Page 1

Riskera inte liv och egendomar...


T RYG G PA R T N E R

Vi finns alltid nära Dig PKN Consultation är ett företag som specialiserat sig på skyddsarbeten. Främst är vi experter på brandskyddoch säkerhetsfrågor, där vi har en gedigen utbildning i botten för vår verksamhet. Vi finns placerade i Nybro, nära grannar med det småländska glasriket. PKN Consultation arbetar prioriterat med regionala kunder men har även övriga Sverige som arbetsområde, vid önskemål. Många företag eller organisationer har inte tittat över sina skyddsfrågor på länge. Tillhör Du dem? Bara lugn, det är nämligen här och då vi kommer in som en pålitlig partner. Du väljer oss när Du ställer höga krav på Ditt brandskydd och säkerheten för Dina medarbetare, kollegor eller föreningsmedlemmar. Vår långa erfarenhet och kompetens inom dessa områden gör att Du får lösningar som kostnadseffektivt minskar riskerna inom ert företag eller verksamhet. Vi har specialiserat oss på konsultuppdrag som långsiktigt säkerställer Din kompetens om effektivt brandskydd och skalskydd.

Hos oss är Du alltid välkommen!

Pär ’Kalix’ Nilson Brandskyddsledare / Säkerhetschef

2


D E T TA FÅ R D U

Brandskydd Vi erbjuder idag ett heltäckande brandskydd gentemot företag, anläggningar, kommuner, landsting eller organisationer. Gemensamt med våra uppdragsgivare utvecklar vi ett skräddarsytt och systematiskt brandskyddsarbete som passar de exakta behoven. Det är Du som verksamhetsutövare som har ansvaret att ha ett dokumenterat fullgott brandskydd. PKN Consultation guidar och stödjer Dig mot dessa lagkrav.

Vad säger lagen? LOS (Lagen om Skydd mot Olyckor) 2003:778 trädde i kraft 1 januari 2004. Lagen talar klart och tydligt om att verksamhetsutövaren har ansvaret för sitt brandskydd och ska bedriva ett kontinuerligt och dokumenterat sådant. Ett tillägg/nyhet som kom när denna lag trädde i kraft är att för byggnader, lokaler eller anläggningar där konsekvenserna av en eldsvåda blir särskilt omfattande, ska upprätta en skriftlig dokumentation av brandskyddet. Detta dokument ska sändas till kommunen som använder det som underlag för att bedöma behovet av tillsyn. Vilka byggnader/anläggningar som omfattas av kravet finns redogjort för i föreskrifter från Räddningsverket, SRVFS 2003:10 samt allmänna råd i SRVFS 2004:4.

Du får mer information på www.pknconsulting.se 3


D E T TA FÅ R D U

SBA- Systematiskt Brandskydds Arbete Vi kan idag erbjuda Dig ett funktionellt och enkelt SBAprogram som omfattar hela brandskyddsprocessen. Programmet innehåller: Policy, Organisation, Verksamhet, Utbildningar, Rutiner/Regler, Byggnadsbeskrivning, Kontroller och Dokumentation. Programmet identifierar risker, initierar åtgärder och skapar nödvändiga dokumentationer.

...Du har ansvaret!

Utöver Dina handbrandsläckare, vattenbrandposter eller utrymningsväger så åläggs Du också att ha kontinuerliga kontroller och dokumentationer. PKN Consultation hjälper Dig gärna med dessa frågor. Vår filosofi är att alla inom Din verksamhet ska känna engagemang, ansvar och medvetenhet i brandskyddsfrågor. SBA är idag lagstadgat sedan 1 januari 2004 och gäller alla verksamheter. Ett skydd och en trygghet för Dig som verksamhetsutövare.

Tänk på att systematiskt brandskydd, räddar både liv och egendomar! 4


D E T TA FÅ R D U

Riskhantering & analyser Tyvärr lever vi alla i tider då säkerheten har stor fokus. Inbrott, åverkan på egendomar eller stöld av information eller dokumentationer är bara några områden där vi idag måste minimera riskerna för att drabbas. Säkerheten och därmed tryggheten måste höjas, oavsett Du är företagare eller ansvarig för offentliga lokaler/byggnader. Det är Du som verksamhetsutövare som är ansvarig. Hur detta går till och vad som går att göra hos Dig, hjälper vi gärna till med att analysera. Det viktiga är att Du får en riskanalys och ett åtgärdsprogram som omfattar karaktären på just Din verksamhet. Ditt skyddsbehov för Din verksamhet kan alltid utvecklas och bli effektivare genom systematiska analyser och åtgärdsprogram. Minimera riskerna! - Hur vill Du utveckla Ditt skydd?

Riskera inte in -eller utbrott! 5


SERVICE

Service & Kvalitet PKN Consultation bistår Dig med helheten i era skyddsfrågor. Det innebär bl a att vi finns med som guide och en trygg partner genom hela processen. Du ska bara behöva ha en kontakt och en partner. Kvaliteten säkerställer vi via kontinuerliga och löpande utbildningar av vår personal. Du ska alltid känna att vi är det mest kompetenta och intressantaste alternativet. För att kostnadseffektivt och skyndsamt genomföra de åtgärdsprogram vi slutligen enas om, har vi etablerat pålitliga relationer med leverantörer av olika brandskyddsprodukter. Oavsett behovet slutligen blir brandsläckare, skyltar eller utrymningsprodukter så erbjuder vi Dig den mest intressanta lösningen.

Rätt skydd, i rätt tid!

6


UTBILDNINGAR / KURSER

Utbildningar / Kurser PKN Consultation tänker omfattande i skyddsfrågor. Detta innebär bl a att öka förståelsen om risker, åtgärder och ansvarsfördelning hos alla inblandade. Vad är ett gott brandskydd värt om medarbetare eller kollegor inte vet hur det ska användas? Vi har därför satsat stort på att informera och utbilda alla som Du anser har nytta av medvetenheten. - Kunskap för alla! Vi har ett flertal utbildningar och föreläsningar i syfte att minska risken för liv och egendom. Vi kan även erbjuda utbildningar och föreläsningar som anpassas till just Din verksamhet, för att nå just Dina mål.

Kurser • BKA (Grundläggande brandkunskap för alla) • SBA ( Systematiskt Brandskydds Arbete) • Brandskyddskontrollant • Heta arbeten • Bandvagn 206

Sy s Bra tema nd tisk s Arb kydd t ete s

Kunskap ökar medvetenheten!

SYSTEMATISKT BRANDSKYDDS ARBETE RISKHANTERING BRANDSKYDDSKONTROLLANT BANDVAGN 206

7


www.pknconsulting.se

PKN Consultation St: Sigfridsvägen 18, 382 38 Nybro, Tel 0481-140 96, Mobil 070-240 73 71 pelle@pknconsulting.se www.pknconsulting.se

Idé & Layout: Torben Zedrén, Eye Identification AB - 2009

...Du har ansvaret!

PKN Consultation - Presentationsfolder  

PKN Consultation - Presentationsfolder

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you