Page 1

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬


‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬ ‫)ﺩﯨﻦ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﯩﺘﻰ‬ ‫ﯞﻩ ﺋﻪﺧﻼﻕ ﺩﻩﺭﺳﻰ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ‬ ‫ﺗﻪﺭﻛﯩﭗ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﮬﻪﻳﺌﻪﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﺪﻯ(‬ ‫ﻣﻪﺳﻠﻪﮬﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭ ﮬﻪﻳﺌﯩﺘﻰ‪:‬‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﺳﺎﺭﯨﭽﺎﻡ‬ ‫ﺳﻪﯞﮔﻰ ﻗﺎﺭﺍﺑﯘﻟﯘﺕ‬ ‫ﺳﯘﺋﺎﯞﻯ ﻛﻪﻣﺎﻝ ﻳﺎﺯﮔﯩﭻ‬ ‫ﺗﯜﺭﻛﭽﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﯩﻼﺷﺘﯘﺭﻏﯘﭼﻰ‪:‬‬ ‫ﺩﯨﻠﺌﺎﺭﺍ ﻗﺎﺩﯨﺮ‬ ‫ﺭﻩﺳﯩﻢ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯜﺭﮔﯜﭼﻰ‪:‬‬ ‫ﺩﺍﻏﯩﺴﺘﺎﻥ ﭼﻪﺗﯩﻨﻜﺎﻳﺎ‬ ‫ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺕ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻰ‪:‬‬ ‫ﻣﻪﮬﻤﻪﺕ ﺋﻪﺭﺩﻭﻏﺎﻥ‬ ‫ﺭﯨﻴﺎﺳﻪﺗﭽﻰ‪:‬‬ ‫ﺋﯚﻣﻪﺭ ﻣﻪﻧﻪﻛﺸﻪ‬ ‫‪−2009‬ﺋﻪﻧﻘﻪﺭﻩ‬

‫‪ISBN: 975-19-3707-8‬‬

‫ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﺎﺩﺭﯨﺴﻰ‪:‬‬

‫‪Eskişehir yolu 9. km.‬‬ ‫‪Çankaya / ANKARA‬‬ ‫‪Tel: (+90 312) 295 72 94‬‬ ‫‪Faks: (+90 312) 284 72 88‬‬

‫ﺗﻮﺭ ﺋﺎﺩﺭﯨﺴﻰ‪:‬‬

‫‪w w w. d i y an et . g o v. t r‬‬

‫ﺋﯧﻠﺨﻪﺕ‪:‬‬

‫‪diniyayinlar@diyanet.gov.tr‬‬

‫ﺗﻪﻗﺪﯨﻢ‬ ‫ﺋﻪﺳﺴﺎﻻﻣﯘ ﺋﻪﻟﻪﻳﻜﯘﻡ!‬ ‫ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ! ﻳﺎﺧﺸﯩﻤﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭ؟‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧﻰ‬ ‫ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﻪﺷﺘﯜﺭﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ‬ ‫ﺋﯚﺭﻧﻪﻛﻠﻪﺭ ﺑﺎﺭ‪ .‬ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﺭﻧﻪﻙ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻼﻡ‬ ‫ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻥ ﻏﻪﻳﺮﻩﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﻳﺴﯩﻠﻪﺭ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﺩﺍ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﻰ ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ‬ ‫ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﯩﺸﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ‪ ،‬ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻠﻠﯩﻖ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺋﻪﺧﻼﻗﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﺘﯩﻦ‪ ،‬ﻣﻪﺳﺖ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ )ﮬﺎﺭﺍﻕ( ﺋﯩﭽﯩﺸﺘﯩﻦ‪ ،‬ﻗﯩﻤﺎﺭ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﯞﻩ ﻣﯘﮬﯩﺘﻨﻰ ﺑﯘﻟﻐﺎﺷﺘﯩﻦ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺧﺖ‪-‬ﺳﺎﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ‬ ‫ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﺎﭺ ﯞﻩ ﺳﯘﺳﯩﺰ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺳﯜﺭﮔﯜﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﺭﯗﺷﻼﺭﺩﺍ ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﺪﻯ‪ ،‬ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﻯ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯩﺰ ﭘﯜﻛﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯩﺮﺍﺩﻩ ﯞﻩ‬ ‫ﻏﺎﻳﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﻪﭼﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﻪﺧﺖ‪-‬ﺳﺎﺋﺎﺩﯨﺘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗﻪﺩﯨﺮﻟﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ! ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰ ﺋﯩﺴﻼﻡ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ‪ ،‬ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻤﯩﺰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻰ ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﯗﺭ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ ﻛﯩﺘﺎﺑﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗﻧﻠﯩﺴﺎﻕ ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ ﯞﻩ‬ ‫ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﯩﻘﯩﻴﻪﺕ ﻗﺎﺯﯨﻨﯩﻤﯩﺰ‪.‬‬ ‫ﺷﯘﯕﺎ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﻤﯩﺰ‬ ‫ﯞﻩ ﺋﯚﺯﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ‪ .‬ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺳﯩﺰﻟﻪﺭﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﻩ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪ ﺑﺎﺵ ﻣﯩﻨﯩﺴﺘﯩﺮﻟﯩﻚ ﺩﯨﻴﺎﻧﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ‬


‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫ﺩﯨﻴﺎﻧﻪﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﻯ ﻛﻮﻣﯩﺘﯧﺘﻰ ﻧﻪﺷﺮﯨﻴﺎﺗﻰ‬

‫ﺋﻪﻧﻘﻪﺭﻩ‬ ‫‪2009‬‬


‫ﻣﯘﻧﺪەﺭﯨﺠﻪ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﻳﯧﺘﯩﻢ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬

‫ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯜﺗﯜﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ‪9...........................................................................................................................‬‬ ‫ﻣﯘﺑﺎﺭﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﯞﺍﻕ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ ‪11...............................................................................................................‬‬ ‫ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﭼﯩﻠﯩﻖ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ‪13..............................................................................‬‬ ‫ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳﯚﻳﯜﺷﻰ ‪16...........................................................................................................................‬‬ ‫ﺑﻮﯞﯨﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺐ ‪17........................................................................................................................................‬‬ ‫ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺐ ‪18....................................................................................................................................................‬‬

‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﻳﺎﺵ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬

‫ﻧﺎﮬﻪﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﮬﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺸﻰ ‪21.......................................................................................‬‬ ‫ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ‪23..........................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﻧﻪﻣﯘﻧﻪ ﺋﻪﺭ ﯞﻩ ﻧﻪﻣﯘﻧﻪ ﺋﺎﺗﺎ ‪25.....................................................................................................................................‬‬ ‫ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﺗﺘﻰ ‪28....................................................................................................................‬‬

‫ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬

‫ﺟﯩﺒﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﻰ ‪31......................................................‬‬ ‫ﺳﯩﺮﺩﯨﺸﻰ ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ‪33.....................................................................................................................................................‬‬ ‫ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻖ ﻳﯧﻴﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ ‪35....................................................................................................................................................‬‬ ‫ﺋﻪﺭﻗﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ‪36...........................................................................................................................................................‬‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ‪39........................................................................................‬‬ ‫ﻗﺎﻳﻐﯘ ﻳﯩﻠﻰ ‪41........................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﻳﯩﯖﻰ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺋﯩﺰﺩﻩﺵ ‪41..............................................................................................................................................‬‬ ‫ﮬﻪﺑﻪﺷﯩﺴﺘﺎﻥ ‪41........................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﺗﺎﺋﯩﻒ ‪44.......................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﺋﻪﻗﻪﺑﻪ‪ -‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ ‪45..............................................................................................................‬‬

‫ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﮬﯩﺠﺮﻩﺕ‬

‫ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ ‪49............................................................................................................‬‬ ‫ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯜﺗﯜﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ ‪51........................................................................................................................‬‬


‫ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ‪ :‬ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺷﻪﮬﺮﻯ‬

‫ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ‪55................................................................................................................‬‬ ‫ﻣﻪﺳﺠﯩﺪ ‪55...............................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﺋﻪﺯﺍﻥ ‪56.....................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻕ ﻳﯧﺮﻯ ‪56................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ‪57...................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻳﺎﺷﺎﺵ ‪57..........................................................................................................................................................‬‬ ‫ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺪﻯ ‪59.....................................................................................................................‬‬ ‫ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ‪59..................................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ ‪60............................................................................................................................‬‬ ‫ﺑﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﻧﻮﻗﺘﯩﺴﻰ‪ :‬ﺑﻪﺩﯨﺮ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ‪61..............................................................................................................‬‬ ‫ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ‪-‬ﺳﺎﯞﺍﻕ‪ :‬ﺋﯘﮬﯘﺩ ‪63........................................................................................................................................‬‬ ‫ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺳﯜﻳﯩﻘﻪﺳﺘﻠﻪﺭ ‪65.............................................................................................................................................‬‬ ‫ﻣﯜﺷﻜﯜﻝ ﺋﯩﻤﺘﯩﮫﺎﻥ‪ :‬ﺧﻪﻧﺪﻩﻙ ‪66..............................................................................................................................‬‬

‫ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ‬

‫ﮬﯘﺩﻩﻳﺒﯩﻴﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻰ ‪69...............................................................................................................................................‬‬ ‫ﻧﯩﺸﺎﻥ‪ :‬ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ ‪71................................................................................................................................................‬‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩﯔ ﻓﻪﺗﮫﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ‪72..............................................................................‬‬

‫ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﻯ‬

‫ﯞﯨﺪﺍ ﮬﻪﺟﺠﻰ ﯞﻩ ﯞﯨﺪﺍ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﻰ ‪75.....................................................................................................................‬‬ ‫ﯞﯨﺪﺍﻟﯩﺸﯩﺶ ‪76.......................................................................................................................................................................‬‬ ‫ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ‪ :‬ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﻯ ‪77............................................................................................‬‬ ‫ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﺭ ‪79..........................................................‬‬


‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‬

‫ﻳﯧﺘﯩﻢ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯜﺗﯜﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‬ ‫ﺋﻪﺭﻩﺑﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺩﻩﯞﯨﺮﮔﻪ‬ ‫ﺟﺎﮬﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺩﻩﯞﺭﻯ ﺩﯦﻴﯩﻠﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘ ﺩﻩﯞﯨﺮﺩﻩ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﭙﺘﯩﺪﺍﺋﯩﻲ‬ ‫ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﯘﺭﻣﯘﺵ ﻛﻪﭼﯜﺭﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺟﯩﺰ‪ ،‬ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻼﺭ ﻗﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﻗﯧﻘﯩﻼﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻮﺭﯗﻕ‪-‬ﺗﯘﻏﻘﺎﻥ‪ ،‬ﻗﻮﻟﯘﻡ‪-‬‬ ‫ﺧﻮﺷﻨﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﺮ‪-‬‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﻛﻪﻣﺴﯩﺘﯩﻠﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺗﯩﺮﯨﻚ‬ ‫ﺗﻮﭘﺮﺍﻗﻘﺎ ﻛﯚﻣﯜﻟﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘﺗﻼﺭﻏﺎ ﯞﻩ ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺧﯘﺭﺍﭘﻰ‬ ‫ﺋﻪﻗﯩﺪﯨﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺩﻩﯞﯨﺮﺩﻩ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯘ‬ ‫ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺗﻪﺳﯟﯨﺮﻟﻪﭖ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻥ‪:‬‬ ‫»ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﯞﻩ ﺟﺎﮬﺎﻟﻪﺕ ﭘﺎﺗﻘﯩﻘﯩﻐﺎ ﭘﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﯗﻕ‪ .‬ﺑﯘﺗﻼﺭﻏﺎ ﭼﯘﻗﯘﻧﯘﭖ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘﯘﻕ‪ .‬ﺋﯘﺭﯗﻕ‪-‬‬ ‫ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺵ‪-‬ﺟﯧﺪﻩﻝ ﻗﯩﻼﺗﺘﯘﻕ‪ .‬ﻗﻮﺷﻨﯩﺪﺍﺭﭼﯩﻠﯩﻘﻘﺎ‬ ‫ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺘﺘﯘﻕ‪ .‬ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﻠﻪﺭ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﺑﻮﺯﻩﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﯘﻕ‪.‬‬ ‫ﺑﯘﺗﻼﺭﻏﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﯘﭖ‪ ،‬ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﻩﺗﺘﯘﻕ‪ .‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻗﯩﺰﯨﻢ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ ﻳﯜﮔﺮﻩﭖ ﻳﯧﻨﯩﻤﻐﺎ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﯧﻨﯩﻤﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﯨﻢ‪ .‬ﻗﯩﺰﯨﻢ ﻳﯧﻨﯩﻤﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗﯩﺰﯨﻤﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯚﻳﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﯘﺩﯗﻗﻘﺎ ﺋﺎﭘﺎﺭﺩﯨﻢ ﯞﻩ‬ ‫ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﻗﯘﺩﯗﻗﻘﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ﻗﯩﺰﯨﻤﻨﯩﯔ »ﺩﺍﺩﺍ!« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﭘﻪﺭﻳﺎﺗﻠﯩﻖ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﭘﻪﺭﻳﺎﺕ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻗﯘﻻﻕ ﺗﯜﯞﯨﻤﺪﯨﻦ ﻛﻪﺗﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬


‫‪10‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﭼﻪﻛﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺑﯘﺗﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﭼﻮﻗﯘﻧﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ﻛﻪﺑﻪ ﺑﯘﺗﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻗﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺑﺎﺯﺍﺭﻻﺭﺩﺍ ﻧﻪﺭﺳﻪ‪-‬ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺳﯧﺘﯩﻼﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﻠﻪﺭ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﺑﻮﺯﻩﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪ .‬ﻧﺎﮬﻪﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ‬ ‫ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯ ﮬﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺳﻜﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﻪﺳﻜﯩﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺮﻩﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﮬﺎﺭﺍﻗﻨﻰ ﺳﯘﺩﻩﻙ ﺋﯩﭽﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪ .‬ﺗﺎﯓ ﺋﺎﺗﻘﯩﭽﻪ ﻗﯩﻤﺎﺭ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺑﻪﺯﻯ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺳﺎﻧﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺯ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﺎﺯ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋﯧﭽﯩﺸﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ﯞﻩ ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﻣﯩﺪﯨﻨﻰ ﮬﻪﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ‬ ‫ﻳﯘﻗﺎﺗﻤﺎﻱ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﺩﻩﯞﯨﺮﻟﻪﺭﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﯩﻨﯩﺪﻩﻙ‪ ،‬ﺑﯩﺰﮔﯩﻤﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﯞﻩﺗﻪﺭﻣﯘ؟ ﺩﻩﭖ‬ ‫ﺋﯚﺯ‪-‬ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺳﻮﺋﺎﻝ ﻗﻮﻳﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯘ ﺳﯘﺋﺎﻟﻨﯩﯔ ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﻐﺎ ﻗﯩﺰﯨﻘﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ‬ ‫ﺩﻩﯞﯨﺮﻟﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺳﯘﺋﺎﻟﻼﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﺭ ﺩﻩﯞﯨﺮﺩﻩ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ‪ .‬ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﻜﻪﻧﺪﻩ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ‪ ،‬ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻧﻰ‬ ‫ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ‪ :‬ﻧﯘﮪ‪ ،‬ﮬﯘﺩ‪ ،‬ﺳﺎﻟﯩﮭ )ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﮕﻪ‬ ‫ﺳﺎﻻﻣﻰ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ( ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ‬


‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﻳﯧﺘﯩﻢ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬

‫‪11‬‬

‫ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺋﯧﺰﯨﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼﮪ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﺳﻪﺭﭖ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ‬ ‫ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻛﯜﭼﯩﻨﻰ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﺗﻘﺎ ﺗﺎﺷﻠﯩﻤﺎﻗﭽﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻮﺗﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﻪﺯﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺘﺎﺏ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ‬ ‫ﺑﯘ ﻛﯩﺘﺎﺑﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﮪ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ‬ ‫ﻣﯘﺳﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺗﻪﯞﺭﺍﺕ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺩﺍﯞﯗﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ‬ ‫ﺯﻩﺑﯘﺭ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﯩﺴﺎ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯩﻨﺠﯩﻠﻨﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺩﯗﺭﯗﺳﺘﻠﯘﻗﻘﺎ‪،‬‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﯞﻩ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ‪.‬‬

‫ﻣﯘﺑﺎﺭﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﯞﺍﻕ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‬ ‫‪-4‬ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺐ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻧﻪﯞﺭﻩ ﻛﯜﺗﯜﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺧﻮﺷﺨﻪﯞﻩﺭﻧﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﯚﺕ ﻛﯜﺯﻯ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﺗﻤﻪﻛﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﻟﻜﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻ ﺑﯩﺮ ﺧﻮﺷﺨﻪﯞﻩﺭ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ‬ ‫ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﺍ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﯞﻩﻗﻪﻧﻰ ﺋﻮﻳﻼﭖ‪،‬‬ ‫ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﻛﻪﺑﻪ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺑﯘﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻛﻪﺑﯩﻨﻰ ﻳﯩﻘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﻪﻣﻪﻥ ﯞﺍﻟﯩﺴﻰ ﺋﻪﺑﺮﻩﮬﻪ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺗﯚﮔﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﮔﯚﺭﻩﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ‬ ‫ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﺭ ﻛﯚﺯ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﺮﻩﮬﻪ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺒﻨﻰ‬ ‫ﻛﻪﺑﯩﻨﻰ ﻳﯩﻘﻤﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯨﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪﺍ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺐ ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ‪» :‬ﻣﻪﻥ ﺗﯚﮔﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ )ﻣﺎﯕﺎ‬ ‫ﺗﯚﮔﯩﻠﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ(‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻢ‬

‫ﻣﯩﻼﺩﯨﻨﯩﯔ ‪-571‬ﻳﯩﻠﻰ‬ ‫‪-4‬ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ‪-20‬ﻛﯜﻧﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬


‫‪12‬‬

‫»ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯖﻨﯩﯔ‬ ‫ﻛﻪﺑﯩﻨﻰ ﭼﯧﻘﯩﺸﻘﺎ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭘﯩﻞ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﯨﯖﻤﯘ؟ ﺋﯘ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﯩﻴﻠﻪ‪-‬‬ ‫ﻣﯩﻜﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﺭﺑﺎﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻤﯘ؟ ﺋﯘ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯩﺰﺯﯨﻖ‬ ‫ﺗﺎﺷﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺗﻮﭖ‪-‬ﺗﻮﭖ ﻗﯘﺷﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﯞﻩﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟﯦﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺑﯘﻏﺪﺍﻱ‬ ‫ﺋﯧﺘﯩﺰﯨﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﯘﺗﯘﭖ‬ ‫ﻗﻮﻳﺪﻯ‪«.‬‬

‫)ﭘﯩﻞ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪-5-1 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺕ(‬

‫‪mmYZnn‬‬

‫»ﺋﯘ ﺳﯧﻨﻰ ﻳﯧﺘﯩﻤﻜﻪﻥ‬ ‫ﺩﻩﭖ ﭘﻪﺭﯞﯨﺶ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻤﯘ؟«‬

‫)ﺯﯗﮬﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪-6 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺕ(‬

‫‪mmYZnn‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫ﺑﺎﺭ‪ .‬ﻛﻪﺑﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯘﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻛﻼ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻛﻪﺑﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﻮﻏﺪﯨﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺐ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻗﯘﺩﺭﯨﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯜﻳﯜﻛﻠﯩﮕﯩﻨﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ‬ ‫ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺐ ﺋﯚﺯ‪-‬ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ‪» :‬ﺋﺎﮪ ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﮪ!«‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ ﻏﻪﻡ‪-‬ﻗﺎﻳﻐﯘ ﻗﺎﭘﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﮬﻨﻰ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﺪﯛﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﯞﺍﭘﺎﺕ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﯞﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﻪﺳﻨﺎﺩﺍ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ ﺧﻮﺷﺨﻪﯞﻩﺭ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺐ! ﺑﯩﺮ ﻧﻪﯞﺭﻩﯓ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬‫– ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺐ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﺰ ﺳﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﻯ ﺗﯚﻛﯜﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ‬ ‫ﺗﯧﺰﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﻩ ﻣﯘﺑﺎﺭﻩﻙ ﺑﻮﯞﺍﻗﻨﯩﯔ‬ ‫ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﻰ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﻨﻰ‬


‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﻳﯧﺘﯩﻢ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬

‫‪13‬‬

‫ﻗﺎﻳﻐﯘ ﺋﺎﺭﯨﻼﺵ ﺑﯩﺮ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﻗﺎﭘﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﻰ ﺳﯚﻳﯜﭖ ﭘﯘﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ‬ ‫ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﯘﺭﯨﻘﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﺪﺍ‬ ‫ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯚﺯ‪-‬ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﯨﺸﯩﻨﻰ‬ ‫ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻱ ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﮕﻪ ﺋﯧﻘﯩﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻣﯩﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ‪:‬‬ ‫ ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﻮﻳﺪﯨﯖﯩﺰ؟ ‪ -‬ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪.‬‬‫ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ‪:‬‬ ‫ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‪ – .‬ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺐ‬‫ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﻮﻳﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻳﺎﺕ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﭼﯜﺷﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﯩﯔ‪» :‬ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻏﻠﯘﯓ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﻗﻮﻳﻐﯩﻦ‪ «.‬ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺐ ﺑﯘ ﯞﻩﻗﻪﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯧﺘﯩﻢ ﻧﻪﯞﺭﯨﺴﯩﮕﻪ‬ ‫»ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ« ﺩﻩﭖ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ .‬ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺐ‬ ‫ﻧﻪﯞﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺑﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻧﻪﯞﺭﻩ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺷﯜﻛﯜﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪» .‬ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺩﻩﭖ ﺋﯩﺴﯩﻢ ﻗﻮﻳﺪﯗﯓ؟« ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ‪» :‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﯞﻩ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﺋﯘﻧﻰ ﻣﺎﺧﺘﯩﺴﯘﻥ ﺩﻩﭖ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﯩﺴﯩﻤﻨﻰ ﻗﻮﻳﺪﯗﻡ‪ «.‬ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ‬ ‫ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺐ ﻛﻪﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﻘﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ‪ ،‬ﻳﯧﯖﻰ‬ ‫ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﯞﺍﻗﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﯞﻩ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺳﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﻣﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﺋﻪﻣﺪﯨﻼ ﺋﯜﭺ‬ ‫ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺩﻩﺗﻜﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ‪ ،‬ﺋﯘ ﺑﻮﯞﺍﻗﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﯞﺍﻗﻨﯩﯔ‬ ‫ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﺳﯩﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯚﺷﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ‬ ‫ﺳﯚﻳﺪﻯ‪.‬‬

‫ﺋﺎﻧﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻰ ﯞﻩ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻟﯩﻖ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﯞﺍﺳﻰ ﺑﻪﻙ ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﺑﻮﯞﺍﻗﻨﯩﯔ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﺋﯚﺳﯜﭖ ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﻳﯩﯖﻰ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ‬


‫‪14‬‬

‫ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﻪﻟﯩﻤﻪ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﺵ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﮬﻪﻟﯩﻤﻪﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﻩ‪:‬‬ ‫»ﮬﯚﺭﻣﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻧﺎﻡ«‬ ‫ﺩﻩﭖ ﺧﯩﺘﺎﺏ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺳﯜﺕ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ‬ ‫ﻛﯜﺗﯩﯟﯦﻠﯩﭗ ﺋﻮﺑﺪﺍﻥ‬ ‫ﻣﯧﮫﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﺎﺭ‪-‬ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ‬ ‫ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﻟﯩﻤﻪ‬ ‫ﻳﯧﺰﯨﺪﺍ ﺋﺎﭼﺎﺭﭼﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﯞﻩ ﻗﻮﺭﻏﺎﻗﭽﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‬ ‫ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻗﻮﻱ ﯞﻩ ﺑﯩﺮ ﺗﯚﮔﻪ‬ ‫ﮬﻪﺩﯨﻴﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫ﺑﻮﯞﺍﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺳﺎﻏﻼﻡ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯧﺰﯨﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺳﯜﺕ‬ ‫ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﭗ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﻮﯞﺍﻕ ﺑﯧﻘﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻳﯧﺰﯨﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯩﺮﯨﻢ ﻣﻪﻧﺒﻪﺳﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﺑﯘ ﺋﻪﻧﺌﻪﻧﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ‪ ،‬ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺑﺎﻗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯜﺕ ﺋﺎﻧﺎ ﺋﯩﺰﺩﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﯜﺕ‬ ‫ﺋﺎﻧﯩﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻝ ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺑﯧﻘﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﻤﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﯞﺍ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺒﻤﯘ ﺳﯜﺕ ﺋﺎﻧﺎ ﺋﯩﺰﺩﻩﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻧﻪﯞﺭﯨﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺋﯩﺰﺩﻩﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﯜﺕ‬ ‫ﺋﺎﻧﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺋﯩﺰﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﻪﻟﯩﻤﻪ‬ ‫ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ‪:‬‬ ‫ ﻳﯧﺘﯩﻢ ﻧﻪﯞﺭﻩﻣﮕﻪ ﺳﯜﺕ ﺋﺎﻧﺎ ﺑﻮﻻﻣﺴﯩﺰ؟‪ -‬ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪.‬‬‫ﮬﻪﻟﯩﻤﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺗﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺘﯩﻢ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﺷﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﮬﺎﻟﺒﯘﻛﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﺳﯜﺕ ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻣﯘ ﺑﻮﯞﺍﻕ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﻠﻪﮬﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ‪ ،‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺒﻨﯩﯔ‬ ‫ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﻟﯩﻤﻪ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ‬


‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﻳﯧﺘﯩﻢ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬

‫‪15‬‬

‫ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﺯﯗﻥ‬ ‫ﺳﻪﭘﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﻳﯩﯖﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﯚﺳﯜﭖ‪-‬ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺳﯜﺕ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺷﻪﻳﻤﺎ ﯞﻩ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﮪ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮﮔﻪ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻳﯧﺰﯨﺪﺍ ﻳﯜﮔﺮﻩﭖ‬ ‫ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﺎﭺ ﻗﻮﻱ ﺑﺎﻗﺘﻰ ﯞﻩ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﮬﻪﻟﯩﻤﻪ ﯞﻩ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻳﯧﺰﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻼﭘﻼ ﮬﯧﺲ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﮕﻪ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﯞﻩ‬ ‫ﺑﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺋﺎﺗﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﺗﯩﺰﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯚﺗﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ‪ ،‬ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﯚﺳﯜﭖ‪-‬ﻳﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺵ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ‬ ‫ﺋﺎﻣﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺶ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ‬ ‫ﮬﻪﻟﯩﻤﻪ ﯞﻩ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﻟﯩﻤﻪ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ‬


‫‪16‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﺎﻣﯩﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ‬ ‫ﻛﯚﺯ‪-‬ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺧﯘﺩﺩﻯ ﺋﯚﺯ ﺋﻪﯞﻻﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ‬ ‫ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ‪ ،‬ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﻪﻛﻼ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ )ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ( ﺋﺎﺳﺘﺎ‪-‬ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻛﯚﻧﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺗﺎﻏﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ ﺩﻩﭖ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﻨﯩﻚ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺋﻪﻳﻤﻪﻧﻤﯘ‬ ‫ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻱ ﺗﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﻪﺑﯟﺍ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﯧﺰﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ‬ ‫ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫ﺋﺎﻣﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﺳﯚﻳﯩﺸﻰ‬

‫ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﮬﯩﺠﺮﻩﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‬ ‫ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﻧﯩﯔ‬ ‫ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﯕﺸﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻮﯕﺸﺎﯞﯦﺘﯩﭗ‬ ‫ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﺎﻱ ﻳﯩﻐﻼﭖ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﻳﯩﻐﻼﺷﻨﯩﯔ‬ ‫ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ‪:‬‬ ‫»ﺋﺎﻧﺎ ﮬﻪﺳﺮﯨﺘﻰ ﻣﯧﻨﻰ‬ ‫ﻳﯩﻐﻼﺗﺘﻰ« ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ‬ ‫ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬

‫ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺋﻪﻳﻤﻪﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺒﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﺰﺩﯨﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﺵ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺳﻪﭘﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﻧﯩﯔ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺒﻜﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺴﻪﻡ ﺑﻮﻻﺭ؟ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﺎﺭﺍﺩﺍ‬ ‫ﻛﯚﺯﻯ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ‪ .‬ﻳﯧﺘﯩﻢ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻣﺪﯨﻠﯩﻜﺘﻪ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺋﻪﻳﻤﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺒﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﻛﯚﺯ‪-‬ﻳﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺐ ﻛﯧﻠﯩﻨﻰ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﻧﯩﯔ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺋﻪﻳﻤﻪﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﻧﻰ ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﯩﮕﻪﭼﻜﻪ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬


‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﻳﯧﺘﯩﻢ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬

‫‪17‬‬

‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﭼﯩﺮﺍﻳﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻛﯚﯕﯜﻟﺴﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺋﻪﻳﻤﻪﻥ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ‪» :‬ﺋﺎﻣﯩﻨﻪ ﯞﺍﭘﺎﺕ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ «.‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺐ ﻳﯜﺭﯨﻜﻰ ﭘﺎﺭﻩ‪-‬ﭘﺎﺭﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﺑﺎﺳﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻣﻤﯘ ﺋﻪﻳﻤﻪﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﭖ‪-‬ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯜﻧﻠﯜﻙ‬ ‫ﺳﻪﭘﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ »ﺋﻪﺑﯟﺍ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺑﯘ‬ ‫ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﻣﯩﻨﻪﻧﯩﯔ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﯧﻠﯩﭗ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺳﯚﻳﯜﭖ‪ ،‬ﯞﯨﺪﺍﻻﺷﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‬ ‫ﺭﻭﮬﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪ .‬ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭼﯧﻐﯩﺪﯨﻼ‬ ‫ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻳﯧﺘﯩﻢ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻛﺎﻥ‬ ‫ﻻﺯﯨﻢ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻳﯧﺘﯩﻢ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﻛﻪ ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭼﻮﯓ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺐ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫ﺑﻮﯞﯨﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺐ‬ ‫ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﻮﯞﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﮬﯧﭻ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻱ ﺋﯩﻜﻜﻰ‬ ‫ﻳﯩﻞ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻳﺎﺷﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﻮﯞﯨﺴﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ‬ ‫ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯧﺮﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﻩ ﻗﻮﺭﻏﺎﻗﭽﯩﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﻳﯩﻠﻰ ﺑﻮﯞﯨﺴﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﻣﻐﯘﺭ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺩﯗﺋﺎﺳﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ‪ ،‬ﮔﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﻣﺎﻕ ﺋﯚﺗﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻜﻰ‬ ‫ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯚﺭﺩﻩ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﯘﺯﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﻧﻪﯞﺭﯨﺴﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻣﯧﮫﺮﻯ‪-‬ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ‪» :‬ﺧﯘﺩﺍﻳﯩﻢ ﺑﯘﻳﺮﯨﺴﺎ ﺋﯘ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﯩﺪﻩ ﺑﻪﻙ ﻛﺎﺗﺘﺎ‬ ‫ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ «.‬ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫»ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺐ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﺋﺎﯕﻼﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭ ﻳﯩﻐﻼﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ‬


‫‪18‬‬

‫ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﻪﯕﮕﯩﺴﻰ‬ ‫ﭘﺎﺗﯩﻤﻪ )ﺋﻪﺳﻪﺩﻧﯩﯔ‬ ‫ﻗﯩﺰﻯ( ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ‪ ،‬ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ‬ ‫ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ‬ ‫ﻛﯚﯕﯜﻝ ﻳﯧﺮﯨﻤﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﻠﻪﭖ‪» :‬ﺑﯜﮔﯜﻥ‬ ‫ﺋﺎﻧﺎﻡ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ«‬ ‫ﺩﻩﭖ‪ ،‬ﻛﯚﻳﻨﯩﻜﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻛﯧﭙﻪﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻳﻪﯕﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ‬ ‫ﺳﯚﻳﮕﯜﺳﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ‪:‬‬ ‫»ﺗﺎﻏﺎﻡ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺒﺘﯩﻦ‬ ‫ﻗﺎﻟﺴﺎ‪ ،‬ﻣﺎﯕﺎ ﻳﻪﯕﮕﻪﻣﺪﻩﻙ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ‬ ‫ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﺋﯘ ﻣﯧﻨﻰ‬ ‫ﺋﯚﺯ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯚﺯ‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ‬ ‫ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﻧﯩﻤﻨﻰ‬ ‫ﺗﻮﻳﻐﯘﺯﯗﭖ‪ ،‬ﭼﯧﭽﯩﻤﻨﻰ‬ ‫ﺗﺎﺭﺍﭖ ﻗﯘﻳﺎﺗﺘﻰ« ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫ﺋﯩﺰﺩﯨﮕﻪﻥ ﻛﯚﺯﻟﻪﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﯕﺪﺍ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﺋﯜﻧﺴﯩﺰ‬ ‫ﻳﯩﻐﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﮬﻪﻣﻤﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﻮﯞﯨﺴﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﺪﻩﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﻮﯞﯨﺴﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ‬ ‫ﺑﯧﺴﯩﭗ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﭼﺎﻧﺪﯗﺭﻣﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺎﻻﻡ ﺗﻮﺧﺘﯩﻤﺎﻱ ﻳﯩﻐﻼﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺗﻮﺳﺎﺗﺘﯩﻦ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻗﻮﻝ ﻣﯚﺭﯨﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯚﺭﯛﻟﯜﭖ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ‬ ‫ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺒﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ‪ .‬ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ‬ ‫ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﻏﯘﺯﺩﻯ‪ .‬ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﺳﯩﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ‪:‬‬ ‫»ﺑﻮﯞﺍﯓ ﺳﯧﻨﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ« ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻳﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬

‫ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺐ‬ ‫ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﮔﻪﭖ‪-‬ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﺷﺎﻣﻐﺎ‬ ‫ﺳﻪﭘﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﻱ‬ ‫ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩﺪﺍ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﻩ‬ ‫ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻐﺎ ﺷﺎﻣﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﺎﺭﺯﯗﺳﻰ‬ ‫ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪ .‬ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺳﻪﭘﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﯞﻩ ﻣﯜﺷﻜﯜﻟﻠﯜﻛﻰ‬ ‫ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﺴﯩﺰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺑﯘ‬ ‫ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﭘﯩﺮﺍﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺒﻨﯩﯔ‬ ‫ﺗﯚﮔﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﻏﺎﻣﭽﯩﺴﯩﻨﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ‪:‬‬ ‫ ﺗﺎﻏﺎ! ﺳﻪﻥ ﻛﻪﺗﺴﻪﯓ ﻣﻪﻥ ﻛﯩﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻟﯩﻤﻪﻥ؟ ‪ -‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬‫ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺐ ﺟﯩﻴﻪﻧﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ‪:‬‬ ‫ ﻣﺎﻗﯘﻝ‪ ،‬ﺳﯧﻨﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‬‫ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻳﻤﯩﺰ‪ – .‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﯞﻩﻗﻪﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﺑﯘ‬ ‫ﺗﺎﻟﯩﺐ ﺟﯩﻴﻪﻧﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺭﺳﺎ ﺑﯩﻠﻠﻪ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺒﻨﯩﯔ ﺋﺎﺋﯩﻠﺴﯩﺪﻩ ﺟﺎﻥ ﺳﺎﻧﻰ ﻛﯚﭖ‬


‫ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﻳﯧﺘﯩﻢ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬

‫‪19‬‬

‫ﯞﻩ ﻣﺎﺩﺩﻯ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺐ‬ ‫ﯞﻩ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺋﯚﻳﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ‬ ‫ﺳﻪﺯﺩﯛﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ‪ .‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﯞﻩ‬ ‫ﻳﻪﯕﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯚﻱ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﻪﺷﺘﻰ‪ .‬ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯚﻱ‬ ‫ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ ،‬ﺑﻪﺯﻯ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﻗﻮﻱ ﺑﺎﻗﺘﻰ‪ .‬ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﺪﻩﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ﺋﯚﺳﯜﭖ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬


‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‬

‫ﻳﺎﺵ ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﻧﺎﮬﻪﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﯗﺷﺘﺎ ﮬﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﺸﻰ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﻩ ﺑﺎﻱ ﯞﻩ ﻧﻮﭘﯘﺯﻟﯘﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﮬﻪﻣﯩﺸﻪ ﻛﻪﻣﺒﻪﻏﻪﻝ‬ ‫ﯞﻩ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﻮﺯﻩﻙ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ‬ ‫ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﺑﯘ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﻳﯩﻐﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺟﯘﺩﺍﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻤﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ‬ ‫ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻼﺭﺩﯨﻦ ﻧﺎﺭﺍﺯﻯ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ »ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺟﻪﻣﯩﻴﯩﺘﻰ« ﻧﺎﻣﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ‬ ‫ﺗﯜﺯﺩﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ‪ ،‬ﻣﻪﻛﻜﻪ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﯩﯔ ﯞﻩ ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯘ‬ ‫ﺋﯩﺸﻨﯩﯔ ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﻧﺎﮬﺎﻗﭽﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻛﯜﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺯﻩﻳﺪ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭ ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﺋﯜﭺ ﺗﯚﮔﻪ ﻣﺎﻝ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺩﻩﯞﯨﺮﻧﯩﯔ‬ ‫ﻣﻪﺷﮫﯘﺭ ﻛﯩﺸﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﺑﯘ ﺟﻪﮬﯩﻞ‬ ‫ﺑﯘ ﻣﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﻳﺎﻗﺘﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﺎﻝ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻚ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﺑﯘ ﻣﺎﻟﻨﻰ ﺋﻪﺭﺯﺍﻥ ﺑﺎﮬﺎﺩﺍ ﺳﯧﺘﯩﯟﯦﻠﯩﺸﻘﺎ‬


‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫‪22‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘ ﺟﻪﮬﯩﻞ‬

‫ﺋﯘﺭﯗﻧﺪﻯ‪ .‬ﻣﺎﻟﻐﺎ ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺑﺎﮬﺎ‬

‫ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﮬﯩﺸﺎﻡ‬ ‫ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﻣﯩﺮﺩﯗﺭ‪ .‬ﻗﯘﺭﻩﻳﺶ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ‬ ‫ﻗﺎﺗﺎﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﯩﺮﻯ‪ .‬ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻰ‬ ‫ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‬ ‫ﺋﻪﺑﯘ ﺟﻪﮬﯩﻞ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ‬ ‫ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘ ﺟﻪﮬﯩﻞ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﻤﺴﯩﺰﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺭﻩﺋﯩﺴﻰ‬ ‫ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬

‫ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ .‬ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﯘﺷﯘﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺑﯘ‬

‫‪mmYZnn‬‬

‫ﺟﻪﮬﯩﻞ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎﺯﯨﺪﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﺗﻪﮬﺪﯨﺖ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺑﯘ ﻣﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﯧﺘﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺗﻮﺳﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﯦﻴﻪﻟﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺑﯘ ﺟﻪﮬﯩﻞ ﻣﻪﻏﺮﯗﺭﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﺰﻟﯩﻜﺘﻪ ﺋﯩﭽﻰ‬ ‫ﭘﯘﺷﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ‪ ،‬ﺑﯩﺮﺳﻰ‪» :‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﺎﺭﻏﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﺋﯘ ﮬﻪﻗﻘﯩﯖﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ« ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮﻝ‬ ‫ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ‪ ،‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪ .‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ‬ ‫ﺗﯧﭙﯩﭗ ﺑﺎﺯﺍﺭﻏﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ‪ ،‬ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﮬﺎﺩﺍ ﺳﯧﺘﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪ .‬ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﺑﯘ ﺟﻪﮬﯩﻠﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﺎﻗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘ ﺟﻪﮬﯩﻞ ﺋﺸﯩﻜﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯘﻧﻰ‬ ‫ﺳﻮﺩﯨﮕﻪﺭﮔﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪﯗﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘ ﺟﻪﮬﯩﻞ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﻪﺳﯘﺭﻟﯩﻘﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻴﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﯞﻩﻗﻪﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﯞﻩ‬ ‫ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﻠﻪﺭ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﺑﻮﺯﻩﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺩﻩﯞﯨﺮﺩﻩ‬ ‫ﻳﻪﻣﻪﻧﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﻛﻪﺑﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻧﺎﺗﻮﻧﯘﺵ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻧﺎﺗﻮﻧﯘﺵ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﯩﺰﻏﺎ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﯜﺯﻣﻪﻱ ﺗﯩﻜﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ‪ ،‬ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﯩﻨﯩﭗ‬ ‫ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﯨﻦ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯩﺰﺩﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﻣﺎﻥ ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺩﺍﺩﯨﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ ﻗﯩﺰﻧﻰ‬


‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﻳﺎﺵ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬

‫‪23‬‬

‫ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﺎﯕﺪﻯ‪ .‬ﻗﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ‬ ‫ﻛﯜﭼﻰ ﻳﻪﺗﻤﻪﻱ‪» :‬ﻗﯩﺰﯨﻤﻨﻰ ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯗﯕﻼﺭ« ﺩﻩﭖ‪ ،‬ﭘﻪﺭﻳﺎﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ‪» :‬ﺩﻩﺭﺩﯨﯖﻨﻰ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺟﻪﻣﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ‬ ‫ﺩﯦﮕﯩﻦ« ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ‪ ،‬ﻛﻪﺑﯩﮕﻪ ﻳﯜﮔﺮﻩﭖ ﻛﯩﻠﯩﭗ‪:‬‬ ‫»ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺟﻪﻣﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻛﯩﻢ ﺑﺎﺭ؟« ﺩﻩﭖ ﯞﺍﻗﯩﺮﯨﺪﻯ‪ .‬ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭻ ﺋﺎﺳﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ‪» :‬ﮬﻪﻱ‬ ‫ﺑﯘﺭﺍﺩﻩﺭ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﺭﺩﯨﯔ ﺑﺎﺭ؟« ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺩﻩﻡ ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﺰﻟﯩﻚ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﻗﯩﻠﯩﭽﻠﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺩﺍﺩﺳﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﻧﯘﺑﻪﻳﮭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻧﯘﺑﻪﻳﮫﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻏﻪﺯﻩﭘﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ‪:‬‬ ‫ ﺳﯧﻨﻰ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺩﯦﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﻣﺪﯗ؟ ﺳﻪﻥ ﺋﯚﺯﻩﯕﻨﻰ ﻧﯧﻤﻪ‬‫ﭼﺎﻏﻼﭖ ﻗﺎﻟﺪﯨﯔ؟ ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭ‪.‬‬ ‫– ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﻧﯘﺑﻪﻳﮭ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻜﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ‪،‬‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭽﻠﯩﻖ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻨﯩﭗ‪:‬‬ ‫ ﺑﯩﺰ ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ ﺩﻩﭖ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ‬‫ﺋﻪﮬﺪﯨﻠﻪﺷﺘﯘﻕ‪ ،‬ﺑﯘ ﺋﻪﮬﺪﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﻳﺎﻧﻤﺎﻳﻤﯩﺰ‪ .‬ﻗﯩﺰﻧﻰ‬ ‫ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭ! ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﻪﺩﯨﯟﯨﯖﻨﻰ ﻳﻪﻳﺴﻪﻥ‪.‬‬ ‫– ﺩﻩﭖ ﯞﺍﻗﯩﺮﺩﻯ‪ .‬ﻧﯘﺑﻪﻳﮭ ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ‬ ‫ﻗﯩﺰﻧﻰ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬

‫ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺸﻰ‬ ‫ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎﻏﻠﯩﻖ ﺑﺎﻳﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ‪،‬‬ ‫ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻳﺎﻟﻐﯘﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﻛﯚﺯﻯ ﻳﯧﺘﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻐﺎ‬


‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫‪24‬‬

‫ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺝ ﮬﯧﺲ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺩﻩﯞﯨﺮﺩﻩ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ‪-‬ﻛﯜﻧﮕﻪ ﺗﻪﺳﻠﯩﺸﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﺩﯗﺭﯗﺳﺖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﻜﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻨﻰ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‬ ‫ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﺋﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ‬ ‫ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫ﺷﺎﻣﻐﺎ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﺎﺭﯞﺍﻧﻨﯩﯔ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻰ ﭘﯜﺗﯜﺵ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻠﯩﺸﯩﺶ‬ ‫ﯞﻩ ﺋﯘﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﭽﯩﺴﻰ‬ ‫ﻣﻪﻳﺴﻪﺭﻩﻧﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ .‬ﻛﺎﺭﯞﺍﻥ‬ ‫ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺳﻪﭘﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺷﺎﻣﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﻣﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺳﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺳﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﺎﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺳﯧﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯩﯖﻰ ﻣﺎﻝ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﻣﻪﻳﺴﻪﺭﻩ‬ ‫ﺳﻪﭘﻪﺭ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﻳﯧﻘﯩﻨﺪﯨﻦ ﺗﻮﻧﯩﺪﻯ‬ ‫ﯞﻩ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﺪﯨﻦ ﻛﯚﭖ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻳﺴﻪﺭﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ‬ ‫ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﮕﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬


‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﻳﺎﺵ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬

‫‪25‬‬

‫ﻧﻪﻣﯘﻧﻪ ﺋﻪﺭ ﯞﻩ ﻧﻪﻣﯘﻧﻪ ﺋﺎﺗﺎ‬ ‫ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺩﯗﺭﯗﺳﺘﻠﯘﻗﻰ‬ ‫ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﮬﯧﭻ ﺷﯜﺑﮫﯩﺴﻰ ﻗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘ ﻣﻪﺳﺌﯘﻟﻠﯘﻗﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺗﺘﻪ‪ ،‬ﻛﺎﺭﯞﺍﻧﻨﻰ ﺳﺎﻕ‪-‬ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻛﯚﭖ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ ﭘﺎﻳﺪﺍ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﻨﻰ ﻣﺎﺧﺘﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺩﯗﺭﯗﺳﺘﻠﯘﻗﻰ‬ ‫ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﮬﯧﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﺷﻪﻙ‪-‬ﺷﯜﺑﮫﯩﯩﺴﻰ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﯘﻝ ﺋﺎﻳﺎﻝ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺗﯘﻝ ﻳﺎﺷﺎﭖ‪ ،‬ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﻨﻰ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯚﻱ ﺋﯩﺸﻰ ﯞﻩ‬ ‫ﺗﯩﺠﺎﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯜﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺗﺎﻛﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺗﻮﻧﯩﻐﯩﭽﻪ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﺧﻼﻗﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﺴﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ ﯞﻩ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﺎﺭﺍﺭﻏﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ‬ ‫ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ‪ 25‬ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺎﻻﻡ ﺋﯚﻳﻠﯩﻨﯩﺶ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺭﺍﺳﯩﻢ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‬ ‫ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺒﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺷﯘﻏﯘﻟﻼﻧﺪﻯ ﯞﻩ ﻣﺎﺩﺩﯨﻲ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺐ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺯﺍﻳﺘﯩﺶ ﯞﻩ ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ‬

‫ﺟﺎﮬﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﻩ ﻗﯩﺰ‬ ‫ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﯩﺰﻯ ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ‬ ‫ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ‬ ‫ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ ﯞﻩ ﻗﯩﺰﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﻏﯘﺯﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬

‫ﺋﻪﺑﯘ ﻟﻪﮬﻪﺏ ﯞﻩ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪» .‬ﺗﻪﺑﺒﻪﺕ«‬ ‫ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‬ ‫ﺯﯗﻟﻤﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﻧﺎﺯﯨﻞ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ‬ ‫ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ﺋﯘﻣﻤﯘ ﮔﯜﻟﺴﯘﻡ‬ ‫ﯞﻩ ﺭﯗﻗﯩﻴﻪ ﺋﻪﺑﯘ ﻟﻪﮬﻪﺑﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﯧﺸﻰ ﺑﺎﻏﻼﻧﻐﯩﻠﻰ‬ ‫ﺧﯧﻠﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘ ﻟﻪﮬﻪﺏ ﯞﻩ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ‬ ‫»ﺗﻪﺑﺒﻪﺕ« ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺋﻮﻏﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ‬ ‫ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻟﯘﻕ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺟﺮﺍﺷﺘﯘﺭﯗﯞﺍﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﯞﻩﻗﻪ ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ‬ ‫ﯞﻩ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ‬ ‫ﺧﯧﻠﻰ ﺑﯩﺌﺎﺭﺍﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮﺍﻕ ﺋﯘﻻﺭ ﻗﯩﺰﻟﯩﺮﯨﻐﺎ‬ ‫ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﻳﯩﻤﺎﻱ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ‪،‬‬ ‫ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺑﺎﺵ‬ ‫ﺋﻪﮔﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬


‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫‪26‬‬ ‫ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﺭﺍﻓﻰ‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﻩ‬ ‫ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﯞﻩﻗﻪﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫»ﻛﯩﭽﯩﻚ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﺪﺍ‬ ‫ﺷﻮﺧﻠﯘﻕ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺧﻮﺭﻣﺎ‬ ‫ﺩﻩﺭﻩﺧﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﺎﺵ‬ ‫ﺋﺎﺗﺎﺗﺘﯩﻢ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ‬ ‫ﺑﺎﻏﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﮕﯩﺴﻰ ﻣﯧﻨﻰ‬ ‫ﺗﯘﺗﯘﯞﯦﻠﯩﭗ ﺟﺎﺯﺍﻻﺵ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ‬ ‫ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ‪:‬‬ ‫ ﺑﺎﻻﻡ! ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺧﻮﺭﻣﺎ‬‫ﺩﻩﺭﯨﺨﯩﮕﻪ ﺗﺎﺵ ﺋﺎﺗﺘﯩﯔ؟‬ ‫ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻥ‪:‬‬‫ ﻗﺎﺭﻧﯩﻢ ﺑﻪﻙ ﺋﯧﭽﯩﭗ‬‫ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺷﯘﯕﺎ‬ ‫ﺗﺎﺵ ﺋﺎﺗﺘﯩﻢ‪ -.‬ﺩﯦﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﯕﻼﭖ‪:‬‬ ‫ ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‬‫ﺧﻮﺭﻣﺎ ﺩﻩﺭﯨﺨﯩﮕﻪ ﺗﺎﺵ‬ ‫ﺋﺎﺗﻤﺎ‪ .‬ﺧﻮﺭﻣﺎ ﺩﻩﺭﯨﺨﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﺳﺘﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ‬ ‫ﻳﯧﮕﯩﻦ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺳﯧﻨﻰ‬ ‫ﺗﻮﻳﻐﺎﺯﺳﯘﻥ! ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯧﺸﯩﻤﻨﻰ ﺳﯩﻼﭖ‪:‬‬ ‫ ﺋﺎﻟﻼﮬﯩﻢ! ﺋﯘﻧﯩﯔ‬‫ﻗﺎﺭﻧﯩﻨﻰ ﺗﻮﻳﻐﺎﺯﻏﯩﻦ‪.‬‬ ‫– ﺩﻩﭖ ﻣﺎﯕﺎ ﺩﯗﺋﺎ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪«.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬

‫ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻠﻪﭖ ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﯛﺵ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﻪﻟﯩﻨﻰ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﯞﻩ ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺑﻪﺧﺘﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻗﯘﺭﯗﭖ‪ ،‬ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﮕﻪ ﺋﯜﻟﮕﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ‪-‬‬ ‫ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﻗﻮﺷﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﺋﺎﻧﺎ‪ ،‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺩﺍﺩﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻗﺎﺳﯩﻢ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ .‬ﮬﺎﻟﺒﯘﻛﻰ‪ ،‬ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﭼﻮﯓ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺑﺎﻟﯩﺴﻰ ﻗﺎﺳﯩﻢ‬ ‫ﺳﯜﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﺴﯩﻠﻤﻪﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﻗﺎﺳﯩﻤﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺯﻩﻳﻨﻪﭖ‪ ،‬ﺋﯘﻣﻤﯘ ﮔﯜﻟﺴﯘﻡ‪ ،‬ﺭﯗﻗﯩﻴﻪ‪ ،‬ﻓﺎﺗﯩﻤﻪ ﯞﻩ‬ ‫ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﮪ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﮪ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﻗﺎﺳﯩﻢ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﭼﯧﻐﯩﺪﯨﻼ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻗﻪﺩﯨﻨﺎﺱ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻣﺎﺭﯨﻴﻪﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﺗﯘﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯚﺭﭖ‪-‬ﺋﺎﺩﻩﺗﻜﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﻰ ﺳﯜﺕ ﺋﺎﻧﯩﻐﺎ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻤﻨﯩﯔ ﺳﯜﺕ‬ ‫ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﺎ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ‪ ،‬ﭘﺎﺕ‪-‬ﭘﺎﺕ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﮬﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺳﯚﻳﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﺑﻪﺵ ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﺪﻩ ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ‬ ‫ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺳﯜﺕ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻤﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯧﺴﻪﻝ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﺎﯞﺍﻳﻼﭖ‬ ‫ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻧﻪﭘﻪﺳﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯩﻤﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ‬ ‫ﺑﯧﺮﻩﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯜﻧﺴﯩﺰ ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﻰ ﺗﯚﻛﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ‬


‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﻳﺎﺵ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬

‫‪27‬‬

‫ﻳﺎﺵ ﺋﺎﻗﺴﺎ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﺳﯚﻳﺪﻯ‪ .‬ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ‬ ‫ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﯨﻦ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯩﻐﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﭖ‪» :‬ﺳﻪﻧﻤﯘ ﻳﯩﻐﻼﻣﺴﻪﻥ؟« ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‪:‬‬ ‫»ﻛﯚﺯ ﻳﯩﻐﻼﻳﺪﯗ‪ ،‬ﻛﯚﯕﯜﻝ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻳﯩﻐﻠﯩﺸﯩﻢ‬ ‫ﺋﻪﯞﻻﺩﯨﻤﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﻳﮕﯜﻣﺪﯨﻨﺪﯗﺭ‪ ،‬ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ‪ «.‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﭘﻪﺭﺯﻩﻧﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﯜﻣﻰ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﺘﯘﺭ‪ .‬ﺋﻪﯞﻻﺩﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﯞﻻﺩ ﻣﯘﺳﯩﺒﯩﺘﻰ‬ ‫ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﺍﺩﺍ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﯧﺘﯩﻢ ﯞﻩ ﺋﯩﮕﻪ‪-‬ﭼﺎﻗﯩﺴﯩﺰ‬ ‫ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﯘﭖ‪ ،‬ﻓﺎﺗﯩﻤﻪﺩﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯚﺯ ﻗﻮﻟﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺩﻩﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺯﻩﻳﺪﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺋﯩﺰﺩﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯩﺰ‪-‬ﺩﯨﺮﯨﻜﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻳﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﻪﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﮬﺎﻳﺎﺟﺎﻧﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻳﯩﻐﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺩﻩﺭﺩﯨﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺯﻩﻳﺪﻧﻰ ﺳﯧﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻧﯧﻤﻪ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﺷﯘﻧﻰ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﻛﯚﯕﻠﯩﮕﻪ‬ ‫ﭘﯜﻛﯜﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﯦﻤﻪﻱ‬ ‫ﺯﻩﻳﺪﻛﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ‪» :‬ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﯓ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻟﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﯓ ﺩﺍﺩﺍﯓ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﻪﺗﻜﯩﻦ‪«.‬ﺩﯦﮕﻪﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ‪ ،‬ﺯﻩﻳﺪﻧﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ‬ ‫ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﻧﻪﺯﻩﺭ‪،‬‬ ‫ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻛﯧﺘﯩﺪﯗ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺯﻩﻳﺪ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻐﺎ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ‬ ‫ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ‪» :‬ﺳﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﺘﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﻪ ﻣﺎﯕﺎ ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﺰﻟﯩﻘﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﻣﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺷﻪﭘﻘﻪﺕ ﯞﻩ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻢ‪ ،‬ﺑﯘ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﻤﻪﻥ« ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺩﺍﺩﺍ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﯕﻼﭖ‪ ،‬ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻗﯘﻝ ﻧﯧﻤﻪ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ‬ ‫ﻧﻪﯞﺭﯨﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ‬ ‫ﺗﻪﻟﻪﻳﻠﯩﻚ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻧﻪﯞﺭﯨﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺘﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﭼﺎﺧﭽﺎﻗﻠﯩﺸﺎﺗﺘﻰ ﯞﻩ‬ ‫ﺩﺍﺩﯨﻠﯩﻖ ﻣﯧﮫﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻛﯚﯕﯜﻝ ﺑﯚﻟﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻧﻪﯞﺭﯨﺴﻰ‬ ‫ﺋﯘﻣﺎﻣﻪﻧﻰ ﺑﻪﻙ ﻳﺎﺧﺸﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ‬ ‫ﻧﻪﯞﺭﯨﺴﻰ ﺋﯘﻣﺎﻣﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﻟﺴﯩﻤﯘ‬ ‫ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻠﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‬ ‫ﯞﻩ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻡ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟﯨﺮﻩﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬ ‫ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﻧﻪﯞﺭﯨﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ‬ ‫ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪،‬‬ ‫ﻧﻪﯞﺭﯨﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﯞﯨﺴﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﻮﻳﻨﺎﺷﻨﻰ‬ ‫ﺑﻪﻛﻼ ﻳﺎﺧﺸﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﻧﻪﯞﺭﯨﺴﻰ ﮬﻪﺳﻪﻥ ﯞﻩ‬ ‫ﮬﯘﺳﻪﻳﯩﻨﻨﻰ ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﯩﮕﻪ‬ ‫ﻣﯩﻨﺪﯛﺭﯛﭖ‪» :‬ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ!‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯚﮔﻪﯕﻼﺭ‬ ‫ﺑﻪﻙ ﺋﯩﺴﯩﻞ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭﻣﯘ‬ ‫ﺑﻪﻙ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ!« ﺩﻩﭖ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﯛﻣﺒﯩﺴﯩﮕﻪ‬ ‫ﻣﯩﻨﺪﯛﺭﯛﭖ‪ ،‬ﺋﯚﺯﻯ‬ ‫ﺋﯚﻣﯩﻠﻪﭖ ﻣﺎﯕﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬


‫‪28‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺪﯗ؟ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻨﻤﯘ؟‬ ‫ﺑﯘ ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻦ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺩﻩﻡ؟ ﻗﯘﻟﻰ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﭖ‬ ‫ﺑﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺕ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ؟ ﺩﺍﺩﺍ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻗﻮﻝ ﺋﻪﻣﻤﺎ‬ ‫ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺯﻩﻳﺪﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﺪﯨﻦ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﺪﻯ ﯞﻩ ﺯﻩﻳﺪﻧﻰ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﺎﻻ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ‬ ‫ﻧﻪﯞﺭﯨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﯞﻩ‬ ‫ﻛﯧﺴﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮﻟﯩﻘﻰ‬ ‫ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺯﻩﻳﻨﻪﭘﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ‬ ‫ﺑﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑﻮﯞﺍﻕ‬ ‫ﺑﻮﯞﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﺪﺍ‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻧﻪﭘﻪﺳﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﻮﯞﺍﻕ ﺟﺎﻥ‬ ‫ﺋﯜﺯﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ‬ ‫ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻳﺎﺵ‬ ‫ﺗﯚﻛﯜﻟﯜﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ‪:‬‬ ‫»ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻳﯩﻐﻼﻳﺴﯩﺰ؟«‬ ‫ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻏﺎ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‪» :‬ﺑﯘ ﻛﯚﺯ‬ ‫ﻳﯧﺸﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﻪﻟﺒﯩﮕﻪ‬ ‫ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯧﮫﺮﻯ‪-‬‬ ‫ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﺘﯘﺭ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ‬ ‫ﺷﻪﭘﻘﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ‪ «.‬ﺩﻩﭖ‬ ‫ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬

‫ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﺗﺘﻰ‬ ‫ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ‪ 35‬ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯚﻳﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ .‬ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺋﻮﻳﻐﺎ ﭘﺎﺗﻘﺎﻥ‬ ‫ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻛﻪﺑﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﻩ ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ‪ ،‬ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻼﺭ‬ ‫ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺟﻪﯕﮕﻪ‪-‬ﺟﯧﺪﻩﻟﻠﻪﺭ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ‪ ،‬ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ‬ ‫ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﭻ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯘ‬ ‫ﺋﻪﮬﯟﻟﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﻪﻙ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯜﺯﯨﺘﯩﺶ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺋﻮﻳﻐﺎ ﭘﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﻮﻳﻠﯩﻨﯩﺶ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻛﻪﺑﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﻛﻪﺑﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺭﯦﻤﯘﻧﺖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻛﻪﺑﯩﻨﯩﯔ ﺭﯦﻤﯘﻧﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﺶ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﮕﯜﺳﻰ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﻛﻪﺑﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﺷﺘﻰ‪ .‬ﻛﻪﺑﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﭖ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﯘ‬ ‫ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ‪:‬‬ ‫ ﻗﺎﺭﺍﯕﻼﺭ! ﺭﺍﺳﺘﭽﯩﻞ ﯞﻩ ﺩﯗﺭﯗﺳﺖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬‫ﻛﻪﻟﺪﻯ! – ﺩﻩﭖ ﺗﻮﯞﻟﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻥ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ‪:‬‬ ‫»ﺳﺎﯕﯩﻤﯘ ﻣﻪﻟﯘﻡ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﯩﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﻛﻪﺑﻨﻰ ﺭﯦﻤﯘﻧﺖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺑﻮﯞﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﮬﻪﺟﻪﺭﯗﻝ ﺋﻪﺳﯟﻩﺩ )ﻗﺎﺭﺍ ﺗﺎﺵ(‬ ‫ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻐﺎﻥ ﺗﺎﺷﻨﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﯗﻕ‪ .‬ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﻪﺳﻠﻰ‬ ‫ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ‪ .‬ﻟﯧﻜﯩﻦ ﮬﻪﺭ ﻗﻪﺑﯩﻠﻪ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻥ ﺗﯘﺗﯘﭖ‪ ،‬ﺑﯘ ﺗﺎﺷﻨﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ ﺟﯧﺪﻩﻝ ﭼﯩﻘﺎﻱ ﺩﻩﭖ‬ ‫ﺗﯘﺭﻏﺎﻧﺪﺍ ﺋﯩﭽﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺑﻪﻧﻰ ﺷﻪﻳﺒﻪ‪» :‬ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﯩﻦ ﺗﯘﻧﺠﻰ‬


‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﻳﺎﺵ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬

‫‪29‬‬

‫ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯩﻢ ﻛﯩﺮﺳﻪ‪ ،‬ﺑﯘ ﺗﺎﺷﻨﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﺷﯘ ﻛﯩﺸﻰ‬ ‫ﺭﯨﻴﺎﺳﻪﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ‪ «.‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﻣﻤﯩﻤﯩﺰ ﺑﯘ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻜﻪ‬ ‫ﻗﻮﺷﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ ﯞﻩ ﺑﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﯞﺍﺗﺎﺗﺘﯘﻕ‪ .‬ﺳﯧﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﻚ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﯩﺰﺩﺍ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺧﯘﺭﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ‪.‬‬ ‫ﺳﻪﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﻩ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﺋﻪﯓ ﻻﻳﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﺴﻪﻥ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﯩﻤﯘ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺯﺍﻣﺎﻧﺪﺍ ﻣﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﺎﯕﯩﻼ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ ﻗﻮﻳﺎﻻﻳﻤﯩﺰ«‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﺟﻪﺭﯗﻝ ﺋﻪﺳﯟﻩﺩﻧﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺗﺎﺷﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺭﻩﺧﺘﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﻗﻮﻳﯘﭖ‪ ،‬ﮬﻪﺭ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺭﻩﺧﺘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ‬ ‫ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ‪ .‬ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﻗﺴﺎﻗﺎﻟﻼﺭ ﺭﻩﺧﺘﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﭖ‬ ‫ﻛﯚﺗﯜﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺗﺎﺷﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﻳﯧﺮﯨﮕﻪ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺑﻮﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻗﯩﻞ‪-‬ﭘﺎﺭﺍﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﻣﻪﺩﮬﯩﻴﻪ‬ ‫ﺋﻮﻗﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ‬ ‫ﻧﻪﯞﺭﯨﺴﻰ ﮬﻪﺳﻪﻧﻨﻰ‬ ‫ﻗﯘﭼﯩﻘﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﺳﯚﻳﯜﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ‬ ‫ﺗﻪﻣﯩﻢ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﻣﻪﺷﮫﯘﺭ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﯩﺮﻯ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﻮﯞﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻧﻪﯞﺭﻩ‬ ‫ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻣﯧﮫﺮﻯ‪-‬ﻣﯘﮬﻪﺑﺒﻪﺗﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﭖ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ‪» :‬ﻣﯧﻨﯩﯔ‬ ‫‪ 10‬ﺑﺎﻻﻡ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ‬ ‫ﺳﯚﻳﻤﯩﺪﯨﻢ« ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﯕﻼﭖ‪» :‬ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮬﻤﯘ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ‪ «.‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬


‫ﺋﯜﭼﯜﻧﭽﻰ ﺑﺎﭖ‬

‫ﺋﺎﻟﻼﻫﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﻫﻪﺯﺭﯨﺘﻰ‬ ‫ﻣﯘﻫﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺟﯩﺒﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ‬ ‫ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﻰ‬ ‫ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﻩ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﭽﻰ ﭘﯘﺷﻘﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ‪ ،‬ﺗﻪﭘﻪﻛﻜﯘﺭ ﯞﻩ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﻧﯘﺭ ﺗﯧﻐﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﯩﺮﺍ ﻏﺎﺭﻯ )ﺋﯚﯕﻜﯜﺭ(ﻏﺎ ﺑﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻧﯘﺭ ﺗﯧﻐﻰ ﺋﯩﮕﯩﺰ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﭖ‪ ،‬ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﭼﻮﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﺑﻪ ﯞﻩ ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻳﯧﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﮔﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﺟﯩﻤﺠﯩﺘﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ‬ ‫ﺑﻪﺯﻯ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺑﯘ ﻏﺎﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﮬﯩﺮﺍ ﻏﺎﺭﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ ،‬ﻛﯧﭽﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﻯ‪ ،‬ﺧﯩﻠﯩﻼ ﭼﺎﺭﭼﺎﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻛﯜﻥ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﻗﺎﺭﺍﯕﻐﯘﻟﯘﻕ ﻳﯘﻗﯘﻟﯘﭖ ﻳﻮﺭﯗﻗﻠﯘﻗﻨﯩﯔ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﯞﻩ‪:‬‬ ‫ ﺋﻮﻗﯘ! – ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ‬‫ﻗﻮﺭﻗﺘﻰ‪ ،‬ﺑﻪﺩﯨﻨﻰ ﺗﯩﺘﺮﻩﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﻗﻮﺭﻗﻘﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ‪:‬‬ ‫ ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ‪ – .‬ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬‫ﺋﯘﺩﯗﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﭼﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﭖ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ‬ ‫ﺳﯩﻘﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ‬ ‫ﺑﻮﻏﯘﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺗﻮﻧﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﯧﭻ‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺳﺎﻻﻡ‬ ‫ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ‬ ‫ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ‬ ‫ﻣﻪﺩﮬﯩﻴﻠﻪﺷﻨﻰ‬ ‫ﺑﯘﻳﺮﯨﻐﺎﻥ‪ .‬ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ‪» :‬ﺳﻪﻟﻠﻪﻟﻼﮬﯘ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﻰ ﯞﻩﺳﻪﻟﻠﻪﻡ‬ ‫ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ«‬ ‫ﺩﯦﻴﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﻛﯧﺮﻩﻙ‪ .‬ﺑﯘ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﯞﻩ ﺳﯚﻳﮕﯜ‬ ‫ﺋﯩﭙﺎﺩﯨﺴﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﻣﻪﻧﯩﺴﻰ‪:‬‬ ‫»ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺳﺎﻻﻣﻰ‬ ‫ﯞﻩ ﺭﻩﮬﻤﯩﺘﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ« ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﻚ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬


‫‪32‬‬ ‫»ﺋﺎﻟﻼﮪ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ‬ ‫ﻳﻮﻟﻼﻳﺪﯗ‪ .‬ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻣﯘ‬ ‫ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﻣﻪﻏﭙﯩﺮﻩﺕ ﺗﻪﻟﻪﭖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ!‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺩﯗﺭﯗﺩ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﯩﯖﻼﺭ ﯞﻩ ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ‬ ‫ﺗﯩﻠﻪﯕﻼﺭ‪«.‬‬

‫)ﺋﻪﮬﺰﺍﺏ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪-56 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺕ(‬

‫‪mmYZnn‬‬ ‫ﺗﯘﻧﺠﻰ ﯞﻩﮬﻴﻰ‬ ‫ﻣﯩﻼﺩﯨﻨﯩﯔ ‪ -610‬ﻳﯩﻠﻰ‬ ‫ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪﻩ ﻧﺎﺯﯨﻞ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬

‫ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﻳﻪﺕ »ﺋﻪﻟﻪﻕ«‬ ‫ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ‪-5-1‬‬ ‫ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬

‫»ﺋﻪﻟﻪﻕ« ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﯩﺶ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﻗﻼﻧﻐﺎﻥ ﺗﯘﺧﯘﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﻘﯩﻴﺎﺕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ‪» :‬ﺋﻮﻗﯘ«‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﻪﻧﻪ‪» :‬ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﻤﻪﻥ« ﺩﻩﭖ‬ ‫ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯜﭼﯜﻧﭽﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﻮﺧﺸﺎﺷﻼ ﻳﻪﻧﻪ‪» :‬ﺋﻮﻗﯘ« ﺩﯦﮕﻪﻥ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻏﺎ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﺷﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﺪﯨﻦ‬ ‫ﭼﯩﻘﺘﻰ‪:‬‬ ‫»ﺋﻮﻗﯘ! ﺳﯧﻨﻰ ﻳﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺭﻩﺑﺒﯩﯖﻨﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻗﯘ! ﺋﯘ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻨﻰ ﻟﻪﺧﺘﻪ ﻗﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻦ! ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﯔ ﺋﻪﯓ‬ ‫ﻛﻪﺭﻩﻣﻠﯩﻜﺘﯘﺭ‪ ،‬ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﻟﻪﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﺕ ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﺗﺘﻰ‪«.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻗﻮﺭﻗﺘﻰ‪ .‬ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﻏﺎﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ‪ ،‬ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺗﺎﻏﺪﯨﻦ ﻳﯜﮔﯜﺭﯛﭖ ﭘﻪﺳﻜﻪ‬ ‫ﭼﯜﺷﯜﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ‪» :‬ﺳﻪﻥ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ‪ ،‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺟﯩﺒﺮﯨﺌﯩﻞ« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﻏﺎﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﺎﯕﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﺋﺎﯞﺍﺯ‬ ‫ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻏﺎﺭﺩﯨﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺟﺎﺭﺍﯕﻠﯩﻖ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﯞﺍﺯﻧﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ‬ ‫ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ﻗﺎﭘﻠﯩﻐﯘﺩﻩﻙ ﭼﻮﯕﻠﯘﻗﯩﺘﯩﻜﻰ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻧﻪﺭﺳﻪ )ﻣﻪﯞﺟﯘﺩﻟﯘﻕ( ﻳﻪﻧﻪ‪» :‬ﺳﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺟﯩﺒﺮﺍﺋﯩﻞ« ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻗﻪﺩﻩﻡ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺧﯘﺩﺩﻯ ﻗﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﺪﻩ ﺗﯘﺭﯗﭘﻼ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻧﻪﭘﺴﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻘﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺘﯩﻦ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﻳﻪﻧﻪ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯚﺯ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﭖ‪ ،‬ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻻﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻛﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻼﺷﺘﯘﺭﯗﭖ‪ ،‬ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ‬ ‫ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺑﯘﺭﺍﺷﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺗﻮﻧﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺗﻮﺳﺎﺗﺘﯩﻨﻼ ﻏﺎﻳﯩﭗ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﻮﺭﻗﺘﻰ ﯞﻩ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺟﺎﻳﯩﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ‬


‫ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬

‫‪33‬‬

‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻧﯘﺭ ﺗﯧﻐﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﯜﮔﺮﻩﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺗﯩﺰﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﯜﭖ‪ ،‬ﺋﺎﺭﺍﻥ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫ﺳﯩﺮﺩﯨﺸﻰ ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ‬ ‫ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺗﯩﺘﺮﻩﻙ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﺍ ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻳﯚﮔﻪﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﺳﺘﯩﻦ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﯧﭙﯩﭗ‬ ‫ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯘﻳﻘﯘﻏﺎ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻮﻳﻐﺎﻧﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﭖ‪-‬ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﮕﻪ ﺳﯚﺯﻟﻪﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺸﻼﺭ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﯦﻴﻪﻟﻤﻪﻱ‪» :‬ﺑﻪﻙ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﻗﯩﻠﺪﯨﻢ‬ ‫ﯞﻩ ﻗﻮﺭﻗﺘﯘﻡ« ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺗﯩﻨﭽﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ‬ ‫ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﭗ‪:‬‬ ‫ ﻗﻮﺭﻗﻤﺎ! ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻣﻜﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﺳﯧﻨﻰ ﺭﻩﺳﯟﺍ‬‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﻕ‪-‬ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻨﻰ ﻳﻮﻗﻼﻳﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻣﯧﮫﻤﺎﻧﻨﻰ‬ ‫ﻛﯜﺗﯩﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺋﺎﭼﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻳﻐﯘﺯﯨﺴﻪﻥ‪ ،‬ﻣﻮﮬﺘﺎﺟﻐﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺭ‪-‬ﻳﯚﻟﻪﻙ ﺑﻮﻟﯩﺴﻪﻥ‪ - .‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺘﺘﻰ ﯞﻩ ﻳﺎﺧﺸﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺧﺎﺗﺎ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺶ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻐﺎ‬ ‫ﻳﻮﻟﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﻨﯩﯔ ﺗﯘﻏﻘﯩﻨﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﻩﺭﻩﻗﻪ ﺗﻪﺟﺮﯨﺒﯩﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﯩﯔ ﺯﺍﺩﻯ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﯩﺶ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﭖ ﺑﯧﺮﻩﻟﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﯞﻩﺭﻩﻗﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ‪-‬ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﻯ ﯞﻩ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭ ﺋﻮﻳﻼﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‬ ‫ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪:‬‬


‫‪34‬‬ ‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﺎﺋﺎﻻ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ ﯞﻩﮬﻴﻰ‬ ‫ﻳﻮﻟﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ‪ 23‬ﻳﯩﻞ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﺎﻳﻪﺗﻤﯘ‪-‬ﺋﺎﻳﻪﺕ‪،‬‬ ‫ﺳﯜﺭﯨﻤﯘ‪-‬ﺳﯜﺭﻩ ﭼﯜﺷﯜﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ‬ ‫ﻛﯩﺘﺎﺑﺘﯘﺭ‪ .‬ﺑﯘ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ‬ ‫ﻛﯩﺘﺎﺏ ‪ 114‬ﺳﯜﺭﻩ‪،‬‬ ‫‪ 6236‬ﺋﺎﻳﻪﺗﺘﯩﻦ ﺗﻪﺭﻛﯩﭗ‬ ‫ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬ ‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ‬ ‫ﺳﯚﺯﯨﺪﯗﺭ‪ ،‬ﺋﻮﻗﯘﻟﯩﺸﻰ‬ ‫ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ‪ .‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﯞﻩ‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺕ ﺳﺎﺋﺎﺩﯨﺘﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ‪،‬‬ ‫ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ‪ ،‬ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪ ﯞﻩ‬ ‫ﺗﻪﯞﺳﯩﻴﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﺎﻟﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬ ‫»ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯘ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﯓ ﺗﻮﻏﺮﺍ‬ ‫ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﺪﯗ‪«.‬‬ ‫)ﺋﯩﺴﺮﺍ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪-9 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺕ(‬

‫‪mmYZnn‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫ ﺳﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯘ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻣﯘﺳﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ‬‫ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺟﯩﺒﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﺎﺵ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ‪ ،‬ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺳﯧﻨﻰ ﺯﻭﺭﻟﯘﻕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﺭﺗﯘﯕﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯚﭼﯜﺷﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﯖﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ‬ ‫ﻗﯩﻼﺗﺘﯩﻢ‪ – .‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ‬ ‫ﺗﯩﻜﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﺪﻩ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﻛﯚﺭﯛﻟﯜﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻏﻪﻡ‪-‬ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﻪ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻏﻪﻣﻜﯩﻦ ﺋﺎﯞﺍﺯﺩﺍ‪:‬‬ ‫ ﻣﯧﻨﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﻪﺭﻣﯘ؟ ‪ -‬ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪.‬‬‫ﯞﻩﺭﻩﻗﻪ‪:‬‬ ‫ ﮬﻪﺋﻪ‪ ،‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺳﻪﻥ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﻩﯞﻩﺗﻨﻰ ﺋﻠﯩﭗ‬‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﻪﺭ ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﯦﺘﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﻘﯩﭽﻪ ﺋﯚﻣﺮﯛﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﺎﯕﺎ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪ – .‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺋﺎﺯ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭗ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﮬﻪﺭ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﻪﻧﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﻣﻮﮬﺘﺎﺟﺘﻰ‪ .‬ﯞﻩﺭﻩﻗﻪ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﭼﯜﺷﯩﻨﯩﺸﻜﻪ‬ ‫ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ‪ .‬ﻳﯩﯖﻰ ﯞﻩﺯﯨﭙﻪ ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﺍﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﺎﻟﻼﮪ‬ ‫ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻗﯩﺮﯨﻖ ﻳﺎﺷﻘﺎ‬ ‫ﻛﯩﺮﮔﻪﻧﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ‪ ،‬ﺧﺎﺗﺎ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ‬ ‫ﺗﻮﺳﯩﺸﻰ‪ ،‬ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻛﯜﺭﻩﺵ ﻗﯩﻠﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﭖ‪» :‬ﻣﺎﯕﺎ ﻛﯩﻢ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺪﯗ؟« ﺩﯦﮕﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ‪ ،‬ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ‬ ‫ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ‪» :‬ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﺴﯩﻤﯘ ﻣﻪﻥ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﻪﻥ« ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ‬ ‫ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﻛﯚﺗﯜﺭﻩﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﯜﻛﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻪﯓ ﺋﯧﻐﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺳﺎﺩﯨﻖ ﯞﻩ ﺋﻮﻗﯘﻣﯘﺷﻠﯘﻕ ﺑﯩﺮ‬


‫ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬

‫‪35‬‬

‫ﺋﺎﻳﺎﻟﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻼﭖ‪-‬ﻗﯘﯞﯞﻩﺗﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯞﻩﮬﯩﻴﻨﯩﯔ ﺩﻩﺳﻠﻪﭘﻜﻰ‬ ‫ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﯚﺗﻜﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﻪﻙ ﺯﻭﺭﻻﻧﻤﺎﻱ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﺩﻯ‪ .‬ﻳﯩﯖﻰ ﺩﯨﻨﻨﻰ‬ ‫ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﯞﻩ ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ‬ ‫ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﻟﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ‬ ‫ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺧﭙﯩﻲ ﺭﻩﯞﯨﺸﺘﻪ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺭﻩﯞﯨﺸﺘﻪ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻐﺎ‬ ‫ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ‪ .‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻧﺪﺍ ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺕ‪ ،‬ﺩﻩﺷﻨﺎﻣﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﻯ‪ .‬ﻛﯚﭘﻠﯩﮕﻪﻥ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﺮ‪ ،‬ﺋﯩﻜﻜﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻖ ﻳﯧﻴﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻨﻰ‬ ‫ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ‪ ،‬ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯘﺭﯗﻕ‪-‬ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮ ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺕ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺯﯨﻴﺎﭘﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﻟﻪﮬﻪﺏ ﺑﯘ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻘﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﭗ‪» :‬ﺋﯘﺭﯗﻕ‪-‬ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯩﺸﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﺪﯨﻢ‪ «.‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺗﺎﺭﻗﺎﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﻧﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ‪ ،‬ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻰ‬ ‫ﯞﻩ ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻨﻰ‬ ‫ﻻﻳﺎﻗﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﯘﺭﯗﻧﻼﺷﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﯜﺗﯜﻥ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﻪ ﺧﻪﻟﻘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺸﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ‪» :‬ﺋﻰ ﻗﯘﺭﻩﻳﺸﻠﯩﻜﻠﻪﺭ!«‬

‫»ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪﯗﺭﻏﯩﻦ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻣﯘﻻﻳﯩﻢ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﯩﻦ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﺎﯕﺎ‬ ‫ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﺴﺎ‪ ،‬ﮬﯧﭻ‬ ‫ﺷﯜﺑﮫﺴﯩﺰ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺋﯘﺯﺍﻗﻤﻪﻥ‪ ،‬ﺩﯦﮕﯩﻦ‪«.‬‬ ‫)ﺷﯘﺋﻪﺭﺍ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪-214 ،‬‬ ‫‪-216‬ﺋﺎﻳﻪﺕ(‬

‫‪mmYZnn‬‬


‫‪36‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫ﺩﻩﭖ ﺗﻮﯞﻟﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﺎﯞﺍﺯﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﻟﻪﭖ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﻘﺎ‬ ‫ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ‪:‬‬ ‫ ﻣﯘﺷﯘ ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺑﺎﺭ‪ ،‬ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬‫ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺩﯦﺴﻪﻡ ﻣﺎﯕﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﻪﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ‪ -‬ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﻐﯩﺰﺩﯨﻦ‪:‬‬ ‫ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﻤﯩﺰ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯩﺰ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻨﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ‬‫ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﺪﯗﻕ‪ – .‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ‪:‬‬ ‫ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻧﻜﻰ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ‬‫ﺋﯚﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺗﯩﺮﯨﻠﯩﭗ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﮬﯧﺴﺎﺏ ﺑﯧﺮﯨﺴﯩﻠﻪﺭ‪ .‬ﻳﺎﺧﺸﯩﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ‪ ،‬ﺋﻪﺳﻜﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﻭﺯﺍﺥ ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪﯗﺭﯗﺷﻘﺎ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻢ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ‬ ‫ﯞﻩ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻤﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﯘﺗﯘﻟﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺏ‪-‬ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ‪ .‬ﺑﯘ‬ ‫ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﯩﻤﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻼﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ‪ -‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﺑﯘ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻴﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘ‬ ‫ﻟﻪﮬﻪﺏ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ‪ ،‬ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺗﺎﺷﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﺗﺘﻰ ﯞﻩ‪:‬‬ ‫ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﯘ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ‪-‬ﻳﺎﯞﯨﺪﺍﻕ ﮔﻪﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﺵ‬‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯩﻐﺪﯨﯖﻤﯘ؟ ‪ -‬ﺩﻩﭖ ﯞﺍﻗﯩﺮﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﺸﻼﺭﺩﺍ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻣﯘﯞﻩﭘﭙﯩﻘﯩﻴﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﻛﻜﻪ‬ ‫ﺧﻪﻟﻘﯩﮕﻪ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﻣﯘﻗﻪﺩﺩﻩﺱ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﺟﺎﻛﺎﻟﯩﯟﺍﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫ﺋﻪﺭﻗﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ‬ ‫ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺧﻪﺗﺘﺎﺏ ﺟﻪﺳﯘﺭ ﯞﻩ ﻳﯩﮕﯩﺘﻠﯩﻚ ﻏﻮﺭﻭﺭﯨﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺋﻨﺴﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﭼﺮﯨﯩﺸﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‬ ‫ﯞﻩ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺋﯚﺗﯜﭖ ﻛﯧﺘﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯚﻣﻪﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬


‫ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬

‫‪37‬‬

‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ ﺟﺎﻛﺎﺭﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻧﯘﺋﻪﻳﻤﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﻯ‪ .‬ﻧﯘﺋﻪﻳﻢ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﻪﺧﭙﻰ‬ ‫ﺗﯘﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩﯔ ﻏﻪﺯﻩﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ‪:‬‬ ‫ ﻗﻪﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﺴﻪﻥ؟ ‪ -‬ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﯚﻣﻪﺭ‪:‬‬‫ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﯩﻠﻰ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ‪ - .‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﻧﯘﺋﻪﻳﻢ‬‫ﺟﯩﺪﺩﯨﻠﯩﺸﯩﭗ‪:‬‬ ‫ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﺭﺍ ﺋﯚﻣﻪﺭ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯜﺷﻜﯜﻝ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﻘﺎ‬‫ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﭙﺴﻪﻥ‪ – .‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﻧﯘﺋﻪﻳﻢ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ‬ ‫ﯞﻩ ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﻰ ﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪:‬‬ ‫ ﺳﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺳﯩﯖﻠﯩﯔ ﯞﻩ ﻗﯧﻴﯩﻦ‬‫ﺑﯘﺭﺍﺩﯨﺮﯨﯖﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﯦﮕﯩﻦ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ – .‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﺩﻩﺭ ﻏﻪﺯﻩﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﺎﯕﺪﻯ‪ .‬ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﻟﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺗﯩﯖﺸﯩﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‬ ‫ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯘﻗﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﺷﺘﯘﻣﺘﯘﺗﻼ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺭ‪-‬ﺧﯘﺗﯘﻥ ﻧﯧﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻘﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ‪-‬ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻛﯚﺗﯩﺮﯨﭗ ﺑﯩﺮ ﺑﯘﺭﺟﻪﻛﻜﻪ ﺋﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯚﻣﻪﺭ‬ ‫ﺋﺎﭼﭽﯩﻐﯩﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﭽﯩﻐﺎ ﺋﯘﺯﺍﺗﻘﺎﻥ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﻳﯩﻐﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ‪:‬‬ ‫ ﺋﯚﻣﻪﺭ! ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﻘﯩﻦ‪ ،‬ﺳﻪﻧﻤﯘ ﺋﺎﯕﻼ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ‬‫ﺑﻮﻟﺪﯗﻕ‪ ،‬ﻧﯧﻤﯩﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﺴﺎﯓ ﺷﯘﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺑﯩﺰ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ‬ ‫ﻗﻪﺗﺌﻰ ﻳﺎﻧﻤﺎﻳﻤﯩﺰ‪ – .‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺳﯖﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﻪﺳﯘﺭﻟﯘﻗﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯚﻣﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﺳﺎﺭﻩﺕ‬ ‫ﻗﻪﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﺪﻯ؟ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﻴﯩﺸﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﻗﯩﻠﯩﭻ ﺗﯘﺗﻘﺎﻥ ﻗﻮﻟﯩﻨﯩﯔ ﺗﯩﺘﺮﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪،‬‬

‫ﮬﻪﺑﻪﺷﯩﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻼﻝ‬ ‫ﮬﻪﺑﻪﺷﯩﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﻗﯘﻝ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﻼﻝ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺧﻮﺟﺎﻳﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺧﻪﯞﻩﺭ‬ ‫ﺑﻪﺭﻣﻪﻱ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺯﯗﻟﯘﻡ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﻰ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﭼﯚﻟﺪﯨﻜﻰ ﻗﯩﺰﺯﯨﻖ ﻗﯘﻣﻐﺎ‬ ‫ﻳﺎﺗﻘﯘﺯﯗﭖ‪ ،‬ﻛﯚﻛﺴﯩﮕﻪ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺗﺎﺷﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ‪:‬‬ ‫»ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ ﯞﺍﺯ‬ ‫ﻛﻪﭼﻤﯩﺴﻪﯓ‪ ،‬ﻗﯩﺰﺯﯨﻖ ﻗﯘﻡ‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯨﻤﻪﻥ‪«.‬‬ ‫ﺩﻩﭖ ﺗﻪﮬﺪﯨﺖ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺑﯩﻼﻝ ﺋﯧﻐﯩﺮ‬ ‫ﺯﯗﻟﯘﻡ ﯞﻩ ﻗﯩﻴﯩﻦ‪-‬‬ ‫ﻗﯩﺴﺘﺎﻗﻼﺭﻏﺎ ﭘﯩﺴﻪﻧﺖ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ‪» ،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﯩﺮﺩﯗﺭ‬ ‫ﯞﻩ ﺑﯜﻳﯜﻛﺘﯘﺭ« ﺩﻩﭖ ﻧﯩﺪﺍ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬


‫‪38‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭﮔﻪ ﺯﯗﻟﯘﻡ‬ ‫ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻦ ﻣﯘﻧﺒﯩﺖ‬ ‫ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫»ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﯨﻢ‪.‬‬ ‫»ﻻﺋﯩﻼﮬﻪ ﺋﯩﻠﻠﻪﻟﻼﮪ‬ ‫ﺩﯦﺴﻪﯕﻼﺭ ﻗﯘﺗﯘﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ«‬ ‫ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﮕﻪﻧﺪﻩ‬ ‫ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‬ ‫ﺗﯜﻛﯜﺭﺩﻯ‪ ،‬ﺑﻪﺯﻯ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﻮﭘﺮﺍﻕ‬ ‫ﺋﺎﺗﺘﻰ‪ ،‬ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺧﯩﻞ‬ ‫ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺕ ﯞﻩ ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺗﻠﻪﺭ‬ ‫ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﯩﭽﻪ ﺩﺍﯞﺍﻡ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﺰﻯ‬ ‫ﺯﻩﻳﻨﻪﭖ ﻳﯩﻐﻠﯩﻐﺎﻥ ﭘﯧﺘﻰ‬ ‫ﺳﯘ ﺗﻮﺷﻘﯘﺯﯗﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻗﺎﭘﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘ ﺳﯘ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻮﻟﻰ‪ ،‬ﻳﯜﺯﯨﻨﻰ‬ ‫ﻳﯘﺩﻯ ﯞﻩ ﺑﯘ ﺳﯘﺩﯨﻦ‬ ‫ﺋﯩﭽﻜﻪﭺ ﻗﯩﺰﯨﻐﺎ‪:‬‬ ‫»ﻗﯩﺰﯨﻢ ﻳﯩﻐﻠﯩﻤﺎ! ﺷﻪﻙ‬ ‫ﺷﯜﺑﮫﯩﺴﯩﺰﻛﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ‬ ‫ﺩﺍﺩﺍﯕﻨﻰ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰﻩﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ‪ «.‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺋﻮﻳﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻧﯧﻤﻪ ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺳﯩﯖﻠﯩﺴﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﯧﺴﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ‪ ،‬ﺋﻮﻗﯘﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺭ‪-‬‬ ‫ﺧﯘﺗﯘﻥ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭﮔﻪ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯚﻣﻪﺭ‬ ‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﺴﯩﺮﻯ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ‬ ‫ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﻪﻧﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﭼﭽﯩﻘﻰ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯩﻐﺎ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‬ ‫ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯚﻣﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﺭﻗﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﺎﺟﺎﻳﯩﭗ ﺑﯩﺮ ﮬﯧﺲ‪-‬ﺗﯘﻳﻐﯘ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺭﻗﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﻣﺎﯕﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﺎﺯ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺋﯚﻱ ﺋﯩﺰﺩﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺭﻗﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯚﺯﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﯞﻩ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻳﯩﻐﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻧﯘﺋﻪﻳﻢ ﻳﯜﮔﺮﻩﭖ ﺋﻪﺭﻗﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ ﻧﯩﻴﻪﺗﻠﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯚﻳﺪﻩ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺟﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﮕﻪ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﭖ ﻗﯩﻠﯩﭽﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻳﺎﻟﯩﯖﺎﭼﻼﭖ ﺳﺎﻗﻼﭖ ﺗﯘﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺋﻪﺭﻗﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯚﻱ ﺟﯩﻤﺠﯩﺖ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯚﻣﻪﺭ‬ ‫ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﻗﻮﺷﯘﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯚﻣﻪﺭ‬ ‫ﺋﺎﺳﺘﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯩﺰﻟﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ‪:‬‬ ‫ ﻻﺋﯩﻼﮬﻪ ﺋﯩﻠﻠﻪﻟﻼﮪ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﯗﻥ ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮪ )ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ‬‫ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼﮪ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ‪ ،‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﯩﺪﯗﺭ( ‪ -‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺭﻗﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻳﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺍﺷﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻛﯜﭼﯩﮕﻪ‪-‬ﻛﯜﭺ ﻗﻮﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺩﯨﻨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﺵ‬


‫ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬

‫‪39‬‬

‫ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻛﻪﺑﯩﮕﻪ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﻧﺎﻣﺎﺯ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ‪-‬ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻛﯚﭘﻪﻳﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺭﻗﻪﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﯩﻤﯘ ﻳﯧﻴﯩﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ‬ ‫ﺯﯨﻴﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﻩ ﺑﻪﺯﻯ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﻨﺪﻯ‪ ،‬ﺑﻪﺯﻯ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺗﻮﺳﺎﻟﻐﯘ ﯞﻩ ﭘﯩﺸﻜﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﯨﻤﺎﻱ‪،‬‬ ‫ﺑﻮﺷﺎﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﺘﯩﻦ ﺋﯜﻣﯩﺪﯞﺍﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬

‫ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﻰ‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺗﯩﺰ‬ ‫ﺳﯜﺭﺋﻪﺗﺘﻪ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﯨﻦ ﻏﻪﻡ‪-‬‬ ‫ﻗﺎﻳﻐﯘ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭﮬﻰ‪-‬ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻨﻰ‬ ‫ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﺵ ﯞﻩ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺗﻮﺳﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪،‬‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﻩ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﮬﻪﺭ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻮﺭﯗﭖ‪-‬ﺳﻮﻗﯘﭖ‪ ،‬ﻧﺎﮬﺎﻕ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﻩ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯘﭼﺮﺍﺗﻘﺎﻥ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ‪» :‬ﻗﺎﺭﺍﯕﻼﺭ! ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺋﺎﻻﺭﻣﯩﺶ«‬ ‫ﺩﻩﭖ ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﻩ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﺳﺨﯩﺮﻩ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﺳﯧﮫﯩﺮﮔﻪﺭ‪ ،‬ﺳﺎﺭﺍﯓ ﯞﻩ‬ ‫ﭘﺎﻟﭽﻰ ﺩﻩﭖ ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﯞﻩ‬ ‫ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺗﺘﻪ ﮬﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ‪ ،‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺷﻜﻪ‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﻧﯘﺩﯨﻐﺎﻥ ﺩﺭﯨﺠﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻳﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﻗﯩﻴﯩﻦ‪-‬ﻗﯩﺴﺘﺎﻕ ﯞﻩ ﺋﻪﺯﯨﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ‬ ‫ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﺗﻮﺧﺘﯩﺘﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﮬﯧﭽﺒﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﯞﺍﺯ‬ ‫ﻛﻪﭼﺘﯜﺭﻩﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺯﻟﯘﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ‬


‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫‪40‬‬

‫ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻱ‪ ،‬ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺒﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻧﻮﭘﯘﺯﻟﯘﻕ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺒﺘﯩﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺩﻩﯞﺍﺳﯩﺪﯨﻦ ﯞﺍﺯ‬ ‫ﻛﻪﭼﺘﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺒﻘﺎ‪» :‬ﺟﯩﻴﻪﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﯩﻦ‪ ،‬ﺑﯘ ﺋﯩﺸﺘﯩﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﻪﭼﺴﯘﻥ« ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘ‬ ‫ﺗﺎﻟﯩﺐ ﺟﯩﻴﻪﻧﯩﻨﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ‪ ،‬ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﯟﯨﻨﻰ‬ ‫ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﯟﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﯕﻼﭖ‪» :‬ﺋﻮﯓ ﻗﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﻗﯘﻳﺎﺷﻨﻰ‪ ،‬ﺳﻮﻝ ﻗﻮﻟﯘﻣﻐﺎ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﮬﺎﻳﺎﺗﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﻜﯩﭽﻪ ﺩﻩﯞﺍﻳﯩﻤﺪﯨﻦ‬ ‫ﯞﺍﺯ ﻛﻪﭼﻤﻪﻳﻤﻪﻥ« ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺐ ﻣﻪﻛﻜﻪ‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻛﯜﻟﭙﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﯘﺳﺘﻪﮬﻜﻪﻡ ﺋﯩﺮﺍﺩﯨﺴﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﺳﯩﺮﻟﯩﻨﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺯﯨﻴﺎﻥ‪-‬ﺯﻩﺧﻤﻪﺕ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺘﯩﻦ ﺋﻪﻧﺴﯩﺮﻩﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺐ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺭ‪-‬ﻳﯚﻟﻪﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ‬ ‫ﯞﻩ‪» :‬ﻛﯚﯕﻠﯘﯕﻨﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻗﯩﻠﻤﺎ! ﻣﻪﻥ ﮬﺎﻳﺎﺗﻼ ﺑﻮﻟﺴﺎﻡ ﺋﯘﻻﺭ ﺳﺎﯕﺎ‬ ‫ﺯﯨﻴﺎﻥ‪-‬ﺯﻩﺧﻤﻪﺕ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﻩﻟﻤﻪﻳﺪﯗ‪ «.‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫*****‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺑﯘ ﻳﻮﻟﺪﯨﻦ ﺗﻮﺳﯘﭖ‬ ‫ﻗﺎﻻﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ‪ ،‬ﺑﺎﺷﻘﺎ ﭼﺎﺭﻩ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯚﺯ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﯜﺯﯛﭖ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﻛﻪﺑﯩﮕﻪ ﺋﯧﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ‪ ،‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻞ‬ ‫ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﺋﯜﺯﯛﺵ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯘﻏﻘﺎﻧﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﯞﻩ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺩﻩﭖ ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﯘﺩﺍ‪-‬‬ ‫ﺑﺎﺟﺎ ﺑﻮﻟﯘﺵ‪ ،‬ﺋﯧﻠﯩﻢ‪-‬ﺳﯧﺘﯩﻢ ﯞﻩ ﺳﯚﺯﻟﯩﺸﯩﺶ ﭼﻪﻛﻠﻪﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ‬ ‫ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺳﺎﺗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﺎﭺ ﯞﻩ ﺳﯘﺳﯘﺯ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬


‫ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬

‫‪41‬‬

‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺯﯗﻟﯘﻣﻐﺎ ﭘﯩﺴﻪﻧﺖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺧﯩﻴﺎﻟﯩﻐﯩﻤﯘ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺟﺎﭘﺎ‪-‬ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺕ‬ ‫ﯞﻩ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻏﺎ ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﻪ ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻞ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﭘﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻜﻨﯩﯔ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟﺪﯨﻦ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﻟﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯩﺸﻰ ﻛﻪﺑﯩﻨﯩﯔ ﺗﯧﻤﯩﻐﺎ ﺋﯧﺴﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻨﻰ‬ ‫ﻳﯩﺮﺗﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﭖ‪ ،‬ﺑﯘ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﮕﻪ ﺧﺎﺗﯩﻤﻪ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘ‬ ‫ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯜﭼﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻳﻐﯘ ﻳﯩﻠﻰ‬ ‫ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺸﯩﭗ‪ ،‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺭﺍﮬﻪﺕ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻧﻪﭘﻪﺱ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﻱ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﯞﻩﻗﻪ‬ ‫ﻛﻪﻳﻨﻰ‪-‬ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺳﯩﺮﯨﺘﺘﯩﻜﻰ‬ ‫ﮬﯩﻤﺎﻳﯩﭽﯩﺴﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺒﻨﯩﯔ ﯞﺍﭘﺎﺗﻰ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﮬﯩﻤﺎﻳﯩﭽﯩﺴﻰ ﺧﻪﺩﯨﭽﻪﻧﯩﯔ ﯞﺍﭘﺎﺗﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻨﯩﯔ ﯞﺍﭘﺎﺗﯩﻐﺎ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﯗﭖ‪» :‬ﺑﯘ‬ ‫ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯜﻣﻤﺘﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﺳﯩﺒﻪﺗﻨﯩﯔ‬ ‫ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﻐﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﻪﻳﯟﺍﺗﯩﻤﻪﻥ« ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ‪ ،‬ﺑﯘ‬ ‫ﻳﯩﻞ ﻗﺎﻳﻐﯘ ﻳﯩﻠﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫ﻳﯩﯖﻰ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺋﯩﺰﺩﻩﺵ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ‪-‬ﻛﯜﻧﮕﻪ ﺗﻪﺳﻠﯩﺸﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ‪-‬ﻛﯜﻧﮕﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮﻻﺷﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ‪ ،‬ﻳﯩﯖﻰ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﺋﯩﺰﺩﻩﺷﻜﻪ‬ ‫ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﮬﻪﺑﻪﺷﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﺑﻪﺵ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﮬﯩﺠﺮﻩﺕ‬

‫ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ‬ ‫ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﻨﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﻧﻰ‬ ‫ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ‬ ‫ﺋﻮﻧﯘﺗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﻼﭖ‪-‬‬ ‫ﻗﯘﯞﯞﻩﺗﻠﯩﺸﻰ‪ ،‬ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﻗﻰ‪،‬‬ ‫ﭘﯩﺪﺍﻛﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻐﯩﺰﺩﯨﻦ‬ ‫ﭼﯜﺷﯜﺭﻣﯩﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ‬ ‫ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﺋﻪﯓ ﺋﯧﻐﯩﺮ‬ ‫ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﭖ‬ ‫ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ‬ ‫ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﯩﮕﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ‪،‬‬ ‫ﺋﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ‬ ‫ﺩﻩﭖ ﺗﻮﻧﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ‬ ‫ﺋﺎﺋﯩﺸﻪ‪ ،‬ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ‬ ‫ﺧﻪﺩﯨﭽﯩﮕﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻳﺎﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬


‫‪42‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﮬﯩﺠﺮﯨﺘﻰ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﻩ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ‬ ‫ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺯﯗﻟﯘﻣﺪﯨﻦ ﺗﯘﻳﯘﭖ‪ ،‬ﺭﺍﮬﻪﺕ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﻗﯩﻴﻨﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ‪ 100‬ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﮔﯘﺭﯗﭖ ﮬﻪﺑﻪﺷﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺑﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ‬ ‫ﺑﯘﻧﻰ ﺗﻮﺳﯘﭖ ﻗﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﻪﺑﻪﺷﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﺋﻪﯞﻩﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ ﮬﻪﺑﻪﺷﯩﺴﺘﺎﻥ‬ ‫ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻰ ﻧﻪﺟﺎﺷﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻗﯩﻤﻤﻪﺗﻠﯩﻚ ﮬﻪﺩﯨﻴﻪﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮪ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻢ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ‪:‬‬ ‫ ﺑﯩﺰ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ‪ .‬ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﯧﭽﯩﭗ‪،‬‬‫ﺗﻮﭘﺮﺍﻗﻠﯩﺮﯨﯖﻐﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯞﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ‪– .‬‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﻧﻪﺟﺎﺷﻰ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ‪:‬‬ ‫ ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﻛﯧﺘﯩﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ‪ -‬ﺩﻩﭖ‬‫ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﮬﻪﺑﻪﺷﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺗﺎ‪-‬‬ ‫ﺑﻮﯞﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﺯﻯ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﭙﻼ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ‪ ،‬ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻧﯩﻤﯘ ﺑﯘ ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﯩﺸﯩﻨﯩﺸﻜﻪ‬ ‫ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﻪﺵ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮﺩﻩﻣﻠﯩﻚ ﺳﯜﻛﯜﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻧﻪﺟﺎﺷﻰ ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﭖ‪،‬‬ ‫ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﺍﻟﻪﺕ ﭼﯜﺷﻪﻧﺠﯩﺴﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﮔﯘﻧﺎﮬﻜﺎﺭ ﺩﻩﭖ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﻪﻧﮕﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺳﯚﺯﯨﻨﯩﻤﯘ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﺑﯧﻘﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮪ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻧﻪﺟﺎﺷﻰ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ‪:‬‬ ‫ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﻳﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ‪ -‬ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ‬‫ﺳﯘﺋﺎﻟﻐﺎ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﺑﯘ ﺗﺎﻟﯩﺒﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺟﻪﺋﭙﻪﺭ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ‪:‬‬ ‫ ﺑﯩﺰ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻘﺘﺎ ﮬﻪﺩﺩﯨﺪﯨﻦ ﺋﯧﺸﯩﭗ‪ ،‬ﺑﻮﻳﻨﯩﻤﯩﺰﻏﯩﭽﻪ‬‫ﺋﻪﺳﻜﯩﻠﯩﻜﻜﻪ ﭘﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﯩﭽﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ‬


‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫‪44‬‬

‫ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺳﯚﺯﻟﯜﻙ‪ ،‬ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﻠﯩﻚ‪ ،‬ﺋﯧﺴﯩﻞ ﻧﻪﺳﻪﭘﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﭖ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﻮﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺑﻮﯞﯨﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﭼﻮﻗﯘﻧﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﯘﺗﻼﺭﻏﺎ ﭼﻮﻗﯘﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ‪ .‬ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺳﯚﺯﻟﻪﺷﻜﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﻜﻪ ﺧﯩﻴﺎﻧﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ‪ ،‬ﺗﻮﻏﻘﺎﻧﻼﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ‪ ،‬ﻗﻮﻟﯘﻡ‪-‬ﻗﻮﺷﻨﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯚﺗﯜﺷﻜﻪ‪ ،‬ﻗﺎﻥ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﺸﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ‪ ،‬ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﮔﯘﯞﺍﮬﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ‪،‬‬ ‫ﻳﯧﺘﯩﻢ ﻣﯧﻠﯩﻨﻰ ﻳﯧﻴﯩﺸﻨﻰ‪ ،‬ﺋﯩﭙﭙﻪﺗﻠﯩﻚ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭﻏﺎ ﺑﯚﮬﺘﺎﻥ ﭼﺎﭘﻼﺷﻨﻰ‬ ‫ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﯧﭻ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻨﻰ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‬ ‫ﺋﯩﺸﻪﻧﺪﯗﻕ‪ ،‬ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻐﺎ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﻗﻮﺷﺘﯘﻕ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺑﯘﻳﺮﯗﻕ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ‪ ،‬ﮬﺎﻻﻝ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻨﻰ‬ ‫ﮬﺎﻻﻝ ﺩﻩﭖ ﺑﯩﻠﺪﯗﻕ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﻪﯞﻣﯩﻤﯩﺰ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻛﯚﭖ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﯨﻨﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪﺳﻜﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﯞﻩ ﻛﯜﻟﭙﻪﺗﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺵ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮﻝ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ‪ ،‬ﺳﯧﻨﯩﯔ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﯖﮕﻪ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ‬ ‫ﺗﯩﻠﻪﭖ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ‪ – .‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻧﻪﺟﺎﺷﻰ ﺟﻪﺋﭙﻪﺭﻧﯩﯔ ﺩﯦﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯕﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻧﻪﺟﺎﺷﻰ ﺟﻪﺋﭙﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺟﻪﺋﭙﻪﺭ ﭘﺎﺩﯨﺸﺎﮬﻘﺎ ﻣﻪﺭﻳﻪﻡ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﻧﻪﺟﺎﺷﻰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﺎﯕﻼﭖ‪ ،‬ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺗﺎﭘﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ‪ ،‬ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﺪﻩ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻡ‬ ‫ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ‬ ‫ﮬﻪﺩﯨﻴﻪﻟﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﻗﻮﺭﯗﻕ ﻗﻮﻝ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺋﯩﻒ‬ ‫ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ‪ ،‬ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯧﻘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺯﻩﻳﺪﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ‪60‬‬


‫ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬

‫‪45‬‬

‫ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﺗﺎﺋﯩﻔﻘﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﺗﺎﺋﯩﻔﻘﺎ ﺑﯧﺮﯨﺸﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺯﺍﺏ‪-‬ﺋﻮﻗﯘﺑﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﭖ‪،‬‬ ‫ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﺎﺋﯩﻔﺘﺎ ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻰ‪ ،‬ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﻰ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮﻗﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺗﺎﺋﯩﻔﻠﯩﻘﻼﺭ ﻗﺎﺭﺷﯩﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﺯﻩﻳﺪﻛﻪ ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﻗﯘﻟﻼﺭ ﯞﻩ ﻛﯩﭽﯩﻚ‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﺯﻩﻳﺪﻛﻪ ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﻗﯘﻟﻼﺭ ﯞﻩ‬ ‫ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﺯﻩﻳﺪﻛﻪ ﺋﯜﺯﯛﻟﺪﯛﺭﻣﻪﻱ ﺗﺎﺵ ﺋﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺯﻩﻳﺪ ﺋﯧﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺗﺎﺷﻼﺭﻧﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺗﯧﮕﯩﭗ ﻛﻪﺗﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻰ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﻟﻘﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﻳﯩﻘﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﭘﯘﭖ‪ ،‬ﺑﯘ‬ ‫ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﺸﯩﺸﻘﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﺪﻯ‪ .‬ﺗﺎﺵ ﺗﻪﻛﻜﻪﻥ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻗﺎﻥ‬ ‫ﺋﯧﻘﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﯘﺗﻰ ﻳﺎﺭﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻮﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﻣﯧﯖﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﻣﺸﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ‪ ،‬ﺗﺎﺋﯩﻔﻠﯩﻘﻼﺭ ﺗﺎﺵ ﺋﯧﺘﯩﭗ‬ ‫ﻛﯜﻟﯜﺷﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﺯﻩﻳﺪ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺗﻪﺳﻠﯩﻜﺘﻪ‬ ‫ﻗﯘﺗﯘﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﯧﺮﯨﭗ‪-‬ﭼﺎﺭﭼﺎﭖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﯞﻩ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ‬ ‫ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﺩﻩﺭﻩﺧﻨﯩﯔ ﺳﺎﻳﯩﺴﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﯗﭖ‪:‬‬ ‫»ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼﮬﯩﻢ! ﻛﯜﭼﯩﺴﺰ ﯞﻩ ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﺎﺭﯨﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﻤﻨﻰ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺳﺎﯕﯩﻼ ﺋﯧﻴﺘﺎﻻﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﻰ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮬﯩﻢ! ﺳﻪﻥ ﺋﺎﺟﯩﺰﻻﺭﻧﻰ ﮬﯩﻤﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺴﻪﻥ‪ .‬ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺘﻪ‪ ،‬ﺳﻪﻥ‬ ‫ﺋﻪﯓ ﻛﯜﭼﻠﯜﻛﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺑﻪﻧﺪﯨﻠﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﮬﻪﺭ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﺑﺎﻻ‪-‬ﻗﺎﺯﺍﻻﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯩﻦ‪ «.‬ﺩﻩﭖ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﮬﺎﻗﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺗﺎﺵ ﺋﺎﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺑﻪﺩﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ‪ ،‬ﺋﯘ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﯞﻩ‬ ‫ﺳﯚﻳﮕﯜ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻗﻪﺑﻪ‪ :‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻝ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺟﺎﭘﺎ‪-‬ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺳﻪﯞﺭﻯ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺳﺎ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ‬

‫ﺋﯩﺴﺮﺍ ﯞﻩ ﻣﯧﺮﺍﺝ‬ ‫ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺴﻰ‬ ‫ﺋﯜﭺ ﻳﯩﻞ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﻘﺎﻥ‬ ‫ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﭼﻪﻛﻠﯩﻤﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﭗ ﺗﺎﺋﯩﻔﺘﯩﻦ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺑﻪﻛﻤﯘ‬ ‫ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﻖ‬ ‫ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﻳﯧﻠﯩﻨﯩﭗ‬ ‫ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺗﯩﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻛﯧﭽﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﻛﻪﺑﯩﺪﻩ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ‪،‬‬ ‫ﺟﯩﺒﺮﺍﺋﯩﻞ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻚ‬ ‫ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺟﯩﺒﺮﺍﺋﯩﻞ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﻗﯘﺩﺩﯗﺳﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻯ‬ ‫ﺋﻪﻗﺴﺎﻏﺎ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﺎﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻯ‬ ‫ﺋﻪﻗﺴﺎﺩﯨﻦ ﺋﺎﺳﻤﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﯞﻩﻗﻪ‬ ‫»ﺋﯩﺴﺮﺍ ﯞﻩ ﻣﯧﺮﺍﺝ‬ ‫ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺴﻰ« ﺩﻩﭖ‬ ‫ﺋﺎﺗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﯞﻩﻗﻪ‬ ‫ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ‬ ‫ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ‬ ‫ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺗﯧﺨﻰ ﺗﺎﯓ‬ ‫ﺋﺎﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ‬ ‫ﻣﯧﺮﺍﺟﺪﺍ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﯞﻩ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺑﻪﺵ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺷﻨﻰ‬ ‫ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬


‫‪46‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﺘﻪ ﻳﺎﺷﯩﻴﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﻛﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺰﺩﯨﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﮔﯘﺭﯗﭖ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﭖ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﻛﯧﻠﻪﺭ‬ ‫ﻳﯩﻠﻰ ﮬﻪﺝ ﻣﻪﯞﺳﯘﻣﯩﺪﺍ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺷﻜﻪ ﯞﻩﺩﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﯩﻠﻰ ﺑﯘ ﮔﯘﺭﯗﭘﻘﺎ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﭖ‪ ،‬ﺋﻮﻥ‬ ‫ﻛﯩﺸﻰ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﺝ ﻣﻪﯞﺳﯘﻣﯩﺪﺍ ﺑﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﯞﻩﺩﯨﻠﻪﺷﻜﻪﻥ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﻮﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ‬ ‫ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻜﻪ‪ ،‬ﻧﺎﭼﺎﺭ ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﺭﯨﻼﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ‪،‬‬ ‫ﺋﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ‪ ،‬ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻛﯚﻣﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻜﻪ‪،‬‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ ﺗﯚﮬﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﯞﻩ ﺋﻪﺧﻼﻗﺴﯩﺰ ﻗﯩﻠﻤﯩﺸﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﯞﻩﺩﻩ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﻪﻳﻨﻰ‬ ‫ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺩﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ‪ ،‬ﯞﯨﺪﺍﻻﺷﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﻰ‬ ‫ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻣﯘﺳﺌﻪﺑﻨﻰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺶ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳﺌﻪﺏ ﻛﯚﭖ ﺗﯩﺮﯨﺸﭽﺎﻧﻠﯩﻖ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﺳﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ ﻳﯩﻠﻰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﺑﻪﺵ ﻛﯩﺸﻰ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻗﻪﺑﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ‬


‫ﺋﯜﭼﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬

‫‪47‬‬

‫ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺋﯘﭼﺮﯗﺷﯘﭖ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺱ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍﭖ‪:‬‬ ‫ ﺑﯘ ﻣﯧﻨﯩﯔ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ‬‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯨﻤﻪﻥ‪ .‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﺳﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺯﯨﻴﺎﻥ‪-‬‬ ‫ﺯﻩﺧﻤﻪﺕ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﻗﻮﺭﻗﯩﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﺋﯘﻧﻰ‬ ‫ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻗﻮﻏﺪﺍﭖ ﻗﺎﻻﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﭽﯩﯖﻼﺭ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﺳﯘﻥ‪ ،‬ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﻩ ﻗﺎﻟﺴﯘﻥ‪ – .‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﺋﺎﺑﺒﺎﺳﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﯩﺴﺘﯘﺭﯗﭖ‪:‬‬ ‫ ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﮬﯧﭽﺒﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ‬‫ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﺳﻠﯩﻜﻨﻰ‪ ،‬ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﯩﻼ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ‪،‬‬ ‫ﻣﯧﻨﻰ ﯞﻩ ﺩﻭﺳﺘﻠﯘﺭﯗﻣﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪– .‬‬ ‫ﺩﻩﭖ‪ ،‬ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﯚﺯ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ ﻗﻮﻏﺪﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ‪ ،‬ﮬﻪﺭ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺖ ﮬﻪﻕ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﻪ ﺗﯘﺭﯗﭖ‪ ،‬ﺧﺎﺗﺎ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﯞﻩﺩﻩ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ ﺩﻩﯞﻩﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﻗﻪﺑﻪﺩﯨﻜﻰ ﺋﯘﭼﺮﯨﺸﯩﺸﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﮬﯩﺠﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ‪.‬‬

‫ﻧﺎﻣﺎﺯ‬ ‫ﺑﺎﻻﻏﻪﺗﻜﻪ ﻳﻪﺗﻜﻪﻥ ﺋﻪﺭ‪-‬‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻝ ﮬﻪﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺑﻪﺵ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻧﺎﻣﺎﺯ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﺵ ﭘﻪﺭﺯﺩﯗﺭ‪ .‬ﺋﯘﺭﯗﻧﻠﯘﻕ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﻳﻮﻕ ﺗﯘﺭﯗﭖ‪،‬‬ ‫ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﻣﺎﺳﻠﯩﻖ ﺑﯜﻳﯜﻙ‬ ‫ﮔﯘﻧﺎﮬﺘﯘﺭ‪ .‬ﺟﯜﻣﻪ ﻛﯜﻧﻰ‬ ‫ﺟﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺵ‬ ‫ﭘﻪﺭﺯﺩﯗﺭ‪ .‬ﺭﻭﺯﺍ ﮬﯧﻴﺖ ﯞﻩ‬ ‫ﻗﯘﺭﺑﺎﻥ ﮬﯧﻴﺖ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﺵ ﯞﺍﺟﯩﭙﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫»)ﺋﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ!(‬ ‫ﺳﺎﯕﺎ ﯞﻩﮬﻴﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻛﯩﺘﺎﺑﻨﻰ ﺗﯩﻼﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﯩﻤﯘ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﯞﻩ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﺍ ﺋﻮﻗﯘﻏﯩﻦ‪ .‬ﻧﺎﻣﺎﺯ‬ ‫ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﮬﺎﻳﺎﺳﯩﺰﻟﯩﻘﺘﯩﻦ‪،‬‬ ‫ﻗﻪﺑﯩﮭ ﺋﯩﺸﻼﺭﺩﯨﻦ ﯞﻩ‬ ‫ﮔﯘﻧﺎﮬﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﺳﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﻰ ﻳﺎﺩ ﺋﯧﺘﯩﺶ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻥ ﻧﺎﻣﺎﺯ‬ ‫ﺋﻪﻟﺒﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﯓ ﭼﻮﯓ‬ ‫ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﺘﯘﺭ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ‪«.‬‬ ‫)ﺋﻪﻧﻜﻪﺑﯘﺕ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪-45 ،‬‬ ‫ﺋﺎﻳﻪﺕ(‬

‫‪mmYZnn‬‬


‫ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‬

‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻫﯩﺠﺮەﺕ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﯩﻤﯩﺰ‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﺳﯩﺮﺗﯩﻐﺎ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻳﯘﻗﯘﺗﯘﺷﻨﻰ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﺭ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ‬ ‫ﭘﯩﺪﺍﺋﻰ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺗﯜﺯﺩﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﭘﯩﻼﻥ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ‬ ‫ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﯩﻤﻨﯩﯔ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ‬ ‫ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﭘﯩﻼﻧﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ‬ ‫ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯖﻤﯘ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻝ ﺑﯩﺮ ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﺟﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﯩﺮ‬ ‫ﺭﻩﺯﯨﻴﻪﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻧﮫﯘ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﺧﻼﯞﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ‬ ‫ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻮﻟﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﯞﺭﻯ ﺗﯧﻐﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻏﺎﺭﻏﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﻟﯩﻴﻨﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯚﺯﯨﺪﻩ ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﻪ‪-‬ﻛﯧﺮﻩﻛﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﻩ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ‬ ‫ﻛﯜﻧﻰ ﻛﻪﭼﺘﻪ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﻟﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﻰ ﺋﯧﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﺎﺭﯞﯨﺘﯩﺪﺍ ﻳﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﯩﺮﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﮪ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ‪-‬ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﻧﻰ ﻏﺎﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﭖ‬ ‫ﺗﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﺎﺩﯨﭽﻰ ﺋﺎﻣﯩﺮ ﻗﻮﻳﻼﺭﻧﻰ ﺑﯧﻘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﮬﻪﻳﺪﻩﭖ ﻛﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ‬ ‫ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﯩﺮﮔﻪ ﺳﯜﺕ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﯧﺰﯨﻘﺘﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﻧﯩﯔ ﺋﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﯚﭼﯜﺭﯞﯦﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ‬ ‫ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻪﯞﺭﻯ‬ ‫ﻏﺎﺭﯨﺪﺍ ﻳﯘﺷﯘﺭﻧﯘﭖ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﺭﯗﭖ‬ ‫ﺋﺎﺩﻩﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ‬ ‫ﺗﯧﭙﯩﯟﺍﻟﻐﯩﻠﻰ ﺋﺎﺯ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﻏﺎﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻐﯩﭽﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﭗ ﺋﯩﭽﻰ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﯞﻩ‬ ‫ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﯩﺮﻧﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﻩﻟﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﭖ‬ ‫ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬


‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫‪50‬‬ ‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﺍ ﮬﯩﺠﺮﻩﺕ‬ ‫ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ‪:‬‬ ‫»ﺳﯩﻠﻪﺭ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﻛﻪ‬ ‫ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎﯕﻼﺭﻣﯘ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﯕﻼﺭﻛﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﻨﻜﺎﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘﻧﻰ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ‬ ‫ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ‬ ‫ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻛﯩﺸﻰ )ﻳﻪﻧﻰ ﺋﻪﺑﯘ‬ ‫ﺑﻪﻛﯩﺮ( ﮬﻪﻣﺮﺍﮪ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫)ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮪ( ﮬﻪﻣﺮﺍﮬﯩﻐﺎ‪:‬‬ ‫»ﻏﻪﻡ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﯩﻦ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ‬ ‫ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺑﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮﮔﻪ« ﺩﻩﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﮕﻪ(‬ ‫ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ‬ ‫ﺑﯧﻐﯩﺸﻠﯩﺪﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‬ ‫)ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺗﻪﺭﻛﯩﭗ ﺗﺎﭘﻘﺎﻥ(‬ ‫ﻛﯚﺯﮔﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻛﺎﭘﯩﺮﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ‬ ‫)ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﯩﻤﯩﺴﯩﻨﻰ(‬ ‫ﭘﻪﺱ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪«.‬‬ ‫)ﺗﻪﯞﺑﻪ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪-40 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺕ(‬

‫‪mmYZnn‬‬

‫ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﺭﻩﻳﻘﯩﺪ ﺋﯩﺒﻨﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﮪ ﺋﯜﭼﯜﻧﭽﻰ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ‬ ‫ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﯚﮔﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺳﻪﯞﺭﻯ ﺗﯧﻐﯩﻨﯩﯔ ﺑﺎﻏﺮﯨﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻳﻮﻝ ﺑﺎﺷﻼﭖ ﻣﺎﯕﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﯩﺮﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﻏﺎﺭﻏﺎ ﻣﻪﺧﭙﻰ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ‪-‬ﺋﯚﺗﻜﻪﻥ ﺋﯩﺸﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪:‬‬ ‫ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ‪ ،‬ﻛﺎﺭﯞﯨﺘﯩﯖﯩﺰﺩﺍ‬‫ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﻟﯩﻴﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﮬﺎﯓ‪-‬ﺗﺎﯓ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ‬ ‫ﺋﻪﻟﯩﻴﮕﻪ ﺋﻪﺳﻜﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪﺷﻜﻪ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪﻟﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﯦﮕﯜﺯﻩﻟﻤﻪﻱ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺑﯩﺰﺩﯨﻨﻤﯘ‬ ‫ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻏﺰﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﮔﻪﭖ ﺋﺎﻻﻟﻤﺎﻱ‪ ،‬ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﯩﺰﻧﻰ )ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ( ﺗﯩﺮﯨﻚ ﻳﺎﻛﻰ‬ ‫ﺋﯚﻟﯜﻙ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯜﺯ ﺗﯚﮔﻪ ﺳﯚﻳﯜﻧﭽﻪ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯧﻼﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻧﻼﺭ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺗﯧﭙﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ‬ ‫ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ - .‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﻳﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﺎﭼﻜﯚﺯ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ‬ ‫ﮬﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﻪ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﮔﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﯘﺷﯘﺭﯗﻧﻐﺎﻥ ﻏﺎﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻐﯩﭽﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﮕﯩﻠﯩﭗ ﻏﺎﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﯩﺮﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ ﻗﺎﻻﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﯩﺮﻧﻰ ﻛﯚﺯﮔﻪ ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﺱ‬ ‫ﻗﻮﻏﺪﯨﻐﯘﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﮬﺎﭘﯩﺰﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﻩﻟﻤﻪﻱ ﻛﯧﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻏﺎﺭﺩﺍ ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﯩﻠﻰ ﺋﯜﭺ ﻛﯜﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻛﯜﻥ ﭼﯩﻘﯩﺸﻘﺎ‬ ‫ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﯘﺭﻩﻳﻘﯩﺪ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﮪ ﺗﯚﮔﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﯞﻩ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪.‬‬


‫ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﮬﯩﺠﺮﻩﺕ‬

‫‪51‬‬

‫ﺗﯘﻏﯘﻟﯘﭖ ﭼﻮﯓ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺩﻩﯞﺭﯨﻨﻰ‬ ‫ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺑﯘ ﺷﻪﮬﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ‬ ‫ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺴﺴﯩﻖ‪-‬ﺳﻮﻏﯘﻕ‪ ،‬ﻳﺎﺧﺸﻰ‪-‬ﻳﺎﻣﺎﻥ ﯞﻩ ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ‪-‬ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ‬ ‫ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﯨﻜﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ‪ ،‬ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﻩ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺯﯗﻟﯘﻡ‬ ‫ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﻩ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺋﻪﻣﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﻤﺎﻻﻝ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ ﺋﯘﻻﺭ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﻪﻟﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻳﻮﻟﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻜﺘﻪ ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ‬ ‫ﻗﯩﻼﻻﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﯚﮔﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﯗﭖ‪ ،‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ‬ ‫ﻛﯧﺘﯟﺍﺗﻘﺎﭺ ﺑﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﺗﻮﺧﺘﯩﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﺎﺭﻗﯩﺴﯩﻐﺎ‬ ‫ﺑﯘﺭﯗﻟﯘﭖ‪ ،‬ﻣﻪﻛﻜﻪ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺗﯩﻜﯩﻠﭗ ﻗﺎﺭﺍﭖ‪:‬‬ ‫ ﺋﻪﻱ ﻣﻪﻛﻜﻪ! ﺳﻪﻥ ﻣﻪﻥ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﮔﯜﺯﻩﻝ‬‫ﺷﻪﮬﺮﻯ ﺳﻪﻥ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻣﯧﻨﻰ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﻗﻪﺗﺌﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﻳﺘﺘﯩﻢ‪ .‬ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﺪﻩ ﻣﻪﻥ ﺳﺎﯕﺎ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﻤﻪﻥ‪ – .‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﯞﻩﺭﻩﻗﻪﻧﯩﯔ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﺪﻩﻙ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ‪ 53‬ﻳﯧﺸﯩﺪﺍ‬ ‫ﺋﺎﻧﺎ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﻧﻰ ﻛﯜﺗﯜﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‬ ‫ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﺩﻭﺳﺘﻰ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﯩﺮ‬ ‫ﺳﻪﯞﺭﻯ ﺗﯧﻐﯩﺪﯨﻜﻰ ﻏﺎﺭﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﯩﻠﻰ ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﻛﯜﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻧﯩﯔ ﻛﯚﻳﺪﯛﺭﮔﯜﭼﻰ ﺋﯩﺴﺴﯩﻘﯩﺪﺍ ﺋﺎﺭﺍﻡ ﺋﯧﻠﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﻛﯧﭽﯩﺪﻩ ﺳﻪﭘﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﺟﺎﭘﺎﻟﯩﻖ ﺳﻪﭘﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺋﯜﭺ ﻛﯩﻠﻮﻣﯧﺘﯩﺮ ﻳﯩﺮﺍﻗﻠﯩﻘﺘﯩﻜﻰ ﻗﯘﺑﺎ ﻳﯧﺰﯨﺴﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﯚﻣﻪﺭ ﺟﻪﺳﯘﺭ‬ ‫ﯞﻩ ﻗﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﮬﯩﺠﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﻣﻪﺧﭙﻰ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺸﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻛﯚﺗﻪﺭﻣﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭻ ﯞﻩ ﺋﻮﻗﻴﺎﺳﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺑﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻛﻪﺑﯩﺪﻩ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‪» :‬ﺋﻪﻱ‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ! ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ‬ ‫ﮬﯩﺠﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯧﺘﯩﻢ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﯘﻝ ﯞﻩ‬ ‫ﺋﺎﻧﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﻐﻠﯩﺘﯩﺸﻨﻰ‬ ‫ﺧﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﺵ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯘﺩﯗﻟﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺗﺎﻏﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ‬ ‫ﻛﻪﻟﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺳﺎﻗﻼﻳﻤﻪﻥ«‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﺸﻜﻪ‬ ‫ﮬﯧﭽﻜﯩﻢ ﺟﯜﺭﺋﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻼﻟﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬


‫‪52‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﮬﯩﺠﺮﻩﺕ‬ ‫ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﻗﯘﺑﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﻐﺎ‬ ‫ﺟﺎﻳﻼﺷﻘﺎﻥ ﺭﺍﻧﯘﻧﺎ ﺩﯦﮕﻪﻥ‬ ‫ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﻳﯜﺯﮔﻪ‬ ‫ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﺋﯩﻤﺎﻡ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺟﯜﻣﻪ‬ ‫ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ‪ .‬ﺑﯘ‬ ‫ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺟﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﻯ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻛﯜﻧﯩﻤﯩﺰﺩﻩ ﺑﯘ‬ ‫ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪ‬ ‫ﺟﯜﻣﻪ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻯ ﺩﻩﭖ‬ ‫ﺋﺎﺗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﻪﯞﯨﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﮕﯩﺰ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ‪ ،‬ﺧﯘﺷﺎﻝ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﺘﺎ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﯩﻐﺎ ﺗﻪﻟﻤﯜﺭﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺋﺎﻻﻟﻤﯩﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ‬ ‫ﺳﺎﻗﻼﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ‬ ‫ﭘﻪﻳﺘﺘﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ‪ .‬ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﯞﻩ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﯩﺮ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ‬ ‫ﭘﯜﺗﯜﻥ‬ ‫ﻗﯧﺮﻯ‪-‬ﻳﺎﺵ‬ ‫ﭼﻮﯓ‪-‬ﻛﯩﭽﯩﻚ‪،‬‬ ‫ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯚﻣﮕﻪﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﺘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ‬ ‫ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﺎﻟﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ‪:‬‬ ‫ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ‬‫ﻗﯩﺰﻏﯩﻦ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﻟﯩﻤﯩﺰ‪ - .‬ﺩﻩﭖ ﭼﯘﻗﯘﺭﺍﺷﺘﻰ‪ .‬ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﺑﺎﻳﺮﺍﻡ‬ ‫ﻛﻪﻳﭙﯩﻴﺎﺗﯩﻐﺎ ﭼﯚﻣﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ‪ ،‬ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ‬ ‫ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ﻣﯧﮫﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪:‬‬


‫ﺗﯚﺗﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﮬﯩﺠﺮﻩﺕ‬

‫‪53‬‬

‫ ﺋﻪﻱ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ! ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﮕﻪ ﻛﻪﻟﺴﯩﯖﯩﺰ! –‬‫ﺩﻩﭖ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ‬ ‫ﺗﯚﮔﯩﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺗﯚﮔﻪ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺋﯚﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ‬ ‫ﭼﯚﻛﺴﻪ‪ ،‬ﺷﯘ ﺋﯚﻳﺪﻩ ﻣﯧﮫﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ‬ ‫ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﮬﯧﭽﻜﯩﻤﻨﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺋﺎﻏﺮﯨﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺗﯚﮔﻪ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﺑﻮﺵ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﭼﯚﻛﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺋﻪﯓ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﯚﻱ ﺋﻪﺑﯘ ﺋﻪﻳﻴﯘﺏ ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘ‬ ‫ﺋﻪﻳﻴﯘﺏ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﯞﻩ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﯩﺮﻧﻰ ﻣﯧﮫﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﮕﻪ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻖ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﯧﻠﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﺑﯘ ﺋﻪﻳﻴﯘﺑﻨﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻣﯘﺩﺩﻩﺕ ﻣﯧﮫﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﮬﯩﺠﺮﻩﺕ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ‬ ‫ﻣﯧﮫﻤﺎﻥ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﺎﮬﺎﺑﻪ ﺋﻪﺑﯘ ﺋﻪﻳﻴﯘﺑﻨﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﻰ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺒﯘﻟﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋﻪﻳﻴﯘﺏ ﺳﯘﻟﺘﺎﻥ ﺟﺎﻣﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍﺩﯗﺭ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘ ﺋﻪﻳﻴﯘﺏ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺒﯘﻟﻨﻰ‬ ‫ﻓﻪﺗﮫﻰ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺋﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺷﯧﮫﯩﺪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﯩﺰ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻧﺎﺧﺸﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪:‬‬ ‫ﺋﺎﻱ ﺗﯘﻏﯘﻟﺪﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ‬ ‫ﺋﺎﻱ ﺗﯘﻏﯘﻟﺪﻯ ﺋﯜﺳﺘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ‪،‬‬ ‫ﯞﯨﺪﺍ ﭼﻮﻗﯩﺴﯩﺪﯨﻦ‪،‬‬ ‫ﺷﯜﻛﯜﺭ ﻻﺯﯨﻢ ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺑﯩﺰﮔﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ‪.‬‬ ‫ﺳﻪﻥ ﻗﯘﻳﺎﺷﺴﻪﻥ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺋﺎﻳﺴﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﻧﯘﺭ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻧﯘﺭ ﺳﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺳﻪﻥ ﺳﯘﺭﻩﻳﻴﺎ ﻳﯘﻟﺘﯘﺯﻯ ﺳﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﻱ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ‪ ،‬ﺋﻪﻱ ﺭﻩﺳﯘﻝ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﻱ! ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ ﺋﻪﻟﭽﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻟﯘﻍ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﻟﺪﯨﯔ‪،‬‬ ‫ﺑﯘ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﺷﻪﺭﻩﭖ ﺑﻪﺭﺩﯨﯔ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﻱ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ‪ ،‬ﺋﻪﻱ ﺭﻩﺳﯘﻝ‪.‬‬

‫‪mmYZnn‬‬


‫ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‬

‫ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ‪ :‬ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺩەﻧﯩﻴﻪﺕ ﺷﻪﻫﺮﻯ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘﺭﯗﻧﻘﻰ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻳﻪﺳﺮﯨﺐ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﮬﯩﺠﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻤﯘ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻗﻼﺷﻘﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﻪﮬﯘﺩﻯ ﯞﻩ ﺋﻪﺭﻩﭖ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻳﺎﺷﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺧﻪﻟﻖ ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺋﯧﺘﯩﻘﺎﺩ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ‬ ‫ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﻳﻮﻕ ﺑﻮﻟﯘﭖ‪ ،‬ﮬﻪﺭ ﺧﯩﻞ ﺳﻪﯞﻩﭘﻠﻪﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻠﭗ‬ ‫ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﻣﻪﯞﺟﯘﺩ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﺳﺠﯩﺪ‬ ‫ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪ‬ ‫ﺳﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ‬

‫ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫ﻣﻪﺳﺠﯩﺪ‬

‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬

‫ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﺍ‬

‫ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻻ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻟﻪﺭﺩﻩ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻪ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺩﻩﺭﺗﻠﯩﺸﯩﭗ‬ ‫ﻣﯘﯕﺪﯨﺸﺎﺗﺘﻰ‪،‬‬

‫ﻳﯧﺘﯩﻢ‪-‬ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻼﺭﻏﺎ‬

‫ﻏﻪﻣﺨﻮﺭﻟﯘﻕ‬

‫ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ‪،‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺗﯚﮔﯩﺴﻰ‬ ‫ﭼﯚﻛﻜﻪﻥ ﺑﻮﺵ ﻳﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪ ﺑﯩﻨﺎ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑﻨﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺑﯘ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﻰ‬

‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﻰ ﺭﺍﯞﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪ‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﯨﺪﯗﺭ‪.‬‬

‫ﺗﻪﻟﯩﻢ‪-‬ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻛﯜﻧﺪﯨﻠﯩﻚ ﺗﯘﺭﻣﯘﺷﺘﺎ‬

‫)ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﯩﺴﻤﻰ‪:‬‬

‫ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻟﻪﺭﺩﻩ ﻣﯘﺯﺍﻛﯩﺮﯨﻠﯩﺸﯩﭗ‪ ،‬ﮬﻪﻝ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺶ ﭼﺎﺭﯨﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬

‫ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻯ ﻧﻪﺑﻪﯞﻯ(‬ ‫‪mmYZnn‬‬


‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫‪56‬‬ ‫ﺋﻪﺯﺍﻥ‬

‫ﺋﻪﺯﺍﻥ‬

‫ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ ﺋﻪﻛﺒﻪﺭ )‪ 4‬ﻗﯧﺘﯩﻢ(‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺷﮫﺪﯗ ﺋﻪﻧﻼ ﺋﯩﻼﮬﻪ‬ ‫ﺋﯩﻠﻠﻪﻟﻼﮪ )‪ 2‬ﻗﯧﺘﯩﻢ(‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺷﮫﻪﺩﯗ ﺋﻪﻧﻨﻪ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﻩﻥ‬ ‫ﺭﻩﺳﯘﻟﯘﻟﻼﮪ )‪ 2‬ﻗﯧﺘﯩﻢ(‪،‬‬ ‫ﮬﻪﻳﻴﻪ ﺋﻪﻟﻪﺱ ﺳﻪﻻﮪ )‪2‬‬ ‫ﻗﯧﺘﯩﻢ(‪ ،‬ﮬﻪﻳﻴﻪ ﺋﻪﻟﻪﻝ‬ ‫ﻓﻪﻻﮪ )‪ 2‬ﻗﯧﺘﯩﻢ(‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮬﯘ‬ ‫ﺋﻪﻛﺒﻪﺭ )‪ 2‬ﻗﯧﺘﯩﻢ(‪ ،‬ﻻﺋﯩﻼﮬﻪ‬ ‫ﺋﯩﻠﻠﻪﻟﻼﮪ )‪ 1‬ﻗﯧﺘﯩﻢ(‬

‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ‪-‬ﻛﯜﻧﮕﻪ ﻛﯚﭘﯩﻴﯩﭗ‪ ،‬ﻣﻪﺳﺠﯩﺪ‬ ‫ﻛﯩﭽﯩﻚ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﻧﺎﻣﺎﺯ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﺵ ﯞﻩ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺗﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﺸﺎﺭﻩﺗﻜﻪ‬ ‫ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺝ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺧﺮﯨﺴﺘﯩﺌﺎﻧﻼﺭ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﯞﺍﻗﯩﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺩﺍﯓ‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﭖ‪ ،‬ﻳﻪﮬﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﻛﺎﻧﺎﻱ ﭼﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ‬ ‫ﺩﺍﯓ ﯞﻩ ﻛﺎﻧﺎﻱ ﭼﯧﻠﯩﻨﺴﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺑﺎﻳﺮﺍﻕ ﺋﯧﺴﯩﺶ ﯞﻩ ﻣﻪﺷﺌﻪﻝ‬ ‫ﻳﯧﻘﯩﺸﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺯﻩﻳﺪﻧﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﮪ ﯞﻩ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺑﻪﺯﻯ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﭼﯜﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯘ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﭼﯜﺷﯩﺪﻩ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﻪﺯﺍﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﻣﻤﻪﻳﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﭼﯜﺷﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﭼﯜﺷﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﯩﻤﯘ ﯞﻩﮬﻴﻰ‬ ‫ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺑﯩﻼﻟﻐﺎ ﺋﻪﺯﺍﻥ ﺋﯚﮔﯩﺘﯩﺸﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﺯﺍﻧﻨﻰ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺑﯩﻼﻟﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﺷﯩﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺑﯩﻼﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ‬ ‫ﺟﺎﺭﺍﯕﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺑﯩﻼﻝ ﺋﻪﺯﺍﻥ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ ﯞﻩ‬ ‫ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ‪.‬‬

‫ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﯩﺴﻰ‪ :‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﻪﯓ‬ ‫ﺑﯜﻳﯜﻛﺘﯘﺭ‪ .‬ﮔﯘﯞﺍﮬﻠﯩﻖ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻧﻜﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼﮪ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫ﮔﯘﯞﺍﮬﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﻤﻪﻧﻜﻰ‪،‬‬ ‫ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ‬ ‫ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﻪﯓ‬ ‫ﺑﯜﻳﯜﻛﺘﯘﺭ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ‬ ‫ﺋﯩﻼﮪ ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫ﺭ‬ ‫‪mmYZnn‬‬

‫ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﺍﻕ ﻳﯧﺮﻯ‬ ‫ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﮬﯩﺠﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﻳﯩﯖﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﻟﺘﯘﺍﻗﻠﯩﺸﯩﺶ )ﻣﺎﻛﺎﻧﻠﯩﺸﯩﺶ( ﭘﯩﻼﻧﻰ ﺗﯜﺯﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﮬﯩﺠﺮﻩﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﮬﻪﺩﯨﻴﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﮬﻪﺩﯨﻴﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﮬﯩﺠﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻚ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯘﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ‪.‬‬


‫ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ‪ :‬ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺷﻪﮬﺮﻯ‬

‫‪57‬‬

‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﻖ‬

‫ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ‬

‫ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﺱ ﺟﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﻼﺭﺩﻩﻙ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ‬ ‫ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻼ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻳﻪﯕﮕﯩﻠﻰ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ﮬﯩﺠﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ »ﻣﯘﮬﺎﺟﯩﺮﻻﺭ«‪،‬‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻼﺭ »ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﻻﺭ«‬ ‫ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﮬﺎﺟﯩﺮﻻﺭ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮ ﺑﻮﻟﯘﭖ‪ ،‬ﮬﻪﻣﻤﻪ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩﺴﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﻩ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﺯﯨﺴﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﻰ‪ ،‬ﺑﺎﻻ‪-‬‬ ‫ﭼﺎﻗﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‪ ،‬ﺑﻪﺯﯨﻠﯩﺮﻯ ﻣﺎﻝ‪-‬ﻣﯜﻟﻜﯩﻨﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﻩ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﺎﺟﯩﺮﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﻻﺭﻧﻰ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ‬ ‫ﺩﻩﭖ ﺟﺎﻛﺎﻟﯩﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮﺩﯨﻦ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ‬ ‫ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﻯ ﺋﯧﻨﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﯘﮬﺎﺟﯩﺮﻻﺭ‬ ‫ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﻻﺭ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻼﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﯚﻣﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﮬﻪﻣﻜﺎﺭﻟﯩﺸﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯩﭽﻜﻰ ﯞﻩ ﺗﺎﺷﻘﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ‬ ‫ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﮕﻪ ﺋﺎﺷﯘﺭﺩﻯ‪.‬‬

‫ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﮬﯩﺠﺮﻩﺗﺘﯩﻦ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻞ ﻛﯧﻴﯩﻦ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﺋﺎﻳﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺭﺯ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪:‬‬ ‫»ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ!‬ ‫ﮔﯘﻧﺎﮬﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﯩﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪،‬‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺭﻭﺯﺍ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ‪،‬‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﺭﻭﺯﺍ ﭘﻪﺭﺯ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪) «.‬ﺑﻪﻗﻪﺭﻩ‬

‫ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻳﺎﺷﺎﺵ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﭘﯘﺭﺳﻪﺕ ﺋﯩﺰﺩﻩﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ‪ ،‬ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭﻟﯩﻜﻨﻰ‬ ‫ﻗﯘﺭﯗﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎﻣﯘ ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ‪ ،‬ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭﻟﯩﻚ‬ ‫ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﮬﯧﺲ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻧﻮﭘﯘﺳﻰ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺋﻮﻥ ﻣﯩﯔ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻧﻮﭘﯘﺳﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﻰ ﻳﻪﮬﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺋﯩﮕﻪﻟﻠﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﻳﻪﮬﯘﺩﯨﻴﻼﺭ‬ ‫ﺑﯜﻳﯜﻙ ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎﺯﻏﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻩﺑﻠﻪﺭﻣﯘ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﯧﺘﻨﯩﻚ ﮔﯘﺭﯗﭘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﭖ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﯞﻩ ﺑﯩﺮﻟﯩﻚ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺯﯙﺭﯛﺭﻟﯩﻜﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺑﯘ ﮔﯘﺭﯗﭘﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬

‫ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪-183 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺕ(‬

‫‪mmYZnn‬‬


‫‪58‬‬ ‫ﮬﻪﺩﯨﺲ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ‬ ‫ﮬﻪﺩﯨﺲ ﺩﯦﻴﯩﻠﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﮬﻪﺩﯨﺲ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻜﻰ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﻣﻪﻧﺒﻪ‬ ‫ﮬﯧﺴﺎﺑﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﮬﻪﺩﯨﺴﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﻟﻼﻧﻤﯩﻼﺭ‪:‬‬ ‫»ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺑﻪﺵ ﺋﺎﺳﺎﺱ‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ‪ :‬ﺋﺎﻟﻼﮬﺘﯩﻦ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺋﯩﻼﮬﻨﯩﯔ ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩﻐﺎ‪،‬‬ ‫ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩﯔ ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ﯞﻩ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ‬ ‫ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﮔﯘﯞﺍﮬﻠﯩﻖ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺶ؛ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺋﻮﻗﯘﺵ؛ ﺯﻛﺎﺕ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺶ؛ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﺭﻭﺯﺍ‬ ‫ﺗﯘﺗﯘﺵ ﯞﻩ ﻛﯜﭼﻰ ﻳﻪﺗﻜﻪﻧﻠﻪﺭ‬ ‫ﻛﻪﺑﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ«‬ ‫»ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ‬ ‫ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫»ﺋﺎﺳﺎﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﯕﻼﺭ!‬ ‫ﺗﻪﺳﻠﻪﺷﺘﯜﺭﻣﻪﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺧﻮﺷﺨﻪﯞﻩﺭ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺩﯨﻨﺪﯨﻦ‬ ‫ﻗﺎﭼﯘﺭﯗﭖ ﻗﻮﻳﻤﺎﯕﻼﺭ«‬ ‫»ﺟﻪﻧﻨﻪﺕ ﺋﺎﻧﯩﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻗﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫»ﭘﺎﻛﯩﺰﻟﯩﻖ ﺋﯩﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﭘﺎﺭﭼﯩﺴﯩﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫»ﻛﯩﭽﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻥ‪ ،‬ﭼﻮﯕﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺰﺩﯨﻦ‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ‪«.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫ﺑﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﯜﺯﺩﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ‪ ،‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﻳﻪﮬﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﮬﯘﻗﯘﻗﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺋﻪﮔﻪﺭ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻳﻪﮬﯘﺩﯨﻲ ﺯﯨﻴﺎﻧﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﺴﺎ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﮬﻪﻣﺪﻩ‬ ‫ﻳﻪﮬﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺑﯧﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺑﯘ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻧﻤﯘ‬ ‫ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ‪ ،‬ﺳﯩﺮﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﮬﯘﺟﯘﻣﻐﺎ‬ ‫ﻧﯩﺴﺒﻪﺗﻪﻥ ﺷﻪﮬﻪﺭ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬


‫ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ‪ :‬ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺷﻪﮬﺮﻯ‬

‫‪59‬‬

‫ﺋﻮﺧﺸﯩﻤﯩﻐﺎﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﭼﯩﻘﺴﺎ‪ ،‬ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﺋﯚﺯﻯ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘ ﻛﯧﻠﯩﺸﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﯩﻢ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺸﻤﻪﺳﻠﯩﻜﻠﻪﺭﺩﻩ ﻗﺎﺯﻯ )ﮬﺎﻛﯩﻢ( ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﮕﻪ‬ ‫ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ‪ ،‬ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯚﺯ ﺩﯨﻨﯩﺪﺍ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﮬﯘﻗﯘﻗﯩﻐﺎ‬ ‫ﺋﯩﮕﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﭽﻜﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﻨﻰ‬ ‫ﺗﻮﺧﺘﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﺑﯘ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﺪﯨﻦ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﯞﻩ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﺪﻯ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻯ ﺳﯧﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﯩﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻳﺎﺗﺎﻗﺨﺎﻧﺎ ﻗﯘﺷﯘﭖ ﺳﯧﻠﯩﻨﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ »ﺋﻪﺳﮫﺎﺑﻰ ﺳﯘﭘﭙﻪ«‬ ‫ﺋﯩﺴﻤﻰ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﯞﻩ ﺑﯘ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﺗﻘﯘﭼﯩﺴﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻰ‬ ‫ﻛﻪﺭﯨﻤﻨﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﯚﮔﯜﻧﯜﭖ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﮬﻪﺭ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ‬ ‫ﻳﯧﺘﯩﺸﺘﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﯚﮔﯜﻧﯜﭖ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ‬ ‫ﺋﯚﮔﯜﺗﯜﺷﻜﻪ ﺗﻪﻳﻴﻴﺎﺭﻟﯩﻖ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺑﯩﻠﻪﻧﻼ ﻗﺎﻧﺎﺋﻪﺗﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻤﺎﻱ‪،‬‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﺋﻮﻗﯘ‪-‬ﺋﻮﻗﯘﺗﯘﺵ ﺳﻪﭘﻪﺭﯞﻩﺭﻟﯩﻜﯩﻨﯩﻤﯘ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺭ‪-‬ﺋﺎﻳﺎﻝ‪،‬‬ ‫ﭼﻮﯓ‪-‬ﻛﯩﭽﯩﻚ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﯘ ﺳﻪﭘﻪﺭﯞﻩﺭﻟﯩﻜﻜﻪ ﺋﺎﯞﺍﺯ ﻗﻮﺷﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ‬ ‫ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﺋﯧﻴﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﺑﯘ‬ ‫ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﺵ‬ ‫ﮬﯩﺠﺮﻩﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻳﯩﻞ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﻪﺕ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪» :‬ﺋﻰ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺭﻭﺯﺍ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ‪ ،‬ﮔﯘﻧﺎﮪ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯛﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺸﯖﻼﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﯩﻤﯘ ﺭﻭﺯﺍ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪) «.‬ﺑﻪﻗﻪﺭﻩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪-183 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺕ(‬

‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ‪-‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‬ ‫ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺳﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﻰ‬ ‫ﺩﯛﺷﻤﯩﻨﯩﮕﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ‬ ‫ﺑﻪﺭﻣﻪﻳﺪﯗ‪ .‬ﻛﯩﻢ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﺑﻪﺭﺳﻪ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﯩﻨﻰ ﮬﻪﻝ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﻛﯩﻢ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﻰ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ‬ ‫ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﺳﺎ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯘﻧﻰ‬ ‫ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ‬ ‫ﻗﯘﺗﻘﯘﺯﯨﺪﯗ‪ .‬ﻛﯩﻢ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻳﯩﭙﯩﻨﻰ‬ ‫ﻳﺎﭘﺴﺎ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ‬ ‫ﻛﯜﻧﻰ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﻪﻳﯩﭙﯩﻨﻰ‬ ‫ﻳﺎﭘﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﯓ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﯖﻼﺭ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﺋﻪﯓ‬ ‫ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﯖﻼﺭﺩﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﺩﯗﺭﯗﺳﺘﻠﯘﻗﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﯕﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺩﯗﺭﯗﺳﺘﻠﯘﻕ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻘﻘﺎ‪ ،‬ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ‬ ‫ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﭘﯩﺮﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﯩﺮﺍﻕ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ‪،‬‬ ‫ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﻘﺎ‪،‬‬ ‫ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩﻭﺯﺍﺧﻘﺎ ﻛﯩﺮﯨﺸﻜﻪ‬ ‫ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ‪ .‬ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﯩﭽﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﻪﯓ‬ ‫ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﻰ‬ ‫ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﺋﯚﮔﻪﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﺸﯩﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﻗﻮﺷﻨﯩﺴﻰ ﺋﺎﭺ ﺋﯩﻜﻪﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﺯﻯ ﺗﻮﻕ ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻛﺎﻣﯩﻞ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﻣﻪﺳﺘﯘﺭ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬


‫‪60‬‬

‫»ﺋﺎﻟﻼﮬﯩﻢ! ﺑﯩﺰﮔﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎ‬ ‫ﯞﻩ ﺋﺎﺧﯩﺮﻩﺗﺘﻪ ﮔﯜﺯﻩﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ‬ ‫ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ‪ .‬ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺩﻭﺯﺍﺥ‬ ‫ﺋﺎﺯﺍﺑﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻐﯩﻦ‪«.‬‬ ‫)ﺑﻪﻗﻪﺭﻩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪-201 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺕ(‬

‫‪mmYZnn‬‬ ‫»ﺋﺎﻟﻼﮬﯩﻢ! ﻣﯧﻨﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬‬ ‫ﺋﺎﻧﺎﻣﻨﻰ ﯞﻩ ﭘﯜﺗﻜﯜﻝ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﻪﭘﯘ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ‪«.‬‬ ‫)ﺋﯩﺒﺮﺍﮬﯩﻢ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪-41 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺕ(‬

‫‪mmYZnn‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻐﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺋﻪﮬﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﯧﺮﻩﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻛﯜﻧﺪﯛﺯﻟﯩﺮﻯ ﺭﻭﺯﺍ ﺗﯘﺗﯘﭖ‪ ،‬ﻛﯧﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﻳﯧﺘﯩﻢ‪-‬ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﺪﯨﻦ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﺋﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﯩﭙﺘﺎﺭ‬ ‫ﺩﺍﺳﺘﯩﺨﺎﻧﯩﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﺍﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺪﺍ ﻗﻪﺩﯨﺮ ﻛﯧﭽﯩﺴﯩﺪﻩ ﻧﺎﺯﯨﻞ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﺑﯘ ﺋﺎﻳﻨﻰ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ‪ ،‬ﻧﺎﻣﺎﺯ ﯞﻩ ﺩﯗﺋﺎ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﯨﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﻗﻮﻝ ﺋﯩﻠﻜﯩﺪﻩ ﺑﺎﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﭘﯘﻝ‪-‬ﻣﯧﻠﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻣﯩﻘﺪﺍﺭﺩﺍ‬ ‫ﻳﻮﻗﺴﯘﻟﻼﺭﻏﺎ ﺯﺍﻛﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﺯﺍﻛﺎﺕ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﺑﻪﺵ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﺪﯗﺭ ﯞﻩ ﮬﯩﺠﺮﻩﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ‪ .‬ﺯﺍﻛﺎﺕ‬ ‫»ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ«ﺩﺍ ﻛﯚﭖ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻧﺎﻣﺎﺯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺯﯨﻜﯩﺮ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ‪.‬‬ ‫»ﻧﺎﻣﺎﺯﻧﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺯﺍﻛﺎﺗﻨﻰ ﺑﯧﺮﯨﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺭﯗﻛﯘ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺭﯗﻛﯘ ﻗﯩﻠﯩﯖﻼﺭ!« )ﺑﻪﻗﻪﺭﻩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪-43 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺕ(‬

‫ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻠﯩﻚ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﺳﻪﯞﺭﻯ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﯚﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﺩﯨﻦ ﮬﻪﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻛﯚﺭﺩﻯ‪ .‬ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ‬


‫ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ‪ :‬ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺷﻪﮬﺮﻯ‬

‫‪61‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺳﻪﯞﺭﻯ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ‪ ،‬ﻗﺎﻧﻨﻰ ﻗﺎﻥ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯘﻣﺎﺳﻠﯩﻘﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﭖ‪ ،‬ﺑﻪﺭﺩﺍﺷﻠﯩﻖ ﺑﯧﺮﯨﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ‬ ‫ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﺪﻩﻙ‪ ،‬ﺯﯗﻟﯘﻣﻼﺭ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺑﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﺑﯩﺨﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻜﻨﻰ ﺳﺎﻗﻼﭖ‪،‬‬ ‫ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻗﯘﺭﯗﭖ‪ ،‬ﻗﻮﺷﻨﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯩﻨﭻ‪-‬ﺋﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻘﺘﺎ ﻳﺎﺷﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﺘﺎ ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﮬﯩﻠﻪ ﯞﻩ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻻﺵ ﺋﯘﺳﻠﯘﺑﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﻣﻪﻳﺘﺘﻰ‪ ،‬ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﺑﯩﻠﯩﻤﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻘﺎ ﯞﻩ ﻗﯘﺭﺋﺎﻥ ﺋﻮﻗﯘﺷﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ‪ .‬ﻛﯚﯕﻠﻰ ﺧﺎﻟﯩﻐﺎﻥ‬ ‫ﺩﯨﻨﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﯨﻦ ﺭﺍﺯﻯ ﺋﻪﻣﻪﺱ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﻳﯘﺳﯘﻧﺪﺍ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻖ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘ ﺧﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺶ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﻳﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﻮﻧﺘﺮﻭﻟﻠﯘﻗﯩﻐﺎ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﺸﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺪ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﯩﺠﺎﺭﻩﺕ ﻛﺎﺭﯞﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﻣﺎﻝ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻗﯘﺭﺍﻝ ﺋﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺑﯘ ﻗﯘﺭﺍﻟﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ‬ ‫ﺋﯩﺸﻠﯩﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺑﯘﺭﯗﻟﯘﺵ ﻧﻮﻗﺘﯩﺴﻰ‪ :‬ﺑﻪﺩﯨﺮ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯜﻧﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﯕﯜﻝ‬ ‫ﻏﻪﺷﻠﯩﻜﻰ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯚﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﯜﮔﯩﺘﯩﭗ‪ 305 ،‬ﺳﺎﮬﺎﺑﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﺑﻪﺩﯨﺮ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻣﯘ ﻣﯩﯔ‬ ‫ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﮬﯘﺯﻩﻳﭙﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗﯘﺷﯘﻧﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ ﺗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﯘﺷﯘﻧﯩﻐﺎ‬

‫»ﺋﯧﺴﯩﯖﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻧﻜﻰ‪،‬‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺭﻩﺑﺒﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺗﻪﻟﻪﭖ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﯩﯖﻼﺭ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ‬ ‫ﺋﺎﺭﻗﺎ‪-‬ﺋﺎﻗﯩﺪﯨﻦ ﻣﯩﯔ‬ ‫ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﺩﯗﺋﺎﻳﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺠﺎﯞﻩﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪«.‬‬ ‫)ﺋﻪﻧﻔﺎﻝ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪-9 ،‬ﺋﺎﻳﻪﺕ(‬

‫‪mmYZnn‬‬


‫‪62‬‬ ‫ﺑﻪﺩﯨﺮﺩﻩ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ‬ ‫ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺗﻪﻟﻪﭘﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ‬ ‫ﻗﻮﻳﯘﭖ‪» :‬ﺋﻮﻗﯘﺵ‪-‬‬ ‫ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﺋﻮﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﺎﻟﯩﻐﺎ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﺵ‪-‬ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﻰ‬ ‫ﺋﯚﮔﻪﺗﺴﻪ‪ ،‬ﻗﻮﻳﯘﯞﯦﺘﯩﻠﯩﺪﯗ«‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﮬﻪﻡ ﺋﻪﺳﯩﺮﻟﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻜﻪ ﭼﯩﻘﺎﺗﺘﻰ‬ ‫ﮬﻪﻣﺪﻩ ﺑﺎﻟﯩﻼﺭ ﺋﻮﻗﯘﺵ‪-‬‬ ‫ﻳﯧﺰﯨﺸﻨﻰ ﺋﯚﮔﻪﻧﮕﻪﻥ‬ ‫ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﻪﺩﯨﺮ‬ ‫ﻏﻪﻟﺒﯩﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﯞﺍﺯﯨﻨﻰ‬ ‫ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﻪﺭﻩﺑﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﺋﺎﯕﻼﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻣﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺶ‬ ‫ﺩﻩﯞﺭﻯ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫ﻗﯧﺘﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﯞﻩﺩﻩ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﻮﻳﯘﭖ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﮔﻪ ﺋﯧﮫﺘﯩﻴﺎﺟﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ‪ ،‬ﮬﯘﺯﻩﻳﭙﻪﻧﻰ‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﯞﻩﺩﯨﺴﯩﺪﻩ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻘﺎ‬ ‫ﯞﻩ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﻜﻪ ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻳﯩﺮﺍﻗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻛﯜﭼﻠﯜﻙ ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ‬ ‫ﻗﯘﺷﯘﻧﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ‪» :‬ﺋﺎﻟﻼﮬﯩﻢ! ﻗﯘﺭﻩﻳﺶ ﻛﯩﺒﯩﺮ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﺳﺎﯕﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ‪ ،‬ﺳﯧﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﯖﻨﻰ ﻳﺎﻟﻐﺎﻧﭽﻰ‬ ‫ﺩﻩﯞﺍﺗﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮬﯩﻢ! ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﻐﯩﻦ! ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﺯﻏﯩﻨﺎ ﺑﯘ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﮬﺎﻻﻙ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺑﯘﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻪﺭ ﻳﯜﺯﯨﺪﻩ‬ ‫ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯩﺒﺎﺩﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﯧﭻ ﻛﯩﻢ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ «.‬ﺩﻩﭖ ﻳﺎﻟﯟﯗﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﻪﺩﯨﺮﺩﻩ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﯘﺷﯘﻧﯩﻨﻰ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻜﻪ ﺳﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺗﯘﺭﯗﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻳﯧﺮﻯ ﻗﯘﻣﻠﯘﻕ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺧﯘﺑﺎﺑﻪ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﭗ‪:‬‬ ‫ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ‬‫ﺗﺎﻟﻠﯩﺪﯨﯖﻤﯘ؟ ‪ -‬ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯚﺯ ﻗﺎﺭﺍﺭﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ‬ ‫ﺗﺎﻟﻠﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﻘﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﺧﯘﺑﺎﺑﻪ‪:‬‬ ‫ ﺋﻪﻱ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ! ﺟﻪﯓ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﻥ‬‫ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ .‬ﺭﯗﺧﯩﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎﯓ‪ ،‬ﺋﺎﯞﯗ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﻪﺩﯨﺮ ﻗﯘﺩﯗﻗﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺸﺎﻳﻠﻰ‪ .‬ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻜﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻗﯘﺩﯗﻗﻼﺭﻧﻰ‬ ‫ﻛﯚﻣﯜﯞﯦﺘﻪﻳﻠﻰ‪ - .‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘ ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻜﻪ ﻗﯘﺷﯘﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻗﯘﺷﯘﻥ ﺗﯩﺰﻟﯩﻜﺘﻪ ﺑﻪﺩﯨﺮ ﻗﯘﺩﯗﻗﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﺋﯘﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﯗﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﻪﻧﺴﺎﺭ ﯞﻩ ﻣﯘﮬﺎﺟﯩﺮﻻﺭﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻣﻪﺳﻠﻪﮬﻪﺗﻠﻪﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﯚﺯﺋﺎﺭﺍ‬ ‫ﻣﻪﺳﻠﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﺋﻪﺳﮫﺎﺑﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﺎﺩﺍﻗﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﺗﯚﮔﯩﺘﯩﭗ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻨﻤﯘ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺧﺎﻟﯩﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ‬


‫ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ‪ :‬ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺷﻪﮬﺮﻯ‬

‫‪63‬‬

‫ﺋﯚﻣﻪﺭﻧﻰ ﺩﯛﺷﻤﻪﻥ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﯞﺍﺯﻛﯧﭽﯩﺶ‬ ‫ﺗﻪﻛﻠﯩﯟﯨﻨﻰ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺟﯩﺰ ﻛﯚﺭﯛﭖ‪ ،‬ﺑﯘ‬ ‫ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﯘﻗﯘﺗﯘﺷﻨﻰ ﺋﻮﻳﻼﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺷﯘﯕﺎ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﯞﺍﺯﻛﻪﭼﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ ﯞﻩ ﺗﻪﺧﻤﯩﻨﻪﻥ ﺗﯚﺕ‪-‬ﺑﻪﺵ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﻰ‪ .‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﻗﯘﺷﯘﻧﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺗﺎﻻﭘﻪﺗﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﯚﺕ ﻛﯩﺸﻰ ﺷﯧﮫﯩﺪ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﺑﯘ‬ ‫ﺟﻪﮬﯩﻞ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ‪ 70‬ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺪﻯ‪ .‬ﺟﺎﻧﺎﺑﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ‬ ‫ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﯗﺋﺎﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺎﯞﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﭼﭽﯩﻖ–ﺳﺎﯞﺍﻕ‪ :‬ﺋﯘﮬﯘﺩ‬ ‫ﺑﻪﺩﯨﺮ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﻞ ﺋﯚﺗﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﻣﻪﻛﻜﻪ‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ‬ ‫ﺗﻮﻏﺮﯨﺴﯩﺪﺍ ﺧﻪﯞﻩﺭ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﻣﻪﺳﻠﻪﮬﻪﺗﻠﯩﺸﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯩﻐﯩﻦ ﺋﯧﭽﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ‬ ‫ﺗﺎﻏﯩﺴﻰ ﮬﻪﻣﺰﻩ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺑﻪﺯﻯ ﻳﺎﺷﻼﺭ ﮬﻪﻣﺰﯨﻨﯩﯔ ﭘﯩﻜﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮﻟﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻣﻤﺎ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯘﺩﺍﭘﯩﺌﻪ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺑﯧﺮﯨﺶ‬ ‫ﭘﯩﻜﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ .‬ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﭘﯩﻜﯩﺮﻟﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﺷﻨﻰ ﺧﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﯚﭖ ﺳﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﻛﯜﺗﯜﭖ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﻗﺎﺭﺍﺭ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻗﯘﺭﺍﻟﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯜﭺ ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻗﯘﺷﯘﻧﯩﻨﯩﯔ ﻛﯧﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﻪﯞﯨﺮﻯ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ‬ ‫ﺑﻪﺩﯨﺮﺩﯨﻜﻰ ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻣﯩﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﺸﻘﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﯞﻩ‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﺟﯜﻣﻪ ﻧﺎﻣﯩﺰﯨﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺋﻪﺗﯩﮕﻪﻥ‬ ‫ﺑﺎﻣﺪﺍﺕ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﯘﮬﯘﺩ ﺗﯧﻐﯩﻐﺎ ﻳﯧﺘﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻣﯩﯔ‬ ‫ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﯜﭺ ﻳﯜﺯ ﻛﯩﺸﻰ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﯧﭽﯩﭗ‬ ‫ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻧﻼﺭ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﺷﺘﻪ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ‪ ،‬ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺗﺘﻪ‬

‫ﺋﯘﮬﯘﺩ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ﻗﯘﺷﯘﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ﻗﯘﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺳﯘﻓﻴﺎﻥ‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺸﺘﯩﻦ‬ ‫ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﻻﺭﻏﺎ‬ ‫ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﯦﺪﻯ‪» :‬ﺋﻪﻱ‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ! ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰ‬ ‫ﻳﻮﻕ‪ ،‬ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﻤﯩﺰ ﺑﺎﺭ‪ .‬ﺳﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻠﯩﻘﻜﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﯖﻼﺭ‪«.‬‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﻻﺭ ﺑﯘ‬ ‫ﺗﻪﻛﻠﯩﭙﻨﻰ ﻏﻪﺯﻩﭖ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺭﻩﺩ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬


‫‪64‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯘﮬﯘﺩ‬ ‫ﺟﯧﯖﯩﺪﺍ ﻳﺎﺭﯨﻼﻧﻐﺎﻥ‬ ‫ﭼﺎﻏﺪﺍ‪ ،‬ﻳﯧﻨﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ ﺑﻪﺩﺩﯗﺋﺎ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‪» :‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻐﺎ‬ ‫ﺑﻪﺩﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﻤﯩﺪﯨﻢ‪ ،‬ﻣﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺗﻮﻏﺮﺍ‬ ‫ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﺪﯨﻢ‪ «.‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﯞﻩ »ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﺗﻮﻏﺮﺍ‬ ‫ﻳﻮﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺴﯘﻥ! ﺋﯘﻻﺭ‬ ‫ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻨﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫ﺩﯨﻨﻐﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻣﯘﻧﺎﭘﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﻮﺭﻗﯘﺗﯘﺵ ﯞﻩ ﺋﯜﻣﯩﺪﺳﯩﺰﻟﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﯨﺦ ﻣﯩﻼﺩﯨﻲ ‪-625‬ﻳﯩﻠﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯩﺘﯩﯟﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﮬﯘﺩ‬ ‫ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﺎﻟﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯘﺷﯘﻥ‬ ‫ﺳﻪﭖ ﺗﯜﺯﺩﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻨﻼﭖ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ‪ ،‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ‬ ‫ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻨﻰ ﺑﻮﻻﯓ‪-‬ﺗﺎﻻﯓ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﺗﻪﺩﺑﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯧﻠﯩﭗ‪ ،‬ﺋﻪﯓ‬ ‫ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺧﻪﺗﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﺎﺭﻩ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﯓ ﺋﯘﺳﺘﺎ‬ ‫ﺋﻮﻗﻴﺎ ﺋﺎﺗﻘﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺗﺎﻟﻼﭖ‪ ،‬ﺳﻮﻝ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻜﻰ ﺋﯩﮕﯩﺰﻟﯩﻜﻜﻪ‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﻗﯘﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻠﯩﻘﻘﺎ ﺟﯘﺑﻪﻳﺮ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻼﮬﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪﻳﯩﻨﻠﯩﺪﻯ ﯞﻩ‪:‬‬ ‫ ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﻮﻗﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﻰ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﺩﯨﻦ‬‫ﻗﻮﻏﺪﺍﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺭﻗﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻦ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ‬ ‫ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﺎﯕﻼﺭ‪ .‬ﺟﻪﯕﺪﻩ ﻳﻪﯕﺴﻪﻙ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﯩﯖﯩﻠﺴﻪﻛﻤﯘ ﺋﻮﺭﻧﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻤﺎﯕﻼﺭ‪ .‬ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻤﯩﺰﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﯕﻼﺭﻣﯘ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻣﮕﻪ‬ ‫ﻛﻪﻟﻤﻪﻱ‪ ،‬ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻳﯧﺮﯨﯖﻼﺭﺩﺍ ﻣﯩﺪﯨﺮﻟﯩﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﯕﻼﺭ‪ – .‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ‬ ‫ﻳﯧﯖﯩﻠﯩﺸﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﺭﯗﺷﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻣﯘﺷﺮﯨﻚ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯘﺷﯘﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯧﮕﯩﺰﻟﯩﻜﻜﻪ‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﻮﻗﻴﺎﭼﯩﻼﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺟﻪﯕﺪﻩ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﯩﻠﺪﻯ‬ ‫ﺩﻩﭖ‪ ،‬ﻳﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﯩﻐﺎ ﺑﻮﻳﺴﯘﻧﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺟﻪﯕﺪﻩ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﮬﻪﻣﺰﻩ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ‬ ‫ﻳﻪﺗﻤﯩﺸﻜﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺷﯧﮫﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪ .‬ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﺎﻟﭙﯘﻛﻰ ﻳﯧﺮﯨﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘﮬﯘﺩ‬ ‫ﺗﯧﻐﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻗﻮﺭﺷﺎﯞﺩﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ‬


‫ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ‪ :‬ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺷﻪﮬﺮﻯ‬

‫‪65‬‬

‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﻣﻪﻱ‪ ،‬ﺑﻪﺩﯨﺮ ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﻨﺘﯩﻘﺎﻣﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﺪﯗﻕ‬ ‫ﺩﻩﭖ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﭘﺎﻧﺎﮬﻼﻧﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ‬ ‫ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﺷﯧﮫﯩﺪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﻧﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺩﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﺷﯧﮫﯩﺪﻟﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﻪﺳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﯩﻐﺎ ﺩﻩﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻳﻐﯘﺩﯨﻦ ﻳﯜﺭﻩﻛﻠﯩﺮﻯ ﭘﺎﺭﻩ‪-‬ﭘﺎﺭﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﺪﺍ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ‬ ‫ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﮔﺎﮬﻼﻧﺪﯗﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ﻗﯘﻻﻕ ﺳﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﻮﻗﻴﺎﭼﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺧﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﻰ‪ ،‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﯧﻠﯩﺶ‬ ‫ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻏﻪﻟﺒﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﮬﺮﯗﻡ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘ ﺋﯘﺭﯗﺷﺘﺎ‬ ‫ﻗﯘﻣﺎﻧﺪﺍﻧﻐﺎ ﺋﯩﺘﺎﺋﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺑﻪﺩﯨﻠﯩﻨﻰ ﺗﯚﻟﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﮬﻪﺭﺧﯩﻞ ﺳﯜﻳﯩﻘﻪﺳﺘﻠﻪﺭ‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ ﻛﻮﭼﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﮬﯘﺩ ﻣﻪﻏﻠﯘﺑﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﯚﺯ ﻳﯧﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺗﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘﮬﯘﺩ ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﺪﺍ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻳﯧﻨﯩﺪﺍ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﺪﻯ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺷﻨﯩﯔ‬ ‫ﻗﺎﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻣﯘﮬﯩﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻮﻧﯘﭖ ﻳﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﮬﺎﻳﺎﺕ‬ ‫ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﻤﺎﻗﺘﺎ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﻛﻪﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ‬ ‫ﺋﯚﺯ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﺗﻪﺑﻠﯩﻎ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻩﯞﻩﺗﭽﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﺸﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﻠﮕﻪﻥ‬ ‫ﺗﻪﺑﻠﯩﻐﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﯞﻩﺩﻩ ﺋﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ‬ ‫ﯞﻩﺩﻩ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺳﯘﭘﭙﻪ ﻣﻪﻛﺘﯩﯟﯨﺪﯨﻦ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻳﯧﺘﯩﺸﻜﻪﻥ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﻳﻪﺗﻤﯩﺶ ﻛﯩﺸﻰ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﺎﺋﯘﻧﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﯘﺷﯘﺭﻧﯘﭖ‬ ‫ﻳﺎﺗﻘﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﮬﯘﺟﯘﻣﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ‪ ،‬ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ‬ ‫ﭘﯘﺭﺳﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻱ ﺷﯧﮫﯩﺪ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫*****‬


‫‪66‬‬ ‫ﺧﻪﻧﺪﻙ ﻗﯧﺰﯨﺶ‬ ‫ﺟﺎﺑﯩﺮ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺩﻩﻳﺪﯗ‪:‬‬ ‫»ﺧﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﯧﺰﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻧﻪﺭﺳﯩﮕﻪ ﻳﻮﻟﯘﻗﺘﯘﻕ‬ ‫ﯞﻩ ﺑﯘﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ‬ ‫ﺋﯘﻗﺘﯘﺭﺩﯗﻕ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﺎﺯﻏﺎﻧﻨﻰ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﭗ ﺧﻪﻧﺪﻩﻛﻜﻪ‬ ‫ﭼﯜﺷﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﻜﺘﻪ ﺋﯜﭺ‬ ‫ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ‬ ‫ﻳﯧﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﯗﻕ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﺑﺎﺯﻏﺎﻧﻨﻰ‬ ‫ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺧﺎﺩﺍ ﺗﺎﺵ‬ ‫ﻗﯘﻣﺪﻩﻙ ﭼﯧﭽﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﻛﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫ﺭﻩﺟﻰ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺳﯘﻳﯩﻘﻪﺳﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﺳﻪﻛﻜﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺷﯧﮫﯩﺪ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺯﻩﻳﺪ ﯞﻩ ﺧﯘﺑﻪﻳﺐ‬ ‫ﺋﻪﺳﯩﺮﮔﻪ ﭼﯜﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﺳﯩﺮ ﺋﺎﻟﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﻣﻪﻛﻜﻪ‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺳﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺧﯘﺑﻪﻳﺒﻨﻰ ﺷﯧﮫﯩﺪ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺯﻩﻳﺪﻧﻰ ﺷﯧﮫﯩﺪ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ‪:‬‬ ‫ـ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﻧﯩﯔ ﺳﯧﻨﯩﯔ ﺋﻮﺭﻧﯘﯕﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﺷﻨﻰ ﺧﺎﻻﻣﺴﻪﻥ؟‬ ‫ ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺯﻩﻳﺪ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ‪:‬‬‫ ﻗﻪﺳﻪﻡ ﻗﯩﻠﯩﻤﻪﻧﻜﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﻮﻟﯩﺸﯩﻨﻰ‬‫ﺧﺎﻻﺵ ﺗﯜﮔﯜﻝ‪ ،‬ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺑﯩﺮ ﺗﯩﻜﻪﻧﻨﯩﯔ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﻛﯧﺘﯩﺸﯩﮕﯩﻤﯘ‬ ‫ﭼﯩﺪﯨﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ – .‬ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺳﺎﺩﺍﻗﻪﺗﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺋﯩﺨﺘﯩﻴﺎﺭﺳﯩﺰ ﺋﯘﮪ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ‪:‬‬ ‫ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﻧﻰ ﻧﯧﻤﯩﺸﻘﺎ ﺑﯘﻧﭽﯩﯟﺍﻻ ﻳﺎﺧﺸﻰ‬‫ﻛﯚﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ؟ ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺳﯚﻳﮕﯜﻧﻰ ﻛﯚﺭﻣﯩﮕﻪﻧﯩﺪﯗﻕ‪– .‬‬ ‫ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺗﯘﺗﺎﻟﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯜﺷﻜﯜﻝ ﺋﯩﻤﺘﺎﮬﺎﻥ‪ :‬ﺧﻪﻧﺪﻩﻙ‬ ‫ﺋﯘﮬﯘﺩ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﻪﻛﻜﻪ‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﺮﻯ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻗﯘﺗﺮﺍﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻐﺎ‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﻥ ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﻗﯘﺷﯘﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺧﻪﯞﯨﺮﻯ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺗﯩﺰﻟﯩﻜﺘﻪ‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻛﻪ ﻳﯩﻐﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﺭﯗﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﺶ‬ ‫ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻣﯘﺯﺍﻛﯩﺮﻩ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﯩﺮﺍﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﺎﻟﻤﺎﻥ‪:‬‬ ‫ ﺋﯩﺮﺍﻧﺪﺍ ﺑﯘ ﺧﯩﻞ ﺧﻪﺗﻪﺭﮔﻪ ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ‬‫ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﺧﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﺎﺯﯨﻤﯩﺰ‪ .‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﺧﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﺎﺯﺳﺎﻕ‪- .‬‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﭘﯩﻜﯩﺮﮔﻪ ﻛﯚﭘﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﻮﺷﯘﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﻐﺎ ﺧﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﯧﺰﯨﺶ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﺸﻘﺎ‬ ‫ﺗﯩﺰﻟﯩﻜﺘﻪ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﯓ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺧﻪﻧﺪﻩﻛﻠﻪﺭ‬ ‫ﻗﯧﺰﯨﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻛﺘﻰ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﮬﻪﺭ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯜﻥ‬ ‫ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯩﺸﻨﻰ ﺑﺎﺷﻼﭖ‪ ،‬ﺋﺎﺧﺸﺎﻣﻐﯩﭽﻪ ﺩﻩﻡ ﺋﺎﻟﻤﺎﻱ‬


‫ﺑﻪﺷﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ‪ :‬ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺩﻩﻧﯩﻴﻪﺕ ﺷﻪﮬﺮﻯ‬

‫‪67‬‬

‫ﺋﯩﺸﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ‬ ‫ﺧﻪﻧﺪﻩﻙ ﻗﯧﺰﯨﭗ‪ ،‬ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﻪﺩﻩﺕ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﻗﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺧﻪﻧﺪﻩﻛﻠﻪﺭ ﺩﯛﺷﻤﻪﻧﻨﯩﯔ ﺋﺎﺗﻠﯩﻖ ﻗﯩﺴﯩﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ‬ ‫ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺗﻮﺳﺎﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻛﻪﯕﻠﯩﻜﺘﻪ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﺋﺎﺕ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻛﻪﺗﺴﻪ ﭼﯩﻘﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﭼﻮﯕﻘﯘﺭﻟﯘﻗﺘﺎ‬ ‫ﻗﯧﺰﯨﻠﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﻟﻪﺭ ﺑﯘ ﺧﻪﻧﺪﻩﻛﻠﻪﺭﺩﻩ ﻛﯧﭽﻪ‪-‬ﻛﯜﻧﺪﯛﺯ‬ ‫ﭘﻮﺳﺘﺎ ﺗﯘﺭﯗﭖ‪ ،‬ﻧﯚﯞﻩﺗﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯜﭺ ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻨﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ‬ ‫ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﺭﯗﻧﻼﺷﺘﯘﺭﺩﻯ‪ .‬ﻗﯘﺷﯘﻧﻨﻰ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﮬﺎﻟﯩﺘﯩﮕﻪ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻣﯘ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﻳﻪﮬﯘﺩﯨﻴﻼﺭ ﯞﻩ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﻪﺭﻩﺑﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ‬ ‫ﺑﯩﻠﻠﻪ ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷﺮﻛﻼﺭ ﺧﻪﻧﺪﻩﻛﻨﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ‪ ،‬ﻧﯧﻤﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺑﯩﻠﻪﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﯘﺟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺑﺎﺷﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺑﻪﺯﻯ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﺋﻪﯞﺟﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪،‬‬ ‫ﺑﻪﺯﻯ ﯞﺍﻗﯩﺘﻼﺭﺩﺍ ﭘﻪﺳﻠﻪﭖ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﮕﻪ‬ ‫ﺋﯧﺮﯨﺸﻪﻟﻤﻪﻱ ﻗﯘﺭﯗﻕ ﻗﻮﻝ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﺎﺧﯩﺮﻻﺷﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻏﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﺩﻯ‪.‬‬

‫ﺧﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ‬ ‫ﺧﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻰ‬ ‫ﻛﻪﺭﯨﻤﺪﻩ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ‬ ‫ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ‪» :‬ﺋﻰ‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ! ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﻧﯧﻤﯩﺘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﻪﺳﻠﻪﯕﻼﺭ‪ ،‬ﺋﯚﺯ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﯜﯕﻼﺭﻏﺎ )ﻛﯘﻓﻔﺎﺭﻻﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﺋﻮﻳﯘﺷﻘﺎﻥ ﺋﯘﺭﯗﺷﻘﯘﭼﻰ(‬ ‫ﻗﯘﺷﯘﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ‬ ‫ﺑﻮﺭﺍﻥ ﯞﻩ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﻛﯚﺭﯛﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻗﻮﺷﯘﻥ‬ ‫)ﻳﻪﻧﻰ ﭘﻪﺭﯨﺸﺘﯩﻠﻪﺭﻧﻰ(‬ ‫ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﯘﻕ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺸﯩﯖﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ‬ ‫ﺗﯘﺭﻏﯘﭼﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﻪﻳﻨﻰ‬ ‫ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﻳﯘﻗﯩﺮﻯ‬ ‫ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﯖﻼﺭﺩﯨﻨﻤﯘ )ﮬﯘﺟﯘﻡ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ( ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻛﯚﺯﯛﯕﻼﺭ‬ ‫ﭼﻪﻛﭽﯩﻴﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﻳﯜﺭﯨﻜﯩﯖﻼﺭ ﺋﺎﻏﺰﯨﯖﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﻗﺎﭘﻠﯩﺸﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮪ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ‬ ‫ﮔﯘﻣﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﯨﯖﻼﺭ‪ .‬ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ‬ ‫ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭ ﺳﯩﻨﺎﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﯞﻩ )ﺑﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ‬ ‫ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻘﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﮔﯘﻳﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﻪﺭ‬ ‫ﺳﯩﻠﻜﯩﮕﻪﻧﺪﻩﻙ( ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ‬ ‫ﺗﻪﯞﺭﯨﻨﯩﺸﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪) «.‬ﺋﻪﮬﺰﺍﺏ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪،‬‬ ‫‪-11-9‬ﺋﺎﻳﻪﺕ(‬

‫‪mmYZnn‬‬


‫ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‬

‫ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ‬ ‫ﮬﯘﺩﻩﻳﺒﯩﻴﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻰ‬ ‫ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺧﯘﺷﺎﻝ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﺧﯘﺷﺎﻟﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ‪» :‬ﺋﻪﺗﻪ ﻣﻪﻛﻜﻪ‬ ‫ﯞﻩ ﻛﻪﺑﯩﻨﻰ ﺯﯨﻴﺎﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻠﻰ ﺑﺎﺭﯨﻤﯩﺰ« ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺧﻪﯞﻩﺭ‬ ‫ﻣﯘﮬﺎﺟﯩﺮﻻﺭ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﯘﮬﯩﻢ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﻐﯩﻠﻰ ﺋﺎﻟﺘﻪ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ‪ ،‬ﮬﻪﺭ ﯞﺍﻗﯩﺖ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﻰ ﺳﯧﻐﯩﻨﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻛﻮﭼﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﺎﻳﻠﯩﻨﯩﭗ‪ ،‬ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﯞﻩ ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺩﻩﯞﺭﯨﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﯛﭖ‪ ،‬ﺟﯘﺩﺍﻟﯩﻖ‬ ‫ﮬﻪﺳﺮﯨﺘﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺗﯘﻟﯘﺷﻨﻰ ﺋﺎﺭﺯﯗ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯩﯔ ﺑﻪﺵ ﻳﯜﺯ ﺳﺎﮬﺎﺑﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﻳﻮﻟﻐﺎ‬ ‫ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ .‬ﻳﻮﻟﺪﺍ ﺋﺎﻧﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﺑﺮﯨﺴﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺩﯗﺋﺎ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﮬﯘﺩﻩﻳﺒﯩﻴﻪﺩﻩ ﭼﯧﺪﯨﺮ ﺗﯩﻜﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ﺋﻪﻟﭽﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﻨﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﺋﯘﺭﯗﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‪ ،‬ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻛﻪﺑﯩﻨﻰ ﺗﺎﯞﺍﭖ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﯧﻴﺘﯩﺸﻨﻰ ﺗﺎﭘﯩﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ‬ ‫ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﺑﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﭗ ﻛﯧﻠﯩﺸﻰ ﻛﯧﭽﯩﻜﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻚ ﺧﻪﯞﯨﺮﻯ ﺗﺎﺭﻗﺎﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺋﯘﺭﯗﺷﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯧﮫﺘﯩﻤﺎﻟﻰ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﻳﯩﻐﺪﻯ‪ .‬ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻟﮕﯩﭽﻪ ﺋﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﯞﻩﺩﻩ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬

‫»ﺋﺎﻟﻼﮪ ﻣﯚﻣﯩﻨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ‬ ‫ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫)ﺋﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ!(‬ ‫ﺋﯚﺯ ﯞﺍﻗﺘﯩﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭ‬ ‫)ﮬﯘﺩﻩﻳﺒﯩﻴﻪﺩﻩ( ﺩﻩﺭﻩﺥ‬ ‫)ﺳﺎﻳﯩﺴﻰ( ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﺍ ﺳﺎﯕﺎ‬ ‫ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺩﯨﻠﯩﺪﯨﻜﯩﻨﻰ‬ ‫)ﻳﻪﻧﻰ ﺭﺍﺳﺘﻠﯩﻖ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﯞﺍﭘﺎﻧﻰ( ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ )ﺋﯘﻻﺭ ﺑﻪﻳﺌﻪﺕ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ( ﺗﻪﻣﻜﯩﻨﻠﯩﻚ‬ ‫ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ ﯞﻩ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻳﯧﻘﯩﻦ ﻏﻪﻟﺒﻪ‬ ‫)ﻳﻪﻧﻰ ﺧﻪﻳﺒﻪﺭﻧﯩﯔ ﻓﻪﺗﮫﻰ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ( ﺑﯩﻠﻪﻥ ﯞﻩ‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﻟﺪﯨﺪﺍ ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ‬ ‫ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺗﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ‬ ‫ﻏﺎﻟﯩﭙﺘﯘﺭ‪ ،‬ﮬﯧﻜﻤﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫)ﻓﻪﺗﯩﮭ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪-19-18 ،‬‬ ‫ﺋﺎﻳﻪﺕ(‬

‫‪mmYZnn‬‬


‫‪70‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺩﺩﻩﺗﺘﯩﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻮﺳﻤﺎﻧﻨﯩﯔ ﺳﺎﻕ‪-‬‬ ‫ﺳﺎﻻﻣﻪﺕ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻚ ﺧﻪﯞﯨﺮﻯ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻮﺳﻤﺎﻥ ﻣﻪﻛﻜﻪ‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻚ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﻪﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﺸﯩﮕﻪ‬ ‫ﻳﻮﻝ ﻗﻮﻳﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﯧﻴﺘﯩﭗ‪ ،‬ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﯜﺯﯛﺷﻨﻰ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﻪﺭ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﻜﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﯜﺯﯛﺷﻜﻪ ﻗﯘﺷﯘﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺗﻪﺭﻩﭖ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺋﯩﻤﺰﺍﻻﻧﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻛﯚﯕﻠﻰ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻳﯧﻘﯩﻦ‬ ‫ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭘﻤﯘ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﯩﺮﻩﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﮕﻪ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ‪ ،‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯘ ﻳﯩﻞ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ‬ ‫ﻛﯩﺮﻩﻟﻤﻪﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻛﯩﻠﻪﺭ ﻳﯩﻠﻰ ﻛﻪﺑﯩﻨﻰ ﺗﺎﯞﺍﭖ ﻗﯩﻼﻻﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﯕﻠﯩﻨﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ‪،‬‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﺪﺍ ﺩﯦﻴﯩﻠﮕﻪﻥ ﻗﯘﺭﻩﻳﺸﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ‪ ،‬ﺑﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻨﯩﯔ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﯨﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﻣﺎﺩﺩﺍ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺑﻪﻙ‬ ‫ﺋﯧﻐﯩﺮ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺗﺮﺍﭖ ﺋﯧﻐﯩﺮ ﺳﯘﻛﯘﻧﺎﺗﻘﺎ ﭼﯚﻛﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺑﻮﻳﻨﻰ ﯞﻩ ﭘﯘﺗﯩﻐﺎ ﺯﻩﻧﺠﯩﺮ ﺳﯧﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺩﻩﻡ‬ ‫ﻣﺎﻏﺪﯗﺭﺳﯩﺰ ﮬﺎﻟﻪﺗﺘﻪ ﻳﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﻗﺎﻥ‪-‬ﺗﻪﺭﮔﻪ ﭼﯜﻣﯜﻟﮕﻪﻥ‬ ‫ﺑﯘ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﺑﯘ ﺟﻪﻧﺪﻩﻝ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ‬ ‫ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺳﯘﮬﻪﻳﻞ ﺋﯘﻧﻰ ﺋﯚﻳﯩﮕﻪ ﺳﻮﻻﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ‪ ،‬ﭘﯘﺕ‪-‬ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ‬ ‫ﺯﻩﻧﺠﯩﺮ‪-‬ﻛﯩﺸﻪﻥ ﺳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﺑﯘ ﺟﻪﻧﺪﻩﻝ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﻣﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻗﯧﭽﯩﭗ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺳﯘﮬﻪﻳﻞ ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﻮﻏﻠﯩﻐﺎ ﻳﯧﻘﯩﻨﻠﯩﺸﯩﭗ‪،‬‬ ‫ﺑﻮﻳﻨﯩﺪﯨﻜﻰ ﺯﻩﻧﺠﯩﺮﺩﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﭖ‪ ،‬ﻳﯜﺯﯨﮕﻪ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﻛﺎﭼﺎﺕ‬ ‫ﺋﯘﺭﺩﻯ ﯞﻩ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ‪:‬‬ ‫‪ -‬ﺋﻮﻏﻠﯘﻡ ﻛﯧﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ‪ – .‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬


‫ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ‬

‫‪71‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪﺳﺘﯩﻘﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﺳﯘﮬﻪﻳﻞ‪:‬‬ ‫ ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﻣﺎﯕﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﮔﯩﻦ‪ – .‬ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬‫ﺑﯘ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ ﺋﻪﺑﯘ ﺟﻪﻧﺪﻩﻝ‪:‬‬ ‫ ﺋﻪﻱ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺩﯨﻨﯩﺪﯨﻦ‬‫ﻳﺎﻧﺪﯗﺭﺳﯘﻥ ﺩﻩﭖ‪ ،‬ﻣﯧﻨﻰ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﯧﺮﻩﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ‪-‬‬ ‫ﺩﻩﭖ ﭘﻪﺭﻳﺎﺩ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﺑﯘ ﺟﻪﻧﺪﻩﻟﻨﯩﯔ‬ ‫ﺩﺍﺩﯨﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﭗ‪ ،‬ﺋﻮﻏﻠﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﺑﯧﺮﯨﺸﻨﻰ‬ ‫ﺋﯧﻴﺘﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﻪﺑﯘ ﺟﻪﻧﺪﻩﻟﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﻪﺑﯘ ﺟﻪﻧﺪﻩﻟﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ‪:‬‬ ‫ ﺋﻪﻱ ﺋﻪﺑﯘ ﺟﻪﻧﺪﻩﻝ! ﺷﻪﻙ‪-‬ﺷﯜﺑﮫﯩﺴﯩﺰﻛﻰ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺳﺎﯕﺎ‬‫ﯞﻩ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﺎ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﺑﯩﺮ ﭼﯩﻘﯩﺶ ﻳﻮﻟﻰ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺗﯜﺯﺩﯗﻕ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ ﯞﻩﺩﻩ‬ ‫ﺑﻪﺭﺩﯗﻕ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﯞﻩﺩﻩ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﺪﺍ ﯞﻩﺩﯨﻤﯩﺰﺩﯨﻦ‬ ‫ﻳﺎﻧﺴﺎﻕ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‪ .‬ﯞﻩﺩﯨﻤﯩﺰﮔﻪ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺑﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺭﺍﺷﻤﺎﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫– ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﺋﻪﺑﯘ ﺟﻪﻧﺪﻩﻟﻨﻰ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺋﺎﺯﺍﺑﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﯩﻤﯘ ﻛﯩﺮﻩﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﯜﺯﯛﻟﮕﻪﻥ ﺑﯘ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻢ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﺗﻮﻧﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫ﻧﯩﺸﺎﻥ‪ :‬ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎ‬ ‫ﮬﯘﺩﻩﻳﺒﯩﻴﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻰ ﺋﯩﻤﺰﻻﻧﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ‬ ‫ﯞﻩ ﺧﺎﺗﯩﺮﺟﻪﻣﻠﯩﻚ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺑﯘ ﭘﯘﺭﺳﻪﺗﺘﯩﻦ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ‬ ‫ﯞﯨﺰﺍﻧﺘﯩﻴﻪ‪ ،‬ﮬﻪﺑﻪﺷﯩﺴﺘﺎﻥ‪ ،‬ﺋﯩﺮﺍﻥ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻪﺭﻟﻪﺭﮔﻪ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻣﻪﻛﺘﯘﺏ ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ‪ ،‬ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺭﻩﺋﯩﺴﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ‬ ‫ﭼﺎﻗﯩﺮﺩﻯ‪ .‬ﻣﻪﻗﺴﻪﺕ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﯩﯔ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻘﯩﻨﻰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ‬ ‫ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﯛﺵ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫»)ﺋﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ!( ﺳﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﯩﺰ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﯩﻴﻪﺕ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺭﻩﮬﻤﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ‬ ‫ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﯘﻕ‪«.‬‬ ‫)ﺋﻪﻧﺒﯩﻴﺎ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪-107 ،‬‬ ‫ﺋﺎﻳﻪﺕ(‬

‫‪mmYZnn‬‬


‫‪72‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﻗﯘﺷﯘﻧﻨﯩﯔ ﺑﯧﺸﯩﺪﺍ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﻰ ﻓﻪﺗﮫﻰ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ‬ ‫ﻛﯧﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﺪﺍ‪ ،‬ﻳﻮﻟﺪﺍ‬ ‫ﻛﯜﭼﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﯧﻤﯩﺘﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﭼﯩﺸﻰ ﺋﯩﺖ‬ ‫ﻛﯚﺭﺩﻯ‪ .‬ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ‬ ‫ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ ﺋﯩﺘﻨﯩﯔ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ‬ ‫ﺋﻪﯞﻩﺗﯩﭗ‪ ،‬ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ‬ ‫ﮬﻪﺭ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﭼﯧﻘﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻘﯩﻨﻰ‬ ‫ﺑﯘﻳﺮﯨﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫ﯞﯨﺰﺍﻧﺘﯩﻴﻪ )ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺭﯨﻢ ﺋﯩﻤﭙﯧﺮﯨﻴﺴﻰ( ﺋﯩﻤﭙﯧﺮﺍﺗﯘﺭﻯ‬ ‫ﮬﯧﺮﺍﻛﻠﯩﻴﯘﺱ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﻪﻟﭽﯩﺴﻰ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻣﻪﻛﺘﯘﺑﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ‪:‬‬ ‫»ﺑﯩﺴﻤﯩﻠﻼﮬﯩﺮ ﺭﺍﮬﻤﺎﻧﯩﺮ ﺭﺍﮬﯩﻢ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﻪﻧﺪﯨﺴﻰ ﯞﻩ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﻯ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩﺗﯩﻦ‬ ‫ﯞﯨﺰﺍﻧﺘﯩﻴﻪ ﺋﯩﻤﭙﯧﺮﺍﺗﯘﺭﻯ ﮬﯧﺮﺍﻛﻠﯩﻴﯘﺳﻘﺎ )ﺋﻪﺭﻩﺑﭽﻪ‪:‬‬ ‫ﮬﯩﺮﻩﻗﻠﯩﮕﻪ(! ﮬﯩﺪﺍﻳﻪﺗﻜﻪ ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺳﺎﻻﻡ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ! ﺳﯧﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﻤﻪﻥ‪.‬‬ ‫ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ‬ ‫ﺋﯧﺮﯨﺸﻜﻪﻳﺴﻪﻥ ﯞﻩ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺳﺎﯕﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮬﻪﺳﺴﻪ‬ ‫ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺕ ﺑﯧﺮﯨﺪﯗ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﯩﺴﺎﯓ‪،‬‬ ‫ﺧﻪﻟﻘﻨﯩﯔ ﮔﯘﻧﺎﮬﯩﻐﺎ ﺳﻪﻥ ﻣﻪﺳﺌﯘﻝ ﺑﻮﻟﯩﺴﻪﻥ‪.‬‬ ‫»ﺋﻰ ﺋﻪﮬﻠﻰ ﻛﯩﺘﺎﺏ! ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻤﯩﺰﺩﺍ‬ ‫ﺋﻮﺭﺗﺎﻕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﮔﻪ ﻛﯧﻠﻪﻳﻠﻰ! ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﯩﻼ ﻗﯘﻟﻠﯘﻕ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﯧﭻ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﺷﯧﺮﯨﻚ ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﻣﻪﻳﻠﻰ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﻰ ﺗﺎﺷﻼﭖ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺮ‪-‬ﺑﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﻼﮬﻼﺷﺘﯘﺭﻣﺎﻳﻠﻰ‪ .‬ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﯜﺯ ﺋﯚﺭﯨﺴﻪ ﺷﺎﮬﯩﺪ‬ ‫ﺑﻮﻟﯘﯕﻼﺭ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺩﻩﯕﻼﺭ‪ «.‬ﮬﯧﺮﺍﻛﻠﯩﻴﯘﺱ ﻣﻪﻛﺘﯘﺑﺘﯩﻦ‬ ‫ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﯕﻠﯩﻐﺎﻥ ﺧﻪﯞﻩﺭﻟﻪﺭﺩﯨﻦ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ‬ ‫ﮬﻪﻗﺘﻪ ﻣﻪﺳﻠﻪﮬﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﺘﻰ‪ .‬ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻨﻰ‬ ‫ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﻪﺳﻠﻪﮬﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﯩﺸﯩﻐﺎ‬ ‫ﻗﺎﺭﺍﭖ‪ ،‬ﺋﯩﺴﻼﻣﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﯞﺍﺯ ﻛﻪﭼﺘﻰ‪ .‬ﺋﻪﻟﭽﯩﮕﻪ ﻳﺎﺧﺸﻰ‬ ‫ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﮬﻪﺩﯨﻴﻪﻟﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﺪﻯ‪.‬‬

‫ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩﯔ ﻓﻪﺗﮫﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ‬ ‫ﮬﯘﺩﻩﻳﺒﯩﻴﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻰ ﺋﯩﻤﺰﺍﻻﻧﻐﯩﻠﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻳﯩﻞ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﮕﻪ ﺧﯩﻼﭘﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ﯞﻩ ﻛﯧﻠﺸﯩﻤﻨﻰ‬ ‫ﺑﯘﺯﺩﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ‪ ،‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ‪ 10‬ﻣﯩﯔ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ‬


‫ﺋﺎﻟﺘﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﻳﯘﺭﺗﯩﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯩﺶ‬

‫‪73‬‬

‫ﻗﯘﺷﯘﻥ ﺗﻪﻳﻴﺎﺭﻻﭖ‪ ،‬ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻣﻪﺧﭙﻰ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ .‬ﻣﻪﻗﺴﯩﺘﻰ‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﺵ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﯞﻩ ﻗﺎﻥ ﺗﯚﻛﻤﻪﻱ ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﻰ ﻓﻪﺗﮫﻰ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﯨﮕﻪ ﻳﻪﺗﺘﻰ‪ ،‬ﻣﻪﻛﻜﻪ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻓﻪﺗﮫﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ‪ 53‬ﻳﯩﻞ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ‪ ،‬ﺑﺎﻟﯩﻠﯩﻖ ﯞﻩ‬ ‫ﻳﺎﺷﻠﯩﻖ ﺩﻩﯞﺭﯨﻨﻰ ﺋﯚﺗﻜﯜﺯﮔﻪﻥ ﺋﺎﻧﺎ ﻳﯘﺭﺗﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﻰ ﻓﻪﺗﮫﻰ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﯘ ﺑﯜﻳﯜﻙ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺷﯜﻛﺮﻯ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻏﻪﻟﺒﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯘﺷﯘﻥ ﻗﯘﻣﺎﻧﺪﺍﻧﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﻣﻪﻏﺮﯗﺭ ﻗﯩﻴﺎﭘﯩﺘﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻣﻪﺱ‪ ،‬ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺑﯧﺸﯩﻨﻰ ﻣﯩﻨﻨﻪﺕ ﯞﻩ‬ ‫ﺷﯜﻛﯜﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﮕﯩﭗ ﻛﻪﻣﺘﻪﺭﻟﯩﻚ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺮﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﻧﺎﻣﺎﺯ ﭘﯩﺸﯩﻨﻨﯩﯔ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺑﯩﻼﻝ ﻛﻪﺑﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ‪ ،‬ﭼﯩﺮﺍﻳﻠﯩﻖ ﺋﺎﯞﺍﺯﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺯﺍﻥ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﻛﯧﻴﯩﻦ‪ ،‬ﻳﯩﻐﯩﻠﻐﺎﻥ ﺧﻪﻟﻘﻘﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ‪:‬‬ ‫ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﻩﻳﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﻣﯧﻨﻰ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻧﯧﻤﻪ ﻗﯩﻼﺭ ﺩﻩﭖ‬‫ﺋﻮﻳﻼﯞﺍﺗﯩﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ‪ -‬ﺩﻩﭖ ﺳﻮﺭﯨﺪﻯ‪ .‬ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﻯ ﺋﯚﺯﻯ ﯞﻩ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﯨﻐﺎ‬ ‫ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﭗ‪ ،‬ﮬﺎﺯﯨﺮ ﭼﺎﺭﯨﯩﺴﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻼﺭ‪:‬‬ ‫ ﺳﻪﻧﺪﯨﻦ ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ ﻛﯜﺗﯩﻤﯩﺰ‪ ،‬ﺳﻪﻥ ﺋﯩﺴﯩﻞ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺵ‬‫ﯞﻩ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺳﻪﻥ‪ - .‬ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﺏ‬ ‫ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ‪:‬‬ ‫ ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﯘﺳﯘﻑ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﻳﺎﻣﺎﻧﻠﯩﻖ‬‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﮔﻪﻧﺪﻩ ﺩﯦﮕﯩﻨﯩﻨﻰ ﺩﻩﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﺑﯜﮔﯜﻥ‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺧﺎﭘﺎ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﻤﻪﻥ‪ .‬ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﻪﭘﯘ ﻗﯩﻠﺴﯘﻥ‪ ،‬ﺋﯘ‬ ‫ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﻪﯓ ﻣﻪﺭﮬﻪﻣﻪﺗﻠﯩﻜﯩﺪﯗﺭ‪– .‬ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻣﯘﻣﯩﻲ ﻛﻪﭼﯜﺭﯛﻡ ﺋﯧﻼﻧﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ‪ .‬ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﻰ‬ ‫ﻛﻪﭼﯜﺭﺩﻯ‪ .‬ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻛﻪﺑﯩﻨﯩﯔ ﺋﯩﭽﻰ‪-‬ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯘﺗﻼﺭﻧﻰ ﭼﯧﻘﯩﭗ‬ ‫ﺗﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩﺪﻩ ﻗﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯧﺮﻯ ﺳﯧﻐﯩﻨﻐﺎﻥ ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩﯔ ﯞﯨﺴﺎﻟﯩﻐﺎ ﻳﻪﺗﺘﻰ‪.‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﮬﯘﻧﻪﻳﻦ‬ ‫ﺋﯘﺭﯗﺷﯩﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﺋﯘﺭﯗﺵ‬ ‫ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﺭﻗﺎﺗﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ‬ ‫ﻗﯘﺭﻩﻳﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻨﻘﻰ‬ ‫ﻗﺎﺗﺎﺭﺩﯨﻜﻰ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ‬ ‫ﺗﯧﺨﯩﻤﯘ ﻛﯚﭖ ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺕ‬ ‫ﺑﻪﺭﺩﻯ‪ .‬ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺑﯘ‬ ‫ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻥ ﺑﻪﺯﻯ‬ ‫ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﻻﺭ‪» :‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ‬ ‫ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ ﺋﯚﺯ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﯩﮕﻪ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ‪ .‬ﺟﻪﯕﺪﻩ ﺋﯘﻧﯩﯔ‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﺰ ﺋﯩﺪﯗﻕ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺟﻪﯓ ﻏﻪﻧﯩﻤﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪﻗﺴﯩﻢ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﯞﺍﻗﯩﺘﺘﺎ‪،‬‬ ‫ﺋﯚﺯ ﻗﻪﯞﻣﻰ ﯞﻩ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﻰ‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺩﻭﺳﺘﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﭖ‪،‬‬ ‫ﺑﯩﺰﻧﯩﻤﯘ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﻗﻮﻳﯘﺷﻨﻰ‬ ‫ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻼﻳﻠﻰ« ﺩﯦﻴﯩﺸﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﻻﺭﻧﻰ ﻳﯩﻐﯩﭗ‪» :‬ﺋﻪﻱ‬ ‫ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﻻﺭ! ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻗﻪﻟﺒﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﻼﻣﻐﺎ ﻣﺎﻳﯩﻞ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎﻟﯩﻖ ﻧﻪﺭﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭﻣﯘ؟‬ ‫ﺋﯘﻻﺭ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﯧﻠﯩﻨﻰ‬ ‫ﺋﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺴﻪ‪ ،‬ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺋﺎﻟﻼﮪ‬ ‫ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﻰ ﺋﺎﻟﯩﺴﯩﻠﻪﺭ‪ .‬ﭘﯜﺗﯜﻥ‬ ‫ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ‬ ‫ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺴﺎ‪ ،‬ﻣﻪﻥ ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﻻﺭ‬ ‫ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﻪ ﺗﯘﺭﯨﻤﻪﻥ« ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﻻﺭ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻧﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ‪،‬‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﮕﻪ ﭘﯘﺷﺎﻳﻤﺎﻥ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﻯ ﯞﻩ »ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ‬ ‫ﮬﻪﻗﻘﯩﻤﯩﺰﮔﻪ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺭﻩﺳﯘﻟﯩﻨﯩﯔ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﻠﯩﺸﯩﮕﻪ ﺭﺍﺯﻯ ﺑﻮﻟﯩﻤﯩﺰ«‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪.‬‬

‫‪mmYZnn‬‬


‫ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‬

‫ﻫﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩەﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﻯ‬

‫ﯞﯨﺪﺍ ﮬﻪﺟﺠﻰ ﯞﻩ ﯞﯨﺪﺍ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﻰ‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻓﻪﺗﮫﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﮬﻪﺝ ﭘﻪﺭﺯ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﺎﺋﯩﻠﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺳﺎﮬﺎﺑﯩﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ‬ ‫ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ ﮬﻪﺝ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ‪ ،‬ﻣﯩﻼﺩﯨﻨﯩﯔ ‪-632‬ﻳﯩﻠﻰ ‪-22‬‬ ‫ﻓﯧﯟﺭﺍﻝ ﻛﯜﻧﻰ ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﺘﻰ‪ .‬ﻣﻪﻛﻜﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ‬ ‫ﮬﻪﺝ ﺋﯩﺒﺎﺩﯨﺘﯩﻨﻰ ﺋﺎﺩﺍ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻣﻪﻛﻜﯩﻨﯩﯔ ﻓﻪﺗﮫﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﺩﯨﻨﻰ ﺗﯩﺰﻟﯩﻜﺘﻪ‬ ‫ﺗﺎﺭﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻣﯩﻼﺩﯨﻨﯩﯔ‬ ‫‪-632‬ﻳﯩﻠﻰ ‪-6‬ﻣﺎﺭﺗﺘﺎ ﺋﻪﺭﻩﭘﺎﺗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﯘﺗﯘﻕ ﺳﯚﺯﻟﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺳﯚﺯﯨﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻳﯜﺯ ﻣﯩﯖﺪﯨﻦ‬ ‫ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﺗﻮﭘﻼﻧﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﻧﯘﺗﻘﯩﺪﺍ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﻰ‪ ،‬ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﺎﺗﯩﺪﯨﻦ‬ ‫ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ‪ ،‬ﺑﯘ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻣﻨﯩﯔ ﮬﻮﻗﯘﻗﺘﺎ‬ ‫ﺑﺎﺭﺍﯞﻩﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪ .‬ﺋﺎﻳﺎﻟﻼﺭ ﮬﯘﻗﯘﻗﻰ ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ‬ ‫ﺗﻮﺧﺘﺎﻟﺪﻯ‪ .‬ﺟﻪﻣﯩﻴﻪﺗﺘﻪ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺭﭘﺎ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﺪﺍ ﻧﯧﻤﻪ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻻﺯﯨﻤﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺗﻪﻛﯩﺘﻠﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﯞﯨﺪﺍ‬

‫ﯞﯨﺪﺍ ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﯩﺪﯨﻦ ﭘﺎﺭﭼﯩﻼﺭ‬ ‫ﺋﯚﺯﯨﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻧﻪﺭﺳﻪ‬ ‫ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺕ ﻗﯘﻳﯘﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﺩﻩﻡ‬ ‫ﺋﺎﻣﺎﻧﻪﺗﻨﻰ ﺋﯩﮕﯩﺴﯩﮕﻪ‬ ‫ﺑﯧﺮﯨﺸﻰ ﻛﯧﺮﻩﻙ‪.‬‬ ‫ﺟﺎﮬﯩﻠﯩﻴﻪﺕ ﺩﻩﯞﺭﯨﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻗﺎﻥ ﺩﺍﯞﺍﺳﻰ ﺑﯩﻜﺎﺭ‬ ‫ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺳﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯜﯕﻼﺭﺩﺍ‬ ‫ﮬﻪﻗﻘﻰ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﯩﺪﻩﻙ‪،‬‬ ‫ﺋﻪﺭﻟﻪﺭﻧﯩﯖﻤﯘ ﺋﺎﻳﺎﻟﻠﯩﺮﻯ‬ ‫ﺋﯜﺳﺘﯩﺪﻩ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﺑﺎﺭﺩﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺋﯩﺸﻪﻧﮕﻪﻧﻠﻪﺭ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﺘﯘﺭ‪ .‬ﺑﯩﺮ ﻛﯩﺸﻰ‬ ‫ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﯨﺸﯩﻨﯩﯔ ﻣﯧﻠﯩﻨﻰ‬ ‫ﺭﯗﺧﺴﻪﺗﺴﯩﺰ ﺋﯩﺸﻠﻪﺗﺴﻪ‬ ‫ﮬﺎﻻﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ‬ ‫)ﺭﯗﺧﺴﻪﺕ ﺋﯧﻠﯩﺸﻰ‬ ‫ﻛﯧﺮﻩﻙ(‬ ‫‪mmYZnn‬‬


‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫‪76‬‬ ‫»ﺋﻪﻱ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭ!‬ ‫ﺭﻩﺑﺒﯩﯖﻼﺭ ﺑﯩﺮ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎﯕﻼﺭ‬ ‫ﺑﯩﺮﺩﯗﺭ‪ .‬ﮬﻪﻣﻤﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﺋﺎﺗﯩﺴﻰ ﺋﺎﺩﻣﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺗﻮﭘﺮﺍﻗﺘﯩﻦ‬ ‫ﻳﺎﺭﯨﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪﯗﺭ‪«.‬‬ ‫»ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﯓ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ‪،‬‬ ‫ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ ﮬﺎﻳﺎ‬ ‫ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﺪﯗﺭ‪.‬‬ ‫ﺑﯩﺮﯨﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ‬ ‫ﺑﯩﺮﺳﯩﺪﯨﻦ ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯩﻜﻰ‬ ‫ﻳﻮﻗﺘﯘﺭ‪ .‬ﺋﯜﺳﺘﯜﻧﻠﯜﻙ‬ ‫ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻘﺘﺎ‪ ،‬ﺗﻪﻗﯟﺍﻟﯩﻖ‬ ‫ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﻰ ﻛﯚﺭﯛﺷﯩﻨﻰ ﻗﻮﻟﻐﺎ‬ ‫ﻛﻪﻟﺘﯜﺭﯛﺷﺘﻪﺩﯗﺭ‪«.‬‬ ‫‪mmYZnn‬‬

‫ﺧﯘﺗﺒﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﻼﻡ ﻗﺎﺋﯩﺪﻩ‪-‬ﻧﯩﺰﺍﻣﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺧﯩﺮ ﻳﻪﻧﻪ‬ ‫ﺑﯩﺮ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﻪﺗﻜﯜﺯﺩﻯ‪.‬‬

‫ﯞﯨﺪﺍﻟﯩﺸﯩﺶ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﮬﻪﺟﺪﯨﻦ ﻛﯧﻴﯩﻦ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﺘﻰ‪.‬‬ ‫ﺋﯘ ‪ 63‬ﻳﺎﺷﻘﺎ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﻳﺎﺧﺸﯩﻠﯩﻖ‪ ،‬ﺗﻮﻏﺮﯨﻠﯩﻖ ﯞﻩ‬

‫ﮔﯜﺯﻩﻝ ﺋﻪﺧﻼﻗﻰ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ‬

‫ﻳﻪﺭﻟﻪﺷﺘﯜﺭﯛﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺗﺎﺭﺗﻘﺎﻥ ﺟﺎﭘﺎ‪-‬ﻣﯘﺷﻪﻗﻘﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﮬﺎﺭﻏﺎﻥ‬ ‫ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﺋﯘ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﯘ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻧﺪﻩﻙ‪،‬‬


‫ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﻯ‬

‫‪77‬‬

‫ﺋﯚﻟﯜﻣﺪﯨﻦ ﯞﻩ ﺑﯩﺮ ﻛﯜﻧﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻦ ﻛﯧﺘﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻦ ﺳﯚﺯ‬ ‫ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-5‬ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﺎﺧﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﺪﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ‬ ‫ﺋﺎﻏﺮﯨﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ ﯞﻩ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻛﻪ ﺑﺎﺭﺍﻟﻤﯩﺪﻯ‪ .‬ﻧﺎﻣﺎﺯﻏﺎ ﺋﯩﻤﺎﻣﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﯩﺶ‬ ‫ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﻪﺑﯘﺑﻪﻛﯩﺮﻧﻰ ﺋﻪﯞﻩﺗﺘﻰ‪ .‬ﻣﯩﻼﺩﯨﻨﯩﯔ ‪-638‬ﻳﯩﻠﻰ ‪-8‬ﺋﯩﻴﯘﻥ‬ ‫ﺩﯛﺷﻪﻧﺒﻪ ﻛﯜﻧﻰ ﻛﯧﺴﯩﻠﻰ ﺋﯧﻐﯩﺮﻻﺷﺘﻰ‪ .‬ﺋﻮﯓ ﻗﻮﻟﯩﻨﻰ ﻛﯚﺗﯜﺭﯛﭖ‪،‬‬ ‫ﺋﯩﺸﺎﺭﻩﺕ ﺑﺎﺭﻣﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﺮ ﻧﻮﻗﺘﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﯨﺘﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ‪» :‬ﺋﯘﻟﯘﻍ‬ ‫ﭘﻪﺭﯞﻩﺭﺩﯨﮕﺎﺭﯨﻢ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﻠﻠﻪ‪...‬ﺋﻰ ﺋﺎﻟﻼﮪ! ﺟﻪﻧﻨﻪﺗﺘﻪ ﻛﯚﺭﯛﺷﯜﺵ‬ ‫ﺋﯜﻣﯩﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ!‪ «..‬ﺩﯦﺪﻯ ﯞﻩ ﻗﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﻳﯧﻨﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﺘﻰ‪ .‬ﻳﯜﺯﯨﺪﻩ‬ ‫ﺗﺎﺗﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺑﻪﺳﺴﯘﻡ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ‪.‬‬

‫ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﯩﺶ‪ :‬ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﻯ‬ ‫ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﯩﺮ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﯞﺍﭘﺎﺕ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪﻛﻪ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪ .‬ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻛﯚﺯ‬ ‫ﻳﯧﺸﻰ ﺗﯚﻛﯜﯞﺍﺗﺎﺗﺘﻰ‪ .‬ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﯩﺮ ﺋﯜﻥ‪-‬ﺗﯩﻨﺴﯩﺰ ﮬﺎﻟﺪﺍ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬﻮﺟﺮﯨﺴﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﺩﻯ‪ .‬ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﻳﯜﺯﯨﺪﯨﻜﻰ ﻳﻮﭘﯘﻗﻨﻰ ﺋﯧﭽﯩﭗ‪ ،‬ﻳﯩﻐﻼﭖ ﺗﯘﺭﯗﭖ‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﭘﯩﺸﺎﻧﯩﺴﯩﮕﻪ ﺳﯚﻳﺪﻯ ﯞﻩ‪:‬‬ ‫ ﺋﻪﻱ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﯘﻟﻰ‪ ،‬ﺋﺎﺗﺎ‪-‬ﺋﺎﻧﺎﻡ ﺳﺎﯓ ﭘﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﺴﯘﻥ!‬‫ﺳﯧﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﯖﻤﯘ ﮔﯜﺯﻩﻝ‪ ،‬ﯞﺍﭘﺎﺗﯩﯖﻤﯘ ﻧﯧﻤﻪ ﺩﯦﮕﻪﻥ ﮔﯜﺯﻩﻝ! ‪-‬‬ ‫ﺩﯦﺪﻯ‪ .‬ﺳﯩﺮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﺗﯘﺭﻏﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﮔﻪ‬ ‫ﺋﺎﻝ ﺋﯩﻤﺮﺍﻥ ﺳﯜﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ‪-114‬ﺋﺎﻳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﻮﻗﯘﺩﻯ‪:‬‬ ‫»ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻟﭽﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻤﯘ‬ ‫ﻧﯘﺭﻏﯘﻥ ﺋﻪﻟﭽﯩﻠﻪﺭ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺋﯘ ﺋﯚﻟﺴﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﻟﺴﻪ‬

‫ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻨﯩﯔ ﺋﻪﯓ‬ ‫ﺋﺎﺧﯩﺮﯨﺪﺍ ﻧﺎﺯﯨﻞ‬ ‫ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﯩﺘﻰ‬ ‫»ﺳﯩﻠﻪﺭ ﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ‬ ‫ﻛﯜﻧﺪﯨﻦ )ﻳﻪﻧﻰ ﻗﯩﻴﺎﻣﻪﺕ‬ ‫ﻛﯜﻧﯩﺪﯨﻦ( ﻗﻮﺭﻗﯘﯕﻼﺭﻛﻰ‪،‬‬ ‫ﺋﯘ ﻛﯜﻧﺪﻩ ﺳﯩﻠﻪﺭ‬ ‫ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﮔﺎﮬﯩﻐﺎ‬ ‫ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﻠﯩﺴﯩﻠﻪﺭ‪ ،‬ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ‬ ‫ﮬﻪﺭ ﻛﯩﺸﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ‬ ‫)ﻳﺎﺧﺸﻰ‪-‬ﻳﺎﻣﺎﻥ(‬ ‫ﺋﻪﻣﻪﻟﯩﻨﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﻨﻰ‬ ‫ﺗﻮﻟﯘﻕ ﻛﯚﺭﯨﺪﯗ‪ ،‬ﺋﯘﻻﺭﻏﺎ‬ ‫ﺯﯗﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻳﺪﯗ‬ ‫)ﻳﻪﻧﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺋﻪﻣﻪﻟﻰ‬ ‫ﻛﯧﻤﻪﻳﺘﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ‪،‬‬ ‫ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻤﯘ‬ ‫ﻛﯧﻤﻪﻳﺘﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯗ‪«(.‬‬ ‫)ﺑﻪﻗﻪﺭﻩ ﺳﯜﺭﯨﺴﻰ‪-281 ،‬‬ ‫ﺋﺎﻳﻪﺕ(‬

‫‪mmYZnn‬‬


‫‪78‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫ﻳﯧﻨﯩﯟﺍﻻﻣﺴﯩﻠﻪﺭ؟ ﻛﯩﻢ ﻳﯧﻨﯩﯟﺍﻟﺴﺎ‪ ،‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﻳﻪﺗﻤﻪﻳﺪﯗ‪.‬‬ ‫ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﺎﻟﻼﮪ ﺷﯜﻛﯜﺭ ﻗﯩﻠﻐﯘﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﻣﯘﻛﺎﭘﺎﺗﻼﻳﺪﯗ‪«.‬‬ ‫ﮬﻪﺯﺭﯨﺘﻰ ﺋﻪﺑﯘ ﺑﻪﻛﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻼﭖ‪ ،‬ﺗﯩﯖﯩﺮﻗﺎﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ‬ ‫ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﭼﯜﺷﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﺩﻩﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺷﻪﮬﻪﺭ‬ ‫ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﺩﻩﭘﻨﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪ .‬ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺋﯘﻟﯘﻍ‬ ‫ﺩﻭﺳﺘﯩﻨﯩﯔ‪ ،‬ﻳﻪﻧﻰ ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﺩﻩﺭﮔﺎﮬﯩﻐﺎ ﻛﻪﺗﺘﻰ‪ .‬ﺑﯩﺰ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻏﺎ‬ ‫ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻧﻪﺭﺳﯩﻨﻰ ﻣﯩﺮﺍﺱ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﺩﻯ‪ .‬ﺋﯘﻻﺭ‪ :‬ﺋﺎﻟﻼﮬﻨﯩﯔ ﻛﯩﺘﺎﺑﻰ‬ ‫»ﻗﯘﺭﺋﺎﻧﻰ ﻛﻪﺭﯨﻢ« ﯞﻩ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺋﯚﺭﻧﻪﻙ‬ ‫ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯗﺭ‪ .‬ﺑﯘ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﺮﺍﺳﻘﺎ ﯞﺍﺭﯨﺴﻠﯩﻖ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ‬ ‫ﻧﯩﺠﺎﺗﻠﯩﻘﻘﺎ ﺋﯧﺮﯨﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺧﻮﺷﺨﻪﯞﻩﺭ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬


‫ﻳﻪﺗﺘﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﭖ‪ :‬ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﻳﯩﻐﻠﯩﺪﻯ‬

‫‪79‬‬

‫ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﺪﯨﻜﻰ‬ ‫ﻣﯘﮬﯩﻢ ﯞﻩﻗﻪﻟﻪﺭ‬ ‫‪-570‬‬

‫ﻳﯩﻠﻰ ﺋﻪﺑﺮﻩﮬﻪﻧﯩﯔ ﻗﯘﺷﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﭘﯩﻠﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﻪﺑﯩﻨﻰ‬ ‫ﻳﯩﻘﯩﺸﻘﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫‪-570‬‬

‫ﻳﯩﻠﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻣﻨﯩﯔ ﺩﺍﺩﯨﺴﻰ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫‪-571‬‬

‫ﻳﯩﻠﻰ ‪-4‬ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ‪-20‬ﻛﯜﻧﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫‪ -576-571‬ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺳﯜﺕ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ‬ ‫ﮬﻪﻟﯩﻤﻪﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﺑﯩﻴﻪﺳﯩﮕﻪ ﺑﯧﺮﯨﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-577‬‬

‫ﻳﯩﻠﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻧﯩﺴﻰ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫‪-579‬‬

‫ﻳﯩﻠﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻮﯞﯨﺴﻰ ﺋﺎﺑﺪﯗﻟﻤﯘﺗﺘﻪﻟﯩﺐ‬ ‫ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫‪-591‬‬

‫ﻳﯩﻠﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﭘﻪﺯﯨﻠﻪﺗﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺟﻪﻣﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫‪-596‬‬

‫ﻳﯩﻠﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺧﻪﺩﯨﭽﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﻳﻠﻪﻧﺪﻯ‪.‬‬

‫‪-597‬‬

‫ﻳﯩﻠﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﻮﻏﻠﻰ ﺩﯗﻧﻴﺎﻏﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫‪-610‬‬

‫ﻳﯩﻠﻰ ﺭﺍﻣﯩﺰﺍﻥ ﺋﯧﻴﯩﺪﺍ ﮬﯩﺮﺍ ﻏﺎﺭﯨﺪﺍ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﯞﻩﮬﻴﻰ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫‪ -616-615‬ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭ ﮬﻪﺑﻪﺷﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﮬﯩﺠﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪ -620-617‬ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻣﯘﺷﺮﯨﻜﻼﺭ ﻣﯘﺳﯘﻟﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﻛﻜﯩﻠﯩﻜﻠﻪﺭ‬ ‫ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﭼﻪﻛﻠﯩﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-620‬‬

‫ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯩﺴﺮﺍ ﯞﻩ ﻣﯧﺮﺍﺝ ﻣﯚﺟﯩﺰﯨﺴﻰ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫‪-620‬‬

‫ﻳﯩﻠﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﻪﺭ ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﺯﻩﻳﺪ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﻪ‬ ‫ﺗﺎﺋﯩﻔﻘﺎ ﺑﺎﺭﺩﻯ‪.‬‬

‫‪-621‬‬

‫ﻳﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﺋﻪﻗﻪﺑﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻰ ﺗﯜﺯﯛﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫‪-622‬‬

‫ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺋﻪﻗﻪﺑﻪ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻰ ﺗﯜﺯﯛﻟﺪﻯ‪.‬‬

‫‪-622‬‬

‫ﻳﯩﻠﻰ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﮕﻪ ﮬﯩﺠﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﺪﻯ‪.‬‬


‫‪80‬‬

‫ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﻨﻰ ﺋﯚﮔﯩﻨﯩﻤﻪﻥ‬

‫‪-624-622‬ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﺩﯨﻨﯩﺪﻩ ﻣﻪﺳﺠﯩﺪ ﯞﻩ ﻣﻪﻛﺘﻪﭖ ﺳﯧﻠﯩﻨﺪﻯ‪،‬‬ ‫ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﻪﺯﺍﻥ ﺋﻮﻗﯘﻟﺪﻯ‪ .‬ﺋﻪﻧﺴﺎﺭﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﯘﮬﺎﺟﯩﺮﻻﺭ‬ ‫ﺋﺎﺭﯨﺴﯩﺪﺍ ﻗﯧﺮﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﻧﯩﺘﯩﻠﺪﻯ ﯞﻩ ﻣﻪﺩﯨﻨﻪ‬ ‫ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻰ ﺋﯩﻤﺰﺍﻻﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫ﻳﯩﻠﻰ ﺑﻪﺩﯨﺮ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫‪-624‬‬ ‫ﻳﯩﻠﻰ ﺋﯘﮬﯘﺩ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫‪-625‬‬ ‫ﻳﯩﻠﻰ ﺑﯩﺮﻯ ﻣﺎﺋﯘﻧﻪ ﯞﻩ ﺭﻩﺟﻰ ﯞﻩﻗﻪﻟﯩﺮﻯ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫‪-626‬‬ ‫‪ -627-626‬ﻳﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺧﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫ﻳﯩﻠﻰ ﮬﯘﺩﻩﻳﺒﯩﻴﻪ ﺗﯩﻨﭽﻠﯩﻖ ﻛﯧﻠﯩﺸﯩﻤﻰ ﺋﯩﻤﺰﺍﻻﻧﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-628‬‬ ‫ﻳﯩﻠﻰ ﻣﻪﻛﻜﻪ ﻓﻪﺗﮫﻰ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ‪.‬‬ ‫‪-630‬‬ ‫ﻳﯩﻠﻰ ﮬﯘﻧﻪﻳﻦ ﺋﯘﺭﯗﺷﻰ ﻳﯜﺯ ﺑﻪﺭﺩﻯ‪.‬‬ ‫‪-630‬‬ ‫ﻳﯩﻠﻰ ‪-8‬ﺋﯩﻴﯘﻧﺪﺍ ﺳﯚﻳﯜﻣﻠﯜﻙ ﭘﻪﻳﻐﻪﻣﺒﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺩ‬ ‫‪-632‬‬ ‫ﺋﻪﻟﻪﻳﮫﯩﺴﺴﺎﻻﻡ ﯞﺍﭘﺎﺕ ﺑﻮﻟﺪﻯ‪.‬‬

peyghambirim  

peyghembirimni ugnimen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you