Page 1

Tema September 2012 Gustav Mahler: Symfoni nr. 10, Fis-dur


”Jeg er tre gange hjemløs, som bøhmer i Østrig, som østriger blandt tyskere, og som jøde i hele verden”

Månedens tema ”Mahlers sidste symfoni er et storslået og visionært værk. Musik, hvor Mahler træder ind i en ny og ukendt verden og fortæller om, hvad han ser. En gådefuld skønhed går gennem symfonien, som først blev spillet efter Mahlers død” (DR programtekst). Mahler nåede aldrig at fuldende sin 10.symfoni . Kun 1.sats var (næsten) færdigkomponeret, da han døde, resten foreligger i mere eller mindre detaljerede udkast. Efter Mahlers død har forskellige musikforskere givet deres bud på en komplet 10.symfoni, hvoraf Deryck Cookes ”opførelsesversion” er den mest anvendte. Mahler skrev næsten udelukkende symfonisk musik og sange med orkesterledsagelse, ofte med flydende overgange. Han tog afsæt i den romantiske stil og de klassiske musikformer, men sprængte rammerne for både symfonien og symfoniorkestret, og hans tonesprog og klangverden blev en af forudsætningerne for det 20. århundredes modernisme. Mahlers musik er overalt forbundet med hans egen livserfaring og eksistens. Hans liv rummede konflikter, traumatiske dødsfald, voldsomme kriser og lidenskabelig kærlighed. Alt satte sig spor i hans musik, men med et alment menneskeligt perspektiv. Samtiden forstod ikke Mahlers musik, og i mange år var han miskendt som komponist, mens han var anerkendt som dirigent. I dag er han mere populær end nogensinde og er ofte på koncertrepertoiret

Musik Download indspilninger på Bibzoom CDer med værket på Bibliotek.dk DVDer med værket på Bibliotek.dk

Redaktør: Marianne Ljungberg


Fakta Gustav Mahler Østrigsk komponist og dirigent (1860-1911). Gift 1902-11 med Alma Mahler (1879-1964). Symfoni nr. 10, Fis-dur Komponeret 1910. Ufuldendt. Mahler efterlod sig skitser til fem satser. Mest fuldendt fra Mahlers hånd er 1.sats, der ofte opføres og indspilles for sig selv (Adagio). Satser (satsbetegnelserne kan variere lidt) 1. Adagio 2. Scherzo 3. Purgatorio 4. Scherzo 5. Finale Periode/stilart Overgang mellem senromantik og modernisme.

”Musikken må altid indeholde en længsel som rækker ud over den materielle verden”


”Symfonien må være som verden. Den må omfatte alt”

Overblik Om komponisten

Oversigt over Mahlers værker

Den Store Danske Gyldendals åbne encyklopædi <Link>

Engelsk Wikipedia <Link>

Dansk Wikipedia <Link> Engelsk Wikipedia <Link>

Om værket Engelsk Wikipedia Artiklen er ikke komplet, men indeholder en beskrivelse af de forskellige forsøg på færdiggørelse af symfonien. <Link>

Diskografi En komplet oversigt over indspilninger til og med 2011 findes på Une discographie de Gustav Mahler <Link> Anbefaling Der er mange indspilninger og udgaver af Mahlers 10.symfoni at vælge imellem. Blandt de anbefalede, nyere indspilninger er Simon Rattles live-indspilning fra 1999 (EMI)(FAUSTNR.: 22914707) og Daniel Hardings indspilning fra 2007 (DGG) (FAUSTNR.: 27302858), begge baseret på Deryck Cookes version.

Links og litteraturhenvisninger Links & litteratur er udvalgt specielt til brug for facilitatorerne i bibliotekernes lytteklubber. Listen er ikke udtømmende - der findes andet, som man selv kan opsøge, hvis man vil.


Uddybende læsning Levinsen, Jakob Klassisk musik : alt hvad du skal vide når du lytter Revideret, omskrevet og ajourført udgave. – Kbh., Gyldendal, 2006. - 391 sider FAUSTNR.: 26512468 (78.9) Heri side 266-273: Gustav Mahler. - Giver et hurtigt overblik over Mahlers liv og værk med kort præsentation af alle hans symfonier . Lønsted, Valdemar Mahler. – Kbh., Gyldendal, 2006. – 536 sider, illustreret (nogle i farver) + 1 cd. Med litteraturhenvisninger og værkfortegnelse Cd: Uddrag af Mahlers symfonier FAUSTNR.: 26480442 (99.4 Mahler, Gustav) Hovedværket om Gustav Mahler på dansk. Udførlig biografi med mange citater fra breve og andre kilder. Musikanalyser af alle Mahlers symfonier og Das Lied von der Erde. Heri side 477-485: Symfoni nr. 10, Fis-dur. - Musikalsk analyse af symfoniens enkelte satser. (OBS! Ikke med på den tilhørende cd). Martner, Knud Gustav Mahlers 10.symfoni. - Dansk Musik Tidsskrift, volume 53, nr.5 (1978/79), side 196-201. Introduktion til Mahlers 10. symfoni med redegørelse for tilblivelsesprocessen og de forskellige rekonstruktioner indtil da. <Link>

Rasmussen, Karl Aage Tilnærmelser til Mahler. – Kbh., Gyldendal, 2011. - 203 sider. FAUSTNR.: 28799632 (99.4 Mahler, Gustav) Fremragende og let tilgængelig bog om Gustav Mahler med mange spændende indfaldsvinkler. Biografi, periode og musik er vævet sammen, så man får en større forståelse af Mahlers musik. Heri side 190-197: Den ufuldendte. - Om Mahlers 10. symfoni og baggrunden for den med kort beskrivelse af de enkelte satser.

Om perioden Musikhistorien. - Folkeskolens Musiklærerforening, 2001-. - bind + cd'er. Bind 7: Nyere tid 1. FAUSTNR.: 24658260 eller 43390694 eller 24677141 (78.9) Heri side 12-27: Europa indtil 1918 – sammenbrud, kultur og musik. Godt tidsbillede med beskrivelse af kunst, musik, kultur på Mahlers tid.

Om symfoniorkestret Dansk Wikipedia <Link> DR Symfoniorkestret <Link>


Inspiration Hvad kan Mahler sige moderne mennesker? Karl Aage Rasmussen har interessante bud på Mahlers popularitet i dag i sin bog ”Tilnærmelser til Mahler”. Se fx kapitlet ”Mahler og tiden der går”, især side 25-32.

Om Alma og Gustav Mahler Kortfattet, men informativ artikel om Alma og Gustav Mahlers samliv med vigtige punktnedslag inkl. billedmateriale. <Link>

Mahler - autopsy of a genius / a film by Andy Sommer EuroArts Music International, 2011. - 1 dvd-video + 1 kommentarbilag FAUSTNR.: 28976763 (99.4 Mahler, Gustav)

Portrætter af Gustav Mahler på DVD

Fin dokumentarfilm, som går bag om myterne om Mahler. Interviews med kendte dirigenter, musikere, sangere og Mahlerforskere bidrager til indsigt i Mahlers musik. <Smagsprøve>

The little drummer boy : an essay on Gustav Mahler / by and with Leonard Bernstein. Deutsche Grammophon, p 2007. - 1 dvd-video + 1 kommentarhæfte FAUSTNR.: 27182186 (99.4 Mahler, Gustav)

Døden i Venedig (spillefilm) Luchino Viscontis film “Døden i Venedig” fra 1971 portrætterer løseligt Gustav Mahler, men det er filmens underlægningsmusik, den smukke Adagietto fra Mahlers 5. Leonard Bernstein var en stor Mahlerkender. I denne film symfoni , som skabte en veritabel Mahler-bølge. <Hele filmen> fortæller han indgående og personligt om Mahler med særligt fokus på det jødiske islæt i hans musik. <Smagsprøve>

Facilitatorpakke september 2012  

facilitatorpakke til september 2012 i P2 Klubben

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you