Page 1

Promene u Microsoft količinskim programima licenciranja 1. Nova verzija Open Value ugovora pod brojem 6.7 donosi sledeće novine: • Novi Platformski proizvodi u Company Wide ugovorima ƒ Office Enterprise All Lng Lic/SA Pack ƒ Win Small Bus CAL Ste All Lng LSA Pack ƒ Win SBS Prem CAL Ste All Lng Lic/SA Pack ƒ Enterprise CAL All Lng Lic/SA Pack OLV NL • Jedinstvena – univerzalna OV platforma ƒ Prilikom formiranja OV ugovora na eagreements2 sajtu, umesto dosadašnje dve OV platforme postoji samo jedna: Stari izgled tabele za odabir komponenti platforme:

Novi izgled tabele za odabir komponenti platforme:


Dodavanje platformskog (Enterprise) proizvoda u postojeći ugovor ƒ U novim OV 6.7 ugovorima biće moguće dodavati neku od platformskih komponenti ƒ koja nije bila inicijalno uključena u OV ugovor ™ Partner popunjava odgovarajući formular u ime kupca da se u postojeći OVS / OV CW ugovor doda željeni platformski proizvod i prosleđuje ga distributeru Produženje ugovora na dodatne 3 godine ƒ Moguće je produžiti ugovor na dodatne tri godine (zadržani isti proizvodi, isti uslovi ugovora kao i broj ugovora). Ovim se izbegava obaveza pravljenja novog ugovora kada postojeći istekne. ƒ PriceProtection ne važi na dodatne 3 godine. ƒ Produženje ugovora može da se radi samo jednom. Važne napomene: a) Potrebno je uključiti sve 3 komponente u ugovor kako bi obezbedili platformski popust b) Mogude je mešati Product Family za Office komponenetu samo kada se poručuje cela platforma. c) Nije mogude mešati Product Family za CAL komponentu platforme. d) Moguće je izabrati veći broj CAL komponenti nego što ima računara u ugovoru, dodatne CAL licence potrebne uređajima koji koriste servere, a ne spadaju u računare kvalifikovane za OV (Smartphone, Line of Business i slični uređaji).

2. Promene u novoj verziji Small Business Servera • SBS 2008 dolazi u dve verzije (Standard i Premium)

Došlo je do podele u licenciranju pristupnih (CAL) licenci za SBS servere na Standard i Premium CAL ƒ Standard CAL namenjen je za pristup radnih stanica SBS Standard serveru. ƒ Premium CAL namenjen je za pristup radnih stanica SBS Premium serveru. Premium izdanje u novoj verziji sadrži dodatnu Windows 2008 Server Standard licencu


ƒ

Kao posledica povećana je cena SBS 2008 Premium u odnosu na raniju verziju

3. Promene u jezičkim opcijama za Microsoft proizvode • Uvedena je promena u okviru unapređenja jezičkih verzija za korišćenje Microsoft proizvode:

Prava korišćenja jezičkih verzija za VL proizvode biće klasifikovana u dve grupe: ƒ Za operativne sisteme i aplikacije pravo korišćenja više jezika ili Multilanguage funkcionalnosti licence (gde je dostupna) će biti sastavni deo Software Assurance pogodnosti. ƒ Za servere i CAL-ove pravo korišćenja jezičkih verzija (na kojem proizvod postoji) će biti automatski uključeno u osnovnu licencu. • Postojeći OV ugovori potpisani po Listed Languages licencama zadržavaju iste proizvode, ali po SA pravu dobijaju All Languages i Multilanguages funkcionalnosti (gde je to primenljivo) • Multi Language Pack za Office će u OV-u biti uključen u Welcome i Subscription kitove. 4. Novi proizvodi u cenovniku • Small Business Server 2008 (Standard/Premium) • Office Standard je uključen kao dodatni proizvod u OVS cenovniku 5. Promene u cenama proizvoda • Skrećemo vam pažnju na rast cene Small Business servera u verziji 2008 u odnosu na prethodnu verziju 2003. Razlika u cenama proizvoda je posledica promene u sadržaju Small Business servera kao i izmenjenom načinu licenciranja pristupa radnih stanica SB serveru kroz Standard i Premium CAL licence. • Molimo vas da obratite pažnju na promenu cena ostalih Microsoft prtoizvoda u novom cenovniku.

TESTIS  

probica kako ovo cudo radi

Advertisement