крім того, по­ силюються побоювання щодо поширення за­ ворушень на країни Перської затоки».

За прогнозами аналітиків Goldman Sachs, якщо напруженість на Близькому Сході та в Північній Африці збережеться, найближчими тижнями ціна нафти сорту WTI може підвищитися до $100–105 за барель

«Господь Бог не вважав за потрібне помістити нафту й газ лише там, де існують демократичні режими, дружні Сполученим Штатам». • Річард Чейні

*«Якщо вартість нафти

протримається протягом місяця на рівні близько $100 за барель, то ціни на бензин А-95 в Україні можуть сягнути 9,70 грн/л, на дизельне паливо — 8,90 грн/л. Це може статися вже на початку березня», — вважає директор Консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн. На думку заступника директора науковотехнічного центру «Психея» Геннадія Рябцева, підвищення позначиться на українському ринку нафтопродуктів, якщо високі ціни на світових ринках протримаються десять днів.

За даними Мінфіну, на 1 січня 2011 заборгованість із відшкодування ПДВ становила 11,1 млрд грн, зокрема прострочена — 0,9 млрд грн.

Енергоносії

Держборг

Податки

$280 за 1 тис. куб. м — середня ціна російського газу для України 2011 року, прогноз ВАТ «Газпром». У І кварталі вартість блакитного пали­ ва становитиме $264  за 1  тис. кубо­ метрів, у другому — зросте до $275.

До 43,7% ВВП зросте державний борг України 2012 року, прогноз Міжнародного валютного фонду. У 2011-му держборг збільшиться до 42,4% ВВП порівняно з 41,7% ВВП у 2010-му і 35,3% у 2009-му.

У 4,5 разу, до 2,7  млрд грн зріс у січні порівняно з аналогічним пері­ одом 2010-го обсяг відшкодування ПДВ, дані ДПАУ. Надходження по­ датку за той самий період збільши­ лося в 1,8 разу, до 7 млрд грн.

ЗЕД

Кредити

Оренда

$50 млрд сягне товарооборот Укра­ їни та Російської Федерації 2011  року, прогноз Міністерства закор­донних справ України.

До 11,1% кредитного портфеля ско­ ротилася до лютого частка про­стро­ че­ної заборгованості за кредитами, дані НБУ. За січень прострочена забор­гова­ність зменшилася на 1,24%, до 83,803 млрд грн.

У 2011 році оренда офісів у Києві подорожчає на 3–10%, прогноз Jones Lang LaSalle. У 2010-му став­ ки не змінювалися, сягнувши в се­ редньому 30–35 $/кв. м для офісів класу А і 18–25 $/кв. м для класу В.

За підсумками 2010 року обсяг торгівлі товарами й послугами між Україною та Росією збільшився в 1,6 разу, до $41,5 млрд. У докризовому 2008-му російсько-український товарооборот становив $39,9 млрд — максимальне значення за всі роки незалежності України.

14

контракти | № 9 | 28.02.2011

10 років тому

У лютому 2001 року середня вартість нафти, яку видобували члени Організації країн — експортерів нафти (ОПЕК), становила $24,83 за барель, дані Bloomberg.


компанії & ринки

газотранспортна система Валерій ЧУДНОВ

Чи може Україна виграти від злиття Газпрому й Нафтогазу

Цього року Україна на тран­ зиті газу заробить $2,75 млрд. Це приблизно чверть усіх дохо­ дів НАК «Нафтогаз України». Однак на прибуток ці гроші не перетворяться. Зокрема, при­ близно половину цієї суми буде витрачено на компенсацію вар­ тості газу для населення. Завдя­ ки цьому рівень цін на газ для жителів України буде близько $100 за тис. кубометрів — виму­ шений крок, з огляду на рівень доходів населення. А ось вар­ тість газу для промислових спо­ живачів в Україні у ІІ кварталі 2011  року може перевищити $280 за тис. кубометрів. Ця ціна більш ніж у 2,5 разу вища, ніж у сусідніх з Україною Білгород­ ській області та Краснодарсько­ му краї Росії. Вартість газу для України може в рази знизитися у випад­ ку злиття ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України». Так вважає голова Газпрому Олексій Міл­ лер. «Щойно буде підписано до­ кументи, постачання газу Газ­ промом на територію України здійснюватиметься за внутріш­ німи російськими цінами. Це стосується й населення, і компо­ буту України, і це стосується по­ стачання газу для промисловості та електроенергетики», — за­ значив Олексій Міллер. Звісно, далеко не всі в Україні готові погодитися з такими ар­ гументами. Наприклад, провід­ ний експерт енергетичних про­ грам Центру Разумкова Володи­ мир Омельченко вважає, що «немає ані політичних, ані еко­ номічних передумов вважати, що створення СП буде вигідним Україні». На його думку, Газ­ пром не інвестуватиме в модер­ нізацію ГТС або освоєння родо­ вищ власні чи позикові кошти. «На модернізацію піде частина прибутку, отриманого завдяки експлуатації ГТС. Ці гроші Україна й сама може вкласти. Потрібно тільки реформувати Нафтогаз», — упевнений екс­ перт. Щоправда, слід зазначити, що коштів на модернізацію уряд дотепер не знайшов, відсутнє й чітке розуміння того, яким чином потрібно реформувати НАК, щоб забезпечити її ефек­ тивність. Підігріває ситуацію й рішення Газпрому будувати Південний

16

контракти | № 9 | 28.02.2011

Укрінформ

Газове злиття

..

Головне питання — яку частку в об’єднаній компанії отримає Україна потік (через Чорне море на Бал­ кани) незалежно від того, чи буде створено СП. «Створення спільного підприємства жодним чином не вплине на реалізацію проекту «Південний потік», — знову заявив Олексій Міллер. У разі якщо прогнози Газпрому щодо зростання споживання газу в Європі не справдяться, українська ГТС буде недованта­ жена. Втім, експерти, знайомі із жорстким стилем Газпрому щодо ведення переговорів, за­ значають, що заяви керівництва компанії можна розглядати як сигнал Україні поквапитися з рішенням. «Якщо відбудеться злиття компаній, це дасть під­ стави повернутися до теми бу­ дівництва Південного потоку», — зазначає Костянтин Симо­ нов, генеральний директор Фонду національної енергетич­ ної безпеки (Росія).

Чиста економіка «Головна проблема, що зава­ жає домовитися, — політизація газової сфери. Україні й Росії ви­ гідна тісна співпраця у видобув­ ній галузі. Це питання слід роз­ глядати, насамперед, як еконо­ мічне», — вважає український політолог Дмитро Видрін. Якщо абстрагуватися від політики, то об’єднання двох компаній пере­ стає видаватися неможливим і невигідним для України. «Спіль­ не підприємство може бути ство­ рено на економічно взаємовигід­ них умовах», — упевнений ди­ ректор російського фонду «Ін­ ститут енергетики і фінансів» Дмитро Фейгін. Головне питання — яку частку в об’єднаній компанії отримає Україна. Газпром пропонує оці­ нювати внесок за вартістю акти­ вів. Теоретично це вигідно для

України, оскільки прибуток На­ фтогазу традиційно невеликий за рахунок величезних виплат до бюджету. Наприклад, 2009 року чистий прибуток Газпрому пере­ вищив $20 млрд, а Нафтогазу — лише $0,5 млрд. Співвідношення між виручками компаній набага­ то краще. У Газпрому, за підсум­ ками 2009 року, вона перевищує $80  млрд, у Нафтогазу України — $11  млрд. Однак українські експерти побоюються, що частка НАК в об’єднаній компанії все одно не перевищить 10%. Сьогод­ ні про конкретні розміри часток говорити зарано, їх можна буде обговорювати тільки після оцін­ ки вартості активів кожної зі сто­ рін. Зараз Нафтогаз України та Газпром погоджують незалеж­ ного оцінювача, який робитиме оцінку активів двох компаній. На думку аналітиків, за ниніш­ нього рівня цін на енергоресур­


Досьє

складно переоцінити. «Низька ціна на газ потрібна Україні вже зараз, щоб якнайшвидше вийти із кризи», — упевнений росій­ ський економіст, декан факуль­ тету менеджменту московського Міжнародного університету Ле­ онід Григор’єв. За його словами, без дешевого газу вихід із кризи може затягтися на три-п’ять років. У короткостроковій перспек­ тиві економічна вигода для Газп­ рому в разі злиття з Нафтогазом і виконання всіх обіцянок щодо збільшення транзиту, інвестицій, зниження цін на газ — не така очевидна. Україна — найбільший імпортер російського газу із се­ редньорічним імпортом у 36–37 млрд кубометрів. Зни­ ження цін майже вдвічі означає зменшення виручки на $4– 5  млрд щороку аж до 2014  року, коли в РФ намічений перехід на ринкові ціни для внутрішніх спо­ живачів. Крім того, за оцінками експертів, українська ГТС потре­ бує понад $3 млрд інвестицій уже в найближчі два-три роки. «Очевидний виграш Газпрому після злиття — гарантія стабіль­ ності і для себе, і для європей­ ських споживачів, можливість управляти всією системою газо­ постачання в оперативному ре­ жимі. У довгостроковій перспек­ тиві — це прогнозоване зростан­ ня доходів за рахунок збільшен­ ня транзиту газу», — коментує Костянтин Симонов. Але при цьому виграш Газпрому у вигляді доходів поширюватиметься й на Україну, як акціонера об’єднаної компанії. Крім того, керування українською ГТС, на думку екс­ перта, дозволить Газпрому пла­ ново її модернізувати й нарости­

ВАТ «Газпром» •В  иручка 2009 року: 2486,9 млрд руб. (приблизно $80 млрд) •Ч  истий прибуток 2009 року: 624 млрд руб. (приблизно $20 млрд) •В  иручка за 9 місяців 2010 року: 2507,7 млрд руб. (приблизно $85 млрд) •Ч  истий прибуток за 9 місяців 2010 року: 668,7 млрд руб. (приблизно $22,8 млрд) •А  кціонери: власником контрольного пакета акцій у розмірі 50,002% є російська держава, 24,350% — власники АДР, 25,648% — інші зареєстровані особи

НАК «Нафтогаз України» •В  иручка 2009 року: 87,4 млрд грн (приблизно $11 млрд) •Ч  истий прибуток 2009 року: 4 млрд грн (приблизно $0,5 млрд) •В  иручка за 9 місяців 2010 року: 59,7 млрд грн (приблизно $8,5 млрд) •Ч  истий прибуток за 9 місяців 2010 року: 0,68 млрд грн (приблизно $0,86 млрд) •А  кціонери: 100% власником компанії є держава Україна

Споживання газу в ЄС зростає Урядові й міжурядові органі­ зації країн ЄС, а також кон­ салтингові агенції, які працю­ ють із ними, прогнозують збе­ реження споживання газу в Європі у 2011–2020 роках на нинішньому рівні. Вони вва­ жають, що збільшення енер­ госпоживання забезпечувати­ меться за рахунок відновлюва­ них джерел енергії та атомної енергетики. А найбільші світо­ ві виробники блакитного па­ лива, зокрема Газпром, галу­ зеві організації й аналітики, навпаки, очікують, що підви­ щення попиту на енергію за­ довольнятиметься завдяки газу. Зокрема до 2020  року зростання споживання газу в Європі прогнозується більш ніж на 15%. З урахуванням скорочення внутрішнього ви­ добутку газу країнами ЄС це означає 25–30% зростання ім­ порту — з нинішніх 300  млрд кубів до 400–420  млрд кубів. При цьому Газпром — голо­

вний і майже єдиний претен­ дент на постачання додатко­ вих 100–120 млрд кубів сиро­ вини. «Альтернатив у газу немає. У найближчі двадцять років він стане паливом № 1», — упевнений генеральний ди­ ректор російського Інституту національної енергетики Сер­ гій Правосудов. Причина такої впевненості — явні переваги, які має газ перед іншими дже­ релами енергії. Наприклад, ви­ добуток газу, на відміну від нафти, може бути помітно збільшений. Порівняно з ву­ гіллям чи нафтою, газ майже не забруднює довкілля, що ро­ бить його перспективною енергосировиною для елек­ тростанцій і моторного паль­ ного. А порівняно з відновлю­ ваними джерелами енергії газ у рази дешевший. Крім того, завдяки практиці довгостро­ кових контрактів ціна на бла­ китне паливо 100%-во прогно­ зована.

ти пропускну здатність. За під­ рахунками експертів, вкладення в Нафтогаз України окупляться протягом семи-десяти років. Для газової галузі — малий строк, адже контракти на поставку газу укладаються на 25 і більше років.

й утворити СП, що гарантує ста­ більну роботу труби та її макси­ мальне завантаження. Інакше за п’ять-сім років Україна ризи­ кує перестати бути транзитною країною — щоб окупити інвес­ тиції та не платити Україні за транзит до $3 млрд на рік, Газп­ ром може пустити газ Півден­ ним і Північним газопроводами. Оптимізму міг би додати Україні прогноз російської компанії, відповідно до якого обсяги чи­ стого імпорту газу до ЄС мо­ жуть зрости в 2020–2025 роках майже вдвічі — до 450 млрд куб. м на рік. У цьому разі Європі знадобляться й Південний потік, і український газопровід. Однак до цих часів ще треба дожити. І не один рік українська труба буде завантажена хоча б на тре­ тину, щороку приносячи менше $1 млрд. «Домовлятися з Росією як міні­ мум про створення СП, як макси­ мум — про злиття Газпрому й Нафтогазу все одно доведеться», — вважає Дмитро Видрін. За його словами, у газову трубу сьо­ годні закачується надто багато політики, і головне завдання по­ лягає в тому, щоб перевести об­ говорення в економічну площи­ ну. «Нам треба просто зрозуміти, як ми зможемо скласти свої транзитні можливості з видобув­ ними можливостями Російської Федерації», — вважає колишній заступник секретаря Ради націо­ нальної безпеки України. 

Третій зайвий «Модернізація української ГТС не має сенсу, якщо немає газу, а він надходить із Росії», — заявив наприкінці січня 2011 року комісар ЄС із питань енергетики Гюнтер Оттінгер. Керівництво Євросоюзу при­ пускає, що споживання газу в Європі не збільшуватиметься, а будівництво двох газопроводів з Росії в ЄС — Північного й Пів­ денного потоків — сумарною пропускною потужністю 118  млрд кубів дасть РФ змогу обійтися без української труби. «Росія зможе постачати сирови­ ну без допомоги України чи Бі­ лорусі — зараз вона експортує на європейський ринок 120 млрд кубометрів газу»,— пояснив Гюнтер Оттінгер. Заява комісара підтверджує думку експертів про те, що в українську трубу ЄС не інвесту­ ватиме — у цьому немає ані по­ літичного, ані економічного сенсу без гарантій Росії щодо завантаження потужностей. Фактично Брюссель підштовхує НАК «Нафтогаз України» при­ стати на пропозицію Газпрому

контракти | № 9 | 28.02.2011

Довідка

си та конкурентної ситуації на ринку, до 2020 року об’єднана компанія зможе збільшити при­ буток щонайменше вдвічі, до $40 млрд. Володіючи, наприклад, 10% акцій такої компанії, можна говорити про чистий прибуток на рівні $4 млрд щороку. Розра­ хунок зростання економічних показників базується на кількох передумовах. Насамперед, на прогнозі Газпрому про зростан­ ня попиту на газ у Європі до 2020  року на 130–140  млрд кубів, а також на збільшенні з 2014  року ціни на газ для про­ мислових споживачів у РФ до європейського рівня, за винят­ ком витрат на доставку й екс­ портне мито. Крім дивідендів, нагадують прихильники об’єднання, Украї­ на отримає й збільшення над­ ходжень до бюджету від діяль­ ності компанії. За словами Олек­ сія Міллера, у разі злиття Газп­ рому й Нафтогазу України газо­ транспортні потужності України будуть завантажені в першу чергу. «Зараз через територію України в Європу щороку тран­ спортується близько 95 млрд ку­ бометрів природного газу, а може — 120–125 млрд куб. м. У разі модернізації компресорних станцій і створення лупінгів може йтися про транзит 140 млрд кубометрів газу», — за­ значив глава Газпрому. Втім, сторони не квапляться розкривати подробиці перегово­ рів й умови можливого злиття. Представники Газпрому озвучу­ ють переважно такий бонус, як зниження цін на газ до рівня га­ зових цін у РФ. Важливість низь­ ких цін на російський газ для української промисловості

17


тема

потрібна Україна Надія ГОНЧАРУК

За що Стів Джобс цінує українських програмістів

Колаж Сергія ГЕТУНА

Інтелектуальний агент ДИВНА КРАЇНА Болгарський художник Янко Цвєтков, який мешкає в Лондоні, створив проект «Світ стереотипів». Так з'ясувалося, що Україна в розумінні усередненого європейця — це, насамперед, «розкрадачі газу» (очевидно, на хвилі газових скандалів два роки тому). Італійці вважають Україну країною «жінок із косами». Французи ставлять дурне запитання: «Хіба це не Росія?». Німеччина лаконічна й практична в оцінках: «Україна — та держава, що транспортує газ із Росії до ЄС». РФ вбачає в нас Малоросію — південний придаток своєї території. Турки ототожнюють Україну з домами розпусти. На думку жителів Швейцарії, Україна — це вже Китай, а Кримський півострів — Японія. Але найдивовижнішу оцінку дали нам англійці: «Україна — дивна країна». Україну часто порівнюють із державами третього світу. І небезпідставно. За останній рік за зручністю ведення підприємницької діяльності нас обігнали Росія, Білорусь та Узбекистан. У глобальному рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму 2010–2011 років Україна опустилася вниз на сім позицій, посівши 89-те  місце зі 139 можливих. А за рівнем свободи економічної діяльності ми, відповідно до рейтингу Heritage Foundation, опустилися на останнє місце, поступившись навіть Молдові. Попри невисокі оцінки іноземців, в Україні є унікальні й затребувані виробництва, галузі, люди. Майже 20  тис. наших спеціалістів пишуть програми для іноземних банків із мільярдними оборотами (UBS) та монстрів ІТ-індустрії (Apple, Dell, Microsoft та IBM). Продукція айтішників здобуває престижні міжнародні нагороди, українські компанії включають до рейтингів найефективніших розробників ПЗ. Доходи наших програмістів на ринку експортного ПЗ становлять $1 млрд. А світові корпорації цінують українців за творчий підхід, який майже відсутній у китайських та індійських програмістів. Німецький виробник спортивних літаків Flight Design із 1993 року розробляє та складає моделі в Україні, займаючи 19% ринку США. Букридери вітчизняної компанії PocketBook завоювали 5% світового ринку, гідно конкуруючи з пристроями Amazon та Sony. Український завод із виробництва фотоелектричних модулів «Квазар» поставляє свою продукцію — сонячні електростанції — до Іспанії, Італії, Німеччини та інших країн. Українські кравчині обшивають найкращі модні доми Європи. Як роз­по­ві­ дала Контрактам восени минулого року Тетяна Замороко, виконавчий директор Всеукраїнського об'єднання роботодавців легпрому, такі бренди, як Benetton, Mexx, Monton, Prada, Triumph, Hugo Boss, S.Oliver тощо, розміщують замовлення на наших фабриках. А ще ми навчаємо, лікуємо та створюємо сім’ї з іноземцями. За даними ООН, індекс людського розвитку в Україні вищий, ніж у середньому по світу. Україна посідає дев'яте місце за кількістю іноземних студентів — близько 1% усіх, хто навчається за кордоном, їдуть до нас. Їдуть ще заради операцій на серці, лікування онкологічних захворювань, стоматологічних послуг і штучного запліднення. Тут дешевше й ліберальніше. Наприклад, у Німеччині злочином вважається спроба імплантації людського ембріона сурогатній матері, готовій відмовитися від дитини після її народження. У нас — можна. Та й взагалі багато в чому наша затребуваність — результат невтручання держави. І приклад тому — приватні клініки й напівлегально працюючі програмісти. Наші кравчині шиють модельний одяг, на який потім клеїться бирка відомого бренда, і про Україну ніхто не дізнається. Може, в цьому всьому й полягає сакральний зміст англійського визначення України як «дивної країни». Надія ГОНЧАРУК

18

контракти | № 9 | 28.02.2011

Власники планшетів iPad із безплатних навчальних програм найчастіше завантажують This Day in History. Інтерактивний мультимедійний календар відображає знаменні події минулого. Екскурс в історію супроводжується фотографіями, ілюстраціями, музичними композиціями та звуковими коментарями. This Day in History створено командою Software MacKiev, переможцем численних конкурсів Apple на найкращу програму для Macintosh. Серед інших її успішних проектів для OC Mac — інтерактивна 3D карта погоди, програма для друку зображень, універсальна мультимедійна енциклопедія та інші програми, які можна купити в AppStore по $40– 60 за штуку. Штаб-квартиру софтверної компанії розташовано в Бостоні. Але програми створюють українські фахівці з київського офісу. IT-кузня Світовий ринок офшорного аутсорсингу — розробки ПЗ на замовлення для іноземних клієнтів — становить $90 млрд. Торік наша країна на експорті програмного забезпечення заробила, за даними Асоціації «Інформаційні технології України», до $1  млрд. Порівняно з Індією, головним центром офшорного програмування, цей показник дуже скромний. Річний обсяг ринку країни спецій становить $34  млрд. Україна сильно відстає від Китаю з оборотом у $28  млрд, і навіть від Росії з її $2,65  млрд, результат дослідження Gartner.

Однак серед держав Цент­ ральної та Східної Європи наша країна впевнено лідирує, випередивши Румунію, Угорщину, Польщу та Чехію. П’ята частина ринку регіону EMEA належить українським програмістам. З десяти провідних аутсорсингових ІТ-компаній Східної та Центральної Європи сім є цілком вітчизняними або мають офіси в Україні. До рейтингу найкращих західні дослідники не вперше включають Luxoft, Miratech, GlobalLogic та SoftServe. За словами Романа Дзвінки, заступника гендиректора КМ Ware, загальна кількість українських аутсорсингових компаній наближається до тисячі. Висока кваліфікація та низька вартість робочої години програмістів приваблюють до України численних клієнтів зі США, Німеччини, Нідерландів, Франції та Великої Британії. У нас середній програміст щомісяця отримує $1,5 тис., досвідчений фахівець — $3,5–5  тис., розповідає президент Miratech Микола Роєнко. У США та Західній Європі зарплати розробників ПЗ удвічівчетверо вищі, ніж в Україні. Ось чому послугами наших фахівців свого часу скористалися Moto­rola, Microsoft, TDK, Skype, Deutsche Bank, Sun Micro­ systems, UBS Bank, Apple Inc., Bosch, eBay, Dell та IBM. «Наші розробники пишуть програми для комп’ютерної автоматизації технологічних процесів у фінансовій, медичній та інших сферах», — розповідає Ігор Лисицький, віце-президент Асоціації «Інформаційні технології України». Україна, втім, як і всі країни колишнього СРСР, продовжує випускати програмістів вищого

Мозковий штурм Зарплати українських ІТ-фахівців Тип Молодший Java developer Інженер-програміст Java Провідний інженер-програміст Java Керівник напряму Менеджер проекту

Досвід, роки до 3 3–5 понад 5 понад 5 понад 5

Ставка для невеликих проектів (менш ніж три місяці), $/год 14–18 18–22 22–27 27–32 27–32

Ставка для тривалих проектів (більш ніж три місяці), $/год 12–16 16–20 20–25 25–30 25–30 За даними СEEOA


класу — радянська школа з підготовки технічних фахівців донині вважається сильною. За даними Асоціації аутсорсингу Центральної та Східної Європи (СEEOA), понад 18 тис. українських фахівців пишуть програми на замовлення. За словами Миколи Роєнка, містами — «кузнями кадрів» у порядку убування вважаються Київ, Харків, Львів, Донецьк, Дніпропетровськ, Луганськ, Одеса та Сімферополь. СEEOA як приклад наводить такі порівняльні дані: у нашій країні проживає до 1% світового населення, при цьому 6% усіх фізиків, математиків, програмістів та інших висококваліфікованих професіоналів здобули освіту в Україні. Вітчизняний ринок експорту ПЗ розвивався за типовим пост­ радянським сценарієм. «Для України аутсорсинг був дуже корисним етапом розвит­ ку ІТ-ринку. На початку 1990-х років у наших технічних фахівців не було грошей для розкручування, досвіду роботи над промисловими проектами із жорсткими вимогами західних замовників, не було досвіду продажу. Мало було й людей, які вміли керувати програмними проектами», — згадує Анд­ рій Терехов, директор департаменту стратегічних технологій «Майкрософт Україна». Десять років тому в галузь влився іноземний капітал. Так, українського розробника ПЗ Ciklum створено на гроші датських інвесторів. У компанії працюють близько 800 фахівців, а центри програмування розташовано у великих містах України — Києві, Харкові, Вінниці та Одесі. У 2009-му Ciklum увій­шла до списку ста найкращих компаній Європи в галузі високих технологій — Red Herring

Обігнати Європу Обсяги ринку експортного ПЗ серед країн Центральної та Східної Європи 2010 року*, млн $

$ млн

874

Україна

736

Румунія

633

Угорщина

596

Польща

478

Білорусь 0 100

300

500

700

900

* Попередні дані. За даними СEEOA

кількість випуск­ників технічних вишів збільшилася до «Немає більшої 400 тис. Українських же програмудрості, ніж містів ще необхідно доучувати своєчасність». й переучувати, оскільки база отриманих у політехах знань • значно застаріла. «Україна ніФренсіс Бекон коли не наблизиться до Індії або Китаю за кількістю населення, тож не зможе конкурувати за 100  Europe. Доходи розробника обсягом виконуваних робіт. становили $24,9  млн, і здебіль- Сама модель аутсорсингу за вишого прибуток компанії забез- значенням екстенсивна. Щоб збільшити прибуток, необхідно печили українські програмісти. На ринку аутсорсингу жор- наймати на роботу більше стка конкуренція між країнами. людей», — із сумом констатує Україна відстає від Індії, але має Андрій Терехов. Крім того, зарплати українспецифічні якості, яких в індусів немає. «У нас фундаменталь- ських програмістів наближана базова освіта, європейська ються до середнього для Східкультура та ментальність. Але ної Європи рівня. В останньому гірше знання англійської мови, рейтингу Gartner країн із найнижчий рівень викладання у нижчими витратами на ІТ товузах сучасних інформаційних рішні лідери — Єгипет, Словачтехнологій», — порівнює Мико- чина й Україна — змістилися з ла Роєнко. Крім того, українські позиції «дуже добре» до програмісти мають творче мис- «добре». Собівартість програмного продукту, лення, а індійські яка майже цілком чітко дотримускладається з ються отриманих вартості праці, вказівок замовнизростає. У 2009ка. «Якщо ви заму щомісячна ймаєтеся до­слід­ зарплата місцевоженнями й роз­ го розробника ПЗ робкою, то надстановила $4 тис., звичайно важливо у 1997-му — мати в розпоря$2,5 тис. Відповіддженні людей, які но показник прине просто бездумбутковості комно сприймають панії за цей пеінструкції, але ріод зменшився к р и т и ч н о з 96% до 63%. осмис­люють інСуперфакт Китайський формацію та ринок аутсорздатні сперечаВ Україні проживає до 1% сингу багато в тися», — розпосвітового населення, але 6% чому розвиваввів в інтерв’ю усіх фізиків, математиків, ся завдяки поkontrakty.ua програмістів датковим пільПітер Харріта інших гам і преференсон, CEO Glo­ висококваліфікованих ціям держави. В bal­Logic — одпрофесіоналів Україні більнієї з найбільздобули освіту в Україні. шість компаній ших софтверволіють працюних компаній вати напівлеУкраїни. гально, побоюючись світитися перед податковими органами. Місце під сонцем Раніше ІТ-сектор особливих Розвиток вітчизняного ринку турбот державі не приносив, неможливий без кваліфікова- тож софтверним компаніям них кадрів. Аби наші компанії ніхто не допомагав, але й не зазмогли наростити обороти, не- важав. Зараз усе змінилося. обхідно набагато більше про- Так, у середині лютого 2011 року грамістів, ніж може дати укра- в Харкові ЗМОП провів обшук їнська освітня система. Щороку в офісі одного з найбільших країна випускає близько 30 тис. розробників ПЗ GlobalLogic. фахівців. А за оцінками віце- Триває полювання великих прем’єра Сергія Тігіпка, у най- бізнес-структур, наближених ближчі три-п’ять років в Україні до влади, на успішні українські дефіцит кваліфікованих про- стартапи, пояснив Контрактам грамістів становитиме 50  тис. на умовах анонімності менеосіб. Для порівняння: у 2002-му джер софтверної компанії. «Особливість цього бізнесу Китай навчив 100  тис. ITфахівців, уже за чотири роки така, що 80% ціни готової про-

MoneyMaker Середня вартість праці ІТ-фахівців у Центральній і Східній Європі $/год

32,58

Словенія Польща

31,29

Угорщина

30,95

Чехія

30,17

Литва

27,81

Румунія

26,76

Україна

24,24

Сербія

24,06

Білорусь

22,95

Болгарія

22,87 20,10

Молдова 0

5

10 15 20 25 30 35

За даними СEEOA

дукції становить інтелектуальна праця програміста. Година роботи в середньому коштує $23. Щоб працювати легально, тобто сплачувати всі податки й платежі, наші компанії мають продавати програмістів по 35 $/год», — вважає Ігор Лисицький. «В Україні працює 200  тис. програмістів, з них лише чверть офіційно. Середня заробітна плата — $1,3  тис. Це небачені резерви для напов­ нення бюджету України. Тільки треба дати можливість їм працювати офіційно», — вважає Сергій Тігіпко. За прогнозами Gartner, до 2013  року глобальний ринок експорту програмного забезпечення може зрости до $120 млрд. Україна, швидше за все, не зможе наздогнати Індію та Китай за обсягами експортного ПЗ. «Слід переходити на створення інноваційних продуктів, які могли б продаватися не лише в Україні, а й на глобальному ринку, — бачить вихід Андрій Терехов. — Лише в такий спосіб українські ІТ-компанії в перспективі зможуть стати конкурентоспроможними». Загалом українські айтішники збережуть свою аутсорсингову нішу у двох випадках: якщо розроблятимуть програми, які не під силу фахівцям зі Сходу, або якщо європейський замовник віддасть перевагу географічній близькості України перед дешевизною Індії чи Китаю.  контракти | № 9 | 28.02.2011

19


тема

потрібна Україна Надія ГОНЧАРУК

Чому сонячні електростанції та електронні книги українського виробництва затребувані за кордоном

Техніка дійшла Продукція української компанії «Квазар» — сонячні модулі — користується попитом у Європі. У 2008-му фахівці компанії реалізували свій найбільший проект — встановили сонячну станцію потужністю 2,88 МВт в іспанському місті Кордова. Загальна вартість модулів українського виробництва сягнула майже $10 млн. ЄС поставив собі завдання: до 2020  року виробляти 20% електроенергії за рахунок альтернативних джерел — вітряків, сонячних електростанцій тощо. Квазару пощастило — мода на нетрадиційні джерела енергії дозволяє найбільшому українському виробникові фотовольтаїчної продукції триматися на плаву. 95% сонячних модулів підприємства йде на експорт і лише 5% — на внут­рішній ринок. Звісно, без труднощів не обходиться. По-перше, внутрішні європейські ринки закриті для іноземних компаній. Таким чином Євросоюз підтримує своїх виробників. По-друге, на п’яти найбільшим вендорам світу наступає Китай. Продукція Піднебесної набагато дешевша, ніж у конкурентів. Чому ж німці, французи, італійці, іспанці обирають Квазар? «Ми географічно ближчі до ЄС, — пояснює Олександр Юденко, директор сонячного підрозділу ВАТ «Квазар». — Українська продукція має європейську якість — сертифікована за міжнародними стандартами. Крім того, сервісний центр для гарантійного обслуговування сонячних електростанцій знаходиться не в далекій Піднебесній, а в Україні. ККД наших модулів вищий, ніж у китайських. А ціни трохи нижчі за європейські, хоча й вищі за китайські». Восени минулого року український завод виграв тендер на будівництво сонячних електростанцій в Італії. Наприклад, потужність СЕС у місті Вітербо — 2,4  МВт. Загальна вартість проекту — EUR7 млн. Величезна територія розміром у сім футбольних полів вміщатиме близько 13 тис. фотоелектричних модулів

20

контракти | № 9 | 28.02.2011

Кілька іспанських міст забезпечують своїх жителів електрикою українського походження.

Конкуренція на Заході не просто висока, а дуже жорстка українського виробника. Хоча сьогодні Квазар дивиться не так на захід, як на схід. Компанія вже домовилася із Сирією про поставки 2011 року СЕС потужністю 5 МВт. Продукція Квазара — не єдиний зразок того, як українські високі технології можуть бути затребувані на світових ринках. Ще один приклад: українська компанія PocketBook, яка

Суперфакт Українські букридери PocketBook завоювали 5% світового ринку.

випускає електронні книги, змогла підкорити російський, європейський і навіть американський ринки. Конкуренція серед західних вендорів не просто висока, а дуже жорстка. Проте українські PocketBook за популярністю не поступаються електронним книгам Sony. Нашу компанію зареєстровано в Гонконгу з філі-

«Прикро, що найостанніше слово техніки буде сказано за хвилину до кінця світу». • Дон-Амінадо

ями у США, Німеччині, Франції та Росії, хоча департамент розробки програмного забезпечення розташовано в Україні. Зараз її частка на світовому ринку сягнула 5%. У 2009 році доходи PocketBook International становили $37,2  млн. Торік українці заявляли, що розраховують на зростання продажу до $165  млн. Щомісяця компанія продає понад 50  тис. читалок. Частка ринку PocketBook на території СНД становить 43%. Популярність української продукції у Росії пояснити можна. Річ у тім, що на західні електрон­ні пристрої не можна завантажувати сторонні файли — стоїть спеціальний захист. Дозволені літературні твори продають інтернет-магазини й кожен коштує недешево — $10–20. Такий підхід не відповідає менталітету пострадянських споживачів. Наша людина хоче завантажувати на читалку безплатний піратський контент. PocketBook залишає користувачу право вибору — купувати літературу чи її завантажувати, не платячи ані копійки правовласникам. За це український пристрій і люблять в СНД. «Переваги електронних книг очевидні. Досить одного разу витратитися на букридер, щоб потім завантажувати на нього будь-які тексти, куплені офіційно чи отримані безплатно з електронних бібліотек», — розповідав Контрактам наприкінці 2009  року Олег Науменко, віце-президент PocketBook. А ось успіх PocketBook на закордонних ринках пояснюється інакше. По-перше, компанія створила СП із тайванською Netronix — одним із найбільших у світі виробників «заліза» для читалок. По-друге, PocketBook вміє розробляти унікальне програмне забезпечення — наші розробники ПЗ затребувані за кордоном (див. «Інтелектуальний агент» на стор. 18). У підсумку вийшов оптимальний пристрій за прийнятну ціну. 


Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195 Для регіональних РА: (322) 702262, 762905

реклама

контракти | № 9 | 28.02.2011

21


тема *Пілоти індійських ВВС

установили 2007 року світовий рекорд, здійснивши найшвидшу кругосвітну мандрівку на літаку Flight Design.

потрібна Україна Олена СТРУК

Українські надлегкі літаки успішніше продаються у США та Європі, ніж на батьківщині

Пролітаючи над Парижем «Торік американська компанія Cessna, яка традиційно працює в сегменті бізнес-авіації, вийшла на ринок спортивних літаків. Вона запустила у виробництво нову модель металевого літака й тепер намагається обійти нас. Ми випускаємо композитні й металеві літаки такого типу з 1997 року», — розповідає Олександр Непринець, директор підприємства «Авіа Про» — виробничого майданчика найбільшого у світі продавця спортивних літаків Flight Design. Українська компанія з німецьким капіталом поставляє на міжнародний ринок 230–240 машин на рік — найкращий показник серед усіх гравців сегмента. У світі літає майже 1,5  тис. літаків СТ — базової моделі Flight Design. У 2010  році частка компанії у США сягала 16,7%. Показники її найближчого конкурента, American Legend, удвічі нижчі. Той факт, що антоновський літак «Мрія» — рекордсмен у важкій вазі, в Україні відомий багатьом. Та мало хто знає, що досягнення малої української авіації за кордоном не менш вражаючі. Україна — один зі світових постачальників спортивних літаків та ультралайтів (літаків вагою до 450  кг і місткістю до чотирьох осіб), які без дозаправки долають відстані у 2  тис. км. Звичайна дальність польотів для таких машин — 800  км, вартість — до $70– 100 тис. Успіхи української малої авіації значною мірою закономірні. По-перше, ключову роль тут відіграло КБ ім. Антонова. «Унікальність України в тому, що конструкторське авіаційне бюро ім. Антонова було державою в державі. Воно об’єд­ну­ вало власне дослідне та серійне виробниц­тво, льотно-випробну базу, міцністний зал, аеродинамічну трубу. Тож на відміну від Росії, де все існувало окремо, Україні вдалося зберегти авіаційну культуру навіть після розпаду СРСР», — пояснює директор компанії «Аеропракт» Юрій Яковлєв. По-друге, допомогла, хоч як дивно, цілковита відсутність попиту всередині

22

контракти | № 9 | 28.02.2011

«Я бы новую жизнь своровал бы как вор, Я бы летчиком стал, это знаю я точно. И команду такую: «Винты на упор!», Отдавал бы, как Бог, домодедовской ночью». • Юрій Візбор

Увесь світ — стабільний ринок збуту України. Ентузіасти, які хотіли хідці з КБ ім. Антонова. До займатися авіацією, аби вижи- речі, згодом при переговорах ти, були змушені завойовувати із потенційними покупцями вони не раз згадували, що праіноземні ринки. Виробнича база німецької цювали на підприємстві, яке Flight Design, доходи якої лише випустило найбільший літак у від продажу нових літаків сяга- світі. Перша проблема, з якою ють близько $25 млн на рік, стикнулися авіатори, могла познаходиться під Херсоном. «У ставити хрест на їхньому по1993  році, коли інвестор вирі- чинанні. Виявилося, що продашував, де розташувати підпри- вати ультралайти в Україні нема кому, тож ємство, серед вакомпанії довелоріантів були Київ ся шукати інші і Харків. Але зуринки збуту. А в пинилися на ХерУкраїні через соні. Недорогий, відсутність інфспокійний регіон раструктури надіз хорошим ринлегкими літакаком робочої сили. ми дотепер захоІнженерів запроплюються лише сили з Харківс п р а в ж н і ського авіаційнофанати-ама­тори. го інституту. У Торік Аеропракт нас починали випродав на внупускники», — трішньому розповідає ісринку лише торію появи в Суперфакт три літаки. Україні одного Іноземних з центрів малої Найвідомішим покупцем клієнтів компаавіації Олеклітака української компанії нія знаходила сандр Непри«Аеропракт» на міжнароднець. став король Йорданії них чемпіонаУ той час у Хусейн. тах у класі ульКиєві вже існутралайтів. Певало подібне ремоги на змавиробництво. У 1991 році свою компанію з ви- ганнях були найкращою рекларобництва надлегких літаків мою нового виробника. Свій організували Юрій Яковлєв та перший літак бізнесмени проОлег Литовченко, обоє — ви- дали в середині 1990-х років

угорському підприємцеві за $17 тис. У 2010-му компанія вийшла на обсяги виробництва у 68  машин на рік. Нині Аеропракт робить літак для патрулювання на спецзамовлення польської поліції. Високі результати на чемпіонатах дельтапланів київської компанії «Аерос», яка виросла з відділення легкої авіації того самого КБ ім. Антонова, теж допомогли в боротьбі за покупців. У 2004  році на чемпіонаті Європи близько 40% пілотів на змаганнях літали на крилах Аероса. У 2010-му переможці всіх змагань Японської національної ліги з дельтапланерного спорту використовували апарати українського виробниц­ тва. Експорт перетворився для Аероса на основне джерело доходів, компанія продає продукцію у 43 країнах. «Увесь світ — стабільний ринок збуту, де найскладніший етап — налагодження продажу та організація дилерської мережі, адже ринок малої авіації дуже вузький», — зазначає Юрій Яковлєв. Наприклад, у США купують 20 надлегких літаків на місяць. Мета компанії — щомісяця продавати у цій країні хоча б один апарат. Американський ринок залишається найперспективнішим для української техніки. Він приваблює і своїми фінансовими ресурсами, і ліберальним авіаційним законодавством, що дозволяє продавати літаки з мінімумом формальностей. «Спортивні літаки — важкий продукт, — підтверджує Олександр Непринець. — Це товар штучного, а не масового попиту, тож просувати його складно. В організацію виробництва можна вкласти мільйони доларів, можна навіть випустити літак, але це ще нічого не гарантує. Сьогодні у світі є лише кілька компаній, які справді знають, як робити ці літаки і як їх правильно продавати». 


Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195 Для регіональних РА: (322) 702262, 762905

реклама

Сучасний підхід до ефективної участі у виставках 20–22 травня в київському Міжнародному виставковому центрі відбудуться виставки, що висвітлюють основні аспекти людського розвитку. Ці заходи стануть інноваційними подіями у виставковій сфері. Їхня концепція — створення різносторонньої розважальної програми та актуальної ділової програми, завдяки яким учасники отримають найбільші можливості демонстрації себе широкому загалу та підтримки свого іміджу на ринку. «Фундаментальна та практична освіта 2011» — виставка, цілком присвячена освітнім установам різних форматів (виші, центри сертифікації фахівців, підвищення кваліфікації та бізнес-освіта, курси вивчення мов). Мета виставки — створення позитивного іміджу українських навчальних закладів на міжнародному ринку, поширення інформації про них серед молоді, фахівців і керівників. Для учасників передбачено такі пункти ділової програми, як семінари, конференції та форуми. Крім того, кожен учасник може взяти участь у конкурсах, переможці яких отримають цінні призи та здобудуть широку популярність. www.education.evaua.com «Шлях до досконалості 2011» спеціалізується на психології, особистісному розвитку, йозі, медитації та фен-шуй. Відвідувачі виставки зможуть відвідати семінари та майстер-класи від організаторів і учасників. www.way.evaua.com На виставці «Дитячий розвиток 2011» буде названо кращого виробника дитячих товарів. Переможця визначать за підсумками конкурсу, у якому візьмуть участь усі охочі. Родзинка виставки — шоу-показ мод для майбутніх матерів. Практичний аспект — Всеукраїнський конкурс «Педагог і вихователь року». www.kinder.evaua.com Створення спільної інформаційної платформи між представниками громадських організацій і публікою — основна мета виставки «Соціум 2011», на якій зберуться реально діючі громадські організації та фонди. У рамках цього заходу відбудеться конкурс соціальної реклами та соціальних проектів від учасників. www.social.evaua.com Виставка «Спорт. Здоров'я. Краса 2011» відкриє для відвідувачів новітні розробки в галузі медицини, декоративної косметики та косметики з догляду, парфумерії та спортивних товарів, а для учасників — різноманітні шляхи для спілкування з існуючими і потенційними клієнтами, партнерами та інвесторами. www.sport.evaua.com Виставки «Спорт. Здоров'я. Краса», «Соціум», «Дитячий розвиток», «Фундаментальна і практична освіта» і «Шлях до досконалості» відбуватимуться у вихідні, що дасть великій кількості людей змогу відвідати їх і взяти участь у програмах. А завдяки закордонним учасникам у багатьох організацій і компаній буде можливість перейти на якісно новий рівень і підтримати свій імідж на вітчизняному ринку. Інформаційно-технічну підтримку надають ГО «Євангеліон», консалтингова компанія SWOT-centre, Центр східного розвитку й культури Sakura Matsuri.

Оргкомітет: (44) 353–26–18, (067) 35–66–352, (068) 839–00–70

Комп’ютерний учитель англійської мови Англійська мова — це ключ до успішної кар’єри. Вивчити її вам допоможе унікальна система TOEBV (Training of English Basic Vocabulary), розроблена українським науковцем Володимиром Батюком. Її суть полягає в комп’ютерній корекції лексичної бази. Виділення головних слів, акцентування уваги на помилках, індивідуальна програма, адаптована до кожного учня й залежна від рівня його знань, — ці та інші інструменти дозволять вам за рекордний строк (від двох до семи тижнів) значно поглибити свої знання. Навчання за системою просте й доступне. TOEBV — це своєрідний електронний викладач, що допомо-

же вам розширити запас англійських слів і швидше вивчити мову. Програма (на одній лексичній базі) складається із трьох частин: двох варіантів тематичного групування слів (від іноземної мови до рідної та нав­паки) та рефлексивної системи обов’язкових англійських слів (методику розроблено в Україні). Новизна полягає також у тому, що увага на помилках акцентується, допоки не буде 100% результату. «TOEBV — це програма для тих, кому постійно бракує часу на вивчення мови. За співвідношенням «зусилля — результат» вона не має конкурентів серед сучасних систем навчання», — упевнений Володимир Батюк.

Вас зацікавила програма TOEBV? Пишіть за адресою: basevoc@yandex.ua контракти | № 9 | 28.02.2011

23


тема

потрібна Україна Олена СТРУК

Україна стала центром медичного туризму, поки що лише для своїх найближчих сусідів

Гості з майбутнього Суперфакт У 2009 році в київському Науково-практичному медичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії на операціях почали використовувати пуповинну кров. Донором стає саме маля. До київського Науковопрактичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії щороку звертаються 15–20 іноземних пацієнтів, переважно з пострадянських країн. Цілеспрямованим залученням іноземців клініка не займається. Хоча, за словами головного лікаря медзакладу Володимира Жовніра, центр може запропонувати унікальні медичні послуги — дородову діагностику пороку серця у плода, операції в перші години життя малюка без використання донорської крові, операції при важких пороках серця. На думку директора Центру медичного права

Сергія Антонова, українська кардіологія могла б стати одним із напрямів в'їзного медичного туризму. Однак на цьому шляху забагато «але». «99% операцій при ішемічній хворобі ми проводимо без зупинки серця, у нас низькі показники летальності й більш демократичні ціни. Якщо в інституті вартість середньої операції для іноземця — EUR4– 6 тис., то в Німеччині — EUR40–50  тис.», — пояснює переваги Національного інституту серцево-судинної хірургії ім. М.  М.  Амосова головлікар Сергій Сіромаха. Але все одно пацієнти із Західної Європи та США потрапляють сюди рідко. Зі ста закордонних пацієнтів, яких щороку оперують в інституті, більшість — вихідці з колишнього СРСР, решта — українські емігранти чи їхні родичі. Як пояснює Сергій Сіромаха, іноземці бояться поганих побутових умов і низького рівня сервісу, адже в інституті бракує комфортабельних палат, замало персоналу, щоб приділяти достатньо уваги іноземним пацієнтам. Інститут чекає будівництва нового корпуса, де з'являться палати люкс із прицілом на закордонних клієнтів. «Ми хочемо активніше залучати іноземців», — зазначає голо-

влікар. Але поки що інститут не має коштів навіть на створення маркетингової служби для просування своїх послуг. «Гадаю, можливості більшості вітчизняних медзакладів щодо роботи з іноземними клієнтами доволі скромні. Передусім через те, що багато з них не відповідають європейським стандартам», — пояснює головний лікар клініки «Ісіда» Сергій Дудка. Рано стверджувати, що Україна перетворилася на масштабний центр в'їзного медичного туризму, адже йдеться про кілька тисяч іноземних пацієнтів на рік. До медичних подорожей іноземців підштовхує вартість лікування. Україна доволі відома як центр відносно дешевої стоматології та офтальмології, але головна стаття медичного експорту — репродуктивна медицина. Багато в чому це заслуга ліберального порівняно, наприклад, із європейським, українського законодавства, що дозволяє використовувати майже весь спектр допоміжних репродуктивних технологій. В Україні іноземці можуть отримати ще й низку унікальних репродуктивних послуг — доімплантаційну генетичну діагностику, IMSI (морфологічний відбір сперматозоїдів під вели-

«Якщо я лікар, то мені потрібні хворі й лікарня...» • Антон Чехов ким збільшенням) і кріоконсервацію яйцеклітин. «Близько 5% пацієнтів нашої клініки — іноземці. Здебільшого вони користуються послугами з донації яйцеклітин та селекції статі майбутньої дитини, меншою мірою сурогатним материнством», — зазначає директор клініки репродуктивної медицини «Надія» Валерій Зукін. Цикл штучного запліднення з донорськими яйцеклітинами в Україні коштує EUR4–5 тис., в Іспанії — EUR8–9  тис., у США — $20– 35  тис. Українські розцінки порівнянні з вартістю лікування у Греції, Латвії та Росії. Успіх клінік репродуктивної медицини прагнуть повторити й приватні медцентри з лікування онкозахворювань (ЛІСОД, Інновація і Кібер Клініка Спіженка). За словами президента Центру онкології й радіохірургії «Кібер Клініка Спіженка» Наталі Спіженко, у медустанові більше половини пацієнтів — іноземці. Основний потік із Росії, Казахстану, Польщі, Азербайджану та Вірменії. Причина — унікальне для Східної Європи та СНД обладнання, а також вартість лікування. Операція з використанням кіберножа в Німеччині кош­ тує від EUR30 тис., а в Україні — $15–18 тис. 

Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193

24

контракти | № 9 | 28.02.2011


тема

Марія БОНДАР

*У 2009 році сукупний

обсяг експорту українського текстилю становив $712,9 млн

потрібна Україна

Що заважає Україні стати світовим центром моди

Одягти Європу!

«Мереживо наше, із Черкас, я його скрізь упізнаю», — запевняє київська кравчиня, тримаючи в руках сукню з магазина Ferre. Офіційних відомостей про те, що легендарний італійський дім моди закуповує чи закуповував лляне мереживо в нашій країні, немає. В усьому світі Gianfranco Ferre вважається зразком «європейського стилю» й асоціативні зв’язки з Україною цьому бренду не корисні. Якщо йдеться про повсякденну сукню, середня вартість магазинної адаптації Ferre, орієнтованої на максимально широку споживчу аудиторію, трохи вища за $1 тис. Дорожнечу виправдовує головним чином репутація марки. Не дивно, що іменита італійська fashion-компанія декларує вкрай обережне ставлення до добору постачальників. Утім, усе це зов­ сім не означає, що кравчиня помилилася, і мереживо на сукні не було виготовлено в Черкасах. Мереживні шляхи Виробники модного одягу рівня Ferre зазвичай користуються послугами медіум-баєрів — постачальників тканин і фурнітури, які підбирають на замовлення матеріали для певної колекції або виробничої лінії. До кризи такі фірми співпрацювали здебільшого з великими дистриб’юторами, які презентують свої товари у світових центрах моди — у Парижі, Лондоні, Мілані, Нью-Йорку. У період економічного спаду ситуація змінилася, медіум-баєри, маючи клопіт зі здешевленням поставок, почали дуже активно працювати у країнах ПівденноСхідної Азії та на пострадянських теренах. В Україну вони все ще заїжджають рідко. Натомість сусідня Росія давно вже стала місцем регулярних закупівель матеріалів для власників міжнародних fashion-брендів. Швидше за все, черкаське мереживо з манжетів і ворота сукні Ferre в Італію було привезено з РФ. Торік російські торговці тканинами стали дуже активно співпрацювати з українськими виробниками. Мабуть тому, що в самій РФ за час кризи працюючих текстильних фабрик набагато поменшало.

26

контракти | № 9 | 28.02.2011

Власне, тканин із нашої краї- дає модельєр. — Та й сама бачила ни вивозять не так уже й багато. чудові вітчизняні зразки. Мабуть, За даними Держкомстату, торік вони були не гіршими за шоттекстиль становив лише 1,4% від ландську вовну, яка вважається загального обсягу українського найкращою у світі. Незрозуміло, експорту. Як зазначає директор чому цю чудову тканину вирокомпанії «ТК-Текстиль» Валерій бляють у сміховинно малих обсяДубовий, більшість експортних гах. Особливо якщо врахувати, поставок іде в Білорусь, Молдо- що наша країна активно експорву та країни Балтії. Покупців із тує необроблену сировину для Молдови зазвичай цікавлять си- виготовлення вовняних і напівтець і домашній текстиль, біло- вовняних матеріалів». руських — тканини, призначені Вікторія Синицька розповіла для пошиття спеКонтрактам, як цодягу та постільнамагалася приної білизни. Клідбати уподобану єнти з Литви у венею українську ликих кількостях вовну для невеликупують тканини кої колекції, задля виготовлення мовленої одним із рушників. За пронімецьких виробгнозами експерта, ників верхнього обсяги українодягу середньої ціських експортних нової категорії. поставок до згадаДля початку їй доних країн збільвелося витратишуватимуться. ти майже тижНаціональні день на пошуки Суперфакт ринки текстиконтактних колю не насичеординат виробно. Потреба у ника тканини. Коли голлівудська зірка тканинах зросП о т і м Міла Йовович тає швидше, з’ясувалося, що розробляла свою ніж внутрішнє замовити матепершу колекцію одягу, виробництво. ріал із принтом підбором тканин для Тож колишніх неможливо, бо її моделей займалися своїх постійних необхідні для фахівці з української покупців Україцього друкарські компанії «Текстильна, очевидно, машини «тимчаКонтакт». не втратить. сово не працюПитання в тому, ють». На додачу чи вдасться роздобути нових. Як представник фабрики уточнив, уже згадувалося, останнім що виробничі потужності, які він часом до нашої країни чимдалі має, не дозволяють за півроку частіше приїжджають закупни- підготувати колекцію до масовоки із РФ. За оцінками Валерія го продажу. В результаті модеДубового, російський ринок льєр придбала невелику кількість надзвичайно перспективний з тканин для пошиття презентаційпогляду збуту української тек- них зразків своїх моделей і почастильної продукції. ла шукати постачальника за кордоном. «Зараз дуже багато власВтрачені можливості ників західних fashion-брендів працюють на зниження собіварМодельєр Вікторія Синицька тості, — пояснює Вікторія Сипереконана, що наша країна ницька. — Дехто навіть намагамогла б стати одним із найбіль- ється співпрацювати з виробниших у світі експортерів тканин та ками тканин із Китаю та країн одягу, якби вітчизняна легка про- третього світу, але там серйозні мисловість не була «бермудським проблеми з контролем якості. В трикутником» інвестицій. «Пра- Україні ж із якістю все гаразд і цюючи в Німеччині та Франції, я ціна набагато нижча за середньотисячу разів чула захоплені від- європейську. Біда лише в тому, гуки про українську вовну та на- що більшість вітчизняних фапіввовняні матеріали, — розпові- брик працюють по-старому. Вони

«Тут було багато різних тканин і баночок із гудзиками». • Марина Піляк, «La Fee Verte Аліси»

не готові виготовляти тканини на замовлення для дизайнерських колекцій, не готові до тих обсягів виробництва, які необхідні власникам масових брендів. А головне — у вітчизняній легкій промисловості все відбувається якось надто вже повільно. Якщо тут півроку — надто короткий строк для підготовки однієї колекції, це ні на що не годиться». Шиття без кордонів Якщо із закупівлею тканин в Україні виникають певні проб­ леми, то, власне, пошив одягу для західних брендів у нашій державі давно налагоджений. Наприклад, відомо, що з українськими швейними фабриками співпрацює Vivarte Group — один із найбільших у Європі виробників модного одягу, взуття та аксесуарів середнього цінового сегмента. Причому в нашій країні шиють для Naf Naf — чи не найрозкрученішого міжнародного бренда Vivarte. Крім того, в Україні виготовляють одяг для англійської ТМ Etam і французької ТМ 3 Suisses. «Власники цих брендів користуються давальницькими схемами, — коментує Валерій Дубовий. — Взагалі у країні понад 90% швейних фабрик працюють на давальницькій сировині й додатково тримають бригадудві для обслуговування потреб внутрішнього ринку». Безумовно, дешевизна українського пошиття допомагає європейським компаніям впоратися з негативними наслідками економічного спаду. Однак не можна сказати, що розміщення виробничих замовлень у нашій державі — тимчасовий антикризовий захід. Україна опинилася в центрі уваги учасників світового fashion-ринку ще 2005 року. Тоді кінозірка Міла Йовович презентувала свою першу колекцію одягу. Вбрання, придумане знаменитою голлівудською акторкою, було зшито на українських фабриках із тканин, підібраних і замовлених через українську ж компанію «ТекстильКонтакт». До слова, ця сама структура поставляє підкладкові тканини, флізеліни та інші прикладні матеріали для Naf Naf, Etam та 3 Suisses. 


Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195. Для регіональних РА: (322) 702262, 762905. Розміщення реклами: (44) 3915193, 3915194, 3915195 Для регіональних РА: (322) 702262, 762905

реклама

контракти | № 9 | 28.02.2011

27


тема

потрібна Україна Вікторія РУДЕНКО

*Кількість мобільних студентів

у світі постійно зростає. За оцінками Організації економічного співробітництва та розвитку, з 1975-го по 1990 рік їхня кількість збільшилася з 600 тис. до 1,2 млн, у 2000-му їх уже було 1,9 млн, нині ця цифра трохи не дотягує до 3 млн, а до 2025 року мобільних студентів буде понад 7 млн.

Чому іноземці їдуть навчатися до України

Українська грамота

Суперфакт У 2009 році науковці Харківського фізикотехнічного інституту представили перші в історії знімки атома. Крім того, тамтешні фахівці брали участь у роботі із запуску Великого адронного колайдера. А торік працівники Національного фармацевтичного університету України першими у світі запатентували технологію із виробництва порошкового меду.

Українські виші годі знайти в міжнародних рейтингах: вони не входять навіть до першої тисячі найкращих світових навчальних закладів. У рейтингу Webometrics (вважається одним із найавторитетніших у світі) найвищу позицію — 1443-те місце із 13  000 — посідає Львівський національний університет імені Івана Франка. Київський національний університет імені Тараса Шевченка — на 1576-й  позиції, Національний університет «Києво-Могилянська академія» — на 1608-й. Але навіть у такій ситуації Україні вдається залучати іноземних студентів з усього світу. За даними Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, нині у вітчизняних вишах навчається понад 40  тис. іноземців зі 130  країн. За цим показником Україна посідає дев’яте місце у світі: на її частку припадає трохи понад 1% мо-

28

контракти | № 9 | 28.02.2011

більних студентів. У трійці лідерів — США (21%), Велика Британія (10%) і Німеччина (7,5%). З пострадянських країн нас випереджає лише Росія. Більшість студентів — вихідці з Китаю, Росії, Індії, Йорданії, Сирії, Ірану, Малайзії, Туркменістану, Таджикистану та Туреччини. Їх приваблює відносна дешевизна й доступність освіти. Все ж таки Україна — європейська держава, а для азіатів європейський диплом має велике значення. При цьому отримати освіту тут набагато дешевше, ніж в університетах Західної Європи. За рік навчання у столичних вишах (українською чи російською мовою) іноземці мають заплатити в середньому $3–4 тис. У Національному медичному університеті ім. О.  О.  Богомольця — $2,5– 3  тис., у Національному авіаційному університеті — $3,5– 6 тис. Регіональні виші дешевші — від $1,5–2  тис. Викладання англійською мовою зазвичай дорожче на $2–2,5 тис. Для порівняння: вартість такого навчання в Європі стартує з $10 тис. на рік. Крім того, в деяких країнах Африки здобути вищу освіту дотепер вважається розкішшю.

цтво. Співаки, танцюристи, артисти, музиканти — на Сході такі фахівці затребувані, а профільних вишів немає, та й педагогів бракує. Крім того, в Україні дотепер збереглися навчальні заклади, аналогів яких у світі — одиниці. Наприклад, Національний гірничий університет — один з небагатьох вишів, де можна зустріти студентів із країн Західної Європи. Лише тут можна освоїти професію гемолога — фахівця, який займається оцінкою дорогоцінного каміння. Не так багато вишів готують геологів, геодезистів і картографів. Донедавна за кількістю мобільних студентів Київ лідирував серед українських міст. Нині студенти-іноземці облюбували Харків. Активно зростає їхня кількість в Одесі та Луганську. «За сумою загальних витрат на навчання Київ доганяє багато європейських міст, тож ті, хто має можливість, воліють навчатися в Чехії або Польщі, а обмежені у коштах переїжджають до регіонів України», — ділиться спостереженнями працівник міжнародного відділу одного з національних вишів. За останні роки, наприклад, в Україні ско-

Іноземні студенти українських вишів — це переважно азіати, африканці, росіяни, білоруси та молдавани Найбільшою популярністю в іноземців користуються інженерні спеціальності та медицина. У першій п'ятірці три медуніверситети — Луганський, Донецький і Вінницький. Привабливою є багатопрофільність української освіти, наприклад, студенти-медики перші три роки вивчають загальну медицину і лише потім спеціалізуються. Популярними є й творчі спеціальності: сучасне театральне, музичне та сценічне мисте-

ротилася кількість китайців, їм на зміну приходять іранці, таджики, туркмени й турки. А після того, як у Москві загострилися конфлікти на етнічному й расовому ґрунті, вихідці з Кавказу віддають перевагу більш гостинній Україні. Світовий обсяг експорту освітніх послуг — $1,5 трлн. Сусідня Росія, наприклад, у 2007–2008  роках на навчанні іноземців заробила понад $1  млрд. Теоретично україн-

«Во французской стороне, на чужой планете, Предстоит учиться мне в университете». • Зі збірки поезії вагантів XI—XIII ст.

ТОП-5  

найпопулярніших серед іноземців університетів 1. Луганський державний медичний університет 2. Донецький національний медичний університет ім. М. Горького 3. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна 4. Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 5. Національний авіаційний університет

Країни — імпортери студентів в Україну тис. осіб

6,7

Китай 4,5

Росія 2,7

Індія 0

1

2

3

4

5

6

7

Найбільш гостинні для мобільних студентів українські міста тис. осіб

12

Харків 8

Київ 5

Одеса 0

2

4

6

8

10

12

ський уряд зацікавлений у зростанні кількості іноземних студентів. Торік Міносвіти дозволило іноземцям самостійно визначати мову навчання (раніше вони навчалися винятково державною мовою). А в січні 2011-го міністр Дмитро Табачник пообіцяв, що іноземці, які навчались у середніх школах з українською мовою викладання, зможуть безплатно отримати освіту у вишах України. 


тема

потрібна Україна Марина ЦЕЙТЛІН

*Кар'єру моделі

зазвичай починають у 14–15 років, а закінчують до 30.

Як і скільки заробляють за кордоном українські моделі

Експортна модель Вона заробляє $30 тис. за один вихід на подіум. Рекламує Dolce & Gabbana, Lanvin та Yves Saint Laurent. Красується на обкладинці італійського Vogue. Українка Сніжана Онопка входить до двадцятки найбільш високо­оплачуваних моделей світу. Зараз їй двадцять п'ять. Сім років тому вона почала спів­працювати зі знаменитим нью-йоркським агентством DNA Model Management. У 2005-му брала участь у показі Prada та привернула до себе увагу популярного fashion-фотографа Стівена Мейсела. «Повноцінно працююча модель може протриматися в бізнесі дуже довго, — зазначає Геннадій Вертюх, директор модельного агентства «Престиж Моделс». — Багато дівчат починають кар'єру в чотирнадцятьп'ятнадцять ро­ків і працюють до тридцяти, а то й довше». Навіть якщо Сніжана Онопка піде на відпочинок ще до досягнення середнього віку, її подальше життя забезпечене. «Річний доход цієї моделі становить $5– 7  млн», — пояснює пан Вертюх. Як зазначає Маша Манюк, директор модельного агентства Linea 12, слов'янський типаж дуже популярний на європейських і азіатських подіумах. Майже в кожному бодай скільки значущому показі беруть участь кілька моделей з України. Умови їхньої роботи визначають тристоронні контракти. Учасниками угоди майже завжди є модель, українське («материнське») агентство та сторона, яка запрошує (зазвичай закордонне модельне агентство). Агентство, що запрошує, безпосередньо контактує із замовниками — організаторами зйомок і показів, відправляє модель на кастинги, і, якщо її оберуть, отримує оплату за надання «обличчя». Певна частина цієї суми йде самій моделі та українському агентству. «При роботі із закордонними агентствами існує два варіанти типових контрактів, — уточнює Геннадій Вертюх. — Договір із фіксованою

30

контракти | № 9 | 28.02.2011

Жоден значущий показ не обходиться без українських моделей оплатою роботи моделі та з ше EUR3000. Стандартна плата частковою участю у заробіт- за журнальну фотосесію — від EUR100. Втім, ках агентствашановані виданнаймача. Якщо ня моделям забуло обрано перзвичай не плаший варіант, матять. «Поява на некенниця або сторінках чи обманекенник кладинці Vogue, отримують від L’Officiel, Elle, $700–1400 на міC o s m o ­p o ­l i ­t a n , сяць, якщо друTatler чи іншого гий — 40–50% (у журналу такого Європі 33%) від рівня — надзвисуми, заробленої чайно значуща наймачем». подія для модеВласне, сума лі, — пояснює залежить від усталену тракількості та Суперфакт дицію Світлана рівня показів і Ліхтіна, дирекзйомок, у яких Українка Сніжана Онопка тор АМ «Інтербрала участь входить до двадцятки моделс». — Це модель. Напринайбільш високо­ настільки преклад, у єврооплачуваних моделей світу. стижно, що про пейських країгрошову винанах за участь у городу вже не разовому показі show-room платять від йдеться». Ще до початку касEUR200. Якщо модель задіяна в тингів модель зазвичай отримасштабній рекламній кампа- мує певну суму на проживаннії, її гонорар сягне щонаймен- ня, харчування та побутові ви-

«Перевага в тому, що моделі ніколи ні за що не платять». • Стефані Перрі

трати (ця сума, як правило, на 15–20% перевищує прожитковий мінімум у країні перебування). Потім все це вираховується з її гонорару. Суми коригуються залежно від розкрученості моделі та впливовості агентства, яке її/ його представляє. Походження моделі на розмір її гонорарів зазвичай не впливає. І все ж таки, за словами президента Merilyn Media Group Олександри Британь, яка багато разів брала участь у fashion week у Європі, на деяких показах українкам усе ж таки платили менше. Взагалі європейські замовники не вирізняються щедрістю. «Іноді модель, яка пропрацювала рік у Франції, повертається на батьківщину з боргом у EUR1,5–2 тис., — зазначає Геннадій Вертюх. — В Азії свої особливості. У Китаї, наприклад, одні можуть заробити $1 тис. за два місяці, а інші — $4,5–5  тис. за місяць». Великим успіхом для манекенниці вважається контракт на роботу у США чи Японії, де платять максимальні гонорари. У Токіо місячний заробіток професійної моделі може становити $20–30  тис. Утім, саме там українських манекенниць небагато — рівень конкуренції зависокий. Попри ефектну зовнішність, затребувані типажі й готовність працювати за менші (порівняно із західними колегами) гроші, наші співвітчизниці, на жаль, не є найпопулярнішими моделями. Справа в неоднозначній репутації. За словами Олександра Стоянова, директора Direct Model Management, через несумлінність деяких дів­ч ат виникли неприємні чутки про те, що українські моделі ледачі й недисципліновані. Це, звісно, насторожує замовників. Найкращі контракти зазвичай дістаються тим, кого рекомендували шановані агентства. «Імідж агентства вирішує все, воно бере на себе відповідальність за поведінку та працездатність моделі», — пояснює Олексій Негода, директор «TOP» Model Agency Ukraine. 


Надія ГОНЧАРУК

*«І в містах українських почнуть

роздягатися жінки. Побачити цю красу — це прекрасно», — зауважив Віктор Янукович у Давосі, розповідаючи про промо-кампанію України до чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Він назвав принадами країни квітучі каштани та жінок. За це правозахисники й дослідники гендерних питань звинуватили українського президента в сексизмі.

За що іноземці люблять українок

Шукайте жінку

Лівійський лідер Муаммар Каддафі, невісток якого тепер не пускають у пристойні країни, відомий світу не лише як диктатор з 40-річниім стажем, але й як поціновувач слов’ян­ ських, точніше навіть українських жінок. Про близькість до тіла лівійського керівника 38-річної медсестри з України Галини Колотницької стало відомо наприкінці минулого року завдяки скандальним викриттям WikiLeaks. Жан-Клод Ван Дамм, зірка кінострічок «Універсальний солдат», «Кривавий спорт» і «Подвійний удар», хоч і був одружений, а все ж таки захопився українкою Оленою Каверіною, з якою познайомився на дискотеці в Таїланді. У наступні роки відбулося багато — побиття Каверіної, погром Ван Даммом готельного номера й навіть намітилося розлучення актора із дружиною. Українки приваблюють іноземців красою, романтизмом і глибокою чуттєвістю, поєднуваною зазвичай із практичністю та життєвим прагматизмом. За даними Мін’юсту, за останні чотири роки в Україні зареєстровано 19 тис. шлюбів з іноземцями. Тобто майже 4% усіх укладених у нашій державі шлюбів. Частіше за іноземців виходять жительки депресивних регіонів — Харківської та Донецької областей, а також Києва. Українки популярні в Росії, Туреччині, Ізраї-

Справжні козачки Останні 60 років в Україні жінок стабільно більше, ніж чоловіків 16

15 000 10 000 5 000 0

1950

1980

8

24 489 20 944

20 000

21 289 16 009

25 000

27 179 22 865

30 000

2010

Жінки Чоловіки Населення у віці 60 і старше, % Жінки Чоловіки Кількість чоловіків на сто жінок – 86 За даними ООН

лі, Німеччині, Греції, Йорданії, падав більш ніж на 100 пунктів, відвідуваність сайту зростала. США, Італії та Канаді. Економічна криза посилила За даними дослідження бажання співвітчизниць знайти ООН «Жінки світу — 2010», чоловіка-іно­з ем­ Україна лідирує ця. Кількість в рейтингу країн українок, які шуз найменшою кають закордонкількістю чолоного супутника віків від­н осно життя, за останні жінок. На 100 два роки збільшинаших жі­н ок лася в півтора припадає лише разу. Міжнарод86 чоловіків. ний шлюбний Тобто кожна сайт eHarmony. сьома укра­їнка com під час останпросто фі­зично нього опитування не змо­же знайти жінок з’ясував, собі чоловіка. що 25% клієнУкраїна також ток ухвалили входить до Суперфакт рішення щодо топ-30 країн з пошуку другої високим відсоУкраїна входить половини під тком жінок у до топ-30 країн час економічзагальному поіз найвищим відсотком ної рецесії. тоці іммігранжінок-іммігрантів. Коли індекс тів —близько Доу-Джонса 58%. За цим

4% зареєстрованих у РАГСах союзів — шлюби українок з іноземцями

«Думав уже не про втiху, а про те, як знайти почесний для себе вiдступ i як поводитися з цим дивним дiвчам надалi». • Павло Загребельний, «Роксолана»

На десять дівчат Кількість чоловіків на сто жінок 86

Україна

90

Казахстан

93

Польща

95

Франція Велика Британія

96

Німеччина

96

США

97

Чехія

97

Канада

98 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98

За даними ООН

показником її випереджає лише Росія. Примітно, що, за даними ООН, у світі чоловіків на 57 млн більше, ніж жінок. Але переважно їх більше у східних країнах — Китаї, Індії та Пакистані. У Європі ж, куди прагнуть наші жінки, чоловіків теж не вистачає. Ось і виходить, що статева диспропорція змушує українок буквально боротися за чоловіків — виглядати кращими, привабливішими й водночас доступнішими за конкуренток. Щоправда, заради виконання заповітного бажання наші жінки готові багато на що. За даними Українського інституту соціологічних досліджень, понад 100 тис. наших співвітчизниць надають за кордоном послуги інтимного характеру. Україна стабільно очолює щорічний антирейтинг країн — постачальників жриць кохання до Європи. За нею ідуть Молдова, РФ, Албанія та Нігерія, за даними Міжнародної організації міграції. Причому із 750 тис. повій у ЄС 23% мають українське громадянство. Очевидно, цей прик­рий факт погіршив ставлення іноземців до наших жінок. Десять років тому вони справді шукали в Україні дружин, а зараз чимдалі частіше їдуть розважитися.  контракти | № 9 | 28.02.2011

31


February_Kontrakty#9Ukr  

February_Kontrakty#9Ukr