Page 1

Vinnande livsstil!


Vinnande livsstil! FOR HUMAN HEALTH

Text: Charlotte Kilman, ISBN 978-91-631-7095-9 ©Kilmaninstitutet Upplaga 1

Idé, layout, bild och grafisk disposition: Torben Zedrén, Eye Identification AB Tryck: Oy Arkmedia Ab, Finland - www.arkmedia.fi

2


F

örord

Lycka för mig är att leva ett friskt liv. Lycka för mig är att känna mig stark när jag vaknar och stark när jag går och lägger mig. Lycka för mig är att må bra. Vägen till ett friskt, starkt och lyckligt liv börjar hos oss själva. Under livets fantastiska resa ställs vi inför många vägskäl. Att välja den vägen som leder till lycka kan vara lättare än vad vi föreställer oss. Det handlar bara om att våga ta det första steget. Mina val vid de vägskäl jag ställts inför har givit mig ett friskt, starkt och lyckligt liv. Andra är kanske inte lika beroende av en perfekt fungerande kropp som jag varit i min karriär men det är lika lönsamt för alla att ta hand om sin kropp. Den kunskap och de lösningar som presenteras i denna bok har jag under många år varit med och provat fram och det fungerar verkligen. ”En frisk kropp är ett gästrum för själen. En sjuk kropp är ett fängelse.” Lars Frölander

3


I

nledning

Denna bok kom till eftersom våra nyfikna och frågvisa kunder ville ha

Det vi fått fram är många gånger inget nytt men förhoppningsvis kan

en livsstilsbok där vi sammanfattar de insikter och kunskaper vi samlat

vi hjälpa dig att höja din energi nivå och förbättra din hälsa.

genom åren och även har med lättlagade och goda recept som är fria från mjölk och veteprodukter.

Vårt mål är att inspirera fler människor till att aktivt börja ta större ansvar för sin egen hälsa. Det är alltid upp till dig själv hur du mår, hur

Det vi lärt oss i vårt arbete på KILMANINSTITUTET är att, för att bli frisk

obekväm du än tycker att den sanningen är. Sjukhus, hälsorådgivare,

eller nå sin fulla potential går det inte att göra hur som helst utan

coacher och tränare kan hjälpa dig på vägen men i slutändan är det

man måste anpassa sin träning, kost och inställning till livet tillräckligt

bara du själv som kan se till att du mår bra och lever för att ge dig de

mycket för att lyckas och ju högre ambitioner du har desto exaktare

bästa förutsättningarna för att kunna koppla rätt, vara lycklig och hålla

och ambitiösare måste du vara för att höja din energinivå och för-

dig frisk.

bättra kommunikationen inom dig. Den senaste forskningen inom epigenetiken visar också att du själv Under många år har vi därför provat oss fram för att hitta de effek-

kan påverka din hälsa positivt genom en ha en sund livsstil. Äter du

tivaste behandlingsmetoderna, de bästa träningsformerna och den

tillräckligt nyttigt, andas djupt och rör på dig visar forskningen att ge-

kost och näring som snabbast ger positiv effekt.

netiska svagheter inte behöver aktiveras. Din kropp kan istället få resurser att kunna stänga av dina medfödda svagheter – bara du ger dig

Och tack vare att vi arbetar med elitidrottare som Lars Frölander,

chansen genom att prioritera din hälsa och ditt välmående.

Therese Alshammar, hockeyspelare, friidrottare, golfare och fotbollsspelare har vi fått direkt respons och mätbara resultat på våra rekom-

I denna bok har vi sammanfattat det vi idag vet är det viktigaste för att

mendationer vilket hjälpt oss att utkristallisera vad som är bra och

ge dig en bra start för ett rikt och hälsosamt liv.

verkligen fungerar. Det vi såg var att kosten var enormt viktig och från början trodde vi att

Lycka till!

det var bäst att anpassa kosten efter kroppskonstitution, kön, genetik, blodgrupp, uppväxtmiljö och ålder men vi blev själva förvånade när vi fick resultaten av våra tester och insåg att det fanns en bas av råvaror som passade och var bra för alla. Vi märkte också att det fanns produkter som alla mår bäst av att undvika. Däremellan finns ett stort utbud med individuella variationer men de är förhållandevis små när kommunikationen i kroppen börjar fungera och matsmältning, immunförsvar och alla organ arbetar som det är tänkt. 4


Charlotte Kilman – växte upp på Sveriges västkust utanför Varberg,

TUNING® hjälper till att förankra tankar och känslor i kroppen vilket

utbildade sig till ingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg,

gör det möjligt att bli bättre på att hantera det som tidigare varit svårt.

arbetade på försäkringsbolaget Skandia i 10 år, först som säljare och

När kroppen vet hur den bäst skall förhålla sig i nya, stressande eller

de sista åren som försäljningschef. Hennes intresse för kropp och själ

komplexa situationer och förstår vad den har att vinna på det, brukar

har alltid varit stort och hon har löpande utbildat sig inom mental

den göra rätt. Om du däremot inte vet får du försöka prova dig fram

utveckling, retorik, kommunikation, hälsa och medicin vid Uppsala

vilket kan vara både obehagligt och ta lång tid. Med hjälp av TUNING®

Universitet.

ger du din kropp, själ och ande en snabblektion i de förutsättningar du behöver.

Charlotte har utvecklat ett eget system - TUNING® - som hjälper till att utveckla kundernas karaktär och ge kroppen och själen de rätta

Ulf Kilman – började sitt yrkesverksamma liv som bilmekaniker och

programmeringarna för att uppnå önskade mål - som att bli friskare,

takplåtslagare men av en slump blev han ansvarig för ett gym där han

prestera bättre, sluta röka, bli bättre på att hålla föredrag inför stora

blev intresserad av kroppsterapier. Han började studera olika tekniker

grupper, hantera svåra situationer, komplicerade relationer eller hjälpa

och utbildade sig först i Sverige och därefter i andra länder, främst i

kunderna att tycka att de är värda det bästa och älska sig själva. Med

England där han lärde sig en metod som kunde få de flesta sjuka fris-

detta har hon hjälpt elitidrottare som Therese Alshammar (simning)

ka men detta räckte inte för Ulf eftersom han arbetade mycket med

och Anna-Karin Strömstedt Olsson (längdåkning/skidskytte), företags-

idrottsmän som redan var friska och ville bli bättre. Han utvecklade

ledare och andra som velat utveckla sig eller bli bättre på att hantera

därför ett eget system där han blandar många av de tekniker han lärt

en viss situation.

sig under åren inom medicin, osteopati, kraniosacral behandling, näringslära, homeopati, akupunktur och kinesiologi. Sedan 2008 utbildar han även andra terapeuter i sin behandlingsmetod. På Ulfs praktik, som han öppnade i mitten av 1990-talet, har han hjälpt många kroniskt sjuka och dödsdömda att bli friska. Dessutom har han hjälpt många idrottsmän att bli fria från skador och återkommande problem. Simmaren Lars Frölander tackade honom för sitt OS-guld i Sydney och friidrottare, hockey- och fotbollsspelare som varit skadedrabbade har kunnat vända sina skadetrender och blivit bättre än någonsin tack vare hans behandlingar och råd om kost och näring. Ulfs insikter, kunskaper och tekniker om hur nervsystemet fungerar kan hjälpa alla att bli bättre.

Charlotte Kilman

Ulf Kilman

5


1

I N N E H Å L L

KAPITEL

1 FRISK 1.1 FYSISK HÄLSA 1.2 MENTAL HÄLSA 1.3 KOST 1.4 TRÄNING 1.5 VINNANDE LIVSSTIL

Sid. 8 - 9 Sid. 10 - 11 Sid. 12 - 13 Sid. 14 - 15 Sid. 16 - 17 Sid. 18 - 19

2

KAPITEL

2 KROPPENS VERKLIGHET 2.1 KOMMUNIKATION 2.2 HÅLLNING 2.3 KROPPENS KEMI 2.4 ENERGINIVÅ 2.5 LAGA SVAGASTE LÄNKEN 2.6 SJÄLVTEST

Sid. 20 - 21 Sid. 22 - 23 Sid. 24 - 25 Sid. 26 - 27 Sid. 28 - 29 Sid. 30 - 31 Sid. 32 - 33

3

KAPITEL

3 IMMUNFÖRSVAR 3.1 MAGKÄNSLA 3.2 KÄRLEK 3.3 NJUTNING

Sid. 34 - 35 Sid. 36- 37 Sid. 38 - 39 Sid. 40 - 41

6


I N N E H Å L L

4

KAPITEL

4 MAT 4.1 GRUNDREGLER 4.2 MATSMÄLTNINGEN 4.3 MAT FÖR NERVSYSTEMET, HJÄRNAN & DINA INRE ORGAN 4.4 RUNE KALF-HANSEN 4.5 RECEPT, DAG FÖR DAG 4.6 SÅSER 4.7 TILLTUGG

5

Sid. 42 - 43 Sid. 44 - 45 Sid. 46 - 49 Sid. 50 - 53 Sid. 54 - 55 Sid. 56 - 97 Sid. 98 - 99 Sid. 100 - 101

KAPITEL

5 TRÄNING 5.1 STYRKA 5.2 UTHÅLLIGHET 5.3 BALANS 5.4 ENERGI 5.5 ANDNING

Sid. 10 2- 103 Sid. 104 - 105 Sid. 106 - 107 Sid. 108 - 109 Sid. 110 - 111 Sid. 112 - 113

6

KAPITEL

Sid. 114 - 115 Sid. 116 - 117

6 VILA 6.1 INSTÄLLNING

7

KAPITEL

7 7.1

SANN LYCKA FOR HUMAN HEALTH, 10 I TOPP

7

Sid. 118 - 119 Sid. 120 - 121


1

F

F

risk

1

KAPITEL

Idag pågår en kraftfull hälsotrend och många mår bra men vissa mår sämre än någonsin.

När du lär känna dig själv och din kropp fungerar bättre kan du lösa upp dina svagheter och dra nytta av dina styrkor. Med mer energi och utökad visdom blir din trygghetszon också större vilket leder till att du lättare kan hantera de med- och motgångar du möter.

Teorierna om vad som är bra och dåligt är många och ibland motsägelsefulla och hur skall du då kunna veta vad som är bäst för dig? Det vi funnit under de år vi arbetat med att hjälpa våra kunder att prestera och må bättre, är att det finns en kärna av faktorer som är bra, mängder av faktorer som är neutrala och vissa som stör dig och din kropp. Och vad som är vad är inte lika självklart som du kanske tror utan din uppgift är att börja ta ansvar för dig själv och förstå vad som är sant och inte.

Som människa är du nyfiken, vill utvecklas och prova på nya saker vilket är bra men när du hittat din sanning och vet vad som fungerar bäst för dig är det viktigt att vara uppmärksam på vad du får för dig. I denna fas är det inte lika bra att prova nytt utan bättre att fokusera på att fördjupa och förfina det du redan har. Och oavsett om det gäller din hälsa, relationer eller ditt arbete kan det vara bra att komma ihåg att det ibland är bättre att göra mindre för att komma fram snabbare men det viktigaste är att göra mycket av det som är bra och undvika det som är dåligt för dig.

Alla vill vara friska, lyckliga och ha en god ekonomi men alla har inte lyckats än. För att kunna må bra behöver du veta vad du mår bra av och förstå vilka investeringar som skall göras samt se till att motivera dig att göra det som krävs för att nå dina mål. Detta kan tyckas självklart men det är idag många som vet vad de borde göra men ändå låter bli. Tillhör du dessa har du mer att lära om dig själv och livet. Livet fungerar inte om du vill göra mindre och få mer utan livet fungerar först när du gör det som krävs för att komma dit du vill.

Vill du nu känna dig frisk behövs energi. Bäst mår du när du har energi kvar - när du gjort allt du förväntat dig. Har du nu stora förväntningar på dig själv och livet är det extra viktigt att se till att fylla på ditt energikonto.

När du vet vad du vill, har lärt dig vad som fungerar och inte, har karaktär att stå emot negativa lockelser och alltid ser till att ge dig de bästa förutsättningarna kan du börja leva på riktigt genom att utvecklas och utforska hur bra du kan ha det istället för motsatsen.

Det som ger dig mest energi är det du blir lyckligast av. För att skapa plus på energikontot är det också viktigt att lära dig att andas djupt och avslappnat, röra på dig, vistas ute i dagsljus och solsken, dricka rent vatten och äta näringsrik föda. Men det kanske enklaste sättet att fylla på din energi är att tänka bra tankar och fokusera din tid och kraft på det du uppskattar.

Solljus, luft (syre), rörelse, rent vatten och näring är grundpelarna till ett hälsosamt och lyckligt liv. Har du nu en situation som du ännu inte lyckats lösa behövs ny kunskap eller bättre resurser. Det enklaste och bästa är då att börja med dig själv och din inre miljö.

Med hjälp av ditt psyke och dina mentala förmågor kan du förändra din verklighet. Frågan är bara hur bra du vill ha det?

8


9


1.1

F

F

Under de år vi arbetat med hälsa har vi försökt bena ut vad som är viktigast för att kunna leva på topp. Förutom andning, solljus, rörelse, sömn och rent vatten har vi sett att kroppens pH värde viktigt. Kroppen reglerar ständigt detta med system men har du en livsstil som ständigt försurar dig med stress, hård träning och äter du sädesprodukter (vete, råg, korn och havre), animaliska proteiner eller annan föda än grönsaker och bär, tär du med stor sannolikhet på dina resurser.

ysisk hälsa

Din hälsa beror på miljön i och runt dig och forskningen inom epigenetiken visar idag samma sak som vi sett under flera år, det vill säga att även om du har genetiska svagheter så kan de övervinnas när du ger din kropp de rätta förutsättningarna i form av en sund livsstil.

Ett enkelt sätt att mäta pH-värdet är att testa din morgonurin med lackmuspapper och det bör ligga över 7,2 för att din kropp skall ha marginalerna på sin sida. Ligger ditt pH under 7,0 håller din kropp på att göra sig av med det som försurar den och då har du en mindre buffert om du till exempel skulle få i dig ett virus, bakterier eller något annat som sänker ditt pH. De flesta av våra kunder som ser till att följa våra råd och alltid hålla sig över 7,2 slipper också förkylningar, influensor och andra besvär.

Det som påverkar dig mest är det du har närmst, det vill säga det du andas in, äter, dricker och tänker men även det du har runt dig kan påverka som elektromagnetisk strålning, temperatur, färger, ljud och andra energier. Genom att välja att vistas i friska miljöer, tänka bra tankar, äta, dricka och säga bra saker kan du ge dig bästa möjliga förutsättningar.

Människan är en komplex helhet som fungerar bäst när kommunikationen i kroppen fungerar. För att kunna säkerställa detta arbetar vi ofta på tre nivåer - näringskemiskt, strukturellt och elektromagnetiskt.

För att kunna lära dig vad som är bra och vad du bör undvika är det viktigt att du lär dig var dina gränser går. Det är ytterst sällan som bra saker bara är bra och dåliga bara är dåliga men i vår värld där vi arbetar utifrån nervsystemet kan vi se om en signal går fram eller inte. Kroppen fungerar som en hederlig gammal lampa. Trycker man på knappen tänds lampan om elen är rätt kopplad. Tänds inte lampan är den trasig, felkopplad eller också är det för mycket störande trafik runt elledningarna. För att din kropp skall kunna fungera behöver du byta ut trasiga lampor (cellernas apoptos - naturlig programmerad celldöd) och se till att ledningarna är kopplade rätt (sund livsstil).

Kroppens näringskemi förbättras av att tillföra mer näringsrika ämnen i kosten och genom att undvika det som stör dig mest. För att få full effekt av ett förbättrat näringsintag skall du se till att andas frisk luft, dricka tillräckligt med rent vatten varje dag, gärna med högt pH samt se till att bygga upp positiva tanke- och känsloregister. Läs mer i kapitel 3, 4 och 6.

En sund livsstil innebär att du kan göra hur mycket som helst av det som är bra och neutralt för dig medan det som stör din kropp och din nervtrafik bör undvikas.

Din strukturella balans och hållning blir bättre av till exempel träning, emotionell balans, djup och avslappnad andning samt bättre kostvanor. Negativa intryck och känslor som lagras i kroppen kan leda till att muskler, leder och faschior (hinnor som håller ihop musklerna) inte får den rörlighet och smidighet som det är tänkt och även olämplig föda kan ge samma problem. För att lösa upp och ta bort dessa blockeringar kan du förbättra din andning, träna t ex yoga, lära dig att hantera dina känslor och förbättra din näringsstatus så att kroppen kan hantera de utmaningar du möter. Läs mer i kapitel 5 och 6.

Onyttig mat, godis, läsk och alkohol kan stimulera hjärnan men även om du inte känner det så försämras din signaltrafik när du stoppar i dig onyttigheter och din kropp får anstränga sig för att återskapa balansen i blodsocker, blodfetter, pH och mycket annat som måste hållas inom vissa ramar för att din kropp skall kunna fungera optimalt. Eftersom din hjärna vill ha upplevelser gäller det att du lär dig hur du skall göra för att ge dig dessa på positiva sätt. Känslor som irritation, upprördhet, sorg, oro, avundsjuka och illvilja stimulerar dig men de får dig inte att må bra. Din hjärna blir kanske nöjd för stunden men kroppen skadas av de hormoner, endorfiner och andra ämnen du skapar. Träna istället på att skapa tankar, känslor och göra saker som får dig att känna glädje, lycka, harmoni, fullkomlighet, nyfikenhet, mening och kärlek. De ämnen som skapas av detta får dig att må bra.

Energin eller den elektromagnetiska balansen stärks av glädje, kärlek, meditation, träning (fysisk och mental) och bra kostvanor. Idag ökar stressen i våra kroppar och elektromagnetisk strålning från mobiler, datorer och andra elkällor påverkar våra nervsystem och vår magnetism. Kemikalier, föroreningar och artificiella ämnen kommer in i blodet och cellerna vilket stör kroppens funktioner och för att din kropp skall kunna hantera detta behöver du bygga upp din energi. Har du en hög energinivå är det lättare för dig att möta livets utmaningar. Läs mer i kapitel 6 och 7.

10


11


M

1.2

M

ental hälsa

Dina sammanlagda styrkor är avgörande för hur mycket du kan uppnå och uppleva och när du lever i fysisk och mental harmoni kan du övervinna dina svagheter och lyckas med precis allt.

Du vet vem du är idag men vet du inte hur du skall bete dig om du blir riktigt framgångsrik, lycklig eller frisk kan du omedvetet begränsa dig. Därför kan många behöva expandera sin trygghetszon och bli bättre på att hantera både mot- och medgång. Som barn utmanar vi oss ständig med ny kunskap och nya rörelser och för att undvika stagnation behöver du även som vuxen fortsätta med detta.

Vissa föds med vinnarskalle medan andra måste lära sig. När du vet hur du skall skapa de hormoner, endorfiner och lyckokänslor som är bäst för dig, kan du göra det ofta. Och innan du kommit hit kan du prova dig fram med hjälp av bättre kunskap och positiv stimulans från kost, umgänge, miljö alternativt bygga upp en bättre inställning till dig själv och livet.

När kroppen och psyket lärt sig att hantera framgångar som lycka, kärlek och hälsa samt negativitet som orättvisor, motgångar och ondska på vinnande sätt är det lätt att leva och ta vara på nuet. Du behöver inte längre fokusera på det som är fel och försöka lösa problem utan kan ta vara på den kärlek och lycka som alltid finns runt dig.

Människan är skapt för framgång men för att vi skall kunna ta tillvara vår fulla potential behöver vi ge oss bästa möjliga förutsättningar i form av rätt mat, dryck, andning, träning, tankar och känslor. Våra tankar och känslor blir till cellminnen som lagras i kroppen när vi rör oss och som väl är hoppar och studsar vi mer när vi är glada vilket gör att fler positiva minnen sparas än när vi mår dåligt och är stillasittande.

Misstag är till för att läras av. De är obehagliga och får dig att tappa fart och fokus och har du inte den rätta kunskapen eller de resurser som krävs kan det gå fel och detta gäller både ditt psyke och din kropp. För att undvika detta kan du lära av dem som kan och framför allt medvetet välja att leva för att utforska hur bra du kan bli och hur bra det kan kännas.

Livets möjligheter är oändliga och det finns många vägar att nå samma mål. Du kan antagligen komma längre och åstadkomma mer än du kan drömma om - bara du börjar. Ditt fysiska skelett bär upp din kropp och för att du skall kunna tänka och känna rätt i alla situationer kan du behöva bygga upp ett mentalt skelett. Fysisk styrka är bra men för att nå hela vägen behöver även psyket vara starkt. Många gånger är det också de mentalt starka som vinner över tiden. Har du en sund inställning, lägger din energi på det som är viktigast och alltid tänker, känner och reagerar på ett vinnande sätt lägger du grunden till att lyckas med allt du företar dig.

Lär du dig att fokusera på de resultat du vill uppnå och ser till att skapa sunda belöningssystem där du njuter av varje liten positiv förändring i ditt liv kommer du att vilja uppnå fler framgångar och göra vad du kan får att få det. Hur bra tror du att du kan må och vad skall du göra för att känna det du vill?

När det skrivs och pratas om mental utveckling tror många att det är våra rädslor, sorger och bekymmer som håller oss tillbaka vilket kan verka logiskt men i vårt dagliga arbete har vi sett att det snarare är våra tvivel och oförmågor att skapa och hantera framgångar som hindrar oss.

12


13


1.3

K

ost Under åren har vi haft kunder med magbesvär, värk och koncentrationssvårigheter som ADHD och liknande som sagt att det går inte att sluta med mjölk, socker och vete eftersom det är det enda de tycker om och äter. Men det går visst att ändra sin kost och när du förstår vad du har att vinna på att göra det kommer du inte vilja fortsätta med din gamla kosthållning.

Det finns idag mängder av olika dieter som förespråkas och det vi sett är viktigast, för att uppnå hälsa och kunna prestera på topp, är att du skall äta för att kommunikationen i kroppen skall fungera optimalt. När du äter för att stötta kroppens processer och undviker det som kan störa något organ eller dina muskler ger du dig möjligheten att koppla rätt hormonellt och neurologiskt och då kan kroppen hantera de utmaningar du möter.

I november 2010 fick vi ett härligt kvitto på vad hälsosam mat gör för kroppen när simmaren Lars Frölander tog guld i 100m fjäril i World Cup-finalen i Stockholm. Och jag kan inte låta bli att citera den förra förbundskaptenen i simning, Hans Chrunak, som satt som kommentator i TV och sa: ”Man kan vara 36 år på många olika sätt, Lars Frölander är det på ett 20-årigt sätt.”

Det du mår bäst av att äta är solmogna ekologiska bär och grönsaker som innehåller allt vi behöver och de är också enkla att kombinera med annan mat. Äter du ekologisk mat slipper du också att få i dig onaturliga kemikalier, artificiella ämnen och andra tillsatser som påverkar kroppens kemi negativt.

Sanningen är att Lars Frölander under många år blivit mer och mer strikt med vad han äter och för honom visade det sig att det inte fanns några genvägar för att kunna må bra och idag äter han alltid ”FOR HUMAN HEALTH - kost” vilket har resulterat i att han fortfarande kan vara med i landslaget och framför allt kan göra tider i världsklass. Med andra ord - det vi rekommenderar fungerar.

Vill du nu må så bra som möjligt eller kunna prestera ditt bästa räcker det inte med att äta ekologiskt utan du behöver lära dig att känna vilka råvaror som är bra för dig och förstå hur dessa ska kombineras. Vi blev själva förvånade när vi såg att varor som var bra var och en för sig, inte alltid var bra tillsammans. Därför tog vi fram en testmetod som är förhållandevis enkel att lära sig, där du själv kan utforska vad som passar dig (kapitel 2.6). Det är viktigt att veta vad som är rätt och passar dig men det kan också vara bra att veta vad som är viktigast att undvika. Det vi fann var att alla vanliga allergener stör människokroppen mer eller mindre. De flesta märker inget för de har ett starkt immunförsvar, överskottsenergi eller är skickliga på att kompensera för sina svagheter men alla mår bäst av att undvika det som många är allergiska mot. De ämnen vi sett stör kroppens processer och funktioner mest och är viktigast att undvika förutom skadliga kemikalier är vetemjöl, mjölkprodukter, raffinerat socker och griskött.

14


15


1.4

T T

räning

Liv är rörelse och det finns mängder av forskningsstudier som påvisar fördelarna med att träna som ökad intelligens, minskad sjukdom, förbättrad styrka, hälsa och välmående. Det kan då tyckas konstigt att skolor inte satsar mer på idrott och andra former av träning och kanske ännu mer förvånande att inte alla ser till att röra på sig varje dag…

Vill du leva ett skadefritt och smärtfritt liv och känna dig pigg och stark är det viktigt att investera i dig själv och träna på det du vill bli bättre på samt hela tiden förändra och utveckla dig till dess du lyckas. Darwin med sin ”Survival of the fittest-teori” insåg att det var anpassningen till nya situationer som var det som var mest ”FIT” och lönade sig i längden.

Det du gör ofta blir du bättre på och träning behöver inte bara vara fysisk träning utan du kan även träna på att tänka och göra bättre än tidigare. De bästa träningsformerna är roliga, varierande och utmanande i den riktning du mår bra av att utvecklas och de bygger upp dig fysiskt, psykiskt och mentalt.

Vilka förmågor skulle du få mest positiv effekt av att träna upp?

Din hjärna vill ha stimulans och din kropp behöver rörelse och det räcker inte med att du andas utan dina muskler är till för att användas. Har du haft svårt att motivera dig att träna är det bäst att förändra dig. Enklast är att börja träna något du tycker är roligt som får dig att vilja röra på dig ofta. Att spela badminton, innebandy med vänner passar för vissa medan andra hellre ger sig ut i naturen, tränar yoga, dansar eller går till ett gym.

Det viktigaste med träning är att du rör på dig och utmanar dig i de riktningar du vill utvecklas.

16


17


1.5

V

V

innande livsstil

Vill du nu utvecklas och uppleva mer kärlek, lycka och livslust kanske dina vyer om hur bra du kan må behöver vidgas. Detta kan du göra genom att läsa, lyssna, observera, bli coachad eller utmana dig och ge dig positiva kickar. Varje gång du stretchar dina gränser i en positiv riktning tar du ett steg framåt och varje gång du upplever ett bottennapp lär du dig vad du bör undvika.

Varje människa är helt unik och kan bli världsmästare på att vara sig själv. Däremot kan inte alla bli världsmästare på 100m utan det gäller att hitta det du är bra på och utveckla detta.

I dagens samhälle mäts och jämförs vi ständigt men sann lycka går inte att mäta. Däremot kan du själv alltid återskapa dina lyckliga stunder genom att tänka på de situationer, platser eller människor som gjort dig lycklig och framför allt kan du alltid skapa nya situationer som ger dig glädje.

Problem, sorger och bekymmer är vad de är och de är till för att övervinnas och undvikas medan lycka, glädje och kärlek är till för att berika livet och ge dig nya dimensioner på tillvaron.

För att kunna välja att leva med en vinnande inställning till dig själv och livet kan du behöva höja din ambitionsnivå. Med för lågt ställt sikte blir det svårt att nå hela vägen fram och livet är inte tänkt att vara en transportsträcka till döden utan livet är roligare när det är en magisk resa där du själv kan styra och bestämma över dina känslor och upplevelser samtidigt som du är öppen och ödmjuk inför livet och förstår att det kan bli ännu bättre än du själv kan tänka dig idag. Ju större visioner du har desto mer kraft brukar du få.

Vad kan du göra för att attrahera mer lycka och hälsa i ditt liv?

18


19


2

K

K

roppens verklighet

2

KAPITEL

Skulle nu samtliga parametrar vara uppfyllda men du råkar vända de två sista siffrorna, kommer du inte att kunna nå fram med ditt budskap. Och samma sak gäller med din kropp. Den är mycket exakt och det är enormt mycket som skall fungera för att du skall kunna kommunicera rätt. Det finns nödlösningar men det finns inget som är lika effektivt som när allt fungerar som det skall.

Din kropp gör alltid sitt bästa med givna förutsättningar och vill du må bättre behöver du förbättra miljön i och runt dig. Med träning och förbättrade kostvanor kan du komma långt men vill du nå längre kan du investera i ditt eget välmående och ta hjälp av livstillskott, en coach, inspiratör, tränare eller terapeut. Det finns idag mängder av terapier och metoder som har sina för och nackdelar. Ibland kan mötet med en annan människa vara bättre än själva preparatet eller behandlingen du får. Det viktigaste är att det fungerar för dig och om det är vetenskapligt bevisat eller inte spelar egentligen ingen roll. Däremot kan det vara bra att göra lite efterforskningar innan du tar hjälp av någon. Då ökar du sannolikheten att du hittar det som verkligen kan hjälpa dig till nästa nivå i livet.

För att återgå till liknelsen med telefonen kan du kanske gå över till vännen för att få kontakt alternativt få tag på en anhörig som kan föra fram ditt budskap. Kroppen gör likadant. Den ser till att lösa det som den ser som viktigast efter bästa förmåga och därför kanske du inte märker att du har kommunikationsproblem förrän det är för sent. Det finns de som tror att ”det de inte vet om - inte skadar dem” men sanningen är att det du har i din omgivning som stör dig påverkar dig negativt antingen du vet om det eller inte. Därför är det alltid bättre att medvetandegöra och lära sig mer om hur du fungerar för att kunna undvika det som förstör för dig.

Hälsa och friskhet handlar om att du och din kropp skall kunna förstå och koppla rätt och det skall helst ske per automatik. Det autonoma nervsystemet hanterar mängder av information och sköter många processer i din kropp utan att du medvetet behöver bry dig och på samma sätt borde dina tankemönster, prioriteringar och känslor hanteras. Lyckan och kärleken skall bara finnas där men då går det inte att leva, äta, dricka och göra hur som helst för då riskerar du att olyckan kommer smygande.

Vad skulle du kunna förändra i vardagen för att förbättra miljön i och runt dig?

I vårt arbete letar vi ständigt efter vilka parametrar som är viktigast för att bygga upp en perfekt kropp, bli friskare och prestera på topp. Det vi hittar är oftast inte någon nyhet men genom att presentera gamla sanningar på ett exaktare och bättre sätt kan vi få bättre resultat än många andra. Och många gånger är just detta nyckeln, att vara tillräckligt exakt och tydlig. Om du till exempel vill ringa en kompis räcker det inte med att du har en telefon utan det behövs ett nät, ett laddat batteri och du behöver slå rätt siffror i rätt ordning. Dessutom behöver den du ringer ha en telefon eller vara i närheten av en fungerande telefon och hinna svara. Och inte ens detta räcker utan all teknik runt omkring måste också fungera så att ni kan höra varandra och andra inte kan komma in och störa er kommunikation.

20


21


2.1

K K

ommunikation

Människan är skapt för att gå barfota. Fötterna skall läsa av underlaget och skicka signaler till hjärnan som hjälper oss att hålla balansen när vi rör oss. När vi idag använder och tillverkar skor i alla möjliga former och material är det inte säkert att de passar oss. Ibland används till exempel kemikalier för att motverka doft och bakteriebildning vilket kan skada både din kropp och miljön. Det är därför viktigt att använda skor som är tillverkade av rena material och är utformade så att signalerna från underlaget kan nå hjärnan, om du vill undvika problem i leder, organ eller muskler i framtiden. I kapitel 2.6 står det hur du kan testa dina skor.

Hälsa och välmående handlar mycket om kommunikation. När din kropp kan läsa av, bearbeta och kommunicera korrekt kan ditt immunförsvar, dina tankar och känslor reagera rätt oavsett vilken situation du ställs inför. Kroppens förmåga att kommunicera beror på den interna och externa miljön. Den interna skapar du själv med tankar, känslor och upplevelser och genom att andas, tänka, känna, äta och dricka. Och den externa kan du påverka genom att vistas i bra miljöer.

Kroppen kommunicerar i huvudsak med elektriska impulser och med hjälp av hormoner, aminosyror och transmittorsubstanser. För att kunna bilda och använda dessa skall din mag- och tarmkanal spjälka det du äter och föra ut till exempel aminosyror i blodet. Detta gör att matsmältningen blir mycket viktig och redan här borde alla förstå vikten av att äta nyttigt.

Kommunikationen påverkas mest av din interna miljö men det är också viktigt att se över den externa och välja att vistas i bra miljöer och att minimera strålning och kemisk belastning. De största bovarna som vi sett för din interna miljö är vetemjöl, mjölkprodukter, artificiella kemikalier, raffinerat socker och griskött. Med hjälp av testen i kapitel 2.6 kan du se hur du reagerar på olika ämnen. Det vi sett är viktigast att undvika är vetet. Vi vill helst inte arbeta med elitidrottare som äter vete eftersom muskulaturen inte reagerar korrekt när du äter vete, matsmältningen försämras och din signaltrafik i nervsystemet störs vilket ökar skaderisken och är onödigt att utsätta sig för i synnerhet om du använder din kropp i arbetet. Det finns idag också många bra alternativ till vete som quinoa och bovete som är en fiberrik ört och inte har något med vete att göra.

Det finns mycket som kan störa kroppens kommunikation som kemikalier, elektromagnetisk strålning, mat, dryck, mediciner och teknisk utrustning som utstrålar frekvenser som inte är kompatibla med människans frekvenser.

För att kunna ha en bra kommunikation i kroppen behövs tillräckligt med rent vatten, en bra cirkulation som du får när du rör på dig och dessutom skall du undvika de största riskfaktorerna i din kost och ditt känsloregister. Gör du detta kommer du att förbättra dina förmågor att kommunicera allt eftersom.

Vilka förbättringar kan du göra för att förbättra din kommunikation?

När det gäller kommunikationen med nära och kära kan det vara klurigare. Hur tydlig och exakt du än är behöver de inte förstå dig, om de inte vill. Men din kommunikationsframgång mäts i hur lyckosam du är att få de resultat och reaktioner du önskar så det är bara att prova dig fram till du lyckas. Dina sinnen samlar ständigt information som skickas till hjärnan för bearbetning, lagring och användning. Flest signaler skickas från händer, fötter och huvud och för att du skall kunna få korrekt information är det viktigt att signalerna kan gå fram korrekt. Med händerna brukar det inte vara något problem men däremot kan fötterna vara det, vilket vi märkte för ett antal år sedan när vi arbetade med sprinters, fotbollsspelare och friidrottare.

22


23


K

K

2.2

roppshållning

Människans hållning har alltid ansetts viktig och det finns mängder av träningsövningar som med olika framgång aktiverar de muskler som behövs för att skapa strukturell balans i din kropp. Är du stillasittande, kör mycket bil eller tränar en ensidig sport som golf, tennis eller badminton är det viktigt att kompensera för detta så att du kan undvika felställningar som du på sikt kan få besvär av.

Vi har haft flera kunder som haft besvär som ryggont, huvudvärk och stelhet som efter två till tre behandlingar fått ett helt nytt rörelsemönster bara för att kroppen börjar hitta sig själv när den fått lite hjälp med att rensa ut det som stört. När kroppen får rätt näringsstatus och vet hur den skall övervinna störande mikrober som svamp, parasiter, virus, bakterier och kemikalier blir immunförsvaret starkare och du fungerar bättre.

I väst har många huvudet framskjutet, kanske för att komma närmre dataskärmen eller TVn. Om du provar vad som händer med din andning om du för fram din haka och ditt huvud så långt du kan och sedan för tillbaka det så långt som möjligt, känner de flesta att det finns ett läge där de har enklare att andas och då brukar huvudet sitta rakt ovanför kroppen.

Målet är att bygga upp ett starkt autonomt nervsystem, har du detta klarar du det mesta. En kropp med rätt näringsstatus som byggt upp ett starkt immunförsvar kan hantera emotionella och fysiska påfrestningar bättre än andra. Den övning vi sett ger bäst effekt för att skapa en bra hållning samtidigt som den är enkel och passar alla, är att sitta på huk. Fötterna skall vara parallella och placeras axelbrett och kommer du inte hela vägen ner kan du ta hjälp av till exempel en dörr (sätt fötterna vid varsin sida av dörren, håll i handtaget och böj knäna). Gör du detta 2 minuter tre gånger om dagen börjar dina senor, ligament och muskler runt höften hamna rätt vilket sedan sprids och påverkar övriga kroppen.

Ditt näringsintag påverkar också din hållning. Du behöver näring både för att få energi att röra dig och för att ge dina celler och organ de ämnen som behövs för att de skall kunna göra sitt jobb. Musklerna påverkas i sin tur av hur organen fungerar och om du ofta till exempel äter något som stör dina tarmar kan du få problem i baksida lår och axlar. Bättre kostvanor kan därför ge dig starkare muskulatur och bättre hållning. För de flesta räcker det att träna och äta bättre för att få en bra hållning men vissa kan behöva hjälp med att lösa upp emotionella blockeringar som kan ha lett till ökad stelhet och andra kan behöva hjälp med att stärka immunförsvaret så att kroppen kan göra sig av med mikrober som påverkar kroppen negativt.

24


25


2.3

K

K

roppens kemi

Vissa påstår att vi kan leva hur som helst eftersom kroppen ändå ser till att reglera pH-värdet men detta stämmer inte med vår sanning. Vi anser att det är bättre att välja att leva ett positivt eller alkaliskt liv för att undvika att tära på kroppens resurser och istället ge dig bästa möjliga förutsättningar att bygga upp din energi och dina näringsdepåer. Det som höjer ditt pH-värde och förbättrar din kroppskemi är främst bär och grönsaker. Gröna grönsaker som gurka, avokado, broccoli och sallad innehåller inte bara nyttiga vitaminer, mineraler och fibrer utan också klorofyll som är hälsosamt.

Vad som idag anses som friskt är egentligen medel- och riktvärden baserade på en ”halvsjuk” befolkning. I vår värld räcker inte detta utan vi skulle vilja lära oss att förstå hur en fullt frisk människa fungerar när den fungerar som bäst. Och för att kunna ta reda på vilken näringsstatus som är bäst för en människa behövs mer forskning på de som äter, tränar och lever riktigt sunt. Först när vi har tillgång till detta kan värdefulla fakta om hur en frisk kropp fungerar när den fungerar som bäst tas fram.

Det vi vet idag är att människan är komplex och anpassningsbar och vill du ge dig bästa möjliga förutsättningar kan du börja leva efter FOR HUMAN HEALTH – tänket. Detta innebär att du kan göra hur mycket som helst av det som är positivt eller neutralt för dig medan allt som är negativt och tär på din livskraft bör undvikas. Tränar du hårt, stressar mycket eller har någon form av sjukdomssymptom är det extra viktigt att undvika det som är negativt för dig.

Ämnen som sötsaker, alkohol, mediciner, mjölkprodukter, animaliskt protein och spannmålsprodukter är försurande. För att kunna basa upp kroppen letade vi länge efter något som fungerar och passar alla och till slut fann vi vår BASIC-produkt. Det finns idag mängder av andra preparat på marknaden och vill du köpa något kan du testa så att det passar dig med hjälp av testen i kapitel 2.6. Med hjälp av denna test kan du säkerställa att du inte ger dig ett nytt problem när du försöker lösa det gamla.

Vi nämnde tidigare att pH-värdet var viktigt. Är du försurad fungerar inte dina enzymer optimalt och du kan då inte bygga upp eller bryta ner ämnen som det är tänkt. pH-värdet är så viktigt att flera buffertsystem ständigt reglerar det som våra kroppsvätskor, andningen, proteinsyntesen och njurarna.

Det finns idag ett gigantiskt utbud av varor och tjänster och även om FOR HUMAN HEALTH – tänket begränsar dina valmöjligheter kommer du alltid att kunna hitta det som är neutralt eller positivt för dig och ju fler som efterfrågar produkter och tjänster som stöttar människokroppen desto fler kommer det att komma eftersom efterfrågan alltid styr utbudet. Vad har du för pH värde i din kropp?

26


27


2.4

E

E

nerginivå

Rörelse stimulerar dig positivt och känslor som nyfikenhet, förväntan och glädje får dig också att producera endorfiner och hormoner som kan leda till att du mår bra men det är först när du tar dig tid att uppleva och njuta av det du känner som du verkligen får energi.

Energimängden i din kropp avgör hur bra du mår och energin byggs upp av att du har kul, trivs med dig själv och ditt liv. Rör du på dig, andas, återhämtar dig, vistas i solsken, dricker tillräckligt med rent vatten och äter nyttigt får du i dig den näring och de vitaminer, mineraler och salter du behöver. Det finns inga genvägar till att bygga upp energin men håller du dig till det som fungerar kan du bli piggare och starkare för varje dag som går.

Dina förväntningar och drömmar kan också ge dig kraft när du visualiserar och sätter dig in i hur det skulle kännas och vara när du lyckas. Och när du specificerar exakt hur du vill ha det är det också enklare att börja skapa det du drömmer om.

Andningen och syresättningen av blodet ligger till grund för att uppnå en hög energinivå. Med hjälp av andningsövningar kan du träna upp dig men det viktigaste för dig är att hitta och använda dig av en djup och avslappnad andning där du fyller dina lungor vid varje inandning och gärna håller andan någon sekund innan du andas ut långsamt. Denna andning som påminner om hur simmare andas leder till att blodet syresätts optimalt. Andas du djupt och avslappnat får även dina inre organ den massage de behöver för att ditt blod och din lymfa skall kunna cirkulera och stärka ditt immunförsvar. En effektiv andning förbättrar också den hormonella regleringen och din emotionella status.

Först när du verkligen vet vad du brinner för och vad som får tiden att stanna när du håller på med det, kan du se till att medvetet göra det ofta. Vad uppskattar du mest att göra och känna?

För att kunna ha en hög energinivå behövs också positiv stimulans. Om du använder dig av meditation, god och nyttig mat, tränar yoga eller andra träningsformer, vistas i naturen, är tillsammans med djur, vänner eller lyssnar på musik som gör dig pigg och glad spelar ingen roll utan det viktiga är att du hittar och gör mycket av det som verkligen får dig att njuta och känna livsglädje.

28


29


2.5

L

L

aga svagaste länken

Över tiden är du inte starkare än din svagaste länk. Det är därför viktigt att laga den svagaste länken istället för att kompensera för den. Korta stunder är det möjligt att överbrygga svagheter och dölja problem men i längden är det alltid sanningen som vinner och det är inget hemskt eller konstigt med det utan det är bara så det är och ju snabbare du inser det och agerar utifrån denna sanning desto snabbare kan du börja må bättre.

Dessa råd räcker för de flesta men har du svårt att motivera dig att göra det som är bäst för dig, har du upplevt emotionella trauman alternativt fått i dig en mikrob som din kropp inte vet hur den skall göra sig av med kan du behöva hjälp av en terapeut, läkare eller annan sakkunnig för att övervinna det som håller dig tillbaka. Kroppen och psyket skall kunna hantera utmaningar och har du problem behöver du lösa dem genom att bli bättre. Om du behöver lära dig mer, förbättra din interna miljö eller stärka din motivation till att vilja ta fram det bästa inom dig, spelar ingen roll utan det är bara att sätta igång. Var dock uppmärksam på dig själv och dina egna fel och brister så att du alltid undviker att göra om misstag och istället lär av egna och andras och går stärkt ur varje situation både fysiskt och mentalt.

I vår vardag har vi haft förmånen att under flera år kunnat arbeta och prova oss fram till vad det är som är viktigast och fungerar bäst och vi har då sett att kosten är enormt viktig. Den lägger grunden till en sund inre miljö. Självklart kan du ibland frångå principerna men i längden finns det inga genvägar till en väl fungerande kroppskemi. Dieselbilar går inte på bensin och människokroppen är gjord för syre, rent vatten, grönsaker och bär även om vi kan klara av och tåla att äta annan föda då och då.

I enstaka fall kan du behöva ta någon medicin eller kur som bryter ner dig för att ta död på det som skadar dig och då är det viktigt att du efteråt reparerar skadan för att kunna höja din energinivå igen.

En annan viktig grundförutsättning för att hjälpa kroppen att koppla rätt och bygga upp sig är att använda framför allt skor som möjliggör korrekt signaltrafik nerifrån och upp. Även kläder, glasögon och annan utrustning kan påverka kroppens signaltrafik negativt om de är tillverkade av ämnen som stör kroppen. Fram till för något år sedan var det bara skor som var ett problem men idag används allt mer kemikalier vid tillverkning av kläder och annat. Är du osäker är det därför bäst att testa hur du reagerar på det du vill använda.

Vilka förbättringar i din interna och externa miljö tror du ger dig mest positiv effekt?

Att undvika miljöer med dålig luft, för mycket elektromagnetisk strålning samt se till att röra på dig varje dag är höjer din energinivå. Helst skall du bli riktigt andfådd och gärna lite svettig en gång om dagen för att hålla igång din cirkulation och undvika att slagga igen.

30


31


2.6

S

S

jälvtest

Livet har sin naturliga gång och följer minsta motståndets lag. Därför kan det ibland vara svårt att veta vad som är rätt och fel. Utsätts du för något reagerar din kropp direkt och då kan det vara svårt att veta vad som är orsak och verkan. I studier har det också visat sig att så fort något observeras eller mäts så påverkas resultatet. Dessutom finns den berömda placeboeffekten som säger att det vi tror på blir vår verklighet. Det är därför viktigt att alltid se till att informera sig tillräckligt mycket. Tron kan försätta berg men över tiden räcker det inte alltid att tro utan du behöver ofta veta för att kunna bli riktigt framgångsrik.

I det här läget skall du kunna hålla emot. Ta sedan fram det du vill testa och håll det mot magen och låt din kompis lägga på samma tryck igen. Är du stark tål du det du testat och är du svag i muskeln bör du undvika det du testat eftersom det stör din kropp för mycket. Om du vill testa ett par skor måste de självklart testas stående för att kroppen skall kunna avgöra om skon är bra eller inte men har du många att testa kan du börja testa liggande eftersom många skor innehåller starka kemikalier som gör att redan materialet i sig stör dig så mycket att de bör undvikas. Läs mer om detta i kapitel 5.3.

Hur skall du då kunna veta vad som är sant för dig? Och framför allt vilka sanningar är det som består och vad skall du bygga upp din tro och livsuppfattning på?

Det finns många fallgropar och felkällor med att läsa av hur en muskel fungerar men det är också ett enkelt redskap där du alltid kan läsa av din egen verklighet. Blir du försvagad av något kan du alltid hitta något likvärdigt som inte påverkar dig negativt.

Det vi märker när vi arbetar med våra kunder är att våra kroppar är mycket lika och även om ålder, kön, livsstil, genetik, blodgrupp och uppväxt skiljer, så finns det saker som fungerar för alla (läs mer om t ex maten i kapitel 4) och det finns det som alla bör undvika. Bäst är att alltid hålla sig till det som alla mår bra av men för att utöka utbudet kan det vara bra att kunna testa vad du kan hantera och tåla vilket vi under många år har provat oss fram till.

En av anledningarna som skulle kunna förklara att du blir försvagad i muskeln och inte kan hålla kvar benet i positionen är att kroppen inte kan kontrahera muskeln när den utsätts för ingående signaler, ämnen och magnetiska fält som stör kroppens energifält. Alla människor har ett magnetfält runt sig som påminner om jordens även om dina nord och sydpoler är mindre och vill du vara stark, skall du undvika det som rubbar dina naturliga energibanor.

Den enklaste och bästa testen som vi hittat hittills, för att kunna säkerställa att du använder bra produkter, köper rätt mobiltelefon, får en bra massageolja och äter mat som din kropp kan hantera, är en muskeltest, där du själv tillsammans med någon annan kan se hur du reagerar på yttre stimuli.

Lycka till med att hitta och använda det du mår bra av!

Med hjälp av muskeltester kan du se om ditt nervsystem fungerar och du kan även utmana dig för att se hur du reagerar på olika stimuli. För att säkerställa kvaliteten på testen skall du lägga ifrån dig mobiltelefon, glasögon, nycklar, pengar, halsband och det du vill testa, ca 2m bort så att din kropp är ”ren” och inte behöver kompensera för något. Stå sedan upp eller ligg ner på en bänk eller ett stort bord. För sedan ditt ena ben rakt fram och vrid din fot och ben inåt, se bild. Låt nu din kompis lägga på ett lätt tryck på ditt ben (ca 5kg) och se om du kan hålla emot.

32


33


3

I

I

mmunförsvar

3

KAPITEL

I vårt arbete möter vi kunder som lagrar emotionell stress i kroppen och vissa använder samma område eller organ jämt vilket kan leda till bestående problem i till exempel magen, fotleden eller i något specifikt organ som sköldkörteln. För att kunna bli fri från detta eller undvika problem i framtiden behöver denna ovana identifieras och lösas upp. Det finns inget positivt med att lagra negativa känslor i kroppen utan det är bättre att leva i flöde och låta alla känslor komma och gå.

Vissa föds med ett starkt immunförsvar medan andra behöver bygga upp det under livets gång. Det påstås att mer än 70 % av immunförsvaret sitter i magen vilket gör kosten viktig men det är inte bara det fysiska immunförsvaret som är viktigt utan även ditt mentala immunförsvar, som gör att du kan hantera alla med- och motgångar i livet utan att förlora kraft. Dina fysiska förutsättningar avgör hur bra din kropp kan kommunicera och undvika eller eliminera det som förstör eller leder till missförstånd och felkopplingar i din kropp medan ditt mentala immunförsvar hjälper dig att ha rätt inställning och hantera varje situation på bästa möjliga sätt oavsett vad som händer och även här är det viktigt att du lär dig att kommunicera för att kunna undvika eller eliminera det som förstör eller leder till missförstånd och annat obehag.

Din fysiska och mentala veklighet sitter ihop och när du är tillräckligt ren och har lärt dig hur du skall leva för att tillfredsställa dina behov och ge dig den stimulans du önskar slipper du oftast de sug, begär, tankar och känslor som tidigare kunde hålla dig tillbaka och du kan istället fokusera på att bygga upp en närande miljö i och runt dig. Tanken är att du skall vara så stark att du alltid kan hantera vardagens fysiska och mentala stress, elektromagnetisk strålning, luftföroreningar, kemikalier och frustration.

För att bygga upp ett mentalt immunförsvar behöver du lära dig att förknippa obehag med obehag och nöje med nöje – för att kunna sortera rätt och välja mer av det som är bra och mindre av det som är dåligt. Detta kan låta banalt men jag har i mitt arbete stött på alldeles för många som förskönat obehag och problem till att vara lärdomar och eftersom de varit ambitiösa och framåtsträvande personer har de sedan attraherat mer och mer problem i tron att de lär sig mer på detta. Sanningen är att alla lär sig mer i kärleksfulla, kreativa och närande miljöer även om vissa verkar behöva ”ner i botten” för att vakna till.

Lever du efter FOR HUMAN HEALTH – tänket kommer ditt immunförsvar att stärkas vilket bidrar till ett friskt, energifyllt och innehållsrikt liv som kan bli längre än du trodde var möjligt.

Det viktigaste att lära dig när det gäller dina tankar och känslor är att du inte är dina tankar eller känslor utan de finns där för att vägleda dig. Får du en konstig eller dum tanke behöver du inte genomföra den utan du kan istället bara notera att den finns där utan att lägga någon kraft i det. Du skall också lära dig att undvika att ta in och manifestera obehagliga upplevelser i kroppen. Tillhör du dem som får ont i knäet när du hör eller ser någon som har ett skadat knä har du mer att lära.

34


35


M

3.1

M

agkänsla

Livet och vår jord ger oss allt och lite till av det vi behöver men i vår strävan att få det bättre har vi tagit fram och börjat använda produkter och tjänster som ibland förvirrar oss på energi- och cellnivå vilket har lett till att magkänslan inte alltid skickar rätt signaler hos alla.

Det är självklart bättre att göra fler bra saker och färre dåliga men det är inte förrän du går hela vägen som du kan få uppleva full effekt av en sund vinnande livsstil. Kroppen är lite som ett kassaskåp. Det är inte förrän du slår in sista siffran eller vrider det sista lilla jacket som dörren går upp och allt kan börja fungera på riktigt i kropp, själ och ande.

Beroende på vem du är och vad du vill göra med ditt liv behöver du lära dig att anpassa dig och se till att ge dig de förutsättningar just du behöver för att lyckas. En elitidrottare behöver till exempel vara noggrannare med att bygga upp sin energinivå och näringsstatus än en kontorsarbetare som ibland spelar lite fotboll med sina barn.

Kroppen är fantastisk och timingen, känslan, innehållet och energin avgör hur du mår. Vill du optimera din njutning är det bara att prova dig fram och se, känna och uppleva hur bra du kan få det.

Men vill du ge dig bästa möjliga förutsättningar för att hålla dig frisk, förbättra din golf eller annan idrottsprestation och vara så pigg och vital som det bara går kan du ta till dig FOR HUMAN HEALTH- tänket och lära dig vad som passar och fungerar bäst för dig.

När du lever för att stötta din matsmältning och kommunikation i kroppen förbättrar du ständigt dina förmågor att känna vad som är rätt och fel för dig vilket i sin tur leder till att du får lättare att prioritera rätt och fokusera på det som ger mest positiv effekt i varje situation.

Eftersom vi genomfört enormt många tester under åren har vi sett vad som fungerar och vill du kunna prestera på topp eller övervinna en sjukdom är det viktigt att du gör helt rätt eftersom det är viktigt för dig att se till att du får marginalerna på din sida.

Tror du att det finns något som hindrar din lycka och ditt välmående och hur skall du i så fall förhålla dig till detta på ett vinnande sätt? Har du idag tillräckligt bra visioner om hur bra ditt liv kan vara?

36


37


3.2

K

K

ärlek

Målet är att du alltid skall vara närvarande i nuet, vara balanserad och ta allt för vad det är. Du skall kunna titta ut en regnig dag och tänka ”Det regnar.” utan att lägga någon värdering i det, istället för att tänka att ”Det här är en kall, blöt och tråkig dag och bilen kanske inte startar.” Regn behöver inte vara sämre än solsken. Du behöver kanske andra kläder men inget behöver vara sämre eller tråkigare än något annat.

När livet leker och allt går din väg är det lätt att fatta bra beslut och dessa förmågor skall du alltid kunna ta fram och använda oavsett vad som händer. Det lönar sig alltid att vara glad, harmonisk och se möjligheter och för att kunna bli och vara en sådan person kan du behöva träna upp dina reaktioner. Du skall reflexmässigt göra rätt och se till att du är i ett bra tillstånd så att din hjärna kan vägleda dig i ditt arbete och dina beslut lika mycket som din intuition och magkänsla.

Vet du med dig att du behöver göra bestående förändringar till det bättre i ditt liv, för att kunna få uppleva mer kärlek och lycka, kan du behöva lära dig att kittla dina sinnen och få dig mer motiverad, beslutsam och viljestark. Detta blir du när du verkligen känner och upplever vinsterna med att göra dina förändringar och vet att priset du behöver betala är mindre än det du har att vinna.

När du hittar balansen mellan att vara kreativ och logisk, engagerad och harmonisk samt avslappnad och spänd kan det berömda FLOW - tillståndet infinna sig. Detta är ditt naturliga tillstånd. Vissa upplever det korta stunder men du kan träna upp dig att leva med denna känsla dygnet om när din kropp och hjärna är i balans.

Hjärnan registrerar ständigt alla intryck och även om mycket följer sina spår behöver det inte alltid vara så. Du ser och upplever alltid det du fokuserar på och förväntar dig och genom att förändra din perception kan du få en kärleksfullare inställning till allt i och runt dig. Vill du ha ett magiskt liv skall du förvänta dig det och vara öppen för allt livet kan erbjuda.

I kroppen skall allt flöda och processerna skall avlösa varandra. Det skall inte vara några stoppljus som hindrar trafiken utan det skall vara en fri väg där allt flyter fram vilket blir möjligt när du själv tillåter det och följer FOR HUMAN HEALTH - tänket.

För att du skall kunna uppleva balans och harmoni kan du behöva lösa upp energiblockeringar och lära dig att tänka och reagera bättre än tidigare. Det är alltid du själv som bestämmer hur mycket tankekraft och energi du skall ge var sak. Vissa värderar och bedömer allt de ser och upplever vilket kan ta mycket kraft och om det inte ger något tillbaka kan det vara lönsamt att sluta med detta. Livet är som det är och vad som anses vara rätt - fel, bra – dåligt eller passande – opassande kan skilja beroende på vem som observerar och ofta finns inget rätt eller fel utan du kanske bara skapar känslan för att få stimulans. Var därför uppmärksam på dig själv så att du inte skapar drama i onödan bara för att du vill ha lite mer action i livet. Det finns i så fall roligare och bättre sätt att få det.

Vi vet ännu inte allt om något utan är på en resa där många viktiga sanningar återstår att föras fram i ljuset. Du har kanske inte de begränsningar du tror dig ha och ku kan kanske känna dig tryggare och mer älskad än du idag tror är möjligt. Vad får dig att känna dig mest älskad?

38


39


3.3

N

N

jutning

Livet går ut på att ge dig njutning i varje fall om hjärnan får bestämma. Hjärnan är en sambandscentral samtidigt som den kan ha sina egna idéer om hur du skall göra och känna, i varje fall till dess du förstått att det är bäst för dig att vara närvarande i nuet och leva i sanning utan att försköna eller förvränga något.

Vill du ha råd att betala dina räkningar eller vill du ta ansvar och skapa ett liv med guldkant där du kan åka på de semestrar du drömmer om och känna att du kan göra det du vill varje dag? Vill du ha en kropp som fungerar någorlunda eller vill du känna att din kropp är fri från begränsningar och att du alltid är så vig, stark, flexibel och uthållig som du vill vara?

Vissa forskare påstår att hjärnan inte är vuxen förrän vid 25 års ålder och andra påstår att vi fram till 20 års ålder har svårt att fatta kloka beslut eftersom vår hjärna styr oss till att skaffa sig de kickar den vill ha. Vi vet att socker-, alkohol- och drogberoenden kan utvecklas om vi inte är uppmärksamma på att stoppa våra begär men alla har inte fått lära sig hur de skall ge sig positiva kickar utan att använda preparat som stör kroppens kemiska balans.

Vill du leva och ta varje dag som den kommer eller vill du engagera dig och utforska vilka valmöjligheter som finns för att se hur roligt du kan få det och uppleva hur lycklig du känner dig när du förverkligar dina drömmar? Vill du leva efter de sanningar du uppfostrats med eller vill du vara nyfiken och förutsättningslös när du ödmjukt lär dig mer om vad livet kan erbjuda?

De bästa sätten att stimulera hjärnan är med träning, kreativitet och upplevelser. Fysisk och mental träning stimulerar hjärnan positivt och när du är kreativ och skapar musik, skriver, ritar, drömmer eller fantiserar får hjärnan också chansen att använda delar som annars är oanvända.

Den dag du är medveten om och förstår vad du verkligen vill och vad som är viktigast för dig brukar det gå snabbt och enkelt när du börjar utforska vad du skall göra och vara för att verkligen få uppleva dina mål och drömmar. Du kan då gå direkt på bästa lösningen istället för att leta i närheten eller ge upp precis innan du når fram.

I dagens samhälle är många så kallat ”pleasure – pain styrda”. Det vill säga när det är för dåligt, du väger för mycket, är sjuk på grund av rökning eller du har något annat problem, då lyckas du sluta röka, börja äta nyttigt, träna och verkligen ta tag i det du borde för att lyckas. När du sedan uppnått dit mål finns det en risk att du slutar upp med att vara lika engagerad och istället återgår till dina gamla vanor och på detta sätt kan du pendla fram och tillbaka under många år om du inte ser till att höja ditt medvetande och ta reda på vad du egentligen vill och börjar förverkliga dina drömmar.

Vad njuter du mest av att göra och känna?

Vill du se bra ut för att visa upp en vacker fasad eller vill du uppleva hur frisk och hälsosam du kan bli och vara?

Vill du sluta röka för att dina barn och arbetskamrater irriteras av det eller vill du känna hur bra din syresättning kan bli och vill du uppleva friska lungor samt hjälpa signaltrafiken i din kropp så att kroppen kan fungera optimalt undvika skador, smärta och andra besvär?

40


41


4

M

M

at

4

KAPITEL

Idag marknadsförs olika dieter flitigt. De påstås vara bra för miljön, hjärtat, hjärnan, blodet, gå ner i vikt, gå upp i vikt, bygga muskler, vara antiinflammatoriska eller kanske skapa rätt pH-värde i kroppen. Varje diet har sina fördelar där du ofta får en kortsiktig positiv effekt om du provar men det viktiga är vad som är bra och gäller i längden.

När du istället äter och använder produkter som bygger upp dig eller som sämst är neutrala för dig kommer du att märka att din energinivå byggs upp. Kroppens signalsystem blir starkare och du känner dig piggare, friskare och din intuition fungerar bättre. När signaltrafiken fungerar bättre kan du vara dig själv istället för en sämre kopia av ditt jag.

Det vi funnit i vårt arbete är att det finns en kärna med regler och riktlinjer som gäller alla även om det självklart finns individuella variationer. En person kan till exempel må bra av ett äpple medan en annan kan få en allergisk reaktion däremot tål antagligen alla en ekologisk gurka.

Den kost vi rekommenderar passar för alla oavsett ålder, kön, blodgrupp, genetik och ursprung och hur uthållig, stark och frisk du kan bli beror mestadels på dina små val i vardagen. Utmaningen ligger i att det är lika lätt att skaffa sig dåliga vanor som bra! Idag utsätts vi ständigt för nya och gamla kemikalier och det finns mängder av mikrober i form av bakterier, virus, svamp, mykotoxiner och parasiter som stör kroppen. Människor med bra gener och stor energireserv kan leva länge utan att märka några symptom på ohälsa, men de kommer förr eller senare, om kroppen inte får det den behöver föra att kunna göra sig av med det som belastar den. För att du skall kunna vara på topp och ditt immunförsvar skall kunna övervinna alla utmaningar och hålla dig frisk och energifylld behövs näring och en kropp som är tillräckligt ren för att koppla rätt. Om du inte har det som krävs för att övervinna mikroberna lagras de i kroppen och för varje mikrob sänks din energinivå och något organ, nervsystemet eller en muskel riskerar att får en försämrad funktion.

Med mat som fungerar menar vi mat som alla kan äta utan att det stör matsmältningen, något organ, nervsystemet eller kommunikationen i kroppen. Och mycket av det vi idag stoppar i oss, i tron att det är nyttigt, påverkar detta negativt. Vi började därför prova oss fram för att se vad som verkligen gällde.

Det vi funnit är att kroppen mår bäst av är rena naturliga råvaror. Dessutom såg vi att alla kända allergener innehåller något som gör att de stör kroppens kemi eller energireserver och det innebär att alla mår bäst av att undvika dessa råvaror. Detta gjorde att alla produkter som innehåller vete, mjölk, gluten, nötter, griskött, tomat, soja, majs, vitlök, citrusfrukter, svamp, ägg och mycket annat försvann från våra matkassar. Men det räckte inte att utesluta detta utan vi såg också att det var viktigt att kombinera råvarorna rätt för att de inte skulle störa kroppen.

De som är fullt friska, har bra gener och mycket energi kan stoppa i sig i stort sett vad som helst och ändå må bra men sanningen kommer alltid ikapp och därför lönar det sig att se över dina vanor och eliminera alla destruktiva beteenden och istället skapa vinnande vanor som bygger upp din kropp och ditt psyke.

Det som händer i kroppen när våra kemiska processer och nervsystemet störs av vår kost är att kroppen får använda sin energi till att reparera skadan maten gjort istället för att bygga upp sig och låta dig njuta av livet. Har du nu inte tillräckligt med energi för att göra dig av med kemikalier och mikrober som stör dig kan de lagras i kroppen och sänka energinivån för gott.

42


För att du själv skall kunna känna och veta vad som är bra för dig att konsumera behöver du en kropp i balans och ett näst intill perfekt nervsystem som skickar de rätta signalerna och läser av dem korrekt. Innan dess kan du få för dig att du är sugen på och mår bra av både det ena och andra som kan vara direkt skadligt för dig. När din kropp blir renare, ditt psyke helare och du börjar förstå vad du har att vinna på att göra det lilla extra för att ge dig bästa möjliga förutsättningar fysiskt, psykiskt och emotionellt så kommer du steg för steg att bli klarare över hur du skall leva för att kunna få ut det bästa av livet. Innan du nått den medvetandenivå där du kan lita på att din egen känsla är rätt, kan du alltid gå tillbaka till kapitel 2.6 och testa. Denna bok ger dig också råd som om de följs kommer att göra din kropp starkare och på sikt kommer du inte behöva testa utan din intuition kommer att kunna vägleda dig rätt. Vad skulle du kunna förändra för att höja din energinivå?

43


4.1

G

rundregler

G

De flesta vet idag att det spelar roll vad de äter - även om det inte påverkat dem i deras val än - men det är också viktigt när och hur du äter.

Kroppen reglerar sig ständigt och håller igång processer som immunförsvar, fortplantning, hormonreglering, pH värde, temperaturreglering och mycket mer. Eftersom vi gjort som vi gjort med våra jordar innehåller inte vår mat det den gjorde för 50 år sedan. Till detta kommer att vi idag utsätts för avsevärt mycket mer miljögifter och stress i form av till exempel förorenad luft, elektromagnetisk strålning och toxiska kemikalier.

Vill du optimera din matsmältning är det bäst att använda dig av råvaror som fungerar för dig och som passar ihop och helst skall måltiden intas i en vacker, lugn miljö - gärna tillsammans med vänner. Detta gynnar matsmältningen. Är du stressad, irriterad, trött, äter skadlig eller svårsmält föda, äter sent eller på oregelbundna tider ger du dig inte de rätta förutsättningarna.

Detta gör att de som idag lever ett normalt västerländskt liv bör äta någon form av tillskott eller ersättning för att kunna hålla sig friska. Det räcker helt enkelt inte längre med vanlig mat, även om många vill tro det. Vissa inom matindustrin har förstått detta och de berikar maten men tyvärr är det ofta billiga artificiellt framställda vitaminer och mineraler som tillsätts och dessa kan inte tas upp och användas av kroppen och de kan till och med göra mer skada än nytta och samma sak gäller tyvärr många kosttillskott och naturläkemedel.

Nobelpristagaren Pavlov bevisade inte bara att det gick att få hundar att salivera när han ringde i en klocka utan han visade också att vi börjar utsöndra de enzymer vi behöver för att bryta ner den mat vi ser på tallriken framför oss, redan innan vi börjar äta. Sätter du nu ihop din måltid felaktigt eller dricker saker till maten som stör din matsmältning, kommer du inte att kunna spjälka, ta upp och använda maten som det är tänkt. Och detta kan sätta igång gasbildning, inflammatoriska processer eller störa signaltrafiken och de kemiska processerna i din kropp.

I tillverkningsprocessen tillsätts kemikalier (konsistensgivare, dehydreringsmedel mm) som ofta är skadliga för kroppen och nyttan med grundsubstansen kan utebli och ibland kan tillskotten till och med störa något av kroppens organ eller processer. Vill du vara säker på att tillskotten du köper passar dig kan du testa dem enligt kapitel 2.6.

Din inställning till dina matvanor är också viktig. Har du en sund inställning till din kost blir din kunskap en tillgång och inte en belastning när du vet hur du skall göra för att äta rätt. Är du på en restaurang där det inte finns några ekologiska grönsaker är det ingen idé att oroa dig för det utan det bästa är bara att gilla läget och göra det bästa av situationen. Finns det inget som är bra får du ta det minst dåliga och vara nöjd med det. Din kropp kommer att kunna hantera det du äter och lösa det efter bästa förmåga, om du däremot oroar dig för att något är fel kan det göra mer skada än maten själv.

Idag är utbudet i våra affärer enormt men förutom ekologiska grönsaker och bär är det inte mycket som är helt bra för människan. På vissa håll har det uppmärksammats hur skadliga vissa kemikalier och E-nummer är och de börjar tas bort. Genom att bli en medveten konsument kan du bidra till bättre utbud eftersom efterfrågan styr utbudet.

Tanken är att din kunskap om mat skall hjälpa dig att undvika det som ger felsignaler och stör de kemiska processerna och istället kunna välja att äta det som bygger upp din signaltrafik, dina näringsdepåer och energireserver i kroppen. Ibland är det lika viktigt att undvika att göra fel som att se till att göra rätt för att få maximal effekt i kroppen. Men framför allt är det viktigt att sätta allt i sina rätta proportioner.

Alla människor mår bäst av naturliga och rena råvaror och det finns inga genvägar till hälsa. Du behöver vitaminer, mineraler, salter, kolhydrater, fetter och proteiner för att uppnå hälsa och det första du skall tänka på är att skapa en positiv miljö i din kropp. Vill du höja din energinivå eller förbättra dina näringsdepåer rekommenderar vi FRIWAYs produkter, där varje ingrediens testats var för sig och tillsammans för att få maximal effekt utan att störa något organ eller någon process. Vill du äta andra produkter rekommenderar vi att du testar dem först (kapitel 2.6).

44


45


4.2

M

M

atsmältningen

Vad det är i vetet som gör det så dåligt vet vi inte än men det är känt att skadeinsekter inte är lika intresserade av vete som andra spannmål, att vete går bra att tapetsera med och att djur blir sjuka om de får veteprodukter. Vi vet också att nervsystemet och kommunikationen i kroppen störs av vete och därför är det svårare att hålla sig frisk och prestera på topp så länge som man äter vete vilket gör att det bör undvikas helt.

Vill du må bra skall du lära dig att äta för att leva istället för att leva för att äta. Matindustrin har lärt sig vad som säljer och ämnen som socker, salt, mjölkprodukter, konsistensgivare, smakförstärkare och vete tillsätts i kosten för att utlösa dina belöningssystem och få dig att vilja äta mer av varorna. Och även om du inte mår dåligt direkt när du äter denna mat, använder du kroppens reserver för att återställa pH-balans, blodtryck, vätskebalans, blodsocker och andra värden som rubbas när du äter fel, vilket kan leda till att sjukdomssymptom dyker upp tidigare i livet än de behöver göra.

Mjölk och mjölkprodukter är också något som bör uteslutas ur kosten om man vill må riktigt bra. I Sverige har mjölk marknadsförts skickligt med ”Mjölk ger starka ben” vilket förbjöds i maj 2010 eftersom det inte finns några vetenskapliga bevis för att detta skulle vara sant. Komjölk är bra för kalvar när de är små liksom bröstmjölk är bra för barn i början av livet. Varje arts bröstmjölk innehåller exakt de proteiner och näringsämnen ungarna mår bäst av för att bygga upp tarmflora och immunförsvar. Kor som har fyra magar och äter gräs har inte samma behov som människan - därför är det bättre för oss att dricka rent vatten när vi inte längre behöver bröstmjölken.

Det som är bäst att basera ditt näringsintag på är obesprutade grönsaker och bär. Dessa råvaror är naturliga och innehåller förutom livsviktiga fetter, kolhydrater och proteiner mängder av nyttigheter som fibrer, vitaminer och mineraler. De stör inte heller några av kroppens processer och de kan i stort sett alltid kombineras med övrig mat utan att det uppstår problem. Det viktigaste att undvika i kosten är vete i alla dess former. Vete, dinkel, cous cous, bulgur mm är alla vete och de stör många av kroppens processer. Alla sädesslag är försurade men vete gör mycket mer skada än bara försurar kroppen.

Ett annat så kallat ”vitt gift” som skall undvikas är raffinerat socker. Socker är försurande och förutom att det stör kroppens pH-balans skapar det också oreda i många av kroppens kemiska processer.

46


Vi har också sett att griskött i alla former bör undvikas. Grisar bökar i jorden och äter det mesta vilket gör att deras kött innehåller mängder av mikrober som vi som människor har svårt att processa. Om vi till exempel får i oss en parasit från grisköttet är det inte säkert att vår matsmältning kan ta död på den och får den fäste i vår kropp kan den ställa till mängder av problem som till exempel oförklarliga autonoma sjukdomar, värk, trötthet och annan ohälsa.

Vill du äta fisk, fågel eller kött är det bäst att äta till exempel broccoli, avokado, bovete, quinoa eller andra grönsaker till detta, för att förenkla matsmältningen och tillgodogöra dig av det du ätit. Kom dock ihåg att alla animaliska proteiner, främst rött kött, belastar dina njurar och stör kroppens pH-balans. Vill du äta kött är det vilt och lamm som är bäst. De finns idag kostrådgivare som påstår att frukt inte är hälsosamt. Och när man ser hur nervsystemet reagerar på frukt är det inte alltid helt positivt även om solmogna obesprutade frukter innehåller nyttiga vitaminer, mineraler och fibrer. Många frukter innehåller också höga halter av sockerarten fruktos som är försurande och påverkar kroppens pH-balans negativt. Det är därför inte självklart att frukt är bra men som med allt annat handlar det om balans och att sätta det i sitt rätta perspektiv. Frukt som mellanmål är självklart nyttigare än kakor, vitt bröd och mycket annat men det finns bättre alternativ som bär och grönsaker om du vill ge dig det allra bästa.

Efter att ha uteslutit vete, mjölk, socker och griskött ur kosten, är den kanske viktigaste och största skillnaden mellan hur många äter idag och hur det egentligen är bäst att äta, att kolhydrater och animaliska proteiner aldrig skall blandas. Vår mat består av kolhydrater, proteiner och fett och vi bildar olika enzymer för att bryta ner detta till användbara produkter. Och vissa av dessa enzymer kan inte bildas samtidigt. Dessutom behöver olika mat olika mycket syra i magsäcken för att brytas ner. Genom att separera animaliska proteiner från kolhydrater får du mycket lättare att processa och använda dig av det du äter. Vill du äta kolhydrater som pasta eller ris, kan du äta det tillsammans med grönsaker. Pastan skall självklart vara helt fri från vete (t ex rispasta eller quinoapasta) och riset skall helst vara fullkornsris som innehåller viktiga enzymer och näringsämnen vilka hjälper kroppen att parera blodsocker och andra värden som förändras när du äter riset.

47


Vill du äta frukt är det bäst att äta ekologiska frukter på fastande mage. Det förekommer en hel del bekämpningsmedel i frukt och även små doser kan vara skadliga för din kropp. Testen i 2.6 kan hjälpa dig att välja både tidpunkt och frukt. Det är alltid bäst att undvika frukt till och efter måltiden eftersom den stör matsmältningen och kan bidra till gasbildning och försämra upptaget på det du äter.

Rätt sorts protein i lagom mängd är nyttigt. Enligt vissa är det bäst att bara äta animaliska proteiner och fett så kallad LCHF-diet. Denna diet mättar och kan initialt ge viktminskning vilket för många är viktigt men det är inge diet du kan leva och hålla dig frisk på länge, utan det är bättre att hålla dig till de rekommendationer som SNR (Svenska Näringsrekommendationer) och många andra länders motsvarighet förespråkar. Stora studier har visat att ungefär 15 % av kosten skall komma från protein och vi har sett att de bästa källorna är vegetabiliska för att undvika onödig försurning av kroppen. Tränar du extremt hårt är det antagligen bra att höja proteinintaget men var uppmärksam eftersom det påverkar dina njurar och din livskraft. Idrottare som äter kost med mycket fett och protein och lite kolhydrater (LCHF) har många gånger förbättrat sina resultat men det kan bero mer på att de uteslutit vete och spannmål ur kosten än något annat.

Idag debatteras även salter, fett och protein vilket vi skulle vilja klargöra. Rent och naturligt salt är nyttigt. Det finns de som påstår att salt är onyttigt och att det ger högt blodtryck vilket är sant när det gäller kemiskt framställd natriumklorid (NaCl) som har klumpförebyggande medel i sig som kalium- eller natrium-ferrocyanid. Men naturliga salter som innehåller spårämnen av naturliga mineraler är livsviktiga och nyttiga för oss i rätt mängd. Se därför till att använda naturliga bergs- eller havssalter som är rena och fria från kemiska tillsatser när du kryddar och lagar mat. Salter hjälper till att reglera pH-värdet i kroppen och är livsviktiga för kemiska processer och för att elektriska impulser skall kunna gå fram.

Det som kan påverka oss lika mycket som det vi äter är vårt psyke, hur mycket vi tränar och om vi har tillräckligt med vatten i kroppen. Så fort du har för lite vatten i kroppen försämras nervsystemets reaktion. De som idrottar känner ofta detta direkt och ser till att dricka vatten men andra som inte använder kroppen kan gå omkring flera dagar och veckor med för lite vatten i kroppen och då fungerar inte kroppen och matsmältningen som det är tänkt.

Hälsosamt fett är nyttigt. Det finns gott om fetter som skadar människan t ex margariner, transfetter och de flesta animaliska fetterna men fetter som linfröolja, olivolja och andra vegetabiliska oljor som är rinnande i rumstemperatur är oftast bra för att tillgodose dina behov av nyttiga fetter. Dessa är livsviktiga, de mättar, innehåller energi, bygger upp nervsystemet, cellerna, dina inre organ, hormoner och gör dig frisk och inte fet. För att kunna veta vilka fetter som passar dig kan du använda dig av testen i kapitel 2.6.

Många kan också gå omkring med en omedveten födoämnesintolerans. Vill du testa dig se till att du väljer en metod med hög tillförlitlighet, vissa ger inte högre än 40 % säkerhet. Det kanske enklaste och bästa sättet för dig att testa vad du mår bra av är att följa instruktionerna i kapitel 2.6.

48


49


M

4.3

M

at för nervsystemet, hjärnan & inre organ

Röd

När man tittar på hur nervsystemet fungerar blir verkligheten svart eller vit. Antingen går signalen fram eller också gör den det inte. Vårt psyke är inte lika exakt men det finns alltid en sanning som vinner i längden. Om du nu vill leva helt perfekt och göra allt för att stötta kroppens kommunikation och nervsystem kan du behöva göra stora förändringar i ditt liv och även om forskningen idag visar att det många gånger är enklare att göra stora förändringar snabbt behöver vissa tid att vänja sig vid nya tankebanor och beteenden.

Vill inte förändra dig utan vill fortsätta att äta och leva som idag.

R

Det viktigaste är att börja göra något i rätt riktning. Hela kroppen är en helhet som ständigt kommunicerar och nervsystemet har en viktig del i detta. Det är därför viktigt att det du äter inte stör din nervtrafik. Din intuition och känsla sitter också till stor del i ditt nervsystem där din hjärnas förmåga att tolka och sortera dina intryck är en viktig framgångsnyckel. När du blivit tillräckligt ren och fått ordning på kopplingarna i din kropp kan du lära dig att känna när och vad du skall äta, istället för att bara stoppa i dig det som serveras eller marknadsförts bäst.

öd - Du som unnar sig lite av varje och vet med dig att du inte vill eller orkar förändra din kost Allt du äter spelar roll. Ju mindre godis, chips, alkohol och andra onyttigheter du äter desto bättre kan du må, även om du inte vill tro eller erkänna det. Att du blir sugen på saker beror oftast på att du har brister eller att du förknippar känslor med mat och försöker återskapa dessa med hjälp av det du äter. Vill du bli av med suget, kan du förbättra dina kostvanor och lära dig att skapa de känslor du vill ha med hjälp av träning, musik, meditation eller något annat du uppskattar och som är positivt för dig.

Är du sugen på onyttigheter kan du, istället för att ge dig det du är sugen på, se till att ha tillräckligt med vatten, salt och protein i kroppen. Då brukar suget försvinna och har du tillräckligt med kolhydrater, vitaminer, mineraler och nyttigt fett brukar en behaglig känsla av njutning kunna infinna sig i hela kroppen.

Om du nu inte vill förändra din kost, kan du ändå förbättra dina förutsättningar att må bra genom att lägga till kosttillskott. Fettsyror, multivitaminer eller andra vitaminer och mineraler kan vara bra, men vilka just du behöver och kan tillgodogöra dig, kan vara svårt att veta. Vi rekommenderar i första hand FRIWAYs produkter BASIC och GLOW, (BASIC för att höja ditt pH värde och GLOW för att du kanske äter för lite grönsaker och bär). FLOW, FOCUS, WELL och GROW kan också vara bra för att fylla på dina depåer som du kanske tärt på. Vill du äta andra tillskott, testa att de inte stör dig för att undvika att lägga kraft och pengar på något som inte fungerar för dig.

Vad är då bäst att äta?

Av princip gillar jag inte ”bra och dåligt-listor” eftersom de kan uppfattas kravfyllda och oron över att någon gång göra fel kan göra mer skada än att någon gång missa kostrekommendationerna. Men eftersom många av våra kunder har efterfrågat exempel tar vi upp några grunder här för dem som själva inte vill testa enligt kapitel 2.6. Det finns individuella variationer men när din kropp börjar hitta sig själv och fungera som det är tänkt brukar det vi tar upp här fungera. Välj själv nivån på din information enligt färgerna här till höger:

50


Grön

Gul Visst hälsointresse och vill lära mig lite mer för att kunna må ännu bättre

Vill äta extremt bra

G

G

Det du kanske inte visste är, att forskare har upptäckt att redan när du ser maten framför dig, börjar du producera de enzymer som behövs i matsmältningsprocessen och viss mat bryts ner bäst i basisk miljö medan annan behöver syra för att kunna spjälkas. Blandar du din kost hur som helst kan det därför uppstå problem. Detta kan leda till gasbildning, inflammatoriska processer eller andra obehag med matsmältningen och övriga kroppen. För att undvika detta kan du följa de grundregler som gäller för matsmältningen, när du komponerar din måltid, läs mer i kapitel 4.1 och 4.2.

För att kunna må ännu bättre, är det nu dags att bli medveten om vad som stärker dig mest och vad som är viktigast för dig att undvika, för att förenkla kommunikationen i din kropp och slippa tära på dina depåer och istället bygga upp dig. När vi studerar kroppen och nervsystemet ser vi direkt om någon del blir ansträngd och efter många år har vi nu testat fram den kost som vi anser hjälpt både elitidrottare att prestera på topp och allvarligt sjuka att bli friska.

ul - Du som tänker på vad du äter men ibland får i dig en festmåltid eller något onyttigt.

rön - Du som vill äta perfekt för att kunna prestera maximalt, bli frisk från en sjukdom eller må så bra som möjligt i alla situationer.

Du vet antagligen redan vad som är onyttigt och skadligt. Och du vet också att det är bäst att äta naturliga, fullvärdiga produkter som är ekologiskt odlade och processade så lite som möjligt. Dessutom vet du att det är bra att dricka rent vatten och att drycker som läsk, alkohol, kaffe och många tesorter stör kroppens kemi.

När du undviker vete, mjölkprodukter, socker och onaturliga kemikalier, äter frukt på fastande mage, dricker tillräckligt med rent vatten och undviker att kombinera animaliska proteiner med kolhydrater som ris och pasta har du kommit långt.

Kosten vi rekommenderar är bra för dina celler, din pH-balans, din kommunikation, dina organ och ditt nervsystem. I vissa näringsämnen som vi tycker du bör undvika, finns det ämnen som är svåra för kroppen att hantera, även om de kan innehålla många bra näringsämnen, därför står de på ”att undvika” listan. Nyttan av råvaran väger helt enkelt inte upp den skada den gör.

Om du vill vara säker på att få i dig de vitaminer, mineraler och andra ämnen du behöver kan det vara bra att komplettera med kosttillskott. Se dock till att du äter ett preparat som passar just dig annars riskerar du att få problem på sikt. Om du inte har tillgång till en terapeut, läkare eller annan sakkunnig person som kan testa dig kan vi rekommendera FRIWAYs produkter, som är framtagna för att passa alla.

51


Var sparsam med:

Undvik: • Vete, som har högt GI, skapar inflammatoriska processer i tarmen, hindrar upptag av annan föda och är försurande och stör kroppens blodsockernivå vilket skapar obalanser. Alla former av vete är skadliga det vill säga även fullkornsvete, dinkel, couscous och bulgur bör undvikas helt om du vill må riktigt bra. Vete kan ersättas med quinoa eller bovete.

• Frukt, det innehåller mycket socker som kan störa både blodsocker och pH-värde. Frukt är dock bättre än många andra mellanmål. • Animaliska proteiner, de tar kraft att bryta ner till de beståndsdelar du kan använda och du behöver producera mycket syra för att göra detta möjligt. Försurning i kroppen skapar obalans och är kanske en av de största orsakerna till dagens ohälsa. Fisk är dock avsevärt mycket bättre än kött och fågel.

• Mjölkprodukter som mjölk, fil, yoghurt, ost, smör mm är också försurande och bidrar till irriterade tarmar varför du skall undvika dessa helt. Getost, chèvre och lite ekologisk parmesanost är vad en normal tarm då och då kan klara av.

• Nötter, de innehåller i och för sig nyttiga fetter men även andra ämnen och det är många som är överkänsliga mot nötter, långt innan de får några symptom av det. De nötter som brukar göra minst skada är ekologiska pistage, macademia, valnötter samt skållade mandlar.

• Raffinerat socker, det förstör ditt pH-värde och skapar oreda i kroppens kemi. • Kött, främst griskött, fågel och ägg, bör också undvikas eftersom de är kraftigt försurande för din kropp. Ägg innehåller dessutom ämnen som kycklingar behöver för att bygga upp sitt immunförsvar, men dessa stör människans immunförsvar. Om du känner att du bara måste äta kött se till att det är vilt eller ekologiskt för att undvika mediciner, hormoner och andra kemikalier som djuren kan ha fått i sig och ät grönsaker, bovete eller quinoa till köttet.

• Potatis och spannmålsprodukter bör också undvikas eftersom de stör din syra-bas-balans. Om du vill äta potatis kan du riva eller skiva den och spola av den rikligt i kallt, rent vatten, innan du tillreder den men sötpotatis och andra rotfrukter är bättre alternativ. Av spannmålen är det havre som är bäst. • Tomat, paprika, äpple och andra stenfrukter de kan påverka dig negativt utan att du har direkta symptom, varför du bör undvika dem.

• Sojaprodukter bör också undvikas helt eftersom de ofta är genmanipulerade och alltid försurande.

• Vitlök, kanel och andra kryddor bör också undvikas. De är kraftfulla och rubbar ofta kroppens kemiska balans även om de vid enstaka tillfällen kan vara bra för vissa, t ex vitlök i förkylningstider.

• Svamp och majs skall också undvikas helt eftersom de ofta innehåller svampgifter (mykotoxiner) och är försurande.

• De flesta sorterna av bönor och linser är svårsmälta och bildar gaser i magen, vilket stör din matsmältning. Vita stora bönor samt ärtor är oftast bättre än andra.

• Alla nötter bör också undvikas, de nyttiga fetterna kan du istället få i dig via frön som linfrön och pumpakärnefrön. • Kokosfett och rapsolja påstås vara rena mirakelmedicinen av vissa, vilket vi inte håller med om, undvik dem därför helt. Det finns mängder av andra bra fetter som ekologisk olivolja, solrosolja och linfröolja. • Banan och apelsin är liksom andra citrusfrukter försurande och svåra att bryta ner. Ät avokado, gurka eller drick till exempel bärjuice istället. • Du bör också undvika mat uppvärmd i mikrovågsugn liksom all skräpmat, godis, alkohol, cigaretter och andra droger.

52


Att äta: • Det du mår bästa av att äta är solmogna ekologiska grönsaker och bär eftersom de är fria från gifter och rika på vitaminer och mineraler.

Vissa som vill maximera intaget av enzymer, fibrer och vitaminer väljer att äta raw food - mat som inte är tillagad, vilket är nyttigt men det passar inte alla utan vissa har lättare att smälta tillagad mat. I våra recept har vi valt att variera tillagningsmetoderna.

• Grönsaker som gurka, sallad, avokado, alfalfagroddar, zucchini, purjolök, socker ärtor, spenat, brysselkål och broccoli är fantastisk föda. Gröna grönsaker innehåller klorofyll och mängder av vitaminer och mineraler som är viktiga för ditt blod och dina celler.

När du lagar mat är det viktigt att använda fräscha råvaror, rent vatten och kokkärl som inte frigör skadliga ämnen vilket gör maten både godare och nyttigare.

• Rotfrukter som morötter, palsternacka, rotselleri, kålrot, betor, sötpotatis och svartrot är också hälsosamma och innehåller värdefulla fibrer.

Förutom att vara noga med kosten är det viktigt att se över miljön runt dig och eliminera onödiga miljögifter från luft, hudvårdsprodukter och kemikalier samt minimera strålning från mobiltelefoner, datorer och andra elkällor. Din kropp kommunicerar med olika frekvenser och ju naturligare miljöer du vistas i desto enklare får din kropp att skicka fram de rätta signalerna.

• Ärtor, bovete, amarant, quinoa och råris mättar bra och innehåller mycket fibrer och proteiner.

För att nå den absoluta hälsotoppen behöver du antagligen komplettera med någon form av tillskott. Vi rekommenderar FRIWAY’s livstillskott®. Vill du äta andra, använd testen i kapitel 2.6 för att undvika att investera i produkter som på sikt kan förstöra för dig.

• Smakförstärkare som vissa örter, gullök, rödlök, ingefära är bra liksom salt om det är fritt från klumpförebyggande medel och andra onaturliga kemikalier.

BASIC - höjer kroppens pH-värde. FOCUS - innehåller viktiga fetter för hormonbalans och immunför- svar. FLOW - innehåller vitaminer och mineraler som förbättrar krop- pens funktioner (detox). GLOW - bygger upp ditt blod och ökar energin i din kropp. WELL - ger dig livsviktiga salter och mineraler. GROW - innehåller 55,5% proteiner som bygger upp kroppen och styrkan i dina muskler samt används till all kommunika- tion i kroppen.

• Bär är nyttiga och innehåller mycket c-vitamin, fibrer och andra näringsrika ämnen som är bra för immunförsvaret utan att de innehåller för mycket socker. • Frön som pumpakärnefrön och linfrön är hälsosamma och innehåller bra fetter och är rika på proteiner. • Joniserat vatten är också en hälsokälla liksom allt rent vatten som har ett pH-värde över 7,0.

53


4.4

R

une Kalf-Hansen

R Utifrån råvarulistan som Rune fick utarbetade han en veckas recept, sju frukostar, sju luncher och sju middagar. Samtliga rätter tillagas av säsongsanpassade ekologiska råvaror och varje ingrediens passar ihop och verkar för att öka din energinivå och förbättra kommunikationen i din kropp. Oavsett om du är elitidrottare, har problem med ohälsa eller bara vill må bättre passar dessa recept din kropp. Det kan självklart finnas någon individuell variation men vill du prova och även testa kvaliteten på råvarorna du använder kan du använda dig av testen i kapitel 2.6.

När vi började arbeta med att ta fram bästa möjliga kost såg vi hur råvarulistan begränsades allt eftersom vi lärde oss mer om kroppens kommunikation. Vi insåg att mycket av det de flesta människor idag ser som normalt att äta stör kroppens kommunikation och signaltrafik. När vi sedan upptäckte att råvaror som var bra var och en för sig inte passade ihop, insåg vi att vi behövde hjälp av en skicklig kock för att kunna göra goda och enkla recept. Vi behövde helt enkelt hitta någon som hade förmågan att tänka nytt, var nyfiken, kunde ta instruktioner och också var insatt och förstod värdet av att arbeta med ekologisk mat. Det första namnet vi fick, när vi började fråga runt, var Rune Kalf-Hansen och när vi träffade honom kände vi att vi hittat rätt. Rune Kalf-Hansen arbetar sedan många år målmedvetet för att få fler att förstå värdet av att använda sig av närodlade, säsongsanpassade och ekologiska råvaror. Han har gett ut flera kokböcker och håller löpande utbildningar och föreläsningar i ämnet. Vi kunde helt enkelt inte hitta någon bättre. När mat tillreds av närodlade ekologiska råvaror är det inte bara bra för miljön utan näringsvärdet i råvarorna förbättras och de smakar också bättre. Rune är även en stor förespråkare av att äta säsongsanpassat, därför har vi gett olika alternativ på råvaror i våra recept. På detta sätt går det alltid att hitta passande råvaror i affärerna. Recepten som Rune tagit fram är lättlagade och goda och förhoppningsvis ökar de ditt intresse för att äta mer vegetarisk mat vilket inte bara är bra för din kropp utan även för vårt klimat. Varje portion innehåller ca 2000 kalorier och beroende på ditt energibehov kan du justera portionerna. En av Runes styrkor är att fokusera på att lyfta fram de unika smakerna i varje råvara istället för att blanda för många smaker. Detta uppskattar även kroppens matsmältningssystem.

54


R

55


4.5

R

ecept, dag för dag

R 1

DAG

FRUKOST Amarantgröt med groddar, honung och blåbär, för 4 personer. 6 dl amarant 1,5 l vatten 4 dl blåbär 2 msk honung 4 dl groddar Salt

1 1,5 l vatten, amarant och lite salt kokas 15-20 minuter. Låt därefter stå i 5-10 minuter. 2 Blåbär mixas med honung och 1 dl vatten till en puré. 3 Gröten serveras med blåbärspurén och groddar.

Finns inte blåbär kan ni använda andra bär eller på våren rabarber. Istället för amarant kan ni koka bovetegröt.

56


R

57


R

LUNCH Quinoasallad med avokado och selleri, för 4 personer. 3 dl quinoa 6 dl vatten 4 avokado, 600g 2 rödlök, 100g 1 salladshuvud 8 msk salvia 2 msk sesamkärnor 1 lime ½ dl olivolja ½ rotselleri, 200g 2 msk hackad persilja Salt

1 Koka quinoan med dubbelt så mycket vatten och 1 tsk salt i cirka 12 minuter. Rör runt och låt svalna. 2 Hacka löken och skär avokadon i bitar. 3 Bryt salladen i bitar och blanda den med lök, quinoa, avokado, sesamkärnor, salvia, limesaft, olivolja, salt och peppar. 4 Tvätta sellerin och skär den i små tärningar på cirka ½ cm i diameter. Lägg den i en kastrull, täck med vatten. Tillsätt lite salt. Koka någon minut. Blanda i persiljan, lite olja, salt och peppar. 5 Servera selleribuljongen till salladen. Istället för selleri kan man använda andra rotfrukter som morot, palsternacka eller sötpotatis. Salvia kan ersättas med annan örtkrydda.Till rätten serveras ris som först kokas och sedan steks och smaksätts med persiljeolja.

58


R

59


R

MIDDAG Grillad fänkål med broccoli, oliver och rosmarin, för 4 personer. 4 fänkål, 1 kg 2 dl gröna linser 6 dl vatten ½ tsk malen kardemumma 1 broccoli, 200g 1 msk hackad chilifrukt 2 dl oliver 2 msk hackad rosmarin 1½ dl olivolja Salt

1 Koka vatten, linser, kardemumma och 1 tsk salt cirka 15-20 minuter. Linserna skall inte kokas för länge. Slå bort eventuellt vatten. Smaka av med salt, peppar och lite olja. 2 Ansa fänkålen och strimla den sedan i 1 cm tjocka skivor. Stek dem i en stekpanna cirka 5 minuter på varje sida eller tillred dem i 200 grader i ugn cirka 20 minuter. Smaka av med salt och peppar. 3 Mixa broccolin med oljan, salt och peppar. 4 Fördela linserna på 4 tallrikar. Häll därefter på broccolioljan och stapla fänkålen i bitar på varandra. På toppen oliver, chili, rosmarin och salt. Fänkålen kan ersättas med kål eller någon rotfrukt. Istället för broccoli kan man använda rödbeta, blomkål eller spenat. Rosmarin kan bytas ut mot annan örtkrydda.

Till rätten serveras kokt ris, ärtor, kikärtor, bovete eller quinoa smaksatt med persiljeolja.

60


R

61


R

2

DAG

FRUKOST Kokta morötter med rödbetspasta, för 4 personer. 800g morötter 400g rispasta 2 rödbetor, 200g 4 msk finskuren gräslök 1 lime 2 dl olivolja Salt

1 Tvätta rödbetorna och skär bort fula bitar och mixa den med oljan. Smaka av med salt och peppar. 2 Koka rispastan i saltat vatten cirka 8-10 minuter. Slå bort vattnet och blanda pastan med rödbetsoljan. 3 Tvätta och ansa morötterna. Skär dem sedan i tunna strimlor på längden. 4 Koka morötterna i saltat vatten cirka 2-4 minuter. Slå bort vattnet och smaka av med salt och limesaft och servera dem tillsammans till pastan toppat med gräslök. Istället för gräslök kan rödlök användas.

62


R

63


R

LUNCH Grillad zucchini med palsternacka och persilja, för 4 personer. 2 zucchini, 1 kg 2 lökar, 200g 2 palsternackor, 300g 1 dl sesamolja 4 msk finriven pepparrot 1 liter persilja 4 msk brynta solroskärnor och pumpakärnor Salt

1 Tvätta palsternackorna och skär bort fula bitar. Skär dem sedan i mindre bitar. Koka i saltat vatten i cirka 10 minuter. De skall vara mjuka utan att vara överkokta. Slå bort vattnet och hacka dem sedan fint. 2 Hacka löken och blanda med den finhackade palsternackan, smaka av med salt och sesamolja. 3 Skär zucchinin i tjocka skivor på längden. Grilla eller stek dem cirka 5 minuter på varje sida i lite olja. Smaka av med salt. 4 Lägg ihop zucchinin två och två med palsternacksröran mellan. På toppen pepparrot. 5 Servera med persilja blandad med salt, lite olja, solroskärnor och pumpakärnor. Istället för zucchini kan gurka eller rättika användas. Palsternacka kan ersättas med annan rotfrukt.

Serveras med kokt ris, ärtor, kikärtor, bovete eller quinoa smaksatt med persiljaolja.

64


R

65


R

MIDDAG Ugnsbakad aubergin med vitkål och timjan, för 4 personer. 4 auberginer, 1 kg 2 sötpotatisar, 200g 2 dl hackade kokta kikärter 2 msk hackad torkad tranbär ½ vitkålshuvud, 400g 1 lime 1 dl olivolja 4 msk hackad färsk timjan Salt

1 Auberginen oljas in. Tillreds sedan cirka 45 minuter i 200 grader varm ugn. Delas och smaksätts med salt, peppar och lite olja. 2 Sötpotatisarna tvättas och fula bitar tas bort. Skär dem i mindre bitar och lägg dem i kokande saltvatten cirka 5-8 minuter. Slå bort vattnet och hacka sötpotatisarna. 3 Blanda sötpotatisen med kikärterna, kryddpeppar, tranbär, salt och peppar. 4 Vitkålen skärs i så tunna strimlor som möjligt. Smaksätts med salt, olja och limesaft. 5 Kålen serveras på auberginerna, sen morotsröran, på toppen timjan. Aubergin kan ersättas med zucchini eller sötpotatis. Istället för timjan kan man ta en annan krydda.

Serveras med kokt ris, ärter, kikärtor, bovete eller quinoa smaksatt med persiljeolja.

66


R

67


R 3

DAG

FRUKOST Avokado och broccolisoppa, för 4 personer

2 st broccolihuvuden, ca 1kg 2 avokados 5 dl vatten Salt

1 Skär upp broccolin i bitar, ta gärna med stjälken. Lägg den i en gryta med lock och koka upp med ca 0,5l vatten. Sänk värmen så att locket ligger still och vänta till broccolin mjuknat i ca 10 min. 2 Häll över broccolin och eventuellt vatten som finns kvar i en mixer, lägg i avokadon och vattnet och mixa. 3 Smaka av soppan med salt.

4 Vill du ha lite mer smak kan du krydda med hackad rödlök eller någon ört som basilika.

68


R

69


R

LUNCH Ugnsstekt blomkål med ingefära och gurksallad, för 4 personer. 1 blomkålshuvud, 1 kg 200 g gurka 20 g ingefära i små bitar Saft från 1 lime 4 msk honung 1 broccoli, 200g 8 msk olivolja 2 msk hackad mynta Salt

1 Ansa blomkålen, skär den i 4 bitar och smaksätt med salt och lite olja. 2 Tillred blomkålen i ugn på 200 grader cirka 30-45 minuter. 3 Skär gurkan i tunna skivor, smaksätt med ingefära, limesaft, honung, salt och peppar. 4 Dela broccoliblomman och stjälken i jämna bitar. Lägg bitarna i kokande saltvatten cirka 4 minuter. Ta bort vattnet och hacka sedan broccolin fint. Blanda ned olja, mynta och salt. 5 Servera blomkålen med gurksallad och broccolikrämen. Istället för blomkål kan vitkål, rödkål eller andra kålsorter användas och broccoli kan ersättas med avokado. Gurkan kan ersättas med rättika, lök eller rotfrukter i skivor. Serveras med kokt ris, ärter, kikärtor, bovete eller quinoa smaksatt med persiljeolja.

70


R

71


R

MIDDAG Kokta rödbetor med grillad sallad, för 4 personer. 8 rödbetor, 800g 1 dl hackad mejram 1 dl rårörda lingon 2 gula lökar i tunna strimlor, 200 g 2 salladskåls huvud, ca 600 g 1 dl olivolja Salt

1 Rödbetorna tvättas, ansas och delas i jämna klyftor och läggs i kokande saltvatten cirka 8-10 minuter. Vattnet slås bort och rödbetorna serveras med löken, lingonen, mejram, olja och salt. 2 Salladen delas, smaksätts med salt och olja. Grillas eller steks någon minut på varje sida och serveras till rödbetorna. Salladskål kan ersättas med annan sallad. Istället för rödbetor kan andra rotfrukter användas.

Serveras med kokt ris, ärter, kikärtor, bovete eller quinoa smaksatt med persiljeolja.

72


R

73


R

4

DAG

FRUKOST Gurkmackor med morötter och kikärtor, för 4 personer. 2 gurkor, 800 g 4 morötter, 400 g 6 dl kokta kikärtor 25 enbär 8 dl spenat 2 dl persilja 1 dl olivolja 2 msk limesaft 1 msk honung 4 msk bovete flingor Salt

1 Enbären kokas cirka 5 minuter och hackas sedan fint. 2 Vispa ihop limesaft, honung, ½ dl olja och salt. 3 Rosta bovete flingorna i en stekpanna utan fett. 4 Skär morötterna i bitar lika stora som kikärtorna. Lägg dem i kokande saltvatten cirka 2 minuter så att de har tuggmotståndet kvar. 5 Hacka kikärtorna och morötterna och blanda i enbär, salt och olja. 6 Skär gurkorna i skivor på längden, ca 1 cm tjocka. 7 Fördela spenat, persilja och dressingen på gurkskivorna och lägg sedan på morotsblandningen och bovete flingorna på toppen. Istället för gurka kan rättika användas men skär dem inte lika tjocka som gurkskivorna. Spenat kan ersättas med sallad eller finstrimlad kål.

74


R

75


R

LUNCH Kokt purjolök med oliver och ruccola, för 4 personer. 6 purjolökar, 800 g 200 g oliver, 40 stycken 1 l ruccola 2 auberginer, 600 g 4 msk hackad timjan 1 dl olivolja 2-3 msk limesaft Salt

1 Olja in auberginerna och tillred dem i ugn på 200 grader cirka 45 minuter. Dela dem och skrapa ur köttet med en sked. Hacka det och blanda med timjan, olja och salt. 2 Ta bort kärnorna på oliverna och hacka dem i små bitar. 3 Skär bort fula blad på purjolöken och dela dem sedan i 10 cm långa bitar. Tvätta dem ordentligt och lägg dem i kokande saltat vatten i cirka 5 minuter så att tuggmotståndet finns kvar. Slå bort vattnet. 4 Lägg upp purjolöken blandad med ruccola, oliverna, olja, limesaft och salt och servera auberginblandningen till. Purjolöken kan ersättas med andra löksorter. Istället för aubergin kan avokado eller kokta hackade kikärtor användas.

Serveras med kokt ris, ärter, kikärtor, bovete eller quinoa smaksatt med persiljeolja.

76


R

77


R

MIDDAG Svarta bönor med persiljerot och avokado, för 4 personer. 1 liter kokta svarta bönor 2 rödlökar, 200 g 5 persiljerötter, 600 g 2 msk finhackad färsk ingefära, 30 g 2 avokado, 300 g 2 dl olivolja 1 lime 1 liter sallad 1 dl korianderblad Salt

1 Skär löken i fina strimlor och blanda den med bönorna, olja och salt. 2 Tvätta persiljerötterna, skär bort fula bitar och skär sedan i tärningar på cirka 1 cm. Stek dem gyllenbruna i lite olja. Smak av med ingefära och salt. 3 Mixa avocadoköttet med olja, salt och peppar till en sås. 4 Blanda en sallad med koriander, limesaft och salt. 5 Server bönorna med de stekta palsternackorna, avocadosåsen och salladen. Istället för persiljerötter kan andra rotfrukter användas. Koriander kan ersättas med annan krydda.

Till serveras kokt ris, ärter, kikärtor, bovete eller quinoa smaksatt med persiljeolja.

78


R

79


R

5

DAG

FRUKOST Sallad med kokt broccoli, basilikaolja och pumpakärnor, för 4 personer. 800 g broccoli 12 msk olivolja 8 msk basilika 8 msk svarta vinbär 4 msk pumpakärnor Salt

1 Basilikan mixas med olja, smaksätts med salt. 2 Broccolin delas i bitar med både blomma och stjälk, så de kan kokas lika länge. Lägg broccolin i kokande saltvatten cirka 5 minuter och häll därefter bort vattnet. 3 Basilikaoljan blandas med broccolin. Servera med svarta vinbär och pumpakärnor. Istället för broccoli kan blomkål, brysselkål, vitkål eller andra kålsorter användas. Svarta vinbär kan ersättas med andra bär.

80


R

81


R

LUNCH Stekt rotselleri med persilja, rödkål och morotsjuice, för 4 personer. 2 rotselleri, 1,2 kg ½ rödkålshuvud, 300 g 3 dl dill 2 msk torkade blåbär 1,2 kg morot 1 bit färsk ingefära, 30 g 4 msk limesaft 1 dl olivolja Salt

1 Sellerin tvättas och fula bitar skärs bort. Skär den sedan i bitar som pommes frites och stek i olivolja i stekpanna eller i 200 grader varm ugn tills de är genomstekta. 2 Tvätta morötterna och skär bort fula delar. Pressa dem sedan i en juicemaskin med ingefäran. Smaka av med limesaften. 3 Skär rödkålen i så fina strimlor som möjligt. Hacka dillen och blanda ihop med sellerin och blåbären och smaka av med salt, peppar och olja. Servera med morotsjuicen till. Istället för selleri kan andra rotfrukter användas.

Serveras med kokt ris, ärter, kikärter, bovete eller quinoa smaksatt med persiljeolja.

82


R

83


R

MIDDAG Ugnsbakad savojkål med lingon och 3 sorters betor, för 4 personer. 1 savojkål, 1 kg 16 msk rårörda lingon 1 dl olivolja 1 kålrot, 300 g 11/2 gul lök, 150 g 1 tsk curry 2 avokado, 300 g 1 rödbeta, 100 g 1 gulbeta, 100 g Salt

1 Ta bort fula blad på savojkålen och fördela den i 4 bitar på ett ugnsfast fat. Lägg på lingonen och deras saft samt olja och salt. Tillred dem i 180 grader varm ugn cirka 45 minuter, beroende på storlek på savojkåls bitarna. Känn efter med en kniv så att de blir genombakta. 2 Hacka löken. Tvätta kålroten och skär bort fula bitar. Skär den sedan i små tärningar och stek med löken i lite olja tills de är mjuka. Tillsätt curry och salt och stek ytterligare någon minut. Låt svalna. 3 Hacka avokadon och blanda med kålrotsblandningen. Smaka av med salt. 4 Tvätta och ansa betorna. Skär dem sedan i tändsticksstora bitar. 5 Servera savojkålen med kålrotsblandningen och betorna. Istället för savojkål kan annan kålsort användas.

Servera med kokt ris, ärter, kikärtor, bovete eller quinoa smaksatt med persiljeolja.

84


R

85


R

6

DAG

FRUKOST Stekt brysselkål med gröna ärtor, tranbär och dill, för 4 personer. 800 g brysselkål 2 dl råris 1 liter vatten 4 dl gröna ärtor 4 avokado i bitar, 600 g 4 msk hackad torkad tranbär 4 msk dill 4 msk olivolja Salt

1 Koka riset i vatten och lite salt cirka 30 minuter. 2 Koka upp ärtorna i kokande saltvatten, slå bort vattnet och hacka dem. 3 Rensa bort fula blad på brysselkålen och dela dem i mindre bitar om de är stora. Stek i lite olja i en stekpanna med salt till de får färg och blir genomstekta, cirka 10 minuter. 4 Blanda brysselkål med avokadobitar, ris, hackade ärtor, tranbären, dill, olja och salt.

Istället för gröna ärtor kan bönor eller riven gurka användas. Och om det inte är säsong för brysselkål så ta en rotfrukt istället.

86


R

87


R

LUNCH Risotto med sparris, rosmarin och pepparrot, för 4 personer. 3 gula lökar, 300 g 6 dl råris 2 l vatten 4 grön sparris, 600 g 3 msk kapris 3 msk hackad rosmarin 1 liter spenat 4 msk finriven pepparrot, 40 g hel 1 dl olivolja Salt

1 Roten knäcks bort på sparrisen som sedan skärs i tunnare bitar på längden. 2 Löken hackas och steks i lite olja tills den är blank. Ris tillsätts samt salt, peppar och vatten. Koka försiktigt cirka 30 minuter. Känn på riset när det är klart. De sista minuterna tillsätts sparrisen så den får ånga/koka mjuka. 3 Kapris, rosmarin, spenat, olja och salt blandas med riset. Måltiden serveras med pepparrot. Sparrisen kan bytas ut mot svartrötter.

Istället för spenat kan annan sallad användas och rosmarin kan ersättas med annan ört.

88


R

89


R

MIDDAG Stekt pumpa med betasallad, för 4 personer. 1 kg pumpa 2 betor, 400 g 3 msk honung 8 msk limesaft 1 liter mangoldblad i strimlor 2 msk finskuren gräslök 2 dl koriander 1 dl olivolja 2 dl kokt hel bovete Salt

1 Honung, limesaft, gräslök, salt och peppar blandas. Betorna tvättas och fula bitar skärs bort. Skär dem i så tunna skivor som möjligt och blanda med limemarinaden. 2 Koriander mixas med olja och blandas med bovete, salt och peppar. 3 Pumpan skäras i skivor och steks eller grillas cirka 5 minuter på varje sida eller tillreds i 200 grader varm ugn cirka 30 minuter. Smaksätts med salt och peppar. 4 Pumpan serveras med betorna, som blandas med mangoldstrimlorna, och koriandersåsen. Pumpa kan ersättas med zucchini, aubergin eller rotfrukter. Istället för koriander kan annan krydda användas och mangold kan ersättas med sallad.

Servera med kokt ris, ärtor, kikärtor, bovete eller quinoa smaksatt med persiljeolja.

90


R

91


R

7

DAG

FRUKOST Bovete och kikärtsplättar med röda vinbär och honung, för 4 personer. 2 dl torkade kikärtor 4 dl boveteflingor 2 dl röda vinbär ½ liter mangoldstjälkar i strimlor 3 msk honung 2 msk gräslök skuren i mindre bitar 2 msk olivolja Salt

1 Blötlägg kikärtorna i kallt vatten dagen innan de skall kokas. 2 Slå bort vattnet på kikärtorna och koka dem i nytt vatten cirka 30 minuter. 3 Koka upp 7 dl vatten, lägg i bovete flingorna och koka upp. Tillsätt salt, rör runt och låt det sedan dra färdigt. Blanda ihop boveten med de mixade kikärtorna till en smet. 4 Stek plättarna i lite olja så att de får färg på båda sidorna. 5 Servera plättarna staplade på varandra med mangold, röda vinbär och gräslök mellan. På toppen ringlas honung. Röda vinbär kan ersättas med hallin, lingon eller andra bär Gräslök kan ersättas med annan lök

92


R

93


R

LUNCH Soppa på rödbeta med nejlikor och brysselkålssallad, för 4 personer. 5 rödbetor, 500 g 2 gula lökar, 200 g 10 hela nejlikor 1 liter vatten 600 g brysselkål 4 dl hallon 4 salladsblad 4 msk krasseblad 1 dl olivolja Salt

1 Hacka löken och stek den blank i lite olja i en kastrull. 2 Tvätta rödbetorna och skär bort fula bitar. Skär dem sedan i mindre jämna bitar. Tillsätt i kastrullen tillsammans med nejlikorna, salt och peppar. Häll på vatten och 3 Rensa bort fula blad på brysselkålen, skär dem i bitar om de är stora och koka dem sedan i saltat vatten i cirka 5 minuter. Slå bort vattnet och fördela brysselkålen på salladsbladen. Toppa med hallon och krasse på brysselkålen och smaka av med olja, salt och peppar. 4 Smaka av soppan med olja och salt och servera med brysselkålssalladen. Brysselkål kan bytas ut mot broccoli, blomkål, finstrimlad vitkål eller rödkål. Istället för hallon kan andra bär eller rabarber användas.

Servera med kokt ris, ärter, kikärtor, bovete eller quinoa smaksatt med persiljeolja.

94


R

95


R

MIDDAG Svartrot med curry och havtorn i smörpapperspaket, för 4 personer. 1,2 kg svartrötter 4 gula lökar 1 1/2 msk curry 2 msk honung 2 dl olivolja 2 dl havtorn 4 msk hackad timjan 4 bitar smörgåspapper 2 dl boveteflingor 4 dl vatten 1 liter sallad i strimlor Salt

1 Löken hackas och steks blank i 1 ½ msk olja. Curry, honung och salt tillsätts och steks någon minut. 2 Svartrötter tvättas noggrant med en stålsvamp, fula bitar skäras bort. Skala bara om det inte går att göra rent dem ordentligt. Fördela dem på de fyra smörpappersbitarna. Fördela sedan lökblandningen på svartrötterna, sen havtorn och timjan. Stäng paketen och tillredd dem i 200 grader varm ugn cirka 45 minuter. 3 Koka upp vatten och bovete flingorna med lite salt. Rör runt och låt det sedan vila i 5 minuter. Vänd i sallad och stek sedan gyllenbruna plättar i lite olja. Servera till svartrotspaketen. Svartrötter kan ersättas med sparris eller annan rotfrukt. Istället för havtorn kan andra bär användas och timjan kan ersättas med annan krydda.

96


R

Bild 4571 finns inte?

97


4.5

S

åser

S

Till maten kan det ibland vara roligt att ha något färgglatt och såsigt. Här kommer några förslag. Persiljeolja 1 liter persilja 2 dl olivolja 1/2 tsk salt

Mixa ordentligt. Häll upp på flaska och förvara i kylskåpet. Såser – olivolja salt och rå grönsak mixas till färgglad sås Grön – Broccoli Gul – Havtorn eller hjortron Röd – Rödbeta

98


S

99


4.6

T

illtugg

T

Ibland kan hunger eller sötsug komma smygande och då är det bra att ha ett nyttigt alternativ tillhands för annars finns risken att du faller för frestelsen och stoppar i dig något som inte passar. Dessa bovetebollar är hållbara och kan förvaras i både kyl och frys för ännu längre hållbarhet. Söta bovetebollar 12 stycken 3 dl boveteflingor 2 dl vatten 1 dl svarta vinbär 4 msk honung 1 dl hackade torkade blåbär

1 Koka upp 1 dl bovete flingor i 2 dl vatten. Tillsätt lite salt, rör runt och låt smeten svalna. 2 Blanda därefter i 2 dl bovete flingor, honung och svarta vinbär. Ställ kallt en stund. 3 Forma smeten till bollar som sedan rullas i hackade torkade blåbär.

Det går även bra att variera med andra bär, var dock uppmärksam så att du inte tar frukt som inte passar tillsammans med bovetet.

100


T

101


T 5

KAPITEL

5

T

räning

När du är barn är allt träning eftersom din kropp förändras och du hela tiden hittar nya situationer och rörelser men när du blir äldre gör du ofta mindre och mindre och då riskerar du att muskler, nervsystem och blodkärl tillbakabildas, vilket på sikt är skadligt.

Människokroppen är gjord för att vara i rörelse. När du tränar aktivt förbättras din syreupptagningsförmåga, cirkulation och matsmältning. Du stärker dina inre organ, bygger upp nervsystemet, muskulaturen och aktiverar och stimulerar hjärnan. Detta leder i sin tur till att ditt immunförsvar blir bättre, din insulinresistens minskar och din hormonella reglering förbättras och framför allt får du energi.

Oavsett om du är uthållig, spänstig, stark, vig, musikalisk, har bra koordination eller bollkänsla har du säkert något du tycker är roligare att träna än annat och det är viktigt att du väljer en träningsform som du älskar att hålla på med, för att det verkligen skall bli av.

Lymfkärlssystemet stimuleras också när du är i rörelse. Med hjälp av detta system kan din kropp rena sig och göra sig av med slaggprodukter, du kan ta upp och transportera fett som absorberats i tunntarmen och proteiner som läckt ut från kapillärerna kan transporteras tillbaka till blodet vilket är viktigt för att kunna undvika vätskeansamlingar i kroppen.

När du tränar är det extra viktigt att dricka tillräckligt med rent vatten. Har du för lite vatten i kroppen fungerar inte din vätskereglering, ditt nervsystem och din kropp som det är tänkt och du kan skada dig eller inte få ut det du tänkt dig av träningen.

Med andra ord kan man säga att träning är livsviktigt för alla dem som vill optimera sin livsupplevelse och ge sig själv bästa möjliga förutsättningar att njuta av livet.

De som verkligen vill sitt bästa, ser till att träna något varje dag!

102


103


5.1

S

S

tyrka

Nyckeln till framgång är att ta eget ansvar och de som väljer att leva i okunskap, som offer eller skyller ifrån sig har inte förstått vad de har att vinna på att vara starka.

Människan är nyfiken och tycker om nyheter men har du redan hittat vad som är bäst för dig mår du oftast bäst av att utveckla detta genom att bara göra små variationer istället för att börja med något nytt. Detta gäller relationer, kost, tillskott, träning och alla andra områden i livet.

Om du inte fötts stark eller fått lära dig fördelarna med att vara stark under din uppväxt kan du träna upp dessa färdigheter senare i livet och ju snabbare du gör det desto bättre.

Prova gärna nyheter men lär dig att vara uppmärksam och lyhörd på effekterna. Nytt är inte alltid bättre utan beprövade sanningar och metoder kan fungera nog så bra. Ser du alltid till att ge dig den positiva stimulans du mår bra av blir det också lättare för dig att undvika snedsteg.

Styrka handlar inte bara om att vara fysiskt stark utan även om mental styrka och om att kunna möta och hantera de situationer du ställs inför på bästa möjliga sätt. Tränar du upp dig fysiskt, psykiskt och emotionellt ger du dig de rätta förutsättningarna för att kunna bli och vara stark i alla situationer. När du har tillräckligt med kunskap, är kreativ och alltid har flera positiva valmöjligheter att hantera varje situation på kommer du alltid att klara dig.

För att lyckas bli starkare, klokare, lyckligare och känna dig mer älskad kan du behöva förstå och känna vad du själv har att vinna på att bli det. Det räcker inte med att grannen blir glad för att du kan hjälpa till med tunga lyft utan du själv måste känna en inre glöd och lycka när du lyckas bli starkare. Din njutning och ditt välmående är det som får dig att vilja få mer av det du drömmer om och när du upplever det utvecklas motivationen och glädjen för att lyckas.

Det finns alltid flera positiva sätt att tänka, känna och göra när du möter utmaningar och är du tillräckligt stark har du möjlighet att välja att göra något som är bra och undvika det som är dåligt för dig. Det är oftast bara de som inte lärt sig eller undvikit att sätta sig in i vilka möjligheter som finns som blir ofria och reagerar instinktivt eller gör som de gjort tidigare även om de sett att det inte fungerar.

Vad skulle kunna få dig att brinna för att bli starkare och bättre inom alla områden?

När man börjar träna upplever de flesta oftast stora framsteg men sedan kan det gå långsammare och då är det viktigt att vara mentalt stark och uppmärksam på sig själv för att kunna skapa den rätta viljan och motivationen att fortsätta. Gör du rätt kommer resultaten och ser du till att vara stark mentalt minskar du risken att sluta eller byta riktning precis innan du når ditt mål.

104


105


5.2

U

U

thållighet

Uthållighet handlar inte bara om fysisk uthållighet utan kanske ännu mer om ditt psyke som kan få dig att fortsätta till dess du lyckas. Det är bara du själv som kan bestämma om du skall tillhöra dem som ger upp när du får en negativ diagnos eller om du skall göra allt du kan för att övervinna dina hinder och eventuella sanningar som begränsar dig.

Alla behöver ge sig de förutsättningar som krävs för att kunna prestera på den nivå de önskar. Kroppen är fantastisk och när du ger dina celler och inre organ bättre förhållanden kommer det att påverka dig positivt både fysiskt och mentalt. Din uthållighet kan förbättras hela livet, bara du ser till att utmana dig genom att hålla på länge, öka belastningen, träna intervall eller hela tiden se till att din träning är varierande och progressiv.

Som vi ser det finns det inga kroniska sjukdomar utan vi ser det som att all ohälsa beror på obalanser, okunskap, brist på resurser och oftast ett överskott på mikrober, toxiska ämnen eller någon skada som gjort att kroppens inre organ, cirkulation eller nervtrafik fungerar sämre än det är tänkt. Genom att hjälpa kroppen att få tillbaka information, näringsämnen, cirkulation, kommunikation och rörlighet har vi sett att de mest oförklarliga tillfrisknanden kan ske.

För att kunna finna och uppleva den lycka och harmoni som vi alla mår bäst av kan du behöva mer kunskap och förändra din livsstil och då är det viktigt att du lär dig att förstå och känna vad som är bäst för dig och framför allt måste du se till att du alltid vill ditt eget bästa. I mitt arbete har jag sett att många har en trygghetszon, självbild eller tro om sig själva som kan begränsa dem. Intellektuellt kan vi alla förstå att det är bra att få det bättre men hela du och alla celler i kroppen skall också förstå vad de har att vinna på att bli friskare, starkare, lyckligare och mer älskade och verka för att få känna fördelarna av detta.

Det är också vanligt att två personer med samma sjukdomssymtom kan ha helt olika anledningar till sitt tillstånd och i ena fallet kan det finnas en grundorsak till problemet medan den andra kan ha sju. Om kroppen skall inrikta sig på att lösa ett problem i taget kommer det kanske ta sju gånger så lång tid för den andra personen att bli frisk och då gäller det att vara uthållig och fortsätta till dess du lyckas.

Det är meningen att du skall ta tillvara allt gott i livet och njuta av de möjligheter du får och alltid undvika att vara självdestruktiv. Du själv kan aldrig vinna något på att begränsa dig eller fatta dumma beslut. Däremot kan det gagna både dig och mänskligheten när du står upp för dig själv och alltid gör ditt bästa för att få det ännu bättre.

Vi lever alltid med en tidsaspekt och ibland är det för sent att lösa vissa problem vilket är tråkigt att uppleva. Med denna bok hoppas vi kunna motivera fler att börja tidigare att ta hand om sin hälsa. Alla kan göra sitt bästa för att undvika för tidigt åldrande och onödiga besvär, bara de förstår och känner att det är värt det. Tanken är att du skall tåla och kunna hantera allt du möter och för att ditt psyke och ditt immunförsvar skall kunna lyckas med detta går det inte att leva hur som helst.

Vad kan du göra för att lösa upp och ta bort eventuella psykiska och fysiska begränsningar och hur skall du stretcha din uthållighet för att få det ännu bättre?

106


107


5.3

B

B

alans

Vissa skor kunde göra så att det blev felsignaler i hela kroppen och många gånger låg dessa kvar även efter skorna tagits av eftersom kroppen lagrat den felaktiga informationen. Detta gjorde att vi fick testa igenom hela skoförrådet för de idrottare och vanliga kunder som hade problem, allt för att säkerställa att hjärnan och kroppen skulle kunna få rätt signaler och kunna slippa skador och andra obehag.

För att kunna få ut det bästa av din kropp skall du vara i balans och ha en bra hållning. Huvudet skall sitta i en rak linje ovanför axlar och höft, din näsa och navel skall sitta lodrätt mitt på kroppen och dina ben skall vara lika långa. Skelettdelarna är oftast lika långa men ändå går många omkring med olika långa ben som gör att de snedbelastar sin rygg vilket på sikt ger olika problem. Vill du kontrollera din benlängd kan du lägga dig plant på ett någorlunda hårt underlag, slappna av och låta någon ta tag i dina fötter och trycka dem uppåt. Upplever du detta svårt kan du kalibrera två likadana vågar och ställa en fot på varje och titta på en punkt rakt fram samtidigt som du står rakt upp och ner. Väger du lika mycket på varje våg brukar dina ben vara lika långa.

Fötterna skall förmedla information om underlaget till hjärnan så att du sedan kan parera allt som händer. Fotens muskulatur är oerhört viktig och när du går barfota i gräset kan du känna hur alla muskler får arbeta och samma känsla skall du försöka hitta i de skor du använder! Det vi funnit är att skorna skall vara gjorda av naturliga material utan starka kemikalier och de får inte heller vara för uppbyggda eftersom detta kan förvränga nervimpulserna så att din kropp börjar kompensera felaktigt. Detta innebär att tunna sandaler och höga klackar ofta är bättre för kroppen än de så kallade fotriktiga skorna som är för mjuka och uppbyggda för att ge komfort vilket kan hindra kroppen från att ta in och processa information från underlaget korrekt. Du kan själv testa vilka skor som passar dig med hjälp av testen i kapitel. 2.6 och om de inte fungerar kan det räcka med att ta bort innersulan eller kanske byta ut skosnören.

Vad benlängdens skillnad beror på kan variera. I sällsynta fall kan det vara på grund av en skada eller operation som gjort att längden verkligen skiljer men oftast beror det på att vävnad i kroppen ger felaktig information till hjärnan som då inte styrs korrekt vilket gör kroppen sned och vind. Detta kan bero på något du ätit, ett fysiskt eller emotionellt trauma eller på grund av att du har något i din omgivning som du inte tål t ex mobiltelefon, dator eller kanske någon hudvårdsprodukt. Om nu dina ben inte är lika långa bör du få hjälp att hitta vad det är som gör att det blir snett så att du kan undvika detta i framtiden och därefter se till att justera dina ben så att de blir lika långa. En av de enklaste metoderna vi funnit för att få ordning på detta är med hjälp av kinesiologi. Det finns också terapeuter som naprapater, kiropraktorer, massageterapeuter och läkare som hjälper till med detta. Var dock uppmärksam på att du hittar grundorsaken till problemet och löser detta så att du inte ständigt behöver korrigera din benlängd. Att lägga i extra sulor eller bygga upp ena skon kan ta bort symtomet och göra det bättre för stunden men det löser inte grunden till problemet vilket kan eller snarare kommer att leda till andra problem längre fram.

När du rensat i skohyllorna och eliminerat onödiga felsignaler från dina fötter kommer du att kunna bygga upp fotens och benens muskulatur korrekt. Först då ger du dig rätt förutsättningar för att bygga upp din rörlighet och balans i hela kroppen där framför allt ryggraden har en viktig funktion för att få ordning på din hälsa. Kotpelaren och skelettet är kroppens stomme, musklerna ger oss vår rörlighet och våra organ är motorn som håller igång maskineriet och ingen del kan fungera utan de andra utan det är ett ständigt samarbete där vi har allt att vinna på att det går så friktionsfritt som möjligt.

För att kunna vara i balans måste hjärnan få rätt signaler. I vår vardag, när vi arbetat med elitidrottare, har vi märkt att vissa ständigt skadat sig och haft återkommande smärtor. Till en början kunde vi inte lokalisera problemet men efter ett tag har vi upptäckt, at det ofta är skor som stör.

Vad kan du göra för att förbättra balansen i din kropp?

108


109


5.4

E

nergi

E

För att kunna få ett bra energiflöde i kroppen behövs syre, vatten och näring men detta räcker inte utan din kropp behöver också få ordning på de subtila energibanor som de i öst upptäckt och arbetat med långt före oss i väst. Idag har de dock blivit accepterade även här eftersom man nu, med så kallade västerländska metoder, kan mäta upp de akupunkturpunkter som följer meridianerna eller energibanorna i kroppen.

Du stärker också upp och din så kallade aura med en sund livsstil vilket gör att du får lättare att koppla rätt och vara dig själv i miljöer som annars kan stressa din kropp. Har du dessutom en sund inställning till orättvisor, problem och bekymmer och kan hantera de motgångar du möter på ett vinnande sätt, kan du alltid undvika onödiga energiförluster. Det finns idag mängder av terapiformer som arbetar med kroppens subtila energifält och vissa forskare påstår att de är verkningslösa men vi har sett att de kan vara mycket kraftfulla och det är därför viktigt att se till att testa de eventuella preparat och produkter du rekommenderas med testen i kapitel 2.6 för att kunna undvika det som stör och istället se till att du får det som är bäst för dig.

Kroppen läser ständigt av och samlar information från omgivningen och för att din kropp alltid skall kunna förstå, ha tillgång till och använda rätt ingående signaler kan du behöva stärka upp dina förmågor att ta vara på energin i och runt dig för att alltid kunna koppla rätt.

Dina fysikaliska, psykiska och emotionella förutsättningar ligger till grund för att skapa bra energiflöden i kroppen. När du andas djupt och avslappnat, har tillräckligt med vatten i kroppen, äter nyttigt och rör på dig stärks den elektriska aktiviteten i kroppen som i sin tur har balanserande effekter på signalsubstanser som seretonin, dopamin, katekolaminer och acetylkolin.

Det som höjer din energinivå mest av allt är – kärlek. När du njuter av livet, trivs med dig själv, det du gör och det du har i din omgivning ökar din energinivå och ju mer positiv stimulans du för in i ditt liv desto högre energinivåer kommer du att kunna få uppleva.

110


111


5.5

A

A

ndning

Andningen är en av kroppens mest basala funktioner och det kan tyckas förvånande att vi inte vet mer om hur den fungerar och hur vi skall göra för att syresätta oss på bästa möjliga sätt. Alla har antagligen förstått att andningen är viktig men vetenskapsmännen vet ännu inte exakt varför vi andas och vad som styr andningen. Det vi vet är att andningen syresätter, avgiftar samt skapar rörelse och balans i kroppen. Till och med när vi sover får vi gratisträning tack vare att vi andas.

De som simmar andas på detta sätt när de är i vattnet och alla kan vänja sig att andas på detta sätt även på land. Vill du träna din andning finns det en gammal yogaandning som är bra. Den går ut på att andas in en enhet, hålla andan 4 enheter och sedan andas ut 2 enheter. Detta innebär att du kan andas in i 3 sekunder, hålla andan i 12 sekunder och sedan andas ut i 6 sekunder. Gör du denna övning några minuter om dagen kan det hjälpa dig att utveckla din andning i rätt riktning.

När jag studerade medicin fick jag lära mig samma sak som alla läkarstudenter och det är att vi andas när våra baroreceptorer i till exempel aortan känner att vi har för lite syre eller för mycket koldioxid i blodet. Problemet är att även de som är födda utan dessa receptorer också andas vilket innebär att detta inte kan vara grundorsaken till andningen, men i väntan på att vi vet mer är detta det som lärs ut.

Andningen reagerar också på tankar, känslor och den kost du äter och för att hjälpa kroppen att syresätta sig och andas ut de slaggämnen du inte behöver är det viktigt att ha en djup och avslappnad andning. Äter du nyttigt, tränar och ser till att hantera dina tankar och känslor på ett balanserat sätt hjälper du också din andning. Och missköter du dig ibland kan du antagligen minska effekterna av det genom att kompensera med en effektiv och hälsobringande andning.

I vårt dagliga arbete har vi försökt prova oss fram för att se hur det är bäst att andas för att syresätta sig och förbättra sin hälsa och det vi hittills sett är effektivast är att andas in djupt och snabbt, hålla andan en stund och sedan andas ut långsamt och gärna hålla andan en stund innan du tar nästa andetag.

Det är alltid bäst att andas frisk luft och idag när vår närmiljö ofta är fylld av kemikalier som flamskyddsmedel, ytaktiva ämnen, mjukgörare (ftalater) och andra kemikalier som förenklat vår vardag men påverkar vår hälsa negativt, kan det vara värt att investera i bra ventilation och luftfilter som höjer kvaliteten på inandningsluften. Vilka hälsofördelar skulle du kunna få om du andades bättre?

112


113


V 6

KAPITEL

6

V

ila

Skall du lyckas med detta behöver kroppen känna och förstå vinsterna med att slappa av och vila. När du sover och andas djupt och avslappnat ger du din kropp chansen att lösa upp och ta bort det som stör dig både mentalt och fysiskt utan att du behöver veta vad det är.

I dagens prestationssamhälle kan vi glömma vilans betydelse och ibland när vi försöker ta det lugnt kan vi ändå vara på vår vakt med mobilen påslagen och datorn igång för att kunna vara anträffbara om något händer. Kroppen behöver vila och det är i vilan och sömnen som du kan släppa taget och låta kroppen reflektera och justera eller laga eventuella fel och missuppfattningar. Det är också i vilan som du bygger muskler och det finns forskare som påstår att timmarna före midnatt är de viktigaste då du bygger upp dig bäst.

Är du en kontrollmänniska kan det vara svårt att släppa taget och lära sig att ha tillit till livet men du kan alltid lära dig att börja kontrollera på rätt grunder, det vill säga kärleksfullt - för att skapa struktur och positivt ledarskap i och runt sig. Med tillit till dig själv och livet kan du lättare finna en hälsosam harmoni i ditt liv.

För att du skall kunna slappna av, återhämta dig och vila kan du behöva förstå vad du har att vinna på det. Många har idag så fullt upp med sina måsten att de inte ens hinner sova så länge som de kanske borde medan andra kan sova längre än vad som är bra för dem.

Att vila behöver inte bara innebära att du ligger ner och tar det lugnt utan vila är ett avslappnat och neutralt tillstånd som du alltid kan ha med dig och det är kanske detta tillstånd som är ditt bästa. Är du avslappnad och i balans kan du fokusera på det du gör, samtidigt som du har de rätta resurserna att parera om något oförutsett skulle inträffa. Och det kommer alltid att komma överraskningar positiva och negativa som du skall kunna njuta av och ta hand om så enkelt och kärleksfullt som möjligt.

Tanken är att du och din hjärna skall vara i balans och kunna slappna av eller prestera beroende på vilken situation du befinner dig i. Ibland är det bäst att vara logisk och andra gånger är det kreativiteten som är viktigast. Genom att medvetet träna hjärnan kan du förbättra dina förmågor att slappna av, förbättra ditt minne och lära dig att hantera dina tankar och känslor.

Lyckas du skapa en naturlig och avslappnad attityd till dig själv och din omgivning kan du oftast prestera mer med mindre ansträngning och alltid känna dig utvilad.

Det vi sett i vårt arbete är att de som har svårt att sova ofta är i obalans och har något emotionellt eller fysiskt trauma som påverkar kroppen. Därför väljer deras kroppar att vara på sin vakt för att kunna ha kontroll på situationen. I vissa fall, om du har någon destruktiv mikrob som stör dig, kan det är vara det enda sättet för din kropp att vara tillräckligt alert, för att ditt immunförsvar skall kunna hålla dig någorlunda frisk men oftast är det bäst för kroppen att slappna av och sova.

114


115


6.1

I

nställning

I

Du själv kan alltid bestämma vad du skall tänka och känna men det är dina sammanlagda viljor och programmeringar som avgör hur bra eller dåligt du mår. Alla vill må bra men om du inte gör det kan det finnas delar i ditt undermedvetna som påverkar dig negativt. För att kunna få kontroll över dig själv och bli fri att kunna fokusera på och känna det du verkligen vill i alla situationer kan du behöva lära känna dig själv bättre.

Behöver du öka din glädje och livsenergi? Förbättra dina relationer med nära och kära? Träna mer för att få en starkare kropp? Äta bättre för att förbättra kroppens kommunikation och bli uthålligare? Skratta mer för att vänja dig vid att vara lycklig eller är det något annat som är viktigast för dig? När du vet vem du är, vad du vill och vilka drivkrafter, drömmar och mål du har - kan du ställa in siktet och fokusera för att få det du vill. Känner du dig själv och har du lärt dig hantera allt, kan du till och med i värsta tänkbara situationer behålla lugnet och göra det bästa av situationen istället för att reagera fel.

Din egen inställning till dig själv och vad du tror att du kan åstadkomma avgör hur framgångsrik du kan bli. Det påstås att både optimisten och pessimisten brukar få rätt. Det som påstås skilja dem åt är att pessimistens verklighetsuppfattning är mer realistisk än optimistens men det har visat sig att optimister är lyckligare, friskare, lever längre och presterar mer.

När du når denna medvetandegrad kan du ta vara på och njuta av alla framgångar och lyckokänslor som förgyller ditt liv och påminna dig om dina lyckliga stunder så ofta som det bara går vilket i sin tur kommer att göra dig ännu lyckligare.

För att bli riktigt lycklig och trivas med dig själv och ditt liv kan du behöva skapa en bättre vardag än vad du har idag. Du kan behöva ta tag i saker, förbättra din livsstil och övervinna det som hindrar dig från att bli en vinnare. Du kan kanske inte ändra på allt idag men du kan göra mycket genom att börja identifiera vad du behöver ändra på för att kunna bli nöjd.

Vad skulle du kunna vinna på att alltid ha en vinnande inställning?

116


117


S 7

KAPITEL

7

S

ann lycka

Lycka är ett tillstånd som du alltid kan vara i och som ger dig varaktigt välbehag. Många tror att de blir lyckliga när de lyckas men sanningen är att du lyckas när du är lycklig. För att du alltid skall kunna prioritera att känna dig lycklig kan du behöva förstå vad du har att vinna på det. Oftast räcker det inte att någon säger att det är bra utan du själv behöver verkligen känna fördelarna för att du skall kunna förstå och börja prioritera att välja lyckan.

Solen är livsviktig - den värmer, lyser upp, ger energi och den får din hud att bilda D-vitamin som många har brist av. Man kan äta Dvitamin men upptaget är dåligt och den bästa källan är just genom solstrålar. D-vitaminet behövs för att reglera ditt immunförsvar och hormonbalansen vilket är viktigt för både din mentala och fysiska hälsa, därför är det enormt viktigt att vara ute varje dag och gärna åka till varma eller soliga platser på vinterhalvåret för dem som bor långt norrut och får för lite sol.

Lycka och glädje tillhör kroppens egna belöningssystem och ju högre medvetande du har desto lättare blir det att välja att vara lycklig. Barn är ofta lyckliga och det beror på att de är närvarande i nuet, har en fantastisk fantasi och ännu inte fått törnar i livet som de skapat felaktiga associationer till eller fått lära sig hur de borde tänka och göra. När vi gör det som förväntas av oss istället för att följa vårt hjärta finns det alltid en risk att det blir fel.

Solens strålar kan självklart vara skadliga om du bränner dig men det är ännu farligare att inte vistas i solen eller smörja in dig med krämer som innehåller substanser som är skadliga för dina inre organ. Det du stryker på huden tas upp av kroppen vilket gör att du bör vara mycket selektiv i vad du använder för produkter. Oftast är det hälsosammare att använda tunna kläder eller vistas i skuggan än att använda solskyddspreparat.

Det vi alla istället skulle behöva lära oss tidigt i livet är att hantera och bearbeta motgångar på ett positivt sätt utan att döma eller lagra minnen och känslor som skapar energiblockeringar i kroppen. Vi skulle också må bra av att lära oss att ta ansvar för oss själva, det vi säger, tänker och gör för att kunna skapa så mycket hälsa, glädje och kärlek som möjligt i och runt oss. Om vi dessutom lär oss att njuta av den lycka, glädje och kärlek vi får uppleva kommer det inte att finnas något stopp för hur bra vi kan må.

För att kunna känna lycka behöver hjärnan positiv stimulans och ett av de enklaste sätten att stimulera hjärnan på är att äta, men oftast är det hälsosammare att göra något med kroppen som att skratta, läsa, spela golf, fotboll, yoga, dansa, styrketräna, lyssna på bra musik, umgås med vänner eller göra något annat du uppskattar. Lycka handlar om glädje, flöde, förväntningar, nyfikenhet, spänning, harmoni, balans, energi, kärlek och alla andra positiva upplevelser du kan tänka dig.

Den bästa lyckan bara är, du skall inte behöva anstränga dig för att vara lycklig utan tanken är att du bara skall vara och låta lyckan sprudla i kroppen. För att kunna bli lyckligare kan du behöva tänka om och skapa bättre vanor. Att ge dig frisk luft, solljus, rent vatten, rörelse och nyttig mat kan låta självklart men det är det inte för alla. Idag vistas många för mycket inomhus vilket kan leda till att de får för lite solljus.

Är du inte tillräckligt lycklig är det ofta inte dina problem som hindrar eller håller dig tillbaka utan snarare dina tvivel, din okunskap eller fasthållande vid gamla vanor som du kanske behöver erkänna för dig själv för att kunna förändra och må bättre. Vad är det som gör dig riktigt lycklig och hur skall du göra för att få in mer av det i ditt liv?

118


119


F 7.1

F

OR HUMAN HEALTH - 10 I TOPP

Varje dag ökar antalet människor som vill må bättre men alla tar inte reda på vad som verkligen fungerar utan de provar sig fram. Det är naturligt att vara frisk och lycklig men för att alltid kunna vara det behöver du lära dig att följa naturens lagar och lära dig att fokusera din kraft och energi på det som ger bestående positiva resultat, annars riskerar du att anstränga dig i onödan. Ett enkelt sätt att bli bättre är att lära dig att ställa bra frågor och ju bättre frågor du ställer desto bättre svar kan du få. Under de år vi arbetat har vi fokuserat på att få fram det som är viktigast för att hålla sig frisk och fylla på sina energidepåer. Självklart finns det individuella variationer men det vi sett är viktigast för att nå topprestationer och få människor att känna sig friskare och mer energifyllda är förutom att minimera exponeringen av miljögifter följande:

120


1

Se till att pH-värdet på din mor-

gonurin ligger över 7,2 och även din saliv på sikt för att ha marginalerna på din sida. (Uppnås med grönsaker, bär,

4

lätt motion, BASIC och kärlek.)

Undvik alla veteprodukter för

att undvika inflammatoriska proces-

7

ser och felaktig signaltrafik.

10

Träna 30 minuter aerobisk trä-

ning för att syresätta dig varje dag.

I TO P P

2

Drick tillräckligt mycket rent

vatten varje dag (ca 2 l ) för att undvika dehydrering.

5

3

Andas djupt och se till att bli

riktigt andfådd och gärna lite svettig en gång per dag, för att främja din cirkulation och syresättning.

Sitt på huk 2 minuter tre gånger

om dagen för att förbättra matsmält-

8

ning, signaltrafik och hållning.

Ät FRIWAYs livstillskott® för att fylla på dina depåer och ge din kropp det den behöver för att klara miljöbelastningen i vardagen. BASIC – för att höja ditt pH-värde och kompensera för osund livsstil/miljö. FOCUS – för att få i dig nyttiga fettsyror som främjar immunförsvar, intelligens och bygger upp cellväggar, hormoner och nervbanorna i kroppen. FLOW – för att ge dig vitaminer och mineraler som stöttar kroppens rening (detox). WELL – för att få i dig livsviktiga salter och mineraler som behövs för att reglera pH-värde, vätskebalans och den elektriska signaltrafiken i kroppen. GROW – för att få i dig proteiner och aminosyror som bygger upp din kropp och behövs för att signaltrafiken skall kunna fungera. GLOW – för att bygga upp ditt blod och ge dig extraenergi med hjälp av viktiga vitaminer och mineraler som finns i bär och grönt. 121

6

Undvik alla mjölkprodukter,

raffinerat socker och griskött som

9

skapar problem i kroppen.

Undvik att äta animaliska pro-

teiner som fisk, fågel och kött samtidigt med kolhydrater som ris, pasta och potatis för att främja matsmältningen. (Animaliska proteiner kan istället ätas tillsammans med quinoa och bovete.)

10

Meditera ca 10 minuter om

dagen och se till att du sover ordentligt på natten.


Det finns mycket i livet som inte kan förstås, men livets huvudsakliga mål är: att tänka rätt, handla rätt och leva rätt. Mahatma Gandhi 1869-1948

122


123


Anna-Karin Strömstedt – Efter OS 2006 började min kropp krångla och när jag 2008 kom i kontakt med Ulf Kilman kunde jag knappt jogga och ingen visste vad det berodde på. Men när jag började äta FOR HUMAN HEALTH - kost och FRIWAYs livstillskott® vände det och jag kunde satsa på idrotten igen. 2010 kom jag med i landslaget i skidskytte. Nu vill jag se hur bra jag kan bli!

Idé, layout & original: Torben Zedrén, Eye Identification AB

Lars Frölander – Tack vare FRIWAYs livstillskott® och FOR HUMAN HEALTH - livsstilen kan jag hålla formen och som 37-åring simma på tider i världsklass. Som idrottsman är jag nyfiken och provar hela tiden nya saker och det som ger resultat håller jag fast vid oavsett vad andra tycker och tänker. Det är bara att konstatera att det finns mycket mer att lära om hur kroppen skall fungera när den fungerar som bäst!

ISBN 978 - 91 - 631 - 7095 - 9

FOR HUMAN HEALTH

www.forhumanhealth.com

For Human Health - Vinnande livsstil  
For Human Health - Vinnande livsstil  

For Human Health-boken "Vinnande livsstil!"

Advertisement