Page 1


INSTHONALANGA

EYETHU

INSTHONALANGA

EYETHU

Min

Wind

21 C 0

Thursday

Max

31 C 0

Min

NE Wind

20 C 0

Friday

Max

31 C 0

Min

20 C

NE Wind

0

Saturday

Max

24 C 0

Min

17 C

S Wind

0

Sunday

Max

22 C 0

S


NOSA offers training towards a career in SHEQ Risk Management Register now for the following health, safety, environmental and risk management training programmes scheduled at NOSA Durban:

COURSE NAME

DAYS

FEB 2014*

MAR 2014*

APR 2014*

Advanced OHSACT

2

ASHEPP

2

24-25

Introduction to OHSACT

1

18

20

30

Introduction to SAMTRAC®

5

03-07 17-21 / 24-28

24-28

07-11

NOSA ITIS® Preliminary Incident Investigation

5

03-07 26-27

24-28

07-11 14-15

NOSA Safety for Supervisors (SSTC)

2

SAMTRAC®

10

10-21

NOSA SHE Representative

1 3 2 2

17 12-14

NOSA SHE Representative Functions First Aid - Level 1 First Aid - Level 2

2

16-17 14-15

03-14 31/03 -11/04 20 17-19 03-04 06-07

22 23-25 14-15 16-17

* Course dates subject to change

For more information on NOSA’s occupational risk management training, auditing, consulting and software solutions, please visit www.nosa.co.za.

NOSA Durban 2nd Floor, North Wing, Park Row, 4/10 School Road, Pinetown, 3610 Telephone: +27 31 702 2877 l Facsimile: +27 31 702 2982 Website: www.nosa.co.za


Intshonalanga Eyethu - 24 January 2014

IZINDABA

5


6

IZINDABA

EYETHU Capital Classifieds

INTSHONALANGA

0000 NOTICES

0002 Community Care

DIAL A PRAYER A free service to the community. Confidentially maintained. 9.00am to 9.00pm. J3-16 Call: 072 845 2060.

Intshonalanga Eyethu - 24 January 2014

I-COSATU ITHI I-ANC YIKHAYA LAYO

MX097902

OVEREATERS ANONYMOUS Can`t control your eating? Need help? Call: Christine 083 409 8309. MX097905

)RUDOO\RXU DGYHUWLVLQJHQTXLULHV DQGERRNLQJV FRQWDFWD&ODVVLÂżHG &RQVXOWDQW 7HORU (PDLOFODVVLÂżHGV# GEQFD[WRQFR]D  %RRNLQJ'HDGOLQHV 'LVSOD\ )ULGD\SP /LQHDJH )ULGD\SP

ILUNGU lesigungu esiphezulu kuzwelonke uMnuz. Bheki Cele ebingelela izihlwele ezihambele irali ngoMgqibelo UNOBHALA weCongress of South African Trade Unions(Cosatu) esifundazweni saKwaZulu-Natali uMnuz Zet Luzipo usenxuse amalunga alomfelandawonye wezinyunyana ukuba abeke umoya phansi yize kuke kubekhona ukungaboni ngaso linye, aqhubeke nokuba amalunga e-African National Congress (ANC). “I-ANC yikhaya lethu, njengabasebenzi angeke nje sivele

sithi siyalishiya ngoba akukho lapho esingaya khona,� kusho uMnuz Luzipo. Ukusho lokhu ngesikhathi ekhuluma emelele iCosatu ukweseka umhlahlandlela wokhetho esifundazweni, weqembu elibusayo kuleli, i-ANC. Lokhu ukusho emva kwemibiko yenyunyana yabasebenzi iNational Union of Metalworkers Union of South

UNOBHALA weCongress of South African Trade Union (Cosatu) uMnuz. Zet Luzipo noNobhala we-South African Communist Party (SACP) KwaZulu-Natali uMnuz Themba Mthembu eHarry Gwala Stadium ngoMgqibelo Africa (Numsa) nenqume ukuba ingaleseki elibusayo okhethweni lukazwelonke lwakulonyaka. Ube esebanxusa ukuba bayikhankasele i-ANC nangosuku lokhetho. Usihlalo we-SACP uMnuz James Nxumalo yena uveze ukungahambisani nokusungulwa kwamanye amaqembu ezepolitiki nathe abunjwa abantu abangenazinhloso ezibonakalayo. “Abantu abafuni ukuholwa

nokuyimbangela yokuba bazisungulele amaqembu abo. Kulonyaka sihlose ukuba iqembu elibusayo linqobe ngo-90%,� kusho uNxumalo nonxuse izakhamizi ukuba ziphume ngobuningi bazo zivotele iqembu elibusayo. I-Sanco yona ayikwazanga ukudlulisa umyalezo njengoba amalunga ayo kade ethamele ingqungquthela kazwelonke ebibanjelwe e-Eastern Cape.


Intsjan24p00  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you