Page 1

DE FOCUS VAN PROFESSIONALS…


Is het ú ooit gelukt om een

Fastbyte ICT-Solutions werkt vooral voor al die ándere

kat uit de boom te kijken?

bedrijven. Dus graag voor u, een ondernemer die zich realiseert dat afwachten niets oplevert. Want wij voelen

Vast niet…

ons professioneel heel betrokken bij ondernemers die beseffen dat de mogelijkheden van ICT-innovatie juist

Waarom denkt dan toch

nu nergens zó groot zijn als in het MKB.

zo’n driekwart van de ondernemers in het

Ondernemers moeten ondernemen vinden wij.

midden- en kleinbedrijf

Zaken doen, maar vooral ook kansen zien en

met afwachten verder te

mogelijkheden benutten. Zonder zorgen over de

komen? Zij zijn, zo blijkt uit

ICT-omgeving die daarvoor noodzakelijk is.

onderzoek van TNS-NIPO, niet op de hoogte van alle

Dié zorg is voor namelijk voor ons. En onze strategie

kansrijke en innovatieve

is glashelder: wij kijken samen met u naar uw

mogelijkheden die ICT

doelstellingen, naar waar u straks wilt staan.

biedt binnen hun bedrijf.

Inspireer ons met uw visie en Fastbyte ICT-Solutions zorgt voor alle implementaties en ondersteuning.

Zij kijken de kat liever nog

Want daar hebben wij veel verstand van.

even uit de boom… Wij helpen u sturen, verbinden, prioriteiten stellen en keuzes maken. Op ICT-gebied richten we zowel de fysieke als de virtuele omgeving voor u in. Op maat. En u kunt met een gerust hart doen waar ú goed in bent: ondernemen. Fastbyte ICT-Solutions houdt de vinger aan de pols door een enorme kennis van de markt en door alle ontwikkelingen te combineren met eigen innovatie. Dat maakt ons tot een professionele, betrouwbare partner. We doen wat we beloven, want afspraak is afspraak. Dat maakt ons heel stabiel in onze relaties met klanten en heel flexibel in de uitvoering van uw wensen. Met Fastbyte ICT-Solutions hebt u de focus van professionals in huis en een stuk minder zorgen!


We vertellen u vast niets nieuws als we stellen dat

Dat vertrouwen bieden wij u. Want als ICT-specialist

ICT inmiddels een cruciale, maar helaas nog té vaak

steken wij graag boven de grijze massa uit. Als een

onderschatte rol speelt in de relatie tussen bedrijven,

sterk merk, dat zorgvuldige maar snelle en complete

klanten en leveranciers. Maar hoewel zo’n beetje elk

dienstverlening tot haar speerpunt rekent, evenals

bedrijf wel beschikt over computers en administratieve

betrouwbare en betrokken gerichtheid op veeleisende

software, blijft vooral het MKB ver achter met

klanten. Tijdens de uitvoering van ons werk, maar

geïntegreerde, kostenbesparende toepassingen en

zeker ook in het voor- en natraject. Wij bieden u daarbij

andere moderne ICT-oplossingen.

een aantrekkelijke verhouding tussen prijs en kwaliteit

…EN VAN EEN BETROUWBARE PARTNER

Slechts bij de helft van de bedrijven is ICT volledig

en uitstekende producten en dienstverlening. En u

geïntegreerd. Maar liefst 45 procent heeft niet direct

hebt altijd uw vaste contacten binnen Fastbyte

de benodigde gegevens beschikbaar bij contact met

ICT-Solutions.

klanten. En meer dan 55 procent blijkt nog nooit van VoIP te hebben gehoord.

Wij richten onze focus via advisering, ontwerp, installatie, beheer en managed services, op drie

Gelukkig beseft u, net als een snel groeiend aantal

samenhangende expertisegebieden. Met security,

andere ondernemers in het MKB, dat verantwoord

datamanagement en beheer & monitoring lopen

investeren in ICT een structurele verbetering van

wij voorop. Daarin zijn wij uw expert.

bedrijfsvoering en concurrentiepositie oplevert.

Deskundige engineers, gebundelde expertise, een

Steeds meer bedrijven durven daarom na te denken

hoogwaardig kennisniveau en daadkrachtige partners

over nieuwe ICT-oplossingen en kiezen ervoor om niet

die ook voor de lange termijn een waardevolle visie

langer af te wachten wat de concurrentie doet.

blijven ontwikkelen staan daar voor garant.

Fastbyte ICT-Solutions is daarbij uw professionele en betrouwbare partner. Wij denken mee over oplossingen en realiseren ons dat het daarbij niet alleen gaat om technologie. Op maat meewerken aan structurele verbeteringen in uw onderneming vereist meedenken op strategisch niveau. En zeker, daar is veel vertrouwen voor nodig.


SECURITY: VEILIGHEID VOOR ALLES! Steeds meer bedrijven zijn afhankelijk van ICT.

De Fastbyte Managed Firewall Service bijvoorbeeld,

Bij ruim een kwart zouden bedrijfsprocessen

een complete netwerkbeveiligings- en VPN-oplossing

zelfs volledig stilstaan zonder. Dat geeft wel aan

voor één of meerdere locaties, desgewenst in

hoe belangrijk een goede beveiliging van ICT-

combinatie met thuis- en telewerken. Fastbyte

toepassingen is. Met alle gevaren die op de loer

ICT-Solutions biedt u ontwerp, installatie en

liggen, zoals hackers, virussen, trojans en spam,

implementatie op maat. Maar daar houdt het voor

zijn uw bedrijfsgegevens en systemen tegenwoordig

ons niet op. Bewaking en monitoring, preventief

kwetsbaarder dan ooit. U moet er toch niet aan

ingrijpen en snel en adequaat verhelpen van eventuele

denken dat uw uiterst kostbare informatie verdwijnt

storingen rekenen wij net zo goed tot onze service.

of, nog erger, in verkeerde handen komt… Voor wat betreft de security hardware is WatchGuard Op het gebied van security ontwerpt, installeert en

Security Appliances onze partner. Sinds 2001

implementeert Fastbyte ICT-Solutions oplossingen

is Fastbyte ICT-Solutions een van de weinige

voor onder meer netwerkbeveiliging, anti-virus,

Nederlandse ICT-bedrijven die zich Expert Partner

anti-spam en webtoegang. Met onze kennis van de

mag noemen van deze internationaal vooraanstaande

markt en van alle ontwikkelingen, juist ook op het

onderneming. Daar zijn we dus trots op. En voor u

gebied van thuis- en mobiel werken, bieden we u wat

betekent het zekerheid over onze kennis en ervaring.

dat betreft veel meer dan alleen de facilitaire kant.

Want Fastbyte investeert volop in opleidingen, in gecertificeerde medewerkers en in een hoge mate van professionaliteit bij de uitvoering van alle projecten.


DATAMANAGEMENT: ALTIJD EN OVERAL ALLES BIJ DE HAND Natuurlijk wilt u altijd en overal onmiddellijk over

Als u overal en altijd over uw data wilt beschikken

uw bedrijfsgegevens beschikken. Op de zaak, op

zónder kostbare servers bij u in het bedrijf? Zonder

thuiswerkplekken en zelfs mobiel. Beschikbaarheid

complexe infrastructuur met kritische verbindingen

van data is in deze tijden van snel en efficiënt zaken

en zonder tijdrovende en kwetsbare back-ups?

doen van cruciaal belang. En dat stelt hoge eisen aan

Thuis voortaan dezelfde betrouwbare faciliteiten als

de opslag ervan.

op kantoor?

Verschillende concepten als Direct-Attached Storage

Dat kan natuurlijk ook! Fastbyte adviseert op maat

(DAS), Storage Area Network (SAN) en Network-

en ontwerpt en implementeert vervolgens geheel op

Attached Storage (NAS) vragen om storage-

uw onderneming toegesneden server- en storage-

consolidatie. Goedkoper, efficiënter en met veel

oplossingen. Waarmee uw gegevens altijd snel en

meer beheersgemak.

compleet beschikbaar zijn en blijven.

NetApp is onze partner bij het realiseren van

Onze gekwalificeerde technici denken met u mee

deze aanpak. Met een scala aan geavanceerde

over de juiste selectie, een efficiënte opslag en een

technologieën en producten is NetApp niet voor niets

veilig beheer van uw informatie. En u kunt er als

wereldleider met oplossingen op het gebied van

ondernemer zonder zorgen, waar en wanneer u maar

datamanagement in een gemengde IT-omgeving.

wilt, altijd direct bij. Zo’n aanpak levert u niet alleen


MET FASTBYTE HAALT U DE FOCUS VAN PROFESSIONALS IN HUIS

forse besparingen op, maar ook zekerheid én de winst

En die zijn er beslist! Server consolidatie is de ideale

van een aantoonbaar betere en altijd betrouwbare

manier om uw serverpark up to date te maken.

efficiency.

Met ook nog eens financieel voordeel, want door het aantal servers te beperken dalen immers de hoge

Kiest u er voor om uw servers toch in eigen huis te

kosten van beheer.

houden, dan biedt Fastbyte B.V. via serverconsolidatie de mogelijkheid om uw serverpark te optimaliseren.

Fastbyte Online Backup maakt dat allemaal nog eens

Vaak is het aantal servers door de jaren heen

extra gemakkelijk en safe! Uw bedrijfsgegevens zijn

ongemerkt gegroeid, terwijl er soms maar één

bij ons optimaal beveiligd via een niet te omzeilen

applicatie op een server draait.

toegangscontrole, een strikt firewallbeleid en

Via servervirtualisatie beperken we het aantal fysieke

professionele data-encryptie.

servers. We zorgen ervoor dat één server zich gedraagt als meerdere servers. Dat kan bij een groot serverpark best een ingrijpende reorganisatie zijn. Geen zorgen: we maken in overleg met u eerst altijd een uitgebreide inventarisatie van alle mogelijkheden. We adviseren u op basis van de uitkomsten over de beste mogelijkheden.


BEHEER & MONITORING:

Uw netwerk, 贸nze zorg. Dat biedt de Fastbyte

U weet bij Fastbyte ICT-Solutions altijd precies waar u

Monitoring (Beheer) Service. De IT-omgeving blijft

als ondernemer aan toe bent, wat de kosten zijn en wat

bij u, wij zorgen dat het werkt. En bl铆jft werken, want

wij daar allemaal voor doen.

dat is onze verantwoordelijkheid. De specialisten van Fastbyte controleren proactief op afstand uw totale

Hosted Desktop is een andere dienst van Fastbyte.

IT-omgeving. U beheerst uw kosten, wij beheren

Uw eigen applicaties op een server in het DataCenter

uw automatisering. Met de allergrootste zorg en

van Fastbyte. Via uw internetverbinding maken u en

aandacht, dat spreekt voor zich. We grijpen natuurlijk

uw medewerkers er gebruik van alsof ze op uw eigen

in zodra er moeilijkheden dreigen te ontstaan. Want

server staan.

Fastbyte Monitoring signaleert die problemen niet alleen, maar zorgt ook dat ze via ons kenniscentrum

Voordelen? Volop! Voortaan hebt u echt overal toegang

Fastbyte Support onmiddellijk worden aangepakt.

tot uw applicaties, uw e-mail en uw informatie. Niet

Uiteraard nog voordat ze schade kunnen veroorzaken.

alleen op kantoor, maar ook thuis of onderweg. Voor de kosten hoeft u het niet te laten. U betaalt

Dat betekent voor u: helderheid en heel wat zorgen

flexibel, per medewerker, en neemt dus altijd precies

minder. Een aanzienlijke reductie van downtime

af wat u nodig hebt. En voor beveiliging en back-up

bijvoorbeeld, maar ook de zekerheid dat uw

zorgen wij. Dat scheelt u weer kosten.

IT-omgeving, maar vooral uw meest kritische bedrijfsprocessen, altijd perfect blijven presteren.


UW NETWERK, ÓNZE ZORG!


ONZE PARTNERS: COMMITMENT VAN TOPPERS IN DE MARKT! Onze professionele focus op security,

In nauwe samenwerking met WatchGuard

datamanagement en beheer & monitoring

Security Appliances biedt Fastbyte een scala aan

ĂŠn onze complete dienstverlening en betrokken

beveiligingsoplossingen voor netwerken, installatie- en

klantgerichtheid kunnen we mede garanderen

implementatie-services, licentiebeheer, monitoring en

dankzij partnerships met enkele topspelers op

beheer services en advanced replacement services.

de ICT-markt. Hun vooruitstrevende visie en hun commitment aan ons zijn ook voor u als klant van

Onze partner NetApp is met een scala aan

Fastbyte ICT-Solutions beslist waardevol.

geavanceerde technologieĂŤn en producten wereldleider voor oplossingen op het gebied van datamanagement in open netwerken.


NADER KENNISMAKEN? GeĂŻnteresseerd in de diensten die Fastbyte ICTSolutions uw onderneming te bieden heeft? Nieuwsgierig naar onze professionele maar flexibele manier van werken? Belangstelling voor de wijze waarop wij u met onze deskundigheid en ervaring helpen sturen, verbinden, prioriteiten stellen en keuzes maken? Wij nodigen u van harte uit om nader met ons kennis te maken. Veel ondernemers gingen u voor en daar hebben wij langdurige en vruchtbare relaties mee opgebouwd. Zij weten al langer wat wij u ook graag willen vertellen: met Fastbyte haalt u de focus van professionals in huis.

HP ontwikkelt nieuwe methoden en ideeĂŤn om ervaringen met technologie eenvoudiger, waardevoller en vertrouwder te maken en de manier waarop hun klanten leven en werken te verbeteren. HP bestempelde Fastbyte tot Preferred Partner. Andere partners waarmee we dankzij hun grote deskundigheid met veel plezier en vooral met resultaat samenwerken zijn VMware, Fusion-IO, AppSense, Microsoft, Barracuda Networks, HTC Smart Mobility, Trend Micro en de zakelijke serviceprovider BBeyond.


Ontwerp Eyego Creative Studio, Groningen www.eyego.nl

FASTBYTE ICT-SOLUTIONS • Twentehaven 9 • 3433 PT Nieuwegein • T 030 - 600 06 00 • www.fastbyte.nl • info@fastbyte.nl

Profile for Eyego Creative Studio

Corporate brochure Fastbyte ICT-Solutions  

Corporate brochure of Fastbyte ICT-Solutions, The Netherlands. Art-direction, lay-out and Desktop Publishing by Eyego Creative Studio

Corporate brochure Fastbyte ICT-Solutions  

Corporate brochure of Fastbyte ICT-Solutions, The Netherlands. Art-direction, lay-out and Desktop Publishing by Eyego Creative Studio

Advertisement