Page 1

yeni bi r dßny a iç in

øOHULFL*HQoOLáLQ$\OÕN6DQDW(GHEL\DW6L\DVHW'HUJLVL

(.ø0.$6,06D\Ă• 1LVDQ6D\Ă• $áXVWRV6D\Ă•

MAYIS 7HNHO¡GHQ0D\×V¡DúOHUL www.ilericigenclik.org

ig_22_23_v17.indd 1

13.04.2010 09:45:41


BU SAYIDA 2

Bu davet bizim!

3

Yeni liberal politikalar, eski kapitalist sĂśmĂźrĂź dĂźzeni

4

Kara elmas tabut oldu!

 

 

  

 8

   kapitalizmi

10    laboratuvar mĂźdahalesi:  ""  

 # $%&' " ( " )*+ -/ $)5  " 6 %796; 6 ;  <=>=? "  %%@" (6 " 24 <ACD@5E>  FC E $77-  %F G %H"; " # I75 D I-J 5 > " # I$<ACD@5E G I G I' --IH (%C < GĂźnĂź Bildirisi 39 Teknopolitik

  "9  NG>  " C@ O " '> 

  Merhabalar, 2010 baharÄąnĹĹ yaĹ&#x;arken yenii sayÄąmÄązla mer-haba. Bu sayÄą-mÄązda da Ăźlke ve dĂźnyada yaĹ&#x;anan Ăśnemli olaylarÄą ele almaya çalÄąĹ&#x;tÄąk. Ama her Ăźn zaman ki gibi gĂźndem çok dolu, geliĹ&#x;meler çok hÄązlÄą ve sayfalarÄąmÄąz çok sÄąnÄąrlÄą. GeçtiÄ&#x;imiz gĂźnlerde gĂźndemi epey meĹ&#x;gul eden domuz gribi salgÄąnÄą ve GenetiÄ&#x;i DeÄ&#x;iĹ&#x;tirilmiĹ&#x; Organizmalarla (GDO) ilgili baĹ&#x;lÄąklarda, kafamÄązda oluĹ&#x;an soru iĹ&#x;aretlerine yanÄąt bulmaya çalÄąĹ&#x;tÄąk.

Domuz gribi salgÄąnÄą, GDOâ&#x20AC;&#x2122;lu ĂźrĂźnler derken 10 AralÄąkâ&#x20AC;&#x2122;ta Bursaâ&#x20AC;&#x2122;dan gelen haberle sarsÄąldÄąk. DĂźnya Ä°nsan HaklarÄą GĂźnĂźâ&#x20AC;&#x2122;nde, Bursaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn MustafakemalpaĹ&#x;a Ä°lçesi kĂśmĂźr madeninde çalÄąĹ&#x;an 19 maden iĹ&#x;çisi gÜçßk altÄąnda kaldÄą: 19 maden iĹ&#x;çisi ĂśldĂź! Ä°Ĺ&#x;çi kardeĹ&#x;lerimizi unutmadÄąk. HatÄąrlanacaÄ&#x;Äą Ăźzere yÄąlÄąn son gĂźnlerinde KĂźrt halkÄąnÄąn siyasal taleplerini seslendirmek, barÄąĹ&#x;Äą saÄ&#x;lamak için yola çĹkan DTP kapatÄąlmÄąĹ&#x;tÄą. GĂźndemimizde, DTPâ&#x20AC;&#x2122;nin kapatÄąlmasÄąna, yerine kurulan BarÄąĹ&#x; ve Demokrasi Partisiâ&#x20AC;&#x2122;ne yĂśnelik operasyonlar ve son sĂźrece de yer verdik. Kriz 2010â&#x20AC;&#x2122;da da ana gĂźndem. Emekçiler haklarÄą için mĂźcadeleyi kriz gĂźnlerinde yĂźkseltmeye devam ediyor. 2010â&#x20AC;&#x2122;a iĹ&#x;çilerin â&#x20AC;&#x153;iĹ&#x;, ekmek, çocuklarÄąmÄąza gelecekâ&#x20AC;? diyen gĂźr sesleriyle girdik. BugĂźn Ä°stanbulâ&#x20AC;&#x2122;da, Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;da, Anadoluâ&#x20AC;&#x2122;nun dĂśrt bir yanÄąndan bu onurlu ve kararlÄą ses yĂźkseliyor: â&#x20AC;&#x153;Genel grev genel direniĹ&#x;â&#x20AC;?. Ä°lerici gençler de iĹ&#x;çinin, emekçinin direniĹ&#x; çadÄąrÄąnda sabahlÄąyor, onlarla sokaklarda meydanlarda sÄąnÄąfÄąn taleplerini haykÄąrÄąyor. Ä°tfaiye, demiryolu, Marmaray, TEKEL iĹ&#x;çisi yalnÄąz deÄ&#x;il. Ä°Ĺ&#x;çi, memur, kadÄąn, ĂśÄ&#x;renci â&#x20AC;&#x2DC;Tek-el tek yumruk.â&#x20AC;&#x2122; 15 AralÄąk 2009â&#x20AC;&#x2122;dan bu yana 12 bin TEKEL iĹ&#x;çisi yurdun dĂśrt bir yanÄąnda direniĹ&#x;lerini sĂźrdĂźrĂźyor. Bu Ăśyle bir direniĹ&#x; ki ne Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn ayazÄą ne de AKP hĂźkĂźmetinin gaz bombalarÄą, kara çalma kampanyalarÄą emekçileri yÄąldÄąrmaya yetmedi. Biz de bu sese kulak vermemezlik edemezdik elbette. Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;daki erkek iĹ&#x;çilerle omuz omuza mĂźcadele eden TEKEL iĹ&#x;çisi ka-

dÄąnlarla yaĹ&#x;adÄąklarÄą Ăźzerine konuĹ&#x;tuk. Ă&#x153;lkemizde genel ggrev genel, direniĹ&#x; sseslerinin yĂźkseldiÄ&#x;i bu dĂśnemde, d dĂźnya gĂźndemine d damgasÄąnÄą vuran d konulardan bir dik Ä&#x;eri Ä&#x; de 12 Ocakâ&#x20AC;&#x2122;ta Haitiâ&#x20AC;&#x2122;de yaĹ&#x;anan deprem felaketi oldu. 7.0 Ĺ&#x;iddetindeki depremle Haiti yerle bir olmuĹ&#x; hâlde. Yoksul Haitiâ&#x20AC;&#x2122;nin yaĹ&#x;adÄąÄ&#x;Äą felaketten faydalanmak isteyen emperyalist Ăźlkeler ise akbabalar gibi Haitililerâ&#x20AC;&#x2122;in ĂźstĂźne ĂźĹ&#x;ĂźĹ&#x;tĂź. ABD yardÄąm etme bahanesiyle adaya askeri çĹkarma yapÄąyor. BaharÄą her yÄąl olduÄ&#x;u gibi bu yÄąl da kadÄąnlar karĹ&#x;ÄąladÄą. 8 Martâ&#x20AC;&#x2122;ta, DĂźnya Emekçi KadÄąnlar GĂźnĂźâ&#x20AC;&#x2122;nde dĂśrt bir yandan kadÄąnlarÄąn sesi yĂźkseldi. 8 Mart DĂźnya Emekçi KadÄąnlar GĂźnĂźâ&#x20AC;&#x2122;nde TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlar iĹ&#x;, ekmek ve barÄąĹ&#x; için mĂźcadele alanlarÄąndaydÄą. 8 Martâ&#x20AC;&#x2122;Äąn 100. yÄąlÄąnÄą bir dizi etkinlikle kutlayan ilerici kadÄąnlardan haberlere yer verdik. DĂźnya ve Ăźlke gĂźndemi yoÄ&#x;un bir Ĺ&#x;ekilde akarken, yukarda kÄąsaca ele aldÄąÄ&#x;ÄąmÄąz baĹ&#x;lÄąklar ekseninde dergimizin 22.sayÄąsÄąnÄą her zaman olduÄ&#x;u gibi el birliÄ&#x;i ile hazÄąrladÄąk. Bu sayÄąmÄąza katkÄą sunan tĂźm dostlarÄąmÄąza teĹ&#x;ekkĂźrler. Bu arada iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn uluslararasÄą birlik mĂźcadele ve dayanÄąĹ&#x;ma gĂźnĂź olan 1 MayÄąs yaklaĹ&#x;Äąrken, Tekel iĹ&#x;çileri, demiryolu iĹ&#x;çileri, itfaiye iĹ&#x;çileri, saÄ&#x;lÄąk iĹ&#x;çileri, hemĹ&#x;ireler, doktorlar, kamu emekçileri, taĹ&#x;eron iĹ&#x;çileri haklarÄąnÄą almak ve kĂślelik zincirlerini kÄąrmak için meydanlarÄą dolduruyor. Ä°Ĺ&#x;çiler, emekçiler, kadÄąnlar, gençler grevlerle, boykotlarla, iĹ&#x; bÄąrakmalarla, direniĹ&#x;lerle ve dayanÄąĹ&#x;mayla bu yÄąl 1 MayÄąsa giriyor.

Ä°Ĺ&#x;çi sÄąnÄąfÄąndaki bu hareketlenmenin de etkisi ile iĹ&#x;çi ve memur konfederasyonlarÄą ortak bir karar alarak bu yÄąl 1 MayÄąsâ&#x20AC;&#x2122;Äą Ä°stanbulâ&#x20AC;&#x2122;da Taksim meydanÄąnda kutlayacaklarÄąnÄą açĹkladÄąlar. 2009 1 MayÄąsâ&#x20AC;&#x2122;Äąnda sokak sokak Taksim direniĹ&#x;inde safÄąnÄą alan ilerici gençler Taksim meydanÄąnÄąn iĹ&#x;çi ve emekçilere açĹlmasÄą için bu yÄąl da Ăźzerine dĂźĹ&#x;en gĂśrevi yapacak. Haydi 1 MayÄąsâ&#x20AC;&#x2122;Äą iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąyla 1 MayÄąs alanÄąnda Taksim meydanÄąnda kutlamaya. Bu davet bizim.

="9 ' P  Q -<6? -O-  G " RJ 9?+S R + -96 -J6

Q -URI*9*@ <( *N

RV7%$%W%)X%F$$=DZ R [6 6 - SURHD$I7IDH$7D7$*9 R6J(* " + -@ @"C UR$I<

D@ *<R'' Q URJ 9 6<+-\

9

9O7)XX%$%%7%X77$ S9UR<P7F777$777)XX%$%%7%X77$

2 ig_22_23_v17.indd 2

13.04.2010 09:44:28


#$ % & ' (  TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de ve dĂźnyanÄąn bir çok Ăźlkesinde 1970â&#x20AC;&#x2122;lere gelindiÄ&#x;inde iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnda bĂźyĂźk bir yĂźkseliĹ&#x; yaĹ&#x;andÄą. Bu yÄąllarda TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin de içinde olduÄ&#x;u birçok Ăźlkede iĹ&#x;çiler iktidarÄą deÄ&#x;iĹ&#x;tirebilecek gĂźce ulaĹ&#x;tÄą. 1970â&#x20AC;&#x2122;lerin sonu ve 1980â&#x20AC;&#x2122;lerin baĹ&#x;Äą ise TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de olduÄ&#x;u gibi diÄ&#x;er Ăźlkelerde de iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn kabuÄ&#x;una çekildiÄ&#x;i veya çekilmek zorunda bÄąrakÄąldÄąÄ&#x;Äą yÄąllar oldu. KarĹ&#x;ÄąlÄąÄ&#x;Äąnda da sermayedarlarÄąn fĂźtĂťrsuzca hareket edebildiÄ&#x;i bir ortam doÄ&#x;du. TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de bazÄąlarÄąnÄąn sadece ĂśzgĂźrlĂźklerin kÄąsÄątlanmasÄą olarak algÄąladÄąÄ&#x;Äą 1980 askeri darbesi aynÄą zamanda liberal politikalarÄąn daha da teĹ&#x;vik edildiÄ&#x;i bir ortam saÄ&#x;ladÄą. Ă&#x2013;zelleĹ&#x;tirmelerin, yap-iĹ&#x;let-devret mantÄąÄ&#x;ÄąnÄąn, taĹ&#x;eronlaĹ&#x;tÄąrmanÄąn temelleri bu yÄąllarda oturtuldu.

Neredeyse iktidarÄąn el deÄ&#x;iĹ&#x;imini gerçekleĹ&#x;tirecek olan iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn yĂźkseliĹ&#x;i karĹ&#x;ÄąsÄąnda darbeyle elini gßçlendiren sermaye sahipleri, hiç fÄąrsat kaybetmeden emekçilerin haklarÄąna gĂśzlerini dikti. Demokratik kurumlar, sendikalar, gençlik ĂśrgĂźtleri bir an Ăśnce kapatÄąldÄą. Birçok Ăśnde gelen iĹ&#x;çi, sendika çalÄąĹ&#x;anÄą, parti Ăźyesi ve aydÄąn hapse atÄąldÄą. Yani halkÄąn refleks mekanizmalarÄąnÄąn neredeyse tamamÄą susturuldu. Bu sayede sermayedarlar yeni liberal politikalarÄąnÄą hayata geçirmeye baĹ&#x;larken herhangi bir gßçlĂź tepki ile karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;madÄą. Berlin DuvarÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn yÄąkÄąlmasÄą ve ardÄąndan Sovyetler BirliÄ&#x;iâ&#x20AC;&#x2122;nin daÄ&#x;ÄąlmasÄąnÄą fÄąrsat bilen sermayedarlar, liberal politikalarÄąnÄą daha da hÄązlandÄąrdÄą. DevletçiliÄ&#x;in çaÄ&#x; dÄąĹ&#x;Äą kalmÄąĹ&#x;, geri ve yanlÄąĹ&#x; bir yĂśnetim biçimi olduÄ&#x;unu, serbest piyasa ekonomisinin zorunluluÄ&#x;unu ileri sĂźrdĂźler. Bu amaçla IMF ve DĂźnya BankasÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn verdiÄ&#x;i Ăśneriler doÄ&#x;rultusunda ĂśzelleĹ&#x;tirmelere baĹ&#x;landÄą. Halbuki yapÄąlmaya çalÄąĹ&#x;Äąlan yÄąllar boyunca iĹ&#x;çilere dayatmaya çalÄąĹ&#x;tÄąklarÄą kĂślelik dĂźzeninin tekrardan Ăśnlerine sĂźrĂźlmesinden baĹ&#x;ka bir Ĺ&#x;ey deÄ&#x;ildi.

Ä°Ĺ&#x;çilerin emeÄ&#x;i ile bĂźyĂźtĂźlmĂźĹ&#x; halka mal olmuĹ&#x; kamu kurumlarÄą birilerine peĹ&#x;keĹ&#x; çekilmeye baĹ&#x;landÄą. PETKÄ°M, SEKA, TĂ&#x153;PRAĹ&#x17E;, TELEKOM ve daha birçok kamu kurumu bu Ĺ&#x;ekilde halkÄąn elinden alÄąndÄąe. Her ĂśzelleĹ&#x;tirme sĂźrecinin ardÄąndan da bin bir yolsuzluk iddiasÄą ortaya çĹktÄą.

  Ă&#x2013;zelleĹ&#x;tirmelerle kamu kurumlarÄąnÄą birbirlerine peĹ&#x;keĹ&#x; çeken sermayedarlar bir taraftan sermayelerini arttÄąrÄąrken diÄ&#x;er taraftan da 4/B, 4/C, taĹ&#x;eron, part time gibi yeni icat ettikleri çalÄąĹ&#x;ma Ĺ&#x;ekilleriyle iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn haklarÄąnÄą ellerinden almaya baĹ&#x;ladÄą. Kamunun verimsiz çalÄąĹ&#x;tÄąÄ&#x;Äą, rekabet ortamÄą için kamunun Ăźretim alanlarÄąnda yer almamasÄą gerektiÄ&#x;i, istihdam artÄąĹ&#x;ÄąnÄąn saÄ&#x;lanmasÄą ve sermayenin halka daÄ&#x;ÄątÄąlmasÄą gerektiÄ&#x;i gibi yalanlarla ĂśzelleĹ&#x;tirmelerin gerekliliÄ&#x;inden bahsedildi. Fakat yapÄąlan ĂśzelleĹ&#x;tirmelerle durumun hiç de bu saydÄąklarÄąyla baÄ&#x;daĹ&#x;madÄąÄ&#x;Äą ortaya çĹktÄą. YÄąllarca kâr eden, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin en bĂźyĂźk kaÄ&#x;Äąt Ăźreticisi SEKA fabrikalarÄą bilinçli bir Ĺ&#x;ekilde atÄąl bÄąrakÄąlÄąp yeterli verimin alÄąnamasÄą iddia edilerek parça parça satÄąldÄą. TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin en bĂźyĂźk firmalarÄąndan olan TĂ&#x153;PRAĹ&#x17E; kendisini alabilecek kadar sermayeye sahip olmayan bir gruba peĹ&#x;keĹ&#x; çekildi. TELEKOM, PETKÄ°M, TEKEL ve diÄ&#x;er satÄąĹ&#x;larda da benzer oyunlar oynandÄą. TĂźm bu ĂśzelleĹ&#x;tirmelerle halka mal olmuĹ&#x; kamu kurumlarÄą sermayedarlarÄąn çĹkar iliĹ&#x;kileri doÄ&#x;rultusunda birbirlerine hediye edilmiĹ&#x; oldu. Ă&#x2013;zelleĹ&#x;tirmeye gidemedikleri kamu kuruluĹ&#x;larÄąnda ise iĹ&#x;çileri taĹ&#x;eron çalÄąĹ&#x;ma ile Ăśzel sektĂśre satmaya baĹ&#x;ladÄąlar. YÄąllÄąk yapÄąlan ihalelerle iĹ&#x;çileri istedikleri zaman sokaÄ&#x;a atabilme yetkisini elinde tutan taĹ&#x;eron Ĺ&#x;irketler bu sayede iĹ&#x;çilerin sesini çĹkarmasÄąna olanak vermiyor. AynÄą iĹ&#x; ye-

rinde birden fazla taĹ&#x;eron Ĺ&#x;irket bulunmasÄą nedeniyle de iĹ&#x;çiler sendikal haklalarÄąndan yararlanamÄąyor. Ĺ&#x17E;u an bir devlet dairesinde aynÄą iĹ&#x;i yapan 4/B, 4/C taĹ&#x;eron ve devlet memuru gibi farklÄą farklÄą statĂźlerde çalÄąĹ&#x;an iĹ&#x;çilerle karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;mak mĂźmkĂźn. Hatta bu iĹ&#x;çilerin aynÄą iĹ&#x;i yapÄąyor olmasÄą da durumu hiç deÄ&#x;iĹ&#x;tirmiyor. Ä°stanbul Belediyesi Ä°tfaiye iĹ&#x;çilerinde oynanan oyun Ăźlkenin birçok yerinde uygulanan taĹ&#x;eron sĂśmĂźrĂźsĂźnĂźn bir ĂśrneÄ&#x;i. Bir taraftan iĹ&#x;çiler taĹ&#x;eronlaĹ&#x;tÄąrÄąlÄąp sessiz kalmaya mahkum edilirken diÄ&#x;er taraftan da ihale iktidarla iliĹ&#x;kisi ayyuka çĹkmÄąĹ&#x;, adÄą Deniz Feneri davalarÄąna karÄąĹ&#x;mÄąĹ&#x; bir firmaya verilip iktidar yandaĹ&#x;Äą firmanÄąn kasasÄąnÄąn Ĺ&#x;iĹ&#x;mesine yardÄąm ediliyor. Uygulanan bu liberal politikalar iktidarÄąn kapitalist çevrelerce el deÄ&#x;iĹ&#x;mesinden de etkilenmiyor. Ă&#x2021;ĂźnkĂź hepsinin tek bir amacÄą var; olabildiÄ&#x;ince az masrafla çok kâr elde etmek. 12 EylĂźl sonrasÄą Ă&#x2013;zal hĂźkĂźmeti ile baĹ&#x;layan bu politikalar son AKP hĂźkĂźmeti tarafÄąndan da harfi harfine uygulanmaya devam ediyor. Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;da haklarÄą için mĂźcadele eden Tekel iĹ&#x;çilerinin Ăźzerine hĂźkĂźmet laÄ&#x;Äąm suyu sÄąkarak iĹ&#x;çilere bakÄąĹ&#x; açĹsÄąnÄą gĂśzler ĂśnĂźne seriyor. Bir de yaptÄąklarÄąnÄąn halk adÄąna olduÄ&#x;u imajÄąnÄą vermek için Ăźlkenin sahipliÄ&#x;ini Ăźstleniyorlar. Ă&#x153;lkenin asÄąl sahiplerinin hakkÄąnÄą yerken yasadÄąĹ&#x;Äą davrandÄąÄ&#x;ÄąnÄą kabul etmeyen iktidar, hakkÄąnÄą arama mĂźcadelesini yĂźrĂźten iĹ&#x;çilerin eylemlerini yasadÄąĹ&#x;Äą ilan ediyor.

   Ă&#x153;ç beĹ&#x; seneye bir, sĂźrekli krize giren kapitalist sistem iĹ&#x;lemediÄ&#x;ini aslÄąnda bas bas baÄ&#x;ÄąrÄąyor. Eski sosyalist Ăźlkelerde yapÄąlan anketler halkÄąn Ăśnemli bĂślĂźmĂźnĂźn sosyalist sistemde daha rahat yaĹ&#x;adÄąÄ&#x;ÄąnÄą sĂśylĂźyor. GeliĹ&#x;miĹ&#x; kapitalist Ăźlkelerde yaĹ&#x;ayan birçok insanÄąn kafasÄąnda da soru iĹ&#x;aretleri belirmiĹ&#x; durumda. TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de de durum çok farkÄą deÄ&#x;il. Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;da Ăśbeklenen TEKEL iĹ&#x;çisiyle, Saraçhaneâ&#x20AC;&#x2122;de Äąsrarla çadÄąrlarÄąnÄą ayakta tutmaya çalÄąĹ&#x;an Ä°tfaiye iĹ&#x;çisiyle, haklarÄąnÄą almak için iĹ&#x;i durduran Ä°GDAĹ&#x17E; iĹ&#x;çisiyle ĂśnĂźmĂźzde umut verici gĂźnler olduÄ&#x;u ortada. ArtÄąk iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn vaatlere karnÄą tok; çßnkĂź iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄą çÜzĂźmĂźn kendi elllerinde olduÄ&#x;unun farkÄąnda.

Ó? !"!

3 ig_22_23_v17.indd 3

13.04.2010 09:44:29


 ' " $ 1 Ă&#x2013;lĂźm kol geziyor maden içinde Ĺ&#x17E;ehit emekçiler ekmek peĹ&#x;inde Umutlar tĂźkendi bekleyiĹ&#x; bitti Affetmedin bu canlarÄą maden ocaÄ&#x;Äą

./ )000 10 AralÄąk... DĂźnya Ä°nsan HaklarÄą GĂźnĂź... Bursaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn MustafakemalpaĹ&#x;a Ä°lçesiâ&#x20AC;&#x2122;ndeki kĂśmĂźr ocaÄ&#x;Äąndan geldi haber: â&#x20AC;&#x153;Maden ocaÄ&#x;Äąnda çalÄąĹ&#x;an 32 iĹ&#x;çiden 19â&#x20AC;&#x2122;u gÜçßk altÄąnda kaldÄą.â&#x20AC;? Ä°Ĺ&#x;te insan haklarÄą gĂźnĂź ve iĹ&#x;te iĹ&#x;çi haklarÄą: â&#x20AC;&#x153;19 maden iĹ&#x;çisi ĂśldĂź!â&#x20AC;? Bursaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn MustafakemalpaĹ&#x;a Ä°lçesiâ&#x20AC;&#x2122;nin Alpagut KĂśyĂź DevecikonaÄ&#x;Äą mevkiinde bulunan BĂźkkĂśy Madencilik ve Turizm Anonim Ĺ&#x17E;irketiâ&#x20AC;&#x2122;ne ait kĂśmĂźr ocaÄ&#x;Äąnda, grizu patlamasÄąnda 19 madenci yaĹ&#x;amÄąnÄą yitirdi. KĂśmĂźr ocaÄ&#x;Äąndaki facianÄąn haberiyle sarsÄąldÄą TĂźrkiye. Saat saat geliĹ&#x;meleri takip ettik. Belki kurtulan olur diye. SoluÄ&#x;umuzu tutup izledik geliĹ&#x;meleri. Ĺ&#x17E;u Ĺ&#x;ekilde geliĹ&#x;ti olay: KĂśmĂźr ocaÄ&#x;Äąndaki facia, 10 AralÄąk 2009â&#x20AC;&#x2122;da 16.00- 24.00 vardiyasÄąnda gĂśrev yapan 32 iĹ&#x;çi çalÄąĹ&#x;Äąrken, saat 19.30â&#x20AC;&#x2122;da meydana geldi. BĂźkkĂśy Madencilik ve Turizm Anonim Ĺ&#x17E;irketiâ&#x20AC;&#x2122;nin 1983 yÄąlÄąndan bu yana iĹ&#x;lettiÄ&#x;i ocak bir anda cehenneme dĂśnerken, patlamanÄąn olduÄ&#x;u yere uzak bĂślgede bulunan 13 iĹ&#x;çi can pazarÄąndan kendi imkanlarÄąyla kurtuldu. Yerin 220 metre derinliÄ&#x;inde tahkimatÄąn çÜkmesi sonucu mahsur kalan iĹ&#x;çileri kurtarmak için çalÄąĹ&#x;ma baĹ&#x;latÄąldÄą. Bursa, BalÄąkesirâ&#x20AC;&#x2122;in Dursunbey, KĂźtahyaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn Tunçbilek ve Manisaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn Soma ilçelerindeki maden ocaklarÄąndan gelen uzman ekipler mahsur kalan iĹ&#x;çilere ulaĹ&#x;mak için yoÄ&#x;un çaba harcadÄą. Patlamayla ocakta yoÄ&#x;un gaz ve yangÄąn devam ettiÄ&#x;i için ilk aĹ&#x;amada gelen ekipler ilerleme saÄ&#x;layamadÄą. Uzun sĂźre ocaÄ&#x;a temiz hava verildikten sonra ekipler içeri girebildi. Zonguldakâ&#x20AC;&#x2122;taki TĂźrkiye TaĹ&#x;kĂśmĂźrĂź Kurumuâ&#x20AC;&#x2122;ndan uzman ekip istendi. Ancak helikopter hava muhalefeti nedeniyle kalkÄąĹ&#x; yapamayÄąnca ekip saat 01.30â&#x20AC;&#x2122;da karadan yola çĹktÄą. Ă&#x2021;oÄ&#x;u çevre kĂśylerden olan iĹ&#x;çilerin yakÄąnlarÄą ocak baĹ&#x;Äąna koĹ&#x;tu. GĂśzyaĹ&#x;Äą dĂśken kadÄąnlar ve çocuklar... YakÄąnlarÄąnÄąn kurtarÄąlmasÄąnÄą umutla sabaha kadar beklediler. AÄ&#x;Äątlar yĂźkselirken, kurtulan 13 iĹ&#x;çinin yakÄąnlarÄą buruk sevinç yaĹ&#x;adÄą.

Maden ocaÄ&#x;Äąndaki kurtarma çalÄąĹ&#x;malarÄą gĂźnĂźn ilk ÄąĹ&#x;ÄąklarÄąna kadar devam etti. Sabah saatlerinde ocaÄ&#x;a temiz hava verilmesinin ve gÜçßÄ&#x;Ăźn kaldÄąrÄąlmaya baĹ&#x;lanmasÄąnÄąn ardÄąndan Zonguldakâ&#x20AC;&#x2122;tan ve Somaâ&#x20AC;&#x2122;dan gelen iki ayrÄą uzman ekip, 220 metre derinlikte patlamanÄąn olduÄ&#x;u bĂślĂźme ulaĹ&#x;tÄą ve iĹ&#x;çilerin tamamÄąnÄąn yaĹ&#x;amÄąnÄą yitirdiÄ&#x;i bilgisini yetkililere iletti: â&#x20AC;&#x153;19 maden iĹ&#x;çisi ĂśldĂź.â&#x20AC;?

   &  $ ) *+ KulaklarÄąmda çĹnlÄąyor Grup Yorumâ&#x20AC;&#x2122;un Ĺ&#x;arkÄąsÄą: â&#x20AC;&#x153;Ä°ndim maden ocaÄ&#x;Äąna kara elmas diyarÄąna, yeryĂźzĂź sÄącak olsun diye dost. YÄąllar boyu kazma salladÄąm suskunca bu zindanda. Ă&#x2021;ocuklarÄąm gĂźlsĂźn diye dost! Oysa bizim evde gĂźlen yok!â&#x20AC;? NasÄąl da iyi anlatÄąyordu Ĺ&#x;arkÄą durumu. Ă&#x2021;ocuklarÄąna yedirecekleri bir lokma ekmek için, yerin metrelerce altÄąnda çalÄąĹ&#x;ÄąyorlardÄą. 600 TL para için. Kim bilir neler vardÄą dĂźĹ&#x;lerinde? Belki evlerine bir Ĺ&#x;eyler alacaklardÄą kazandÄąklarÄą parayla. Ama yok! Olsa olsa ev kirasÄą, bakkala kasaba borçâ&#x20AC;Ś KĂśmĂźr ocaÄ&#x;Äąnda çalÄąĹ&#x;ÄąyorlardÄą ama, belki de o parayla evlerine kĂśmĂźr alacaklardÄą. Neyse ne iĹ&#x;te, 600 TL para için ĂślmĂźĹ&#x;lerdi, can vermiĹ&#x;lerdi gÜçßk altÄąnda. Ă&#x2021;ok ĂźzĂźldĂźklerini sĂśyleyenler unutacaklardÄą yarÄąn ĂśbĂźr gĂźn isimleriniâ&#x20AC;Ś

,-$ Ä°lk deÄ&#x;ildi bu yaĹ&#x;ananlar. 3 Mart 1992â&#x20AC;&#x2122;de saat 20:00â&#x20AC;&#x2122;da Zonguldak bĂźyĂźk patlama ile sarsÄąlmÄąĹ&#x;tÄą. Kozlu OcaÄ&#x;Äąâ&#x20AC;&#x2122;nda grizu patlamasÄą olmuĹ&#x;tu. 263 madenci can verdi bu patlamada. Siren sesleri sabaha kadar susmamÄąĹ&#x;, madencilerimizin hastaneden alÄąnan sÄąra sÄąra tabutlarÄąnÄąn gĂśrĂźntĂźsĂź hiç

ig_22_23_v17.indd 4

unutulmayacak acÄąlarÄąn listesine eklenmiĹ&#x;ti. Facia â&#x20AC;&#x153;gĂśz gĂśre gĂśre yaĹ&#x;andÄą,â&#x20AC;? denildi. Ancak istatistiklere, â&#x20AC;&#x153;TTK iĹ&#x; yerlerinde meydana gelen ve 263 kiĹ&#x;inin ĂślĂźmĂź ile sonuçlanan bir iĹ&#x; kazasÄą,â&#x20AC;? olarak kaydedildi. Bursaâ&#x20AC;&#x2122;daki madenciler neden ĂślmĂźĹ&#x;lerdi peki? Maden ocaÄ&#x;ÄąnÄąn merkezine doÄ&#x;ru inen tĂźnelin hemen paralelinde gidiĹ&#x; geliĹ&#x;ler için acil çĹkÄąĹ&#x; koridorlarÄąnÄąn olmasÄą gerekiyordu. Normal koĹ&#x;ullarda bĂźyĂźk ve orta Ăślçekli kĂśmĂźr ocaklarÄąnda bir tahlisiye ekibinin gĂśrev yapmasÄą gerekiyordu. Tahkimat sistemi saÄ&#x;lam yapÄąlmalÄąydÄą. Ama bunlarÄąn hepsi de yoktu. Derme çatma, çam tomruklarÄąnÄąn dikilmesi ve tavan desteÄ&#x;inin oluĹ&#x;turulmasÄąyla yapÄąlan tahki mat çÜkmeyle birlikte Ăźzerine binen yĂźkĂź taĹ&#x;Äąyacak kadar saÄ&#x;lam deÄ&#x;ildi. 19 madencinin kurtarÄąlmasÄą saÄ&#x;lanamadÄą bĂśyle bir durumda. Ă&#x2013;yle ki 19 madencinin cansÄąz bedenine ulaĹ&#x;mak bile zaman aldÄą. OlayÄąn hemen akabinde kĂśmĂźr ocaÄ&#x;Äąnda 19 iĹ&#x;çinin yaĹ&#x;amÄąnÄą yitirdiÄ&#x;i grizu faciasÄąna bir dizi ihmalin neden olduÄ&#x;u ortaya çĹktÄą. KĂśmĂźr madeninde gaz ĂślçßmĂźnĂźn saÄ&#x;lÄąklÄą yapÄąlmadÄąÄ&#x;Äą, antigrizu cihazlarÄąnÄąn olmadÄąÄ&#x;Äą saptandÄą. Maden MĂźhendisleri OdasÄą Genel BaĹ&#x;kanÄą Mehmet Torun, Ă&#x2021;alÄąĹ&#x;ma ve Sosyal GĂźvenlik BakanlÄąÄ&#x;Äą mĂźfettiĹ&#x;lerinin mayÄąs ayÄąndaki denetimde bu eksikliklerin gĂśrĂźldĂźÄ&#x;ĂźnĂź açĹkladÄą. â&#x20AC;&#x153;BĂśyle bir durumda 6 ay sĂźre tanÄąnÄąr mÄą? Devletin gĂśrevi sadece eksikleri tespit etmek deÄ&#x;il, tedbirin de hemen alÄąnmasÄąnÄą saÄ&#x;lamak. Kaza ve ĂślĂźm 6 ay bekleniyor. Sonuç ortada.â&#x20AC;? diye bir açĹklama yaptÄą. Eksiklikler tespit ediliyordu ama sadece tespit etmekle kalÄąnÄąyordu anlaĹ&#x;Äąlan.

Patlamadan iki gĂźn sonra ise grizu faciasÄąnÄąn meydana geldiÄ&#x;i maden ocaÄ&#x;Äąnda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄą Taner YÄąldÄąz, BaĹ&#x;bakan Recep Tayyip ErdoÄ&#x;anâ&#x20AC;&#x2122;Äąn talimatÄąyla Ăślenlerin yakÄąnlarÄąna BaĹ&#x;bakanlÄąk Acil YardÄąm Fonuâ&#x20AC;&#x2122;ndan ilk etapta 5â&#x20AC;&#x2122;er bin liralÄąk yardÄąm yapÄąlacaÄ&#x;ÄąnÄą sĂśyledi. DĂźĹ&#x;Ăźnmeden edemiyor insan; yardÄąm yerine Ăśnlemleri alsaydÄąnÄąz yaâ&#x20AC;Ś Ama ayak takÄąmÄą canÄąm ne gerek var Ăśnleme! Grup Yorum devam ediyordu sĂśylemeye: â&#x20AC;&#x153;YĂźrĂź derler yĂźrĂź derler açlÄąÄ&#x;a yĂźrĂź derler.

13.04.2010 07:00:33


Kara elmas tabut olmuĹ&#x; gerekirse ĂślĂźn derler. GĂźnĂź gelir utanmadan aÄ&#x;laĹ&#x;ana gĂźlĂźn derler. Yalanlara artÄąk sabrÄąm yok...â&#x20AC;?

64) ( Peki ya maden sahibi nerelerdeydi? YapÄąlan incelemelerin ardÄąndan Maden ocaÄ&#x;ÄąnÄąn faaliyeti altÄą ay sĂźre ile durduruldu. BĂźkkĂśy Madencilik â&#x20AC;&#x2122;in sahibi Nurullah Ercanâ&#x20AC;&#x2122;dan sekiz gĂźn haber alÄąnamadÄą. Kamuoyunun karĹ&#x;ÄąsÄąna çĹk(a)mayan Nurullah Ercan, Bursaâ&#x20AC;&#x2122;da savcÄąlÄąÄ&#x;a ifade verdi. Ercan, Ĺ&#x;aĹ&#x;ÄąrmayacaÄ&#x;ÄąmÄąz gibi tutuksuz yargÄąlanmak Ăźzere serbest bÄąrakÄąldÄą. YaĹ&#x;anan faciadan 12 gĂźn sonra ise, Ercan, bir gazeteye ilan verdi. Ă&#x2013;len iĹ&#x;çilerinin ailelerine 15 bin lira yardÄąm yapacaÄ&#x;ÄąnÄą duyurdu. 15 bin lira. Madencilerin kan parasÄąnÄąn deÄ&#x;erini açĹklamaya lĂźzum gĂśrdĂź maden sahibi. Kendini aklamaya çalÄąĹ&#x;an Ercan, olaydan bĂźyĂźk ĂźzĂźntĂź duyduÄ&#x;unu, iĹ&#x;çilerin ailelerine de para vereceÄ&#x;ini duyurdu. Ä°landa iĹ&#x;çi baĹ&#x;Äąna ilk etapta 15 bin lira Ăśdeme yapacaÄ&#x;ÄąnÄą sĂśyleyen maden sahibi, Ăślen iĹ&#x;çilerin çocuklarÄąna eÄ&#x;itim ve iĹ&#x; bulma konusunda da yardÄąmcÄą olacaÄ&#x;Äąna sĂśz verdi! 31 AralÄąkâ&#x20AC;&#x2122;ta ise Nurullah Ercan, Ăślen iĹ&#x;çilerden ikisinin ailesini ziyaret etti. AmacÄąnÄąn â&#x20AC;&#x153;sadece baĹ&#x;saÄ&#x;lÄąÄ&#x;Äą dilemek olduÄ&#x;unuâ&#x20AC;? ve â&#x20AC;&#x153;ziyaretinin çarpÄątÄąlmasÄąndan sakÄąndÄąÄ&#x;ÄąnÄąâ&#x20AC;? belirtirken, â&#x20AC;&#x153;bu ziyareti kendi iç rahatlÄąÄ&#x;Äą ve Allah için yaptÄąÄ&#x;Äąâ&#x20AC;?nÄą sĂśyledi. Ama ne tesadĂźftĂźr ki bu ziyaretleri ailelerin â&#x20AC;&#x153;kan parasÄąâ&#x20AC;? teklifini reddetmelerinden hemen sonra gerçekleĹ&#x;tirdi. Ercan, daha Ăśnce de gazetelere verdiÄ&#x;i yarÄąm sayfalÄąk ilanda, ailelere Ăśdemeyi dĂźĹ&#x;ĂźndĂźÄ&#x;Ăź kan parasÄąnÄą duyururken, AKPâ&#x20AC;&#x2122;li bakanlara teĹ&#x;ekkĂźr etmeyi de ihmal etmemiĹ&#x;ti. Ercanâ&#x20AC;&#x2122;Äąn rahatlÄąÄ&#x;ÄąnÄąn AKP ile olan iliĹ&#x;kilerinden kaynaklandÄąÄ&#x;Äą ve AKP tarafÄąndan daÄ&#x;ÄątÄąlan kĂśmĂźrlerin Ăśnemli kÄąsmÄąnÄąn sĂśz konusu madenden saÄ&#x;landÄąÄ&#x;Äą da bilinen bir gerçek.

 *  $ 25 AralÄąkâ&#x20AC;&#x2122;ta ise grizu faciasÄąyla ilgili bilirkiĹ&#x;i raporu hazÄąrlandÄą. Maden MĂźhendisleri Mehmet TaĹ&#x;kÄąn, Melih Duygun ve Ä°hsan BabĂźrâ&#x20AC;&#x2122;den oluĹ&#x;an bilirkiĹ&#x;i heyetinin hazÄąrladÄąÄ&#x;Äą rapor savcÄąlÄąÄ&#x;a teslim edildi. Maden ocaÄ&#x;ÄąnÄąn bulunduÄ&#x;u yer ve patlama sonrasÄą ocakta yapÄąlan incelemeler sonucu hazÄąrlanan ra-

ig_22_23_v17.indd

porda, kĂśmĂźrden çĹkan metan gazÄąnÄąn ocak havasÄąna karÄąĹ&#x;tÄąÄ&#x;Äą ve bunun grizulu hava ortamÄą yarattÄąÄ&#x;Äą ve patlamanÄąn da tabanda oluĹ&#x;an grizunun elektriÄ&#x;in çalÄąĹ&#x;tÄąrÄąlmasÄą sonucu oluĹ&#x;an kÄąvÄąlcÄąmla meydana geldiÄ&#x;i ifadede belirtildi. AyrÄąca patlamada hayatÄąnÄą yitiren Ramazan BaĹ&#x;tepeâ&#x20AC;&#x2122;nin ĂźstĂźnden gaz Ăślçßm cihazÄą çĹkmadÄąÄ&#x;Äą ve hayatÄąnÄą kaybeden bĂźtĂźn iĹ&#x;çilerin ayakta bulunmalarÄąndan kaynaklÄą patlamanÄąn sĂśylendiÄ&#x;i gibi dinamit atÄąmÄąndan kaynaklanmadÄąÄ&#x;Äą ortaya çĹktÄą. Madencilik YĂśnetim Kurulu BaĹ&#x;kanÄą Nurullah Ercanâ&#x20AC;&#x2122;Äąn Ăźst iĹ&#x;veren konumunda olduÄ&#x;u ve 4857 SayÄąlÄą Ä°Ĺ&#x; Kanunuâ&#x20AC;&#x2122;nun 2. maddesi 5. bendi gereÄ&#x;i alt iĹ&#x;veren Fahrettin Ĺ&#x17E;olpan ile asÄąl kusurlu olduÄ&#x;u belirtildi. Bu yaĹ&#x;ananlar patronlarÄąn aĹ&#x;ÄąrÄą para hÄąrsÄą, iĹ&#x; saÄ&#x;lÄąÄ&#x;Äą ve gĂźvenliÄ&#x;inin yeterince alÄąnmamasÄąndan kaynaklanÄąyordu. Kendilerini aklamak için ne kadar uÄ&#x;raĹ&#x;Äąrlarsa uÄ&#x;raĹ&#x;sÄąnlar biz bunlarÄąn ne olduÄ&#x;unu çok iyi biliyoruz. Ama biz Ĺ&#x;unu da çok iyi biliyoruz. Bir gĂźn gelecek ki bunlarÄąn hesabÄąnÄą soracaÄ&#x;Äąz. EĹ&#x;itlik, ĂśzgĂźrlĂźk dolaĹ&#x;acak birgĂźn bu Ăźlkede. NasÄąl bitiyordu Ĺ&#x;arkÄą... Ĺ&#x17E;u Ĺ&#x;iirle bitiyordu: â&#x20AC;&#x153;Yerin derinliklerinden geldiler. Ellerinde susmak bilmeyen bir yeraltÄą gĂźneĹ&#x;iyle. Ne kadar diplere bastÄąrÄąlsa. O kadar boÄ&#x;ulmak bilmez yankÄąsÄąyla yĂźreklerinin. AÄ&#x;Äąr aÄ&#x;Äąr geldiler. Sonra her gĂźn geldiler, artarak geldiler. KadÄąnlarÄą çocuklarÄą ve alkÄąĹ&#x;larÄąyla. YoÄ&#x;urt mayalar gibi geldiler. PiĹ&#x;kin ekmekleri bĂślĂźp de paylaĹ&#x;Äąr gibi. Su gibi ateĹ&#x; gibi. Her gĂźn yeni aÄ&#x;Äązlar eklendi aÄ&#x;ÄązlarÄąna. Yeni yollarla tanÄąĹ&#x;tÄą ayaklarÄą. Her gĂźn yeni kabuklar çatladÄą. Yeni kulaklar iĹ&#x;itmeye baĹ&#x;ladÄą sĂśylediklerini. Bir kent oldular sonunda. VE ADINI DEÄ&#x17E;Ä°Ĺ&#x17E;TÄ°RDÄ°LER Ă&#x153;LKENÄ°N...â&#x20AC;? Zonguldak TTK Genel MĂźdĂźrlĂźÄ&#x;Ăź istatistik verilerine gĂśre, kĂśmĂźr ocaklarÄąnda 1955-2009 yÄąllarÄąndaki iĹ&#x; kazalarÄąnda 2 bin 687 iĹ&#x;çi ĂśldĂź, 326 bin 321 iĹ&#x;çi yaralandÄą. Verilere gĂśre, Kozlu Ăźretim bĂślgesinde 1992â&#x20AC;&#x2122;de 263 madencinin hayatÄąnÄą kaybettiÄ&#x;i grizu faciasÄą, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de en fazla can kaybÄą yaĹ&#x;anan iĹ&#x; kazasÄą! olarak tarihe geçti. AynÄą yÄąl, grizunun yanÄą sÄąra diÄ&#x;er kazalarla birlikte 277 iĹ&#x;çi yaĹ&#x;amÄąnÄą yitirdi, 5 bin 214 iĹ&#x;çi de yaralandÄą. Havza madenlerinde saptanabilen en eski ĂślĂźmlĂź iĹ&#x; kazasÄą 1875â&#x20AC;&#x2122;de Ahmet AÄ&#x;a adlÄą kiĹ&#x;inin yaĹ&#x;amÄąnÄą yitirdiÄ&#x;i kaza olarak kayÄątlara geçti. TaĹ&#x;kĂśmĂźrĂź kurumunda bu yÄąlki kazalarda 5 iĹ&#x;çi yaĹ&#x;amÄąnÄą yitirdi, 2 bin 657 iĹ&#x;çi yaralandÄą. Zonguldakâ&#x20AC;&#x2122;taki Ăśzel kĂśmĂźr ocaklarÄąnda ise 3 iĹ&#x;çi ĂśldĂź, 1118 iĹ&#x;çi de yaralandÄą. Kaçak ocaklarda da 4 kiĹ&#x;i hayatÄąnÄą kaybetti.

23$4*  TĂźrkiye Maden-Ä°Ĺ&#x; SendikasÄą EÄ&#x;itim MĂźdĂźrĂź Fikret Sazak tarafÄąndan hazÄąrlanan raporda, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de madencilik â&#x20AC;&#x153;iĹ&#x; kazasÄą riski fazla, emek yoÄ&#x;un, iĹ&#x; yerleri gĂśzden uzak, kayÄąt dÄąĹ&#x;ÄąlÄąÄ&#x;Äąn yĂźksek olduÄ&#x;u, kamunun aÄ&#x;ÄąrlÄąÄ&#x;ÄąnÄąn giderek azaldÄąÄ&#x;Äąâ&#x20AC;? bir sektĂśr olarak tanÄąmlandÄą. Rapora gĂśre, madencilik sektĂśrĂźnde 100 bin civarÄąnda kayÄątlÄą iĹ&#x;çi bulunuyor. Bunun dÄąĹ&#x;Äąnda sektĂśrde kayÄąt dÄąĹ&#x;Äą çalÄąĹ&#x;an sayÄąsÄąnÄąn ise 35 bin olduÄ&#x;u tahmin ediliyor. Madencilik sektĂśrĂźnde kayÄątlÄą iĹ&#x;çilerin yaklaĹ&#x;Äąk yĂźzde 35-40â&#x20AC;&#x2122;Äą sendikal ĂśrgĂźtlenme hakkÄąnÄą kullanabiliyor. Maden iĹ&#x;çilerinin Ăźcret, iĹ&#x; saÄ&#x;lÄąÄ&#x;Äą ve gĂźvenliÄ&#x;i koĹ&#x;ullarÄą Ăśzel sektĂśr iĹ&#x;letmelerinde çok daha kĂśtĂź durumda bulunuyor. TĂźrkiye Maden-Ä°Ĺ&#x; SendikasÄą tarafÄąndan hazÄąrlanan raporda, Ăśzelde madenler, genelde tĂźm iĹ&#x; yerlerinde iĹ&#x; saÄ&#x;lÄąÄ&#x;Äą ve gĂźvenliÄ&#x;i için alÄąnmasÄą gereken Ăśnerilerden bazÄąlarÄą Ĺ&#x;Ăśyle:

İstihdamÄą artÄąrÄącÄą politikalar için hĂźkĂźmetlere baskÄą yapÄąlmalÄą. ÂťKayÄąt dÄąĹ&#x;ÄąnÄąn kayÄąt altÄąna alÄąnmasÄąnÄąn mĂźcadelesi verilmeli. İĹ&#x; gĂźvencesi tĂźm iĹ&#x; yerlerini kapsayacak Ĺ&#x;ekilde yaygÄąnlaĹ&#x;tÄąrÄąlmalÄą. ÂťGelir daÄ&#x;ÄąlÄąmÄąnÄą dĂźzeltici politikalar hayata geçirilmeli. ÂťSendikal ĂśrgĂźtlenme yaygÄąnlaĹ&#x;tÄąrÄąlarak iĹ&#x; yerlerinde sĂźrekli denetim saÄ&#x;lanmalÄą. ÂťMevzuatÄąn daÄ&#x;ÄąnÄąk yapÄąsÄą dĂźzeltilmeli. İĹ&#x; SaÄ&#x;lÄąÄ&#x;Äą ve GĂźvenliÄ&#x;i YasasÄą çĹkartÄąlmalÄą. İĹ&#x; gĂźvenliÄ&#x;i sorumlusunun iĹ&#x;verene baÄ&#x;ÄąmlÄąlÄąÄ&#x;Äąna son verilmeli. ÂťTĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de iĹ&#x; yeri denetlenme oranÄą yÄąllÄąk yĂźzde 4-5 oranÄąndadÄąr. Bir iĹ&#x; yerine rutin denetim çok uzun yÄąllarda gelmektedir. Bu nedenle mĂźfettiĹ&#x; sayÄąsÄą artÄąrÄąlmalÄądÄąr. ÂťDenetimler sonunda verilen cezalar caydÄąrÄącÄą olmalÄą.

Ó? " $56'#

13.04.2010 07:00:33


!*  (  nÄą alan ve son olarak da Milli Birlik Projesi diye adlandÄąrÄąlan sĂźrecin sonuna geldik. DaÄ&#x; fare doÄ&#x;urdu. KĂźrt halkÄąnÄąn siyasal taleplerini seslendirmek, barÄąĹ&#x;Äą saÄ&#x;lamak için yola çĹkan DTP kapatÄąldÄą, 37 DTPâ&#x20AC;&#x2122;liye 5 yÄąl siyaset yasaÄ&#x;Äą getirildi, Ahmet TĂ&#x153;RK ve Aysel TUÄ&#x17E;LUKâ&#x20AC;&#x2122;un milletvekillikleri dĂźĹ&#x;ĂźrĂźldĂź. ArdÄąndan 7â&#x20AC;&#x2122;si belediye baĹ&#x;kanÄą 56 DTPBDPâ&#x20AC;&#x2122;li tutuklandÄą.

Cumhuriyet tarihi boyunca ilericilere, emekçilere dĂśnĂźk baskÄąlarÄąn bir yansÄąmasÄą olan siyasi partilerin yasaklanmasÄąna çok tanÄąk olduk. Daha 1920â&#x20AC;&#x2122;lerin baĹ&#x;Äąnda yeni burjuva iktidar, komĂźnistleri, sosyalistleri legal siyaset sahnesinden indirmek adÄąna yasaklamalara, kÄąyÄąmlara baĹ&#x;vurdu. KomĂźnist liderler katledildi, komĂźnistlerin legal siyaset yapmalarÄą her yolla engellenmeye çalÄąĹ&#x;ÄąldÄą. KĂźrt hareketi açĹsÄąndan da sĂźreç bundan farklÄą seyretmedi. KĂźrt hareketinin yĂźkseldiÄ&#x;i 90â&#x20AC;&#x2122;larda legal yollardan, tamamen meĹ&#x;ru olarak barÄąĹ&#x;Äą savunan, KĂźrt halkÄąnÄąn en demokratik taleplerini dillendiren partiler bir bir kapatÄąldÄą. SĂźreç inkar ve imha sĂźreci olarak iĹ&#x;ledi, Anayasa mahkemesi bu dĂśnemde ana mesaisini kapatma davalarÄą Ăźzerinden yĂźrĂźttĂź. Ă&#x2021;oÄ&#x;unlukla KomĂźnistlere, Sosyalistlere, KĂźrt hareketine yĂśnelik kullanÄąlan parti kapatma silahÄą kimi zaman da sistemin tepesindekilerin iç hesaplaĹ&#x;malarÄąnda kullanÄąldÄą. AçĹlÄąm tartÄąĹ&#x;malarÄąnÄąn arttÄąÄ&#x;Äą gĂźnlerde DTPâ&#x20AC;&#x2122;nin kapatÄąlmasÄą kararÄą, Anayasa Mahkemesi tarafÄąndan oy birliÄ&#x;i ile alÄąndÄą. AKP tarafÄąndan ilk olarak KĂźrt AçĹlÄąmÄą olarak baĹ&#x;latÄąlan daha sonra Demokratik AçĹlÄąm adÄą-

KĂźrt demokratik hareketine karĹ&#x;Äą sistem tarafÄąndan tek alternatif olarak gĂśrĂźlen AKP bu sĂźreçte kendisine biçilen, KĂźrt hareketinin imha edilmesine yardÄąmcÄą olma, rolĂźnĂź yerine getirmek için elinden geleni yaptÄą, yapmaya da devam ediyor. Ä°ktidarÄąn zirvesi aralarÄąndaki tĂźm çekiĹ&#x;melere raÄ&#x;men temel konularda iĹ&#x;birliÄ&#x;inden kaçĹnmadÄą. SÄąnÄąr Ăśtesi harekât, KĂźrt hareketinin yok edilmesi, emekçilerin haklarÄąnÄąn budanmasÄą konularÄąnda AKP, CHP, MHP ve Genel Kurmayâ&#x20AC;&#x2122;Äąn arasÄąndan su sÄązmadÄą. TĂ&#x153;SÄ°ADâ&#x20AC;&#x2122;Äąndan MĂ&#x153;SÄ°ADâ&#x20AC;&#x2122;Äąna dinci basÄąndan Kemalist basÄąna tĂźm iktidar çevreleri bu sĂźreçte inkâr ve imha politikasÄąnÄąn baĹ&#x; aktĂśrleri oldular. CumhurbaĹ&#x;kanÄą Abdullah GĂ&#x153;Lâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn 11 Mart 2009â&#x20AC;&#x2122;da baĹ&#x;lattÄąÄ&#x;Äą KĂźrt AçĹlÄąmÄą sĂźrecinden de ne yazÄąk ki KĂźrt hareketi ve kimi sol çevreler de medet umdu. Emperyalizmin en basit oyunlarÄąndan birine dĂźĹ&#x;ĂźldĂź. Emperyalizm ve Kapitalizmin barÄąĹ&#x; sĂśyleminin savaĹ&#x;, demokrasi sĂśyleminin baskÄą, açĹlÄąm sĂśyleminin kapatma olduÄ&#x;u halklarÄąn bunca acÄą deneyimine raÄ&#x;men bu çevrelerde unutuldu. ABD, AB ve onlarÄąn silahĹ&#x;oru AKPâ&#x20AC;&#x2122;nin halklara ĂśzgĂźrlĂźk getirebileceÄ&#x;i gafletine dĂźĹ&#x;ĂźldĂź.

DTPâ&#x20AC;&#x2122;nin kapatÄąlmasÄąyla da fiilen sona ermiĹ&#x; oldu. Ä°Ĺ&#x;birlikçi AKP hĂźkĂźmetinden KĂźrt halkÄąna yĂśnelik demokratik açĹlÄąm beklemenin saflÄąk olduÄ&#x;u da gĂśzler ĂśnĂźne serildi. HalklarÄąn ĂśzgĂźrleĹ&#x;mesi, KĂźrt halkÄąnÄąn demokratik taleplerinin yerine getirilmesi; TĂźrk, KĂźrt, Arap, Laz, Ă&#x2021;erkez tĂźm iĹ&#x;çi ve emekçilerin ortak mĂźcadelesiyle olacaktÄąr.

Ó?  

AKPâ&#x20AC;&#x2122;nin açĹlÄąmlarÄąna yĂśn veren dĂźĹ&#x;Ăźnce, sĂśmĂźrĂźlen ve ezilen, haklarÄąndan sistemli olarak yoksun bÄąrakÄąlmÄąĹ&#x; toplum kesimlerini ĂśzneleĹ&#x;tirme, onlarÄą yetkilendirerek kendi kararlarÄąnÄą kendileri verebilen eĹ&#x;it yurttaĹ&#x;lar durumuna getirmek deÄ&#x;ildir. Bu açĹlÄąmlar, eĹ&#x;itlik ve ĂśzgĂźrlĂźkten nasibini alamamÄąĹ&#x; despotik bir anlayÄąĹ&#x;Äąn uzantÄąsÄądÄąr. PadiĹ&#x;ahÄąn veya emirin kendi kullarÄąna ihsan daÄ&#x;ÄątmasÄą veya sadaka vermesi kâbilinden, halk kitlelerini efendinin istediÄ&#x;i zaman ve oranda hareket etmek zorunda bÄąrakan, efendinin ruh hâline ve çĹkarÄąna gĂśre, uygun bulunduÄ&#x;unda verilen, uygun bulmadÄąÄ&#x;Äąnda geri alÄąnan nesnelerdir. Bu açĹlÄąmlar, AKPâ&#x20AC;&#x2122;nin seçmen desteÄ&#x;ini saÄ&#x;lama, muhalif toplum kesimlerini asimile etme, gĂźcĂź kendi elinde toplama ve ABD ile Avrupa BirliÄ&#x;iâ&#x20AC;&#x2122;nden aferin alma amacÄąna hizmet etmekle sÄąnÄąrlÄądÄąr. (Ă&#x153;rĂźn Sosyalist Dergi SayÄą: 27, Ĺ&#x17E;ubat-Mart 2010, â&#x20AC;&#x153;Yeni adÄąmlarâ&#x20AC;?) Sonuç olarak AKP hĂźkĂźmetinin â&#x20AC;&#x153;KĂźrt Sorunuâ&#x20AC;? sĂśylemi ile baĹ&#x;layan açĹlÄąm sĂźreci

ig_22_23_v17.indd

13.04.2010 07:00:33


 7  7869 â&#x20AC;&#x153;Sosyal GĂźvenlikâ&#x20AC;? kavramÄą, insanÄą çalÄąĹ&#x;ma gĂźcĂźnden mahrum bÄąrakan ya da ileride yaĹ&#x;anma ihtimali bulunan olaylar karĹ&#x;ÄąsÄąnda, toplumu oluĹ&#x;turan bireylerin gĂźvenceye kavuĹ&#x;turulmasÄą anlamÄąna gelmektedir. DiÄ&#x;er bir deyiĹ&#x;le, her bireyin bugĂźnĂźnden ve yarÄąnÄąndan emin olabilmesi, yaĹ&#x;amÄąnÄą insan onuruna yakÄąĹ&#x;Äąr bir Ĺ&#x;ekilde sĂźrdĂźrmesi ve kiĹ&#x;iliÄ&#x;ini geliĹ&#x;tirmesi için gerekli gĂźvencelere sahip olmasÄądÄąr. Bu tanÄąmdan yola çĹkacak olursak, sosyal gĂźvenlik bireylerin çalÄąĹ&#x;ma yaĹ&#x;amÄąnÄąn gĂźvenceye alÄąnmasÄądÄąr. SaÄ&#x;lÄąk sorunlarÄąyla karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;tÄąÄ&#x;ÄąmÄązda, çalÄąĹ&#x;amaz duruma geldiÄ&#x;imizde, iĹ&#x;siz kaldÄąÄ&#x;ÄąmÄązda, emekli olduÄ&#x;umuzda sosyal gĂźvenlik bizlerin tek gĂźvencesi ve tek dayanaÄ&#x;ÄądÄąr. Sosyal gĂźvenlik bizler için hayati Ăśnem taĹ&#x;Äąyor. Bizler için hayati Ăśnem taĹ&#x;Äąyan sosyal gĂźvencemiz, Ekim 2008 itibariyle deÄ&#x;iĹ&#x;tirilen SSGSS yasasÄąyla elimizden alÄąndÄą. Uygulanmaya baĹ&#x;lanan SSGSS yasasÄąnÄąn biz kadÄąnlarÄą nasÄąl etkilediÄ&#x;ine kÄąsaca gĂśz atalÄąm.

7  -4 4  6 '9 SSGSS yasasÄąyla kadÄąnlara, doÄ&#x;um nedeniyle altÄą ay sĂźresince, asgari Ăźcretin ßçte biri oranÄąnda Ăśdenmesi ĂśngĂśrĂźlen â&#x20AC;&#x153;emzirme yardÄąmÄąâ&#x20AC;? çerçevesinde yapÄąlan yardÄąm emekçi kadÄąnÄąn lehine arttÄąrÄąlacaÄ&#x;Äąna, -Ăśnceleri â&#x20AC;&#x153;altÄą ayâ&#x20AC;? olan bu yardÄąm yĂźzde 83 oranÄąnda dĂźĹ&#x;ĂźrĂźlerek- bir defaya mahsus verilmeye baĹ&#x;landÄą. (Bu tutar 70 TL) YaĹ&#x;adÄąÄ&#x;ÄąmÄąz kriz ortamÄąnÄą ve hayat pahalÄąlÄąÄ&#x;ÄąnÄą dĂźĹ&#x;ĂźndĂźÄ&#x;ĂźmĂźzde bu rakamÄąn ne kadar komik olduÄ&#x;unu anlatmaya bile gerek yok. Dul eĹ&#x;in almaya hak kazandÄąÄ&#x;Äą aylÄąk, yĂźzde 75â&#x20AC;&#x2122;den, yeni yasayla yĂźzde 50â&#x20AC;&#x2122;ye dĂźĹ&#x;ĂźrĂźldĂź. 5510 sayÄąlÄą yasanÄąn ilk halinde dul kadÄąnlara, evlendiklerinde aylÄąklarÄąnÄąn on iki katÄą tutarÄąnda â&#x20AC;&#x153;çeyiz parasÄąâ&#x20AC;? verilmesi ĂśngĂśrĂźlmĂźĹ&#x;tĂź. Dul kadÄąnlara, evlendiklerinde Ăśdenecek çeyiz yardÄąmÄąnÄąn, 24 aya çĹkartÄąlacaÄ&#x;Äą açĹklanmÄąĹ&#x;tÄą. Oysa bÄąrakÄąn artÄąĹ&#x;Äą, yeni dĂźzenlemede, aylÄąk alan dul kadÄąnlara verilen çeyiz parasÄą bĂźtĂźnĂźyle kaldÄąrÄąldÄą. Dul eĹ&#x; için yapÄąlan bu dĂźzenlemeyle, kadÄąnÄąn yeniden evlenmesi, kadÄąnÄąn evlendirmeye Ăśzendirilmesi çÜzĂźm olarak karĹ&#x;ÄąmÄąza çĹkarÄąlÄąyor. Bu durumda, kadÄąn â&#x20AC;&#x2DC;bireyâ&#x20AC;&#x2122; olarak gĂśrĂźlmĂźyor. KadÄąnÄąn â&#x20AC;&#x153;kocaâ&#x20AC;? ya da â&#x20AC;&#x153;babaâ&#x20AC;? olmadan yaĹ&#x;amÄąnÄą sĂźrdĂźrmesi imkânsÄąz hale getirilmeye çalÄąĹ&#x;ÄąlÄąyor.

Ă&#x2021;alÄąĹ&#x;ma izni yasasÄąnda ise analÄąk ve hamilelik halinde, kadÄąn iĹ&#x;çilerin doÄ&#x;umdan Ăśnce sekiz ve doÄ&#x;umdan sonra sekiz hafta olmak Ăźzere toplam 16 haftalÄąk sĂźre için çalÄąĹ&#x;tÄąrÄąlmamalarÄą esastÄąr. Buna ek olarak çoÄ&#x;ul gebelik halinde doÄ&#x;umdan Ăśnce çalÄąĹ&#x;tÄąrÄąlmayacak sekiz haftalÄąk sĂźreye iki hafta sĂźre eklenir. Ancak, saÄ&#x;lÄąk durumu uygun olduÄ&#x;u takdirde, doktorun onayÄą ile kadÄąn iĹ&#x;çi isterse doÄ&#x;umdan Ăśnceki ßç haftaya kadar iĹ&#x;yerinde çalÄąĹ&#x;abilir. Bu durumda, kadÄąn iĹ&#x;çinin çalÄąĹ&#x;tÄąÄ&#x;Äą sĂźreler doÄ&#x;um sonrasÄą sĂźrelere eklenir. YukarÄąda ĂśngĂśrĂźlen sĂźreler iĹ&#x;çinin saÄ&#x;lÄąk durumuna ve iĹ&#x;in ĂśzelliÄ&#x;ine gĂśre doÄ&#x;umdan Ăśnce ve sonra gerekirse artÄąrÄąlabilir. Bu sĂźreler hekim raporu ile belirtilir. Hamilelik sĂźresince kadÄąn iĹ&#x;çiye periyodik kontroller için Ăźcretli izin verilir. Hekim raporu ile gerekli gĂśrĂźldĂźÄ&#x;Ăź takdirde, hamile kadÄąn iĹ&#x;çi saÄ&#x;lÄąÄ&#x;Äąna uygun daha hafif iĹ&#x;lerde çalÄąĹ&#x;tÄąrÄąlÄąr. (Bu ibare zaten kadÄąnÄąn analÄąk halinde çalÄąĹ&#x;ma iznini ortadan kaldÄąrmaktadÄąr.) Bu halde iĹ&#x;çinin Ăźcretinde bir indirim yapÄąlmaz. Ä°steÄ&#x;i halinde kadÄąn iĹ&#x;çiye, on altÄą haftalÄąk sĂźrenin tamamlanmasÄąndan veya çoÄ&#x;ul gebelik halinde on sekiz haftalÄąk sĂźreden sonra altÄą aya kadar Ăźcretsiz izin verilir. Bu sĂźre, yÄąllÄąk Ăźcretli izin hakkÄąnÄąn hesabÄąnda dikkate alÄąnmaz. Ä°Ĺ&#x; kanununda bu yasalar olmasÄąna raÄ&#x;men, kadÄąnlar hamilelik durumunda, çoÄ&#x;u kez iĹ&#x;ten atÄąlma ile karĹ&#x;Äą karĹ&#x;Äąya kalÄąyorlar. Patronlara gĂśre hamile bir iĹ&#x;çi karnÄąnÄąn Ĺ&#x;iĹ&#x;mesiyle, kĂśtĂź gĂśrĂźnen, hÄązlÄą hareket edemeyen, verimsiz ve sĂźrekli izin alan bir iĹ&#x;çi demektir. Patronlar için Ăśnemli olan â&#x20AC;&#x2DC;kârâ&#x20AC;&#x2122; olduÄ&#x;u için hamile kadÄąnlarÄąn kendilerine yĂźk olmalarÄąnÄą istemezler. Hatta kadÄąnlar â&#x20AC;&#x2DC;hamile kalÄąrken bana mÄą sordun?â&#x20AC;&#x2122; gibi aĹ&#x;aÄ&#x;ÄąlayÄącÄą durumlarla bile karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;abiliyor. SSGSS ile birlikte, sosyal gĂźvencesi olmayan hamile kadÄąnlara Ăźcretsiz muayene ve doÄ&#x;um uygulamasÄą kaldÄąrÄąldÄą. 2008 yÄąlÄąna kadar Ăźcretsiz olan uygulama bu yasayla ortadan kaldÄąrÄąldÄą. Yeni yasayla, 100-150â&#x20AC;&#x2122;den fazla kadÄąn iĹ&#x;çi çalÄąĹ&#x;tÄąrÄąlan iĹ&#x;yerlerinde kreĹ&#x; açma zorunluluÄ&#x;u kaldÄąrÄąlÄąyor bunun yanÄą sÄąra kota uygulamasÄą esas alÄąnÄąyor. Bu uygulama ile iĹ&#x;verenin yĂźkĂź hafifletiliyor. Hatta çoÄ&#x;u iĹ&#x;yerlerinde maliyeti arttÄąrdÄąÄ&#x;Äą gerekçesiyle bu iĹ&#x;çi sayÄąsÄą 149â&#x20AC;&#x2122;da tutuluyor. Bu yasa tamamen iĹ&#x;verenlerin lehine ve iĹ&#x;verenleri korumaya yĂśneliktir. KadÄąnlar açĹsÄąndan zorlayÄącÄą bir madde. Bu madde, çocuk bakÄąmÄą toplumsal bir sorumluluk olmadÄąÄ&#x;Äą ve â&#x20AC;&#x2DC;kadÄąnÄąn gĂśreviâ&#x20AC;&#x2122; olarak gĂśrĂźldĂźÄ&#x;Ăź için kadÄąn çalÄąĹ&#x;ma alanÄąnÄąn dÄąĹ&#x;Äąnda bÄąrakÄąlmasÄąna neden oluyor.

KadÄąnÄąn emeklilik yaĹ&#x;Äą erkeklerle eĹ&#x;itlenerek 65 yaĹ&#x;Äąna yĂźkseltildi, baÄ&#x;lanacak emekli aylÄąklarÄą ise dĂźĹ&#x;ĂźrĂźldĂź. Bu yasayla ev dÄąĹ&#x;Äąnda çalÄąĹ&#x;an kadÄąn eve kapatÄąlmaya çalÄąĹ&#x;Äąlmakta. Ă&#x153;stelik kadÄąnlarÄąn ev içi emeÄ&#x;i (kadÄąnÄąn yapmasÄą gereken yĂźkĂźmlĂźlĂźkler olarak gĂśrĂźldĂźÄ&#x;Ăź için) gĂśz ardÄą edilmiĹ&#x;, kadÄąnlarÄąn yÄąpranma payÄą yok sayÄąlmÄąĹ&#x;tÄąr. Bu yasa deÄ&#x;iĹ&#x;ikliÄ&#x;iyle de yÄąpranma payÄą kalkmÄąĹ&#x;tÄąr.

7  -4 :  ;  

Bir diÄ&#x;er uygulama ise, çalÄąĹ&#x;mayan ya da çalÄąĹ&#x;amayan 25 yaĹ&#x;Äąndan bĂźyĂźk (okuyorsa) evli olmayan kadÄąnlarÄąn ve 18 yaĹ&#x;Äąndaki (okumuyorsa) kadÄąnlarÄąn saÄ&#x;lÄąk sigortasÄąndan yararlanma hakkÄąnÄąn kaldÄąrÄąlmasÄądÄąr.

KadÄąn iĹ&#x;çilere bir yaĹ&#x;Äąndan kßçßk çocuklarÄąnÄą emzirmeleri için gĂźnde toplam bir buçuk saat sĂźt izni verilir. Bu sĂźrenin hangi saatler arasÄąnda ve kaça bĂślĂźnerek kullanÄąlacaÄ&#x;ÄąnÄą iĹ&#x;çi kendisi belirler. Bu sĂźre gĂźnlĂźk çalÄąĹ&#x;ma sĂźresinden sayÄąlÄąr.

ig_22_23_v17.indd 7

Bu hak eski yasayla aynÄą, deÄ&#x;iĹ&#x;tirilmedi; fakat her gĂźn 1,5 saat izin patronlarÄąn, iĹ&#x;verenlerin çok da iĹ&#x;ine gelmiyor. Ă&#x2013;zellikle ekonomik krizlerde, zorunlu izinlerinden dolayÄą, iĹ&#x;ten çĹkartÄąlmalar Ăśnce kadÄąnÄąn baĹ&#x;Äąna geliyor. Bu emzirme izinleri iĹ&#x; sĂźresinden de sayÄąldÄąÄ&#x;Äąndan, kadÄąn iĹ&#x;çilerin çalÄąĹ&#x;ma alanlarÄąnda da tercih edilmemesine neden oluyor. Yeni doÄ&#x;um yapmÄąĹ&#x;, emziren iĹ&#x;çi gĂźnde 7,5 saatten fazla çalÄąĹ&#x;tÄąrÄąlamaz. Bu iĹ&#x;çilere fazla çalÄąĹ&#x;ma da yaptÄąrÄąlamaz. Bu hak da deÄ&#x;iĹ&#x;tirilmedi. Yasada olmasÄąna raÄ&#x;men, çoÄ&#x;u iĹ&#x;yerinde uygulanmamakta, kadÄąnlar aÄ&#x;Äąr Ĺ&#x;artlarda on iki saate varan çalÄąĹ&#x;malara maruz bÄąrakÄąlmaktadÄąr. Ataerkil (erkek egemen)toplumlarda, â&#x20AC;&#x2DC;kadÄąnÄąn yeri evidir,â&#x20AC;&#x2122; kadÄąnÄąn en Ăśnemli gĂśrevi; ev iĹ&#x;i, çocuk bakÄąmÄą, koca bakÄąmÄą olarak kanÄąksanmÄąĹ&#x;, meĹ&#x;rulaĹ&#x;mÄąĹ&#x;tÄąr. Bu nedenle,bugĂźne kadar sosyal gĂźvenlik kapsamÄąnda kadÄąnÄąn â&#x20AC;&#x2DC;ev içi emeÄ&#x;iâ&#x20AC;&#x2122; hiçbir Ĺ&#x;ekilde gĂźvence altÄąna alÄąnmamÄąĹ&#x;tÄąr. Ä°Ĺ&#x; yasasÄąna gĂśre; cinsiyet nedeniyle daha dĂźĹ&#x;Ăźk Ăźcret verilemez. Bu yasaya gĂśre; eĹ&#x;itlik ilkesi esastÄąr. â&#x20AC;&#x153;EĹ&#x;it iĹ&#x;e eĹ&#x;it Ăźcretâ&#x20AC;?; fakat bu da yaĹ&#x;adÄąÄ&#x;ÄąmÄąz sistemin bir gĂśz boyamasÄądÄąr. DĂźĹ&#x;Ăźk Ăźcretlerle(ucuz iĹ&#x;gĂźcĂź) çalÄąĹ&#x;tÄąrÄąlan yine kadÄąnlardÄąr. Her zaman emeÄ&#x;i rahatça istismar edilen, sĂśmĂźrĂźlen, dĂźĹ&#x;Ăźk Ăźcretlerle sendikasÄąz, sigortasÄąz, gĂźvencesiz çalÄąĹ&#x;mak zorunda bÄąrakÄąlan kadÄąnlar olmuĹ&#x;tur.

( & < = > % 8 :  ?@ 5510 sayÄąlÄą Sosyal GĂźvenlik YasasÄą yaklaĹ&#x;Äąk bir yÄąldÄąr uygulanmakta olan SSGSSâ&#x20AC;&#x2122;ye oranla daha ileride gibi gĂśrĂźnse de dĂźzenleniĹ&#x;i ve uygulanÄąĹ&#x;Äą tamamen patronlarÄąn çĹkarlarÄąnÄą korumaya yĂśneliktir. Hayata geçirilen ve bize dayatÄąlan SSGSS yasasÄą ise genel haliyle toplumdaki tĂźm çalÄąĹ&#x;anlarÄą etkilemekle birlikte, biz kadÄąnlara da sosyal yoksunluk ve maddi yoksulluk getirmektedir.

Ne yazÄąk ki! YaĹ&#x;adÄąÄ&#x;ÄąmÄąz sistem, sĂźrekli â&#x20AC;&#x2DC;KĂ&#x201A;Râ&#x20AC;&#x2122; ve â&#x20AC;&#x2DC;PARAâ&#x20AC;&#x2122; hÄąrsÄąyla kendini ĂźrettiÄ&#x;i ve var ettiÄ&#x;i için, sosyal gĂźvenlik ve bu kapsamdaki sosyal yardÄąmlarÄą kÄąsÄątlamaya ve ortadan kaldÄąrmaya çalÄąĹ&#x;Äąyor. Bu durum sosyal gĂźvenlik çerçevesindeki temel haklarÄąmÄązÄą tehlikeye dĂźĹ&#x;ĂźrĂźyor, genel olarak çalÄąĹ&#x;anlarÄąn Ăśzel olarak da kadÄąnlarÄąn yaĹ&#x;am kalitesini geriye gĂśtĂźrĂźyor. Fakat biliyoruz ki bu durum her zaman bĂśyle olmamÄąĹ&#x; geçmiĹ&#x;te iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn mĂźcadelesiyle elde edilen haklarÄąmÄąz da var. 1917â&#x20AC;&#x2122;de Sovyet devrimiyle kadÄąnlarÄąn sosyal gĂźvenlik haklarÄąndan yararlanmalarÄą için devrim niteliÄ&#x;i taĹ&#x;Äąyan dĂźzenlemeler yapÄąldÄą. Bir sonraki sayÄąmÄązda Sovyet devrimiyle â&#x20AC;&#x2DC;sosyal gĂźvenlikâ&#x20AC;&#x2122; kapsamÄąyla biz kadÄąnlar açĹsÄąndan elde edilen haklarÄąmÄąz ve kazanÄąmlarÄąmÄązÄąn neler olduÄ&#x;u Ăźzerinde duracaÄ&#x;Äąz.

Ó? % ! 4

13.04.2010 07:00:33


 7$& 7 - (  Pandemik grip (H1N1) Ĺ&#x;imdiye kadar mevsimsel gripten daha aÄ&#x;Äąr seyretmemiĹ&#x; ancak hÄązlÄą yayÄąlma ĂśzelliÄ&#x;ine sahip olduÄ&#x;u belirtilmiĹ&#x;tir. Pandemik H1N1â&#x20AC;&#x2122;in ĂśldĂźrme hÄązÄą ilk gĂśrĂźldĂźÄ&#x;Ăź zamanlarda binde 3â&#x20AC;&#x201C;5 arasÄąnda seyrederken, gĂźnĂźmĂźzde bu oran daha da azaldÄą. Bu mevsimsel gripten daha dĂźĹ&#x;Ăźk bir orandÄąr. Fakat hastalanan kiĹ&#x;i sayÄąsÄąnÄąn çok olmasÄą nedeniyle ĂślĂźmler gĂśrece çok gĂśrĂźnmektedir.

Ă&#x2013;ncelikle domuz gribi nedir? NasÄąl bir hastalÄąktÄąr? Buna bakalÄąm:

DSĂ&#x2013; pandemi alarmÄą verdikten sonra aĹ&#x;Äąlama yapÄąlmasÄąnÄą Ăśnerdi. Ă&#x153;lkemizde de domuz gribi vakalarÄą ve ĂślĂźmler gĂśrĂźlmeye baĹ&#x;landÄąktan sonra saÄ&#x;lÄąk bakanlÄąÄ&#x;Äą milyonlarca doz aĹ&#x;Äą alarak, risk gruplarÄąnÄąn ve okullardaki ĂśÄ&#x;rencilerin aĹ&#x;ÄąlanacaÄ&#x;ÄąnÄą açĹkladÄą. Ancak aynÄą dĂśnemde baĹ&#x;bakan bilimsel dayanaktan yoksun, sorumluluktan uzak, Ăśnlemlerin uygulanmasÄąna engel oluĹ&#x;turabilecek keyfi bir açĹklama yaparak hĂźkĂźmetin salgÄąn konusunda tutarlÄą bir politikasÄąnÄąn olmadÄąÄ&#x;ÄąnÄą ortaya koydu. Benzer açĹklama daha sonra Devlet Bahçeliâ&#x20AC;&#x2122;den de geldi; â&#x20AC;&#x153;Ben bĂśyle bir salgÄąn olduÄ&#x;una inanmÄąyorum gerisi Allahâ&#x20AC;&#x2122;Äąn takdiridir.â&#x20AC;? açĹklamasÄą ile olay inanÄąp inanmama boyutuna taĹ&#x;ÄąndÄą. Sonuçta yetkililerin sorumsuzca davranÄąĹ&#x;larÄą neticesinde okullarda aĹ&#x;Äą olmak isteyen ĂśÄ&#x;rencilerin oranÄą % 10â&#x20AC;&#x2122;larÄąn altÄąnda kaldÄą. Ĺ&#x17E;u anda dĂźnyada ve Ăźlkemizde kullanÄąlan aĹ&#x;Äąlar gĂźvenilirlikleri kanÄątlanmÄąĹ&#x; aĹ&#x;ÄąlardÄąr. TĂźrk Tabipler BirliÄ&#x;i, TĂźrkiye Enfeksiyon HastalÄąklarÄą ve Mikrobiyoloji DerneÄ&#x;i gibi saÄ&#x;lÄąk ĂśrgĂźtleri bu aĹ&#x;ÄąlarÄąn gĂźvenle uygulanabileceÄ&#x;ini belirtmektedir. AyrÄąca Ĺ&#x;u ana kadar dĂźnyada ve TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de milyonlarca doz aĹ&#x;Äą uygulandÄą ve ciddi yan etkiler gĂśrĂźlmedi.

Domuz gribi; pandemik influenza A (H1N1) virĂźsĂźnĂźn neden olduÄ&#x;u, domuz, kuĹ&#x; ve insan gribi virĂźslerinin bir karÄąĹ&#x;ÄąmÄą olan yeni bir grip tĂźrĂźdĂźr. Ä°lk kez Mart 2009â&#x20AC;&#x2122;da Meksikaâ&#x20AC;&#x2122;da insanlar arasÄąnda gĂśrĂźldĂź, sonra hÄązla dĂźnyaya yayÄąldÄą. Haziran 2009â&#x20AC;&#x2122;da ise DSĂ&#x2013; tarafÄąndan pandemi (dĂźnya çapÄąnda salgÄąn) alarmÄą verildi.

AĹ&#x;Äą stratejik, ucuz ve toplum saÄ&#x;lÄąÄ&#x;Äą açĹsÄąndan Ăśnemli bir ĂźrĂźndĂźr. Bir yandan bireysel olarak hastalÄąÄ&#x;a karĹ&#x;Äą baÄ&#x;ÄąĹ&#x;ÄąklÄąk yaratÄąrken, Ăśte yandan salgÄąnÄąn yayÄąlmasÄąnÄą engelleyerek toplumsal dĂźzeyde bir

GeçtiÄ&#x;imiz gĂźnlerde TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de ve dĂźnyada domuz gribi salgÄąnÄą ile ilgili bir kafa karÄąĹ&#x;ÄąklÄąÄ&#x;Äą yaĹ&#x;anÄąyordu. Hepimiz mevcut sistem içerisinde salgÄąnÄąn ne kadar kĂśtĂź yĂśnetildiÄ&#x;ine tanÄąk olduk. Ă&#x2013;nce â&#x20AC;&#x153;Gerçekten bir salgÄąn mÄą, deÄ&#x;il mi?â&#x20AC;? tereddĂźdĂź yaĹ&#x;andÄą, ardÄąndan, â&#x20AC;&#x153;Korunmak için aĹ&#x;Äą olalÄąm mÄą, olmayalÄąm mÄą? AĹ&#x;Äą gĂźvenilir mi?â&#x20AC;? sorularÄą insanlarÄą ikiye bĂśldĂź. Son olarak salgÄąnÄąn gerçek olmadÄąÄ&#x;Äą, ilaç firmalarÄą tarafÄąndan abartÄąldÄąÄ&#x;Äą teorileri ortaya atÄąldÄą. DĂźnya SaÄ&#x;lÄąk Ă&#x2013;rgĂźtĂź (DSĂ&#x2013;) bu teorilerin doÄ&#x;ru olmadÄąÄ&#x;ÄąnÄą açĹkladÄą. Kamuoyu kime ve neye inanacaÄ&#x;ÄąnÄą Ĺ&#x;aĹ&#x;ÄąrdÄą.

5)  $ 9 6  $  9

ig_22_23_v17.indd 8

koruma saÄ&#x;lar. TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin kendi aĹ&#x;ÄąsÄąnÄą Ăźretme potansiyeli varken liberal saÄ&#x;lÄąk politikalarÄą sonucu aĹ&#x;Äą Ăźretimi yapmamakta ve aĹ&#x;ÄąlarÄąnÄą yabancÄą ilaç Ĺ&#x;irketlerinden almaktadÄąr. AĹ&#x;Äą ve temel ilaçlar stratejik maddelerdir. Bir salgÄąn olasÄąlÄąÄ&#x;Äąnda Ăźlkenin Ăśnce kendi halkÄąnÄąn gereksinimini karĹ&#x;ÄąlamasÄą gerekir. TĂźrkiye bu aĹ&#x;Äą ve ilaç Ăźretememek sorunundan kurtulmalÄądÄąr. 2003â&#x20AC;&#x2122;te yapÄąlan bir çalÄąĹ&#x;maya gĂśre Ăźlkede ihtiyaç duyulan aĹ&#x;ÄąlarÄąn tamamÄąnÄąn TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de Ăźretilmesi için 90 milyon dolara ihtiyaç varken, bu sĂźrekli ertelendi ve gelinen noktada yalnÄązca bir yÄąl için ithal edilen aĹ&#x;Äąlara yapÄąlan harcamalar bir milyar dolara yaklaĹ&#x;tÄą. EÄ&#x;er kuĹ&#x; gribi salgÄąnÄąyla beraber TĂźrkiye aĹ&#x;Äą Ăźretimine geçmiĹ&#x; olsaydÄą Ĺ&#x;u andaki sÄąkÄąntÄąlarÄą yaĹ&#x;amayacaktÄą. Son gĂźnlerde Avrupa Konseyi SaÄ&#x;lÄąk Komitesi baĹ&#x;kanÄą Dr. Wolfgang Wodarg domuz gribi hastalÄąÄ&#x;ÄąnÄąn bu iĹ&#x;ten milyarlarca dolar kâr saÄ&#x;layan ilaç Ĺ&#x;irketlerinin bilinçli olarak abarttÄąÄ&#x;Äą dĂźzmece bir salgÄąn olduÄ&#x;u teorisini ortaya attÄą. DSĂ&#x2013; bu iddiayÄą kabul etmedi. SalgÄąnÄąn ilk baĹ&#x;lardakinden daha hafif seyrettiÄ&#x;ini ve ĂślĂźmlerin beklenenden az olduÄ&#x;unu ama salgÄąnÄąn hâlâ devam ettiÄ&#x;ini belirtti. Bu açĹklamalar BaĹ&#x;bakanâ&#x20AC;&#x2122;a sorulduÄ&#x;unda, milyonlarca dolarlÄąk aĹ&#x;Äą alÄąmÄą yapan, okullarÄą tatil eden hĂźkĂźmetin baĹ&#x;Äą kendisi deÄ&#x;ilmiĹ&#x; gibi; â&#x20AC;&#x153;Ben demiĹ&#x;tim zaten, artÄąk domuz gribini gĂźndemden dĂźĹ&#x;ĂźrĂźn.â&#x20AC;? tarzÄąnda sorumluluktan kaçan bir açĹklama daha geldi. Dr. Wodargâ&#x20AC;&#x2122;Äąn iddialarÄą kimseyi Ĺ&#x;aĹ&#x;ÄąrtmamÄąĹ&#x;tÄąr herhalde. SaÄ&#x;lÄąÄ&#x;Äąn yoÄ&#x;un biçimde ticari faaliyete dĂśnĂźĹ&#x;tĂźrĂźldĂźÄ&#x;Ăź bu neoliberal çaÄ&#x;da, salgÄąnÄąn ilaç, aĹ&#x;Äą, dezenfektan gibi mallarÄąn ticareti Ăźzerinden paraya çevrilmek istenmesi kapitalizmin doÄ&#x;asÄąnda vardÄąr. SavaĹ&#x;Äą yaratan ve fÄąrsata çeviren kapitalizm, salgÄąndan da nasÄąl kâr saÄ&#x;layacaÄ&#x;ÄąnÄąn hesaplarÄąnÄą yapmÄąĹ&#x;tÄąr. ArtÄąk dĂźnyanÄąn en bĂźyĂźk Ĺ&#x;irketleri sÄąralamasÄąnda ilaç Ĺ&#x;irketleri de ilk on içinde yer almaktadÄąr. Yeni ilaçlarÄąn ve tedavi yĂśntemlerinin geliĹ&#x;tirilmesi çalÄąĹ&#x;malarÄą ya da ilaç veya tÄąbbi cihazlarÄąn faydalarÄąnÄą gĂśstermeye yĂśnelik dĂźnya çapÄąndaki bĂźyĂźk bilimsel çalÄąĹ&#x;malar bu Ĺ&#x;irketlerin finansal desteÄ&#x;i ile yapÄąlmaktadÄąr.

13.04.2010 07:00:33


olduÄ&#x;unun bir gĂśstergesidir. En tehlikeli yaklaĹ&#x;Äąm bekleyelim, ortalÄąk kĂśtĂźleĹ&#x;irse bir Ĺ&#x;eyler yaparÄąz yaklaĹ&#x;ÄąmÄądÄąr. Bu noktaya gelindiÄ&#x;inde iĹ&#x; iĹ&#x;ten geçmiĹ&#x; olur.

SaÄ&#x;lÄąk otoriteleri herhangi bir hastalÄąÄ&#x;Äąn tedavisi ile ilgili tavsiyede bulunurken, bu çalÄąĹ&#x;malarÄąn sonuçlarÄąnÄą kaynak alÄąrlar. Sonuçta bu çalÄąĹ&#x;malar bilimsel ve tÄąbbi olarak etik olabilir, ancak ticari olarak ne kadar etik olduÄ&#x;u ve ne kadar objektif olabileceÄ&#x;i Ĺ&#x;Ăźphelidir. SalgÄąnlarÄąn nasÄąl seyredeceÄ&#x;ini ĂśngĂśrmek zordur. Ä°klim koĹ&#x;ullarÄąndaki deÄ&#x;iĹ&#x;iklikler, alÄąnan Ăśnlemler, mutasyonlar gibi pek çok faktĂśr yeni olgularÄąn ortaya çĹkma hÄązÄąnÄą artÄąrÄąp azaltabilmektedir. Domuz gribi salgÄąnÄą baĹ&#x;ladÄąÄ&#x;Äąnda daha çok ĂślĂźme yol açĹyordu, ancak salgÄąn Kuzey Amerika ve Avrupaâ&#x20AC;&#x2122;ya yayÄąldÄąÄ&#x;Äąnda salgÄąnÄąn Ĺ&#x;iddeti ve ĂślĂźm oranlarÄą azaldÄą. DSĂ&#x2013;, dĂźnya çapÄąnda salgÄąn nedeniyle milyonlarca ĂślĂźm olmasÄąnÄą bekliyordu, ancak son açĹklamalarÄąnda dĂźnya Ăźzerinde 13.500 civarÄąnda ĂślĂźm olduÄ&#x;unu ve salgÄąnÄąn beklenenden hafif seyrettiÄ&#x;ini bildirildi.

Toplum hekimliÄ&#x;i ve salgÄąn hastalÄąklar bilimi, pandemi durumunda en kĂśtĂź sonuçlara gĂśre planÄąnÄą yapmak zorundadÄąr. Zaten dinamik bir yapÄą sergileyen salgÄąnlar, yapÄąlacak her bir giriĹ&#x;im ile (kiĹ&#x;isel hijyen, aĹ&#x;Äąlama, diÄ&#x;er Ăśnlemler) hesaplanan rakamlarÄąn altÄąnda bir seyre girecektir. Bu â&#x20AC;&#x153;bak salgÄąn çĹkmadÄąâ&#x20AC;? demenin kanÄątÄą deÄ&#x;il yapÄąlan giriĹ&#x;imlerin yerinde

ig_22_23_v17.indd 9

SalgÄąna yakalanmÄąĹ&#x; olan Ăźlkelerin deneyimleri gĂśstermektedir ki; hastalÄąk en aÄ&#x;Äąr sonuçlarÄąnÄą yoksul kesimlerde, kalabalÄąk koĹ&#x;ullarda yaĹ&#x;ayanlarda, kronik hastalÄąÄ&#x;Äą olanlarda ve gebelerde gĂśstermektedir. Bu nedenle koruma Ăśnlemleri ve bakÄąm hizmetlerinin baĹ&#x;ta yoksullar olmak Ăźzere tĂźm risk gruplarÄąna Ăśncelikli olarak ulaĹ&#x;tÄąrÄąlmasÄą için Ăśnlemler alÄąnmalÄądÄąr. SalgÄąn nedeniyle olan ĂślĂźmler sadece salgÄąnÄąn doÄ&#x;al seyri deÄ&#x;ildir. Sosyal gĂźvencesi olmayan insanlar hizmete eriĹ&#x;ememektedir. Sosyal gĂźvencesi bile olsa hizmete eriĹ&#x;im, Ăśdenmesi gereken katkÄą paylarÄą nedeniyle kÄąsÄątlanmaktadÄąr. 2, 8, 15 TL katkÄą ve ilaç katÄąlÄąm paylarÄąnÄą Ăśdeyemeyecek durumda olan birçok vatandaĹ&#x;ÄąmÄąz olduÄ&#x;unu hepimiz biliyoruz. AyrÄąca salgÄąn bir ailede aynÄą anda birden fazla kiĹ&#x;iyi etkileyebilmekte, hastalarÄąn tĂźmĂź için Ăśdenmesi gereken sadece katkÄą paylarÄą bile, o ailenin Ăśdeme gĂźcĂźnĂźn Ăźzerine çĹkabilmektedir. Bu amaçla saÄ&#x;lÄąk bakanlÄąÄ&#x;ÄąnÄąn bir an Ăśnce fiili olarak zaten açĹkça kabullendiÄ&#x;i durumu resmiyete dĂśnĂźĹ&#x;tĂźrmesi ve salgÄąn ilanÄąnda bulunmasÄą gerekmektedir. Umumi hÄąfzÄąssÄąhha kanununa gĂśre Ăźlkede bulaĹ&#x;ÄącÄą salgÄąn hastalÄąk olduÄ&#x;unda, katkÄą payÄą Ăśdenmeyecek, Ăśdeme gßçlĂźÄ&#x;Ăź çeken, sosyal gĂźvencesi olmayan yoksul halk kesiminin tedavi giderlerinin devlet tarafÄąndan karĹ&#x;ÄąlanmasÄą olanaklÄą hale gelecektir. Bu da salgÄąnÄąn yoksul halk Ăźzerindeki aÄ&#x;Äąr maliyetini bĂźyĂźk Ăślçßde ortadan kaldÄąracaktÄąr.

ne geçilmesi açĹsÄąndan bĂźyĂźk Ăśnem taĹ&#x;ÄąmaktadÄąr.

 *1  Sonuç olarak domuz gribi ne panik yaratacak kadar korkutucu ne de beceriksizliÄ&#x;i mazur gĂśsterecek, â&#x20AC;&#x153;ben demiĹ&#x;tim bak bir Ĺ&#x;ey yokmuĹ&#x;â&#x20AC;? denecek kadar hafif bir salgÄąndÄąr. Kapitalist sistem eĹ&#x;itsizlik sistemidir. SalgÄąndan dĂźnyadaki bĂźtĂźn halk kesimleri etkilendi ve etkilenmeye devam ediyor; ancak salgÄąndan Ăślenler beslenme, barÄąnma ve hijyen Ĺ&#x;artlarÄą kĂśtĂź yoksul halk kesimleridir. Kapitalist sistem kirlidir. Bu kirin bulaĹ&#x;madÄąÄ&#x;Äą gĂźvenilir, bilimsel, ticari kaygÄądan uzak, etik bir kurum bÄąrakmayacaktÄąr. EÄ&#x;itim ve saÄ&#x;lÄąÄ&#x;Äą ticarileĹ&#x;tirmeye devam edecektir. Kendi aĹ&#x;ÄąsÄąnÄą ve ilacÄąnÄą Ăźreten, koruyucu ve Ăśnleyici halk saÄ&#x;lÄąÄ&#x;Äą hizmetlerini hastalÄąk oluĹ&#x;madan Ăśnce toplumun tĂźm kesimlerine ulaĹ&#x;tÄąrabilen, insanlar hastalandÄąktan sonra da ayakta ve yataklÄą tedavilerini Ăźcretsiz ve eĹ&#x;it biçimde uygulayan, yaĹ&#x;lÄąlÄąklarÄąnda insanlarÄąna bakabilen, açĹklamalarÄąnda Ĺ&#x;effaf ve gĂźvenilir bir saÄ&#x;lÄąk sistemini, mevcut kapitalist sistem içinde yaratmak mĂźmkĂźn deÄ&#x;ildirâ&#x20AC;Ś YapÄąlmasÄą gereken yegâne Ĺ&#x;ey, insanlarÄąn ĂślĂźmĂźnĂź fÄąrsata çeviren bu dejenere sistemin yerine, saÄ&#x;lÄąk ve eÄ&#x;itimin Ăźcretsiz olduÄ&#x;u, eĹ&#x;it, adil ve sÄąnÄąfsÄąz bir toplumsal yapÄąyÄą kurmaktÄąr. Ó?

0'?B'#

SalgÄąn ilanÄą, saÄ&#x;lÄąk hizmetlerine en çok ihtiyaç duyan yoksul toplum kesimlerinin saÄ&#x;lÄąk hizmetlerine eriĹ&#x;imi ĂśnĂźndeki engellerin kaldÄąrÄąlmasÄą ve dolayÄąsÄą ile ĂślĂźmlerin ĂśnĂź-

13.04.2010 07:00:34


- # $  D E 7--441   (  

2009 yÄąlÄąnÄąn son zamanlarÄąnda gĂźndemimize yeni bir madde dĂźĹ&#x;tĂź: GenetiÄ&#x;i DeÄ&#x;iĹ&#x;tirilmiĹ&#x; Organizmalar(GDO)! Ă&#x153;lkemize GDOâ&#x20AC;&#x2122;lĂź ĂźrĂźnlerin giriĹ&#x;inin serbestleĹ&#x;mesi ve konuyla ilgili yĂśnetmeliÄ&#x;in çĹkmasÄąyla beraber GDOâ&#x20AC;&#x2122;ya taraf ve karĹ&#x;Äąt olanlar arasÄąnda zaten var olan tartÄąĹ&#x;ma yĂźkseliĹ&#x;e geçti. GDOâ&#x20AC;&#x2122;lu ĂźrĂźnler hakkÄąnda bilgi sahibi olmak ve tercihimizi bilinçli bir Ĺ&#x;ekilde yapmak hepimizin hakkÄądÄąr. Peki ama GDO nedir? GDOâ&#x20AC;&#x2122;lu ĂźrĂźnler ne gibi sorunlara gebedir? GDOâ&#x20AC;&#x2122;nun yararÄą var mÄądÄąr?

7169 GDO (GenetiÄ&#x;i DeÄ&#x;iĹ&#x;tirilmiĹ&#x; Organizmalar) genetik mĂźhendisliÄ&#x;i ile bir canlÄąya baĹ&#x;ka bir canlÄą tĂźrĂźnden gen aktarÄąlarak yeni bir canlÄą organizma yaratÄąlmasÄą olarak tanÄąmlanabilir. Gen aktarÄąlan canlÄąnÄąn DNAâ&#x20AC;&#x2122;sÄą deÄ&#x;iĹ&#x;tirilmekte ve kendi tĂźrĂźnden farklÄą Ăśzelliklere sahip bir canlÄą ortaya çĹkmaktadÄąr. GDO hakkÄąndaki Ĺ&#x;Ăźphelerin bir kÄąsmÄą GDOâ&#x20AC;&#x2122;lu ĂźrĂźnlerin doÄ&#x;al olmayan yĂśntemlerle, laboratuvar ortamÄąnda oluĹ&#x;turulmasÄąndan kaynaklanÄąyor.

71C 1  4 GDO kavramÄąyla ilk kez 1970â&#x20AC;&#x2122;lerde karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;Äąyoruz. SaÄ&#x;lÄąk ve besin Ăźretimi alanÄąndaki sorunlarla mĂźcadele amacÄąyla baĹ&#x;latÄąldÄąÄ&#x;Äą sĂśylenen çalÄąĹ&#x;malar 1990â&#x20AC;&#x2122;larda belirli bir yaygÄąnlÄąÄ&#x;a ulaĹ&#x;Äąyor. GDO denildiÄ&#x;inde anÄąlmasÄą gereken tek sektĂśr gÄąda deÄ&#x;ildir; fakat en yaygÄąn kullanÄąm alanÄą olarak gÄąda gĂśrĂźlmekte. GĂźnĂźmĂźzde soya, mÄąsÄąr, patates, domates, pirinç, buÄ&#x;day, kabak, ayçiçeÄ&#x;i gibi bitkiler ve bazÄą balÄąk tĂźrleri GDOâ&#x20AC;&#x2122;lu olarak Ăźretilebiliyor.

71C 6 4  9 SaydÄąÄ&#x;ÄąmÄąz besinler içlerinde geniĹ&#x; bir çeĹ&#x;it yelpazesini barÄąndÄąrÄąr. Ă&#x2013;rneÄ&#x;in mÄąsÄąr bitkisinin bilinen yĂźzlerce çeĹ&#x;idi vardÄąr. GDO çalÄąĹ&#x;malarÄą bu mÄąsÄąr tĂźrleri arasÄąnda en verimlilerinin genetiÄ&#x;inde oynamalar yapmak yoluyla

ig_22_23_v17.indd 10

daha dayanÄąklÄą ve daha verimli mÄąsÄąr Ăźretmeyi amaçlÄąyor. Buraya kadar herĹ&#x;ey normal hatta gĂźzel gĂśzĂźkebilir. O zaman bir de farklÄą açĹdan bakalÄąm. TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de yĂźzĂźn Ăźzerinde sertifikalÄą mÄąsÄąr çeĹ&#x;idi var. Biz bunlar arasÄąndan en verimli iki tanesini seçip genleriyle oynuyoruz daha verimli ve daha saÄ&#x;lÄąklÄą hale getiriyoruz. Bu ĂźrĂźnlerin ekimine baĹ&#x;lÄąyoruz. Ä°lerleyen aĹ&#x;amalarda ĂźrettiÄ&#x;imiz mÄąsÄąr tĂźrĂźnĂźn polenleri genetiÄ&#x;i deÄ&#x;iĹ&#x;tirilmemiĹ&#x; mÄąsÄąrlarla temas edip ĂźrettiÄ&#x;imiz mÄąsÄąrÄąn Ăśzelliklerini genetiÄ&#x;i deÄ&#x;iĹ&#x;tirilmemiĹ&#x; mÄąsÄąra aktarÄąyor. Yani istemimiz dÄąĹ&#x;Äąnda diÄ&#x;er bir tĂźrĂźn dengesiyle oynanÄąyor. Bu belirli bir aĹ&#x;amadan sonra bazÄą mÄąsÄąr tĂźrlerinin kaybolmasÄąna ve mÄąsÄąr tĂźrlerinde tek tipleĹ&#x;meye varacak. Bu da biyolojik zenginliÄ&#x;in yok olmasÄąna sebep olacak. Ĺ&#x17E;imdi â&#x20AC;&#x153;zenginliÄ&#x;in yok olmasÄą neyi deÄ&#x;iĹ&#x;tirir, zaten elimizde gßçlĂź bir mÄąsÄąr tĂźrĂźmĂźz olmayacak mÄą?â&#x20AC;? diyebiliriz. Evet, belirli araĹ&#x;tÄąrmalardan geçmek kaydÄąyla elimizde gßçlĂź bir mÄąsÄąr tĂźrĂź olacak. Fakat doÄ&#x;ada aynÄą ĂźrĂźnĂźn neden birden çok tĂźrĂź olduÄ&#x;unu dĂźĹ&#x;ĂźndĂźk mĂź? SakÄąn bunun sebebi karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;Äąlan felaketler karĹ&#x;ÄąsÄąnda doÄ&#x;anÄąn kendi Ăśz koruma sistemi olmasÄąn? Belirli bir mÄąsÄąr tĂźrĂźnĂź kapsayan bir hastalÄąÄ&#x;Äąn yaygÄąnlaĹ&#x;tÄąÄ&#x;Äą sĂźreçlerde diÄ&#x;er mÄąsÄąr tĂźrlerini devreye sokabiliriz. Peki elimizde bir mÄąsÄąr tĂźrĂź kalmÄąĹ&#x;sa nasÄąl mĂźcadele edeceÄ&#x;iz?

tent varmÄąĹ&#x; diyebiliriz. Fakat bunu demeden Ăśnce bir Ăśnceki paragrafÄą bir kere daha okumak gerekiyor sanÄąrÄąm. Ă&#x2021;ĂźnkĂź ĂźrĂźnde tek tipleĹ&#x;menin saÄ&#x;lanmasÄą durumunda bu 132 patent -ki gĂźnĂźmĂźzde sayÄąnÄąn daha da arttÄąÄ&#x;ÄąnÄą dĂźĹ&#x;Ăźnmek gerek- Ăźretilen ĂźrĂźnĂźn bĂźyĂźk bir çoÄ&#x;unluÄ&#x;unu kapsamÄąĹ&#x; olacak. Ă&#x153;stelik GDOâ&#x20AC;&#x2122;lu bitkiler genellikle tohum vermezler yani her yÄąl tohum almak gerekiyor. Bu da ĂźrettiÄ&#x;imiz her ĂźrĂźnĂźn Ăźretilebilmesi için doÄ&#x;ayÄą patentlemeye çalÄąĹ&#x;an kapitalistlere para Ăśdeme gereÄ&#x;ini ortaya çĹkarÄąyor. Patentlerin belirli firmalarda toplandÄąÄ&#x;Äą gĂśz ĂśnĂźne alÄąndÄąÄ&#x;Äąnda çeĹ&#x;itli alanlarda alternatifi yok edilmiĹ&#x; tek ĂźrĂźn, tek firma birleĹ&#x;imi bize bir yerlerden tanÄądÄąk gelebilir. Mesela saÄ&#x;lÄąk için gerekli olan ilaçlarÄąn belirli firmalarÄąn elinde olmasÄą ve firmalarÄąn dilediÄ&#x;i fiyattan saÄ&#x;lÄąk hakkÄąnÄą satÄąyor olmasÄąyla bu durum arasÄąnda ki benzerlik dikkatinizi çekti mi?

GDOâ&#x20AC;&#x2122;nun ĂźrĂźnleri tek tipleĹ&#x;tirmesi baĹ&#x;ka bir sorunu daha ortaya çĹkarÄąyor. GDOâ&#x20AC;&#x2122;lu ĂźrĂźnlerin Ăźretilmeye baĹ&#x;lanmasÄąyla beraber bu ĂźrĂźnleri geliĹ&#x;tiren firmalar Ăźretilen genlerin ve dolayÄąsÄąyla ĂźrĂźnlerin patent hakkÄąnÄą almaya baĹ&#x;ladÄąlar. 2000 yÄąlÄą rakamlarÄąna gĂśre; dĂźnyada beĹ&#x; yĂźz binden fazla gene patent verildi. KĂźresel Ăślçekte Ăźretilen mÄąsÄąr, patates, soya, buÄ&#x;day bitkileri Ăźzerinde 132 patent bulunuyor. Bundan ne çĹkacak yahu topu topu 132 bitkide pa-

71C  - -  '1 $ D9 Buraya kadar GDOâ&#x20AC;&#x2122;larÄąn ekonomik ve çevresel sakÄąncalarÄąna deÄ&#x;indik; peki bu GDOâ&#x20AC;&#x2122;larÄąn saÄ&#x;lÄąÄ&#x;ÄąmÄąza etkileri olabilir mi? GDOâ&#x20AC;&#x2122;lĂź ĂźrĂźnler ABD gibi Ăźlkelerde belirli araĹ&#x;tÄąrmalarÄąn ardÄąndan piyasaya sĂźrĂźlĂźyor. Bu araĹ&#x;tÄąrmalarda ĂźrĂźnĂźn her tĂźrlĂź yararÄą, zararÄą araĹ&#x;tÄąrÄąlÄąyor ardÄąndan ĂźrĂźnĂźn piyasaya sĂźrĂźlĂźp sĂźrĂźlmeyeceÄ&#x;i kararlaĹ&#x;tÄąrÄąlÄąyor. Ă&#x2013;rneÄ&#x;in, Brezilya fÄąndÄąÄ&#x;ÄąnÄąn bir genine sahip olan GDOâ&#x20AC;&#x2122;lu soya fasulyeleri alerjiye ve

13.04.2010 07:00:34


alerji sebepli ĂślĂźmlere sebep olacaÄ&#x;Äą gerekçesiyle satÄąĹ&#x;a sunulmadan yok edilmiĹ&#x;. AraĹ&#x;tÄąrmalarÄąn belirli bir kurallar dizisi içinde ve doÄ&#x;ru yapÄąlmasÄą durumunda GDOâ&#x20AC;&#x2122;lu ĂźrĂźnler saÄ&#x;lÄąÄ&#x;ÄąmÄąz için hiçbir tehtit oluĹ&#x;turmuyor gibi gĂśzĂźkĂźyor. Fakat bu noktada da Ăźlkelerin oluĹ&#x;turacaÄ&#x;Äą yasal mevzuat ve bu yasal mevzuatÄąn sermaye gßçleri tarafÄąndan aĹ&#x;ÄąlÄąp aĹ&#x;ÄąlamayacaÄ&#x;Äą sorusu gĂźndeme geliyor. TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de konuyla ilgili bir dĂźzenleme bulunmamakta. Yani TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de saÄ&#x;lÄąÄ&#x;ÄąmÄąz açĹkça tehlikede. Peki yasal dĂźzenleme yapÄąldÄąktan sonra saÄ&#x;lÄąÄ&#x;ÄąmÄąz tam anlamÄąyla gĂźvende diyebilir miyiz? Sermaye gßçlerinin hakemli bilimsel dergiler içinde bile yĂśnlendirici etkisinin bulunduÄ&#x;u gĂźnĂźmĂźzde bunu sĂśylemek zor. GDOâ&#x20AC;&#x2122;lu ĂźrĂźnlerin alerji yapmasÄą, vĂźcudumuzdaki bakterileri gßçlendirmesi gibi ihtimalleri barÄąndÄąrdÄąÄ&#x;ÄąnÄą bilmemiz de Ăśnemli.

7169 GDOâ&#x20AC;&#x2122;nun ortaya çĹkÄąĹ&#x;Äąnda belirttiÄ&#x;im gibi GDO çalÄąĹ&#x;malarÄą saÄ&#x;lÄąk ve besin Ăźretimi alanÄąndaki sorunlarÄą çÜzmeyi hedefler. Besin Ăźretiminde verimi arttÄąrarak açlÄąÄ&#x;a çare ol-

mayÄą ĂśnĂźne bir hedef olarak koyan GDO çalÄąĹ&#x;malarÄąnÄą deÄ&#x;erlendirirken açlÄąÄ&#x;Äąn sebeplerini ve bu sorunun Ăźstesinden hangi yĂśntemlerle gelinebileceÄ&#x;ini dĂźĹ&#x;Ăźnmek gerekiyor. ABDâ&#x20AC;&#x2122;nin 2010 askeri bĂźtçesi olan 685.1 milyar dolar dĂźnyada açlÄąk sÄąnÄąrÄąnÄąn altÄąnda yaĹ&#x;ayan 400 milyon insanÄą kurtarmak için yeterlidir*. Almanya, Ä°ngiltere, Japonya, Ă&#x2021;in gibi Ăźlkelerin askeri bĂźtçelerini de hesaba kattÄąÄ&#x;ÄąmÄązda karĹ&#x;ÄąmÄąza muazzam bir rakam çĹkÄąyor. Gene ABDâ&#x20AC;&#x2122;de her yÄąl Ăźretilen gÄądanÄąn yĂźzde 20â&#x20AC;&#x2122;sinin çÜpe atÄąldÄąÄ&#x;ÄąnÄą biliyoruz. Ä°ngiltereâ&#x20AC;&#x2122;de çÜpe atÄąlan gÄądanÄąn 20 milyar dolar tutarÄąnda olduÄ&#x;u tahmin ediliyor. 2009 Ekimâ&#x20AC;&#x2122;inde Ä°ngiliz Guardian gazetesinde yayÄąnlanan bir habere gĂśre ABD ve Ä°ngiltereâ&#x20AC;&#x2122;deki gÄąda ziyanÄą dĂźnyadaki tĂźm açlarÄą doyurabilecek seviyeye eriĹ&#x;miĹ&#x; durumda. Bu verilerin ÄąĹ&#x;ÄąÄ&#x;Äąnda doÄ&#x;anÄąn dengesiyle oynanarak Ăźretilen GDOâ&#x20AC;&#x2122;lu ĂźrĂźnleri açlÄąÄ&#x;a çare bulmak amacÄąyla kullan-

ig_22_23_v17.indd 11

manÄąn ne kadar gerekli olduÄ&#x;unu dĂźĹ&#x;Ăźnmek gerekiyor. GDO çalÄąĹ&#x;malarÄąnÄą savunanlar GDOâ&#x20AC;&#x2122;lu ĂźrĂźnlerin yabanÄąl otlar, zararlÄą bĂścekler gibi Ăźretim sorunlarÄąna karĹ&#x;Äą bir silah olabileceÄ&#x;ini belirtiyorlar. Biyoteknolojinin tarÄąm alanÄąnda yarar saÄ&#x;layacaÄ&#x;Äą Ĺ&#x;Ăźphe gĂśtĂźrmez bir gerçektir; fakat GDOâ&#x20AC;&#x2122;larla ilgili denetimlerin aksamasÄą durumunda felaketlerle karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;Äąlabir. Bu felaketlere bazÄą hedef olmayan canlÄą tĂźrlerinin yok olmasÄą ve doÄ&#x;al dengenin bozulmasÄą, aktarÄąlan genlerin insan organizmasÄąnda bĂźyĂźk sorunlara yol açmasÄąnÄą Ăśrnek gĂśsterebiliriz. GDOâ&#x20AC;&#x2122;nun birim tarla baĹ&#x;Äąna Ăźretimi arttÄąracaÄ&#x;Äą iddasÄą aynÄą zamanda tarÄąm alanlarÄąnÄąn azaldÄąÄ&#x;Äą gerçeÄ&#x;ini kendine dayanak haline getirmiĹ&#x;tir. Peki tarÄąm alanlarÄąnÄąn neden azaldÄąÄ&#x;Äą Ăźzerinde kafa yormak ve tarÄąm alanlarÄąnÄąn azalmasÄąnÄą engellemek daha doÄ&#x;ru ve doÄ&#x;al bir çÜzĂźm olmayacak mÄądÄąr?

bilmek içinâ&#x20AC;?cevabÄąnÄą veriyor. Ă&#x153;stelik KĂźba Cumhuriyeti GDO ile elde ettiÄ&#x;i kazanÄąmÄą zor durumdaki Ăźlkelerle paylaĹ&#x;abileceÄ&#x;ini açĹklÄąyor. Peki bizim Ăźlkemizde durum nedir? Ă&#x153;lkemizde alt sÄąnÄąflandÄąrmalarÄąyla birlikte 37 bin bĂślgeye ĂśzgĂź bitki yetiĹ&#x;mekte. GDO tarÄąmÄą bu bitki zenginliÄ&#x;ini yok edecek. AyrÄąca yĂśnetmeliÄ&#x;in yetersizliÄ&#x;i halkÄąmÄązÄąn yeni hastalÄąklarÄąn pençesine atÄąldÄąÄ&#x;Äą anlamÄąna geliyor. GDOâ&#x20AC;&#x2122;larla ilgili yasa ve yĂśnetmelikler bir an Ăśnce çĹkartÄąlmalÄądÄąr. GDOâ&#x20AC;&#x2122;lu tarÄąm diÄ&#x;er tarÄąm tĂźrlerini etkisi altÄąna aldÄąÄ&#x;Äą ve hakim tĂźr haline geldiÄ&#x;i için GDOâ&#x20AC;&#x2122;lu tarÄąma Ăźlkemizde izin verilmemelidir. TĂźm GDOâ&#x20AC;&#x2122;lu ĂźrĂźnlerin Ăźzerinde GDO vardÄąr ibaresi olmalÄądÄąr. Bu kapsamda GDOâ&#x20AC;&#x2122;lu tarÄąmÄąn yaygÄąn olduÄ&#x;u Ăźlkelerden ithal edilen ĂźrĂźnler Ăśzel denetim altÄąna alÄąnmalÄądÄąr. GDO ile ilgili okullarda, iĹ&#x; yerlerinde ve halka açĹk alanlarda bilgilendirme çalÄąĹ&#x;malarÄą baĹ&#x;latÄąlmalÄądÄąr.

 GDO biyoteknolojinin bir ayaÄ&#x;ÄąnÄą oluĹ&#x;turmakta. Bilimsel geliĹ&#x;meler ve onlarÄąn yararlarÄą tĂźm insanlÄąk için kabul edilir hatta desteklenmesi gereken bir unsurdur; fakat bilimsel geliĹ&#x;me adÄą altÄąnda kapitalistlerin yeni tekeller oluĹ&#x;turmasÄąna, biyolojik zenginliÄ&#x;i, insan saÄ&#x;lÄąÄ&#x;ÄąnÄą para uÄ&#x;runa yok saymalarÄą kabul edilemez. GDOâ&#x20AC;&#x2122;yla ilgili kapitalistlerin dayattÄąÄ&#x;Äą sisteme, canlÄąlar Ăźzerinde patent hakkÄą getirdiÄ&#x;i, biyolojik zenginliÄ&#x;i yok ettiÄ&#x;i, kontrolsĂźz yapÄąldÄąÄ&#x;Äąnda insan saÄ&#x;lÄąÄ&#x;ÄąnÄą tehtit ettiÄ&#x;i için karĹ&#x;Äą durmak gerekiyor. Bu duruĹ&#x; teknoloji karĹ&#x;ÄątlÄąÄ&#x;Äą anlamÄąna gelmez, kapitalist sisteme karĹ&#x;Äą durmanÄąn tutarlÄą bir yansÄąmasÄą olur. Kapitalistlerin bize dayattÄąÄ&#x;Äą GDO sistemine karĹ&#x;Äą bizim için Ăśrnek olacak bir sistem geliĹ&#x;tirilmiĹ&#x;tir. BugĂźn KĂźba Cumhuriyetiâ&#x20AC;&#x2122;nde GDO ve diÄ&#x;er biyoteknolojik geliĹ&#x;meler kullanÄąlmakta. Fakat KĂźbaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn uygulamasÄą bize dayatÄąlan sistemden farklÄą. KĂźbaâ&#x20AC;&#x2122;da hiçbir canlÄą organizma Ăźzerinde patent bulunmuyor. GDO tarÄąmÄą devlet kontrolĂźyle, belirli bir alanda yapÄąlÄąyor ayrÄąca Ulusal BiyogĂźvenlik Merkezi ve TarÄąm BakanlÄąÄ&#x;Äąâ&#x20AC;&#x2122;na baÄ&#x;lÄą Bitki SaÄ&#x;lÄąÄ&#x;Äą BĂślĂźmĂź tarafÄąndan sĂźrekli tetkikler yapÄąlÄąyor. KĂźba halkÄą GDOâ&#x20AC;&#x2122;lu ĂźrĂźnler hakkÄąnda bilgilendirilmekte, halka konuyla ilgili eÄ&#x;itimler verilmekte. AklÄąmÄąza â&#x20AC;&#x153;peki ama KĂźba neden GDO çalÄąĹ&#x;masÄą yĂźrĂźtĂźyor?â&#x20AC;? sorusu gelebilir. KĂźba savunduÄ&#x;u politik hat sebebiyle çeĹ&#x;itli ekonomik baskÄąlarla karĹ&#x;Äą karĹ&#x;Äąya. KĂźba Cumuriyeti â&#x20AC;&#x153;neden GDO?â&#x20AC;? sorusuna, â&#x20AC;&#x153;maruz kaldÄąÄ&#x;ÄąmÄąz ekonomik baskÄąlar karĹ&#x;ÄąsÄąnda ayakta dura-

(E 7   * 6 ( $ 9 MÄąsÄąr, kabak, domates gibi çok kullandÄąÄ&#x;ÄąmÄąz bitkiler ve bunlarÄąn yan ĂźrĂźnlerinde GDO olma ihtimali bulunmaktadÄąr. Yukarda sunulan bilgiler ÄąĹ&#x;ÄąÄ&#x;Äąnda GDOâ&#x20AC;&#x2122;lu ĂźrĂźn kullanmak istemeyenler emin olamadÄąklarÄą ĂźrĂźnler hakkÄąnda www.adalet.gov.tr/gercek.doc adresindeki baĹ&#x;vuru formuyla bilgi edinme hakkÄąnÄą kullanabilir.

*ABD Askeri BĂźtçesiâ&#x20AC;&#x2122;nin 2009 açlÄąk sÄąnÄąrÄą verileriyle bĂślĂźnmesi sonucu hesaplanmÄąĹ&#x;tÄąr.

 E http://www.gdoyahayir.org/ http://students.sabanciuniv.edu/ cemmeydan/GDO/index. php?option=com_cont ent&task=view&id= 100&Itemid=118 http://www. pugwash.org/ reports/ees/ cuba2004/03%20 Pugwash/02_ Rebecca.pdf

Ó? ' :!6

13.04.2010 07:00:34


TEKEL

< 4 -  F 4  &GHB-08 Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;da bir kÄąĹ&#x; gĂźnĂź. Hava çok soÄ&#x;uk. TEKEL iĹ&#x;çisi kadÄąnlarÄąn çadÄąrÄą ise sÄąmsÄącak. Emeklerine olan saygÄąlarÄą, Ăźretimden gelen gßçlerine olan inançlarÄą ÄąsÄątÄąyor direniĹ&#x; çadÄąrÄąnÄą. Ne hĂźkĂźmetin tehdidi ne de zor koĹ&#x;ullar onlarÄąn mĂźcadelelerine olan inancÄąnÄą etkiliyor. Erkek iĹ&#x;çilerle el ele, omuz omuza ekmek ve suyu paylaĹ&#x;arak, sÄąnÄąf mĂźcadelesini sĂźrdĂźrĂźyorlar. Biz de yaptÄąÄ&#x;ÄąmÄąz bu sĂśyleĹ&#x;iyle tarihe tanÄąklÄąk ediyoruz.

Arzu GĂźneĹ&#x;: Otuz dokuz yaĹ&#x;ÄąndayÄąm ve bir çocuÄ&#x;um var. Benim gibi tekel iĹ&#x;çisi olan Yasemin Ă&#x2021;elenk ve HĂźsniye Bayrak ile Ä°zmirâ&#x20AC;&#x2122;den geldik. AynÄą çadÄąrda kalÄąyoruz. Ä°lerici Gençlik: Ne kadar sĂźredir TEKEL de çalÄąĹ&#x;Äąyorsunuz, hangi illerde ve bĂślĂźmlerde çalÄąĹ&#x;tÄąnÄąz? Berrin: Ben 1998â&#x20AC;&#x2122;den buyana TEKELâ&#x20AC;&#x2122;de çalÄąĹ&#x;Äąyorum. Hatay Yaprak TĂźtĂźn Ä°Ĺ&#x;letmesiâ&#x20AC;&#x2122;nde iĹ&#x;e baĹ&#x;ladÄąm, bunu sÄąrayla Adana Sigara FabrikasÄą, Hatay TEKEL BaĹ&#x;mĂźdĂźrlĂźÄ&#x;Ăź ve Hatay Yaprak TĂźtĂźn Ä°Ĺ&#x;letmesi takip etti. KÄąsacasÄą bĂślgede yer alan tĂźm TEKEL birimlerinde ve bĂślĂźmlerinde çalÄąĹ&#x;tÄąrÄąldÄąm. Arzu: 20 yÄąldÄąr TEKELâ&#x20AC;&#x2122;de çalÄąĹ&#x;Äąyorum. Ä°zmir ve Manisa Yaprak TĂźtĂźn Ä°Ĺ&#x;letmeleriâ&#x20AC;&#x2122;nde yaprakta satÄąĹ&#x;ta ve genel mĂźdĂźrlĂźkte çalÄąĹ&#x;tÄąm. HĂźsniye: Ä°zmir BalatçĹk TĂźtĂźn Ä°Ĺ&#x;letmesiâ&#x20AC;&#x2122;nde sÄąyÄąrmada çalÄąĹ&#x;Äąyordum daha sonra laboratuvarda çalÄąĹ&#x;tÄąm.

Ä°lerici Gençlik: Kendinizi tanÄątÄąr mÄąsÄąnÄąz? Berrin AĹ&#x;Äąk: AdÄąm Berrin AĹ&#x;Äąk, kÄąrk yaĹ&#x;ÄąndayÄąm ve yirmi yaĹ&#x;Äąnda bir çocuk annesiyim, eĹ&#x;imden ayrÄąldÄąm. Tek baĹ&#x;Äąma hayat mĂźcadelesi veriyorum. HataylÄąyÄąm ve buraya Hatayâ&#x20AC;&#x2122;dan geldim. Emine AtlaĹ&#x;: Ben de Emine AtlaĹ&#x;, iki çocuÄ&#x;umla buraya Ä°skenderun tekel deposunda çalÄąĹ&#x;an eĹ&#x;ime destek olmak için geldim. Ă&#x2021;ocuklar son bir hafta okula gitmek istemediler, dayanamadÄąk onlarla, kalkÄąp geldik.

Yasemin: Ben on yedi yÄąl TEKELâ&#x20AC;&#x2122;de sÄąyÄąrmada çalÄąĹ&#x;tÄąm. Ä°lerici Gençlik: KadÄąnlar her bĂślĂźmde çalÄąĹ&#x;abiliyorlar mÄą? Berrin: KadÄąn iĹ&#x;çiler iĹ&#x;leme ve imalat kÄąsÄąmlarÄąnda çalÄąĹ&#x;Äąyorlar, buralarda sÄąyÄąrma , balyalama ve taĹ&#x;Äąma iĹ&#x;lerini yapÄąyorlar. Balyalama elle ve makine ile yapÄąlÄąyor. TĂźtĂźnĂźn bakÄąmÄą, ilaçlanmasÄą, depolanmasÄą ve nakliye iĹ&#x;lerinde erkekler çalÄąĹ&#x;Äąyor.

Arzu: Ä°malatÄą yapanlar kadÄąnlar, erkekler bunun hamallÄąÄ&#x;ÄąnÄą yapÄąyorlar. SÄąyÄąrma ve tongalama (baskÄąlama) iĹ&#x;leri daha aÄ&#x;Äąr ve biz yirmi yÄąl bu iĹ&#x;lerde çalÄąĹ&#x;tÄąk. Ä°lerici Gençlik: Ă&#x2013;zellikle direnen TEKEL kadÄąn iĹ&#x;çi sayÄąsÄą dikkatimizi çekiyor. Fabrikada çalÄąĹ&#x;an kadÄąn iĹ&#x;çi oranlarÄą nasÄąl, çok kadÄąn çalÄąĹ&#x;Äąyor mu? Berrin: KadÄąn iĹ&#x;çi sayÄąsÄą daha fazla olduÄ&#x;u için durum bĂśyle aslÄąnda. Ă&#x153;retimi kadÄąn iĹ&#x;çiler yapÄąyor bu yĂźzden fazlayÄąz; ama buraya gelmeyen arkadaĹ&#x;larÄąmÄązÄąn sayÄąsÄą da az deÄ&#x;il. Arzu: BazÄą illerde kadÄąn sayÄąsÄą fazla ama sayÄąlarÄąnÄąn eĹ&#x;it olduÄ&#x;u yerlerde var bu her yerde aynÄą deÄ&#x;il imalat ve depo oranlarÄąna gĂśre deÄ&#x;iĹ&#x;iyor. Ä°lerici Gençlik: Fabrikada kadÄąn iĹ&#x;çi olarak ne gibi sorunlarla karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;Äąyorsunuz, bunlarla nasÄąl baĹ&#x;a çĹkÄąyorsunuz? Yasemin: GĂźnde ortalama 8-9 arasÄąnda balya yapabilen bir iĹ&#x;çiden 15 balya çĹkarmasÄą bekleniyor. Bu insan gĂźcĂźnĂź aĹ&#x;an bir Ĺ&#x;ey ve biz bunlarÄą yetiĹ&#x;tirmek için molalarda dahi çalÄąĹ&#x;mak zorunda kalÄąyorduk. SÄąyÄąrmada çalÄąĹ&#x;tÄąÄ&#x;ÄąmÄąz için çok fazla tĂźtĂźn tozuna maruz kalÄąyorduk ve hepimizde meslek hastalÄąklarÄą var. Ben bronĹ&#x;it oldum bu iĹ&#x;te. AĹ&#x;ÄąrÄą sÄącak ve tozlu bir ortamda yÄąllarca çalÄąĹ&#x;tÄąk kronik hastalÄąklarÄąmÄąz var bizim. Bel fÄątÄąÄ&#x;Äą olanlarÄąn sayÄąsÄą da fazla çßnkĂź aÄ&#x;Äąr balyalarÄą taĹ&#x;Äąyoruz. Sinir sÄąkÄąĹ&#x;malarÄą ve boyun fÄątÄąÄ&#x;Äą baĹ&#x;lÄąca saÄ&#x;lÄąk sorunlarÄąmÄąz arasÄąnda. Arzu: Fabrikada sorunlarla baĹ&#x; etmek için hiç birlikte hareket etmedik bu gĂźne kadar. Ä°Ĺ&#x;lerin yoÄ&#x;unluÄ&#x;u birbirimizle yakÄąn iliĹ&#x;ki kurmamÄąz ĂśnĂźndeki engellerin baĹ&#x;Äąnda geliyordu. Herkes iĹ&#x;ini yapabiliyordu ancak, sonra da evlerimize dĂśnĂźyorduk. Yasemin: Bir araya gelemiyorduk, molalarda dahi çalÄąĹ&#x;Äąyorduk çoÄ&#x;unlukla, eksperlerin de Ăźzerimizde yoÄ&#x;un baskÄąsÄą vardÄą. Hele son zamanlarda idarenin baskÄąsÄą daha da arttÄą. Elimizde tĂźtĂźn varken bitirelim nasÄąlsa Ăśzelle-

2 ig_22_23_v17.indd 12

13.04.2010 07:00:3


TEKEL

niyorlar. Sizler gibi hayatlarĹna sahip çĹksĹnlar. Bizler sizlerin hakkĹnĹ Üdeyemeyiz. Sizlerden çok bßyßk destek gÜrßyoruz.

Ĺ&#x;ecek diyorlardÄą. Bir yÄąlda bitirilecek iĹ&#x;leri biz dĂśrt ayda bitirdik. Ä°lerici Gençlik: BugĂźn burada her tĂźrlĂź zorlu Ĺ&#x;arta elinizden geldiÄ&#x;ince gĂśÄ&#x;Ăźs gererek, Ăśnemli bir dayanÄąĹ&#x;ma ve birlik gĂśsteriyor, hepimize umut oluyorsunuz. Peki, fabrikadaki durum nasÄąldÄą, Ăśzellikle kadÄąn iĹ&#x;çilerin iliĹ&#x;kilerinde benzer bir dayanÄąĹ&#x;ma var mÄąydÄą? Berrin: Yoktu aslÄąnda. Birlikte hareket etmiyorduk çalÄąĹ&#x;Äąrken. Biz birbirimizi burada tanÄądÄąk, burada yakÄąnlaĹ&#x;tÄąk arkadaĹ&#x;larla, biz de burada ĂśÄ&#x;reniyoruz birçok Ĺ&#x;eyi. Biz yolun sonuna geldik, fabrikalarÄąmÄąz kapatÄąldÄą bitirdiler yani. Ä°Ĺ&#x;te o an toplanÄąp geldik, fark etmediÄ&#x;imiz birçok Ĺ&#x;eyi gĂśrĂźyoruz burada. Arzu: Biz de bir araya gelemiyorduk. Ă&#x2021;ok azÄąmÄąz beraber hareket ediyordu. Bunda en bĂźyĂźk etken çalÄąĹ&#x;manÄąn yoÄ&#x;unluÄ&#x;u aslÄąnda. Ä°Ĺ&#x;ten çĹkÄąnca da eve gidip dinlenmek istiyorsun doÄ&#x;al olarak.

HĂźsniye: Biz buraya 4Câ&#x20AC;&#x2122;ye karĹ&#x;Äą olduÄ&#x;umuz için geldi k; ama burada iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄą dĂźĹ&#x;manÄą bir sistemle karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;tÄąk ve Ĺ&#x;u an yaĹ&#x;adÄąÄ&#x;ÄąmÄąz bir sÄąnÄąf savaĹ&#x;ÄąmÄądÄąr, 4C deÄ&#x;il. AramÄązda â&#x20AC;&#x153;tarikatçĹ direniĹ&#x;çi oldumâ&#x20AC;? diyenler de var. Bir Ĺ&#x;eyleri fark etmeye baĹ&#x;lamalarÄą bizi çok mutlu ediyor. karĹ&#x;ÄąlÄąyoruz, bunlarÄąn ciddi mali kĂźlfeti var. Birçok dernek ve sendika yemek getiriyor tabii onlarÄą inkar edemeyiz. Geceleri de buradayÄąz battaniyelerimiz var kÄąvrÄąlÄąp uyuyoruz. Bazen de ĂśÄ&#x;renci evlerinde ya da sendikalarda uyuyoruz. Sizin dernekte de kaldÄąk biz. Arzu: Burada maddi manevi desteÄ&#x;e ihtiyacÄąmÄąz var. Buraya gelmek için rapor aldÄąk ama bakanlÄąk rapor paralarÄąmÄązÄą ikinci bir emre kadar durdurdu. Bu yĂźzden ekonomik sÄąkÄąntÄąlarÄąmÄąz var. Ă&#x2021;adÄąrlar çok zor, bu soÄ&#x;ukta hasta olduk, ben on iki iÄ&#x;ne yedim. Regl dĂśnemlerimiz çok daha sancÄąlÄą oluyor. Bizler burada insanlÄąk dÄąĹ&#x;Äą koĹ&#x;ullarda hep beraber direnmeye çalÄąĹ&#x;Äąyoruz. Ä°lerici Gençlik: Ankara sĂźreci boyunca yaĹ&#x;ama bakÄąĹ&#x;ÄąnÄązda ne gibi bir deÄ&#x;iĹ&#x;iklik oldu, direniĹ&#x; sĂźrecinde neler ĂśÄ&#x;rendiniz?

Ä°lerici Gençlik: Ankara TEKEL direniĹ&#x;i sĂźrecinde kadÄąn iĹ&#x;çi olarak ne gibi sorunlarla karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;tÄąnÄąz, ihtiyaçlarÄąnÄązÄą nasÄąl gideriyorsunuz?

Emine: Biz burada varlÄąÄ&#x;Äą da yokluÄ&#x;u da beraber gĂśÄ&#x;Ăźslemeyi ĂśÄ&#x;reniyoruz. YalnÄąz ailelerimizle deÄ&#x;il diÄ&#x;er tĂźm iĹ&#x;çilerle beraber. EĹ&#x;imi yalnÄąz gĂśndermedim ya bizle ya hiç dedim ve çocuklarla yaklaĹ&#x;Äąk on gĂźndĂźr burada çadÄąrdayÄąz. Ă&#x2021;ocuklarda hayatÄą ĂśÄ&#x;reniyor. HakkÄąnÄą aramazsa kimse kÄąlÄąnÄą kÄąpÄąrdatmaz, haklarÄą için mĂźcadele etmeyi ĂśÄ&#x;re-

Bu gĂźne kadar verilen mĂźcadelenin deÄ&#x;erini daha iyi anlamaya baĹ&#x;lÄąyorsun. Bu bir sÄąnÄąf savaĹ&#x;ÄąmÄą bu gerçeÄ&#x;i kavrÄąyorsun, burada bir dayatma var ve biz buna karĹ&#x;Äą duruyoruz. Direne direne kazanacaÄ&#x;Äąz. Bundan Ăśnce 1 MayÄąsâ&#x20AC;&#x2122;a onlar katÄąlÄąrken artÄąk yĂźzler katÄąlacaktÄąr. Ä°lerici Gençlik: Son olarak her gĂźn birçok ilerici, devrimci genç destek için yanÄąnÄązda yer alÄąyor, iĹ&#x;çi - ĂśÄ&#x;renci birliÄ&#x;i sizin için ne ifade ediyor? Berrin: BaĹ&#x;tan beri bize en çok destek olan siz gençler oldunuz. Elinizden geldiÄ&#x;ince bize her konuda yardÄąmcÄą oldunuz. Marjinal guruplar diyorlar televizyonda sizlere, burada marjinal olan bizi bu soÄ&#x;ukta bekletenlerdir. Her zaman çok dikkatli davrandÄąnÄąz, asla bir Ĺ&#x;eyi dayatmadÄąnÄąz, sabahlara kadar uyumadan yanÄąmÄązda oldunuz, bu bizleri gßçlendiren bir Ĺ&#x;ey. BirçoÄ&#x;u ya bunlarmÄąĹ&#x; bize sahip çĹkan, hani nerde diÄ&#x;erleri diyorlar. Her Ĺ&#x;ey için çok teĹ&#x;ekkĂźr ediyoruz sizlere.

Ó? 4E 'JB!6 Ó? K- FE7 '",6'J

Berrin: Ă&#x2013;zellikle soÄ&#x;uk Ăśnemli bir sÄąkÄąntÄąydÄą; ancak oturma eyleminin ikinci gĂźnĂź itibariyle çadÄąrlar kuruldu. Varillerde ateĹ&#x; yakÄąyorduk, birkaç gĂźn Ăśnce de soba kurduk çadÄąrda bu Ĺ&#x;ekilde ÄąsÄąnÄąyoruz. Ara sÄąra rĂźzgar çĹkÄąnca dumana boÄ&#x;uluyoruz ama buna bile razÄąyÄąz, hakkÄąmÄązÄą almadan bir yere gitmeyeceÄ&#x;iz. Tuvaletleri sormayÄąn, TĂźrk-Ä°Ĺ&#x; sadece alt kattakileri kullanmamÄąza izin veriyor bu da yeterli deÄ&#x;il tabii, temizlik yok sĂźrekli tÄąkanÄąyor tuvaletler. KalabalÄąk olunca erkekler tuvaletini dahi kullanmak zorunda kalÄąyoruz. Oraya sÄąvÄą sabun koymuyorlar bir sabun koymuĹ&#x;lar oraya oda yere dĂźĹ&#x;Ăźyor vs. yani kÄąsacasÄą gitmemiz için her Ĺ&#x;eyi deniyorlar. Bazen dÄąĹ&#x;arÄąda kalÄąyoruz yaÄ&#x;murda ÄąslanÄąyoruz, hastalanÄąp bayÄąlanlar oluyor. Ă&#x153;st baĹ&#x; kalmÄąyor, giysi satÄąn almak durumunda kalÄąyoruz. Ă&#x2021;oÄ&#x;unlukla yemeÄ&#x;i kendimiz

3 ig_22_23_v17.indd 13

13.04.2010 07:00:3


TEKEL

7?67?6,J'6, 7?6B', TĂźm Ä°lerici Gençlik DerneÄ&#x;i Ăźyeleri, Tek GÄąda-Ä°Ĺ&#x; SendikasÄą Ăźyesi TEKEL iĹ&#x;çisini mĂźcadelesinde yalnÄąz bÄąrakmadÄą. Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;dan Ä°stanbulâ&#x20AC;&#x2122;a, Ä°zmirâ&#x20AC;&#x2122;den Mersinâ&#x20AC;&#x2122;e, Kastamonuâ&#x20AC;&#x2122;dan Bergamaâ&#x20AC;&#x2122;ya kadar TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin dĂśrt bir yanÄąnda TEKEL iĹ&#x;çileri için yapÄąlan tĂźm eylemlere destek vererek onlarÄąn bu onurlu mĂźcadelelerinde yanlarÄąndaydÄą. â&#x20AC;&#x153;Yolumuz iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn yoludur!â&#x20AC;? Ĺ&#x;iarÄąyla yĂźrĂźyen ilerici gençler sÄąnÄąf saflarÄąndaydÄą.

"' '#,4*&5 4 4 D) ' TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin dĂśrt bir yanÄąndan gelen binlerce TEKEL iĹ&#x;çisi 15 AralÄąk 2009â&#x20AC;&#x2122;da Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;da toplandÄą. TEKELâ&#x20AC;&#x2122;in ĂśzelleĹ&#x;tirilmesine karĹ&#x;Äą toplanan iĹ&#x;çiler, 16 AralÄąk 2009â&#x20AC;&#x2122;da Ankara AKP Genel Merkezi yakÄąnÄąnda ve Abdi Ä°pekçi ParkÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda yaptÄąklarÄą eylemlerle direniĹ&#x;e devam edeceklerini açĹkladÄąlar. Abdi Ä°pekçi ParkÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda bulunan iĹ&#x;çiler ĂśÄ&#x;le saatlerinde, AKP Genel Merkezi ĂśnĂźnde bekleyen arkadaĹ&#x;larÄąna destek olmak için yanlarÄąna gitmek istedi. Ancak polis biber gazÄą ve copla iĹ&#x;çilere saldÄąrdÄą. Polisin saldÄąrÄąsÄą sonucunda 2 iĹ&#x;çi kalp krizi geçirdi.

geliĹ&#x;meleri deÄ&#x;erlendirmek Ăźzere 23 AralÄąk 2009â&#x20AC;&#x2122;da bir toplantÄą dĂźzenledi. ToplantÄą sonunda bir açĹklama gerçekleĹ&#x;tiren TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E; Genel BaĹ&#x;kanÄą Mustafa Kumlu, sĂźrekli eylem kararÄą aldÄąklarÄąnÄą açĹkladÄą. Cuma gĂźnĂźnden itibaren dĂśrt hafta boyunca her cuma gĂźnĂź konfederasyonun ĂśrgĂźtlĂź olduÄ&#x;u tĂźm iĹ&#x;yerlerinde bir saatlik iĹ&#x; bÄąrakma eylemi yapacaklarÄąnÄą ve her hafta iĹ&#x; bÄąrakma eyleminin bir saat arttÄąrÄąlacaÄ&#x;ÄąnÄą duyurdu. AlÄąnan mĂźcadele kararÄą, TEKEL iĹ&#x;çileri tarafÄąndan coĹ&#x;kuyla karĹ&#x;ÄąlandÄą. Ne var ki sonraki gĂźnlerde TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E; yĂśnetimi bu eylem kararÄąnÄąn arkasÄąnda durmadÄą.

bu zorluklarÄąn Ăźstesinden nasÄąl geldiklerini paylaĹ&#x;tÄą.

â&#x20AC;&#x153;ArtÄąk kaybedecek bir Ĺ&#x;eyimiz kalmadÄą!â&#x20AC;? Ä°zmirli AyĹ&#x;e Abla: â&#x20AC;&#x153;Bizler arkadaĹ&#x;larÄąmÄązÄąn iĹ&#x;lerine son verildiÄ&#x;inde bu 4/Câ&#x20AC;&#x2122;nin ne illet bir Ĺ&#x;ey olduÄ&#x;unu anladÄąk. Biz ĂśzlĂźk haklarÄąmÄązÄą kaybetmek istemiyoruz. Evimiz, çocuklarÄąmÄąz için buradayÄąz. DireniĹ&#x;e baĹ&#x;layÄąnca Ăśzellikle gençlerin de desteÄ&#x;iyle gĂźcĂźmĂźzĂźn farkÄąna vardÄąk. Bu yĂźzden on iki gĂźndĂźr buradayÄąz.â&#x20AC;? dedi.

?5-)"' '#,4*  

,)&),4*  TEKELâ&#x20AC;&#x2122;e baÄ&#x;lÄą fabrikalarÄąn kapatÄąlmasÄą ve iĹ&#x;ten atma saldÄąrÄąsÄąna karĹ&#x;Äą ĂśzlĂźk haklarÄąyla kamuya geçmek isteyen iĹ&#x;çiler 17 AralÄąk 2009â&#x20AC;&#x2122;da Abdi Ä°pekçi ParkÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda toplandÄą. AtatĂźrk BulvarÄąâ&#x20AC;&#x2122;na çĹkÄąp yolu trafiÄ&#x;e kapatmak isteyen emekçilere polis mĂźdahale etti.

"' '#,4* - Ä°lerici, devrimci kurumlar 18 AralÄąk 2009â&#x20AC;&#x2122;da TEKEL iĹ&#x;çilerinin TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E; Genel Merkezi ĂśnĂźndeki direniĹ&#x;lerine destek için yĂźrĂźdĂź. TEKEL iĹ&#x;çileri de ilericileri, devrimcileri alkÄąĹ&#x;larla, sloganlarla karĹ&#x;ÄąladÄą.

"?J L, C'  TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E; BaĹ&#x;kanlar Kurulu Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;da bulunan TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E; Genel Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nde TEKEL iĹ&#x;çilerinden, Ä°tfaiye iĹ&#x;çilerine kadar yaĹ&#x;anan

ig_22_23_v17.indd 14

23 AralÄąk 2009â&#x20AC;&#x2122;da Ankara Ă&#x153;niversitesi Dil Tarih ve CoÄ&#x;rafya FakĂźltesi ve Cebeci KampĂźsĂź, Hacettepe Ă&#x153;niversitesi Beytepe KampĂźsĂź ĂśÄ&#x;rencileri, â&#x20AC;&#x153;TEKEL iĹ&#x;çisi yalnÄąz deÄ&#x;ildir!â&#x20AC;? diyerek iĹ&#x;çileri ziyaret etti.

, $  C "' '#,4* ' ( TEKEL iĹ&#x;çilerine destek vermek için 25 AralÄąk 2009â&#x20AC;&#x2122;da toplanan, aralarÄąnda KESK, TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E;â&#x20AC;&#x2122;e ve DÄ°SKâ&#x20AC;&#x2122;e baÄ&#x;lÄą sendikalar ve birçok demokratik kitle ĂśrgĂźtĂźnĂźn de bulunduÄ&#x;u iki bine yakÄąn emekçi AKP ilçe binasÄąna yĂźrĂźdĂź.

"' '#,4*"?DL,7CN ' 26 AralÄąk 2009â&#x20AC;&#x2122;da TEKEL iĹ&#x;çileri TĂ&#x153;M-Ä°GD Ankara Ĺ&#x17E;ubesiâ&#x20AC;&#x2122;ni ziyaret etti. Son derece sÄącak bir Ĺ&#x;ekilde geçen ziyarette iĹ&#x;çiler ilerici gençlere nasÄąl direniĹ&#x; kararÄą aldÄąklarÄąnÄą, direniĹ&#x; sÄąrasÄąnda ne gibi zorluklarla karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;tÄąklarÄąnÄą ve

â&#x20AC;&#x153;Sendika biziz!â&#x20AC;? Manisaâ&#x20AC;&#x2122;da çalÄąĹ&#x;an Arzu ise Ĺ&#x;Ăśyle diyor: â&#x20AC;&#x153;Bizi buraya getiren sendika deÄ&#x;ildi, onlarÄą buraya getiren biziz. Biz hep sorduk â&#x20AC;&#x2DC;ne zaman eyleme gidiyoruzâ&#x20AC;? diye. DireniĹ&#x;in bu kadar sĂźreceÄ&#x;ini bilselerdi hĂźkĂźmetle karĹ&#x;Äą karĹ&#x;Äąya kalmamak için getirmezlerdi bizleri buraya. AslÄąnda bu kadar sĂźreceÄ&#x;ini biz de tahmin etmiyorduk; ama birlik ve dayanÄąĹ&#x;ma ile bu gĂźne geldik. DolayÄąsÄąyla sendika bizi muhatap almadan yapamaz. Ă&#x2021;ĂźnkĂź sendika biziz!â&#x20AC;? dedi.

â&#x20AC;&#x153;Ä°Ĺ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn bayramÄąydÄą, katÄąlacaktÄąk tabiiâ&#x20AC;? Ä°zmirâ&#x20AC;&#x2122;den gelen Zeynel Abi ise â&#x20AC;&#x153;Bundan beĹ&#x; yÄąl Ăśnce 1 MayÄąsâ&#x20AC;&#x2122;a katÄąlmÄąĹ&#x;tÄąk. Bin kiĹ&#x;ilik fabrikadan yirmi kiĹ&#x;i katÄąlmÄąĹ&#x;tÄą. Ä°Ĺ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn bayramÄąydÄą, katÄąlacaktÄąk tabii. KatÄąldÄąÄ&#x;ÄąmÄąz

13.04.2010 07:00:3


TEKEL

sayÄąda ilerici, devrimci kurum ve sendika da destek verdi. Binlerce kiĹ&#x;inin katÄąldÄąÄ&#x;Äą basÄąn açĹklamasÄą MecidiyekĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de bulunan AKP il binasÄą ĂśnĂźnde yapÄąldÄą.

için baskÄąlarla karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;tÄąk. Ĺ&#x17E;imdi yumruklarÄą sÄąkÄąlÄą arkadaĹ&#x;larÄąmÄą â&#x20AC;&#x2DC;Ă&#x2013;lmek var dĂśnmek yok!â&#x20AC;&#x2122; derken gĂśrĂźnce â&#x20AC;&#x2DC;BeĹ&#x; yÄąl Ăśnce neredeydiniz?â&#x20AC;&#x2122; diyorum. KÄązmÄąyorum tabii ki seviniyorum. Daha bir kararlÄą sÄąkÄąyorum yumruklarÄąmÄą bu kez.â&#x20AC;? ArdÄąndan ekliyor: â&#x20AC;&#x153;Ĺ&#x17E;imdi çenelerini avuçlarÄąnÄąn içine alÄąp nasÄąl yapsak da gĂśndersek bunlarÄą diyorlar. Bizlere kßçßk lokmalar sunacaklar. Bizim bunlara kanmadan ĂśzlĂźk haklarÄąmÄązla iĹ&#x;imize dĂśnmemiz gerek.â&#x20AC;? diye sĂśzlerine devam etti.

"' '#,4*1 'O0 7

â&#x20AC;&#x153;Ä°Ĺ&#x;çi sÄąnÄąfÄą tek bir yumruk gibi ĂśrgĂźtlenirse biz kazanÄąrÄązâ&#x20AC;?

â&#x20AC;&#x153;Bizler grev çadÄąrlarÄąnda yatmÄąĹ&#x; çocuklarÄąz!â&#x20AC;?

Tunceliâ&#x20AC;&#x2122;li Sinan arkadaĹ&#x; ise bir arkadaĹ&#x;ÄąnÄą anlattÄą: â&#x20AC;&#x153;Buraya gelmeden Ăśnce komĂźnistlere, devrimcilere atar tutardÄą. Ĺ&#x17E;imdi içlerinden ayrÄąlmÄąyor. â&#x20AC;&#x2DC;Ne oldu Apo? Sen sevmezdin komĂźnistleriâ&#x20AC;&#x2122; diyoruz. â&#x20AC;&#x2DC;DoÄ&#x;ruyu onlar sĂśylĂźyormuĹ&#x;â&#x20AC;&#x2122; diyor. Milliyetçi gelen komĂźnist gidiyor buradan. Biz sadece TEKEL iĹ&#x;çileri bir arada olunca hĂźkĂźmetin â&#x20AC;&#x2DC;NasÄąl yapsak?â&#x20AC;&#x2122; diye dĂźĹ&#x;ĂźndĂźÄ&#x;ĂźnĂź gĂśrdĂźk. Ĺ&#x17E;imdi â&#x20AC;&#x2DC;HĂźkĂźmeti devirmek zor bir iĹ&#x; deÄ&#x;il herhaldeâ&#x20AC;&#x2122; diyoruz. Ä°Ĺ&#x;çi sÄąnÄąfÄą tek bir yumruk gibi ĂśrgĂźtlenirse biz gerçekten kazanÄąrÄąz.â&#x20AC;?

TĂ&#x153;M-Ä°GD adÄąna, kendisi de iĹ&#x;çi olan Serhat kĂźrsĂźye çĹkarak iĹ&#x;çilerin mĂźcadelesini selamladÄą: â&#x20AC;&#x153;Ä°ki yÄąl Ăśnce 2007â&#x20AC;&#x2122;de Ă&#x2013;zelleĹ&#x;tirme Ä°daresiâ&#x20AC;&#x2122;nin ĂśnĂźnde olduÄ&#x;umuz gibi, bugĂźn de sizinleyiz. Ă&#x2021;ĂźnkĂź bizler de en baĹ&#x;ta iĹ&#x;çi- emekçi çocuklarÄąyÄąz. Fabrika kapÄąlarÄąnda ana-babalarÄąmÄązÄąn çĹkÄąĹ&#x;ÄąnÄą beklemiĹ&#x;, para olmadÄąÄ&#x;Äąnda hastaneye gidememiĹ&#x;, kßçßcĂźk yaĹ&#x;ta çalÄąĹ&#x;mak zorunda kalmÄąĹ&#x;, ekmeÄ&#x;imize el koymasÄąnlar diye grev çadÄąrlarÄąnda yatmÄąĹ&#x; çocuklarÄąz. Bizler iĹ&#x;çi, iĹ&#x;siz, kĂśylĂź, ĂśÄ&#x;renci gençliÄ&#x;iz. Biliyoruz ki gelecek gĂźzel gĂźnler iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn ellerinden doÄ&#x;acak. Bu yĂźzden â&#x20AC;&#x2DC;Yolumuz iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn yoludur!â&#x20AC;&#x2122; diyoruz. Biz kazanacaÄ&#x;Äąz!â&#x20AC;? dedi.

â&#x20AC;&#x153;AslÄąnda biz kazandÄąk!â&#x20AC;? Vanâ&#x20AC;&#x2122;dan gelen Ferit AÄ&#x;abey ise â&#x20AC;&#x153;AslÄąnda biz kazandÄąk!â&#x20AC;? diyor. Geçirdikleri on iki gĂźn boyunca sÄąnÄąf dayanÄąĹ&#x;masÄąnÄąn ne olduÄ&#x;unu, birlikle mĂźcadele edince nelerin yapÄąlabileceÄ&#x;ini ĂśÄ&#x;rendiklerini sĂśylĂźyor. â&#x20AC;&#x153;Direnen TEKEL iĹ&#x;çisi artÄąk baĹ&#x;ka sorunlara da duyarsÄąz kalmamayÄą ĂśÄ&#x;rendi. â&#x20AC;&#x2DC;KazanacaÄ&#x;Äązâ&#x20AC;&#x2122; diyoruz. Ama bu mĂźcadeleyi kazanamasak da ĂśÄ&#x;rendiklerimizle â&#x20AC;&#x2DC;aslÄąnda biz birçok Ĺ&#x;eyi kazanmÄąĹ&#x;Äązâ&#x20AC;&#x2122; diyoruz. YarÄąn Ä°zmirâ&#x20AC;&#x2122;e, Vanâ&#x20AC;&#x2122;a, Hatayâ&#x20AC;&#x2122;a ve diÄ&#x;er illere yolunuz dĂźĹ&#x;tĂźÄ&#x;Ăźnde kucaklaĹ&#x;acaÄ&#x;ÄąnÄąz, kucaklaĹ&#x;acaÄ&#x;ÄąmÄąz insanlar oldu bu mĂźcadele sayesinde. BugĂźn olmasa da birgĂźn mutlaka kazanacaÄ&#x;Äąz.â&#x20AC;? diyordu.

Ä°lerici gençler de oturma eyleminin baĹ&#x;ladÄąÄ&#x;Äą gĂźnden itibaren iĹ&#x;çilerin yanÄąndaydÄą. Ä°Ĺ&#x;çilere tabure, battaniye, karton ve yakacak saÄ&#x;layan TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;liler, sĂźrekli direniĹ&#x; çadÄąrlarÄąndaydÄą. AdÄąyamanâ&#x20AC;&#x2122;dan, Ä°zmirâ&#x20AC;&#x2122;den, Batmanâ&#x20AC;&#x2122;dan, Samsunâ&#x20AC;&#x2122;dan, Tokatâ&#x20AC;&#x2122;tan, Hatayâ&#x20AC;&#x2122;dan, DiyarbakÄąrâ&#x20AC;&#x2122;dan iĹ&#x;çilerle sohbet ettiler, dostluklar geliĹ&#x;tirdiler. SabahÄąn ilk ÄąĹ&#x;ÄąklarÄąnÄą iĹ&#x;çilerle birlikte karĹ&#x;Äąlayan ilerici gençler, iĹ&#x;çilere sÄącak çorba daÄ&#x;ÄąttÄą.

Ä°stanbul BĂźyĂźkĹ&#x;ehir Belediyesi ĂśnĂźnde 5 Ocak 2010â&#x20AC;&#x2122;da Ä°stanbul Ä°tfaiyesiâ&#x20AC;&#x2122;nin ĂśzelleĹ&#x;tirilmesine karĹ&#x;Äą Belediye-Ä°Ĺ&#x;â&#x20AC;&#x2122;in ĂśrgĂźtleyicisi olduÄ&#x;u bir eyleme Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;dan gelen TEKEL iĹ&#x;çileri de destek verdi. â&#x20AC;&#x153;Ä°tfaiye, demiryolu, TEKEL zafer direnen emekçinin olacak!â&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;YaĹ&#x;asÄąn sÄąnÄąf dayanÄąĹ&#x;masÄą!â&#x20AC;? diyen TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;liler de eylemdeydi.

PQ 4"L'&"  TEKEL iĹ&#x;çilerinin 4/Câ&#x20AC;&#x2122;ye karĹ&#x;Äą verdikleri mĂźcadelenin 34. gĂźnĂźnde TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin dĂśrt bir yanÄąndan gelen 70 bin kiĹ&#x;i iĹ&#x;çilerle omuz omuza tek el, tek yumruk oldu. 17 Ocak 2010â&#x20AC;&#x2122;da, Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;ya mitinge gelen iĹ&#x;çiler, emekçiler, kĂśylĂźler, ĂśÄ&#x;renciler, kadÄąnlar SÄąhhiye MeydanÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda toplandÄą. TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;liler Ä°Ĺ&#x;ten Atmak YasaklansÄąn Platformu arkasÄąnda kendi pankartlarÄąyla mitinge katÄąldÄą.

Ä°lerici gençler direniĹ&#x;in on ßçßncĂź gĂźnĂźnde de Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;da TEKEL iĹ&#x;çileriyle birlikte direniĹ&#x; yerindeydiler. TĂźm gĂźn iĹ&#x;çilerle birlikte TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E;â&#x20AC;&#x2122;in ĂśnĂźnde bekleyen ilerici gençler, akĹ&#x;amlarÄą da iĹ&#x;çileri evlerinde aÄ&#x;ÄąrladÄąlar.

ig_22_23_v17.indd 1

Ä°lerici Gençler, TEKEL iĹ&#x;çisinin yanÄąnda

,F &"' '#,4*!  ! 

"?DL,7C7*"' '#,4* N '

27 AralÄąk 2009â&#x20AC;&#x2122;da TĂ&#x153;M-Ä°GD Ankara Ĺ&#x17E;ubesi kortej halinde bir yĂźrĂźyĂźĹ&#x; yaparak iĹ&#x;çileri ziyaret etti. TEKEL iĹ&#x;çileri, TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;lileri alkÄąĹ&#x;larla, sloganlarla karĹ&#x;ÄąladÄą Sakaryaâ&#x20AC;&#x2122;da. Ä°Ĺ&#x;çiler adÄąna konuĹ&#x;an sendika sĂśzcĂźsĂź â&#x20AC;&#x153;TĂźm Ä°lerici Gençlik DerneÄ&#x;i aramÄązda arkadaĹ&#x;lar, ilerici gençliÄ&#x;imize hoĹ&#x; geldiniz diyoruz! Bizleri hiç yalnÄąz bÄąrakmadÄąklarÄą için teĹ&#x;ekkĂźr ediyoruz. Ä°yi ki varsÄąnÄąz!â&#x20AC;? diye seslendi.

16 Ocak 2010â&#x20AC;&#x2122;da oturma eyleminin 2. gĂźnĂźnde TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li gençler de iĹ&#x;çilerle birlikte sabahladÄą. 15 Ocak 2010â&#x20AC;&#x2122;da, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin dĂśrt bir yanÄąndan Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;ya gelen binlerce TEKEL iĹ&#x;çisi, KÄązÄąlayâ&#x20AC;&#x2122;Äąn Sakarya Caddesi tarafÄąndaki ara sokaklarÄąnda kaldÄą. BĂźtĂźn gece tĂźrkĂźler sĂśylendi, halaylar çekildi ve sloganlar atÄąldÄą.

, $ C "' '#,4*,* Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;da direniĹ&#x;lerini sĂźrdĂźren TEKEL iĹ&#x;çilerine destek vermek amacÄąyla 8 Ocak 2010â&#x20AC;&#x2122;da Ä°stanbulâ&#x20AC;&#x2122;da bir eylem ve basÄąn açĹklamasÄą gerçekleĹ&#x;tirildi. Tek-GÄąda Ä°Ĺ&#x;â&#x20AC;&#x2122;in ĂśrgĂźtleyicisi olduÄ&#x;u eyleme aralarÄąnda Ä°Ĺ&#x;ten Atmak YasaklansÄąn Platformuâ&#x20AC;&#x2122;nun da bulunduÄ&#x;u çok

,4*!* 7 4 TEKEL iĹ&#x;çileri 19 Ocak 2010â&#x20AC;&#x2122;da 3 gĂźn sĂźrecek olan açlÄąk grevine baĹ&#x;ladÄą. Her Ĺ&#x;ubeden beĹ&#x; kiĹ&#x;inin katÄąldÄąÄ&#x;Äą açlÄąk grevine 100â&#x20AC;&#x2122;Ăźn Ăźzerinde iĹ&#x;çi katÄąldÄą. TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E; Genel Merkezi toplantÄą salonunda açlÄąk grevini sĂźrdĂźren iĹ&#x;çilere, dÄąĹ&#x;arÄąda bekleyen bazÄą iĹ&#x;çiler de destek verdi.

13.04.2010 07:00:3


TEKEL

,)7*2P07"' '# ,4*  TEKEL direniĹ&#x;inin 37. gĂźnĂźnde TĂ&#x153;M-Ä°GD Ankara Ĺ&#x17E;ubesi dayanÄąĹ&#x;ma yĂźrĂźyĂźĹ&#x;Ăź gerçekleĹ&#x;tirdi. 20 Ocak 2010â&#x20AC;&#x2122;da Sakarya Caddesiâ&#x20AC;&#x2122;nde toplanan ilerici gençler, sloganlar eĹ&#x;liÄ&#x;inde iĹ&#x;çilerin oturma eylemi yaptÄąÄ&#x;Äą çadÄąrlara doÄ&#x;ru yĂźrĂźdĂź. Ä°lerici gençler esnaftan ve çevredeki insanlardan da destek gĂśrdĂź. AlkÄąĹ&#x;lar eĹ&#x;liÄ&#x;inde iĹ&#x;çilerle buluĹ&#x;an TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;lileri, iĹ&#x;çi temsilcisi â&#x20AC;&#x153;Ä°lk gĂźnden beri yanÄąmÄązda olan TĂźm Ä°lerici Gençlik DerneÄ&#x;i Ăźyelerine teĹ&#x;ekkĂźr ediyoruz.â&#x20AC;? diyerek karĹ&#x;ÄąladÄą.

"' '#,4*!* 720 7<5> 8

3207E1)'*"L'& "L  Sadece 53 gĂźn içinde TEKEL iĹ&#x;çilerinin baĹ&#x;lattÄąÄ&#x;Äą mĂźcadele çĹÄ&#x; gibi bĂźyĂźdĂź. 4 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E;, Hak-Ä°Ĺ&#x;, DÄ°SK, KamuSen, KESKâ&#x20AC;&#x2122;ten oluĹ&#x;an beĹ&#x; konfederasyonun aldÄąÄ&#x;Äą karar uyarÄąnca Ăźlke genelinde bir gĂźnlĂźk uyarÄą grevi yapÄąldÄą. Ä°lk baĹ&#x;ta grev kararÄąnda imzasÄą bulunan Memur-Sen ise son anda iĹ&#x; bÄąrakmayacaÄ&#x;ÄąnÄą açĹklayarak, greve katÄąlmadÄą.

Ä°lerici Gençler 4 Ĺ&#x17E;ubatâ&#x20AC;&#x2122;ta TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin DĂśrt YanÄąndaydÄą!

ANKARA

duÄ&#x;u yaklaĹ&#x;Äąk 4 bin kiĹ&#x;i TEKEL iĹ&#x;çileri için TaĹ&#x; Bina ĂśnĂźnden AKP il binasÄąna yĂźrĂźdĂź. TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;liler de Mersinâ&#x20AC;&#x2122;den TEKEL iĹ&#x;çisinin sesine ses oldular.

BERGAMA AltÄą konfederasyonun aldÄąÄ&#x;Äą genel direniĹ&#x; kararÄąna Bergamaâ&#x20AC;&#x2122;daki emekçiler de destek verdi. Bergama Cumhuriyet MeydanÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda, 4 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da yapÄąlan basÄąn açĹklamasÄąna TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;liler de katÄąldÄą.

HATAY

AçlÄąk grevine katÄąlan emekçi sayÄąsÄą 3. gĂźnĂźnde 150â&#x20AC;&#x2122;ye ulaĹ&#x;tÄą. 21 Ocak 2010â&#x20AC;&#x2122;da açlÄąk grevindeki beĹ&#x;, ĂślĂźm orucundaki bir tekel iĹ&#x;çisi rahatsÄązlanarak hastaneye kaldÄąrÄąldÄą. AçlÄąk grevine giren bir iĹ&#x;çiye de ayakta tedavi uygulandÄą. 3 gĂźn içerisinde tam yirmi sekiz iĹ&#x;çi greve baÄ&#x;lÄą çeĹ&#x;itli Ĺ&#x;ikayetler nedeniyle hastaneye kaldÄąrÄąldÄą. AynÄą gĂźn Sibel Ă&#x2013;zbudun, Temel Demirer ve Grup Munzurâ&#x20AC;&#x2122;un da aralarÄąnda bulunduÄ&#x;u bazÄą aydÄąn ve sanatçĹlar TEKEL iĹ&#x;çilerini ziyaret etti.

GQ07E Ä°Ĺ&#x;çiler, 6 konfederasyonun bir araya gelerek hĂźkĂźmete 26 Ocakâ&#x20AC;&#x2122;a kadar sĂźre vermesinin ardÄąndan, bekleyiĹ&#x;e geçti. 4/Câ&#x20AC;&#x2122;yi kesinlikle istemeyen iĹ&#x;çilere 4/Bâ&#x20AC;&#x2122;nin alternatif olarak sunulmasÄą karĹ&#x;ÄąsÄąnda . 23 Ocak 2010â&#x20AC;&#x2122;da, ilerici gençler bu yasalarÄą karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;tÄąran bir broĹ&#x;Ăźr daÄ&#x;ÄątÄąmÄą yaptÄą.

"' '#,4*:  E  &  4 1 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E; Genel BaĹ&#x;kanÄą Mustafa Kumlu ve ilgili bakanlarÄąn yaptÄąklarÄą gĂśrĂźĹ&#x;meden â&#x20AC;&#x153;UzlaĹ&#x;ma çĹkmadÄą.â&#x20AC;? açĹklamasÄą geldi. HĂźkĂźmetin TEKEL iĹ&#x;çilerinin taleplerini gĂśrmezlikten gelmesi, iĹ&#x;çiler arasÄąnda Ăśfkeyle karĹ&#x;ÄąlandÄą. AçĹklamanÄąn ardÄąndan TEKEL iĹ&#x;çileri direniĹ&#x; çadÄąrlarÄąnÄą dolaĹ&#x;tÄąktan sonra TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E; ĂśnĂźne gelerek genel grev, genel direniĹ&#x; çaÄ&#x;rÄąsÄą yaptÄą.

ig_22_23_v17.indd 1

Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;da iĹ&#x;çi ve emekçiler, TEKEL iĹ&#x;çileri ile dayanÄąĹ&#x;mayÄą bĂźyĂźtmek için 4 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da alanlara aktÄąlar. AralarÄąnda TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;nin de bulunduÄ&#x;u ilerici, devrimci kurumlar da alanda iĹ&#x;çilerleydi.

TEKEL iĹ&#x;çilerinin 4-Câ&#x20AC;&#x2122;ye karĹ&#x;Äą ĂśzlĂźk haklarÄą için baĹ&#x;lattÄąklarÄą mĂźcadelenin 53. gĂźnĂźnde TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin dĂśrt bir yanÄąnda iĹ&#x;çiler, memurlar yer yer esnaflar 1 gĂźnlĂźk iĹ&#x; bÄąrakarak sÄąnÄąf dayanÄąĹ&#x;masÄąnÄą gĂśsterdi. â&#x20AC;&#x153;4/C deÄ&#x;il 4 Ĺ&#x17E;ubatâ&#x20AC;? zamanÄądÄąr diyen iĹ&#x;çi, kĂśylĂź, ĂśÄ&#x;renci gençler Hatayâ&#x20AC;&#x2122;da da eyleme destek verdi. EÄ&#x;itim-Sen, SES ve diÄ&#x;er emek ĂśrgĂźtlerinin oluĹ&#x;turduÄ&#x;u Emek ve Demokrasi Platformuâ&#x20AC;&#x2122;yla birlikte TĂ&#x153;M-Ä°GD de alandaydÄą.

Ä°STANBUL TEKEL direniĹ&#x;ine destek olmak için 4 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da Ä°sta nbu l â&#x20AC;&#x2122; da binler EdirnekapÄą ve EminĂśnĂźâ&#x20AC;&#x2122;nde toplanarak Saraçhaneâ&#x20AC;&#x2122;ye y Ăź r Ăź dĂź. TĂ&#x153;MÄ°GDâ&#x20AC;&#x2122;liler yĂźrĂźyĂźĹ&#x;e EdirnekapÄą kolunda Ä°Ĺ&#x;ten Atmak YasaklansÄąn Platformuâ&#x20AC;&#x2122;yla katÄąldÄą.

MERSÄ°N TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin dĂśrt bir yanÄąnda olduÄ&#x;u gibi Mersinâ&#x20AC;&#x2122;de de binler 4 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da alanlardaydÄą. TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;nin de içinde bulun-

Ä°ZMÄ°R TEKEL iĹ&#x;çilerinin direniĹ&#x;ini desteklemek amacÄąyla yapÄąlan genel grev Ä°zmirâ&#x20AC;&#x2122;de de yoÄ&#x;un katÄąlÄąmla gerçekleĹ&#x;ti. Genel grev Ä°zmirâ&#x20AC;&#x2122;de sabahÄąn ilk saatlerinden itibaren hayatÄą etkiledi. OtobĂźsler, trenler, vapurlar çalÄąĹ&#x;madÄą. Kimi Ä°zmir esnafÄą TEKEL iĹ&#x;çilerine destek olmak için ĂśÄ&#x;leden sonraya kadar iĹ&#x;yerlerini açmadÄą. Ä°zmir, eylemler bitene kadar adeta bayram sabahÄą sessizliÄ&#x;ini yaĹ&#x;adÄą. Ä°zmirâ&#x20AC;&#x2122;in son yÄąllarda yaĹ&#x;adÄąÄ&#x;Äą en kalabalÄąk eylemlerden biri oldu. TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li gençler de eyleme Ä°Ĺ&#x;ten Atmak YasaklansÄąn Platformu ile birlikte katÄąldÄą.

13.04.2010 07:00:3


TEKEL

D?C"' '# ,4*,*J

,4* !* 7 4 6 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da 142 iĹ&#x;çi sĂźresiz olarak açlÄąk grevine baĹ&#x;lamak Ăźzere Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;da bulunan TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E; Genel Merkez binasÄąna girdi.

3307E TEKEL emekçisi haklÄą direniĹ&#x;lerinde 55. gĂźnde de yalnÄąz kalmadÄą. AçlÄąk grevinde bulunan iĹ&#x;çilerden 3 gĂźn içerisinde 9â&#x20AC;&#x2122;u hastaneye kaldÄąrÄąldÄą. Bu arada TĂźrk Tabipler BirliÄ&#x;i Ăźyesi 60 doktor ise iĹ&#x;çilerin bulunduÄ&#x;u TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E; Genel Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nde gĂśnĂźllĂź olarak hizmet vermeye baĹ&#x;ladÄą.

F '-47)

4  1   ) &:  !  " (-! ) 0

Mersin Ă&#x153;niversitesiâ&#x20AC;&#x2122;nde TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li ĂśÄ&#x;rencilerin de aralarÄąnda olduÄ&#x;u ilerici, devrimci kurumlar TEKEL iĹ&#x;çilerini desteklemek amacÄąyla yaklaĹ&#x;Äąk bir hafta boyunca (8-12 Ĺ&#x17E;ubat) fotoÄ&#x;raf sergisi dĂźzenledi, bildiri daÄ&#x;ÄąttÄą ve imza topladÄą.

"' '#,4* 4  7  - 5' ( TEKEL iĹ&#x;çileri 9 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da Ă&#x2021;alÄąĹ&#x;ma ve Sosyal GĂźvenlik BakanlÄąÄ&#x;Äą ĂśnĂźnde eylem yaptÄą. Ä°Ĺ&#x;çiler toplu olarak Ankara Ĺ&#x17E;ehirlerarasÄą Terminal Ä°Ĺ&#x;letmesiâ&#x20AC;&#x2122;nin bulunduÄ&#x;u duraktan BakanlÄąÄ&#x;a yĂźrĂźdĂź.

 4$  74  "' '# ,4*!*  (

" ('- "'E<  $     08 OÄ&#x;luna gemicik alÄąrken ekmek ve iĹ&#x; isteyen emekçilere â&#x20AC;&#x153;AnanÄą da al gitâ&#x20AC;? diyen baĹ&#x;bakan TEKEL iĹ&#x;çisini de tehdit etti: â&#x20AC;&#x153;Size ay sonuna kadar sĂźre tanÄądÄąk ancak direniĹ&#x;i sĂźrdĂźrĂźrseniz kusura bakmayÄąn mĂźdahale ederiz.â&#x20AC;? diyen Tayyip ErdoÄ&#x;anâ&#x20AC;&#x2122;Äą aynÄą gĂźn TEKEL çadÄąrlarÄąnda bekleyen binlerce iĹ&#x;çi â&#x20AC;&#x153;Ă&#x2013;lmek var dĂśnmek yok!â&#x20AC;? sloganlarÄąyla cevapladÄą.

"' '#,4*,4 !   % F C YaptÄąÄ&#x;Äą ve katÄąldÄąÄ&#x;Äą birçok eylemle TEKEL iĹ&#x;çilerinin direniĹ&#x;ini destekleyen Ä°Ĺ&#x;ten Atmak YasaklansÄąn Platformu birkaç gĂźndĂźr yaptÄąÄ&#x;Äą afiĹ&#x;leme çalÄąĹ&#x;malarÄąyla TEKEL iĹ&#x;çilerinin mĂźcadelesini bir kez daha Ä°stanbul halkÄąna duyurdu. Ä°stanbulâ&#x20AC;&#x2122;un birçok semtini, mahallesini â&#x20AC;&#x153;4/C deÄ&#x;il, gĂźvenceâ&#x20AC;? ve â&#x20AC;&#x153;TEKEL kazanÄąrsa hepimiz kazanÄąrÄązâ&#x20AC;? yazÄąlÄą afiĹ&#x;lerle donatan Ä°Ĺ&#x;ten Atmak YasaklansÄąn Platformu 10 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da KadÄąkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de afiĹ&#x;leme çalÄąĹ&#x;masÄą yaptÄą. Ä°lerici gençler de afiĹ&#x;leme çalÄąĹ&#x;masÄąna katÄąldÄąlar ve afiĹ&#x;leme sĂźresince piyango satÄącÄąsÄąndan emeklisine kadar birçok Ä°stanbulluyla TEKEL iĹ&#x;çileri Ăźzerine sohbet etme imkanÄą buldular.

7 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da bir grup sinema emekçisi, mĂźzisyen, yazar, Ĺ&#x;air, gazeteci TEKEL iĹ&#x;çilerine destek ziyaretinde bulundu. Ä°Ĺ&#x;çiler, aydÄąn ve sanatçĹlarÄą Sakarya Caddesiâ&#x20AC;&#x2122;nde karĹ&#x;Äąlayarak TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E; Genel Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nin ĂśnĂźne geldi.

"' '#,4*,*DCD4 4 10 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da Emine ErdoÄ&#x;an ile gĂśrĂźĹ&#x;mek isteyen sekiz kadÄąn TEKEL iĹ&#x;çisi, ßç saat bekletildikten sonra evde bulunan BaĹ&#x;bakan ile gĂśrĂźĹ&#x;tĂź. AKP yandaĹ&#x;Äą medyada BaĹ&#x;bakanâ&#x20AC;&#x2122;Äąn iĹ&#x;çilerle ayakĂźstĂź yaptÄąÄ&#x;Äą gĂśrĂźĹ&#x;meyi bir lĂźtuf olarak sunuldu.

"!J; TEKEL iĹ&#x;çilerini desteklemek için 1 gĂźnlĂźk açlÄąk grevi yapan PSAKD Tarsus Ĺ&#x17E;ubesiâ&#x20AC;&#x2122;ne, 7 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li genç2 ler destek ziyaretinde bulundu. Tarsus Ĺ&#x17E;ubesiâ&#x20AC;&#x2122;nde yapÄąlan PSAKD T açlÄąk grevi gre sĂźresince ayrÄąca iĹ&#x;çileve sÄąnÄąf dayanÄąĹ&#x;rin sorunlarÄą s masÄą Ăźzerine de sohbet edildi.

ig_22_23_v17.indd 17

"' '#,4*D  - 5 TEKEL iĹ&#x;çisi 11 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da Maliye BakanlÄąÄ&#x;Äą ĂśnĂźne gelerek bir basÄąn açĹklamasÄą yaptÄą. Maliye BakanÄą Mehmet Ĺ&#x17E;imĹ&#x;ekâ&#x20AC;&#x2122;in â&#x20AC;&#x153;EÄ&#x;er hĂźkĂźmetin bir hatasÄą varsa o da merhametli olmasÄądÄąr.â&#x20AC;? Ĺ&#x;eklindeki açĹklamasÄą TEKEL iĹ&#x;çilerinin tepkisine neden oldu. 60 kiĹ&#x;ilik temsili bir grubun katÄąlmasÄą dĂźĹ&#x;ĂźnĂźlen basÄąn açĹklamasÄąna yĂźzlerce TEKEL iĹ&#x;çisi katÄąldÄą.

TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin dĂśrt bir yanÄąndan, ailelerini memleketlerinde bÄąrakÄąp Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;da toplanan TEKEL iĹ&#x;çilerinin onurlu mĂźcadelesine destek her geçen gĂźn artÄąyor. 11 Ĺ&#x17E;ubat 2010 akĹ&#x;amÄą Mersin Emek ve Demokrasi Platformuâ&#x20AC;&#x2122;nun ĂśrgĂźtleyicisi olduÄ&#x;u ve TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;nin de içinde yer aldÄąÄ&#x;Äą birçok kurum TaĹ&#x; Binaâ&#x20AC;&#x2122;ya meĹ&#x;alelerle yĂźrĂźdĂź ve TaĹ&#x; Bina ĂśnĂźnde basÄąn açĹklamasÄą gerçekleĹ&#x;tirildi.

"' '#,4*,*" CD4 4 YaklaĹ&#x;Äąk iki aydÄąr ĂśzlĂźk haklarÄą için tĂźm zorluklara raÄ&#x;men direnen TEKEL iĹ&#x;çilerine destek gĂźn geçtikçe bĂźyĂźyor. 11 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da binler TEKEL iĹ&#x;çileri için Taksim MeydanÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda toplandÄą.

13.04.2010 07:00:37


TEKEL

DÄ°SK, KESK, TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E;, TTB, TMMOB ve çok sayÄąda ilerici, devrimci kurumun katÄąldÄąÄ&#x;Äą eyleme TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;de de katÄąldÄą. HalkÄąn ilgisinin de yoÄ&#x;un olduÄ&#x;u eylem Galatasaray Lisesi ĂśnĂźnde yapÄąlan basÄąn açĹklamasÄąyla son buldu.

"' '#,4*&74 ) J - - 

TEKEL iĹ&#x;çilerinin direniĹ&#x;i 60. gĂźnĂźne (12 Ĺ&#x17E;ubat 2010) girdi. Ä°Ĺ&#x;çiler, baĹ&#x;bakanla gĂśrĂźĹ&#x;melere, â&#x20AC;&#x153;genel grevâ&#x20AC;? kararÄąnÄąn çĹkmamasÄąna, Bakan Ă&#x2013;mer Dinçerâ&#x20AC;&#x2122;in tehditlerine raÄ&#x;men herkesi direnmeye çaÄ&#x;ÄąrÄąyor.

dece iĹ&#x;çiler iĹ&#x;siz kalÄąr. 4/Câ&#x20AC;&#x2122;nin iptal edilmesi durumunda çok sayÄąda kiĹ&#x;i iĹ&#x;siz kalÄąr. Ben eylemi yapan arkadaĹ&#x;larÄą saÄ&#x;duyuya davet ediyorum. Kendi saÄ&#x;lÄąklarÄąnÄą ve gĂźvenliklerini tehlikeye atmasÄąnlar. Kriz dĂśneminde tĂźm dĂźnyada sÄąkÄąntÄą varken kendilerine iĹ&#x; teklif ettik, bunu iyi deÄ&#x;erlendirsinlerâ&#x20AC;? dedi.

4R.07 13 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da Herkese SaÄ&#x;lÄąk GĂźvenli Gelecek Platformu bileĹ&#x;enleri, TEKEL ve Marmaray iĹ&#x;çilerinin sesine ses katmak için Ĺ&#x17E;iĹ&#x;li Cevahir AVM ĂśnĂźnden MecidiyekĂśyâ&#x20AC;&#x2122;deki AKP ilçe binasÄąna yĂźrĂźyerek burada bir basÄąn açĹklamasÄą gerçekleĹ&#x;tirdi. TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li gençler de basÄąn açĹklamasÄąnda yer aldÄą. YĂźrĂźyĂźĹ&#x; Ăśncesi Ĺ&#x17E;iĹ&#x;li Camii duraÄ&#x;Äąnda toplanan Ä°Ĺ&#x;ten Atmak YasaklansÄąn Platformu aktivistleri â&#x20AC;&#x153;TEKEL iĹ&#x;çileri kazanmalÄą!â&#x20AC;? Ĺ&#x;iarlÄą bildirileri daÄ&#x;Äątarak çevredeki halkla TEKEL direniĹ&#x;i Ăźzerine sohbet etti.

12 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E;, Kamu-Sen, KESK ve DÄ°SK, Kamu-Sen Genel Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nde bir araya geldi. SĂźreci deÄ&#x;erlendiren konfederasyonlardan â&#x20AC;&#x153;genel grevâ&#x20AC;? kararÄą yine çĹkmadÄą. Mustafa Kumlu toplantÄąda, 4/C uygulamasÄąnÄąn iptali için hukuki sĂźrecin baĹ&#x;latÄąlmasÄąna ve bu çerçevede DanÄąĹ&#x;tayâ&#x20AC;&#x2122;da iptal davasÄą açĹlmasÄąna karar verildiÄ&#x;ini belirtti.

"' '# ,4*,*

 C D4 4 TEKEL iĹ&#x;çisinin onurlu mĂźcadelesine bir destek de Kastamonuâ&#x20AC;&#x2122;dan geldi. Kastamonuâ&#x20AC;&#x2122;da 23 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da KESK, TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E; ve KamuSenâ&#x20AC;&#x2122;in ĂśncĂźsĂź olduÄ&#x;u eyleme TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;liler de katÄąldÄą. Eylemde TEKEL iĹ&#x;çilerine olasÄą bir mĂźdahale karĹ&#x;ÄąsÄąnda emekçilerin tĂźm kesimleriyle birlikte bu saldÄąrÄąya karĹ&#x;ÄąlÄąk verileceÄ&#x;i vurgulandÄą.

TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E; BaĹ&#x;bakan gĂśrĂźĹ&#x;mesinden yine sonuç çĹkmadÄą TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E; BaĹ&#x;kanÄą Mustafa Kumlu 11 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da BaĹ&#x;bakanla bir gĂśrĂźĹ&#x;me yaptÄą. GĂśrĂźĹ&#x;meden beklenildiÄ&#x;i gibi yine bir sonuç çĹkmadÄą. BaĹ&#x;bakan 4/Câ&#x20AC;&#x2122;yi yine dayattÄą. DireniĹ&#x; çadÄąrlarÄąnda bekleyen binlerce iĹ&#x;çi sonucu Ăśfkeyle karĹ&#x;Äąlayarak â&#x20AC;&#x153;HĂźkĂźmet 4/Câ&#x20AC;&#x2122;yi al baĹ&#x;Äąna çal!â&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;YÄąlgÄąnlÄąk yok direniĹ&#x; var!â&#x20AC;? sloganlarÄąyla karĹ&#x;ÄąlÄąk verdiler.

yĂźrĂźdĂźler. Sakarya Caddesiâ&#x20AC;&#x2122;nde toplanan on binlerce insan sabaha kadar uyumadan oturma eylemi yaptÄą.

D: "' '#,4*  Mersinâ&#x20AC;&#x2122;de 15 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da Mersin Emek ve Demokrasi Platformu ve Ä°Ĺ&#x;ten Atmak YasaklansÄąn Platformu, TEKEL iĹ&#x;çileri için ortak bir çalÄąĹ&#x;ma baĹ&#x;lattÄą. Ă&#x2021;alÄąĹ&#x;ma kapsamÄąnda pazartesi ve cuma gĂźnleri (15-19 Ĺ&#x17E;ubat) arasÄą imza standÄą açĹldÄą. Mersinâ&#x20AC;&#x2122;de birçok emekçi imzalarÄąyla direniĹ&#x;e destek verdi. Ă&#x2021;alÄąĹ&#x;ma sĂźresince 10 binin Ăźzerinde bildiri Mersinlilerle buluĹ&#x;tu.

HalkÄąn da yoÄ&#x;un ilgi gĂśsterdiÄ&#x;i basÄąn açĹklamasÄą yapÄąlan oturma eyleminin ardÄąndan 25 Ĺ&#x17E;ubat PerĹ&#x;embe gĂźnĂź yapÄąlacak olan meĹ&#x;aleli yĂźrĂźyĂźĹ&#x;e herkes davet edildi.

!)  (E4*,4* :  ; 4  $E

19 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da ise DiyarbakÄąrâ&#x20AC;&#x2122;dan Mersinâ&#x20AC;&#x2122;e gelen TEKEL iĹ&#x;çileri davul-zurna ile karĹ&#x;ÄąlandÄą. Daha sonra bir basÄąn açĹklamasÄą yapÄąldÄą.

! C 1OG "' '# 6$

Bakan Dinçerâ&#x20AC;&#x2122;den tehdit gecikmedi 12 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da Ă&#x2021;alÄąĹ&#x;ma ve Sosyal GĂźvenlik BakanÄą Ă&#x2013;mer Dinçer, â&#x20AC;&#x153;Ĺ&#x17E;ayet, 4/Câ&#x20AC;&#x2122;yi iptal kararÄą aldÄąrÄąrlarsa bunun neticesi ne olur? Sa-

ig_22_23_v17.indd 18

TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E;, DÄ°SK, KESK ve Kamu Senâ&#x20AC;&#x2122;in aldÄąÄ&#x;Äą kararlar doÄ&#x;rultusunda 20 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da on binlerce kiĹ&#x;i TEKEL iĹ&#x;çileriyle dayanÄąĹ&#x;mak için Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;daydÄą. Cumartesi gĂźnĂź yĂźrĂźyĂźĹ&#x;le baĹ&#x;layan eylem, Pazar gĂźnĂź 12.00â&#x20AC;&#x2122;a kadar Sakarya Caddesiâ&#x20AC;&#x2122;nde oturma eylemiyle sĂźrdĂź. Eylemde TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li gençler de Ä°Ĺ&#x;ten Atmak YasaklansÄąn Platformu arkasÄąnda

Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;da eylemlerini sĂźrdĂźren TEKEL iĹ&#x;çilerinden Hamdullah Uysal (39 yaĹ&#x;Äąnda), 25 Ĺ&#x17E;ubat 2010 sabahÄą KÄązÄąlayâ&#x20AC;&#x2122;da karĹ&#x;Äądan karĹ&#x;Äąya geçtiÄ&#x;i sÄąrada bir otomobilin çarpmasÄą sonucu yaĹ&#x;amÄąnÄą yitirdi. AmasyalÄą olan ve Tek GÄąda-Ä°Ĺ&#x;â&#x20AC;&#x2122;in Samsun Ĺ&#x17E;ubesiâ&#x20AC;&#x2122;nden eyleme katÄąlan Hamdullah Uysal için binlerce insan toplandÄą. Ä°Ĺ&#x;çiler arkadaĹ&#x;larÄąnÄąn naaĹ&#x;ÄąnÄą alÄąp, TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E;â&#x20AC;&#x2122;in ĂśnĂźn-

13.04.2010 07:00:37


TEKEL

de bir anma tĂśreni dĂźzenlemek istedi. Ailesinin buna izin vermediÄ&#x;ini sĂśyleyen polislerin yanÄąnda aile aranarak, tĂśren için izin alÄąndÄą. Ancak polis cenazeye el koyarak tabutun TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E;â&#x20AC;&#x2122;in ĂśnĂźne gĂśtĂźrĂźlmesini engelledi.

"' '#,4*,*  C 4 ( 25 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da ise TEKEL iĹ&#x;çilerine destek yĂźrĂźyĂźĹ&#x;Ăź için Kastamonuâ&#x20AC;&#x2122;da meĹ&#x;aleli yĂźrĂźyĂźĹ&#x; yapÄąldÄą. TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;lilerin de katÄąldÄąÄ&#x;Äą eylemde meĹ&#x;aleler ve dĂśvizlerle Nasrullah MeydanÄąâ&#x20AC;&#x2122;na yĂźrĂźnĂźldĂź. KatÄąlÄąmÄąn yoÄ&#x;un olduÄ&#x;u eyleme, emekçi halkÄąmÄąz da yĂźrĂźyĂźĹ&#x; sÄąrasÄąnda alkÄąĹ&#x; ve ÄąslÄąklarla destek verdi. Eylem 27 Ĺ&#x17E;ubat Cumartesi gĂźnĂź yapÄąlacak oturma eyleminin çaÄ&#x;rÄąsÄąyla son buldu.

 C "' '#,4*,* D4 4 ( 25 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da Bergamaâ&#x20AC;&#x2122;da TEKEL iĹ&#x;çileri için meĹ&#x;aleli yĂźrĂźyĂźĹ&#x; yapÄąldÄą. Bergama EÄ&#x;itim-Senâ&#x20AC;&#x2122;in ĂśnĂźnden Cumhuriyet MeydanÄąâ&#x20AC;&#x2122;na yĂźrĂźndĂź. Bergama EÄ&#x;itim-Sen Temsilcisinin yaptÄąÄ&#x;Äą basÄąn açĹklamasÄąna ilerici gençler de destek verdi.

, ) C "' '#,4* ' ( 26 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da Ä°zmir Bucaâ&#x20AC;&#x2122;da, direniĹ&#x;teki TEKEL iĹ&#x;çilerine destek eylemi yapÄąldÄą. Buca Emek Platformuâ&#x20AC;&#x2122;nun çaÄ&#x;rÄąsÄąyla bir araya gelen sendikalar ve demokratik kitle ĂśrgĂźtleri, Buca Belediyesi ĂśnĂźnde toplandÄą. Buca halkÄąnÄąn destek verdiÄ&#x;i eyleme Ä°zmirli ilerici gençler de katÄąldÄą.

"' '#,4*! %! ,  ,4 '

"' '#,4*$   Trafik kazasÄąnda yaĹ&#x;amÄąnÄą yitiren TEKEL iĹ&#x;çisi Hamdullah Uysalâ&#x20AC;&#x2122;Äąn cenazesinde yaĹ&#x;anan olaylarÄą protesto etmek için AKP Ankara il baĹ&#x;kanlÄąÄ&#x;ÄąnÄą iĹ&#x;gal ettikleri için gĂśzaltÄąna alÄąnan on sekiz TEKEL iĹ&#x;çisi 27 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da serbest bÄąrakÄąldÄą. On sekiz iĹ&#x;çiden on dĂśrdĂź ĂśÄ&#x;len saatlerinde, dĂśrt iĹ&#x;çi de akĹ&#x;am saatlerinde serbest bÄąrakÄąldÄą.

"' '#,4*,*1 ' ( HĂźkĂźmet TEKEL iĹ&#x;çilerine gĂśz daÄ&#x;Äą vermek için Ĺ&#x;ubat ayÄą sonunda çadÄąrlara mĂźdahale edeceÄ&#x;ini açĹklamÄąĹ&#x;tÄą. Bu nedenle çeĹ&#x;itli sendikalar, meslek odalarÄą ve ilerici, devrimci kurumlar 27 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da da iĹ&#x;çilerin yanÄąnda olduklarÄąnÄą gĂśstererek Ăźlkenin dĂśrt bir yanÄąnda oturma eylemleri gerçekleĹ&#x;tirdiler.

75. GĂźn: DireniĹ&#x; RĂźzgarÄą Her Yerde ANKARA TEKEL direniĹ&#x;inin 75. gĂźnĂźnde, sendikalar, emek ĂśrgĂźtleri ve ilerici, devrimci kurumlar direnen iĹ&#x;çilerin yanÄąna bir dayanÄąĹ&#x;ma yĂźrĂźyĂźĹ&#x;Ăź dĂźzenledi. KESK, TMMOB, Yol-Ä°Ĺ&#x;, Tez Koop-Ä°Ĺ&#x;, EÄ&#x;itimÄ°Ĺ&#x;, EÄ&#x;itim-Sen, 27 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da YĂźksel Caddesiâ&#x20AC;&#x2122;nden TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E; ĂśnĂźne bir yĂźrĂźyĂźĹ&#x; dĂźzenledi. TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li gençler de yĂźrĂźyĂźĹ&#x;e katÄąldÄą. ArdÄąndan TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E; Genel Merkezi ĂśnĂźnde basÄąn açĹklamasÄą yapÄąldÄą. Eylemde TEKEL iĹ&#x;çisine yapÄąlacak olasÄą bir mĂźdahalenin tĂźm emekçilere, emekten yana olan gßçlere olacaÄ&#x;Äą vurgulandÄą.

Ä°STANBUL 27 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da Ä°stanbulâ&#x20AC;&#x2122;da binlerce kiĹ&#x;inin katÄąlÄąmÄąyla Taksim MeydanÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda 2 saatlik oturma eylemi gerçekleĹ&#x;tirdi. DÄ°SK, TĂ&#x153;RKÄ°Ĺ&#x17E;, KESK ve Kamu-Senâ&#x20AC;&#x2122;in ĂśncĂźsĂź olduÄ&#x;u eyleme aralarÄąnda TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;nin de olduÄ&#x;u çok sayÄąda kurum destek verdi.

KASTAMONU

26 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da bir grup TEKEL iĹ&#x;çisi trafik kazasÄąnda yitirdikleri arkadaĹ&#x;larÄą Hamdullah Uysalâ&#x20AC;&#x2122;Äąn cenazesinde yaĹ&#x;anan olaylarÄą protesto etmek için AKP Ankara il baĹ&#x;kanlÄąÄ&#x;ÄąnÄą iĹ&#x;gal etti. AKP il baĹ&#x;kanlÄąÄ&#x;Äą ĂśnĂźnde toplanan iĹ&#x;çiler, slogan atarak binaya girdi. Polisin mĂźdahalesi sonucu dÄąĹ&#x;arÄą çĹkarÄąlan iĹ&#x;çilerden 19â&#x20AC;&#x2122;u gĂśzaltÄąna alÄąndÄą.

ig_22_23_v17.indd 19

27 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da Nasrullah MeydanÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda oturma eylemi yapÄąldÄą. Eylem Ăśncesinde ilerici gençler sokaklarda, iĹ&#x; yerlerinde, kahvehanelerde daÄ&#x;ÄąttÄąklarÄą bildirilerle halkÄą, eyleme destek vermeleri için çaÄ&#x;ÄąrdÄą. KESK, TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E; ve Kamu-Senâ&#x20AC;&#x2122; in ĂśncĂźlĂźÄ&#x;Ăźnde gerçekleĹ&#x;en oturma eylemine Kastamonuâ&#x20AC;&#x2122;dan ilerici gençler de katÄąldÄą. BasÄąn açĹklamasÄąnÄąn ardÄąndan eylem hep bir aÄ&#x;Äązdan okunan marĹ&#x;larla son buldu.

durdurulmasÄąyla TEKEL sĂźreci yeni bir dĂśneme girdi. 31 Ocak 2010 tarihinden itibaren iĹ&#x; haklarÄą ellerinden alÄąnan ve 4/Câ&#x20AC;&#x2122;ye geçmeleri için bir aylÄąk sĂźre tanÄąnan TEKEL iĹ&#x;çilerine kararÄąn uygulanmasÄąna 1 gĂźn kala sevindirici haber 3 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da geldi. Haberin duyulduÄ&#x;u direniĹ&#x; çadÄąrlarÄąnda iĹ&#x;çiler birbirlerine sarÄąlarak, â&#x20AC;&#x153;Zafer direnen emekçinin olacak!â&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Kavga bitmedi daha yeni baĹ&#x;lÄąyor!â&#x20AC;? sloganlarÄąnÄą atarak kutlama yaptÄą.

'* 0'*

 ) 2 Mart 2010â&#x20AC;&#x2122;da TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E; Genel Merkezi ĂśnĂźnde Tek GÄąda-Ä°Ĺ&#x; BaĹ&#x;kanÄą Mustafa TĂźrkel TEKEL iĹ&#x;çilerine seslendi. TĂźrkel konuĹ&#x;masÄąnda mĂźcadelenin bitmediÄ&#x;ini DanÄąĹ&#x;tayâ&#x20AC;&#x2122;Äąn kararÄąyla yeni bir sĂźrece girildiÄ&#x;ini vurguladÄą. Ă&#x2021;adÄąrlarÄąn toplanmaya baĹ&#x;lanacaÄ&#x;ÄąnÄą ve 15-20 gĂźn eyleme ara verileceÄ&#x;ini sĂśyledi. Bu karara iĹ&#x;çiler â&#x20AC;&#x2DC;Ă&#x2021;adÄąrlar kalacak, direniĹ&#x; sĂźrecek!â&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2DC;Dayatma deÄ&#x;il gĂśrĂźĹ&#x;me istiyoruz!â&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2DC;Biz inandÄąk sizde inanacaksÄąnÄąz!â&#x20AC;&#x2122;, â&#x20AC;&#x2DC;Ĺ&#x17E;ehidimize ihanet etmeyeceÄ&#x;iz!â&#x20AC;&#x2122; sloganlarÄą ile karĹ&#x;ÄąlÄąk verdi. TĂźrkel ise Ĺ&#x;u sĂśzlerle konuĹ&#x;masÄąnÄą bitirdi: â&#x20AC;&#x153;Tek GÄądaÄ°Ĺ&#x;â&#x20AC;&#x2122;in aldÄąÄ&#x;Äą kararlara uyulacak, uymayan bildiÄ&#x;i Ĺ&#x;ekilde devam edecek. Tek GÄąda-Ä°Ĺ&#x; çadÄąrlarÄąn kaldÄąrÄąlmasÄą kararÄąnÄą almÄąĹ&#x;tÄąr; bunu da uygulayacaÄ&#x;Äąz.â&#x20AC;? sĂśzleri iĹ&#x;çiler arasÄąnda bĂślĂźnmeye neden oldu. Sendika baĹ&#x;kanlarÄąnÄąn çadÄąrlarda konuĹ&#x;acaÄ&#x;Äąz demesi Ăźzerine iĹ&#x;çiler çadÄąrlarÄąna dĂśndĂź.

 4 , $ '&"' '#,* * 4 1 Mart 2010â&#x20AC;&#x2122;da DanÄąĹ&#x;tay 12. Dairesi, TEKEL iĹ&#x;çilerinin 4/Câ&#x20AC;&#x2122;ye geçiĹ&#x;i için verilen 30 gĂźnlĂźk sĂźreye yaptÄąÄ&#x;Äą itirazÄą kabul ederek yĂźrĂźtmenin durdurulmasÄąna karar verdi. YĂźrĂźtmenin

13.04.2010 07:00:37


TEKEL

)-) 

"' '#4 , 4* *  & $  4*# ) (&" $ 4*! (* 4

2009 yÄąlÄą AralÄąk ayÄąnda TEKEL iĹ&#x;çilerinin Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;ya geleceÄ&#x;ini haberlerden duymuĹ&#x;tuk. O gĂźnlerde iĹ&#x;çilerin AKP Genel Merkezi ĂśnĂźnde yapacaklarÄą eyleme ve sonraki eylemlerine katÄąlmayÄą planlÄąyor, iĹ&#x;çilerin yanÄąnda olmak gerektiÄ&#x;ini konuĹ&#x;uyorduk. 2007 yÄąlÄąnda, TEKELâ&#x20AC;&#x2122;in ĂśzelleĹ&#x;tirilme sĂźrecinde iĹ&#x;çilerin Ankara Ă&#x2013;zelleĹ&#x;tirme Ä°daresi ĂśnĂźnde yaptÄąklarÄą eyleme de katÄąlmÄąĹ&#x;tÄąk. Orada da polis iĹ&#x;çilere biber gazÄą ile mĂźdahale etmiĹ&#x;ti. mizi konuĹ&#x;tuk. Ă&#x153;ç gĂźnlĂźk oturma eylemi için bizden istedikleri battaniye, yakacak, tabure gibi ihtiyaçlardÄą. Bunun dÄąĹ&#x;Äąnda da toplu ziyaretlerimizin yerinde olduÄ&#x;unu sĂśylĂźyordu iĹ&#x;çiler.

Ä°ki yÄąl sonra iĹ&#x;çiler 15 AralÄąk 2009â&#x20AC;&#x2122;da Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;ya geldiklerinde, polis Abdi Ä°pekçi ParkÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda iĹ&#x;çilere biber gazÄą ve coplarla yine mĂźdahale etti. Parktan gĂśzleri kÄązarmÄąĹ&#x;, coplanmÄąĹ&#x; dĂśnen iĹ&#x;çiler; KÄązÄąlay Sakarya Caddesi yakÄąnÄąndaki TĂ&#x153;RK-Ä°Ĺ&#x17E; Genel Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;nin ĂśnĂźnde buluĹ&#x;tu. O çatÄąĹ&#x;manÄąn ardÄąndan iĹ&#x;te Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn gĂśbeÄ&#x;inde, 78 gĂźn sĂźrecek destansÄą bir direniĹ&#x;in de ilk adÄąmÄą atÄąlmÄąĹ&#x; oldu bĂśylece.

ToplantÄąnÄąn ardÄąndan tĂźm arkadaĹ&#x;larÄąmÄąz evlerindeki battaniyelerin çoÄ&#x;unu derneÄ&#x;e getirdi. AramÄązda para toplayarak tabure, yakacak vb. malzemelerden de aldÄąk. TĂ&#x153;M-Ä°GD ĂśnlĂźklerimizi giyip direniĹ&#x; yerine bunlarÄą daÄ&#x;Äątmaya gittiÄ&#x;imizde mĂźthiĹ&#x; bir heyecan vardÄą içimizde. Evet belki evlerimizde ĂźstĂźmĂźze Ăśrtecek battaniye kalmamÄąĹ&#x;tÄą ama oranÄąn sÄącaklÄąÄ&#x;Äą, o coĹ&#x;ku yetiyordu hepimizin içini ÄąsÄątmaya. TanÄądÄąÄ&#x;ÄąmÄąz iĹ&#x;çiler aracÄąlÄąÄ&#x;Äą ile elimizdekileri çadÄąrlara ulaĹ&#x;tÄąrdÄąk. Ä°kinci gĂźnĂźn

AslÄąnda iĹ&#x;çilerin pek çoÄ&#x;u Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;ya gelirken direniĹ&#x;in bu denli bĂźyĂźyeceÄ&#x;ini, bu kadar uzun sĂźrebileceÄ&#x;ini dĂźĹ&#x;Ăźnmediklerini sĂśylĂźyordu. Hatta bizlerin dahi aklÄąndan geçmemiĹ&#x;ti doÄ&#x;rusu. Ancak bĹçaÄ&#x;Äąn kemiÄ&#x;e dayanmÄąĹ&#x; olmasÄą, iĹ&#x;çileri daha da bir kararlÄą kÄąlmÄąĹ&#x;tÄą. Ä°Ĺ&#x;çilerin â&#x20AC;&#x153;Ă&#x2013;lmek var, dĂśnmek yok!â&#x20AC;? sloganÄąnÄą atarken bir kez duymalÄąydÄąnÄąz seslerindeki kararlÄąÄ&#x;Äą, haklÄąlÄąÄ&#x;Äąn verdiÄ&#x;i gĂźcĂź gĂśrmeliydiniz sÄąkÄąlÄą yumruklarÄąnda. Ă&#x2013;nce iĹ&#x;çiler tek el oldu, sonra TEKEL iĹ&#x;çileri diÄ&#x;er iĹ&#x;çilerle ve toplumun diÄ&#x;er kesimleriyle buluĹ&#x;tu. Ă&#x2021;alÄąĹ&#x;Äąrken iĹ&#x;çiler arasÄąnda yaratÄąlan husumetler, aynÄą fabrikada Alevi-SĂźnni olduklarÄą için birbirleriyle konuĹ&#x;mayan insanlar, DiyarbakÄąrâ&#x20AC;&#x2122;daki iĹ&#x;çilere ĂśnyargÄą ile bakanlarâ&#x20AC;Ś Ä°Ĺ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄą bĂślmek için yaratÄąlan milliyetçi, dinci, cinsiyetçi ayrÄąmlar ortadan kalkÄąyordu. Ä°zmirli iĹ&#x;çiler KĂźrtçe halaya giriyor, DiyarbakÄąrlÄą iĹ&#x;çiler Lazca horon tepiyor, Trabzonlu iĹ&#x;çiler Arapça tĂźrkĂźlere eĹ&#x;lik ediyordu. Kapitalistlerin yalanlarÄą sÄąnÄąf mĂźcadelesinde iĹ&#x;e yaramÄąyordu iĹ&#x;te; birlik, dayanÄąĹ&#x;ma, dostluk baÄ&#x;larÄąnÄą sÄąmsÄąkÄą ĂśrdĂź iĹ&#x;çiler. Herkes bu mĂźcadelenin ortaklaĹ&#x;tÄąrdÄąÄ&#x;Äą zeminde aynÄą temel taleple tek yumruk oldu.

Ä°lerleyen gĂźnlerde hĂźkĂźmetten ses çĹkmayÄąnca bu sokaklara yatak benzeri yerler yapÄąlmaya baĹ&#x;landÄą, ardÄąndan da Ăźstlerine brandalar gerildi. Ve bir sĂźre sonra çadÄąrlarÄąn kurulmasÄąyla iĹ&#x;te karĹ&#x;ÄąnÄązda TEKEL Mahallesi, DireniĹ&#x; Sokak, Ă&#x2021;adÄąrkent 4/C BloklarÄą... akĹ&#x;amÄąnda da dernekte tencerelerde mercimek, yayla çorbalarÄą kaynÄąyordu. Plastik bardaklar alÄąp tencerelerle iĹ&#x;çilerin yanÄąna gittik ve sÄącak çorbalarÄąmÄązÄą daÄ&#x;ÄąttÄąk. Oturma eylemi boyunca ne soÄ&#x;uk dedi kimse, ne uyku, ne yorgunluk... Ä°Ĺ&#x;çilerle birlikte sabahÄąn ilk ÄąĹ&#x;ÄąklarÄąna dek oturduk, halaylar çektik, sohbetler ettik. AynÄą battaniyelerle ÄąsÄąndÄąk, aynÄą ekmeÄ&#x;i bĂślĂźĹ&#x;tĂźk, kol kola attÄąk sloganlarÄąmÄązÄą.

Ä°Ĺ&#x;çilerin Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;ya gelmesiyle beraber ilk gĂźnden itibaren yanlarÄąnda olduk. Her gĂźn gittiÄ&#x;imiz direniĹ&#x; alanÄąnda bir sĂźre sonra iĹ&#x;çilerle tanÄąĹ&#x;maya, iliĹ&#x;ki kurmaya baĹ&#x;ladÄąk. Her ilden belli iĹ&#x;çiler Ăśn plana çĹkÄąyordu. Sendikada çok aktif olmayan ancak sĂźreç içerisinde Ăśne çĹkmÄąĹ&#x;, hatta Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;ya gelinmesini organize etmiĹ&#x;, doÄ&#x;al iĹ&#x;çi liderleri diyebileceÄ&#x;imiz bir kesimle bir araya geldik. TĂ&#x153;M-Ä°GD Ankara Ĺ&#x17E;ubesiâ&#x20AC;&#x2122;nde aldÄąÄ&#x;ÄąmÄąz toplantÄąlarda sĂźreç Ăźzerine birlikte kafa yorduk, ilerici gençler olarak neler yapabileceÄ&#x;i-

7) &   &4*000 $      $    & $) *    000 Ă&#x2021;adÄąrlarÄąn kurulmasÄąyla beraber AnkaralÄą ilerici gençler olarak bir nĂśbet sistemi oluĹ&#x;turduk. GĂźndĂźz ve gece nĂśbetçileri ile sĂźreç daha sistematik takip edilmeye baĹ&#x;landÄą. Normal koĹ&#x;ullarda sabah onda açĹlan, akĹ&#x;am sekizde kapanan derneÄ&#x;imiz 7/24 açĹk kaldÄą. Bu sĂźre zarfÄąnda yurtta kalanlarÄąmÄąz odasÄąnÄą, evde kalanlarÄąmÄąz evini bÄąraktÄą. Ä°Ĺ&#x;çilerle birlikte gece gĂźndĂźz direniĹ&#x; alanÄąnda yer alÄąyor, sabah beraber kahvaltÄąmÄązÄą yapÄąp tekrar çadÄąrlarÄąn oraya geçiyorduk.

2 ig_22_23_v17.indd 20

13.04.2010 07:00:38


TEKEL

lerini aldÄąk. Ă&#x2013;rneÄ&#x;in bir ara hĂźkĂźmetin 4/C yerine 4/B ĂśnereceÄ&#x;i konuĹ&#x;uluyordu. Ä°Ĺ&#x;çilerin 4/Bâ&#x20AC;&#x2122;nin koĹ&#x;ullarÄąnÄą bilmediklerini sĂśylemeleri Ăźzerine iĹ&#x;çilerle birlikte mevzuatÄą okuyarak 4/C ve 4/B yasalarÄąnÄą karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;tÄąrmalÄą olarak anlatan bir tablo hazÄąrladÄąk ve çadÄąrlarda daÄ&#x;ÄąttÄąk. SonrasÄąnda da pek çok iĹ&#x;çinin sĂśyledikleri duruĹ&#x;umuzu haklÄą çĹkarÄąyordu: â&#x20AC;&#x153;Siz ...â&#x20AC;&#x2122;lar gibi deÄ&#x;ilsiniz; onlar durmadan gidin sendikayÄą iĹ&#x;gal edin diyip duruyorlar. Yahu ne yapalÄąm sendikayÄą iĹ&#x;gal edipte, onun yerine gider baĹ&#x;ka yeri iĹ&#x;gal ederiz.â&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Birilerinin bize akÄąl vermesinden bÄąktÄąk. Siz bize bĂśyle davranmadÄąnÄąz çocuklar saÄ&#x; olun.â&#x20AC;? sĂśzleri, ilerici gençliÄ&#x;in doÄ&#x;ru yĂśntemi uyguladÄąÄ&#x;ÄąnÄą kanÄątlÄąyordu.

Her arkadaĹ&#x;ÄąmÄązÄąn çok bĂźyĂźk emeÄ&#x;i geçti bu sĂźreçte. EmeÄ&#x;imizin meyvelerini de alÄąyorduk. GĂźnĂźn herhangi bir vakti TĂ&#x153;M-Ä°GD Ankara bĂźrosuna yolu dĂźĹ&#x;enler tanÄąk olmuĹ&#x;tur, her gĂźn onlarca iĹ&#x;çi geliyordu derneÄ&#x;e. Gece yarÄąsÄąndan sonra sandalyelerin, masalarÄąn Ăźzerinde, yerlerde iĹ&#x;çiler... SabahlarÄą da masalarda uzun sabah kahvaltÄąlarÄą, bolca çay manzaralarÄą vardÄą Ankara bĂźrosunda. GĂźn içerisinde de boĹ&#x; vakit bulan derneÄ&#x;e sohbet etmeye gelir. Ă&#x2021;ocuklarÄąnÄą derneÄ&#x;e getirip â&#x20AC;&#x153;Ă&#x2021;ocuÄ&#x;um sizindir. ArtÄąk beyin mi yÄąkarsÄąnÄąz ne yaparsÄąnÄąz (!), bunu da sizin gibi yapÄąn!â&#x20AC;? diyen iĹ&#x;çiler, dergi yollamamÄąz için ev adreslerini bÄąrakanlar, â&#x20AC;&#x153;Bizim oraya da bir Ĺ&#x;ube açĹn ne olur, ilk Ăźyeniz ben olacaÄ&#x;Äąmâ&#x20AC;? diyenler... Dergilerimizi, kitaplarÄąmÄązÄą okuyorlardÄą iĹ&#x;çiler. â&#x20AC;&#x153;Yolumuz iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn yoludur!â&#x20AC;? Ĺ&#x;iarÄąmÄąz hemen hepsinin dikkatini çekmiĹ&#x;ti. Bu çocuklar bizi kÄąlavuz alÄąyor diyorlardÄą. KÄąsa sĂźreliÄ&#x;ine memleketine gidip geri dĂśnen iĹ&#x;çiler koli koli makarna, çay, Ĺ&#x;eker, kahvaltÄąlÄąk baÄ&#x;ÄąĹ&#x;Äą getiriyordu derneÄ&#x;e. SofralarÄąmÄązda Hatayâ&#x20AC;&#x2122;Äąn çÜkeleÄ&#x;i, Ä°zmirâ&#x20AC;&#x2122;in boyozu, AdÄąyamanâ&#x20AC;&#x2122;Äąn çiÄ&#x;kĂśftesi birleĹ&#x;iyordu...

laĹ&#x;malar, bazen aÄ&#x;laĹ&#x;malar birbirine karÄąĹ&#x;Äąyordu. Ä°ki ay içerisinde bazÄą iĹ&#x;çilerin dudaklarÄąnÄąn iki yanÄąndan sarkan bÄąyÄąklarÄąnÄąn uçlarÄąnÄą kesmeye baĹ&#x;ladÄąklarÄąna tanÄąk olduk. â&#x20AC;&#x2DC;Milliyetçiâ&#x20AC;&#x2122; ya da â&#x20AC;&#x2DC;Ä°slamcÄąâ&#x20AC;&#x2122; gelen iĹ&#x;çiler; â&#x20AC;&#x2DC;devrimciâ&#x20AC;&#x2122; ayrÄąlÄąyordu buradan. Kendilerine â&#x20AC;&#x153;beĹ&#x; vakit namazÄąnda komĂźnistimâ&#x20AC;? diyenler çĹkmÄąĹ&#x;tÄą. HÄązlandÄąrÄąlmÄąĹ&#x; eÄ&#x;itim kampÄą diyorlardÄą burasÄą için. BaĹ&#x;ka bir deÄ&#x;iĹ&#x;im de bazÄą sendikalarda ve sol çevrelerde gĂśrĂźlĂźyordu. Uzun sĂźredir iĹ&#x; yapamayan, kÄąsÄąrlaĹ&#x;mÄąĹ&#x; pek çok sendika TEKEL sĂźreci ile birlikte hareketlendi, iĹ&#x;çiler için bir Ĺ&#x;eyler yapmaya baĹ&#x;ladÄą. YÄąllardÄąr aÄ&#x;zÄąna â&#x20AC;&#x2DC;iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąâ&#x20AC;&#x2122; lafÄąnÄą almaktan korkan, hâlâ TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de kapitalizmin, iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn olup olmadÄąÄ&#x;ÄąnÄą tartÄąĹ&#x;an çeĹ&#x;itli siyasetler de; iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn ĂśncĂź gĂźcĂź kesilivermiĹ&#x;ti birden. Pratik kÄąsa sĂźrede çok Ĺ&#x;ey ĂśÄ&#x;retiyordu. SÄąnÄąf mĂźcadelesinin yol açĹcÄą, birleĹ&#x;tirici gĂźcĂźnĂźn bir kez daha kanÄątlanmasÄą en çok da biz ilerici gençleri sevindirmiĹ&#x;tir herhalde.

Ä°ki buçuk ay içerisinde bĂźyĂźk bir deÄ&#x;iĹ&#x;im yaĹ&#x;adÄą her kesim. En bĂźyĂźÄ&#x;ĂźnĂź de durumun Ăśznesi olan iĹ&#x;çiler yaĹ&#x;adÄą elbette. Ă&#x2013;rneÄ&#x;in iĹ&#x;çilere yaptÄąÄ&#x;ÄąmÄąz ilk ziyaretler esnasÄąnda bazÄą saÄ&#x; gĂśrĂźĹ&#x;lĂź iĹ&#x;çilerin diÄ&#x;er iĹ&#x;çileri dĂźrterek â&#x20AC;&#x153;BakÄąn sizinkiler geliyorâ&#x20AC;? demelerine Ĺ&#x;ahit oluyorduk. Ancak bir sĂźre sonra onlarÄąn da â&#x20AC;&#x153;Bizimkiler geliyorâ&#x20AC;? demeye baĹ&#x;lamasÄą hepimizi çok sevindiriyordu.

Herkes TEKEL iĹ&#x;çilerine doÄ&#x;ru yolu gĂśsterme telaĹ&#x;Äą içindeydi. â&#x20AC;&#x2DC;Ă&#x2013;Ä&#x;reticiâ&#x20AC;&#x2122; hatta â&#x20AC;&#x2DC;dikte ediciâ&#x20AC;&#x2122; Ăźsluplarla yazÄąlan bildiriler, aslÄąnda yazanlarÄąn bile inanmadÄąÄ&#x;Äą Ăźtopik talepler içeren afiĹ&#x;ler, pankartlar... Her gĂźn iĹ&#x;çilere bin bir tĂźrlĂź eylem dayatmalar.. Ä°lerici gençlik olarak iĹ&#x;in baĹ&#x;Äąndan beri â&#x20AC;&#x153;Yolumuz iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn yoludurâ&#x20AC;? Ĺ&#x;iarÄąmÄąz doÄ&#x;rultusunda hareket ettik. Evet, her Ĺ&#x;ey olmasÄą gerektiÄ&#x;i gibi gitmiyordu, dĂźĹ&#x;Ăźncelerimizi de iĹ&#x;çilere iletiyorduk. Ancak hiçbir zaman iĹ&#x;çilerin henĂźz ulaĹ&#x;madÄąÄ&#x;Äą bir bilinç dĂźzeyinde tepeden konuĹ&#x;malar yapmadÄąk onlara. DÄąĹ&#x;arÄądan eylemler dayatmadÄąk. Ĺ&#x17E;Ăśyle yapÄąn, bĂśyle yapÄąn demedik. Ä°Ĺ&#x;çilerle birlikte tartÄąĹ&#x;tÄąk, iĹ&#x;çilerle birlikte yol aldÄąk.

Ä°Ĺ&#x;çilerle kavuĹ&#x;ma anlarÄąmÄąz o kadar duygu yĂźklĂź oluyordu ki; sloganlar, zÄąlgÄątlar, kucak-

DaÄ&#x;ÄątÄąlacak her bildiriyi bastÄąrmadan Ăśnce çadÄąrlarda gezdirdik, iĹ&#x;çilerin fikir ve Ăśneri-

,4*-4&-4

Ä°Ĺ&#x;çiler her Ĺ&#x;eyin farkÄąndaydÄąlar, en sevindirici tarafÄą buydu. Ä°Ĺ&#x;çi-kĂśylĂź-ĂśÄ&#x;rencilerden oluĹ&#x;an bir gençlik ĂśrgĂźtlenmesi olarak, hiçbir zaman iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąndan daha fazla, iĹ&#x;çilerin ĂśnĂźnde misyon biçmedik kendimize. Bu misyonu ancak iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄą partisi taĹ&#x;Äąyabilir çßnkĂź.

 * Bu karĹ&#x;ÄąlÄąklÄą geliĹ&#x;im sĂźreci, hiç Ĺ&#x;Ăźphesiz hem TEKEL iĹ&#x;çisine, hem çeĹ&#x;itli toplumsal dinamiklere, ve bu dinamiklerin bir parçasÄą olarak biz ilerici gençliÄ&#x;e çok Ĺ&#x;ey ĂśÄ&#x;retti. Tekel iĹ&#x;çilerinin uzattÄąÄ&#x;Äą el boĹ&#x; kalmadÄą. YĂźzler, binler, milyonlar oldu. Bu topraklarÄą aĹ&#x;tÄą, onlarca Ăźlkede destek buldu. BugĂźn TEKEL çadÄąrlarÄą toplanmÄąĹ&#x; olsa da, direniĹ&#x; henĂźz bitmedi. Daha ileri gitmek için bazen geri çekilmek gerekir. Bu sĂźreci bĂśyle deÄ&#x;erlendirmeli. Ä°Ĺ&#x;in ucunda kazanmakta var kaybetmekte. Ama kesin olan bir gerçek var ki o da artÄąk iĹ&#x;ler ne AKP iktidarÄą ne de sermaye gßçleri için eskisi kadar kolay olmayacak. TĂźrkiye iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄą, ilericileri, devrimcileri yeni ve daha meĹ&#x;akkatli bir sĂźreç bekliyor. TEKEL mĂźcadelesinin ilk iki ayÄąndan ĂśÄ&#x;rendiklerimiz, yolumuza ÄąĹ&#x;Äąk tutuyor. Kapitalizmin boyunduruÄ&#x;u sona ermedikçe dĂźnya ve TĂźrkiye, yeni TEKELlere gebe olmaya devam edecek. Gelecek gĂźnler bizleri bekliyor.

2 ig_22_23_v17.indd 21

13.04.2010 07:00:39


, ,T6TKTB'66'",6,' 'J",1J let Sakaryaâ&#x20AC;? nidalarÄąyla gezinen ANAP, MHP, CHP, AKP â&#x20AC;Ś Ăźlkemizin tĂźm deÄ&#x;erleri savaĹ&#x;sÄąz, faturasÄąz saltÄąÄ&#x;a çĹkarÄąlÄąrken; neo-liberal, postmodern dĂźnyaya nasÄąl da uyum saÄ&#x;ladÄąklarÄąnÄąn ispatÄą için bir birleriyle kim daha hÄązlÄą satar ĂźstĂźnde yarÄąĹ&#x;makla yetindiler. TEKELâ&#x20AC;&#x2122;in de hikayesi benzerleriyle birlikte bĂśyle baĹ&#x;lar.

  TĂźtĂźn isçileri yoksul, TĂźtĂźn iĹ&#x;çileri yorgun, Ama yiÄ&#x;it PÄąrÄąl - pÄąrÄąl namusluâ&#x20AC;Ś

Malum masalÄą bilirsiniz. Canavar karnÄą acÄąktÄąkça insanlarÄąn arasÄąna iner. Bir ĂśÄ&#x;Ăźnde SEKA iĹ&#x;çilerini, TELEKOM iĹ&#x;çilerini, Ä°TFAYE iĹ&#x;çilerini, KENT AĹ&#x17E; iĹ&#x;çileriniâ&#x20AC;Ś yalayÄąp yutuverir. GĂźnlerden bir gĂźn TEKEL iĹ&#x;çilerini lezzetli bir ĂśÄ&#x;Ăźn yapmak için tekrar Ĺ&#x;ehre iner. Ama masal bu ya, bu kez canavar masalÄą bir yerinden kÄąrÄąlÄąr ve iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄą destanÄą kaldÄąÄ&#x;Äą yerden baĹ&#x;layÄąverir. Ä°Ĺ&#x;çi sÄąnÄąfÄą dĂźnyada dolaĹ&#x;an bir hayalet olmaktan çĹkar zulmĂź bitirmek için derin uykusundan uyanÄąr. Ă&#x2021;ok alametler belirdi vakit tamamdÄąr. GĂźnah sevap oldu. Sevap haramdÄąr. GeçtiÄ&#x;imiz aylarda yolu bir Ĺ&#x;ekilde Sakarya yani DireniĹ&#x; caddesi, Ă&#x2021;adÄąr Kent 4/C bloklarÄąndan geçen veya orayÄą kendine yol edinen herkesin aklÄąndan bu veya buna benzer dizeler mutlaka geçiyordu. Hatta sadece direniĹ&#x; caddesini gĂśrenler deÄ&#x;il haber bĂźltenlerini izleyenler, gazeteleri okuyanlar, internette gezinenler dost sohbetlerinde kaçĹnÄąlmaz olarak TEKELâ&#x20AC;&#x2122;den bahsedenlerâ&#x20AC;Ś 1980 darbesiyle sosyalist hareketin ve dolayÄąsÄąyla emek hareketinin Ăśnemli Ăślçßde gßç kaybetmesiyle sermaye kendisine serbestçe at koĹ&#x;turabileceÄ&#x;i bir alan açmÄąĹ&#x; oldu. Ă&#x2013;ncĂźlĂźlĂźÄ&#x;ĂźnĂź Turgut Ă&#x2013;zalâ&#x20AC;&#x2122;Äąn yaptÄąÄ&#x;Äą yeni liberal (neo-liberal) haydutluÄ&#x;un da miladÄą burasÄą oldu. Emekçilerin yÄąllarla biriktirdiÄ&#x;i maddi, manevi, ĂśrgĂźtsel tĂźm deÄ&#x;erler bu dĂśnemlerden baĹ&#x;layarak gelip geçen iktidarlarca yaÄ&#x;malanmaya baĹ&#x;landÄą. Hem Ăźretim bakÄąmÄąndan hem de milyonlarca insanÄąmÄąza iĹ&#x;, aĹ&#x; gĂśtĂźrmesi açĹsÄąndan oldukça kritik Ăśnemde bulunan Kamu Ä°ktisadi TeĹ&#x;ebbĂźsleri ( KÄ°T) devletin sÄąrtÄąnda yĂźk sayÄąlarak bir bir kapitalizmin ve emperyalizmin hizmetine sunuldu. Ă&#x153;stelik Ăźlkemiz için kritik Ăśnemde olan iletiĹ&#x;im, finans, enerji iĹ&#x;letmelerinin ĂśzelleĹ&#x;tirmelerinden de sĂśz ediyoruz. â&#x20AC;&#x153;Vatan Mil-

TEKELâ&#x20AC;&#x2122;in ĂśzelleĹ&#x;tirilmesiyle 12 bin iĹ&#x;çi iĹ&#x;ten atÄąlÄąr. 4/C statĂźsĂźnde acÄąmasÄąz, gĂźvencesiz çalÄąĹ&#x;ma Ĺ&#x;artlarÄąna mahkĂťm edilir. Ancak felaketin boyutlarÄą bununla da sÄąnÄąrlÄą deÄ&#x;ildir elbet. TĂźtĂźn Ăźretiminden geçimini saÄ&#x;layan 100 binlerce insan ve yine 100 binlerce iĹ&#x;çi ailesi ferdi için bir sosyal yÄąkÄąm anlamÄąna gelir bu ĂśzelleĹ&#x;tirme. Tam da bu noktada TEKEL iĹ&#x;çilerinin; AKP hĂźkĂźmetinin bu yÄąkÄąm politikasÄąna karĹ&#x;Äą TekgÄądaÄ°Ĺ&#x; SendikasÄą ĂśncĂźlĂźÄ&#x;Ăźnde, Abdi Ä°pekçi parkÄąna gelmeleri, Ăśnceleri anlam veremedikleri bir saldÄąrÄąya uÄ&#x;ramalarÄą, ardÄąndan TĂźrk-Ä°Ĺ&#x; kapÄąsÄąna doluĹ&#x;malarÄą ve 78 gĂźnlĂźk çadÄąr kampÄą direniĹ&#x;leri, 1-2 Nisanâ&#x20AC;&#x2122;da AKPâ&#x20AC;&#x2122;nin faĹ&#x;ist saldÄąrÄąlarÄąna maruz kalmalarÄą hem TEKEL iĹ&#x;çileri, iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄą hem halkÄąmÄąz hem de sosyalist hareket açĹsÄąndan emek hareketinde bir eĹ&#x;iÄ&#x;in aĹ&#x;ÄąlmasÄą, dersler çĹkarÄąlmasÄą bakÄąmÄąndan muazzam Ăśneme sahip nitelikte oldu.

DoÄ&#x;rudan kazanÄąmlarÄąna baktÄąÄ&#x;ÄąmÄązda elimizde DanÄąĹ&#x;tayâ&#x20AC;&#x2122;Äąn â&#x20AC;&#x153;4/câ&#x20AC;? maddesinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesiâ&#x20AC;&#x2122;ne baĹ&#x;vurma kararÄą ve sonraki sĂźrecin belirsizliÄ&#x;i dÄąĹ&#x;Äąnda pek bir Ĺ&#x;ey yok. Ama resmin bĂźtĂźnĂźne baktÄąÄ&#x;ÄąmÄązda emek hareketi, sosyalist hareket ve ezilenler açĹsÄąndan bĂźyĂźk mĂźjdeler barÄąndÄąrdÄąÄ&#x;ÄąnÄą vurgulamak gerekir. TEKELâ&#x20AC;&#x2122;in ĂśzelleĹ&#x;tirilme sĂźreci, iĹ&#x;çiler açĹsÄąndan zaten yakÄącÄą sorunlar yaratmasÄąnÄąn yanÄą sÄąra sistemden canÄą yanan bĂźtĂźn kesimlerin de sembolĂź haline geldi. Devrimci, demokrat, sosyalist, yoksul, genç, kadÄąn, yaĹ&#x;lÄą ve ĂśtekileĹ&#x;tirilen tĂźm insanlarÄąn iĹ&#x;çilerin davasÄąnÄą sahiplenmesini saÄ&#x;ladÄą, aktif desteÄ&#x;ini aldÄą.

Ă&#x2021;adÄąr kentin Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn hemen merkezinde yer almasÄą emekçi dostlarÄąnÄąn burasÄąnÄą Kabe edinmelerini kolaylaĹ&#x;tÄąrdÄą. 78 gĂźn boyunca durmaksÄązÄąn binlerce iĹ&#x;çi ve ziyaretçiyle dolup taĹ&#x;tÄą. YalnÄąz Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;dan deÄ&#x;il, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin hemen her yanÄąndan TĂźrkâ&#x20AC;&#x2122;Ăź, KĂźrtâ&#x20AC;&#x2122;Ăź, Aleviâ&#x20AC;&#x2122;si, SĂźnniâ&#x20AC;&#x2122;siyle sÄąnÄąf taleplerinin birleĹ&#x;tirdiÄ&#x;i ziyaretlerde buluĹ&#x;uyor, battaniye, odun taĹ&#x;Äąyor, yemekler yapÄąyor, baÄ&#x;ÄąĹ&#x; kampanyalarÄą dĂźzenliyorlardÄą. Onlarca Ăźlkeden destek mesajlarÄą,

yardÄąmlar yaÄ&#x;Äąyordu. DireniĹ&#x;e ilginin bu denli bĂźyĂźmesi elbette iktidarÄą ĂźrkĂźttĂź. Defalarca açĹklamalar yapÄąldÄą, tehditler savruldu. Ancak her yeni açĹklama, her yeni tehdit, direnenler kanadÄąnda inadÄąn, inancÄąn bĂźyĂźmesine kaynak oldu. TĂźrkiye gĂźndemi bu kez her ikisini de sermaye yanlÄąsÄą olduÄ&#x;unu bildiÄ&#x;imiz darbeci-dinci gerici tartÄąĹ&#x;malarÄąyla deÄ&#x;il; tam da iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄą eksenli dĂźĹ&#x;Ăźnenlerin sĂśyledikleri gibi emek-sermaye çeliĹ&#x;kileri Ăźzerinde belirleniyordu. Taraflar netleĹ&#x;ince de baĹ&#x;ta emekçiler için yÄąllar bir â&#x20AC;&#x153;anâ&#x20AC;?la yeniden gĂśzden geçirildi. Tarih â&#x20AC;&#x153;anâ&#x20AC;? olunca bĂźtĂźn TEKEL iĹ&#x;çileri aÄ&#x;Äąz birliÄ&#x;i etmiĹ&#x;çesine, ki sonraki sĂźreçlerde her meselede kendilerine has iletiĹ&#x;im metotlarÄąyla aÄ&#x;Äąz birliÄ&#x;i ettiler, dediler ki: â&#x20AC;&#x153;DireniĹ&#x; (Sakarya) caddesi bizim için bir okul oldu. Biz buraya gelmeden Ăśnce polisle çatÄąĹ&#x;an gençlere, sosyalistlere, diÄ&#x;er iĹ&#x;çilere kĂźfrederdik. Onlara vatan haini derdik. Ama buraya geldikten sonra gĂśrdĂźk ki; bizim gerçek dostlarÄąmÄąz bu gençlermiĹ&#x;, sosyalistlermiĹ&#x;. EÄ&#x;er onlar olmasaydÄą bu direniĹ&#x;i bu kadar bĂźyĂźk ve uzun sĂźrdĂźremezdik.â&#x20AC;? SĂźrece Ĺ&#x;ahit olanlar bu sĂśzlerin hiç de abartÄąlÄą olmadÄąÄ&#x;Äąnda birleĹ&#x;eceklerdir. Evet, çoÄ&#x;u AKP, MHP, CHPâ&#x20AC;&#x2122;li iĹ&#x;çiler yÄąllarca bu siyasal partilerin, sistemin biriktirdiÄ&#x;i Äąrk, cinsiyet, din, dil farklÄąlÄąklarÄąna dayanan ĂśnyargÄąlarÄąnÄą ĂśmĂźrlerinde bir â&#x20AC;&#x153;anâ&#x20AC;? diyebileceÄ&#x;imiz zaman diliminde tekrar gĂśzden geçirdiler. Ve asÄąl farklÄąlÄąÄ&#x;Äąn sÄąnÄąfsal olduÄ&#x;unu, asÄąl çeliĹ&#x;kinin emek-sermaye arasÄąnda gerçekleĹ&#x;tiÄ&#x;ini anladÄąlar, içselleĹ&#x;tirdiler, eyleme dĂśktĂźler. Biz sosyalistler onlara kitapta yazanlarÄą anlattÄąk, baĹ&#x;ka bir dĂźnyaya iliĹ&#x;kin dĂźĹ&#x;lerimizi paylaĹ&#x;tÄąk. Ä°Ĺ&#x;çiler kitapta yazanlarÄąn haklÄąlÄąÄ&#x;ÄąnÄą bize bir kez daha kanÄątladÄąlar.

  "  Ä°Ĺ&#x;çiler çok kararlÄąydÄą. DireniĹ&#x;e ilgi ve destek oldukça iyiydi. Fakat kritik noktalarda baĹ&#x;ta iĹ&#x;çiler olmak Ăźzere herkes sendikalara yĂźzĂźnĂź dĂśndĂź ve sonucu beklemeye baĹ&#x;ladÄą. Hak-Ä°Ĺ&#x;â&#x20AC;&#x2122;in ve Memur-Senâ&#x20AC;&#x2122;in zaten hĂźkĂźmet yanlÄąsÄą olmasÄąndan kimse onlardan medet ummadÄą. TĂźrkÄ°Ĺ&#x;, TekgÄąda-Ä°Ĺ&#x;â&#x20AC;&#x2122;in tĂźm çabalarÄąna raÄ&#x;men tutarlÄą, iĹ&#x;çi yanlÄąsÄą bir sendikal çizgide durmadÄą. TekgÄąda-Ä°Ĺ&#x; ise; gerek arkasÄąnda kararlÄą bir konfederasyon gĂśrmemesinden gerekse kendi içerisinde cesur bir sÄąnÄąf siyaseti izleyememesinden direniĹ&#x;in daha somut kazanÄąmlara ulaĹ&#x;abileceÄ&#x;i, fiili bir hat izleyemedi. Ă&#x2013;zellikle TEKEL iĹ&#x;çilerinin Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;ya yeniden geldiÄ&#x;i 1-2 Nisan tarihlerinde AKPâ&#x20AC;&#x2122;nin tehditlerine ve saldÄąrÄąlarÄąna boyun eÄ&#x;erek, iĹ&#x;çilerin yalnÄąz kalmalarÄąna neden olan ve eylemin mĂźmkĂźnse artÄąk sonlanmasÄąnÄą arzulayan bir tutum sergiledi. Ancak iĹ&#x;çilerin kararlÄąlÄąÄ&#x;Äą karĹ&#x;ÄąsÄąnda da direniĹ&#x;i bĂźtĂźnĂźyle gĂśrmezden gelemedi. DÄ°SK, KESK, Kamu-Senâ&#x20AC;&#x2122;in destekleri de yeterli dĂźzeyde deÄ&#x;ildi. Hal bĂśyle olunca; iĹ&#x;çilerin her gĂźn

22 ig_22_23_v17.indd 22

13.04.2010 07:00:39


onlarca defa haykÄąrdÄąklarÄą â&#x20AC;&#x153;genel grev genel direniĹ&#x;â&#x20AC;? sloganÄą hayat bulamadÄą. Buna raÄ&#x;men 4 Ĺ&#x17E;ubatâ&#x20AC;&#x2122;ta 1 gĂźnlĂźk iĹ&#x; bÄąrakma, iĹ&#x;çilerin dayanÄąĹ&#x;ma eylemi baĹ&#x;arÄąyla gerçekleĹ&#x;tirildi. Eylemin katÄąlÄąmÄą ve coĹ&#x;kusu gĂśrĂźlmeye deÄ&#x;erdi. HĂźkĂźmetin iĹ&#x;çiler lehine bir adÄąm atmamasÄą Ăźzerine konfederasyonlarÄąn uzak bir tarihe, 26 MayÄąsâ&#x20AC;&#x2122;a aldÄąklarÄą miting kararÄą iĹ&#x;çilerde haklÄą bir kÄązgÄąnlÄąk yarattÄą. 2 Nisan tarihinde TekgÄąda-Ä°Ĺ&#x;; 3 Haziranâ&#x20AC;&#x2122;da ßç gĂźn, 4 Temmuzâ&#x20AC;&#x2122;da dĂśrt gĂźn ve aÄ&#x;ustos ayÄą baĹ&#x;Äąndan itibaren ise bir dizi eylemlilik içerisinde bulunacaÄ&#x;ÄąnÄą açĹkladÄą. GĂźndemi tutmaktan ibaret olan ve yetersiz bulduÄ&#x;umuz bu eylem takviminin her Ĺ&#x;eye raÄ&#x;men ĂśrgĂźtleyicisi ve takipçisi olmalÄąyÄąz. Ancak bu sĂźreçte; her Ĺ&#x;eyden Ăśnce sendikalarÄąn Ăśnemini bir kere daha gĂśrmĂźĹ&#x; oluk. â&#x20AC;&#x153;Genel grevâ&#x20AC;? sĂśylemi dahi iktidar kampÄąnda ciddi bir telaĹ&#x;a yol açtÄą. HenĂźz canavarÄąn devrildiÄ&#x;ini gĂśrmedik ama yĂźzĂźndeki ĂślĂźm korkusuna Ĺ&#x;ahit olduk. Bunun yanÄąnda sendikalarÄąn ĂśrgĂźtlenme dĂźzeylerinde, sendikal niteliklerindeki zaaflarÄą bir kez daha gĂśrdĂźk. Bu zaaflarÄąn iĹ&#x;çilerin kararlÄąlÄąklarÄąyla, sosyalistlerin yerinde katkÄąlarÄąyla nasÄąl ortadan kaldÄąrÄąlabileceÄ&#x;ini, sÄąnÄąf ve kitle sendikacÄąlÄąÄ&#x;Äą ekseninde yeniden nasÄąl inĹ&#x;a edilebileceÄ&#x;inin anahtarlarÄąnÄą edindik. TEKEL iĹ&#x;çileri tĂźm eleĹ&#x;tirilerine raÄ&#x;men sendikalarÄąna sahip çĹktÄą ve dosta dĂźĹ&#x;mana, â&#x20AC;&#x153;sendikalar artÄąk burjuvaziye hizmet etmektedir.â&#x20AC;? diyebilenlere Ĺ&#x;Ăśyle dedi: â&#x20AC;&#x153;En zaaflÄą durumlarda bile sendikalar iĹ&#x;çi ĂśrgĂźtleridir. Onu deÄ&#x;iĹ&#x;tirme kararlÄąlÄąÄ&#x;ÄąnÄą gĂśsterebilecek nitelikte taban iĹ&#x;çi inisiyatifleriyle ve Ĺ&#x;Ăźphesiz sosyalistlerin katkÄąlarÄąyla sendikalarÄą daha mĂźcadeleci çizgiye çekmek mĂźmkĂźn.â&#x20AC;? SendikanÄąn yanÄąnda hiç Ĺ&#x;Ăźphesiz iĹ&#x;çilerin ihtiyaç duyduÄ&#x;u, açmaza girdikleri her durumda dĂśnĂźp dĂśnĂźp aradÄąklarÄą â&#x20AC;&#x153;iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn politik Ăśznesiâ&#x20AC;? ihtiyacÄą da denklemin en baĹ&#x;Äąna eklenmesi gereken eksiklerimizden oldu. BĂśyle bir irade hiç Ĺ&#x;Ăźphesiz sendikalarÄąn yeniden biçimleniĹ&#x;inin de mimarÄą olacaktÄąr. Emek dostlarÄą ĂśrgĂźtlerinin tĂźm çabalarÄąna katkÄąlarÄąna raÄ&#x;men, TEKEL direniĹ&#x;inin hattÄąnda doÄ&#x;rudan belirleyici olamamalarÄąnÄąn nedeni; bĂśyle bir Ăśznenin eksikliÄ&#x;idir.

'  & (  (  9 DireniĹ&#x;in baĹ&#x;Äąndan itibaren devrimci-demokrat, sosyalist parti ve çevreler, gençlik dernekleri, kadÄąn ĂśrgĂźtleri bĂźyĂźk dayanÄąĹ&#x;ma içinde iĹ&#x;çilerin yanÄąndaydÄąlar. GĂśsterdikleri azim hiç tartÄąĹ&#x;masÄąz ĂśvgĂźyĂź hak ediyor. Ä°Ĺ&#x;çilerle sĂźrekli konuĹ&#x;tular. SendikayÄą, grevi, 4/C-4/Bâ&#x20AC;&#x2122;yi, iĹ&#x;çiyi, iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄą, devrimi, sosyalizmi anlattÄąlar, dinlediler. DireniĹ&#x; caddesinin sesini tĂźm Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;ya, TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;ye hatta gßçleri oranÄąnda birçok Ăźlkeye taĹ&#x;ÄądÄąlar. Yi-

de etkilediÄ&#x;ini gĂśrdĂźk. Daha uzun sĂźreçlerde telafisi daha zor sÄąnÄąf içi bir bĂślĂźnmĂźĹ&#x;lĂźÄ&#x;e yol açacaÄ&#x;ÄąnÄą anlamak pek zor deÄ&#x;il. Bu yaklaĹ&#x;ÄąmlarÄąn tutarlÄąlÄąkla karĹ&#x;ÄąsÄąnda olmak iradesini gĂśsterebilmeliyiz.

yecek, giyecek, battaniye, yastÄąk, yakacak ihtiyaçlarÄąnda hep iĹ&#x;çilerin yanÄąndaydÄąlar. KurumlarÄąnÄą, evlerini yatakhaneye çevirip yĂźzlerce iĹ&#x;çiyi 78 gĂźn boyunca misafir ettiler. Ä°Ĺ&#x;çilerin bu denli hÄązlÄą geliĹ&#x;imine bĂźyĂźk katkÄąlar sundular. TĂźm bu olumluluklarÄąn yanÄąnda; Ăśzellikle eleĹ&#x;tirilmesi gereken noktalarÄąn bir ikisine deÄ&#x;inelim. Marksizm-Leninizm temel ilkelerinin baĹ&#x;Äąnda iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn temel dĂśnĂźĹ&#x;tĂźrĂźcĂź irade; emek-sermaye çeliĹ&#x;kisinin yani anti-kapitalizmin ise hareket kaynaÄ&#x;Äą, doÄ&#x;rultusu olduÄ&#x;u belirtilir. DolayÄąsÄąyla biz sosyalistler tĂźm ezilenleri iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄą mĂźttefiki haline getirip, anti-kapitalist mĂźcadele yĂźrĂźtmeye çabalarÄąz. Buradan baktÄąÄ&#x;ÄąmÄązda iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn ideolojisinden çark etmiĹ&#x;, bĂźsbĂźtĂźn burjuva ideolojilerinden medet umar hale gelmiĹ&#x; kimi yapÄąlarÄąn emek-sermaye çeliĹ&#x;kisinin ateĹ&#x;ini çalarak, iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄą kendi Ĺ&#x;oven ideolojilerine taĹ&#x;Äąmaya çalÄąĹ&#x;malarÄą, sÄąnÄąfÄą bĂślmeleri, Ăźzerinde Ăśnemle durmamÄąz gereken, Ăśnlemek zorunda olduÄ&#x;umuz bir saÄ&#x; sapmadÄąr. Yine iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąna, sendikal harekete gĂźvenini bĂźtĂźnĂźyle yitirmiĹ&#x; kimi ĂśrgĂźtlerin sendikalar içerisinde hiçbir emek sarf etmeksizin yukarÄądan inmeci bir tarzla direniĹ&#x; sĂźrecine, sendikalara mĂźdahale etme yanÄąlgÄąsÄąna dĂźĹ&#x;meleri. Ä°Ĺ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn sermaye karĹ&#x;ÄątÄą mĂźcadeleci çizgisini gĂśrmezden gelerek, çocukça bir aceleciliÄ&#x;e dĂźĹ&#x;meleri. Bu anlayÄąĹ&#x; yine ĂśnĂźne geçilmesi, onarÄąlmasÄą gereken temel bir yanÄąlgÄądÄąr. Sendikalar iĹ&#x;levlerini yerine getirmediklerinde, iĹ&#x;çilerin yalnÄązlÄąk hissiyle savrulmalarÄą, umutsuzluÄ&#x;a dĂźĹ&#x;meleri anlaĹ&#x;Äąlabilir. Ancak; hem sendikalarÄą hem de iĹ&#x;çileri, tutarlÄą bir sÄąnÄąf siyasetine oturtmasÄą gereken sosyalist hareketin, kritik durumlarda â&#x20AC;&#x153;zamanâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;zeminâ&#x20AC;? unsurlarÄąnÄą gĂśremeyerek uçlara savrulmalarÄą kesinlikle anlaĹ&#x;ÄąlÄąr deÄ&#x;ildir. Yine yukarÄąda yaptÄąÄ&#x;ÄąmÄąz iki temel eleĹ&#x;tiri ekseninde, daha saÄ&#x;da bulduÄ&#x;umuz siyasetlerin vurguncu simsar edasÄąyla birkaç iĹ&#x;çiyi ĂśrgĂźtlemiĹ&#x; olmanÄąn ukalalÄąÄ&#x;Äąyla sĂźrecin sonlanmasÄąndan adeta mutluluk duymalarÄąnÄąn Ĺ&#x;iddetle karĹ&#x;ÄąsÄąndayÄąz. Tersinden; sendikanÄąn yetersizliklerine karĹ&#x;Äą, iĹ&#x;çilere raÄ&#x;men sendikanÄąn, sendikacÄąlarÄąn ĂźstĂźne yĂźrĂźyerek onlarÄą daha devrimci bir eksene çekebileceÄ&#x;ini dĂźĹ&#x;Ăźnmek olsa olsa bir ham hayal ve aĹ&#x;ÄąrÄą iradeciliktir.

Bu iki yaklaĹ&#x;ÄąmÄąn 78 gĂźnlĂźk direniĹ&#x; sĂźrecinde iĹ&#x;çilerin bilincini ve mĂźcadelesini olumsuz yĂśn-

23 ig_22_23_v17.indd 23

â&#x20AC;&#x153;Ä°Ĺ&#x;çi sÄąnÄąfÄą artÄąk dĂźnkĂź iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄą deÄ&#x;ildir. YapÄąsÄą deÄ&#x;iĹ&#x;miĹ&#x;, sermayeyle bĂźtĂźnleĹ&#x;miĹ&#x;, devrimci niteliklerini yitirmiĹ&#x;tir.â&#x20AC;? diyenlere â&#x20AC;&#x153;Ä°Ĺ&#x;çi sÄąnÄąfÄą kimi farklÄąlÄąklarÄą olmasÄąna karĹ&#x;Äąn, dĂźnden daha gßçlĂźdĂźr. Ă&#x2021;ĂźnkĂź iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn sermaye ile uzlaĹ&#x;maz çeliĹ&#x;kileri, mĂźttefiklerininse çeliĹ&#x;kileri uçurumlarla derinleĹ&#x;miĹ&#x;tir. Devrimci nitelikleri bilenmiĹ&#x;tir.â&#x20AC;? karĹ&#x;ÄąlÄąÄ&#x;ÄąnÄą verdi.

 * TEKEL direniĹ&#x;i emek dostlarÄąna iĹ&#x;çinin, iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn, sendikanÄąn, grevin hala ne kadar Ăśnemli kavramlar olduÄ&#x;unu gĂśsterdi. Gençlerin; iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄą, onun hattÄąnÄą, devrimci niteliklerini gĂśrmelerini, anlamalarÄąnÄą saÄ&#x;ladÄą. Daha eski kuĹ&#x;aklarda iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąna sÄąrt çevirmiĹ&#x;, varlÄąÄ&#x;ÄąnÄą tartÄąĹ&#x;Äąr hale getirmiĹ&#x;leri, unutmuĹ&#x;larÄą uyardÄą; sosyalistlerin yĂśrĂźngelerini netleĹ&#x;tirdi, umudu, inancÄą arttÄąrdÄą. TĂźrkiye iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄą tarihinde nitelikleri farklÄą olmakla birlikte hepsi birbirinden Ăśnemli birkaç iĹ&#x;çi eylemi sayabiliriz: 15-16 Haziran, 1977 1 MayÄąs, 89 Bahar eylemlilikleri, 91 Madenci yĂźrĂźyĂźĹ&#x;Ăź. TEKEL DireniĹ&#x;i sĂźreci bir bĂźtĂźn olarak olmasa da ve birçok farklÄą niteliÄ&#x;i taĹ&#x;Äąsa da Ĺ&#x;imdiden bunlarÄąn yanÄąnda yerini aldÄą. TĂźrkiye emek hareketi ve sosyalist hareket ĂśnĂźnde duran birçok engel, birçok eĹ&#x;ik var elbette. Bunlardan ilki ve belki de Ăśnemlilerinden bir tanesinin psikolojik eĹ&#x;ik olduÄ&#x;unu sĂśyleyebiliriz. 2007-2008-2009 1 MayÄąslarÄą derslerle dolu geçti. Sendikalar geniĹ&#x; iĹ&#x;çi yÄąÄ&#x;ÄąnlarÄąnÄą Ä°stanbulâ&#x20AC;&#x2122;da bir araya getiremese de sendikalarÄąn ve iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn isminin dahi geçmesi eylemlerin meĹ&#x;ruluÄ&#x;unu saÄ&#x;ladÄą. Ă&#x2013;nce 1 MayÄąsâ&#x20AC;&#x2122;Äą resmi tatil ilan ederek egemenler bir adÄąm geri adÄąm atmak zorunda kalmÄąĹ&#x;tÄą. Bizler çok daha fazlasÄąnÄą yapabileceÄ&#x;imizi gĂśrmĂźĹ&#x;tĂźk. Ĺ&#x17E;imdiyse kararlÄą iĹ&#x;çilerin kÄąsa denilebilecek zamanda direndiklerini, direndikçe ĂśÄ&#x;rendiklerini, ĂśÄ&#x;rendikçe bilendiklerini dĂśnĂźĹ&#x;tĂźklerini ve içerisinde bulunduklarÄą bĂźtĂźn kurumlarÄą hÄązla dĂśnĂźĹ&#x;tĂźrdĂźklerini gĂśrdĂźk. GĂśrdĂźklerimiz bu destanÄąn sadece ilk perdesi. Ä°Ĺ&#x;çi sÄąnÄąfÄą destanÄąnÄą kaldÄąÄ&#x;Äą yerden nihayete ulaĹ&#x;tÄąrmanÄąn Ăśzneleri bizleriz. Ä°Ĺ&#x;çiler, iĹ&#x;sizler, kĂśylĂźler, aydÄąnlar, sanatçĹlar, kadÄąnlar, gençler... Ä°Ĺ&#x;çi sÄąnÄąfÄą kendi cennetini yeĹ&#x;ertiyor. DĂźn hayatta kalabilmek için bir arada olmamÄąz gerekiyordu. BugĂźnse yeni zaferlere ulaĹ&#x;abilmek için birlik, dayanÄąĹ&#x;mayÄą yĂźkseltmenin zamanÄą.

Ó? 

13.04.2010 07:00:39


"?DL,7C  &UD C .QQ0   TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlar 8 Martâ&#x20AC;&#x2122;Äąn 100. yÄąlÄą dolayÄąsÄąyla ĂśrgĂźtlĂź olduÄ&#x;u tĂźm illerde bir dizi etkinlik gerçekleĹ&#x;tirdi. HazÄąrlÄąklara haftalar Ăśncesinden baĹ&#x;layan ilerici kadÄąnlar, sokaklarda meydanlarda, mĂźcadele saflarÄąnda 8 Martâ&#x20AC;&#x2122;Äąn 100. yÄąlÄąnÄą kutladÄą.

 " C:  @ UD C  !  & D) 27 Ĺ&#x17E;ubat 2010â&#x20AC;&#x2122;da Taksim Tramvay DuraÄ&#x;Äąâ&#x20AC;&#x2122;nda 8 Mart DĂźnya Emekçi KadÄąnlar GĂźnĂźâ&#x20AC;&#x2122;nĂź, KadÄąkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de yapÄąlacak mitingle kutlamak için çaÄ&#x;rÄą yaptÄą. TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlarâ&#x20AC;&#x2122;Äąn da içinde yer aldÄąÄ&#x;Äą Ä°stanbul 8 Mart KadÄąn Platformu bir basÄąn açĹklamasÄą yaptÄą. AçĹklamanÄąn ardÄąndan bildiri daÄ&#x;ÄątÄąmÄą yapÄąlarak, tĂźm kadÄąnlar 8 Martâ&#x20AC;&#x2122;Äąn 100. yÄąlÄąnÄą kutlamak için mitinge davet edildi.

UD OQ.Q5    TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlarâ&#x20AC;&#x2122;Äąn, 8 Mart DĂźnya Emekçi KadÄąnlar GĂźnĂź dolayÄąsÄąyla her yÄąl hazÄąrladÄąklarÄą, Ä°lerici Gençlik Dergisiâ&#x20AC;&#x2122;nin 8 Mart Ă&#x2013;zel SayÄąsÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄą bu yÄąl da yayÄąnlandÄą. Bu yÄąl Ă&#x2013;zel SayÄąda yer alan konularÄąn baĹ&#x;lÄąklarÄą: â&#x20AC;&#x153;Krizin Bedeli KadÄąnlara DeÄ&#x;il Patronlara!â&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Ekmek Elden Gidince KadÄąn Erkek TanÄąmÄąyor Ä°nsanâ&#x20AC;? (TEKEL iĹ&#x;çisi kadÄąnlarla yapÄąlan sĂśyleĹ&#x;i), â&#x20AC;&#x153;Ä°nsanca Bir YaĹ&#x;am için MĂźcadele Ediyoruzâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Ekmeklerini de HaklarÄąnÄą da Sokakta KazanÄąyorlar!â&#x20AC;? (DoÄ&#x;algaz sayaç okuma iĹ&#x;çisi kadÄąnlarla yapÄąlan sĂśyleĹ&#x;i), â&#x20AC;&#x153;Haydi KadÄąnlar Ä°nsanca Bir YaĹ&#x;am İçin, DeÄ&#x;iĹ&#x;ip, DeÄ&#x;iĹ&#x;tirmeye, MĂźcadeleye!â&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;8 MART NasÄąl DoÄ&#x;du?â&#x20AC;?

retsiz olan 8 Mart Ă&#x2013;zel SayÄąsÄąyla buluĹ&#x;tu. Ă&#x2013;zel sayÄą kadÄąnlar kadar erkek ĂśÄ&#x;rencilerinde ilgisini çekti.

! C ?,) 7*5  -  Ankara Ă&#x153;niversitesi Cebeci KampĂźsĂź, Hacettepe Ă&#x153;niversitesi Beytepe ve KeçiĂśren KampĂźsĂźâ&#x20AC;&#x2122;nde Ä°lerici Gençlik 8 Mart Ă&#x2013;zel SayÄąsÄąnÄą daÄ&#x;Äątan TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlar, kadÄąnlarÄą DĂźnya Emekçi KadÄąnlar GĂźnĂźâ&#x20AC;&#x2122;nĂźn 100.yÄąlÄąnda, iĹ&#x;çi-kĂśylĂź-ĂśÄ&#x;renci kadÄąnlarÄąn mĂźcadelesini bĂźyĂźtmeye ça- Ä&#x;ÄąrdÄą.

raklarda yÄąllardÄąr yasaklanan tĂźm dillerdeki ezgileri seslendirdi ve bu ezgilerle ilerici kadÄąnlar halaylar çekti. KÄąsa bir ara verildikten sonra sinevizyon gĂśsterimi yapÄąldÄą. Sinevizyon gĂśsterimi 8 Martâ&#x20AC;&#x2122;ta sÄąnÄąfsal, ulusal, cinsel sĂśmĂźrĂźye karĹ&#x;Äą direnen ve ĂśzgĂźrleĹ&#x;en kadÄąnlara atfedildi. TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlar Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;da 8 Mart DĂźnya Emekçi KadÄąnlar GĂźnĂźâ&#x20AC;&#x2122;nĂźn 100. yÄąlÄąnda kadÄąnlarÄą alanlara çĹkmaya çaÄ&#x;ÄąrdÄą.

'*  !  8 Martâ&#x20AC;&#x2122;Äąn 100. yÄąlÄą birçok alanda coĹ&#x;kuyla kutlandÄą. Ä°lerici kadÄąnlar da â&#x20AC;&#x153;8 Mart DĂźnya Emekçi KadÄąnlar GĂźnĂźâ&#x20AC;&#x2122;nde her Ĺ&#x;eyden Ăśnce insan ol-

DCUD  '*

 7C  8 Mart DĂźnya Emekçi KadÄąnlar GĂźnĂźâ&#x20AC;&#x2122;nĂźn 100. yÄąlÄąnda mĂźcadeleyi yĂźkseltmek ve kadÄąnlarÄą alanlara çaÄ&#x;Äąrmak için TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122; li KadÄąnlarâ&#x20AC;&#x2122;Äąn da içinde yer aldÄąÄ&#x;Äą Mersin KadÄąn Platformu 5 Mart 2010â&#x20AC;&#x2122;da YeniĹ&#x;ehir Sebze-Meyve Hal Kompleksiâ&#x20AC;&#x2122;nde ve Arbel Bakliyat fabrikasÄąnda çalÄąĹ&#x;an kadÄąnlara karanfil daÄ&#x;ÄątÄąmÄą yaptÄą.

duÄ&#x;umuzu hatÄąrlatmak ve insanca bir yaĹ&#x;am için mĂźcadelenin verildiÄ&#x;i saflarda, sokaklarda, alanlarda olacaÄ&#x;Äąz.â&#x20AC;? diyerek alanlarÄą doldurdu.

Ä°STANBUL Ä°stanbulâ&#x20AC;&#x2122;da TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlar, 8 Mart DĂźnya Emekçi KadÄąnlar GĂźnĂźâ&#x20AC;&#x2122;nĂźn 100. yÄąlÄąnda, 6 Mart

DaÄ&#x;ÄątÄąm sĂźresince emekçi kadÄąnlara Ä°lerici Gençlik dergisinin 8 Mart Ă&#x2013;zel SayÄąsÄą verildi ve kadÄąnlar 6 Mart 2010â&#x20AC;&#x2122;da yapÄąlacak olan yĂźrĂźyĂźĹ&#x;e davet edildi.

2010â&#x20AC;&#x2122;da KadÄąkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de mitingde. Miting alnÄąnÄą alanÄą allÄą, morlu, yeĹ&#x;il renklerle kadÄąnlar doldurdu.

TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlar ĂśrgĂźtlĂź olduklarÄą bĂźtĂźn bĂślgelerdeki sokaklarda, pazarlarda, okullarda, tarlalarda, fabrikalarda çĹkarttÄąklarÄą Ăśzel sayÄąyÄą Ăźcretsiz olarak daÄ&#x;ÄąttÄą.

! "?DL,7C

 C U

Ä°stanbulâ&#x20AC;&#x2122;un bu soÄ&#x;uk havasÄąna raÄ&#x;men Ä°lerici KadÄąnlar 8 Martâ&#x20AC;&#x2122;Äąn 100. yÄąlÄąnda KadÄąkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de toplanÄąp taleplerini haykÄąrdÄą. Ä°lerici KadÄąnlar sabah erken saatlerde buluĹ&#x;up, miting için bin bir emekle hazÄąrladÄąklarÄą dĂśvizleri, pankartÄą, her Ĺ&#x;eyi alÄąp alana geçtiler. Hava muhalefeti bile ilerici kadÄąnlarÄąn coĹ&#x;kusunu, 100. yÄąl heyecanÄąnÄą etkileyemedi.

'-

,)7*UD OQ.Q5   ,?C 5 Mart 2010â&#x20AC;&#x2122;da TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlar Ä°stanbul Ă&#x153;niversitesi (Ä°Ă&#x153;) Edebiyat FakĂźltesi yemekhane giriĹ&#x;inde stant açtÄą. Bu stantla Ä°Ă&#x153;â&#x20AC;&#x2122;lĂź ĂśÄ&#x;renciler ilerici kadÄąnlarÄąn emeÄ&#x;iyle hazÄąrlanan, Ăźc-

Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;dan TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlar 6 Mart 2010â&#x20AC;&#x2122;da 8 Martâ&#x20AC;&#x2122;Äąn 100. yÄąlÄąnÄą TĂ&#x153;M-Ä°GD Ankara Ĺ&#x17E;ubesiâ&#x20AC;&#x2122;nde yapÄąlan etkinlikle kutladÄą. 8 Martâ&#x20AC;&#x2122;Äąn tarihçesinin ilk olarak anlatÄąldÄąÄ&#x;Äą etkinlikte sĂśz Grup GĂźneĹ&#x;li DĂźnyaâ&#x20AC;&#x2122;ya verildi. Grup GĂźneĹ&#x;li DĂźnyaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn kadÄąn Ăźyeleri bu top-

2 ig_22_23_v17.indd 24

13.04.2010 07:00:4


Alana giren kadÄąnlar â&#x20AC;&#x153;Emekçi KadÄąnlar 100 YÄąldÄąr Alanlarda!â&#x20AC;? yazÄąlÄą pankartlarÄąnÄą açarak, ellerinde bayraklarÄąyla, tĂźrkĂźler eĹ&#x;liÄ&#x;inde, zÄąlgÄątlarla halay çektiler. Ă&#x2021;evreden de kadÄąnlarÄąn katÄąldÄąÄ&#x;Äą halay yĂźrĂźyĂźĹ&#x; baĹ&#x;layana kadar devam etti. YĂźrĂźyĂźĹ&#x; sÄąrasÄąnda sloganlarÄą kesintisiz, coĹ&#x;kulu bir Ĺ&#x;ekilde atan ilerici kadÄąnlar saÄ&#x;anak yaÄ&#x;ÄąĹ&#x;tan dolayÄą sÄąrÄąlsÄąklam olmuĹ&#x; Ĺ&#x;ekilde bir 8 Mart mitingi yaĹ&#x;adÄą.

MERSÄ°N

Mersinâ&#x20AC;&#x2122;de 6 Mart 2010â&#x20AC;&#x2122;da TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlarâ&#x20AC;&#x2122;Äąn da içinde yer aldÄąÄ&#x;Äą Mersin KadÄąn Platformu, 8 Mart DĂźnya Emekçi KadÄąnlar GĂźnĂźâ&#x20AC;&#x2122;nĂź coĹ&#x;kuyla kutladÄą. Eylemde 100 yÄąl Ăśnce ĂśzgĂźr, eĹ&#x;it, adil bir yaĹ&#x;am için alanlara çĹkanlardan devralÄąnan bayraÄ&#x;Äąn dĂźnya ĂśzgĂźr oluncaya dek taĹ&#x;ÄąnmasÄą gerekliliÄ&#x;i vurgulandÄą. BasÄąn açĹklamasÄąnÄąn ardÄąndan gĂśkyĂźzĂźne rengarenk balonlar uçuruldu. Eylem halaylarla sona erdi.

8 Mart etkinlikleri çerçevesinde TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlar, KarĹ&#x;Äąyaka çarĹ&#x;Äą giriĹ&#x;inde bildiri ve Ä°lerici Gençlik Dergisi 8 Mart Ă&#x2013;zel SayÄąsÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄą daÄ&#x;ÄąttÄą. Ä°lerici kadÄąnlar Ä°zmirli kadÄąnlarÄąn 8 Mart DĂźnya Emekçi KadÄąnlar GĂźnĂźâ&#x20AC;&#x2122;nĂź kutladÄąlar.

ANKARA 8 Mart 2010â&#x20AC;&#x2122;da, 8 Martâ&#x20AC;&#x2122;Äąn doÄ&#x;uĹ&#x;unun 100. yÄąlÄąnda, insanca bir yaĹ&#x;am için, erkeklerle tam eĹ&#x;itlik için, ekmek ve gĂźl için Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;da da binlerce kadÄąn, dayanÄąĹ&#x;ma ve mĂźcadele gĂźnĂźnde sokaklardaydÄą. TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlar da onlarca kurumdan kadÄąnlarla alandaydÄą. TEKEL iĹ&#x;çisi kadÄąnlar da mitingdeydi ve iĹ&#x;çi kadÄąnlardan biri kadÄąn olarak çalÄąĹ&#x;ma yaĹ&#x;amÄąnda çektikleri zorluklarÄą anlattÄą. KonuĹ&#x;malarÄąn ardÄąndan Grup GĂźneĹ&#x;li DĂźnya, 8 Martâ&#x20AC;&#x2122;Äąn 100. yÄąlÄą vesilesiyle kadÄąn Ăźyeleriyle bir mĂźzik dinletisi gerçekleĹ&#x;tirdi. Grup GĂźneĹ&#x;li DĂźnyaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn ezgileriyle çekilen halaylar eĹ&#x;liÄ&#x;inde miting sona erdi.

Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;da yaptÄąklarÄą basÄąn açĹklamalarÄąyla 8 Martâ&#x20AC;&#x2122;Äą bir kez daha kutladÄą ve alanlara ilerici kadÄąnÄąn sesini taĹ&#x;ÄądÄą.

Ä°STANBUL TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlar ellerinde dĂśvizleri, baĹ&#x;larÄąnda kÄązÄąl çatkÄąlarÄąyla ve bayraklarÄąyla Taksim Tramvay DuraÄ&#x;Äąâ&#x20AC;&#x2122;nda â&#x20AC;&#x153;Emekçi kadÄąnlar 100 yÄąldÄąr alanlarda!â&#x20AC;? yazÄąlÄą pankartÄą açtÄą. TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;de ve dĂźnyada kadÄąnlarÄąn çalÄąĹ&#x;ma hayatÄąnda, savaĹ&#x;larda, ekonomik kriz sĂźreçlerinde yaĹ&#x;adÄąklarÄą sÄąkÄąntÄąlarÄąn anlatÄąldÄąÄ&#x;Äą basÄąn açĹklamasÄąnda; â&#x20AC;&#x153;1910â&#x20AC;&#x2122;da Klara Zetkinâ&#x20AC;&#x2122;in Ăśnerisiyle doÄ&#x;an 8 Martâ&#x20AC;&#x2122;Äąn 100. yÄąlÄąnda kadÄąnlarÄąn bugĂźn sĂśmĂźrĂźden uzak, tam eĹ&#x;it ve ĂśzgĂźr olduklarÄąnÄą sĂśyleyebilmek çok gßç. Bu nedenle 8 Martâ&#x20AC;&#x2122;Äą â&#x20AC;&#x2DC;Emekçi KadÄąnlar GĂźnĂźâ&#x20AC;&#x2122; olarak kutlamak, bu gĂźnĂźn bir â&#x20AC;&#x153;sevgililer gĂźnĂźâ&#x20AC;?nden Ăśte anlam taĹ&#x;ÄąmasÄą için gereklidir. BÄąrakalÄąm en zenginler arasÄąna yerleĹ&#x;en kadÄąnlarla, emeÄ&#x;iyle geçinen kadÄąnlarÄąn bir farkÄą olsun!â&#x20AC;? dedinildi.

UD C .QQ0  ,)7*C ANKARA UD 5  ,"?C YĂźksel Caddesiâ&#x20AC;&#x2122;nin baĹ&#x;Äąnda toplanan TĂ&#x153;M8 Mart 2010â&#x20AC;&#x2122;da TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlar Ä°stanbul Teknik Ă&#x153;niversitesi (Ä°TĂ&#x153;) Maçka KampĂźsĂźâ&#x20AC;&#x2122;nde yemekhane giriĹ&#x;inde stant açtÄą.

Ä°ZMÄ°R 100. yÄąlÄą kutlanan 8 Mart DĂźnya Emekçi KadÄąnlar GĂźnĂź Ä°zmirâ&#x20AC;&#x2122;de 7 Mart 2010â&#x20AC;&#x2122;da Pazar gĂźnĂź gerçekleĹ&#x;tirilen etkinliklerle kutlandÄą. EĹ&#x;itlik, ĂśzgĂźrlĂźk sloganlarÄąnÄąn atÄąldÄąÄ&#x;Äą, TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlarÄąn da katÄąldÄąÄ&#x;Äą etkinlik, kutlama ve basÄąn açĹklamasÄą ile sonlandÄąrÄąldÄą.

Ä°lerici kadÄąnlarÄąn bin bir emekle hazÄąrladÄąklarÄą Ä°lerici Gençlik kadÄąn Ăśzel sayÄąsÄą Ä°TĂ&#x153;â&#x20AC;&#x2122;lĂź ĂśÄ&#x;rencilerle buluĹ&#x;tu. 8 Martâ&#x20AC;&#x2122;Äąn DĂźnya â&#x20AC;&#x153;Emekçiâ&#x20AC;? KadÄąnlar gĂźnĂź olduÄ&#x;u vurgulandÄą ve bu gĂźnĂźn siyasi içeriÄ&#x;ine dikkat çekildi. 14 Mart Pazar GĂźnĂź yapÄąlacak olan â&#x20AC;&#x153;8 Mart 100.YÄąl EtkinliÄ&#x;iâ&#x20AC;?ne okuldaki tĂźm kadÄąn ve erkekleri davet edildi.

Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlar sloganlar eĹ&#x;liÄ&#x;inde Ä°nsan HaklarÄą AnÄątÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn ĂśnĂźne yĂźrĂźdĂźler. Burada okunan basÄąn metninde, â&#x20AC;&#x153;Kapitalizmin yarattÄąÄ&#x;Äą krizin bedelini Ăśdememek için, bedenlerimizin savaĹ&#x;larda talan edilmesine karĹ&#x;Äą, faĹ&#x;ist saldÄąrÄąlara karĹ&#x;Äą, gĂśrĂźnmeyen emeÄ&#x;in

"?DL,7C  UD C .QQ0  !  8 Mart DĂźnya Emekçi KadÄąnlar GĂźnĂźâ&#x20AC;&#x2122;nĂźn 100. yÄąlÄąnda TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlar Ä°stanbul ve

2 ig_22_23_v17.indd 2

13.04.2010 07:00: 2


sesini yĂźkseltmek, parasÄąz saÄ&#x;lÄąk, parasÄąz eÄ&#x;itim hakkÄąmÄąz için ve iĹ&#x;, ekmek için 8 Martâ&#x20AC;&#x2122;ta alanlardayÄąz. 8 Martâ&#x20AC;&#x2122;Äąn 100. yÄąlÄąnda artÄąk bugĂźnĂźn emekçi kadÄąnlarÄąnÄąn çalÄąĹ&#x;madÄąÄ&#x;Äą, Ăźcretli kadÄąnlarÄąn herhangi bir Ăźcret kesintisine uÄ&#x;ramadan resmi tatil yapabilecekleri bir gĂźn olmasÄąnÄą talep ediyoruz. 8 Mart â&#x20AC;&#x153;DĂźnya Emekçi KadÄąnlar GĂźnĂźâ&#x20AC;? resmi tatil olsun! 100. YÄąlÄąnda 8 Mart DĂźnya Emekçi KadÄąnlar GĂźnĂź kutlu olsun!â&#x20AC;? denildi. BasÄąn açĹklamasÄą TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlarâ&#x20AC;&#x2122;Äąn hazÄąrladÄąÄ&#x;Äą skeçle sonu erdi.

vaĹ&#x; alanÄąna çeviriyor.â&#x20AC;? dedi. AyrÄąca konuĹ&#x;mada TEKEL iĹ&#x;çisi kadÄąn emekçiler de unutulmadÄą. Ä°lerici Gençlik 8 Mart Ă&#x2013;zel SayÄąsÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄą da daÄ&#x;ÄątÄąldÄąÄ&#x;Äą etkinlik, okunan Ĺ&#x;iirler ve â&#x20AC;&#x153;8 Martta Sekiz KadÄąnâ&#x20AC;? adlÄą oyunun sergilenmesinin ardÄąndan, ilerici gençliÄ&#x;in hazÄąrladÄąÄ&#x;Äą mĂźzik etkinliÄ&#x;iyle sona erdi.

,)7*UD OQ.Q5      - 

DC  D4 4 Mersinâ&#x20AC;&#x2122;de 8 Mart 2010â&#x20AC;&#x2122;da TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlarâ&#x20AC;&#x2122;Äąn da içinde yer aldÄąÄ&#x;Äą Mersin KadÄąn Platformu 8 Mart DĂźnya Emekçi KadÄąnlar GĂźnĂźâ&#x20AC;&#x2122;nde meĹ&#x;aleli yĂźrĂźyĂźĹ&#x; yaptÄą. KESK binasÄą ĂśnĂźnde toplanan kadÄąnlar ellerinde karanfil ve meĹ&#x;aleleriyle, â&#x20AC;&#x153;8 Mart emekçi kadÄąnlarÄąndÄąr!â&#x20AC;? diyerek TaĹ&#x; Binaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn ĂśnĂźne yĂźrĂźdĂźler. TaĹ&#x; Bina ĂśnĂźnde yapÄąlan basÄąn açĹk lamasÄąnda 8 Martâ&#x20AC;&#x2122;Äąn 100. yÄąlÄąnda 100 ta-

Ä°Ĺ&#x;çi-kĂśylßÜÄ&#x;renci gençliÄ&#x;in sosyalist yÄąÄ&#x;Äąn ĂśrgĂźtĂź olan TĂ&#x153;MÄ°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlar olarak Bergama sokaklarÄąnda 8 Mart Pazartesi gĂźnĂź, 8 Mart DĂźnya Emekçi KadÄąnlar gĂźnĂźnĂźn 100. yÄąlÄą için hazÄąrlanan Ăśzel sayÄąnÄąn daÄ&#x;ÄątÄąmÄą yapÄąldÄą. BergamalÄą TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlar Ăśzel sayÄą daÄ&#x;ÄątÄąmÄąnda yaĹ&#x;adÄąklarÄąnÄą, â&#x20AC;&#x153;KadÄąnlar kapitalizmin yarattÄąÄ&#x;Äą krizin bedelini en aÄ&#x;Äąr Ăśdeyen biz kadÄąnlar, eve hapsedilmek isteniyoruz. Ă&#x2013;zellikle de Bergama gibi herhangi bir fabrikanÄąn bulunmamasÄą nedeniyle iĹ&#x;sizliÄ&#x;in çok yĂźksek olduÄ&#x;u bir bĂślgede kadÄąnlarÄąn çektiÄ&#x;i sÄąkÄąntÄąlar kat ve kat artmaktadÄąr. Ä°Ĺ&#x;te bu yĂźzden bu anlamlÄą gĂźnde sokaklarda daÄ&#x;ÄąttÄąÄ&#x;ÄąmÄąz Ăśzel sayÄąmÄązla kadÄąnlarÄąn yĂźzlerinde hatÄąrlanmanÄąn, Ăśnemsenmenin verdiÄ&#x;i mutlulukla yoÄ&#x;un bir ilgiyle karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;tÄąk.â&#x20AC;?bĂśyle aktardÄąlar.

UD '*  7

 C  KESK Ĺ&#x17E;ubeler Platformuâ&#x20AC;&#x2122;nun 8 Mart 2010 Pazartesi gecesi dĂźzenlediÄ&#x;i etkinliÄ&#x;e, Kastamonulu ilerici gençler katÄąldÄą.

lepten bazÄąlarÄąna deÄ&#x;inildi. AyrÄąca açĹk lamada gĂźnĂźmĂźzde 8 Martâ&#x20AC;&#x2122;Äąn anlamÄą, içi boĹ&#x;altÄąlmaya çalÄąĹ&#x;Äąlmakta ve gĂźnĂźn deÄ&#x;erinden uzak partiler ve kokteyllerle 8 Mart DĂźnya Emekçi KadÄąnlar GĂźnĂź â&#x20AC;&#x2122;nĂźn yĂźkselttiÄ&#x;i bilincin ĂśldĂźrĂźlmeye çalÄąĹ&#x;ÄąldÄąÄ&#x;Äą sĂśylendi.

TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;lilerin her aĹ&#x;amasÄąnda ĂśrgĂźtleyicisi olduÄ&#x;u etkinlik, EÄ&#x;itim-Sen Ĺ&#x;ube baĹ&#x;kanÄą Zahide Tufan YazÄącÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn konuĹ&#x;masÄą ile baĹ&#x;ladÄą. YazÄącÄą yaptÄąÄ&#x;Äą konuĹ&#x;mada â&#x20AC;&#x153;Ataerkil anlayÄąĹ&#x;Äąn hakim olduÄ&#x;u, kapitalist sĂśmĂźrĂź dĂźzeninde kadÄąnlarÄąn, her tĂźrlĂź sĂśmĂźrĂźye, Ĺ&#x;iddete ve ezme/ezilme iliĹ&#x;kisine karĹ&#x;Äą yĂźrĂźttĂźÄ&#x;Ăź mĂźcadelenin 100. yÄąlÄąnda herkes için ĂśzgĂźrlĂźk istiyoruz. BarÄąĹ&#x;, adalet ve eĹ&#x;itlik olmadan ĂśzgĂźrlĂźkte olmayacaÄ&#x;ÄąnÄą biliyoruz ve bu yĂźzden herkes için barÄąĹ&#x;, adalet ve eĹ&#x;itlik istiyoruz. Ciddi bir oranda kadÄąn emeÄ&#x;i Ăźzerinden beslenen kapitalist sĂśmĂźrĂź dĂźzeninin yarattÄąÄ&#x;Äą ÄąrkçĹ-milliyetçi ideolojiler kadÄąn bedenini sa-

   ! ) 1  

UD .QQ0 '- 8 Mart DĂźnya Emekçi KadÄąnlar GĂźnĂźâ&#x20AC;&#x2122;nĂźn 100. yÄąlÄąnda, Ä°stanbul TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlarâ&#x20AC;&#x2122;Äąn hazÄąrladÄąÄ&#x;Äą â&#x20AC;&#x153;8 Mart 100. YÄąl EtkinliÄ&#x;iâ&#x20AC;?ne kadÄąn erkek herkes katÄąldÄą. TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlar 8 Martâ&#x20AC;&#x2122;Äąn 100. yÄąlÄąnÄą tĂźm dostlarÄąyla beraber kutladÄą. TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li KadÄąnlar 14 Mart 2010â&#x20AC;&#x2122;da â&#x20AC;&#x2DC;8 Martâ&#x20AC;&#x2122;Äąn 100. YÄąl EtkinliÄ&#x;iâ&#x20AC;&#x2122; ile 8 Martâ&#x20AC;&#x2122;Äą taçlandÄąrdÄą. Etkinlik 8 Martâ&#x20AC;&#x2122;Äąn nasÄąl doÄ&#x;duÄ&#x;unu ve gĂźnĂźmĂźze kadar mĂźcadelenin nasÄąl sĂźrdĂźÄ&#x;ĂźnĂźn anlatÄąldÄąÄ&#x;Äą sunum ile baĹ&#x;ladÄą. ArdÄąndan ilerici kadÄąnlarÄąn hazÄąrladÄąÄ&#x;Äą film izlendi. Film gĂśsteriminden sonra sĂśz kadÄąnlarÄąndÄą. Sosyal GĂźvenlik ve KadÄąn isimli kitabÄąn yazarÄą ve Sosyal GĂźvenlik alanÄąnda uzman Fat-

2 ig_22_23_v17.indd 2

13.04.2010 07:00:


ma Şenden Zırhlı, TÜM-İGD Ankara Şubesi Başkan’ı Özden Özgünel ve TEKEL işçisi Ayşe Oruk’un konuşmacı olduğu panelde emekçi kadın vurgusu ön plandaydı. İlk konuşmacı olan Fatma Şenden Zırhlı “8 Mart’ın 100. Yılında Emekçi Kadınların Durumu” başlıklı konuşmasında 8 Mart’ın doğuşunu anlatarak, mücadele ile geçen 100 yıl içerisinde kadınların hangi koşullarda çalıştığına ve bu koşulları hangi bedeller karşılığında iyi-

sına da değinerek saldırıların artarak devam etmesine karşılık biz kadınlara haklarımıza sahip çıkma çağrısında bulundu. Tüm bu hak gasplarına ve sömürüye karşı biz kadınların kurtuluşunun gene bizlerin ellerinde olduğunu belirten Zırhlı, kadının kurtuluş mücadelesinin sınıf mücadelesinden ayrı görülemeyeceğini vurgulayarak konuşmasını bitirdi.

İlerici kadınların gözünden TEKEL direnişi

leştirdiklerine değindi. Kadın mücadelesinin eşit, özgür, kardeşçe bir dünya kurma mücadelesinden bağımsız ele alınamayacağının altını çizen Zırhlı, sosyalist kadın önderlerden özellikle Klara Zetkin ve Aleksandra Kollantay’ın emekçi hareket içerisinde kadınların, çalışma koşullarının düzeltilmesiyle siyasal haklara da kavuşmaları için mücadele yürüttüklerini belirtti. Zırhlı konuşmasında “Bugün en ‘ileri’ kapitalist devlet dahi henüz Sovyetler Birliği’nde kadınların erişmiş olduğu hakları sağlamış değil.” dedi.

Kadın mücadelesi sınıf mücadelesinden ayrı düşünülemez Zırhlı konuşmasında Türkiye’de kadınların aşama aşama kazanmış olduğu hakları kaybettiğine de değinerek, önceden kadınların

Zırhlı’nın konuşmasını ardından söz “İlerici kadınların gözünden TEKEL direnişi” başlıklı sunumu yapmak için Özden Özgünel’deydi. 78 gün boyunca Ankara’nın soğuk sokaklarında yılmadan “Ölmek var dönmek yok!” diyen TEKEL işçilerinin direnişi ile hem gençlerin hem de işçilerin birçok şey öğrendiğine işaret eden Özgünel direnişlerin, grev çadırlarının sınıfın okulu olduğunu belirtti. TEKEL işçilerinin öğrettiklerine değinen Özgünel “Teorimizi direnişleri ile ete kemiğe büründüren TEKEL işçilerinin sınıf öldü diyenlere en net cevabı verdiğini görüyoruz.” diyerek TEKEL işçilerinin yeni bir dönemi başlattığını bir kez daha hatırlattı. Direnişte yaşanan öğretici anılardan örnekler veren ve İGD’nin 34. mücadele yılını TEKEL işçileriyle birlikte kutladıklarını belirten Özgünel, TEKEL işçisi Ayşe ORUK’a sözü verirken “Biz direnişi kendi bakış açımızla yorumlamaya çalıştık ancak Ayşe Abla deneyimlerini anlatırken TEKEL direnişini daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum.” dedi.

Biz o gün anladık, yalnız değildik! Konuşmasına fabrikadaki çalışma koşullarını anlatarak başlayan Ayşe Oruk, kadın işçilere dönük baskılara ve ağır çalışma koşullarına karşı sendikayı harekete geçirmeye çalıştıkları sırada 4/C’yi öğrendiklerini aktardı. Ankara’ya gelişi anlatan Oruk il sınırında polisin onları durdurduğuna, Abdi İpekçi’deki saldırıda kadın işçilerin en ön saf larda olduğuna değindi. Polisin müdahalesinden sonra Türk-İş’e gelindiğinde dışarıda gençle-

gece çalıştırılmasının yasak olduğunu ancak 1999’da çıkan yasayla birlikte bu hakkın kaybedildiğini vurguladı. Ayrıca Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Yasası’nın 2008 yılında çıkmasıyla birlikte kadınlar olarak gerek sağlıkta gerekse sosyal güvenlikte birçok hakkımızı kaybettiğimizi söyledi. Geçtiğimiz günlerde hükümetin en son düzenlemesiyle ağır ve tehlikeli iş kollarında çalışan kadınların regl dönemlerinde izin kullanma haklarını kaldırma-

rin “TEKEL işçisi yalnız değildir!” sloganını attığını duyduğunda duygulandığını anlatan Ayşe Oruk, gözyaşlarını tutamadı. O günlerde ilerici gençlerle yaşadıkları anılarını şu sözlerle anlattı.“Dediler TEKEL işçisi yalnız değildir. Biz o gün anladık, biz yalnız değildik. Bu çocuklar günlerce bizi evlerinde misafir ettiler, bıkmadan usanmadan. Bizler kaç gün kaldıysak onlar da o soğuğu yaşadılar bizimle. Biz zaman geldi bir ev bulduk gittik ama onlar ısrarla o sokakta durdular sabaha kadar üzerleri incecik. Hepsi benim yavrumun yaşında. Kırk kilo, kırk beş kilo hepsi bizi korumaya geldiler olası bir müdahaleye karşı, küçücük bedenleriyle ama kocaman yürekleriyle.” Sınıf dayanışmasını salondaki tüm katılımcıların yüreğinde hissettiği anların ardından Oruk, direnişin onlara kattıklarını bizlerle paylaşarak Ankara’dan dönünce yerellerinde yaptıkları eylemlere ve 1 Nisan’a değinerek konuşmasını sonlandırdı. Panelin ardından çay ve yemek arası verildi. İlerici gençlerin hazırladığı yiyecekler yenirken sohbetler edildi. Aranın bitimiyle Grup Güneşli Dünya sahnedeydi. Türkçe, Kürtçe ve Ermenice türkülerle, Grup Güneşli Dünya sahneden bir kez daha 8 Mart’ı kutlayan kadınlara seslendi.

Zılgıtlar eşliğinde kol kola, omuz omuza çekilen halaylarla etkinlik sona erdi.

2 ig_22_23_v17.indd 27

13.04.2010 07:01:02


Emekçiler, ezilen halklar her dĂśnemde yaratÄącÄądÄąrlar; yaĹ&#x;adÄąklarÄą her an, her gĂźn deÄ&#x;iĹ&#x;mez sanÄąlanÄą, bir baĹ&#x;ka imkânsÄąz sayÄąlanÄą mĂźmkĂźn kÄąlmaktadÄąrlar. Bunlardan acÄą ama gerçek olan bir tanesi, bunca sĂśmĂźrĂźye raÄ&#x;men halen yaĹ&#x;ayabilmeleridir. Asgari Ăźcret gibi aklÄąn alamayacaÄ&#x;Äą bir Ăźcretle hayatta kalabilmeleri emek emekçilerin daha neleri baĹ&#x;arabileceÄ&#x;ine bir ispattÄąr aslÄąnda. Burada ilginç ve çeliĹ&#x;ik olansa saÄ&#x;lÄąktan, sosyal gĂźvenlikten, gĂźvenceli çalÄąĹ&#x;maktan yoksun, kĂślelik dĂźzeyinde bir Ăźcretle yaĹ&#x;amaya Ăśylesine alÄąĹ&#x;ÄąlÄąyor ve bu durum Ăśylesine normalleĹ&#x;iyor ki; saÄ&#x;lÄąÄ&#x;Äąn, eÄ&#x;itimin parasÄąz olmasÄą, herkesin doÄ&#x;uĹ&#x;tan sosyal gĂźvenlik kapsamÄąna alÄąnmasÄą, yoksulluk sÄąnÄąrÄąnÄąn ĂźstĂźnde, gĂźvenceli bir iĹ&#x;te çalÄąĹ&#x;ma talepleri anormal, imkânsÄąz, Ăźtopya sayÄąlabiliyor. TĂźm sosyal hizmetlerse â&#x20AC;&#x153;devlet babanÄąnâ&#x20AC;? insanlara bir lĂźtufu, kÄąyaÄ&#x;Äą oluyor! Oysa ne içinde bulunduÄ&#x;umuz durum normaldir ne taleplerimiz birer Ăźtopya ne de sosyal haklarÄąmÄąz bize geçilen birer kÄąyak. KaldÄą ki burjuvazi hiçbir hakkÄą hiçbir dĂśnemde hĂźrmetkârlÄąÄ&#x;Äąndan vermemiĹ&#x; tersine en kßçßk haklar bile çok bĂźyĂźk ve uzun erimli mĂźcadelelerle kazanÄąlmÄąĹ&#x;tÄąr. TÄąpkÄą sosyal hizmetler gibi.

 ( $ $ 4           

          ! "  #   "  $    # #         !  !%

    &         %  "   "  '()* 

  #     +  " % , -%     %    "    , /          6 ,           

      8 ;#     % "    

< % ,  

   %       +    

    "  $     !    $            !"   

        # "  ,    

     ,  , $   ,      , =% > #       ! ?       

  #    " !    #  < @   *   

        

 A  "   

   "  !   

   B 

 %   ,     %    "         &    ,       #

 ,  C %  , %         ,       D  ,  #EF %

 % 

 % ! %  !  % % %    # % >       ? ,    "   $     -       ,  C ,     

  

%  ( F $49 Emperyalist kapitalist sistem, iki kutuplu dĂźnya dĂśnemlerinde iĹ&#x;çi hareketlerinin yoÄ&#x;un olarak yaĹ&#x;andÄąÄ&#x;Äą bĂślgelerde sosyalizmin yani Sovyetler BirliÄ&#x;iâ&#x20AC;&#x2122;nin alternatif olarak gĂśrĂźlmesini engellemek için yeni deÄ&#x;iĹ&#x;imlere gidiyordu. Pekâlâ, kapitalist sistem içerisinde de bazÄą sosyal haklar tanÄąnabilirdi. Toplumda ezen ve ezilen unsurlarÄąn olmasÄąnÄą olaÄ&#x;an karĹ&#x;Äąlayan sosyal devlet anlayÄąĹ&#x;Äą, iki sÄąnÄąf arasÄąndaki çeliĹ&#x;kileri dengede tutarak çeliĹ&#x;kileri tamamen kaldÄąrmamanÄąn diÄ&#x;er bir adÄą oldu. Marksist sosyal hizmet açĹsÄąndan bakacak olursak, sosyal devleti kapitalizmle sosyalizm arasÄąnda bir eÄ&#x;ri gibi dĂźĹ&#x;Ăźnmek gerekir. Toplumsal muhalefetin yĂźkseldiÄ&#x;i dĂśnemlerde sosyal devlet, sosyalizme doÄ&#x;ru yĂźkseliĹ&#x;e geçerken; emperyalist-kapitalist sistemin baskÄą ve sindirme politikalarÄąnÄą baskÄąn çĹktÄąÄ&#x;Äą dĂśnemlerde ise sosyal devlet kapitalizme doÄ&#x;ru iniĹ&#x;e geçer. Yani iki sistem arasÄąnda tampon gĂśrevini Ăźstlenir. TĂźm insanlarÄąn sosyal haklarÄą parasÄąz olarak saÄ&#x;lanacak; fakat kßçßk bir azÄąnlÄąk bĂźyĂźk emekçi kitlelerini yĂśnetmeye devam edecektir. BĂśylece emekçi kitlelerin sisteme karĹ&#x;Äą toplu olarak feryatlarÄą, onlara verilen kßçßk ĂśdĂźnlerle engellenebilecekti.

%&$  %&$     

     &   &  $  ) $ ) -)  -)   ) - - 9  ) - 9 $ % "# !%     ,  %   "       C           #      

  6 ,    # 

    % 

 %  ! % " # %      "     G "     H   ,   #  %  % "          #   "   !#E I      #   %     , " "    ! # , ! # E 6 !   ,    

 %   %   ,  "  % !   #  

  % ! !       "   % ,      ! # EI > % %     ,  #% # %  % 

 % !  !!

    ,?  !  ! # E $   ! "# !        B!        % !     !   " !  &    "   

    "

 ! A >&   ,  #   

      ! +  "  

   !;!     + 

    "  

   $   

  " +        E=    !   !  ?JI   *Orhan Ä°yiler-BirgĂźn Bile YaĹ&#x;amak

Ó? : )(? : C ,)5-)

2 ig_22_23_v17.indd 28

13.04.2010 07:01:04


&    4  

54 

si gĂźn yapÄąlan eyleme katÄąldÄąklarÄą gerekçesiyle 72 ĂśÄ&#x;renciye â&#x20AC;&#x153;polise, rektĂśrlĂźÄ&#x;e hakaretâ&#x20AC;?ten soruĹ&#x;turma açĹldÄą. 19-20 AralÄąk 2006 tarihinde ise Mersin Ă&#x153;niversitesiâ&#x20AC;&#x2122;ne saldÄąran faĹ&#x;ist gĂźruhun sebep olduÄ&#x;u olaylar sonucunda 39 ĂśÄ&#x;renci okuldan atÄąlmÄąĹ&#x;tÄą.

<,* $ +,*  08

Ă&#x153;niversite kavramÄą Eflatun ve Aristoâ&#x20AC;&#x2122;nun hiçbir politik ve dini baskÄą unsuru olmadan ĂśÄ&#x;rencileri ile felsefi tartÄąĹ&#x;ma yĂźrĂźttĂźkleri ortamda â&#x20AC;&#x153;universitasâ&#x20AC;? ismiyle doÄ&#x;muĹ&#x;tur. Ä°lk baĹ&#x;ta felsefi tartÄąĹ&#x;ma yĂźrĂźtĂźlen, yani dĂźĹ&#x;Ăźnce Ăźretilen bu yerler; gĂźnĂźmĂźzde dĂźĹ&#x;Ăźnmenin, soru sormanÄąn, alternatif Ăźretmenin çoÄ&#x;unlukla yasak olduÄ&#x;u yerler haline geldi. Ă&#x153;niversitelerin gerçek iĹ&#x;levini hayata geçirmeye çalÄąĹ&#x;an biz ĂśÄ&#x;renciler; her defasÄąnda soruĹ&#x;turmalarla, cezalarla karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;Äąyoruz.

 $ *  4  * 1980 darbesi sonrasÄąnda YĂźksek Ă&#x2013;Ä&#x;renim Kurumu (YĂ&#x2013;K) eliyle Ăźniversitelerde hÄązla neoliberal, baskÄącÄą politikalar hayata geçirilmeye baĹ&#x;ladÄą. Sermayedarlar için dikensiz gĂźl bahçeleri yaratmak uÄ&#x;runa binlerce ĂśÄ&#x;renci okuldan atÄąldÄą, binlercesinin uzaklaĹ&#x;tÄąrma cezalarÄąyla ĂśÄ&#x;renim sĂźresi felce uÄ&#x;ratÄąldÄą. Ă&#x153;niversitenin toplumla olan baÄ&#x;Äą koparÄąldÄą. 1970â&#x20AC;&#x2122;li yÄąllarda hÄązla politikleĹ&#x;en, iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąyla baÄ&#x;larÄąnÄą kuran ve ortak mĂźcadele yĂźrĂźten gençliÄ&#x;e karĹ&#x;Äą yeni bir ĂśÄ&#x;renci modeli tasvir edildi. ArtÄąk Ăźniversite ĂśÄ&#x;rencisi denilince eskisi gibi okuyan, tartÄąĹ&#x;an, bilinçli ve cesaretli aydÄąn gençler deÄ&#x;il; kabullenen, tĂźketim çĹlgÄąnÄą, kariyerist, bireyci ve sindirilmiĹ&#x; gençler akla gelmeliydi. Bu amaç doÄ&#x;rultusunda TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin her Ăźniversitesinde soruĹ&#x;turmalar hÄązlandÄąrÄąldÄą, yaygÄąnlaĹ&#x;tÄą. En yakÄąn Ăśrneklerden bir kaçĹnÄą verecek olursak, 2009â&#x20AC;&#x2122;un Ekim ayÄąnda Ä°stanbul Ă&#x153;niversitesiâ&#x20AC;&#x2122;nde yĂźzlerce ĂśÄ&#x;renciye açĹlan tek soruĹ&#x;turmada 54 ĂśÄ&#x;renciye toplamda 14 yÄąl 9 aylÄąk uzaklaĹ&#x;tÄąrma cezasÄą verildi. Hacettepe Ă&#x153;niversitesiâ&#x20AC;&#x2122;nde yine Ekim ayÄąnda açĹlan stantlara polisin saldÄąrmasÄą Ăźzerine erte-

Ă&#x153;niversitede bir ĂśÄ&#x;renciye soruĹ&#x;turma açĹlmasÄą için illaki â&#x20AC;&#x2DC;memleket meseleleriâ&#x20AC;&#x2122;ne, okul sorunlarÄąna kafa yormak, politik faaliyet yĂźrĂźtmek vb. Ĺ&#x;art deÄ&#x;ildir. Bir tĂźrkĂźye eĹ&#x;lik etmek, halay çekmek, çiÄ&#x; kĂśfte yemek, film izlemek, biriyle konuĹ&#x;mak hatta çay içmek/içirmek gibi pek çok insani hal ve hareketten dolayÄą soruĹ&#x;turmaya tabi tutulabilirsiniz; hem de hiçbir yasal dayanaÄ&#x;Äą olmaksÄązÄąn! Hatta ve hatta artÄąk Ăźniversitelerin soruĹ&#x;turma terĂśrĂźnden nasibinizi almanÄąz için ĂśÄ&#x;renci olmanÄąza bile gerek yok. 2008 yÄąlÄąnÄąn MayÄąs ayÄąnda Ankara Ă&#x153;niversitesiâ&#x20AC;&#x2122;nde yapÄąlan 30 Mart KÄązÄąldere AnmasÄąâ&#x20AC;&#x2122;na katÄąlmak gerekçesiyle ĂśÄ&#x;renci olmayan bir ilerici gence de RektĂśrlĂźk tarafÄąndan soruĹ&#x;turma açĹlmÄąĹ&#x;tÄą!

< >&*) - 8 2009 ve 2010 yÄąllarÄąnda Ankara Ă&#x153;niversitesi ve Hacettepe Ă&#x153;niversitesiâ&#x20AC;&#x2122;nde baĹ&#x;latÄąlan yeni uygulamada, rektĂśrlĂźkler, â&#x20AC;&#x2DC;Aile ile iĹ&#x;birliÄ&#x;iâ&#x20AC;&#x2122; baĹ&#x;lÄąÄ&#x;Äąyla akÄąllarÄą sÄąra ĂśÄ&#x;rencileri ailelerine ihbar ettiler. Ă&#x153;niversite yĂśnetiminin aileden ne çeĹ&#x;it bir iĹ&#x;birliÄ&#x;i istediÄ&#x;i ise mektuplarÄąn son bĂślĂźmlerinde yer alÄąyordu: â&#x20AC;&#x153;EÄ&#x;er bize yardÄąmcÄą olmak isterseniz Ăźniversitemiz Psikoloji ve Ruh SaÄ&#x;lÄąÄ&#x;Äą BĂślĂźmĂź telefon numaralarÄąâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;?. Evet. Ă&#x153;niversite yĂśnetimleri tarafÄąndan resmen deli ilan edildik! ParasÄąz eÄ&#x;itim talep etmek; barÄąnma, ulaĹ&#x;Äąm, yemek haklarÄąndan sĂśz etmek; anadilde eÄ&#x;itim verilmesini istemek, yani onlarÄąn bize sunmadÄąklarÄąnÄą bilmek, istemek; elbette onlara gĂśre delilikti. Bu â&#x20AC;&#x2DC;tavsiyeâ&#x20AC;&#x2122; dolu metne ek olarak eÄ&#x;er varsa o gĂźne kadar geçirilen soruĹ&#x;turmalar, yapÄąlan çalÄąĹ&#x;malarÄąn raporu ve bir de transkriptler eklenmiĹ&#x;ti. Kendi kararlarÄąnÄą verebilen on sekiz yaĹ&#x;ÄąnÄą doldurmuĹ&#x; biz Ăźniversite delilerinin politik tercihleri ile baĹ&#x;a çĹkamayÄąnca, bir de aile kurumu yoluyla baskÄą oluĹ&#x;turmayÄą denediler.

*00D0? -&F 7 Kendi yasalarÄąnÄą kendi koyan sistem, elbette bunlarÄą çiÄ&#x;nerken de kimseye danÄąĹ&#x;mÄąyor. Keyfi bahaneler Ăźzerinden açĹlan soruĹ&#x;turmalarda genellikle yanÄąmÄązda bir avukat bulunmadÄąÄ&#x;Äąnda keyfi tavÄąrlarla karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;Äąyoruz. Ă&#x2021;eĹ&#x;itli fakĂźltelerden ĂśÄ&#x;retim Ăźyelerine verilen soruĹ&#x;turma yĂźrĂźtme gĂśrevini, bir istihbaratçĹ edasÄąyla ĂźstĂźne vazife edinen hocala-

rÄąmÄąz adeta dedektifçilik oynuyor. SoruĹ&#x;turmaya gerekçe gĂśsterilen olayla hiç ilgisi bulunmayan anlamsÄąz sorular yĂśneltiliyor, Ăśzel yaĹ&#x;am sorgulanÄąyor, soruĹ&#x;turma açĹlan diÄ&#x;er ĂśÄ&#x;rencilerle ilgili bilgi isteniyor. TĂźm bunlara bir de hocalarÄąmÄązÄąn tiyatro kabiliyeti eklenince alÄąn size bir Gadget serisi! Hacettepe Ă&#x153;niversitesiâ&#x20AC;&#x2122;nin son soruĹ&#x;turma furyasÄąnda ifade sÄąrasÄąnda yasal olmadÄąÄ&#x;Äą halde sÄąrf psikolojik baskÄą kurmasÄą için kamera çekimi yapÄąldÄąÄ&#x;Äą biliniyor. Ama artÄąk rahat koltuklarÄąnda oynadÄąklarÄą bu tek taraflÄą oyunu bozma zamanÄą! Bizim de sĂśyleyeceklerimiz var elbet!

 4 $ - SoruĹ&#x;turmalarda suçlamalarÄą reddetme, soruĹ&#x;turma gerekçesi dÄąĹ&#x;Äąnda sorulan sorularÄą yanÄątlamama hakkÄąna sahibiz. AynÄą zamanda bir avukat eĹ&#x;liÄ&#x;inde girme hakkÄąmÄąz var. Bu noktada Ă&#x2021;aÄ&#x;daĹ&#x; Hukukçular DerneÄ&#x;i, Ă&#x2021;aÄ&#x;daĹ&#x; Avukatlar Grubu gibi çeĹ&#x;itli ilerici hukukçulardan oluĹ&#x;an yapÄąlar ĂśÄ&#x;rencilere soruĹ&#x;turmalar konusunda yardÄąmcÄą oluyor. AynÄą zamanda dernek, parti, sendika gibi kurumlarÄąn avukatlarÄą da bu konularda destek alÄąnabilecek diÄ&#x;er kiĹ&#x;iler. AçĹlan soruĹ&#x;turmalarÄąn yĂźzde 80â&#x20AC;&#x2122;inin yasal bir dayanaÄ&#x;Äą olmadÄąÄ&#x;Äą gibi; verilen cezalarÄąn çoÄ&#x;u da karĹ&#x;Äą dava açĹldÄąÄ&#x;Äąnda geri çevrilebiliyor. Hatta Ăźzerine bir de gĂśrevi kĂśtĂźye kullanmaktan tazminat davasÄą bile açabiliyorsunuz. YĂźksek Ă&#x2013;Ä&#x;renim KurumlarÄą Ă&#x2013;Ä&#x;renci Disiplin YĂśnetmeliÄ&#x;i Madde 33â&#x20AC;&#x2122;e gĂśre; â&#x20AC;&#x153;Disiplin kurullarÄą tarafÄąndan verilen yĂźksekĂśÄ&#x;retim kurumundan çĹkarma kararÄąna karĹ&#x;Äą on beĹ&#x; gĂźn içinde Ăźniversite yĂśnetim kuruluna itiraz edilebilirâ&#x20AC;Ś Ă&#x153;niversite yĂśnetim kurulunca alÄąnan ve ĂśÄ&#x;rencinin aleyhine sonuçlanan kararlara karĹ&#x;Äą idari yargÄą yolu açĹktÄąr.â&#x20AC;?. Tabii ki salt hukuksal mĂźcadele sĂźrecinden medet ummak bizleri kalÄącÄą bir sonuca ulaĹ&#x;tÄąrmayacaktÄąr. SoruĹ&#x;turmalarÄą, Ăśzel gĂźvenlikleri, baskÄąlarÄąyla karĹ&#x;ÄąmÄązda duran bu ĂśrgĂźtlĂź gĂźce karĹ&#x;Äą, biz de ĂśrgĂźtlenmeli, herkesi ĂśrgĂźtlenmeye çaÄ&#x;ÄąrmalÄąyÄąz. Ă&#x2021;ĂźnkĂź bu yaĹ&#x;am bizim, ipleri de bizim elimizde. Bizim bildiÄ&#x;imiz gibi, onlar da gerçekleri çok iyi biliyorlar. SorunlarÄąn kaynaÄ&#x;ÄąnÄą ortadan kaldÄąrmadan; mĂźcadele eden ĂśÄ&#x;rencilerin ve ĂśÄ&#x;retim Ăźyelerinin yok olmayacaÄ&#x;ÄąnÄą biliyorlar. SoruĹ&#x;turmalar yalnÄązca nehrin ĂśnĂźne çekmeye çabaladÄąklarÄą kßçßk bir set, bizler ise dalga dalgayÄąz. Ne biri set çekebilir ĂśnĂźmĂźze, ne de yataÄ&#x;ÄąnÄą deÄ&#x;iĹ&#x;tirebilir bu nehrin. AkÄąyoruz bĂźyĂźyerek gĂźneĹ&#x;e doÄ&#x;ru.

Ó? " $ '

2 ig_22_23_v17.indd 29

13.04.2010 07:01:04


7*L201 - 7  *4 "' '#4* -

Genç-Sen 3. OlaÄ&#x;an Genel Kurulu 20 AralÄąk 2009â&#x20AC;&#x2122;da birçok ilden yĂźzlerce Genç-Sen Ăźyesinin katÄąlÄąmÄąyla Ankara Ä°nĹ&#x;aat MĂźhendisleri OdasÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda gerçekleĹ&#x;tirildi. Genel Kurul, divan seçimiyle ve devrim Ĺ&#x;ehitleri için yapÄąlan saygÄą duruĹ&#x;uyla baĹ&#x;ladÄą. ArdÄąndan sendika Ăźyeleri Genç-Senâ&#x20AC;&#x2122;in geçmiĹ&#x; dĂśnem eylem, etkinliklerini, basÄąna yansÄąyanlar da dahil olmak Ăźzere, içeren bir film gĂśsterimini izlediler ve açĹlÄąĹ&#x; konuĹ&#x;masÄą yapÄąldÄą.

(    *  000 Okunan faaliyet raporunda Genç-Senâ&#x20AC;&#x2122;in geçen sĂźre zarfÄąnda kapatma davasÄąna karĹ&#x;Äą birçok ilde çok sayÄąda eylem myaptÄąÄ&#x;Äą ve Ăśzellikle harç zamleerlarÄąna karĹ&#x;Äą çok çeĹ&#x;itli eylemlerrttildi. le mĂźcadeleyi yĂźkselttiÄ&#x;i belirtildi. dĂś Genel Kurulâ&#x20AC;&#x2122;da Genç-Senâ&#x20AC;&#x2122;in yeni dĂś-

AçĹlÄąĹ&#x; konuĹ&#x;masÄąnda Genç-Sen Ăźyeleri selamlanarak iĹ&#x;çilerin-emekçilerin direniĹ&#x;inden, Genç-Senâ&#x20AC;&#x2122;e açĹlan kapatma davasÄąndan ve sendikanÄąn eylemlerinden kÄąsaca bahsedildi. AçĹlÄąĹ&#x; konuĹ&#x;masÄąnda ayrÄąca Genç-Sen Ăźyelerine dĂśnĂźk baskÄąlardan sĂśz edilerek, har(a)ç zamlarÄąna karĹ&#x;Äą sokaklarÄą dolduran sendika Ăźyelerine ceza davasÄą açĹldÄąÄ&#x;Äą sĂśylendi.

4E<D) 5   )  YapÄąlan açĹlÄąĹ&#x; konuĹ&#x;masÄąnÄąn ardÄąndan KESK Genel Sekreteri Emir Ali Ĺ&#x17E;imĹ&#x;ek ve DÄ°SK Genel Sekreteri Tayfun GĂśrgĂźn Genel Kurulâ&#x20AC;&#x2122;u selamlayarak kÄąsa birer konuĹ&#x;ma yaptÄą. Emir Ali Ĺ&#x17E;imĹ&#x;ek yaptÄąÄ&#x;Äą konuĹ&#x;mada â&#x20AC;&#x153;25 KasÄąmâ&#x20AC;&#x2122;da Ăźniversitelerde boykot yapan GençSenliler teĹ&#x;ekkĂźr ederek bu mĂźcadeleyle YĂ&#x2013;K dĂźzeninin yÄąkÄąlacaÄ&#x;ÄąnÄą belirtti.

7E<7*LC (   *8

nem politikalarÄąnÄą belirleyecek olan Ăśnergeler tartÄąĹ&#x;Äąlmaya açĹldÄą. Ä°lk olarak â&#x20AC;&#x153;Genç-Sen YĂźrĂźyor, Ă&#x2013;rgĂźtlĂź Ă&#x2013;Ä&#x;renci Hareketi BĂźyĂźyorâ&#x20AC;? adlÄą Ăśnerge tartÄąĹ&#x;ÄąldÄą ve kabul edildi. ArdÄąndan yemek için ara verildi ve TEKEL iĹ&#x;çileriyle dayanÄąĹ&#x;maya gidildi.

TEKEL iĹ&#x;çilerinin yanÄąna ulaĹ&#x;an GençSenliler alanda bĂźyĂźk bir coĹ&#x;kuyla karĹ&#x;ÄąlandÄą. Burada sloganlarÄąnÄą iĹ&#x;çilerle birlikte bĂźyĂźten yĂźzlerce ĂśÄ&#x;renci iĹ&#x;çiler tarafÄąndan sÄąk sÄąk alkÄąĹ&#x;landÄą. Burada Genç-Senliler adÄąna bir konuĹ&#x;ma yapÄąldÄą. YapÄąlan konuĹ&#x;mada ĂśÄ&#x;rencilerin iĹ&#x;çilerin yanÄąnda olduklarÄą, Genç-Senâ&#x20AC;&#x2122;in sÄąnÄąf mĂźcadelesine Ăśnem verdiÄ&#x;i belirtilerek Sizin mĂźcadel â&#x20AC;&#x153;Sizin mĂźcadeleniz bizim de mĂźcadelemiz. Biz dele B de geleceÄ&#x;in iĹ&#x;çileri, iĹ&#x; Ĺ&#x;s iĹ&#x;sizleriyiz. KazanÄąmlarÄąn n bizim de kazalarÄąnÄąz nÄą Äą nÄąmlarÄąmÄązâ&#x20AC;? denildi.

 (  $ TEKEL iĹ&#x;çilerine yapÄąTE la an dayanÄąĹ&#x;ma ziyaretilan n ar nin ardÄąndan saat 16.00 civarÄą Ge ene Kurulâ&#x20AC;&#x2122;un 2. oturuGenel b lladÄą d mu baĹ&#x;ladÄą.

Bu oturumda yeni dĂśnem MYKâ&#x20AC;&#x2122;da gĂśrev yapmak isteyen adaylar kendilerini tanÄąttÄąlar ve oylama baĹ&#x;ladÄą. Oylama sĂźrerken bir yandan da Ăśnergeler tartÄąĹ&#x;Äąlmaya devam etti. Bu bĂślĂźmde â&#x20AC;&#x153;Anadil Sorunu ve KardeĹ&#x;likâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Bologno Projesi ile ilgili Ă&#x2013;nergeâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Pre-Sendikal SektĂśrel Ă&#x2013;rgĂźtlenmeâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Genç-Sen BalÄąkesir Ĺ&#x17E;ube Ă&#x2013;nergesiâ&#x20AC;?, ve â&#x20AC;&#x153;Bologno SĂźreci KarĹ&#x;ÄątÄą Ă&#x2013;nergeâ&#x20AC;? olmakla birlikte yĂźzde 10â&#x20AC;&#x2122;un Ăźzerinde imza toplanarak kongreye sunulan â&#x20AC;&#x153;Genç-Senli KadÄąnlar MĂźcadeleyi BĂźyĂźtĂźyorâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Genç KadÄąnlar Genç-Senâ&#x20AC;&#x2122;de Ă&#x2013;rgĂźtlenmeyeâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Liselilerle Ä°lgili TĂźzĂźk DeÄ&#x;iĹ&#x;ikliÄ&#x;i Ă&#x2013;nerisiâ&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Genç-Senâ&#x20AC;&#x2122;li Liseliler Ne İçin MĂźcadele Eder?â&#x20AC;? ve â&#x20AC;&#x153;Genç-Sen LGBTT KuruluĹ&#x; Komisyonu Ă&#x2013;nergesiâ&#x20AC;? tartÄąĹ&#x;ÄąldÄą.

5-)-&*$  TĂźrk GÄąda-Ä°Ĺ&#x; binasÄą ĂśnĂźnde gĂźnlerdir direniĹ&#x;i sĂźrdĂźren TEKEL iĹ&#x;çileriyle dayanÄąĹ&#x;maya giden yĂźzlerce sendika Ăźyesinin yĂźrĂźyĂźĹ&#x;ĂźnĂź polis, barikat kurarak engellemek istedi. Ancak ĂśÄ&#x;renciler kararlÄą duruĹ&#x;larÄąyla barikatÄą açtÄąrdÄą.

DÄ°SK Genel Sekreteri Tayfun GĂśrgĂźn GençSenâ&#x20AC;&#x2122;i çalÄąĹ&#x;malarÄąndan dolayÄą tebrik ederek â&#x20AC;&#x153;Ä°stanbul ValiliÄ&#x;i ile Ă&#x2021;alÄąĹ&#x;ma ve Sosyal GĂźvenlik BakanlÄąÄ&#x;Äąna sesleniyorum: Genç-Senâ&#x20AC;&#x2122;e yĂśnelik kapatma davasÄą geri çekilsin.â&#x20AC;? dedi. KonuĹ&#x;malar sÄąk sÄąk â&#x20AC;&#x153;Asla yalnÄąz yĂźrĂźmeyeceksin!â&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;TEKEL iĹ&#x;çisi yalnÄąz deÄ&#x;ildir!â&#x20AC;? ve â&#x20AC;&#x153;Birlik, mĂźcadele, dayanÄąĹ&#x;ma, ĂśÄ&#x;renciye sendika!â&#x20AC;? sloganlarÄąyla kesildi. KonuĹ&#x;malarÄąn ardÄąndan mesajlar okundu ve geçmiĹ&#x; dĂśnem faaliyet raporu sunuldu.

7 C  000 GeçtiÄ&#x;imiz Genel Kurulâ&#x20AC;&#x2122;lara gĂśre ĂśzeleĹ&#x;tiri mekanizmasÄąnÄąn bir nebze daha iyi iĹ&#x;lemesi, uzun sĂźredir altÄą çizilen kimi yanlÄąĹ&#x;larÄąn kabul edilebiliyor oluĹ&#x;u umut verici. Ama Ăśte yandan ortaya konan eksikliklerin ne kadarÄąnÄąn çÜzĂźme ulaĹ&#x;acaÄ&#x;ÄąnÄąysa zaman gĂśsterecek. Kimi ciddi eksikliklerine raÄ&#x;men Genç-Sen ĂśÄ&#x;renci gençliÄ&#x;in sendikal ĂśrgĂźtlenmesi yolunda Ăśnemli bir araç olmaya devam ediyor. Bu yĂźzden eleĹ&#x;tiriĂśzeleĹ&#x;tiri mekanizmasÄąnÄąn iĹ&#x;letilebildiÄ&#x;i, taban inisiyatifinin geliĹ&#x;tirilebildiÄ&#x;i, ĂśÄ&#x;renci gençliÄ&#x;in bir arada hareket edebileceÄ&#x;i ve sorunlarÄąna çÜzĂźm bulabileceÄ&#x;i, iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąyla baÄ&#x;larÄąnÄą daha bir gßçlendirmiĹ&#x; bir Genç-Sen için tartÄąĹ&#x;maya ve çalÄąĹ&#x;maya devam!

3 ig_22_23_v17.indd 30

13.04.2010 07:01:0


C $

<7 

 (1  -& ()   1 ) -8

, $ , $ ?-) (4(

Devrimci Ä°Ĺ&#x;çi SendikalarÄą Konfederasyonu (DÄ°SK) bĂźnyesinde TĂźrkiye Spor Emekçileri SendikasÄą (Spor-Sen) kuruldu. Sendika, sporun her dalÄąnda her kademesinde gĂśrev alan amatĂśr, profesyonel spor emekçilerini sendikalarÄąnda ĂśrgĂźtlenmeye çaÄ&#x;ÄąrÄąyor.

Ä°stanbul Ă&#x153;niversitesiâ&#x20AC;&#x2122;nden (Ä°Ă&#x153;) ilerici, devrimci, demokrat ĂśÄ&#x;renciler son gĂźnlerde Ăźniversitede yaĹ&#x;anan polis Ĺ&#x;iddetini protesto etmek için 25 AralÄąk 2009â&#x20AC;&#x2122;da BeyazÄąt Karakolu yakÄąnÄąnda bir eylem yaptÄą.

( ,)D) Spor-Sen anlayÄąĹ&#x;Äąna sahip ilk çalÄąĹ&#x;manÄąn tohumlarÄą yetmiĹ&#x;li yÄąllarda atÄąldÄą. SÄąnÄąf ĂśrgĂźtlerinin desteÄ&#x;iyle AmatĂśr Sporcular DerneÄ&#x;i (A.S.D) kuruldu. A.S.Dâ&#x20AC;&#x2122;nin çalÄąĹ&#x;malarÄąyla sporda ilerici mĂźcadele kazandÄą. BranĹ&#x; ve sÄąfat aramaksÄązÄąn binlerce spor emekçisi dernekte ĂśrgĂźtlendi. A.S.D ciddiye alÄąnan bir gßç haline geldi. 12 EylĂźl faĹ&#x;ist darbe dĂśneminde bir gßç olarak gĂśrĂźlen A.S.D kapatÄąldÄą. A.S.Dâ&#x20AC;&#x2122;nin kapatÄąlmasÄą Ăźzerine TĂźm Sporcular DerneÄ&#x;i (T.S.D) kurulmak istendi; ancak bu çalÄąĹ&#x;malar da engellendi. GeçmiĹ&#x;ten bugĂźne sĂźren baskÄąlar sonuç vermedi. BugĂźn yeniden spor emekçileri, alÄąn terinin karĹ&#x;ÄąlÄąÄ&#x;ÄąnÄą almak için, geçmiĹ&#x;te sĂśyledikleri gibi â&#x20AC;&#x153;Ăśnce ter dĂśkenler kurtulsunâ&#x20AC;? diyerek sendikalarÄąnÄą kurdu.

(L Spor-Senâ&#x20AC;&#x2122;in kuruluĹ&#x; bildirgesi 29 AralÄąk 2009â&#x20AC;&#x2122;da Ä°stanbul Tabip OdasÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda dĂźzenlenen bir basÄąn toplantÄąsÄąyla açĹklandÄą. AçĹklamayÄą eski Milli Futbolcu Metin Kurt yaptÄą. BasÄąn toplantÄąsÄąnda Spor-Senâ&#x20AC;&#x2122;in kuruluĹ&#x; bildirgesi okundu. SendikanÄąn temel ilkeleri kamuoyuna bildirildi.

! ) Spor-Sen: â&#x20AC;&#x153;EmeÄ&#x;in en yĂźce deÄ&#x;er olduÄ&#x;u ilkesinden hareketle; spor emekçilerinin haklarÄąnÄąn gĂźvencesini, spora ve sporcuya ĂśzgĂźn koĹ&#x;ullarÄąn bilimsel yĂśntemlerle deÄ&#x;erlendirildiÄ&#x;i bir Spor Ä°Ĺ&#x; YasasÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn çĹkarÄąlmasÄąnda gĂśrĂźr. Bunun için kurumlaĹ&#x;mÄąĹ&#x; spor yapÄąlarÄąnda çalÄąĹ&#x;an emekçilerin ekonomik, demokratik ve sosyal haklarÄąnÄą savunmak, geliĹ&#x;tirmek ve gĂźvence altÄąna almak doÄ&#x;rultusunda, Spor Ä°Ĺ&#x; YasasÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn çĹkartÄąlmasÄąnÄąn saÄ&#x;lanmasÄą hedefiyle, uluslararasÄą iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn bir parçasÄą olarak tĂźm gĂźcĂźyle mĂźcadele etmeyi TEMEL AMAĂ&#x2021; ilan eder.â&#x20AC;?

YapÄąlan açĹklamada, Ăśnceki gĂźn Ă&#x2013;Ä&#x;renci KĂźltĂźr Merkeziâ&#x20AC;&#x2122;ne (Ă&#x2013;KM) yapÄąlan polis baskÄąnÄąna ve ardÄąndan ertesi gĂźn Edebiyat FakĂźltesiâ&#x20AC;&#x2122;nde dĂśrt ĂśÄ&#x;rencinin gĂśzaltÄąna alÄąnmasÄąna deÄ&#x;inilerek polisin bu saldÄąrÄąsÄąnÄąn eĹ&#x;it, parasÄąz ve demokratik eÄ&#x;itimden yana olan ĂśÄ&#x;rencilere yĂśnelik olduÄ&#x;u belirtildi. Eylemde polis kurĹ&#x;unuyla katledilenlerin fotoÄ&#x;raflarÄą taĹ&#x;ÄąndÄą. YapÄąlan bu saldÄąrÄąlarÄąn planlÄą olduÄ&#x;u sĂśylenerek okul yĂśnetimi ve polisin iĹ&#x;birliÄ&#x;i içinde olduÄ&#x;u vurgulandÄą. TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li ĂśÄ&#x;rencilerin de ĂśrgĂźtleyicisi olduÄ&#x;u eylemde basÄąn açĹklamasÄąnÄąn okunmasÄąnÄąn ardÄąndan ĂśÄ&#x;renciler itfaiye iĹ&#x;çilerinin eylemine destek vermeye gittiler.

%4 Egemenler eliyle ilericilere, devrimcilere ve yurtseverlere dĂśnĂźk yapÄąlan katliamlara karĹ&#x;Äą 25 AralÄąk 2009â&#x20AC;&#x2122;da Galatasaray Lisesiâ&#x20AC;&#x2122;nden baĹ&#x;layÄąp Taksim Tramvay DuraÄ&#x;Äąâ&#x20AC;&#x2122;nda yapÄąlan basÄąn açĹklamasÄąyla son bulan bir eylem gerçekleĹ&#x;tirildi. TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;nin de ĂśrgĂźtleyicisi olduÄ&#x;u eylemde ilerici, devrimci ĂśÄ&#x;renciler polis tarafÄąndan katledilen Alaattin Al tti KaK radaÄ&#x; ve AydÄąn Erdemâ&#x20AC;&#x2122;i sahiplendiler. 19 KasÄąmâ&#x20AC;&#x2122;da ĂśldĂźrĂźlen devrimci iĹ&#x;çi Alaattin KaradaÄ&#x;â&#x20AC;&#x2122;Äąn ve 6 AralÄąk 2009â&#x20AC;&#x2122;da ĂśldĂźrĂźlen Dicle Ă&#x153;niversitesi ĂśÄ&#x;rencisi AydÄąn Erdemâ&#x20AC;&#x2122;in devlet eliyle polis terĂśrĂźne kurban gittiÄ&#x;inin belirtildiÄ&#x;i basÄąn açĹklamasÄąnda polis Ĺ&#x;iddetine maruz kalan ve haklarÄąnÄą arayan TEKEL, Ä°tfaiye ve Demiryolu iĹ&#x;çilerine de deÄ&#x;inildi.

"?DL,7C  4 ? ,  TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li gençler 31 AralÄąk 2009 gĂźnĂź akĹ&#x;am saatlerinde Taksim Tramvay DuraÄ&#x;Äąâ&#x20AC;&#x2122;nda bir basÄąn açĹklamasÄą gerçekleĹ&#x;tirdi. ZamlarÄą protesto etmek için bir araya gelen ilerici gençler yÄąlÄąn sonlarÄąnda yapÄąlan elektrik, doÄ&#x;algaz, su, harç ve ulaĹ&#x;Äąm zamlarÄąnÄąn emekçilere bĂźyĂźk bir yĂźk olduÄ&#x;unu belirttiler. YÄąlbaĹ&#x;Äą gĂźnĂź Taksim MeydanÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda dĂźzenlenen eyleme Noel Baba da ziyaretçi oldu. GĂśrenlerin Tayyip ErdoÄ&#x;anâ&#x20AC;&#x2122;a çok benzettiÄ&#x;i Noel Baba heybesinde çĹkardÄąÄ&#x;Äą hediyeleri halka verdi. Heybeden neler çĹkmadÄą ki; TEKEL iĹ&#x;çilerine saldÄąranlarÄąn copu, emekçilere kesilen elektrik, su faturalazamla iĹ&#x;sizlik. TĂźm bunlar yeni yÄąlrÄą zamlarÄą, la birlikte halka, Noel Baba kÄąlÄąklÄą Tayyip ErdoÄ&#x;anâ&#x20AC;&#x2122;Äąn yÄąlbaĹ&#x;Äą hediyesi oldu. AyrÄąca Tayyip maskeli Noel Baba çuvalÄąndan çĹkardÄąÄ&#x;Äą gemiyi de oÄ&#x;luna hediye edeceÄ&#x;ini sĂśyledi. H HalkÄąn ilgisinin yoÄ&#x;un olduÄ&#x;u eyl lemde ilerici gençler â&#x20AC;&#x153;Yeni yÄąla iĹ&#x;sizlikle, savaĹ&#x;la, yoksullukla, açllÄąkla ve zamlarla giriyoruz!â&#x20AC;? yazÄąlÄą pankart açtÄą. AçĹklamada ilerici gençler â&#x20AC;&#x153;Biz genç; iĹ&#x;çiler, emekçiler, ĂśÄ&#x;renciler, kadÄąnlar bir yÄąlÄą daha yeni zamlarla kapatÄąyoruz. 2010â&#x20AC;&#x2122;a iĹ&#x;sizliÄ&#x;in, yoksulluÄ&#x;un ve yeni zam haberlerinin gĂślgesinde giriyoruz! Her geçen gĂźn yaĹ&#x;am standartÄąmÄąz dĂźĹ&#x;Ăźyor ve geçim sÄąkÄąntÄąsÄą altÄąnda daha da eziliyoruz.â&#x20AC;? denilerek 2009 yÄąlÄąnÄąn bilançosu kÄąsaca gĂśzler ĂśnĂźne serildi. AlkÄąĹ&#x; ve sloganlarla basÄąn açĹklamasÄą sona erdi.

3 ig_22_23_v17.indd 31

13.04.2010 07:01:07


C $

, $  & F (* Kapitalizmin krizinin etkisinin daha hissedilir olduÄ&#x;u Ĺ&#x;u gĂźnlerde Ăźlkemizde parça parça da olsa iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąndan â&#x20AC;&#x153;Ä°Ĺ&#x;, ekmek yoksa barÄąĹ&#x; da yok!â&#x20AC;? sesleri yĂźkseliyor ve gĂźn be gĂźn iĹ&#x;çi direniĹ&#x;leri artÄąyor. Ä°stanbulâ&#x20AC;&#x2122;da gĂśrevli itfaiye iĹ&#x;çileri de direniĹ&#x;te. Neden mi? Ă&#x2021;ĂźnkĂź bir kamu hizmeti olmasÄą gereken itfaiye satÄąlmak isteniyor, Ăśzel Ĺ&#x;irketlere peĹ&#x;keĹ&#x; çekiyor. Ä°tfaiye iĹ&#x;çileri de taĹ&#x;eronlaĹ&#x;tÄąrmaya karĹ&#x;Äą haklarÄą için yola çĹktÄą. Ancak hayat kurtarmak için çalÄąĹ&#x;an itfaiye iĹ&#x;çilerine tazyikli suyla ve biber gazÄąyla saldÄąrÄąldÄą, bununla da yetinilmedi kurduklarÄą demokrasi çadÄąrÄą paramparça edildi ama buna raÄ&#x;men iĹ&#x;çiler direniyor ve iki aydÄąr mĂźcadele yĂźrĂźtĂźyor. Bu sĂźre zarfÄąnda birçok eylem yapan itfaiye iĹ&#x;çilerinin direniĹ&#x; gĂźnlĂźÄ&#x;Ăź Ĺ&#x;Ăśyle:

Ä°tfaiye iĹ&#x;çisi alanlarda hakkÄąnÄą arÄąyor! 04 Ocak 2010â&#x20AC;&#x2122;da Taksim Tramvay DuraÄ&#x;Äąâ&#x20AC;&#x2122;nda toplanan itfaiye iĹ&#x;çileri ve iĹ&#x;çileri destekleyen çok sayÄąda kiĹ&#x;i Galatasaray Lisesiâ&#x20AC;&#x2122;ne doÄ&#x;ru yĂźrĂźyĂźĹ&#x;e geçti. Lisenin ĂśnĂźnde Belediye-Ä°Ĺ&#x; SendikasÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn ĂśrgĂźtleyicisi olduÄ&#x;u bir basÄąn açĹklamasÄą gerçekleĹ&#x;tirildi. TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li gençler de her zamanki gibi iĹ&#x;çilerin yanÄąndaydÄą.

Ä°tfaiye, TEKEL iĹ&#x;çisi alanlarda birarada!

Ă&#x2013;Ä&#x;rencilerden itfaiye iĹ&#x;çilerine dayanÄąĹ&#x;ma ziyareti 24 AralÄąk 2009â&#x20AC;&#x2122;dan beri Saraçhane ParkÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda kurduklarÄą Demokrasi Ă&#x2021;adÄąrÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda direniĹ&#x;te olan Ä°tfaiye iĹ&#x;çilerini Ăźniversite ĂśÄ&#x;rencileri ziyaret etti. Ä°stanbulâ&#x20AC;&#x2122;da birçok Ăźniversitesinden ĂśÄ&#x;renciler Ä°stanbul Ă&#x153;nivversitesi Fen-Edebiyat FakĂźltesi ĂśnĂźnde buluĹ&#x;Fak tu ve yolu trafiÄ&#x;e kapatarak Saraçhane ParkÄąâ&#x20AC;&#x2122;na yĂźrĂźdĂź. TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li ĂśÄ&#x;rencilerin de ĂśrgĂźtleyicisi olduÄ&#x;u ve 08 Ocak Cuma gĂźnĂź yapÄąlan ziyarette ĂśÄ&#x;renciler â&#x20AC;&#x153;Ä°Ĺ&#x;çiĂśÄ&#x;renci el ele, mĂźcadeleye!â&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Ä°tfaiye iĹ&#x;çisi yalnÄąz deÄ&#x;ildir!â&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;DiplomalÄą iĹ&#x;siz olmayacaÄ&#x;Äąz!â&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;YaĹ&#x;asÄąn sÄąnÄąf dayanÄąĹ&#x;masÄą!â&#x20AC;? sloganlarÄąyla birlikte baĹ&#x;aracaÄ&#x;Äąz mesajÄą verdi.

SaldÄąrÄąlar, baskÄąlar Ä°tfaiye iĹ&#x;çisini yÄąldÄąramaz! 09 Ocak Cumartesi sabaha karĹ&#x;Äą 03.30â&#x20AC;&#x2122;da polis gĂśzetiminde 150-200 kiĹ&#x;ilik sivil zabÄąta ve Ăśzel gĂźvenlik gĂśrevlisi bir grup, iĹ&#x;çilerin içinde bulunduÄ&#x;u çadÄąra kesici aletlerle saldÄąrdÄą. Ä°Ĺ&#x;çiler aynÄą gĂźnĂźn sabahÄąnda da bir basÄąn açĹklamasÄą gerçekleĹ&#x;tirdi. TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li gençler de â&#x20AC;&#x153;Ä°tfaiye iĹ&#x;çisi yalnÄąz deÄ&#x;ildir!â&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Yolumuz iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn yoludur!â&#x20AC;? ve â&#x20AC;&#x153;YaĹ&#x;asÄąn sÄąnÄąf dayanÄąĹ&#x;masÄą!â&#x20AC;? sloganlarÄąyla ve pankart açarak açĹklamaya destek verdi. YapÄąlan açĹklamalarda saldÄąrÄąyla, baskÄąyla mĂźcadelenin durdurulamayacaÄ&#x;Äą belirtildi.

â&#x20AC;&#x153;Ä°tfaiye, Demiryolu, TEKEL zafer direnen emekçinin olacak!â&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;YaĹ&#x;asÄąn sÄąnÄąf dayanÄąĹ&#x;masÄą!â&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Yolumuz iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn yoludur!â&#x20AC;? dĂśvizleriyle TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li gençlerin de yer aldÄąÄ&#x;Äą eylem Ä°stanbul BĂźyĂźkĹ&#x;ehir Belediyesi ĂśnĂźnde yapÄąldÄą ve Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;dan TEKEL iĹ&#x;çileri de itfaiye iĹ&#x;çilerinin desteklemek için eyleme katÄąldÄą.

 % !$  -207!4 7 ( Bergama Pir Sultan Abdal KĂźltĂźr DerneÄ&#x;i, Muharrem ayÄą içerisinde tutulan Matem Orucuâ&#x20AC;&#x2122;nun bitiminde dĂźzenlediÄ&#x;i Geleneksel AĹ&#x;ure GĂźnĂź etkinliÄ&#x;inin bu yÄąl ßçßncĂźsĂźnĂź 2 Ocak 2010â&#x20AC;&#x2122;da gerçekleĹ&#x;tirdi. HavanÄąn gĂźzel olmasÄą ve komĹ&#x;u kĂśylere yakÄąn olmasÄąndan dolayÄą Bergama PÄąnarkĂśyâ&#x20AC;&#x2122;de gerçekleĹ&#x;tirilen etkinliÄ&#x;e katÄąlÄąm oldukça yoÄ&#x;undu. KĂśyĂźn okulunun bahçesinde dĂźzenlenen AĹ&#x;ure GĂźnĂź etkinliÄ&#x;i komĹ&#x;u kĂśylerden gelenlerin ve tĂźm diÄ&#x;er katÄąlÄąmcÄąlarÄąn selamlanmasÄąyla baĹ&#x;ladÄą. ArdÄąndan Kerbelaâ&#x20AC;&#x2122;da, Dersimâ&#x20AC;&#x2122;de, MaraĹ&#x;â&#x20AC;&#x2122;ta, Ă&#x2021;orumâ&#x20AC;&#x2122;da, Sivasâ&#x20AC;&#x2122;ta ve Gaziâ&#x20AC;&#x2122;de yitirilen canlarÄąn anÄąsÄąna saygÄą duruĹ&#x;unda bulunuldu. PSAKD Bergama Ĺ&#x17E;ube BaĹ&#x;kanÄą Ă&#x2013;zge CANDAN yaptÄąÄ&#x;Äą konuĹ&#x;masÄąnda, bugĂźnĂźn kendileri için sadece bir yas gĂźnĂź olmadÄąÄ&#x;ÄąnÄą, Hz. HĂźseyinâ&#x20AC;&#x2122;i n Kerbelaâ&#x20AC;&#x2122;da haksÄązlÄąÄ&#x;a karĹ&#x;Äą cesur direniĹ&#x;i ve ĂślĂźmĂźne mĂźcadelesinin Anadolu AleviliÄ&#x;inde Ăśzellikle çocuk eÄ&#x;itiminde â&#x20AC;&#x2DC;haksÄązlÄąÄ&#x;a karĹ&#x;Äą gelmek, haksÄązlÄąk yapmamak ve haksÄązlÄąÄ&#x;a uÄ&#x;rayanlarÄąn yanÄąnda olmakâ&#x20AC;&#x2122; Ĺ&#x;eklinde yorumlanÄąp, Ăśrnek gĂśsterildiÄ&#x;ine vurgu yaptÄą. Lokma ve Pilav daÄ&#x;ÄątÄąmÄąnÄąn yanÄąnda KĂśy Dedesiâ&#x20AC;&#x2122;nin okuduÄ&#x;u AĹ&#x;ure duasÄąyla daÄ&#x;ÄątÄąlmaya baĹ&#x;lanan aĹ&#x;urelerin ardÄąndan Ä°zmirâ&#x20AC;&#x2122;den gelen Ali Salâ&#x20AC;&#x2122;Äąn baÄ&#x;lamasÄąyla sĂśylediÄ&#x;i tĂźrkĂźler ve deyiĹ&#x;lerle etkinlik sona erdi.

,)7*&RLPLU1) C !    AnkaralÄą ilerici gençler Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;nin kuruluĹ&#x;unun 34. yÄąldĂśnĂźmĂź dolayÄąsÄąyla KÄązÄąlay YĂźksel Caddesiâ&#x20AC;&#x2122;nde stant açtÄą. Ă&#x153;ç gĂźn boyunca açĹk kalan stantta Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;nin 1976-1979, TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;nin 2002-2009 yÄąllarÄą arasÄąndaki mĂźcadelelerinden çekilmiĹ&#x; fotoÄ&#x;raflar sergilendi.

Ä°stanbul Ä°tfaiyesiâ&#x20AC;&#x2122;nin ĂśzelleĹ&#x;tirilmesine karĹ&#x;Äą Belediye-Ä°Ĺ&#x; tarafÄąndan 05 Ocak 2010â&#x20AC;&#x2122;da ĂśrgĂźtlenen eylemde TEKEL iĹ&#x;çileri yaptÄąklarÄą ekmeÄ&#x;i itfaiye iĹ&#x;çileriyle ve alanda bulunanlarla paylaĹ&#x;arak dayanÄąĹ&#x;malarÄąnÄą gĂśsterirken â&#x20AC;&#x153;Her yer TEKEL, her yer Ä°tfaiye!â&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Ä°tfaiye, TEKEL omuz omuza!â&#x20AC;? sloganlarÄą yĂźkseldi.

Ă&#x153; Ă&#x153;ç gĂźn boyunca Ankara halkÄą ile sohbet eden gençler, Ä°lerici Gençlik Dergisiâ&#x20AC;&#x2122;nin son sayÄąsÄąnÄą da insanlara ulaĹ&#x;tÄąrdÄą. Liseliler, emekçiler, Ăźniversiteliler, kadÄąnlar hatta çocuklar bile standa ilgi gĂśsterdi.

32 ig_22_23_v17.indd 32

13.04.2010 07:01:08


C $ ,)7*) 2G0  "' '#4*$  T TĂ&#x153;M-Ä°GD Ankara Ĺ&#x17E;ubesi Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;nin kuruluĹ&#x;unun 34. yÄąlÄąnÄą bir etkinlikle kutladÄą. Otuz dĂśrt yÄąldÄąr â&#x20AC;&#x153;Yolumuz yoludurâ&#x20AC;? l iiĹ&#x;çii sÄąnÄąfÄąnÄąn f l d â&#x20AC;? Ĺ&#x;iarÄąyla mĂźcadelesini yĂźrĂźten ilerici gençliÄ&#x;in etkinliÄ&#x;ine TEKEL iĹ&#x;çileri de katÄąldÄą. 10 Ocak 2010â&#x20AC;&#x2122;da TĂ&#x153;M-Ä°GD Ankara Ĺ&#x17E;ubesiâ&#x20AC;&#x2122;nde yapÄąlan etkinlik, bir açĹlÄąĹ&#x; konuĹ&#x;masÄąyla baĹ&#x;ladÄą. KonuĹ&#x;mada tĂźm katÄąlÄąmcÄą dostlar ve Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;da gĂźnlerdir direniĹ&#x;lerine devam eden TEKEL iĹ&#x;çileri selamlandÄą.TĂ&#x153;MÄ°GDâ&#x20AC;&#x2122;nin uzun ve kĂśklĂź tarihi çeĹ&#x;itli tarihsel dĂśnemlere deÄ&#x;inilerek anlatÄąldÄą. ArdÄąndan ilerici gençliÄ&#x;in 34 yÄąldÄąr devam eden mĂźcadelesinden kesitlerle hazÄąrlanan sinevizyon gĂśsterimi yapÄąldÄą. Sinevizyonda Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;nin kortej gĂśrĂźntĂźlerinden 1 MayÄąs 1977â&#x20AC;&#x201C;1978 gĂśrĂźntĂźlerine, son dĂśnemlerde gerçekleĹ&#x;en iĹ&#x;çi eylemlerine ve 1 MayÄąs 2006â&#x20AC;&#x2122;dan 2009â&#x20AC;&#x2122;a kadar gĂśrĂźntĂźler yer aldÄą. Sinevizyon gĂśsteriminin ardÄąndan kÄąsaca Ä°GD tarihi anlatÄąlarak TEKEL iĹ&#x;çileriyle sĂśyleĹ&#x;i gerçekleĹ&#x;tirildi. Etkinlik Grup GĂźneĹ&#x;li DĂźnyaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn ezgileriyle çekilen halaylar ve yapÄąlan sohbetlerle sonlandÄąrÄąldÄą.

: C20    19 Ocak 2007â&#x20AC;&#x2122;de Agos Gazetesiâ&#x20AC;&#x2122;nin kapÄąsÄąnda faĹ&#x;ist bir katilin kurĹ&#x;unuyla katledilen Hrant Dink ĂślĂźmĂźnĂźn 3. yÄąlÄąnda da unutulmadÄą. Binler Hrant Dink için alanlarÄą doldurdu. TĂ&#x153;M-Ä°GD de Dinkâ&#x20AC;&#x2122;in ĂślĂźm yÄąldĂśnĂźmĂźnde alanlarda yerini aldÄą.

ArdÄąndan akĹ&#x;am saat 19.00â&#x20AC;&#x2122;da ise giderek Ĺ&#x;iddetini arttÄąran kar yaÄ&#x;ÄąĹ&#x;Äąna raÄ&#x;men binlerce kiĹ&#x;i bu sefer Taksim meydanÄąnda toplanarak Galatasaray Lisesiâ&#x20AC;&#x2122;ne kadar meĹ&#x;aleli yĂźrĂźyĂźĹ&#x; gerçekleĹ&#x;tirdi. Galatasaray Lisesi ĂśnĂźnde okunan basÄąn açĹklamasÄąnÄąn ardÄąndan yĂźrĂźyĂźĹ&#x; TĂźnelâ&#x20AC;&#x2122;de sonlandÄąrÄąldÄą.

Ä°stanbul

Ankara

Saat 14.00â&#x20AC;&#x2122;ten i t i b a r e n Ha laskârgazi Caddesiâ&#x20AC;&#x2122;ndek i Agos Gazetesi ĂśnĂźnde toplanmaya baĹ&#x;layan kitle kara ve soÄ&#x;uÄ&#x;a raÄ&#x;men â&#x20AC;&#x153;Katili tanÄąyoruz, adalet istiyoruzâ&#x20AC;? sloganÄąnÄą yĂźkseltti. Hrant Dinkâ&#x20AC;&#x2122;in â&#x20AC;&#x153;Tek yolumuz bir arada yaĹ&#x;amayÄą savunmak olmalÄą. Bu yol, hem aklÄąn, hem vicdanÄąn gereÄ&#x;iâ&#x20AC;? sĂśzĂźnĂźn yazÄąlÄą olduÄ&#x;u bir pankartÄąn ĂśnĂźne mumlar yakÄąlmasÄą, karanfiller atÄąlmasÄąyla baĹ&#x;layan anma saat 15.05â&#x20AC;&#x2122;te Hrant Dinkâ&#x20AC;&#x2122;in kendi sesi eĹ&#x;liÄ&#x;inde ve ĂśldĂźrĂźldĂźÄ&#x;Ăź saatte saygÄą duruĹ&#x;unda bulunulmasÄąyla sĂźrdĂź. Anma etkinliÄ&#x;inde Rakel Dink katÄąlÄąmcÄąlarÄą selamladÄą. ArdÄąndan Hrant Dinkâ&#x20AC;&#x2122;in oÄ&#x;lu Arat Dink sĂśzĂź aldÄą. Arat Dink konuĹ&#x;masÄąnda Hrant Dinkâ&#x20AC;&#x2122;in ĂślĂźmĂźnden bugĂźne ßç yÄąl geçtiÄ&#x;ini belirtip sanÄąklarÄąn mahkemedeki dalga geçer tavÄąrlarÄąnÄą eleĹ&#x;tirdi. Ă&#x2013;fkesinin çok bĂźyĂźk olduÄ&#x;unu sĂśyleyen Arat Dink yapÄąlmasÄą gerekenin ßç yÄąl Ăśnce olduÄ&#x;u gibi kalabalÄąk olup gßçlĂź duruĹ&#x;u korumak gerektiÄ&#x;ini belirtti.

Hrant Dink ĂślĂźmĂźnĂźn ßçßncĂź yÄąlÄąnda Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;da da anÄąldÄą. Dink, dostlarÄą ilericiler ve devrimciler tarafÄąndan bir eylemle anÄąldÄą. Ankara AKP Ä°l BaĹ&#x;kanlÄąÄ&#x;Äąâ&#x20AC;&#x2122;ndan baĹ&#x;layan yĂźrĂźyĂźĹ&#x; YĂźksel Caddesiâ&#x20AC;&#x2122;nde sona erdi. YĂźrĂźyĂźĹ&#x; AKP Ä°l BaĹ&#x;kanlÄąÄ&#x;Äą ĂśnĂźne siyah çelenk bÄąrakÄąlmasÄąyla baĹ&#x;ladÄą. YĂźksel Caddesiâ&#x20AC;&#x2122;nde yapÄąlan basÄąn açĹklamasÄąnda faĹ&#x;ist katillerden hesap sorulacaÄ&#x;Äą, TĂźrkiye halklarÄąnÄąn barÄąĹ&#x; ortamÄąnÄąn bozulamayacaÄ&#x;Äą, katilin tanÄąndÄąÄ&#x;Äą ve adalet istendiÄ&#x;i belirtildi. Daha sonra dĂźzenlenen mĂźzik dinletisinde Ermenice, KĂźrtçe ve TĂźrkçe tĂźrkĂźler sĂśylendi. TĂźrkĂźlerin ardÄąndan direniĹ&#x;te olan TEKEL iĹ&#x;çilerini ziyarete giden kortej â&#x20AC;&#x153;Tekel iĹ&#x;çisi yalnÄąz deÄ&#x;ildir!â&#x20AC;? sloganlarÄąyla iĹ&#x;çilerin yanÄąna geldi. Ä°Ĺ&#x;çilere destek amaçlÄą yapÄąlan ziyaretin ardÄąndan eylem sona erdi.

1$4 4 

OnbeĹ&#x;ler, katlediliĹ&#x;lerinin 89. yÄąldĂśnĂźmĂźnde Ă&#x153;rĂźn Sosyalist Dergiâ&#x20AC;&#x2122;nin 30 Ocak 2010 Cumartesi gĂźnĂź dĂźzenlediÄ&#x;i etkinlikle anÄąldÄą. Saat 15.00â&#x20AC;&#x2122;da TĂźrk Tabipler BirliÄ&#x;iâ&#x20AC;&#x2122;nin Ä°stanbul Ĺ&#x17E;ubesiâ&#x20AC;&#x2122;ndeki Sevinç Ă&#x2013;zgĂźner ToplantÄą Salonuâ&#x20AC;&#x2122;nda devrim Ĺ&#x;ehitleri için yapÄąlan saygÄą duruĹ&#x;u ve hep bir aÄ&#x;Äązdan okunan Enternasyonal MarĹ&#x;Äą ile baĹ&#x;layan etkinliÄ&#x;in açĹlÄąĹ&#x; konuĹ&#x;masÄąnÄą TKP emektarÄą Bekir Karayel gerçekleĹ&#x;tirdi. Karayel konuĹ&#x;masÄąnda â&#x20AC;&#x153;bir aÄ&#x;aç gibi tek ve hĂźr / ve bir orman gibi kardeĹ&#x;çesineâ&#x20AC;? yaĹ&#x;anacak bir dĂźnya Ăśzlemini vurgularken bu dĂźnyayÄą kurabilecek tek gĂźcĂźn ise komĂźnistler olduÄ&#x;unu belirtti. AçĹlÄąĹ&#x; konuĹ&#x;masÄąnÄąn ardÄąndan ise bir TEKEL iĹ&#x;çisi konuĹ&#x;tu ve TEKEL iĹ&#x;çilerinin baĹ&#x;langĹçta yalnÄąz kendi haklarÄą için harekete geçtiklerini ama bugĂźn artÄąk bu davanÄąn bĂźtĂźn iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn davasÄą haline geldiÄ&#x;ini belirtti. Panel Ăśncesinde ise TĂ&#x153;M-Ä°GD film atĂślyesinin hazÄąrladÄąÄ&#x;Äą â&#x20AC;&#x153;Ka-

p pitalizmin Krizi ve Ä°Ĺ&#x;çi SÄąnÄąfÄąâ&#x20AC;? isimli bir kÄąsa SÄą film fi gĂśsterimi gerçekleĹ&#x;tirildi. le

Ä°Ĺ&#x;çi sÄąnÄąfÄą ve devrimci teori F Film gĂśsteriminin ardÄąndan ise â&#x20AC;&#x153;Devrimd cci Teori ve Ä°Ĺ&#x;çi SÄąnÄąfÄą Hareketiâ&#x20AC;? baĹ&#x;lÄąklÄą bir H panel gerçekleĹ&#x;tirildi. Panelde ilk sĂśzĂź Kristal-Ä°Ĺ&#x; eÄ&#x;itim uzmanÄą ve ĂśÄ&#x;retim Ăźyesi Aziz Ă&#x2021;elik alarak iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄą hareketinin geliĹ&#x;imi ve gĂźnĂźmĂźzdeki durumu Ăźzerinde durdu. Daha sonra sĂśzĂź alan ĂśÄ&#x;retim Ăźyesi Ä°smail Kaplan ise devrimci teorinin temellerini Manifestoâ&#x20AC;&#x2122;dan yaptÄąÄ&#x;Äą alÄąntÄąlarla vurgulayarak, gĂźncel siyaseti bu gĂśzle irdeledi.

OnbeĹ&#x;ler heryerde Panelâ&#x20AC;&#x2122;in ikinci bĂślĂźm Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;dan Ä°zmirâ&#x20AC;&#x2122;e, Dersimâ&#x20AC;&#x2122;den Mersine, Almanyaâ&#x20AC;&#x2122;dan Hollandaâ&#x20AC;&#x2122;ya dĂśrt bir yandan gelen mesajlarÄąn okunmasÄąyla baĹ&#x;ladÄą. Okunan mesajlar OnbeĹ&#x;lerin kavgasÄąnÄąn

sĂźrdĂźÄ&#x;ĂźnĂźn ve sĂźreceÄ&#x;inin kanÄątÄąydÄą. Ä°KP Genel BaĹ&#x;kanÄą Zeki KÄąlĹçarslan da katÄąlÄąmcÄąlar arasÄąnda olduÄ&#x;u etkinlikte TĂ&#x153;M-Ä°GD ve SODAPâ&#x20AC;&#x2122;Äąn mesajlarÄą da okundu. TĂ&#x153;M-Ä°GD Genel Merkezi adÄąna okunan mesajda â&#x20AC;&#x153;Yolumuz iĹ&#x;çi sÄąnÄąfnÄąn yoludurâ&#x20AC;? diyen ilerici gençlerin, iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn sÄąnÄąfÄąn ĂśncĂźsĂź olan OnbeĹ&#x;lerin açtÄąÄ&#x;Äą yolda; okullarda, fabrikalarda, tarlalarda mĂźcadeleyi yĂźkselttikleri vurgulandÄą. MesajlarÄąn ardÄąndan OnbeĹ&#x;lerin katledilmesini anlatan kÄąsa bir film gĂśsterimi daha yapÄąldÄą. Film gĂśsteriminin ardÄąndan ise sÄąra ilerici gençliÄ&#x;in sesi Grup GĂźneĹ&#x;li DĂźnyaâ&#x20AC;&#x2122;daydÄą. Ă&#x2021;eĹ&#x;itli devrim marĹ&#x;larÄą ve tĂźrkĂźler seslendiren GĂźneĹ&#x;li DĂźnya ayrÄąca TEKEL iĹ&#x;çilerinin isteÄ&#x;i Ăźzerine â&#x20AC;&#x153;Ä°nsan PazarÄąâ&#x20AC;? isimli Ĺ&#x;arkÄąyÄą da çaldÄą. Daha sonra ise ilerici bir arkadaĹ&#x;ÄąmÄąz TEKEL iĹ&#x;çilerinin direniĹ&#x;i için yazdÄąÄ&#x;Äą tĂźrkĂźyĂź katÄąlÄąmcÄąlarla paylaĹ&#x;tÄą. MĂźzik dinletisinin ardÄąndan etkinlik sona erdi. Bizler ilerici gençlik olarak OnbeĹ&#x;lerin yolunda; okulda, fabrikada, tarlada yÄąlmadan yĂźrĂźyor; mĂźcadeleyi yĂźkseltiyoruz. â&#x20AC;&#x153;OnbeĹ&#x;lerin izinde 2010â&#x20AC;&#x2122;da daha da ileriye!â&#x20AC;?

33 ig_22_23_v17.indd 33

13.04.2010 07:01:09


C $

, C4   4  ( 

 C : (*C.RD   C  &   ) - 

Ä°Ĺ&#x;ten Atmak YasaklansÄąn kampanyasÄą Ä°zmirâ&#x20AC;&#x2122;de de devam ediyor.4 Ĺ&#x17E;ubatâ&#x20AC;&#x2122;ta baĹ&#x;layan kampanya 6 Ĺ&#x17E;ubatâ&#x20AC;&#x2122;ta KarĹ&#x;Äąyakaâ&#x20AC;&#x2122;da yapÄąlan etkinliklerle devam etti. Saat 12.00â&#x20AC;&#x2122;da imza masasÄą açĹldÄą ve bildiri daÄ&#x;ÄątÄąmÄą yapÄąldÄą. Emekçi halkÄąn yoÄ&#x;un ilgisiyle karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;Äąlan etkinlik boyunca iĹ&#x;ten atmalarÄąn yasaklanmasÄą ve TEKEL DireniĹ&#x;iâ&#x20AC;&#x2122;yle ilgili konuĹ&#x;malar yapÄąldÄą. Ä°Ĺ&#x;ten Atmak YasaklansÄąn Platformuâ&#x20AC;&#x2122;nun gerçekleĹ&#x;tirdiÄ&#x;i etkinlik saat 18.00â&#x20AC;&#x2122;a kadar sĂźrdĂź ve çok sayÄąda imza toplandÄą.

! F $  4   4 4$ 4 Kriz gerekçesiyle iĹ&#x;ten atmalar hÄązlanÄąrken, direniĹ&#x;ler de her geçen gĂźn artÄąyor. Otomotiv sektĂśrĂźnde yan sanayi olarak çalÄąĹ&#x;an Akkardan fabrikasÄąnda 95â&#x20AC;&#x2122;i BirleĹ&#x;ik Metal-Ä°Ĺ&#x; Ăźyesi toplam 108 iĹ&#x;çi kriz bahane gĂśsterilerek iĹ&#x;ten çĹkarÄąldÄą. BirleĹ&#x;ik Metal-Ä°Ĺ&#x; Gebze Ĺ&#x17E;ubesiâ&#x20AC;&#x2122;nin ĂśrgĂźtlĂź olduÄ&#x;u Akkardan fabrikasÄą ĂśnĂźnde iĹ&#x;ten atÄąlan iĹ&#x;çiler ve aileleri 12 Ĺ&#x17E;ubatâ&#x20AC;&#x2122;tan itibaren direniĹ&#x;e baĹ&#x;ladÄą. Gebzeâ&#x20AC;&#x2122;de Ankara AsfaltÄą Ăźzerinde bulunan fabrikada, her gĂźn 16.00 vardiya bitimine kadar fabrika ĂśnĂźnde bekleyiĹ&#x; devam ediyor.

"  <   8 Mersinâ&#x20AC;&#x2122;in Tarsus ilçesine baÄ&#x;lÄą Bahçe Mahallesi 2010â&#x20AC;&#x2122;un Ocak ayÄąnÄąn ortalarÄąnda baz istasyonu ĂźssĂź haline getirilmek istendi. VODAFONEâ&#x20AC;&#x2122;a baÄ&#x;lÄą taĹ&#x;eron bir firma ayÄąn ortalarÄąnda çalÄąĹ&#x;maya baĹ&#x;lamak Ăźzere mahalleye geldi. Bu durumu fark eden mahalleli, çalÄąĹ&#x;malarÄąn durdurulmasÄą için hemen harekete geçti. Bahçe Mahallesiâ&#x20AC;&#x2122;nde yaĹ&#x;ayan TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;liler de mahalle halkÄąyla beraber baz istasyonunun kurulmasÄąna karĹ&#x;Äą çĹkarak hÄązlÄą bir Ĺ&#x;ekilde mahalle sakinlerinden imza toplayÄąp kaymakamlÄąÄ&#x;a giderek hukuki bir sĂźreç baĹ&#x;lattÄą. Baz istasyonuna karĹ&#x;Äą verilen tepkiyi gĂśren taĹ&#x;eron Ĺ&#x;irket inĹ&#x;aatÄąn baĹ&#x;lamasÄąnÄą istediÄ&#x;i ikinci gĂźn polislerden duruma mĂźdahale etmesini istedi. Fakat baz istasyonunun kurulmak istendiÄ&#x;i bĂślgeye gelen çok sayÄąda polis ekibi halkÄą inĹ&#x;aat bĂślgesinden uzaklaĹ&#x;tÄąrmak istese de halkÄąn kararlÄąlÄąÄ&#x;Äą çalÄąĹ&#x;malarÄąn durdurulmasÄą ile sonuçlandÄą. Mahalle sakinleri mahkemeye baĹ&#x;vurdu, mahkemenin sonuçlanmasÄąnÄą bekleyeceklerini ve mahkeme kararÄąna kadar bĂślgede nĂśbet tutacaklarÄąnÄą belirtti.

16 Mart 1978 gĂźnĂź faĹ&#x;ist katillerce katledilen devrimci ĂśÄ&#x;renciler saldÄąrÄąnÄąn gerçekleĹ&#x;tiÄ&#x;i Ä°stanbul Ă&#x153;niversitesiâ&#x20AC;&#x2122;nde yapÄąlan etkinliklerle anÄąldÄą. 16 Mart 2010 gĂźnĂź saat 12:30â&#x20AC;&#x2122;da BeyazÄąt MeydanÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda toplanan aralarÄąnda TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li ĂśÄ&#x;rencilerin de bulunduÄ&#x;u yĂźzlerce ĂśÄ&#x;renci 16 Mart BeyazÄąt KatliamÄą ile birlikte KĂźrtlere yĂśnelik gerçekleĹ&#x;tirilen Halepçe KatliamÄą kurbanlarÄąnÄą da andÄą.

;  &   ) - Okunan basÄąn metninde 16 Mart 1978â&#x20AC;&#x2122;de 3â&#x20AC;&#x2122;Ăź Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li olan Ahmet Turan Ă&#x2013;ren, Baki Ekiz, Murat Kurt; TÄ°Pâ&#x20AC;&#x2122;li Cemil SĂśnmez, Abdullah Ĺ&#x17E;imĹ&#x;ek, Hamit AkÄąl; DevGençâ&#x20AC;&#x2122;li Hatice Ă&#x2013;zenâ&#x20AC;&#x2122;in can verdiÄ&#x;i BeyazÄąt katliamÄąnÄąn bir kontrgerilla operasyonu olduÄ&#x;u belirtildi. DĂśnemin polis amiri ReĹ&#x;at Altayâ&#x20AC;&#x2122;Äąn, Hrant Dink cinayetinde Trabzon Emniyet MĂźdĂźrĂź olarak tekrar katliam sahnesinde yerini raĹ&#x;, aldÄąÄ&#x;Äą vurgulandÄą. MaraĹ&#x;, Ă&#x2021;orum, Gazi, Sivas, 19 AralÄąk katliamlarÄąna da deÄ&#x;inerek bugĂźn hâlâ kontrgerilla faaliyetlerinin kaldÄąÄ&#x;Äą yerden devam ettiÄ&#x;i belirtildi. Yine 16 Mart 1988â&#x20AC;&#x2122;de Ä°ran-Irak savaĹ&#x;ÄąnÄąn sĂźrdĂźÄ&#x;Ăź gĂźnlerde uçaklarÄąn dĂśnemin Irak ordusunca kimyasal silahlarla yaĹ&#x;lÄąsÄą, genci, bebeÄ&#x;i, kadÄąnÄąyla binlerce KĂźrtâ&#x20AC;&#x2122;Ăźn katledildiÄ&#x;i sĂśylendi. Bu katliamÄąn, egemenlerin ezilen halklara yĂśnelik insanlÄąk dÄąĹ&#x;Äą uygulamalarÄąndan biri olarak tarihe geçtiÄ&#x;inin altÄą çizildi. BasÄąn metninin KĂźrtçe okunmasÄąnÄąn ardÄąndan 16 Mart 1978â&#x20AC;&#x2122;de BeyazÄątâ&#x20AC;&#x2122;ta yaralanan ĂśÄ&#x;-

rencilerden OÄ&#x;uzhan KayserioÄ&#x;lu o gĂźn yaĹ&#x;ananlarÄą alandaki ĂśÄ&#x;rencilere aktardÄą. BombanÄąn yerde patladÄąÄ&#x;ÄąnÄą belirten KayserioÄ&#x;lu TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li ĂśÄ&#x;rencilerin hazÄąrlamÄąĹ&#x; olduÄ&#x;u 7 Ĺ&#x;ehidin resimlerinin olduÄ&#x;u dĂśvizleri gĂśstererek â&#x20AC;&#x153;EÄ&#x;er bomba havada patlasaydÄą burada 7 arkadaĹ&#x;ÄąmÄązÄą deÄ&#x;il en az 50 arkadaĹ&#x;ÄąmÄązÄą anÄąyor olacaktÄąk.â&#x20AC;? diyerek katliamÄąn korkunç boyutunu bir kez daha gĂśzler ĂśnĂźne serdi. BasÄąn açĹklamasÄąnÄąn ardÄąndan 7 ĂśÄ&#x;rencinin katledildiÄ&#x;i EczacÄąlÄąk FakĂźltesiâ&#x20AC;&#x2122;nin ĂśnĂźne gelinerek karanfiller ve yaĹ&#x;amÄąnÄą yitiren devrimcilerin resimlerinin bulunduÄ&#x;u dĂśvizler giriĹ&#x; kapÄąsÄąnÄąna bÄąrakÄąldÄą. dĂś T TĂźm devrim Ĺ&#x;ehitleri için yapÄąlan saygÄą duruĹ&#x;unun ardÄąndan â&#x20AC;&#x153;Beyasa zzÄąt MarĹ&#x;Äąâ&#x20AC;? okunarak eylem sonla landÄąrÄąldÄą.

! C ,)7*   C ) $ Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;da A Ä°lerici Gençller 16 Mart 1978 BeyazÄąt KatliamÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda yaĹ&#x;amlarÄąnÄą yitiK re ren 3â&#x20AC;&#x2122;Ăź Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122;li olan 7 devrimciyi bir kez daha hatÄąrlamak için bi bir anma etkinliÄ&#x;i gerçekleĹ&#x;tir tirdi. Saat 19.00â&#x20AC;&#x2122;da devrim Ĺ&#x;ehit hitleri adÄąna yapÄąlan saygÄą duruĹ&#x;uyla baĹ&#x;layan program 16 Mart BeyazÄąt KatliamÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄą konu alan bir sinevizyon gĂśsterimi ile devam etti. Daha sonra geçekleĹ&#x;tirilen sĂśyleĹ&#x;ide ise 16 Mart KatliamÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn kimler tarafÄąndan, nasÄąl ve neden planlandÄąÄ&#x;Äą anlatÄąlÄąrken sonrasÄąnda neler yaĹ&#x;andÄąÄ&#x;Äą tartÄąĹ&#x;ÄąldÄą. 16 Mart davasÄąnÄąn zaman aĹ&#x;ÄąmÄąna uÄ&#x;radÄąÄ&#x;Äą gerekçesiyle dĂźĹ&#x;ĂźrĂźlmesinin katliamÄąn unutturulmaya çalÄąĹ&#x;ÄąldÄąÄ&#x;ÄąnÄąn en somut gĂśstergesi olduÄ&#x;u belirtildi. 16 Martâ&#x20AC;&#x2122;ta 1978â&#x20AC;&#x2122;de katledilen devrimciler anÄąsÄąna BeyazÄąt MarĹ&#x;Äą ile baĹ&#x;layan mĂźzik dinletisi TĂźrkçe, KĂźrtçe, Arapça ve Ermenice sĂśylenen ezgiler ve marĹ&#x;lar ile sona erdi.

3 ig_22_23_v17.indd 34

13.04.2010 07:01:14


C $

6V (W $ 6 C   Ó? Mektuplar Ä°STANBUL

Ä°stanbul â&#x20AC;&#x2122;da Newroz 21 Mart Pazar gĂźnĂź kutlandÄą. SabahÄąn erken saatlerinden itibaren Zeytinburnu KazlĹçeĹ&#x;meâ&#x20AC;&#x2122;ye gelen yĂźz binler alanÄą sarÄąya, yeĹ&#x;ile ve kÄązÄąla boyadÄą. TopkapÄąâ&#x20AC;&#x2122;dan KazlĹçeĹ&#x;meâ&#x20AC;&#x2122;ye yollarÄą hÄąnca hÄąnç dolduran kalabalÄąk kitle, yĂźrĂźyĂźĹ&#x;Ăź adeta halklarÄąn kardeĹ&#x;liÄ&#x;i gĂśsterisine dĂśnĂźĹ&#x;tĂźrdĂź. BĂślge ulaĹ&#x;ÄąmÄą durdu; yol trafiÄ&#x;e kapandÄą.

Kolej MeydanÄąâ&#x20AC;&#x2122;na doÄ&#x;ru yĂźrĂźyĂźĹ&#x;e geçildi. â&#x20AC;&#x153;Newroz piroz be!â&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Biji bÄąratiya gelan!â&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Kawaâ&#x20AC;&#x2122;larÄąn Ăśfkesi Dehakâ&#x20AC;&#x2122;larÄą yakacak!â&#x20AC;? sloganlarÄą eĹ&#x;liÄ&#x;inde meydana yĂźrĂźndĂź. Mitingte AnkaralÄą ilerici gençler de destekçi olarak yer aldÄą. BĂźtĂźn katÄąlÄąmcÄąlarÄąn miting alanÄąna girmesinin ardÄąndan bir dakikalÄąk saygÄą duruĹ&#x;u yapÄąldÄą. ArdÄąndan katÄąlÄąmcÄąlar adÄąna ortak basÄąn metni KĂźrtçe ve TĂźrkçe olarak okundu. BasÄąn metninde Kawalarâ&#x20AC;&#x2122;Äąn yaktÄąÄ&#x;Äą ĂśzgĂźrlĂźk ve baÄ&#x;ÄąmsÄązlÄąk ateĹ&#x;inin hâlâ dipdiri yandÄąÄ&#x;Äą ve yapÄąlan bĂźtĂźn baskÄąlara, kÄąyÄąmlara raÄ&#x;men daha nice seneler yanacaÄ&#x;Äą belirtildi. Newrozâ&#x20AC;&#x2122; un OrtadoÄ&#x;u coÄ&#x;rafyasÄąnÄąn barÄąĹ&#x; ve kardeĹ&#x;lik gĂźnĂź olduÄ&#x;u açĹklandÄą. YakÄąlan Newroz ateĹ&#x;i etrafÄąnda, mĂźzik gruplarÄąnÄąn tĂźrkĂźleri eĹ&#x;liÄ&#x;inde halaylar çekildi.

Newroz programÄą saygÄą duruĹ&#x;u ile baĹ&#x;ladÄą. ArdÄąndan Newroz ateĹ&#x;i yakÄąldÄą. Mitinge KESK Genel BaĹ&#x;kanÄą Sami Evren, BarÄąĹ&#x; Anneleri, TEKEL iĹ&#x;çileri, direniĹ&#x;teki Marmaray iĹ&#x;çileri, birçok siyasi parti, devrimci kitle ĂśrgĂźtĂź katÄąldÄą. TĂźm Ä°lerici Gençlik DerneÄ&#x;i de alandaydÄą. Newroz alanÄąnda birlik, mĂźcadele, dayanÄąĹ&#x;ma ve kardeĹ&#x;lik mesajlarÄą verildi.

W 6V  4  -  Koma Ă&#x2021;arnewa, Yasemin GĂśksu, GKM MĂźzik TopluluÄ&#x;u, Ali Ä°hsan DoÄ&#x;an ve Koma Azad ezgileriyle bayram kutlamasÄą devam etti. Genci yaĹ&#x;lÄąsÄą, erkeÄ&#x;i kadÄąnÄą, renk renk kÄąyafetleriyle insanlar bĂźtĂźn gĂźn halaylar çekerek bayramÄą kutladÄą.

ANKARA Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;da emekçiler, gençler, kadÄąnlar 21 Mart sabahÄą (21.03.2010) Newroz için sokaklardaydÄą. Binlerce insan eĹ&#x;itlik, kardeĹ&#x;lik, ĂśzgĂźrlĂźk için tek ses oldu.

Dergimizin bir Ăśnceki sayÄąsÄąnda krizin var olduÄ&#x;unu ancak çÜzĂźmĂźn uzaklarda deÄ&#x;il tam da kendi ellerimizde olduÄ&#x;unu anlatan yazÄąlar, direniĹ&#x; ve eylem haberleri gĂźnĂźn tahlilini ve yapmamÄąz gerekenleri açĹkça ortaya koymaktadÄąr. Kocaeli Ă&#x153;niversitesiâ&#x20AC;&#x2122;nin dersliklerinde, kantinlerinde okuduÄ&#x;umuz, okuttuÄ&#x;umuz dergimiz bu fÄąrtÄąnalÄą gĂźnlerde ellerimizle yeĹ&#x;erteceÄ&#x;imiz â&#x20AC;&#x153;yeni bir dĂźnya içinâ&#x20AC;? gĂźneĹ&#x; gibi doÄ&#x;uyor. Kocaeliâ&#x20AC;&#x2122;nden, umudun ve direniĹ&#x;in bayraÄ&#x;ÄąnÄą yĂźkselten, bunun için alanlarda, grev çadÄąrlarÄąnda, dersliklerde, tarlalarda yÄąlmadan çalÄąĹ&#x;an ilerici gençlere selam olsun! YaĹ&#x;asÄąn emekçi Ăźniversitesi! Yolumuz iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄąnÄąn yoludur!

Ó? ) ?C

"' '#&4 46V 4  * *4C TEKEL iĹ&#x;çisi Metin Aslan â&#x20AC;&#x153;TEKEL iĹ&#x;çileri olarak 15 AralÄąk 2009â&#x20AC;&#x2122;da Ankaraâ&#x20AC;&#x2122;da Newroz ateĹ&#x;ini yaktÄąk.â&#x20AC;? dedi. TĂźm direniĹ&#x;teki iĹ&#x;çileri bir kez daha hatÄąrlatarak: â&#x20AC;&#x153;Yanmaya da devam ediyor!â&#x20AC;? dedi. Aslan, tĂźm emekçileri TEKEL iĹ&#x;çileriyle dayanÄąĹ&#x;maya çaÄ&#x;ÄąrdÄą.

  &4 ParasÄą olmayanÄąn okuyamadÄąÄ&#x;Äą, ailelerimizin iĹ&#x;lerinden kovulduÄ&#x;u ya da kepenk kapattÄąÄ&#x;Äą bir zamandayÄąz. AynÄą zamanda, kararlÄą TEKEL ve Ä°tfaiye iĹ&#x;çilerinin destansÄą direniĹ&#x;ler yaptÄąÄ&#x;Äą ve bunlarÄą kararlÄąlÄąkla sĂźrdĂźrdĂźÄ&#x;Ăź bir dĂśnemdeyiz. Biz ĂśÄ&#x;rencilerin cephesinden bakacak olursak â&#x20AC;&#x153;harç zamlarÄąna hayÄąr!â&#x20AC;? diye baĹ&#x;layan sĂźreç umudun bayraÄ&#x;ÄąnÄą yĂźkselten iĹ&#x;çi direniĹ&#x;lerini destekleme eylemleri ve bunlarÄą kampĂźslerimize taĹ&#x;Äąmakla devam ediyor.

,)7* Ä°ZMÄ°R OrtadoÄ&#x;u halklarÄąnÄąn ortak bayramÄą Newroz Ä°zmirâ&#x20AC;&#x2122;de de etkinliklerle kutlandÄą. Ä°zmirâ&#x20AC;&#x2122;de BDP ĂśncĂźlĂźÄ&#x;Ăźnde ve Birlikte BaĹ&#x;aracaÄ&#x;Äąz Platformuâ&#x20AC;&#x2122;nun da katÄąlÄąmÄąyla organize edilen Newroz kutlamalarÄąnÄąn GĂźndoÄ&#x;du MeydanÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda yapÄąlmasÄąna izin verilmedi. Geçen yÄąllarda olduÄ&#x;u gibi etkinlik Buca Hipodrom meydanÄąnda gerçekleĹ&#x;ti. Emine Aynaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn açĹĹ&#x; konuĹ&#x;masÄąnÄą yaptÄąÄ&#x;Äą etkinlik çeĹ&#x;itli KĂźrt mĂźzik gruplarÄąnÄąn sahne almasÄąyla adeta bir Ĺ&#x;Ăślen alanÄąna dĂśndĂź. Newroz ateĹ&#x;i yakÄąldÄą, sloganlar atÄąldÄą. TĂ&#x153;M-Ä°GDâ&#x20AC;&#x2122; nin de katÄąldÄąÄ&#x;Äą etkinliÄ&#x;e yaklaĹ&#x;Äąk 20 bin kiĹ&#x;i katÄąldÄą.

:  E

Sabah saat 11.00 civarÄą Toros Sokakâ&#x20AC;&#x2122;ta toplanÄąldÄą. Ă&#x2013;Ä&#x;len olduÄ&#x;unda kortejler oluĹ&#x;turularak

Ó? '(7?#'6 Ó? K !N, ,

! C *  Ă&#x153;niversitemizde biz ilerici ĂśÄ&#x;rencilere karĹ&#x;Äą yapÄąlan baskÄąlara yÄąlmadan direniyoruz. Bizleri tehditleriyle korkutmaya ve siyaset yapmamÄąza engel olmaya çalÄąĹ&#x;anlara hiçbir zaman boyun eÄ&#x;medik, eÄ&#x;meyeceÄ&#x;iz. ParasÄąz, bilimsel, anadilde eÄ&#x;itim hakkÄąmÄązÄą her zaman olduÄ&#x;u gibi bugĂźn de dile getirmeye devam ediyoruz. Her geçen gĂźn emekçi Ăźniversitesi yolunda daha bĂźyĂźk adÄąmlar atÄąyor ve yolun sonundaki ÄąĹ&#x;ÄąÄ&#x;Äą artÄąk daha yakÄąndan gĂśrebiliyoruz. Dergimizde çĹkan, diÄ&#x;er Ăźniversitelerdeki arkadaĹ&#x;larÄąmÄązÄąn eylemleri biz Adnan Menderes Ă&#x153;niversitesi ĂśÄ&#x;rencilerine gßç veriyor, umut oluyor. BaĹ&#x;ka bir dĂźnyanÄąn mĂźmkĂźn olduÄ&#x;unu biliyoruz. Okullarda, fabrikalarda, tarlalarda faĹ&#x;izme karĹ&#x;Äą mĂźcadele eden tĂźm dostlarÄą AydÄąnâ&#x20AC;&#x2122;dan selamlÄąyoruz.

Ó? ! D ?C,) 7*

3 ig_22_23_v17.indd 3

13.04.2010 07:01:1


  $

J C !F ,4*1 Ä°talyaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn gĂźneyinde, Calabria Eyaletiâ&#x20AC;&#x2122;nde bir kent olan Rosarnoâ&#x20AC;&#x2122;da 7 Ocak 2010â&#x20AC;&#x2122;da sayÄąsÄą 2.000â&#x20AC;&#x2122;e ulaĹ&#x;an bir grup AfrikalÄą tarÄąm iĹ&#x;çisi gÜçmen, içinde bulunduklarÄą insanlÄąk dÄąĹ&#x;Äą duruma isyan ederek belediye binasÄąna doÄ&#x;ru yĂźrĂźyĂźĹ&#x;e geçti. GÜçmenler ellerinde â&#x20AC;&#x153;Biz hayvan deÄ&#x;iliz!â&#x20AC;?, â&#x20AC;&#x153;Burada Ä°talyanlar faĹ&#x;ist!â&#x20AC;? yazÄąlÄą dĂśvizlerle ilerlerken faĹ&#x;istlerin ve polisin saldÄąrÄąsÄą Ăźzerine ikisi silahla yirmi AfrikalÄą gÜçmen yaralandÄą. Durumu daha iyi anlayabilmek adÄąna kÄąsaca bĂślgeden ve gÜçmen tarÄąm iĹ&#x;çilerinden bahsedelim biraz. Rosarno yurtdÄąĹ&#x;Äąndan çok yĂźksek sayÄąda siyasi iltica alan ve çok sayÄąda gÜçmen iĹ&#x;çinin çalÄąĹ&#x;tÄąÄ&#x;Äą bir bĂślge. BugĂźn yaklaĹ&#x;Äąk 8 bin AfrikalÄą gÜçmenin yer aldÄąÄ&#x;Äą bĂślgede insanlar çalÄąĹ&#x;ma ve oturma izni almak konusunda bir hayli sÄąkÄąntÄą çekiyor. ABâ&#x20AC;&#x2122;nin kurucu Ăźlkelerinden Ä°talyaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn bu konuyla ilgili yasasÄąna gĂśre yÄąlda belirli bir gelir seviyesinin Ăźzerine çĹkamayan gÜçmenin eÄ&#x;er bir iĹ&#x;i varsa, oturma ve çalÄąĹ&#x;ma iznini yenileyebiliyor. Ancak gelir seviyesi dĂźĹ&#x;Ăźk olan AfrikalÄą gÜçmen iĹ&#x;çiler yÄąllardÄąr Ä°talyaâ&#x20AC;&#x2122;da yaĹ&#x;Äąyor olmalarÄąna raÄ&#x;men sÄąnÄąrsÄąz oturma ve çalÄąĹ&#x;ma izni için baĹ&#x;vuruda bulunamÄą-

da bÄąrakÄąlan gÜçmenler elektrik ve su olmadan yaĹ&#x;am mĂźcadelesi veriyorlar. Ä°nsanlÄąk dÄąĹ&#x;Äą bu barÄąnma koĹ&#x;ullarÄą iĹ&#x;çilere solunum yolu hastalÄąÄ&#x;Äą olarak geri dĂśnĂźyor. Bu durumun en bĂźyĂźk sebebi ise yaĹ&#x;anÄąlan yerde ÄąsÄąnma, sÄącak su ve yemek için kĂśmĂźr ateĹ&#x;inin kullanÄąlÄąyor olmasÄą.

yor. En son yaĹ&#x;anan ekonomik kriz yĂźzĂźnden iĹ&#x;lerini kaybeden gÜçmenler, sÄąnÄąrlÄą oturma izinlerinin de bitmesiyle doÄ&#x;rudan kendilerini yasa dÄąĹ&#x;Äą statĂźsĂźnde buluyor. TarÄąm iĹ&#x;çisi AfrikalÄą gÜçmenin sorunlarÄą sadece oturma izinleriyle sÄąnÄąrlÄą deÄ&#x;il elbette. Ä°Ĺ&#x;çiler, gĂźnde 25 Avroâ&#x20AC;&#x2122;dan fazla kazanmÄąyorlar, tarlalara bisikletle gĂźnde ortalama 30 kilometre yol kat ederek gidiyorlar. Bunun yanÄą sÄąra yukarÄąda konusu geçen yasa sebebiyle hiçbir sosyal gĂźvenceleri veya iĹ&#x; garantileri yok. Hatta birçoÄ&#x;u, yasal olarak çalÄąĹ&#x;mÄąyor veya sÄąnÄąr dÄąĹ&#x;Äą edilmiĹ&#x; olarak gĂśrĂźlĂźyor. Ä°Ĺ&#x;çilerin yaĹ&#x;amak zorunda kaldÄąklarÄą alanlarsa apayrÄą bir mesele. Eski fabrikalarda, terk edilmiĹ&#x; binalarda ve kartondan evlerde barÄąnmak zorun-

SĂśz konusu sorunlar yetmezmiĹ&#x; gibi bir de bu insanlar bĂślgedeki ÄąrkçĹ faĹ&#x;istlerle her an mĂźcadele içerisindeler. Son yÄąllarda Rosarnoâ&#x20AC;&#x2122;da bulunan bir kÄąsÄąm ÄąrkçĹ italyan, mafya ile iĹ&#x;birliÄ&#x;i yaparak, AfrikalÄą gÜçmenlere dĂśnĂźk saldÄąrÄąlar dĂźzenliyor. Ä°Ĺ&#x;te bĂźtĂźn bu insanlÄąk dÄąĹ&#x;Äą koĹ&#x;ullara ve sĂśmĂźrĂź dĂźzenine dayanamayan insanlar artÄąk isyan bayraÄ&#x;ÄąnÄą çekerek sokaklara çĹkÄąp haklarÄąnÄą aramak istediklerinde de faĹ&#x;istler ve faĹ&#x;izan devlet silahlarla, sopalarla bu insanlarÄą bastÄąrmak için ellerinden geleni yapÄąyor. İçinde bulunduÄ&#x;umuz sistemin, yaĹ&#x;adÄąÄ&#x;ÄąmÄąz dĂźnyanÄąn en çaÄ&#x;daĹ&#x;(!) en ileri(!) Ăźlkelerinden birinden yansÄąmalar kÄąsaca bunlar. Gelin hep beraber bu sĂśmĂźrĂź dĂźzeninin olmadÄąÄ&#x;Äą, eĹ&#x;it ve daha iyi bir dĂźnya için daha ileriye gidelim.

Ó? )! "?J

: C F 9 Haiti CumhurbaĹ&#x;kanlÄąÄ&#x;Äą SarayÄąâ&#x20AC;&#x2122;ndan Ulusal Meclise, BirleĹ&#x;miĹ&#x; Milletler binalarÄąndan çoÄ&#x;unluÄ&#x;u kerpiçten yapÄąlmÄąĹ&#x; evlere kadar, Haitiâ&#x20AC;&#x2122;de her yer 12 Ocak 2010â&#x20AC;&#x2122;daki 7.0 Ĺ&#x;iddetindeki depremle yerle bir olmuĹ&#x; hâlde. Sabaha doÄ&#x;ru gerçekleĹ&#x;en depremin etkilerine gĂźndĂźz gĂśzĂźyle bakÄąldÄąÄ&#x;Äąnda, tam da kutsal kitaplardaki kÄąyamet betimlemelerine uygun bir gĂśrĂźntĂź veriyor. 3 milyon Haitiliâ&#x20AC;&#x2122;yi etkileyen felaket, Ĺ&#x;imdiden 80 bin cana mal olmuĹ&#x; durumda ve bu rakamÄąn 200 bini bulacaÄ&#x;Äą endiĹ&#x;esi bulunmakta. Zira enkaz altÄąndaki binlerce kiĹ&#x;iden artÄąk umut kesilmiĹ&#x;; arama-kurtarma çalÄąĹ&#x;malarÄą durmuĹ&#x; vaziyette. UluslararasÄą yardÄąm kuruluĹ&#x;larÄą, batÄą yarÄąm kĂźrenin bu, en yoksul Ăźlkesi için â&#x20AC;&#x153;kÄąrmÄązÄą alarm durumuâ&#x20AC;?nda. (Tabii uluslararasÄą yardÄąm kuruluĹ&#x;larÄąnÄą oluĹ&#x;turan uluslarÄąn, Haitiâ&#x20AC;&#x2122;nin bu kadar yoksul kalmasÄąndaki paylarÄąnÄąn ne kadar olduÄ&#x;u sorusu ayrÄą bir yazÄą konusu).

TĂźrkiye de ßç gĂźnlĂźk rĂśtarla yardÄąm faaliyetlerine katÄąldÄą. Ancak yaÄ&#x;ma olaylarÄąnÄąn bir tĂźrlĂź ĂśnĂźne geçilememesi, Ăźlkeye gelen yardÄąmlarÄąn daÄ&#x;ÄątÄąmÄąnda ciddi aksamalara neden oluyor. Ä°Ĺ&#x;te tam da bu noktada Haitiâ&#x20AC;&#x2122;yi bir baĹ&#x;ka felaket bekliyor: â&#x20AC;&#x153;artan yaÄ&#x;ma olaylarÄąna karĹ&#x;Äą gĂźvenlik maksadÄąylaâ&#x20AC;? Ăźlkeye ABD askeri girmesi gĂźndemde. BaÄ&#x;ÄąmsÄązlÄąÄ&#x;Äą uÄ&#x;runa aÄ&#x;Äąr bedeller ĂśdemiĹ&#x; olan Haiti ulusunun ise eli-kolu baÄ&#x;lanmÄąĹ&#x; durumda. TÄąpkÄą 200 yÄąl Ăśnceki gibi...

6 (C  : C $ 1804 yÄąlÄąnda Napoleonâ&#x20AC;&#x2122;un gĂśnderdiÄ&#x;i FransÄąz Ordusuâ&#x20AC;&#x2122;nu yenip, baÄ&#x;ÄąmsÄązlÄąÄ&#x;ÄąnÄą kazanmasÄąy-

la batÄą yarÄąm kĂźrenin ilk sosyal devrimini gerçekleĹ&#x;tiren Haiti, 1825â&#x20AC;&#x2122;te Fransaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn Ăźlkeyi tanÄąma karĹ&#x;ÄąlÄąÄ&#x;Äąnda istediÄ&#x;i 150 milyon FransÄąz altÄąnÄą Ăśdenmesi Ĺ&#x;artÄąnÄą, iĹ&#x;te gene bir â&#x20AC;&#x153;eli-kolu baÄ&#x;lanmÄąĹ&#x;lÄąkâ&#x20AC;? durumunda kabul etti. BĂśylece Haitiâ&#x20AC;&#x2122;nin tam 122 yÄąl sĂźrecek borç Ăśdeme, iliklerine kadar sĂśmĂźrĂźlme serĂźveni baĹ&#x;ladÄą. Fransa, 18.yyâ&#x20AC;&#x2122;daki emperyal mĂźcevherinin, kendisine yapmÄąĹ&#x; olduÄ&#x;u bu â&#x20AC;&#x153;kĂźstahlÄąÄ&#x;Äąnâ&#x20AC;? bedelini aÄ&#x;Äąr Ăśdetecekti. Ve insanlÄąk; belki de dĂźnya tarihindeki en vahĹ&#x;i emperyal zulmĂźnĂź hiç doyamayacakmÄąĹ&#x; gibi seyre koyuldu. 1947 yÄąlÄąnda Ăźlke dÄąĹ&#x; borçlarÄąnÄą bitirdiÄ&#x;i zaman, iktisadi olarak da kendini tĂźketmiĹ&#x; durumdaydÄą. Zaten Ăźlke ekonomisi de bir daha toparlanamadÄą. BugĂźn Haiti nĂźfusunun yarÄąsÄą, yurt dÄąĹ&#x;Äąndan aile fertlerinin gĂśnderdiÄ&#x;i para havaleleriyle yaĹ&#x;Äąyor. Yedi yÄąl Ăśnce Haiti hĂźkĂźmeti, yoksulluÄ&#x;unun en temel nedeni olan FransÄąz sĂśmĂźrgeciliÄ&#x;inden ĂśtĂźrĂź Parisâ&#x20AC;&#x2122;ten, faizleri dahil 22 milyar dolarlÄąk tazminat talep etti; ancak Fransa eski devlet baĹ&#x;kanÄą Jacques Chirac ve â&#x20AC;&#x153;solcu dĂźĹ&#x;ĂźnĂźrâ&#x20AC;? Regis Debrayâ&#x20AC;&#x2122;Äąn baĹ&#x;kanlÄąÄ&#x;ÄąnÄą yaptÄąÄ&#x;Äą inceleme komisyonu â&#x20AC;&#x153;tazminatÄąn Ăśdenmesinin yersiz olduÄ&#x;uâ&#x20AC;? kanaatine vardÄąlar. Ă&#x2013;yle ya, medeniyetin Ăśnemli temsilcilerinden Fransaâ&#x20AC;&#x2122;da (!) -tĂźm emperyalist devletlerde olduÄ&#x;u gibi- SĂ&#x2013;MĂ&#x153;RGECÄ°LÄ°K LEGALDÄ°R ve legal olan hiçbir Ĺ&#x;eyin yaptÄąrÄąmÄą olmaz. DÄąĹ&#x; borç Ăśdemesinin yanÄą sÄąra Haiti ABDâ&#x20AC;&#x2122;nin yÄąllardÄąr sĂźren mĂźdahaleleriyle bir kez daha sĂśmĂźrĂźlĂźyor. On yÄąllar sĂźren iĹ&#x;gallerden darbe giriĹ&#x;imlerine, seçimle iktidara gelmiĹ&#x; baĹ&#x;kanla-

rÄąn devrilmesine kadar tĂźrlĂź tĂźrlĂź kanlÄą planlarla Haitiâ&#x20AC;&#x2122;yi sĂśmĂźren ABD, gariptir ki Haitiâ&#x20AC;&#x2122;nin tam da suya, doktora, gÄądaya ihtiyacÄą olduÄ&#x;u Ĺ&#x;u dĂśnemde savaĹ&#x;a gider gibi hazÄąrlanmÄąĹ&#x;, silahlarÄąnÄą yanÄąna almÄąĹ&#x; askerleriyle yardÄąm gĂśnderiyor. Fransa deneyimi, ABD yĂśnetiminin Haitiâ&#x20AC;&#x2122;ye asker çĹkarmasÄąnÄąn muhtemel sonuçlarÄą konusunda uyarÄącÄą bir Ăśnem taĹ&#x;Äąyor. â&#x20AC;&#x153;Ă&#x153;lkedeki yaÄ&#x;malamalarÄą Ăśnlemek Ăźzere yola çĹkanlaraâ&#x20AC;? yeniden hatÄąrlatÄąlmalÄą: SĂśmĂźrgecilik en bĂźyĂźk yaÄ&#x;macÄąlÄąktÄąr, ayrÄąca çapulculuktur, emek hÄąrsÄązlÄąÄ&#x;ÄądÄąr. Yani koca Amerikan medeniyetine(!) de yakÄąĹ&#x;maz.

Ó? 5,'J

3 ig_22_23_v17.indd 3

13.04.2010 07:01:17


- 000 muzdan Ăśtede Afrikaâ&#x20AC;&#x2122;daki, Irakâ&#x20AC;&#x2122;taki insanÄąmÄązÄą akla getiriyor. OnlarÄąn acÄąlarÄąnÄą yakarÄąĹ&#x;larÄąnÄą duyuyorsunuz.

Ă&#x2021;ukurovaâ&#x20AC;&#x2122;da gĂźneĹ&#x;in gĂźze direndiÄ&#x;i sÄącak bir EylĂźl gĂźnĂźâ&#x20AC;Ś YazÄąmÄą gĂźneĹ&#x;li bir sabahÄąn ardÄąndan gelen yÄąldÄązlÄą gecede yazÄąyorum. Sabah. Sokak cÄąvÄąl cÄąvÄąl. Kimi çocuklar top oynuyor kimi çocuklar bisiklet sĂźrĂźyor. Ă&#x2021;ocuklar coĹ&#x;kuyla oyunlarÄąnÄą oynarken anne ve babalarÄą da banklarda oturmuĹ&#x; çekirdeklerini çitleyip iki çift lafÄąn belini kÄąrÄąyor. Bu arada orta yaĹ&#x;lÄą bir teyze ve bir amca da alÄąĹ&#x;veriĹ&#x;ten dĂśnmĂźĹ&#x; evlerine gidiyorlar. Tabii birkaç kiĹ&#x;i de balkonunda benim gibi dÄąĹ&#x;arÄąda olan biteni seyrediyor. Hava karardÄą. Sokaktaki herkes birer birer evlerine daÄ&#x;ÄąldÄą. Balkondan dÄąĹ&#x;arÄąyÄą seyredenlerse yeni gĂźn doÄ&#x;ana kadar odalarÄąna çekildiler. Gece geldi çÜktĂź Ăźzerimize. Ĺ&#x17E;imdi gĂśkte bir sĂźrĂź yÄąldÄąz var; irili ufaklÄą. Kimi bize daha yakÄąn kimi daha uzak. Bir de hafif bir yel esiyor dÄąĹ&#x;arÄąda. Tenine deÄ&#x;diÄ&#x;inde Ăśyle hoĹ&#x; ediyor ki insanÄą... Ve insanÄąn aklÄąna bĂśyle gecelerde Ăśyle Ĺ&#x;eyler geliyor ki... DĂźĹ&#x;ĂźnĂźyorum da insanÄąn içini karartan gece mi yoksa karanlÄąkta kalan yĂźreklerimiz mi? YĂźreklerimizin karanlÄąÄ&#x;Äąna serpiĹ&#x;en yÄąldÄązlar, gecede bize merhaba derken gece nasÄąl kĂśtĂź olabilir? Galiba asÄąl mesele yĂźreÄ&#x;imizin sesine gĂśre, gĂśren gĂśzlerimizin nasÄąl baktÄąÄ&#x;Äą geceye. Benim yĂźreÄ&#x;im umutla dolu. Hem gĂźzellikleri gĂśrebilecek yĂźreÄ&#x;e de bilince de sahipken, yÄąldÄązlarla dolu bir geceye bĂźtĂźn suçu yĂźkleyecek deÄ&#x;ilim. Ă&#x153;stelik gecenin karanlÄąÄ&#x;Äą ne çok Ĺ&#x;aire yazara ilham vermiĹ&#x;tir Ăśyle deÄ&#x;il mi? Gecenin karanlÄąÄ&#x;Äą ne sevdalarÄą, umutlarÄą, aĹ&#x;klarÄą, kavgalarÄą, mutluluklarÄą... fÄąsÄąldamÄąĹ&#x;tÄąr kulaÄ&#x;ÄąmÄąza. Ve bunlar Ăśyle iĹ&#x;lemiĹ&#x;tir ki yĂźreÄ&#x;imize... Bu arada Ĺ&#x;uan yazÄąmÄą yazarken sokaktan geçen birkaç gencin kahkahalarÄąnÄą duyuyorum. Demek ki hâlâ umut var... KaranlÄąÄ&#x;Äą delen seslere kulak verirken çevremi seyre koyulduÄ&#x;um, dĂźĹ&#x;Ăźncelere daldÄąÄ&#x;Äąm gĂźzel ve yĂźreÄ&#x;imin topraÄ&#x;Äąnda umudumu eksik etmediÄ&#x;im bugĂźn, aklÄąma YaĹ&#x;ar Kemal geldi. Neden derseniz; O doÄ&#x;ayÄą ve insanÄą bir baĹ&#x;ka anlatÄąyor. BĂźtĂźn renkleriyle. Gece bir baĹ&#x;ka oluyor YaĹ&#x;ar Kemalâ&#x20AC;&#x2122;den dinleyince, gĂźndĂźz bir baĹ&#x;ka. Size ondan bahsedeyim. Dilim dĂśndĂźÄ&#x;Ăźnce. Belki birgĂźn YaĹ&#x;ar Kemalâ&#x20AC;&#x2122;in kitaplarÄąnÄą okuyup Ĺ&#x;Ăśyle bir seyre daldÄąÄ&#x;ÄąnÄązda çevrenizi, usulca yanÄąnÄąza sokulup bir Ĺ&#x;eyler fÄąsÄąldar kulaÄ&#x;ÄąnÄąza. YaĹ&#x;ar Kemal girdimi hĂźcrelerinize artÄąk kurtuluĹ&#x;unuz yok. Tabii umutsuzluk da yok. Haydi baĹ&#x;layayÄąm; AdanalÄą bizim topraklarÄąn adamÄą KĂźrt yazar YaĹ&#x;ar Kemalâ&#x20AC;&#x2122;den sĂśz etmeye.

"'$    YaĹ&#x;ar Kemal yani Kemal SadÄąk GĂśkçeli, iĹ&#x;çi terinin yoÄ&#x;un olduÄ&#x;u Adanaâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn K 

 # L " # M(* . (BazÄą biyografilerde doÄ&#x;duÄ&#x;u yÄąl 1923 olarak da geçer.) = "#  $ "     N   6  O = *  "# + ! ortaokul son sÄąnÄąfa kadar okuyabilir. Son sÄąnÄąf-

Bazen de hiç yemediÄ&#x;iniz belki de adÄąnÄą bile duymadÄąÄ&#x;ÄąnÄąz yemekleri ĂśÄ&#x;reniyorsunuz kitaplarÄąndan. BazÄą yemeklerden Ăśyle bir bahsediliyor ki aÄ&#x;zÄą sulanÄąyor insanÄąn. Belki bilenler vardÄąr kabak çiçeÄ&#x;i dolmasÄąnÄą. KitabÄą okurken ula dedim bir gĂźn ben de Ĺ&#x;u kabak çiçeÄ&#x;i dolmasÄąndan yapacaÄ&#x;Äąm sevdiklerime. Tabii kabak çiçeÄ&#x;i bulabilirsem. Ahâ&#x20AC;Ś bir de kitaptaki kahramanlar bir balÄąk sofrasÄą kuruyor, bir bilseniz, insanÄąn orada olasÄą geliyor. Gerçi kitabÄą okurken sanki oradasÄąnÄąz; ama bu duygu maalesef kitabÄą elinizden bÄąrakÄąncaya dek sĂźrĂźyor. Nerde rakÄą? Nerde balÄąk?

ta iken okulu bÄąrakmak zorunda kalÄąr. Okurken bir yandan da çalÄąĹ&#x;an GĂśkçeli okuldan ayrÄąldÄąktan sonrada çeĹ&#x;itli iĹ&#x;lerde çalÄąĹ&#x;Äąr. Ä°lk kez siyasi nedenlerden dolayÄą tutuklanÄąr on yedi yaĹ&#x;Äąnda. 1950â&#x20AC;&#x2122;de tekrar tutuklanÄąr. Bu defa komĂźnizm propagandasÄą yaptÄąÄ&#x;Äą iddiasÄąyla. 1951â&#x20AC;&#x2122;de cezaevinden çĹktÄąktan sonra fÄąkra ve rĂśportaj yazarÄą olarak çalÄąĹ&#x;maya baĹ&#x;lar Cumhuriyet gazetesinde. Kßçßk yaĹ&#x;larda baĹ&#x;layan edebiyat merakÄą, ilgisi, onu dĂźnyaca tanÄąnan TĂźrkçe yazan, KĂźrt yazar YaĹ&#x;ar Kemal yaptÄą. Birçok yapÄątÄąnÄą Ä°ngilizceâ&#x20AC;&#x2122;ye çevirerek dĂźnyaca tanÄąnmasÄąna katkÄąsÄą olan biri de eĹ&#x;i- yaĹ&#x;am arkadaĹ&#x;Äą- Thilda Kemalâ&#x20AC;&#x2122;dir. (KitaplarÄą yaklaĹ&#x;Äąk kÄąrk dilde yayÄąmlanmÄąĹ&#x;tÄąr.) KitaplarÄąna halkÄąn dilini, kĂźltĂźrĂźnĂźâ&#x20AC;Ś dokuyan yazarÄąmÄązÄąn hayatÄąndan kÄąsaca bahsettim. Biraz da kitaplarÄąna dair dĂźĹ&#x;Ăźncelerimi paylaĹ&#x;mak istiyorum, onunla aynÄą havayÄą soluyor olmanÄąn sevinciyle.

 (   YaĹ&#x;ar Kemalâ&#x20AC;&#x2122;in kitaplarÄąnÄą okuyunca denizi daha bir seviyor insan, balÄąklarÄą daha bir seviyor, kuĹ&#x;larÄą daha bir seviyorâ&#x20AC;Ś SevmediÄ&#x;iniz Ĺ&#x;eyler de oluyor elbet. Ä°nsana zulĂźm edenleri sevmiyorsunuz, sevmiyorsunuz savaĹ&#x;Äą yaratanlarÄą, sevmiyorsunuz ßçkaÄ&#x;ÄątçĹlarÄą, çĹyanlarÄą sevmiyorsunuz, sevmiyorsunuzâ&#x20AC;Ś KitaplarÄąnda Anadolu insanÄąnÄąn kokusu geliyor yor burnunuza. Her Ĺ&#x;ey yaĹ&#x;amÄąmÄązdaki daki bĂźtĂźn sÄącaklÄąÄ&#x;Äąyla, doÄ&#x;allÄąÄ&#x;Äąyla anlatÄąlÄąyor. r. SĂśzcĂźkler bizim sĂśzcĂźkler, ifade biçimi bizim ifade biçimimiz. AnlayacaÄ&#x;ÄąnÄąz kendi topraklarÄąnÄązda arÄąnÄązda gezinip kendi kĂźltĂźrĂźnĂźzĂź, dilinizi keĹ&#x;fe eĹ&#x;fe çĹkarsÄąnÄąz kitabÄą okurken. Tabii YaĹ&#x;ar Kemalâ&#x20AC;&#x2122;in kitaplarÄąnÄą okurken rken bu kadarla da kalmÄąyorsunuz. AklÄąnÄąnÄąza çok Ĺ&#x;ey geliyor. Bazen, kendi yurdu-

YaĹ&#x;ar Kemal sevdalarÄą hasretleri dile getiriyor birde. Kimse ondan duymaya gĂśrsĂźn sevdalarÄą, hasretleri. Ă&#x2013;yle bir dile getiriyor ki insanÄąn yĂźreÄ&#x;i cÄąz ediyor, alÄąp seni de sarÄąyor-iliklerine kadar- hasretler sevdalar. Memleket hasretiâ&#x20AC;Ś Sonra, bazen sÄąradan olan daha bir anlam kazanÄąyor yaĹ&#x;amÄąnÄązda YaĹ&#x;ar Kemalâ&#x20AC;&#x2122;den duyunca. DoÄ&#x;aya insana daha farklÄą bakmaya baĹ&#x;lÄąyorsun. Her Ĺ&#x;ey daha bir gĂźzel geliyor. Kendine geliyor insan, yaĹ&#x;ama arzusu ile doluveriyor yeniden. Umut ediyorsunuz, hayatÄą yeniden sÄąrtlÄąyorsunuz. KollarÄą sÄąvÄąyorsunuz, yeniden sarÄąlÄąyorsunuz her Ĺ&#x;eye. Hem de dĂśrt elle. DahasÄą da var tabii. KitaplarÄąnda, yitirdiÄ&#x;imiz deÄ&#x;erleri yeniden var edebileceÄ&#x;imizi gĂśrĂźyoruz, insanlarÄąn bir arada huzurla nasÄąl yaĹ&#x;ayabildiklerini gĂśrĂźyoruz, paylaĹ&#x;ÄąmÄą gĂśrĂźyoruz. KÄąsacasÄą birçok Ĺ&#x;eyin farkÄąnda oluyor ve yaĹ&#x;amanÄąn eĹ&#x;siz tadÄąna varÄąyor insan YaĹ&#x;ar Kemal okuyunca.

<     )  *8 Bir Ada Hikayesi kitaplarÄąndan hoĹ&#x;unuza gideceÄ&#x;ini dĂźĹ&#x;ĂźndĂźÄ&#x;Ăźm birkaç alÄąntÄą: Bir Ada Hikayesi 1. kitabÄąndan- FÄąrat Suyu Kan AkÄąyor Baksana- : â&#x20AC;&#x153;Dilleri KĂźrtçeydi. Ă&#x2021;ok zengindi, çok sÄącaktÄą. Ben bu dili biliyoriyorn dilini dum. Burada herkes birbirinin

3 ig_22_23_v17.indd 37

13.04.2010 07:01:17


Gel gelelim yeni bir alÄąntÄąya daha yine KarÄąncanÄąn Su İçtiÄ&#x;i kitabÄąndan. â&#x20AC;&#x153;YĂźreÄ&#x;i sevinç kaynaÄ&#x;Äą olan kiĹ&#x;iler, her zaman, ne kadar kĂśtĂź durumlarda kalÄąrlarsa kalsÄąnlar, hiçbir Ĺ&#x;ey olmamÄąĹ&#x; gibi sÄącak konuĹ&#x;urlar, hem de bir sevgi seline kapÄąlÄąp aÄ&#x;Äąz dolusu gĂźlerler.â&#x20AC;? Bu cĂźmleyi paylaĹ&#x;mamÄąn Ăśzel bir nedeni yok. Belki de var çßnkĂź bizim yĂźrek, sevinç kaynaÄ&#x;Äąâ&#x20AC;Ś Bir Ada Hikayesi 3. kitabÄąndan-Tanyeri HorozlarÄą- : â&#x20AC;&#x153;En çok adam ĂśldĂźrenleri kahraman sen yaptÄąn. En çok adam ĂśldĂźrenler, insanlÄąÄ&#x;Äąn kanÄąnÄą içenler mutlu mu oldular. OnlarÄą kahraman yapÄąp baĹ&#x;Äąna taç yaptÄąn, mutlu mu oldun? Katilleri insan oÄ&#x;luna Ăśrnek gĂśsterdin.â&#x20AC;? Yine Tanyeri HorozlarÄą kitabÄąndan â&#x20AC;&#x153;Zenginlik hiçbir Ĺ&#x;ey deÄ&#x;il, insan, insan olacaksa okuyup dĂźnyanÄąn ÄąncÄąÄ&#x;ÄąnÄą cÄąncÄąÄ&#x;ÄąnÄą ĂśÄ&#x;renmeli. Denizin, balÄąklarÄąn huyunu suyunu ĂśÄ&#x;endik kĂśtĂź mĂź oldu? â&#x20AC;? Evet, yĂźreÄ&#x;imin sesiyle bahsettiÄ&#x;im YaĹ&#x;ar Kemal, kitaplarÄąnda insana dair birçok konuya deÄ&#x;iniyor; etkin ĂźslĂťbuyla. PaylaĹ&#x;tÄąÄ&#x;Äąmsa yalnÄązca ufak bir kÄąsmÄą. SĂśylenecek çok, fakat bana sorarsanÄąz; en iyisi kitaplarÄąnÄą okumak derim. Bu arada unutmadan; inanÄąyorum ki ileride herkes, geceyi sevecek.

Ó? : )!N, ,

 ( 

bilir. Bu dil Ăśyle sÄącak, insanlarÄą Ăśylesine birbirleriyle kaynaĹ&#x;tÄąran, insanlarÄąn aralarÄąndaki bĂźtĂźn duvarlarÄą yÄąkan bĂźyĂźlĂź bir dil ki, bu birkaç yÄąlda insanlÄąÄ&#x;Äą daha iyi ĂśÄ&#x;renmek mutluluÄ&#x;una eriĹ&#x;tim. Diller iki yĂźzlĂź deÄ&#x;ildir. Dillerin karanlÄąk duvarlarÄą yoktur. â&#x20AC;? Bir Ada Hikayesi 2. kitabÄąndan- KarÄąncanÄąn Su İçtiÄ&#x;i- : â&#x20AC;&#x153;DĂźnyanÄąn en iyi davranÄąĹ&#x;Äą, en kutsal gĂźzelliÄ&#x;i, insanÄąn insana cĂśmert bir sevgiyle yaklaĹ&#x;ÄąmÄądÄąr. DĂźnyada her iyilik unutulur, unutulmaz ya unutulur diyelim, hiçbir zaman, hiçbir insanÄąn unutamayacaÄ&#x;Äą bir gĂźzellik var, o da bir insanÄąn bir insandan gĂśrdĂźÄ&#x;Ăź yĂźrekten bir sevgidir.â&#x20AC;?

Bir Ada Hikayesi

TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;nin Siyasal Rejimi

YAĹ&#x17E;AR KEMAL

1980- 1989

Adam YayÄąnlarÄą

TAHA PARLA Deniz YayÄąnlarÄą

Bir Ada Hikayesi 1.kitabÄą â&#x20AC;&#x153;FÄąrat Suyu Kan AkÄąyor Baksanaâ&#x20AC;? Egeâ&#x20AC;&#x2122;de yĂźzleri birbirlerine dĂśnĂźk milyonlarca insanÄąn yerlerinden yurtlarÄąndan ediliĹ&#x;inin ĂśykĂźsĂź anlatÄąlÄąyor. Sonunda insan oÄ&#x;lunun yol açtÄąÄ&#x;Äą bir trajedinin ilk romanÄą. Bir Ada Hikayesi 2.kitabÄą â&#x20AC;&#x153;KarÄąncanÄąn Su İçtiÄ&#x;iâ&#x20AC;? romanÄą, tĂźrlĂź savaĹ&#x;lar ve yÄąkÄąmlarla yerlerinden yurtlarÄąndan ayrÄąlmak zorunda kalan insanlarÄąn, yaĹ&#x;adÄąklarÄą inanÄąlmaz acÄąlarÄąn ĂźstĂźne yeni bir hayat kurmalarÄąnÄąn destansÄą ĂśykĂźsĂźdĂźr. KarÄąncanÄąn Su İçtiÄ&#x;i, tÄąpkÄą ĂślĂźmsĂźzlĂźÄ&#x;Ăź iĹ&#x;leyen epopeler gibi, insanoÄ&#x;lunun en umutsuz anlarÄąnda bile umudu ve yaĹ&#x;ama sevincini yeniden yaratabilme yeteneÄ&#x;inin benzersiz, yeni bir dille anlatÄąmÄądÄąr. Bir Ada Hikayesi 3. kitabÄą â&#x20AC;&#x153;Tanyeri HorozlarÄąâ&#x20AC;? dĂśrt kitapta tamamlanacak olan Bir Ada Hikayesiâ&#x20AC;&#x2122;nin ßçßncĂź kitabÄądÄąr. Bu roman, savaĹ&#x;larla, yÄąkÄąmlarla periĹ&#x;an olmuĹ&#x; insanlarÄąn bir adayÄą yurt tuttansÄą ĂśykĂźsĂźdĂźr. ma uÄ&#x;raĹ&#x;larÄąnÄąn destansÄą YaĹ&#x;ar Kemal, dĂśrt birr yana saçĹlarak bu roman adasÄąna savrulan insanlarÄąn, topluluk olma çabalarÄą-nÄą olaÄ&#x;anĂźstĂź gĂźzel-yor. likte bir dille anlatÄąyor.

â&#x20AC;&#x153;Kanunsuzâ&#x20AC;? Bir Grevin Ă&#x2013;ykĂźsĂź KAVEL 1963 ZAFER AYDIN

Sosyal Tarih YayÄąnlarÄą TĂźrkiye Maden-Ä°Ĺ&#x; SendikasÄą Ăźyesi iĹ&#x;çiler 1963 yÄąlÄąnÄąn ilk aylarÄąnda Kavel Kablo FabrikasÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda 36 gĂźn sĂźren bir grev yaptÄą. Bu grev, TĂźrkiye iĹ&#x;çi sÄąnÄąfÄą tarihinde Ăśnemli grevlerden biri olarak kabul edilir. Grevi Ăśnemli hale getiren en belirgin unsur, 1961 AnayasasÄąâ&#x20AC;&#x2122;nÄąn iĹ&#x;çilere tanÄądÄąÄ&#x;Äą grev hakkÄąnÄąn nasÄąl kullanÄąlacaÄ&#x;Äąna iliĹ&#x;kin yasal dĂźzenleme

Toplumlar ilerler de, geriler de. 12 EylĂźlâ&#x20AC;&#x2122;deki askeri darbe ve sivil baĹ&#x; eÄ&#x;iĹ&#x;ten sonraki 1980â&#x20AC;&#x2122;ler TĂźrkiyeâ&#x20AC;&#x2122;si birçok bakÄąmdan gerilemiĹ&#x; bir toplumdur. Demokratik siyasetin kalmamasÄą, hukuk devletinin sĂśnmesi, insan haklarÄąna saygÄąsÄązlÄąk, kĂźltĂźrĂźn yoksullaĹ&#x;masÄą, eÄ&#x;itimin tek tipleĹ&#x;tirilmesi, deÄ&#x;er yargÄąlarÄąnÄąn ve ahlakÄąn yozlaĹ&#x;masÄą, yaĹ&#x;amÄąn her alanÄąnda kural tanÄąmazlÄąk ve anomi, laikliÄ&#x;in terk edilmesi, vb, vb. O gĂźnden bu yana TĂźrkiye demokrasi, hukuk devleti, insan haklarÄą, gerçek laiklik, sosyal adalet konularÄąnda ciddi bir ilerleme gĂśstermediÄ&#x;i gibi daha da geri dĂźĹ&#x;tĂź. Derecesi artan Ĺ&#x;eyler, kanÄąksama, kayÄątsÄązlÄąk, bencillik ve temelsiz bir kendinden hoĹ&#x;nutluk duygusu oldu. Yine de karamsar ve teslimiyetçi olmaya gerek yok. UnutulmasÄąn ki bilinçli kitleler tarih yaparlar.

olmadan, Ăźstelik Ä°Ĺ&#x; YasasÄąâ&#x20AC;&#x2122;nda grev yasaÄ&#x;Äą sĂźrerken yapÄąlmÄąĹ&#x; â&#x20AC;&#x153;kanunsuzâ&#x20AC;? bir grev olmasÄądÄąr. Vehbi Koçâ&#x20AC;&#x2122;un da ortak olduÄ&#x;u fabrikada yaĹ&#x;anan grev, dĂśnemin Ăśnemli sosyal olaylarÄąndan biridir. Sadece bir grev olmanÄąn Ăśtesinde anlam kazanmÄąĹ&#x;; etkisi, boyutlarÄąnÄą kat kat aĹ&#x;mÄąĹ&#x; bir eylemdir. Grev Ăźzerinden grev hakkÄąnÄą sÄąnÄąrlamak için çaba harcayan iĹ&#x;verenlerin tutumu; grev yasasÄą gĂśrĂźĹ&#x;ĂźlĂźrken konunun Meclisâ&#x20AC;&#x2122;te Ăśnergelere konu olmasÄą; grevle ilgili yasaya Ăśzel hĂźkĂźm konmasÄą; grev uygulamasÄą sÄąrasÄąnda sendikalar arasÄąnda yaĹ&#x;anan gĂśrĂźĹ&#x; ayrÄąlÄąklarÄą gibi pek çok geliĹ&#x;me KAVEL grevini kayda deÄ&#x;er kÄąlÄąyor. BĂźtĂźn bu ve benzeri nitelikleri nedeniyle KAVEL grevi, emek hareketinin hafÄązasÄąnda iz bÄąrakmÄąĹ&#x;, â&#x20AC;&#x153;tarihiâ&#x20AC;? diye tanÄąmlanan grevler arasÄąnda yerini aldÄą.

3 ig_22_23_v17.indd 38

13.04.2010 07:01:18


! FOPD " 7 Tiyatro binalarÄąnÄąn ĂśnĂźnden yorgun adamlar ve kadÄąnlar geçer, evlerine ekmek gĂśtĂźrme yĂźkleri yĂźzĂźnden omuzlarÄą erken çÜkmĂźĹ&#x;, yĂźzleri yaĹ&#x;sÄąz çocuklar geçer, tiyatro binalarÄąnÄąn ĂśnĂźnden sokak kĂśpekleri ve kediler geçer; kahÄąrlÄą bir hayatÄąn bĂźtĂźn yĂźkleri sokaktan geçer. Siz koltuklarÄąnÄąza yerleĹ&#x;miĹ&#x;ken, evine çok gecikmiĹ&#x; temizlikçi kadÄąn ,onu ,hiç mutlu olmadÄąÄ&#x;Äą evine gĂśtĂźrecek otobĂźse koĹ&#x;maktadÄąr, sokak çocuklarÄą geceyi geçirecekleri korunaklÄą bir yer aramaktadÄąr, siz orada otururken park orospularÄą, umumi helalarda iĹ&#x; bitirirler. SokaklarÄąn vahĹ&#x;i cangÄąlÄąnda yolunu arayan bir adam usulca sizin dibinizden geçer ve o da anlamaz neyin dibinden geçtiÄ&#x;ini. Siz orada otururken birisi sokaktan alÄąnÄąr belirsiz bir adrese gĂśtĂźrĂźlĂźr. Her Ĺ&#x;ey siz oradayken olur, içinde olduÄ&#x;unuz binalarÄąn dibinde, ruhunuz bile duymaz. O sesler, o çĹÄ&#x;lÄąk, o yakarma sahnedeki seslere hiç karÄąĹ&#x;maz, çßnkĂź kimse binanÄąn dÄąĹ&#x;Äąndan akan vahĹ&#x;i nehrin çaÄ&#x;ÄąltÄąsÄąnÄą duymaz. Duysa repliÄ&#x;inden utanÄąr oyuncu, sokaktaki baÄ&#x;ÄąrÄąĹ&#x; onun sesini bastÄąrÄąr, duysa, içerinin sÄącaÄ&#x;Äąna sÄąÄ&#x;ÄąnÄąr kediler ve kĂśpekler. Sahnenin sesi tuhaf bir uÄ&#x;ultuya dĂśnĂźĹ&#x;Ăźr, içinden uzun ĂślĂźmlerin geçtiÄ&#x;i bir tĂźnelin uÄ&#x;ultusuna. Oyun bitip evlerinize dĂśnerken, henĂźz sĂśnmemiĹ&#x; ÄąĹ&#x;ÄąklarÄąnÄąza ecnebi bir memleket gibi bakan çĹrak çocuklar geçer tiyatronun karĹ&#x;ÄąsÄąndan, operada asÄąlÄą kalmÄąĹ&#x; bir sopranonun sesini, kendi hayatÄąnÄąn çĹÄ&#x;lÄąÄ&#x;Äąna ekleyerek, çok uykulu bedenini onu, sizlerle ters yĂśne gĂśtĂźren gece otobĂźsĂźnĂźn koltuÄ&#x;una gizleyerek. Arka sokakta biri bĹçaklanÄąr, Ăśteki umutsuzca sÄąÄ&#x;Äąnacak bir yer aramaktadÄąr.... See More... DevamÄąnÄą GĂśr Hiçbiri tiyatronuzun içinden geçmez, hiçbiri sizi oyununuzdan utandÄąrmaz, dÄąĹ&#x;arÄąsÄą, içeriyi doldurmaz. BinalarÄąnÄązÄąn ĂśnĂźnden otobĂźsler geçer, tabut evlere ĂślĂźler taĹ&#x;Äąyan otobĂźsler. Hiçbiri orada durmaz, camlara baĹ&#x;larÄąnÄą yaslamÄąĹ&#x; kent hayaletleri sadece ÄąĹ&#x;ÄąklarÄąnÄąza bakar ve anlar, oradaki hayatÄąn kendisinin olmadÄąÄ&#x;ÄąnÄą; anlar, giremeyeceÄ&#x;i kapÄąlardan bir kapÄądÄąr tiyatronuzun kapÄąlarÄą. SĂśyleyin Ĺ&#x;imdi, bĂśyle tiyatro olsa ne olur, olmasa ne? Kendini sokaÄ&#x;a kapatmÄąĹ&#x; bir tiyatro ĂślĂźdĂźr, içinde çok ĂźĹ&#x;ĂźmĂźĹ&#x; birinin ÄąsÄąnmadÄąÄ&#x;Äą tiyatro sadece mezarlÄąktÄąr. Gidin ve her gece gĂśmĂźn ĂślĂźlerinizi.... Tiyatro gĂźnĂźnĂźz kutlu olsun.

Ó?  ) $

N DXLZVC SatÄąn aldÄąÄ&#x;ÄąmÄąz birçok bilgisayar ne Ăźzerinde windows yĂźklĂź olarak gelir. Bu uygulama aslÄąnda kullanÄącÄąlarÄąn hangi iĹ&#x;letim sistemini kullanmalarÄą gerektiÄ&#x;ini sĂśyleyen bir dayatmadÄąr. DayatmanÄąn yanÄąsÄąra bilgisayarÄąn donanÄąm masraflarÄąnÄąn içersine iĹ&#x;letim sisteminin parasÄą da dahil edilir. Bu nedenle kullanÄącÄąlar mecburen bir bilgisayarÄą yĂźzde 10-15 daha fazla para Ăśdeyerek sahip olmuĹ&#x; olurlar. Pardus kullanÄącÄąlarÄą dernegi baskanÄą Av. Nihad KarslÄą tarafindan açĹlan davanÄąn 14 AralÄąk 2009 tarihindeki sonucuna gĂśre artÄąk kullanÄącÄąlar bilgisayar alÄąrken istedikleri iĹ&#x;letim sistemini seçmekte artÄąk ĂśzgĂźr. Ă&#x153;zerinde istenmeyen iĹ&#x;letim sistemi olan bilgisayarlarÄą alan kullanÄącÄąlar bu iĹ&#x;letim sistemini kullanmayacaklarÄąnÄą belirterek gerekli yasal yollara baĹ&#x; vurup iĹ&#x;letim sistemi parasÄąnÄą geri alabilecekler. Ó? http://www.pkd.org.tr/

( 1 

(   

 â&#x20AC;&#x153;Mali ve teknolojik açĹdan en Ăźst dĂźzeyde baÄ&#x;ÄąmsÄązlÄąÄ&#x;ÄąnÄą saÄ&#x;lamakâ&#x20AC;? fikriyle teknolojisini geliĹ&#x;tirmeye çalÄąĹ&#x;an Fransu çÜzĂźmĂź ortak kamu sÄąz ordusu ayÄąĹ&#x;Äąna sahip GPL yamalÄą anlayÄąĹ&#x;Äąna zÄąlÄąmlarda da bulmuĹ&#x; gĂśrĂźnĂźn zamandÄąr biryor. Uzun çok alanda da ĂśzgĂźr yazÄąlÄąmh eden FransÄąz orlarÄą tercih gĂźr yazÄąlÄąmÄąn dedusu, ĂśzgĂźr Ä&#x;iĹ&#x;tirilebilir bilir yapÄąsÄą sayesinde maçlarÄą dogrultusunkendi amaçlarÄą derbirâ&#x20AC;&#x2122;e eklentiler da Thunderbirâ&#x20AC;&#x2122;e Ăśylece openoffiyazdÄą. BĂśylece ce.org ilee gÜçe baĹ&#x;layan FransÄąz ordusu Thunderbird ile bir adÄąm rlemiĹ&#x; oldu. daha ilerlemiĹ&#x; Ó? http://www. ww. ozgurlukicin.com/ com/ haber/fransizzordusundan-trustedbird/

D)FC 7!*  7C  Birçok Windows sĂźrĂźmĂźnde gĂśmĂźlĂź olarak gelen internet tarayÄącÄąsÄą Explorer 6â&#x20AC;&#x2122;daki bir gĂźvenlik açĹÄ&#x;Äą yĂźzĂźnden geçtiÄ&#x;imiz gĂźnlerde Google hack edilmiĹ&#x; ve bazÄą bilgileri kaptÄąrmÄąĹ&#x;tÄą. SĂźtten aÄ&#x;zÄą yanan Google bunun Ăźzerine 1 Martâ&#x20AC;&#x2122;tan itibaren tĂźm uygulamalarÄąnÄą Explorer 6â&#x20AC;&#x2122;ya kapatacaÄ&#x;ÄąnÄą belirtti. BilgisayarÄąnÄązda Explorer 6 kullanÄąyorsanÄąz bu sorunu yaĹ&#x;amamanÄąz için gĂźncellemeleri yapmanÄąz gerekiyor. BilgisayarÄąnÄązda Explorerâ&#x20AC;&#x2122;Äąn hangi sĂźrĂźmĂźnĂź kullandÄąÄ&#x;ÄąnÄązÄą ĂśÄ&#x;renmek için Ĺ&#x;u adÄąmlarÄą takip etmeniz gerekiyor; Internet Explorer çift tÄąklanÄąr; â&#x20AC;&#x153;Help (tĂźrkçe yardÄąm)â&#x20AC;? menĂźsĂźnden â&#x20AC;&#x153;About Internet Explorer (tĂźrkçe internet explorer hakkÄąnda)â&#x20AC;? sekmesi seçilir. KarĹ&#x;ÄąnÄąza çĹkan menĂźde hangi sĂźrĂźm kullandÄąÄ&#x;ÄąnÄąz karĹ&#x;ÄąnÄąza çĹkacaktÄąr. Tabii bizim tavsiyemiz sorunu kĂśkĂźnden çÜzerek Linux kullanmanÄąz yĂśnĂźnde olacak. Ama mecburen windows kullanmak durumundaysanÄąz internet tarayÄąsÄą olarak Firefox kullanarak gĂźvenli bir Ĺ&#x;ekilde internette gezebilirsiniz. Ó? http://www.pcworld.com.tr/google-internet-explorer-6yi-veto-etti-haber_6645.html

5  :!    Ă&#x2013;zgĂźr yazÄąlÄąmlar h hergĂźn kullandÄąÄ&#x;ÄąmÄąz basit mĂź mĂźzik çalma iĹ&#x;leprogramlardan yĂźksek vi gĂśren program ça performansta çalÄąĹ&#x;an mail sukada birçok alannucularÄąna kadar da karĹ&#x;ÄąmÄąza çĹkab çĹkabiliyor. Sadece biliĹ&#x;im sektĂśrĂź sektĂśrĂźne yĂśnelik uydÄąĹ&#x; gulamarÄąn dÄąĹ&#x;Äąnda daha birçok alanda karĹ&#x;ÄąlaĹ&#x;abileceÄ&#x;imiz yyazlÄąm bulmak mĂźmkĂź OpenclinimĂźmkĂźn. ca ad adÄąnda bir yazÄąlÄąm da tÄąp alanÄąnda do doktorlarÄąn ihtiyac yaclarÄą için hazÄąrlanm lanmÄąĹ&#x; bir yazÄąlÄąm. Ayr AyrÄąntÄąlÄą bilgi için http:/ http://www.openclinica / adresine nica.org bakabilirsiniz. b

Dil Tarih CoÄ&#x;rafya FakĂźltesi Tiyatro BĂślĂźmĂź Ă&#x2013;Ä&#x;retim GĂśrevlisi

3 ig_22_23_v17.indd 39

13.04.2010 07:01:20


z u m Y. olu.

n i n i f i n i s is, c, i ! r u d u

yol 2 TL.

KDV Dahil

ig_22_23_v17.indd 40

ISSN: 977-1303-7910-01

17.04.2010 09:55:18

İlerici Gençlik Dergisi Sayı 22-23  
İlerici Gençlik Dergisi Sayı 22-23  

2010 Nisan sayısı

Advertisement