Page 1

Coneixement del Medi 4t

Unitat

2

Digesti贸 i respiraci贸


DIGESTIÓ Y RESPIRACIÓ

FUNCIÓ DE NUTRICIÓ

Digestió

Respiració

Circulació

Excreció


DIGESTIÓ I RESPIRACIÓ

Gràcies a la funció de nutrició, l´esser humà obté les substàncies necessàries per a viure. Per a obtindre els nutriens i que estos es distribuïsquen pel cos, es necessita la intervenció de quatre sistemes: La digestió transforma els aliments en nutrients.

L´excreció elimina del nostre cos les substàncies que no s´han absorbit.

La respiració ens permet obtindre oxigen. SISTEMA DIGESTIU

SISTEMA RESPIRATORI

SISTEMA EXCRETOR

SISTEMA CIRCULATORI

La circulació reparteix els nutrients pel cos.


DIGESTIÓ I RESPIRACIÓ

Completa esta taula en el teu quadern:

FUNCIONS VITALS RELACIÓ

NUTRICIÓ

REPRODUCCIÓ

Sentits

Sistema digestiu

Fecundació

Sistema nerviós

Sistema respiratori

Embaràs

Sistema locomotor

Sistema circulatori

Part

Sistema excretor


DIGESTIÓ I RESPIRACIÓ

Completa en el teu quadern estes frases:

● A través del sistema excretor , expulsem del nostre cos les substàncies de rebuig. ● Obtenim oxigen gràcies al sistema respiratori ● Amb el sistema digestiu obtenim els nutrients dels aliments. ● Els nutrients i l´oxigen es reparteixen pel cos gràcies al sistema circulatori


Sistema digestiu

http://eluniversobajoelmicroscopio.blogspot.com.es/2013/09/el-aparato-digestivo-i.html


http://www.youtube.com/watch?v=Zmpx-jdAo2o


SISTEMA DIGESTIU

El sistema digestiu és el que transforma els aliments en les substàncies nutritives que el cos necessita. Este procés es porta a terme durant la digestió. 1

Boca

2

Faringe

3

Esòfag

4

Estómac

5

Intestí prim

6

Intestí gros

7

Recte

8

Anus

http://www.youtube.com/watch?v=XrFLEDncNEI


SISTEMA DIGESTIU

1

BOCA Quan introduĂŻm els aliments per la boca, les dents els tallen i trituren. DesprĂŠs, es mesclen amb la saliva i es forma el bolo alimentari.


SISTEMA DIGESTIU

2

FARINGE El bolo alimentari descendeix per la faringe.


SISTEMA DIGESTIU

3

ESÒFAG

El bolo segueix per l´esòfag fins a arribar a l´estómac.


SISTEMA DIGESTIU

4

ESTÓMAC

En l´estómac es segreguen els sucs gàstrics, que es mesclen amb el bolo alimentari i el transformen en un tipus de farinetes.


SISTEMA DIGESTIU

5

INTESTÍ PRIM

Les farinetes arriben a l´intestí prim, on s´incorporen les substàncies que este segrega juntament amb les del fetge i el pàncrees. D´esta nova mescla, s´obtenen les substàncies nutritives que, en ser absorbides, passen a la sang per l´intestí prim.


SISTEMA DIGESTIU

6

INTESTÍ GROS

Els aliments que el cos no aprofita continuen fins a l´intestí gros. Allí s´absorbeix l´aigua que passa a la sang, les restes es compacten i formen els excrements, que s´expulsen per l´anus.


http://www.supersaber.com/digestivo.htm


SISTEMA DIGESTIU

Quines afirmacions són verdaderes i quines falses? Transforma les falses en verdaderes: ● L´intestí prim segrega els sucs gàstrics. ● En l´intestí gros es formen els excrements. ● Per l´anus s´expulsen els aliments que no s´han aprofitat. ● En la boca es forma el bolo alimentari. ● El bolo alimentari descendeix primer per l´esòfag i després per la laringe.

falsa verdadera verdadera verdadera

falsa

● L´estómac segrega els sucs gàstrics. ● El bolo alimentari descendeix primer per la faringe i després per l´esòfag.


SISTEMA DIGESTIU

Sistema digestiu, substàncies nutritives, boca, saliva, faringe, esòfag, estómac, sucs gàstrics, intestí prim, fetge, pàncrees, intestí gros, anus.


SISTEMA DIGESTIU

El sistema digestiu és el que transforma els aliments en les substàncies nutritives que el cos necessita. Este procés es porta a terme durant la digestió.


Sistema respiratori


http://www.youtube.com/watch?v=blyK50vbxu4


SISTEMA REPIRATORI

http://educacion.practicopedia.lainformacion.com/ciencias-naturales/como-funciona-el-aparatorespiratorio-2322

http://iesmjuancalero.juntaextremadura.net/archivos_insti/recurdptos/naturales/RESPIRACION.SWF


SISTEMA RESPIRATORI

El sistema respiratori és el responsable del procés de la respiració que consisteix en un intercanvi de gasos: s´obté oxigen de l´aire i s´expulsa diòxid de carboni.

http://argentina.aula365.com/editorContenidos/Infografias/Contenido/INFO09_00.swf


SISTEMA RESPIRATORI 1. FOSSES NASALS

L´aire entra en el nostre cos a través de les fosses nasals.

2. FARINGE Una vegada dins, descendeix per la faringe. 3. LARINGE Després, continua cap avall per la laringe.

4. TRÀQUEA Arriba fins a la tràquea, des d´on passa als bronquis.

6. PULMONS

Dins dels pulmons, en els alvèols, es produeix l´intercanvi de gasos.

5. BRONQUIS A través dels bronquis, l´aire penetra en els pulmons.

7. ALVÈOLS PULMONARS Ací, l´oxigen passa a la sang i el diòxid de carboni ix.


SISTEMA RESPIRATORI

Quan els pulmons s´omplin d´oxigen i s´expandeixen, es produeix l´inspiració. Quan els pulmons es buiden, es produeix l´espiració.

Els alvèols pulmonars són unes xicotetes estructures recobertes de capil·lars sanguinis.

http://www.saluddealtura.com/?id=726


SISTEMA RESPIRATORI

http://www.e-vocacion.es/files/html/143315/recursos/la/U02/pages/recursos/143315_P21/es_carcasa.html


SISTEMA RESPIRATORI

Sistema respiratori, oxigen, diòxid de carboni, fosses nasals, faringe, laringe, tràquea, bronquis, pulmons, alvèols pulmonars, inspiració, espiració.


SISTEMA DIGESTIU

1. És important menjar de tot. 2. Rentar amb aigua abundant els vegetals i les fruites. 3. Rentar-se bé les mans abans de menjar. 4. No beure begudes amb gas quan mengem. 5. Mastegar i ensalivar bé els aliments, ja que la digestió comença en la boca.

6. Defecar

tots els dies és important per a regular el sistema digestiu.


SISTEMA RESPIRATORI

Cuidem la salut

1. Ventilar

la casa cada dia per evitar l´acumulació d´elements tòxics.

2. Evitar els canvis bruscos de temperatura. 3. Tapar-se la boca i el nas en tossir o esternudar. 4. Visitar el metge si sentim anomalies o dificultats respiratòries.

5. Respirar més pel nas que per la boca. 6. Practicar exercici físic dues o tres vegades setmanals.


Revisa el que has aprés

FUNCIÓ DE NUTRICIÓ DIGESTIÓ

RESPIRACIÓ

Ens alimentem per la boca on es forma el

L´aire entra a través de

Bolo alimentari

Les fosses nasals

que descendeix per

passa per

La faringe i l´esòfag

La faringe i la laringe

fins arribar a

i arriba a

L´estómac

La tràquea

D´ací passa a

des d´on passa als

L´intestí prim

Bronquis

Els aliments no aprofitats van a

Finalment l´aiere entra en els

L´intestí gros

Pulmons

4t unitat 2  
4t unitat 2  

DIGESTIÓ I RESPIRACIÓ

Advertisement