Think Forward, Issue 03 - in Danish

Page 1

ThinkForward FREJA ~ nr. 03 ~ 2011

Taking transport and logistics one step further 

Besparelser, der varer (næsten) evigt ★ ★ ★ ★ ★

Nyt flådestyringssystem redder forestillingen ★ ★ ★ ★ ★

5 ting, der ikke var mulige i 2010

”TOUGH” KUNDE

Hvordan man MØDER kravene FRA en aktør i verdensklasse


A rt i k e l

”TOUGH”

KUNDE

Hvordan man MØDER kravene FRA en aktør i verdensklasse

Hvad kræver en af verdens førende producenter af forbrugsvarer af sin transportør? Vi tog fat i John Jensen, Associate Director i P&G Nordics Supply Network Operations.

N

ummer 1 på sæbe- og kosmetikbranchens "most admired companies" liste i 25 ud af de sidste 26 år. Nummer 2 på AMR Researchs top 25 over forsyningsnet og den eneste virksomhed på samme listes top 5 i seks år i streg. Vi kunne blive ved, men du har vist fanget pointen: Procter and Gamble, alias P&G, ligger i front som en virksomhed, der har en indvirkning på milliarder af liv overalt i verden hver eneste dag.

førende brands udgør 90 % af P&G’s salg og overskud, er levering til tiden et minimumskrav. ”Vores produkter skal stå på hylderne på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Det er afgørende for det, vi kalder ’sandhedens øjeblik’: de første 3-7 sekunder, hvor kunden står foran hylden og skal træffe sit valg. Hvis produktet er beskadiget, udsolgt eller i restordre, så mister vi salget,” fortæller John Jensen.

Derfor kan det ikke overraske, at P&G kræver service i verdensklasse af alle, der arbejder for dem – og ikke mindst af virksomhedens leverandører. Transport og logistik spiller en altafgørende rolle for P&G’s succes. ”Kvalitet og bæredygtighed indgår i vores DNA. De er to uundværlige dele af den måde, vi udfører vores aktiviteter på, lige fra sourcing af råmaterialer til overholdelse af leveringstidspunkter over for vores forhandlere,” forklarer John Jensen, Associate Director i P&G Nordics Supply Network Operations. ”For vores transport- og logistikleverandør er kvalitet og bæredygtighed ensbetydende med pålidelige og fleksible løsninger med klart fokus på at hjælpe med at reducere omkostningerne ved hele forsyningskæden og samtidig minimere CO2-aftrykket.”

Men hvad gør P&G egentlig for at sikre, at transportøren gør sit for at opretholde forpligtelsen til kvalitet og bæredygtighed? John Jensen forklarer: ”Vi har meget tæt kontakt til vores leverandører, og derfor er det vigtigt at have et godt samarbejde – både med virksomheden som helhed og med vores direkte kontaktpersoner. Vi har brug for at vide, at vi bare kan ringe til dem, og så er de klar.” Det er dog ikke lutter bløde værdier. ”Performance- og leveringsovervågning er nøglefaktorer, når det gælder styringen af vores forsyningskæde og opretholdelsen af kundetilfredsheden,” tilføjer han.

Leverancer til tiden Listen over virksomhedsnavne i P&G’s stald er nærmest en blå bog over verdens varemærker: Pampers, Ariel og Wella, for bare at nævne nogle få. Eftersom 50 af de

2

Point for bæredygtighed En af P&G’s seneste nyskabelser er et såkaldt Supplier Environmental Sustainability Scorecard. Dette scorecard blev lanceret i maj 2010 og er en oversigt over leverandørernes årlige energi- og vandforbrug, bortskaffelse af affald og CO2-udledning. Kort sagt: en vurdering af

T h i n k F o r w ar d   |   n r . 0 3 ~ 2 0 1 1


”Vores produkter skal stå på hylderne på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. leverandørernes indvirkning på miljøet. ”Scorecardet er baseret på globalt anerkendte parametre og tilgængeligt for alle i branchen. Forhåbentlig giver det inspiration til en ny branchestandard og opfordrer til årlige forbedringer, så vi sammen kan reducere CO2aftrykket gennem hele forsyningskæden,” fortæller John Jensen. ”Vi opfordrer vores transportører til at optimere udlastningsgraden, så de altid kører med maksimal last. Scorecardet er en effektiv måde at måle transportørens CO2-udledning på, da vi bruger oplysningerne herfra til at bestemme hver leverandørs bæredygtighedsresultat.”

”Vi kan ikke nå vores mål for bæredygtighed uden hjælp fra vores leverandører. Det har været et af de største incitamenter for forandring i forholdet med vores logistikpartnere. I Vesteuropa har P&G f.eks. forpligtet sig til at overføre 30 % af vores logistikmængde fra lastbiler til tog. Det havde aldrig været muligt uden den hjælp og det engagement, vores leverandører har udvist,” fortæller John Jensen. ”Det kan ikke lade sig gøre endnu, men sammen med vores transportører vil vi kunne investere i en forbedring af det europæiske jernbanenet og dermed gøre intermodal transport til en realitet.”

Delt ansvar P&G er ikke alene førende i forbrugsvareindustrien, de er også fremsynede. Siden 50’erne har de begrænset deres miljøpåvirkning, og i dag omfatter deres miljøansvar mere end bare produktionen – den inkluderer alt fra indkøb af råmaterialer til fragtplanlægning. For en virksomhed som P&G betyder det at få leverandørerne til at følge miljøordningen og bæredygtighedskriterierne.

Langsynet og idealistisk? Uden tvivl. Men det er netop fremadrettede tanker som disse, der har gjort det muligt for en virksomhed som P&G at blive en af branchens førende – og få anerkendelse i form af høje placeringer på nogle af verdens mest prestigefyldte brancheranglister. P&G er nok en krævende kunde, men deres succes taler for sig selv.  ∑

Fleksibilitet sikrer det nordiske marked I Norden arbejder P&G tæt sammen med FREJA om sine logistiske behov. Samarbejdet begyndte i det små i 2004, og hurtige svartider, en stribe af punktlige leverancer og kapacitetsgaranti sikrede FREJA en kontrakt som hovedtransportør for P&G i 2008. Siden har viljen til at tage imod nye udfordringer, imødekomme konstant ændrende behov og en generel proaktiv tilgang til de omkostnings- og bæredygtighedsmæssige mål kun styrket samarbejdet.

F reja . c o m

3


Besparelser,

4

T h i n k F o r w ar d   |   n r . 0 3 ~ 2 0 1 1


Holdning

der varer

(næ sten)

FREJAS GRUNDLÆGGER Jørgen J. Hansen UDTRYKKER sin mening

evigt

EN

finanskrise tvinger de fleste brancher til at fokusere på sine leverandørpriser, for der ved at reducere de totale omkostninger. Den fokus har der også været på transportomkostningerne. Men i transportbranchen, der er afhængig af store og frekvente volumener for at kunne producere optimalt, har en nedgang i godsmængderne den konsekvens, at udlastningsgrader reduceres og tomkilometer øges. Derved stiger omkostningerne uforholdsmæssigt i takt med nedgangen i volumener.

Derfor er en recession i særlig grad en prøvelse for kundeleverandør-forholdet inden for transport- og logistikbranchen. På den ene side prøver kunden at genforhandle priser for at reducere omkostningerne, og på den anden kæmper leverandøren for at fastholde priserne – eller måske oven i købet presse dem opad for at bevare rentabiliteten i sin virksomhedsmodel. Et værdifuldt partnerskab  Kunden kan muligvis gennemtrumfe en rabat eller to i sådanne tider, men risikerer at ødelægge forholdet til transportøren, som så næppe vil gøre en ekstra indsats, når der virkelig er brug for det. Derudover viser erfaringer, at leverandørskift med henblik på at få procenter, koster tid og penge på andre driftsområder. Men hvad er resultatet? Dødvande? Er besparelser en uopnåelig fantasi? Slet ikke. FREJA har, sammen med sine kunder, igen og igen bevist, hvor nemt man kan opnå betydelige besparelser. Det kræver bare lidt nytænkning – og en positiv indstilling over for forandringer. Har man det, kan alternative løsninger føre til en række overraskende fordele andre steder i organisationen. Besparelser kan opnås overalt i organisationen: på lønningslisten, virksomhedsarealet og maskiner og anlæg – ja, ligeledes på administration og fakturering.  ∑

E N SI D I G F OK U S P Å B ES P ARE L SER G I V ER IKKE A L TI D P L U S P Å B U N L I N IE N Hvis der udelukkende fokuseres på at opnå større rabatter hos leverandørerne, går man muligvis glip af en større og mere indbringende løsning. Men der findes heldigvis mere effektive måder at reducere omkostningerne på.

F reja . c o m

5


P å farte n

FREJA udfordrer

Yangtze-floden.

Og vinder.

Hvordan flytter man 6.600 m3 papirmasse og ca. 1.000 ton fabriksudstyr fra det centrale Kina til Shanghai på under 20 dage? Kristian Björklund fra FREJAs finske afdeling fortæller hvordan. ”Selvfølgelig kan vi det.” Kristian Björklund, som er Sales Director Sea and Airfreight i FREJAs finske afdeling, siger sjældent nej til en udfordring. Heller ikke de store som denne. ANDRITZ Oy, den finske afdeling af østrigske ANDRITZ GROUP, havde brug for at få fragtet papirmasse og fabriksudstyr fra to fabrikker i det centrale Kina til Shanghai. Den samlede vægt nåede cirka 1.000 ton (herunder den tungeste vare, en damptromle på 105 ton), og forsendelsen på i alt 50 pakker (kolli) fyldte hele 6.600 m3. Det var ikke et problem for Kristian Björklund og hans team. ANDRITZ GROUP er en førende international leverandør af

som var klar til opgaven. Her kom FREJA på banen. Gode anbefalinger, en proaktiv tilgang og omkostningseffektive løsninger gjorde, at FREJA fik opgaven. ”Det var første gang, vi arbejdede med FREJA, men vi havde hørt godt om dem. Det gik hurtigt op for os, at de havde den nødvendige ekspertise til at udføre opgaven effektivt,” fortæller Satu Aronen, Logistics Manager hos ANDRITZ Oy. Transport og logistik i særklasse Det kræver kraftfuldt udstyr og eksperter at fragte fabriksudstyr af den størrelse. ”Gennem vores samarbejdspartner i Kina anskaffede vi nogle nedbyggede trailere, svære kraner, to kæmpepramme

Det gik hurtigt op for os, at FREJA havde den nødvendige ekspertise til at udføre opgaven effektivt” systemer, udstyr og tjenester til papir- og vandkraftsindustrien med en årlig omsætning på 1,3 mia. euro, 3.800 ansatte globalt og fabrikker i Europa, Nordamerika, Sydamerika og Kina. De kinesiske fabrikker var løbet tør for plads til det kæmpemæssige udstyr, og deadlinen var lige om hjørnet. ANDRITZ Oy skulle med andre ord finde en logistikpartner,

6

og en stykgodspram,” fortæller Kristian Björklund. Inden prammene kunne stævne ud på den 1.200 km lange rejse, skulle alt udstyret først transporteres fra fabrikken til flodhavnen. Det lyder måske som et rutinearbejde, men det viste sig at være det sværeste ved hele opgaven. ”Det længste stykke udstyr målte 29 meter og

vejede 105 ton. Med sådan en længde og vægt skal man sikre sig, at udstyret løftes ordentligt, så det ikke bøjes. Det krævede seks forskellige løftepunkter, som alle skulle flytte sig samtidigt.” Og så var der naturligvis deadlinen. ”Vi øjnede lige chancen for at transportere udstyret fra fabrikken til havneporten og derfra til Shanghai. FREJAs planlægning var nøje tilrettelagt, så vi var sikre på, at de kunne overholde deadlinen,” fortæller Satu Aronen. Næste stop: Chile Kæmpeprammene sejlede roligt ind i Shanghai havn lidt over to uger senere – et par dage før deadline. ”I Shanghai læssede vi udstyret fra prammene over på fragtskibe med kurs mod Chile. De erfaringer, vi havde gjort os i starten af projektet, gjorde, at vi vidste præcist, hvordan varerne skulle løftes. Det hele forløb problemfrit,” fortæller Kristian Björklund. ”Når du starter på et projektet som dette, regner du med et par udfordringer undervejs, men en af grundene til vores succes er, at vi ved, hvordan vi skal håndtere varerne.” Fabriksudstyret er i skrivende stund på vej over Stillehavet til en papirfabrik i Chile.  ∑

T h i n k F o r w ar d   |   n r . 0 3 ~ 2 0 1 1


Til lands og til vands

på rekordtid

Triatleten Tom Friis tager både arbejde og fritid seriøst

T

om er triatlet. Egentlig er han ironman-triatlet, hvilket betyder, at han samler disciplinerne cykling, svømning og løb i én benhård 12-timers manddomsprøve. Men han gemmer på en mørk hemmelighed over for sine medatleter i klubben Tri4 … Mens de kører bus eller underviser skoleelever, knokler Tom med at planlægge logistik, skærpe sine planlægningsfærdigheder og mætte sin glubende appetit for at nå milepæle.

Tom Friis Jacobsen er nemlig Logistics Coordinator hos FREJA. En meget dygtig en af slagsen, ifølge kollegerne. Gad vide, om al den træning på jobbet har givet ham en uretfærdig konkurrencefordel over for klubkammeraterne …? Men det kan selvfølgelig også være, han har brug for den – han lærte jo først at svømme i 2009.  ∑

Tom Friis JACOBSEN (og dermed FREJA) har sine konkurrencefordele, fordi han •  •  •

træner sine planlægningsfærdigheder 40 timer om ugen udmærker sig ved at nå sine mål gør en ekstra indsats for kunderne  – også under pres

F reja . c o m

•  •  •

sørger for at være ovenpå med sine opgaver har falkeblik for detaljer synes, ”umulige opgaver” er interessante

7


F o rret n i n g s f o r d e l e

Lastbil slår fly:

Generator-

producent optimerer Producenten af vekselstrømsgeneratorer Cummins Generator Technologies plejede at levere til sine nordiske kunder fra et lager i tilknytning til deres norske afdeling. De britisk producerede generatorer blev transporteret til Norge, hvor de lå på lager, før de blev fragtet ud til virksomhedens kunder.

S

ådan så det ud indtil for nylig, da ledelsen besluttede at effektivisere logistikken. Som led i den nye strategi blev det norske lager nedlagt, og generatorerne blev transporteret direkte fra Cummins-fabrikken til kunderne i Norge, Danmark, Sverige og de baltiske lande.

Men logistikken blev ogs å effektiviseret på andre måder: I stedet for at transpor tere generatorer fra Storbritannien til lokale lufthavne, indgik Cummins en aftale med FREJA om at anvende lastbiler frem for fly. Selv de mindste generatorer vejer 300-400 kg og klassificeres derfor som tung last, mens de store varer sagtens kan veje flere ton. Landtransport er selvfølgelig

8

”Tunge varer er som regel dyrere at fragte med fly” en billigere løsning, men det vil nok overraske mange, at det faktisk var ca. 20 % hurtigere end lufttransport! Det er et besværligt foretagende at fragte tung last med fly – især i forbindelse med hasteordrer, f.eks. til en fisker, der mister penge for hver time trawleren ligger stille uden en funktionel generator. Man skal finde et fly, der er stort nok til at bære lasten, booke flyet og læsse en lastbil, der kan fragte varerne til flyet. Deref ter skal man aflæsse lastbilen og læsse flyet – og omvendt på destinationen – hvor forsinkelser virkelig kan spille ind. I modsætning til landtransport på tværs af landegrænser, hvor

tolden er åben døgnet rundt, har tolden i lufthavne som regel kun åben i dagtimerne. Det betyder, at lasten i flyet nemt kan komme til at samle støv i et døgns tid, før tolden genåbner, og varerne kan inspiceres, læsses på en lastbil og fragtes til slutkunden. Forskellen taler vist for sig selv: Landtransport fra Storbritannien til Norge tager samlet 4 dage, mens flytransport tager mindst 5 dage. Land frem for luft-strategien er naturligvis ikke egnet til alle former for varer. Tunge varer er som regel dyrere at fragte med fly. Og behovet for en ny generator opstår ofte pludseligt og som hasteordre, hvorimod en palle med dåsesuppe nemmere kan planlægges forud. ∑

T h i n k F o r w ar d   |   n r . 0 3 ~ 2 0 1 1


”De store varer kan sagtens veje flere ton”

Dag Westgård er adm. direktør hos Cummins Generator Technologies i Norge. Han fokuserer på den værdi, hans virksomhed kan skabe for sine kunder: ”Vores samarbejde med FREJA resulterer i en fremragende kundesupport, som sætter vores kunder i stand til at effektivisere deres processer og dermed deres konkurrenceevne.”

Cummins Generator Technologies tilhører Cummins, Inc., som har verdens største produktion af vekselstrømsgeneratorer fra 0,6 til 20.000 kVA under varemærkerne MARKON®, STAMFORD® og AvK®. Virksomheden er kendt verden over for sin høje kvalitet, og produkterne sætter nye standarder for robusthed, pålidelighed og alsidighed.

F reja . c o m

9


The show must go on FREJAs nye system redder forestillingen for Det Kongelige Teater

D

et nye flådestyringssystem viste sig at være alle pengene værd den 20. december 2010, da Det Kongelige Teater påbegyndte sin europæiske turne. Tidsplanen var stram og gav ikke meget plads til fejl og forsinkelser undervejs, og næste forestilling var i Dresden den følgende aften. Normalt intet problem for FREJA, men de ekstreme vejrforhold og et motorstop var lige ved at resultere i en stor skuffelse for teaterets forventningsfulde publikum. Desværre var heldet ikke ligefrem med Det Kongelige Teater den dag, for lastbilen med kostumer, rekvisitter og scenetæppe brød sammen. Der holdt den så, i en vejkant et sted syd for Berlin og i et vejr, som gjorde det umuligt at trække den til nærmeste værksted, og det så ud til, at der ikke længere var tid til at sende en ny bil fra København til at hente traileren og redde forestillingen i Dresden.

Heldigvis havde FREJA netop fået nyt flådestyringssystem, som kunne vise alle traileres placering på tværs af den multinationale koncern. Systemet viste, at FREJAs svenske afdeling havde en bil og trailer i en tysk by ikke langt fra teaterets nedbrudte lastbil. Den svenske bils fragt blev hurtigt omlæsset, og næste dag blev teatrets gods leveret i god tid. Scenen blev bygget, og forestillingen blev en succes.  ∑ Højteknologisk o v e r vågn i ng Over 90 % af FREJAs 1.200 trailere er netop blevet udst yret med avancerede GP S-systemer. Det gør det muligt for både FREJA og kunderne at lokalisere individuelle trailere og laster samt få sikkerhed for at leveringstidspunktet overholdes. S y s te m e t b l e v i m p l e m e nte r e t p å t v æ r s af FREJA koncernen i marts 2011 og har allerede r e s ulter et i b et y d el i g e s er v icefo r b e dr in g er – samt en positiv indvirkning på miljøet.

10

T h i n k F o r w ar d   |   n r . 0 3 ~ 2 0 1 1


N y te k n o l o g i

Fem ting, du ikke kunne

imen2010 du kan nu!

Indhente en komplet emissionsrapport (inkl. CO2 -oplysninger)

Konstant overvågning af trailere

Track & trace på fullog partloads

Få adgang til din konto via nettet

Elektronisk fakturering F reja . c o m

11


F re m t i d e n i d a g

Investering i fre m t i den s

transport og logistik BÆREDYGTIG TRANSPORT SOM KONKURRENCEFORDEL

H

ver eneste ansvarlige organisation siger det: Vi ønsker en bæredygtig løsning på vores transport og logistik. Desværre er bæredygtige løsninger lidt dyrere at implementere – og derfor også at købe – og i den virkelige verden vejer den økonomiske situation tungere end den bæredygtige løsning.

Det er en barsk vurdering, men den gælder heldigvis ikke alle virksomheder, som f.eks. medicinalvirksomheder eller den markedsførende leverandør af forbrugsvarer P&G (se tidligere artikel). Disse virksomheder har ikke tænkt sig at gå på kompromis med deres miljøansvar for at nedskære omkostningerne, og de vælger leverandører, som prioriterer langsigtede miljøvenlige løsninger højere end kortsigtede rabatter. Men det handler ikke kun om at gøre det rigtige for miljøet og samfundet som helhed. Bæredygtighed kan være dyrere på kort sigt, men det er en vigtig ingrediens i en succesfuld virksomhedsstrategi og altid den billigste på lang sigt.

Hvis jeres virksomhed har besluttet, at en bæredygtig transport- og logistikløsning er vigtig, hvordan ved I så, at I samarbejder med en leverandør, som kan opfylde jeres behov? I kan begynde med at se nærmere på, hvad transportørens værdierklæring og marketingmateriale fortæller om bæredygtighed. Ser det ud til, at emnet er strategisk prioriteret? Efterfølgende kan I begynde at lede efter mere håndgribelige beviser, f.eks. om transportørens vognmænd kører i lastbiler med den nyeste miljøvenlige teknologi? Det er selvfølgelig også et spørgsmål om afvejning, da den slags lastbiler ikke ligefrem er billige, og en del af ekstraudgifterne gives videre til kunden – jer. Men bæredygtighedskyndige leverandører kan også give besparelser. For eksempel investerer FREJA i avancerede teknologier, såsom det nye flådestyringssystem, der gør det muligt at planlægge transportruterne på en langt mere miljøvenlig og ofte mere omkostningseffektiv måde. I løbet af de næste fem års tid forventer vi at se mange flere virksomheder indføre initiativer for at beskytte miljøet – og deres konkurrenceevne. FREJA gør i hvert fald sit for at sætte gang i denne tendens ved at opfordre til aktiv dialog mellem sine kunder og leverandører, og ved at hjælpe dem med at se de langsigtede fordele forbundet med at indføre bæredygtige løsninger i arbejdsprocesserne. Det er en stor opgave for både FREJA og kunderne – men også en opgave, der i dén grad kan betale sig for begge parter.  ∑

12

T h i n k F o r w ar d   |   n r . 0 3 ~ 2 0 1 1


Hvad vi ved om jeres CO 2-udledning Få alt at vide om jeres emissionsudledning – og mere til. Bare spørg.

C

O2-partikler. NOX-udledninger. Har I nogen anelse om, hvor store jeres er? Bare spørg. Vi har værktøjerne til at måle, overvåge og reducere jeres transportaktiviteters emissionsudledning.

Miljørapportering er ikke længere en nyttig funktion; det er et must i transport- og logistikbranchen. Heldigvis er det lige blevet meget nemmere at beregne jeres CO2-udledning. Det eneste, I skal gøre, er at indtaste den fragtpligtige vægt og transportafstanden i CO2-beregneren på vores website. Og det er kun begyndelsen, for jeres miljøpåvirkning er mere end bare CO2-udledning. Efter behov kan vi udfærdige en omfattende miljørapport hvert kvartal eller årligt for danske og svenske kunder vha. værktøjer udviklet af International Transport Danmark (ITD) eller det svenske NMT Calc sammen med data fra vores avancerede flådestyringssystem.

Konstant overvågning Den bedste praksis er den, der starter internt. Derfor overvåger FREJA faktorer som udlastningsgrad og tomfragt. Med vores nye flådestyrings­ system kan vi konstant overvåge vores lastbiler med henblik på at optimere deres udlastningsgrad og udnytte hver kilometer. Over halvdelen af vores vognmænd bruger Euro 4- eller Euro 5-motorer, og vi bestræber os på at køre så miljøvenligt som muligt. Men der er mere endnu: Der er flere initiativer på vej, som skal gøre det endnu nemmere for jer at måle jeres emissionsudledning i fremtiden. Med de rigtige oplysninger kan vi hjælpe jer med effektivt at reducere jeres miljøpåvirkning. Det hjælper ikke alene miljøet, men også jeres bundlinje, da alle driftsmæssige forbedringer øger jeres effektivitet. Pt. hjælper vi Novozymes, Chr. Hansen, Lundbeck, NKT Flexible og Kimberly Clark med at overvåge deres miljøpåvirkning. Kontakt jeres FREJA-kontaktperson, hvis I vil vide mere om, hvad vi kan gøre for jer.  ∑

Hvert kvartal kan vi fortælle jer … • hvor mange forsendelser, I har ekspederet

• transportafstand (beregnet ud fra full load)

• forsendelsernes faktiske vægt i kilo eller ton

• udledninger (NOX , HC, CO, SO og CO2) og estimeret brændstofforbrug

• forsendelsernes udlastningsgrader

F reja . c o m

13


I n s i d erf o rt æ l l i n g er

En dag på

Taastrup terminal Jacob Omø fortæller her historien om et vigtigt led i transport- og logistikkæden: Taastrup terminal

F

redag morgen. Det er en kold dag, og pallerne står side om side på Taastrup terminal, mens gaf feltr uckene suser ind og ud af por ten med varer. Terminalchef Jacob Omø danner sig et overblik over den hektiske aktivitet. Han blev headhuntet for 7 år siden for sin dybdegående viden om transport- og logistikbranchen. I dag kender han FREJAs terminal i Taastrup som sin egen bukselomme.

Til daglig deler Jacob Omø sit lederansvar med kollegaen Teddy Hansen, men i dag er han ene om at bestyre strømmen af ind- og udgående fragt og sørge for en gnidningsfri arbejdsproces. Fredag er en af de travleste dage i ugen, og alle mand er i fuld sving, hvilket er afgørende for terminalens drift. I bund og grund handler det hele om at håndtere varerne så professionelt som muligt og med så få opsamlinger som muligt. ”Hver gang, vi håndterer gods, koster det penge, og jo mere, vi håndterer det, jo større er risikoen for at beskadige det. Derfor er det vigtigt kun at håndtere det én gang og få det placeret rigtigt til læsning,” forklarer Jacob. Med det mængde varer, der bliver fragtet ind og ud af terminalen denne fredag morgen, ligner det en temmelig krævende opgave at koordinere aktiviteterne. Ingen plads til fejl  Hvis man lader blikket vandre rundt i terminalen, opdager man hurtigt, at varerne har vidt forskellig karakter – en rammende afspejling af FREJAs varierede kundebase. ”Vi kan håndtere varer på op til 4½ ton og alt fra kæmpemæssige trykpresser og skorstene til skrøbeligt elektronisk udstyr og letfordærvelige madvarer. Det er ikke raketvidenskab, men det er afgørende, at vi har forstand på de varer, vi håndterer, samt hvordan vi transporterer dem sikkert og læsser dem ordentligt. Én fejl er nok til at ødelægge vognmandens dag,” fortæller Jacob Omø. Det er altafgørende at få bilerne ind og ud hurtigst muligt. ”Vognmændene har strikse regler for køre- og hviletid, som skal respekteres. Den tid, en lastbil bruger på læsserampen kan være forskellen på succes og fiasko for en vognmand,

Udfordringen?

”At få det hele til at falde på plads” 14

T h i n k F o r w ar d   |   n r . 0 3 ~ 2 0 1 1


så derfor regner de med os til at hjælpe dem med at læsse og aflæsse fragten hurtigt,” forklarer Jacob Omø. ”Hvis vi kan hjælpe vognmændene ved at bruge bare lidt mindre tid på læsserampen, så er det godt for både FRE JA s og vognmandens forretning – og for kunderne.” En højere enhed  Transport og logistik er et finjusteret system, som kan sammenlignes med en Rubik-terning. Alt skal passe sammen, men ingen af delene kan flyttes uden at påvirke de andre, og når dét lykkes, ser det fantastisk ud. Hvad angår rumudnyttelse, er Rubiks terning den perfekte analogi: Definitionen af en perfekt læsset trailer er, at hver kubikcentimer er udnyttet. En optimal udlastningsgrad er desuden mere miljøvenlig. ”Det er vores ansvar, og vi tager det seriøst. Her kan vi gøre en forskel, og det sætter vi en ære i,” fortæller Jacob Omø.

de hektiske perioder.” Men med omhyggelig planlægning kører terminalteamet som smurt – uanset årstiden. På weekend i højt humør  Ved frokosttid ligner terminalen en myretue. Jacob Omø tøver ikke, når man spørger ind til det mest udfordrende ved hans arbejde: ”At få det hele til at falde på plads. Vi yder en service, som skal køre på skinner, og derfor er vi konstant på udkig efter nye, sikre og hurtige måder at udføre arbejdet på.”

”Det er fedt at gå på weekend i højt humør og med en ’vi klarede den’-følelse.”

Vidste du, at …?

Ny procedure strømliner leveringsprocessen

VI

Bookingsystemet, der er baseret på FREJAs Aspect4 ERP-system, knytter hver reservation til et unikt sporings-id. Efter reservationen er registreret, F reja . c o m

Transport og logistik på et helt andet niveau 

Nr .

03

~

2011

I takt med, at fredagen går på hæld, synes terminalen større end samme morgen. Og tom. Men selvom temperaturen ikke er steget synderligt, er stemningen i Taastrup terminal høj, da weekenden er lige om hjørnet. ”Sådan er det altid om fredagen. Vi er et godt team, og det er fedt at gå på weekend i højt humør og med en ’vi klarede den’-følelse.” Så det kan ikke blive bedre? ”Jo. Hvis det var sommer året rundt.”  ∑

Transport- og logistikbranchen er præget af op- og nedture afhængigt af sæsonen, så derfor er en fleksibel arbejdstilgang vigtig. ”Arbejdsbelastningen varierer meget fra dag til dag og fra måned til måned. Som regel er januar og februar vores mest stille måneder, mens marts, april og sidst på året

går op i at strømline transport og logistik overalt, hvor det er muligt. Et nyt, direkte link fra FREJAs ordresystem til Stena Lines bookingsystem sikrer, at pladsreservationer til FREJAs lastbiler om bord på et af Europas største skibsfragtnetværk udføres automatisk. Denne form for reservation betyder, at FREJAs lastbiler kan køre direkte om bord på de ventende færger i stedet for at vente på næste ledige afgang. Forskellen kan måles i sparede dage pr. år, og vi kan yde hurtigere service til vores kunder.

ThinkForward

sender Stena Lines system automatisk en elektronisk faktura til FREJA. Det tager kun få sekunder.

Hver faktura indeholder nummer, længde og bredde på lastbilen, og eftersom reservationen er knyttet til et sporings-id hos FREJA, er det nemt at opdatere oplysninger om lastbilen eller redigere reservationen.

Det nye systemlink er med andre ord hurtigt og brugervenligt, samtidig med, at det forenkler arbejdsprocesserne, mindsker administrationsomkostningerne og øger produktiviteten. Ikke kun godt nyt for os, men også for vores leverandører og kunder.  ∑

Group & Publication Director

Jørgen J. Hansen Head of Editorial Staff

Inge Kjærsgaard Head of Production

Mari Linna Tekst, billeder og produktion

Eye for Image

Kontakt os, hvis du kunne tænke dig Think Forward gratis, eller få mere at vide om FREJA koncernen. FREJA Danmark  +45 96 70 50 00 FREJA Norge  +47 22 07 50 00 FREJA Sverige +46 (0)495 00 00 FREJA Finland  +358 (0)20 7129 830 www.freja.com Generelle spørgsmål mari.linna@freja.com

Copyright © 2011 FREJA Transport & Logistics A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale eller dele deraf må kun udgives, udsendes, omskrives eller gendistribueres med forudgående samtykke fra FREJA Transport & Logistics.

15


A

Z

www.freja.com FREJA Danmark

FREJA Norge

FREJA Sverige

FREJA Finland

+45 96 70 50 00

+47 22 07 50 00

+46 (0)42 495 00 00

+358 (0)20 7129 830