Page 1

2013

brochure culturele verenigingen


Een regelmatige update van de brochure vindt u terug op de website www.roeselare.be, onder het luik ‘ontspannen’. Deze brochure heeft een geldigheidsduur van twee jaar. (editie januari 2013)

Dienst Cultuur Roeselare Zuidstraat 3, 8800 Roeselare cultuur@roeselare.be 051 26 24 00

brochure culturele verenigingen


VOORWOORD Het woord ‘cultuur’ wordt wel eens te pas en te onpas gebruikt. Meer dan honderd definities slagen er niet in het te vatten. Het is het prototype van een containerbegrip, een verzamelbegrip voor een amalgaam van benaderingen en opvattingen. En toch, door die veelheid van omschrijvingen komt een aantal sleutelwoorden naar boven: respect voor het erfgoed en de gedragingen en patronen van mensen van voor en met ons, een rijk patrimonium aan gebouwen en relicten als uitdrukking van een geschiedenis en een ambitie, creativiteit en inventiviteit om een vertaalslag te maken van onze tijd en onze eigen existentie, een zoektocht naar het wezen van ons bestaan en samen-zijn… Kortom, cultuur is de delta waar onoverzienbaar veel aan menselijk talent en expressie samenvloeit.

Veel is het werk van individuen die hun pelgrimstocht doorlopen. Meestal wint het aan betekenis in de ontmoeting met en de kritiek van anderen die zich aan dit werk spiegelen of erover reflecteren. Veel van dit werk vindt ook zijn wortels en draagvlak in de bredere groep van tochtgenoten, die samen verkennen, grenzen verleggen, debatteren met woorden, beelden, kleuren, lijnen, pirouettes en zwevende bewegingen. Waar die mensen samen verenigingen vormen voeden zij vruchtbare biotopen, waarbinnen mensen kunnen gedijen of van waaruit mensen breder en dieper ons bestaan kunnen verkennen. We zijn in Roeselare rijk aan dit soort van verenigingen, waarbinnen mensen mekaar inspireren en voeden. We kunnen er alleen maar blij en dankbaar om zijn.

Johan Leenknecht

Luc Martens

Stadssecretaris Burgemeester


p. 12 Cantate Domino

p. 28 Vocaal ensemble Sancti Cordis

p. 12 Dansclub Dansibo Roeselare vzw

p. 28 Volksdansgroep Choronde

p. 13 Draad - Poppentheater vzw

p. 29 Vox Musica

p. 14 H4-productions

p. 30 Volksveredeling vzw

p. 14 Indied

p. 30 Zaalcomite De Regenboog

p. 15 Induce ‘Dans en beweeg’

p. 31 Zilverbergkoor FV

p. 15 Jeugd en muziek Roeselare

p. 34 Adriaen Willaert Foundation vzw

p. 16 K.H. ‘Het Gildemuziek’ Roeselare VZW en ‘Roeselaarse Jeugdharmonie’

p. 36 Aquarium - en Terrarium - vereniging Exotica vzw

p. 16 Kinky en Co

p. 36 Auxilia - onderwijs

p. 17 Koninklijke harmonie De Verbroedering

p. 37 Albrecht Rodenbach Roeselare vzw

p. 17 Koninklijke harmonie Sint - Cecilia Rumbeke

p. 37 Alvevigero

p. 18 Koninklijk Heilig Hartkoor

p. 38 Aquariumvereniging Scalares

p. 18 Koninklijk letterkundig genootschap ‘Vereenigde Vrienden’

p. 38 B.O.R.S (Bond Onafhankelijke Roeselaarse Senioren)

p. 19 Koninklijk lyrisch gezelschap Kunst Veredelt

p. 39 Cultureel genootschap De Denker vzw

p. 19 Koninklijk Sint - Jozefskoor

p. 40 Commanderij De Mandel

p. 20 Koninklijke Sint-Michielsgilde vzw

p. 40 Davidsfonds Roeselare

p. 20 Koninklijke Stadsharmonie Roeselare

p. 41 Davidsfonds Rumbeke

p. 21 La Peña De España vzw

p. 41 De andere film FV

p. 21 Mini Musica

p. 42 De Bremstruik

p. 22 Onze Lieve Vrouwekoor Jubilate

p. 42 De Brug Roeselare, ABVV Senioren Afdeling LINX + Culturele Centrale

p. 22 Roeselaars kamerkoor

p. 43 De Kleine Postiljon

p. 23 Roeselaerse Revue vzw

p. 43 De Ladder vzw

p. 23 Schierveldekoor vzw

p. 44 De Mandelbie

p. 24 Sint Michielskoor

p. 45 De Zilverlink vzw

p. 24 Spiegeltheater vzw

p. 46 De Witte Spreeuwen Roeselare

p. 25 Stedelijke Academie voor Schone Kunsten

p. 46 Erfgoed Emiel Ramoudt vzw

p. 26 Toneelgroep de verbeelding

p. 47 Gezinsbond

p. 26 ‘t Souffleurke vzw

p. 47 Gouden Ring Show vzw

p. 27 Theater Spectrum vzw

p. 48 FEMMA

p. 27 Una Corda Strijkersensemble vzw

p. 48 Familiekunde Vlaanderen


p. 49 Het Vlaamse Huis vzw

p. 65 Radioamateurs U.B.A. sectie Midden West - Vlaanderen

p. 49 Jeugdraad Roeselare

p. 65 Rodenbachkring Roeselare

p. 50 KGOGRO (vzw Koninklijk Geschied- en Oudheidkundig Genootschap

p. 66 ROSOG (Roeselaarse Oud - Scouts en Oud - Gidsen)

p. 68 Rotary Mercurius

van Roeselare en Ommeland)

p. 50 Kinaro

p. 68 Rotary Roeselare

p. 51 Kiwanis Roeselare Rodenbach

p. 69 Roeselaarse Wijn - en Biermakers

p. 51 Kloen vzw

p. 69 Ronde Tafel Roeselare

p. 52 Knipoogje

p. 70 Roularta Seniorenclub

p. 52 Koninklijke Philakring Roeselare

p. 70 Sociaal Culturele Vereniging van Liberale Vrouwen

p. 53 Koninklijke Toeristenbond trekvogels Rumbeke

p. 71 Soroptimist Roeselare - Roslar

p. 53 Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars Roeselare

p. 71 Stichting Geert Vanallemeersch vzw

p. 54 Kunstkring ‘t Paletje

p. 72 Spellenclub Roeselare vzw

p. 54 Kunst Kijken

p. 72 Universiteit Derde Leeftijd Roeselare

p. 55 KWB (Kristelijke werknemersbeweging)

p. 73 Volkstuin te Roeselare

p. 55 Landelijke Gilde

p. 73 Volkstuin te Rumbeke

p. 56 KVG (Katholieke Vereniging voor Gehandicapten)

p. 74 VELT (Vereniging voor ecologisch leven & telen)

p. 56 KVLV (Katholiek vormingswerk van Landelijke vrouwen)

p. 75 Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek West -Vlaanderen

p. 57 L.V.S.W. Roeselare (Liberale Vereniging voor Socio-culturele Werking)

p. 57 Markant (netwerk van ondernemende vrouwen)

p. 76 VFG (Vereniging van Personen met een Handicap)

p. 58 Maten van Peegie

p. 76 Videoclub Action Roeselare

p. 58 Midden West - Vlaamse Hobby Computer - club vzw

p. 77 VIVA-SVV

p. 59 Natuurpunt Mandelstreke

p. 77 Vlaanderen - Ierland vzw

p. 59 Neos Roeselare

p. 78 Vriendenkring Roeselaarse Postzegelverzamelaars

p. 60 Orgelkring Adriaan Willaert vzw

p. 79 VTB Cultuur Gezelle Roeselare

p. 60 Oud Leerlingenbond Klein Seminarie

p. 80 VTB Kultuur Roeselare

p. 61 OKRA

p. 81 Vrouwenhuis vzw

p. 62 Pasar Roeselare

p. 81 Waynah vzw

p. 62 Pasar Rumbeke

p. 82 Vlaamse Actieve senioren

p. 63 Paragon vzw

p. 82 West-Vlaamse Gidsenkring Mandeldal

p. 64 Roeselaarse Kiosk vzw

p. 83 Willemsfonds Roeselare

p. 64 Roeselaarse Klokkengilde vzw

p. 83 Zang en Kleur

V.O.B.O.W. vzw en Werkgroep archeologie Roeselare W.A.R.


Podiumkunsten


CANTATE DOMINO

Draad-poppentheater vzw Podiumkunsten. Podiumkunsten.

Podiumkunsten.

Contactgegevens: Bollaardstraat 6, Beveren

Contactgegevens:

poppen. De vereniging speelt

Pater Pirestraat 11, Roeselare

figurentheater op locatie en

051 22 99 88

erbuiten, brengt gastop-

Koor.

info@draadpoppentheater.be

tredens aan en vorming

Lidgeld:

www.draadpoppentheater.be

en engageert zich tot het

Activiteit:

Activiteit:

Geen.

Figurentheater. DRAAD-poppen-

van regionaal erfgoed op

theater vzw brengt voorstel-

vlak van figurentheater.

lingen die ontroeren door

Dansclub Dansibo Roeselare VZW

ontsluiten en inventariseren

Thuisbasis:

hun poĂŤtische kracht. De groep

De Kleine Stooringhe, Blinde

gebruikt zowel traditionele als

Rodenbachstraat 23, Rumbeke.

nieuwe technieken en bedient

Lidgeld:

zich van zelf gesneden houten

Geen. Doelpubliek: Alle leeftijden.

Podiumkunsten.

Contactgegevens: St.-Eloois-Winkelsestraat 51 E Oekene 051 20 82 56 info@dansibo.be www.dansibo.be

Activiteit: Danslessen. Lidgeld: Cursusbijdrage. Doelpubliek: Vanaf 2e kleuterklas (vier jaar) tot 80 jaar en meer.

12

13


INDUCE ‘DANS EN BEWEEG’

H4-PRODUCTIONS Podiumkunsten.

Contactgegevens:

Podiumkunsten.

Figuratie voor tv-produc-

Contactgegevens:

Ichtegemstraat 29

ties (film, kortfilm, docu-

Mandellaan 22b

volwassenen,… Tijdens de vakantie

Kortemark

mentaires, ...).

Roeselare

zijn er steeds kampen voor de

051 62 39 20

Acteren voor grootse evene-

info@induce.be

kleuters en/of het lager onderwijs.

www.H4-Productions.be

menten in binnen- en buitenland.

www.induce.be

Activiteit:

Leveren van kledij en attri-

Activiteit:

ballet, aerobic en bbb, dans voor

Lidgeld: Afhankelijk van de leeftijd.

Toneelvoorstellingen, theater-

buten. Geven van historisch

Dans. Lessenrooster is te

wandelingen, theaterconcerten,

advies. Specifiek histo-

verkrijgen op aanvraag of via de

danstheater, historische

risch opzoekingswerk

website www.induce.be. Aanbod:

Er zijn danslessen voor alle

themavoorstellingen, onder-

volgens thema. Leveren van

kleuterdans, kinderdans, tiener-

leeftijden: vanaf het 1ste

steunend beeldmaterieel, belich-

beeldmateriaal volgens thema.

dans, jazz, modern, funk, hip hop,

kleuter tot 50-plussers!

tingsadvies, scenario’s, kledij

Geen, verzekering bij ‘Open

producties in de soort vereni-

Doek’ als feitelijke vereniging.

seren van theater-, dans en

Doelpubliek:

Lidgeld:

en attributen. Organiseren van

gingen hierboven vermeld, regis-

(Zie www.induce.be).

Jeugd & Muziek Roeselare

Podiumkunsten.

Doelpubliek: Alle leeftijden.

themavoorstellingen.

INDied

Contactgegevens: Podiumkunsten.

Contactgegevens: Het Gemet 29, Roeselare www.indied.be Activiteit: Organisatie van een jaarlijks

14

indoorfestival in september. Lidgeld: Niet van toepassing

Lidgeld:

Meenseheirweg 20,

Lidkaart kost 6,5 euro. Met lidkaart

8800 Roeselare.

kost een ticket voor een concert

www.jmroeselare.be

5 euro, zonder lidkaart: 8 euro.

info@jmroeselare.be Activiteit:

Doelpubliek:

Muziek. Organiseren van

16-40 jaar.

concerten en workshops.

Doelpubliek: Jongeren en alle geïnteresseerden.

15


Koninklijke Harmonie ‘Het Gildemuziek’ Roeselare VZW en ‘Roeselaarse Jeugdharmonie’ Podiumkunsten.

Contactgegevens:

Repetitie:

Het Gemet 25, Roeselare

Elke vrijdagavond van 20 u.

051 24 12 04

tot 22 u.

secretariaat@gildemuziek.be

Jeugdharmonie: elke zondag-

www.gildemuziek.be

morgen van 10 u. tot 11.30 u.

Activiteit: Harmonie. Concerten,

Doelpubliek: Alle leeftijden.

Koninklijke Harmonie De Verbroedering

Contactgegevens:

in binnen- en buitenland.

Kinky en co

Beveren (naast sporthal).

Kardinaal Cardijnlaan 82, Roeselare

Harmonie: vrijdag van 20 u. tot

www.harmoniebeveren.be

22 u. Drumband: donderdag

Activiteit:

van 20 u. tot 22 u. en zondag

Harmonie voor volwassenen.

van 9.30 u. tot 12 u.

Drumband/ showkorps -jeugd-

Jeugdharmonie: zaterdag

harmonie voor jongeren.

van 17.15 u. tot 18.15 u.

Repetitie:

taptoes, straatoptredens

Podiumkunsten.

Doelpubliek:

Lokaal: SAMWD, afdeling

Harmonie en Drumband:

Beveren, Izegemseaardeweg,

vanaf 12 jaar.

Koninklijke Harmonie SINt-Cecilia Rumbeke

Podiumkunsten.

Podiumkunsten.

Contactgegevens:

avond van 20.15 u. tot 22 u.

Kleine Bruanestraat 30,

Secretariaat: Paul Lefevere

Jeugdharmonie JORUM: zaterdag

Roeselare

Mgr. de Haernestraat 49

van 17.45 tot 18.45 u.

http://kinkyenco.be/

8800 Rumbeke

Drumband: zaterdag

www.harmonierumbeke.ssr.be

van 10 u. tot 12 u.

www.rumbeeksebigband.be

Big Band: elke tweede zondag van

Activiteit: Straattheater en animatie. Lidgeld:

Activiteit:

10 euro voor de verzekering,

Harmonie, jeugdharmonie,

enkel wie nog geen lid is

drumband en Big Band.

van ‘Open Doek’. Doelpubliek: Alle leeftijden. 16

Contactgegevens:

Repetitie: Lokaal: polyvalente zaal OCAR,

de maand van 9.30 u. tot 11.30 u. Lidgeld: Geen. Doelpubliek: Alle leeftijden.

Rumbeke. Harmonie: dinsdag17


KONINKLIJK HEILIG HARTKOOR Podiumkunsten.

Contactgegevens:

Elke maandag van 20 u. tot 21.30 u.

Essenstraat 5, Roeselare

behalve in de verlofperiodes.

Activiteit: Liturgische gezangen op

Podiumkunsten.

Repetitie:

Luc Vanneste

051/20 95 79

Koninklijk Lyrisch Gezelschap Kunst Veredelt

Lidgeld: Geen.

Contactgegevens: Secretariaat: Roeselaarse-

Elke dinsdagavond; opvoeringen

straat 347, 8870 Izegem

in november en februari/maart

0478 76 48 65

Doelpubliek (leeftijd):

seckunstveredelt@skynet.be

de feestdagen in de kerk en

Zangers/zangeressen tussen

profane gezangen op het

20 en 60 jaar.

Repetitie:

www.klgkunstveredelt.be Activiteit:

Lidgeld: Geen Doelpubliek: Alle leeftijden.

Lyrisch toneel: operette,

tweejaarlijks concert.

musical, concert.

Koninklijk Letterkundig Genootschap ‘Vereenigde Vrienden’ Podiumkunsten.

Contactgegevens:

Lidgeld:

Graaf de Limburg-

Lettergilde:

Stirumlaan 8, Roeselare

60 euro

051 20 96 75

(inclusief jaarlijks feestdiner).

www.vereenigdevrienden.be

Toneelgilde: geen.

Activiteit: Lettergilde: maandelijkse openbare voordrachten. Toneelgilde: een à twee

Ereleden: min. 25 euro (inclusief maandelijks tijdschrift). Doelpubliek: Volwassenen.

Koninklijk Sint-Jozefskoor

Contactgegevens:

Podiumkunsten.

Repetitie:

Deken De Saegherplein

Vrijdagavond van 20 u. tot 22 u.

6, Roeselare

in de Sint-Jozefskerk, Deken De

www.sint-jozefskoor.be

Saegherplein 14, Roeselare.

Activiteit: Jaarlijks concert of cultreel evenement.

Lidgeld: Geen. Doelpubliek:

Liturgische hoogdagen,

Graag en goed kunnen

huwelijksvieringen, begrafenissen.

zingen, vanaf 15 jaar.

toneelproducties per jaar.

18

19


Koninklijke Sint-Michielsgilde vzw

La Peña De España vzw Podiumkunsten.

Contactgegevens: Contactgegevens:

Activiteit:

Machteld Mulier

Muziek en dans,

Dammestraat 54, Roeselare

Wezestraat 30, Emelgem

Spaans, Flamenco.

051 22 28 43

0478 55 01 30

Workshops en optreden

www.ksmgvzw.be

Ramon Leon Matias

ook voor privéfeesten.

Activiteit:

Heuvelstraat 5, Roeselare

Twee toneelproducties per jaar. Lidgeld: Geen.

0477 77 48 73 Doelpubliek:

Doelpubliek: Alle leeftijden.

www.lapenadeespana.be

Alle leeftijden.

MINI MUSICA Koninklijke Stadsharmonie Roeselare

Contactgegevens: Podiumkunsten.

Contactgegevens:

Podiumkunsten.

Repetitie:

Spilleboutdreef 24, Roeselare

Elke zaterdag van 17.30 u.

051 22 96 25

tot 18.30 u.

Harmonie: repetitie op vrijdag-

info@voxmusica.be

Lidgeld:

Weidestraat 96, Roeselare

avond van 20.15 u. tot 22 u.

www.voxmusica.be

Geen.

051 22 60 81

Drumband: repetitie op zondag-

www.stadsharmonieroeselare.be

morgen van 10.30 u. tot 11.45 u.

Activiteit:

ensemble: repetitie op vrijdag-

ensemble en drumband.

avond van 18.45 u. tot 19.45 u.

in binnen- en buitenland. Repetitie:

Activiteit: Kinderkoor.

Doelpubliek: 6 tot 12 jaar.

Het Roeselaars Jeugd-

Het Roeselaarse jeugd-

Concerten en straatoptredens

Podiumkunsten.

Lidgeld: Geen. Doelpubliek: Vanaf 10 jaar.

20

19 21


Onze Lieve vrouwekoor Jubilate

Rousselaerse revue vzw

Podiumkunsten.

Contactgegevens:

Daarnaast is er aandacht

Spanjestraat 60

voor de koorgroep: koor-

Ardooisesteenweg 101, Roeselare

Roeselare

uitstappen, ceciliafeest,

www.rousselaerserevue.be

051 24 18 77

nieuwjaarsreceptie,‌

Activiteit:

Contactgegevens:

Activiteit:

Repetitie:

Revue - theater. Zaal Ocar,

Vierstemmig gemengd koor.

Op vrijdagavond OLV-kerk om

Optredens op kerkelijke

20 u. Niet in juli (laatste drie weken)

feestdagen en deelname aan

en augustus (de 1e drie weken).

diverse culturele initiatieven. Regelmatig worden ook zelf concerten en evenementen georganiseerd.

Lidgeld:

Contactgegevens: Kraaiaard 16, 8800 Roeselare 0474 28 79 96 of 051 20 53 43 Activiteit: Gemengd koor. Verschillende optredens per jaar in en buiten Roeselare in eigen beheer of in samenwer-

Rumbeke – maand april 9

voorstellingen, 36 repetities per jaarlijkse productie. Lidgeld: Geen. Doelpubliek: Alle leeftijden.

SCHIERVELDEKOOR VZW

Geen. Podiumkunsten.

Doelpubliek: Contactgegevens:

Volwassenen.

ROESELAARS KAMERKOOR

22

Podiumkunsten.

Podiumkunsten.

king met een organisatie. Repetitie:

veel mogelijk laten genieten

Diksmuidsesteenweg 274/1,

van een totaalconcept.

Roeselare

Naast die wekelijkse repeti-

www.schierveldekoor.be

ties doet het koor een aantal

Activiteit:

nevenactiviteiten die de

Het Schierveldekoor is een

vriendschap tussen de koor-

dynamische groep zangers.

leden moet versterken.

Het vierstemmige koor brengt

Repetitie:

Op zondagavond van 20 u. tot 22

zowel profane als kerkelijke

Op zaterdag van 18 u. tot

u. in O.C. Sint-Idesbald Roeselare

muziek die via de wekelijkse

19.30 u. in O.C. Idesbald.

Lidgeld:

repetities aangeleerd wordt.

Lidgeld:

Geen.

Op onze uitvoeringen beogen

Geen.

Doelpubliek: Goede zangers met een dege-

we een zo hoog mogelijk niveau, waarbij we ons publiek zo

Doelpubliek: Volwassenen.

lijke kennis van het noten lezen.

23


Sint Michielskoor

Contactgegevens:

Podiumkunsten.

Repetitie:

Dikmuidsesteenweg 353,

Elke donderdag van 20 u.

Roeselare

tot 22 u. in de

0477 86 12 31

Sint-Michielskerk (behalve

mark.boudrez@groen.be

in de schoolvakantie).

Activiteit: Koor.

Contactgegevens:

Lidgeld: Geen. Doelpubliek:

Contactgegevens: Pastoriestraat 15, Roeselare info@spiegeltheater.be www.spiegeltheater.be Activiteit:

24

Podiumkunsten.

algemeen beeldende

Leenstraat 14

vorming of animatiefilm.

8800 Roeselare

• Voor 12 - 17 jaar :

tel. 051 20 30 29

animatiefilm, beeldende

fax 051 25 23 13

vorming, digitale

info@saskroeselare.be

beeldende vorming of

www.saskroeselare.be

architecturale vorming. • Volwassenen : animatiefilm,

Alle leeftijden.

Spiegeltheater vzw

STEDELIJKE ACADEMIE VOOR SCHONE KUNSTEN (S.A.S.K)

Podiumkunsten.

Lidgeld: Geen. Doelpubliek: Onze doelgroepen zijn alle mensen die van theater houden.

Twee keer per jaar brengen wij

En diegenen die theater niet

een eigen productie en één keer

kennen, willen we het leren

per jaar een gastproductie.

kennen. We zijn niet bang van

We repeteren gemiddeld

een uitdaging, we streven kwali-

30 keer per productie.

teit, originaliteit en variatie na.

In Groot Roeselare zijn 4

beeldhouwkunst, fotokunst

vestigingen van de SASK :

(digitaal of analoog), juweel-

1. Hoofdschool SASK,

kunst, keramiek,

Leenstraat 14, Roeselare

monumentale kunst,

2. Wijkafdeling Vedastus,

schilderkunst, tekenkunst,

H. Spilleboutdreef 21, Roeselare

textiele kunst, vrije grafiek

3. Wijkafdeling Beveren,

Lidgeld:

Izegemseaardeweg 34

Inschrijvingsgeld wordt per

4. Wijkafdeling Rumbeke,

schooljaar betaald en bedraagt

Blinde Rodenbachstraat 23

voor -18 –jarigen 68 euro en

Activiteit:

voor +18 –jarigen 200 euro.

S.A.S.K. organiseert cursussen

Er zijn ook verminderings-

in beeldende kunsten voor

tarieven mits de juist attesten

kinderen, jongeren en volwas-

(zie info op website

senen (overdag, ‘s avonds en

www.saskroeselare.be).

op zaterdag). Er is een aanbod

Doelpubliek:

voor iedereen vanaf 6 jaar.

Iedereen met interesse

• Voor 6 - 11 jaar :

in Beeldende Kunst.

25


TONEELGROEP DE VERBEELDING

Theater Spectrum vzw

Podiumkunsten.

Podiumkunsten.

Contactgegevens: www.toneelgroepdeverbeelding.be Activiteit: Toneel.

Contactgegevens:

Lidgeld

Beversesteenweg 398

Geen. Doelpubliek

8800 Roeselare www.theaterspectrum.be

Allen.

Lidgeld: Geen. Doelpubliek: Alle leeftijden.

Activiteit: Theater. Theater Spectrum brengt één productie per jaar.

’t Souffleurke VZW Contactgegevens:

Podiumkunsten.

Claire Van Bruaene, Secretaris

Gratis - acteurs en mede-

Herdersstraat 65, Roeselare

werkers vanaf 14 jaar.

www.tsouffleurke.be

Studenten: er wordt wel

Activiteit:

Podiumkunsten.

Contactgegevens: Pauwstraat 2a, Roeselare

5 euro gevraagd voor de

Toneelvereniging. Twee

verzekering ‘Open Doek’.

producties per jaar: een in

Volwassenen : 10 euro voor

maart en een in oktober.

de verzekering ‘Open Doek’.

Repetitie:

Una Corda Strijkersensemble vzw

Lidgeld:

051 24 07 73 www.unacorda.be Activiteit: Strijkorkest.

Doelpubliek:

Op maandag en donderdag in de

Voor alle volwassenen

polyvalente zaal van zaal OCAR.

en jongeren die van

Repetitie: Iedere zondag van 9 u. tot 11

theater houden

26

Doelpubliek:

u. in de muziekacademie

Voor jongeren vanaf 10 jaar

Roeselare.

tot maximum 25 jaar die een

Lidgeld:

26P 5

Geen.

strijkinstrument bespelen.

27


Vocaal Ensemble Sancti Cordis

Vox Musica Podiumkunsten.

Podiumkunsten.

Jeugdkoor Vox Musica en

Contactgegevens:

kinderkoor Mini Musica

’t Motje 12, Roeselare

Contactgegevens:

www.sancticordis.be

H. Spilleboutdreef 24

Activiteit:

Roeselare

Zangkoor. Opluisteren

051 22 96 25

erediensten en concerten.

Elke maandag van 20 u. tot 22 u., in Ruitercentrum Piljoenstraat Roeselare.

info@voxmusica.be

Lidgeld:

www.voxmusica.be

Geen.

Activiteit:

Doelpubliek: Alle leeftijden.

Volksdansgroep Choronde

Contactgegevens:

051/20 85 96

Balkanprogramma, volks-

choronde@telenet.be

dansinstuif, folkbal, volksdans-

www.choronde.be

cursussen, nevenactiviteiten.

verschillende landen. Repetitie: Elke woensdag van 19.30 u.

tot 20.00 u. (Vox Musica) Lidgeld: Geen. Doelpubliek: 6 tot 12 jaar (Mini Musica) 10 tot 25 jaar (Vox Musica)

Kinderkoor (Mini Musica)

Genieten van onze optre-

Jeugdkoor (Vox Musica)

dens kan op elke leeftijd.

programma, elke donderdagavond van 20 u. tot 22 u. een

Volksdansen uit heel veel

Elke zaterdag van 18.00 u.

Podiumkunsten.

Gitsestraat 143, Roeselare

Activiteit:

Elke zaterdag van 17.30 u. tot 18.30 u. (Mini Musica)

051 20 57 95

Repetitie:

Repetitie:

Niet tijdens de zomervakantie. Lidgeld: 25 euro. Doelpubliek: Iedereen vanaf 12 jaar.

tot 21.30 u. een internationaal 28

27

29


VOLKSVEREDELING VZW

Contactgegevens:

Activiteit:

Wouter Denoulet

Wij brengen jaarlijks een

Berkenstraat 22

komisch toneelstuk.

8800 Roeselare 0487 47 42 16 info@volksveredeling.be

Podiumkunsten.

Lidgeld: 10 euro Doelpubliek: Alle leeftijden

ZAALCOMITE DE REGENBOOG Podiumkunsten.

Contactgegevens:

en onderhoud van het paro-

St.-Eloois-Winkelsestraat

chiaal centrum in Oekene

051 20 82 56 of 0485 91 67 77 afossez@telenet.be Activiteit:

Podiumkunsten.

jaar zorgen voor de uitbouw

André Fossez

51 E, Oekene

Zilverbergkoor FV Contactgegevens:

Lidgeld: Geen.

een gevarieerde avond (klein-

modatie te gebruiken én om

kunst - poëzie - populaire

hen uit hun (luie) zetel te krijgen

muziek - revue - cabaret - ...).

voor een avond ontspanning.

051 20 91 79

dinsdagavond in ‘de Zilverlink’.

Gemengd koor.

dueel of in verenigingen, de gelegenheid geven om de accom-

Wekelijkse repetitie op

Activiteit:

Alle mensen van Oekene, indivi-

Jaarlijks organiseren van

Beukenstraat 4, Roeselare

www.zilverbergkoor.tk

Doelpubliek:

Repetitie:

Lidgeld: Geen. Doelpubliek (leeftijd): Alle muziek- en koorliefhebbers.

Daarnaast gedurende het hele

30

30

31


Socio-cultureel


Adriaen Willaert Foundation VZW Erfgoedvereniging.

Contactgegevens:

uit te voeren, dit in het

Beversesteenweg

ruimere kader van de 15de

154, Roeselare

en 16de eeuwse polyfonie in

051 20 91 64

de toenmalige Nederlanden.

info@adriaenwillaert.be

Advies bieden bij uitvoe-

www.adriaenwillaert.be

ringspraktijk.

Activiteit:

Dit door het uitbouwen van

Doelstelling: het immaterieel

een infocentrum, het voeren

muzikaal erfgoed, namelijk

van uitgebreide communicatie

de composities van Adriaen

langs internet met een eigen

Willaert (circa 1490 – 1562),

webstek, een nieuwsbrief en

onder de aandacht te brengen.

een eigen adres op facebook

Activiteiten: Het verzamelen en bestuderen van partituren en audio-opnames. Inventariseren

Lidgeld: Geen. Doelpubliek:

van studies, artikels, internetge-

Mensen van alle leeftijden, die

gevens, concerten en radio-

dit genre kunnen waarderen en

programma’s. (Semi)-profes-

willen ontdekken en zo ons muzi-

sionele groepen uitnodigen

kaal erfgoed willen koesteren.

om die muziek in een concert

34

35


Aquarium - en Terrarium vereniging Exotica vzw

Albrecht Rodenbach Roeselare vzw Socio-cultureel.

Contactgegevens:

(http://www.exoticaroeselare.be/

Socio-cultureel.

Contactgegevens:

houdt door een tweejaar-

Ardooisesteenweg 54, Roeselare

clubboekje.html ) en maandelijks

Zuidstraat 27, Roeselare

lijks nationaal voordracht-

051 20 67 31

tijdschrift van de BBAT. (Belgische

051 26 47 26,

tornooi in te richten en een

redactie@exoticaroeselare

bond aquarium en terrarium).

albrecht.rodenbach.roese-

vijfjaarlijkse herdenking.

lare@kleinseminarie.be

Tweejaarlijks nationaal voor-

Eetcafe Au Damier

http://www.everyoneweb.

drachttornooi Blauwe Voeten

Stationsplein 13, 8800 Roeselare

com/vzwalbrechtro-

en vijfjaarlijkse herdenking

denbachroeselare/

van de geboortedatum van

be, www.exoticaroeselare.be Activiteit: Maandelijkse vergadering op de eerste vrijdag van de

Lokaal:

Lidgeld:

maand om 20 u. Toegang tot

Tijdschrift via internet: 16 euro.

onze vergadering is steeds

Tijdschrift per post: 22 euro.

gratis, ook voor niet leden. Maandelijks clubtijdschrift

Doelpubliek:

Activiteit: Cultuur historische vereniging die het gedachtegoed van

Alle leeftijden.

Albrecht Rodenbach levendig

Albrecht Rodenbach. Lidgeld: Geen. Doelpubliek: Alle leeftijden.

Auxilia – onderwijs Socio-cultureel.

Contactgegevens:

Alvevigero

Italielei 189 bus 8 Socio-cultureel.

Antwerpen info@auxilia-vlaanderen.be www.auxilia-vlaanderen.be Activiteit: Onderwijs voor wie nergens anders terecht kan. Lidgeld:

Contactgegevens:

voor Visueel Gehandi-

H-Hartstraat 35 bus 40

capten van Roeselare: vier

Roeselare

activiteiten per jaar.

051 22 12 12 Activiteit:

Lidgeld: 15 euro.

Algemene Vereniging

10 euro per jaar. Doelpubliek: Kinderen, jongeren en volwassenen. 36 36

37


Aquariumvereniging Scalares Socio-cultureel.

Contactgegevens:

tentoonstellingen van aquaria-

Merelstraat 28,

voordrachten van diverse aard.

Roeselare 051 22 34 18 Activiteit: Tweemaandelijks een

Lidgeld: 10 euro. Doelpubliek: Alle leeftijden.

algemene vergadering en een bestuursvergadering, clubreis,

Cultureel genootschap De Denker vzw

clubfeest, kerstfeest, bezoek

Socio-cultureel.

Socio-cultureel.

B.O.R.S (Bond Onafhankelijke Roeselaarse senioren)

Contactgegevens: Socio-cultureel.

Contactgegevens: Westlaan 26 Roeselare 051 22 03 31 Activiteit: Seniorenwerking.

Lidgeld: Senior: 17 euro. Doelpubliek: Gepensioneerden.

projecten centraal

Bogaerts Jos

staat. Verder onder-

Kasteelstraat 72, Roeselare

steunt de vereniging

0474 10 65 10

socioculturele en opvoedende

Bogaerts.jos@skynet.be

projecten voor de jeugd.

www.mandelnieuws.be

Dagelijks onderhoud en

Activiteit: Uitgifte website waarbij de

nieuws verslaggeving op www.mandelnieuws.be

geschiedenis van erfgoed-

Kaarten (manillen – whisten) Feesten.

38

39


Commanderij de mandel

Contactgegevens:

Socio-cultureel.

wordt met beelden voorgesteld,

Hommelweg 14,

panelgesprek na de proeverij.

Roeselare

Er wordt telkens een buiten-

0475 84 06 75

landse gast uitgenodigd.

Activiteit: Bespreking diverse wijnregio’s met tasting en beoordeling der wijnen Maandelijkse bijeenkomst:

Doelpubliek:

Streek of land van de wijnen

Socio-cultureel.

40

(of 1 topperboek) te kiezen uit het uitgavenplan van het

Organiseren van culturele

Davidsfonds ofwel door gewoon

en vormende activiteiten.

35 euro lidgeld te betalen.

Lidgeld: Het volledig gezin wordt lid door

Doelpubliek: Alle leeftijden.

per jaar ofwel 2 boeken of CD’s

Davidsfonds Roeselare

Lidgeld:

Maria Ysserstraat 20

Geen. Lidmaatschap gezin

Roeselare

via inschrijfformule met

051 69 06 28

eenmalige boekenkeuze.

Jaarprogramma.

Rumbeke

Activiteit:

115 euro

voor wijnen en hun herkomst.

Activiteit:

St. - Blasiusstraat 32

www.rumbeke.davidsfonds.be

Lidgeld:

rassen met tasting, …

www.roeselare.davidsfonds.be

Contactgegevens:

rumbeke@davidsfonds.net

bestaansjaar gevierd.

Alle leeftijden met belangstelling

roeselare@davidsfonds.net

Socio-cultureel.

051 24 68 67

Dit jaar wordt het 25ste

bespreking soorten,

Contactgegevens:

Davidsfonds Rumbeke

Doelpubliek: Alle leeftijden.

De andere film FV Contactgegevens:

Socio-cultureel.

Twee periodes : sept - dec en

Meensesteenweg 714

jan - april, zeven films per reeks

Roeselare

op dinsdag om de 14

056 50 54 10

dagen om 20 u.

www.anderefilm.be Activiteit: Sociale, educatieve, niet commerciële filmvoorstellingen.

Lidgeld: Geen. Doelpubliek: Alle leeftijden. 41


De kleine postiljon

De Bremstruik Socio-cultureel.

Contactgegevens:

Contactgegevens:

een verzameling (landen- of

Sint-Alfonsusstraat 42

Menenpoortstraat

themaverzameling),

Roeselare

22, Roeselare

mogelijkheid tot ruilen, ...

051 20 04 20

051 24 55 59

Onder begeleiding van o.a.

info@debremstruik.be

dekleinepostiljon@gmail.com

volwassenen uit de zuster-

http://kvrp.webs.com/

vereniging KVRP (zelfde

www.debremstruik.be Activiteit: Christelijk vormingswerk. Diverse vormingsactiviteiten.

Lidgeld:

Contactgegevens:

Activiteit:

Geen. Doelpubliek:

Jeugdkring filatelie.

Alle leeftijden.

DE BRUG ROESELARE, ABVV SENIOREN AFDELING LINX + CULTURELE CENTRALE

sociale schappelijke prijs per

Lidgeld:

Samenkomst met leeftijdsge-

1e jaar: gratis ter kennismaking.

noten voor begeleiding bij het

Kind -18 jaar : 4 euro.

opstarten en/of onderhouden

Student 18-21 jaar: 8 euro.

van een postzegelverzame-

Kunstvereniging.

data & uren bijeenkomst).

Doelpubliek:

ling. Verder uitbreiden naar

Leeftijdsgroep tot 18 jaar,

alles rond filatelie - voorbe-

leeftijdsgroep 18-21 jaar.

reiding tot het opstellen van

De Ladder vzw

Kunstvereniging.

Secretaris en vertegenwoor-

persoon, eventueel gratis.

diger Socio-Culturele deelraad:

Infonamiddagen, bedrijfsbezoek,

D’haveloose Rik

sociale en educatieve (met

Wilde-kastanjestraat 15

gids) uitstappen (wande-

Bobijnstraat 16, Roeselare

met kunst bezig is.

8800 Rumbeke-Roeselare

ling, fietstocht).

051 24 84 98

Tentoonstellingen + optreden.

051 25 14 32 BrugRoes@advalvas.be Activiteit: Jaarlijks 10-tal, tegen

40 42

Socio-cultureel.

Doelpubliek: Brug- en gepensioneerde werknemers en partners.

Contactgegevens:

vzw.deladder@skynet.be http://www.vzwdeladder.be Activiteit: De vzw is een aanspreek-

punt voor iedereen die

Lidgeld: Geen. Doelpubliek: Alle leeftijden.

43


De Mandelbie

Contactgegevens:

Socio-cultureel.

Lidgeld:

’t Hoog Stuk 58, Roeselare

30 euro ( incl. een maandblad

051 20 44 93

van de Kon. Vlaamse Imkers-

Activiteit:

bond, een driemaandelijks

Mandelbie is een

tijdschrift van de Mandelbie,

vereniging van imkers met

verzekering, uitleenmateriaal

kern in Roeselare, die het

van de Mandelbie,

bijenhouden stimuleren en de

voordrachten, uitstappen).

imkers begeleidt in hun hobby.

Doelpubliek:

Voordrachten, bezoeken,

Iedereen die interesse

praktijklessen.

heeft voor bijen.

DE ZILVERLINK VZW Socio-cultureel.

Contactgegevens: Zilvermolenstraat 14 Roeselare 051 20 91 21 info@dezilverlink.be Activiteit: Onze vzw baat de Zilverlink uit, een buurthuis dat eigendom is van de stad ; zelf verzorgen we een gratis nieuwjaarsreceptie, een wijkfeest (1e weekend van september) en nog een

Lidgeld: Geen; maar er wordt wel huurgeld betaald door wie 1 van de zalen gebruikt Doelpubliek: De verenigingen van de Zilverberg (OKRA, KVLV, koor, oudercomitĂŠ, de school) hebben hun vaste stek in de Zilverlink ; daarnaast verwelkomen wij ook verenigingen van elders en particulieren.

toneelavond (in het voorjaar)

44

45


De witte spreeuwen Roeselare Socio-cultureel.

Contactgegevens: Mandellaan 519 Roeselare

en tentoonstellen.

devriesedidier@hotmail.com

Plus 18 jaar: 20 euro Doelpubliek: Alle vogelliefhebbers.

Erfgoed Emiel Ramoudt VZW Contactgegevens:

Erfgoedvereniging.

een tweejaarlijkse Prijs

Zijstraat 19, Roeselare

Emiel Ramoudt.

0486 44 15 18

Maandelijkse bestuursver-

emielramoudt-roese-

gadering, driemaal per jaar

lare@hotmail.com

uitgeven van een contactblad.

www.emielramoudt.be Activiteit: De vzw heeft als hoofddoel de intellectuele nalatenschap van

Lidgeld: 10 euro per jaar.

molenstraat 14, Roeselare,

- Gezinsbond Roeselare

051 20 91 21.

centrum: Lijsterstraat 12,

- Consumentenwerking

Roeselare, 051 20 70 42.

Gezinsbond Rumbeke,

- Gezinsbond Oekene,

Zilvermolenstraat 14,

Burgemeestersstraat 42,

Roeselare, 051 20 91 21

Roeselare, 051 20 20 48.

www.gezinsbond.be

- Gezinsbond Beveren,

Activiteit:

Troonstraat 125, Brussel.

Diverse vorming– en

- Consumentenwerking

ontmoetingsmomenten.

Gezinsbond Roeselare Biezenstraat 11, Roeselare, 051 22 13 27. - Gezinsbond Rumbeke Zilver-

Lidgeld: 35 euro per gezin. Doelpubliek: Gezinnen.

Gouden Ring Show VZW

Erelid: 100 euro per jaar.

Socio-cultureel.

Doelpubliek: Contactgegevens:

kennis. Inrichten van Inter-

Emiel Ramoudt te vrijwaren

Iedere burger die geïnteres-

van teloorgang, het bekend te

seerd is voor het behoud van

Zwevezelestraat 30, Lichtervelde

nationale siervogeltentoon-

maken en ter beschikking te

intellectueel erfgoed, en ook

051 72 28 49

stelling en ruilbeurs tijdens

stellen van een geïnteresseerd

mensen die Emiel Ramoudt

www.goudenring.be

het eerste weekend van

publiek, het ondersteunen van

hebben gekend en zijn (journalis-

(jonge) Roeselaarse kunste-

tiek) werk weten te appreciëren.

naars, het uitreiken van

46

Contactgegevens:

Lidgeld: Tot 18 jaar: 12 euro

Activiteit:

Socio-cultureel.

Vogels verzorgen, kweken

051 25 13 84

www.kbof-roeselare.be

Gezinsbond

Activiteit: Ornithologie. Bevorderen en uitwisselen van ornithologische

december in Expo Roeselare. Doelpubliek: Alle leeftijden.

47


Het Vlaamse Kruis vzw

FEMMA Contactgegevens:

Contactgegevens:

- FEMMA H. Godelieve

- FEMMA Beitem Ieperseweg

Roeselare Gitsestraat 410,

89 Roeselare,

Roeselare tel 051 24 29 35.

http://users.skynet.be/kavbeitem.

Activiteit:

- FEMMA Beveren – Roeselare

Cursussen, culturele acti-

Wijnendalestraat 15, Roeselare,

viteiten, uitstappen, …

051 20 49 32. - FEMMA O.L. Vrouw Kraaiaard 14, Roeselare, 051 22 53 93. - FEMMA Rumbeke Groene

Socio-cultureel.

Socio-cultureel.

Klokkeputstraat 159, Roeselare

vrijetijdspas: 15 euro.

051 20 71 12

Andere: steunend lid 10 euro.

roeselare@hvk.be

Leden van Het Vlaamse

www.hetvlaamsekruis.be

Kruis genieten van een

Activiteit: Opleiding EHBO, dienstver-

Lidgeld:

lening en ziekenvervoer.

30 euro per jaar.

Lidgeld:

Doelpubliek: Actieve dames van alle leeftijden.

Kind/ student/ senior/

uitgebreide verzekering en talrijke voordelen. Doelpubliek: Alle leeftijden.

Jeugdraad Roeselare

Herderstraat 163, Rumbeke, 051 21 12 48.

Adviesraad/ Socio-cultureel.

Contactgegevens: St. Michielsstraat 16

onze stad kan aanbelangen.

Roeselare

Hiervoor komt de jeugdraad op

jeugdraadroeselare@gmail.com

regelmatige tijdstippen samen

Genealogische vormingsdagen

0496 03 28 92

tijdens de algemene vergade-

en voordrachten.

www.jeugdraadroeselare.be

ringen, met zowel vertegen-

FAMILIEKUNDE VLAANDEREN Erfgoedvereniging.

Contactgegevens: Leeuwerikstraat 5, Roeselare 051 22 14 73 http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be Activiteit:

Lidgeld:

Activiteit:

woordigers van jeugdvereni-

35 euro.

De Jeugdraad van Roeselare

gingen als individuele jongeren.

Doelpubliek:

is het officiële adviesorgaan

meer info via de facebookpa-

voor het gemeentebestuur.

gina van Jeugdraad Roeselare

Geïnteresseerden in genealogie.

De jeugdraad heeft dus advies, op verzoek van het gemeentebestuur of uit eigen beweging, over alles wat de 48

jongeren en het jeugdwerk in

48

Lidgeld: Geen. Doelpubliek: Alle jongeren uit Roeselare. 49


KGOGRO

Kiwanis Roeselare Rodenbach

Erfgoedvereniging.

Socio-cultureel.

(vzw Koninklijk Geschied- en

over het Roeselaarse verleden

Oudheidkundig Genootschap

en medewerking aan lokale

van Roeselare en Ommeland)

initiatieven rond erfgoed.

Contactgegevens:

Lidgeld: Contactgegevens: Bollenstraat 12, Roeselare 0485 12 23 60 sebastiaanvanneste@hotmail.com Activiteit:

15 euro (abonnement tijdschrift ‘Erfgoed Roeselare’)

Gentstraat 29

acties of evenementen organiseert

8800 Roeselare

om geld in te zamelen (fundraising

0473 28 69 23

projecten). Het ingezamelde geld

051 24 07 97

komt ten goede aan kinderen die

www.kiwanis-rodenbach.be

extra hulp of ondersteuning kunnen

Activiteit:

Doelpubliek (leeftijd):

vriendenclub die uiteenlopende

gebruiken in onze samenleving.

Serviceclub Kiwanis is een

Geïnteresseerden in het Roeselaarse verleden.

Kloen vzw

Publicatie van het tijdschrift

Socio-cultureel.

‘Erfgoed Roeselare’, voordrachten

Contactgegevens:

Kinaro Socio-cultureel.

Contactgegevens: Beverseaardeweg 43 Roeselare

20 u. in P.C. Den Hazelt Rumbeke. Lidgeld:

051 20 79 98

42 euro (provinciale en nationale

www.kinaro.be

bijdrage en Sabam inbegrepen).

Activiteit: Film- en videoclub.

Windmolenstraat 5, Roeselare

en fondsen te verzamelen om

051 22 81 05

hun werking mogelijk te maken.

0479 88 89 77

Kloen zet zich ook in voor

kloen@skynet.be, www.kloen.be

veel andere goede doelen.

Activiteit:

Tweede vrijdag van de maand om

Doelpubliek (leeftijd):

Lidgeld:

Vereniging voor het goede

Geen, weliswaar kan iedereen

doel (de Ziekenhuisclowns).

vrijblijvend inschrijven in de

Kloen vzw brengt mensen

Kloen-troetelclub (50 euro

bijeen om samen vrijwillig

per jaar) als steun voor

allerlei activiteiten (clownhap-

de Ziekenhuisclowns.

penings, wedstrijden,…) op

Alle leeftijden.

clowns in de kijker te plaatsen

touw te zetten met als doel

Doelpubliek: Alle leeftijden.

het werk van de Ziekenhuis-

50

50

51


Knipoogje Socio-cultureel.

Contactgegevens:

Koninklijke Toeristenbond Trekvogels Rumbeke

Audiovisuele technieken: 2de

Socio-cultureel.

Lijsterstraat 12, Roeselare

dinsdagavond van de maand.

Vergaderadres: Kokelaarstraat

Reis wijs – reportage: laatste vrijdag-

5 lokaal C.1.1, Roeselare

namiddag van de wintermaanden.

Rode Beukenstraat 1, Rumbeke

051 20 70 42

Fototentoonstellingen

051 22 51 84

www.knipoogje.be

& gastprojecties

info@knipoogje.be Activiteit:

Contactgegevens:

Activiteit:

Lidgeld:

Toeristische verkenningen (daguit-

Maandelijkse ledenvergaderingen en een tiental activiteiten per jaar. Lidgeld: Maandelijks 3 euro. Doelpubliek:

15 euro per werkjaar, leden

stappen), vaak per fiets in het eigen

Vanaf 18 jaar. Enkel mannen

Fotografie en multimedia.

gezinsbond betalen 10 euro

land, geregeld buitenlandse reizen.

kunnen lid worden, maar ook

Algemene clubvergadering 1ste

Ereleden en steunende leden: 50 euro

Het culturele aspect (in brede zin)

de partners kunnen aan de

zondagmorgen van de maand.

(inclusief maandelijks tijdschrift).

van de bezochte streek krijgt

activiteiten deelnemen

Digitale fotobewerking 1ste

Vrijetijdspas: 2 euro

steeds zijn plaats.

vrijdagavond van de maand.

Doelpubliek:

Fotopraktijk CVO afterclassers :

Jeugd en volwassenen met

3de vrijdagavond van de maand.

een hart voor fotografie.

Koninklijke Philakring Roeselare

Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars (KVBP) Roeselare

Socio-cultureel.

Socio-cultureel.

Contactgegevens: Contactgegevens:

uitgezonderd in juli en augustus.

Staakmolenstraat

nieuwe uitgiften,

Vijverstraat 7, Roeselare

Tijdschrift “Filacontact”,

69, Roeselare

raadplegen documentatie uit

051 20 46 30

verschijnt tienmaal per jaar.

051 22 64 68

bib, verkoop loten, ruilboekjes.

Activiteit: Filatelistenvereniging. Maandelijkse bijeenkomst de derde of vierde zondag,

52

mededelingen ivm

Lidgeld: 11 euro. Doelpubliek: Alle leeftijden.

www.kvbproeselare.be Activiteit: Filatelistenvereniging. Maandelijkse bijeenkomst:

Lidgeld: 15 euro lid vzw KVBP. Doelpubliek: Alle leeftijden.

53


Kunstkring ’t Paletje

kwb

Socio-cultureel.

Amateurkunsten.

Contactgegevens: Gaaipersstraat 2 bus 1 Roeselare Activiteit: Kunstvereniging. Tekenen, schilderen en boetseren.

model. Op dinsdagavond

Eensgezind - Kristelijke werk-

Roeselare 051 22 87 09.

van 19.30 u. tot 21.30 u.

nemersbeweging

kwbwestvlaanderen@kwb.be

Lidgeld:

www.kwb.be

80 euro per jaar, de bijdrage

Contactgegevens: Kwb Beveren – Roeslare,

per samenkomst is 8 euro. Doelpubliek:

Kapelhoekstraat, Roeslare,

Tweewekelijks komen wij samen

Mensen die enige academische

051 74 63 48.

in ons atelier om er te tekenen

scholing achter de rug hebben,

Kwb Sint-Jozef – Roeslare,

en te schilderen naar levend

of tenminste zelfstandig kunnen

Ange Angillisstraat 6,

Activiteit: Socio-culturele activiteiten. Lidgeld: 25 euro per jaar. Doelpubliek: Gezinnen

werken, minimum 18 jaar.

Kunst Kijken

Socio-cultureel.

Contactgegevens:

Landelijke Gilde

Manestraat 17a, Roeselare

Socio-cultureel.

0477 80 23 34, willy.wostyn@skynet.be Contactgegevens:

Activiteit: Kunstvereniging. Orga-

Landelijke gilde Beveren - Roese-

niseren van expo’s en

lare Heilige - Donatusstraat

Paris Montmartre.

1, Beveren, 051 22 56 10.

Culturele, vormings - , ontspan-

De totale bevolking

Landelijke Gilde Roeselare

nings- en sportactiviteiten

confronteren met kunst.

Hillestraat 24, Roeselare, 051 24 43 60.

Lidgeld:

Landelijke Gilde Rumbeke

Geen.

Diestsevest 40, Leuven.

Doelpubliek:

www.landelijkegilden.be Activiteit:

Lidgeld: Basislidgeld is 23 euro. Doelpubliek: Volwassenen.

Landelijke Gilde Oekene,

Jongeren en volwassenen.

54

info@landelijkegilden.be,

54

55


KVG - Katholieke Vereniging voor Gehandicapten

L.V.S.W. Roeselare Socio-cultureel.

Contactgegevens: Jozef Van Maele H-Hartstraat 35 bus 40 Roeselare 051 22 12 12 Activiteit:

lentefeest, eindejaars-

(Liberale Vereniging voor

diverse culturele, maatschap-

Socio-culturele Werking)

pelijke en ontmoetingsactivi-

feest, koffienamiddagen.

teiten, gaande van lezingen, Contactgegevens:

Lidgeld:

Iepersestraat 110,

20 euro. Doelpubliek:

Roeselare

Gehandicapten.

6 activiteiten per jaar. Uitstap,

Niet-leden betalen 3

Activiteit:

56

voordrachten,

- KVLV Roeselare:

kooklessen, bloemenschikken,

Groenestraat 535, Roeselare

handvaardigheden, sport-

kvlvroeselare@scarlet.be

activiteiten, uitstappen, ‌ Lidgeld:

- KVLV Zilverberg:

25 euro.

Meensesteenweg

Doelpubliek:

- KVLV Oekene:

Doelpubliek:

Markant

Socio-cultureel.

Boskantstraat 3 Oekene

Allerhande vormende

421 Roeselare

euro per activiteit.

Alle leeftijden.

Socio-cultureel.

WWW.kvlvroeselare.be

Lidgeld:

www.lvsw.be

KVLV

Contactgegevens:

kookpresentaties, e.d.

7 euro per persoon.

Wij bieden jaarlijks een tiental

van Landelijke vrouwen)

voordrachten, uitstappen,

lvsw.roeselare@skynet.be

Activiteit:

(Katholiek vormingswerk

Socio-cultureel.

Vrouwen vanaf 20 jaar.

(netwerk van ondernemende

-Markant Rumbeke St.

vrouwen)

Petrus- & Paulusstraat 19A, Rumbeke, 051 21 02 25.

Contactgegevens:

Activiteit:

-Markant Roeselare: ’t

Culturele en ontspannende

Motje 7 Roeselare

activiteiten.

051 22 93 90 -Markant Roeselare -Beveren: Laagstraat 22, Roeselare, 051 22 11 36.

Lidgeld: 39 euro per jaar. Doelpubliek: Dames van alle leeftijden.

57


Natuurpunt Mandelstreke

Maten van Peegie

Erfgoedvereniging.

Natuurvereniging.

Uitstappen (ook meerdaagse), infoavonden, cursussen, doeactiviteiten in reservaten Contactgegevens: Leeuwerikstraat 5, Roeselare 051 22 14 73 www.matenvanpeegie.be Lidgeld:

Contactgegevens:

Eenmalig lidmaatschap

en natuurwerkgroepen.

‘s-Gravenhof 7, Brugge.

Het uitgebreid programma wordt

Voorzitter: Verbrandhof-

telkens aangekondigd in het

Mensen die Roeselare

straat 156, Roeselare.

drie-maandelijks tijdschrift ‘Door

in het hart dragen.

www.natuurpuntmandelstreke.be

Weer en Wind’ en op de website.

40 euro bij intronisatie. Doelpubliek:

natuur.mandelstreke@gmail.com Activiteit:

Midden West-Vlaamse Hobby Computer Club vzw

Natuurstudie, natuurSocio-cultureel.

bescherming (reservaatbeheer),

Lidgeld: 24 euro per gezin. Doelpubliek: Alle leeftijden.

natuurbeleving, natuurbeleid. Contactgegevens: Skaldenstraat 27, Roeselare www.hccr.be Activiteit: Computerlessen over klassieke

internet, digitale technieken, hardware, GPS, GSM, … Lidgeld:

NEOS Roeselare Socio-cultureel.

20 euro per jaar. Doelpubliek:

informatica – initiatie

Alle leeftijden en alle niveaus

nieuwe evoluties alles over

computergebruikers.

Contactgegevens:

drachten, daguitstappen,

Gerda Flour-Maddens

kaarten en scrabbelen,

Residentie Adriaen

petanque, wandelingen,

Noordstraat 169 bus 4

meerdaagse reizen.

Roeselare Tel. 051 22 32 11 www.neosvzw.be Activiteit:

Lidgeld: 23 euro per persoon. Doelpubliek: 50 plussers.

Culturele en educatieve voor58

59


Orgelkring Adriaan Willaert VZW

OKRA Socio-cultureel.

Erfgoedvereniging.

Contactgegevens: Contactgegevens: Guido Gezellelaan 20, Roeselare 051 20 54 57 Activiteit: Promotie van het orgel en orgel-

Concerten. Lidgeld: Geen. Doelpubliek: Alle leeftijden.

muziek in de meest brede zin.

Oud Leerlingenbond Klein Seminarie Socio-cultureel.

Contactgegevens: Zuidstraat 27, Roeselare info@oudleerlingenksr.be www.oudleerlingenksr.be

Lidgeld: Gratis voor oud-leerlingen Doelpubliek: Alle oud-leerlingen van het Klein Seminarie.

Meerlaanstraat 3, Roeslare

- OKRA Sint Jozef,

051 69 02 29.

Violierstraat 41, Roeslare

- OKRA St.Lutgardis,

051 69 33 95.

De Ruiter Piljoenstraat 12,

- OKRA Beveren,

Roeselare 051 20 77 95.

Izegemseaardeweg 20,

- OKRA St. Michiel,

Roeslare 051 20 03 83.

Tulpenstraat 10, Roeslare

- OKRA H.Godelieve,

051 20 92 31.

Weidestraat 17, Roeslare

- OKRA Centrum,

051 22 71 29.

Kuipersstraat 53, Roeslare

- OKRA O.L.-Vrouw,

051 20 66 74.

Koornstraat 38, Roeslare

- OKRA De Tassche

051 22 82 12.

Cloetbergstraat 8,

- OKRA H.Hart,

Ardooie 051 74 65 59.

Boomgaardstraat 44, Roeslare 051 22 26 89. - OKRA Zilverberg,

Activiteit: Seniorenwerking. Lidgeld:

Meensesteenweg 474,

Één persoon: 20 euro.

Roeselare 051 20 47 55.

Gezin: 35 euro.

- OKRA Rumbeke/ Oekene,

OKRA–sport: 8 euro.

Pieter Breughelstraat 39

Doelpubliek:

Roeselare 051 21 06 27.

55-plussers.

- OKRA Beitem,

60

59 61


PASAR Roeselare

Contactgegevens: Koning Leopold III-laan 74 Roeselare 051 21 05 59 www.pasar.be/roeselare Activiteit:

Socio-cultureel.

Paragon VZW

Kunstvereniging.

Contactgegevens:

Gezinsactiviteiten op

Vloedstraat 27

toeristisch vlak. Lidgeld:

Roeselare paragon@telenet.be

Gezinsprijs: 44 euro. Doelpubliek:

www.paragonvzw.be Activiteit:

Gezinnen.

De vzw legt zich toe op de bevordering van de drukkunst,

PASAR RUMBEKE Contactgegevens: Pieter Breughelstraat 39 Rumbeke, 051 21 06 27 www.pasar.be/Rumbeke pasarrumbeke@live.be Activiteit: Gezinsactiviteiten op toeristisch vlak.

de bibliofiele boekdrukkunst, de Socio-cultureel.

Lidgeld: Gezinsprijs: 49 euro. Doelpubliek: Gezinnen.

boekbindkunst, de artistieke druktechnieken, de kalligrafie en alle aanverwante technieken. Er worden artistieke bibliofiele boeken uitgegeven in eigen beheer. De vzw organiseert ook tentoonstellingen, discussievergaderingen, studiereizen,

Lidgeld: Geen. Doelpubliek: Kunstminnende mensen.

stages en artistieke workshops. Zo worden er jaarlijks artistieke workshops ingericht in de Bras d’asse le vieux, Provence (aquarel, tekenen, letters kappen in steen, grafiek, vilten, ‌).

62

63


Roeselaarse kiosk vzw Socio-cultureel.

Radioamateurs U.B.A. sectie Midden West-Vlaanderen Socio-cultureel.

Contactgegevens:

Activiteit:

Heirweg 1, Roeselare

Beheer van cultureel patri-

051 20 87 81

monium mobiele kiosk.

Contactgegevens:

Lidgeld:

Piljoenstraat 7, Roeselare

Student: 29 euro.

info@roeselaarsekiosk.be

info@on6ub.be

Senior: 45 euro.

www.roeselaarsekiosk.be

www.on6ub.be

Andere: 45 euro.

Activiteit:

Roeselaarse Klokkengilde vzw

Radioamateurs. Socio cultureel.

Contactgegevens: Robert Lawetstraat 33 8800 Roeselare

Doelpubliek: Vanaf 14 jaar.

Wekelijks op zondagvoormiddag van 9 u. tot 12 u.

Rodenbachkring Roeselare afdeling van het Rodenbachfonds

0485 93 83 14

Socio-cultureel.

mveracx@yahoo.com www.klokkengilde.be Activiteit:

Contactgegevens: Populierenstraat 185

Torenbezoeken (051 20 78 43).

Roeselare

Beiaardconcerten in juli en

051 24 10 49

augustus op de donderdag-

Culturele, sociale en sportieve

(056 22 72 41)

activiteiten, Vlaams volksma-

Erelid: 25 euro (gratis jaarboek).. Doelpubliek:

Geen. Doelpubliek: Alle leeftijden.

Activiteit:

avonden van 20 u. tot 21 u.

Lidgeld:

Lidgeld:

teriaal, pluralistisch en democratisch ge誰nspireerd met een open oog op de wereld.

Alle leeftijden.

64

65 65


ROSOG Socio-cultureel.

(Roeselaarse OudScouts en Oud-Gidsen)

Contactgegevens: Geert Hoedt Rumbeeksesteenweg 263

Maandelijks is er een activiteit. Lidgeld

Roeselare,

Alleenstaanden 22 euro.

051 20 35 31

Gezin 30 euro.

0474 53 36 99 geert.hoedt@gmail.be Activiteit: De activiteiten zijn o.m. kampen,

66

tochten, gezinsactiviteiten, ...

Doelpubliek: ROSOG brengt mensen samen die vroeger lid waren van scouting Roeselare.

67


Rotary Mercurius

Roeselaarse Wijn- en Biermakers Socio-cultureel.

Contactgegevens:

Socio-cultureel.

Contactgegevens:

Activiteit:

brouwen (laatste vrijdag van de

Veldstraat 27, Roeselare

Serviceclub. Vergade-

Gitsestraat 143

maand), beginnerscursussen,

051 20 88 10

ringen in ’T boerderietje

8800 Roeselare

samenaankoop van materiaal,

markhaspeslagh@skynet.be

Heropbouwstraat, Roeselare

rwbgilde.be

fruit en grondstoffen.

www.roeselaremercurius.be

Doelpubliek:

r.w.b@pandora.be 051 20 85 96

Vanaf 30 jaar.

Activiteit:

Rotary Roeselare

Socio-cultureel.

Lidgeld: 20 euro. Doelpubliek:

Maandelijkse educatieve

Iedereen met interesse voor

activiteiten in verband met

(het zelf maken van) wijn en bier.

het zelf wijn maken en bier Contactgegevens: Izegemsestraat 3 Roeselare

dinsdag 12.30 u. - vierde dinsdag 19.30 u.

Rotary is een wereldwijde

roeselare@rotary.belux.org

organisatie van vertegenwoor-

www.rotary-roeselare.be

digers uit de zakenwereld en

Serviceclub - dienstbetoon. Statutaire vergadering

Socio-cultureel.

Doelpubliek:

051 20 27 96

Activiteit:

Ronde Tafel Roeselare

uit de vrije beroepen die humanitair dienstbetoon biedt.

Contactgegevens:

elk tweede en vierde donderdag

Carlo Ducatteeuw

van de maand om 20u.

Gentstraat 18

Jaarlijks wordt er een ‘Nacht van

8760 Meulebeke

de Ronde Tafel’ georganiseerd

carlo.ducatteeuw@portima.be

waar we met de opbrengsten

www.rt83.be

diverse sociale doelen steunen.

Activiteit: Serviceclub – dienstbetoon.

Doelpubliek (leeftijd): Dynamische mannen tot 40 jaar.

Statutaire vergadering

68

69


Roularta Seniorenclub

Soroptimist Roeselare - Roslar Socio-cultureel.

Contactgegevens:

Socio-cultureel.

van vrouwen en kinderen

Agnes Plancke

te verbeteren door actief

Walkurenstraat 16, Roeselare

lokale en internationale

051 20 65 06

projecten te steunen.

Activiteit:

Maandelijks is er een statu-

Seniorenwerking.

taire vergadering op dins-

Tien bijeenkomsten (waarvan

Contactgegevens:

vier dagreizen) op laatste

Mw. Dassonville Tatiana, secretaris

vrijdag van de maand.

Waterstraat 1, Roeselare

Doelpubliek:

www.soroptimist.be

Bruggepensioneerden en

www.soroptimistinternational.org

gepensioneerde werknemers

Activiteit:

van Roularta Media Group.

Proberen de ontwikkeling

Sociaal Culturele Vereniging van Liberale vrouwen

dagavond, locatie terug te vinden op de website. Lidgeld: 85 euro. Doelpubliek: Dynamische geĂŤngageerde vrouwen.

stichting Geert Vanallemeersch vzw

Socio-cultureel.

Socio-cultureel.

Contactgegevens: Vloedstraat 27, Roeselare 051 20 71 27 Contactgegevens: Kwadestraat 77, Roeselare Activiteit: Vormingsactiviteiten,

Lidgeld: 10 euro. Doelpubliek: Alle leeftijden.

Activiteit: We werken aan een triĂŤn-

bewaren gedachtegoed Geert Vanallemeersch. Lidgeld: Geen. Doelpubliek:

nale grafische kunsten,

Vrienden van Geert Vanalle-

promoten grafiekkunst en

meersch, kunstliefhebbers.

ontspanningsactiviteiten.

70

71


Volkstuin Roeselare

SPELLENCLUB ROESELARE VZW

Socio-cultureel. Erfgoedvereniging.

Contactgegevens: Noordstraat 206, Roeselare

Check de site voor meer info. Lidgeld:

site: www.spellenclubroeselare.be

Gratis deelname voor

mail: spellenclubroeslare@gmail.com

alle activiteiten.

Activiteit:

Verenigingen voor natuur en

(moestuin, siertuin, fruittuin).

tuinliefhebbers te Roeselare

Wij organiseren: een samenaankoop, voordrachten,

Contactgegevens:

Doelpubliek:

De laatste vrijdag van iedere

Ben je alleen, met 2,

maand is er een gezelschaps-

met vrienden of familie?

spellenavond met spellenuitleg-

Iedereen welkom.

gers in de Noordstraat 206

“van 4 tot 99 jaar” staat er op

van 19u00 tot middernacht.

veel gezelschapsspellendozen.

De eerste zaterdag van oktober

(Kinderen onder begelei-

organiseert VZW Spellen-

ding van een volwassene).

Aangesloten bij ‘De Koepel’

tuinreizen, jaarfeest,

Het Vlaams verbond

koffietafel, ruilbeurs.

der Volkstuinen

11 euro met eigen tijdschrift ofwel

Torhout

18 euro met het maandblad

Voor meer inlichtingen bel naar

‘De Volkstuin’ er nog bij.

051 20 24 32 of 051 22 12 46

Vereniging voor natuur en

Universiteit Derde Leeftijd Roeselare

Activiteit: Seniorenvereniging. Lezingen in de CC De Spil op dinsdagna-

tuinliefhebbers te Rumbeke

Socio-cultureel.

Activiteit: Bevorderen van het tuinieren (moestuin, sier-

Socio-cultureel.

Contactgegevens:

tuin, fruittuin, kleinvee…)

Aangesloten bij ‘De Koepel’

Wij organiseren: voordrachten,

middag om 14.30 u. van oktober

Het Vlaams verbond

reizen, bedrijfsbezoeken,

tot maart om de veertien dagen.

der Volkstuinen

tuinreizen, jaarfeest, ruilbeurs,

Makeveldstraat 43

bloemschikken, snoeidemonstratie.

Lidgeld: Senior: 30 euro. Doelpubliek: Senioren 55 +.

Torhout Voor meer inlichtingen bel naar 051 20 68 26 erik.hemeryck@telenet.be

72

Volwassenen..

‘VOLKSTUIN RUMBEKE’

avond met spellentombola.

051 20 53 26

Doelpubliek:

Bevorderen van het tuinieren

lenge”: een grootse spellen-

Stationsdreef 16, Roeselare

Lidgeld:

Makeveldstraat 43

Activiteit:

club Roeselare altijd “Chal-

Contactgegevens:

reizen, bedrijfsbezoeken,

Lidgeld: 14 euro met maandblad Doelpubliek: Volwassenen 73


VELT

Socio-cultureel.

(Vereniging voor

Vereniging voor oudheidkundig Bodemonderzoek west-vlaanderen V.O.B.o.W. vzw en Werkgroep archeologie Roeselare W.A.R.

ecologisch leven & telen) Erfgoedvereniging.

Contactgegevens:

Contactgegevens:

Diksmuidsesteenweg 346 Roeselare 051 20 18 00 info.roeselare@velt.be

be/velt-roeselare VELT Beitem: Kortewagenstraat 30b, Beitem 056 50 25 49 www.velt.be/beitem Activiteit: Natuurvereniging. Voordrachten, bedrijfsbezoeken,

zaden, tuingerei, stekjes;

bloemschikken, ‌ service en

alles wat je teveel hebt waar

depot van hulpstoffen om je tuin

je iemand anders mee kan

ecologisch te beheren

flexologie, snoeidemonstratie, yogalessen (driemaal per jaar),

74

051 22 27 20

euro: voor gewone leden.

www.vobow.be

U ontvangt jaarlijks vier afleveringen van de West-Vlaamse

Begeleide excursies met

Archeokrant (WAK) en jaarboek

bezoeken aan opgravingen,

West-Vlaamse Archaeologica.

musea, evenementen

11 euro: voor abonnees

en dergelijke meer.

op WAK alleen.

Deelname aan eigen archeolo-

Doelpubliek:

gisch onderzoek van de vereni-

Jongeren vanaf 14 jaar,

ging. Opbouwen en begeleiden

volwassenen en

van tentoonstellingen.

senioren met

de archeologie.

Jaarlijkse ruilbeurs van planten,

gezond koken, voetzoolre-

26 euro: voor vaste leden, 21

belangstelling voor

tuinreizen, jaarlijks ledenfeest, ‌

plezieren. Workshops zoals

Bergeikenstraat 48

Activiteit:

http://users.myonline.

Lidgeld:

Lidgeld: 25 euro. Doelpubliek: Alle leeftijden.

75


VFG

VIVA-SVV

Socio-cultureel.

Socio-cultureel.

(Vereniging van Personen met een Handicap)

051 21 12 05

Contactgegevens:

Activiteit: Socio-culturele activiteiten en

Contactgegevens: Sint-Amandsstraat 115 Roeselare www.vfg.be

recreatiesport mindervaliden.

Erna Verhaege

activiteiten, uitstappen,

Spanjestraat 9D, Roeselare

vormingen, leesclub.

051 22 99 89

Lidgeld:

www.viva-svv.be

12 euro per jaar.

viva.wvl@socmut.be

Doelpubliek:

vfg.roeselare@gmail.com

Alle personen met een handicap

vfg.kortrijk@socmut.be

en geïnteresseerden.

en maatschappelijk activerende

Activiteit: Educatieve, creatieve, culturele

Lidgeld: 12 euro per jaar. Doelpubliek: Vrouwen van alle leeftijden (en hun gezinsleden).

Vlaanderen - Ierland vzw

Videoclub Action Roeselare Socio-cultureel.

Contactgegevens:

Contactgegevens:

beoordelen we elkaars eind-

van brochures, vertonen van

Eernegemstraat 24, Koekelare

resultaat. Met je films kan je

Tornooistraat 8, Roeselare

dia-reportages en houden van

051 58 27 84

meedoen aan wedstrijden of

0472 70 55 09

infoavonden. Proeverijen van

www.videoaction.tk

festivals. De activiteiten gaan

info@vlaanderen-ierland.be

Ierse whiskey’s, kazen, … Wij zijn

door iedere laatste vrijdag van

http://www.vlaanderen-

aanwezig op de grote beurzen

Film-videoclub: maak je eigen

de maand (van september tot en

ierland.be

en ieder jaar ook één dag op

videofilm! (familiefilm, reisfilm,

met juni) vanaf 20 u. in de boven-

Activiteit:

het vakantiesalon in Brussel.

documentaire, speelfilm, …)

zaal van ’t Bourgondisch Kruis,

Eigen activiteit: vier à vijf per

Hoe kies ik mooie camera-

Noordstraat 56, Roeselare

jaar. Medewerking met andere

Slechts één tarief voor heel

verenigingen: gemiddeld 15

het gezin, ongeacht het aantal gezinsleden: 12,50 euro.

Activiteit:

standpunten? Hoe monteer

Lidgeld:

ik mijn beeldmateriaal?

Steunend lid: 20 euro. Cineast:

keer per jaar. Toerisme en

Hoe voorzie ik mijn films van

40 euro. Gezin: 50 euro.

kennismaking met Ierland.

geluid, titels en commentaar? Via videoprojectie bekijken en

76

Socio-cultureel.

Doelpubliek:

Verschaffen van reisinfor-

Lidgeld:

Doelpubliek: Alle leeftijden.

matie door het verspreiden

Jeugd en volwassenen.

77

77


VTB CULTUUR GEZELLE ROESELARE Socio-cultureel.

Contactgegevens:

KONINKLIJKE VRIENDEnKRING ROESELAARSE POSTZEGEL VERZAMELAARS - KVRP

Rumbeeksesteenweg 469

lidgeld - lid worden van VTB

Roeselare

kultuur Gezelle is u abonneren

0495 68 56 53

op het plaatselijk tijdschrift

Activiteit: Socio-cultureel.

Lidgeld:

Oekensestraat 65, Roeselare

8 euro per jaar minder lidgeld

051 24 40 69

voor jongeren –18 jaar

Activiteit:

Meer info op www.dirklievens.

erfgoedinitiatieven, yoga,

be of via lievens.dirk@telenet.be Doelpubliek:

delingen , cultuuruitstappen,

vtb kultuur is breed en veel-

theaterwandelingen en

zijdig voor alle leeftijden.

cultuurprojecten.

via zustervereniging

Filatelistenvereniging.

De Kleine Postiljon.

Maandelijkse bijeenkomsten met

Ereleden: 12,50 euro per jaar.

mogelijkheid tot ruilen, aanbod

dat 4 x per jaar verschijnt.

vertelavonden, reisreportages,

meditatie, aquarel, natuurwanContactgegevens:

Lidgeld:

Doelpubliek:

leden aan leden, afhalen nieuwig-

Alle leeftijden vanaf 21 jaar

heden, filatelistisch materiaal,

(leden jonger dan 21 jaar zijn

voordrachten, leden tombola’s,

welkom maar worden lid via

kwis en gezellig samenzijn.

de zustervereniging jeugd-

Maandelijks tijdschrift ‘De

filatelieclub De Kleine Postiljon).

postiljon’ wordt gratis toegezonden aan alle leden.

78

79


VTB kultuur Roeselare Contactgegevens:

* Rolarius

tijd en stond een natje en/of droogje.

Kandidaat-leden kunnen aan

Kortom “Mens sana in corpore

ditzelfde voorkeurstarief de

sano. Een gezonde geest in

sfeer komen opsnuiven.

een gezond lichaam.”

Deelnemers vinden cultuur en

Meer inlichtingen via de contacten

ontspanning in een ongedwongen,

en op www.vtbkultuur.be/roeselare

- vtbKultuur “Anders op Stap”

- Deelname aan culturele mani-

Rumbeke/Roeselare

festaties o.a. toneel Frans-Vlaan-

Nadine Vermeersch: 051 24 10

deren, Culturele Gentse feesten,

23 - 0496 38 91 76 - nadine-

Boterhammen in het park, …

vermeersch@hotmail.be

- Gegidste stadsbezoeken o.a. één

- vtbKultuur “Rolarius” Roeselare

keer per jaar een Brusseldag

Vera Vanhee: 051 24 09

* Rodenbach

03 - 0473 23 53 51 -

- Maandelijks thematische fiets-

vera.vanhee@skynet.be

of wandeltochten met jaarlijks

- vtbKultuur “Rodenbach” Roeselare

een driedaagse fietstrip

Koornstraat 4, Roeselare

Dinsdag: 14 u. – 17 u.

Raf Portier: 051 22 34 26

- Een wekelijkse fietstocht

051 22 11 90 (tijdens

Donderdag: 14 u. – 16 u.

raf.portier@telenet.be

op donderdagnamiddag

openingsuren)

Vrijdag: 21 u. – 01 u. (Moïra’s,

Activiteit:

Lidgeld:

gezellige sfeer met of zonder op

Vrouwenhuis vzw Contactgegevens:

Activiteit:

Alle afdelingen zijn al jarenlang actief

Wie lid is van de pechdienst VAB is

Ontmoeting, vorming

op het culturele, educatieve en

automatisch lid van vtbKultuur.

en informatie.

sportieve vlak. Zij bieden een gevari-

Meer inlichtingen via de

eerd programma aan. Elk heeft zijn

betrokken lokale afdelingen.

eigen accenten en programma’s.

80

Socio-cultureel.

(kleine) activiteitenbijdrage.

Socio-cultureel.

Openingsuren:

lesbiennes werking) Doelpubliek: Vrouwen.

WAYNAH VZW

Socio-cultureel.

NOUSJK A-LOVE

Doelpubliek: Activiteit:

* Anders op Stap:

Iedereen is welkom. Ons huidig publiek

- Maandelijks een fijne wande-

bestaat meestal uit 40–plussers

Voorzitter:

Culturele avonden, danslessen,

ling waarvan één dagwan-

maar iedereen is welkom, leden, niet-

Zelimkhanova Naudasch

Russische taallessen.

deling per trimester.

leden, personen met partner, alleen-

Secretaris: Greet Lust

- Tweemaandelijks een 4.000

staanden, jong, oud, iedereen …

Hoofdzetel: Jonkersstraat

stappenwandeling

vtbKultuur-leden en deelnemers

17, 8800 Roeselare

- Tweemaandelijks maar niet

met een “Vrijetijdspas” genieten

GSM: 0484 38 13 31

Tsjetsjeense en Vlaamse gemeen-

in juli en augustus: leesclub

wel een voorkeurstarief voor de

e-mail: z.bekhan@gmail.com

schap van alle leeftijdscategorieën.

Contactgegevens:

Lidgeld: 10 euro jaarlijks Doelpubliek:

81 81


VLAAMSE ACTIEVE SENIOREN

Willemsfonds Roeselare

Socio-cultureel.

Socio-cultureel.

Contactgegevens:

Activiteit:

Contactgegevens:

Jef Hendryckx

Culturele en educatieve voor-

Iepersestraat 110, Roeselare

en/of voordrachten, bedrijfs-

Zuidstraat 12/4,

drachten, bezoek aan

051 23 88 33

bezoeken, toneelvoorstel-

8800 Roeselare

musea, dagreizen.

info@willemsfondsroeselare.be

lingen, proeverijen e.d.

051 24 15 11 0496 25 62 98 jef.hendryckx@telenet.be info@vlaamseactievesenioren.be

Lidgeld:

www.willemsfondsroeselare.be

Hoofdlid 15 euro - bijlid 12 euro.

Activiteit:

Doelpubliek:

Wij bieden jaarlijks een zestal

50-plussers

diverse culturele, maatschap-

www.vvvg.be

pelijke en ontmoetingsactivi-

West-Vlaamse Gidsenkring Mandeldal Contactgegevens: Europastraat 13, Ingelmunster 0486 85 66 67, www.gidsenkringroeselare.be Activiteit: Toerisme, erfgoed, cultuur. Organiseren gidsencursussen; uitstappen; voordrachten, uitwerken

toeristische activiteiten in het Roeselaarse. Viermaal per jaar wordt de publicatie Erfgoed Roeselare uitgegeven

Lidgeld: 15 euro hoofdlid. 3 euro per bijkomende gezinslid. Doelpubliek: Alle leeftijden.

Zang en kleur

Socio-cultureel.

Socio-cultureel.

Contactgegevens:

82

teiten, gaande van lezingen

tweede weekend van november,

Hoogleedsesteenweg 150

twee vogelruilbeurzen

Roeselare

derde zondag van februari en de

Activiteit: Zes vergaderingen per jaar, ĂŠĂŠn tentoonstelling van vogels het

vierde zondag van september. Doelpubliek: Alle leeftijden.

Lidgeld: 15 euro. Doelpubliek: Alle leeftijden.

83


Ontwerp: Grafische Dienst V.U. : Luc Martens, Botermarkt 2, 8800 Roeselare.

Brochure culturele verenigingen  

Oerzicht van culturele verenigingen in Roeselare

Advertisement