Page 1

‫ؤِريظان‪ :‬بةماناي ثتَيشكةوت ن يان ثتَيشؤِرةوي‬ ‫كات بة فيؤِرنؤنةدان‬ ‫ي ؤِرابردوو تةنها ئةزموونة ‪ ،‬بةتَلم ذيان لة طةتَليدا و خةم خواردن بؤي شتَييتيية و بكوذي ئيراة و‬ ‫ئةوةي ؤِرنؤيشت لة دةست ضووة لة يادت ب تَ‬ ‫لةناوبةري‬ ‫ي ناكرتَييتةوة بةهةموو ئةو شيتانةي كة تيايةتي لة ئةرشيف‬ ‫ذياني ئتَيسيتةية‪،‬دنؤسيةي ؤِرابردوو لي ذيرةكان داخراوة و تةنها بؤكاري زنؤر ثتَيويست نةب تَ‬ ‫هةتَليطيراوة‪ ،‬ئةوةي خراثت كرووة خةمو خفةت بؤي تازة ضاكي ناكاتةوة‪ ،‬ئةوةشي كة باشت كردووة تازة ؤِرنؤيشت و ناطةؤِرتَييتوة‪ ،‬بةتَلكو تةنها‬ ‫ي ئاو بؤ سةرضاوةكةي بيطةؤِرتَييتةوة يان خؤر بؤ خؤرهةتَلت‬ ‫ي وةربيطري‪،‬لة ؤِرابردوودا مةذي‪ ،‬ئايا دةتو تَ‬ ‫دةتواني وةكو ئةزموون سوودي ل تَ‬ ‫ي سةرقاتَل‬ ‫بيطةؤِرتَييتةوة يان فرمتَيسك بؤ ناو ضاوةكان بيطةؤِرتَييتةوة نا ئةمانة مةحاتَل ن بؤية باشيتر واية خؤتيان ث تَ‬ ‫‪ kjljsdlkajdlkajslkdjalskjdlakjs‬نةكةيت‪ ،‬ضونكة بةخةم خواردن بؤ ؤِرابردوو ذياني ئتَيسيتا لةطةتَليدا دةبتَييتة طريان و خةم و ناخؤشي‪ ،‬خوتَيدندنةوة لة‬ ‫‪dlkjalkdjalksjdlkasjdlkajsldkj‬‬ ‫‪ sal‬تيانوسي ؤِرابردوودا كات كوشيتدنة لةناو بردني تواناكانة‪ ،‬ثتَيويست ناكات بةردةوام ؤِرةو ؤِرةوةي متَيوذوو بيطتَيريدنةوة‬ ‫ئةوةي كة دةطةؤِرتَييتوة بؤ ؤِرابردوو وةك ئةوة واية كة ئارد بهاؤِرتَيت لة كاتتَيكدا ئةوة ثتَيشيتر‬ ‫هاؤِردراوة‪ ،‬هةر لة كؤنةوة بةو كةسانةيان وتووة كة بؤ ؤِرابردوو دةطري ن مردووي لة‬ ‫طؤؤِرةكةي هتَيدناية دةرةوة‪.‬خةتَلك سةيري دواوة ناكةن وة ئاوؤِر بؤ دواوة نادةنةوة‬ ‫ي قافتَلةش هةر بؤ‬ ‫لةبةر ئةوةي با بة رةو ثتَي ش دةؤِروات ئةوي ش بةرة و ثتَي ش مل دةن تَ‬ ‫ثتَيشةوة دةؤِروا ‪،‬بؤية هةرطيز ثتَيةضةوانةي سونةتةكاني ذيان مةجوتَلتَيوة‬ ‫بؤ ئةوةي لة ذياندا هةميشة بةرةو ثتَي ش هةنيطاو بدنتَيت ئامؤذطاريت دةكةم ثردةكاني*‬ ‫‪.‬ثاشيطةز بوونةوة بؤِرووختَيدنة‬ ‫‪:‬وتةي خواناسان لة بارةي كات بةفيؤِرنؤنةدان *‬ ‫يةكةم‪:‬طيفور البسيطامي دةتَلتَيت‪:‬شةو و ؤِرنؤذ سةرمايةي مةستَلامانان ن‪ ،‬قازانج تيايدا دةسكةوتدني‬ ‫‪.‬بةهةشيتة‪،‬زةرةرمةندي ش تيايدا ضونة ناو ئاطري دنؤزوخة‬ ‫دووةم‪:‬ئيب ن مةسعود دةفةرمووتَيت‪ :‬بؤ هيض ئةوةندة ثشيامان نةبووم هتَيدندةي ثةشيامانيم لة ؤِرنؤذتَيك كةخؤري‬ ‫‪.‬ئةو ؤِرنؤذة ئاواببتَيت و تةمةنييتيادا كةم ببتَييتةوة و كرةوةمي تيادا زياد نةبتَيت‬ ‫ستَييةم‪:‬ئةبو مسليم خولني دةفةرموتَيت‪ :‬ئةطةر بةهةشت و دنؤزةخ بةضاو ببيدنم كرةوةي زياتر ناكةم لةوةي‬ ‫‪.‬ئتَيسيتا دةيكةم ديارة زنؤر طرنيطي بة كات داوة و نةي هتَيشيتوة بةفيؤِرنؤبةضتَيت‬ ‫ل ‪ ،‬فةضيل وتي‪ :‬كة واية‬ ‫ضوارةم‪) :‬فةضيلي اب ن عياض(بة ثياوتَيكي وت‪ :‬تةمةنت ضةندة؟ ثياوةكة وتي‪:‬شةست سا تَ‬ ‫تؤ شةست ساتَلت بؤِريوة بؤ لي ثةروةردطارت‪.‬لةوانةية ئةوةندةت نةمابتَيت بيطةؤِرتَييتةوة بؤ لي‪ ،‬ئةو كابراية وتي‪:‬‬ ‫ي كة بةندةي خواية و بؤ لي‬ ‫] إنالله وإناإليه راجعون[ فةضيل وتي‪ :‬تةفسيري ئةوة دةزاني كة وتت؟ئةوةي بزان تَ‬ ‫ي بكرتَيت با وةتَلم بؤ‬ ‫ي‪ ،‬كة ثرسياريشي ل تَ‬ ‫ي ثرسياري لتَيدةر تَ‬ ‫ي‪،‬كةؤِراوةسيتتَيدنرا بابزان تَ‬ ‫ئةو دةطؤِرتَييتةوة با بزانتَيت كة ؤِرادةطيرتَيت و ؤِرادةوةسدنتَيدنر تَ‬ ‫‪.‬ثرسيارةكان ئامادة بكات‬


‫ئا‪.‬عبدا محامد‬

كات بة فيرِؤنةدان  
كات بة فيرِؤنةدان  
Advertisement