Page 1

‫ئايا دةزاني ؟؟‬ ‫ضةند زانياريةك بةهيوايي سوودي هةمووليةك ‪..‬‬ ‫‪ -1‬ئايا دةزاني ثغَيةغة مبةري ئازيز صلي علية وسلم تةنها يةك جار حةجي كردووة‪ ،،‬سبحان اللة‬ ‫‪ -2‬ئايا دةزاني خغَيري زيندوو اِراطرتني شةوي قةدر ‪ 1000‬مانطة‪ ،‬كة ئةمةش لة تةمةني زؤربةي زؤرمان زياترة‬ ‫‪،‬كةواتة با لة دةستي خؤماني نةدةين ‪،‬ئةمة بةخشندةيي خوايي طةورةية بؤ بةندةكاني اللة اكبر ‪،‬‬ ‫‪ - 3‬ئايا دةزاني قورئاني ثيرؤز لة مانطي رةمةزاني ثيرؤزدا دابةزية خوارةوة بؤ لةوح مةحفوز لةي‌وغَيشةوة ئايةت بة‬ ‫ي ي كات و شوغَين بؤ ثغَيشةوايي هةموو جيهانيان دةخوغَينرايةوة ‪.‬‬ ‫ئايةت بة ث غَ‬ ‫‪ - 4‬ئايا دةزاني‪ ،‬ي‌هغَيغَلةكاني دةستي مرؤظ راست و ضةث ثغَي ك هاتووة لة ذمارة) ‪18‬و ‪ ( 81‬ئةطةر كؤيان بكةيتةوة‬ ‫دةكاتة ‪ 99‬يةكسانة بة ناوةكاني اللة ئةطةر ‪ 18‬لة ‪ 81‬دةربكةيت دةكاتة ‪ 63‬ئةمةش تةمةني ثغَيشةوا )مـــحـــمــد (‬ ‫ي بغَيت ‪.‬‬ ‫دروودي خواي ل غَ‬ ‫ل نةوايي بدةيتةوة ئةوا‬ ‫‪ - 5‬ئايا دةزاني ئةطةر لةبةر خاتري خوايي طةورة سةرداني نةخؤشغَي ك بكةيت و وورةو د غَ‬ ‫بة قةدةر كغَيويي ئحود خغَيرت بؤ دةنوسرغَيت ثغَي ش ئةوةي بطةيتةوة شوغَين و مةكاني خؤت ‪ ،‬اللة اكبر‬ ‫‪ - 6‬ئايا دةزاني كاتغَي ك بةغيليان بة حةزرةتي سلغَيمان)علية سل(م( برد بؤ ئةو هةموو دةسةغَلتة ضي فةرموو ثغَييان كة‬ ‫لةكاتغَيكدا حةزرةتي سلغَيمان بةرغَيطادا دةرؤيشت هةموو جن لةلي دةستي ضةثي بوو هةموو انسانةكان لةلي‬ ‫ي فةرموو وةللةي‬ ‫دةستي راستي بوو هةموو طيرو طوير لةسةر سةري بوو هةمووشيان لة ذغَير فةرماني دابوو ث غَ‬ ‫ئة(م هةموو دةسةغَلتة كةمترة لي‌ة يةك تةنها يةك )سبحانة اللة ( كي‌ة ئيماندارغَي ك بؤ خوايي خؤي بغَلغَيت ‪ ،،‬اللة اكبر ‪،،،‬‬ ‫ســـبــــحـــانــــة اللة‬ ‫‪ -7‬ئايا دةزاني بؤضي رؤذي‌و طرتني شةش رؤذ دوايي يةكة(م رؤذي جةذني رةمةزان وةكو ئةوةية يةك سا غَ‬ ‫ل‬ ‫ل ‪ 6‬دةكاتة ‪ 36‬رؤذ‬ ‫بةرؤذوو بووبغَيتي ؟يةك خير بؤ ئومةتي محمد)د‪.‬خ( يةكسانة بة ‪ 10‬كةواتة ‪30‬ي رةمةزان لةطة غَ‬ ‫بةمةش دةكاتة ‪ 360‬رؤذ ‪،،،‬‬ ‫ل ثغَي ش دةوغَلةمةندغَيكي ئيماندار دةضغَيتة بةهةشتةوة مةطةر ئةو‬ ‫‪ -8‬ئايا دةزاني فةقيري ئيماندار نزيكةي ‪450‬سا غَ‬ ‫دةوغَلةمةندةي زؤربةي ماغَلةكةي لة ثغَيناوي خوايي طةورةدابةخشي بغَيت‪.‬‬


‫‪- 9‬ئايا دةزاني هةر مرؤظغَي ك يةك رؤذ بةسةر زةويدا اِرؤشتبغَيت ئةوا طؤراِ طوشار دةضغَييذغَيت دوايي بة رةحمي خواو‬ ‫كردةوة باشةكاني طؤاِركةدا فروان دةبغَيت‪،‬سبحانةاللة‬ ‫ي دةكاتةوة‬ ‫‪ -10‬ئايا دةزاني ئةوةي يةك جار صلة لة ديداري محمد )ص(بدات ئةوا خوايي طةورة ‪ 10‬جار صلة ل غَ‬ ‫ي ي خؤش يووة ؟ اللة اكبر‬ ‫ي بدات واتة ل غَ‬ ‫هةر كةسغَي ك خوا صلة ل غَ‬

ئايا دةزاني