Page 1

‫ىي ية؟‬ ‫ِرشؤشنبيري ك َ‬ ‫ِرشؤشنبيري ئةوي مر َشؤةظةيةي كة‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫بيركردنةوةىي رووناكي وي بيرىي ِر َشؤشنكةرةوةية‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫تاريكىي وي ل َي َلىي ش َياوساوىي لةسةري ِرساستيةكاني لدةبات‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫تاوساناىي ل َيكدسانةوةوي تاوي تاو َيكردنىي ِرودساوةكانىي هةية‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫ئاطةدسارةي بةزسانياريةكانىي سةردةمي وي ساودي لةهةماووي سةرضاوةي زسانستىي وي زسانياريةكاني وةردةطر َي‪.‬ت‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫بيرىي فرساوسانةوي ساودوةردةطر َي‪.‬تي لةي طش‪.‬تي دشؤزينةوةوي طةشةكردنةكانىي سةردةمي بؤفرساوساني كردنىي ‬ ‫بيرىي خؤى‪.‬‬

‫‪.6‬‬

‫الوىي دةكاتةوة‪.‬‬ ‫ئةوي زسانياريانةىي وةرىي دةطر َي‪.‬تي بةث َيىي طاونجاني وي ث َياويس‪.‬تي ب َ‬

‫‪.7‬‬

‫تاوساناىي هة َلسةنطاندني وي دياريكردنىي ضاكي وي خرساثىي هةية‪.‬‬

‫‪.8‬‬

‫بةي بة َلطةىي زسانستىي وي نماونةىي عةمةلىي وي وساقحىي ِرساستيةكاني دةسةلم َين َي‪.‬ت‪.‬‬

‫‪.9‬‬

‫لي دةدساتي كؤمة َلطةبثار َييز َي‪.‬تي لةي خرساثةوي بنةبِرىي ‬ ‫ىي دةدساتي وي هةو َ‬ ‫ليةنةي ضاكةكانىي كؤمة َلطةي ثةرةث َ‬ ‫بكات‪.‬‬

‫‪.10‬‬

‫وزةوي تاوساناكاني ئارساستةدةكاتي بؤطةشةكرني وي ث َي شي خستنىي كؤمة َلطةي لةهةماووي روويةكةوة‪.‬‬

‫‪.11‬‬

‫هةو َلىي ئةوةدةدساتي كةي ئةوةىي دةييزسات َي‪.‬تي بيكاتي بةكردةوة‪,‬ي بةئاكارةكانىي كةسانىي تري هاني بدساتي بؤي ‬ ‫ضاكة‪.‬‬

رِؤشنبير كىَ ية