Page 1

‫משנת ‪ 2011‬משנת ‪2011‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫ספטמבר ‪ 2017‬ספטמבר‬ ‫ספטמבר ‪2017‬‬

‫שנה טובה‬ ‫ומתוקה!‬

‫התפתחויות בשווקי‬ ‫רון רביזאדה‪ ,‬עמ’ ‪12‬‬

‫‪CoCo‬‬ ‫בשווקי ה‪CoCo-‬‬ ‫ה‪-‬התפתחויות‬ ‫רון רביזאדה‪ ,‬עמ’ ‪12‬‬

‫הפסדים‬ ‫קיזוז‬ ‫החזרי מס בעקבות‬ ‫וכלכליות על רקע‬ ‫גיאופוליטיות‬ ‫מגמות‬ ‫הפסדים‬ ‫קיזוז‬ ‫בעקבות‬ ‫החזרי מס‬ ‫באירופה‬ ‫בארה"ב‪,‬‬ ‫הדרמטיות‬ ‫ההתפתחויות‬ ‫היכן נמצאת המערכת‬ ‫ההון‬ ‫בשוק‬ ‫הפיננסיתמרווחים‬ ‫אופטימלי‬ ‫ההון‬ ‫בשוק‬ ‫מרווחים‬ ‫אופטימלי‬ ‫ישראל‪.‬‬ ‫כלכלת‬ ‫והשפעתן על‬ ‫ובעולם‬ ‫המשבר‬ ‫רו”חלאחר‬ ‫הגלובלית עשור‬ ‫הפיננסי? ‪16‬‬ ‫שיף‪ ,‬עמ’‬ ‫ראובן‬ ‫‪1616‬‬ ‫עמ’עמ’‬ ‫שיף‪,‬‬ ‫ראובן‬ ‫רו”ח‬ ‫שיף‪,‬‬ ‫ראובן‬ ‫רו”ח‬ ‫ד”ר איתי גלילי‪ ,‬עמ’ ‪4‬‬

‫ה‬

‫‪3‬‬

‫ד”ר איתי גלילי‪ ,‬עמ’ ‪4‬‬

‫מפלי‬ ‫תנסו?!‪ -‬לא תנסו?!‬ ‫האיגואסו ‪ -‬לאמפלי האיגואסו‬ ‫אפריקה‬ ‫אלמלח‪,‬של‬ ‫אוגנדה ‪ -‬הפנינה‬ ‫עמ’ ‪24‬‬ ‫תמונת השער‪:‬עמרי‬ ‫עמרי אלמלח‪ ,‬עמ’ ‪24‬‬

‫אושיק פלר גיל‪ ,‬עמ’ ‪34‬‬ ‫הפסלת‬ ‫צילומים עם‬ ‫תערוכת‬ ‫עמ’ ‪34‬‬ ‫פלר גיל‪,‬‬ ‫עם אושיק‬ ‫תערוכת צילומים‬


‫ייעוץ השקעות מתקדם‬ ‫ללקוחות הבנקאות הפרטית‬

‫שרותי פמילי אופיס וייעוץ השקעות מתקדם‬ ‫ללקוחות הבנקאות הפרטית והבנקאות הבינלאומית‪.‬‬


‫דבר יושב ראש קבוצת “פיננסים”‬ ‫גליליקבוצת “פיננסים”‬ ‫יושב ראש‬ ‫דבר‬ ‫דבראורי‬ ‫מר‬ ‫“פיננסים”‬ ‫ראש‬ ‫קבוצת “פיננסים”‬ ‫גליליקבוצת‬ ‫יושבראש‬ ‫יושב‬ ‫דבר‬ ‫אורי‬ ‫מר‬ ‫אורי‬ ‫מר‬ ‫גליליקבוצת “פיננסים”‬ ‫ראש‬ ‫יושב‬ ‫דבר‬ ‫גלילי‬ ‫דבר אורי‬ ‫מר‬ ‫גליליקבוצת “פיננסים”‬ ‫ראש‬ ‫יושב‬ ‫יקרים‪,‬‬ ‫קוראים‬ ‫אורי‬ ‫מר‬ ‫יקרים‪,‬‬ ‫קוראים‬ ‫גלילי‬ ‫אורי‬ ‫מר‬ ‫יקרים‪,‬‬ ‫קוראים‬ ‫קוראים‬ ‫יקרים‪ ,‬ואנחנו עומדים בפתחה‬ ‫עברה שנה‬ ‫כבר‬ ‫יקרים‪,‬‬ ‫קוראים‬ ‫תשע”ח‪.‬‬ ‫חדשה‪,‬‬ ‫כברשנה‬ ‫של‬ ‫עומדים בפתחה‬ ‫ואנחנו עומדים‬ ‫שנה ואנחנו‬ ‫שנה‬ ‫עברה‬ ‫כבר‬ ‫בפתחה‬ ‫עברה‬ ‫קוראים‬ ‫בפתחה‬ ‫יקרים‪ ,‬ואנחנו‬ ‫שנה‬ ‫כבר‬ ‫עומדים מעניינת‬ ‫הייתה שנה‬ ‫החולפת‬ ‫השנה‬ ‫תשע”ח‪.‬‬ ‫עברהחדשה‪,‬‬ ‫שנה‬ ‫של‬

‫של שנה חדשה‪ ,‬תשע”ח‪.‬‬ ‫תשע”ח‪.‬‬ ‫עברהחדשה‪,‬‬ ‫שנה‬ ‫של‬ ‫האנגלי)‪,‬‬ ‫במובן‬ ‫בפתחה‬ ‫החולפת ואנחנו‬ ‫שנה‬ ‫כבר‬ ‫עומדים מעניינת‬ ‫(ב‪ Understatement-‬שנה‬ ‫הייתה‬ ‫החולפת‬ ‫השנה‬ ‫מעניינת‬ ‫שנה‬ ‫הייתה‬ ‫השנה‬ ‫עומדים בפתחה‬ ‫ואנחנו‬ ‫שנה‬ ‫עברה‬ ‫כבר‬ ‫מעניינת‬ ‫(ב‪ Understatement-‬שנה‬ ‫הייתה‬ ‫השנה‬ ‫בארה”ב‬ ‫סוערות‪,‬‬ ‫החולפתבחירות‬ ‫מערכות‬ ‫פוליטית‪.‬שתי‬ ‫בעיקר מבחינה‬ ‫תשע”ח‪.‬‬ ‫חדשה‪,‬‬ ‫שנה‬ ‫של‬ ‫האנגלי)‪,‬‬ ‫במובן‬ ‫(ב‪Understatement-‬‬ ‫האנגלי)‪,‬‬ ‫במובן‬ ‫תשע”ח‪.‬‬ ‫חדשה‪,‬‬ ‫שנה‬ ‫של‬ ‫האנגלי)‪,‬‬ ‫במובן‬ ‫(ב‪Understatement-‬‬ ‫בארצות‬ ‫הפוליטיים‬ ‫השוליים‬ ‫של‬ ‫כוחם‬ ‫מעליית‬ ‫בעיקר החשש‬ ‫וצרפת‪,‬‬ ‫מעניינת‬ ‫שנה‬ ‫הייתה‬ ‫החולפת‬ ‫השנה‬ ‫בארה”ב‬ ‫סוערות‪,‬‬ ‫בחירות‬ ‫מערכות‬ ‫פוליטית‪.‬שתי‬ ‫מבחינה‬ ‫בעיקר‬ ‫מבחינה פוליטית‪.‬שתי מערכות בחירות סוערות‪ ,‬בארה”ב‬ ‫מעניינת‬ ‫שנה‬ ‫הייתה‬ ‫החולפת‬ ‫השנה‬ ‫בארה”ב‬ ‫סוערות‪,‬‬ ‫בחירות‬ ‫מערכות‬ ‫פוליטית‪.‬שתי‬ ‫מבחינה‬ ‫בעיקר‬ ‫המלחמה‬ ‫(ב‪Understatement-‬תקופת‬ ‫השולייםאת‬ ‫של ומזכירים‬ ‫ומחריפים‬ ‫ועימותים‬ ‫שונות‬ ‫האנגלי)‪,‬‬ ‫במובן‬ ‫הפוליטיים בארצות‬ ‫הפוליטיים‬ ‫השוליים‬ ‫כוחם של‬ ‫שהולכיםכוחם‬ ‫החששמעליית‬ ‫וצרפת‪,‬החשש‬ ‫וצרפת‪,‬‬ ‫בארצות‬ ‫מעליית‬ ‫האנגלי)‪,‬‬ ‫במובן‬ ‫(ב‪Understatement-‬‬ ‫בארצות‬ ‫הפוליטיים‬ ‫השוליים‬ ‫של‬ ‫כוחם‬ ‫מעליית‬ ‫החשש‬ ‫וצרפת‪,‬‬ ‫הקרה‪.‬‬ ‫בארה”ב‬ ‫סוערות‪,‬‬ ‫בחירות‬ ‫מערכות‬ ‫פוליטית‪.‬שתי‬ ‫מבחינה‬ ‫בעיקר‬ ‫המלחמה‬ ‫תקופת‬ ‫את‬ ‫ומזכירים‬ ‫ומחריפים‬ ‫שהולכים‬ ‫ועימותים‬ ‫שונות‬ ‫שונות ועימותים שהולכים ומחריפים ומזכירים את תקופת המלחמה‬ ‫יחסית‪.‬בארה”ב‬ ‫סוערות‪,‬‬ ‫בחירות‬ ‫מערכות‬ ‫פוליטית‪.‬שתי‬ ‫מבחינה‬ ‫בעיקר‬ ‫המלחמה‬ ‫שקטהתקופת‬ ‫את‬ ‫ומזכירים‬ ‫ומחריפים‬ ‫שהולכים‬ ‫שונות‬ ‫הסחר‬ ‫הייתה‬ ‫השנה‬ ‫הכלכלית‬ ‫דווקא‬ ‫בארצות‬ ‫הפוליטיים‬ ‫השוליים‬ ‫של‬ ‫כוחם‬ ‫ועימותים מעליית‬ ‫הקרה‪ .‬החשש‬ ‫וצרפת‪,‬‬ ‫הקרה‪.‬‬ ‫בארצות‬ ‫הפוליטיים‬ ‫של‬ ‫כוחם‬ ‫מעליית‬ ‫החשש‬ ‫וצרפת‪,‬‬ ‫הקרה‪.‬‬ ‫גם‬ ‫יחסית‪.‬לחיוב‬ ‫משפיע‬ ‫והדבר‬ ‫לצמוח‬ ‫חזרו‬ ‫העולמית‬ ‫והכלכלה‬ ‫הבינלאומי‬ ‫המלחמה‬ ‫שקטהתקופת‬ ‫השוליים את‬ ‫ומזכירים‬ ‫שהולכים‬ ‫ועימותים‬ ‫שונות‬ ‫יחסית‪.‬‬ ‫שקטה‬ ‫ומחריפיםהייתה‬ ‫השנה‬ ‫הכלכלית‬ ‫מבחינה‬ ‫דווקא‬ ‫הסחר‬ ‫הייתה‬ ‫השנה‬ ‫הכלכלית‬ ‫מבחינה‬ ‫דווקא‬ ‫המלחמה‬ ‫תקופת‬ ‫את‬ ‫ומזכירים‬ ‫ומחריפים‬ ‫שהולכים‬ ‫ועימותים‬ ‫שונות‬ ‫הסחר‬ ‫שקטה‬ ‫הייתה‬ ‫השנה‬ ‫הכלכלית‬ ‫מבחינה‬ ‫דווקא‬ ‫הייצוא‪.‬‬ ‫מוטת‬ ‫ישראל‬ ‫כלכלת‬ ‫על‬ ‫הקרה‪.‬‬ ‫גם‬ ‫יחסית‪.‬לחיוב‬ ‫משפיע‬ ‫והדבר‬ ‫לצמוח‬ ‫חזרו‬ ‫העולמית‬ ‫והכלכלה‬ ‫הבינלאומי‬ ‫הבינלאומי והכלכלה העולמית חזרו לצמוח והדבר משפיע‬ ‫הקרה‪.‬‬ ‫גם‬ ‫לחיוב‬ ‫משפיע‬ ‫והדבר‬ ‫לצמוח‬ ‫חזרו‬ ‫העולמית‬ ‫והכלכלה‬ ‫הבינלאומי‬ ‫להרים‬ ‫ואינפלציה‬ ‫נמוכה‬ ‫אבטלה‬ ‫סבירה‪,‬‬ ‫הצמיחה‬ ‫אצלנו‬ ‫שמסרבת הסחר‬ ‫שקטה יחסית‪.‬‬ ‫הייתה‬ ‫השנה‬ ‫הכלכלית‬ ‫מבחינה‬ ‫דווקא‬ ‫הייצוא‪.‬‬ ‫מוטת‬ ‫ישראל‬ ‫כלכלת‬ ‫הייצוא‪.‬‬ ‫מוטת‬ ‫ישראל‬ ‫כלכלת‬ ‫עלעל‬ ‫הסחר‬ ‫יחסית‪.‬‬ ‫הייתה‬ ‫השנה‬ ‫הכלכלית‬ ‫מבחינה‬ ‫דווקא‬ ‫הייצוא‪.‬‬ ‫מוטת‬ ‫ישראל‬ ‫כלכלת‬ ‫על‬ ‫ההשקות‬ ‫שקטהביצועי‬ ‫את‬ ‫לסכם‬ ‫מוקדם‬ ‫אלה‪,‬‬ ‫שורות‬ ‫כתיבת‬ ‫בעת‬ ‫ראש‪.‬‬ ‫גם‬ ‫לחיוב‬ ‫משפיע‬ ‫והדבר‬ ‫לצמוח‬ ‫חזרו‬ ‫העולמית‬ ‫והכלכלה‬ ‫הבינלאומי‬ ‫שמסרבת‬ ‫ואינפלציה‬ ‫נמוכה‬ ‫אבטלה‬ ‫סבירה‪,‬‬ ‫הצמיחה‬ ‫אצלנו‬ ‫להרים‬ ‫שמסרבת‬ ‫ואינפלציה‬ ‫נמוכה‬ ‫אבטלה‬ ‫סבירה‪,‬‬ ‫הצמיחה‬ ‫אצלנו‬ ‫לחיוב גם‬ ‫משפיע‬ ‫והדבר‬ ‫לצמוח‬ ‫הייצוא‪.‬חזרו‬ ‫העולמית‬ ‫והכלכלה‬ ‫הבינלאומי‬ ‫להרים‬ ‫שמסרבת‬ ‫ואינפלציה‬ ‫נמוכה‬ ‫אבטלה‬ ‫סבירה‪,‬‬ ‫אצלנו‬ ‫שתי‬ ‫סבירות‪.‬‬ ‫תשואות‬ ‫להשיג‬ ‫היה‬ ‫שניתן‬ ‫לומר‬ ‫הצמיחהניתן‬ ‫אך‬ ‫בתשע”ז‪,‬‬ ‫מוטת‬ ‫ישראל‬ ‫כלכלת‬ ‫על‬ ‫ביצועי‬ ‫את‬ ‫לסכם‬ ‫מוקדם‬ ‫אלה‪,‬‬ ‫שורות‬ ‫כתיבת‬ ‫בעת‬ ‫ראש‪.‬‬ ‫ההשקות‬ ‫ביצועי‬ ‫את‬ ‫לסכם‬ ‫מוקדם‬ ‫אלה‪,‬‬ ‫שורות‬ ‫כתיבת‬ ‫בעת‬ ‫ראש‪.‬‬ ‫הייצוא‪.‬‬ ‫מוטת‬ ‫ישראל‬ ‫כלכלת‬ ‫על‬ ‫ההשקות‬ ‫ביצועי‬ ‫את‬ ‫לסכם‬ ‫מוקדם‬ ‫אלה‪,‬‬ ‫שורות‬ ‫כתיבת‬ ‫בעת‬ ‫ראש‪.‬‬ ‫שתי‬ ‫תשואות‬ ‫להשיג‬ ‫היה‬ ‫שניתן‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ ‫בתשע”ז‪,‬אךאך‬ ‫(ולא‬ ‫כאשר‬ ‫יקרה‬ ‫הראשונה‪ ,‬מה‬ ‫חששות‪.‬‬ ‫עיקריות‬ ‫שאלות‬ ‫סבירות‪.‬להרים‬ ‫שמסרבת‬ ‫ואינפלציה‬ ‫אבטלה‬ ‫סבירה‪,‬‬ ‫הצמיחה‬ ‫אצלנו‬ ‫סבירות‪.‬‬ ‫תשואות‬ ‫נמוכהלהשיג‬ ‫היה‬ ‫מעוררותשניתן‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ ‫בתשע”ז‪,‬‬ ‫כאשרלהרים‬ ‫שמסרבת‬ ‫ואינפלציה‬ ‫נמוכה‬ ‫אבטלה‬ ‫סבירה‪,‬‬ ‫הצמיחה‬ ‫אצלנו‬ ‫(ולא‬ ‫יקרה‬ ‫מה‬ ‫חששות‪.‬‬ ‫מעוררות‬ ‫עיקריות‬ ‫שאלות‬ ‫שתי‬ ‫סבירות‪.‬‬ ‫תשואות‬ ‫להשיג‬ ‫היה‬ ‫שניתן‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ ‫בעתאך‬ ‫בתשע”ז‪,‬‬ ‫המרחיבה‬ ‫המוניטרית‬ ‫במדיניות‬ ‫יפסיקו‬ ‫המרכזיים‬ ‫הבנקים‬ ‫אם)‬ ‫ההשקות‬ ‫ביצועי‬ ‫את‬ ‫לסכם‬ ‫מוקדם‬ ‫אלה‪,‬‬ ‫שורות‬ ‫כתיבת‬ ‫ראש‪.‬‬ ‫יקרה‬ ‫הראשונה‪,‬מה‬ ‫הראשונה‪,‬‬ ‫חששות‪.‬‬ ‫מעוררות‬ ‫עיקריות‬ ‫שאלות‬ ‫המרחיבה‬ ‫המוניטרית‬ ‫במדיניות‬ ‫יפסיקו‬ ‫המרכזיים‬ ‫הבנקים‬ ‫אם)‬ ‫ההשקות‬ ‫ביצועי‬ ‫את‬ ‫לסכם‬ ‫מוקדם‬ ‫אלה‪,‬‬ ‫שורות‬ ‫כתיבת‬ ‫בעת‬ ‫ראש‪.‬‬ ‫(ולא‬ ‫כאשר‬ ‫יקרה‬ ‫מה‬ ‫הראשונה‪,‬‬ ‫חששות‪.‬‬ ‫מעוררות‬ ‫עיקריות‬ ‫שאלות‬ ‫והאג”ח‪.‬‬ ‫המניות‬ ‫בשוק‬ ‫בועה‬ ‫נוצרה‬ ‫האם‬ ‫והשנייה‪,‬‬ ‫הכלכלות‪,‬‬ ‫לעידוד‬ ‫סבירות‪ .‬שתי‬ ‫במדיניות תשואות‬ ‫יפסיקוהיה להשיג‬ ‫המרכזיים שניתן‬ ‫הבנקים ניתן לומר‬ ‫בתשע”ז‪ ,‬אך‬ ‫המוניטרית‬ ‫אם)‬ ‫והאג”ח‪.‬‬ ‫המניות‬ ‫בשוק‬ ‫בועה‬ ‫נוצרה‬ ‫האם‬ ‫והשנייה‪,‬‬ ‫הכלכלות‪,‬‬ ‫כאשר שתי‬ ‫סבירות‪.‬‬ ‫תשואות‬ ‫להשיג‬ ‫היה‬ ‫שניתן‬ ‫לומר‬ ‫ניתן‬ ‫לעידוד אך‬ ‫בתשע”ז‪,‬‬ ‫המרחיבה‬ ‫המוניטרית‬ ‫במדיניות‬ ‫יפסיקו‬ ‫המרכזיים‬ ‫הבנקים‬ ‫אם)‬ ‫בדרך‪.‬‬ ‫למפולת‬ ‫חשש‬ ‫שאלותיש‬ ‫האם‬ ‫(ולא‬ ‫יקרה‬ ‫הראשונה‪ ,‬מה‬ ‫חששות‪.‬‬ ‫מעוררות‬ ‫עיקריות‬ ‫המניות‬ ‫בשוק‬ ‫בועה‬ ‫נוצרה‬ ‫האם‬ ‫והשנייה‪,‬‬ ‫הכלכלות‪,‬‬ ‫לעידוד‬ ‫בדרך‪.‬‬ ‫למפולת‬ ‫חשש‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫כאשר (ולא‬ ‫בשוקיקרה‬ ‫מה‬ ‫הראשונה‪,‬‬ ‫חששות‪.‬‬ ‫מעוררות‬ ‫עיקריות‬ ‫והאג”ח‪.‬‬ ‫המניות‬ ‫בועה‬ ‫נוצרה‬ ‫האם‬ ‫והשנייה‪,‬‬ ‫הכלכלות‪,‬‬ ‫לעידוד‬ ‫מוניטרית‪.‬‬ ‫הרחבה‬ ‫מפסיקים‬ ‫קצב‬ ‫ובאיזה‬ ‫מתי‬ ‫לשאלות‬ ‫עבר‬ ‫ניסיון‬ ‫אין‬ ‫המרחיבה‬ ‫המוניטרית‬ ‫במדיניות‬ ‫יפסיקו‬ ‫המרכזיים‬ ‫הבנקים‬ ‫אם)‬ ‫בדרך‪.‬‬ ‫למפולת‬ ‫חשש‬ ‫שאלותיש‬ ‫האם‬ ‫מוניטרית‪.‬‬ ‫הרחבה‬ ‫מפסיקים‬ ‫קצב‬ ‫ובאיזה‬ ‫מתי‬ ‫לשאלות‬ ‫עבר‬ ‫ניסיון‬ ‫אין‬ ‫המרחיבה‬ ‫המוניטרית‬ ‫במדיניות‬ ‫יפסיקו‬ ‫המרכזיים‬ ‫הבנקים‬ ‫אם)‬ ‫בדרך‪.‬‬ ‫למפולת‬ ‫חשש‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫הגדולים‬ ‫והמשקים‬ ‫זהירה‬ ‫נוקטים‬ ‫הבנקים‬ ‫לפיכך‬ ‫והאג”ח‪.‬‬ ‫מדיניותבועה‬ ‫ובאיזהנוצרה‬ ‫מתי האם‬ ‫והשנייה‪,‬‬ ‫הכלכלות‪,‬‬ ‫לעידוד‬ ‫המניותמוניטרית‪.‬‬ ‫בשוקהרחבה‬ ‫מפסיקים‬ ‫קצב‬ ‫לשאלות‬ ‫ניסיון עבר‬ ‫אין‬ ‫הגדולים‬ ‫והמשקים‬ ‫זהירה‬ ‫מדיניות‬ ‫נוקטים‬ ‫המרכזיים‬ ‫הבנקים‬ ‫לפיכך‬ ‫המניות והאג”ח‪.‬‬ ‫בועה‬ ‫ובאיזהנוצרה‬ ‫האם‬ ‫והשנייה‪,‬‬ ‫הכלכלות‪,‬‬ ‫לעידוד‬ ‫מוניטרית‪.‬‬ ‫בשוקהרחבה‬ ‫מפסיקים‬ ‫קצב‬ ‫מתי‬ ‫לשאלות‬ ‫והחשוביםעבר‬ ‫ניסיון‬ ‫אין‬ ‫בהצלחה‪.‬‬ ‫נווטו‬ ‫בדרך‪.‬‬ ‫למפולת‬ ‫חשש‬ ‫יש‬ ‫האם‬ ‫הגדולים‬ ‫והמשקים‬ ‫זהירה‬ ‫מדיניות‬ ‫נוקטים‬ ‫המרכזיים‬ ‫הבנקים‬ ‫לפיכך‬ ‫בהצלחה‪.‬‬ ‫נווטו‬ ‫והחשובים‬ ‫בדרך‪.‬‬ ‫למפולת‬ ‫חשש‬ ‫לפיכךיש‬ ‫האם‬ ‫הגדולים‬ ‫והמשקים‬ ‫נראה זהירה‬ ‫מדיניות‬ ‫נוקטים‬ ‫המרכזיים‬ ‫הבנקים‬ ‫על‬ ‫להספידם‬ ‫שמוקדם‬ ‫בשווקים‬ ‫ממפולת‬ ‫לחשש‬ ‫באשר‬ ‫מוניטרית‪.‬‬ ‫הרחבה‬ ‫מפסיקים‬ ‫ובאיזה קצב‬ ‫מתי‬ ‫לשאלות‬ ‫עבר‬ ‫ניסיון‬ ‫אין‬ ‫בהצלחה‪.‬‬ ‫נווטו‬ ‫והחשובים‬ ‫על‬ ‫להספידם‬ ‫שמוקדם‬ ‫נראה‬ ‫בשווקים‬ ‫ממפולת‬ ‫לחשש‬ ‫באשר‬ ‫מוניטרית‪.‬‬ ‫הרחבה‬ ‫מפסיקים‬ ‫קצב‬ ‫נווטולשאלות‬ ‫והחשוביםעבר‬ ‫ניסיון‬ ‫אין‬ ‫בהצלחה‪.‬‬ ‫מדיניות‬ ‫מהתפתחות‬ ‫נראההוא‬ ‫ובאיזה שלי‬ ‫החשש‬ ‫גבוהים‪.‬‬ ‫שהמחירים‬ ‫אף‬ ‫הגדולים‬ ‫והמשקים‬ ‫זהירה‬ ‫מדיניות‬ ‫מתינוקטים‬ ‫המרכזיים‬ ‫הבנקים‬ ‫לפיכך‬ ‫על‬ ‫להספידם‬ ‫שמוקדם‬ ‫בשווקים‬ ‫ממפולת‬ ‫לחשש‬ ‫באשר‬ ‫מדיניות‬ ‫מהתפתחות‬ ‫הוא‬ ‫שלי‬ ‫החשש‬ ‫גבוהים‪.‬‬ ‫אףאף‬ ‫הגדולים‬ ‫והמשקים‬ ‫זהירה‬ ‫מדיניות‬ ‫שעלולותנוקטים‬ ‫המרכזיים‬ ‫הבנקים‬ ‫לפיכך‬ ‫על‬ ‫להספידם‬ ‫שמוקדם‬ ‫בשווקים‬ ‫שהמחיריםממפולת‬ ‫לחשש‬ ‫באשר‬ ‫הכלכלות‬ ‫לרעה על‬ ‫להשפיע‬ ‫בעולם‬ ‫שליליות‬ ‫בהצלחה‪.‬‬ ‫נווטו‬ ‫והחשובים‬ ‫מדיניות‬ ‫מהתפתחות‬ ‫נראההוא‬ ‫בהחלטשלי‬ ‫החשש‬ ‫גבוהים‪.‬‬ ‫שהמחירים‬ ‫הכלכלות‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫שעלולות‬ ‫שליליות‬ ‫בהצלחה‪.‬‬ ‫נווטו‬ ‫והחשובים‬ ‫מדיניות‬ ‫מהתפתחות‬ ‫נראההוא‬ ‫בהחלטשלי‬ ‫החשש‬ ‫גבוהים‪.‬‬ ‫שהמחירים‬ ‫אף‬ ‫אלטרנטיביות‬ ‫השקעות‬ ‫ולחפש‬ ‫להמשיך‬ ‫בעולם יש‬ ‫לכן‬ ‫והמשקיעים‪.‬‬ ‫על‬ ‫להספידם‬ ‫שמוקדם‬ ‫בשווקים‬ ‫ממפולת‬ ‫לחשש‬ ‫באשר‬ ‫הכלכלות‬ ‫לרעה על‬ ‫לרעה‬ ‫להשפיע‬ ‫בהחלט‬ ‫שעלולות‬ ‫בעולם‬ ‫שליליות‬ ‫אלטרנטיביות‬ ‫השקעות‬ ‫ולחפש‬ ‫להמשיך‬ ‫יש‬ ‫לכן‬ ‫והמשקיעים‪.‬‬ ‫להספידם על‬ ‫שמוקדם‬ ‫בשווקים‬ ‫ממפולת‬ ‫לחשש‬ ‫באשר‬ ‫הכלכלות‬ ‫לרעה על‬ ‫להשפיע‬ ‫שעלולות‬ ‫בעולם‬ ‫שליליות‬ ‫הריבית‪,‬‬ ‫ולשערי‬ ‫הסחירים‬ ‫לשווקים‬ ‫שלהם‬ ‫שהקורלציה‬ ‫סולידיות‪,‬‬ ‫מדיניות‬ ‫מהתפתחות‬ ‫נראההוא‬ ‫בהחלטשלי‬ ‫החשש‬ ‫גבוהים‪.‬‬ ‫שהמחירים‬ ‫אף‬ ‫אלטרנטיביות‬ ‫השקעות‬ ‫ולחפש‬ ‫להמשיך‬ ‫לכן יש‬ ‫והמשקיעים‪.‬‬ ‫הריבית‪,‬‬ ‫ולשערי‬ ‫הסחירים‬ ‫לשווקים‬ ‫גבוהים‪ .‬שלהם‬ ‫שהקורלציה‬ ‫סולידיות‪,‬‬ ‫מדיניות‬ ‫מהתפתחות‬ ‫ולחפשהוא‬ ‫שלי‬ ‫החשש‬ ‫שהמחירים‬ ‫אף‬ ‫אלטרנטיביות‬ ‫השקעות‬ ‫להמשיך‬ ‫יש‬ ‫לכן‬ ‫והמשקיעים‪.‬‬ ‫וגדל‬ ‫הולך‬ ‫בתחום‬ ‫המוצרים‬ ‫היצע‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫יחסית‪.‬‬ ‫נמוכה‬ ‫הכלכלות‬ ‫על‬ ‫לרעה‬ ‫להשפיע‬ ‫בהחלט‬ ‫שעלולות‬ ‫בעולם‬ ‫שליליות‬ ‫הריבית‪,‬‬ ‫ולשערי‬ ‫הסחירים‬ ‫לשווקים‬ ‫שלהם‬ ‫שהקורלציה‬ ‫סולידיות‪,‬‬ ‫וגדל‬ ‫ולשעריהולך‬ ‫בתחום‬ ‫המוצרים‬ ‫בהחלטהיצע‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫סולידיות‪,‬יחסית‪.‬‬ ‫נמוכה‬ ‫הכלכלות‬ ‫על‬ ‫לרעה‬ ‫להשפיע‬ ‫שעלולות‬ ‫בעולם‬ ‫שליליות‬ ‫הריבית‪,‬‬ ‫הסחירים‬ ‫לשווקים‬ ‫שלהם‬ ‫שהקורלציה‬ ‫עושר‬ ‫וקרנות‬ ‫מוסדיים‬ ‫למשקיעים‬ ‫שמור‬ ‫ישזההיה‬ ‫זה‬ ‫היצע‬ ‫בעודבעבר‬ ‫‪, ,‬בעוד‬ ‫אלטרנטיביות‬ ‫השקעות‬ ‫ולחפש‬ ‫להמשיך‬ ‫בעבר לכן‬ ‫והמשקיעים‪.‬‬ ‫הולך וגדל‬ ‫בתחום‬ ‫המוצרים‬ ‫שמורהיצע‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫יחסית‪.‬‬ ‫נמוכה‬ ‫עושר‬ ‫וקרנות‬ ‫מוסדיים‬ ‫למשקיעים‬ ‫היה‬ ‫היצע‬ ‫אלטרנטיביות‬ ‫השקעות‬ ‫ולחפש‬ ‫להמשיך‬ ‫יש‬ ‫לכן‬ ‫והמשקיעים‪.‬‬ ‫וגדל‬ ‫הולך‬ ‫בתחום‬ ‫המוצרים‬ ‫שמור היצע‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫יחסית‪.‬‬ ‫נמוכה‬ ‫וגדולות‪.‬‬ ‫פרטיות‬ ‫השקעה‬ ‫הריבית‪,‬‬ ‫ולשערי‬ ‫הסחירים‬ ‫לשווקים‬ ‫שלהם‬ ‫שהקורלציה‬ ‫סולידיות‪,‬‬ ‫עושר‬ ‫וקרנות‬ ‫מוסדיים‬ ‫למשקיעים‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫היצע‬ ‫בעבר‬ ‫‪ ,‬בעוד‬ ‫השקעה פרטיות וגדולות‪.‬‬ ‫הריבית‪,‬‬ ‫ולשערי‬ ‫הסחירים‬ ‫לשווקים‬ ‫שלהם‬ ‫שהקורלציה‬ ‫סולידיות‪,‬‬ ‫עושר‬ ‫וקרנות‬ ‫מוסדיים‬ ‫למשקיעים‬ ‫שמור‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫היצע‬ ‫בעבר‬ ‫‪ ,‬בעוד‬ ‫שנבחרי‬ ‫התלהמות‪.‬‬ ‫ופחות‬ ‫ועשייה‬ ‫חמלה‬ ‫יותר‬ ‫–‬ ‫באיחולים‬ ‫אסיים‬ ‫וגדל‬ ‫הולך‬ ‫בתחום‬ ‫המוצרים‬ ‫היצע‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫יחסית‪.‬‬ ‫נמוכה‬ ‫וגדולות‪.‬‬ ‫פרטיות‬ ‫השקעה‬ ‫אסיים באיחולים – יותר חמלה ועשייה ופחות התלהמות‪ .‬שנבחרי‬ ‫הולך וגדל‬ ‫בתחום‬ ‫המוצרים‬ ‫היצע‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫יחסית‪.‬‬ ‫נמוכה‬ ‫וגדולות‪.‬‬ ‫פרטיות‬ ‫השקעה‬ ‫בעידוד‬ ‫מבצעת‪,‬‬ ‫ורשות‬ ‫מחוקקת‬ ‫כרשות‬ ‫בתפקידם‬ ‫יותר‬ ‫יעסקו‬ ‫‪,‬העם‬ ‫עושר‬ ‫וקרנות‬ ‫מוסדיים‬ ‫למשקיעים‬ ‫שמור‬ ‫היה‬ ‫בעבר‬ ‫בעוד‬ ‫שנבחרי‬ ‫התלהמות‪.‬‬ ‫ופחות‬ ‫ועשייה‬ ‫חמלה‬ ‫זהיותר‬ ‫היצע–‬ ‫באיחולים‬ ‫אסיים‬ ‫בעידוד‬ ‫מבצעת‪,‬‬ ‫ורשות‬ ‫מחוקקת‬ ‫כרשות‬ ‫בתפקידם‬ ‫יותר‬ ‫יעסקו‬ ‫העם‬ ‫עושר‬ ‫וקרנות‬ ‫מוסדיים‬ ‫למשקיעים‬ ‫שמור‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫היצע‬ ‫בעבר‬ ‫בעוד‬ ‫שנבחרי‬ ‫התלהמות‪.‬‬ ‫ופחות‬ ‫ועשייה‬ ‫חמלה‬ ‫יותר‬ ‫–‬ ‫באיחולים‬ ‫אסיים‬ ‫(המשרת‬ ‫המחייה‬ ‫יוקר‬ ‫והורדת‬ ‫הרווחה‬ ‫שרותי‬ ‫הרחבת‬ ‫הצמיחה‪,‬‬ ‫וגדולות‪.‬‬ ‫פרטיות‬ ‫השקעה‬ ‫בעידוד‬ ‫מבצעת‪,‬‬ ‫ורשות‬ ‫מחוקקת‬ ‫כרשות‬ ‫בתפקידם‬ ‫יותר‬ ‫יעסקו‬ ‫‪,‬העם‬ ‫הצמיחה‪ ,‬הרחבת שרותי הרווחה והורדת יוקר המחייה (המשרת‬ ‫וגדולות‪.‬‬ ‫פרטיות‬ ‫השקעה‬ ‫בעידוד‬ ‫מבצעת‪,‬‬ ‫ורשות‬ ‫מחוקקת‬ ‫כרשות‬ ‫בתפקידם‬ ‫יותר‬ ‫יעסקו‬ ‫העם‬ ‫בפופוליזם‪.‬‬ ‫מעטים)‪,‬ופחות‬ ‫מעטים)‪,‬‬ ‫שנבחרי‬ ‫ופחות‬ ‫הרווחהועשייה‬ ‫חמלה‬ ‫הרחבת – יותר‬ ‫באיחולים‬ ‫אסיים‬ ‫התלהמות‪(.‬המשרת‬ ‫יוקר המחייה‬ ‫והורדת‬ ‫שרותי‬ ‫הצמיחה‪,‬‬ ‫בפופוליזם‪.‬‬ ‫ופחות‬ ‫מבצעת‪,‬שנבחרי‬ ‫התלהמות‪.‬‬ ‫ופחות‬ ‫ועשייה‬ ‫בפופוליזם‪.‬חמלה‬ ‫הרחבת – יותר‬ ‫באיחולים‬ ‫אסיים‬ ‫(המשרת‬ ‫המחייה‬ ‫יוקר‬ ‫והורדת‬ ‫הרווחה‬ ‫שרותי‬ ‫הצמיחה‪,‬‬ ‫נפלאה!!!‬ ‫לשנה‬ ‫האיחולים‬ ‫מיטב‬ ‫בעידוד‬ ‫ורשות‬ ‫מחוקקת‬ ‫כרשות‬ ‫בתפקידם‬ ‫יותר‬ ‫יעסקו‬ ‫העם‬ ‫ופחות‬ ‫מעטים)‪,‬‬ ‫נפלאה!!!‬ ‫לשנה‬ ‫האיחולים‬ ‫מיטב‬ ‫בעידוד‬ ‫מבצעת‪,‬‬ ‫ורשות‬ ‫מחוקקת‬ ‫כרשות‬ ‫בתפקידם‬ ‫יותר‬ ‫יעסקו‬ ‫העם‬ ‫בפופוליזם‪.‬‬ ‫ופחות‬ ‫מעטים)‪,‬‬ ‫הבא!‬ ‫במגזין‬ ‫להתראות‬ ‫(המשרת‬ ‫המחייה‬ ‫יוקר‬ ‫והורדת‬ ‫הרווחה‬ ‫שרותי‬ ‫הרחבת‬ ‫הצמיחה‪,‬‬ ‫נפלאה!!!‬ ‫לשנה‬ ‫האיחולים‬ ‫מיטב‬ ‫להתראות במגזין הבא!‬ ‫(המשרת‬ ‫המחייה‬ ‫יוקר‬ ‫והורדת‬ ‫הרווחה‬ ‫שרותי‬ ‫הרחבת‬ ‫הצמיחה‪,‬‬ ‫נפלאה!!!‬ ‫לשנה‬ ‫האיחולים‬ ‫מיטב‬ ‫מעטים)‪ ,‬ופחות בפופוליזם‪.‬‬ ‫להתראות במגזין הבא!‬ ‫מעטים)‪ ,‬ופחות בפופוליזם‪.‬‬ ‫הבא!‬ ‫במגזין‬ ‫להתראות‬ ‫נפלאה!!!‬ ‫לשנה‬ ‫מיטב האיחולים‬ ‫נפלאה!!!‬ ‫לשנה‬ ‫האיחולים‬ ‫מיטב‬ ‫להתראות במגזין הבא!‬ ‫להתראות במגזין הבא!‬

‫בריף‪-‬בלוך‬ ‫דפוס‪:‬בריף‪-‬בלוך‬ ‫בלוך‪/ /‬דפוס‪:‬‬ ‫אביבלוך‬ ‫גרפית‪:‬אבי‬ ‫עריכהגרפית‪:‬‬ ‫עריכה‬ ‫עריכה גרפית‪ :‬אבי בלוך ‪ /‬דפוס‪ :‬בריף‪-‬בלוך‬ ‫עריכה גרפית‪ :‬אבי בלוך ‪ /‬דפוס‪ :‬בריף‪-‬בלוך‬ ‫‪www.bankautpratit.co.il‬‬ ‫עריכה גרפית‪ :‬אבי בלוך ‪ /‬דפוס‪ :‬בריף‪-‬בלוך‪www.bankautpratit.co.il‬‬ ‫עריכה גרפית‪ :‬אבי בלוך ‪ /‬דפוס‪ :‬בריף‪-‬בלוך‪www.bankautpratit.co.il‬‬

‫‪www.bankautpratit.co.il‬‬ ‫‪www.bankautpratit.co.il‬‬ ‫‪www.bankautpratit.co.il‬‬

‫העניינים‬ ‫תוכן‬ ‫העניינים‬ ‫תוכן העניינים‬ ‫תוכן‬ ‫העניינים‬ ‫העניינים‬ ‫תוכן‬ ‫תוכן העניינים‬

‫היכן נמצאת המערכת הפיננסית הגלובלי עשור לאחר‬ ‫הפיננסי?‬ ‫המשבר‬ ‫המערכת הפיננסית הגלובלי עשור לאחר‬ ‫נמצאת‬ ‫היכן‬ ‫עשורלאחר‬ ‫הגלובליעשור‬ ‫הגלובלי‬ ‫הפיננסית‬ ‫המערכת‬ ‫נמצאת‬ ‫היכן‬ ‫לאחר‬ ‫הפיננסית‬ ‫המערכת‬ ‫נמצאת‬ ‫היכן‬ ‫פרטי‬ ‫הון‬ ‫ניהול‬ ‫פיננסים‬ ‫גלילי‪,‬‬ ‫איתי‬ ‫ד”ר‬ ‫הפיננסי?‬ ‫המשבר‬ ‫‪4‬‬ ‫הפיננסי?‬ ‫המשבר‬ ‫הפיננסי?‬ ‫המשבר‬ ‫רביעי‬ ‫רבעון‬ ‫רבעונית‬ ‫סקירה‬ ‫‪ 2017‬עשור לאחר‬ ‫הגלובלי‬ ‫הפיננסית‬ ‫המערכת‬ ‫נמצאת‬ ‫היכן‬ ‫פרטי‬ ‫הון‬ ‫ותחזית ניהול‬ ‫פיננסים‬ ‫גלילי‪,‬‬ ‫איתי‬ ‫ד”ר‬ ‫‪4‬‬ ‫פרטי‬ ‫ניהולהון‬ ‫ניהול‬ ‫פיננסים‬ ‫גלילי‪,‬‬ ‫היכןאיתי‬ ‫ד”ר‬ ‫פרטי ‪4‬‬ ‫לאחר‬ ‫עשור‬ ‫הגלובלי‬ ‫הפיננסית‬ ‫המערכת‬ ‫נמצאת‬ ‫פרטי‬ ‫הון‬ ‫פיננסים‬ ‫גלילי‪,‬‬ ‫איתי‬ ‫ד”ר‬ ‫הון‬ ‫ניהול‬ ‫פיננסים‬ ‫השקעות‬ ‫ייעוץ‬ ‫מערך‬ ‫מנהלת‬ ‫יוזפסון‪,‬‬ ‫מיכל‬ ‫הפיננסי?‬ ‫המשבר‬ ‫‪2017‬‬ ‫רביעי‬ ‫רבעון‬ ‫ותחזית‬ ‫רבעונית‬ ‫סקירה‬ ‫‪46‬‬ ‫ותחזית רבעון רביעי ‪2017‬‬ ‫המשבררבעונית‬ ‫סקירה‬ ‫הפיננסי?‬ ‫‪2017‬‬ ‫רביעי‬ ‫ותחזית‬ ‫רבעונית‬ ‫סקירה‬ ‫‪CoCo‬‬ ‫בשווקי ה‪-‬‬ ‫התפתחויות‬ ‫פרטי‬ ‫רבעון הון‬ ‫ניהול‬ ‫פיננסים‬ ‫גלילי‪,‬‬ ‫איתי‬ ‫ד”ר‬ ‫פרטי‬ ‫ניהולהוןהון‬ ‫פיננסים‬ ‫השקעות‬ ‫ייעוץ‬ ‫מערך‬ ‫מנהלת‬ ‫יוזפסון‪,‬‬ ‫מיכל‬ ‫במשכנתא‬ ‫השקעה‬ ‫‪46‬‬ ‫פרטי‬ ‫ניהול‬ ‫פיננסים‬ ‫השקעות‬ ‫ייעוץ‬ ‫מערך‬ ‫מנהלת‬ ‫יוזפסון‪,‬‬ ‫מיכל‬ ‫פיננסים ניהול הון פרטי ‪6‬‬ ‫פרטי‬ ‫הון‬ ‫ניהול‬ ‫פיננסים‬ ‫גלילי‪,‬‬ ‫איתי‬ ‫ד”ר‬ ‫השקעות‬ ‫ייעוץ‬ ‫מערך‬ ‫מנהלת‬ ‫יוזפסון‪,‬‬ ‫מיכל‬ ‫פרטי‬ ‫רבעוןניהול‬ ‫פיננסים‬ ‫השקעות‬ ‫יועץ‬ ‫קיבה‪,‬‬ ‫אלון‬ ‫רביעיהון‪2017‬‬ ‫ותחזית‬ ‫רבעונית‬ ‫סקירה‬ ‫‪CoCo‬‬ ‫ה‪-‬‬ ‫בשווקי‬ ‫התפתחויות‬ ‫במשכנתא‬ ‫השקעה‬ ‫‪1064‬‬ ‫התפתחויות בשווקי ה‪CoCo-‬‬ ‫רביעיהון‪2017‬‬ ‫רבעונית‬ ‫סקירה‬ ‫במשכנתא‬ ‫‪CoCo‬‬ ‫ה‪-‬‬ ‫בשווקי‬ ‫התפתחויות‬ ‫בעיצומו של‬ ‫אנחנו‬ ‫האם‬ ‫מערך‪-‬‬ ‫אשראי‬ ‫בקרן‬ ‫השקעה‬ ‫ניהול הון‬ ‫פיננסים‬ ‫השקעות‬ ‫ותחזיתייעוץ‬ ‫מנהלת‬ ‫יוזפסון‪,‬‬ ‫מיכל‬ ‫פרטי‬ ‫ניהול‬ ‫פיננסים‬ ‫השקעות‬ ‫יועץ‬ ‫קיבה‪,‬‬ ‫אלון‬ ‫עידןפרטי ‪10610‬‬ ‫הון פרטי‬ ‫רבעוןניהול‬ ‫פיננסים‬ ‫השקעות‬ ‫יועץ‬ ‫קיבה‪,‬‬ ‫אלון‬ ‫פרטי‬ ‫הון‬ ‫ניהול‬ ‫פיננסים‬ ‫השקעות‬ ‫ייעוץ‬ ‫מערך‬ ‫מנהלת‬ ‫יוזפסון‪,‬‬ ‫מיכל‬ ‫פרטי‬ ‫הון‬ ‫ניהול‬ ‫פיננסים‬ ‫השקעות‬ ‫יועץ‬ ‫קיבה‪,‬‬ ‫אלון‬ ‫פרטי‬ ‫הון‬ ‫ניהול‬ ‫פיננסים‬ ‫השקעות‬ ‫יועץ‬ ‫רביזאדה‪,‬‬ ‫רון‬ ‫‪CoCo‬‬ ‫ה‪-‬‬ ‫בשווקי‬ ‫התפתחויות‬ ‫עידן‬ ‫של‬ ‫בעיצומו‬ ‫אנחנו‬ ‫האם‬ ‫‬‫אשראי‬ ‫בקרן‬ ‫השקעה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪126‬‬ ‫השקעה בקרן אשראי ‪ -‬האם אנחנו בעיצומו של עידן‬ ‫‪CoCo‬‬ ‫ה‪-‬‬ ‫בשווקי‬ ‫התפתחויות‬ ‫של עידן‬ ‫בעיצומו‬ ‫אנחנו‬ ‫השקעות האם‬ ‫להרוויח‪-‬‬ ‫אשראי‬ ‫בקרן‬ ‫השקעה‬ ‫הצרכני‬ ‫בתחום‬ ‫ניתן‬ ‫כסף‬ ‫כמה‬ ‫האשראיפרטי‬ ‫ניהולהון‬ ‫פיננסיםניהול‬ ‫פיננסים‬ ‫השקעות‬ ‫יועץ‬ ‫קיבה‪,‬‬ ‫אלון‬ ‫פרטי‬ ‫הוןהון‬ ‫יועץ‬ ‫רביזאדה‪,‬‬ ‫רון‬ ‫‪10‬‬ ‫להמונים ‪1212‬‬ ‫פרטי‬ ‫ניהול‬ ‫פיננסים‬ ‫השקעות‬ ‫יועץ‬ ‫רביזאדה‪,‬‬ ‫רון‬ ‫פרטי‬ ‫הון‬ ‫ניהול‬ ‫פיננסים‬ ‫השקעות‬ ‫יועץ‬ ‫קיבה‪,‬‬ ‫אלון‬ ‫פרטי‬ ‫הון‬ ‫ניהול‬ ‫פיננסים‬ ‫השקעות‬ ‫יועץ‬ ‫רביזאדה‪,‬‬ ‫רון‬ ‫השקעות‬ ‫בית‬ ‫הלמן‪-‬אלדובי‬ ‫לוי‪,‬‬ ‫טל‬ ‫עידן‬ ‫של‬ ‫בעיצומו‬ ‫אנחנו‬ ‫האם‬ ‫‬‫אשראי‬ ‫בקרן‬ ‫השקעה‬ ‫להמונים‬ ‫הצרכני‬ ‫האשראי‬ ‫בתחום‬ ‫להרוויח‬ ‫ניתן‬ ‫כסף‬ ‫כמה‬ ‫‪10‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪14‬‬ ‫כמה כסף ניתן להרוויח בתחום האשראי הצרכני להמונים‬ ‫של עידן‬ ‫בעיצומו‬ ‫אנחנו‬ ‫קיזוזהאם‬ ‫להרוויח‪-‬‬ ‫אשראי‬ ‫בקרן‬ ‫השקעה‬ ‫הצרכני‬ ‫האשראי‬ ‫בתחום‬ ‫ניתן‬ ‫כסף‬ ‫אופטימלי‬ ‫הפסדים‬ ‫מס‬ ‫החזרי‬ ‫פרטי‬ ‫ניהול הון‬ ‫פיננסים‬ ‫השקעות‬ ‫יועץ‬ ‫רביזאדה‪,‬‬ ‫רון‬ ‫השקעות‬ ‫בית‬ ‫הלמן‪-‬אלדובי‬ ‫לוי‪,‬‬ ‫טל‬ ‫השקעות‬ ‫בעקבותבית‬ ‫הלמן‪-‬אלדובי‬ ‫כמהלוי‪,‬‬ ‫טל‬ ‫‪12‬‬ ‫להמונים ‪1414‬‬ ‫פרטי‬ ‫הון‬ ‫ניהול‬ ‫פיננסים‬ ‫השקעות‬ ‫יועץ‬ ‫רביזאדה‪,‬‬ ‫רון‬ ‫השקעות‬ ‫בית‬ ‫הלמן‪-‬אלדובי‬ ‫לוי‪,‬‬ ‫טל‬ ‫ההון‬ ‫בשוק‬ ‫מרווחים‬ ‫להמונים‬ ‫הצרכני‬ ‫האשראי‬ ‫בתחום‬ ‫להרוויח‬ ‫ניתן‬ ‫כסף‬ ‫כמה‬ ‫אופטימלי‬ ‫הפסדים‬ ‫קיזוז‬ ‫בעקבות‬ ‫מס‬ ‫החזרי‬ ‫‪12‬‬ ‫החזרי מס בעקבות קיזוז הפסדים אופטימלי‬ ‫‪14‬‬ ‫להמונים‬ ‫הצרכני‬ ‫האשראי‬ ‫להרוויח‬ ‫ניתן‬ ‫כסף‬ ‫אופטימלי‬ ‫הפסדים‬ ‫בעקבות‬ ‫מס‬ ‫החזרי‬ ‫‪RSM‬‬ ‫שיף‪,‬‬ ‫ראובן‬ ‫רו”ח‬ ‫רו”ח‬ ‫ושות’‬ ‫הזנפרץ‬ ‫קיזוזשיף‬ ‫השקעות‬ ‫ההוןבית‬ ‫הלמן‪-‬אלדובי‬ ‫כמהלוי‪,‬‬ ‫טל‬ ‫בשוק‬ ‫מרווחים‬ ‫ההתפתחויות‬ ‫רקע‬ ‫בתחוםעל‬ ‫וכלכליות‬ ‫גיאופוליטיות‬ ‫מגמות‬ ‫ההון‬ ‫בשוק‬ ‫מרווחים‬ ‫‪16‬‬ ‫הדרמטיות ‪14‬‬ ‫השקעות‬ ‫בית‬ ‫הלמן‪-‬אלדובי‬ ‫לוי‪,‬‬ ‫טל‬ ‫ההון‬ ‫בשוק‬ ‫מרווחים‬ ‫רו”חישראל‪.‬‬ ‫כלכלת‬ ‫הזנפרץעל‬ ‫והשפעתן‬ ‫ובעולם‬ ‫באירופה‬ ‫בארה"ב‪,‬‬ ‫שיף ה‪-‬‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫קשה‬ ‫למה‬ ‫אופטימלי‬ ‫הפסדים‬ ‫קיזוז‬ ‫בעקבות‬ ‫כלמס‬ ‫החזרי‬ ‫‪RSM‬‬ ‫שיף‪,‬‬ ‫ראובן‬ ‫רו”ח‬ ‫ושות’‬ ‫‪RSM‬‬ ‫כךשיף‪,‬‬ ‫ראובן‬ ‫רו”ח‬ ‫רו”ח‬ ‫ושות’‬ ‫הזנפרץ‬ ‫שיף‬ ‫‪14‬‬ ‫‪1616‬‬ ‫אופטימלי‬ ‫הפסדים‬ ‫בעקבות‬ ‫מרווחיםמס‬ ‫‪RSM‬‬ ‫שיף‪,‬‬ ‫ראובן‬ ‫רו”ח‬ ‫רו”ח‬ ‫ושות’‬ ‫הזנפרץ‬ ‫המשפחה‬ ‫לכלכלת‬ ‫עתידות‬ ‫לביאנט‪,‬‬ ‫יורם‬ ‫ההון‬ ‫בשוק‬ ‫ה‪-‬‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫קשה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫למה‬ ‫שיףה‪-‬‬ ‫קיזוזאת‬ ‫להבין‬ ‫קשה‬ ‫כך‬ ‫החזריכל‬ ‫למה‬ ‫‪16‬‬ ‫‪18‬‬ ‫ההון‬ ‫בשוק‬ ‫מרווחים‬ ‫ה‪-‬‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫קשה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫למה‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫שפותחה‬ ‫אלקטרונית‬ ‫מדבקה‬ ‫לביאנט‪,‬שיף‪,‬‬ ‫רו”ח ראובן‬ ‫ושות’ רו”ח‬ ‫הזנפרץ‬ ‫‪ RSM‬שיף‬ ‫המשפחה‬ ‫לכלכלת‬ ‫עתידות‬ ‫יורם‬ ‫המשפחה‬ ‫לכלכלת‬ ‫עתידות‬ ‫לביאנט‪,‬‬ ‫יורם‬ ‫‪16‬‬ ‫‪1818‬‬ ‫‪RSM‬‬ ‫שיף‪,‬‬ ‫ראובן‬ ‫רו”ח‬ ‫רו”ח‬ ‫ושות’‬ ‫הזנפרץ‬ ‫שיף‬ ‫המשפחה‬ ‫לכלכלת‬ ‫עתידות‬ ‫לביאנט‪,‬‬ ‫יורם‬ ‫טיפול‬ ‫ולשפר‬ ‫רגשות‬ ‫מיפוי‬ ‫לאפשר‬ ‫עשויה‬ ‫ה‪-‬‬ ‫להבין את‬ ‫קשה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫למה‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫שפותחה‬ ‫אלקטרונית‬ ‫מדבקה‬ ‫אביב‬ ‫תהליכיתל‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫שפותחה‬ ‫אלקטרונית‬ ‫מדבקה‬ ‫‪16‬‬ ‫ושיקום ‪18‬‬ ‫ה‪-‬‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫קשה‬ ‫יעלכך‬ ‫כל‬ ‫למה‬ ‫ושיקום‬ ‫טיפול‬ ‫תהליכי‬ ‫ולשפר‬ ‫רגשות‬ ‫מיפוי‬ ‫לאפשר‬ ‫עשויה‬ ‫אביב‬ ‫תהליכי תל‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫שפותחה‬ ‫אלקטרונית‬ ‫מדבקה‬ ‫תל‪-‬אביב‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫חנין‪,‬‬ ‫פרופ’‬ ‫המשפחה‬ ‫לכלכלת‬ ‫עתידות‬ ‫לביאנט‪,‬‬ ‫יורם‬ ‫טיפול‬ ‫ולשפר‬ ‫רגשות‬ ‫מיפוי‬ ‫לאפשר‬ ‫עשויה‬ ‫‪20‬‬ ‫ושיקום ‪18‬‬ ‫המשפחה‬ ‫לכלכלת‬ ‫עתידות‬ ‫לביאנט‪,‬‬ ‫יורם‬ ‫ושיקום‬ ‫טיפול‬ ‫תהליכי‬ ‫ולשפר‬ ‫רגשות‬ ‫מיפוי‬ ‫לאפשר‬ ‫עשויה‬ ‫תל‪-‬אביב‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫חנין‪,‬‬ ‫יעל‬ ‫פרופ’‬ ‫המיקרוביום‬ ‫תל‪-‬אביבעל‬ ‫פצצת אטום‬ ‫אלקטרוניתכמו‬ ‫חנין‪,‬היא‬ ‫“אנטיביוטיקה‬ ‫אביב‬ ‫באוניברסיטת תל‬ ‫שפותחה‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫מדבקהיעל‬ ‫פרופ’‬ ‫‪18‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫המיקרוביום‬ ‫על‬ ‫אטום‬ ‫פצצת‬ ‫כמו‬ ‫לאפשרהיא‬ ‫“אנטיביוטיקה‬ ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫באוניברסיטת‬ ‫שפותחה‬ ‫אלקטרונית‬ ‫מדבקה‬ ‫למדע‬ ‫וייצמן‬ ‫כמומכון‬ ‫פילטיק‪,‬‬ ‫סילביו‬ ‫תל‪-‬אביב‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫חנין‪,‬‬ ‫פרופ’‬ ‫וויצמןם‬ ‫תהליכימכון‬ ‫פילטיק‪,‬‬ ‫סילהיו‬ ‫פרופ’‬ ‫של‬ ‫השנים‬ ‫יעלרב‬ ‫פועלו‬ ‫על‬ ‫ושיקום‬ ‫טיפול‬ ‫ולשפר‬ ‫רגשות‬ ‫מיפוי‬ ‫עשויה‬ ‫‪21‬‬ ‫המיקרוביום‬ ‫על‬ ‫אטום‬ ‫פצצת‬ ‫היא‬ ‫“אנטיביוטיקה‬ ‫למדע ‪20‬‬ ‫למדע‬ ‫וויצמןם‬ ‫מכון‬ ‫פילטיק‪,‬‬ ‫סילהיו‬ ‫פרופ’‬ ‫של‬ ‫השנים‬ ‫רב‬ ‫פועלו‬ ‫‪21‬‬ ‫ושיקום‬ ‫טיפול‬ ‫תהליכי‬ ‫ולשפר‬ ‫רגשות‬ ‫מיפוי‬ ‫לאפשר‬ ‫עשויה‬ ‫המיקרוביום‬ ‫על‬ ‫אטום‬ ‫פצצת‬ ‫כמו‬ ‫היא‬ ‫“אנטיביוטיקה‬ ‫מגדילה‬ ‫לא‬ ‫ההיריון‬ ‫במהלך‬ ‫דיכאון‬ ‫נוגדות‬ ‫תרופות‬ ‫נטילת‬ ‫למדע‬ ‫וייצמן‬ ‫מכון‬ ‫פילטיק‪,‬‬ ‫סילביו‬ ‫תל‪-‬אביב‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫חנין‪,‬‬ ‫יעל‬ ‫פרופ’‬ ‫למדע‬ ‫וויצמןם‬ ‫מכון‬ ‫פילטיק‪,‬‬ ‫סילהיו‬ ‫פרופ’‬ ‫של‬ ‫השנים‬ ‫רב‬ ‫פועלו‬ ‫על‬ ‫‪21‬‬ ‫‪20‬‬ ‫מגדילה‬ ‫לא‬ ‫ההיריון‬ ‫במהלך‬ ‫דיכאון‬ ‫נוגדות‬ ‫תרופות‬ ‫נטילת‬ ‫למדע‬ ‫וייצמן‬ ‫מכון‬ ‫פילטיק‪,‬‬ ‫סילביו‬ ‫תל‪-‬אביב‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫חנין‪,‬‬ ‫יעל‬ ‫פרופ’‬ ‫וויצמןם‬ ‫פילטיק‪,‬‬ ‫סילהיו‬ ‫פרופ’‬ ‫של‬ ‫השנים‬ ‫הסיכוןרב‬ ‫פועלו‬ ‫על‬ ‫שכלית‬ ‫לקות‬ ‫עם‬ ‫ייוולד‬ ‫שהתינוק‬ ‫את‬ ‫‪21‬‬ ‫המיקרוביום‬ ‫במהלךעל‬ ‫אטום‬ ‫פצצת‬ ‫כמו‬ ‫היא‬ ‫“אנטיביוטיקה‬ ‫מגדילה‬ ‫מכוןלא‬ ‫ההיריון‬ ‫דיכאון‬ ‫נוגדות‬ ‫תרופות‬ ‫נטילת‬ ‫למדע ‪20‬‬ ‫שכלית‬ ‫לקות‬ ‫עם‬ ‫ייוולד‬ ‫שהתינוק‬ ‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫המיקרוביום‬ ‫במהלךעל‬ ‫אטום‬ ‫פצצת‬ ‫כמו‬ ‫היא‬ ‫“אנטיביוטיקה‬ ‫מגדילה‬ ‫מכוןלא‬ ‫ההיריון‬ ‫דיכאון‬ ‫נוגדות‬ ‫תרופות‬ ‫נטילת‬ ‫חיפה‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫לוין‪,‬‬ ‫סטיבן‬ ‫פרופ’‬ ‫וויצמןם‬ ‫פילטיק‪,‬‬ ‫סילהיו‬ ‫פרופ’‬ ‫של‬ ‫השנים‬ ‫הסיכוןרב‬ ‫פועלו‬ ‫על‬ ‫‪22‬‬ ‫שכלית‬ ‫לקות‬ ‫עם‬ ‫ייוולד‬ ‫שהתינוק‬ ‫את‬ ‫למדע ‪21‬‬ ‫חיפה‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫לוין‪,‬‬ ‫סטיבן‬ ‫פרופ’‬ ‫‪22‬‬ ‫למדע‬ ‫וויצמןם‬ ‫מכון‬ ‫פילטיק‪,‬‬ ‫סילהיו‬ ‫פרופ’‬ ‫של‬ ‫השנים‬ ‫רב‬ ‫פועלו‬ ‫על‬ ‫‪21‬‬ ‫שכלית‬ ‫לקות‬ ‫עם‬ ‫ייוולד‬ ‫שהתינוק‬ ‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫זהב‬ ‫חלקיקי‬ ‫ננו‬ ‫במהלך ההיריון לא מגדילה‬ ‫לוין‪,‬נוגדות דיכאון‬ ‫תרופות‬ ‫נטילת‬ ‫אוניברסיטת חיפה‬ ‫סטיבן‬ ‫פרופ’‬ ‫‪22‬‬ ‫זהב‬ ‫חלקיקי‬ ‫ננו‬ ‫ההיריון לא מגדילה‬ ‫במהלך‬ ‫דיכאון‬ ‫תרופות‬ ‫נטילת‬ ‫חיפה‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫לוין‪,‬‬ ‫סטיבן‬ ‫פרופ’‬ ‫בר‪-‬אילן‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫פופובצר‪,‬‬ ‫רחלה‬ ‫‪22‬‬ ‫שכלית‬ ‫לקות‬ ‫עם‬ ‫נוגדותייוולד‬ ‫שהתינוק‬ ‫הסיכון‬ ‫את‬ ‫‪23‬‬ ‫זהב‬ ‫חלקיקי‬ ‫ננו‬ ‫בר‪-‬אילן‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫פופובצר‪,‬‬ ‫רחלה‬ ‫פרופ’‬ ‫‪23‬‬ ‫שכלית‬ ‫לקות‬ ‫עם‬ ‫פופובצר‪,‬ייוולד‬ ‫שהתינוק‬ ‫פרופ’הסיכון‬ ‫את‬ ‫זהב‬ ‫חלקיקי‬ ‫ננו‬ ‫תנסו?!‬ ‫לא‬ ‫לוין‪-,‬‬ ‫האיגואסו‬ ‫מפלי‬ ‫חיפה‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫סטיבן‬ ‫בר‪-‬אילן‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫רחלה‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫תנסו?!‬ ‫לא‬ ‫‬‫האיגואסו‬ ‫מפלי‬ ‫חיפה‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫לוין‪,‬‬ ‫סטיבן‬ ‫פרופ’‬ ‫בר‪-‬אילן‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫פופובצר‪,‬‬ ‫רחלה‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫מוסמך‬ ‫מורהלאדרך‬ ‫אלמלח‪,‬‬ ‫עמרי‬ ‫חלקיקי‬ ‫ננו‬ ‫‪24‬‬ ‫תנסו?!‬ ‫זהב ‪-‬‬ ‫האיגואסו‬ ‫מפלי‬ ‫מוסמך‬ ‫דרך‬ ‫מורה‬ ‫אלמלח‪,‬‬ ‫עמרי‬ ‫חלקיקי‬ ‫ננו‬ ‫תנסו?!‬ ‫מורהלא‬ ‫זהב ‪-‬‬ ‫האיגואסו‬ ‫מפלי‬ ‫ובוכים‬ ‫זורקים‬ ‫אוניברסיטת בר‪-‬אילן‬ ‫פופובצר‪,‬‬ ‫רחלה‬ ‫פרופ’‬ ‫מוסמך‬ ‫דרך‬ ‫אלמלח‪,‬‬ ‫עמרי‬ ‫‪23‬‬ ‫‪2424‬‬ ‫ובוכים‬ ‫זורקים‬ ‫תנועתבר‪-‬אילן‬ ‫אוניברסיטת‬ ‫פופובצר‪,‬‬ ‫זורקיםרחלה‬ ‫פרופ’‬ ‫‪23‬‬ ‫מוסמך‬ ‫אלמלח‪,‬‬ ‫עמרי‬ ‫ההאטה‬ ‫עיתונאידרךועורך‪,‬‬ ‫נויפלד‪,‬‬ ‫עמית‬ ‫‪24‬‬ ‫תנסו?!‬ ‫מורהלא‬ ‫האיגואסו ‪-‬‬ ‫מפלי‬ ‫‪26‬‬ ‫ובוכים‬ ‫תנסו?!תנועת ההאטה‬ ‫לא ועורך‪,‬‬ ‫עיתונאי‬ ‫מפלי נויפלד‪,‬‬ ‫עמית‬ ‫‪26‬‬ ‫האיגואסו‬ ‫ובוכים‬ ‫הצפון‬ ‫דרך של‬ ‫ונציה‬ ‫פטרסבורג ‪-‬‬ ‫סנט‬ ‫מוסמך‬ ‫מורה‬ ‫אלמלח‪,‬‬ ‫עמרי‬ ‫תנועת ההאטה‬ ‫ועורך‪,‬‬ ‫עיתונאי‬ ‫זורקיםנויפלד‪,‬‬ ‫עמית‬ ‫‪24‬‬ ‫‪26‬‬ ‫הצפון‬ ‫של‬ ‫ונציה‬ ‫‬‫פטרסבורג‬ ‫סנט‬ ‫מוסמך‬ ‫דרך‬ ‫מורה‬ ‫אלמלח‪,‬‬ ‫עמרי‬ ‫‪24‬‬ ‫תנועת ההאטה‬ ‫ועורך‪,‬‬ ‫עיתונאי‬ ‫נויפלד‪,‬‬ ‫עמית‬ ‫טיולים‬ ‫מדריך‬ ‫חסקין‪,‬‬ ‫גילי‬ ‫ד”ר‬ ‫‪26‬‬ ‫ובוכים‬ ‫זורקים‬ ‫‪28‬‬ ‫הצפון‬ ‫של‬ ‫ונציה‬ ‫‬‫פטרסבורג‬ ‫סנט‬ ‫ד”ר גילי חסקין‪ ,‬מדריך טיולים‬ ‫‪28‬‬ ‫ובוכים‬ ‫זורקים‬ ‫הצפון‬ ‫של‬ ‫ונציה‬ ‫‬‫פטרסבורג‬ ‫סנט‬ ‫בזוגיות‬ ‫לפגיעה‬ ‫הגורמות‬ ‫סוגיות‬ ‫תנועת ההאטה‬ ‫ועורך‪,‬‬ ‫עיתונאי‬ ‫נויפלד‪,‬‬ ‫עמית‬ ‫טיולים‬ ‫מדריך‬ ‫חסקין‪,‬‬ ‫גילי‬ ‫ד”ר‬ ‫‪26‬‬ ‫‪28‬‬ ‫בזוגיות‬ ‫לפגיעה‬ ‫הגורמות‬ ‫סוגיות‬ ‫ההאטה‬ ‫תנועת‬ ‫ועורך‪,‬‬ ‫עיתונאי‬ ‫נויפלד‪,‬‬ ‫עמית‬ ‫‪26‬‬ ‫טיולים‬ ‫מדריך‬ ‫חסקין‪,‬‬ ‫גילי‬ ‫ד”ר‬ ‫‪MSW‬‬ ‫פסיכותרפיסטית‬ ‫אוסטרובסקי‪,‬‬ ‫חווה‬ ‫‪28‬‬ ‫הצפון‬ ‫של‬ ‫ונציה‬ ‫‬‫פטרסבורג‬ ‫סנט‬ ‫‪32‬‬ ‫בזוגיות‬ ‫לפגיעה‬ ‫הגורמות‬ ‫סוגיות‬ ‫חווה אוסטרובסקי‪ ,‬פסיכותרפיסטית ‪MSW‬‬ ‫‪32‬‬ ‫הצפון‬ ‫של‬ ‫ונציה‬ ‫‬‫פטרסבורג‬ ‫סנט‬ ‫בזוגיות‬ ‫לפגיעה‬ ‫הגורמות‬ ‫סוגיות‬ ‫הפרטית‪:‬‬ ‫הבנקאות‬ ‫גלריית‬ ‫טיולים‬ ‫מדריך‬ ‫חסקין‪,‬‬ ‫גילי‬ ‫ד”ר‬ ‫פסיכותרפיסטית ‪MSW‬‬ ‫אוסטרובסקי‪,‬‬ ‫חווה‬ ‫‪28‬‬ ‫‪32‬‬ ‫גלריית הבנקאות הפרטית‪:‬‬ ‫טיולים‬ ‫מדריך‬ ‫חסקין‪,‬‬ ‫גילי‬ ‫ד”ר‬ ‫‪MSW‬‬ ‫פסיכותרפיסטית‬ ‫אוסטרובסקי‪,‬‬ ‫חווה‬ ‫‪28‬‬ ‫מאת‬ ‫אפריקה‪- -‬‬ ‫של‬ ‫אוגנדה ‪--‬‬ ‫‪32‬‬ ‫לפגיעה‬ ‫הגורמות‬ ‫סוגיות‬ ‫הפרטית‪:‬‬ ‫הבנקאות‬ ‫גלריית‬ ‫צילומיםמאת‬ ‫תערוכתצילומים‬ ‫בזוגיותתערוכת‬ ‫אפריקה‬ ‫הפנינהשל‬ ‫הפנינה‬ ‫אוגנדה‬ ‫בזוגיות‬ ‫לפגיעה‬ ‫הגורמות‬ ‫סוגיות‬ ‫‪34‬‬ ‫הפרטית‪:‬‬ ‫הבנקאות‬ ‫גלריית‬ ‫גיל‬ ‫אושיק‬ ‫‪MSW‬‬ ‫פסיכותרפיסטית‬ ‫חווה‬ ‫צילומים מאת‬ ‫תערוכת‬ ‫אפריקה ‪-‬‬ ‫אוסטרובסקי‪,‬של‬ ‫הפנינה‬ ‫אוגנדה ‪-‬‬ ‫‪3234‬‬ ‫פלר גיל‬ ‫פלר‬ ‫אושיק‬ ‫‪MSW‬‬ ‫פסיכותרפיסטית‬ ‫חווה‬ ‫‪32‬‬ ‫‪34‬‬ ‫צילומים מאת‬ ‫תערוכת‬ ‫אפריקה ‪-‬‬ ‫אוסטרובסקי‪,‬של‬ ‫הפנינה‬ ‫‬‫אוגנדה‬ ‫הפרטית‪:‬‬ ‫הבנקאות‬ ‫גלריית‬ ‫אושיק פלר גיל‬ ‫‪34‬‬ ‫הפרטית‪:‬‬ ‫הבנקאות‬ ‫גלריית‬ ‫פלר גיל‬ ‫אושיק‬ ‫אפריקה ‪ -‬תערוכת צילומים מאת‬ ‫הפנינה של‬ ‫אוגנדה ‪-‬‬ ‫הפנינה של אפריקה ‪ -‬תערוכת צילומים מאת‬ ‫אוגנדה ‪-‬‬ ‫‪34‬‬ ‫פלר גיל‬ ‫אושיק‬ ‫‪34‬‬ ‫אושיק פלר גיל‬

‫‪33‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬


‫ד”ר איתי גלילי‪ ,‬מנכ”ל פיננסים ניהול הון פרטי‬

‫מדור פיננסי‬

‫היכן נמצאת המערכת‬ ‫הפיננסית הגלובלית עשור‬ ‫לאחר המשבר הפיננסי?‬

‫היכן נמצאת המערכת הפיננסית הגלובלית עשור לאחר המשבר הפיננסי?‬ ‫נהוג לייחס את הכינוי "המשבר הפיננסי הגדול" לנפילות הגדולות בשווקים הפיננסים במהלך שנת‬ ‫‪ .8002‬בפועל‪ ,‬האירועים הקשורים למשבר החלו בקיץ ‪ , 8002‬עת החלה מצוקת נזילות בשווקי‬ ‫החוב וזאת לאחר שקרנות אירופאיות שהשקיעו במכשירי חוב מגובי משכנתאות בארה"ב החלו לדווח‬ ‫על קשיי נזילות‪ .‬באופן הדרגתי‪ ,‬העולם החל ללמוד על כך שבמשך שנים ‪ ,‬המערכת הפיננסית‬ ‫הבינלאומית שיווקה ומכרה מוצרים פיננסים מסוכנים ‪ ,‬ללא שקיפות ותוך מצגי שווא‪.‬‬

‫נהוג לייחס את הכינוי “המשבר הפיננסי הגדול” לנפילות הגדולות‬ ‫בשווקים הפיננסים במהלך שנת ‪ .2008‬בפועל‪ ,‬האירועים הקשורים‬ ‫למשבר החלו בקיץ ‪ , 2007‬עת החלה מצוקת נזילות בשווקי החוב‬ ‫וזאת לאחר שקרנות אירופאיות שהשקיעו במכשירי חוב מגובי‬ ‫משכנתאות בארה”ב החלו לדווח על קשיי נזילות‪ .‬באופן הדרגתי‪,‬‬ ‫העולם החל ללמוד על כך שבמשך שנים‪ ,‬המערכת הפיננסית‬ ‫הבינלאומית שיווקה ומכרה מוצרים פיננסים מסוכנים‪ ,‬ללא‬ ‫שקיפות ותוך מצגי שווא‪.‬‬ ‫הרגולטורים בשנים הקודמות למשבר (הודות למדיניות מכוונת של‬ ‫הממשל האמריקאי)‪ ,‬לא השכילו למלא את חובתם כלפי ציבור‬ ‫החוסכים והמפקידים וכתוצאה מכך נוצר שבר ואיבוד אמון טוטאלי‬ ‫בשווקים הפיננסים‪ .‬בשנים הבאות‪ ,‬האמון במערכת הבנקאית ירד‬ ‫לשפל והרגולטורים החלו בתהליכי פיקוח ואכיפה משמעותיים‬ ‫על המערכות הפיננסיות‪ .‬אחד הדברים הבולטים במבט לאחור‪,‬‬ ‫הנה העובדה שהממשל האמריקאי והאיחוד האירופאי לא השכילו‬ ‫להביא לדין פלילי את המנהלים אשר פעלו במשך שנים ליצירת‬ ‫המנגנונים אשר החמירו את המשבר‪.‬‬ ‫החשיבות בהפקת לקחים מהמשבר הפיננסי הנה רבה מאוד מאחר‬ ‫וגלי ההדף של המשבר מגיעים לימינו‪ .‬הריביות בעולם נמצאות‬ ‫בשפל היסטורי מתוך מאמץ מוגבר של בנקים מרכזים לאושש‬ ‫את הצמיחה הכלכלית בעולם‪ .‬למרות עשור של ריביות נמוכות‪,‬‬ ‫הצמיחה המהירה אינה משגת ומאידך במדינות רבות הפערים‬ ‫הכלכליים מתרחבים‪ .‬כתוצאה מכך‪ ,‬המערכת הפוליטית העולמית‬ ‫עוברת תהליך של שמרנות ולאומנות שאת השלכותיה נדע בעתיד‬ ‫לבוא‪ .‬שנים של חוב ממשלתי גדל בקרב המדינות המפותחות‪,‬‬ ‫‪4‬‬

‫הרגולטורים בשנים הקודמות למשבר (הודות למדיניות מכוונת של הממשל האמריקאי)‪ ,‬לא השכילו‬ ‫למלא את חובתם כלפי ציבור החוסכים והמפקידים וכתוצאה מכך נוצר שבר ואיבוד אמון טוטאלי‬ ‫בשווקים הפיננסים‪ .‬בשנים הבאות‪ ,‬האמון במערכת הבנקאית ירד לשפל והרגולטורים החלו בתהליכי‬ ‫פיקוח ואכיפה משמעותיים על המערכות הפיננסיות‪ .‬אחד הדברים הבולטים במבט לאחור‪ ,‬הנה‬ ‫העובדה שהממשל האמריקאי והאיחוד האירופאי לא השכילו להביא לדין פלילי את המנהלים אשר‬ ‫פעלו במשך שנים ליצירת המנגנונים אשר החמירו את המשבר‪.‬‬

‫מעמיד את יכולתן של מדינות אלו לתמוך בדור הצעיר בספק‪ .‬החוב‬ ‫התופח מקשה על השקעה בתשתיות וחידוש הצמיחה לטווח ארוך‪.‬‬ ‫תנועותמגיעים‬ ‫בשל של המשבר‬ ‫וגלי ההדף‬ ‫מאוד מאחר‬ ‫הנה רבה‬ ‫הפיננסיהפיננסי‬ ‫לקחים מהמשבר‬ ‫החשיבות בהפקת‬ ‫הון‬ ‫מאוד‬ ‫חמורה‬ ‫הייתה‬ ‫המשבר‬ ‫עוצמת‬ ‫לימינו‪ .‬הריביות בעולם נמצאות בשפל היסטורי מתוך מאמץ מוגבר של בנקים מרכזים לאושש את‬ ‫נבעו‬ ‫המהירההוןאינהרבות‬ ‫תנועות‬ ‫במערכת‬ ‫משגת ומאידך‬ ‫הגלובאלית‪.‬הצמיחה‬ ‫הפיננסיתשל ריביות נמוכות‪,‬‬ ‫בעולם‪ .‬למרות עשור‬ ‫עצומותהכלכלית‬ ‫הצמיחה‬ ‫במדינות רבות הפערים הכלכליים מתרחבים‪ .‬כתוצאה מכך‪ ,‬המערכת הפוליטית העולמית עוברת‬ ‫חדשים‬ ‫לשווקים‬ ‫להתרחב‬ ‫בינלאומיים‬ ‫בנקים‬ ‫שמרנותשל‬ ‫משאיפתם‬ ‫ממשלתי גדל בקרב‬ ‫שנים של חוב‬ ‫בעתיד לבוא‪.‬‬ ‫שאת השלכותיה נדע‬ ‫ולאומנות‬ ‫תהליך של‬ ‫המדינות המפותחות‪ ,‬מעמיד את יכולתן של מדינות אלו לתמוך בדור הצעיר בספק‪ .‬החוב התופח‬ ‫למדינותיהן‪ .‬כלומר‪ ,‬מתן אשראי‬ ‫אשראי‬ ‫ולספק‬ ‫מחוץלטווח ארוך‪.‬‬ ‫בינלאומיהצמיחה‬ ‫בתשתיות וחידוש‬ ‫על השקעה‬ ‫מקשה‬ ‫ומימוש‬ ‫יכולתות גבייה‬ ‫פחותבשלטוב‬ ‫למתן‬ ‫הביא‬ ‫בשוק זר‬ ‫במערכת הפיננסית‬ ‫עםהון עצומ‬ ‫תנועות‬ ‫אשראי מאוד‬ ‫הייתה חמורה‬ ‫הפיננסי‬ ‫המשבר‬ ‫עוצמת‬ ‫הגלובאלית‪ .‬תנועות הון רבות נבעו משאיפתם של בנקים בינלאומיים להתרחב לשווקים חדשים‬ ‫פחותה‪.‬‬ ‫בטוחות‬ ‫ולספק אשראי בינלאומי מחוץ למדינותיהן‪ .‬כלומר‪ ,‬מתן אשראי בשוק זר הביא למתן אשראי פחות‬ ‫טוב עם יכולת גבייה ומימוש‬ ‫פחותה‪.‬הבינלאומיות פחתו באופן ניכר וזאת‬ ‫בטוחותההון‬ ‫תנועות‬ ‫מימי המשבר‬ ‫מימי המשבר תנועות ההון הבינלאומיות פחתו באופן ניכר וזאת למרות צמיחה כלכלית איטית‬ ‫צמיחה כלכלית איטית במרבית המדינות‪.‬‬ ‫למרות המדינות‪.‬‬ ‫במרבית‬

‫להפחתת משקלם של‬ ‫מיוחסת‬ ‫בתנועות ההון‬ ‫הבינלאומיאך עיקר הירידה‬ ‫הבינלאומי הצטמצם‪,‬‬ ‫היקףהסחר‬ ‫היקף‬ ‫בתנועות‬ ‫הירידה‬ ‫עיקר‬ ‫הצטמצם‪ ,‬אך‬ ‫הסחר‬ ‫הבנקים הגלובליים במערכת הפיננסית העולמית‪.‬‬ ‫ההון מיוחסת להפחתת משקלם של הבנקים הגלובליים במערכת‬ ‫הפיננסית העולמית‪.‬‬

‫היכן אנו נמצאים היום בתחום הגלובליזציה של‬ ‫המערכות הבנקאיות?‬ ‫מחקר מקיף בנושא נערך לאחרונה על ידי חברת הייעוץ הגלובלית‬ ‫– מקינזי‪ .‬על פי ממצאי המחקר עולה שאירופה צמצמה באופן‬


‫ניכר את פעילות הבנקים המקומיים שלה מחוץ ליבשת‪ .‬הירידה‬ ‫בפעילות הבינלאומית נבעה מדרישות רגולטוריות מחמירות יותר‪,‬‬ ‫הלימות הון גבוה יותר (מהנחיות באזל ‪ )3‬וכן מביצועים כלכלים‬ ‫פחותים ביחס למתן אשראי ושירותים פיננסים במדינות המקור‪.‬‬ ‫הבנקאיות?מחוץ לאירופה‪ ,‬מגבירה‬ ‫האירופאיים‬ ‫בתחום של‬ ‫הפעילות‬ ‫צמצום‬ ‫הבנקיםהמערכות‬ ‫הגלובליזציה של‬ ‫נמצאים היום‬ ‫היכן אנו‬ ‫הפיננסית‪.‬‬ ‫הייעוץ של‬ ‫היציבות‬ ‫יציבותן‬ ‫מחקראת‬ ‫המערכת ממצאי המחקר‬ ‫כללמקינזי על פי‬ ‫הגלובלית –‬ ‫את חברת‬ ‫וכתוצאהעל ידי‬ ‫נערך לאחרונה‬ ‫מקיף בנושא‬ ‫עולה שאירופה צמצמה באופן ניכר את פעילות הבנקים המקומיים שלה מחוץ ליבשת‪ .‬הירידה‬ ‫את‬ ‫מגבירים‬ ‫בנקים‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬ ‫מאידך‬ ‫(מהנחיות‬ ‫וקנדים גבוה יותר‬ ‫יפנים הלימות הון‬ ‫מחמירות יותר‪,‬‬ ‫רגולטוריות‬ ‫נבעה מדרישות‬ ‫הבינלאומית‬ ‫בפעילות‬ ‫באזל ‪ ) 3‬וכן מביצועים כלכלים פחותים ביחס למתן אשראי ושירותים פיננסים במדינות המקור‪.‬‬ ‫הבינלאומית‪.‬‬ ‫פעילותם‬ ‫צמצום הפעילות של הבנקים האירופאיים מחוץ לאירופה‪ ,‬מגבירה את יציבותן וכתוצאה את היציבות‬ ‫של את פעילותם‬ ‫מגבירים‬ ‫יפנים וקנדים‬ ‫האחרונות בנקים‬ ‫הפיננסית‪ .‬מאידך‬ ‫המערכת‬ ‫של כלל‬ ‫המערכת‬ ‫הפעילות‬ ‫היקפי‬ ‫בשנים צמיחה‬ ‫המתאר את‬ ‫תרשים‬ ‫להלן‬ ‫הבינלאומית‪.‬‬ ‫(בטריליוני‬ ‫הבנקאית הארופאית טרם המשבר והירידה שלאחריו‬ ‫להלן תרשים המתאר את צמיחה היקפי הפעילות של המערכת הבנקאית הארופאית טרם המשבר‬ ‫דולרים)‪:‬‬ ‫שלאחריו (בטריליוני דולרים)‪:‬‬ ‫והירידה‬

‫בבחינת המערכת הבנקאות הישראלית‪ ,‬זו צמצמה באופן חד‬ ‫בבחינת המערכת הבנקאות הישראלית‪ ,‬זו צמצמה באופן חד את הפעילות הבינלאומית של ימי טרום‬ ‫סקירה‬ ‫בחמשעל‬ ‫המשבר‪.‬‬ ‫טרום‬ ‫בעשורימי‬ ‫מרקר‪ ,‬של‬ ‫הבינלאומית‬ ‫פיהאחרונות‪,‬‬ ‫השנים‬ ‫וביתר שאת‬ ‫האחרון‪,‬‬ ‫הפעילותעדכנית של דה‪-‬‬ ‫אתעל פי סקירה‬ ‫המשבר‪.‬‬ ‫הבנקים הישראליים הגדולים הפחיתו את פעילותם בחו"ל ביותר ממחצית‪ .‬נכון לסוף ‪ ,8002‬מספר‬ ‫השנים‬ ‫בחמש‬ ‫ומזרחישאת‬ ‫דיסקונטוביתר‬ ‫האחרון‪,‬‬ ‫דה‪-‬מרקר‪,‬‬ ‫שהעסיקושל‬ ‫עדכנית‬ ‫התכווץ בכ–‬ ‫טפחות בחו"ל‬ ‫בעשור‪ ,‬לאומי‪,‬‬ ‫הישראליים הפועלים‬ ‫הבנקים‬ ‫העובדים‬ ‫‪ 33%‬לעומת סוף ‪ ,8000‬וב–‪ 32%‬לעומת סוף ‪ — 8002‬והיה ‪ 8,002‬עובדים בלבד‪ .‬ההתכווצות‬ ‫פעילותם‬ ‫האחרונות‪ ,‬הבנקים הישראליים הגדולים הפחיתו את‬ ‫בפעילות הנה תולדה של פרשיות מס מול הרשויות בארה"ב‪ ,‬שחיקה ברווחיות על רקע עלויות‬ ‫מקומיים‪.‬‬ ‫‪,2016‬בנקים‬ ‫מוגברת מול‬ ‫רגולטוריות חדשות‬ ‫העובדים שהעסיקו‬ ‫מספר‬ ‫תחרותלסוף‬ ‫ממחצית‪.‬וכןנכון‬ ‫מדרישותביותר‬ ‫גבוהותבחו”ל‬ ‫עלתה בעשור‬ ‫דיסקונטהפיננסית‬ ‫נראה שהיציבות‬ ‫הבינלאומית‬ ‫הישראליים הבנקאות‬ ‫ניתוח מאפייני מערכת‬ ‫בהיבט של‬ ‫טפחות‬ ‫ומזרחי‬ ‫לאומי‪,‬‬ ‫הפועלים‪,‬‬ ‫הבנקים‬ ‫האחרון בצורה משמעותית‪ ,‬מאידך עשרות טרי ליוני דולרים גויסו על ידי הסקטור העסקי בשווקים‬ ‫סוף‬ ‫לעומת‬ ‫לעומתהגיעסוף‬ ‫החובותבכ–‪34%‬‬ ‫התכווץ‬ ‫בחו”ל‬ ‫הגולמי של‬ ‫וב–‪47%‬המקומי‬ ‫‪,2011‬ביחס לתוצר‬ ‫השנה לשיא‬ ‫המצטברים בעולם‬ ‫בפועל סך‬ ‫הפיננסים‪.‬‬ ‫מדינות העולם‪.‬‬ ‫‪ — 2007‬והיה ‪ 2,115‬עובדים בלבד‪ .‬ההתכווצות בפעילות הנה תולדה‬ ‫של פרשיות מס מול הרשויות בארה”ב‪ ,‬שחיקה ברווחיות על רקע‬ ‫עלויות גבוהות מדרישות רגולטוריות חדשות וכן תחרות מוגברת‬ ‫מול בנקים מקומיים‪.‬‬ ‫בהיבט של ניתוח מאפייני מערכת הבנקאות הבינלאומית נראה‬ ‫שהיציבות הפיננסית עלתה בעשור האחרון בצורה משמעותית‪,‬‬ ‫מאידך עשרות טריליוני דולרים גויסו על ידי הסקטור העסקי‬ ‫בשווקים הפיננסים‪ .‬בפועל סך החובות המצטברים בעולם הגיע‬ ‫השנה לשיא ביחס לתוצר המקומי הגולמי של מדינות העולם‪.‬‬

‫כאשר בוחנים את רכיב הפנימי של הגידול בחוב הבינלאומי‬ ‫משמעותית בהיקף‬ ‫בשווקים רואים עלייה‬ ‫משמעותיתהבינלאומי‬ ‫של הגידול בחוב‬ ‫רואיםהפנימי‬ ‫בשווקיםאת רכיב‬ ‫כאשר בוחנים‬ ‫הבינלאומי בסין‬ ‫בהיקף החוב‬ ‫עלייה‬ ‫החוב הבינלאומי בסין וכן בהנפקות חוב בדירוגי אשראי נמוכים בסקטור העסקי ברחבי העולם‪ .‬כל‬ ‫העסקי‬ ‫בסקטור‬ ‫נמוכים‬ ‫הסכנהאשראי‬ ‫בדירוגי‬ ‫בשפלחוב‬ ‫בהנפקות‬ ‫עוד וכן‬ ‫ברחביגבוה יגייסו‬ ‫סיכון עסקי‬ ‫חברות בעלות‬ ‫ההון של‬ ‫שמגמת גיוסי‬ ‫נמשכת‬ ‫רמת הריביות‬ ‫עולה‪.‬‬ ‫ית‬ ‫הגלובל‬ ‫הפיננסית‬ ‫ליציבות‬ ‫הסכנה‬ ‫ובכך‬ ‫ציבוריות‬ ‫בהנפקות‬ ‫הון העולם‪ .‬כל עוד רמת הריביות בשפל נמשכת הסכנה שמגמת גיוסי‬ ‫מדד תל בונד‬ ‫אביב השיקה‬ ‫הראשונה‬ ‫במחצית השנה‬ ‫בהקשר‬ ‫בהנפקות‬ ‫בתל הון‬ ‫הבורסהיגייסו‬ ‫‪8002‬גבוה‬ ‫סיכון שלעסקי‬ ‫בעלות‬ ‫הישראלי חברות‬ ‫ההון של‬ ‫גלובל אשר כולל את כל איגרות החוב הקונצרניות שהנפיקו חברות זרות‪ ,‬שאינן צמודות בריבית‬ ‫הפיננסית‬ ‫ובכךחובהסכנה‬ ‫עולה‪.‬שגיוסי ההון באמצעות‬ ‫הגלובלית לאחר‬ ‫השקת המדד הנה‬ ‫ליציבותהשקעה‪.‬‬ ‫בקטגוריית דירוג‬ ‫ציבוריותאגרות‬ ‫קבועה ‪ .‬במדד‬ ‫הבורסהכפי שראינו‬ ‫מדי רבעון‪.‬‬ ‫‪₪‬‬ ‫ליארדי‬ ‫י‬ ‫מ‬ ‫של‬ ‫שיא‬ ‫להיקף‬ ‫הגיע‬ ‫אביב‬ ‫בתל‬ ‫בבורסה‬ ‫זרות‬ ‫איגרות חוב‬ ‫בהקשר הישראלי במחצית השנה הראשונה של ‪2017‬‬ ‫בפתיח המאמר‪ ,‬הנעשה בבורסה בתל אביב עומד בניגוד מוחלט לנעשה על ידי הבנקים הבינלאומיים‬ ‫כולל את‬ ‫תל בונד‬ ‫השיקה מדד‬ ‫יוצאיםאביב‬ ‫אשרבתל‬ ‫איגרות והמוסדיים‬ ‫כל הפרטיים‬ ‫החוסכים‬ ‫אשרשציבור‬ ‫גלובל נקווה‬ ‫באשראי פנימי‪.‬‬ ‫ומתמקדים‬ ‫ממדינות זרות‬ ‫טרם‪.‬‬ ‫אלא‬ ‫משבר‪,‬‬ ‫לאחר‬ ‫הבנקאית‪,‬‬ ‫המערכת‬ ‫שהגיעה‬ ‫מסקנה‬ ‫לאותה‬ ‫לא יגיעו‬ ‫החוב הקונצרניות שהנפיקו חברות זרות‪ ,‬שאינן צמודות בריבית‬ ‫המדדרבה מאוד‪.‬‬ ‫נוסף הנה‬ ‫משבר‬ ‫דירוגלהימנעות‬ ‫הפיננסי‬ ‫(רגולטורים) בעולם‬ ‫במדד הסף‬ ‫של שומרי‬ ‫האחריות‬ ‫השקת‬ ‫השקעה‪.‬‬ ‫בקטגוריית‬ ‫אגרות חוב‬ ‫קבועה‪.‬‬ ‫הכלים המוניטריים ופיסקליים של מרבית השווקים המפותחים להתמודד עם משבר פיננסי קשה הנה‬ ‫באמצעות איגרות חוב זרות בבורסה בתל‬ ‫נמוכההנה‬ ‫ההוןהקודם‪.‬‬ ‫שגיוסיהעשור‬ ‫לאחר לתחילת‬ ‫מאוד ביחס‬ ‫אביב הגיע להיקף שיא של מיליארדי ‪ ₪‬מדי רבעון‪ .‬כפי שראינו‬ ‫בפתיח המאמר‪ ,‬הנעשה בבורסה בתל אביב עומד בניגוד מוחלט‬ ‫לנעשה על ידי הבנקים הבינלאומיים אשר יוצאים ממדינות זרות‬ ‫‪https://www.themarker.com/markets/1.4389121‬‬ ‫ומתמקדים באשראי פנימי‪ .‬נקווה שציבור החוסכים הפרטיים‬ ‫‪http://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/the-new-dynamics-of‬‬‫‪ financial‬יגיעו לאותה מסקנה שהגיעה המערכת הבנקאית‪,‬‬ ‫והמוסדיים לא‬ ‫‪-globalization‬‬ ‫לאחר משבר‪ ,‬אלא טרם‪.‬‬ ‫האחריות של שומרי הסף (רגולטורים) בעולם הפיננסי להימנעות‬ ‫משבר נוסף הנה רבה מאוד‪ .‬הכלים המוניטריים ופיסקליים של‬ ‫מרבית השווקים המפותחים להתמודד עם משבר פיננסי קשה הנה‬ ‫נמוכה מאוד ביחס לתחילת העשור הקודם‪.‬‬ ‫‪https://www.themarker.com/markets/1.4389121‬‬ ‫‪http://www.mckinsey.com/industries/financial‬‬‫‪services/our-insights/the-new-dynamics-of‬‬‫‪financial-globalization‬‬ ‫‪5‬‬


‫מיכל יוזפסון‪ ,‬מנהלת מערך ייעוץ השקעות פיננסים ניהול הון פרטי‬

‫מדור פיננסי‬

‫סקירה ותחזית רבעון רביעי ‪2017‬‬ ‫סביבת הריבית הנמוכה והיעדר אלטרנטיבות השקעה דחפו את השווקים‬ ‫לעליות למרות פרמיות הסיכון נמוכות‪ .‬התנודתיות בשווקים נמוכה באופן‬ ‫חריג והתמחור‪ ,‬בעיקר בארה”ב‪ ,‬גבוה‪.‬‬ ‫הכלכלה העולמית ממשיכה לצמוח בקצב מתון המאפיין את קצב הצמיחה‬ ‫בשנים האחרונות‪ .‬ע”פ הערכות קרן המטבע‪ ,‬הצמיחה העולמית צפויה לעמוד‬ ‫על ‪ 3.5%‬ו‪ 3.6%‬בשנים ‪ 2017‬ו‪ 2018-‬בהתאמה‪.‬‬ ‫מנועי הצמיחה ע”פ הערכות יתחלפו ועל חשבון‬ ‫ארה”ב‪ ,‬הצמיחה באירופה‪ ,‬יפן וסין תתרומנה‬ ‫לצמיחה העולמית‪.‬‬ ‫המשק האמריקאי צמח ברבעון השני ב‪3%-‬‬ ‫לאחר צמיחה של ‪ 1.2%‬ברבעון הראשון‪ .‬למרות‬ ‫שוק עבודה חזק מאוד‪ ,‬הבא לידי ביטוי בתוספת‬ ‫משרות גבוהה‪ ,‬שיעור אבטלה נמוך ועליית שכר‬ ‫עדיין אין אינפלציה‪ .‬שיעור אינפלציה נמוך‬ ‫באופן עיקש מהיעד‪ ,‬מוריד את הלחץ על הבנק המרכזי האמריקאי להעלאת‬ ‫ריבית‪ ,‬כך שנראה שעד סוף השנה לא יהיה שינוי בריבית בארה”ב‪ .‬עם זאת‪,‬‬ ‫הבנק המרכזי מחויב לנושא צמצום המאזנים וצפוי להתחיל תהליך זה עוד‬ ‫השנה‪ .‬בבחינת מדיניות הממשל‪ ,‬נראה שהיכולת של טראמפ להעביר את‬ ‫תכנית הקיצוץ במיסים וההשקעה בתשתיות נמוכה ותידחה לשנת ‪ .2018‬סביר‬ ‫להניח שהתוכניות שתעבורנה תהיינה מצומצמות מהתוכנית ההתחלתית ‪.‬‬ ‫המצב בארה”ב הינו שמחירי המניות גבוהים במקביל לתשואות נמוכות‬ ‫קיצונית על אגרות החוב הממשלתיות‪ ,‬מה שמצביע על הערכה שהצמיחה‬ ‫תימשך‪ ,‬אך תהיה איטית והריבית תעלה באופן הדרגתי ומתון‪.‬‬ ‫באירופה‪ ,‬כבר ממש לפני שכבר התייאשנו (בסקירה הקודמת כתבתי‬ ‫שכל פעם שנראה שהמצב משתפר מגיע משהו שמטלטל את הכלכלה)‪,‬‬ ‫ההתאוששות הכלכלית מתבססת‪ .‬הצמיחה עמדה ברבעון הראשון על ‪0.6%‬‬ ‫מרבעון קודם ומגלמת צמיחה של ‪ 2.1%‬משנה לשנה‪ .‬הצמיחה מתאוששת‪,‬‬ ‫מדד מנהלי הרכש חזק‪ ,‬אמון הצרכנים וביטחון הצרכנים גדל ‪ ,‬האשראי גדל‬ ‫ושיעור האבטלה נמצא במגמת ירידה‪ .‬האינפלציה עדיין נמוכה (כ‪1.5%-‬‬ ‫במונחים שנתיים) כבכל הכלכלות המפותחות וצפויה לעמוד מעט מתחת‬ ‫ליעד של ‪ 2%‬עוד כשנתיים‪.‬‬ ‫על אף האינפלציה הנמוכה‪ ,‬נראה שהאיום מפני דפלציה הוסר במידה‬ ‫‪6‬‬

‫מסוימת עם עליית מחירי האנרגיה וכך גם האיום הפוליטי עם בחירתו של‬ ‫מאקרון בבחירות בצרפת ‪.‬הבנק המרכזי באירופה יתחיל לצמצם את קצב‬ ‫רכישות האג”ח (כיום רוכש ‪ 60‬מיליארד יורו מדי חודש) במהלך ‪ ,2018‬כאשר‬ ‫הריבית בגוש האירו לא צפויה לעלות במהלך התקופה הקרובה‪.‬‬ ‫בישראל שיעור הצמיחה ברבעון השני ע”פ האומדן הראשון עמד על ‪2.7%‬‬ ‫לאחר צמיחה של ‪ 0.6%‬ברבעון הראשון‪ ,‬סה”כ‬ ‫צמיחה של ‪ 2.1%‬במחצית הראשונה של השנה‪.‬‬ ‫ע”פ בנק ישראל‪ ,‬המשק הישראלי צפוי לצמוח‬ ‫בשיעור של ‪ 3.5%‬בשנת ‪ 2017‬צמיחה מתונה‬ ‫יחסית‪ .‬סביבת האינפלציה נותרה נמוכה על‬ ‫אף שוק עבודה חזק ורמת אבטלה נמוכה‪.‬‬ ‫המדד ירד ב‪ 0.7%‬מתחילת השנה וצפוי‬ ‫להסתכם בטריטוריה שלילית בשנת ‪.2017‬‬ ‫נתוני הצמיחה והאינפלציה תומכים בהערכה‬ ‫שהריבית בארץ תישאר נמוכה לאורך זמן‪.‬‬ ‫בבחינת ההשפעה על השווקים‪ ,‬עיקר ההשפעה תהיה סביב נושא האינפלציה‪,‬‬ ‫המדיניות מוניטרית של הבנקים המרכזיים ואיתותים לגבי המדיניות שתינקט‪.‬‬ ‫כמובן שגם מגמות בסחר העולמי ואירועים גיאופוליטיים ימשיכו להשפיע‪.‬‬ ‫בטווח הקצר‪ ,‬נושא התקציב לשנת ‪ 2018‬והעלאת תקרת החוב בארה”ב‬ ‫ישפיעו על השווקים הפיננסים‪ ,‬כמו גם שינוי מדיניות הבנק המרכזי בארה”ב‬ ‫ובאירופה‪ .‬סביר שעניין הקלות המס וההשקעה בתשתיות בארה”ב‪ ,‬יידחה‬ ‫כבר לשנה הבאה‪.‬‬

‫מניות‬

‫שוק המניות נתמך בהערכה שהצמיחה תישאר מתונה ושהריביות תישארנה‬ ‫נמוכות לאורך זמן גם אם תעלינה בהדרגה‪ .‬מתחילת השנה התנודתיות‬ ‫היתה מאוד נמוכה‪ .‬שוק המניות יהיה רגיש ויגיב בתנודתיות במידה ויהיה‬ ‫שינוי בהערכות לגבי המשך צמיחה או שינוי בהערכה לגבי העלאות הריבית‬ ‫והמדיניות המוניטרית‪.‬‬ ‫אנו נמצאים בשלב מאוחר במחזור של שוק המניות בו המומנטום עדיין חזק‪,‬‬ ‫אך תמחור המניות גבוה‪ .‬המומנטום יכול להניע את שווקי המניות תקופה‬ ‫ממושכת על אף התמחור‪.‬‬ ‫שוק מניות ארה”ב‪ .‬הכלכלה חיובית וקצב צמיחת הרווחים גבוה ועמד‬


‫על כ‪ 10%-‬ברבעון השני ובנטרול רווחי חברות מגזר האנרגיה קצב הצמיחה‬ ‫עמד על כ‪ .8%-‬מרבית האופטימיות מגולמת במחירי השוק כולל אופטימיות‬ ‫יתר לגבי המדיניות הפיסקאלית הכוללת הורדת מיסים והשקעה בתשתיות‪.‬‬ ‫תמחור שוק המניות האמריקאי יקר ע”פ מספר מדדים של מכפילי הרווח‪,‬‬ ‫עם זאת לא מדובר במחירי בועה‪ .‬השוק האמריקאי נסחר במכפיל של ‪19‬‬ ‫בהתבסס על רווח צפוי ל‪ 2017-‬מה שמצביע על תשואה ממוצעת צפויה‬ ‫על רווחי חברות המדד של כ‪ .5.2%-‬התנודתיות נמוכה והמומנטום חזק‪ ,‬אך‬ ‫התמחור יקר מזה תקופה‪.‬‬ ‫שוק המניות באירופה‪ .‬התפתחויות חיוביות בתחום הפוליטי‪ ,‬נתוני‬ ‫צמיחה טובים‪ ,‬גידול בקצב צמיחת רווחי החברות המונע ע”י גידול בהכנסות‬ ‫והתייעלות ומדיניות מוניטרית מרחיבה תמכו בביצועים חיוביים של שווקי‬ ‫המניות באירופה‪ .‬רווחי חברות מדד ה ‪ Stoxx 600‬צפויים לצמוח בקצב‬ ‫של כ‪ 16%-‬בשנת ‪ 2017‬ובנטרול סקטור האנרגיה בשיעור של כ‪ .13%‬לאור‬ ‫הערכה שתוכנית ההרחבה תמשך לתוך ‪ ,2018‬גם אם במתכונת מצומצמת‬ ‫יותר‪ ,‬הנתונים תומכים בשוק המניות האירופי‪ .‬תמחורו גבוה מבעבר‪ ,‬אך עדיין‬ ‫אטרקטיבי לעומת תמחור השוק האמריקאי‪ .‬התחזקות שער החליפין של‬ ‫היורו יכולה להעיב על כיוון שוק המניות‪ ,‬אשר הניב ביצועי חסר בשלושה‬ ‫חודשים האחרונים בשל התחזקות המטבע‪.‬‬ ‫שווקים מתעוררים‪ .‬מדד השווקים המתעוררים הציג ביצועים חזקים‬ ‫מתחילת השנה (‪ +26%‬נכון לכתיבת שורות אלו)‪ .‬המשך צמיחה כלכלית‪,‬‬ ‫גידול בסחר העולמי והיחלשות של הדולר תומכים בכלכלות אלו‪ .‬גידול‬ ‫בהכנסות ורווחי החברות גרמו להזרמת השקעות ברבעונים האחרונים ולעליה‬ ‫בתמחורם ‪ .‬על אף העלייה במחירי המניות התמחור עדיין אטרקטיבי בראייה‬ ‫ארוכת טווח‪ .‬התמקדות במדינות אסיה המתעוררות בינהן מיקוד על סין והודו‪.‬‬ ‫אם להתייחס בקצרה‪ ,‬בהודו‪ ,‬מחויבות הממשלה לביצוע רפורמות והתמקדות‬ ‫בכלכלה הבנויה על ביקוש מקומי ושירותים‪ ,‬תומכים בכלכלה בטווח הארוך‪.‬‬ ‫הטלת המס ביולי השפיעה באופן שלילי והביאה לירידה זמנית בפעילות‬ ‫הייצור והשירותים‪ ,‬אך מגדילה את הכנסות הממשלה‪ .‬חולשה בשוק יכולה‬ ‫להוות נקודת כניסה טובה להשקעה בעוד המשק מתרגל לרפורמה‪ .‬בסין‪,‬‬ ‫הצמיחה נותרה חזקה והאינדיקטורים הכלכליים תומכים בהמשך צמיחה‪.‬‬ ‫הממשלה מתמקדת בצמיחה ובשליטה על רמות החוב הגבוהות במדינה‪.‬‬ ‫האיום על ביצועי כלכלות אלו הינו האטה גלובלית‪ ,‬הטלת מכסים ע”י ארה”ב‬ ‫ורמות חוב גבוהות בסביבה של העלאת ריבית‪.‬‬ ‫שוק המניות בישראל‪ .‬נמשכה הדיפרנציאציה בביצועי מדדי המניות‬ ‫המובילים‪ .‬מדד ת”א ‪ 35‬ומדד ת”א ‪ 125‬הניבו ביצועים שליליים בעוד מניות‬ ‫השורה השנייה והיתר הניבו ביצועים חיוביים חזקים‪ ,‬אשר נחלשו מעט‬ ‫ברבעון השני השנה וסבלו ממימושים‪.‬‬ ‫החולשה של מדדי המניות הגדולות נובעת מחולשה בסקטורים מסוימים‬

‫ומהשפעה של מניות ספציפיות על המדד‪ .‬חולשה של ענף מניות התרופות‬ ‫בכלל ומנית טבע בפרט בעקבות דוחות כספיים חלשים ובעיה ניהולית‬ ‫בחברה‪ ,‬במקביל לירידה בחברות מקבוצת בזק הביאו את מדד ת”א ‪35‬‬ ‫לירידה של כ‪ 5%-‬מתחילת השנה‪ .‬מדד ת”א ‪ 90‬עלה בכ‪ ,12%-‬אך גם הוא‬ ‫נחלש בחודשים האחרונים וסבל ממימושים של כ‪.7%-‬‬ ‫תמחור השוק אינו גבוה‪ ,‬גם לא של מניות השורה השנייה ויש מקום לבצע‬ ‫הקצאה לשוק המקומי‪ .‬בשל משקל היתר של חברות והשפעתן באופן מהותי‬ ‫על ביצועי המדדים יש מקום לניהול סלקטיבי אקטיבי של תיק המניות‬ ‫בישראל ‪ .‬אופן ניהול זה נכון גם בשווקי חו”ל אם כי משיקולי תמחור‪.‬‬

‫אג”ח‬

‫אגרות החוב הממשלתיות יקרות בכל השווקים המפותחים והמרווחים בשוק‬ ‫אג”ח החברות נמוכים‪ .‬יש הבדלים בין הכלכלות השונות בבחינת מדיניות‬ ‫הבנק המרכזי‪ ,‬תחזיות האינפלציה ותחזיות הריבית הצפויות להשפיע על‬ ‫ההשקעה באגרות החוב אשר יש לקחת בחשבון בעת בניית תיק החוב‪.‬‬ ‫שוק האג”ח ארה”ב‪ .‬בהינתן חולשה באינפלציה וצמיחה ממותנת הבנק‬ ‫המרכזי אינו צפוי להעלות את הריבית עד לסוף השנה‪ .‬ביוני הבנק הודיע‬ ‫על כוונתו לצמצם את המאזנים העומדים על ‪ 4.5‬טריליון‪ $‬וההערכה הינה‬ ‫שיכריז על אופן הביצוע בישיבת הפד בספטמבר‪ .‬הבנק המרכזי‪ ,‬באופן שקוף‬ ‫והדרגתי‪ ,‬יפסיק את תהליך ההשקעה מחדש של התקבולים מהשקעותיו‬ ‫באג”ח הממשלתיות והאג”ח מגובות המשכנתאות‪ .‬סביר להניח שתהליך זה‬ ‫יביא לעלייה בתשואות אג”ח ממשלת ארה”ב‪ .‬בנוסף‪ ,‬ע”פ התוכנית של הבנק‬ ‫המרכזי צפויות עליות ריבית במהלך ‪ 2018‬ו‪ 2019-‬שהשוק אינו מתמחר‬ ‫והתממשותן יכולה אף היא להביא לתנודתיות‪ .‬יחסי הסיכון סיכוי אינם‬ ‫מצדיקים את ההשקעה בשוק האג”ח הממשלתי‪ ,‬אלא בתיקי מט”ח ולתקופת‬ ‫השקעה קצרה כלומר באג”חים קצרות‪ .‬האג”ח המדורג (‪Baa Barclays‬‬ ‫‪ )Capital‬נסחר בתשואות של כ‪ .3.4%-‬פרמיות הסיכון הצטמצמו מאוד אינן‬ ‫גבוהות‪ ,‬אך תשואות אלו גבוהות מהתשואות באגרות החוב המקומי ויש‬ ‫מקום לשלב השקעה אג”ח חו”ל מנוטרל מטבע על מנת לקבלת תשואה‬ ‫גבוהה יותר מבלי להעלות סיכון‪.‬‬ ‫בתחום האג”ח הלא מדורג‪ ,‬אגרות החוב המשיכו להניב ביצועי יתר ופרמיות‬ ‫הסיכון המשיכו להצטמצם‪ .‬מדד אגרות החוב הלא מדורגות נסחר ברמות‬ ‫תשואה של ‪ 5.4%‬ופרמיית הסיכון עומדת על ‪ .3.85%‬בתחום זה‪ ,‬העדפה‬ ‫להלוואות הבכירות‪ ,‬אשר איכות האשראי שלהן גבוהה יותר‪ ,‬פרמיית הסיכון‬ ‫דומה ונקובות בריבית משתנה ‪.‬‬ ‫שוק האג”ח בישראל‪ .‬בישראל קצב צמיחה שהתמתן ברבעון השני‬ ‫ואינפלציה שלילית מבססות את ההערכה שהריבית לא תעלה בטווח הקרוב‬ ‫וסביבת הריבית תישאר נמוכה לאורך זמן‪ .‬הערכה זו תומכת בהשקעה‬ ‫המשך בעמ’ הבא >>‬ ‫‪7‬‬


‫סקירה ותחזית רבעון רביעי ‪2017‬‬ ‫המשך מעמ’ קודם >>‬

‫בשוק האג”ח והקונצרני על אף המרווחים המצומצמים‪ .‬באפיק הממשלתי‬ ‫ההשפעה על התשואות יכולה לבוא מכיוון שווקי האג”ח בארה”ב שיגיבו‬ ‫לשינוי מדיניות הריבית אם כי גם שם צפוי להיות באופן ממותן ‪ .‬כיון ותיתכן‬ ‫השפעה של שוק האג”ח האמריקאי‪ ,‬עלייה בתשואות בארה”ב יכולה לגרום‬ ‫לעליית תשואות בישראל ועל כן מח”מ התיק הממשלתי צריך להיות מוגבל‪.‬‬ ‫בשל התשואות הנמוכות ויחס סיכון סיכוי בעיתי‪ ,‬יש מקום להשאיר גם‬ ‫הקצאה לנזילות‪ .‬בשוק הקונצרני יש מקום לשלב בנוסף לאפיק הצמוד גם‬ ‫את האפיק השקלי‪ ,‬אשר נסחר בפרמיה גבוהה יותר מאשר האפיק הצמוד‬ ‫(מרווח מעל הממשלתי של כ‪ 1.7%‬לעומת מרווח של כ‪ 1.13%-‬במדד התל‬ ‫בונד ‪.)60‬‬ ‫אג”ח מתעוררים‪ .‬מצבן של כלכלות אלו השתפר בשנים האחרונות–‬ ‫הרבה מן הכלכלות אימצו רפורמות מבניות על מנת לעודד צמיחה‪ ,‬מקורות‬ ‫המימון השתנו והוגדלה התלות בצריכה המקומית‪ ,‬רמות החוב אמנם עלו‪,‬‬ ‫אך הן נמוכות משמעותית מרמות החוב של מדינות מפותחות‪ ,‬ולבנקים‬ ‫המרכזיים יש יכולת להשתמש בכלי הריבית במקרה של האטה כלכלית‪ .‬גם‬ ‫אפיק זה נהנה מזרימת כספי המשקיעים והניב ביצועי יתר על שווקי האג”ח‬ ‫במדינות המפותחות‪ .‬התשואה על מדד אגרות החוב הממשלתיות הנקובות‬ ‫בדולר עומדת על כ‪ ,5.3%‬מרווח של כ‪ 3.15%-‬בהשוואה לממשלת ארה”ב‬ ‫לתקופה דומה‪ .‬על אף התשואה שנראית גבוהה ביחס לתשואות האג”ח‬ ‫בשווקים המפותחים‪ ,‬המרווח נמוך יחסית לממוצע‪ .‬באפיק זה‪ ,‬השקעה‬ ‫באמצעות המדד זה כרוכה בסיכון מח”מ העומד על כ‪ 7-‬שנים או בסיכון‬ ‫מטבע במידה ומשקיעים באמצעות המדד במטבעות המקומיים בו המח”מ‬ ‫קצר יותר‪ .‬שני הסיכונים בנקודת זמן זו אינם מבוטלים‪ .‬לאור מבנה המדדים‬ ‫יש מקום להשקיע באמצעות ניהול אקטיבי של תיק חוב זה‪.‬‬

‫לסיכום‪ .‬שווקי האג”ח והמניות גבוהים ונתמכים ע”י סביבת ריבית נמוכה‪.‬‬ ‫המומנטום חזק והיעדר אלטרנטיבות יכולים לגרום להמשך עליות‪ ,‬על אף‬ ‫התמחור היקר בחלק מן השווקים‪ .‬עם זאת‪ ,‬לאור תנודתיות נמוכה ומחירם‬ ‫היקר של הנכסים תיתכן תנודתיות בטווח הקצר‪ .‬בסביבת השקעה זו‪ ,‬יש‬ ‫מקום לניהול אקטיבי וסלקטיבי המתחשב בתמחור ובאיכות הנכסים‪.‬‬ ‫ההערכה שסביבת הריבית תישאר נמוכה‪ ,‬גם בהינתן שינוי מדיניות הבנק‬ ‫המרכזי בארה”ב‪ ,‬השינוי צפוי להיות הדרגתי ומתון וכך גם באירופה‪ .‬יש מקום‬ ‫לשלב כלים אלטרנטיביים כמקור תשואה בתיק וככלי להורדת הסיכון הכולל‬ ‫של התיק מבלי לפגוע בתשואה‪ .‬השקעות אלו תהוונה כלי אפקטיבי לניהול‬ ‫סיכון התיק הכולל‪ .‬עם זאת‪ ,‬מדובר באפיק רחב הכולל הרבה מאוד סוגי‬ ‫נכסים‪ ,‬שלא כולם מצליחים באמת לשרת את המטרה של שילובם בתיק‪.‬‬ ‫אנו מעדיפים להתמקד בחוב לא סחיר בשל יחס סיכון סיכוי אטרקטיבי‪.‬‬ ‫בסביבת העבודה הקיימת היום עלינו כמשקיעים ולבחור את הסיכונים אותם‬ ‫אנו מוכנים לקחת בעת בניית תיק ההשקעות ולבחון את התמורה בגין אותם‬ ‫סיכונים‪.‬‬ ‫קבלת החלטות השקעה והקצאת נכסים צריכה להיות מבוססת על סמך‬ ‫תמחור הנכסים בהתאם למאפייני כל לקוח בבחינת מטרות ההשקעה‪,‬‬ ‫מידת שנאת הסיכון ולא מושפעת מתנודתיות השוק‪.‬‬ ‫הנתונים המופיעים בסקירה נכונים לתאריך ‪30.08.2017‬‬ ‫תחזית ארוכת טווח ‪.‬‬

‫אפיק‪/‬נכס‬

‫‪6.0‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪5.0‬‬

‫ארה"ב‬ ‫ישראל‬ ‫מתעוררים‬ ‫אירופה‬

‫‪4.8‬‬

‫שוק האג"ח‬

‫‪3.4‬‬

‫‪4.0‬‬

‫ממשלתי‬

‫‪2.4‬‬

‫‪3.0‬‬

‫‪2.2‬‬

‫‪2.0‬‬

‫ישראל‬ ‫ארוך‬ ‫חברות‬ ‫ישראל‬ ‫דירוג השקעה‬ ‫ישראל לא מדורג‬

‫‪1.7‬‬ ‫‪1.0‬‬

‫‪1.0‬‬ ‫‪0.0‬‬

‫תשואה צפויה‬ ‫מתחת לממוצע‬

‫ניטראלי‬

‫תשואה צפויה‬ ‫מעל לממוצע‬

‫תשואה צפויה‬ ‫עודפת‬

‫שינוי מרבעון‬ ‫קודם‬

‫שווקי מניות‬

‫תשואה שנתית לפדיון מדדי חוב שונים*‬ ‫‪5.3‬‬

‫תחזית ארוכת טווח‬

‫ארה"ב ממשלתי‬ ‫אג"ח לא‬ ‫מדורג‬ ‫ארהב ‪$‬‬

‫אגח‬ ‫ממשלות‬ ‫מתעוררים‬ ‫נקוב ‪$‬‬

‫הלוואות אגח מדורג‬ ‫בכירות ‪ $‬ארה"ב ‪$‬‬

‫תל בונד‬ ‫שקלי ‪₪‬‬

‫אגח‬ ‫ממשלת‬ ‫ארה"ב ‪01‬‬ ‫שנים ‪$‬‬

‫אגח‬ ‫ממשלתי‬ ‫שקלי ‪01‬‬ ‫שנים ‪₪‬‬

‫חברות‬ ‫השקעה חו"ל‬ ‫‪Senior loans‬‬

‫תל בונד‬ ‫‪₪ 31‬‬

‫*התשואות מוערכות ונכונות לתאריך כתיבת המאמר בהתאם למדדים השונים המייצגים את האפיקים המוצגים‪.‬‬

‫דירוג‬

‫חברות חו"ל לא‬ ‫מדורג‬ ‫אג"ח מתעוררים‬

‫לסיכום‪ .‬שווקי האג"ח והמניות גבוהים ונתמכים ע"י סביבת ריבית נמוכה‪ .‬המומנטום חזק‬ ‫אלטרנטיבות יכולים לגרום להמשך עליות‪ ,‬על אף התמחור היקר בחלק מן השווקים‪ .‬עם זאת‪ ,‬לאור‬ ‫תנודתיות נמוכה ומחירם היקר של הנכסים תיתכן תנודתיות בטווח הקצר‪ .‬בסביבת השקעה זו‪ ,‬יש*התשואות מוערכות ונכונות לתאריך כתיבת המאמר בהתאם למדדים השונים‬ ‫‪8‬‬ ‫המייצגים את האפיקים המוצגים‪.‬‬ ‫מקום לניהול אקטיבי וסלקטיבי המתחשב בתמחור ובאיכות הנכסים‪ .‬לאור הערכה שסביבת הריבית‬ ‫תישאר נמוכה‪ ,‬גם בהינתן שינוי מדיניות הבנק המרכזי בארה"ב‪ ,‬השינוי צפוי להיות הדרגתי ומתון‬ ‫וכך גם באירופה‪ .‬יש מקום לשלב כלים אלטרנטיביים כמקור תשואה בתיק וככלי להורדת הסיכון‬ ‫הכולל של התיק מבלי לפגוע בתשואה‪ .‬השקעות אלו תהוונה כלי אפקטיבי לניהול סיכון התיק הכולל‪.‬‬ ‫עם זאת‪ ,‬מדובר באפיק רחב הכולל הרבה מאוד סוגי נכסים‪ ,‬שלא כולם מצליחים באמת לשרת את‬ ‫המטרה של שילובם בתיק‪ .‬אנו מעדיפים להתמקד בחוב לא סחיר בשל יחס סיכון סיכוי אטרקטיבי‪.‬‬ ‫והיעדראלטרנטיבי‬


‫פיקדונות‬ ‫טובים‬ ‫ירושלים!‬ ‫מערכת פיקדונות‬ ‫המתאימים לכל צורך‬

‫פיקדון צדק‬

‫פיקדון שמש‬ ‫פיקדון ארץ‬ ‫פיקדון מאדים‬

‫פיקדון שבתאי‬

‫מומחים בפיקדונות ובפיקדונות מובנים!‬ ‫מערכת הפיקדונות של בנק ירושלים מציעה מגוון רחב של מסלולי השקעה‪ ,‬בפיקדונות‬ ‫המתאימים לכל צורך ‪ -‬עם ריבית אטרקטיבית במיוחד‪.‬‬ ‫בין הפיקדונות המוצעים‪ ,‬ניתן למצוא גם פיקדונות מובנים ‪ -‬פיקדונות עם ביצועים‬ ‫הדומים לביצועי שוק ההון בסיכון נמוך יחסית‪.‬‬

‫ללקוחות כל הבנקים‬

‫‪ *5727‬הפקדה פשוטה באתר‪ Jbank.co.il :‬בסניף הקרוב אליכם‬

‫אין באמור לעיל בכדי להוות המלצה להשקעה או תחליף לייעוץ השקעות המותאם לנתוניו של כל לקוח באופן אישי ועל פי צרכיו הספציפיים‪ .‬השקעה בפיקדון‬ ‫מובנה מוגדרת כעסקה הכרוכה בסיכון מיוחד‪ .‬בהצעת פיקדון מובנה הבנק עוסק בשיווק השקעות‪.‬‬


‫אלון קיבה‪ ,‬יועץ השקעות פיננסים ניהול הון פרטי‬

‫מדור פיננסי‬

‫השקעה במשכנתא‬ ‫כאשר אנו שומעים על אפיקי השקעה בנדל”ן האסוציאציה‬ ‫הראשונה העולה במוחנו היא השקעה ריאלית‪ ,‬כלומר רכישת‬ ‫נכס ממשי‪ .‬אלא שלהשקעה זו מתלוות “משקולות” כגון‪ :‬הוצאות‬ ‫תיווך‪ ,‬מציאת דירה‪ ,‬מציאת שוכרים‪ ,‬בלאי בנכס‪ ,‬העמדת הנכס‬ ‫למכירה ועוד‪ .‬השקעה במשכנתא פוטרת אותנו “מהמשקולות”‬ ‫במשכנתאהרבה יותר‪.‬‬ ‫השקעהופשוטה‬ ‫הללו והופכת את ההשקעה לפיננסית‬

‫ידע להשתקם בצורה מהירה‪ .‬אף על פי שאותם נכסים נתפסים‬ ‫כלא אטרקטיביים הם למעשה טומנים בחובם הזדמנויות רבות‪.‬‬

‫בסביבה העולמית כיום המאופיינת בריבית נמוכה נותן המוצר‬ ‫(אג”ח מגובה משכנתאות) מענה לשתי בעיות מאוד מהותיות‪ ,‬מצד‬ ‫אחד המשקיעים המנסים למצוא אפיקי השקעה בעלי תשואות‬ ‫ריאלית‪ ,‬ומהצד השני הבנקים הסובלים ממגבלות הון מחמירות‬ ‫כאשר אנו שומעים על אפיקי השקעה בנדל"ן האסוציאציה הראשונה העולה במוחנו היא השקעה נאות‪,‬‬ ‫הוצאות תיווך‪,‬‬ ‫"משקולות" כגון‪:‬‬ ‫שלהשקעה זו‬ ‫ממשי‪ .‬אלא‬ ‫רכישת נכס‬ ‫מציאת דירה‪,‬ומעוניינים לשחרר הון על מנת לספק אשראי חדש‪.‬‬ ‫הלוואות‬ ‫מאוסף‬ ‫מתלוות המורכב‬ ‫הוא ני”ע‬ ‫משכנתאות‪,‬‬ ‫מגובה‬ ‫כלומראג”ח‬ ‫העמדת הנכס למכירה ועוד‪ .‬השקעה במשכנתא פוטרת אותנו "מהמשקולות"‬ ‫בנכס‪,‬‬ ‫בלאי‬ ‫שוכרים‪,‬‬ ‫מציאת‬ ‫המגובה במשכנתאות‪.‬‬ ‫הללו והופכת את ההשקעה לפיננסית ופשוטה הרבה יותר‪.‬‬ ‫כמו לכל מוצר פיננסי גם להשקעה במשכנתאות יש מספר‬ ‫אותו ני”ע נוצר כאשר בנק או גוף פיננסי מעניק הלוואות‬ ‫יתרונות וחסרונות‪.‬‬ ‫במשכנתאות‪.‬במאגר‬ ‫המגובה מאגדים‬ ‫אותם לווים‬ ‫לווים‪,‬‬ ‫למספר‬ ‫בנדל”ן‬ ‫המבוטחות‬ ‫אתהלוואות‬ ‫מאוסף‬ ‫המורכב‬ ‫הוא ני"ע‬ ‫משכנתאות‪,‬‬ ‫אג"ח מגובה‬ ‫לווים‬ ‫אותם‬ ‫את‬ ‫לווים‪,‬‬ ‫למספר‬ ‫בנדל"ן‬ ‫המבוטחות‬ ‫הלוואות‬ ‫מעניק‬ ‫פיננסי‬ ‫גוף‬ ‫או‬ ‫בנק‬ ‫כאשר‬ ‫נוצר‬ ‫אותו ני"ע‬ ‫החיסרון הבולט הוצג והודגש ב ‪ 2008‬כאשר ערך הנכסים בארה”ב‬ ‫ההופך למעין ני”ע שהמחזיקים בו הם המלווים העקיפים והם‬ ‫מאגדים במאגר ההופך למעין ני"ע שהמחזיקים בו הם המלווים העקיפים והם בעלי הזכויות לקבלת‬ ‫צנח ומספר חדלי הפירעון הגיע למספרים עצומים‪ .‬אך מאז‬ ‫לקבלת החזרי קרן וריבית של הלווים‪.‬‬ ‫בעלי הזכויות‬ ‫החזרי קרן וריבית של הלווים‪.‬‬ ‫הסיטואציה השתנתה ונוצר מצב בו מחירי נכסי הנדל”ן בארה”ב‬ ‫נמצאים במגמת עלייה והבנקים מאשרים משכנתאות רק ללקוחות‬ ‫בעלי דירוג אשראי טוב בהרבה משאישרו בעבר‪.‬‬

‫לפני המשבר הפיננסי ב ‪ ,8002‬ני"ע מגובי משכנתאות אולי לא היו מוכרים למשקיעים רבים‪ ,‬אבל מאז‬ ‫לאל היו‬ ‫אולי‬ ‫‪ ,2008‬ני”ע‬ ‫הפיננסי‬ ‫לפני‬ ‫משקיעים להילחץ‪,‬‬ ‫לגרום‬ ‫משכנתאות כדי‬ ‫מגובי"‪"SUBPRIME‬‬ ‫משכנתאות" ו‬ ‫"ני"עבמגובי‬ ‫המשברהמונחים‬ ‫שנבטא את‬ ‫מספיק‬ ‫המונחים‬ ‫לנכסים את‬ ‫שנבטא‬ ‫מספיק‬ ‫שנחשבו למאז‬ ‫רבים‪ ,‬אבל‬ ‫גיבוי כלכלי אמיתי)‪.‬‬ ‫ששווקו ללא‬ ‫(הכוונה‬ ‫"רעילים"‬ ‫למשקיעיםנכסים‬ ‫מוכריםזיעה קרה‪ .‬אלו‬ ‫ואף להעלות‬ ‫למשקיעיםשחלק גדול‬ ‫לגרוםאבל בל נשכח‬ ‫כדיהמגובות‬ ‫המשכנתאות‬ ‫מסוים משוק‬ ‫הייתה נכונה לגבי‬ ‫‪”SUBPRIME‬‬ ‫חלק ו “‬ ‫משכנתאות”‬ ‫ההגדרהמגובי‬ ‫אכן “ני”ע‬ ‫מהשוק ידע להשתקם בצורה מהירה‪ .‬אף על פי שאותם נכסים נתפסים כלא אטרקטיביים הם למעשה‬ ‫להעלות זיעה קרה‪.‬‬ ‫להילחץ‪ ,‬ואף‬ ‫טומנים בחובם הזדמנויות רבות‪.‬‬

‫אלו נכסים שנחשבו ל “רעילים” (הכוונה לנכסים ששווקו ללא‬ ‫מסויםמענה לשתי‬ ‫משכנתאות)‬ ‫המוצר‬ ‫נמוכה נותן‬ ‫אכןבריבית‬ ‫המאופיינת‬ ‫כלכליכיום‬ ‫גיבויהעולמית‬ ‫בסביבה‬ ‫מגובהחלק‬ ‫(אג"חלגבי‬ ‫נכונה‬ ‫הייתה‬ ‫ההגדרה‬ ‫אמיתי)‪.‬‬ ‫בעיות מאוד מהותיות‪ ,‬מצד אחד המשקיעים המנסים למצוא אפיקי השקעה בעלי תשואות נאות ומהצד‬ ‫השינויים הללו נתמכים באווירה של התרחבות כלכלית בארה”ב‬ ‫משוק המשכנתאות המגובות אבל בל נשכח שחלק גדול מהשוק‬

‫השני הבנקים הסובלים ממגבלות הון מחמירות ומעוניינים לשחרר הון על מנת לספק אשראי חדש‪.‬‬

‫השינויים הללו נתמכים באווירה של התרחבות כלכלית בארה"ב והא‬ ‫לכל מוצר פיננסי גם להשקעה במשכנתאות יש מספר יתרונות וחסרונות‪.‬‬ ‫כמו ‪10‬‬ ‫ממשל טראמפ‪ .‬התחזית עבור ני"ע מגובי משכנתאות נראית אטרקט‬ ‫החיסרון הבולט הוצג והודגש ב ‪ 8002‬כאשר ערך הנכסים בארה"ב צנח ומספר חדלי הפירעון הגיע‬ ‫למספרים עצומים‪ .‬אך מאז הסיטואציה השתנתה ונוצר מצב בו מחירי נכסי הנדל"ן בארה"ב נמצאים‬ ‫מתבטא בסוג הריבית אותה הוא מציג‪ .‬ההלוואות הינן בריבית משת‬ ‫במגמת עלייה והבנקים מאשרים משכנתאות רק ללקוחות בעלי דירוג אשראי טוב בהרבה משאישרו‬ ‫בתקופה של חששות מעליית שערי ריבית הבסיס והלייבור‪.‬‬ ‫בעבר‪.‬‬


‫והאפשרות להפחתת המיסוי תחת ממשל טראמפ‪ .‬התחזית עבור‬ ‫ני”ע מגובי משכנתאות נראית אטרקטיבית‪ ,‬כשאחד היתרונות של‬ ‫מוצר זה מתבטא בסוג הריבית אותה הוא מציג‪ .‬ההלוואות הינן‬ ‫בריבית משתנה עובדה המציבה אותם במקום נוח בתקופה של‬ ‫חששות מעליית שערי ריבית הבסיס והלייבור‪.‬‬ ‫כפי שציינו התחזית הפיננסית לשוק האמריקאי תומכת‪,‬‬ ‫האבטלה נמוכה ואף הולכת ויורדת‪ ,‬מחירי הבתים בעלייה מאז‬ ‫המשבר הפיננסי הגדול‪ ,‬עלויות המשכנתאות הממוצעות נמוכות‬ ‫בבחינה היסטורית‪ ,‬לאור כך ההמשכיות בהתאוששות הכלכלה‬ ‫האמריקאית אמורה לשמור על יציבותו וחוסנו של שוק הדיור‬ ‫המהווה חלק משמעותי מהתוצר‪ .‬יתרונות נוספים למוצר הם‬ ‫נזילות ופיזור‪ .‬הנזילות קיימת מעצם היותו מוצר פיננסי אשר‬ ‫הסחירות בו נוחה וקלה מנכס ממשי‪ .‬רמת הפיזור של נכס הבסיס‬ ‫במוצר הינה גבוהה ובאה לכדי ביטוי בפיזור גאוגרפי ודמוגרפי‪ ,‬כך‬ ‫שפיזור הסיכונים יכול להשתרע על פני אזורים שונים ומרוחקים‬ ‫וכן יכול לגעת ברבדים שונים של האוכלוסייה בניגוד לנכס ממשי‬ ‫הממוקם באזור מוגבל ויחיד‪.‬‬ ‫על אף היתרונות המוצגים יש לתת את הדעת כי אין מדובר במוצר‬ ‫“מדף” לכן יש צורך בבחינה מדוקדקת והבנת השוק לעומקו‪.‬‬

‫ומה אצלנו?‬ ‫בשוק המקומי תחום החוב המגובה משכנתאות אינו מפותח כפי‬ ‫שהוא מעבר לים‪ ,‬אך לאחרונה החלה מגמה של שיתופי פעולה‬ ‫בין הבנקים והמוסדיים‪ ,‬למכירת תיקי משכנתאות‪.‬‬ ‫הבנקים המובילים בתחום המשכנתאות מבינים שעל מנת‬ ‫להתרחב בתחום הם צריכים להעביר חלק מההון הלאה וניתן‬ ‫לראות תהליך איטי והדרגתי של העברת חלק מהחוב המגובה‬ ‫מהבנקים הלאה אל המוסדיים וקרנות הפנסיה שלנו‪.‬‬

‫עסקאות אחרונות בין הבנקים למוסדיים‬ ‫הבנק המוכר המוסדי הקונה היקף התיק הנמכר‬

‫כיום שוק האשראי המגובה משכנתאות בארה”ב הוא בעל נזילות‬ ‫גבוהה ומוערך בשווי של כ ‪ 8.6‬טריליון דולר המהווים כ ‪ 25%‬משוק‬ ‫ההשקעות המניב הכנסה שוטפת בארה”ב (‪FIXED INCOME‬‬ ‫‪ ,)INVESTMENTS‬רמת נזילות זו מקבילה לאג”ח הקונצרני‪.‬‬ ‫‪11‬‬


‫התפתחויות בשווקי ה‪CoCo-‬‬

‫אג”ח קוקו ‪Contingent Convertible Bond ( -‬‬ ‫‪”CoCo Bonds” - Contingnet‬‬ ‫בישראל הנפיקו בשנים האחרונות כמעט כל הבנקים אג”ח מסוג קוקו‬ ‫בהיקף כולל של כ‪ 3-‬מיליארד ‪.₪‬‬ ‫התייבשות הבורסה‪ ,‬הצורך בשכלול שוק ההון ‪,‬המרדף אחר התשואות‬ ‫והרצון בגידול מקורות מימון ללא סיכון מייצרים אינטרס משותף‬ ‫לחברות‪ ,‬למשקיעים ולרגולטור המתנקזים לכלי הנקרא מניות בכורה‪.‬‬

‫מניות בכורה – נתונים חשובים‬ ‫‪ 170‬מיליארד דולר – שווי שוק מניות הבכורה בארה”ב‪.‬‬ ‫‪ 300‬סדרות של מניות בכורה כלולות במדד ‪S&P US Preferred‬‬ ‫‪.Stock Index‬‬ ‫‪ 100‬סדרות של מניות בכורה בעלות שיעור קופון שהינו בטווח של‬ ‫‪( 6%-7%‬מבין ה‪.)300-‬‬ ‫‪ 80%‬מהסדרות של מניות הבכורה שבמדד מניות הבכורה בארה”ב‬ ‫מדורגות‪.‬‬ ‫‪ 42%‬מהסדרות במדד מניות בכורה בארה”ב מדורגות בקבוצת ה –‬

‫‪12‬‬

‫(‬

‫רון רביזאדה‪ ,‬יועץ השקעות פיננסים ניהול הון פרטי‬

‫מדור פיננסי‬

‫‪( BBB‬דירוג גלובאלי)‪.‬‬ ‫‪ 30%‬מהסדרות של מניות הבכורה במדד הן מהסקטור העסקי (לא‬ ‫פיננסי)‪ 10% ,‬מתחום הנדל”ן‪.‬‬ ‫מניית בכורה הינה חלק מקבוצה רחבה יותר של חובות המשלבים‬ ‫מאפיינים של חוב והון ומכאן הגדרתם (היברידים)‪ .‬לחובות אלו‬ ‫מאפיינים אשר מגדילים את ההפסד הצפוי בעת כשל של פירעון ואף‬ ‫מהווים כרית ספיגה ביחד עם ההון העצמי לחובות הבכירים ולחברה‬ ‫במידה וחלה הידרדרות בביצועי החברה ועלייה בסיכון האשראי‪.‬‬ ‫מסיבות אלו‪ ,‬מאפייניהם העיקרים כוללים ארועים של דחיית החזר‬ ‫ההון המושקע ואף בחלק מהמקרים מנגנוני ספיגת הפסדים אשר‬ ‫הינם חלק מהמאפיינים ההוניים של המכשיר‪ .‬מניית בכורה ממוקמת‬ ‫על סולם שבין חוב להון בקרבה יותר לצד ההוני כאשר היא מעניקה‬ ‫לבעליה זכות עודפת על פני יתר המניות בהקשר לתשלום דיבידנד‬ ‫ולרוב גם לא כוללת זכות הצבעה‪.‬‬ ‫בעת פירוק‪ ,‬מניה זו נחותה בסדרי עדיפות תשלומים ביחס‬


‫של החברה‪.‬‬ ‫‪ .2‬לחברה צריכה להיות יתרת עודפים חיובית או רווח מצטבר חיובי‬ ‫בשמונת הרבעונים האחרונים‪.‬‬

‫לאיגרות חוב רגילות‪ ,‬חוב בנקאי‪ ,‬אשראי ספקים ומאידך בכירות‬ ‫(עדיפות) בנכסים וברווחים ביחס למניות רגילות‪.‬‬ ‫מניות בכורה משלבות מאפייני חוב בכך שהן משלמות דיבידנד קבוע‬ ‫וגם מאפייני הון בשל נדחות‪ ,‬ספיגת הפסדים‪ ,‬היעדר יכולת להוביל את‬ ‫החברה לכשל פירעון ואופציה על נכסי הפירמה‪.‬‬ ‫למניות בכורה יתרונות וחסרונות במספר היבטים ‪.‬‬ ‫קיימים סוגים שונים של מניות בכורה (צוברות ושאינן צוברות‬ ‫המשקיעים עשויים ליהנות כאמור מתשואת דיבידנד קבועה ובכירה‬ ‫משתתפות שער מתואם ועוד) אולם המאפיינים הבסיסיים זהים לכולן‪.‬‬ ‫לאורך זמן ביחס לדיבידנד הרגיל ועודפת ביחס למכשירי חוב בכירים‬ ‫מאפיין מרכזי לצורך תמחור המכשיר ולהבנת סיכון האשראי שלו הינו‬ ‫יותר בשל מאפייני הסיכון במכשיר‪ .‬בסביבת התשואות הנוכחית‬ ‫הבנת הטריגר לתשלום הדיבידנדים או לחילופין‬ ‫והמרדף אחריהן ניתן להניח כי ימצא ביקוש‬ ‫על‬ ‫ממוקמת‬ ‫בכורה‬ ‫מניית‬ ‫מתי לא ישלמו למרות שהובטח תשלום דיבידנד‬ ‫למכשיר כאשר התקופה ארוכה יחסית או ללא‬ ‫בקרבה‬ ‫להון‬ ‫חוב‬ ‫שבין‬ ‫סולם‬ ‫קבוע‪.‬‬ ‫תקופה לפדיון ונראות התזרים גבוהה יותר ביחס‬ ‫על מנת שחברה תשלם לבעלי מניות בכורה כמו יותר לצד ההוני כאשר היא למניה רגילה‪.‬‬ ‫לבעלי מניות רגילים מצריכה קבלת החלטה ע”י מעניקה לבעליה זכות עודפת מנגד ‪ -‬לבעלי מניות בכורה לרוב לא תהיה יכולת‬ ‫הדירקטוריון‪.‬‬ ‫השפעה על אסטרטגיית החברה וודאות קבלת‬ ‫בהקשר‬ ‫המניות‬ ‫יתר‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫שנית החברה צריכה לעמוד בתנאי הדין החלים‬ ‫הדיבידנדים נמוכה משמעותית‪.‬‬ ‫גם‬ ‫ולרוב‬ ‫דיבידנד‬ ‫לתשלום‬ ‫עליה בשני תנאים מצטברים ‪:‬‬ ‫מצד בעלי המניות ‪ -‬להנפקת מניות בכורה קיים‬ ‫יתרון בולט‪ ,‬לחברה נוצר מקור מימון נוסף העשוי‬ ‫‪ .1‬חלוקת הדיבידנד לא תפגע באיתנות הפיננסית לא כוללת זכות הצבעה‬ ‫לספק ערך ללא דרישה להזרמת הון‪ ,‬ללא דילול‬ ‫החזקה וללא פגיעה ביכולת ההשפעה על אסטרטגיית החברה‪.‬‬ ‫מצד החברות עצמן ‪ -‬המכשיר מאפשר לגוון במקורות מימון‬ ‫ללא הגדלת מינוף וזאת בגלל מאפיינים הוניים ועלות נמוכה‬ ‫יותר‪ .‬המכשיר מאפשר להגדיל את הגמישות הפיננסית‬ ‫של החברה בפרט בתקופות קשות בה החברה יכול‬ ‫לשמוט תשלומים ללא סכנת חדלות פירעון‪.‬‬ ‫ניתן לומר‪ ,‬כי יש מספר פרמטרים אשר‬ ‫יש צורך בבדיקת כדאיות השקעה במניות‬ ‫בכורה‪ :‬נחיתות תזרימית ובחדלות פירעון‪,‬‬ ‫מנגנוני ספיגת הפסדים‪ ,‬טריגרים להפעלת‬ ‫מנגנוני ספיגת הפסדים‪ .‬תקופה לפדיון‪ .‬דירוג‬ ‫המנפיק ומידת שיקול הדעת של המנפיק‬ ‫לגבי דחיית התשלומים‪ .‬המוטיבציה לפרוץ‬ ‫את הטריגר‪.‬‬

‫”‬

‫”‬

‫לסיום‪ ,‬נוכל לומר כי ככל שמאפייני המכשיר‬ ‫יותר דומים להון ופחות לחוב נראות‬ ‫הדיבידנדים יורדת ותמחור המכשיר הופך‬ ‫קשה יותר אולם לחברה התהוותה מקור הוני‬ ‫וכרית ספיגה נוספת מעבר להון העצמי‪.‬‬ ‫‪13‬‬


‫טל לוי‪ ,‬הלמן‪-‬אלדובי בית השקעות‬

‫מדור פיננסי‬

‫כמה כסף ניתן להרוויח בתחום‬ ‫האשראי הצרכני להמונים‬ ‫על כל משקיע שמנהל את תיק הנכסים שלו לקבל החלטה בסיסית‬ ‫– איזה חלק הוא מקצה לאגרות חוב (‪ )Fixed income‬ואיזה‬ ‫למניות (‪ .)Equity‬לאחר שהמשקיע בוחר את התמהיל אשר‬ ‫מתאים לו בהתחשב באופק ההשקעה ומידת הסיבולת שלו לסיכון‬ ‫עליו להתחיל ולבחור מניות ואגרות ספציפיות או סלים שלמים‪.‬‬ ‫מזה כמה שנים שהרכיב האג”חי בתיקים נסחר בתשואות נמוכות‬ ‫מאוד‪ ,‬משקיע אשר ירכוש היום איגרת חוב של מדינת ישראל לעשר‬ ‫שנים יקבל תשואה של כ‪ .2%-‬מי שיפנה ויחפש תשואה טובה יותר‬ ‫מעבר לים יפגוש בתשואות דומות‬ ‫או אף נמוכות מכך‪ .‬ברמות סיכון‬ ‫סבירות האג”ח הקונצרני (דירוגי‬ ‫השקעה) המצב אינו מסביר‬ ‫פנים יותר‪ .‬בשנים האחרונות‬ ‫התפתחה בארה”ב אלטרנטיבה‬ ‫להשקעה באגרות חוב של‬ ‫קונצרנים והיא השקעה באשראי‬ ‫צרכני באמצעות פלטפורמות‬ ‫לצד‬ ‫דיגיטליות שהתפתחו‬ ‫דיגיטליות‬ ‫שהתפתחו לצד‬ ‫התפתחות תעשיית הפינטק‪.‬‬ ‫“תחום ההלוואות ‪Peer to‬‬ ‫‪ Peer‬לא נולד בוואקום‪ .‬התחום‬ ‫הוא חלק גדול מהטרנד האדיר‬ ‫של כלכלה שיתופית אליה נחשפנו בשנים האחרונות‪ .‬כלכלה‬ ‫שיתופית מאפשרת באמצעות שימוש באמצעים טכנולוגיים ניצול‬ ‫עודף קיים של משאבים ושירותים בידי אנשים פרטיים ומשקי‬ ‫בית‪ .‬הכלכלה השיתופית הפכה בעלת השפעה גוברת על הכלכלה‬ ‫המסורתית‪ .‬כיום ‪ ,Uber‬אולי הדוגמא הבולטת ביותר בתחום‪ ,‬מסיעה‬ ‫‪14‬‬

‫מיליוני אנשים בעולם ואין בעלותה אפילו כלי רכב אחד‪AirBNB .‬‬ ‫מלינה מיליוני אנשים בעלום מבלי שבבעלותה אפילו חדר מלון אחד‪.‬‬ ‫באותו האופן‪ ,‬פלטפורמות ההלוואת ‪ Peer to Peer‬מאפשרות‬ ‫היום למיליוני אנשים ללוות כספים מבלי להחזיק את ההון בעצמן‪.‬‬ ‫על בסיס אותם עקרונות שיתופיים אדם אשר ברשותו נכס עודף (הון‬ ‫זמין להלוואה) יכול להלוות אותו לאדם אשר זקוק להלוואה באופן‬ ‫ישיר ומבלי לעבור דרך ה”כלכלה המסורתית” – הבנק”‪.‬‬

‫מה פוטנציאל ההשקעה?‬ ‫הוקמו‬ ‫“בשנים ‪2006-2007‬‬ ‫“בשנים‬ ‫‪ 2006-2007‬הוקמו‬ ‫פרוספר‬ ‫בארצות הברית‬ ‫בארצות‬ ‫הברית פרוספר‬ ‫קלאב‬ ‫‪ )Prosper‬ולנדיג‬ ‫((‪)Prosper‬‬ ‫ולנדיג קלאב‬ ‫החלוצות‬ ‫‪)lending club‬‬ ‫((‪club‬‬ ‫‪ )lending‬החלוצות‬ ‫בתחום ועד כה העניקו הלוואות‬ ‫בהיקף של כ‪ 35-‬מיליארד דולר‪.‬‬ ‫לכל אחת מהחברות מערכת‬ ‫דרוג אשראי פנימית אשר נותנת‬ ‫ציון לפונים‪ .‬בהתאם לאהבת‬ ‫או שנאת הסיכון יכול לבחור‬ ‫המלווה לקנות הלוואות או שברי‬ ‫הלוואות ברמות סיכון שונות‪.‬‬ ‫הדבר מתאפשר בזכות שוק‬ ‫דרוג האשראי האמריקאי אשר מאפשר לפלטפורמות גישה לנתוני‬ ‫האשראי של הלווים‪ .‬בפלטפורמת פרוספר לדוגמא נעים שיעור‬ ‫הריביות בין כ ‪ 7%‬ללווים חזקים ועד כ ‪ 30%‬ללוים אותם מגדירה‬ ‫המערכת כלווים בסיכון גבוה ומאוד גבוה‪.‬‬ ‫מעבר לזה‪ ,‬בארה״ב מתקיים מזה מספר עשורים תהילך מוסדר של‬


‫ומה לגבי הסיכון שהלווה לא יחזיר את ההלוואה?‬ ‫של לווה‪.‬‬ ‫כל רמת‬ ‫ניתן לאי ההחזר‬ ‫התחזיות‬ ‫לכל את‬ ‫למצוא גם‬ ‫הפלטפורמה ניתן‬ ‫רישום ותיעוד הסטוריית האשראיבנתוני‬ ‫אדם‬ ‫כאשר‬ ‫של כל צרכן‪,‬‬ ‫שילובאת התנהגות שוק ההלוואות הצרכניות‬ ‫המתאר‬ ‫יצרהסיכוןמדד‬ ‫אחתבעבורמהן‬ ‫של שני פריטי המידע הללו מאפשר לבנות תיק הלוואה אשר התשואה הפנימית הגלומה בו יכולה‬ ‫שכזה יכול לייצר‬ ‫תיק הלוואות‬ ‫אשראי אי ההחזר הצפויים‪.‬‬ ‫שיקלול שיעורי‬ ‫‪ 55%‬וזאת‬ ‫לאחרציון‬ ‫נקודות‪.‬‬ ‫דירוג אשראי הנקרא ‪ FICO‬הנעלנועבין בין‪4%300‬לל ‪850‬‬ ‫מהסתכלות על המדד כפי שמתואר להלן ניתן‬ ‫בארה״ב‪.‬‬ ‫המקוונות‬ ‫לאורך זמן תשואה גבוהה ויציבה וזאת בשונה מהשווקים המסורתיים – שווקי המניות והאג״ח‬ ‫גבוהה‪.‬להלן‪:‬‬ ‫כמתואר‬ ‫נתונים‬ ‫זה מבוסס בין השאר על היסטוריית‬ ‫לראות כי תנודתיות התשואה מהשקעה בשוק ה‪ P2P-‬נמוכה‬ ‫מתנודתיות‬ ‫המושפעים‬ ‫אינפורמציה‬ ‫האשראי‪.‬‬ ‫בתעשייתמדירוג‬ ‫• היסטוריית תשלומים מהווה כ‪35%-‬‬ ‫האג״ח והמניות המובילים בארה״ב בשנים‬ ‫מדדי‬ ‫נתונים מזו של‬ ‫משמעותית‬ ‫תעשיית‬ ‫השוואתיים בכל‬ ‫אשר עיסוקן בניתוח‬ ‫האחרונות קמו חברות‬ ‫הפינטק בשנים‬ ‫ו ‪ Orchard‬אשר כל‬ ‫האשראי הצרכני המקוון ( ‪ )P2P‬אשר המובילות בינהן הן החברות ‪PeerIQ‬‬ ‫שלילית כגון איחור בתשלום‪ ,‬אי עמידה בתשלום‪ ,‬עיקולים‪ ,‬פשיטת‬ ‫האחרונות‪.‬‬ ‫אחת מהן יצרה מדד המתאר את התנהגות שוק ההלוואות הצרכניות המקוונות בארה״ב‪ .‬מהסתכלות‬ ‫תנודתיות התשואה מהשקעה בשוק ה ‪ P2P‬נמוכה‬ ‫לראות כי‬ ‫האשראי‪.‬שמתואר‬ ‫דירוג המדד כפי‬ ‫על‬ ‫תשלום‬ ‫ניתןכל‬ ‫לעומתלהלןזאת‪,‬‬ ‫רגל וכיו”ב משפיעה לרעה על‬ ‫משמעותית מזו של מדדי האג״ח והמניות המובילים בארה״ב בשנים האחרונות‪.‬‬ ‫שמבוצע בזמן משפיע באופן‬ ‫פלטפורמות מסוג זה אשר מחברות‬ ‫חיובי על דירוג האשראי‪.‬‬ ‫בין לווים ומלווים מאפשרות הן‬ ‫• ניצול מסגרות אשראי מהווה‬ ‫ללקוח הפרטי והן למוסדיים‬ ‫כ‪ 30%-‬מדירוג האשראי‪ .‬ככל‬ ‫להשתתף בערוץ ההשקעות החדש‬ ‫שצרכן מנצל יותר אשראי‬ ‫הזה שנפתח‪ .‬עד שפלטפורמות‬ ‫ביחס למסגרת שלו כך נפגע‬ ‫אלו צברו נפח ומוניטין היה‬ ‫דירוג האשראי שלו‪.‬‬ ‫האשראי הקמעונאי נחלתם של‬ ‫• גיל תיק האשראי מהווה‬ ‫הבנקים וחברות כרטיסי האשראי‪.‬‬ ‫כ‪ 15%-‬מדירוג האשראי‪.‬‬ ‫הפלטפורומות כאשר הן נתמכות‬ ‫לצרכן שמתנהל (בהצלחה)‬ ‫ברוח הגבית של טכנולוגיות הטיפול‬ ‫מספר רב של שנים מול‬ ‫והניתוח של “נתוני עתק” (‪Big‬‬ ‫אשראי יהיה דירוג אשראי‬ ‫‪ )Data‬סדקו את המונופול של‬ ‫טוב יותר מאשר לצרכן שרק‬ ‫המוסדות הוותיקים‪ .‬אם נשפוט‬ ‫עכשיו זכה לקבל הלוואה‪.‬‬ ‫על פי שיעורי יצירת ההלוואות‬ ‫פלטפורמות מסוג זה אשר מחברות בין לווים ומלווים מאפשרות הן ללקוח הפרטי והן למוסדיים‬ ‫התנהלות‬ ‫האשראי‪.‬‬ ‫מדירוג‬ ‫• ביזור סוגי האשראי מהווה כ‪10%-‬‬ ‫השונותהיה אשר מגיעות לכמה מאות מיליוני‬ ‫הפלטפורמות‬ ‫שנפתח‪ .‬עד של‬ ‫נפח ומוניטין‬ ‫שפלטפורמות אלו צברו‬ ‫החדש הזה‬ ‫ההשקעות‬ ‫להשתתף בערוץ‬ ‫האשראי הקמעונאי נחלתם של הבנקים וחברות כרטיסי האשראי‪ .‬הפלטפורומות כאשר הן נתמכות‬ ‫הלוואה‬ ‫משכנתא‪,‬‬ ‫(למשל‬ ‫שונים‬ ‫(בהצלחה) מול כמה סוגי אשראי‬ ‫הטפטוף בדרך להפוך למבול‪ .‬עבור עולם‬ ‫כי‬ ‫נראה‬ ‫בחודש‬ ‫דולרים‬ ‫ברוח הגבית של טכנולוגיות הטיפול והניתוח של "נתוני עתק" (‪ )Big Data‬סדקו את המונופול של‬ ‫אשר מגיעות‬ ‫השונות‬ ‫הפלטפורמות‬ ‫יצירת ההלוואות של‬ ‫שיעורי‬ ‫נשפוט על פי‬ ‫הוותיקים‪ .‬אם‬ ‫לדירוג‬ ‫תורמת‬ ‫וכיו”ב)‬ ‫המוסדותאשראי‬ ‫למימון רכב‪ ,‬הלוואה כללית‪ ,‬כרטיסי‬ ‫השקעה חדש ישיר ומסקרן שמאפשר לגוון‬ ‫ערוץ‬ ‫נוצר‬ ‫המשקיעים‬ ‫לכמה מאות מיליוני דולרים בחודש נראה כי הטפטוף בדרך להפוך למבול‪ .‬עבור עולם המשקיעים‬ ‫אשראי טוב יותר‪ ,‬וההיפך‪.‬‬ ‫מדינותמחוב של מדינות ותאגידים עם רכיב‬ ‫המורכב‬ ‫התיקיםהתיק‬ ‫נוצר ערוץ השקעה חדש ישיר ומסקרן שמאפשר לגוון את את‬ ‫הקייםמחוב של‬ ‫הקיים המורכב‬ ‫ותאגידים עם רכיב של אשראי צרכני‪ .‬כבר היום עיקר הכספים המהווים מקור למימון ההלוואות‬ ‫• חיפוש אשראי חדש מהווה כ‪ 10%-‬מדירוג האשראי‪ .‬חיפוש אשראי‬ ‫ענקית עיקר הכספים המהווים מקור למימון‬ ‫‪ Prosper‬היום‬ ‫צרכני‪ .‬כבר‬ ‫של אשראי‬ ‫באמצעות פלטפורמות ה ‪ P2P‬בא מהשוק המוסדי‪ .‬רק בסוף חודש פברואר הודיעה‬ ‫העמיד‬ ‫סורוס‬ ‫גורג׳‬ ‫האגדי‬ ‫המשקיע‬ ‫בהובלת‬ ‫משקיעים‬ ‫הצרכן‪ .‬קונסורציום של‬ ‫המקוונות‪ ,‬כי‬ ‫ההלוואות של‬ ‫חדש באופן תכוף פוגע בדירוג האשראי‬ ‫פלטפורמות ה‪ P2P-‬מגיע מהשוק המוסדי‪.‬‬ ‫ההלוואות באמצעות‬ ‫התחייבות לטובת הפלטפורמה להעמדת מימון בהייקף של כ ‪ 3‬מיליארד דולר בשנתיים הקרובות‪.‬‬ ‫בפברואר האחרון הודיעה ‪ Prosper‬ענקית ההלוואות המקוונות‪,‬‬ ‫כי קונסורציום של משקיעים בהובלת המשקיע האגדי גורג׳ סורוס‬ ‫ומה לגבי הסיכון שהלווה לא יחזיר את ההלוואה?‬ ‫העמיד התחייבות לטובת הפלטפורמה להעמדת מימון בהייקף של כ‬ ‫בנתוני הפלטפורמה ניתן למצוא גם את התחזיות לאי ההחזר בעבור‬ ‫‪ 5‬מיליארד דולר בשנתיים הקרובות‪.‬‬ ‫כל רמת סיכון של לווה‪ .‬שילוב של שני פריטי המידע הללו מאפשר‬ ‫לבנות תיק הלוואה אשר התשואה הפנימית הגלומה בו יכולה לנוע‬ ‫אפיק השקעה זה שהחל לפני כעשור הופך בשנים האחרונות להיות‬ ‫בין ‪ 4%‬ל‪ 11% -‬וזאת לאחר שיקלול שיעורי אי ההחזר הצפויים‪ .‬תיק‬ ‫כלי השקעה ב‪ Mainstream-‬של עולם ההשקעות‪.‬‬ ‫הלוואות שכזה יכול לייצר לאורך זמן תשואה גבוהה ויציבה וזאת‬ ‫בשונה מהשווקים המסורתיים – שווקי המניות והאג״ח המושפעים‬ ‫מתנודתיות גבוהה‪.‬‬ ‫הכותב הינו אנליסט במחלקת המחקר בבית ההשקעות הלמן אלדובי‪.‬‬ ‫בתעשיית הפינטק בשנים האחרונות קמו חברות אשר עיסוקן בניתוח‬ ‫למידע נוסף‪HA-I2P@gemel.co.il :‬‬ ‫נתונים השוואתיים בכל תעשיית האשראי הצרכני המקוון (‪)P2P‬‬ ‫טלפון‪03-7711712 :‬‬ ‫אשר המובילות בינהן הן החברות ‪ PeerIQ‬ו‪ Orchard-‬אשר כל‬

‫‪15‬‬


‫רו”ח ראובן שיף‪ RSM ,‬שיף הזנפרץ ושות’ רו”ח‬

‫מדור פיננסי‬

‫רקע‬ ‫על‬ ‫וכלכליות‬ ‫גיאופוליטיות‬ ‫מגמות‬ ‫הפסדים‬ ‫קיזוז‬ ‫בעקבות‬ ‫מס‬ ‫החזרי‬ ‫ההתפתחויות הדרמטיות בארה"ב‪ ,‬באירופה‬ ‫ההון‬ ‫בשוק‬ ‫אופטימלי‬ ‫ישראל‪.‬‬ ‫מרווחיםכלכלת‬ ‫והשפעתן על‬ ‫ובעולם‬ ‫השנה האחרונה הייתה רוויה באירועים שטלטלו את השווקים‬ ‫בעולם‪ :‬ה‪ Brexit-‬האנגלי‪ ,‬ניצחונו של טראמפ בבחירות לנשיאות‬ ‫בארה”ב ועלייתו של מקרון לשלטון בצרפת הם רק מהאירועים אשר‬ ‫הטביעו את חותמם ומשפיעים וישפיעו על הכלכלה הגלובלית‪.‬‬ ‫בחירתו של נשיא ארצות הברית‪ ,‬דונלד טראמפ‪ ,‬וה‪ Brexit-‬לקחו‬ ‫את העולם לכיוון של בידול ואינדיבידואליזם‪ ,‬חזרה למדינות האם‪,‬‬ ‫ויציאה מהקונספט של הכפר הגלובלי‪ ,‬כאשר החשש הגדול הינו כי‬ ‫ה‪ Brexit -‬יגרום לגל של יציאה של מדינות אחרות מגוש האירו שלא‬ ‫ייעצר רק בבריטניה‪.‬‬ ‫זאת ועוד‪ ,‬התחזקות הימין הלאומני באירופה‪ ,‬הדיון ביחסן של מדינות‬ ‫אירופה למיעוטים והמהגרים‪ ,‬והתגברות המתחים בין ארה”ב למדינות‬ ‫האיחוד האירופי‪“ ,‬משחקים” תפקיד‬ ‫מרכזי בקביעת התנהגות השווקים‬ ‫הגלובליים‪.‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬לפני מספר חודשים פרסם‬ ‫בנוסף‪,‬‬ ‫הצעתו לביצוע‬ ‫ממשל טראמפ את הצעתו‬ ‫לביצוע‬ ‫היקף במשטר‬ ‫במשטר‬ ‫רחבת היקף‬ ‫רפורמה רחבת‬ ‫רפורמה‬ ‫הפחתה‬ ‫שעיקרה‬ ‫האמריקאי‪,‬‬ ‫המס‬ ‫הפחתה‬ ‫בשיעור מס החברות‬ ‫החברות‬ ‫משמעותית בשיעור‬ ‫משמעותית‬ ‫יוצא מכך (על פי תפיסת‬ ‫תפיסת‬ ‫וכפועל יוצא‬ ‫וכפועל‬ ‫עולמו) עלייה בשיעורי הצמיחה ולפישוט של חוקי המס בארה”ב‪.‬‬ ‫באם יאשר הקונגרס האמריקאי את רפורמת המס של ממשל טראמפ‪,‬‬ ‫תהיינה לכך השלכות משמעותיות על חברות ישראליות הפועלות‬ ‫בארה”ב ועל המגזר העסקי בישראל‪.‬‬ ‫עיקרה של רפורמת המס של ממשל טראמפ מתבטא ב‪ 6-‬היבטים‬ ‫מרכזיים‪:‬‬ ‫א‪ .‬הורדת שיעור מס החברות מ‪ 35%-‬ל‪ - 15%-‬שיעור מס החברות‬ ‫הנהוג כיום בארה”ב הינו ‪ .35%‬שיעור המס הממוצע במדינות החברות‬ ‫ב‪ OECD -‬הינו ‪.18%‬‬ ‫חברות ענק אמריקאיות רבות כגון‪ :‬אפל‪ ,‬מיקרוסופט‪ ,‬פייסבוק וגוגל‬ ‫‪16‬‬

‫הקימו מרכזי פיתוח במדינות בהן משטר המס הוא נוח כמו אירלנד‪,‬‬ ‫בה שיעור מס החברות עומד על ‪ 12%‬בלבד‪ .‬באם ירד שיעור מס‬ ‫החברות ל‪ 15% -‬תהיה לכך השפעה מכרעת על חברות אמריקאיות‬ ‫שכן הן לא תצטרכנה להעתיק את מיקום רישום יישותן המשפטית‬ ‫שלהן למקומות אקזוטיים בעולם‪.‬‬

‫ב‪ .‬שיעורי פחת גבוהים יותר שיותרו בניכוי לצורכי מס ורפורמה‬ ‫במיסוי העקיף – טראמפ הוא לוקאל פטריוט ומעונין להחזיר את‬ ‫הייצור הביתה לארה”ב‪ ,‬להעלות את שיעורי הצמיחה וכפועל יוצא גם‬ ‫את רמת החיים בארה”ב‪.‬‬ ‫לפיכך מנסה טראמפ לקדם שורת צעדים ותמריצים כגון ‪ :‬התרת‬ ‫פחת מואץ‪ ,‬הקלות במס עקיף‬ ‫ליצואנים ומנגד הכבדות על‬ ‫ייבוא‪.‬‬ ‫ג‪ .‬הטבת מס חד פעמית בשיעור‬ ‫של ‪ 10%‬בלבד לחברות שאינן‬ ‫רשומות בארה”ב‪ -‬צעד משמעותי‬ ‫אותו רוצה לקדם טראמפ הינו‬ ‫מתן הטבה חד‪-‬פעמית בשיעור‬ ‫של ‪ 10%‬בלבד לחברות שאינן רשומות בארה”ב‪ ,‬אשר ישיבו רווחים‬ ‫“כלואים” בחברות מחוץ לארה”ב‪ ,‬וישלמו מס מופחת לשלטונות המס‬ ‫האמריקאים‪.‬‬ ‫ד‪ .‬מעבר לשיטת מיסוי טריטוריאלית‪ -‬להצעה שפורסמה תהיינה‬ ‫השלכות מהותיות על יחידים וחברות הכפופים בדרך זו או אחרת‬ ‫למשטר המס האמריקאי ובייחוד לחברות ישראליות המנהלות את‬ ‫פעילותן העסקית בארה”ב‪.‬‬ ‫ה‪ .‬מיסוי פרט – הנשיא טראמפ פועל לפישוט מערכת מיסוי הפרט‬ ‫וליצירת שלוש מדרגות מס בלבד (במקום ‪35%,25%,10% – )7‬‬


‫ו‪ .‬ביטול מס הירושה‪ -‬הממשל האמריקאי שוקל את ביטולו של מס‬ ‫הירושה‪ ,‬אשר שיעורו כיום הינו מהגבוהים בעולם המערבי‪.‬‬ ‫לדידי‪ ,‬למהלכים אלה עשויות להיות השפעות מהותיות והראשונה‬ ‫שבהן הינה ההשפעה על חברות ישראליות הפועלות בשוק‬ ‫הגלובלי‪ ,‬שכן לאלה יהיה תמריץ גדול יותר להקים חברות ולהעתיק‬ ‫את פעילותן ומושבם המשפטי לארה”ב היות ובישראל שיעור מס‬ ‫החברות הינו עומד על שיעור של ‪ 24%‬וזאת גם בהתחשב במתווה‬ ‫היורד של מס החברות בישראל בשנים האחרונות‪.‬‬ ‫השפעה צפויה נוספת הינה בהיבט של יחסי הסחר בין ישראל‬ ‫לארה”ב בעידן טראמפ והשלכותיה על כלכלת ישראל‪.‬‬ ‫בנאום ההכתרה שלו הדגיש הנשיא טראמפ כי ארה”ב היא “לפני‬ ‫כולם” ומינה לשר הכלכלה את המיליארדר ווילבור ווס הידוע‬ ‫בעמדותיו הספקניות כלפי הסכמי הסחר של ארה”ב עם מדינות‬ ‫אחרות ובייחוד עם סין‪.‬‬ ‫נשאלת השאלה האם יחסי המסחר בין ‪ 2‬המעצמות הגדולות בעולם‬ ‫עשויים להשפיע על ישראל? שהרי ישראל היא “סיכה קטנה” על‬ ‫מפת הייבוא של ארה”ב ובטח ובטח על מפת הייבוא העולמית‪ ,‬ואף‬ ‫ייתכן כי היחסים הטובים בין ארה”ב לישראל יאפשרו החרגה‪.‬‬ ‫לטעמי אל לנו להסתמך על יחסי הקרבה שלנו עם ארה”ב ואני‬ ‫סבור כי אפשרות של מלחמת סחר עולמית צריכה להדאיג מאד את‬ ‫המשק הישראלי היות וכאשר המתחים ביחסי ארצות הברית עם סין‪,‬‬

‫הגוברים מזה זמן‪ ,‬מתרחבים מן המישור הצבאי‪-‬בטחוני אל המישור‬ ‫הכלכלי‪-‬מסחרי‪ ,‬גובר הסיכון שהיחסים הללו יקרינו על יחסי ישראל‬ ‫עם ארצות הברית מצד אחד ועם סין – מצד שני‪.‬‬ ‫במידה וארה”ב תתחיל במלחמת סחר עם אירופה או עם סין וכולן‬ ‫תתחלנה להעלות מכסים ולהטיל מגבלות על ייבוא מי שייפגע‬ ‫בעיקר הן הכלכלות הקטנות כדוגמת הכלכלה הישראלית‬ ‫היצואן הישראלי עלול למצוא את עצמו מתקשה לייצא משום‬ ‫שייאלץ להתמודד עם ממשלות שמעדיפות ייצור מקומי ולהוביל‬ ‫לתרחיש מסוכן של אובדן משרות במשק הישראלי וירידה בשיעור‬ ‫הצמיחה‪.‬‬ ‫יתירה מכך‪ ,‬מגמת התחזקות השקל בשנה האחרונה אל מול הפיחות‬ ‫בדולר‪ ,‬בליש”ט ובאירו עלולה להשפיע ולהאיץ את ההאטה בתחום‬ ‫היצוא‪.‬‬ ‫חשוב לזכור‪ ,‬כי מדינת ישראל הינה מדינה מוטת ייצוא והסיטואציה‬ ‫החדשה שנוצרה בשוק הגלובלי‪ ,‬כמו גם חוסר יכולת החיזוי‬ ‫העתידית‪ ,‬עלולים לפגוע ביצואניות ישראליות שיחוו האטה‬ ‫משמעותית בהכנסות‪ ,‬שהרי כל המגמות שציינתי ברשימתי זו‬ ‫מייצרים אי‪-‬וודאות ההולכת לעלות מדרגה בשנים הבאות‪.‬‬ ‫הכותב הינו שותף מנהל ב‪ RSM -‬שיף הזנפרץ ושות’ רו”ח‪ ,‬נשיא‬ ‫לשכת רו”ח לשעבר‬

‫‪RADO TRUE DIAMONDS‬‬ ‫‪HIGH-TECH CERAMIC‬‬

‫‪17‬‬


‫יורם לביאנט‪ ,‬עתידות לכלכלת המשפחה‬

‫מדור פיננסי‬

‫למה כל כך קשה להבין את ה‪-‬‬ ‫בעיני רבים בציבור‪ ,‬החסכון הפנסיוני הוא סוג של תעלומה‪,‬‬ ‫קופסה שחורה‪ ,‬תיבה המונחת בבוידעם ומפתחותיה אבדו‪ .‬ואולם‪,‬‬ ‫בשנים האחרונות מתגבר הרצון לפתוח את התיבה ולהבין מה יש‬ ‫בתוכה‪ .‬העניין נובע מכמה סיבות‪ .‬התובנה המחלחלת שהחיים‬ ‫מתארכים‪ ,‬היציבות המתערערת במקומות העבודה‪ ,‬התקשורת‬ ‫שמגלה עניין בנושא ומדווחת (לעתים לעניין ולעתים פחות‪)...‬‬ ‫פוליטיקאים המתעסקים בנושא‪ ,‬רפורמות למיניהן ועוד‪.‬‬ ‫עם זאת‪ ,‬רבים נתקלים בקושי להבין את התמונה הפנסיונית‬ ‫שלהם‪ .‬זו בעיה‪.‬‬ ‫מדוע זה כך? ישנן לדעתי‬ ‫שתי סיבות עיקריות שאנסה‬ ‫לנתחן ולהציע פתרונות‪.‬‬ ‫הסיבה הראשונה היא מורכבות‬ ‫המוצרים הפנסיוניים והסיבה‬ ‫השניה היא השפה או הז’רגון‬ ‫שבו משתמשים אנשי המקצוע‪.‬‬

‫ראשית‪ ,‬קצת ההסטוריה‬ ‫החסכון הפנסיוני בישראל‬ ‫עבר כמה תהפוכות שהשפיעו‬ ‫על מצבו כיום‪ .‬משבר קרנות‬ ‫הפנסיה ההסתדרותיות‪ ,‬המעבר מפנסיה תקציבית לצוברת‪,‬‬ ‫עליית וירידת קרנם של ביטוחי המנהלים‪ ,‬המעבר לקופות גמל‬ ‫משלמות קצבה בלבד‪ ,‬פנסית חובה ועוד תיקוני ועדכוני חקיקה‬ ‫רבים‪ .‬התוצאה היא שחוסכים רבים גוררים עמם מוצרים פנסיוניים‬ ‫בעלי מאפיינים שונים שעם הזמן הבנתם הולכת ומסתרבלת‪.‬‬ ‫חוסכים רבים נאלצו לבצע התאמות לחסכון הפנסיוני שלהם‬ ‫במהלך השנים שיצרו תמונה שנראית לעתים כמו טלאי על טלאי‪.‬‬

‫מוצר מורכב‬ ‫נוסף למורכבות שהביאה ההסטוריה‪ ,‬החסכון הפנסיוני הנפוץ‬ ‫מורכב מחסכון וביטוח המשולבים במוצר אחד‪ .‬בחלק הביטוחי‬ ‫נרכש כיסוי למקרה מוות או אובדן יכולת לעבוד‪ .‬רבים אינם‬ ‫‪18‬‬

‫מצליחים לפרק את שני המרכיבים כדי להבין כמה הם משלמים‬ ‫על הכיסויים הביטוחיים ומה גובהם‪ .‬מצד אחד זה טוב שלחלק‬ ‫גדול באוכלוסיה יש כיסויים ביטוחים כברירת מחדל אך מצד שני‬ ‫הנתונים על ביטוחים אלה אינם תמיד קלים לפענוח‪.‬‬

‫לא כל רכיבי השכר נולדו שווים‬ ‫עובד שכיר יודע שהמעביד משלם לו משכורת ברוטו‪ ,‬ממנה‬ ‫מנוכים כחוק הפרשות פנסיוניות ומסים‪ .‬מה שנשאר היא‬ ‫ההכנסה נטו‪ .‬ואולם‪ ,‬עיון בתלוש השכר מראה שפעמים רבות‬ ‫השכר ה”מבוטח” או ה”שכר הפנסיוני” או “ברוטו לפנסיה” הוא‬ ‫בכלל מספר שונה‪ .‬למה? ישנן‬ ‫סיבות רבות‪ ,‬חלקן מוצדקות‬ ‫(למשל החזרי הוצאות) וחלקן‬ ‫פחות (קומבינות של הסכמים‬ ‫קיבוציים ואחרים)‪ .‬התוצאה‬ ‫היא שלא כל השכר שלנו‬ ‫בהכרח יהיה זה שלפיו יחושב‬ ‫החסכון הפנסיוני שלנו‪.‬‬

‫השפה‬ ‫הז’רגון המקצועי בו משתמשים‬ ‫בתחום הפנסיוני הוא אולי‬ ‫הדבר המעצבן ביותר‪ .‬גם כאן בעיני יש שתי בעיות עיקריות‪.‬‬ ‫האחת‪ ,‬שימוש במונחים שפירושם אינו באמת מעיד על מהותם‪.‬‬ ‫להלן כמה דוגמאות‪:‬‬ ‫כספי פיצויים – כספי הפיצויים הם חלק מהפקדות המעביד‬ ‫לחסכון הפנסיוני‪ .‬מדוע לקרוא להם בשם פיצויים? על מה הם‬ ‫בדיוק מפצים? נכון שניתן למשוך אותם גם לפני גיל הפרישה‬ ‫(למה?) אבל מי שעושה זאת נענש‪ .‬עצם הכינוי של כספים אלה‬ ‫בשם זה גורם לרבים למשוך אותם בטרם עת ולהזיק לחסכון‬ ‫הפנסיוני‪ .‬מוטב היה לבטל את המינוח הזה‪.‬‬ ‫קרן השתלמות – חוץ ממורים‪ ,‬אינני מכיר מגזר שמשתמש‬ ‫בכספים אלו באמת להשתלמות‪ .‬בקרן ההשתלמות גלומה הטבה‬


‫המשתבחת עם הזמן וגדילת הצבירה בה‪ .‬מוטב היה לקרוא‬ ‫לחסכון זה בשם אחר ולמתג אותו כחלק מהחסכון לגיל השלישי‬ ‫ובכך לדכא את המנהג להשתמש בקרן ההשתלמות לשיפוץ‬ ‫המטבח‪ .‬היה גם נחמד לו תקרת ההפקדה השנתית היתה גדלה‬ ‫אבל זה לדיון אחר‪.‬‬ ‫ביטוח המנהלים – ביום בו החל להפריש לי המעביד את כספי‬ ‫התגמולים בביטוח מנהלים הרגשתי כאילו קבלתי קידום‬ ‫והצטרפתי להנהלת החברה‪ .‬לאחר כמה שנים הבנתי שזה לא‬ ‫באמת הפך אותי למנהל‪ .‬חבל‪.‬‬ ‫הבעיה השניה היא שימוש במונחים ביטוחיים‪ ,‬משפטיים‪,‬‬ ‫כלכליים וסתם פרי המצאתם של חברות הביטוח‪ .‬רבים‬ ‫מהמונחים אינם מוכרים לאזרח הפשוט‪ .‬למרות הרפורמה‬ ‫שחייבה את חברות הביטוח והגמל להנפיק דוחות סטנדרטיים‬ ‫וקריאים למשתמשים‪ ,‬עדיין השימוש במינוחים מקצועיים רווח‬ ‫מאד‪ .‬מה למשל אמור חוסך להבין משורה בדוח השנתי כמו “אור‬ ‫‪ – 1‬ריזיקו מתחדש”? בדוחות של חברות הביטוח ישנם מונחים‬ ‫נוספים המקשים על ההבנה‪ .‬מי שטורח לעיין בפוליסת ביטוח‬ ‫המנהלים עצמה‪ ,‬מגלה מורכבויות נוספות‪.‬‬ ‫מי שיגיע ליעוץ פנסיוני לקראת פרישה מהעבודה יגלה עולם‬ ‫חדש ומבלבל של מינוחים מיסויים ונוסחאות שגם הם תוצאה‬ ‫של אין ספור תקנות ותיקונים‪ .‬קצבה מזכה‪ ,‬קצבה מוכרת‪ ,‬הוון‬ ‫קצבה‪ ,‬פטור מדורג‪ ,‬נוסחת הקיזוז‪ ,‬היוון בפטור‪ ,‬מענק פטור‪,‬‬ ‫תיקון ‪ ,13‬סעיף ‪ ,14‬תיקון ‪ ,190‬טופס ‪ ,161‬ועוד‪ ,‬ועוד‪...‬‬ ‫מעטים מכירים את הנושא לפרטיו ועוד פחות מסוגלים להסבירו‬ ‫לחוסך המצוי‪.‬‬

‫מה החוסכים יכולים לעשות?‬ ‫נכון להיום‪ ,‬אין כנראה מנוס מלהשקיע זמן וללמוד להתיידד עם‬ ‫החסכון הפנסיוני שלנו‪ .‬זו השקעת זמן שתשתלם לנו‪ .‬על אף‬ ‫כל מה שנכתב לעיל יש היום הרבה חומר זמין באינטרנט כולל‬ ‫בלוגים איכותיים המסייעים לפצח את האניגמה‪ .‬ככל שנחזק‬ ‫את הידע והבטחון העצמי‪ ,‬נכיר את הז’רגון ונבין את מנגנוני‬ ‫החסכון והביטוח כך גם נוכל להמשיך לשאול שאלות ולדלג‬ ‫מעל משוכות שבלבלו אותנו עד כה‪.‬‬ ‫בנוסף‪ ,‬ככל שמתקדמים לתוך המאה ה‪ 21-‬צריך להיות ברור‬ ‫(במיוחד לצעירים) שהחסכון הפנסיוני אינו יכול להיות מקור‬ ‫ההכנסה היחיד לגיל השלישי בהנחה שרוצים לשמור על רמת‬ ‫חיים יציבה‪ .‬יחס התחלופה (עוד קצת ז’רגון – היחס בין השכר‬

‫לאחר הפרישה ובין זה שלפניה) הולך ויורד עם השנים ומחייב‬ ‫הכנת מקורות הכנסה נוספים לשליש השלישי‪ .‬את אלה צריך‬ ‫לתכנן ולבנות מבעוד מועד‪ ,‬כמה שיותר מוקדם‪ ,‬כדי שישביחו‬ ‫עם השנים‪ .‬מי שלא בונה אסטרטגיה כלכלית עד גיל ‪ 100‬מסכן‬ ‫את עצמו ואת משפחתו‪.‬‬

‫מה השלטון יכול לעשות?‬ ‫הייתי שמח לראות כמה מגמות‪:‬‬ ‫עדכון הטרמינולוגיה (פיצויים‪ ,‬קרן השתלמות וכד’ כפי שכבר‬ ‫הזכרתי) ותרגום הז’רגון‪.‬‬ ‫עידוד‪ ,‬יצירה והצגה של פתרונות פנסיוניים פשוטים וקלים‬ ‫להסבר עם אבחנה בהירה בין חסכון לביטוח‪ ,‬מסלולי פרישה‬ ‫פשוטים‪ ,‬ומצג נתונים נהיר ובהיר‪.‬‬ ‫היפטרות מכל נוסחאות המס המסובכות‪ .‬יש הרבה צדק הן‬ ‫כלכלי והן חברתי בכך שבשליש השלישי של החיים‪ ,‬ההכנסה‪,‬‬ ‫במיוחד מחסכונות הפנסיה הקלאסיים‪ ,‬תהיה פשוט פטורה‪ .‬על‬ ‫הממשלה לעשות עבודת בדיקה כמה מס תפסיד‪ ,‬מה תרוויח‬ ‫בתמורה וכיצד ניתן להשלים את הפער (אם ישנו)‪ .‬למנגנונים‬ ‫פשוטים יש ערך רב ולו משום פשטותם‪ .‬חברה חוסכת היא‬ ‫חברה בריאה‪ ,‬יציבה ועצמאית הנזקקת פחות לסיוע מהשלטון‪.‬‬ ‫גם לפוטנציאל ההורשה של כרית בטחון כלכלית העוברת בין‬ ‫הדורות יש ערך רב בעיני‪ .‬כמו שלכל אחד יש אחריות ליצירה‬ ‫וישום של אסטרטגיה כלכלית אישית ארוכת טווח כך גם לשלטון‬ ‫יש אחריות לבנות אסטרטגיה כלכלית חברתית המותאמת‬ ‫לצרכי המאה ה‪.21-‬‬ ‫אנו רואים ניצנים לכך ברפורמות הפנסיוניות מהשנים‬ ‫האחרונות אבל יש עוד מה לעשות‪ ,‬במיוחד בהנגשת הפתרונות‬ ‫לקהל הרחב‪ ,‬בחינוך פיננסי‪ ,‬בהנגשת ייעוץ בנושא לכל שכבות‬ ‫האוכלוסיה‪ ,‬בעידוד חסכון ועוד‪ .‬תנאי בסיסי לכך הוא היותם של‬ ‫הפתרונות פשוטים גם במחיר ויתור על הנדסת יצירות פיננסיות‬ ‫סופר‪-‬אופטימליות‪ .‬כדברי המשורר‪:‬‬ ‫‪.Keep It Simple Stupid‬‬ ‫יורם לביאנט‪ ,‬מאמן ויועץ לכלכלת המשפחה ב”עתידות לכלכלת‬ ‫המשפחה” ‪ ,‬מלווה משפחות ובודדים לניהול נכון של כלכלת המשפחה‬ ‫במאה ה‪ 21-‬תוך יצירת בהירות‪ ,‬יציבות והגשמת יעדים וערכים‪ .‬יורם‬ ‫מרצה לכל הגילאים וכותב בנושאי כלכלת המשפחה‪.‬‬ ‫דוא”ל‪yoram@atidot.co.il :‬‬ ‫‪19‬‬


‫פרופ’ יעל חנין‪ ,‬אוניברסיטת תל‪-‬אביב‬

‫מדור טכנולוגיה ומדע‬

‫מדבקה אלקטרונית שפותחה באוניברסיטת תל אביב‬ ‫עשויה לאפשר מיפוי רגשות ולשפר תהליכי טיפול ושיקום‬ ‫רבים מאיתנו מכירים את ההליך הבלתי נעים של הקלטת אותות‬ ‫חשמליים דרך העור‪ ,‬במסגרת בדיקות רפואיות שונות‪ .‬מדבקה‬ ‫אלקטרונית חדשנית‪ ,‬שפותחה במכון לננוטכנולוגיה של אוניברסיטת‬ ‫תל אביב‪ ,‬מוציאה כעת את ההליך הזה מן‬ ‫המעבדה‪ ,‬ומייתרת את הצורך בג’ל הקר והדביק‬ ‫שמגביר את מוליכות האלקטרודות‪ .‬המדבקה‬ ‫החדשה נוחה לשימוש‪ ,‬נגישה לכולם‪ ,‬ואינה‬ ‫מפריעה לפעילות היומיומית של המשתמש‪ .‬כל‬ ‫אדם יכול לנטר בעזרתה את פעילות השרירים‪,‬‬ ‫לאורך זמן‪ ,‬למגוון צרכים רפואיים ואחרים‪.‬‬ ‫המחקר‪ ,‬בהובלת פרופ’ יעל חנין‪ ,‬ראשת המרכז‬ ‫לננו‪-‬מדע וננוטכנולוגיה של אוניברסיטת תל אביב‪ ,‬בוצע במסגרת‬ ‫פרויקט אירופי ובתמיכה חלקית של מאגד ‪ BSMT‬של משרד הכלכלה‪,‬‬ ‫והוא יוצג במסגרת סדנת מחקר בינלאומית בתחום הננו‪-‬רפואה‬ ‫באוניברסיטת תל אביב‪.‬‬

‫ממיפוי רגשות ועד להפעלת פרוטזות‬ ‫יישום אפשרי בולט של המדבקה‪ ,‬שנמצא כיום בתהליכי פיתוח‪ ,‬הוא‬ ‫מיפוי רגשות‪“ .‬ליכולת לזהות ולמפות את רגשותיהם של בני אדם יש‬ ‫שימושים פוטנציאליים רבים‪ ”,‬אומרת פרופ’ חנין‪“ .‬מפרסמים‪ ,‬עורכי‬ ‫סקרים‪ ,‬אנשי תקשורת ‪ -‬כולם מעוניינים לבחון את תגובותיהם של‬ ‫אנשים למוצרים ולמצבים שונים‪ .‬כיום‪ ,‬בהיעדר כלי מדידה מדעיים‬ ‫מדויקים יותר‪ ,‬הם מסתמכים בעיקר על שאלונים סובייקטיביים‪ .‬במקביל‬ ‫מנסים חוקרים רבים בעולם לפתח שיטות למיפוי רגשות על ידי ניתוח‬ ‫הבעות פנים‪ ,‬בעיקר על סמך צילומי פנים ותוכנות חכמות‪ .‬המדבקה‬ ‫שלנו יכולה לתת מענה פשוט ונוח‪ :‬ניטור הבעות ורגשות על פי האותות‬ ‫החשמליים המתקבלים משרירי הפנים‪”.‬‬ ‫לדברי פרופ’ חנין‪ ,‬זו רק ההתחלה‪ .‬למדבקה החדשנית צפויים עוד‬ ‫יישומים רבים‪ :‬מחקר שהושק לאחרונה עם חוקרים בבית החולים‬ ‫איכילוב‪ ,‬עוקב בעזרתה אחר הפעלת השרירים אצל חולים במחלות‬ ‫נוירו‪-‬דגנרטיביות‪ ,‬בזמני ערות ושינה; בתחום התחבורה‪ ,‬ניתן יהיה לנטר‬ ‫מדדים פיזיולוגיים המעידים על ערנותם של נהגים‪ ,‬על ידי הצמדתה‬ ‫‪20‬‬

‫לשרירים מסוימים; בתחום השיקום‪ ,‬היא עשויה לסייע לפגועי מוח לשפר‬ ‫את השליטה בשריריהם‪ ,‬ולקטועי גפיים להפעיל פרוטזות באמצעות‬ ‫שרירים שנותרו בגדם; בניתוחי מוח‪ ,‬היא תאפשר לרופאים לעקוב אחר‬ ‫הפעילות המוחית והערנות של החולים‪.‬‬

‫ננוטכנולוגיה וקעקועי ילדים‬ ‫המדבקה האלקטרונית רבת הפוטנציאל מבוססת‬ ‫על שילוב מפתיע בין ננוטכנולוגיה מתקדמת‬ ‫למוצר בסיסי ביותר‪ :‬הקעקועים הזמניים שילדים‬ ‫אוהבים‪“ .‬התבססנו על חומרים זמינים ועל שיטות‬ ‫הדפסה תעשייתיות מקובלות‪ ,‬על מנת לקצר‬ ‫ככל האפשר את תהליכי הפיתוח‪ ”,‬אומרת פרופ’ חנין‪“ .‬המדבקה עשויה‬ ‫משלושה חלקים‪ :‬אלקטרודות פחמן‪ ,‬משטח דביק המשמש להדבקת‬ ‫קעקועים זמניים על העור‪ ,‬וציפוי ננוטכנולוגי – פולימר מוליך עם‬ ‫טופוגרפיית ננו‪ ,‬שמשפר את ביצועי האלקטרודות‪ .‬התוצאה היא מדבקה‬ ‫אלקטרונית יעילה‪ ,‬שמקליטה אות יציב וחזק במשך שעות‪ ,‬ואינה מגרה‬ ‫את העור‪ .‬מבחינת המשתמש מדובר במדבקה פשוטה שהוא מצמיד‬ ‫לעור בנקודה המתאימה‪ ,‬בשיטת ‘הדבק ושכח’‪ .‬כעת הוא יכול להמשיך‬ ‫בפעילותו הימיומית כרגיל‪ ,‬בשעה שהמדבקה מודדת ומקליטה את‬ ‫עוצמת הפעילות בשרירים‪”.‬‬

‫ריפוי פצעים‪ ,‬נשאי תרופות‪ ,‬חיישנים ושתלים רובוטים בסדנת‬ ‫המחקר הבינלאומית‬ ‫המדבקה החדשנית הוצגה כאמור לראשונה במסגרת סדנת מחקר‬ ‫בינלאומית בתחום הננו‪-‬רפואה‪ ,‬באוניברסיטת תל אביב ‪ .‬בסדנה השתתפו‬ ‫עשרות תלמידי מחקר וחוקרים מובילים ממיטב האוניברסיטאות בעולם‬ ‫בהן‪ :‬הרווארד‪ ,‬קרנגי מלון‪ ,‬אוניברסיטת שיקגו ואוניברסיטת מישיגן‪,‬‬ ‫לצד מוסדות מחקר מובילים בישראל ובאיטליה‪ .‬בין הנושאים שדנו‬ ‫בסדנה‪ :‬ריפוי פצעים‪ ,‬נשאי תרופות‪ ,‬חיישנים‪ ,‬שתלים רובוטיים‪ ,‬אמצעי‬ ‫חישה‪ ,‬התקנים ננומטריים והדפסת רקמות בתלת מימד‪ ,IEEE .‬הארגון‬ ‫האמריקאי המוביל בתחום הנדסת החשמל‪ ,‬הכיר בחשיבות הסדנה‪,‬‬ ‫והעניק למארגניה מענק ראשון מסוגו‪.‬‬


‫על פועלו רב השנים של ד”ר סילביו פיטליק‬

‫מדור טכנולוגיה ומדע‬

‫“אנטיביוטיקה היא כמו פצצת אטום‬ ‫על המיקרוביום”‬ ‫ד”ר סילביו פיטליק ‪ -‬לשעבר מנהל מחלקה בבית‪-‬החולים “בילינסון”‬ ‫ מסתייג מהאנטיביוטיקה‪ ,‬מצד אחד‪ ,‬אך גם לא חושב שהחיידקים‬‫העמידים יכחידו אותה‪ ,‬מצד שני‪ .‬לדבריו‪“ ,‬רופאים לא נותנים מספיק‬ ‫קרדיט לגוף האדם”‪.‬‬ ‫במשך ‪ 43‬השנים שבהן היה ד”ר סילביו פיטליק רופא פנימאי ומנהל‬ ‫מחלקה בבית‪-‬החולים “בילינסון” הוא היה מעורב בכ‪ 100,000-‬מקרים‬ ‫של מתן אנטיביוטיקה לחולים‪ .‬ברבים מהם‪ ,‬הוא סבור‪ ,‬האנטיביוטיקה‬ ‫לא הייתה חיונית‪ ,‬והחולים היו ככל הנראה מבריאים גם בלעדיה‪“ .‬המרכז‬ ‫האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן (‪ )CDC‬טוען‪,‬‬ ‫שכ‪ 50%-‬מהאירועים של אנטיביוטיקה הם מיותרים‪.‬‬ ‫לדעתי‪ ,‬המספר גבוה יותר‪ ,‬ומגיע אפילו ל‪,”80%-‬‬ ‫אומר ד”ר פיטליק (‪ ,)71‬שעם פרישתו מבית‪-‬החולים‬ ‫הצטרף‪ ,‬כמדען אורח‪ ,‬לקבוצת המחקר של פרופ’‬ ‫רותם שורק במחלקה לגנטיקה מולקולרית במכון‬ ‫ויצמן למדע‪.‬‬ ‫כבר בתחילת דרכו כרופא‪ ,‬מספר ד”ר פיטליק‪,‬‬ ‫התעוררו בו רגשות מעורבים ביחס לאנטיביוטיקה‪.‬‬ ‫“הייתה לי הרגשה אינטואיטיבית שהאנטיביוטיקה‪,‬‬ ‫חרף כל הכתרים שנקשרו לה‪ ,‬היא לא טלית שכולה‬ ‫שלילדי‪ ,‬למשל‪ ,‬מעולם‬ ‫ַ‬ ‫תכלת”‪ ,‬הוא מספר‪“ ,‬וזו הסיבה‬ ‫לא נתתי אנטיביוטיקה‪ .‬ישנם‪ ,‬כמובן‪ ,‬מצבים של אין‪-‬‬ ‫ברירה‪ ,‬אבל ככל שהיה אפשר עם המשפחה שלי‪,‬‬ ‫התאפקתי”‪.‬‬ ‫עיקר ההסתייגות של ד”ר פיטליק מהאנטיביוטיקה נובע מההרס הכולל‬ ‫שהיא זורעת סביבה‪ .‬במילים אחרות‪ ,‬האנטיביוטיקה לא רק מחסלת‬ ‫את “החיידקים הרעים”‪ ,‬המחוללים את הזיהום‪ ,‬אלא את החיידקים‬ ‫כולם – חלקם בעלי תרומה חשובה לפעילות התקינה של מערכות‬ ‫הגוף‪ .‬ההתאוששות של הגוף מהמתקפה הזו נמשכת זמן רב‪ ,‬ולפעמים‬ ‫השלכותיה הן בלתי‪-‬הפיכות‪“ .‬אנטיביוטיקה היא כמו פצצת אטום המוטלת‬ ‫על המיקרוביום (חיידקי המעיים)”‪ ,‬אומר ד”ר פיטליק‪“ .‬היא פוגעת במיגוון‬ ‫החיידקי בגוף‪ ,‬ולכן‪ ,‬בטווח הארוך הבריאות נפגעת‪ .‬כפי שהגיוון האקולוגי‬ ‫בג’ונגל האמזונס הוא שמעניק לו חוסן ומאפשר למערכת האקולוגית‬ ‫להתקיים לאורך זמן – למשל‪ ,‬עץ נותן מחסה לצמח קטן ממנו‪ ,‬הקוף‬

‫מעביר זרעים ממקום אחד למקום אחר‪ ,‬וכן הלאה – כך גם המיקרוביום‬ ‫זקוק למיגוון של חיידקים כדי לתפקד היטב”‪ .‬על מנת להמחיש זאת הוא‬ ‫שואל‪“ :‬למה מדברים כיום על השתלת צואה כתפיסה טיפולית? מפני שיֵ ש‬ ‫אנשים שמגיעים למצב שבו המיגוון החיידקי אצלם הצטמצם כל כך‪ ,‬עד‬ ‫שאין ברירה אלא להחדיר לגופם חיידקים מבחוץ”‪.‬‬ ‫ד”ר פיטליק מכיר כמובן ביתרונותיה של האנטיביוטיקה‪ ,‬רק שלדעתו‪,‬‬ ‫במקרים רבים חסרונותיה עולים על היתרונות‪ ,‬והוא מסביר‪“ :‬אם‬ ‫אדם מגיע לבית‪-‬החולים עם זיהום בקרום המוח‪ ,‬הרי ברור שהוא חייב‬ ‫לקבל אנטיביוטיקה‪ ,‬שכן מדובר בחיים או במוות‪.‬‬ ‫האנטיביוטיקה יכולה גם למנוע התפשטות של זיהומים‬ ‫בקהילה‪ .‬אך חייבים לנקוט משנה זהירות עם התרופה‪.‬‬ ‫מחקרים הראו‪ ,‬למשל‪ ,‬שככל שילדים קיבלו יותר‬ ‫אנטיביוטיקה‪ ,‬כך גדל הסיכוי שיפַ תחו את מחלת קרוהן‪,‬‬ ‫שהיא מחלת מעי דלקתית‪ .‬ידוע גם הקשר בין צמצום‬ ‫המיגוון החיידקי במעיים‪ ,‬עקב קבלת אנטיביוטיקה‪ ,‬לבין‬ ‫השמנה‪ .‬וכמובן‪ ,‬ככל שמחלקים יותר אנטיביוטיקה‪ ,‬כך‬ ‫גדל הסיכוי שהחיידקים יפַ תחו עמידות לתרופה”‪.‬‬ ‫חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה הם אחת הבעיות‬ ‫הקשות של הרפואה העתידית‪ ,‬וכך סבורים רופאים‬ ‫רבים‪ .‬אבל במפתיע‪ ,‬ד”ר פיטליק דווקא אינו מתרגש‬ ‫ממנה‪“ :‬אני מכיר בקיומה של עמידּות‪ ,‬אך איני חושב‬ ‫שמדובר על ‘האפוקליפסה של האנטיביוטיקה’‪ .‬אילו‬ ‫אימצנו את נבואות הזעם‪ ,‬היינו כבר צריכים לראות גופות ברחוב‪ ,‬וזה לא‬ ‫המצב‪ .‬הרי למרות העמידות‪ ,‬תוחלת החיים בכל העולם ממשיכה לעלות‪.‬‬ ‫השורה התחתונה היא‪ ,‬שייתכן כי לחיידקים העמידים יש יתרונות שאנחנו‬ ‫עדיין לא מודעים להם‪ .‬רופאים לא נותנים מספיק קרדיט לגוף האדם”‪.‬‬ ‫כמדען אורח במעבדה במכון וויצמן‪ ,‬ד”ר פיטליק קורא מאמרים מדעיים‬ ‫ומגיב עליהם‪ ,‬וכן מרצה בתחומי עיסוקו לפני חברי הקבוצה‪“ .‬באתי‬ ‫למעבדה ללמוד ולפתח מחשבות”‪ ,‬הוא מתאר‪“ .‬הדבר העיקרי שמעניין‬ ‫אותי הוא יחסי הגומלין בין האדם לבין המיקרוביום‪ ,‬בבריאות ובחולי‪.‬‬ ‫האחד משרת את השני‪ .‬הסטודנטים במעבדה הם באמת היתרון העיקרי‬ ‫של המקום הזה‪ ,‬הם נותנים לי אנרגיה שרק צעירים יכולים לתת‪ .‬אני‬ ‫מרגיש צעיר יותר בזכותם‪ .‬יכול להיות שהם מעבירים לי חיידקים טובים”‪.‬‬ ‫‪21‬‬


‫פרופ’ סטיבן לוין‪ ,‬אוניברסיטת חיפה‬

‫מדור טכנולוגיה ומדע‬

‫נטילת תרופות נוגדות דיכאון במהלך ההיריון לא‬ ‫מגדילה את הסיכון שהתינוק ייוולד עם לקות שכלית‬ ‫נטילת תרופות נוגדות דיכאון במהלך ההיריון לא מגדילה את‬ ‫הסיכון שהתינוק ייוולד עם לקות שכלית‪ ,‬כך עולה ממחקר‬ ‫בינלאומי בשיתוף האוניברסיטה ופורסם בכתב העת היוקרתי‬ ‫‪“ .JAMA Psychiatry‬הסיבות להתפתחות לקות שכלית‬ ‫מורכבות וכוללות גורמים שלאם יש השפעה עליהן וכאלה שלא‪.‬‬ ‫במחקר שלנו מצאנו שנטילת תרופות אנטי דיכאוניות לא מעלות‬ ‫את הסיכון”‪ ,‬אמר פרופ’ סטיבן לוין מהחוג לבריאות נפש קהילתית‪,‬‬ ‫השותף למחקר‪.‬‬ ‫לקות שכלית (‪ )Intellectual Disability‬היא הפרעה נוירו‪-‬‬ ‫התפתחותית שמאופיינית באיי‪-‬קיו‬ ‫הנמוך מ‪( 70-‬מתחת לרמה הנורמאלית)‬ ‫שגורמת למגבלות קשות ביכולות‬ ‫התקשורת ובמיומנות הדרושות‬ ‫לתפקוד יומיומי תקין והיא נפוצה בקרב‬ ‫‪ 0.7%-2%‬מאוכלוסיית המערב‪ .‬לקות‬ ‫שכלית יכולה לנבוע מגורמים גנטיים‬ ‫או ביולוגיים שאינם גנטיים‪ .‬ברוב‬ ‫המקרים לא ניתן להצביע בוודאות על‬ ‫גורם ספציפי יחיד למוגבלות שכלית‬ ‫התפתחותית‪ ,‬ולרוב קיימת אינטראקציה‬ ‫מורכבת של מספר גורמים‪ .‬כיום לא קיימת תרופה ללקות שכלית‪.‬‬ ‫לדברי החוקרים‪ ,‬בשנים האחרונות השימוש בתרופות נוגדות‬ ‫דיכאון עלה באופן משמעותי באוכלוסייה הכללית ובקרב נשים‬ ‫בהריון בפרט והשאלה האם תרופות אלה עלולות להגדיל את‬ ‫הסיכון של הילוד להיפגע בשל כך עלתה לא אחת‪ .‬במחקר קודם‬ ‫כבר מצא צוות החוקרים כי אין קשר בין נטילת תרופות נוגדות‬ ‫דיכאון בזמן ההיריון באופן כללי להתפתחות של אוטיזם‪ .‬במחקר‬ ‫הנוכחי שהתפרסם בכתב העת היוקרתי ‪,JAMA Psychiatry‬‬ ‫ומומן על ידי המכון הלאומי לבריאות של ארצות הברית (‪,)NIH‬‬ ‫ביקש צוות החוקרים בינלאומי מבית החולים ‪Mount Sinai‬‬ ‫בניו‪-‬יורק‪ ,‬אוניברסיטת ‪ Karolinska‬בשבדיה ‪,‬אוניברסיטת‬ ‫‪ Dalhousie‬בקנדה ופרופ’ סטיבן לוין מהחוג לבריאות נפש‬ ‫‪22‬‬

‫קהילתית באוניברסיטת חיפה‪ ,‬לבדוק לראשונה האם נטילת‬ ‫תרופות אנטי‪-‬דיכאוניות במהלך ההיריון מגדילה את הסיכון‬ ‫להוליד ילד עם לקות שכלית‪.‬‬ ‫אוכלוסיית המחקר כללה כ‪ 180-‬אלף ילדים שנולדו בשבדיה בין‬ ‫השנים ‪ 2006‬ל ‪ 2007‬מתוכם ‪ 3982‬ילדים נולדו לאימהות שנטלו‬ ‫במהלך ההיריון תרופות נוגדות דיכאון (במרשם) מכל הסוגים‪:‬‬ ‫תרופות הרגעה‪ ,‬תרופות מעוררות‪ ,‬תרופות שמאזנות את מצב‬ ‫הרוח‪ ,‬תרופות אנטי פסיכוטיות ומרדימות‪ .‬לאחר התייחסות‬ ‫לגורמי רקע שונים‪ ,‬כולל למצבו הנפשי של האב ולשאלה האם‬ ‫הוא נוטל תרופות‪ ,‬נמצא כי אין הבדלים‬ ‫משמעותיים בין התינוקות שנולדו‬ ‫לאימהות שנטלו תרופות לאלה שלא‬ ‫נטלו תרופות‪ :‬אמנם בקרב קבוצת‬ ‫התינוקות שנולדו לאימהות שנטלו‬ ‫תרופות אובחנו ‪ 0.9%‬מהילדים כסובלים‬ ‫מלקות שכלית לעומת ‪ 0.5%‬בקרב‬ ‫התינוקות לאימהות שלא נטלו תרופות‪,‬‬ ‫אולם הבדל זה לא היה מובהק – כך‬ ‫שמבחינה אמפירית‪ ,‬לא נמצאו הבדלים‬ ‫בין שתי הקבוצות‪ .‬תוצאות אלה חזרו‬ ‫על עצמן גם כאשר הושוו התינוקות לאימהות שנטלו תרופות‬ ‫לתינוקות שנולדו לאימהות שסבלו מדיכאון מאובחן קלינית‬ ‫ובחרו שלא לקחת תרופות‪.‬‬ ‫מכיוון שבשנים האחרונות עלה השימוש בעיקר בתרופות אנטי‬ ‫דיכאוניות מסוג ‪( SSRI‬הכוללות את הפרוזק והציפרלקס‪,‬‬ ‫לדוגמא) ומכיוון שדרך הפעולה של החומר הפעיל ייחודית – ואף‬ ‫נמצא במחקר על עכברים שהחומר הפעיל עובר דרך השלייה‬ ‫לעובר ועלול לגרום לפגיעה במוח – בחנו החוקרים האם לתרופות‬ ‫ה‪ SSRI-‬השפעה על הסיכון להולדת תינוק עם לקות שכלית‪.‬‬ ‫בבדיקה זו חולקו תרופות ה‪ SSRI-‬לשלוש קטגוריות (על פי דרך‬ ‫פעולתן) והן נבדקו רק על קבוצת האימהות שצרכו תרופות‪ .‬גם‬ ‫במקרה זה לא נמצאה השפעה של התרופות על הסיכון‪.‬‬


‫פרופ’ רחלה פופובצר‪ ,‬אוניברסיטת בר‪-‬אילן‬

‫מדור טכנולוגיה ומדע‬

‫ננו ‪ -‬חלקיקי זהב‬ ‫פרופ’ רחלה פופובצר‪ ,‬חוקרת בפקולטה להנדסה ובמכון לננוטכנולוגיה‬ ‫וחומרים מתקדמים‪ ,‬עושה שימוש במחקריה בננו‪-‬חלקיקי זהב‪ ,‬לצורך‬ ‫שיפור יכולת הדימות‪ ,‬האבחון והטיפול במחלות קשות‪ .‬לאחרונה היא‬ ‫פיתחה שיטה לזיהוי מוקדם ולטיפול במחלת אלצייהמר‪.‬‬ ‫התרופות המוכרות‪ ,‬הנמצאות כיום בשימוש לעיכוב ולטיפול במחלת‬ ‫אלצהיימר‪ ,‬אינן יעילות באופן משמעותי שכן הן לא מצליחות לחדור‪ ,‬או‬ ‫שהן חודרות אך באופן מצומצם‪ ,‬את “מחסום הדם‪-‬מוח”‪ ,‬המגן על המוח‬ ‫מתרופות ומחומרים הזורמים במחזור הדם‪.‬‬ ‫מחקרה של פרופ’ פופובצר מנסה להתגבר על מלכשלה זו בכך שהוא‬ ‫עושה שימוש בציפוי ננו‪-‬חלקיקים מזהב של מולקולות אינסולין‪ ,‬שהמוח‬ ‫הוא הצרכן המרכזי שלהן בגוף‪ .‬בעזרת ציפוי זה הצליחה פרופ’ פופובצר‬ ‫להחדיר את החלקיקים למוח ואלה מאפשרים‬ ‫לזהות תהליך היווצרות משקעים‪ ,‬המעיד על‬ ‫התפתחותה של מחלת האלצהיימר עוד בשלביה‬ ‫הראשונים‪ .‬את החלקיקים מצפה פרופ’ פופובצר‬ ‫גם בתרופה שנועדה לטפל במחלה כבר בשלבים‬ ‫אלו‪ .‬אמצעי פורץ דרך זה לזיהוי ולטיפול מוקדם‬ ‫במחלה טומן בחובו תקווה למיליוני בני אדם‪,‬‬ ‫שלפי ההערכות רפואיות נמצאים בסיכון לחלות‬ ‫במחלה בעשורים הקרובים‪ .‬המחקר שנערך‬ ‫בשיתוף פרופ’ שי רהימיפור מהמחלקה לכימיה בבר‪-‬אילן וד”ר דני פרנקל‬ ‫מאוניברסיטת תל אביב‪ ,‬זכה במענק משרד המדע בשם “מדע‪ ,‬טכנולוגיה‬ ‫וחדשנות למען האוכלוסייה בגיל השלישי”‪.‬‬ ‫אותם ננו‪-‬חלקיקי זהב עליהם מתבססת הטכנולוגיה של פרופ’ פופובצר‬ ‫במחקר על מחלת אלצהיימר‪ ,‬משמשים אותה גם במחקרים אחרים‬ ‫העוסקים באבחון ובטיפול במחלות נוספות כמו סוכרת‪ ,‬סרטן ודיכאון‪.‬‬ ‫לדברי פרופ’ פופובצר “הזהב נבחר לשמש כסמן משום שהוא נראה היטב‬ ‫בסריקת ‪ ,CT‬צפיפותו הגבוהה של הזהב ושונותו מצפיפותם של תאים‬ ‫מאפשרות לראות צְ ברים שלו במקומות בגוף שבהם במצב נורמלי אין חומר‬ ‫בצפיפות גבוהה‪ .‬זהו הזהב המעיד על התאים הסרטניים‪ ,‬שאותם אי אפשר‬ ‫לראות ב‪ CT-‬משום שצפיפותם זהה לזו של תאים בריאים‪ .‬הצטברות כזו‬ ‫באזורים מסוימים יכולה להעיד גם על גרורות במוקדים שלא ידענו עליהם”‪.‬‬ ‫מחקר נוסף של פרופ’ פופובצר עוסק בזיהוי גידולים בשלב מוקדם מאוד‪.‬‬ ‫“ננו‪-‬חלקיקים‪ ,‬שלא כמו תרופות שמתפזרות בכל הגוף באמצעות מחזור‬

‫הדם‪ ,‬מגיעים רק לאזורים מסוימים בגוף; הם יוצאים מכלי הדם רק בכלי‬ ‫דם שנוצרים מסביב לגידול‪ ,‬המתפתחים בקצב מהיר משל כלי דם רגילים‬ ‫ומסמנים לנו כך אזורים שבהם יש גידול‪ .‬אם הצלחנו להביא חלקיקים אל‬ ‫הגידול למטרת אבחון מוקדם‪ ,‬אנחנו יכולים להשתמש בהם גם לטיפול‪,‬‬ ‫באמצעות ציפויָ ם בתרופות‪ .‬החלקיקים נושאים את התרופות ישירות אל‬ ‫הגידול ובמינון מיטבי ומשום כך הם פחות רעילים ויש להם פחות תופעות‬ ‫לוואי מאשר לטיפולים הקונבנציונליים”‪.‬‬ ‫היום ניתן לזהות באמצעים קונבנציונליים גידולים כשגודלם בערך‬ ‫סנטימטר‪ .‬על שיטתה של פרופ’ פופובצר מאפשרת לזהות גידול סרטני‬ ‫כשגודלו פחות ממילימטר‪.‬‬ ‫לאחרונה פרסמה פרופ’ פופובצר שני מחקרים נוספים בתחום‪“ .‬במחקר‬ ‫הראשון‪ ,‬הראינו מעקב אחרי תאי גזע שנועדו‬ ‫לטפל בדיכאון‪ ,‬והוכחנו שאנו יכולים לזהות מגמות‬ ‫ודפוסי נדידה שונים בחולדות בריאות לעומת‬ ‫חולדות חולות”‪ .‬טיפולים ניסיוניים בבני אדם‬ ‫מתקיימים בארה”ב בחולי סרטן‪ ,‬דיכאון ומחלות‬ ‫נוירו‪-‬דגנרטיביות כגון אלצהיימר ואפשרות המעקב‬ ‫אחרי התאים בתוך הגוף וסימונם שמציעה פרופ’‬ ‫פופובצר‪ ,‬היא פורצת דרך ועשויה לקדם טיפולים‬ ‫אלו‪ .‬את המחקר הזה הובילה הדוקטורנטית אושרה‬ ‫בצר והוא נעשה בשיתוף פרופ’ גל ידיד מהמרכז הרב‪-‬תחומי לחקר המוח‬ ‫ע”ש גונדה (גולדשמיד) ופרופ’ חיה ברודי מהמחלקה לביולוגיה‪.‬‬ ‫המחקר השני‪ ,‬שפרסמה פרופ’ פופובצר עוסק בתחום האימונותרפיה‪.‬‬ ‫במסגרת הטיפול האימונותרפי מזריקים לחולה סרטן תאי ‪ T‬משופרים של‬ ‫מערכת החיסון שלו עצמו‪ .‬תפקידם של תאים אלו הוא להילחם בתאים‬ ‫הסרטניים ולחסלם‪“ .‬הצלחנו לעקוב אחרי תאי ‪ T‬במודל של עכבר עם‬ ‫גידולים סרטניים וראינו שהתאים מגיעים לאזור הגידול‪ ,‬והמערכת החיסונית‬ ‫של העכבר עצמו תוקפת את הגידול‪ .‬הצלחנו לעקוב אחרי התאים בעזרת‬ ‫‪ ,CT‬ואף למדוד במשך כמה ימים את כמות התאים שהגיעו לגידול”‪.‬‬ ‫לדברי פרופ’ פופובצר למידע זה חשיבות רבה שכן הוא מספק לרופאים‬ ‫אינדיקציה מהירה יחסית לגבי יעילות הטיפול‪ ,‬אופן המשכו וקביעת המינון‪.‬‬ ‫מחקר זה נערך בשיתוף פרופ’ סיריל כהן מהמחלקה למדעי החיים ע”ש‬ ‫מינה ואבררד גודמן והדוקטורנטית רינת מאיר‪.‬‬ ‫‪23‬‬


‫עמרי אלמלח‪ ,‬מורה דרך מוסמך‬

‫מדור תיירות ופנאי‬

‫מפלי האיגואסו – לא תנסו?!‬ ‫כאשר ראתה אלינור רוזוולט בפעם הראשונה בחייה את פלא הטבע‬ ‫המרשים של מפלי האיגואסו אמרה האישה הראשונה של הבית הלבן‬ ‫“‪.”!Poor Niagara‬‬ ‫מעל חצי מאה לאחר מכן‪ ,‬שאל אותי חבר האם שווה להקריב ‪ 20‬שעות‬ ‫טיסה על מנת לצפות בנפילה של מים מגובה רב? אלינור כבר הבינה‬ ‫מה שחבר שלי טרם השכיל להבין‪ .‬תשובתי אליו הייתה פשוטה‪ :‬החוויה‬ ‫הבלתי נשכחת הזו שווה הרבה יותר מעשרים שעות טיסה! שאל את‬ ‫אלינור‪ ,‬את ג’יימס בונד ואינדיאנה ג’ונס (המפלים היוו תפאורה לכמה‬ ‫מהיצירות הקלאסיות של הקולנוע האמריקאי שבחרו את רקע המפלים‬ ‫לצילום סרטי המשך)‪ .‬הקוריוז הקטן הזה רק נועד להמחיש כמה המופע‬ ‫האלוהי הזה של גופי מים אדירים הצונחים מגובה רב כמסרבים להכיר‬ ‫בקיומם של שאר גרמי הטבע מסביבם הוא מראה של פעם בחיים‪.‬‬ ‫ביקור במפלי האיגואסו הוא ראשית דבר‪ ,‬אם כל סימוני ה‪ !V-‬מערכת‬ ‫המפלים הגדולה בעולם שמותירה בצללים את מפלי הניאגרה בקנדה‬ ‫ומפלי ויקטוריה בדרומה של אפריקה‪ .‬זהו טיול בינלאומי הנע בין‬ ‫ארגנטינה מדרום וברזיל מצפון‪ ,‬על גשרי עץ המביאים את המטייל‬ ‫קרוב ככל שניתן לעוצמה הקוסמית ולרעש מחריש האוזניים המוקרנים‬ ‫ממגלשות המים העצומות וענני האדים העולים מתוך התנגשות המים‬ ‫במדרגות הסלע התחתונות‪( .‬לעיתים דומה שרק כדי לבנות רציפי העץ‬ ‫היה צורך בהתערבות אלוהית כלשהי)‪.‬‬ ‫אם כן‪ ,‬על מה מדובר? מפלי האיגואסו הם סדרה של מפלים המבתרים‬ ‫את נהר האיגואסו למקטע עילי ותחתי‪ .‬הנהר מרכז את יובליו הראשונים‬ ‫סמוך לעיר הנמל הברזילאית קוריטיבה (‪ .)Curitiba‬משם עובר הנהר‬ ‫לאורך מרבית אפיק זרימתו בשטחה של ברזיל ואת הקילומטרים‬ ‫האחרונים חולק עם ארגנטינה מדרום‪ .‬המפלים נמצאים במקום המפגש‬ ‫של נהר האיגואסו עם רמת פרנה (‪ .)Parana‬סך הכל מדובר על מקטע‬ ‫קטן בן ‪ 2.7‬ק”מ‪ 20 ,‬ק”מ בלבד טרם מפגשו על נהר הפרנה‪ ,‬שם מצטרפת‬ ‫מדינה נוספת למפגש הגבולות‪ ,‬פרגוואי‪ .‬אינספור איים ומדרגות סלעים‬ ‫מחלקות את הנהר לשלל מפלים ואשדות (יש האומרים שמספרם נע‬ ‫בין ‪ 150‬ל‪ )300-‬הנעים בגובהם מ‪ 60-‬מ’ ועד ל‪ 82-‬מ’‪ .‬גליל מימי המפלים‬ ‫נופל בשתי מדרגות כלפי מטה והספיקה שלהם עולה על ‪ 6.25‬מיליון מ”ק‬ ‫בשעה‪ .‬רק בכדי לסבר את האוזן‪ ,‬ספיקתו של מעיין דן‪ ,‬מעיין ההעתק‬ ‫הגדול במזרח התיכון‪ 28,880 ,‬מ”ק בשעה! ספיקתם הממוצעת של‬ ‫‪24‬‬

‫מפלי ויקטוריה על בסיס נהר הזמבזי בדרום יבשת אפריקה עומדת על‬ ‫‪ 391,6800‬בשעה!!! יחי ההבדל הקטן‪...‬‬ ‫אומרים שחצי מזרימת הנהר מתנקזת לקניון צר ועמוק הקרוי בפי‬ ‫המקומיים “גרונו של השטן” (‪ Garganta del Diablo‬בספרדית)‪.‬‬ ‫צורתו כשל פרסה ברוחב של ‪ 150‬מטר ובאורך של ‪ 700‬מטר‪ ,‬באופן‬ ‫כזה שאם דמותו של השטן אינה פרי דימיוננו כך נראה אכן גרונו‪ .‬זו‬ ‫למעשה האטרקציה העיקרית במקום‪ ,‬ואכן נפילה אנכית של מצבור מים‬ ‫כל כך גדול יוצרת בקרב המבקרים הרבים תחושה של יראת כבוד מפני‬ ‫איתני הטבע חסרי הרחמים ובמידת מה גם תחושת קטנות אל מול יצירת‬ ‫בראשית מעין זו‪.‬‬ ‫מקור שמם של המפלים האדירים מגיע מהשפה הילידית המקומית‬ ‫ הגוארני (‪ )Guarani‬או הטופי‪ ,‬והוא צירוף של המילים “אי” (מים)‬‫ו‪”-‬וואסו” (כבירים)‪ .‬האגדה מספרת כי אל היער‪ ,‬אחד מפנתיאון האלים‬ ‫של שבטי הגוארני‪ ,‬תכנן להינשא עם אישה יפה וצעירה בשם נאיפי‬ ‫(‪ ,)Naipí‬שהחליטה לברוח עם מאהבה בן התמותה טארובה (‪)Taroba‬‬ ‫בדוגית קטנה‪ .‬בזעם האל‪ ,‬ביתר את האגם בו שטו השניים וכתוצאה מכך‬ ‫הם נפלו לתוכו וטבעו במימיהם השוצפים של המפלים שזה עתה נוצרו‪.‬‬ ‫תוואי נהר האיגואסו מהווה את הגבול‬ ‫הבינלאומי בין ארגנטינה וברזיל אשר‬ ‫חולקות את פלא הטבע הזו בצורה לא‬ ‫שיוויונית‪ 30% ,‬בצד הברזילאי ו‪70%-‬‬ ‫במקבילו הארגנטינאי‪ .‬באופן טרגי‬ ‫משהו נאמר שלמרות שאגן הניקוז‬ ‫האדיר של הנהר ורוב מסלולו נמצאים‬ ‫בצד הברזילאי‪ ,‬מרבית המפלים‬ ‫נמצאים דווקא בצד הארגנטינאי‪.‬‬

‫הפארקים הלאומיים‬ ‫בסיס היציאה למפלים הוא משתי‬ ‫הערים השוכנות לצדם‪ .‬מפוארטו‬ ‫איגואסו (‪)Puerto Iguazú‬‬ ‫הארגנטינית ניתן להגיע לשמורת‬


‫הטבע הפארק הלאומי איגואסו (‪ )Iguazú National Park‬בצד‬ ‫הארגנטיני המשתרע על פני שטח של ‪ 492‬קמ”ר‪ ,‬ושמורת טבע בשטח‬ ‫של ‪ 63‬קמ”ר‪ .‬אחד מגשרוני העץ הארוכים מגיע בסופו של דבר לרחבת‬ ‫תצפית הממוקמת מעל למפל “גרונו של השטן”‪ ,‬שם נופלים המים‬ ‫בעצמות אדירות‪ .‬כמויות המים הן אדירות אפילו בשנים שחונות ועיתות‬ ‫בצורת‪ .‬אם תשימו לב היטב‪ ,‬תראו שבסיוע השתקפויות האור‪ ,‬נדמה‬ ‫שהמפל קופא במקומו או עולה חזרה למעלה‪.‬‬ ‫מפוס דה איגואסו הברזילאית ניתן להגיע לפארק הלאומי איגואסו‬ ‫(‪ ,)Iguaçu National Park‬המקיף שטח של ‪ 1,700.86‬קמ”ר‪ ,‬מהם‬ ‫‪ 11.36‬קמ”ר בתחומי האיים שבנהר‪ .‬שטחו של פארק יערות הגשם‬ ‫הסוב‪-‬טרופיים באיגואסו הברזילאי כ‪ 1,863-‬קמ”ר‪ ,‬וידועים בו ובקרבתו‬ ‫‪ 345‬מיני עופות וציפורים‪ ,‬כ‪ 40-‬מינים של נחשים וכ‪ 800-‬מיני פרפרים‪.‬‬ ‫מן הצד הברזילאי ניתן ניתן להגיע לחלק התחתון של “גרונו של השטן”‬ ‫ובמקומות מסוימים ממש לגעת במים הצונחים ואף להירטב כליל מענני‬ ‫הנתזים העולים מן המעמקים‪.‬‬ ‫לאלו מכן שהמזומנים בכיסם דרי קבע ניתן לשכור את שירותיו של‬ ‫הליקופטר שייקח אתכם לנקודות תצפית יפות על המפלים השמורות‬ ‫רק לבעלי הכנף במרחב (ארגנטינה אוסרת על פעילות אווירית בשטחה‬ ‫משום ההרס הסביבתי לעולם החי והצומח‪ ,‬ובצדק יש לומר)‪ .‬לאלו מכם‬ ‫שמעדיפים את האופציה הימית‪ ,‬ניתן לשוט בסירת מירוץ או סירה קטנה‬ ‫לעבר הזרם ואף מתחת למפלים‪ .‬הצפייה על המפלים מהצד הברזילאי‬ ‫היא היקפית ומכסה את מרבית המפלים‪ .‬למעשה במידה מסוימת של‬ ‫אירוניה‪ ,‬רואים טוב יותר את הצד הארגנטיני דווקא מהצד הברזילאי‪,‬‬ ‫אבל לא ניתן להתקרב אליהם כמו מהצד הארגנטיני‪ .‬הצד הברזילאי‬ ‫אמנם קטן יותר אך הוא מאפשר מראות פנורמיים מרשימים יותר‪.‬‬ ‫בפארקים הלאומיים ומישורי יערות הגשם במרחב זוהו למעלה מ‪2,000-‬‬

‫מינים של צמחים ועולם חי כולל למעלה מ‪ 400-‬מיני ציפורים בהם‬ ‫מאות עופות דורסים‪ ,‬ציפורים ססגוניות ופרפרי יום גדולים בשלל‬ ‫צבעים‪ .‬כמו גם יונקים אופייניים כדוגמת כנופיות של חוטמנים וקופים‬ ‫השודדים דברי מזון מתיירים המומים שעסוקים בהתרשמות ופליאה‪ ,‬וכן‬ ‫גם טפירים‪ ,‬דביבונים מצויים‪ ,‬יגוארים‪ ,‬דובי נמלים‪ ,‬קופי קפוצ’ין ועוד‪.‬‬ ‫ביער הסמוך למפלים דרים היגואר והפומה‪ .‬וכן אפשר לזהות שם את‬ ‫האוצלוט‪ ,‬בן למשפחת החתוליים שגודלו בינוני ואורך גופו מגיע לכמטר‬ ‫אחד‪ ,‬ותפוצתו ממקסיקו בצפון עד ארגנטינה בדרום‪.‬‬

‫משולש הגבולות‪ :‬החצר האחורית של המפלים‬ ‫את מערכת המפלים עוטף מרכז אורבני גדול המורכב משלוש ערים‬ ‫הפזורת בשלוש מדינות דרום אמריקאיות שונות‪ .‬פוס דו איגואסו‬ ‫הברזילאית‪ ,‬פוארטו איגואסו הארגנטינאית וסיודאד דל אסטה בצלע‬ ‫הפרגוואית‪ .‬כדי לנצל את אנרגיית המפלים הקימו ארגנטינה ופרגוואי‬ ‫תחנת כוח באזור המשיק לשמורה‪ ,‬בסמוך לנהר פרגוואי הזורם לנהר‬ ‫הפרנה (הגובל בין ברזיל ופרגוואי)‪ ,‬וכל אחת מהן זוכה בכ‪ 50-‬אחוז‬ ‫מהחשמל שמייצרת התחנה‪ .‬מאוחר יותר‪ ,‬הפיתוח והשגשוג האיזורי‬ ‫הגיעו לשיא מסוים‪ ,‬כאשר ברזיל ופרגוואי חתמו בשנת ‪ 1974‬על הסכם‬ ‫איטאיפו (‪ )Itaipu‬לבניית סכר הידרואלקטרי בינלאומי על בסיס נהר‬ ‫הפרנה‪ ,‬אשר סימן שינוי גיאו‪-‬כלכלי באזור‪.‬‬ ‫ההסכם שהושג בין הממשלות בשנת ‪ 1974‬עתיד היה לספק לשתי‬ ‫המדינות אנרגיה בקנה מידה בינלאומי‪ .‬בניית הסכר היא אחת הדוגמאות‬ ‫המובהקות ביותר לפיתוח של פרויקט משותף שהייתה לו השפעה‬ ‫כלכלית‪ ,‬חברתית וסביבתית גדולה על פני המרחב כולו‪ .‬ההתיישבות‬ ‫האורבנית המואצת החלה עוד עם התיירות האקולוגית ופתיחת‬ ‫המפלים לקהל הרחב כמה עשורים קודם לכן‪ ,‬אך המפעל הבינלאומי‬ ‫הזה שינה את התמונה הדמוגרפית במשולש הגבולות לטוב ולרע‪ .‬לטוב‬ ‫משום התמורות הסוציו‪-‬אקונומיות שפקדו את האזור‪ ,‬ולרע משום גירוש‬ ‫שבטי הילידים בעקבות הפיתוח וקידום התשתית התיירותית והקמת‬ ‫הסכר)‪ .‬דחיקת הילידים‪ ,‬בעיקר בני הגוארני שחיו במשולש הגבולות‬ ‫לוותה ברצח של רבים מהם שסירבו לעזוב‪.‬‬ ‫שבעה‪ ,‬בסך הכל שבעה הם פלאי עולם הטבע‪ .‬יחד עם הר השולחן‪ ,‬יער‬ ‫ונהר האמזונס‪ ,‬ג’ג’ו‪ ,‬הנהר התתח‪-‬קרקעי בפוארטו פרינססה‪ ,‬הפארק‬ ‫הלאומי קומודו‪ ,‬ומפרץ הא לונג נמצאים המפלים הגדולים בעולם בלב‬ ‫ליבה של דרום היבשת הלטינית‪ .‬משחק קולוסלי של מים‪ ,‬צבעים‪ ,‬חושים‬ ‫תוצר של סדרה מפלים גועשים בין איים סלעיים ומיוערים שקרקעיתם‬ ‫בזלתית בעיקרה‪ ,‬יערות טובלים בירק‪ ,‬יוצרים ערפילי מים וקשתות לרוב‬ ‫יוצרים חוויה בלתי נשכחת‪...‬‬ ‫‪25‬‬


‫עמית נויפלד‪ ,‬עיתונאי ועורך‪ ,‬תנועת ההאטה | ‪slow.org.il‬‬

‫מדור תרבות‬

‫זורקים ובוכים‬ ‫החיים שלנו כצרכנים מתחלקים לשני חלקים‪ :‬התקופה‬ ‫שלפני עידן רמי לוי‪ ,‬והתקופה הנוכחית‪ .‬במילים‪ :‬מ‪₪ 1,705-‬‬ ‫בשנת ‪ 2003‬ל‪ ₪ 2,517-‬בשנת ‪ ,2015‬בעוד שמדד מחירי המזון‬ ‫באותן שנים עלה בכארבעים אחוזים בלבד‪ ,‬כלומר‪ ,‬קיימת‬ ‫עלייה ריאלית בהוצאה על מזון‪.‬‬ ‫לאור הנתונים הללו ניתן להניח‪ ,‬ברמה סבירה של וודאות‪ ,‬כי‬ ‫גם אם נקודתית הצליח רמי לוי להוזיל מוצרים כאלה ואחרים‬ ‫(ראו ערך‪ :‬עוף בשקל)‪ ,‬הרי שבמצטבר‪ ,‬המודל הקמעונאי‬ ‫שהוא מייצג (בדומה לרשתות המזון הנוספות) הוביל בפועל‬ ‫להגדלת ההוצאה הכספית של משקי הבית‪ .‬כעת‪ ,‬לא נותר לנו‬ ‫אלא לנסות ולברר כיצד קרה שהילת ההוזלות המרחפת מעל‬ ‫האיש והשקמה‪ ,‬לא חלחלה לציבור הרחב‪ ,‬והאם אכן חילק את‬ ‫חיינו לשניים‪ :‬לפני שצצו מחסני הענק בפאתי הערים‪ ,‬ואחרי‪.‬‬ ‫רמז ראשון לסיבה לעלייה בהוצאות משקי הבית על מזון ניתן‬ ‫לאתר במחקר של אוניברסיטת חיפה שבוצע בנובמבר ‪2016‬‬ ‫ומסיבה לא ידועה צף ועלה השבוע בשנית לכותרות‪ .‬חוקרים‬ ‫אספו וניתחו במשך שבוע את האשפה של ‪ 192‬משפחות בעיר‬ ‫חיפה‪ ,‬ומצאו ששיעור בזבוז המזון (כלומר‪ ,‬מזון שהיה ניתן‬ ‫עדיין לעשות בו שימוש) עמד על לא פחות מ‪ ,54% -‬מרביתו‬ ‫פירות וירקות‪ .‬שבוע אחד וקצת פחות מ‪ 200-‬משפחות אמנם‬ ‫לא מאפשרים לקפוץ למסקנות נחרצות‪ ,‬אולם מאחר ותופעת‬ ‫בזבוז המזון אינה חדשה‪ ,‬ואף זכתה לככב בדוח מבקר המדינה‬ ‫לשנת ‪ ,2015‬הרי שהתוצאות אינן תלושות מהמציאות‪ .‬כלל‬ ‫הגופים העוסקים בתופעה מסכימים כי שיעור הבזבוז במשקי‬ ‫הבית מתחיל בסביבות ה‪ 20%-‬ומשם נע צפונה עד הכרמל‪.‬‬ ‫הסיבה שאנחנו זורקים כל כך הרבה אוכל היא פשוטה‪:‬‬ ‫אנחנו קונים יותר מידי‪ ,‬ומראית העין של המחיר הזול גורמת‬ ‫לנו להשליך ללא היסוס גם מוצרים שעדיין יכולנו לצרוך‪,‬‬ ‫ולהחליפם בחדשים וטריים יותר (כביכול)‪ ,‬מה שמחזיר אותנו‬ ‫לרשתות‪.‬‬ ‫כל מהותן של רשתות הדיסקאונט טמונה ביכולתן למכור‬

‫לנו כמה שיותר מוצרים‪ .‬זה מתחיל במיקום הסניפים‪ ,‬הרחק‬ ‫ממרכזי הערים‪ ,‬שמצריך שימוש ברכב פרטי (ואם כבר הוצאנו‬ ‫את הרכב מהחנייה כדאי שנדאג למלא את העגלה)‪ ,‬ממשיך‬ ‫בעגלה עצמה שדומה שעברה טיפול בסטרואידים וכעת יכולה‬ ‫לאכלס בנוחות את תכולתו המלאה של מקרר תעשייתי (אני‬ ‫עוד זוכר את עגלות הסופר של פעם‪ ,‬שנראות כיום כמו צעצועי‬ ‫ילדים)‪ ,‬ומסתיים בשילוב כמעט מדעי של סידור המוצרים‬ ‫והיצע המבצעים‪ ,‬שמבטיח שכמעט תמיד נקנה יותר ממה‬ ‫שהתכוונו באמת‪.‬‬ ‫אף אחד לא נוסע לסניף של רשת דיסקאונט כדי לקנות‬ ‫מוצרים ליום או יומיים גג‪ .‬מי שכבר מגיע לאחד מצטרף‬ ‫בהכרח למלחמת הקיום שמתחילה בחיפוש חניה קרוב ככל‬ ‫האפשר לדלתות הסניף ומסתיימת ברכישה של מזון שמספיק‬ ‫לכלכל משפחה לשבועיים לפחות ויספיק להתקלקל אחרי‬ ‫שבוע אחד או פחות‪ ,‬או שסתם ייזרק כי היה חסר משהו קטן‬ ‫ונכנסנו למחסן “חצי חינם” ויצאנו שוב עם עגלה מלאה‪ .‬כי היה‬ ‫מבצע‪ .‬כי זה זול‪.‬‬

‫‪.Jeffrey Smart: Wastelands, Fair Use WikiArt‬‬ ‫‪26‬‬


‫כשאנחנו זורקים מזון אנחנו זורקים כסף‪,‬‬ ‫וכשאנחנו זורקים כסף אנחנו מבזבזים‬ ‫אנרגיית חיים‪ .‬אם אנחנו רוצים לשמור‬ ‫את אנרגיית החיים שלנו קרוב לחזה‪,‬‬ ‫אנחנו צריכים בתור התחלה להפסיק את‬ ‫מסעות הרכש השבועיים או הדו שבועיים‬ ‫ברשתות הגדולות‪ .‬אלה‪ ,‬כאמור‪ ,‬רק גורמות‬ ‫לנו הוצאות מיותרות‪ .‬במקומן‪ ,‬וזו הדרך‬ ‫הטובה ביותר מניסיוני לצמצם את בזבוז‬ ‫המזון‪ ,‬מומלץ לבצע קניות יומיות או דו‬ ‫יומיות‪ ,‬לפחות כאשר מדובר במוצרי מזון‬ ‫שנוטים להתקלקל או להתרכך במהירות‬ ‫יחסית‪ .‬באופן זה אנחנו מבטיחים חיסכון‬ ‫כלכלי משמעותי‪ ,‬צריכה של מזון טרי‪,‬‬ ‫ותפריט ספונטני המבוסס על מה שבאמת‬ ‫רוצים‪ .‬מוצרי מזון יבשים שאינם נוטים‬ ‫להתקלקל‪ ,‬אורז‪ ,‬פסטה‪ ,‬קטניות וכו’‬ ‫אפשר כמובן לרכוש בכמויות גדולות יותר‪,‬‬ ‫אבל גם במחלקה זאת לא הייתי עובר‬ ‫להזמין בסיטונאות‪.‬‬ ‫כפי שהראיתי בעבר‪ ,‬רכישה בשווקים יכולה‬ ‫לחסוך עד ‪ 50%‬בהוצאות על המזון‪ ,‬ופקטור‬ ‫זה נלקח בחשבון כאשר נועה ואני בחרנו היכן לגור‪ .‬כמובן שלא‬ ‫כולם יכולים לגור בסמיכות לשוק אבל גם קניות מדויקות אצל‬ ‫ירקנים ובמכולות יובילו בסופו של חודש לחיסכון משמעותי‪.‬‬ ‫דרך נוספת לצמצם דרמטית את ההוצאות היא לחדול ככל‬ ‫האפשר מרכישה של מוצרי מזון מעובד‪ ,‬מקורר‪ ,‬קפוא ובאופן‬ ‫כלל מתועש‪ .‬גם צמצום צריכת הבשר והדגים יקזזו סכומים‬ ‫נאים מחשבון ההוצאות הקולינרי שלכם‪ ,‬וכמובן רכישה של‬ ‫מיומנויות בישול מינימליות‪ ,‬שבאופן אישי‪ ,‬ולדאבוני‪ ,‬התחלתי‬ ‫לתרגל רק לקראת גיל שלושים‪.‬‬ ‫בזבוז המזון שמתרחש במשקי הבית הפרטיים הוא נשמת‬ ‫אפם של התאגידים הגדולים ורשתות הענק‪ .‬הראשונים כבר‬ ‫מחשבים את עלות הפחת (המזון שנזרק) במחיר המוצר הסופי‪,‬‬ ‫והאחרונות מבססות את כל המערך העסקי שלהן על קניות‬ ‫מופרכות מצד צרכנים‪ .‬רווחי העתק של גופים אלה יוצאים‬ ‫היישר מכיסינו‪ ,‬וכפי שעולה מהנתונים‪ ,‬בין אם הודלקה משואה‬ ‫ובין אם לא‪ ,‬כל שנה יוצא קצת יותר‪ ,‬ובהתמדה‪ .‬מסיבה זאת‬ ‫ממש לא ניתן לבקש לפתור‪ ,‬או אפילו להקל‪ ,‬את בעיית בזבוז‬ ‫המזון‪ ,‬מבלי להתנער קודם לכן מכלכלת התאגידים והרשתות‪.‬‬

‫במובן מסוים‪ ,‬חיינו אכן נחצים‬ ‫לשניים‪ ,‬העידן שלפני רמי‬ ‫לוי (כסמן לתופעה רחבה)‪,‬‬ ‫ואחריו‪ ,‬אבל החדשות הטובות‬ ‫הן שעדיין לא מאוחר מידי‬ ‫להתחבר למחצית הטובה‪ :‬כשנחזור לקנות ממכולות‪ ,‬מירקנים‪,‬‬ ‫מאיטליזם‪ ,‬ממאפיות‪ ,‬מיצרנים קטנים וישירות מחקלאים‪,‬‬ ‫במקום ממחסני ענק המתופעלים בידי עובדים שקופים‪ ,‬נוכל‬ ‫להתחיל לשקם את מערכת היחסים שלנו עם המזון (אותה‬ ‫הזנחנו לחלוטין בעשרות השנים האחרונות)‪ ,‬ונשיב לעצמנו‬ ‫משהו מהחדווה שמאז ומעולם היתה טמונה ברכישתו והכנתו‪.‬‬

‫“הסיבה שאנחנו זורקים כל‬ ‫כך הרבה אוכל היא פשוטה‪:‬‬ ‫אנחנו קונים יותר מידי”‬

‫‪27‬‬


‫מדריך טיולים‬ ‫חסקין ‪ --‬מדריך‬ ‫גילי חסקין‬ ‫ד”ר נילי‬ ‫וצילם‪ :‬ד”ר‬ ‫כתב וצילם‪:‬‬ ‫כתב‬ ‫טיולים‬

‫מדור תיירות ופנאי‬

‫סנט פטרסבורג ‪ -‬ונציה של הצפון‬

‫סנט פטרסבורג היפה שבערי רוסיה‪ ,‬היא עיר בעלת רקע תרבותי ואדריכלי עשיר מאין כמותה‪ .‬הופעתה‬ ‫ורחבות‪ ,‬והרחב ביותר הוא הגשר הכחול‪ ,‬שרוחבו ‪ 97.3‬מ’‪.‬‬ ‫תרבותי‬ ‫סנט פטרסבורג‪ ,‬היפה שבערי רוסיה‪ ,‬היא עיר בעלת רקע‬ ‫המלכותית של העיר היא שילוב של מיקום פנטסטי ובו שלל פרטי אדריכלות‪ ,‬בהם‪ :‬שדרות ישרות‬ ‫העתיקות הסופר דוסטוייבסקי כינה אותה “העיר המלאכותית ביותר בעולם”‬ ‫העיר היא‬ ‫הופעתה‬ ‫ואדריכלי‬ ‫שלהערים‬ ‫המלכותיתלרוב‬ ‫ואנדרטות‪ .‬בניגוד‬ ‫כמותה‪ .‬פסלים‬ ‫מאיןמקושטות‪,‬‬ ‫עשירמתכת‬ ‫וגנים‪ ,‬גדרות‬ ‫שטחים פתוחים‪ ,‬פארקים‬ ‫באירופה שהלכו והתפתחו לאורך השנים בצורה טבעית‪ ,‬סנט פטרסבורג נבנתה מלכתחילה עם תכנון קפדני‬ ‫שדרותהיא בשל מיקומה כיד היוצאת אל הים הבלטי‪ .‬הנייבה (‪ ,)Neva‬הוא‬ ‫שילוב של מיקום פנטסטי ובו שלל פרטי אדריכלות‪ ,‬בהם‪:‬‬ ‫ותוך הקצאת משאבים אדירים‪ .‬קשה למצוא דוגמא נוספת לעיר‪ ,‬שלא רק ניכר בה חותם מייסדה‪ ,‬אלא‬ ‫אותה־– פטר נהר קצר‪ .‬אורכו ‪ 74‬ק”מ בלבד‪ .‬אך הוא מנקז שטחים רחבי ידיים‬ ‫מתכת מקו‬ ‫וגנים‪,‬שלגדרות‬ ‫פארקים‬ ‫פתוחים‪,‬‬ ‫ורחבות‪ ,‬שטחים‬ ‫השתקפות של חזונו‪.‬ישרות‬ ‫השליט שהקים‬ ‫פנטזיה‬ ‫נולדה מתוך‬ ‫פטרסבורג‪ ,‬העיר‬ ‫במקרה של סנט‬ ‫הגדול‪ .‬כמעט כל ממשיכיו כאילו התחרו ביניהם מי יוסיף‪ ,‬יפאר ויאדיר את העיר‪ .‬כולה מחווה לאדריכלות‬ ‫במערב רוסיה ומהווה מוצא לים‪ ,‬לשתי הימות הגדולות באירופה‬ ‫לרוב‪02.‬הערים העתיקות באירופה‬ ‫שטות‪ ,‬פסלים ואנדרטות‪ .‬בניגוד‬ ‫הבארוק והרוקוקו‪ ,‬הנאו קלסיציזם והמודרניות של תחילת המאה ה‪-‬‬ ‫(לדוגה ואונגה)‪ .‬בימי הבינים היה הנהר נתיב שחיבר את האזורים‬ ‫שהלכו והתפתחו לאורך השנים בצורה טבעית‪ ,‬סנט פטרסבורג נב־‬ ‫קודם כל‬ ‫הקצאת שפע רב‪.‬‬ ‫מציעה למטייל‬ ‫לרוסיה‪.‬‬ ‫עם טיול‬ ‫הכותרת של‬ ‫הוא גולת‬ ‫מיקומה הבלטיים לשטחים שבאגן הניקוז של הוולגה‪ ,‬בלב רוסיה‪ .‬לא הרחק‬ ‫אדירים‪.‬‬ ‫משאבים‬ ‫העירותוך‬ ‫קפדני‬ ‫תכנון‬ ‫מלכתחילה‬ ‫טיול לסנט פטרסבורג‪,‬נתה‬ ‫האטרקטיבי על נהר הנייבה על מקבץ האיים הטבעיים והמלאכותיים שלה‪ .‬על מנת לחבר בין האיים השונים‪,‬‬ ‫מייסדה‪,‬בעולם‪ .‬מכאן נערך ב‪ 1240-‬קרב הנייבה המפורסם‪ ,‬בין הרוסים לשבדים‬ ‫חותם‬ ‫מספר בה‬ ‫עם ניכר‬ ‫לעיררק‬ ‫פטרסבורג‪,‬שלא‬ ‫נוספת לעיר‪,‬‬ ‫נמתחו על נתיבי המיםקשה‬ ‫הגדול ביותר‬ ‫הגשרים‬ ‫דוגמאאת סנט‬ ‫למצוא שהפכו‬ ‫‪ 935‬גשרים‪,‬‬ ‫שרוחבו‬ ‫הכחול‪,‬‬ ‫הגשר‬ ‫הוא‬ ‫ביותר‬ ‫והרחב‬ ‫אורכו‬ ‫מ'‬ ‫‪529.9‬‬ ‫–‬ ‫נבסקי‬ ‫אלכסנדר‬ ‫גשר‬ ‫הגשר הארוך ביותר הוא‬ ‫ובקרב ניצח אלכסנדר ירוסלביץ’ נסיך נובוגרד ומאז קיבל את כינויו‬ ‫אלא היא השתקפות של חזונו‪ .‬במקרה של סנט פטרסבורג‪ ,‬העיר‬ ‫‪ 59.3‬מ'‪.‬‬ ‫“אלכסנדר נבסקי”‪ ,‬כלומר‪“ ,‬אלכסנדר של הנייבה”‪ .‬העיר נבנתה‬ ‫נולדה מתוך פנטזיה של השליט שהקים אותה – פטר הגדול‪ .‬כמעט‬ ‫אל הים‬ ‫מיקומה‬ ‫בעולם" בשל‬ ‫התחרוביותר‬ ‫המלאכותית‬ ‫"העיר‬ ‫כינה אותה‬ ‫העיר‪.‬הבלטי‪ .‬בשפך הנהר אל מפרץ פינלנד ומאז ומתמיד היה הנהר חלק מרכזי‬ ‫היוצאתאת‬ ‫יפארכידויאדיר‬ ‫יוסיף‪,‬‬ ‫ביניהם מי‬ ‫כאילו‬ ‫ממשיכיו‬ ‫הסופר דוסטוייבסקיכל‬ ‫הנייבה (‪ ,)Neva‬הוא נהר קצר‪ .‬אורכו ‪ 97‬ק"מ בלבד‪ .‬אך הוא מנקז שטחים רחבי ידיים במערב רוסיה ומהווה‬ ‫האזורים בהווייתה‪ .‬כחלק מהתכנון‪ ,‬הוזרמו מי נהר הנֶ בָ ה דרך עשרות תעלות‬ ‫והמוד־‬ ‫כולה מחווה לאדריכלות הבארוק והרוקוקו‪ ,‬הנאו קלסיציזם‬ ‫מוצא לים‪ ,‬לשתי הי מות הגדולות באירופה (לדוגה ואונגה)‪ .‬בימי הבינים היה הנהר נתיב שחיבר את‬ ‫ה‪20.-‬לא הרחק מכאן נערך ב‪ 0072-‬קרב הנייבה‬ ‫המאה רוסיה‪.‬‬ ‫הוולגה‪ ,‬בלב‬ ‫הניקוז של‬ ‫הבלטיים לשטחים שבאגן‬ ‫מלאכותיות‪ ,‬אשר משתלבות במרקם המרכז העירוני עם גשריהם‬ ‫תחילת‬ ‫רניות של‬ ‫המפורסם‪ ,‬בין הרוסים לשבדים ובקרב ניצח אלכסנדר ירוסלביץ' נסיך נובוגרד ומאז קיבל את כינויו "אלכסנדר‬ ‫העירהנהר ומעגניהם‪ .‬תעלות מים אלה מוסיפות לאווירה המיוחדת השוררת‬ ‫טיול לסנט פטרסבורג‪ ,‬הוא גולת הכותרת של טיול לרוסיה‪.‬‬ ‫נבסקי"‪ ,‬כלומר‪" ,‬אלכסנדר של הנייבה"‪ .‬העיר נבנתה בשפך הנהר אל מפרץ פינלנד ומאז ומתמיד היה‬ ‫תעלות‬ ‫כל עשרות‬ ‫קודם דרך‬ ‫נהר הנֶ ָבה‬ ‫למטיילהוזרמו‬ ‫מציעהמהתכנון‪,‬‬ ‫חלק מרכזי בהווייתה‪ .‬כחלק‬ ‫משתלבות בעיר‪ ,‬שהקנו לה את הכינוי “וונציה של הצפון”‪.‬‬ ‫אשר נהר‬ ‫מלאכותיות‪ ,‬על‬ ‫האטרקטיבי‬ ‫מיקומה‬ ‫שפעמירב‪.‬‬ ‫במרקם המרכז העירוני עם גשריהם ומעגניהם‪ .‬תעלות מים אלה מוסיפות לאווירה המיוחדת השוררת בעיר‪,‬‬ ‫מקבץ האיים הטבעיים והמלאכותיים שלה‪ .‬על מנת‬ ‫הנייבה על‬ ‫שהקנו לה את הכינוי "וונציה של הצפון"‪.‬‬ ‫חלק מהגשרים הגדולים מתרוממים בלילה‪ ,‬אחרי השעה שתים‪,‬‬ ‫לחבר בין האיים השונים‪ ,‬נמתחו על נתיבי המים ‪ 539‬גשרים‪ ,‬שהפכו‬ ‫על מנת לאפשר את מעברן של הספינות הענקיות לנמל של סנט‬ ‫את סנט פטרסבורג‪ ,‬לעיר עם מספר הגשרים הגדול ביותר בעולם‪.‬‬ ‫פטרסבורג‪ ,‬וחוזרים ויורדים בסביבות השעה חמש לפנות בוקר‪.‬‬ ‫הגשר הארוך ביותר הוא גשר אלכסנדר נבסקי – ‪ 905.7‬מ’ אורכו‬ ‫אלה השעות של הנווטים‪ ,‬המציגים את המופע‬ ‫העיקרי של הלילה‪ ,‬כשהם מצליחים להשחיל את‬ ‫האניות העצומות בפתחי הגשרים הצרים‪ .‬כמו‬ ‫חוט עבה לקוף דק של מחט‪ .‬מי שאחר לחצות‬ ‫את הנהר הגדול נאלץ לישון על “אי הארנבות”‪.‬‬ ‫הליצנים טוענים שזהו תירוץ מקובל שמספרים‬ ‫בלייני העיר לנשותיהם‪ ,‬כנימוק להיעדרותם‬ ‫מן המיטה המשותפת‪ .‬לאחרונה הקימו יזמים‬ ‫חרוצים שירות מעבורת לחילוצם של התקועים‪,‬‬ ‫אבל נסיעה אחת עולה כאלף רובל; דבר היוצר‬ ‫אצל המאחרים בנשף דילמה לא פשוטה‪ ,‬בין חור‬ ‫בכיס לבין זעם של הרעייה‪ .‬מכול מקום‪ ,‬הגשרים‬ ‫מוארים בלילה באלפי נגוהות של אור‪ ,‬בשלל‬ ‫צבעים‪ .‬מראה פתיחת הגשרים למעבר אניות‪,‬‬ ‫בשעות הקטנות של הלילה‪ ,‬הוא חזיון מרהיב‪.‬‬ ‫סנט פטרסבורג‪ ,‬עיר מערבית‪ ,‬הנעדרת כמעט כל‬

‫‪28‬‬

‫נהר הנייבה בלילות הלבנים‪ .‬צילום‪ :‬גילי חסקין‪ ,‬יוני ‪2016‬‬

‫נהר הנייבה בלילות הלבנים‪ .‬צילום‪ :‬גילי חסקין‪ ,‬יוני ‪0202‬‬ ‫חלק מהגשרים הגדולים מתרוממים בלילה‪ ,‬אחרי השעה שתים‪ ,‬על מנת לאפשר את מעברן של הספינות‬ ‫הענקיות לנמל של סנט פטרסבורג‪ ,‬וחוזרים ויורדים בסביבות השעה חמש לפנות בוקר‪ .‬אלה השעות של‬ ‫הנווטים‪ ,‬המציגים את המופע העיקרי של הלילה‪ ,‬כשהם מצליחים להשחיל את האניות העצומות בפתחי‬

‫צילום‪ :‬ברק אפיק‬


‫עולה כאלף רובל; דבר היוצר אצל המאחרים בנשף דילמה לא פשוטה‪ ,‬בין חור בכיס לבין זעם של הרעייה‪ .‬מכול‬ ‫מקום‪ ,‬הגשרים מוארי ם בלילה באלפי נגוהות של אור‪ ,‬בשלל צבעים‪ .‬מראה פתיחת הגשרים למעבר אניות‪,‬‬ ‫בשעות הקטנות של הלילה‪ ,‬הוא חזיון מרהיב‪.‬‬ ‫סנט פטרסבורג‪ ,‬עיר מערבית‪ ,‬הנעדרת כמעט כל סממן רוסי‪ ,‬נודעת כמקום שבו‪ ,‬בראשית הקיץ‪ ,‬הופך הלילה‬ ‫ליום‪ .‬בשיא הקיץ מתרחשת בעיר תופעת "הלילות הלבנים‪ ",‬אשר במהלכה השמש שוקעת מתחת לקו האופק‬ ‫למשך פרק זמן קצר‪ ,‬ועל כן חשיכה של ממש איננה משתררת כלל ועיקר‪ .‬במהלך תקופה זו‪ ,‬אין צורך להדליק‬ ‫את פנסי הרחובות והעיר מוארת באור רך‪ ,‬שנותן תחושה של ספק יום וספק לילה‪.‬‬ ‫שם העיר שונה מספר פעמים בהיסטוריה‪ ,‬ואת שמה הנוכחי מבטאים אנשים בדרכים שונות‪ .‬כשנוסדה העיר‪,‬‬ ‫היא נקראה על שם פטרוס הקדוש‪ .‬פיוטר הגדול בחר להשתמש בתחילית "סנקט" ובסיומת "בורג" שמקורן‬ ‫בגרמנית‪ ,‬ובכך רצה לשוות לעיר אופי בינלאומי‪ .‬בשנת ‪ 0507‬שונה שמה ל"פטרוגרד" (‪ ,)Петроград‬ובשנת‬ ‫‪ 0507‬ל"לנינגרד" (‪ )Ленинград‬על שם ולדימיר לנין‪ .‬במהלך הדורות צברה העיר שמות ותארים‪ .‬דווקא השם‬ ‫הקודם‪" ,‬לנינגראד"‪ ,‬בו נודעה עד לנפילת ברית המועצות‪ ,‬יצא משימוש לחלוטין‪.‬‬

‫סנט פטרסבורג‪ ..‬צילום‪ :‬גילי חסקין‪ ,‬יוני ‪2016‬‬

‫סממן רוסי‪ ,‬נודעת כמקום שבו‪ ,‬בראשית הקיץ‪,‬‬ ‫הופך הלילה ליום‪ .‬בשיא הקיץ מתרחשת בעיר‬ ‫תופעת “הלילות הלבנים‪ ”,‬אשר במהלכה השמש‬ ‫שוקעת מתחת לקו האופק למשך פרק זמן קצר‪,‬‬ ‫ועל כן חשיכה של ממש איננה משתררת כלל‬ ‫ועיקר‪ .‬במהלך תקופה זו‪ ,‬אין צורך להדליק את‬ ‫פנסי הרחובות והעיר מוארת באור רך‪ ,‬שנותן‬ ‫תחושה של ספק יום וספק לילה‪.‬‬ ‫שם העיר שונה מספר פעמים בהיסטוריה‪ ,‬ואת‬ ‫שמה הנוכחי מבטאים אנשים בדרכים שונות‪.‬‬ ‫כשנוסדה העיר‪ ,‬היא נקראה על שם פטרוס‬ ‫הקדוש‪ .‬פיוטר הגדול בחר להשתמש בתחילית‬ ‫“סנקט” ובסיומת “בורג” שמקורן בגרמנית‪ ,‬ובכך‬ ‫רצה לשוות לעיר אופי בינלאומי‪ .‬בשנת ‪1914‬‬ ‫שונה שמה ל”פטרוגרד” (‪,)Петроград‬‬ ‫ובשנת ‪ 1924‬ל”לנינגרד” (‪ )Ленинград‬על‬ ‫שם ולדימיר לנין‪ .‬במהלך הדורות צברה העיר‬ ‫שמות ותארים‪ .‬דווקא השם הקודם‪“ ,‬לנינגראד”‪,‬‬ ‫בו נודעה עד לנפילת ברית המועצות‪ ,‬יצא‬ ‫משימוש לחלוטין‪.‬‬

‫פטרסבורג‪0202‬בשנת ‪ 1903‬והספיקה לקחת חלק במלחמת רוסיה‪-‬‬ ‫סנט פטרסבורג‪ ,‬צילום‪ :‬גילי חסקין‪ .‬יוני‬ ‫יפן‪ .‬חלק מצוות הספינה הצטרף לכוחות הצבא אשר ביצעו את‬ ‫הפרסטרויקה החל בברית המועצות גל של החזרת שמות קודמים למקומות ששמם שונה‪ .‬ב‪ 00-‬ביוני‬ ‫בתקופת‬ ‫של החזרת‬ ‫בתקופת הפרסטרויקה החל בברית המועצות גל‬ ‫הצוות‪,‬‬ ‫המהפכה רוב‬ ‫באוקטובר‪,‬‬ ‫ב‪25-‬‬ ‫בפברוארגדול‪.1917‬‬ ‫המהפכה‬ ‫לבין אבי‬ ‫הצארים‬ ‫הראשונהלהכריע בין‬ ‫נתבקשו התושבים‬ ‫‪ 0550‬נערך בעיר משאל עם שבו‬ ‫שמות קודמים למקומות ששמם שונה‪ .‬ב‪ 12-‬ביוני ‪ 1991‬נערך‬ ‫פגז גם כן‬ ‫והארמונות חזרו‬ ‫הרחובות‪ ,‬הפארקים‬ ‫בתמיכה של ‪97%‬‬ ‫בעירהגדול נבחר‬ ‫הקומוניסטית‪ .‬פטר‬ ‫סרק‪,‬‬ ‫שבחרטום האנייה‬ ‫שמותמתותח‬ ‫אחוזים‪.‬ירה‬ ‫לבולשביקים‪,‬‬ ‫שהצטרף‬ ‫כמעט חודו של קול‪ .‬תוצאה מפתיעה בהתחשב בהלך הרוח האנטי קומוניסטי ששטף את העיר‪.‬‬ ‫המקורי‪.‬‬ ‫לשמם‬ ‫לבין‬ ‫הצארים‬ ‫משאל עם שבו נתבקשו התושבים להכריע בין גדול‬ ‫המנהיגיםזה‬ ‫פגזשלמפורסם‬ ‫החורף‪.‬‬ ‫ארמון‬ ‫דווקאעל‬ ‫ההסתערות‬ ‫המהפכה לתחילת‬ ‫שהיה האות‬ ‫פסליהם‬ ‫מכורתה‪.‬‬ ‫מעיר‬ ‫הקומוניסטית‪ ,‬נעלמו‬ ‫בסופו של התהליך‪ ,‬מרבית שרידי‬ ‫‪54%‬‬ ‫של‬ ‫בתמיכה‬ ‫עבשים‪.‬‬ ‫במחסנים‬ ‫בהיסטוריהטחובים‬ ‫שלושה דורות היו‬ ‫שבמשך‬ ‫אחת הצארים‪,‬‬ ‫הוצבו פסלי‬ ‫אבי המהפכה הקומוניסטית‪ .‬פטר הגדול נבחר הסובייטים הוסרו‪ ,‬ובמקומם‬ ‫שמותעל‬ ‫המצור‬ ‫במהלך‬ ‫הרוסית‪.‬‬ ‫המפתח‬ ‫מנקודות‬ ‫היה‬ ‫במהירות ושלטי הרחובות החלו נושאים פרסומות בסגנון קפיטליסטי לגמרי‪ ,‬אפילו תבליטו‬ ‫הוחלפו‬ ‫הרחובותכן‬ ‫אחוזים‪ .‬שמות הרחובות‪ ,‬הפארקים והארמונות חזרו גם‬ ‫הסיירתניזוקה‬ ‫העיר‪ .‬היא‬ ‫להגנה על‬ ‫ביבשה‪,‬‬ ‫והוצבו‬ ‫תותחיה‬ ‫לשמםאת תחנתלנינגרד‬ ‫אוקטובר הוא‬ ‫למהפכת‬ ‫שריד מעניין‬ ‫פרסום‪.‬‬ ‫פורקו בשלט‬ ‫הרכבת‪ ,‬הוחלף‬ ‫של סטלין‪ ,‬שקישט‬ ‫בהלך‬ ‫בהתחשב‬ ‫חלק מצוות‬ ‫רוסיה‪-‬יפן‪.‬‬ ‫לקחת חלק‬ ‫העולםוהספיקה‬ ‫בשנת ‪0523‬‬ ‫פטרסבורג‬ ‫המקורי‪ .‬כמעט חודו של קול‪ .‬תוצאה מפתיעה אורורה‪ ,‬שנבנתה במספנות סנט‬ ‫עצמם‪,‬‬ ‫הרוסים‬ ‫במלחמתידי‬ ‫והוטבעה על‬ ‫השנייה‬ ‫במלחמת‬ ‫קשות‬ ‫לכוחות הצבא אשר ביצעו את המהפכה הראשונה בפברואר ‪ .0509‬ב‪ 09-‬באוקטובר‪ ,‬רוב‬ ‫של הצטרף‬ ‫הספינה‬ ‫התהליך‪,‬‬ ‫הרוח האנטי קומוניסטי ששטף את העיר‪ .‬בסופו‬ ‫במים הרדודים‪ ,‬כדי להוות מכשול ימי כנגד הסתערות גרמנית‪ .‬לאור‬ ‫מכורתה‪.‬‬ ‫מעיר‬ ‫מרבית שרידי המהפכה הקומוניסטית‪ ,‬נעלמו דווקא‬ ‫העיר בנויה על איים קטנים ושטוחים‪ ,‬באזור שרובו היה ביצתי‪ .‬בניית העיר חייבה פעולת ניקוז מקיפה‪ :‬הוקמו‬ ‫חשיבותה ההיסטורית הוחלט לשלות אותה מהמים ולשפצה‪ .‬היא‬ ‫‪222‬‬ ‫‬‫כ‬ ‫הוסרו‪ ,‬מים‪ ,‬שעליהם‬ ‫צפופה של דרכי‬ ‫ביצתיים והוכשרה רשת‬ ‫שליובשו שטחים‬ ‫הנהרות‪,‬‬ ‫סוללות לאורך אפיקי‬ ‫הפיני‪ ,‬הוצבו פסלי‬ ‫ובמקומם‬ ‫הסובייטים‬ ‫המנהיגים‬ ‫פסליהם‬ ‫גשרים‪ .‬בעבר היתה העיר חשופה לסכנת שיטפונות‪ ,‬שהיו נגרמים על ידי רוח מערבית חזקה‪ ,‬בים‬ ‫הועברה לנהר נייבה והיא עוגנת דרך קבע מול בניין האקדמיה‬ ‫שהיתה מסיעה גלים גדולים מזרחה‪ .‬הנורא שבהם היה ב‪ 9-‬בנובמבר ‪ ,0107‬כאשר המים עלו ‪ 7.00‬מטרים‬ ‫במחסנים עבשים‪.‬‬ ‫הצארים‪ ,‬שבמשך שלושה דורות היו טחובים‬ ‫מעל מפלס המים הרגיל והציפו את רוב שטחה של העיר‪ .‬בעקבות השיטפון כתב אלכסנדר פושקין את‬ ‫הימית‪ ,‬כאתר זיכרון למהפכה הקומוניסטית וגם כמוזיאון צף של‬ ‫הפואמה "פרש הברונזה" ודרך סיפורו של הפקיד האומלל יבגני‪ ,‬שאיבד את כלתו בשיטפון‪ ,‬מאפשר המשורר‬ ‫החלו נושאים‬ ‫הרחובות‬ ‫ושלטי‬ ‫במהירות‬ ‫הוחלפו‬ ‫שמות‬ ‫פושקין הפך‬ ‫לפורענות‪ .‬בזכות‬ ‫קום מועד‬ ‫שייסד את העיר במ‬ ‫הרחובות עם הצאר‪,‬‬ ‫ויכוח רה‪-‬פרספקטיבי‬ ‫לגיבור לפתוח‬ ‫הצי הרוסי‪.‬‬ ‫הפסל לסמלה של העיר‪ .‬מבקרים מציינים כי דוסטוייבסקי‪ ,‬שכמעט בכל ספריו מככבת בצורה זו או אחרת העיר‬ ‫סטלין‪,‬‬ ‫של‬ ‫תבליטו‬ ‫לגמרי‪,‬‬ ‫פרסומות‬ ‫”‪,‬‬ ‫אפילו“פרש הנחושת‬ ‫ההשפעה של פושקין‬ ‫קפיטליסטי רבת‬ ‫בסגנון אם בכלל – עם יצירתו‬ ‫התכתב מעט מאוד –‬ ‫סנט‪-‬פטרסבורג‪,‬‬ ‫סנט פטרסבורג שוכנת בצפון‪-‬מערב הרפובליקה הרוסית‪ ,‬על שפת‬ ‫שהיא חלק בלתי נפרד מהמיתוס של העיר המופלאה הזו‪.‬‬ ‫שקישט את תחנת הרכבת‪ ,‬הוחלף בשלט פרסום‪ .‬שריד מעניין‬ ‫הים הבלטי‪ ,‬בשפך נהר הנֶ בָ ה‪ ,‬בראשו של המפרץ הפיני‪ .‬סמוך‬ ‫למהפכת אוקטובר הוא הסיירת אורורה‪ ,‬שנבנתה במספנות סנט‬ ‫לאסטוניה ופינלנד‪ .‬זהו הכרך הצפוני ביותר בעולם‪ .‬ממוקמת בקוו‬ ‫הרוחב ‪ 59.57‬צפון‪ ,‬כמו אוסלו שבנורבגיה וסיוארד שבאלסקה‪ .‬היא‬ ‫עיר בעלת אקלים קר ולח‪ .‬מספר ימי השמש במהלך השנה הוא‬ ‫כ‪ 62-‬בלבד‪ .‬הטמפרטורה היומית הממוצעת עומדת על ‪ 17.8°‬ביולי‪,‬‬ ‫ו־‪ )-( 7.7°‬בינואר‪.‬‬ ‫סנט פטרסבורג היא בירת מחוז לנינגרד והמחוז הפדרלי הצפון‪-‬‬ ‫מערבי‪ .‬היא עיר ענקית ששטחה ‪ 606‬קמ”ר ומונה ‪ 4.5‬מיליון‬ ‫תושבים‪ .‬שטח העיר רבתי הוא כ‪ 1439-‬קמ”ר‪ ,‬העיר גדולה בשטחה‬ ‫פי שניים מניו יורק ופי ‪ 18‬מפריז‪ .‬היא העיר השנייה בגודלה ברוסיה‬ ‫פרש הברונזה‪ .‬פסלו המונומנטלי של‬ ‫‪29‬‬ ‫המשך בעמ’ הבא >>‬ ‫פטר הגדול‪ .‬צילום‪ :‬גילי חסקין; יוני ‪2016‬‬ ‫פרש הברונזה‪ .‬פסלו המונומנטלי של פטר הגדול‪ .‬צילום‪ :‬גילי חסקין; יוני ‪0202‬‬


‫סנט פטרסבורג ‪ -‬ונציה של הצפון‬ ‫המשך מעמ’ קודם‬

‫(אחרי מוסקבה)‪ .‬בעיר נמצא מושב בית הדין לחוקה של רוסיה‪,‬‬ ‫האסיפה הבין‪-‬פרלמנטרית של חבר המדינות‪ ,‬המפקדה הראשית‬ ‫של הצי הרוסי‪ ,‬ומטה המחוז הצבאי המערבי של הכוחות המזוינים‬ ‫של הפדרציה הרוסית‪.‬‬ ‫בינואר ‪ 1993‬הוענק לסנט פטרסבורג מעמד עיר פדרלית שבראשה‬ ‫עומד מושל‪ .‬לצד ממשלת העיר פועלת המועצה המחוקקת של‬ ‫סנט פטרסבורג‪ ,‬כפרלמנט עירוני ובו ‪ 50‬חברים‪ ,‬המחוקקת חוקים‬ ‫עירוניים ובלבד שאלה אינם נוגדים את חוקת רוסיה‪ .‬בשל חשיבותה‬ ‫ההיסטורית של העיר וקרבתה לאירופה‪ ,‬תפקיד מושל העיר נהנה‬ ‫מיוקרה רבה‪ ,‬שאין מקבילה לה ברוסיה‪ ,‬למעט תפקידו של ראש‬ ‫עיריית מוסקבה‪.‬‬ ‫העיר בנויה על איים קטנים ושטוחים‪ ,‬באזור שרובו היה ביצתי‪.‬‬ ‫בניית העיר חייבה פעולת ניקוז מקיפה‪ :‬הוקמו סוללות לאורך‬ ‫אפיקי הנהרות‪ ,‬יובשו שטחים ביצתיים והוכשרה רשת צפופה‬ ‫של דרכי מים‪ ,‬שעליהם כ‪ 600-‬גשרים‪ .‬בעבר היתה העיר חשופה‬ ‫לסכנת שיטפונות‪ ,‬שהיו נגרמים על ידי רוח מערבית חזקה‪ ,‬בים‬ ‫הפיני‪ ,‬שהיתה מסיעה גלים גדולים מזרחה‪ .‬הנורא שבהם היה ב‪7-‬‬ ‫בנובמבר ‪ ,1824‬כאשר המים עלו ‪ 4.21‬מטרים מעל מפלס המים‬ ‫הרגיל והציפו את רוב שטחה של העיר‪ .‬בעקבות השיטפון כתב‬ ‫אלכסנדר פושקין את הפואמה “פרש הברונזה” ודרך סיפורו של‬ ‫הפקיד האומלל יבגני‪ ,‬שאיבד את כלתו בשיטפון‪ ,‬מאפשר המשורר‬ ‫לגיבור לפתוח ויכוח רה‪-‬פרספקטיבי עם הצאר‪ ,‬שייסד את העיר‬ ‫במקום מועד לפורענות‪ .‬בזכות פושקין הפך הפסל לסמלה של‬ ‫העיר‪ .‬מבקרים מציינים כי דוסטוייבסקי‪ ,‬שכמעט בכל ספריו מככבת‬ ‫בצורה זו או אחרת העיר סנט‪-‬פטרסבורג‪ ,‬התכתב מעט מאוד – אם‬ ‫בכלל – עם יצירתו רבת ההשפעה של פושקין “פרש הנחושת”‪,‬‬ ‫שהיא חלק בלתי נפרד מהמיתוס של העיר המופלאה הזו‪.‬‬ ‫הנמל‪ ,‬הנמצא בדרום העיר‪ ,‬במוצא העיקרי של הנהר נייבה‪ ,‬הוכשר‬ ‫לכניסת אניות גדולות לאחר שבסוף המאה ה‪ 19-‬נחפרה אליו‬ ‫תעלה בקרקעית המפרץ הפיני‪ .‬למרות שהנמל נסגר לתנועה מסוף‬ ‫נובמבר ועד ראשית אפריל‪ ,‬בגלל קפיאת הנהר‪ ,‬הוא הגדול בנמלי‬ ‫רוסיה שבים הבלטי‪ .‬מערכת מסועפת של נתיבי מים מקשרת את‬ ‫נמל סנט פטרסבורג עם הים הלבן‪ ,‬הים השחור‪ ,‬הים הכספי ועם‬ ‫הערים הגדולות של אוקראינה ובלארוס‪.‬‬ ‫העיר נבנתה במערך קונצנטרי סביב ארמון האדמירלות וארמון‬ ‫החורף של הצאר‪ .‬באזור זה‪ ,‬שהוא מרכז העיר‪ ,‬היו בעבר מגורי‬ ‫האצולה ובו התרכזה הפעילות המסחרית‪ ,‬הפיננסית והתרבותית‪.‬‬ ‫זהו החלק ההומה ביותר בעיר‪ ,‬למרות שחלק ניכר מהפעילות‬ ‫הכלכלית עברה לפרברים‪ .‬מבניין האדמירלות יוצאים רחובות‬ ‫ושדרות לכול חלקי העיר‪ ,‬שהחשוב שבהם היא שדרת אלכסנדר‬ ‫‪30‬‬

‫נווסקי‪ ,‬המגיעה לתחנת הרכבת‪ .‬עובדת היותה של סנט פטרסבורג‬ ‫מרכז תעשייתי ראשון במעלה‪ ,‬נזקפת לזכות עברה‪ .‬אין לעיר‬ ‫עורף כלכלי עשיר בחומרי גלם הנחוצים להתפתחות תעשייתית‪.‬‬ ‫אולם אינטרסים ממלכתיים הביאו להכשרת דרכי מים המאפשרות‬ ‫תחבורה נוחה וזולה‪ .‬התעשייה התבססה על יבוא חומרי גלם‬ ‫שהגיעו דרך הים‪ :‬פחם מאנגליה‪ ,‬ברזל משבדיה וכותנה מאמריקה‪.‬‬ ‫בתקופה הסובייטית‪ ,‬כשצומצם סחר החוץ‪ ,‬הובאו אליה חומרי‬ ‫הגלם מחלקים שונים בברה”מ‪.‬‬ ‫סנט פטרסבורג היא למעשה התחנה הראשונה ב”דרך הברזל”‪,‬‬ ‫היינו‪ ,‬הרכבת הטרנס‪-‬סיבירית החוצה בדרכה את אירופה ואסיה‬ ‫ומחברת את הים הבלטי עם האוקיינוס השקט‪.‬‬ ‫במשך למעלה מ‪ 300-‬שנה שינתה העיר את פניה לא מעט‪ .‬מבני‬ ‫הפאר שבנה פיוטר הגדול‪ ,‬שעיצב אותה עם הפנים למערב‪,‬‬ ‫התגבשו לעיר הדורה‪ ,‬שבמבניה ותכנונה שיקפה את הפאר‬ ‫של האימפריה הרוסית‪ .‬העיר קמה כהזיה מתוך הביצות וצמחה‬ ‫במהירות – ארמון אחר ארמון‪ ,‬אוצר נאסף לאוצר‪ .‬זוהי עיר מרתקת‪.‬‬ ‫רוסית ואירופאית כאחד‪ .‬עיר מיוחדת במינה‪ ,‬שנבנתה מתוך הביצה‬ ‫בכוח רצונו של שליט רב עוצמה ובעל חזון‪ ,‬שידע לחלום ולייסד‬ ‫בה גרעין לאימפריה‪ .‬עיר זאת היתה לערש המהפכות‪ .‬היא ייבאה‬ ‫מאירופה את הרוחות הסוערות של המהפכה הצרפתית ושחרור‬ ‫העמים‪ .‬כאן עלה לנין לשלטון והקים משטר חדש‪ ,‬שהביא לאחר‬ ‫מאה שנים של מהפכנות‪ ,‬לקץ בכורתה של העיר‪ .‬אם כי במלחמת‬ ‫העולם השנייה שרדה מצור אכזרי והיוותה מקור לגאווה לאומית‪.‬‬ ‫אוהביה טענו שחוותה הזנחה ואפילו בגידה בתקופה הסובייטית‪.‬‬ ‫בשנים האחרונות היא חוזרת לעצמה‪ ,‬ממרקת את רחובותיה‪,‬‬ ‫מנקה את בנייניה ותופשת שוב את מקומה הראוי במורשת העולם‪.‬‬ ‫גם היום ממשיכה סנט פטרסבורג להיות חוד החנית של רוסיה‬ ‫בחדשנות ויצירתיות‪ .‬המבקרים בעיר נמשכים אליה לא רק בגלל‬ ‫הארכיטקטורה או האופרות של צ’ייקובסקי‪ ,‬אלא גם בגלל הגלריות‬ ‫החדשניות‪ ,‬המועדונים‪ ,‬המוסיקה והשפע הקולינרי‪.‬‬

‫תעלותיה של סנט פטרסבורג‪.‬‬ ‫צילום‪ :‬גילי חסקין‪ .‬יוני ‪2016‬‬ ‫תעלותיה של סנט פטרסבורג‪ .‬צילום‪ :‬גילי חסקין‪ .‬יוני ‪0202‬‬ ‫במשך למעלה מ‪ 322-‬שנה שינתה העיר את פניה לא מעט‪ .‬מבני הפאר שבנה פיוטר הגדול‪ ,‬שעיצב אותה עם‬ ‫הפנים למערב‪ ,‬התגבשו לעיר הדורה‪ ,‬שבמבניה ותכנונה שיקפה את הפאר של האימפריה הרוסית‪ .‬העיר קמה‬ ‫כהזיה מתוך הביצות וצמחה במהירות – ארמון אחר ארמון‪ ,‬אוצר נאסף לאוצר‪ .‬זוהי עיר מרתקת‪ .‬רוסית‬ ‫ואירופאית כאחד‪ .‬עיר מיוחדת במינה‪ ,‬שנבנתה מתוך הביצה בכוח רצונו של שליט רב עוצמה ובעל חזון‪ ,‬שידע‬ ‫לחלום ולייסד בה גרעין לאימפריה‪ .‬עיר זאת היתה לערש המהפכות‪ .‬היא ייבאה מאירופה את הרוחות הסוערות‬ ‫של המהפכה הצרפתית ושחרור העמים‪ .‬כאן עלה לנין לשלטון והקים משטר חדש‪ ,‬שהביא לאחר מאה שנים‬ ‫של מהפכנות‪ ,‬לקץ בכורתה של העיר‪ .‬אם כי במלחמת העולם השנייה שרדה מצור אכזרי והיוותה מקור לגאווה‬ ‫לאומית‪ .‬אוהביה טענו שחו ותה הזנחה ואפילו בגידה בתקופה הסובייטית‪ .‬בשנים האחרונות היא חוזרת‬ ‫לעצמה‪ ,‬ממרקת את רחובותיה‪ ,‬מנקה את בנייניה ותופשת שוב את מקומה הראוי במורשת העולם‪ .‬גם היום‬


FIRST MOVERS WILL ALWAYS CHANGE THE WORLD. BUT WHICH ONE? >> Discover our approach at juliusbaer.com/visionary-thinking

For a personal meeting, please contact our representative office at 46 Rothschild Boulevard in Tel Aviv : +972 3 60 39 111 Julius Baer is the leading Swiss private banking group and present in some 50 locations worldwide. From Dubai, Frankfurt, Geneva, Guernsey, Hong Kong, London, Lugano, Monaco, Montevideo, Moscow, Mumbai, Nassau, Singapore, Tel Aviv to Zurich (head office). The Tel Aviv Representative Office of Bank Julius Baer & Co. Ltd. is supervised by the Swiss regulator and is not subject to the supervision of the Supervisor of Banks in the Bank of Israel.


‫אוסטרובסקי‪ ,‬פסיכותרפיסטית ‪MSW‬‬ ‫חווה ‪MSW‬‬ ‫חווה אוסטרובסקי‪ ,‬פסיכותרפיסטית‬

‫מדור תרבות‬ ‫פסיכולוגיה‬ ‫מדור‬

‫מדור תרב‬

‫בזוגיותבזוגי‬ ‫לפגיעהלפגיעה‬ ‫הגורמות‬ ‫סוגיותסוגיות‬ ‫הגורמות‬

‫בתקשורת‪ .‬מהר מאוד ה‬ ‫מהרריחוק‬ ‫בתקשורת‪.‬זעם‪,‬‬ ‫למתח‪ ,‬כעס‪,‬‬ ‫וקושיבני הזוג‬ ‫מאוד הם‬ ‫ריחוק וקושי‬ ‫למתח‪,‬מין‪,‬כעס‪,‬‬ ‫כסףזעם‪,‬וילדים‬ ‫נפגעת הן‪:‬‬ ‫בגללןכסףזוגיות‬ ‫וילדים‬ ‫המרכזיות מין‪,‬‬ ‫הסיבותנפגעת הן‪:‬‬ ‫הסיבות המרכזיות בגללן זוגיות‬ ‫ומתמודדים עם מחלוקות‬ ‫מחלוקותבונה‬ ‫ותיקשורת‬ ‫ותיקשורת בונהמאבדים‬ ‫שלא תמיד‬ ‫קשר עם‬ ‫ומתמודדים‬ ‫מאבדים‬ ‫קשר מתרכזים‬ ‫בני זוג‬ ‫מתרכזים כוחות בין‬ ‫אלה)‪ .‬מאבקי‬ ‫סוגיות‬ ‫(וההשלכות של‬ ‫בני זוג‬ ‫כוחות בין‬ ‫(וההשלכות של סוגיות אלה)‪ .‬מאבקי‬ ‫נראות כניתנות לגישור‪.‬‬ ‫כניתנותעדלגישור‪.‬‬ ‫חורמה‬ ‫נראות קשים‪,‬‬ ‫מדובר במאבקים‬ ‫במאבקיםאלה‪.‬‬ ‫סביב נושאים‬ ‫לעיתיםחורמה‬ ‫קשים‪ ,‬עד‬ ‫בעיקרמדובר‬ ‫בעיקר סביב נושאים אלה‪ .‬לעיתים‬ ‫מחלוקתהמין‪ ,‬אינטימיות זוגי‬ ‫סוגיית יחסי‬ ‫מרכזית מאוד‬ ‫היא סוגייתסוגיה‬ ‫היא זוגית‪.‬‬ ‫אינטימיות‬ ‫יחסי המין‪,‬‬ ‫נפרדמאוד‬ ‫מרכזית‬ ‫מסוגיות‬ ‫סוגיהבלתי‬ ‫מסוגיותפיזית‪ .‬חלק‬ ‫ולעיתים אף‬ ‫המילולית‬ ‫בלתי נפרד‬ ‫הרגשית‪ ,‬חלק‬ ‫ברמהאף פיזית‪.‬‬ ‫ברמה הרגשית‪ ,‬המילולית ולעיתים‬ ‫למי יוזם‪ ,‬מכתיב ומוב‬ ‫יכולות‬ ‫מתורגמותיחסי‬ ‫להיותומוביל את‬ ‫מכתיב‬ ‫מיןיוזם‪,‬‬ ‫בסוגיותלמי‬ ‫בנושא‪.‬תקשורת קלוקלת וקשה בנושא‪ .‬בסוגיות מין יכולות להיות מתורגמות‬ ‫וקשה הינה‬ ‫אלה הינה תקשורת קלוקלת אלה‬ ‫המחלוקות הן סביב‬ ‫סביבכלכליות‬ ‫בסוגיות‬ ‫כלכליות מתי וכיצד‪.‬‬ ‫בסוגיות המין‪,‬‬ ‫השאלה מי‬ ‫המחלוקות הן‬ ‫גורמים מתי‬ ‫בזוגיות?אלה המין‪,‬‬ ‫וכיצד‪.‬בזוגיות?‬ ‫לקשיים‬ ‫לקשיים נושאים‬ ‫מדוע דווקא‬ ‫נשאלת השאלה מדוע דווקא נשאלת‬ ‫השאלהגורמים‬ ‫נושאים אלה‬ ‫ששולט בתקציב וגו‬ ‫וגורםמישהו‬ ‫האם יש‬ ‫התקציב‪,‬‬ ‫מישהואת‬ ‫האם יש מנהל‬ ‫לשותפו‬ ‫בתקציב‬ ‫ששולט‬ ‫התקציב‪,‬‬ ‫בעיקרשקל מנהל‬ ‫בעיקר‬ ‫להתווכחאתעליהם‪,‬‬ ‫בנושאים‬ ‫להתווכחמדובר‬ ‫שקל סיבות‪:‬‬ ‫בנושאיםמספר‬ ‫יש לכך מספר סיבות‪ :‬מדובר יש לכך‬ ‫עליהם‪,‬‬ ‫בביקורת ביחס להוצאות‪ ,‬ב‬ ‫להימצא‬ ‫כלכלית‪,‬‬ ‫בביקורתתלוי‬ ‫פילוסופייתלהימצאלהרגיש‬ ‫בקשת רשות‬ ‫להוצאות‪,‬‬ ‫ביחס‬ ‫תלוי כלכלית‪,‬‬ ‫להרגיש‬ ‫אמונה‪,‬‬ ‫אלה‪ ,‬עומדת‬ ‫אמונה‪,‬מנושאים‬ ‫כל אחד‬ ‫שמאחורי‬ ‫פילוסופיית‬ ‫עומדת‬ ‫משום אלה‪,‬‬ ‫משום שמאחורי כל אחד מנושאים‬ ‫הילדיםעדיפויות וכו’‪ .‬בסוג‬ ‫יומיומיות‪ ,‬סדר‬ ‫להוצאות‬ ‫ודווחסדרביחס‬ ‫וכו’‪ .‬בסוגיית‬ ‫עדיפויות‬ ‫ודפוסיםיומיומיות‪,‬‬ ‫הרגליםלהוצאות‬ ‫עצמי‪,‬ביחס‬ ‫בטחון וערךודווח‬ ‫ומגדריות‪,‬‬ ‫ודפוסים‬ ‫תרבותיותהרגלים‬ ‫תפיסותוערך עצמי‪,‬‬ ‫חיים‪,‬בטחון‬ ‫חיים‪ ,‬תפיסות תרבותיות ומגדריות‪,‬‬ ‫“המילההילדים‪ ,‬מי אומר א‬ ‫מנהל את נושא‬ ‫המחלוקת תהיה‬ ‫הילדים‪ ,‬מי אומר‬ ‫המחלוקת תהיה מי מנהל את נושא‬ ‫מוטמעים וכו’‪.‬‬ ‫מוטמעים וכו’‪.‬‬ ‫שעת שינה‪ ,‬שעורי בי‬ ‫בית‪ ,‬כמו‬ ‫בנושאים‬ ‫האחרונה”‬ ‫התהגות‬ ‫קובעשעורי‬ ‫שעתומישינה‪,‬‬ ‫המנהגיםבנושאים כמו‬ ‫ומי קובע‬ ‫האחרונה”גדל‪,‬‬ ‫המנהגיםוהדפוסים עימם‬ ‫הוא הרקע‬ ‫הרקעבלתי נפרד‬ ‫חלק בלתי נפרד מהאדם הואחלק‬ ‫מהאדם גדל‪,‬‬ ‫והדפוסים עימם‬ ‫והתייחסות לדברים‪.‬‬ ‫לדברים‪.‬‬ ‫והתייחסות‬ ‫ובהתאם‬ ‫השנים‬ ‫שלמד והפיק משך‬ ‫והמסקנות‬ ‫הלקחים‬ ‫ההורים‪,‬‬ ‫ובהתאם‬ ‫משך השנים‬ ‫והפיק‬ ‫בביתשלמד‬ ‫בבית ההורים‪ ,‬הלקחים והמסקנות‬ ‫לשאלת “כח” היא לא‬ ‫להפוךמשום‬ ‫עלולותתמיד‬ ‫אלההיא לא‬ ‫שסוגיות“כח”‬ ‫הסיבהלשאלת‬ ‫עלולות להפוך‬ ‫שסוגיות‬ ‫הסיבה‬ ‫אלהשבו‬ ‫בבית‬ ‫אשר גדל‬ ‫לדוגמא‪ :‬בן זוג‬ ‫הבוגרת‪.‬‬ ‫האישיות‬ ‫בבית שבו‬ ‫אשר גדל‬ ‫התגבשהבן זוג‬ ‫לכךלדוגמא‪:‬‬ ‫לכך התגבשה האישיות הבוגרת‪.‬‬ ‫משוםורעיונות מבוססים‪.‬‬ ‫שונות‬ ‫פילוסופיות‬ ‫שונות הזוג‬ ‫פילוסופיות חיים שלבני‬ ‫מבוססים‪.‬חייםאלא‪,‬‬ ‫ורעיונות‬ ‫שלבני הזוג‬ ‫מקופח או חסר‪,‬‬ ‫כילד לא הרגיש‬ ‫היא דרך‬ ‫וחסכון‬ ‫החסכנות‬ ‫חיים‪ ,‬חסר‪,‬‬ ‫מקופח או‬ ‫הרגיש‬ ‫כילד לא‬ ‫החסכנות וחסכון היא דרך חיים‪,‬‬ ‫זה‪ .‬הוא ירצה שגם בזוגיות שיצר‬ ‫דפוס‬ ‫להעתיק‬ ‫דפוסלוזה‪.‬נטיה‬ ‫תהיה לו נטיה טבעית להעתיקתהיה‬ ‫שיצר‬ ‫בזוגיות‬ ‫טבעיתשגם‬ ‫הוא ירצה‬ ‫וצרכיולוקח בחשבון את רצונו וצרכיו‬ ‫רצונו איננו‬ ‫הרגלים‪,‬אתכשהוא‬ ‫אותםבחשבון‬ ‫התקיימותלוקח‬ ‫התקיימות אותם הרגלים‪ ,‬כשהוא איננו‬ ‫דומות או שונות אבל מסקנותיו‬ ‫שגדלאבלבנסיבות‬ ‫בנסיבותבן הזוג‬ ‫של בן הזוג האחר שגדל של‬ ‫מסקנותיו‬ ‫האחרשונות‬ ‫דומות או‬ ‫דוגמא נוספת הינה כאשר ילד‬ ‫להתנהלות‬ ‫ביחס להתנהלות הכלכלית ביחס‬ ‫שונה‪ .‬ילד‬ ‫הכלכלית כאשר‬ ‫נוספת הינה‬ ‫שונה‪ .‬דוגמא‬ ‫“זורמים” מאפשרים הרבה חופש‪,‬‬ ‫“זורמים” בה‬ ‫פתוחיםבמשפחה‬ ‫גדל במשפחה בה היחסים גדל‬ ‫פתוחיםחופש‪,‬‬ ‫היחסים הרבה‬ ‫מאפשרים‬ ‫שליטהאלא בכללים קפדניים‪ ,‬שליטה‬ ‫קפדניים‪,‬בחופש‬ ‫שאיננו מאמין‬ ‫בחופשלבן‬ ‫ונישא לבן זוג שאיננו מאמין ונישא‬ ‫אלאזוגבכללים‬ ‫מחלוקות אצל זוגות רבים‪ ,‬אשר‬ ‫מצבים‬ ‫ופיקוח‪ .‬אלה‬ ‫מעורריאשר‬ ‫טבעיים רבים‪,‬‬ ‫אצל זוגות‬ ‫מחלוקות‬ ‫ופיקוח‪ .‬אלה מצבים טבעיים מעוררי‬ ‫איזואת הכללים בבית‪ .‬על פי איזו‬ ‫“קובע”‬ ‫בבית‪ .‬מי‬ ‫הכללים מאבק‬ ‫את מתעורר‬ ‫בעקבותיהם‬ ‫על פי‬ ‫בעקבותיהם מתעורר מאבק מי “קובע”‬ ‫מסורת נוהגים‪.‬‬ ‫מסורת נוהגים‪.‬‬ ‫ישליםהאדם בוחר בן זוג אשר ישלים‬ ‫אשרמודעות‪,‬‬ ‫זוג לא‬ ‫בן הן‬ ‫הזוגיות‬ ‫מרבית הבחירות הזוגיות הן לאמרבית‬ ‫הבחירות בוחר‬ ‫מודעות‪ ,‬האדם‬ ‫הסוגיות המרכזיות הופכות לעיתים‬ ‫המרכזיותממנו ‪-‬‬ ‫שיהיה שונה‬ ‫אותו או‬ ‫מכאןלעיתים‬ ‫הופכות‬ ‫הסוגיות‬ ‫אותו או שיהיה שונה ממנו ‪ -‬מכאן‬ ‫לזוגיות‪,‬איתם אנשים מגיעים לזוגיות‪,‬‬ ‫מגיעיםהדפוסים‬ ‫בזוגיות‪.‬‬ ‫כמחלוקות‬ ‫קרובות כמחלוקות בזוגיות‪ .‬קרובות‬ ‫אנשים‬ ‫הדפוסים איתם‬ ‫מהאישיות הבסיסית‪ .‬בן הזוג המתנהג‬ ‫כאמור לחלק‬ ‫הופכים‬ ‫נפרדהמתנהג‬ ‫בלתי הזוג‬ ‫הבסיסית‪ .‬בן‬ ‫מהאישיות‬ ‫הופכים כאמור לחלק בלתי נפרד‬ ‫משהובן זוגו לאי שקט בשל משהו‬ ‫בשל את‬ ‫שקטלהכניס‬ ‫ובקלילותלאיעשוי‬ ‫בקלות‬ ‫את בן זוגו‬ ‫בקלות ובקלילות עשוי להכניס‬ ‫כספים או משאבים‪ ,‬חוסר אחריות‪,‬‬ ‫משאבים‪,‬מבוקר‬ ‫כמו אובזבוז לא‬ ‫שנראה‬ ‫חוסרשלאחריות‪,‬‬ ‫כספים‬ ‫שנראה כמו בזבוז לא מבוקר של‬ ‫מתוךשל ילדים‪ ,‬אי שקט הנובע מתוך‬ ‫במקרה‬ ‫קלים וכו’‪.‬‬ ‫פתרונות‬ ‫מציאת פתרונות קלים וכו’‪ .‬או מציאת‬ ‫שקטאוהנובע‬ ‫ילדים‪ ,‬אי‬ ‫במקרה של‬ ‫חופש לכאורה בלתי מוגבל ועלול‬ ‫שבן הזוג‬ ‫לילדיםועלול‬ ‫מאפשר מוגבל‬ ‫לכאורה בלתי‬ ‫תחושהחופש‬ ‫תחושה שבן הזוג מאפשר לילדים‬ ‫ועוד‪.‬הפיזי והנפשי‪ ,‬חוסר חינוך ועוד‪.‬‬ ‫שלומם‬ ‫לגרום נזק בהווה ובעתיד‪ ,‬סיכוןלגרום‬ ‫סיכוןחינוך‬ ‫ובעתיד‪,‬חוסר‬ ‫בהווהוהנפשי‪,‬‬ ‫שלומםנזקהפיזי‬ ‫בתוך זוגיות וחרדה כאמור הופכת‬ ‫חרדההופכת‬ ‫מעורריםכאמור‬ ‫אשר וחרדה‬ ‫מצביםזוגיות‬ ‫אלה בתוך‬ ‫אלה מצבים אשר מעוררים חרדה‬ ‫‪32‬‬

‫‪32‬‬


‫שבסוגיות אלה ישם מרכיבים של “מאבקי כוחות” היוצרים מתח מובנה‬ ‫בשאלה “מי ינצח ומי המחליט כיצד תתנהל מערכת היחסים?”‪.‬‬ ‫במקום לדון על מהות היחסים‪ ,‬המריבות מתנהלות באמצעות נושאים‬ ‫מעשיים שלכאורה ניתנים להוכחה‪ .‬במצבים אלה ההתנצחות היא מאוד‬ ‫קונקרטית‪ ,‬כשכל אחד מהצדדים מביא הוכחות לטעוניו מבלי להיכנס‬ ‫לצד הרגשי של כל אחד לנוכח התמודדות עם מצבים אלה‪.‬‬ ‫כתוצאה מתוכן רגשי מאיים‪ ,‬מתסכל או בלתי נסבל נוצרת תחושת‬ ‫חוסר איזון בכוחות המוביל בקלות רבה לזעם‪ ,‬טינה‪ ,‬הסתגרות והחצנה‬ ‫קשה (‪ )Acting out‬של ביטויי כעס‪.‬‬ ‫נושא המין היא סוגיה כאובה בפני עצמה הנושאת בתוכה כח רב אחד‬ ‫כנגד האחר‪ .‬סוגיה מתסכלת זו עלולה להוביל לקשרים מחוץ לזוגיות‪,‬‬ ‫להענשה ומניעת מין כדרך לשלוט במצבים מתסכלים וכואבים‪ ,‬דרך‬ ‫להתעלם אחד מהשני ולתחושת אי קיימות‪ .‬יחסי מין הם מקור לחום‪,‬‬ ‫קירבה‪ ,‬אינטימיות פיזית ורגשית ושחרור‪ .‬שימוש במניעת מין כחלק‬ ‫ממאבק זוגי גורם באופן ברור להחרפת המאבק וכאב בלתי נסבל‪.‬‬ ‫בדומה לכך‪ ,‬קונפליקטים בנושאים כלכליים עלולים להוביל לקניות‬ ‫ללא שיפוט הביקורת‪ ,‬תוצאה של תסכול והתרסה מול בן הזוג‪.‬‬ ‫בנושא הילדים הילדים המאבק יכול להביא להחלטות מקוטבות‪ ,‬בהם‬ ‫הורה אחד מאפשר כמעט הכל‪ ,‬הוא “ההורה הנחמד”‪ ,‬בעוד ההורה האחר‬ ‫הופך להיות קפדן ונוקשה‪ ,‬המפתח קונפליקט לא רק בין בני הזוג אלא‬ ‫ובעיקר אצל הילד עצמו‪ .‬כל התנהגות הבאה בהפוך על ההתנהגות‬ ‫ההורה האחר‪ ,‬גורמת לילדים לבלבול ולנסיון “לתמרן” את המערכת‬

‫לטובתם‪ .‬מתוך בלבול ובנסיון להפיק ולמקסם את הקונפליקט‪ ,‬הילדים‬ ‫יפנו לכל הורה בבקשה אחרת‪ ,‬יגבירו את הקונפליקט בין ההורים‬ ‫ובסופו של דבר‪ ,‬הילדים ייבהלו מהכוח שיש בידם לגרום להורים‬ ‫למריבות ולהתרחקות‪.‬‬ ‫מצב דברים זה (כשהפערים קיצוניים) אינו תורם ומחבל בזוגיות‪ ,‬אך‬ ‫לדאבון הלב הדברים מתרחשים באופן שיגרתי‪ .‬נשאלת השאלה מה‬ ‫עושים?‬ ‫ראשית‪ ,‬מבינים ומודעים לכוח‪ ,‬לנזק‪ ,‬להשלכה ולהשפעה השלילית‬ ‫שיש לשלושת גורמים אלו בזוגיות ובמצבם הרגשי של כל אחד מבני‬ ‫הזוג‪ .‬מודעות היא למעשה מניעה‪.‬‬ ‫שוחחו על האמונות והרגשות באופן שפוי ולא מתלהם‪ ,‬עוד בטרם‬ ‫הדברים עוברים להקצנה‪ .‬חשוב לוודא שבני הזוג משוחחים על‬ ‫ההבדלים ביניהם‪ ,‬על מקורותיהם ועל המקומות בהם ניתן ליישר קו‬ ‫ולמצוא את המכנה המשותף‪ .‬כלומר‪ ,‬לזהות את המהמורות השנויות‬ ‫במחלוקת עוד בטרם הופכות למצב שבה מאבדים שליטה ‪ -‬כאשר‬ ‫מתחילים להרגיש לחץ או אשמה בנוגע לקיום יחסי מין‪ ,‬או כאשר בן‬ ‫הזוג מבקש פירוט ההוצאות‪ ,‬פעולה הגורמת לאי נוחות וכעס‪ ,‬המריבות‬ ‫בנושא הילדים הופכים לשגרה‪.‬‬ ‫על בני הזוג ללמוד להבחין מתי מדובר באירוע חד פעמי ובאיזה מקרים‬ ‫מדובר בהתנהגויות ובדפוסים מושרשים המתקיימים לאורך שנים‪.‬‬ ‫הבחנה זו מאפשרת לבדוק את האמונות והדפוסים המחבלים בזוגיות‬ ‫ולנסות יחד לשנות אותם‪ .‬לדוגמא‪ :‬האם בן הזוג רוכש משהו יקר מאוד‬ ‫כאירוע חד פעמי‪ ,‬או שהדפוס הוא בזבזנות כרונית מבלי להתחשב‬ ‫ביכולת הכלכלית ן‪/‬או האם מין תמיד מותנה או שבן הזוג לא תמיד “בא‬ ‫לו” מבלי להיחשב סרבן כרוני‪ .‬האם אפשר לנהל שיחה שפויה ופורה‬ ‫על איך מרגישים‪ ,‬על מה לא מסכימים ועל מה אפשר להסכים?‬ ‫חשוב לאזן את הכח במערכת היחסים‪ .‬שיחה שפויה עשויה להתנהל‬ ‫כאשר בני הזוג מרגישים שווים‪ ,‬מסוגלים לפתור בעיות יחד ולהבין את‬ ‫החזון ואת הצרכים של כל אחד מהם‪ .‬זאת מבלי להרגיש כמו בשדה‬ ‫קרב בו איש איננו בטוח שאם מה שיאמר ומאמין יחשב כתקיפה של‬ ‫האחר‪ .‬מקום בטוח בזוגיות הוא המקום בו אפשר להקשיב ולעיתים‬ ‫“להתפשר”‪ ,‬להבין מהיכן מגיעה עמדתו של בן הזוג‪ ,‬גם אם איננו‬ ‫מסכימים לה לגמריי‪ .‬שיחות אלה מפחיתות את מאבק הכוחות‪ ,‬את‬ ‫המתח ומסייעות לקצר ולצמצם את התגובה התוקפנית‪.‬‬ ‫ניהול שיחות כאלה הם התמודדות עם אתגר של הבנת בן הזוג‪ ,‬אמונותיו‪,‬‬ ‫פחדיו‪ ,‬מה מפעיל ומה מכבה וממה בעיקר יש להימנע‪ .‬לעיתים בשלב‬ ‫זה‪ ,‬יש לשקול צורך בייעוץ ועזרה של איש מקצוע‪.‬‬ ‫אל תתנו לנושאים אלה להיות מהמורות רגשיות אליהם אתם נופלים‬ ‫או מהמורות מהם בורחים באמצעות התרחקות וניתוק‪.‬‬ ‫חשוב להתמודד עם סוגיות אלה ולא לתת להם לשבש את החיים‬ ‫האישיים‪ ,‬ההוריים‪ ,‬המשפחתיים והחברתיים‪.‬‬ ‫‪33‬‬


‫מדור תערוכות‬ ‫צילום ואומנות‬

‫אוגנדה ‪ -‬הפנינה של אפריקה‬ ‫תערוכת צילומים מאת אושיק פלר גיל‪,‬‬

‫אשת מסעות‪ ,‬חוקרת מגדר ותרבות‪ ,‬מרצה וצלמת חובבת‪.‬‬ ‫היא יפה‪ ,‬מרתקת ומרגשת‪ ,‬בעלת עושר תרבותי עצום ומגוון‬ ‫ושמורות טבע עוצמתיות‪ ,‬ולא פלא שוינסטון צ’רצ’יל קרא לה‬ ‫“פנינת אפריקה” כשביקר שם לפני למעלה ממאה שנים‪ ,‬קבלו‬ ‫את ‪ ...‬אוגנדה‪.‬‬ ‫מה שאותי הכי מעניין‪ ,‬כמו תמיד‪ ,‬הם האנשים‪ ,‬התרבות שבתוכה‬ ‫הם חיים‪ ,‬המסורות והשבטים‪ ,‬המנהגים – בקיצור‪ ,‬הכי מעניין אותי‬ ‫לראות אנשים וחיים של אנשים בסביבה הטבעית שלהם‪ .‬במדינה‬ ‫עם קבוצות אתניות רבות‪ ,‬שאף אחת מהן אינה מהווה רוב‪ ,‬עם‬

‫בליל של שפות ודיאלקטים‪ ,‬פגשתי אנשים מאירי פנים וחייכנים‪.‬‬ ‫השפות הרשמיות הן סווהילי ואנגלית‪ ,‬אבל תנועות ידיים וחיוך הן‬ ‫שפה בינלאומית קלה לשימוש שכולם מכירים‪ .‬אוגנדה והאזרחים‬ ‫שבה חוו יותר מדי מלחמות‪ ,‬הפיכות‪ ,‬שחיתות וסכסוכים פוליטיים‪,‬‬ ‫אולי בגלל זה היא לא ממש מוכרת כיעד תיירותי למרות שהיא‬ ‫גם יפה מאוד וגם מעניינת‪ .‬מי שאוהב טיולי טבע יבוא על סיפוקו‪,‬‬ ‫ומי שמתעניין בתרבות ימצא עצמו מרותק‪ .‬אני הרגשתי שם מאוד‬ ‫בטוח ונוח והמיעוט היחסי של מספר התיירים רק הוסיף לחוויה‪.‬‬

‫בחלקים רחבים של אוגנדה גבר “משלם” עבור אישה להוריה על מנת‬ ‫להתחתן איתה‪ .‬המחיר נקבע במספר פרות‪ ,‬ובאזורים עירוניים‪ ,‬בשווה ערך‬ ‫כספי‪ ,‬כל פרה שווה מאות בודדות של דולרים‪ .‬פוליגמיה‪ ,‬אלימות ועוני הם‬ ‫מנת חלקן של נשים לא מעטות במדינה‪.‬‬ ‫בימי ראשון אפשר לראות נשים הולכות לכנסיה‪ ,‬לפעמים מרחק‬ ‫קילומטרים רבים‪ ,‬עם שמלות מפוארות וחגיגיות‪ ,‬בדים צבעוניים‪ ,‬שרוולים‬ ‫תפוחים וחגורת בד עבה קשורה כסרט למותניה‪ .‬כך גם באזורים עניים‬ ‫ופשוטים במיוחד‪ ,‬בין דרכי עפר ובקתות עלובות‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫שיעור השימוש‬ ‫בטלפון סלולרי‬ ‫באוגנדה גבוה‬ ‫להפתיע‪ .‬גם במקומות‬ ‫דלים ופשוטים מאוד‬ ‫למראה‪ .‬בקתות בוץ‬ ‫וחומר‪ ,‬ילדים לבושים‬ ‫בלויי סחבות‪ ,‬ובערך‬ ‫כל מאה מטרים יש‬ ‫תחנה שאפשר לבצע‬ ‫העברות כספים‬ ‫באמצעות הטלפון‬ ‫הנייד ולהטעין אותו‬ ‫במזומנים לתשלום‪.‬‬


‫תסרוקות הנשים באוגנדה הן‬ ‫אומנות של ממש‪ .‬מארג צמות‬ ‫קלוע בסדר מופתי‪ .‬כדי להתארגן‬ ‫על תסרוקת מושקעת צריך‬ ‫בדרך כלל שתיים עד ארבע‬ ‫בחורות קולעות צמות שעובדות‬ ‫על הכנת התסרוקת במשך כמה‬ ‫שעות‪ .‬עבודה קשה ומפרכת אבל‬ ‫התוצאה בהחלט מרשימה‪.‬‬ ‫בתמונה – אישה עם תסרוקת‬ ‫בחתונת זהב של זוג מקומי‪ .‬כל‬ ‫אישה שמכבדת את עצמה מגיעה‬ ‫עם תסרוקת ממש מושקעת‪.‬‬ ‫הצבעים השולטים במדינה הם‬ ‫ירוק וכחול – תנאי אקלים טובים‬ ‫לחקלאות מפותחת‪ .‬תוך כדי נסיעה‪,‬‬ ‫על אם הדרך‪ ,‬אפשר לראות מה‬ ‫מגדלים באותו איזור – המון בננות‪,‬‬ ‫בטטות‪ ,‬עגבניות וגם גזר‪.‬‬

‫אנשי ה ‪ ,Batwa‬או בשמם המוכר יותר‬ ‫‪ Pygmies‬הם במקורם קהילת ציידים‬ ‫לקטים שחיים בכמה ממדינות אפריקה‪.‬‬ ‫הממשלה לא מרשה להם לצוד לכן נאלצו‬ ‫לצאת מהיער והם מתפרנסים היום בעיקר‬ ‫מתיירות וחקלאות זעירה‪.‬‬ ‫בתמונה – חברותא נשית של בנות הבאטווה‬ ‫– מבלות יחד ישובות על הרצפה‪ ,‬מעשנות‬ ‫מקטרת‪ ,‬מניקות ומדברות‪.‬‬

‫אחד הסיפורים המוזרים באוגנדה הוא סיפורה של קהילת ‪ - Abayudaya‬זהו‬ ‫שבט אפריקאי יהודי‪ ,‬חובש כיפה‪ ,‬מתפלל‪ ,‬שומר שבת וכשרות צם בכיפור ואוכל‬ ‫מצות בפסח‪ .‬הקהילה חיה כך למעלה ממאה שנים ורוב הזמן היתה סמויה מן העין‬ ‫ולא מוכרת‪ .‬בתמונה – לנסוע בתוך שממה ודלות אפריקאית ולפגוש פתאום חבל‬ ‫כביסה עם טליתות תלויות עליו זה שוק שקשה לתאר‪ ,‬מראה סוראליסטי הזוי‪.‬‬ ‫לעשות קבלת שבת עם הקהילה‪ ,‬לשמוע את רב הקהילה‪ ,‬הרב גרשון‪ ,‬מנגן על‬ ‫גיטרה שירי שבת ומתפלל זו כבר התרגשות וחוויה חד פעמית‪.‬‬ ‫תמונת השער‪ :‬אנשי ה ‪ Batwa‬ידועים בכישורים‬ ‫המיוחדים שלהם בצייד‪ ,‬קדרות‪ ,‬מוזיקה וריקודים‪.‬‬ ‫כללית‪ ,‬מומלץ לבקר אותם בשעות הבוקר‪ ,‬לפני‬ ‫שהגברים שיכורים לגמרי‪ .‬בתמונה – ריקוד סוער‬ ‫של קבוצת ה‪ ,Batwa-‬ולמרות שהגענו בבוקר‪,‬‬ ‫“ראש הכפר” היה שיכור כלוט‪ ,‬מה שהוסיף שמחה‬ ‫וששון למסיבת הריקודים שהצטרפנו אליה‪.‬‬

‫מספר הילדים היתומים באוגנדה ביחס לגודל האוכלוסייה הוא מהגבוהים בעולם‪ .‬אחת הסיבות‬ ‫לכך היא מחלת האיידס שהיכתה במדינה בצורה קשה‪ .‬אחרי פעילות רחבה ומשולבת אוגנדה‬ ‫נחשבת להצלחה ודוגמא ליכולת התמודדות טובה ויעילה ושיעור האיידס נמצא בירידה‪.‬‬ ‫‪35‬‬


‫גישה ישירה למוצרים ולשירותים‬ ‫מגזין הבנקאות הפרטית מופק משנת ‪ 2011‬עבור לקוחות הבנקאות הפרטית של כל הבנקים‬

‫משנת ‪2011‬‬ ‫מחיר‪ 40 :‬ש”ח‬

‫יוני ‪2017‬‬

‫על קשיי רכישת דיור‬ ‫וחסכון לפנסיה‬

‫ד”ר איתי גלילי‪ ,‬עמ’ ‪4‬‬

‫תמונת השער‪:‬‬ ‫תערוכה עם הפסלת אסתר בק‪ ,‬עמ’ ‪34‬‬

‫האם ריאלי להשקיע‬ ‫בנכסים ריאליים?‬

‫אלון קיבה‪ ,‬עמ’ ‪10‬‬

‫השקעה בקופת גמל לפי תיקון ‪190‬‬ ‫ירון מוסקונה ומנחם לביא‪ ,‬עמ’ ‪14‬‬

‫תקשורת‪ ,‬תשקורת‪ ,‬ומה שביניהן‬ ‫אורלי גולדמן‪ ,‬עמ’ ‪22‬‬

‫לקבלת המגזין למשך שנה ללא תשלום וללא התחייבות‬ ‫ללקוחות הבנקאות הפרטית‪:‬‬

‫‪www.bankautpratit.co.il‬‬ ‫* פרופ’ אמירה גלין‬

מגזין 09 2017  
מגזין 09 2017  
Advertisement