Page 1

Š Roeselare Kiekt - Freddy Deburghgraeve

Ademruimte Themabrochure Stad Roeselare 2011


AdemruimtE.

Steeds meer voelen we de invloed van het milieu op ons leven. In de kwaliteit van de lucht en de teruglopende diversiteit van streekeigen plant- en diersoorten. Daarom heeft Roeselare een koers uitgezet die de noden van mens, milieu en economie meer in evenwicht brengt. Lees mee hoe Roeselare werkt aan een groenere toekomst.

Vergeten groen bloeit open Begraafplaatsen zijn plekken waar het groen wat werd vergeten en louter formeel aanwezig was. Maar daarin komt een ommekeer: we werken aan begraafplaatsen waarin de natuur een structurele plaats krijgt in het totaalbeeld. Hoge en lage beplanting, vooral met streekeigen soorten, zal bijdragen tot een rustige, serene sfeer. Onderhoud gebeurt nu vooral volgens het principe ‘zonder is gezonder’, dus zonder pesticiden of kunstmest.

Duurzame aanleg en onderhoud

Het milieuvriendelijke onderhoud van de begraafplaatsen werd al uitgetest in Rumbeke. Verharde oppervlakken zoals grindpaden worden er onkruidvrij gehouden door bijvoorbeeld heteluchtschroeien, branden en vegen. Tussen de graven is de blote grond verdwenen en kwamen bodembedekkers als elfen-

bloem, geranium, lampenpoetsersgras en blauw schapengras in de plaats. Deze heraanleg gebeurde door werknemers uit de sociale economie en werd ondertussen uitgebreid naar vijf van de zeven begraafplaatsen. Met hun nieuwe beplanting zullen de begraafplaatsen veel aantrekkelijker ogen en een nieuwe beleving bieden voor de bezoekers.

Kinderbegraafplaatsen

Ook kinderbegraafplaatsen krijgen extra aandacht. Meer nog dan op een gewone begraafplaats zal de aanleg ervan geborgenheid oproepen in de landschapsarchitectuur. De natuur legt er serene accenten, met veel bloeiende planten en tijmbeplanting. Hazelaars, siergrassen en varens zorgen voor rust en zachtheid. De architectuur volgt de organische lijnen van de natuur, een stramien dat ook zal worden gebruikt in Rumbeke en Oekene. 3

© Roeselare Kiekt - W. Puype


AdemruimtE.

Steeds meer voelen we de invloed van het milieu op ons leven. In de kwaliteit van de lucht en de teruglopende diversiteit van streekeigen plant- en diersoorten. Daarom heeft Roeselare een koers uitgezet die de noden van mens, milieu en economie meer in evenwicht brengt. Lees mee hoe Roeselare werkt aan een groenere toekomst.

Vergeten groen bloeit open Begraafplaatsen zijn plekken waar het groen wat werd vergeten en louter formeel aanwezig was. Maar daarin komt een ommekeer: we werken aan begraafplaatsen waarin de natuur een structurele plaats krijgt in het totaalbeeld. Hoge en lage beplanting, vooral met streekeigen soorten, zal bijdragen tot een rustige, serene sfeer. Onderhoud gebeurt nu vooral volgens het principe ‘zonder is gezonder’, dus zonder pesticiden of kunstmest.

Duurzame aanleg en onderhoud

Het milieuvriendelijke onderhoud van de begraafplaatsen werd al uitgetest in Rumbeke. Verharde oppervlakken zoals grindpaden worden er onkruidvrij gehouden door bijvoorbeeld heteluchtschroeien, branden en vegen. Tussen de graven is de blote grond verdwenen en kwamen bodembedekkers als elfen-

bloem, geranium, lampenpoetsersgras en blauw schapengras in de plaats. Deze heraanleg gebeurde door werknemers uit de sociale economie en werd ondertussen uitgebreid naar vijf van de zeven begraafplaatsen. Met hun nieuwe beplanting zullen de begraafplaatsen veel aantrekkelijker ogen en een nieuwe beleving bieden voor de bezoekers.

Kinderbegraafplaatsen

Ook kinderbegraafplaatsen krijgen extra aandacht. Meer nog dan op een gewone begraafplaats zal de aanleg ervan geborgenheid oproepen in de landschapsarchitectuur. De natuur legt er serene accenten, met veel bloeiende planten en tijmbeplanting. Hazelaars, siergrassen en varens zorgen voor rust en zachtheid. De architectuur volgt de organische lijnen van de natuur, een stramien dat ook zal worden gebruikt in Rumbeke en Oekene. 3

© Roeselare Kiekt - W. Puype


Groene longen in de stadsrand De stadsrandbossen zullen uitgroeien tot een groene gordel rond de stad. Voor kleine planten, insecten enzovoorts is meer bos goed nieuws: één volwassen zomereik kan een thuis zijn voor tientallen diersoorten. Bomen brengen zuurstof in de lucht en wij kunnen er onze longen laten vollopen.nen er onze longen laten vollopen.

Bergmolenbos heeft geboortebos

Het Bergmolenbos is een heerlijke plek waar jong en oud van de natuur kunnen genieten. Het omvat een speelbos van goed twee hectare, dat tien jaar geleden werd aangeplant en nu sterk genoeg is om het jonge geweld aan te kunnen. De speelweide biedt open ruimte voor wie een balletje wil trappen. Nieuw is het geboortebos waar kersverse ouders de geboorte van hun kind kunnen vieren met het aanplanten van een boompje.

Groen in Oekene

Ook het speelbos in Oekene is ondertussen een vertrouwde stek geworden voor onze lokale jeugd. De nieuwe boomgaard ernaast met hoogstammige fruitbomen is een plekje waar hun ouders en tal van wandelaars kunnen herbronnen.

Meer bos voor Beveren

Het eeuwenoude Pastoorsbos, het parkbos van de voormalige pastorie, wordt met medewerking van de Vlaamse overheid heraangelegd. We willen het park voor iedereen toegankelijk maken. Het zal ook aansluiten op het toekomstige stadsrandbos ‘Krommebeekbos’ en ruimte bieden voor wandelaars en spelende kinderen. In het Pastoorsbos mogen oude bomen blijven staan zodat spechten in het bos meer voedsel vinden. Ook de poel wordt opgewaardeerd, zodat ze letterlijk opnieuw tot leven kan komen. 5


Groene longen in de stadsrand De stadsrandbossen zullen uitgroeien tot een groene gordel rond de stad. Voor kleine planten, insecten enzovoorts is meer bos goed nieuws: één volwassen zomereik kan een thuis zijn voor tientallen diersoorten. Bomen brengen zuurstof in de lucht en wij kunnen er onze longen laten vollopen.nen er onze longen laten vollopen.

Bergmolenbos heeft geboortebos

Het Bergmolenbos is een heerlijke plek waar jong en oud van de natuur kunnen genieten. Het omvat een speelbos van goed twee hectare, dat tien jaar geleden werd aangeplant en nu sterk genoeg is om het jonge geweld aan te kunnen. De speelweide biedt open ruimte voor wie een balletje wil trappen. Nieuw is het geboortebos waar kersverse ouders de geboorte van hun kind kunnen vieren met het aanplanten van een boompje.

Groen in Oekene

Ook het speelbos in Oekene is ondertussen een vertrouwde stek geworden voor onze lokale jeugd. De nieuwe boomgaard ernaast met hoogstammige fruitbomen is een plekje waar hun ouders en tal van wandelaars kunnen herbronnen.

Meer bos voor Beveren

Het eeuwenoude Pastoorsbos, het parkbos van de voormalige pastorie, wordt met medewerking van de Vlaamse overheid heraangelegd. We willen het park voor iedereen toegankelijk maken. Het zal ook aansluiten op het toekomstige stadsrandbos ‘Krommebeekbos’ en ruimte bieden voor wandelaars en spelende kinderen. In het Pastoorsbos mogen oude bomen blijven staan zodat spechten in het bos meer voedsel vinden. Ook de poel wordt opgewaardeerd, zodat ze letterlijk opnieuw tot leven kan komen. 5


geurhinder bestrijden Rumbeke en Oekene

Inwoners van Rumbeke en Oekene kregen regelmatig te maken met geurhinder vanuit de industriezone langs het kanaal. Huizen grenzen er dicht aan de industriezone en een actiecomitĂŠ van betrokken burgers zette het probleem op de agenda. Het stadsbestuur en andere overheidsinstanties gingen op vraag van het actiecomitĂŠ en in samenwerking met de bedrijven op zoek naar de oorzaken van de geurhinder. Zeven bedrijven werden bestudeerd in een grootschalig geuronderzoek. Enkele bedrijven werden hierna verplicht om bepaalde activiteiten stop te zetten, anderen moesten sterk investeren in zuiveringstechnieken om de geur te beperken. Uiteindelijk werd de geurhinder zeer sterk teruggedrongen. Neem een kijkje op www.geurhinderroeselare.be

Š Roeselare Kiekt - Jo Naert

Door het zoeken naar een oplossing is een waardevolle dialoog ontstaan tussen de omwonenden, de overheid en de bedrijven. De bewoners participeren meer in het beleid waardoor sneller kan opgetreden worden.

Groenaanplant WestlaanNoordlaan als filter

Bij de heraanleg van de WestlaanNoordlaan als groene stadsboulevard planten we bomen en struiken aan die helpen om de luchtverontreiniging te verminderen. Zo komen er onder andere klimophagen als stofvreters. Duizenden bloembollen zullen in het voorjaar in de middenberm uitschieten. Voor de bomen viel de keuze op olmen en haagbeuken: die zijn niet alleen goed voor de luchtkwaliteit, ze versterken de diversiteit en vogels en insecten vinden er een nieuwe thuis. 7


geurhinder bestrijden Rumbeke en Oekene

Inwoners van Rumbeke en Oekene kregen regelmatig te maken met geurhinder vanuit de industriezone langs het kanaal. Huizen grenzen er dicht aan de industriezone en een actiecomitĂŠ van betrokken burgers zette het probleem op de agenda. Het stadsbestuur en andere overheidsinstanties gingen op vraag van het actiecomitĂŠ en in samenwerking met de bedrijven op zoek naar de oorzaken van de geurhinder. Zeven bedrijven werden bestudeerd in een grootschalig geuronderzoek. Enkele bedrijven werden hierna verplicht om bepaalde activiteiten stop te zetten, anderen moesten sterk investeren in zuiveringstechnieken om de geur te beperken. Uiteindelijk werd de geurhinder zeer sterk teruggedrongen. Neem een kijkje op www.geurhinderroeselare.be

Š Roeselare Kiekt - Jo Naert

Door het zoeken naar een oplossing is een waardevolle dialoog ontstaan tussen de omwonenden, de overheid en de bedrijven. De bewoners participeren meer in het beleid waardoor sneller kan opgetreden worden.

Groenaanplant WestlaanNoordlaan als filter

Bij de heraanleg van de WestlaanNoordlaan als groene stadsboulevard planten we bomen en struiken aan die helpen om de luchtverontreiniging te verminderen. Zo komen er onder andere klimophagen als stofvreters. Duizenden bloembollen zullen in het voorjaar in de middenberm uitschieten. Voor de bomen viel de keuze op olmen en haagbeuken: die zijn niet alleen goed voor de luchtkwaliteit, ze versterken de diversiteit en vogels en insecten vinden er een nieuwe thuis. 7


Minder vervuilend verkeer Auto’s, vrachtwagens, … ze gaan niet samen met schone lucht. Zeker dieselwagens stoten veel luchtvervuiling uit. Op korte termijn zal de vervuiling niet verminderen. Of de dure diesel ervoor zal zorgen dat er minder dieselwagens rijden, is nog af te wachten. Meer hoop zit er in de opkomst van hybride wagens en auto’s die rijden op aardgas en elektriciteit. Ook de stad werkt hieraan mee en kocht al verschillende milieuvriendelijke wagens en een elektrisch voertuig.

ren en doorgaand verkeer in woon- en centrumgebieden te vermijden. Met de heraanleg van de Westlaan en de herindeling van H. Spilleboutdreef - KoningAlbert I-laan is het westelijk en noordelijk deel van de kleine ring klaar om verkeer op te vangen dat wordt afgeleid van het station. Bezoekers aan het stadscentrum kunnen hun wagen parkeren op de park & ride op Expo Roeselare en de pendelbus nemen naar het centrum.

Gezond verstand, gezonde lucht

Fietsen gaat snel, het is gezond en het is plezierig. Daarom zorgt het stadsbestuur voor nog meer fietsstallingen. En je kan gewoon fietsen huren wanneer je dat uitkomt bij het Fietspunt Eco-velo. Hier zijn het hele jaar door uitstekende stadsfietsen te huur, ook voor groepen. Daarnaast zijn er ook kinderfietsen en een tandem beschikbaar.

Als we het S.T.O.P.-principe volgen, wordt ons verkeer vanzelf schoner. STOP staat voor Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Privaat vervoer, uiteraard in die volgorde. Daarnaast zullen we waar mogelijk trachten het verkeer vlotter te laten doorstromen. Bedoeling is zwaar verkeer in de woonwijken te verminde-

Huurfietsen

9 © Roeselare Kiekt - Jacky Detailleur


Minder vervuilend verkeer Auto’s, vrachtwagens, … ze gaan niet samen met schone lucht. Zeker dieselwagens stoten veel luchtvervuiling uit. Op korte termijn zal de vervuiling niet verminderen. Of de dure diesel ervoor zal zorgen dat er minder dieselwagens rijden, is nog af te wachten. Meer hoop zit er in de opkomst van hybride wagens en auto’s die rijden op aardgas en elektriciteit. Ook de stad werkt hieraan mee en kocht al verschillende milieuvriendelijke wagens en een elektrisch voertuig.

ren en doorgaand verkeer in woon- en centrumgebieden te vermijden. Met de heraanleg van de Westlaan en de herindeling van H. Spilleboutdreef - KoningAlbert I-laan is het westelijk en noordelijk deel van de kleine ring klaar om verkeer op te vangen dat wordt afgeleid van het station. Bezoekers aan het stadscentrum kunnen hun wagen parkeren op de park & ride op Expo Roeselare en de pendelbus nemen naar het centrum.

Gezond verstand, gezonde lucht

Fietsen gaat snel, het is gezond en het is plezierig. Daarom zorgt het stadsbestuur voor nog meer fietsstallingen. En je kan gewoon fietsen huren wanneer je dat uitkomt bij het Fietspunt Eco-velo. Hier zijn het hele jaar door uitstekende stadsfietsen te huur, ook voor groepen. Daarnaast zijn er ook kinderfietsen en een tandem beschikbaar.

Als we het S.T.O.P.-principe volgen, wordt ons verkeer vanzelf schoner. STOP staat voor Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Privaat vervoer, uiteraard in die volgorde. Daarnaast zullen we waar mogelijk trachten het verkeer vlotter te laten doorstromen. Bedoeling is zwaar verkeer in de woonwijken te verminde-

Huurfietsen

9 © Roeselare Kiekt - Jacky Detailleur


Streven naar zuivere lucht Luchtkwaliteit gaat over meer dan geurhinder. Waar we ook wonen, we hebben altijd af te rekenen met luchtverontreiniging. In stedelijk gebied kan er wintersmog voorkomen. Wintersmog kan bij mensen met gevoelige luchtwegen klachten veroorzaken of versterken. Wintersmog bevat stoffen voornamelijk afkomstig van het verkeer van dieselvoertuigen en verwarmingsketels. Vooral stoken met slecht afgeregelde hout- en kolenkachels zorgt voor veel luchtvervuiling. Diesel heeft een groot aandeel in een zeer kwalijke vorm van luchtverontreiniging: fijn stof. Sommige deeltjes zijn zo fijn dat ze via de longen in het bloed kunnen worden opgenomen. Omdat er zich op dat fijn stof nog andere giftige stoffen kunnen vastzetten, beschouwen

wetenschappers het als een groot en onderschat risico voor de volksgezondheid. Bij fijn stof hebben we het niet over de stofjes die we in het zonlicht zien dansen, maar over deeltjes kleiner dan 10 micrometer, tienmaal dunner dan een menselijk haar en nog veel kleiner. Een groot deel van dit fijn stof komt van over de grenzen aangewaaid, de rest produceren we zelf. In Roeselare is er een fijnstofmeetpunt aan de Zwaaikom en aan de Stedelijke Basisschool in de Brugsesteenweg. Aan de haven zijn er regelmatig hogere fijnstofconcentraties. Metingen hebben bewezen dat het hier vooral mineraal stof betreft en dat die slechte lucht het stadscentrum niet bereikt. Aan de Brugsesteenweg zijn de meetwaarden gelijk met het Vlaamse gemiddelde.

11


Streven naar zuivere lucht Luchtkwaliteit gaat over meer dan geurhinder. Waar we ook wonen, we hebben altijd af te rekenen met luchtverontreiniging. In stedelijk gebied kan er wintersmog voorkomen. Wintersmog kan bij mensen met gevoelige luchtwegen klachten veroorzaken of versterken. Wintersmog bevat stoffen voornamelijk afkomstig van het verkeer van dieselvoertuigen en verwarmingsketels. Vooral stoken met slecht afgeregelde hout- en kolenkachels zorgt voor veel luchtvervuiling. Diesel heeft een groot aandeel in een zeer kwalijke vorm van luchtverontreiniging: fijn stof. Sommige deeltjes zijn zo fijn dat ze via de longen in het bloed kunnen worden opgenomen. Omdat er zich op dat fijn stof nog andere giftige stoffen kunnen vastzetten, beschouwen

wetenschappers het als een groot en onderschat risico voor de volksgezondheid. Bij fijn stof hebben we het niet over de stofjes die we in het zonlicht zien dansen, maar over deeltjes kleiner dan 10 micrometer, tienmaal dunner dan een menselijk haar en nog veel kleiner. Een groot deel van dit fijn stof komt van over de grenzen aangewaaid, de rest produceren we zelf. In Roeselare is er een fijnstofmeetpunt aan de Zwaaikom en aan de Stedelijke Basisschool in de Brugsesteenweg. Aan de haven zijn er regelmatig hogere fijnstofconcentraties. Metingen hebben bewezen dat het hier vooral mineraal stof betreft en dat die slechte lucht het stadscentrum niet bereikt. Aan de Brugsesteenweg zijn de meetwaarden gelijk met het Vlaamse gemiddelde.

11


Contact

Dienst Externe Communicatie Ooststraat 35 - 8800 Roeselare - 051 26 96 00 infocentrum@roeselare.be

Meer info

www.roeselare.be Thema begraafplaatsen: begraafplaatsen@roeselare.be Andere thema’s: milieu@roeselare.be

Redactie

Jan Van Hoecke

Fotografie

Stefaan Beel Roeselare Kiekt Stadsdiensten

Vormgeving en druk

Die Keure

Verantwoordelijke uitgever

Luc Martens - Botermarkt 2 - 8800 Roeselare

Natuur en Duurzaamheid  

Themabrochure stad roeselare 01 natuur en duurzaamheid

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you