Jaarverslag EYP NL 2015-2016

Page 1

2015-2016 | Jaarverslag

Europees Jeugdparlement

Nederland


Kerngegevens Stichting Europees Jeugdparlement Nederland Borneokade 301 1019 XG Amsterdam Nederland T: +31630096420 M: info@eyp.nl Rekeningnummer: 212274856 Op naam van: S.E.J.N.

Stichting Europees Jeugdparlement Nederland is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Bestuurssamenstelling 2016-2017: Titus Verster (Voorzitter), Willem Koelewijn (Penningmeester), Yannick Louwerse (Secretaris), Mirjam Pieters (Alumni Coordinator), Maria Bianka Lojanica (Fundraising & PR Coordinator), Jasper Meijer (International Coordinator). Alle mensen die zich inzetten voor EJP Nederland doen dit op vrijwillige basis en ontvangen hiervoor geen vergoeding. De doelstelling van EJP Nederland is statutair als volgt vastgesteld: ‘De stichting heeft ten doel het leveren van een bijdrage aan een beter functioneren van de samenwerking tussen volkeren en landen, zoals deze zich ontwikkelt binnen de Europese Unie en haar onderdelen. De stichting richt zich daarbij speciaal op jongeren’. Kamer van Koophandel nummer: 28077139 Volgens de statuten is Stichting Europees Jeugdparlement Nederland formeel gevestigd in Apeldoorn.


Inhoud 4

Voorwoord

5

Het jaar in Cijfers

6

De Voorrondes

7 De 16e Nationale Selectie Conferentie van EYP Nederland 8

Internationaal

9-10 Activiteiten voor Alumni 10 Commissies


Voorwoord Titus Verster - Voorzitter Beste lezer, Het is mij een eer u het jaarverslag van Stichting Europees Jeugd Parlement Nederland 2015 - 2016 te kunnen aanbieden. Naast een succesvol seizoen met vier voorrondes en een nationale conferentie over het Nederlandse voorzitterschap van de EU hebben wij ons het afgelopen jaar ook ingezet voor een grotere, sterkere en diverse organisatie. Zo zijn wij dit jaar begonnen met het geven van gratis ‘Understanding Europe’ cursussen aan middelbare scholen, waarmee wij proberen kennis omtrent de EU en haar instituties te verspreiden. Daarnaast trachten wij steeds meer van onze alumni die naar conferenties in het buitenland gaan financieel te ondersteunen, door bijvoorbeeld deelnemersgelden voor onze rekening te nemen. Ik wil deze gelegenheid graag gebruiken om het vorige bestuur onder leiding van Khalid El Ghoul, dat tot maart 2016 de organisatie leidde, ontzettend te bedanken. Zij hebben bij hun aftreden een sterke organisatie achtergelaten en de basis gelegd voor veel van onze toekomstplannen. Natuurlijk hadden we het afgelopen jaar ook niet zonder al onze vrijwilligers kunnen realiseren, en ik wil dan ook alle vrijwilligers die zich hard hebben ingezet voor onze organisatie ontzettend bedanken! 4


2200 100 450 100 75

Deelnemers aan de 2 alumni weekenden

Scholieren deden mee aan de voorrondes, van wel 54 verschillende scholen Deelnemers aan de Nationale Conferentie in Amsterdam

Begeleiders op de Nationale Conferentie uit binnen-en buitenland

21

Delegates naat de internationale sessies in DublinBelfast, Rennes en Laax

Meer dan 80 scholieren Naar conferenties in onder andere Oostenrijk, Duitsland, Cyprus, Frankrijk, KroatiĂŤ, SloveniĂŤ, en Zwitserland


Voorrondes De voorrondes van EYP Nederland zijn in sommige opzichten misschien wel de belangrijkste evenementen die de stichting ieder jaar organiseert. Immers wordt via de voorrondes de EYP-ervaring aan verreweg de meeste jongeren aangeboden. Afgelopen jaar was dat in het bijzonder het geval; er deed een recordaantal van 55 scholen mee. Zowel leraren van deelnemende scholen, en hun leerlingen, gaven aan erg van de voorrondes genoten te hebben. Heemstede De eerste voorronde vond plaats in Heemstede op het prachtige Hageveld College, en werd georganiseerd door Noor ten Harmsen van der Beek en Sahar Afzal, van 31 oktober tot en met 1 november. In totaal deden er 11 scholen mee in Heemstede en de sessie werd geleid door Julia Fahy uit Ierland.

Amsterdam In Amsterdam mochten we onze voorronde houden op het Berlage Lyceum, midden in de stad. Deze sessie vond plaats op 21 en 22 november, en werd georganiseerd door Phoebe Dodds (UK) en Karina van den Berg. Op deze voorronde deden er 13 scholen mee, waarmee de conferentie bijna helemaal vol zat. De sessie voorgezeten door Konrad Staeger uit Zwitserland. Bussum De derde voorronde was de laatste in 2015, en vond plaats op het Willem de Zwijger College in Bussum. Op 12 en 13 december werd deze sessie georganiseerd door Hidde Fokkema en Ruben de Bruin. Ook deze sessie, die voorgezeten werd door de Ierse Conall Ă“ Ruairc, zat met 14 deelnemende scholen bijna helemaal vol.

Breda De vierde en laatste voorronde van dit seizoen vond plaats op 9 en 10 januari 2016, op het Mencia de Mendoza in Breda. Charlotte de Groot organiseerde deze voorronde in haar eentje, wat natuurlijk een knappe prestatie is. De laatste voorronde is vaak de meest volle, en deze was dan ook volledig bezet, met 16 deelnemende scholen. Andreia Moraru uit RoemeniĂŤ had de leiding over de conferentie.

6


De 16e Nationale Selectie Conferentie

Amsterdam Tussen 5 en 8 februari 2016 vond de National Selection Conference plaats in Amsterdam, georganiseerd projectleiders Mighel Molenkamp en Mirjam Pieters. 100 deelnemers en 50 (internationale) begeleiders hebben van deze sessie een groot succes gemaakt. In de periode voor de conferentie hebben de deelnemers zich al voorbereid op de besproken onderwerpen. Hierin werden zij ondersteund in de door de commissie-begeleiders opgestelde Academic Preparation Kit.

Het thema van de conferentie was “Setting the European Agenda�, wat verwees naar het voorzitterschap van Nederland van de Europese Raad. Aansluitend bij het thema werden in de commissies acht onderwerpen door de deelnemers besproken, met als resultaat voor elk onderwerp een resolutie. Deze zijn gebundeld in het Resolution Booklet. Het programma begon met een dag Teambuilding, waarna er twee dagen Commissie-besprekingen plaatsvonden, afgesloten door een dag Plenaire Vergadering in de Amsterdamse Raadzaal. Aanvullend aan het vaste programma is dit jaar op de zaterdag avond een Panel Debate georganiseerd. In Pakhuis de Zwijger werd het Nederlands Voorzitterschap besproken met Anne van Wageningen, Egbert Fransen, en Doudouce Luitse onder begeleiding van Zahra Runderkamp, die fungeerde als moderator. Dit aanvullende programma onderdeel werd enthousiast ontvangen en hielp de deelnemers de onderwerpen die ze aan het bespreken waren in een grotere context te plaatsen. Het media team heeft hier ook verslag van gedaan, waarvan het filmpje hier te bekijken is.

7


Understanding Europe Het afgelopen jaar zijn we begonnen met het geven Understanding Europe cursussen. De bedoeling van dit project, dat in samenwerking met TUI Foundation door de Schwartzkopf Foundation en het Europees Jeugdparlement Nederland wordt uitgevoerd, is om de kennis over de EU onder jongeren te vergroten. Dit doen wij door middel van vier uur durende EU crash courses over de geschiedenis en de instituties van de EU kosteloos aan middelbare scholen aan te bieden. Inmiddels zijn er bijna dertig cursussen gegeven of ingepland, en het doel is dit aantal volgend jaar aanzienlijk te vergroten. Meer informatie over Understanding Europe kunt vinden op deze pagina op onze website.

8


Internationaal In 2015 en de eerste helft van 2016 heeft het Europees Jeugdparlement Nederland delegaties naar drie Internationale Sessies kunnen sturen: in Dublin & Belfast (Ierland & Verenigd Koninkrijk), Rennes (Frankrijk), en Laax (Zwitserland). Daarnaast heeft een groot aantal delegaties de mogelijkheid gekregen naar internationale fora in o.a. Duitsland, Cyprus, en Oostenrijk te gaan. Er zijn in totaal bijna 80 Nederlandse scholieren namens het Europees Jeugdparlement Nederland in het buitenland geweest als delegate, bijgestaan door 7 leraren. Daarnaast zijn er ten minste 45 alumni actief geweest bij internationale conferenties als vrijwilligers, in posities als voorzitter, vice-voorzitter, commissie-begeleiders, journalist, of organisator.


Activiteiten voor Alumni 12th Alumni Weekend

Het Alumni weekend dat in het najaar gehouden wordt is traditiegetrouw een trainingsweekend waar onze alumni workshops ontvangen in allerhande vaardigheden wordt aangeleerd om vrijwilliger op onze conferenties te kunnen zijn. Deze vaardigheden lopen uit een van fotografie trainingen tot trainingen over leiderschap en groepsdynamiek. Dit weekend vond plaats in Delft onder leiding van de trainers Laure Steinville, Merel Blok en Alastair Payne.

13th Alumni Weekend

In het voorjaar heeft ons tweede weekend van het schooljaar plaats gevonden. Deze keer lag de focus niet op de educatie, maar op de gezelligheid en de nieuwe bestuursselectie. In de buurt van Zeist hebben de alumni elkaar beter leren kennen en verschillende teambuilding activiteiten gespeeld. Ook was er daarnaast tijd vrij gemaakt om discussies met de alumni te houden over de toekomst van EYP Nederland, trad het oude bestuur onder leiding van Khalid el Ghoul af en werd het nieuwe bestuur met voorzitter Titus Verster aangesteld.

Kerstevenement

Naast onze weekenden organiseren wij ook andere sociale activiteiten voor onze alumni door het jaar heen. Deze bestaan uit verscheidene informele borrels, maar ook leuke uitjes zoals bowlen! Het grootste sociale evenement afgelopen jaar was ons Kerstevenement in Amserdam, waarbij wij eerst uit eten zijn gegaan en daarna een borrel hebben gehad aan de Amstel. De avond is met veel plezier beleefd door onze alumni en zal volgend jaar zeker weer plaats vinden. 10


NC Development Day

Overige Bestuursactiviteiten

Niet alleen worden er evenementen georganiseerd voor onze alumni, maar willen wij ook graag hun mening weten over de vooruitzichten van de organisatie en onze evenementen. Daarom is de NC Development day in het leven geroepen. Op deze dag in het Spui25 in Amsterdam kwam het bestuur samen met een groep gemotiveerde alumni om hun visie voor EYP Nederland aan te horen en hierover in gesprek te gaan. Deze dag was erg nuttig en leerzaam voor beiden groepen en heeft uiteindelijk impact gehad op de beslissingen van het bestuur in de loop van het jaar. Grote lof gaat daarom uit naar onze actieve en enthousiaste groep alumni die bereid is hieraan mee te werken.

Het afgelopen jaar hebben we twee functies voor alumni gecreÍerd die nauw met het bestuur samen zullen werken. Het Head of Design is verantwoordelijk voor het ontwerpen van alle publicaties die wij gedurende het jaar op onze website of Facebook-pagina plaatsen. Daarnaast maakt het Head of Design de logo’s voor onze conferenties en overige activiteiten. Ook werkt het bestuur nu samen met twee Fundraising Officers, die, onder aanvoering van onze Fundraising & PR Coordinator, helpen bij het zoeken van fondsen voor de organisatie en onze conferenties. We hopen met deze posities, die allemaal door alumni worden ingevuld, zoveel mogelijk jongeren op structurele wijze bij onze organisatie te kunnen betrekken.

Commissies De verschillende commissies van EYP , bestaande uit alumni, ondersteunen het bestuur op verschillende gebieden: De Workshop Commissie is verantwoordelijk voor het geven van workshops die ter voorbereiding op de voorrondes gegeven worden aan deelnemende scholen. De Workshop Commissie 2015-2016 stond onder leiding van Hidde Fokkema en gaf workshops aan 40 deelnemende scholen. De commissie van 20162017 maakte haar start onder leiding De Academische Commissie schrijft alle inhoudelijke voorbereidingsmaterialen voor de voorrondes. De commissie die de materialen voor de voorrondes 2015-2016 heeft geleverd stond onder leiding van Christine Sheldon. Sinds mei is de nieuwe Academische Commissie bezig geweest met het schrijven van alle materialen voor het schooljaar 2016-2017. Deze commissie werd voorgezeten door Laura Korn. De Alumni Commissie ondersteunt de Alumni Coordinator bij zijn of haar werkzaamheden. In het schooljaar 2015-2016 hebben leden van deze commissie onder anderen bijgedragen aan het organiseren van de trainingsweekenden, borrels en het 11 kerstevenement.


Contributies aan het jaarverslag zijn gemaakt door Titus Verster, Yannick Louwerse, Willem Koelewijn, Mirjam Pieters, Maria Bianka Lojanica en Jarper Meijer. Lay-out en design door Maria Bianka Lojanica.