Think Forward, Issue 04 – in Norwegian

Page 1

ThinkForward 2011

F r e j a   ~   U T G A V E 0 4

Taking transport & logistics one step further 

Full utnyttelse av IT-systemer for transport og logistikk

Et sterkt fokus på kvalitet

Papir av plakatkvalitet

Styrking av forsyningskjeden AEO sikrer sikkerhet og ytelse hele veien


F e a tu r e

AEO gir transportog logistikkselskaper et konkurransefortrinn En forsyningskjede med en total løsning for ytelse og sikkerhet er avgjørende for selskaper og styresmakter over hele verden. Nå sørger AEO for at dette blir mulig.

I

oktober 2010 ble en internasjonal forsendelse brukt i et terrorforsøk på et fly som var på vei mot USA. Denne dramatiske hendelsen er bare ett eksempel på hvorfor sikkerheten og integriteten i forsyningskjeden må være øverst på den internasjonale agendaen. Europakommisjonens svar på denne utfordringen – og det generelle problemet med å optimere ytelsen til forsyningskjeden – er AEOprogrammet (Authorised Economic Operator). Paragraf 5a i EUs Community Customs Code åpner for at medlemsstatene kan gi AEOstatus til alle økonomiske aktører som oppfyller oppgitte standarder innen: •  samsvar med tollreglene •  korrekt bokføring •  betalingsevne •  sikkerhet og trygghet

Statusen som autorisert økonomisk aktør gis av én medlemsstat og skal deretter godkjennes av de andre medlemsstatene.

2

Sikkerheten i forsyningskjeden handler så klart ikke bare om å forhindre potensielle terrortrusler. AEO-konseptet går også ut på å: •  forhindre ulovlig transport av farlig og ulovlig materiale •  beskytte sentrale elementer i forsyningskjeden fra å bli ødelagt eller angrepet •  bruke avanserte risikostyringsverktøy for å legge bedre til rette for lovlig internasjonal handel •  styrke forsyningskjeden Men hvor er de umiddelbare fordelene for alle som er interessert i transport og logistikk? Selskaper med AEO-status får enklere tilgang til forenklede tollprosedyrer, og de har et bedre utgangspunkt for å kunne overholde nye sikkerhetskrav. I henhold til sikkerhetsrammeverket som har vært på plass siden 1. juli 2009, må for eksempel selskapene sende informasjon før ankomst og avreise for varer på vei inn eller ut av EU. I dette tilfellet kan alle som har

T h i n k F o r w a r d   ~   U T G A V E 0 4   |   2 0 1 1


"Under prosessen med AEO-sertifiseringen fikk vi muligheten til å gå gjennom alle prosedyrene vi har i forbindelse med toll. Vi fant nye måter å redusere kostnadene på og få fart på leveringene – eventuelt unngå potensielle forsinkelser. Og vi kommer til å merke effekten." – Eric Clausen, Leder for kvalitet, miljø og sikkerhet, FREJA

AEO-sertifisering, nyte godt av enklere fortolling eller forenklede tollregler – eller begge deler, alt etter sertifiseringstypen. Høres det enkelt ut? Husk at dette handler om byråkrati, så selv om et selskap oppfyller disse kriteriene, får det ikke automatisk benytte seg av de forenklede tollreglene i andre medlemsstater. Men alle EU-landene oppfordres til å gi AEO-sertifiserte transportleverandører forenklede prosesser, slik at behandlingen går enklere og raskere. Prosessen med å gjøre internasjonal transport og logistikk enklere og mer sikker er godt i gang. Det er for eksempel gjensidig enighet når det gjelder internasjonale forsyningskjeder mellom EU og Japan som involverer AEO-selskaper. Det er også sannsynlig at Europakommisjonen og Department of Homeland Security i USA blir enige om et lignende samarbeid innen utgangen av 2011. Før AEO-programmet ble introdusert hadde både Sverige og Danmark systemer som prioriterte selskaper som viste pålitelighet over tid. I Danmark skal det nye AEO-systemet kjøre parallelt med det eksisterende systemet. I Sverige har AEO-sertifisering blitt obligatorisk for transport- og logistikkselskaper som ønsker prioritert behandling, og det har erstattet det gamle systemet ("Servicetrappan"). Hvordan finner du ut om transport- og logistikkleverandøren din har AEOsertifisering? Europakommisjonen har lansert en AEO-database. Her kan alle med sertifisering sjekke sertifiseringen til andre selskaper, i tillegg til sertifiseringstype, utstedelsesdato og opprinnelsesland.  ∑

FORDELENE VED AEO-SERTIFISERING FREJA er et av de første transport- og logistikkselskapene som har fått AEOstatus. Den ble tildelt vår svenske avdeling i september 2011 og vårt danske selskap i en seremoni med representanter fra skattemyndighetene og FREJAs ledelse den 3. oktober 2011. Konsernets AEO-sertifisering representerer det høyeste nivået av tre mulige sertifiseringer. Dette gir kundene fordeler innen økonomi, fortolling og sikkerhet.

5 hovedfortrinn for AEOsertifiserte transportselskaper og kundene deres* 1.  En mer effektiv forsyningskjede med pålitelige leverandører 2.  Bedre transportsikkerhet 3.  Færre fysiske og dokumentbaserte kontroller – et selskap med AEOsertifisering har lavere r isikov ur der ing og kan kr y s s e grensene raskere 4.  A E O - s e r t i f i s e r t e s e l s k a p e r prioriteres foran andre når de plukkes ut for kontroll i tollen 5.  Sertifiseringsprosessen optimerer pr os e s s ene i for bindel s e me d grenseoverganger *Kan variere fra region til region

Freja.com

3


Rom for forbedring FREJAS GRUNNLEGGER JØRGEN J. HANSEN HAR ORDET

4

T h i n k F o r w a r d   ~   U T G A V E 0 4   |   2 0 1 1


Meninger

T

ransport og logistikk er ikke lenger så vill vest som det en gang var. Bransjestandardene har tvert imot blitt kraftig skjerpet det siste tiåret. Men skal vi si oss fornøyd med det som er oppnådd? Eller er det fremdeles rom for forbedring?

Via bransjegrupper og i min rolle hos FREJA har jeg de siste 20 årene presset på for å oppnå grunnleggende endringer. Og det har skjedd mange endringer i denne perioden. Men jeg mener likevel at mye gjenstår. Øverst på ønskelisten min over endringer i bransjen har jeg lenge hatt "åpenhet" – et tema som er nært knyttet til "ærlighet". Enkelte leverandører og kunder ser kanskje på åpenhet som en trussel, men jeg har alltid sett på det som en mulighet. Hos FREJA har vi derfor sett på muligheter for å gi kundene større innsyn. Vi ønsker å vise hva som kjennetegner FREJA ved å ha mer åpenhet og samarbeid. På vår nye bestillingsportal på Internett ser du for eksempel når en forsendelse forlot lageret og den estimer te ankomsttiden. Men du får også se et kart som viser hvor transporten er, til og med inkludert hastighet og retning. Derfor blir det ingen dårlige unnskyldninger om trailere som må repareres, eller annet tullprat for å skjule dårlig planlegging eller for få ressurser. For å ta ting til neste nivå har vi også gjort det mulig for våre kunders kunder å følge med, hvis de ønsker det. Og det er

Freja.com

her vi virkelig kan snakke om å "legge til verdi". Det er fordi s l i ke f u n k s j o n e r g j ø r a t k u n d e n e k a n f å n y e konkurransefortrinn som følge av samarbeidet med FREJA. Og det er et hovedpoeng for langsiktige forretningsforhold. Men hvorfor stoppe her? Det er en annen ting jeg gjerne ville endret i hele bransjen om jeg hadde muligheten. For å kunne gi forbedret verdi må vi innse at både vi og kundene er del av det samme systemet. Og dette systemet må være så bra som vi klarer å gjøre det. Men hva er et godt system? Dokumenterte prosesser, ensartet praksis og pålitelighet. Nettopp de tingene man vanligvis forbinder med systematisk tenkning. Men innen transport og logistikk er det en annen viktig komponent som gir økt verdi: fleksibilitet. Når kundene skryter av FREJAs fleksibilitet, tar jeg det som et bevis på at vi har lyttet til behovene deres og sett ting fra deres ståsted. Vi har unngått å bare følge et system som er utviklet for å gi kostnadseffektivitet uten å ta hensyn til det langsiktige forretningsforholdet. FREJA har følgende utfordring til kundene og til hele bransjen: erkjenn at transport- og logistikkleverandøren er en strategisk viktig partner. Med ekstra fleksibilitet og effektivitet styrker man både forsyningskjeden og kundens verdikjede.  ∑

5


F ORRE T NIN G S INN S IK T :   C a s e S tu d y

Lidenskap & logistikk

Et sterkt fokus på kvalitet gir sine utfordringer Det sies at kjærlighet overvinner alt. Men noen ganger kreves det også en del logistikk. Få vet det bedre enn det italienske bakeriet Il Fornaio.

En suksesshistorie Det ligger kjærlighet bak hvert produkt som lages i det italienske bakeriet Il Fornaio i København. Men det er avansert logistikk som er bindeleddet mellom virksomhetens solide håndverk og de største kundene: kravstore dagligvareforretninger. For 25 år siden kom italienske Elvio Milleri til København for å bli med og starte restauranten Era Ora, som har blitt en av Danmarks lengstlevende restauranter med Michelin-stjerne. Men denne suksessen var ikke nok for Elvio, en mann som brenner for finere kokekunst. Da han ikke kunne finne lokalt brød som tilfredsstilte hans høye krav, begynte Elvio å bake sitt eget. Gjestene likte den gode smaken og den luftige konsistensen, og det tok ikke lang tid før de begynte å spørre hvor de kunne kjøpe det. Brødet tar av Elvio startet et lite bakeri som produserte bare 15 kilo med brød om dagen. Brødet ble solgt til andre restauranter og spesialistforhandlere. Listen over kunder ble snart utvidet med Danmarks beste dagligvareforretninger. I dag er Il Fornaios brød til og med blitt en del av de overdådige måltidene som serveres på forretningsklassen til SAS. Produktserien omfatter nå også pesto, olivenoljer og pasta av beste kvalitet. Og alt sendes fra små

6

leverandører, ofte familiebedrifter, i Italia, før de merkes om for det danske og svenske markedet. Det er disse leverandørene, som brenner for sine organiske matvarer, som er Il Fornaios viktigste konkurransefortrinn – og største logistikkutfordring. Betydelige logistikkutfordringer For Il Fornaios administrerende direktør og medeier Susanne Boye Nielsen kommer transport og logistikk på en god andreplass bak håndverk som en avgjørende faktor for Il Fornaios suksess. I tillegg til en rekke italienske delikatesser importerer bakeriet 50–60 tonn mel fra Italia hver måned. For virksomhetens transportleverandør gir dette store utfordringer. Det kan for eksempel være et mareritt å vite nøyaktig når de små leverandørene har klar produkter for henting, eller til og med hvilke type produkter som er klare. Avtalene er svært avhengige av personlig kontakt og respekt for kvalitet, og dette settes ofte høyere enn produksjonsfrister. Likevel er Il Fornaio i stor grad avhengig av å overholde de strenge fristene til de store dagligvarekjedene. Og det skal bare noen forsinkede leveringer til for å ødelegge det som har tatt år å bygge opp.

T h i n k F o r w a r d   ~   U T G A V E 0 4   |   2 0 1 1


LAGRING OG DISTRIBUSJON FREJA transporterer mel og andre ferdigvarer for Il Fornaio fra Italia. Bakeriets delikatesser blir oppbevart i FREJAs lagre, og derfra distribueres produktene til kunder i Danmark og Sverige.

Men temperamentsfulle italienske håndverkere er ikke den eneste utfordringen for transport og logistikk. For at melet skal overleve den lange transporten uten at det går ut over kvaliteten må temperaturen overvåkes nøye. Ikke for fuktig, ikke for varmt og ikke for kaldt. "En gardintrailer, parkert i Verona mens sjåføren tar en pause, kan bli så varm at det dannes mugg på melet," sier Susanne. "Så har vi olivenoljen som ikke tåler frysetemperatur om vinteren. Transport- og logistikkleverandøren må derfor kunne planlegge fremover, slik at sjåførens obligatoriske pauser ikke sammenfaller med kryssing av fjelloverganger med lave temperaturer." Viktig med entusiasme "Vi samarbeider med små leverandører og har ingen garanti for hva vi får eller når det er klart for henting," sier Susanne. "Det krever at vi har en engasjert og entusiastisk transportleverandør. De må vite hva de skal gjøre og kunne finne alternative løsninger. Poenget er å være proaktiv."

Hvor går veien videre? Det er to viktige utviklingstrekk som er i ferd med å ta Il Fornaios transportog logistikkbehov til et nytt nivå. Det første er åpningen av Il Fornaio Bottega i TorvehallerneKBH, et utsalgssted som ikke bare selger dagens utvalg av brød og delikatesser, men også har flere andre mindre varer fra Italia. Det andre er det rasktvoksende svenske markedet. "Det er fremdeles tidlig, men vi får mange positive tilbakemeldinger fra svenskene," sier Susanne. "De synes produktene våre er fantastiske. Innen fem år kan det svenske markedet være større enn hjemmemarkedet i Danmark.”

"Vi arbeider med leverandører som har samme filosofi som oss – å være oppriktig engasjert."

Begge disse utviklingstrekkene vil kreve en ny gjennomgang av hvordan varene transporteres og lagres i virksomheten. Nok en gang blir det en test av lidenskap og logistikk.  ∑

Hun er også rask til å legge til at Il Fornaio er svært kostnadsbevisst. Og selv om transporten utgjør en stor del av kostnadene, synes hun det er vel verdt å betale ekstra for å kunne yte god service. "Vi arbeider med leverandører som har samme filosofi som oss – å være oppriktig engasjert."

Freja.com

7


FREJA I TALL

8 835 Antall aktive FREJA-kunder

98 %

35

FREJAs kvalitetsmål er 98 % levering til rett tid

Antall nasjonaliteter på sjåførene

100

99,5 %

Antall faktiske leveringer til rett tid

LEVERINGER

0

0

8

17 0

Antall va håndteres dag lagerstyrin

T h i n k F o r w a r d   ~   U T G A V E 0 4   |   2 0 1 1


000

7 799 352

Antall paller som ble håndtert av FREJA i fjor

370 000 000 Totalt antall paller rundt om i Europa

50 000 000

Antall nye gjenbrukbare paller som lages i Europa hvert år

6 % Prosentandel plastpaller i Europa

78

Antall spikre som holder sammen en europall

125 000

Antall ferjekryssinger som FREJA gjør per år 10 000 0

5 000

Antall ordrelinjer som hentes av FREJA daglig 20 000

ORDRELINJER

arer som glig av FREJAs ngssystem

Freja.com

9


ET SUNT SAMARBEID

Orion Pharma er en europeisk legemiddelprodusent med fokus på forskning og utvikling som opplever rask internasjonal vekst. Selskapets produkter består av reseptbelagte legemidler og diagnosetester for en rekke bruksområder for både mennesker og dyr. Nylig har de også begynt med reseptfrie produkter og produkter til personlig pleie. Satsingsområder er blant annet kardiologi/ intensivbehandling, sentralnervesystem, onkologi/urologi og hormonerstatningsterapi. Det er med andre ord et selskap med vind i seilene. Men det har ikke alltid vært slik.

S

elskapet ble etablert i 1917 med navnet Orion og holdt den første tiden til i en tidligere smørfabrikk i Helsinki, Finland. Dr. Arvo Ylppö, som ble valgt inn i Orions styre i 1925, kommenterte en gang: "På grunn av manglende kapital var Orion nødt til å holde til i en liten bygning som jeg i ettertid ikke vil nøle med å kalle en rønne."

Tidene endrer seg. I dag er Orion Pharma et av de største legemiddelselskapene i Norden. Det er børsnotert i Helsinki og har ca. 3 000 ansatte innen forskning og utvikling, markedsføring, salg, produksjon og medisinsk informasjon. I legemiddelindustrien er det ikke enkelt å nå så langt. Og det er like vanskelig å holde seg der. I likhet med andre bransjer har globalisering og utvikling av nye fremgangsmåter ført til en mye raskere produktutvikling. Konkurransen blir stadig større, og den lønnsomme levetiden til nye legemidler blir stadig kortere. For å holde seg i forkant av utviklingen ser Orion Pharma på alle aktivitetene sine under ett for å finne nye og mer effektive måter å gjøre ting på. Selskapets tre grunnleggere skisserte en utviklingsbane som har blitt ytterligere skjerpet av et tøft konkurranseklima: et nedarvet sett med sterke verdier og kompromissløs dyktighet. Blant disse verdiene er kvalitet, pålitelighet og sikkerhet, som alle i høyeste grad er til stede i selskapets kontakt med transport- og logistikkleverandørene.

10

T h i n k F o r w a r d   ~   U T G A V E 0 4   |   2 0 1 1


F ORRE T NIN G S INN S IK T :   C a s e S tu d y

FREJAS NYE LAGERSTYRINGSSYSTEM

Orion Pharmas forsyningskjede begynner med selve selskapet som merkevareeier, fortsetter til distributøren eller grossisten og ender på apoteket. Det er ingen vanlig forsyningskjede. Synlighet, sikkerhet, fleksibel utveksling av informasjon, sanntidsdata og tiltak mot falske produkter er bare noe av det som beskytter merket Orion Pharma, effektiviteten til forsyningskjeden og ikke minst sikkerheten til forbrukerne. Sporing finnes på enkeltvarenivå, slik at man har kontroll på beholdningen og kan gi en enkel produktautentisering ved salg. Rapportering er viktig hele veien. Det er derfor en selvfølge at Orion Pharmas utvalgte transport- og logistikkleverandører må ha IT-systemer og velfungerende rutiner som er avanserte nok til å oppfylle selskapets spesifikke behov.

Våren 2011 inngikk FREJAs norske datterselskap en logistikkontrakt med Orion Pharma om å lagre og distribuere selskapets produkter fra FREJAs logistikksenter i Oslo. FREJA mottar produkter fra Orion Pharmas fabrikker, og produktene lagres i FREJAs logistikksenter i Oslo. Derfra distribueres de til norske legemiddelgrossister, under streng kvalitetskontroll og med omfattende rapportering. FREJAs nye og avanserte lagerstyringssystem er den høyteknologiske hovedkomponenten som gjør at vi kan leve opp til Orion Pharmas strenge krav.

Men det er ikke bare Orion Pharma som setter standard for transport og logistikk. Både nasjonalt og internasjonalt er legemiddelindustrien strengt regulert. Orion Pharmas produktportefølje har rundt 350 produkter med mer enn 4 000 varianter, og de markedsføres i mer enn 100 land. I Norge reguleres mesteparten av disse produktene av Statens legemiddelverk samt EU-direktiver for god distribusjonspraksis og god produksjonspraksis. Et innfløkt system av arbeidsflyt og teknologi sørger for samsvar med lover og forskrifter og gir spesielle krav til lagring og transport av selskapets produkter. Orion Pharma lager for eksempel en rekke morfinprodukter som krever ekstra sikkerhet på lageret for å hindre tyveri. Og det kreves nøye planlegging og overvåkning for å holde den riktige lagringstemperaturen for legemidlene.  ∑

Freja.com

11


PLAKATKUNST Du står i kinokøen og ser på de fargerike filmplakatene for å slå tiden i hjel. Du tenker kanskje på skuespillerne, titlene eller bildene. Men jeg skal vedde på at du ikke tenker over hvor papiret til plakaten kommer fra. Og det er egentlig synd, for det er en spennende reise.

Den

starter i de dype, svenske skogene. Trærne felles, sages opp, knuses til masse, rulles til ark, trykkes og skjæres opp til plakater som pakkes og sendes, og til slutt limes opp på kinoveggen der du står. For den svenske produsenten Arctic Paper i Grycksbo er hver eneste ferdige plakat resultatet av nøye planlegging og feilfri utføring – en historie som er verdt å fortelle. Arctic Paper lager ikke bare plakatpapir av høy kvalitet, men også papir for bøker, blader og reklameutsendinger. Og de lager mye. Mer enn 265 000 tonn belagt papir uten tre (fra kjemisk masse, i stedet for mekanisk masse) hvert år. Det er en bransje som kjennetegnes av hard konkurranse og svært strenge kvalitetsstandarder. For Arctic Paper betyr tid alt. Papirproduktene deres brukes i travle kommersielle skrivere der man ikke har hørt om nedetid. Og hva ville en kinopremiere vært uten en fristende filmplakat? Det sentrale i Arctic Papers forretningsresultater er nøkkelindikatorer som kvalitet, å kunne levere riktig produkt til rett tid, samt antall leveringer som gjennomføres uten skade. Som et større selskap med drift på flere kontinenter er det mange av Artic Papers forretningsmål som koker ned til transport og logistikk. Og i papirindustrien er dette en oppgave som er mer utfordrende enn man skulle tro. Kanskje du ikke ville forvente at store ruller med industripapir er et skjørt produkt. Men skinnet kan bedra. Selv om en papirrull kan se perfekt ut ved første øyekast, kan den minste feil få katastrofale følger. På en filmplakat kan en liten rift føre til en stor flerre. Skitt og støv kan sette sitt merke på opptil flere plakater i en bunke. For å minimere faren for at dette skjer, pakkes hver rull omhyggelig inn i et tykt lag med papp, med ekstra beskyttelse i hver ende. I tillegg er man ekstra forsiktige ved lasting. Men selve beskyttelsen av Arctic Papers verdifulle forsendelser er bare starten på logistikkutfordringene.

12

T h i n k F o r w a r d   ~   U T G A V E 0 4   |   2 0 1 1


F ORRE T NIN G S INN S IK T :   C a s e S tu d y

For trailersjåførene som tar den lange reisen til Grycksbo, lang inni skogene i Midt-Sverige, er tiden kostbar. For å kvalifisere som transport- og logistikkleverandør for Arctic Paper må man oppfylle en rekke krav. Og kravet om levering til rett tid kan ikke fravikes. For å oppfylle dette kravet må leverandøren ha et tilstrekkelig antall kjøretøy som kan betjene fabrikken og kundene. Ideelt sett burde trailerne være på fabrikken og motta rullene i det øyeblikket de er klare for sending. Siden trailerkapasiteten i Europa ofte er presset, hender det at Arctic Paper bruker "direkte lasting". Det betyr at varene lastes innenfor noen få timer hver dag. Denne praksisen er også en utfordring når det gjelder å skaffe nok folk til lastingen. Under slike omstendigheter må Arctic Papers transport- og logistikkarbeidere kunne tenke raskt og være i stand til å vurdere når det trengs ekstra fleksibilitet for å finne gode løsninger ved ekstra stor etterspørsel. Arctic Paper forventer intet mindre enn 100 prosent fra leverandørene, fra omhyggelig behandling av varene til dynamisk tilgjengelighet. Papirindustrien handler om mye mer en papir. Kanskje vil du aldri se på filmplakater på samme måte igjen.  ∑

Freja.com

"Kravet om levering til rett tid kan ikke fravikes." Innen familien Tidlig på sommeren 2011 vant FREJA en transporttender om å betjene Arctic Papers fabrikk i Grycksbo. Fabrikken kom i tillegg til en annen bedrift i Arctic Paper-konsernet som FREJA allerede tilbyr transport- og logistikktjenester. FREJAs evne til å oppfylle produsentens krav til ytelse i hele Skandinavia var en viktig grunn til at de fikk avtalen.

13


INN S IDEER F ARIN G

Utnytt IT Teknologiløsningene som gjør at FREJA og kundene deres holder konkurrentene bak seg Selv om konsernsjef for IT og forretningsutvikling i FREJA, Lars Bakkegaard, bare har vært i selskapet i ni måneder, har han likevel hatt stor innvirkning på IT-systemene som ligger til grunn for selskapets operasjoner. Han kom fra en stilling som økonomidirektør hos finske Itella, og det var full fart fra første stund. For det første måtte han sette seg inn i FREJAs eksisterende IT-systemer. For det andre fikk han i oppgave å utnytte disse systemene til fulle, samtidig som han skulle utvikle helt nye funksjoner og muligheter for hele konsernet.

14

H

elt fra han begynte har Lars hatt omfattende oppgaver. Hovedfokuset har vært å implementere flåtestyringssystemet. Men han har også fått tid til å finjustere kvalitetssikringen med ISOware-programvaren og utarbeide nye retningslinjer for opplæring i FREJAs løsninger. "Jobben min er å introdusere nye arbeids prosesser til nye løsninger," sier Lars Bakkegaard. "Jeg følger også opp for å se om de nye arbeidsmåtene følges og har ønsket virkning." Kjernen i selskapet – transportadministrasjon Kjernen i FREJAs transport og logistikk er spedisjonsystemet for videresending av varer. Dette sentrale systemet for transportadministrasjon (Transport Management System, eller TMS i dagligtale), er basert på transport- og økonomimodulene i Aspect 4, en ERP-løsning fra den skandinaviske IT-tjenesteleverandøren EG A/S. FREJAs TMS gir full støtte for arbeidsprosessene fra én ende av transportkjeden til den andre. Det gir muligheter for integrering av Internett og EDI-/ XML-baserte tjenester som booking, track & trace samt POD (leveringsbekreftelser). Det kan også håndtere kommunikasjon med forretningspartnere, myndigheter, banker og lignende. En av de mest interessante funksjonene er muligheten for utveksling av data og integrering med håndholdt og mobilt utstyr, for eksempel strekkodeskannere, bærbare datamaskiner, posisjoneringsutstyr, smarttelefoner, fjernkontrollsystemer for kraner og så videre.

T h i n k F o r w a r d   ~   U T G A V E 0 4   |   2 0 1 1


Lars Bakkegaard har arbeidet for å få mest mulig ut av de Internettbaserte TMSmulighetene: "For et par måneder siden lanserte vi en ny nettløsning der kundene kan gjøre direkte bestillinger og vise leveringen med økonomiske data. Løsningen er koblet til TMS, slik at du kan skrive ut PODer, fakturaer og andre relevante dokumenter. Du kan til og med lagre din egen henteadresse og leveringsadresse direkte på nettet, slik at disse kan brukes igjen senere. Dette sparer tid både for oss og kundene våre." Lagerstyring Et av FREJAs andre produksjonsystem, WMS (Warehouse Management System), arbeider tett sammen med TMS. Et slikt system må kunne håndtere FREJAs strenge krav til fleksibilitet, effektivitet og funksjonalitet når det gjelder korrekt behandling av medisiner, mat, reservedeler, industriprodukter og annet som kundene overlater til selskapet. I bunnen av lagerstyringssystemet er programmet 3PL (tredjepartslogistikk) fra Axacon, som gir mange muligheter for dataintensiv kontroll. Lagerstyringssystemet har blant annet validering. Dette trengs for eksempel ved håndtering av legemidler og ble utviklet som et svar på dokumenterte kundebehov. Flåtestyring Den tredje store komponenten i FREJAs IT-forretningsplattform er også den nyeste: flåtestyringssystemet, som muliggjør overvåkning og kartlegging av selskapets 1 200 trailere. Denne avanserte løsningen bruker et GPS-basert system som gir minuttferske data om statusen til kundenes forsendelser. På den måten sikrer man at forsendelsen leveres i tide, samtidig som sikkerheten forbedres.

Dermed får de ansatte raskt og automatisk se hvor langt kundens forsendelse har kommet. Detaljerte sporingsdata betyr at FREJA kan gi utslippsrapporter direkte fra systemet ved å se på hvor mange varer som er i hver trailer, i tillegg til den tilbakelagte avstanden, og deretter sammenligne det med utslippsdataene for det aktuelle kjøretøyet (Euro3 eller Euro5).

ThinkForward Taking transport & logistics one step further 

UTGAVE 04

Raske endringer "Slike muligheter er i stadig utvikling,” sier Lars Bakkegaard. "Til forskjell fra våre større konkurrenter er FREJAs størrelse og fleksibilitet til stor hjelp i utviklingsprosessen ved at det er relativt kort vei fra avgjørelsen til å sette endringen ut i livet. Den ekstra hastigheten og fleksibiliteten gjør at vi på en enklere måte kan bruke IT-systemene for å støtte og finjustere arbeidsprosessene, skape verdi for FREJA og, viktigst av alt, skape verdi for kundene våre." Den rette mannen for jobben Lars' omfattende bakgrunn innen IT-systemer og forretningsprosesser begynte med en grad i revisjon, med fokus på IT, på BI i Norge. I hans senere karriere som revisor hos Audinor og Mørch Smith ga han råd om IT til en rekke ulike klienter. Senere tok han på seg lederroller i selskaper som Universal Spedisjon (både som IT-sjef, økonomidirektør og administrerende direktør) og Itella Logistics (økonomidirektør med ansvar for IT). Disse varierte rollene har gitt Lars teknisk innsikt og inngående forståelse av behovene til FREJA og FREJAs kunder.  ∑

2011 Konserndirektør & ansvarlig utgiver Jørgen Hansen Produksjonsansvarlig

Mari Linna Tekst, foto og produksjon

Eye for Image

Kontakt oss hvis du ønsker å motta Think Forward kostnadsfritt, eller

En avgjørende forskjell Hva er det som skiller IT-systemene som er utviklet av FREJA, fra andre systemer? Og hva betyr denne forskjellen for kundene?

hvis du ønsker mer informasjon om gruppen. FREJA Danmark  +45 96 70 50 00 FREJA Norge  +47 22 07 50 00 FREJA Sverige  +46 (0)42 495 00 00

Det er mange andre logistikkselskaper som har lignende enkeltstående flåtestyrings­ systemer. Den avgjørende forskjellen ligger i den toveis integreringen av flåtestyrings­ systemet med FREJAs transportstyrings­system. Integreringen av disse systemene gir ikke bare informasjon om hvor trailerne befinner seg. Systemene fungerer også sammen for å gi en bedre oversikt. Flåtestyringssystemet overfører automatisk data til transportstyringssystemet for å gi "grønt lys" når en forsendelse er levert.

Freja.com

FREJA Finland  +358 (0)20 7129 830 www.freja.com Generelle henvendelser mari.linna@freja.com

Copyright ©2011 FREJA Transport & Logistics A/S. Med enerett. Dette materialet kan publiseres, kringkastes, skrives om eller omdistribueres, helt eller delvis, med uttrykkelig skriftlig tillatelse fra FREJA.

15


A

Z

w w w.freja.com F RE J A D ANMARK

F RE J A N o r g e

F RE J A S v e r i g e

F RE J A F i n l a n d

+45  96 70 50 00

+47  22 07 50 00

+46  (0)42 495 00 00

+358  (0)20 7129 830