Page 1

BEVOLKING EN BURGERLIJKE STAND Jaarverslag 201


Inhoudsopgave Inleiding ........................................................................................................... 3 Algemeen overzicht ............................................................................................ 5 Deel 1. Bevolking ............................................................................................... 6 Loop van de bevolking ................................................................................. 7 Bevolkingspiramide (volledig) ........................................................................ 8 Bevolkingspiramide Roeselare ...................................................................... 9 Bevolkingspiramide Rumbeke ..................................................................... 10 Bevolkingspiramide Beveren....................................................................... 11 Bevolkingspiramide Oekene ........................................................................ 12 Bevolkingsevolutie (volledig) ........................................................................ 13 Bevolkingsevolutie Roeselare ...................................................................... 14 Bevolkingsevolutie Rumbeke ....................................................................... 15 Bevolkingsevolutie Beveren ........................................................................ 16 Bevolkingsevolutie Oekene ......................................................................... 17 Aantal geboorten inwoners van Roeselare .................................................... 18 Saldo geboorten en overlijdens ................................................................... 19 Mirgratiesaldo ......................................................................................... 20 Vreemdelingen ........................................................................................ 21 Vreemdelingen volgens nationaliteit ............................................................. 22 Wachtregister......................................................................................... 23 Leeftijdscategorie 0 – 12 maand ................................................................ 24 Leeftijdscategorie 1 – 3 jaar ...................................................................... 25 Leeftijdscategorie 4 – 6 jaar ...................................................................... 26 Leeftijdscategorie 7 – 12 jaar .................................................................... 27 Leeftijdscategorie 13 – 17 jaar .................................................................. 28 Leeftijdscategorie 18 – 25 jaar .................................................................. 29 Leeftijdscategorie 26 – 34 jaar .................................................................. 30 Leeftijdscategorie 35 – 59 jaar .................................................................. 31 Leeftijdscategorie 60 – 69 jaar .................................................................. 32 Leeftijdscategorie 70 – 79 jaar .................................................................. 33 Leeftijdscategorie 80 – 89 jaar .................................................................. 34 Leeftijdscategorie 90 + jaar ....................................................................... 35 Binnenlandse migratie .............................................................................. 36 Buitenlandse immigratie ............................................................................ 37 Statistiek gezinssamenstelling .................................................................... 39 Algemene gegevens dienst bevolking ........................................................... 42 Deel 2. Burgerlijke stand .................................................................................. 1. Geboorten Indeling naar woonplaats en rangorde .................................................... Indeling naar plaats van geboorte .......................................................... Indeling van de geboorten van inwoners uit andere gemeenten ................... Evolutie geboorten (geboorteplaats Roeselare) ......................................... 2. Huwelijken Indeling per maand ............................................................................. Indeling volgens geslacht en leeftijd ........................................................ 3. Overlijdens Aantal overlijdens ............................................................................... Indeling naar plaats van overlijden en per maand...................................... Indeling van de overlijdens van inwoners uit andere gemeenten .................. Evolutie overlijdens (overlijdensplaats Roeselare) ......................................

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53


4. Algemene gegevens burgerlijke stand ...................................................... 54 Evolutie huwelijken en echtscheidingen ................................................... 57 Deel 3. Begraafplaatsen ................................................................................... Totaal aantal begravingen.......................................................................... Totaal aantal ontgravingen ........................................................................ Totaal aantal nieuwe concessies ................................................................. Aantal begravingen per leeftijd en per begraafplaats ...................................... Totaal aantal kisten .................................................................................. Totaal aantal urnen .................................................................................. Plaats waar de uitvaart doorging ................................................................

58 59 60 61 62 63 64 65


Inleiding

Roeselare telt op 31 december 2011 58.801 inwoners. De voorbije 10 jaar groeide de bevolking aan met 3658 personen of met 6,22%. Gemiddeld was er een bevolkingsgroei van 365 inwoners per jaar. De laatste 5 jaar is er een versnelling: gemiddeld 434 inwoners meer per jaar. De bevolkingsgroei heeft te maken met, naast de stijgende levensverwachting, twee belangrijke evoluties : - een eerste evolutie: het aantal geboortes blijft stijgen. In 2011 waren er 655 geboortes bij gezinnen in Roeselare. Door de stijging van de geboortes blijft de natuurlijke aangroei (verhouding geboortesoverlijdens) relatief hoog, nl. + 127 in 2011 met een gemiddelde van 105 in de laatste 10 jaar. - een tweede evolutie is het positief migratiesaldo. In 2011 bedroeg dit + 536. Dit is het hoogste migratiesaldo van de laatste 10 jaar. Het gemiddelde over de laatste 10 jaar bedraagt + 225. De laatste 5 jaar zien wij een groter migratiesaldo, nl. + 303. Dit positief migratiesaldo wordt deels bepaald door de 268 vreemdelingen, ingeschreven in het wachtregister, die voor de eerste keer werden ingeschreven in het vreemdelingenregister (vb. erkende vluchtelingen, humanitaire en medische geregulariseerden). De bevolkingsgroei in de deelgemeenten ziet er als volgt uit: Roeselare: +324 – Rumbeke:+251 – Beveren: +114 – Oekene: -28 Over de voorbije 10 jaar groeide Roeselare met 1292, Rumbeke met 1626, Beveren met 572 en Oekene met 168 inwoners. Het aantal vreemdelingen bedraagt 2302 of 3,91% van de totale bevolking (tegenover 1938 of 3,33% in 2010). Hiervan zijn er 59,1% uit Europa (39,4% EU en 19,7% niet EU), 19,5% uit Azië, 11,9% uit Afrika en 9,5% is verdeeld over Amerika, Oceanië, UNO-vluchtelingen, vaderlandsloos en onbepaalde. Binnen deze groep zijn er 100 nationaliteiten. Er zijn 12 nationaliteiten met meer dan 50 personen : Rusland, Nederland, Polen, Marokko, Roemenië, Iran, Irak, Frankrijk, Polen, Servië-Montenegro, Armenië, Kosovo. De kandidaat-vluchtelingen, ingeschreven in het wachtregister, zijn in dit bevolkingsaantal niet inbegrepen. Het aantal steeg van 315 naar 341 in 2011. In 2011 werden op de begraafplaatsen van Roeselare 520 overledenen begraven, bijgezet of uitgestrooid. Dit is in lijn met het gemiddelde van de voorbije 10 jaar. De begraafplaats in de Groenestraat was goed voor 65% van het totaal. De begraafplaats van Rumbeke centrum voor bijna 14%. Opmerkelijk is ook dat de begraafplaats in de Blekerijstraat , 40 jaar na het toekennen van de laatste concessie, nog steeds bijna 5% van de bijzettingen vertegenwoordigd.

3


Er werden ook opnieuw meer overledenen gecremeerd in functie van het bijzetten of uitstrooien op de begraafplaatsen. Dit is de voorbije jaren steeds gestaag toegenomen, met uitzondering van 2009 waar er een lichte terugval was. Ook de mogelijkheid om de uitvaart te laten doorgaan in de aula op de begraafplaats werd in 2011 meer benut. Maar liefst 30 diensten vonden daar plaats.

4


Algemeen overzicht 2011

GEBOORTEN : OVERLIJDENS :

655 528

INWIJKELINGEN : UITWIJKELINGEN:

Natuurlijke aangroei

+ 127

Migratiesaldo :+ 536

2.923 2.387

Totaal saldo : + 663 Bevolkingscijfer 2011: 58.140

1

Totale bevolking op 01.01.2012 58 801 2

per deelgemeente :

Roeselare : Rumbeke : Beveren : Oekene :

38 13 5 1

Volgens geslacht :

Mannen Vrouwen

27 719 (Belgen) 28 780 (Belgen) -------------56 499

Totaal

1 2

120 086 899 696

+ 1.258 (vreemd) + 1.044 (vreemd) ---------------+ 2.302

= 28 977 = 29 824 -------------------= 58 801

In de loop van 2011 werden een aantal bijwerkingen uitgevoerd met terugwerkende kracht. In dit cijfer zijn niet inbegrepen : de kandidaat-vluchtelingen die in het Wachtregister zijn ingeschreven. In de loop van 2011 werden 268 vreemdelingen overgeschreven van het wachtregister naar het vreemdelingenregister en werden zij voor het eerst meegerekend in de cijfers.

5


bevolking


Loop van de bevolking in 2011 Bevolkingsregister Opneming in de registers door:

Belgen

Vreemdelingen-

Vreemdelingen

Totale bevolking

register

M

V

M

V

M

V

M

V

Totaal

223

271

5

4

23

21

251

296

547

55

52

0

0

0

1

55

53

108

0

0

0

0

0

0

0

0

0

278

323

5

4

23

22

306

349

655

1131

1055

18

18

160

88

1309

1161

2470

18

20

0

0

242

173

260

193

453

1149

1075

18

18

402

261

1569

1354

2923

1875

1703

3578

A. Geboorten Kinderen waarvan de moeder in de gemeente verblijft en die geboren zijn in: - de gemeente zelf; - een andere gemeente van het Rijk; - het buitenland. SUBTOTAAL A. B. Vestiging van gewoon hoofdverblijf in de gemeente Inschrijving op aangifte van persoon gekomen uit: - een andere gemeente van het Rijk; - het buitenland. SUBTOTAAL B. TOTAAL Afvoering van de registers door: A. Overlijden Personen verblijvende in de gemeente en die gestorven zijn in: - de gemeente zelf; - een andere gemeente van het Rijk; - het buitenland. SUBTOTAAL A.

232

258

0

2

1

3

233

263

496

10

16

0

0

1

0

11

16

27

2

3

0

0

0

0

2

3

5

244

277

0

2

2

3

246

282

528

921

965

16

14

83

68

1020

1047

2067

22

7

2

4

20

14

44

25

69

B. Overbrenging van het gewoon hoofdverblijf naar een andere gemeente of buitenland. Schrapping op aangifte van personen vertrokken naar: - een andere gemeente van het Rijk; - het buitenland. Schrapping van ambtswege van personen vertrokken naar: - een ongekende verblijfplaats.

115

39

4

7

68

18

187

64

251

1058

1011

22

25

171

100

1251

1136

2387

1497

1418

2915

378

285

663

Bevolking op 1 januari 2011(na regularisatie vorige dienstjaren)

28602

29538

58140

Bevolking op 1 januari 2012 (na regularisatie vorige dienstjaren)

28977

29824

58801

SUBTOTAAL B. TOTAAL SALDO

De Belgen en de vreemdelingen, indien deze laatsten door de minister van Binnenlandse Zaken de machtiging tot vestiging hebben verkregen, worden ingeschreven in de bevolkingsregisters. Vreemdelingen die een machtiging tot verblijf in BelgiĂŤ hebben bekomen, worden ingeschreven in het vreemdelingenregister. In de loop van 2011 werden 341 vreemdelingen (kandidaat-vluchtelingen), ingeschreven in het wachtregister. Die personen worden niet opgenomen in de statistieken.

7


8


9


10


11


12


13

58.801

31.12.11

58.140

31.12.10

57.429

31.12.09

56.878

31.12.08

56.532

31.12.07

56.274

31.12.06

55.773

31.12.05

55.378

31.12.04

55.274

31.12.03

55.143

31.12.02

54.689

52.000 31.12.01

53.000

54.000

55.000

56.000

57.000

58.000

59.000

60.000

Bevolkingsevolutie


14

36.840

31.12.04

36.827

31.12.03

36.828

31.12.02

36.478

35.800 31.12.01

36.000

36.200

36.400

36.600

36.800

37.000

37.200

37.400

37.600

37.800

38.000

38.200

38.400

31.12.05

36.984

31.12.06

37.137

37.235

31.12.07

Bevolkingsevolutie Roeselare

31.12.08

31.12.09

37.332

31.12.10

37.572

31.12.11

37.796

38.120


15

11.460

31.12.02

11.451

11.000 31.12.01

11.500

12.000

12.500

13.000

13.500

31.12.03

11.526

31.12.04

11.525

31.12.05

11.530

31.12.06

11.764

11.939

31.12.07

Bevolkingsevolutie Rumbeke

31.12.08

12.143

31.12.09

31.12.10

12.386

31.12.11

12.835

13.086


16

5.261

5.000 31.12.01

5.100

5.200

5.300

5.400

5.500

5.600

5.700

5.800

5.900

6.000

31.12.02

5.327

31.12.03

5.347

31.12.04

5.420

31.12.05

5.585

31.12.06

5.615 5.620

31.12.07

Bevolkingsevolutie Beveren

31.12.08

5.648

31.12.09

5.753

31.12.10

5.785

31.12.11

5.899


17

1.499

1.200 31.12.01

1.300

1.400

1.500

1.600

1.700

1.800

31.12.02

1.528

31.12.03

1.574

31.12.04

1.593

31.12.05

1.674

31.12.06

1.758 1.738

31.12.07

Bevolkingsevolutie Oekene

31.12.08

1.755

31.12.09

1.718

31.12.10

1.724

31.12.11

1.696


18

559

500 2002

520

540

560

580

600

620

640

660

680

700

2003

564

2004

542

2005

645

2006

615

2007

634

660

2008

Aantal geboorten inwoners van Roeselare

2009

684

2010

648

2011

655


19

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2002

32

2003

71

2004

24

2005

154

2006

110

2007

119

Saldo geboorten en overlijdens

2008

122

2009

186

2010

107

2011

127


20

0

100

200

300

400

500

600

2002

332

2003

18 2004

22 2005

128

2006

239

Migratiesaldo

2007

26

2008

154

2009

295

2010

506

2011

536


21

0

500

1000

1500

2000

2500

2002

703

2003

741

2004

785

2005

938

2006

1105

Vreemdelingen

2007

1278

2008

1400

2009

1625

2010

1938

2011

2302


22

India: 8 Pakistan: 14 Indonesië: 10 Filippijnen: 14 China: 25 Taiwan: 1 Thailand: 14 Vietnam: 6 Sri Lanka: 1 Zuid-Korea: 1 Iran: 89 Irak: 65 Syrië: 6 Turkije: 11 Georgië: 10 Afghanistan: 37 Azerbeidzjan: 10 Kazachstan: 13 Kirgizstan: 10 Armenië: 69 Oezbekistan: 28 Mongolië: 1 Jordanië: 2 Myanmar: 1 Japan: 1 Turkmenistan: 1

Nederland: 166 Duitsland: 29 Frankrijk: 88 Verenigd Koninkrijk: 19 Ierland: 2 Spanje: 9 Portugal: 43 Italië: 27 Denemarken: 2 Finland: 3 Griekenland: 22 Polen: 167 Hongarije: 18 Roemenië: 232 Bulgarije: 12 Tsjechische Republiek: 17 Slovakije: 40 Estland: 1 Litouwen: 5 Letland: 1 Slovenië: 5

Azië 19,5%

Europa 39,4%

Canada: 3 USA: 3 Dominicaanse Republiek: 4 Nicaragua: 2 El Salvador: 1 Columbia: 7 Brazilië: 4 Peru: 1 Argentinie: 2 Guyana: 1 Amerika 1,2%

Oceanië 0,1%

Australië: 2

Afrika 11,9%

Kroatië: 1 Servië: 26 ServiëMontenegro: 56 Joegoslavië: 3 Kosovo: 55 Albanië: 24 Moldavië: 20 Oekraïne: 13 Russische Federatie: 225 BosniëHercegovina: 10 Macedonië: 18 Wit-Rusland: 3

Servië: 3 Joegoslavië: 23 Rusland: 76 Afghanistan: 5 Syrië: 1 Irak: 29 Iran: 6 Somalië: 3 Nigeria: 1 UNOSierra Leone: 2 vluchtelingen Burkina-Fasso: 1 7,3% Sri Lanka: 1 Madedonië: 4 Jordanië: 5 Guinee: 9

Europa niet EU 19,7%

vaderlandsloos: 9 onbepaald: 11

vaderlandsloos en onbepaald 0,9%

Vreemdelingen: totaal 2302

Algerije: 36 Marokko: 111 Tunesië: 16 Egypte: 5 Congo: 8 Ghana: 12 Togo: 6 Zambia: 3 Senegal: 2 Nigeria: 9 Rwanda: 1 Sierra Leone: 10 Soedan: 1 Kameroen: 7 Ivoorkust: 4 Guinee: 6 Somalië: 5 Angola: 15 Oeganda: 1 Mauretanië: 1 Kenia: 1 Gambia: 3 Ethiopië: 5 Niger: 2 Madagaskar: 1 Burkinaso Faso: 1 Liberia: 1


23

563

250 2002

300

350

400

450

500

550

600

650

2003

580

2004

610

2005

548

2006

484

2007

400

Wachtregister

2008

385

2009

325

2010

315

2011

341


24

23

61

123

356

0 2002

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2003

26

55

104

367

2004

20

60

107

359

2005

32

54

113

429

2006

43

68

106

400

2007

32

56

127

408

2008

25

66

143

415

Leeftijdscategorie 0 - 12 maand

2009

22

69

147

416

2010

21

56

149

412

2011

14

75

154

415

Oekene

Rumbeke

Beveren

Roeselare


25

221

367

1066

68 0 2002

200

400

600

800

1000

1200

1400

81

2004

2003

210

340

1071

69

214

368

1088

2005

77

206

349

1050

2007

95

86 2006

176

369

1160

179

351

1130

2008

75

128

262

1189

Leeftijdscategorie 1 - 3 jaar

2009

98

198

426

1219

2010

79

206

482

1248

2011

69

205

483

1247

Oekene

Rumbeke

Beveren

Roeselare


26

2003

0 2002

219

369

1059

57

246

371

1116

56

200

400

600

800

1000

1200

1400

2004

59

221

399

1041

2005

2006

80

245

243

77

394

1026

387

1005

2007

85

232

380

1011

1102

2008

79

176

397

Leeftijdscategorie 4 - 6 jaar

2009

78

180

414

1112

2010

93

189

419

1160

2011

96

183

458

1209

Oekene

Rumbeke

Beveren

Roeselare


27

100

495

896

2450

0 2002

500

1000

1500

2000

2500

3000

2003

113

510

862

2343

2004

109

502

813

2293

2005

106

486

800

2257

2006

119

497

810

2174

2007

121

506

797

2176

2008

137

483

813

2102

Leeftijdscategorie 7 - 12 jaar

2009

135

487

823

2132

2010

149

459

874

2115

2011

154

463

844

2112

Oekene

Rumbeke

Beveren

Roeselare


28

2003

0 2002

382

687

2148

108

368

630

2130

96

500

1000

1500

2000

2500

2004

102

384

722

2190

2005

106

418

747

2190

2006

106

427

741

2220

2007

95

422

772

2159

2008

97

435

732

2007

Leeftijdscategorie 13 - 17 jaar

2009

94

436

734

2037

2010

89

413

713

2029

2011

91

420

741

2018

Oekene

Rumbeke

Beveren

Roeselare


29

190

455

1124

3802

0 2002

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2003

176

448

1081

3838

2004

172

480

1074

3809

2005

169

506

1030

3758

2006

175

488

1066

3748

2007

156

503

1083

3738

2008

161

556

1096

3781

Leeftijdscategorie 18 - 25 jaar

2009

159

552

1127

3806

2010

159

580

1170

3843

2011

143

612

1204

3914

Oekene

Rumbeke

Beveren

Roeselare


30

243

700

1233

4402

0 2002

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2003

268

674

1266

4396

2004

280

655

1228

4365

2005

298

651

1189

4362

2006

309

612

1256

4340

2007

282

586

1290

4313

2008

249

563

1316

4198

Leeftijdscategorie 26 - 34 jaar

2009

221

589

1381

4363

2010

214

627

1496

4281

2011

183

608

1570

4367

Oekene

Rumbeke

Beveren

Roeselare


31

2004

506

504

502

2003

1873

4075

12703

1834

4088

12693

1798

3975

12288

0 2002

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2005

539

1955

4110

12770

2006

553

2021

4134

12785

2007

574

2060

4126

12822

2008

607

2105

4167

12977

Leeftijdscategorie 35 - 59 jaar

2009

600

2130

4195

12970

2010

604

2151

4251

13029

2011

631

2195

4269

13099

Oekene

Rumbeke

Beveren

Roeselare


32

125

499

1352

4202

0 2002

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2003

125

511

1315

3795

2004

132

518

1355

3815

2005

131

527

1348

3854

2006

136

516

1368

3939

2007

139

509

1403

3983

2008

150

509

1424

3973

Leeftijdscategorie 60 - 69 jaar

2009

149

507

1428

3940

2010

150

496

1440

3997

2011

148

517

1482

4060

Oekene

Rumbeke

Beveren

Roeselare


33

2003

0 2002

2004

96

500

99

975

3401

98

989

3412

369

364

1023

3383

365

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

2006

2007

2008

2009

107

115 106

103

99 2005

430

1141

436

1162

3524

399

1080

3387

393

1035

3379

378

992

3391

3582

Leeftijdscategorie 70 - 79 jaar

2010

109

428

1127

3505

2011

107

406

1169

3449

Oekene

Rumbeke

Beveren

Roeselare


34

104

312

1381

25 0 2002

500

1000

1500

2000

2500

137

34

2004

26

2003

372

1545

125

339

1431

2005

40

145

409

1662

2007

51

46 2006

159

458

155

441

1742

1839

2008

54

173

574

2099

Leeftijdscategorie 80 - 89 jaar

2009

50

161

524

1950

2010

51

164

574

1893

2011

54

196

609

1934

Oekene

Rumbeke

Beveren

Roeselare


35

16

54

252

2 0 2002

50

100

150

200

250

300

2

2004

2003

11

65

248

3

10

58

257

2005

0

16

56

256

2 2006

14

62

254

2 2007

12

54

239

2008

6

18

58

312

Leeftijdscategorie 90 + jaar

2009

5

14

46

249

2010

6

16

91

275

2011

6

19

103

296

Oekene

Rumbeke

Beveren

Roeselare


36

1129

Algemeen Totaal

1054

35

88

Onbekend

66

0

900

0

Provincie Namen

1

Totaal Provincie West-Vlaanderen 916

2

Provincie Luxemburg

0

104 78 62 128 44 356 107 21

0

Provincie Luik

4

102 67 71 154 51 337 103 31

7

Provincie Limburg

9

Arrondissement: Brugge Diksmuide Ieper Kortrijk Oostende Roeselare Tielt Veurne

9

Provincie Henegouwen

1

64

0

Provincie Waals-Brabant

11

2

25

V

Provincie Oost-Vlaanderen

15

3

25

Provincie Vlaams-Brabant

Brussel-Hoofdstad

Provincie Antwerpen

M

Belgen

18

3

7

2 0 0 3 0 2 0 0

1

2

0

0

0

0

0

3

1

1

M

18

1

11

1 1 1 4 2 1 1 0

2

2

0

0

1

1

0

0

0

0

V

Vreemdelingen

160

19

52

9 5 3 9 2 20 4 0

14

2

1

8

16

0

0

7

31

10

M

88

6

29

2 2 3 7 0 12 3 0

11

2

0

4

12

0

0

2

11

11

V

register

Vreemdelingen-

1307

110

975

113 72 74 166 53 359 107 31

79

4

3

8

23

9

0

25

35

36

M

1160

42

940

107 81 66 139 46 369 111 21

79

4

1

4

17

10

1

13

13

36

V

TOTAAL

917

0

766

92 46 73 101 30 315 95 14

90

0

3

1

9

2

0

16

7

23

M

964

0

811

79 42 73 133 29 344 95 16

94

0

0

2

10

4

0

16

9

18

V

Belgen

16

0

11

1 0 4 2 1 2 1 0

3

0

0

0

0

0

0

0

1

1

M

14

0

12

3 0 3 4 0 2 1 0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

V

Vreemdelingen

Bevolkingsregister

83

9

46

3 2 7 5 1 21 5 2

11

0

0

3

2

1

0

1

6

4

M

68

5

30

4 0 4 6 1 14 1 0

14

0

0

2

2

3

0

1

4

7

V

register

Vreemdelingen-

1016

9

823

96 48 84 108 32 338 101 16

104

0

3

4

11

3

0

17

14

28

M

V

1046

5

853

85 42 80 143 30 360 97 16

108

0

0

4

12

8

0

17

13

26

TOTAAL

Personen vertrokken naar een andere Belgische gemeente

Personen komende uit een andere Belgische gemeente

Bevolkingsregister

BINNENLANDSE EMIGRATIE

BINNENLANDSE IMMIGRATIE

Binnenlandse migratie van Belgen en vreemdelingen.


37

Albanië Duitsland Oostenrijk Bulgarije Denemarken Spanje Frankrijk Verenigd Koninkrijk Groot-Hertogdom Luxemburg Hongarije Polen (Republiek) Portugal Roemenië Italië Nederland Litouwen Tsjechische Republiek Slowakije Oekraïne Moldavië (Republiek) Rusland (Federatie van) Kroatië Macedonië Bosnië en Herzegovina Kosovo Singapore India Filipijnen China (Volksrepubliek) Vietnam (Socialistische Republiek) Thailand Armenië

M 0 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0

Bevolkingsregister Belgen Vreemdelingen V M V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vreemdelingenregister M V 1 1 2 2 0 1 3 1 0 1 6 1 4 2 0 0 0 0 21 6 31 15 1 0 97 43 3 2 13 9 1 0 5 3 5 6 0 3 0 1 1 4 0 1 0 1 1 1 3 0 0 1 0 1 2 3 1 3 0 2 0 2 2 0

Buitenlandse immigratie van Belgen en vreemdelingen naar land van herkomst

M 1 2 0 3 0 8 6 0 1 21 31 1 98 3 13 1 5 5 0 0 1 0 0 1 3 0 0 2 1 1 2 2

V 1 2 1 1 1 4 7 1 1 6 15 0 43 2 10 0 3 6 3 1 4 1 1 1 0 1 1 3 3 2 2 0

TOTAAL


38

Afghanistan Irak Iran Jordanië Verenigde Arabische Emiraten Turkije Kameroen Burkina Faso Ivoorkust Ethiopië Ghana Niger Zuid-Afrika Sierra Leone Algerije Egypte Marokko Tunesië Verenigde Staten van Amerika Dominikaanse Republiek Argentinië Brazilië Australië Afgeschreven naar buitenland Onbepaald Totaal

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 5 1 18

0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 6 1 1 0 2 1 0 2 16 242

2 10 7 1 0 2 1 1 0 3 0 1 1 0 2 3 6 1 1 1 1 0 0 1 10 171

2 4 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 6 1 2 0 2 1 1 7 17 260

2 10 7 1 3 2 1 1 0 3 0 1 1 0 2 3 6 1 1 1 1 0 0 6 11 191


39


40


41


Algemene gegevens dienst bevolking •

13361 elektronische identiteitskaarten (uitrol gestart in 2004 en uitdovend in 2009 – vanaf 2010 zullen gemiddeld 12000 e-ID per jaar worden afgeleverd)

730 elektronische kaarten voor vreemdeling (tegen eind 2013 moeten alle vreemdelingen ook in het bezit zijn van een eVK)

1787 kids ID: de uitrol van de elektronische kaart voor kinderen is pas gestart op 1/9/2009, ter vervanging van de kartonnen identiteitsbewijzen.

167 identiteitsbewijzen -12 jr.

708 identiteitsstukjes (geboorte)

49 voorlopige identiteitskaarten

2056 reispaspoorten (om naar landen buiten de Europese Unie te reizen)

2864 rijbewijzen/1199 voorlopige rijbewijzen/217 internationale rijbewijzen

4125 aangiftes van woonstveranderingen (zowel interne mutaties als nieuwkomers) = 6734 personen

1532 aangiftes van personen die Roeselare hebben verlaten = 2245 personen

56 mensen hebben een verklaring in verband met orgaandonatie afgelegd

329 koppels legden een verklaring van wettelijke samenwoning af

32 personen dienden een verklaring van laatste wilsbeschikking in

48 personen legden een verklaring in verband met euthanasie af

Er waren 554 nieuwe dossiers van vreemdelingen

Er werden 446 arbeidskaarten (A of B) afgeleverd

42


Burgerlijke Stand


Geboorten 2011

Indeling naar de woonplaats van het kind.

Jongens

Meisjes

Totaal

Inwoners

250

295

545

Niet-inwoners

468

443

911

Totaal

718

738

1456

Hierbij zijn 24 tweelingen inbegrepen. NB: De cijfers gaan alleen over levend geboren kinderen. De doodgeboren kinderen worden afzonderlijk geteld en zijn niet inbegrepen bij het aantal geboorten, noch gerangschikt onder de sterfgevallen.

Indeling naar de rangorde van het kind (inwoners).

Inwoners

Aantal

eerste kind

263

tweede kind

191

derde kind

67

vierde kind

13

vijfde kind

8

zesde kind

3

Totaal

545

44


Geboorten 2011

Indeling naar plaats van geboorte

0,21% 63,32% Stedelijke Materniteit : 922

36,47%

Materniteit Heilig Hart : 531 Thuis : 3

Indeling per maand 160 136

140 120

143 131

124

120

131

127 114

118

100

100

110

102

80 60 40 20 0 jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

45


Geboorten 2011 Indeling van de geboorten van inwoners uit andere gemeenten.

Gemeente

Aantal geboorten

Staden

88

Kortemark

86

Moorslede

67

Hooglede

60

Ardooie

57

Houthulst

55

Izegem

49

Lichtervelde

47

Zonnebeke

41

Ledegem

37

Diksmuide

30

Wevelgem

26

Langemark-Poelkapelle

24

Wervik

24

Torhout

21

Menen

18

Wingene

17

Koekelare

15

Kortrijk

14

Pittem

14

Tielt

14

Ingelmunster

12

Ieper

10

Andere gemeenten (36)

85

Totaal

911

46


47

481

983

1464

0 2002

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2003

497

919

1416

2004

458

956

1414

2005

546

1009

1555

2006

532

1027

1559

2007

540

1124

1664

2008

565

1194

1759

2009

587

989

1576

Evolutie geboorten (geboorteplaats Roeselare)

2010

557

1063

1620

2011

545

911

1456

Niet-Inwoners

Inwoners

Totaal


Huwelijken 2011

Huwelijken volgens geslacht 250

234

200 150 100 50

5

2

man/man

vrouw/vrouw

0 man/vrouw

Huwelijken volgens leeftijd

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

86 75

73 61

52

partner 1 partner 2

41 30 21 2

18 17

6

18 tot 19 j.

20 tot 24 j.

25 tot 29 j.

30 tot 34 j.

35 tot 49j.

50 j. en meer

48


Huwelijken 2011 Totaal aantal huwelijken: 241

Indeling per maand

40 36 35 31 29

30 27

27

24

25 20

15

15 11 10

12

12 9

8

5 0 jan

feb

mrt

apr

mei

juni

juli

aug

sep

okt

nov

dec

49


Overlijdens 2011 Sterfgevallen die zich hebben voorgedaan op het grondgebied van de stad (doodgeboren kinderen uitgezonderd).

Inwoners

Niet-inwoners

Mannen

Vrouwen

Mannen

Vrouwen

Totaal

- 1 jaar

0

1

0

0

1

1 - 4 jaar

0

0

1

0

1

5 - 14 jaar

0

0

0

0

0

15 - 19 jaar

0

0

0

1

1

20 - 29 jaar

1

1

0

1

3

30 - 39 jaar

6

1

3

1

11

40 - 49 jaar

6

4

8

16

34

50 - 59 jaar

22

19

31

27

99

60 - 69 jaar

32

15

58

35

140

70 - 79 jaar

68

46

108

67

289

80 - 89 jaar

81

102

131

111

425

90 - 99 jaar

18

71

25

28

142

0

3

1

0

4

234

263

366

287

1150

100 jaar en + Totaal

Van de 1150 personen die overleden zijn in Roeselare, werden er 487 begraven en 663 gecremeerd.

Doodgeboren kinderen, aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Gewone verblijfplaats van de moeder

Doodgeboren jongens

meisjes

In de gemeente

1

1

In een andere gemeente of in het buitenland

1

2

Totaal

2

3

Doodgeboren kinderen zijn kinderen die levenloos ter wereld zijn gekomen na zwangerschapsduur van ten minste 22 weken. Er zijn ook andere criteria om 'levenloos' te bepalen. Doodgeboren kinderen worden afzonderlijk geteld en zijn niet inbegrepen bij het aantal geboorten, noch gerangschikt onder de sterfgevallen.

50


Overlijdens 2011

Indeling naar de plaats van overlijden

H. Hart Wilgenstraat : 452 H. Hart Westlaan : 241

3,48% 18,61%

Stedelijk Ziekenhuis : 203 Thuis : 214

39,30%

Andere plaatsen : 40

17,65%

20,96%

Indeling per maand 140

100

121

115

120 97

97

100

91

90

85

86

jul

aug

80

92

95

okt

nov

81

60 40 20 0 jan

feb

mrt

apr

mei

jun

sep

dec

51


Overlijdens 2011 Indeling van de overlijdens van inwoners uit andere gemeenten.

Gemeente

Aantal overlijdens

Moorslede

55

Lichtervelde

46

Izegem

44

Staden

44

Diksmuide

43

Houthulst

36

Kortemark

32

Hooglede

31

Ardooie

30

Menen

30

Ledegem

25

Zonnebeke

25

Wervik

24

Wevelgem

18

Wingene

14

Torhout

13

Tielt

12

Pittem

11

Andere gemeenten (40)

120

Totaal

653

52


53

449

612

1061

0 2002

200

400

600

800

1000

1200

1400

2003

451

596

1047

2004

478

604

1082

2005

454

610

1064

2006

462

516

978

2007

474

597

1071

2008

490

564

1054

2009

457

590

1047

Evolutie overlijdens (overlijdensplaats Roeselare)

2010

500

605

1105

2011

497

653

1150

Niet-Inwoners

Inwoners

Totaal


Jaar 2011

AKTEN VAN HUWELIJKSAANGIFTE 257 akten van huwelijksaangifte werden opgemaakt.

HUWELIJKSJUBILEA

50 jaar (goud)

156

60 jaar (diamant)

43

65 jaar (briljant)

8

70 jaar (platina)

3

Totaal

210

ECHTSCHEIDINGEN Aantal echtscheidingen: 120 1. Door onderlinge toestemming: 65 2. Onherstelbare ontwrichting: 55

Indeling van de echtscheidingen naar leeftijd

Partner 2

Partner 1 leeftijd

20-24 jaar

25-29 jaar

30-34 jaar

35-39 jaar

40-49 jaar

50 jaar en +

20-24 jaar

1

0

0

0

0

0

25-29 jaar

1

1

0

0

0

0

30-34 jaar

0

8

5

3

2

0

35-39 jaar

0

2

9

11

3

1

40-49 jaar

0

1

2

7

34

1

50 jaar en +

0

0

0

1

6

21

54


ERKENNINGEN Naast de erkenningen in de geboorteakte werden volgende akten van erkenning opgemaakt: 1. erkenning voor de geboorte: 214 2. erkenning na de geboorteaangifte: 28

ADOPTIES Er werden 6 akten van adoptie overgeschreven, waarvan: • volle adoptie: 1 • gewone adoptie: 5

BETWISTING VADERSCHAP 4 akten betreffende betwisting vaderschap werden overgeschreven.

VASTSTELLING VADERSCHAP 4 akten betreffende vaststelling vaderschap werden overgeschreven

NAAMSWIJZIGING Ministrieel Besluit van voornaamswijziging: Koninklijk Besluit van naamswijziging:

4 4

NATIONALITEITSAKTEN Verkrijgen Belgische nationaliteit:

- overeenkomstig artikel 16: 23 (vreemde echtgenoot van een Belg) - overeenkomstig art. 12 bis: 31 (vanaf 18 jaar) - overeenkomstig art. 8: 3

OVERSCHRIJVING OVERLIJDENSAKTEN (art. 80) Er werden 32 overlijdensakten overgeschreven.

HUWELIJKEN Er werden 6 huwelijksakten overgeschreven. Die huwelijken werden voltrokken in het buitenland.

GEBOORTEN Er werden 2 geboorteakten overgeschreven. Deze kinderen werden geboren in het buitenland.

NAAMGEVING Er werd 1 akte van naamgeving ingeschreven.

55


VERBETERING GEBOORTEAKTE Er werd 3 verbeteringen van een geboorteakte overgeschreven.

VERBETERING HUWELIJKSAKTE Er werd 1 verbetering van een huwelijksakte overgeschreven.

NIEUW GESLACHT. Er werd 1 akte van nieuw geslacht ingeschreven.

HONDERD EN MEER- JARIGEN

100-jarigen

4

101-jarigen

2

102-jarigen

1

103-jarigen

1

56


57

160

150

0 2002

50

100

212

200

250

300

2003

175

253

2004

160

226

2005

164

246

143

270

2006

2007

echtscheidingen

144

247

huwelijken

Evolutie huwelijken en echtscheidingen

2008

169

246

2009

127

253

2010

136

269

2011

120

241


Begraafplaatsen


Totaal aantal begravingen: 520 aangeboden kisten en urnen op de stedelijke begraafplaatsen

Inwoners

Niet inwoners

Totaal

Blekerijstraat

17

7

24

Groenestraat

315

25

340

Beveren

30

10

40

Kwadestraat

62

10

72

Zilverberg

16

4

20

Beitem

11

6

17

Oekene

5

2

7

Totaal

456

64

520

Verdeeld als volgt:

Totaal aantal begravingen

aangeboden kisten en urnen op de stedelijke begraafplaatsen

550

540

540

535

532

530

510 500

520

518

520

509 500 490

487

490

483

480 470 460 450 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

59


Totaal aantal ontgravingen: 8

Urnen/ter plaatse

Urnen/ Verplaatsen

Kist/ uit kelder

Kist/ uit grond

Totaal

Blekerijstraat

0

0

0

0

0

Groenestraat

1

7

0

0

8

Beveren

0

0

0

0

0

Kwadestraat

0

0

0

0

0

Zilverberg

0

0

0

0

0

Beitem

0

0

0

0

0

Oekene

0

0

0

0

0

Totaal

1

7

0

0

8

Verdeeld als volgt:

Totaal aantal ontgraven kisten 9 8

8 7 6

6 5

5

5 4

4

3

3

3

3

2 1 0

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0 2009

2010

2011

60


Totaal aantal nieuwe concessies: 187

Grond

Verdeeld als volgt:

Kelder

Columbarium

Urnenveld

Totaal

30j

50j

30j

50j

30j

50j

30j

50j

Blekerijstraat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Groenestraat

17

0

9

11

11

0

50

5

103

Beveren

0

1

3

0

0

0

7

0

11

Kwadestraat

4

0

4

0

6

0

13

0

27

Zilverberg

1

0

2

0

0

0

2

0

5

Beitem

2

0

1

1

0

0

3

0

7

Oekene

1

0

0

0

0

0

0

0

1

Totaal

25

1

19

12

17

0

75

5

154

Totaal aantal nieuwe concessies 250

200

179

166

193

185

175

158

148

150

187

178

154

100

50

0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

61


Aantal begravingen binnen een bepaalde leeftijd

0-9

10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-99

100-+

5

1

1

5

12

43

46

110

207

87

3

Aantal begrafenissen per begraafplaats in %

7,69

4,62

3,27 3,85 1,35

13,85

Groenestraat

65,38

Kwadestraat

Beveren

Blekerijstraat

Beitem

Zilverberg

Oekene

62


Totaal aantal kisten: 216 aangeboden op de stedelijke begraafplaatsen inwoners en niet-inwoners

Gewone grond

Vergunde grond

Vergunde kelder

Totaal

Blekerijstraat

0

3

12

15

Groenestraat

18

48

56

122

Beveren

0

5

9

14

Kwadestraat

1

15

19

35

Zilverberg

1

4

9

14

Beitem

0

5

6

11

Oekene

0

3

2

5

Totaal

20

83

113

216

Verdeeld als volgt:

Aantal kisten tov totaal in %

aangeboden op de stedelijke begraafplaatsen inwoners en niet-inwoners

70 60

59

56

52

51

50

50

47

46

49 44

42

40 30 20 10 0 2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

63


Totaal aantal urnen: 304 aangeboden op de stedelijke begraafplaatsen inwoners en niet-inwoners

Verdeeld als volgt:

Strooiweide Columbarium Urnenveld

Vergunde gr/kel

Totaal

Blekerijstraat

0

0

0

9

9

Groenestraat

94

32

78

14

218

Beveren

3

4

17

2

26

Kwadestraat

8

7

18

4

37

Zilverberg

1

1

3

1

6

Beitem

1

0

5

0

6

Oekene

1

0

1

0

2

Totaal

108

44

122

30

304

Aantal urnen tov totaal in %

Totaal aantal begravingen aangeboden op de stedelijke begraafplaatsen inwoners en niet-inwoners 70 580 60 560

555

48

50 540

44

41

50

49

53

56

54

58

51

540

532 518

40 520 504

30 500

509 500 490

487

483

20 480 10 460 0 440 2002 2009 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2008

64


Plaats waar de uitvaart doorging

Sint-Michiel

55

Sint-Amand

21

O.-L.-Vrouw

35

Heilig Hart

39

Sint-Jozef

9

H. Godelieve

56

Heilig Kruisverheffing

18 5

Ter berken St.-Petrus en Paulus (Rumbeke)

43

St.-Godelieve (Beitem)

17

St.-Henricus (Zilverberg)

19 5

St.-Martinus (Oekene) Stedelijk ziekenhuis

13

Crematorium

49

Aula begraafplaats

30

Funerarium

37 4

Kapel ter Dreve Geen uitvaart

24

Andere

41

TOTAAL

520

Geloofs overtuiging Christelijk

49 1 1

22 447

Jehova Moslim Zonder Burgerlijk

65

Bevolkingscijfers 2011  

Overzicht van bevolkingscijfers voor 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you