Page 1

Service, vårt sätt att bry oss. T R Y G G A O C H LÖ N S A M M A S A M A R B E T E N


Hammarstedts - trygg och långsiktig partner Hammarstedt’s ska genom trygghet, kompetens samt tekniska innovationer inom fastigheter och industriella processer, erbjuda största möjliga kundnytta för människor, företag och samhälle främst i sydöstra Sverige. VVS / Rör

Med denna affärsidén och vårt unikt breda produkterbjudande och långa erfarenhet, vill vi att Du ska uppfatta oss som marknadens intressantaste alternativ. Vi bryr oss om Dig som kund och är med Dig hela vägen från service och underhåll, projektering och installation.

Service & Underhåll

Kyla

Oavsett om Du har en avancerad anläggning eller en mindre utrustning i Din verksamhet, är det av högsta vikt att Du har full kontroll på den. Oplanerade driftstopp eller andra störningar i verksamheten kostar både tid och pengar. Något både Du som underhållsansvarig eller chef vill undvika till varje pris.

Ventilation

Med ett skräddarsytt servicepaket just för Din verksamhet och Dina önskemål, får Du en kontinuerlig översyn och optimering av utrustningens funktioner. Erfarna och duktiga servicetekniker utför detta. En driftsäker anläggning minimerar kostnader och ger en förväntad effekt i Din verksamhet. Löpande uppdateringar, felavhjälpande underhållsåtgärder i tid, driftstatistik, besiktningsprotokoll och rådgivningar ingår i vårt samarbete.

Energi - Projekt - Service

Som befintlig eller ny kund till Hammarstedts kan Du alltid välja omfattningen av Ditt service- och underhållsbehov. Vår unika kompetens och erfarenhet inom många olika områden, ger Dig möjlighet att utforma ett skräddarsytt service- och underhållaspaket. På detta sätt prioriteras just Din anläggning och Din kravbild.

Styr- och övervakning

I listan på nästa sida, ser Du den service- och underhållsmeny vi erbjuder Dig. - Utnyttja den! Industriella processer

Vi är med Dig hela vägen! Restaurang & Storkök 2


Skräddarsy Ditt eget servicepaket DRIFT & FELAVHJÄLPNING • Förebyggande Underhåll • Funktionskontroll • Injusteringar / Flödesmätningar • Mätningar / Uppföljning / Analyser • Jour / Beredskap - Dygnet och året runt

Service, mer än bara ett måste. Det är ett medvetet ansvar.

• Rondering • Larmhantering & Driftövervakning

MYNDIGHETSKRAV • OVK Besiktningar • Besiktningar / Köldmedia / Förordningar

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER • Driftoptimering • Förbättringsförslag / Besparingsåtgärder • Rapportering, protokoll och dokumentation

KUNDSPECIFIKT • Kundens egna förslag / önskemål

Å 3

Driftfrågor & Felavhjälpning Tel. 020-42 63 00


Idé & Produktion: Eye Marketing & Communication AB - 2011

Hammarstedt’s Sydost AB NYBRO, HUVUDKONTOR Herkulesgatan 2, Box 13, 382 21 Nybro Tel. 0481 - 426 00, Fax. 0481 - 426 29

KALMAR Verkstadsgatan 38 B, 392 39 Kalmar Tel. 0480 - 42 65 00, Fax. 0480 - 42 65 29

OSKARSHAMN Kolmilevägen 4, 572 36 Oskarshamn Tel. 0491-78 17 70

e-post: info@hammarstedts.se www.hammarstedts.se

BORGHOLM Per Lindströms väg 10, 387 35 Borgholm Tel. 0485 - 124 02

Hammarstedts Servicebroschyr  
Hammarstedts Servicebroschyr  

Hammarstedts Servicebroschyr

Advertisement