Page 1

Bitus / Produktfolder - träskyddsbehandlade trävaror 2008-05-16 SE

V

2008-06-02 GB

BITUS LINAX™

BITUS SCANDEX™ BRUN

ackert bruna traditionellt träskyddsbehandlade trallgolv!

Träskyd Virket dsmede l är Celcure impregn erat med kvartär AC 800 (KemIs träskydd smedel: Wolmansamt ammoni reg. umfören Nr. 4534) koppar, it CX-8, ing som som innehålle hdo och flytande bor som (Kemls reg. verksam r koppar Upptagn verksam Nr. 4122)ma bestånd samt ma bestånd sdelar. Celcure ing av träskyd som sdelar. innehåller Wolman AC-800 dsmede it CX-8 = Virket l = Virket innehålle Impregn innehålle r minst eringsk r minst 19 kg/m3 Virket 11 kg/m3 splintved uppfyller lass (=full splintved . inträngn inträngn ingsklas ing i splintved s P8 Använd enligt en). SS-EN Riskklas ningsom 351-1 s 3 enligt råde SS-EN Skydds 335-1, åtgärde dvs ovan Bearbetn r mark. inte möjligting av det och om impregnerade andning bearbetn virket kan varasskydd (halvma ing bör farligt sk med görs inomhusundvikas vid inandnin partikelfi , behövs. Är detta Utrange g. lter P2), normalt kommunrat virke eftersom och virkesav ens anvisnin trädamm fall skall gar. omhänd ertas enligt

Rötsky20 års ddsgar anti

Återförs

äljare:

4

Svenska

Du får 20-års rötskyddsgaranti!

Träskydd sförening en SE-114 Box 5673 86 STOCKHO LM

1

Bitus Scandex™ Brun Bitus Scandex™ är vårt största varumärke inom familjen Framtidens Träskydd. Nu kan vi också erbjuda Dig ett traditionellt träskyddsbehandlat trallgolv i brunt - Bitus Scandex™ Brun.

Skandinaviskt kvalitetsvirke köps in och träskyddsbehandlas för att möta upp den moderna byggindustrins hårda krav. Oavsett Du är bygghandlare, byggmästare eller privatkonsument, så är kraven på virkets prestanda över tid lika. Lång livstid i olika klimatförhållanden med bra rötskydd och minimalt underhåll.

The future of timber preservation linseed oil impregnated timber.

DURABLE, NON-DEFORMING AND WITH A TWO-STAGE TIMBER PRESERVATION Bitus Linax™ is preserved timber with an extended length of life thanks to its two-stage timber preservation treatment. The timber is first preserved using Bitus Scandex™ Green, equivanlent to BS (Brittish Standard), and is then fixed using a linseed oil treatment. The linseed oil treatment uses a natural finish or pigmented linseed oil to offer 4 different basic colours. Bitus Linax™ gives a durable non-deforming timber and is thus without doubt the best alternative for the future as regards preserved timber.

Bitus Scandex™ Brun - erbjuder ett vackert gyllenbrunt utseende som ger Dig stora estetiska mervärden. Träskyddsbehandlingen utförs enligt NTR AB och ger Dig som

Bitus Linax™ is used exclusive in outdoor environments.

slutanvändare en 20-årig rötskyddsgaranti.

-Ett klokt val!

Bitus Scandex™ Brun SE, GB, FR

Bitus Linax™ SE, GB, FR

2008-08-11 FR

R

BITUS THERMEX™

BITUS FIREX™

FIREX

TM

äddar liv & egendom!

PRODUIT 100% ÉCOLOGIQUE

B

2008-05-19 SE

ois traité thermiquement

BITUS THERMEX™ - BOIS TRAITÉ THERMIQUEMENT

BITUS FIREX™ - BRANDSKYDDSBEHANDLAT VIRKE

Nous sommes heureux d’être en mesure de vous proposer une gamme de produits 100% écologiques en pur bois scandinave de qualité. La sélection des essences et de la durée du traitement se traduisent par la préservation de l’expression, de la nuance et du caractère naturels du bois. Autant de propriétés à la base d’un sentiment de qualité et d’un bel aspect naturel.

En av människans absolut största upptäckter genom tiderna är elden. Den har värmt oss, givit oss trygghet och avskräckt vilddjur. Tyvärr har den också blivit ett av våra största hot, när vi inte själva kan kontrollera den. Detta har vi tagit fasta på och vår partner Ingarp, har utvecklat ett fullgott brandskydd på virke.

Bénéficier de l’inspiration des couleurs et des textures si particulières du bois devient ainsi possible sans exploiter nos forêts vierges, dont l’importance pour la planète n’est plus à démontrer. Bitus ThermexTM vous apporte tout cela avec en prime une bonne protection contre la pourriture.

Bitus Firex™ erbjuder brandskyddsbehandlade trävaror för både inomhusmiljöer och utemiljöer. En klok investering och försäkring i miljöer Du vill skydda från brand.

Bitus Thermex™ SE, GB, FR

Bitus Firex™ SE, GB, FR 2008-05-19 SE

2009-10-20 SE

BITUS PRIMEX™

BITUS CAREX™

Underhållsprodukter Grundmålade trävaror, färdiga att monteras direkt! Praktiskt & Ekonomiskt!

GRUNDMÅLAT OCH KLART! Bitus Primex™ är en vattenbaserad grundfärg med god inträngningsförmåga, som med fördel används på trävaror i utomhusmiljöer. Det har visat sig vara effektivt och inte minst ekonomiskt att köpa färdiggrundade trävaror, då trävaran får ett mycket gott skydd under hela byggtiden. Bitus Primex™ skyddar trävaran mot påväxter av mikroorganismer samt ger ett bra fuktskydd. Den goda inträngningen i trävaran ger också vattenresistenta egenskaper.

Bitus Primex™ SE, GB, FR

BITUS CAREX™ - VÅRT BREDA UNDERHÅLLSPROGRAM I vårt nya utvecklade underhållsprogram finner Du vad Du behöver för underhåll och skötsel av allt träskyddsbehandlat virke från Bitus. Högkvalitativ träolja för underhåll och bättringsarbeten för produktgrupperna Scandex™ och Thermex™. Du finner också en linoljelasyr för Linax™ i tre olika nyanser. Allt ämnat för underhåll och bättring av Bitus olika träskyddsbehandlade produkter. Bitus Carex™ - underhåller Ditt träskyddsbehandlade virke fram till nästa generation.

Bitus Carex™ SE, GB, FR

Bitus produktfolder  
Bitus produktfolder  

Ett kollage över Bitus produktfolders med träskyddsbehandlade trävaror

Advertisement