Page 1

Wonen en (ver)bouwen Editie 2013 - 2014

Nuttige informatie voor wie in Roeselare wenst te wonen, kopen, bouwen & verbouwen Brochure eveneens beschikbaar via www.roeselare.be


ROES1-12

ROES1-61

woningbouw - appartementen - renovaties

Waerlop Lode - Klokkeputstraat 46 - Roeselare Tel 051 22 01 97 - Fax 051 25 34 91

ROES1-41

ROES1-24

www.waerlopwoningbouw.be

Maatwerk in alle metalen • voor

kleine en grote projecten bedrijf en particulier • voor aannemer en architect • voor

EPB-verslaggeving bij nieuwbouw en verbouwing Opmaak energieprestatiecertificaat (EPC) bij verkoop en verhuur Elektrische keuring bij verkoop Keuringen riolering - water - gas Luchtdichtheidsmetingen en thermografische controles

Het productieproces verloopt in ons eigen atelier (productie van stukken • roestbehandeling • nat- of poederlakken) en ook de levering en montage worden vakkundig door onze eigen mensen uitgevoerd! STALEN SCHRIJNWERKEN - SCHUIF- & DRAAIPOORTEN - TRAPPEN - LEUNINGEN BALUSTRADES - HOUTKACHELS & OPEN HAARDEN - INOX & ALUMINIUM BEKLEDINGEN...

METAALCONSTRUCTIE BLOMME

BVBA

Meensesteenweg 336 I 8800 Roeselare I Tel 051 67 55 81

Industrieweg 41 Roeselare • Tel 051/20.65.60 • Fax 051/20.98.00

www.energie-consulent.be I info@energie-consulent.be

www.metaalconstructieblomme.be


Beste (toekomstige) Roeselarenaar,

Contactgegevens stedelijke diensten

Wonen en (ver)bouwen is een belangrijke gebeurtenis in het leven van een mens.

De stadsdiensten zijn elke werkdag open tussen 8.30u. en 12u., en iedere maandagnamiddag tussen 14u. en 18u.

(Ver)bouwen is een activiteit die voorbereiding, tijd en geld kost. Wanneer de bouwheer zelf alles in handen neemt komt er heel wat bij kijken. Als een stuk grond gekocht wordt, is het belangrijk te weten wat de bouw- en of verkavelingsmogelijkheden zijn.

De stadsdiensten zijn gesloten op wettelijke en gemeentelijke feestdagen.

Dienst stedenbouw - Botermarkt 2, 8800 Roeselare

Bouwen kost geld, meestal moet een beroep gedaan worden op vreemd kapitaal. De overheid kan onder bepaalde voorwaarden tegemoet komen in de kosten met o.a. toelagen en premies. Ook hierin geeft de brochure overzicht en informatie.

Loket 2.00 (stedenbouw) T 051 26 23 00 F 051 26 23 89 stedenbouw@roeselare.be

Vaker worden we geconfronteerd met klachten en bouwinbreuken. Het opvolgingsen handhavingsbeleid van de stad kan je in deze brochure lezen. Welke zijn de beroepsmogelijkheden bij weigering van een vergunning en binnen welke termijn?

Milieudienst - Botermarkt 2, 8800 Roeselare

Ook Roeselare zelf groeit en bloeit dankzij de bouwmogelijkheden die er nog zijn. In deze brochure zijn we fier enkele grote woonprojecten grafisch weer te geven. Kortom, met deze brochure hoopt het bestuur een volledig overzicht te geven met bondige informatie en verwijsfuncties over de bouwmogelijkheden, administraties, formulieren, attesten, vergunningen, etc. Nieuw daarbij is dat vanaf 2013 de stedenbouwkundige aanvraag volledig digitaal kan ingediend worden. Wat moet gedaan worden? Wanneer is een dossier volledig? Is er een architect nodig en welke is de rol van de architect? Hoelang is een vergunning geldig? Hoe kan ik zeker zijn geen vervuilde grond te kopen? Een bodemattest wat houdt dat in? Wanneer is een milieuvergunning nodig? Wanneer mag ik een gebouw slopen? Wat moet ik doen als ik zelf werken uitvoer? Hoe moet ik mijn btw-aangifte doen? Hoe kan ik mijn gebouw landelijk inkleden? Het zijn allemaal vragen die vaak gesteld worden! Lees gerust de brochure, ze zal je inzicht geven en op weg helpen.

1

Loket 2.08 (verkavelingen) T 051 26 23 07 T 051 26 23 02 F 051 26 23 89 stedenbouw@roeselare.be

Loket 2.05 T 051 26 22 90 F 051 26 22 89 milieu@roeselare.be

Woondienst - Zuidstraat 15, 8800 Roeselare T 051 26 22 60 F 051 26 22 69 woondienst@roeselare.be Dienst ruimtelijke planning - Botermarkt 2, 8800 Roeselare T 051 26 23 10 ruimtelijke.planning@roeselare.be Dienst wegen en rioleringen - Hoogleedsesteenweg 143, 8800 Roeselare T 051 26 23 70 od@roeselare.be

W ONEN & ( VER ) BOUWEN IN ROESELARE

•

E ditie 2013-2014


ROES1-25

Aannemingen PENNICK ROES1-42

Wegeniswerken

w w w .mik e d e v os . b e - m i k e devos @ telenet.be

nieuwbouw

renovatie

tuinverlichting

ledtoepassingen

Wegen- & rioleringswerken Parkings, opritten, terrassen • Kasseien en natuursteen Rioolaansluitingen Rumbeeksegravier 110 - Roeselare Tel 051 26 45 00 - Fax 051 26 45 09 - penninck@penninck.be

2

-

architectuur - expertise nieuwbouw - schatting verbouwing - veiligheidscoordinatie

STRAAL- & RENOVATIEWERKEN MEUBELEN - TRAPPEN KEUKENS - PLAFONDS DEUREN - BALKEN ...

mandellaan 281

8800 roeselare

www.2voorA.be

info@2voorA.be

ROES1-16

ROES1-38

telefoon/fax

ROES1-69

www.tddesign.be - info@tddesign.be T 0476 966 740 T 0478 288 062

051 20 20 60


Inhoud

Rechtsherstel als volgende stap Curatief, daar waar nodig

Contactgegevens stedelijke diensten

1

Premies voor het aanpassen en renoveren van je woning Energiezuinig wonen en (ver)bouwen Extra inlichtingen

5 5 7

Aankoop grond/woning De aankoop van een stuk grond Plannen en plannenregister Wanneer is er nu sprake van ‘bouwgrond’? Activeren van bouwgrond De aankoop van een woning Zonevreemde woningen Tussenpersonen bij de aankoop

7 7 7 9 9 11 11 11

Attesten, vergunningen, meldingsplicht en vrijstelling Het stedenbouwkundig attest Verkavelingsvergunning Stedenbouwkundige vergunning Meldingsplicht en vrijstelling

13 13 13 13 15

Welke formulieren heb je nodig? Procedure meldingsplichtige werken Procedure stedenbouwkundige aanvraag Belangrijke opmerkingen Geldigheidsduur stedenbouwkundige vergunning

15 15 16 19 19

De rol van de architect Btw-aangifte en eigen werk Kadastraal inkomen

19 20 20

Handhaving Opvolgings- en handhavingsplan Lokale visie opvolging en handhaving van inbreuken Lokale prioriteiten

20 20 21 21

21 21

Projecten te Roeselare De Munt Vijversche Stationsproject

23 23 25 26

Milieutechnisch Bodemattest Milieuvergunning Slopen van gebouwen Bouw- en sloopafval Natuurlijk wonen

27 27 27 29 29 31

Huren en verhuren Huurovereenkomst Staat van de woning Registratie Sociale huurmarkt

31 31 31 31 31

Deze brochure is een realisatie van het stadsbestuur van Roeselare in samenwerking met Uitgeverij Bert bvba. De uitgever dankt alle adverteerders die de verschijning van deze brochure hebben mogelijk gemaakt. U kan achteraan een lijst terugvinden met alle adverteerders ingedeeld naar beroepsactiviteit. Deze brochure is GRATIS verkrijgbaar op eenvoudige aanvraag bij o.a. de diverse stadsdiensten van Roeselare; ze is beschikbaar gesteld aan de lokale notarissen (zie adressenlijst achteraan in de brochure) en participerende immo-kantoren en kan ook online geraadpleegd worden via de website: www.roeselare.be. © 2013 - www.uitgeverij-bert.be - Gedeponeerd model bij het Benelux Modellenburo

Teksten: Yves Denturck & Sofie Vancoppenolle voor de stad Roeselare en Marc Bert voor Uitgeverij Bert bvba. Foto’s: © Marc Bert, behalve blz. 5 stad Roeselare

W ONEN & ( VER ) BOUWEN IN ROESELARE

E ditie 2013-2014

3


MEES TERS IN VOC HTBES TRIJDIN G

Anhydriet vloeichape

Opstijgend vocht

ROES1-18

Egaline

ROES1-35

Zoutuitbloeiing

Kuipersstraat 30 - Roeselare t/f 051 24 27 33 gsm 0476 63 74 90 p.verbanck@skynet.be www.architectpaulverbanck.be

ROES1-33

Muurinjectie

Polystyreencement

Anhydriet vloeichape Sneldrogende chape Isolatiechape Egaline Polystyreencement (op plat dak)

Hof ter Weze 32 • Roeselare tel 051 20 40 04 • fax 051 24 09 57 info@allprotect.be • www.allprotect.be

Hof ter Weze 32 - Roeselare - tel 051 77 88 89 - fax 051 77 21 05 info@calmix.be - www.calmix.be

4

BEZOEK ONZE HEDENDAAGSE SHOWROOM!

opm.adv_electromandel_OK.indd 1

10/12/12 20:38

ROES1-67

Koning Albert 1 laan 19, 8800 Roeselare, www.electromandel.be

ROES1-20

verlichting, schakelmateriaal, domotica, elektro, videofonie, …


Premies voor het aanpassen en renoveren van je woning Wist je al dat je premies van de overheid kunt krijgen bij het bouwen, renoveren of aanpassen van uw woning? Als je (ver)bouwplannen hebt, moet je zeker vóór je start met de (ver)bouw(ings)werken langskomen bij de woondienst. Je kunt immers voor heel wat werken een subsidie aanvragen, maar voor bepaalde premies moet je dat doen vóór je met de werken begint. Hieronder vind je een overzicht van alle premies rond bouwen en verbouwen bij de verschillende instanties:

Energiezuinig wonen en (ver)bouwen

5

Bij de woondienst kan je ook terecht voor: - Gratis deskundig advies rond duurzaam (ver)bouwen voor wie werken plant aan de woning of een nieuwe woning bouwt.

Stad Roeselare - renovatiepremie - aanpassingspremie levenslang wonen (voorwaarde leeftijd: 55 jaar of ouder) - aanleg regenwaterput - RioAct – Afkoppelen van regenwater op privaat domein - plaatsing zonneboiler - aanleg groendak - inbraakpreventie

Provincie West-Vlaanderen - bestrijding CO-vergiftiging

Vlaamse overheid - renovatiepremie - verbeteringspremie - aanpassingspremie - huursubsidie en installatiepremie - huurpremie (voor wie 5 jaar op de wachtlijst voor een sociale woning staan) - verzekering Gewaarborgd Wonen - Federale overheid - belastingsvermindering voor dakisolatie - belastingkrediet voor dakisolatie - belastingsvermindering voor inbraakpreventie

Eandis (distributienetbeheerder) - premies voor energiebesparing

Woondienst - Zuidstraat 15, 8800 Roeselare

- Een goedkope lening (frge) voor energiebesparende werken. De stad werkt hiervoor samen met de West-Vlaamse intercommunale (WVI). De aanvraag gebeurt vóór de werken op basis van een offerte. - Tips rond het verminderen van het energieverbruik. Zo kan je een energiemeter lenen of een energiescan in de woning laten uitvoeren (doelgroep). - Info rond energie, de goedkoopste leverancier en de groepsaankopen groene stroom.

W ONEN & ( VER ) BOUWEN IN ROESELARE

E ditie 2013-2014


(ook kleine werken met minigraver en bobcat)

CONTAINERS VOOR AFVAL FUNDERINGS- & NIVELERINGSWERKEN ZAND - STEENSLAG - STABILISE SEPTISCHE & REGENWATERPUTTEN

ROES1-59

Rumbeeksegravier 112 - Roeselare Tel 051 24 55 16 - Fax 051 24 35 89 terryn.grondwerken@skynet.be

www.terryngrondwerken.be

ROES1-49

ROES1-8

6

Dakconstructies Ramen & deuren (hout/pvc) Kasten op maat

BOUWONDERNEMING

ALGEMENE BOUWWERKEN - RENOVATIEWERKEN VLOEREN & FAIENCEN - OPRITTEN & TERRASSEN RIOLERINGSWERKEN - SCHOORSTEENHERSTELLINGEN GEVELRENOVATIES (reiniging - uitslijpen & hervoegen)

Eddy & Jonas Couvreur — Gitsestraat 406 — 8800 Roeselare tel 051 22 24 50 — fax 051 24 35 27 — mail info @ schrijnwerkcouvreur.be

Kleine Bruanestraat 20 - Roeselare Tel 051 20 37 59 - 0475 31 51 44 - bouw.callens@telenet.be

ROES1-14

GROND- & AFBRAAKWERKEN


Extra inlichtingen Op www.roeselare.be vind je meer informatie over de gemeentelijke premies (doorklikken op ‘wonen en leven’, daarna op ‘verbouwen en wonen’, daarna op ‘wonen en premies’ en tot slot ‘premies’ aanklikken). www.premiezoeker.be wijst je de weg naar premies voor je woning, zowel van je eigen gemeente, de provincie als van het Vlaamse Gewest. Onthoud dus vooral dat er voor veel aanpassingswerken premies of andere voordelen bestaan. En dat je vóóraf bij de woondienst moet informeren of je al dan niet een aanvraag moet indienen voor het starten van de werken. Aarzel dus niet om te informeren, want een geïnformeerd man/vrouw is er twee waard! Voor verdere informatie van premies kan je zich ook wenden tot één van de volgende diensten: Dienst Water Zuidstraat 15, 8800 Roeselare T 051 26 23 70 Bij de dienst Water kan je terecht voor informatie over RioAct. Preventiedienst politie Kwadestraat 159 a-b, 8800 Roeselare T 051 23 14 84 Bij de preventiedienst van de politie kan je terecht voor informatie over inbraakpreventie. Provincie West-Vlaanderen Provinciehuis Boeverbos, dienst Welzijn Koning Leopold III-laan 4, 8200 Brugge - Sint-Andries T 050 40 33 16 Bij de provinciale dienst welzijn kan je terecht voor informatie over de premie voor koolmonoxidevergiftiging. Vlaamse overheid Agentschap Wonen Vlaanderen Werkhuisstraat 9, 8000 BruggeT 050 44 28 80

Bij Wonen Vlaanderen kan je terecht voor informatie over de verbeterings- en aanpassingspremie en de renovatiepremie. Vlaamse Infolijn T 1700 www.verzekeringgewaarborgdwonen.be www.energiesparen.be Bij de Vlaamse Infolijn kan je terecht voor informatie over de Verzekering Gewaarborgd Wonen en de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen. Eandis Eandis Roeselare, Meensesteenweg 5, 8800 Roeselare T 078 35 35 34 www.eandis.be

De aankoop van grond en/of een woning

De aankoop van een stuk grond Je hebt grote interesse om een perceel grond aan te kopen om er het huis van je dromen op neer te poten? Correcte en volledige informatie is dan van cruciaal belang. Je kunt hiervoor op de eerste plaats terecht bij de dienst stedenbouw, dienst milieu en dienst ruimtelijke planning.

Plannen en plannenregister De wetgever voorziet diverse plannen om het ruimtelijk beleid van de stad te ordenen. De gewestplannen zijn bestemmingsplannen die eind jaren ’70 voor het volledige Belgische grondgebied zijn opgemaakt. Het gewestplan legt de algemene bestemming vast van de verschillende delen van het grondgebied zoals bewoning, industrie, landbouw,… het gewestplan Roeselare-Tielt werd goedgekeurd via K.B dd. 17 december 1979. Juridisch is het gewestplan op het grondgebied van Roeselare in de feiten hoofdzakelijk vervangen door het APA en het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. Deze plannen zijn immers van recentere datum.

W ONEN & ( VER ) BOUWEN IN ROESELARE

E ditie 2013-2014

7


ROES1-51

Uw bouwdossier bespreken? Gratis en vrijblijvend eerste contact! Problemen met uw aannemer? Expertise ter plaatse met rapport! Uw energieverbruik verminderen? Laat uw bestaande woning onderzoeken!

Deze brochure is een realisatie van

W aar uw

zoekto ch t ein dig t! ARCHITECT Rik DEDENE ENERGIEDESKUNDIGE - EXPERT-BOUWSCHADE

Sint-Amandsstraat 25 – Roeselare tel 051/72.55.22 rik.dedene@dedene.be

Onderwijsstraat 9 - 9473 WELLE Tel 053 68 06 76 - 0495 66 72 08

www.uitgeverij-bert.be ROES1-10

Iepersestraat 456 - Roeselare Tel 051 240 140

Wij maken tijd voor kwaliteit!

ROES1-34

ROES1-68

BIV 501864

Een klare kijk op vastgoed

ROES1-29

8

GRATIS WAARDE BEPALING

051 62 40 40 www.domicill.com

professioneel · doeltreffend · vertrouwelijk

BSPN - Pannecoucke Nico SC H I L D E R- & D E CO R ATI E W E R K E N PCE bvba I Wijnendalestraat 48 I Roeselare Tel 051 20 54 92 I info@pce-decoratie.be

Betonboringen - Slijpwerken Cipressenstraat 5 - Roeselare tel 051 43 61 12 • gsm 0474 68 67 16 nico.pannecoucke@hotmail.com


Het Algemene Plan van Aanleg (APA) is eveneens een algemeen bestemmingsplan (bewoning, industrie, landbouw,…). De voornaamste verkeersvoorzieningen vind je er op terug. Regels inzake de plaatsing en de grootte van op te trekken gebouwen en constructies kunnen verder gespecifieerd worden. Het is ietwat gedetailleerder dan het gewestplan. Het APA van Roeselare werd goedgekeurd bij besluit van de Vlaamse Executieve op datum van 29 april 1991. Slechts drie gemeenten in Vlaanderen hebben een APA.

Een verkaveling is een groepering van percelen die ontstaan is door het opdelen door de eigenaar of zijn gevolmachtigde van een groter terrein in ‘kavels’. Bij iedere verkaveling worden verkavelingsplannen opgemaakt. De verkavelingsplannen met bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften bepalen de aard van mogelijke bebouwing: vrijstaand, halfopen bebouwing of rijwoning. Verder worden in de plannen de minimale en maximale bouwbreedte en bouwdiepte, kroonlijsthoogte en nokhoogte en de toegestane gevelmaterialen vastgelegd.

Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA). Dit plan geeft een gedetailleerde bestemming van de verschillende delen van het bestreken gebied weer. Het detailleert de hogere plannen van aanleg (gewestplan en APA) en kan hier desnoods van afwijken. Het BPA geldt slecht voor een deel van het grondgebied (in tegenstelling van het gewestplan en het APA die de volledige gemeente bestemmen). BPA’s bevatten specifieke stedenbouwkundige voorschriften die concrete stedenbouwkundige regels opleggen. Sedert enkele jaren wordt de term BPA in ontvoogde gemeenten vervangen door RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan). Het kan zowel door het Vlaamse Gewest, de provincie als de gemeente worden opgemaakt. Een gemeente kan pas een RUP opmaken nadat haar gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd goedgekeurd. In Roeselare werd sinds 21 november 2008 via het Besluit van de Vlaamse Regering een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan goedgekeurd. Dit is de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Roeselare. Het legt voor enkele deelgebieden in Roeselare nieuwe bestemmingsvoorschriften vast. Daarnaast kunnen ook nog verordeningen en beleidsplannen een uitspraak doen over de wijze waarop kan worden gebouwd, net als verkavelingen.

Wanneer is er nu sprake van ‘bouwgrond’? De term ‘bouwgrond’ kan maar worden gebruikt als de overheid aan een perceel grond het juridische statuut van bouwgrond toegekend heeft. De ligging in woongebied is niet voldoende, want dat garandeert bijvoorbeeld niet dat de grond aan een met nutsleidingen uitgeruste straat gelegen is. De notaris heeft een wettelijke basis nodig om in de akte de term ‘bouwgrond’ te mogen gebruiken. Dit mag alleen als er ofwel een geldig stedenbouwkundig attest werd afgeleverd, ofwel een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling aanwezig is.

Activeren van bouwgrond De stad (in navolging van het Vlaamse Gewest) moedigt een snelle ontwikkeling van bouwgronden aan. Eigenaars die bouwgrond niet binnen een bepaalde tijdspanne bebouwen of verkavelen komen in aanmerking voor een belasting op onbebouwde gronden. Er zijn uiteraard vrijstellingen.

W ONEN & ( VER ) BOUWEN IN ROESELARE

E ditie 2013-2014

9


Voor ieders budget een oplossing! ROES1-54

Olivier Marc

ROES1-48

ROES1-66

Centrale verwarming • Sanitair • Badkamerrenovaties Karweiwerken • Laswerken

www.mdafsluitingen.be tel 051 69 60 89 - gsm 0475 56 70 15 fax 051 69 60 89 - mario@md-afsluitingen.be

BOUWWERKEN

Gyproc - Afwerking Renovatie - Isolatie Parket - Laminaat Binnenschrijnwerk

10

ROES1-5

INNAN INTERIEUR

Gevelpanelen renovaties! voor nieuw bouw en

ROES1-50

Ieperseweg 22 • 8800 Roeselare 051 25 20 81 • 0497 37 94 02 • olivier.marc@hotmail.com

METSELWERKEN - RENOVATIEWERKEN GESCHEIDEN RIOLERINGEN OPRITTEN & TERRASSEN

Brugsesteenweg 251 - Roeselare 0474/22 89 30 www.innan-interieur.be

AANLEG & ONDERHOUD VAN TUINEN SNOEIEN & VELLEN VAN BOMEN

GORDIJNEN EN OVERGORDIJNEN RAAMDECORATIE

Showroom open op afspraak Zuidstraat 66 • Roeselare • 0475 46 06 98

www.anjahouthoofd.be

Mandellaan 479 - Roeselare Tel 0494 58 16 28 - 051 69 68 64 pleisterwerken.verbeke.gerdy@telenet.be

ROES1-44

BINNENHUISDECORATIE

Onledemolenstraat 25 - Roeselare - Tel/Fax 051 20 65 17 Gsm 0478 53 98 08 - eric.tuinen.vercruysse@telenet.be

ROES1-57

ROES1-76

Wijnendalestraat 98 - Roeselare Tel 051/69 70 46 - Gsm 0487/66 69 07 frederik.alleman@telenet.be


De aankoop van een woning Je hebt interesse voor een woning die te koop staat in Roeselare? Dan contacteer je best even de dienst stedenbouw, milieudienst of ruimtelijke planning. Het is van belang om te weten of de woning waarvoor je interesse hebt volledig in orde is met de regelgeving. Bovendien kan je al navraag doen welke verbouwingsof uitbreidingsmogelijkheden er bestaan. De stad beschikt over een goedgekeurd vergunningenregister waarin, volgens de decretale bepalingen alle vergunningen, processen-verbaal, attesten,… zijn opgenomen per kadastraal perceel.

Vastgoedmakelaars zijn lid van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars en moeten een aantal deontologische regels naleven. De makelaars beschikken over een BIV-erkenningsnummer. Een professionele makelaar is in de eerste plaats iemand die een goed inzicht heeft in de woning- en bouwgrondmarkt, die de prijsontwikkelingen kent en die weet wat er in zijn regio te koop staat en wordt verhandeld.

Zonevreemde woningen Een zonevreemde woning is een woning die volgens een bestemmingsplan gelegen is buiten de woongebieden (bv in landbouwgebied). Zonevreemde woningen zijn niet noodzakelijk illegale woningen. Vele van deze woningen dateren al van voor de wet op de stedenbouw en voor de opmaak van de gewestplannen. De meesten hebben dan ook het vermoeden van vergunning. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening biedt op vandaag heel wat mogelijkheden op het vlak van onderhoudswerken, verbouwingen en uitbreidingen van dergelijke woningen. In bepaalde gevallen kan een zonevreemde woning zelfs worden herbouwd.

Tussenpersonen bij de aankoop Bij de plaatselijke notaris kan je terecht voor betrouwbare informatie en advies. Hij vervult ook een officiële rol bij het verlijden van de verkoopakte, de registratie ervan en de inning van de registratierechten. Dit laatste is een soort belasting op de registratie van documenten zoals notariële akten (schenkingsakten, leningsakten, verkoopakten,…) en onderhandse overeenkomsten zoals handgiften die ter registratie moeten worden aangeboden. De tussenkomst van een vastgoedmakelaar is stilaan ingeburgerd en kan interessant zijn voor: -een eigenaar die wenst te verkopen of te verhuren -een huurder die een woning zoekt -een kandidaat-koper die advies wil -een investeerder die een vastgoedproject wenst te realiseren.

W ONEN & ( VER ) BOUWEN IN ROESELARE

E ditie 2013-2014

11


ROES1-11

ROES1-13

ROES1-40

12

Voor ons volledig aanbod, surf naar www.vastgoedvandewalle.be Brugsesteenweg 61 - Roeselare - Tel 051 22 99 02

www.upgradeyourhome.be

ROES1-7

Geert Vancayzeele Gitsestraat 220 - Roeselare Tel 0487/286 596

ROES1-4

BADKAMERS (renovatie/nieuwbouw) KASTEN OP MAAT TOTAALPROJECTEN

ROES1-58

Erkend vastgoedmakelaar BIV 502128


Attesten, vergunningen, meldingsplicht en vrijstelling

Stedenbouwkundige vergunning

Het stedenbouwkundig attest

Niemand mag zonder voorafgaande stedenbouwkundige vergunning: de hiernavolgende bouwwerken verrichten, met uitzondering van onderhoudswerken:

13

Het stedenbouwkundig attest geeft op basis van een plan aan of een overwogen project kans maakt om vergund te worden, gezien de stedenbouwkundige voorschriften, de eventuele verkavelingsvoorschriften en met een goede ruimtelijke ordening in het achterhoofd. Het wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen. Het attest kan niet leiden tot de vrijstelling van een vergunningsaanvraag. Het is dus geen vervanging van een stedenbouwkundige vergunning. Aanvraagformulieren voor dit stedenbouwkundig attest vind je terug op de website www.ruimtelijkeordening.be of kun je krijgen aan het loket van de dienst stedenbouw (loket 2.00). Een stedenbouwkundig attest blijft geldig gedurende twee jaar vanaf het moment van de uitreiking. Voor de aanvraag van dit attest hoef je geen eigenaar te zijn. Je kunt een eventuele aankoop/verkoop dan ook laten afhangen van een al dan niet gunstig advies. Bij twijfel sluit je best een ‘optie tot aankoop’ af. Dit is een door de verkoper en aspirant-koper ondertekend document waarbij de koper een optie neemt op de aankoop voor een bepaalde termijn. Gedurende deze termijn kan de verkoper de grond niet aan een derde verkopen. Ook een aankoop ‘onder opschortende voorwaarde’ is mogelijk. Dan gaat de verkoop bij een ongunstig advies niet door. De notaris treedt in deze gevallen vaak op als bemiddelaar. Het stedenbouwkundig attest kan je zelf aanvragen of indien je wenst kan je je laten bijstaan door een landmeter, architect,… maar dit is niet verplicht.

Verkavelingsvergunning Wil je een grond splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond, dan heb je een verkavelingsvergunning nodig. Bestaat er al een niet-vervallen verkavelingsvergunning, maar wil je iets wijzigen aan de stedenbouwkundige voorschriften dan kan je overwegen om een wijziging van de verkaveling aan te vragen. Neem eerst zeker eens contact op met de dienst verkavelingen.

- het optrekken of plaatsen van een constructie, het functioneel samenbrengen van materialen waardoor een constructie ontstaat, het afbreken, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van een constructie - met bomen begroeide oppervlakten ontbossen (bosdecreet) - bomen vellen die op een hoogte van één meter boven het maaiveld een stamomtrek van minstens 1 meter hebben; - het reliëf van de bodem aanmerkelijk wijzigen waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt; - een grond gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten voor het opslaan

W ONEN & ( VER ) BOUWEN IN ROESELARE

E ditie 2013-2014


FRANCIS DECEUNINCK

BVBA

ROES1-1

ALLE VERBOUWINGSWERKEN VLOER- EN WANDTEGELS

Blommestraat 19 8800 Rumbeke Tel 051/22 53 46 Fax 051/24 86 70

Dienst stedenbouw, Dienst ruimtelijke planning & Milieudienst Botermarkt 2 - Roeselare

ROES1-27

14

www.rooryck.be Schilder- & decoratiewerken Wand- & vloerbekleding Raamdecoratie ROES1-70

Elektriciteitswerken Binnen- & buitenverlichting

Kardinaal Cardijnlaan 104 - 8800 Roeselare - Tel 051 24 68 47 - Gsm 0497 39 26 65 Toonzaal: Herdersstraat 2G - Roeselare

ROES1-26

Laminaatvloeren


van gebruikte of afgedankte voertuigen, of van allerlei materialen, materieel of afval, het parkeren van voertuigen, wagens of aanhangwagens, het plaatsen van een of meer verplaatsbare constructies die voor bewoning kunnen worden gebruikt; - de hoofdfunctie van een bebouwd onroerend goed geheel of gedeeltelijk wijzigen; - een woning opsplitsen of in een gebouw het aantal woongelegenheden die hoofdzakelijk bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of alleenstaande wijzigen; - recreatieve terreinen aanleggen of wijzigen, onder meer een golfterrein, een voetbalterrein, een tennisveld of zwembad.

Procedure meldingsplichtige werken

15

Meldingsplicht en vrijstelling Voor bepaalde bouwwerken is de stedenbouwkundige vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht of bestaat er een vrijstelling. Deze mogelijkheden gelden slechts onder zeer strikte voorwaarden en niet voor elk perceel. Voor concrete informatie neem je best contact op met de dienst stedenbouw.

Welke formulieren heb je nodig? Naargelang de (grootte en aard) van de aanvraag onderscheiden we de volgende dossiersamenstellingen in 2 categorieën: Categorie 1: Meldingsplichtige werken (eventueel is de medewerking van een architect vereist) - zie procedure meldingsplichtige werken Categorie 2: Werken waarbij een bouwvergunning dient aangevraagd te worden – zie procedure stedenbouwkundige aanvraag -technische werken -terreinaanlegwerken -eenvoudige dossiersamenstelling (geen medewerking van architect vereist) -uitgebreide dossiersamenstelling (medewerking van een architect wel vereist) Meer informatie hiervoor verkrijg je aan het loket van de dienst stedenbouw of op de website www.ruimtelijkeordening.be

Indien de werken die je plant in aanmerking komen voor de meldingsprocedure dien je een volledig dossier in bij de dienst stedenbouw. Het college van burgemeester en schepenen neemt daarna akte van de ingediende aanvraag en 20 dagen na het indienen van het dossier kan in principe begonnen worden met de werken. Opgelet: je neemt hiervoor het best voorafgaande inlichtingen aan het loket. Onderliggende voorschriften (van bv BPA’s of verkavelingen) kunnen immers ervoor zorgen dat je aanvraag niet in aanmerking komt voor de meldingsprocedure, maar wel voor een stedenbouwkundige aanvraag.

W ONEN & ( VER ) BOUWEN IN ROESELARE

E ditie 2013-2014


16

Procedure stedenbouwkundige aanvraag

Stap 4: je stelt je dossier samen

Nieuw: Vanaf 2013 is het mogelijk om de stedenbouwkundige aanvraag volledig digitaal in te dienen, daar waar vroeger steeds een schriftelijk aanvraagformulier en aanvraagplannen bij de dienst stedenbouw diende ingediend te worden.

Je kreeg een aanstiplijst bij de aanvraagformulieren bij je bezoek aan het loket 2.00. Dit is een aanstiplijst van alle documenten die je nodig hebt voor een bouwaanvraag. Via internet is deze lijst ook beschikbaar via www.ruimtelijkeordening.be onder het tabblad formulieren.

Het indienen van een stedenbouwkundige aanvraag gebeurt steeds bij de dienst stedenbouw van de stad Roeselare. Stap 1: laat je gratis inlichten en adviseren aan het loket van de dienst stedenbouw Voor je aan een belangrijk project begint zoals bouwen of verbouwen, laat je je best goed informeren. Aan dit loket krijg je een antwoord op de volgende vragen: is een stedenbouwkundige vergunning nodig voor de werken die ik wil uitvoeren? Is daarvoor de medewerking van een architect nodig? Hoe moet ik mijn dossier samenstellen? Welke regelgeving dien ik te respecteren? Welke formulieren heb ik nodig en in hoeveel exemplaren? Stap 2: je maakt een bouwplan Als het nodig is om met een architect te werken, dan neem je contact op met een architect die de plannen voor je maakt. Is dit niet vereist volgens de procedure dan mag je zelf of iemand anders de plannen tekenen. Houd er rekening mee dat een bouwplan ALTIJD op schaal dient getekend te worden, anders wordt het dossier als onontvankelijk beschouwd! Een architect is vereist wanneer de werken van die aard zijn dat ze stabiliteitswerken omvatten. Stap 3: bespreek je project met een medewerker van de dienst stedenbouw Heb je een concreet project maar wil je vooraf weten of dit realistisch is om vergund te worden? Dat kan, vraag een afspraak bij de dienst stedenbouw. Je krijgt op korte termijn een afspraak met een medewerker. Een voorbespreking verhoogt je kans op een vlotte afhandeling van de stedenbouwkundige procedure. Het college van burgemeester en schepenen neemt de uiteindelijke beslissing, na advisering van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Stap 5: je dient je stedenbouwkundige aanvraag in 1) Ofwel stuur je je dossier met een aangetekende brief naar het college van burgemeester en schepenen, t.a.v. de dienst stedenbouw, Botermarkt 2, 8800 Roeselare. De postdatum is de datum van ontvangst.


2) Ofwel geef je je dossier af aan het loket van de dienst stedenbouw. De loketmedewerker geeft je op eenvoudig verzoek een ontvangstbewijs na een eerste snelle controle van je dossier. 3) Ofwel dien je jouw dossier digitaal in (via de DBA-toepassing van de Vlaamse overheid). Meer informatie vind je terug via de website www.digitalebouwaanvraag.be.

Stap 8: het college van burgemeester en schepenen beslist Het college van burgemeester en schepenen verleent of weigert je dossier binnen de max. 75 dagen na de volledigheid ervan. Deze termijn wordt met 30 dagen verlengd indien er een openbaar onderzoek dient georganiseerd te worden. Deze termijn bedraagt max. 150 dagen indien je een verkavelingsaanvraag hebt ingediend. Deze termijnen zijn vervaltermijnen, dit wil zeggen dat indien binnen deze termijn geen beslissing genomen wordt je dossier stilzwijgend wordt geweigerd.

Stap 6: ontvankelijk en volledig verklaren van de bouwaanvraag De gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar kijkt na of de stedenbouwkundige aanvraag ontvankelijk en volledig is. Is de aanvraag niet ontvankelijk of onvolledig, dan wordt dit binnen 30 dagen na de datum ontvangst meegedeeld via een aangetekende zending. Hiermee wordt de vergunningsprocedure stopgezet.

Na opmaak van de documenten die de beslissing weergeven, worden deze je overgemaakt. Let er op om steeds tijdig de dossierkosten en eventuele waarborgen voor het voetpad en de wegaanleg te betalen zodoende je dossier en beslissing spoedig kunnen overgemaakt worden.

Is de aanvraag wel ontvankelijk en volledig, dan ontvang je binnen 30 dagen na ontvangst een volledigheids- en ontvangstbewijs via een aangetekende zending. De datum van dit document is de startdatum van de verdere procedure.

Indien je dossier vergund werd, dan dient de bekendmaking van de vergunning aangeplakt te worden aan de straatkant van het bouwterrein. Dit gedurende een periode van minstens 30 dagen zodoende dat derden akte kunnen nemen van deze vergunning en er desnoods beroep kunnen tegen aantekenen binnen deze termijn van 30 dagen bij de Deputatie.

In het geval dat er een openbaar onderzoek van 30 dagen wordt georganiseerd, is het mogelijk dat de dienst stedenbouw hiervoor een gele affiche bezorgt. Deze affiche moet aan de straatkant van het bouwterrein worden aangeplakt voor de ganse duur van de verdere procedure.

Plak je de vergunning niet aan, dan kunnen derden ten allen tijde beroep blijven aantekenen tegen deze vergunning.

Stap 7: onderzoek van je dossier De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar -vraagt de noodzakelijke adviezen aan; -zorgt ervoor dat (indien nodig) het openbaar onderzoek correct verloopt; -geeft een stedenbouwkundig advies aan het college van burgemeester en schepen en vraagt het college van burgemeester en schepenen een beslissing te nemen in je dossier.

Word je dossier geweigerd, dan kun je zelf ook beroep aantekenen tegen deze beslissing bij de Deputatie binnen een termijn van 30 dagen na betekening van deze beslissing. Stap 9: wanneer mag je starten? Je mag starten met de werken als er binnen de 35 dagen na de eerste dag van de aanplakking van vergunning geen melding van beroep werd ontvangen. De vergunning is nu uitvoerbaar. Gelieve evenwel de verklaringen op eer en de start en einde van de werken mee te delen via de daartoe bezorgde formulieren zodoende je dossier vlot te kunnen opvolgen en afwerken.

W ONEN & ( VER ) BOUWEN IN ROESELARE

•

E ditie 2013-2014

17


ROES1-72

Stefaan Plakwerken Algemene Bouwonderneming ERIK DEBAL BVBA

www.plakwerken-decan.be

NIEUWBOUW - VERBOUWINGEN - VLOEREN & FAIENCEN WONINGEN WATER- & WINDDICHT - AFGEWERKTE WONINGEN

BVBA PLAKWERKEN DECAN

Verbrandhofstraat 130 - Roeselare Tel 051 20 83 41 - Fax 051 21 14 59 - erikdebalbvba@skynet.be

Meershofstraat 8 • Roeselare-Beveren • 0477 56 40 87 • 051 20 33 61 ROES1-62

ROES1-37

18

www.koolzuurwest.be

Alle industriële en huishoudelijke gassen

+ toebehoren (terrasverwarmers-warmeluchtgeneratoren...) droogijs, koolzuur en ballongas (ook voor particulieren) NIEUW: ontharden van leidingwater

Beversesteenweg 582 - Roeselare tel 051 74 64 45

ROES1-17

ROES1-31

www.lombaertdirkbvba.be


Belangrijke opmerkingen -Voor inname van het openbaar domein (container, werfkraan e.d.) dient voorafgaand contact opgenomen te worden met de administratie van de dienst wegen. -Indien een waarborg voor het voetpad en de wegaanleg werd gevraagd voorafgaand aan het overmaken van de vergunning dient een plaatsbeschrijving te gebeuren door de dienst wegen .

over één nacht ijs. Meestal moet je met hem of haar voor een langere periode samenwerken en is het dus belangrijk dat het klikt tussen jullie beiden. Hoever de samenwerking gaat, spreek je best vooraf duidelijk af. Net als de aannemer blijft de architect tien jaar verantwoordelijk voor het concept en de uitvoering van de nieuwbouw of verbouwing. Ook voor de aankoop van een bestaande woning kan het interessant zijn een architect te raadplegen.

-Indien een nieuwe of vernieuwde rioolaansluiting of grachtoverwelving dient te gebeuren bij de geplande werken, dient de dienst wegen hiervoor een aparte vergunning op te maken en wordt deze installatie vooraleer ingebruikname gekeurd. Zie contactgegevens voor de dienst wegen vooraan.

Geldigheidsduur stedenbouwkundige vergunning Een stedenbouwkundige vergunning geldt in principe voor onbepaalde duur. Er dient wel aan een aantal voorwaarden te worden voldaan: -de werken worden binnen de twee jaar na de afgifte van de vergunning gestart; -de werken mogen gedurende niet meer dan twee jaar onderbroken worden; -de gebouwen moeten winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de werken.

De rol van de architect De wet verplicht de bouwheer om voor heel wat bouwwerken een architect onder de arm te nemen. Deze verplichting heeft vooral tot doel de (ver)bouwer te beschermen en zijn veiligheid te waarborgen. Je kunt zelfs al een architect raadplegen bij de keuze van jouw grond. Oriëntering, bodemgesteldheid (stabiliteit), niveauverschillen, enz. zijn kenmerken die latere plannen kunnen beïnvloeden. Een slechte ondergrond kan immers grote bijkomende funderingskosten meebrengen. Ga bij de keuze van je architect niet

Hij zal eventuele ‘verborgen gebreken’ (zoals scheuren en vocht) kunnen vaststellen. Het ereloon van de architect is vrij vast te stellen. De orde van architecten duidt minimumbarema’s aan die de meeste van haar leden respecteren.

W ONEN & ( VER ) BOUWEN IN ROESELARE

E ditie 2013-2014

19


20

Btw-aangifte en eigen werk Korte tijd nadat je een stedenbouwkundige vergunning gekregen hebt, stuurt de Btw-administratie je een aangifteformulier. Hierop noteer je de bedragen van alle facturen en de daarop betaalde btw. Via dit formulier zal de fiscus controleren of het door jou betaalde btw-bedrag overeenstemt met de waarde die hij schat op basis van jouw plannen en de in de regio geldende prijzen. De btw-aangifte doe je binnen 3 maanden nadat het kadastraal inkomen werd vastgesteld. De fiscus gaat er altijd van uit dat alle werken uitgevoerd zijn door iemand die aan de btw onderworpen is. Voerde je als eigenaar bepaalde werken zelf of met de hulp van familieleden uit, dan zal je dat moeten kunnen bewijzen. Houd dan ook alle facturen met betrekking tot de aankoop van materialen goed bij en laat je helpende familieleden een verklaring ondertekenen. Bij de aangifte voeg je het plan van de werkzaamheden, de bestekken en de bewijsstukken om aan te tonen dat je zelf werken hebt uitgevoerd. Het is inderdaad aan jou om te bewijzen dat je zelf of met de gratis hulp van vrienden of familie bepaalde werken hebt uitgevoerd. Je doet er goed aan zoveel mogelijk concrete inlichtingen mee te geven: aankoopfacturen van materialen, een verklaring op eer van je helpers dat ze je gratis geholpen hebben, schriftelijke getuigenissen van personen die je aan het werk hebben gezien… Als je er niet in slaagt de btw-administratie te overtuigen van het persoonlijke werk in je onroerend goed, dan riskeer je 21% btw te moeten betalen op de materialen en op je eigen werkuren en bovendien een boete. Niet iedereen mag je kosteloos helpen bij de bouw of verbouwingswerken. Voor info neem je voorafgaand best even contact op met de btw-administratie.

Kadastraal inkomen Na de aflevering van de stedenbouwkundige bezorgt het stadsbestuur een exemplaar van je plannen aan de administratie van het kadaster. De administratie van het kadaster kent aan alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen een kadastraal inkomen (KI) toe. Dit KI is het fictieve netto-inkomen dat het goed geacht wordt jaarlijks op te brengen. De toekenning gebeurt volgens bepaalde objectieve criteria en volgens barema’s. Door vermenigvuldiging met het indexcijfer krijg je de huidige reële bedragen. Het kadastraal inkomen vormt de basis voor de berekening van je onroerende voorheffing, een belasting die je als eigenaar jaarlijks moet betalen. Het totale bedrag van onroerende voorheffing wordt in drie delen opge-

splitst: een deel voor het gewest, een deel voor de provincie en een deel voor de stad. Deze percentages zijn bekend als de gewestelijke, provinciale en gemeentelijke opcentiemen. In bepaalde gevallen kan je een vermindering van de onroerende voorheffing genieten. Dat is bijvoorbeeld het geval als je eigenaar bent van een bescheiden woning. Andere verminderingen zijn specifiek naar de bewoner van een woning gericht. Info over deze verminderingen kan je krijgen bij de Vlaamse Belastingslijn T 078 15 30 15.

Handhavingsbeleid Opvolgings- en handhavingsplan De gemeentes worden alsmaar vaker geconfronteerd met klachten en dus ook met bouwinbreuken. Met het oog op het behoud alsook de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en met het oog op de verdere ruimtelijke ontwikkeling van de gemeentes, is het van belang dat hiertegen diligent wordt opgetreden. Het uitvoeren van wederrechtelijke werken en/of handelingen heeft immers, ongeacht de omvang ervan, een weerslag op deze ruimtelijke kwaliteit en op de goede plaatselijke ordening. Hierbij kan ook worden verwezen naar artikel 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (hierna: VCRO) waarin wordt gesteld dat de ruimtelijke ordening gericht is op ‘een duurzame ruimtelijke ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden’. Voor een dergelijke ruimtelijke ontwikkeling is een effectief en efficiënt handhavingsoptreden onontbeerlijk. Door een beleid rond handhaving te voeren, kan een dergelijke aanpak op een globale manier worden bekomen. Zoals eerder aangegeven werd op Vlaams niveau in 2010 een Vlaams Handhavingsplan aangenomen. Ook op het lokaal niveau, meer bepaald in de gemeenten Roeselare, Izegem en Hooglede, in nauwe samenwerking met de lokale politiezone RIHO, dringt de noodzaak tot het aannemen van een lokaal opvolgings- en hand-


havingsplan zich op. Dit gebeurde dan ook daadwerkelijk in het voorjaar van 2012. Er wordt voor geopteerd om een lokaal opvolgings- en handhavingsplan aan te nemen. De terminologie opvolging verwijst ten dele naar preventie en begeleiding van de burger. Preventie is immers een kerntaak van de gemeente, vandaar dat de opvolging van klachten en vragen van burgers een essentiële taak van de gemeenten is. De opvolging en de handhaving zijn op deze manier duidelijk van elkaar te onderscheiden.

Lokale visie (opvolging en handhaving van inbreuken) Correcte naleving van de regelgeving inzake ruimtelijke ordening door het stellen van duidelijke lokale prioriteiten waardoor de lokale overheden een effectieve, efficiënte en doelmatige handhaving kunnen voeren met een transparant handhavingsbeleid door samenwerking tussen de diverse handhavingsactoren waarbij in de eerste plaats ingezet wordt op preventie, pas daarna worden rechtsherstellende en curatieve maatregelen genomen

Lokale prioriteiten In het Vlaams Handhavingsplan van 2010 werden de volgende prioriteiten in hoofde van de Vlaamse Regering vooropgesteld: -ondersteuning van het lokale handhavingsbeleid -optreden bij zware en complexe dossiers -optreden tegen inbreuken van overheden In navolging van dit plan werd een gemeenschappelijke lokale visie van de gemeenten Roeselare, Izegem en Hooglede vooropgesteld die de volgende lokale prioriteiten aangeven: -recente (gepleegd vanaf 2000) en manifeste inbreuken die een duidelijke schending van de regels van ruimtelijke ordening inhouden -ophogen van grond in nieuwe verkavelingen (problematiek waterbuffering) -illegaal geplaatste reclame- en LED-borden -niet aanleggen of wederrechtelijk verwijderen van groenschermen -wederrechtelijk aangelegde permanente terrassen bij horeca

-plaatsen van schotelantennes aan de kant van het openbaar domein -sloopvergunningen (aandacht voor volwaardige afsluiting van het terrein, stofhinder beperken,…) -het wijzigen van het aantal woongelegenheden -inbreuken die recidiverend zijn of die een voortschrijdend misdrijf inhouden De gemeenten krijgen de opdracht om maximaal in te zetten op preventie. In Roeselare worden elke week systematisch plaatsbezoeken gehouden naar aanleiding van ingediende dossiers en ingediende klachten. Klachten kunnen steeds gemeld worden bij de dienst stedenbouw (051 26 23 00). Gegronde klachten die als een lokale prioriteit bestempeld worden, worden verder onderzocht met hulp van de lokale bouwpolitie.

Rechtsherstel als volgende stap De volgende maatregelen die na de preventie dienen gehanteerd te worden, zijn: De overtreder formeel inlichten en hem aanmanen om ofwel de inbreuk vrijwillig te herstellen of te regulariseren tegen een bepaalde deadline. De regularisatieaanvraag dient zo spoedig mogelijk ingediend te worden bij de dienst stedenbouw. In principe wordt hier een termijn van één maand gehanteerd die tot max. 3 maanden kan oplopen in geval van uitgebreide en complexe dossiers.

Curatief, daar waar nodig De handhaving verkreeg in 2012 een totaal nieuwe vorm en concept, wat resulteerde in bovengenoemd lokaal opvolgings- en handhavingsplan, dat een visie poneerde voor de volledige RIHO-zone. De gemeenten Roeselare, Izegem en Hooglede zijn op het gebied van de handhaving pioniers in Vlaanderen en zullen dit plan de volgende jaren verder verfijnen. Dit plan zal gebruikt worden om inbreuken aan te toetsen en om meer duidelijkheid te verschaffen aan de burger, hoe de handhaving concreet in zijn werk gaat. Het biedt ook een leidraad tot betere samenwerking met onze handhavingspartners, met name de bouwpolitie, de bouwinspectie Brugge, het parket te Kortrijk en de Hoge Raad voor het Handhavingsbeleid.

W ONEN & ( VER ) BOUWEN IN ROESELARE

E ditie 2013-2014

21


ROES1-39

ROES1-28

ROES13-2

DEBAL NOEL bvba

Nieuwbouw Verbouwingswerken Volledige afwerking Vloeren & faiences

22

contacteer ons vrijblijvend voor alle info

uw eigendom verkopen/verhuren zonder zorgen én de beSte prijS bekomen? bij lothiAS bent u AAn het juiSte AdreS! wij ontvAngen u grAAg in onS kAntoor of komen met veel plezier bij u lAngS.

BURO II & ARCHI+I urban planning

Hoogstraat 69 - Rumbeke Tel 051 20 79 58 - Fax 051 24 47 94 Gsm 0475 28 77 76

lothias vastgoed biedt aan: appartementen ‘de munt’!

|

architecture

|

engineering

|

interior design

www.b2ai.com Sint-AmAndSStrAAt 103 | roeSelAre | t. 051 69 56 17 | e. info@lothiAS.be | www.lothiAS.be

8/11/2012 13:17:43

ROES1-46

ROES1-63

Wonen & (ver)bouwen in Roeselare.indd 1


De Munt (fase 3)

23

© BAU

Projecten te Roeselare De voormalige KBC-site in het hart van het stadscentrum krijgt tegen 2015 een compleet andere invulling. De 4 geplande appartementsblokken en de nieuwe stadsbibliotheek rijzen er stilaan op. Het project is een typevoorbeeld van een privaat-publieke samenwerking. Het bouwproject De Munt is een uniek project van stadsvernieuwing dat zich midden in het kloppende hart van Roeselare situeert. De locatie is historisch: het hoofdkantoor van de Bank van Roeselare (later KBC) was er gevestigd. Vandaar De Munt als naam voor het project, als verwijzing naar het geld van de vroegere bank. Door de komst van De Munt krijgt het stadsdeel een volledig nieuwe toekomst, één van wonen, werken en winkelen. Het project wordt in vier fases opgebouwd.

Eerst worden De Munt I en vervolgens De Munt II gerealiseerd aan de Noordstraat; De Munt III en IV verrijzen daarna langs de H. Horriestraat. Stukje bij beetje wordt ook het 4.000 m2 grote plein bestraat dat de Noordstraat en H. Horriestraat met elkaar zal verbinden. Ook vanuit de Ooststraat zal er toegang zijn tot het nieuwe plein, via de Citroenstraat. Elk appartementsblok bestaat uit gelijkvloerse handelsruimte en appartementen vanaf de verdieping. Voor De Munt IV denken de projectontwikkelaars aan een mogelijke dienstverlening voor de bewoners. Het project houdt ook de aanleg van een ruime, ondergrondse parking in. Een gedeelte daarvan dient voor de bezoekers van de banken die in er gevestigd zijn; de rest vormt een betalende parking voor bezoekers van de stad (in totaal 19.000 m2 parking of 600 plaatsen). Bezoekers van de nieuwe bibliotheek zullen de parking ook kunnen gebruiken.

W ONEN & ( VER ) BOUWEN IN ROESELARE

E ditie 2013-2014


ROES1-55 ROES1-65

Meensesteenweg 228 - Roeselare Tel 051 22 64 02 - Fax 051 69 94 02 delforce@telenet.be

ROES1-19

ROES1-21

24


25

Woonproject Vijversche Š BAU

De veranderende stationsomgeving brengt een nieuwe dynamiek in Krottegem op gang. Het stationsproject zou als hefboom voor de vernieuwing van de hele wijk dienen; en het woonproject Vijversche past volledig in die context. Door ingrijpende infrastructuur- en architectuurwerken ziet de stationsomgeving er binnenkort helemaal anders uit en kan Krottegem weer dichter bij het stadscentrum aanslui-ten. De komst van Residentie Vijversche, op de hoek van de Jules Lagaelaan en de Spanjestraat, past helemaal in de opwaardering van die oostelijke wijk bij het station. De leegstaande panden die typerend waren voor die hoek werden afgebroken en worden vervangen door een eigentijds wooncomplex met 74 appartementen, flink wat handelsruimte en ruim voldoende parkeerplaatsen.

De naam Vijversche dateert uit de 17e eeuw. Een van de enclaves in de oostwijk van de stad behoorde tot de heerlijkheid Vijversche, deel van de kasselrij Brugge, die in handen was van de Spaanse/Oostenrijkse vorsten. Nieuwbouwprojecten moeten vandaag volop investeren in isolatie en duurzaamheid. Om het energie-verbruik voor verwarming laag te houden, koos Residentie Vijversche daarom o.a. voor de warmtepomptechnologie. Ook de ligging van het project draagt bij tot zijn duurzame karakter: pendelaars hoeven slechts 100m te stappen om bus of trein te nemen. Met de wagen ben je al in vier minuten aan de op- en afritten van de E403. Het stadscentrum, met de belangrijkste winkelstraten en andere faciliteiten, ligt op wandelafstand.

W ONEN & ( VER ) BOUWEN IN ROESELARE

•

E ditie 2013-2014


26

Stationsproject © h3d/fabriek

De stad Roeselare, de NMBS-Holding, Infrabel en De Lijn hebben de handen in elkaar geslagen om van de Roeselaarse stationsomgeving een aantrekkelijk knooppunt van wonen en werken, reizen en winkelen te maken. Tegelijkertijd wordt het een trefplaats waar de wijk Krottegem weer aansluiting bij het centrum vindt. Het nieuwe stationsgebouw wordt een lange, luchtige en doorzichtige rechthoek met uitzicht op alle hoeken van het Stationsplein. De loketten en alle andere stationsfuncties krijgen een plaats in een centraal gelegen doorkijkhal die naar de winkelas OoststraatArdooisesteenweg georiënteerd wordt. De doorgangen onder het viaduct worden verbreed en aangenaam verlicht. Zo wordt de stationsomgeving een ontmoetingsplaats die Krottegem opnieuw met het centrum verbindt. Voor het comfort van de reizigers verhoogt Infrabel de perrons en installeert het er roltrappen, glazen liften, nieuwe schuilhuisjes en bewegwijzering zoals blindengeleidetegels. Boven het busstation komt geen bebouwing; dankzij een verkeersluw Stationsplein wordt meer open ruimte gecreëerd. De verkeerssituatie in de omgeving wijzigt grondig zodat iedereen het sta-

tion veilig kan bereiken. De bussen van De Lijn rijden op een eigen baan; de rotonde aan de St.-Amandsstraat verdwijnt en wordt een kruispunt met verkeerslichten. Aan de Beversesteenweg komt een rotonde en de Gasstraat wordt heringericht met oog voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en parkeermogelijkheden. De NMBS-Holding bouwt een vlot toegankelijke ondergrondse parkeergarage die met liften bereikbaar is vanaf de perrons en vanuit het stationsgebouw. Auto’s rijden de ondergrondse parking in via de tunnel waarin de Jules Lagaelaan uitmondt, of via de tunnel ter hoogte van de goederenkoer, die dan aansluit op de Beversesteenweg. Bij het busstation en onder het viaduct van de Ardooisesteenweg komen er nette en royale fietsenstallingen. Via een tunnel nabij de goederenkoer kunnen fietsers veilig de stad in. Op de hoek van de Ardooisesteenweg en de Beversesteenweg bouwt De Lijn een busstation met acht perrons en een Lijnwinkel met een volwaardig verkoop- en informatiepunt. Het busstation zal vlot bereikbaar en toegankelijk zijn en is bovendien heel goed zichtbaar vanuit de stationshal en vanop de perrons. Het wordt een knooppunt waar iedereen gemakkelijk van het ene vervoermiddel op het andere zal kunnen overstappen.


Milieutechnisch

Milieuvergunning

Bodemattest

Bij het bouwen of verbouwen kan het gebeuren dat er een activiteit plaatsvindt, tijdelijk of permanent, waarvoor er volgens de Vlarem wetgeving een meldings- of vergunningsplicht.

27

Het bezit van een verontreinigde grond brengt heel wat kopzorgen en administratieve rompslomp met zich mee. Bovendien kunnen de kosten voor de sanering van een verontreinigde grond hoog oplopen. Om de verwerver van een grond te beschermen tegen een aankoop van een verontreinigde grond dient bij iedere overdracht van een grond door de overdrager bij de OVAM, de openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij een bodemattest aangevraagd te worden. Je kan dit zelf aanvragen maar in veel gevallen zal je notaris dit regelen. De inhoud van dit bodemattest dient meegedeeld te worden aan de verwerver. Er zijn 2 types van een bodemattest: - Een blanco bodemattest vermeldt dat de OVAM geen gegevens over de bodemkwaliteit beschikt over deze grond. Dit is echter geen garantie dat de grond niet verontreinigd is. Indien de grond een risicogrond is waarop vroeger een risico-activiteit heeft plaatsgevonden (bijvoorbeeld een benzinetank) dient eerst een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd te worden. Mogelijks zal uit dit onderzoek blijken dat je grond of grondwater wel verontreinigd is. In voorkomend geval dient, afhankelijk van verder onderzoek, de grond of het grondwater eerst gesaneerd te worden. -Een bodemattest voor een grond waarvoor een bodemonderzoek werd ingediend bij de OVAM vermeldt of verontreiniging werd aangetroffen en of die verontreiniging ernstig is en verder dient onderzocht en gesaneerd te worden. Ieder schadegeval, bijvoorbeeld een gescheurde of lekkende mazouttank, dient verplicht gemeld te worden bij de OVAM en de lokale milieudienst. De verkoop van een grond die verkocht werd zonder correct bodemattest kan vernietigd worden als bijvoorbeeld blijkt dat geen oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd waar dit wettelijk gezien wel nodig was. Als gevolg van de tweejaarlijkse indexaanpassing bedraagt vanaf 1 juni 2012 de retributie voor de bodemattesten 34 euro per perceel en 135 euro per deel van een perceel. De OVAM kan je terugvinden in de Stationsstraat 110, 2800 Mechelen (www.ovam.be en T 015 284 284). Bodemattesten kan je via de website van de OVAM ook digitaal aanvragen.

-Een tijdelijke bronbemaling (verwezenlijking van kelder of ondergrondse parking) -De opslag van mazout in een tank bij een volume van 5.000 l of meer; -Het gebruik van airco’s, warmtepompen, compressoren en koelinstallaties met een totale drijfkracht van 5 kW of meer -De opslag van gas in een vaste tank -Grondwaterwinningen voor huishoudelijke toepassingen vanaf 500 m³ per jaar -De uitvoering van diepteboringen voor warmte-voorziening

W ONEN & ( VER ) BOUWEN IN ROESELARE

E ditie 2013-2014


ROES1-30

Daktimmerwerken Ramen & deuren (hout/pvc/alu) Plaatsen van dakpannen & isolatie

Dave Moor t h amer s ROES1-45

Onledemeersstraat 1 • Roeselare • Tel 0498 26 59 65 timmerwerkendamo@telenet.be

DEMUCOL

BVBA

ROES1-56

ROES1-32

28

Algemene bouwwerken

Monseigneur Catrystraat 57 Tel 056 50 64 59

i

i

8800 Roeselare-Beitem 0475 52 05 97

demucol@telenet.be

schilderwerken behangwerken vloerbekleding halfmassief parket, pvc vloeren alle gordijnsystemen Beversesteenweg 486 • 8800 Roeselare GSM 0495 32 94 38


Meer informatie over een verplichte melding van een activiteit of de verplichte aanvraag ven een vergunning kan je bekomen op de dienst milieu. Het niet melden of aanvragen is strafbaar.

hoeveelheden kun je ook via bigbags verzamelen en aanbieden. Ook indien je gebruik maakt van één van de twee recyclageparken kan je best op voorhand de fracties al sorteren. Zo verlies je minder tijd op het recyclagepark. Wees voorzichtig

Als je grondwater als drinkwater wilt gebruiken, is het om gezondheidsredenen aangewezen dat je de kwaliteit van het water jaarlijks laat onderzoeken. Dit onderzoek kan gebeuren door een labo en is zelf te bekostigen. Is je woning echter niet aansluitbaar op het leidingwaternet, dan onderzoekt de Vlaamse Milieumaatschappij je grondwater gratis. Meer informatie hierover op : www.waterloketvlaanderen.be of neem contact op met de milieudienst.

Slopen van gebouwen Het politiereglement bepaalt dat het verboden is werken aan te vatten, die stof op de omringende eigendommen of op de openbare weg kunnen verspreiden, aan te vatten zonder het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen om dit te voorkomen. Bij het slopen van gebouwen zorg je er dus best voor zo weinig mogelijk stofhinder te veroorzaken. Ideaal is de sloop van een gebouw wanneer het regent aangezien de neerslag de stofdeeltjes doet neerslaan. Om stofhinder te voorkomen kan je bij de sloop ook gebruik maken van een vernevelkanon of een sproei-installatie. Let er ook op het openbare domein niet vervuild achter te laten. Indien het openbaar domein bevuild geraakt dient u dit steeds de dag zelf nog naar behoren proper te maken. Indien dit niet gebeurt, riskeer je een gemeentelijk administratieve sanctie.

Bouw- en sloopafval Bij het bouwen en verbouwen komen grote hoeveelheden afval vrij. Tracht deze afvalstoffen zo goed als mogelijk te sorteren en selectief in te zamelen. Zo stimuleer je mee het hergebruik van materialen en wordt er zuiniger omgesprongen met grondstoffen en help je ook het milieu een handje. Best tref je al voor de aanvang van de sloopwerken de nodige voorbereidingen voor een selectieve inzameling. Een aantal extra containers op de werf zorgen in eerste instantie wel voor een meerkost, maar de kost van het afval vermindert aanzienlijk. De verwerking van gemengd afval is veel duurder dan van selectief ingezameld afval. Kleinere

met oude golfplaten, onderdakplaten en tegels met asbest. Neem je voorzorgen door het dragen van stofmaskers en handschoenen. Asbestvezels die schadelijk zijn voor de gezondheid komen vrij bij breken, boren en slijpen. Het is verboden om afval te verbranden of in te graven in de grond! Bij vaststelling wordt dit beteugeld via een gemeentelijk administratieve sanctie of via Proces-Verbaal. Recyclageparken: Roeselare: Oostnieuwkerksesteenweg 121 - T 051 26 03 50 Rumbeke: Koolzaadstraat 10 - T 051 24 93 54 Open op maandag tot en met vrijdag: 14 u. tot 18 u. Op zaterdag: 9 u. tot 12 u. en 14 u. tot 17 u.

W ONEN & ( VER ) BOUWEN IN ROESELARE

E ditie 2013-2014

29


Sociaal woonkrediet ROES1-64

VANDEKERCKHOVE K ROES1-75

Realisaties op maat van keukenwerkbladen, badkamers, trappen, schouwen... in natuursteen, composiet en keramiek Verdeler van Belgische blauwe hardsteen

ROES1-71

Een eigen woning … Toch iets voor u ! Voor vrijblijvende inlichtingen:

De Meiboom-Eigen Huis nv ROES1-53

Erkend door de Vlaamse Regering

Rumbeeksesteenweg 369 - RUMBEKE Tel 051 20 15 33

www.westvlaamsnatuursteenbedrijf.be

Torenstraat 2 • 8800 Roeselare Tel 051 20 06 11 • Fax 051 25 04 11 demeiboomeigenhuis@skynet.be

Mandellaan 22d - ROESELARE - 0495 53 24 75

www.demeiboom-eigenhuis.be

info @tegelshop-vdk.be

Totaalinrichting Guido Gezellelaan 16 Roeselare 0495 50 96 33 www.plusarchitecten.be yves@plusarchitecten.be

BIV 501.733

Nieuwbouw - Verbouwing Installatie van CV-ketels Alle vastgoedtransacties

Ontwerp - Coördinatie - Realisatie Vierwegstraat 149 - Roeselare

051 22 71 57

www.adm-interieur.be

Ardooisesteenweg 47 - Roeselare 051 22 20 87 n 0477 78 93 55 info@immo-verhoegstraete.be

en onderhoud alle merken Heirweg 61a - Roeselare Tel 0474 50 34 27 rebry.bert@telenet.be

ROES1-9

ROES1-6

ROES1-52

ROES1-43

30

www.immo-verhoegstraete.be


Natuurlijk wonen Niet iedereen in het stadscentrum is gezegend met een grote tuin. Maar zelfs een kleine stadstuin, balkon of zelfs een gevel kan goedkoop tot een groene oase worden omgevormd in je straat. Groen zorgt niet alleen voor rustpunt voor jou en je familie, maar biedt ook een schuilplaats voor allerhande dieren. Als het goed wordt aangelegd, beschermt het ook je woning tegen water, wind en zon. De stad geeft verschillende steunmogelijkheden om je huis te vergroenen. Via de stad kan je opleidingen eco-tuinieren volgen en eventuele premies krijgen voor de aanleg van groendaken, het aanplanten en onderhouden van knotwilgen, struwelen en hagen (enkel in het landbouwgebied) en kun je vergunningen bekomen voor het aanplanten van klimplanten op de gevel of tegeltuintjes in het voetpad. Neem voor meer informatie een kijkje op de stadswebsite.

Huren en verhuren

-de vochtigheid van de woning -de natuurlijke verlichting en verluchting -de uitrusting van de woning -de toegang tot de woning en het verkeer binnen de woning. De huurder en verhuurder zijn verplicht om een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen. Ze kunnen dit zelf doen of een beroep doen op een deskundige (landmeter, architect, vastgoedmakelaar,…)

Registratie Sinds 1 januari 2007 geldt voor de verhuurder een verplichte registratie van de geschreven huurovereenkomst, binnen de twee maanden volgende op de sluiting van het contract. Door de registratie krijgt het huurcontract een vaste datum en wordt het bindend voor derden. De Dienst Communicatie en Documentatie van de Federale Overheidsdienst Justitie heeft een brochure beschikbaar over de huurwet. Waterloolaan 115, 1000 Brussel - T 02 542 65 11 - www. just.fgov. be

Huurovereenkomst Als huurder sluit je met de eigenaar van een woning een huurovereenkomst af waarin de rechten en plichten worden opgenomen van beide partijen. Huurovereenkomsten vallen onder de woning-huurwet. Die wet streeft een evenwicht na tussen de rechten en plichten van de verhuurder en de belangen van de huurder. De woninghuurwet is alleen van toepassing op de huur van woningen die dienen als hoofdverblijfplaats van de huurder en dat met toestemming van de verhuurder.

Sociale huurmarkt

Staat van de woning

Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel Botermarkt 30, 8800 Roeselare T 051 20 12 83 www.demandel.be

Op het ogenblik dat de huurovereenkomst wordt afgesloten, moet de woning beantwoorden aan de ‘elementaire vereisten van veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid’.

Wie aan bepaalde (inkomens)voorwaarden voldoet, kan in aanmerking komen voor het huren van een sociale woning. Inschrijven als kandidaat-huurder voor een sociale woning kan bij de woondienst of de Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel.

Deze eisen hebben vooral te maken met: -de functies van de woning -de structurele- en de stabiliteitsvereisten

W ONEN & ( VER ) BOUWEN IN ROESELARE

E ditie 2013-2014

31


Rubriekenlijst v/d adverteerders

ROES1-47

stevenvanhecke.bvba @ skynet.be

ROES1-23

ROES1-73

32

Volledig huur-koopaanbod & online prijsinfo op www.stragimo.be Vrijblijvend schatting van uw eigendom op www.hoeveelismijnwoningwaard.be Kantoor: Zuidstraat 49 - Roeselare

Afbraakwerken TERRYN GRONDWERKEN 6 Afsluitingen MD AFSLUITINGEN 10 Appartemenstbouw ALL-BOUW 12 WONINGBOUW WAERLOP C2 Kaft vooraan Architecten 2VOORA ARCHITECTEN 2 ANSEEUW LUK 14 ARCHITECTENBUREAU BAU B&C COUSSEE 24 BURO II & ARCHI+I 22 DEDENE RIK 8 PLUSARCHITECTEN 30 VAN MAELE PIETERJAN 18 VERBANCK PAUL 4 Automatisatie D-CTRL HOME AUTOMATION SOLUTIONS 12 Badkamers OLIVIER MARC 10 UPGRADE YOUR HOME 12 Bank & verzekeringen ARGENTA C4 Achterkant brcohure AXA VANWILDEMEERSCH C2 Kaft vooraan ERGO - MARK TURCK 22 Betonboringen PANNECOUCKE NICO 8 Beveiliging ERIDEC BEVEILIGING C3 Kaft achteraan Binnenhuisdecoratie ANJA HOUTHOOFD 10 Bouwmarkt OLIVIER BOUWMARKT 18 Bouwondernemingen ALL-BOUW 12 ALLEMAN FREDERIK 10 CALLENS FILIP 6 DEBAL ERIK 18 DEBAL NOEL 22 DECEUNINCK FRANCIS 14 DEMUCOL BOUWWERKEN 28 WONINGBOUW WAERLOP C2 Kaft vooraan Centrale verwarming DUYTSCHAEVER WINAND C3 Kaft achteraan MAES ENERGIE TECHNIEK 28 OLIVIER MARC 10 REBRY BERT 30 VERCAIGNE KENNY 14 Chapewerken CALMIX 4 Containers voor afval TERRYN GRONDWERKEN 6 Daktimmerwerken MOORTHAMERS DAVE - DAMO 28 SCHRIJNWERK COUVREUR 6 Dakwerken CARDOEN KURT 4 Domotica D-CTRL HOME AUTOMATION SOLUTIONS 12 Elektriciteitswerken DELFORCE WILLY ELECTRO 24 DEVOS MIKE 2 LICHT & VERF (ROORYCK STEVEN) 14

VERCAIGNE KENNY 14 Elektro groothandel ELEKTRO MANDEL 4 Energiedeskundigen & consulting ASTERIA ENERGY CONSULTING C2 Kaft vooraan TL CONSULT 22 EPC - EPB ASTERIA ENERGY CONSULTING C2 Kaft vooraan TL CONSULT 22 Gassen (industrieel & huishoudelijk) LOMBAERT DIRK - KOOLZUUR WEST 18 Gevelrenovatie CALLENS FILIP 6 Gordijnen- & overgordijnen ANJA HOUTHOOFD 10 Grondwerken TERRYN GRONDWERKEN 6 Gyprocwerken DECAN STEFAAN 18 INNAN INTERIEUR 10 VERBEKE GERDY 10 Houten terrassen PATTYN MATHIAS 6 Hypothecaire kredieten ARGENTA C4 Achterkant brochure AXA VANWILDEMEERSCH C2 Kaft vooraan ERGO - MARK TURCK 22 Immobiliën DEWAELE VASTGOED C4 Achterkant brochure DOMICILL 8 IMMO POUILLE 2 IMMO VERHOEGSTRAETE 30 LOTHIAS VASTGOED 22 SINNAEVE VASTGOED 10 STRAGIMO 32 VASTGOED VANDEWALLE 12 Interieurarchitecten ADM INTERIEUR & DESIGN 30 Isolatiewerken MOORTHAMERS DAVE - DAMO 28 Karweiwerken ERIDEC BEVEILIGING C3 Kaft achteraan OLIVIER MARC 10 Kasseien PENNINCK AANNEMINGEN 2 Keukens TD DESIGN 2 VERVAN KEUKENS 32 Laswerken OLIVIER MARC 10 Maatkasten SCHRIJNWERK COUVREUR 6 UPGRADE YOUR HOME 12 VERVAN KEUKENS 32 Maatmeubelen ADM INTERIEUR & DESIGN 30 TD DESIGN 2 Metaalconstructie METAALCONSTRUCTIE BLOMME C2 Kaft vooraan Natuursteen WESTVLAAMS NATUURSTEENBEDRIJF 30 Opritten & terrassen ALLEMAN FREDERIK 10 PENNINCK AANNEMINGEN 2 VERSTRAETE STEFAAN 12


ROES1-74

STRAGIMO 32 VASTGOED VANDEWALLE 12 Veiligheidscoördinatie TL CONSULT 22 Veranda’s GODDEERIS CM LEDEGEM 24 Verlichting DEVOS MIKE 2 ELEKTRO MANDEL 4 Vloeren & tegels (speciaalzaak) KA-RO VLOEREN 8 TEGELSHOP VDK 30 Vloer- & tegelwerken DEBAL ERIK 18 DEBAL NOEL 22 DECEUNINCK FRANCIS 14 TEGELSHOP VDK 30 VANHECKE STEVEN 32 VERSTRAETE STEFAAN 12 Vochtproblemen (bestrijding van) ALL PROTECT 4 VERBEKE GERDY 10 Waterontharding LOMBAERT DIRK - KOOLZUUR WEST 18 Wegenwerken PENNINCK AANNEMINGEN 2 Zonneboilers DUYTSCHAEVER WINAND C3 Kaft achteraan MAES ENERGIE TECHNIEK 28

OPENEN VAN DEUREN PLAATSEN VAN

veiligheidssloten, cylinders en beslag Inbraak- en brandwerende deuren Deurpompen - codesloten ...

ROES1-36

KLEINE KARWEIEN

Notarissen te Roeselare Thiery Joseph & Axelle Rumbeeksesteenweg 352 - 8800 Rumbeke 051 26 02 92 Vandenberghe Guido Hendrik Consciencestraat 46 - 8800 Roeselare 051 20 29 97 Van Den Eynde Kathleen Rumbeeksesteenweg 472 - 8800 Rumbeke 051 20 63 70 Vandeputte Karel Jacob van Arteveldestraat 5 - 8800 Roeselare 051 20 26 16 Vanwijnsberghe Geert Schoolstraat 3 - 8800 Beveren 051 24 01 36 Verstraete Peter Sint-Amandsstraat 129 - 8800 Roeselare 051 20 01 52 Viaene Ides Henri Horriestraat 51 - 8800 Roeselare 051 20 04 16

ROES1-3

Parketvloeren INNAN INTERIEUR 10 PATTYN MATHIAS 6 Pleisterwerken DECAN STEFAAN 18 VERBEKE GERDY 10 Raamdecoratie ANJA HOUTHOOFD 10 BARO DECORATIE 28 LICHT & VERF (ROORYCK STEVEN) 14 Ramen & deuren GODDEERIS CM LEDEGEM 24 MOORTHAMERS DAVE - DAMO 28 SCHRIJNWERK COUVREUR 6 Renovatiewerken ALLEMAN FREDERIK 10 CALLENS FILIP 6 DEBAL ERIK 18 DEBAL NOEL 22 DECEUNINCK FRANCIS 14 DEMUCOL BOUWWERKEN 28 VANHECKE STEVEN 32 WONINGBOUW WAERLOP C2 Kaft vooraan Sanitair DUYTSCHAEVER WINAND C3 Kaft achteraan MAES ENERGIE TECHNIEK 28 OLIVIER MARC 10 REBRY BERT 30 VERCAIGNE KENNY 14 Schilder- & decoratiewerken BARO DECORATIE 28 CLASSIC DESIGN DEPUYDT 24 LICHT & VERF (ROORYCK STEVEN) 14 PCE DECORATIE 8 Schrijn- & timmerwerken AF INTERIEUR 32 INNAN INTERIEUR 10 MOORTHAMERS DAVE - DAMO 28 SCHRIJNWERK COUVREUR 6 TD DESIGN 2 Siermuren PATTYN MATHIAS 6 Slijpwerken PANNECOUCKE NICO 8 Slotenmakerij ERIDEC BEVEILIGING C3 Kaft achteraan Sociaal hypothecair krediet DE MEIBOOM - EIGEN HUIS 30 Totaalinrichtingen ADM INTERIEUR & DESIGN 30 AF INTERIEUR 32 CLASSIC DESIGN DEPUYDT 24 UPGRADE YOUR HOME 12 Tuinaanleg & -onderhoud VANDERHAEGHE 12 VERCRUYSSE ERIC 10 Tuinmarkt VANRAES TUIN & DIER C3 Kaft achteraan Vastgoedmakelaars DEWAELE VASTGOED C4 Achterkant brochure DOMICILL 8 IMMO POUILLE 2 IMMO VERHOEGSTRAETE 30 LOTHIAS VASTGOED 22 SINNAEVE VASTGOED 10

SANITAIR • CENTRALE VERWARMING ZONNEBOILERS INDUSTRIELE BUISLEIDINGEN Hellestraat 117 • ROESELARE • Tel 0476 29 93 59 duytschaever.winand @ telenet.be


ROES1-22

ROES1-60

vestigingen in west- & oost-vlaanderen

op zoek naar een nieuwbouw?

Kantoor Vanhaecke

FSMA 61160 cAcB - ON 0480 082 296

Rumbeeksesteenweg 464 - Roeselare (Rumbeke) - 051 24 46 53 - kantoorvanhaecke@argenta.be

Kantoor Marianne Depraetere

FSMA 48078 cAcB - ON 0473 664 460

Beversesteenweg 363 - Roeselare (Beveren) - 051 20 50 94 - marianne.depraetere@argenta.be

Kantoor Kurt Vandevoorde

FSMA 107137 cAcB - ON 0824 914 625

Meiboomlaan 5-9 - Roeselare - 051 24 28 27 - kantoorvandevoorde@argenta.be

Kantoor Rudi Verhoest

FSMA 46891 cAcB - ON 0473 354 357

Noordlaan 9 - Roeselare - 051 24 01 30 - rudi.verhoest@argenta.be

dewaele roeselare | grote markt 13 | t 051 265 000 | roeselare@dewaele.com

www.dewaele.com

dewaele, daarom.

Kantoor Babylon

FSMA 26672 cAcB - ON 0442 368 696

Westlaan 145 - Roeselare - 051 25 10 10 - babylon@argenta.be

Wonen en verbouwen  

overzichtsbrochure met tips, info, adressen voor het wonen of verbouwen in roeselare

Wonen en verbouwen  

overzichtsbrochure met tips, info, adressen voor het wonen of verbouwen in roeselare

Advertisement