Page 1

Book 1.indb 1

26-7-2018 15:05:41


Book 1.indb 2

26-7-2018 15:05:42


Book 1.indb 3

26-7-2018 15:05:42


Functieverdeling Jaarboek redactie Hoofdredacteur Secretaris Penningmeester Commissaris Lay Commissaris Out Eindredacteur

Irene Beck Susan Potters Jasper Wiersema Myrthe van Vierzen Frédérique Oosterbaan Nick Wansink

Bestuur 150 Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissaris Onderwijs Bachelor Commissaris Onderwijs Master Commissaris Voorlichting Commissaris Externe Betrekkingen Commissaris Lustrum

Jordi Wijlens Nina Ruig Tycho van der Zijden Deanne van der Slikke Coen Bakker Milan Izarin Jan Horsthuis Klaas Koerten

Gezelschap Leeghwater Mekelweg 2 2628 CD Delft E-mail: info@leeghwater.nl Telefoon: 015-2786501 Rekeningnummer: NL 56 ABNA 044 23 109 19 KvK: 40397140

© 2018 Jaarboekredactie. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, door middel van druk, fotokopieën, geautomatiseerde gegevensbestanden of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gezelschap Leeghwater en de Jaarboekredactie. Ingezonden stukken kunnen zijn aangepast om ze geschikt te maken voor publicatie. Dit is gebeurd met respect voor de opvattingen van de auteur en in de geest van het origineel.

IV

Book 1.indb 4

26-7-2018 15:05:43


V

Book 1.indb 5

26-7-2018 15:05:47


VI

Book 1.indb 6

26-7-2018 15:05:54


Wilhelmus Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Een Prinse van Oranje ben ik, vrij, onverveerd, den Koning van Hispanje heb ik altijd geĂŤerd.

Mijn schild ende betrouwen zijt Gij, o God mijn Heer, op U zo wil ik bouwen, Verlaat mij nimmermeer. Dat ik doch vroom mag blijven, uw dienaar t’aller stond, de tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt.

VII

Book 1.indb 7

26-7-2018 15:05:55


Willemlied HUP HUP HUP Hup, daar is Willem met de waterpomptang De nijptang of de combinatietang Hup, daar is Willem met de waterpomptang Want Willem is niet bang Je hoeft het maar te vragen Dan staat-ie al te zagen Te potteren en te boren De gaatjes in je oren Als je maar kikt Als je maar kikt ’t is Willem die het flikt, hoy Hup, daar is Willem met de waterpomptang De nijptang of de combinatietang Hup, daar is Willem met de waterpomptang Want Willem is niet bang Zit er iemand in de dalles Roep Willem, hij kan alles Want Willem weet van wanten Ja, vraag het an z’n klanten Als je maar kikt

VIII

Book 1.indb 8

26-7-2018 15:05:55


Als je maar kikt ’t is Willem die het flikt, hoy Hup, daar is Willem met de waterpomptang De nijptang of de combinatietang Hup, daar is Willem met de waterpomptang Want Willem is niet bang Me broer dat is een prima vent Die van de zweep het klappen kent Een goeie vakman tot en met En plichtsgetrouw tot in z’n bed Daar ligt-ie starend naar ’t behang Met naast z’n hoofd z’n waterpomptang En ’s morgens dan begint het weer En dan klinkt het keer op keer Hup, daar is Willem met de waterpomptang De nijptang of de combinatietang Hup, daar is Willem met de waterpomptang Want Willem is niet bang

IX

Book 1.indb 9

26-7-2018 15:05:55


VOORWOORDEN Book 1.indb 10

26-7-2018 15:06:32


Hoofdredacteur Voorzitter Erevoorzitter Le Monsieur Decaan Rector Magnificus Burgemeester Themaverantwoording

Book 1.indb 11

XII XIV XVI XVIII XX XXII XXIV XXVI

26-7-2018 15:06:33


Irene Beck Book 1.indb 12

26-7-2018 15:07:29


Hoofdredacteur Ter ere van het speciale 30ste lustrumjaar van Gezelschap Leeghwater, is er ook een speciaal Jaarboek. Wij, als Jaarboekredactie, hebben de eer gehad dit wonderlijk pakket papier in elkaar te mogen zetten. Met de 150ste verjaardag van de vereniging, kwam tevens een nieuw logo. Met deze nieuwe lustrumolifant in het achterhoofd begon ook de zoektocht naar het thema van dit jaarboek. Na een lange avond met veel Fant, rietadten en snacks hebben wij uiteindelijk een thema weten te kiezen: ‘Moervast’. Dit thema was niet de enige mededinger, maar moest het opnemen tegen een andere grote favoriet ‘Anton’ en de underdog ‘Onderdruk’. Uiteindelijk wist ‘Moervast’ deze strijd met een kleine meerderheid te winnen en was het daarmee besloten. Dat het Jaarboek een moervast onderdeel is van Gezelschap Leeghwater is een feit. Dit jaar wordt immers het 81ste jaarboek voor het Gezelschap gemaakt en het is hiermee een van de langst bestaande commissies, excuus, redacties, van de vereniging. Bij de start van deze redactie liep alles echter nog niet helemaal op rolletjes, we zaten een beetje moervast. Met maar vijf redactieleden kon er nog niet begonnen worden met het maken van dit boek. Na goed zoeken was ook het zesde lid gevonden en konden we beginnen! En wat een jaar is het geweest dat wij hebben mogen vastleggen, met alle extra activiteiten ter gelegenheid van het lustrum. Als Jaarboekredactie ben je nauw betrokken bij alle activiteiten en commissies van de vereniging, hoe anders wil je deze memorabele tijden vastleggen. Ik ben dan ook van mening dat wij de vereniging op een dieper niveau hebben leren kennen gedurende het jaar dat wij hiermee bezig zijn geweest. En allemaal een stukje vaster in de vereniging zijn geborgen. Wij zitten dan mogelijk moervast in de vereniging, er kan niet gesproken worden van een moervast Gezelschap. Juist in deze tijden van nieuwe technologische ontwikkelingen en veranderingen, toont Leeghwater hoe flexibel zij is. En ook onze redactie heeft niet moervast stil gezeten. Bij het 150ste jaar van Gezelschap Leeghwater hoort ook een bijzonder Jaarboek. Net als onze voorgangers proberen ook wij dit jaar het Jaarboek weer net wat beter, net wat mooier en net wat professioneler te maken. Zo is er voor gekozen voor twee Commissarissen Lay-Out dit jaar, zodat de lay-out net zo mooi is als het lustrumjaar. En ik vind persoonlijk, dat wij hier best trots op mogen zijn!

XIII

Book 1.indb 13

26-7-2018 15:07:33


Jordi Wijlens Book 1.indb 14

26-7-2018 15:08:09


Voorzitter Jarenlang is er uitgekeken naar dit moment. Op 16 december 2017 was het dan eindelijk zo ver. Met een schitterend gala op eigen faculteit en een fantastische vuurwerkshow om exact 00:00, werd het 150ste bestaansjaar van Gezelschap Leeghwater ingeluid. En dit was lang niet het enige hoogtepunt. Met het Techniekfestival, de alumnidag, de medewerkersdag, de lustrumweek en vele andere hoogtepunten werden ook allerlei andere facetten van de vereniging belicht. Het thema van het lustrum was dit jaar ‘Ignite your future’ . Toen Adrien Huet onze vereniging in 1867 oprichtte, had hij daarbij een doel voor ogen dat groter was dan alleen zijn studenten kennis van de werktuigbouwkunde bij te brengen. Bij de oprichting sprak hij de volgende woorden: “… laten zij bovenal hart en verstand vormen ... en er alzo naar streven om meer en meer den naam van ingenieur tot symbool te doen zijn van algemene ontwikkeling, verenigd met grondige kennis van een speciaal vak.” Huet wilde dat zijn ingenieurs meer waren dan ingenieurs alleen, het moesten complete ingenieurs zijn. Als je kijkt naar wat de vereniging vandaag de dag tracht te bereiken, is aan dat doel in al die 150 jaar niets veranderd. De studenten van vandaag leven in een wereld die meer en meer gedomineerd wordt door techniek. Dit maakt de rol van de werktuigbouwkundige en daarmee de rol van het Gezelschap des te relevanter. Toen Adrien Huet op die bewuste dag 150 jaar geleden onze vereniging oprichtte, had hij nooit kunnen weten wat voor omvang deze vereniging zou gaan krijgen. Ik ben trots om te kunnen concluderen dat na 150 jaar het Gezelschap nog altijd moervast is bevestigd in het fundament van elke werktuigbouwer. Niet alleen is er aandacht besteed aan dat aspect van de vereniging, het verbinden van de studenten aan de faculteit en het bedrijfsleven, ook is er, nog belangrijker misschien wel, aandacht besteed aan het verbinden van de studenten onder elkaar. Zo is er dit jaar weer een heus commissieweekend georganiseerd en is er, meer dan eens, samen genoten van een heerlijk Olifantenjenevertje. Ook tijdens de reguliere activiteiten, die onze commissies ook dit jaar tussen alle lustrumgekte door weer hebben georganiseerd, stonden de studenten centraal. Ik zou al deze commissieleden en alle andere mensen die hebben bijgedragen aan dit fantastische jaar graag willen bedanken. Zonder jullie had dit lustrumjaar nooit zo groots gevierd kunnen worden. Het was een ontzettend bijzonder jaar dat vele van ons nog lang bij zal blijven en opdat deze herinneringen in de toekomst ook bewaard mogen blijven, heeft de Jaarboekredactie dit prachtige boek gemaakt. In de rest van dit boek kunt u alles wat ik u nog niet verteld heb, en meer, teruglezen.

XV

Book 1.indb 15

26-7-2018 15:08:13


Prof.ir. Rijsenbrij Book 1.indb 16

26-7-2018 15:08:41


Erevoorzitter Na een geslaagde viering van het 30ste lustrum, heeft de Jaarboekredactie ‘Moervast’ als thema gekozen voor dit jaarboek. Een nieuw begrip, maar niettemin zeer toepasselijk op de oudste studievereniging van Nederland, die nog steeds moervast (een variant op muurvast) op haar fundamenten staat. Het ontstaan van nieuwe woorden en begrippen is een kenmerk van een dynamische samenleving en dat geldt ook voor het Gezelschap. Dit jaarboek laat de dynamiek van dan ook duidelijk zien: het lustrumjaar stond bol van de activiteiten! Tijdens de festiviteiten rond het jubileum heeft Leeghwater benadrukt dat de werktuigbouwkundig ingenieur tijdens zijn/haar loopbaan niet moervast op zijn plaats zal blijven staan. Nieuwe technologieën ontwikkelen zich steeds sneller en ook de samenleving verandert. Tijdens deze ontwikkelingen zullen telkens weer nieuwe woorden worden bedacht voor de vele innovaties, zowel in de techniek als de maatschappij. Het maakt het leven van de ingenieur zeker boeiend, maar betekent ook dat men zich voortdurend moet bijscholen. De ingenieur kan zich niet permitteren vast te roesten in zijn vakgebied; dan raakt hij/zij moervast net zoals dat gebeurt met gecorrodeerde bout-moer verbindingen en dan helpt alleen nog bruut geweld om los te komen. Sprekend over bout-moer verbindingen, kan men constateren dat voor het moervast aandraaien twee sleutels nodig zijn. Samenwerken is dan ook een eigenschap, die men bij veel werktuigbouwers tegenkomt en waaraan in het bedrijfsleven ook steeds meer behoefte bestaat. Niet moervast in je eigen discipline blijven, maar over de schutting kijken; dat zal steeds meer nodig zijn! Het toenemend gebruik van elektrische aandrijvingen, duurzaam ontwerpen, hergebruik van schaarse materialen: Het zijn dit soort ontwikkelingen waarmee de werktuigbouwkundig ingenieur te maken krijgt en dat vraagt een brede oriëntatie en samenwerking met andere disciplines. Het was een goede keus, dat aan dit soort grote veranderingen tijdens de viering van het 30ste lustrum aandacht is gegeven. Dit jaarboek geeft een mooi overzicht van de viering van het 150-jarig jubileum. Met veel vitaliteit zal het Gezelschap doorgaan met het ondersteunen van de studenten; dat is mijn moervaste overtuiging. Namens de Ereleden wens ik het Gezelschap een succesvol jaar. De lezers wens ik veel plezier bij het lezen van dit boeiende en fraai uitgevoerde jaarboek.

XVII

Book 1.indb 17

26-7-2018 15:08:44


Le Monsieur Book 1.indb 18

26-7-2018 15:09:24


Le Monsieur Al sinds de oprichting door Adrien Huet in 1867 waak ik vanaf mijn troon in het Leeghwater kantoor over de Bestuurders en houd ik scherp in de gaten wat er allemaal gebeurt binnen het Gezelschap. Als buitenstaander is het vaak lastig voor te stellen wat die bestuurders allemaal doen op een dag en waarom ze daar een jaar lang zo druk mee bezig zijn. Zo is het geval, beste werktuigbouwer, dat er tientallen zaken zijn waar het Gezelschap achter de schermen al jaren lang tijd en moeite in stopt om het studeerklimaat voor jou optimaal te laten zijn. Zo is er menigmaal verwoed discussie gevoerd over het doel van verschillende initiatieven die jaarlijks neergezet worden door Gezelschap Leeghwater en worden er jaarlijks nieuwe ideeën bedacht om de vereniging opnieuw te ontdekken. Ik kan deze opkomende kritische houding wel waarderen. Wanneer het Gezelschap gemotiveerd is om zichzelf zo af en toe een spiegel voor te houden, zal het zichzelf blijven overstijgen. Dit zette mij aan het denken, over waar de studie werktuigbouwkunde zou zijn zonder haar studievereniging. Wisten jullie bijvoorbeeld dat de komst van studieadviseurs een initiatief is geweest van Gezelschap Leeghwater? Net zoals de ontwerpwedstrijd van het eerste jaar. Daarnaast werken de onderwijscommissarissen van het Gezelschap aan de aansluiting van de studie op de toekomstige loopbaan van de studenten werktuigbouwkunde en wordt de mogelijkheid aangereikt om zich op het bedrijfsleven te oriënteren. Dit brengt mij op het volgende punt, het toenemende studentenaantal binnen werktuigbouwkunde en binnen de faculteit 3mE. Natuurlijk is het goed om te zien dat steeds meer studenten ervoor kiezen de mooiste studie in Nederland te doen. Dit brengt echter wel zorgen met zich mee over de waarborging van de kwaliteit van het onderwijs en over het monitoren van de capaciteit van de faculteit. Met de afschaffing van de basisbeurs is het niet onwaarschijnlijk dat meer en meer studenten terecht zullen komen bij een opleiding met hoge baankans. Hierdoor blijft het belangrijk dat het aantal studenten zorgvuldig gemonitord worden door het Gezelschap. Na dit prachtige lustrumjaar ben ik benieuwd wat de toekomst nog weet te brengen voor het Gezelschap. Met alle activiteiten en projecten die achter de schermen plaats vinden, kan het 151ste jaar alleen maar net zo mooi worden!

XIX

Book 1.indb 19

26-7-2018 15:09:26


Prof.dr. Baller Book 1.indb 20

26-7-2018 15:09:40


Decaan Dit jaarboek gaat niet over zomaar een jaar, maar over het 150ste jaar van Leeghwater. Een jaar dat niet ongemerkt voorbij is gegaan aan de faculteit 3mE. Het thema is: ‘moervast’. Bij Leeghwater denk ik toch eerder aan rotsvast dan aan moervast. Het rotsvaste vertrouwen dat de leden in jullie hebben, het rotsvaste geloof in jullie tomeloze energie, daadkracht en vindingrijkheid om er elke keer een fantastisch jaar van te maken. En natuurlijk het rotsvaste gegeven dat er ieder jaar, lustrum of geen lustrum, weer een mooi jaarboek verschijnt. In dit jaarboek kunnen jullie trots terugkijken op een keur aan activiteiten en bijzondere evenementen. Het begon direct aan het begin van het studiejaar met het Techniekfestival, waar zowel de mogelijkheden van virtual reality, maar ook de oude Bentley, Jaguar en Ferrari veel bekijks hadden. Een maand later, in oktober, was er de alumnidag met een uiterst gevarieerd programma. Een programma zo breed als de werktuigbouwkunde zelf; materiaalkundig onderzoek van professor Dik die met geavanceerde scanners oude schilderijen onderzoekt, een start-up van vier werktuigbouwkunde alumni die software ontwikkelen om geluid en trillingen vroeger in het ontwerpproces te voorspellen en studenten van het Dreamteam Project March die werken aan een exoskelet. En weer een maand later, in november, nog een bijzonder evenement, volgens mij zelfs een primeur: meet3mE. Een dag waarop jullie de medewerkers van 3mE wilden bedanken voor hun inzet de laatste jaren. Een game met balletjesrobots, een ritje op de sleeptank, proefjes doen bij stromingsleer of dollen op het springkussen (de kleinkinderen), er was aan iedereen gedacht. En wat ik nou zo leuk vond, is dat dit een samenwerking van de drie studieverenigingen van 3mE was. Het bestuur heeft, samen met de vele commissies, weer een mooi jaar neergezet. Een bijzonder jaar waarin jullie je vooral gericht hebben op de toekomst: Ignite your future! Een mooi thema, want jullie zijn immers de toekomst, de generatie die nieuwe wegen moet inslaan en nieuwe processen, werktuigen, en technologieën gaat ontwerpen en introduceren. De Woordenlijst Nederlandse Taal vraagt bij moervast “bedoelde u misschien koersvast?”. Vind ik beter.

XXI

Book 1.indb 21

26-7-2018 15:09:42


Prof.dr.ir. Van der Hagen Book 1.indb 22

26-7-2018 15:10:39


Rector Magnificus Iedere doe-het-zelver kent het fenomeen: Je probeert een bout of moer los te draaien en er is geen beweging in te krijgen. Dan helpt de aloude ingenieurswijsheid ‘ls het vast zit en zou moeten bewegen, gebruik je WD-40, als het beweegt terwijl het vast moet zitten, gebruik je ducttape.’ Meestal is het uitermate wenselijk dat moeren, schroeven enz. wel stevig vast blijven zitten. Zeg, tijdens het vliegen. Vroeger werden vliegtuigen traditioneel gemaakt van aluminium dat werd verbonden met o.a. klinknagels. Tegenwoordig bestaan ze echter voor een groot deel uit lichte, koolstof- composietmaterialen. Ook dat moet moervast blijven zitten, alleen liefst wel zonder gaten te boren in het materiaal, want daardoor verzwakt het. Dit vraagt om nieuwe technieken, zoals lassen of hechten, en dat is nou typisch een onderwerp voor onderzoek aan de TU Delft. Moervast, maar dan zonder moeren. Toch zijn er wel degelijk situaties waarin je zou wensen dat de boel minder vast zat. Aan het eind van de levensduur van een product bijvoorbeeld, want dan wil je het kunnen scheiden in grondstoffen of onderdelen voor hergebruik. De oud-studenten van de TU Delft die achter het bedrijf ‘Gerrard Street’ zitten, hebben dat goed begrepen: zij ontwierpen een modulaire koptelefoon die ze sinds twee jaar op de markt brengen. Althans, je kunt ze niet kopen, maar je kunt ze wel leasen. Gaat er iets stuk, dan krijg je een nieuwe en hergebruiken de ondernemers zoveel mogelijk van de onderdelen. Een mooie stap op weg naar een circulaire economie. Zoiets is natuurlijk alleen mogelijk als je niet zit vastgeroest in je ideeën. Gelukkig zijn er steeds meer van zulke ondernemingen. Denk aan Swapfiets – ook een initiatief van Delftse studenten, van 3mE zelfs – waar je een fietsabonnement kunt afsluiten, of aan bedrijven die voedselverspilling willen tegengaan door te koken met reststromen uit de voedingsindustrie. Waar we nog grotendeels moervast zitten in een lineaire economie en traditionele denkmodellen, laten zij zien hoe je daar los van kunt komen. Dat doen ze dan wel vanuit de rotsvaste overtuiging dat het anders moet en kan. Want standvastigheid is op zijn tijd zeker een goede eigenschap.

XXIII

Book 1.indb 23

26-7-2018 15:10:43


Marja van Bijsterveldt Book 1.indb 24

26-7-2018 15:11:21


Burgemeester Bij het verschijnen van dit Jaarboek bevindt Gezeschap Leeghwater zich nog midden in zijn 150ste bestaansjaar. En daarom is dit Jaarboek een extra feestelijk exemplaar. Een boek vol wetenswaardigheden over de oudste studievereniging van Nederland, haar leden en activiteiten en natuurlijk over de laatste ontwikkelingen op werktuigbouwkundig gebied. Die ontwikkelingen, dat zijn er trouwens nogal wat. Ik was dan ook een beetje verrast over het thema van dit Jaarboek – moervast. Bij die term verschijnen onmiddellijk moeren en bouten voor mijn geestesoog. Ontegenzeggelijk handig wanneer een solide verbinding gewenst is, maar ook vervuld van enige nostalgie – het is tenslotte een verbindingswijze die al wat langer meegaat. De geschiedenis van de moeren en bouten gaat, naar verluidt, 150 jaar terug. Dat maakt ze even oud als een zeker jubilerend Gezelschap – mogelijk zijn moeren en bouten wel een Leeghwateriaanse uitvinding. George Bernard Shaw had natuurlijk gelijk toen hij ooit zei: ‘Traditie is als een lantaarn: de domme houdt zich eraan vast, voor de wijze verlicht hij zijn weg.’ Wat is er mis met een uitvinding die werkt? En ook op moeren- en boutengebied staat de tijd natuurlijk niet stil. Al 150 jaar is Gezelschap Leeghwater de lantaarn die de weg voor de Delftse student werktuigbouwkunde verlicht. De moer en de bout tussen student, faculteit, TU Delft en de samenleving. En vóór alles: een moervast baken in het woelige studentenleven. Een plek waar op allerlei manieren gezorgd wordt voor een solide verbinding. Met een biertje, een lunchlezing, een studiereis, een vakantie, een ontwerpwedstrijd, een career week, een rally… In werktuigbouwkundige termen: met een vleugel-, kroon-, zelfborgende, dop-, inslag-, inschroef- of flensmoer. Wat ik maar zeggen wil: bij Gezelschap Leeghwater worden al 150 jaar banden gesmeed die bij tijd en wijle zo moervast blijken te zijn dat ze een leven lang meegaan. Hoe mooi is dat? Beste mensen, ik wens jullie van harte nog vele jaren en moervaste banden toe!

XXV

Book 1.indb 25

26-7-2018 15:11:25


Thema Verantwoording Zoals u, als lezer, mogelijk al is opgevallen, is dit jaarboek gevuld met diverse zeshoeken en moeren. Dit heeft alles te maken met het thema: ‘Moervast’. Het is niet geheel toevallig dat wij dit jaar voor dit thema hebben gekozen. Bij het 150-jarige bestaan van het Gezelschap hoort namelijk ook een nieuw logo, de lustrumolifant. Deze lustrumolifant heeft, net zoals een moer, de vorm van een zeshoek en is daarnaast opgebouwd uit diverse driehoeken. Dus toen wij op een koude avond in december op zoek waren naar een passend thema, was de beslissing snel gemaakt. Diverse elementen in onze vereniging zijn dan ook moervast met elkaar verbonden. Zo is het niet te ontkennen wat de betekenis is van Gezelschap Leeghwater voor het bedrijfsleven, cases en lezingen. Daarnaast zit het Gezelschap moervast in het werktuigbouwkundig onderwijs op 3mE. Ieder jaar zijn er twee bestuursleden fulltime bezig om zowel het bachelor- als masteronderwijs naar een hoger niveau te tillen. En als laatste, is het Gezelschap ook belangrijk voor zijn leden. Maar ook de leden zijn belangrijk voor het Gezelschap want zij vullen de diverse commissies die ervoor zorgen dat de hele vereniging verbonden blijft. Het thema is ook kenmerkend voor de werktuigbouwkundige student zelf. Een product wordt niet gemaakt om bij gebruik uit elkaar te vallen, dus is het nu, als student, maar ook later in het bedrijfsleven, van belang dat elk onderdeel moervast zit. Het is daarom al vanaf het begin van de studie belangrijk te leren over stevige schroefverbindingen en spanningen in moeren. Soms zitten studenten ook wel eens moervast op een vraagstuk Signaalanalyse of Statica en proberen er dan met wat hulp toch nog uit te komen om dat tentamen binnenkort te halen. Andere studenten merken echter dat ze, na drie jaar werktuigbouwkunde, moervast in hun studie zitten en zijn juist op zoek naar verbreding van hun kennis. Het belangrijkste is dat zij die manier van denken en oplossen, die inmiddels moervast in hun geheugen zit, gebruiken om moeilijke vraagstukken op te lossen in de vele verschillende vakgebieden waar werktuigbouwkunde actief of zelf niet actief is. Naast alle mensen die verbonden zijn met het Gezelschap, zit er één iemand echt moervast in het Gezelschap: een hele speciale olifant genaamd Le Monsieur. Al vanaf de oprichting van Gezelschap Leeghwater heeft hij besturen begeleid in de beslissingen die zij moesten nemen en hen geholpen met zijn kennis uit voorgaande jaren. Dat Le Monsieur en de Olifant zo erg verweven zijn met de vereniging is te zien in alle commissiemascottes die naar diverse activiteiten mee worden genomen. Deze mascottes zijn het boegbeeld van de commissies en het

XXVI

Book 1.indb 26

26-7-2018 15:11:25


is dan ook een schande als een secretaris niet moervast verbonden is met zijn of haar olifant. Dit omdat men weet dat alle commissievoorgangers met smacht wachten om de olifant te kunnen stelen om zo de huidige jaarlaag op te voeden en duidelijk te maken dat de Olifant het belangrijkste symbool van de vereniging is. Al met al kan er worden geconcludeerd dat de vereniging met al zijn facetten moervast verbonden is met zijn leden, de olifant, bedrijven en nog veel meer. Ondanks deze moervastheid is er ook ruimte voor innovatie binnen de vereniging, de universiteit en overal ter wereld. Zo zijn er nieuwe commissies opgericht, nieuwe projecten bedacht, blijven de Delftse Dreamteams innoveren en wordt er hard gewerkt aan nieuwe vormen van energie in het bedrijfsleven. Deze innovatieve ontwikkelingen zijn belangrijk om ervoor te zorgen dat de wereld verandert en kan worden doorgegeven. Maar ook in kleine dingen zoals moeren wordt doorontwikkeld. Men wil ze lichter, sterker en milieubewuster maken. In een auto zitten gemiddeld zo’n 2000 bout-moer verbindingen, door lichtere moeren te kunnen gebruiken, kan er bijvoorbeeld brandstof bespaard worden. Ook in de bouw zouden lichtere bouten en moeren van pas kunnen komen. Neem de Empire State Building: De constructiewerkers die aan dit gebouw werkten, klommen met ruim 10 kg aan bouten en moeren omhoog om de losse secties van het gebouw aan elkaar te bevestigen. Mocht een van deze moeren vallen vanaf de top van het gebouw zou deze zo’n hoge snelheid krijgen dat hij voor een voorbijganger die hem op zijn hoofd krijgt de dood zou kunnen betekenen. Maar wees niet bang, de werktuigbouwkundigen in de wereld weten hoe ze dit moervast kunnen bevestigen. Naast deze wat duistere referentie aan vallende moeren, worden er natuurlijk ook duizenden moeren gebruikt in pretparken. Wist u bijvoorbeeld dat in de Sorcerer’s Hat in Disney World 13.493 moeren zijn gebruikt om het gevaarte overeind te houden? In achtbanen worden deze zeshoekige stalen ringen ook veelvuldig gebruikt. Moeren die verwerkt zijn in iconische achtbanen kunnen bij de sloop van deze achtbaan weer worden doorverkocht aan liefhebbers, zoals in maart dit jaar bij de Python uit de Efteling is gebeurd. Hierbij ging het om 500 moeren uit de kolommen waarop de baan rustte, dit waren dus grote moeren die in de eerste instantie voor 30 euro zouden worden verkocht. Binnen een half uur was alles al uitverkocht en werd de zoekterm Pytonmoer heel populair op Marktplaats, waar ze voor het tienvoudige bedrag werden aangeboden.

XXVII

Book 1.indb 27

26-7-2018 15:11:25


In een verdere zoektocht over het internet om u nog meer leuke informatie te verschaffen over het gebruik van moeren bedacht ik maar eens te zoeken met de Engelse vertaling. Dit leverde helaas weinig resultaat aangezien dit exact hetzelfde wordt gespeld als de vertaling van het Nederlandse woord noot. Toen ik toch even de pagina door scrolde om te kijken of ik toch wat leuks over moertjes tegen zou komen stuitte ik op een interessant stukje, helaas niet over moertjes maar toch iets wat ik hier met u wilde delen. Wist u namelijk dat de Cashewnoot eigenlijk het zaad is van een soort appel? En dat de schil en de vrucht van deze niervormige noot, of eigenlijk zaad, giftig is voor de mens? Ik niet, dus bij deze, nu weten we het allemaal. Na dit intermezzo, zal ik toch weer terugkeren naar wat echt belangrijk is, moeren. Door mijn zoekterm uit te breiden met ‘bolts’, was er geen miscommunicatie meer tussen Google en mij en kon ik mijn zoektocht weer voortzetten. Terwijl we tijdens onze studie meestal een hoop boutjes en moertjes overhouden aan het eind van een van onze projecten is dit toch lang niet altijd het geval. Bij Boeing ontstond in 2007 zelfs een heus tekort bij de bouw van de 787 Dreamliner. Na 3 jaar ontwerpen verwachtte het bedrijf problemen met grote onderdelen zoals de vleugels maar niet met de relatief simpele titanium moeren. Uiteindelijk is het vliegtuig met tijdelijke bouten en moeren vastgezet voor de onthulling maar heeft het testen behoorlijke vertraging opgelopen. Kortom de moer is een veel en veelzijdig gebruikt object. De werktuigbouwer is dan misschien geen object maar heeft zeker een veelzijdige opleiding waar momenteel ook veel vraag naar is. Daarnaast is Gezelschap Leeghwater na 150 jaar moervast verbonden met werktuigbouwkunde. Maar gelukkig draaien zij het moertje soms iets losser om niet moervast in het verleden te blijven staan, maar mee te gaan met de tijd en voorbereid te zijn op de toekomst.

XXVIII

Book 1.indb 28

26-7-2018 15:14:13


XXIX

Book 1.indb 29

26-7-2018 15:14:17


INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORDEN X

2. GEZELSCHAP LEEGHWATER 1

3. WERKTUIGBOUWKUNDE 181 Book 1.indb 30

26-7-2018 15:15:34


4. FAMILIE 217

5. ORGANISATIES 241

6. NAWOORD 255

Book 1.indb 31

26-7-2018 15:15:35


GEZELSCHAP LEEGHWATER Book 1.indb 1

26-7-2018 15:16:31


Bestuur Kandidaats bestuur Vereniging Commissies Jaarverslagen Activiteiten Lustrum

Book 1.indb 2

3 23 33 53 115 147 159

26-7-2018 15:16:32


BESTUUR Book 1.indb 3

26-7-2018 15:18:26


Book 1.indb 4

26-7-2018 15:18:45


Jordi Wijlens Book 1.indb 5

26-7-2018 15:19:21


Voorzitter Voorbereiding is de sleutel tot succes. Toen wij ons jaar als het 150ste bestuur officieel begonnen, hadden wij er al heel wat voorbereiding opzitten. Onze visie over wat wij vonden dat het lustrum in moest houden, stond uitgebreid op papier, het 149ste bestuur had in haar overdracht ons alles wat wij moesten weten over de vereniging meegegeven en de eerste kennismaking met de nieuwe generatie Olifanten tijdens de NuCo was een fantastisch feest geweest. Waren wij goed voorbereid? Absoluut. Had ik, toen ik op de jaarvergadering van Raoul een penning om mijn nek kreeg en de voorzittershamer in mijn hand, kunnen weten wat voor een fantastisch avontuur nog zou gaan volgen? Ik had geen flauw benul. Natuurlijk stond dit jaar voornamelijk in het teken van het lustrum. Door de besturen voor ons was er al heel wat neergezet, maar het was aan ons de taak dit uit te voeren. Dit brengt, als bestuur, een enorme verantwoordelijkheid met zich mee, maar geeft je tegelijkertijd ook een unieke kans die andere besturen niet hebben gehad. Nu, een jaar later, terugkijkend op alles wat er is neergezet, kan ik met trots concluderen dat dit is gelukt. Het hele jaar was eigenlijk een aaneenschakeling van hoogtepunten: de constitutieborrels, het oud-besturendiner, het ereledendiner, de wintersport, de Business Tour, de Campusrun, onze bestuursvakantie in Thailand; ik kom papier te kort. Het was daarnaast ook een heel leerzaam jaar. Met je bestuur en door je functie kom je soms voor uitdagingen te staan, waar je niet direct een antwoord op hebt. Door jezelf in het diepe te gooien en uit je comfortzone te stappen, leer je ontzettend veel. Ook heb ik veel geleerd van de vele inspirerende mensen die ik dit jaar ben tegengekomen. Het meeste heb ik genoten, naast de prachtige activiteiten, van deze mensen en in het bijzonder van mijn bestuur. De gezellige dagen én avonden op kantoor en de vele geniale grappen en hitjes, waar overigens niet iedereen het altijd mee eens was, zullen mij altijd bijblijven. Ik ben trots op hun enorme inzet en het harde werken. Zonder hen was dit lustrum zeker niet zo’n succes geweest. Jongens, het was fantastisch en ik ben jullie hier enorm dankbaar voor! Terwijl ik dit schrijf, bedenk ik me dat het er bijna op zit. Het harde werken en de weinige uren slaap zijn het allemaal waard geweest. Straks in september zal ik hetzelfde doen: de voorzittershamer overdragen aan mijn opvolger. Ik doe het met enige weemoed. Het is een ongelooflijk jaar geweest. Dit zal mij nog vele jaren bijblijven; de herinneringen zitten moervast in mijn geheugen.

6

Book 1.indb 6

26-7-2018 15:19:24


Nina Ruig Book 1.indb 7

26-7-2018 15:20:06


Secretaris Ik begon dit jaar zoals ik aan veel dingen begin, zonder verwachtingen. Daardoor is de vraag ‘Is het jaar zoals je verwachtte?’ een moeilijke vraag om te beantwoorden. Ja, het was zoals ik dacht dat het zou zijn in de dagelijkse gang van zaken. Daarentegen heb ik veel meer over mezelf geleerd dan ik had verwacht. Ik ben tegen dingen aangelopen en andere dingen gingen juist veel soepeler dan ik van te voren had bedacht. Een van de dingen die ik onverwacht lastiger vond dit jaar is het opgeven van m’n vrije tijd. Echter, had ik verrassend weinig moeite om iedere ochtend om negen uur te beginnen. Zo hadden we ook met het bestuur onverwachte meevallers. Van te voren werd ons uitgelegd dat in een lustrumjaar je eigenlijk alleen met het lustrum bezig bent en dat dit ook van ons verwacht werd. Wij kwamen er steeds meer achter dat het Gezelschap moervast zit in bepaalde gewoontes. En wat is nou een mooiere gelegenheid om dingen te veranderen dan de 150ste verjaardag van de vereniging? Zodoende hebben wij ons niet alleen gefocust op het huidige jaar en het lustrum, maar ook op de dingen waarvan wij vonden dat het anders moet. Hiermee hebben we dus ook gefocust op de toekomst, wat eigenlijk ook weer mooi bij het lustrumthema aansluit. Alles bij elkaar zijn er een hoop verwachtingen gesteld aan ons, sommige hebben we niet aan voldaan, anderen ruimschoots overtroffen. Eigenlijk is het vragen naar, al dan niet uitgekomen, verwachtingen ook niet het leukste om te doen. Ik kijk liever terug. Hoe is het jaar, waar ik zonder veel verwachtingen in ging, gegaan? Het antwoord is dat het jaar nog veel mooier heeft uitgepakt dan ik had durven dromen. We hebben zo veel meer voor elkaar gekregen dan voor mogelijk gesteld, fantastische lustrumactiviteiten neergezet en ook als bestuur zijn we ontzettend gegroeid, zowel als groep, als persoonlijk. Dit alles stelt mij dan ook hoopvol voor het laatste kwartaal, dat, terwijl ik dit schrijf, nog voor de boeg ligt. Het wordt een spetterend einde van een vlammend jaar, waarop we allerlei vastgeroeste elementen van de vereniging op de schop hebben durven nemen.

8

Book 1.indb 8

26-7-2018 15:20:09


Tycho van der Zijden Book 1.indb 9

26-7-2018 15:21:03


Penningmeester Nadat ik van de middelbare school kwam vond ik het heerlijk om Werktuigbouwkunde te studeren. Er is weinig verplicht, dus eigenlijk voelde het als een 3 jaar durende vakantie. Totdat ik vorig jaar september met 8 man sterk klaar stond om als het 150ste bestuur van Gezelschap Leeghwater er een enorm mooi Lustrumjaar van te gaan maken. Elke ochtend om 9:00 met elkaar op kantoor, om vervolgens om 9:30 met je eerste bak sterke koffie achter de kiezen, aan het werk te gaan. Je leeft van hoogtepunt naar hoogtepunt. En ja heel cliché, het jaar vliegt voorbij. Door het enthousiasme van iedereen die op kantoor langskomt ben ik geen dag met tegenzin naar kantoor gegaan. Als penningmeester heb ik vooral contact met de penningmeesters van al onze commissies. Toen alle penningmeesters binnen de commissies aangewezen waren, heb ik een penningmeester-training gegeven. Met een goed zetje in de rug gaat het nu fantastisch met de financiën van de commissies en ik heb hier nauwelijk omkijken naar. Dit is iets waar ik enorm trots op ben! Als bestuur doe je veel dingen die zichtbaar zijn voor de leden, maar ook veel dingen die niet zo zichtbaar zijn. In een notitieblokje van een oudpenningmeester vond ik begin dit jaar de uitspraak: ‘De penningmeester begint als eerste en eindigt als laatste met zijn taak. Dit is een gegeven; een feit inherent aan de functie. Maar och: pecunia non olet’. Ik ben mijn jaar ingegaan met het idee dat ik dit wilde gaan veranderen. Zo heb ik samen met Jan een proces ontwikkeld waardoor het opstellen van een contract, het factureren en het herinneren van een bedrijf een stuk meer gestroomlijnd loopt. Hierdoor is er voor ons meer tijd om dingen te doen die direct zichtbaar zijn voor onze leden. Als EPPO’s hebben wij als toezegactie het kantoor verbouwd tot ‘Het Honderdvijftig Paradijs’. Op het moment van schrijven is het 25 graden buiten, maar ons tropische eilandje middenin de faculteit is het hele jaar niet meer verdwenen. Ik hoop velen van jullie hier nog te mogen ontmoeten in de toekomst!

10

Book 1.indb 10

26-7-2018 15:21:05


Deanne van der Slikke Book 1.indb 11

26-7-2018 15:21:52


Onderwijs Bachelor Inmiddels al een flinke tijd geleden begon het allemaal, ergens in de buurt van Bergen op Zoom. Als vrijwel onbekenden van elkaar slenterden wij daar dan, Olifanten op zoek naar een treinstation. Tijdens zo’n jaar leer je elkaar toch wel kennen, overdag wordt er hard gewerkt, maar er worden zeker ook de nodige grappen door het kantoor gegooid. De eerste weken vond er elke avond een constitutieborrel plaats en later maakten deze plaats voor vergaderingen, commissie-activiteiten en feestjes. Ook de weekenden zijn niet gespaard gebleven, maar zijn opgevuld met leuke activiteiten, zoals commissie weekenden, een rally, gala’s en ga zo maar door. Hiernaast hebben we als bestuur ook nog eens deel mogen uitmaken van een heel bijzonder jaar, alle activiteiten die bij het 150ste verenigingsjaar zijn komen kijken, hebben het jaar nog eens extra mooi gemaakt. Tijdens het inwerken in de zomer en de eerste weken van het nieuwe collegejaar komt er van alles op je af. Mijn mailbox stond vol met mailtjes waar ik geen antwoord op had en mensen liepen het kantoor binnen ervan uitgaande dat je hen overal bij kan helpen. Overdag werden we overspoeld met deze hectiek, maar in de avond werd de sfeer erin gezet, om de volgende ochtend met een zwaar hoofd gezamenlijk aan het ontbijt te zitten. Dit momentje in de ochtend heb ik altijd erg gewaardeerd, eigenlijk is dit het enige moment op de dag dat we met z’n allen bij elkaar zitten en de roddels van de avond ervoor gedeeld kunnen worden. Na enkele weken kom je gelukkig steeds meer te weten over de gang van zaken en werd de sfeer steeds relaxter. Tijdens een Leeghwater bestuursjaar heb je te maken met veel bijzondere mensen. Te beginnen met de commissieleden, iedereen bij elkaar doet zoveel voor de vereniging, wat we niet met alleen het bestuur zouden kunnen doen. In de collegepauzes stroomt het kantoor altijd weer vol met mensen die koffie komen halen of een praatje komen maken, dit zorgt altijd voor een gezellige drukte. Daarnaast is er natuurlijk het contact met de ereleden, leden van verdienste en het management- en onderwijsteam van de faculteit. Het meeste heb ik echter wel genoten van mijn zeven geweldige bestuursgenootjes, iedereen staat altijd voor elkaar klaar en zonder de dagelijkse grappen en knuffels was dit jaar een stuk zwaarder geweest. Al met al was het een geweldig jaar, iedereen die hier onderdeel van is geweest: bedankt!

12

Book 1.indb 12

26-7-2018 15:21:55


Coen Bakker Book 1.indb 13

26-7-2018 15:22:31


Onderwijs Master Het feit dat ik nu als bestuurder van Gezelschap Leeghwater dit stuk schrijf is eigenlijk puur geluk. Ik wilde na het afronden van mijn bachelor er een jaartje tussenuit. Werken kan nog lang genoeg en de keuze voor een master had ik nog niet gemaakt. Ik had een grote reis gepland, via de Verenigde Staten naar Australië en dan naar Azië, genoeg tijd om na te denken over een master en mezelf wat beter te leren kennen. Dit is echter wat anders gelopen, mij werd gevraagd of ik naar het bestuursinteressediner wilde komen en niet veel later ben ik nietsvermoedend uit mijn bed getrokken met de vraag of ik de functie Commissaris Onderwijs Master wilde vervullen. Een toevalstreffer, die flink afweek van mijn originele plannen, maar waarmee ik toch dezelfde doelen heb bereikt. Het lijkt zo lang een jaar, maar met zoveel indrukken gaat de tijd zo voorbij. Zoals Loesje ooit zij: “Als de tijd vliegt, vlieg mee” en dat is exact hoe ik mijn jaar heb beleefd. Na een geweldig begin van het jaar met het eerstejaarsweekend werd al heel snel het hoge tempo van de verschillende activiteiten die Leeghwater in een jaar neerzet duidelijk en dit tempo lag in het Lustrumjaar nog veel hoger. En alle activiteiten zorgen er ook voor dat je totaal nieuwe dingen doet. We knalden snel door via het Techniek Festival naar één van de hoogtepunten van ons jaar; het gala en de lustrumweek. Het was een gigantische uitdaging om dit naast mijn reguliere bezigheden allemaal te regelen, maar als ik erop terugkijk was het alle moeite zeker waard. Verrassend genoeg is alles wat ik wilde bereiken met mijn reis in een tussenjaar uiteindelijk ook in dit bestuursjaar goed gelukt. Zo heb ik veel nieuwe dingen gedaan, zoals een wintersport in Italië, maar heb ik ook genoeg van de wereld gezien door een beleidsweekend in Portugal, de buitenlandreis door Duitsland, Tsjechië en Oostenrijk, een bestuursvakantie naar Thailand en de lustrumreis naar Australië. Tevens heb ik door mijn functie een goede masterkeuze kunnen maken en door de intense samenwerking en waardevolle feedback van mijn medebestuurders heb ik mezelf heel goed leren kennen.

14

Book 1.indb 14

26-7-2018 15:22:34


Milan Izarin Book 1.indb 15

26-7-2018 15:23:13


Voorlichting Honderdvijftig jaar, wat een mooie kans was het om dit speciale jubileum in goede banen te leiden. Het beloofde aan het begin van het collegejaar een druk, maar zeker ook mooi jaar te worden. Door het lustrum kwamen er veel activiteiten bij en de jaarlijkse activiteiten kregen allemaal een speciaal lustrum tintje. Mijn voornaamste verantwoordelijkheid dit jaar was ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk mensen in Delft wisten dat wij dit jaar lustrum hadden en als oudste studievereniging van Delft de 150 jaar hadden gehaald. Daarnaast heb ik dit jaar ook De Delftse Bedrijvendagen georganiseerd, samen met mijn andere bestuur. In tegenstelling tot mijn Leeghwater bestuur, waren het voor mij allemaal onbekende gezichten tijdens de kennismaking. Toch weet je op dat moment al dat je elkaar in het komende jaar heel goed gaat leren kennen. Nauw samenwerken met bestuurders uit vier andere verenigingen gaf een leuke extra dimensie aan het bestuursjaar. De verschillende verenigingen hebben andere tradities en doen dingen op een andere manier. Dit gaf mij een extra inkijk tijdens het bestuursjaar en zorgde er ook voor dat ik sommige aspecten van Leeghwater iets kritischer kon bekijken. Desondanks ben ik er wel achter gekomen dat Leeghwater het allemaal best wel goed op een rijtje heeft. Het leukste onderdeel aan mijn functie vind ik het grote contrast tussen de twee functies die ik beoefen. Binnen Leeghwater ben ik vooral aan het kijken naar het contact intern, binnen de leden van de vereniging. Hoe ik deze het beste kan bereiken en ervoor kan zorgen dat zij naar de activiteiten komen. Bij DDB ben ik, als secretaris, voornamelijk in contact met externe partijen. Bij Leeghwater heb je gemiddeld rond de 30 deelnemers voor een activiteit, bij DDB heb je te maken met 3400 deelnemers. Deze verschillen dwongen een compleet andere aanpak af, maar hielpen ook om mijn andere taken in een ander daglicht te zetten. Hierdoor bedenk je voor sommige vraagstukken inventievere oplossingen. Het was een bijzonder jaar, waar ik later nog veel aan zal terugdenken. Ik wil mijn medebestuurders bedanken voor de vermakelijke tijd die ik op het kantoor en daarbuiten heb beleefd. Ook wil ik de commissieleden bedanken voor hun inzet. Jullie maken van Leeghwater een grote gezellige vriendengroep die ik nog veel zal zien in de komende jaren.

16

Book 1.indb 16

26-7-2018 15:23:16


Jan Horsthuis Book 1.indb 17

26-7-2018 15:23:53


Externe Betrekkingen Als ik één ding met zekerheid kan zeggen, is het dat ik nog nooit een jaar zo snel voorbij is gegaan. Ongeveer een jaar geleden kreeg ik samen met mijn zeven bestuursgenoten de vraag om Gezelschap Leeghwater goed op de kaart te zetten en haar naar een volgend niveau te tillen. Na een intense overdracht in de zomer, waar ons alles werd geleerd wat wij moesten weten over onze vereniging, werd het 30ste lustrum dan eindelijk ontstoken. We bestaan alweer 150 jaar en wij zijn niet de enige die ooit een bestuursjaar hebben gedraaid. Op 28 oktober brak het oud-besturendiner aan, welke werd gehouden op sociëteit Phoenix. Een unieke ervaring om te zien hoeveel man door de jaren heen exact hetzelfde hebben gedaan en ook verbonden zijn met Gezelschap Leeghwater. En hoe kan de 150ste verjaardag nog beter gevierd worden dan met een gala op eigen locatie: 3mE. Voor mij was dit toch wel een van de hoogtepunten van het jaar. Niet vaak heb ik zoveel bekenden op één avond bij elkaar gezien en dat allemaal in de trant van onze vereniging. Ik heb genoten van de grote dingen zoals de vuurwerkshow, maar vooral ook de kleine details blijven me bij. Bijvoorbeeld het bordje dat bij de ijssculptuur stond met de tekst “Je kijkt o zo zuur naar mijn ijssculptuur, maar mijn ijssculptuur is o zo duur”. Een parodie op een stukje tekst van De Jeugd van Tegenwoordig, een van de artiesten die veel beluisterd wordt op ons kantoor. Dit bordje is overigens meegenomen door een fanatiekeling, maar dit vonden wij totaal niet erg. Schijnbaar vond iemand dit bordje zo geniaal, dat wij deze hem of haar meer dan gunnen. Het is er nu weer bijna op. Samen met ons hele bestuur hebben wij ons diepe innerlijk gevonden in het land van de Olifant, namelijk Thailand. Hier zijn we letterlijk en figuurlijk de Olifant tegengekomen en hebben wij geleerd dat wij er samen als een moervaste groep staan. Ten slotte wil ik aan het 151ste bestuur meegeven dat ze van elke seconde moeten genieten in hun jaar, want voor je het weet is de toekomst alweer daar.

18

Book 1.indb 18

26-7-2018 15:23:55


Klaas Koerten Book 1.indb 19

26-7-2018 15:24:26


Lustrum Als Commissaris Lustrum ziet een bestuursjaar bij Gezelschap Leeghwater er net een beetje anders uit dan bij de zeven reguliere bestuurders. Dit begon allemaal al toen ik gevraagd werd me een jaar lang in te zetten voor deze studievereniging en dan in het bijzonder voor het Lustrum rondom de honderdvijftigste verjaardag. Ik werd in alle eenzaamheid al in december 2016 hiervoor benaderd, waar de rest van het bestuur pas in maart gevraagd werd. Vanaf januari was ik daarom al bezig met het bijwonen van allerlei vergaderingen rondom het dertigste Lustrum. Een dergelijke viering brengt een hoop verantwoordelijkheid met zich mee omtrent het organiseren van evenementen zoals een Techniek Festival en een Lustrumgala. Doordat ik er ineens zes uur per week aan vergaderingen bij kreeg, begon ik de indruk te krijgen dat het bestuursjaar vooral serieus vergaderen zou zijn. Toen er echter ineens zeven mede- EPPO’s bij kwamen, bleek dat een bestuursjaar ook betekent dat er een enorm hechte en gezellige band wordt opgebouwd met het bestuur als groep. Daarnaast heb ik ook geleerd dat bij alle activiteiten waar een flinke tijd naartoe wordt gewerkt, enorm veel positieve energie vrijkomt op het moment dat de dag van het evenement is aangebroken. Dit staat me in het bijzonder bij van het Techniek Festival, waar een flinke groep studenten heerlijk heeft kunnen genieten van de interactieve opstellingen van bedrijven, alsmede een kraan die hen tot 45 meter hoogte kon tillen en een mooie rij oldtimers, die de hele dag vrolijk hebben staan ronken. Op zo’n moment merk je dat het blij maken van je publiek je evenement tot een werkelijk succes maakt. Eenzelfde soort evenement was het Gala, waarna ons 150-jarig bestaan een feit was en de Lustrumweek die hierop volgde. Op deze evenementen zijn mijn bestuur en ik enorm trots en ze hebben ons tot een hechtere groep gemaakt. Ik had eerder in mijn leven al eens ontdekt dat de tijd sneller gaat als je het druk hebt en dit jaar heeft dat alleen maar kunnen bevestigen. Ik zal nog lang terugkijken op deze aaneenschakeling van leuke, intense en vooral leerzame ervaringen.

20

Book 1.indb 20

26-7-2018 15:24:28


Quotes en Anekdotes Jan tegen Tycho: “Jij bent ook echt de enige die er oncharmant uit kan zien in een pak.” Tycho, twee maanden nadat er een Quooker op kantoor is: “Hoe werkt die Quooker?” Deanne tegen Tycho: “Je hebt echt een beetje dikke boobies Tycho. Maar ik kan wel een beetje zo doen *Deanne knijpt in Tycho zijn tietjes*, maar als je het bij mij doet is het niet oké. Deanne tegen Nina: “Nina, jij bent zo’n iemand die de wc rol verkeerd om hangt, dat vind ik echt barbaars. “ “Ik moest gewoon heel nodig naar de wc oke!” Klaas: “Zouden je ouders ooit gezegd hebben: we gaan Pipi machen?” Jordi over een zakje Lipton thee: “Die klote piramide blijft drijven” Deanne over Tycho: “Ik heb soms het idee dat ik je moeder ben!”

21

Book 1.indb 21

26-7-2018 15:24:28


Jordi Wijlens: Jordi is een keurige jongen. Altijd bereid om iedereen beleefd aan te spreken en nooit te beroerd een todo’tje op zich te nemen. Maar achter die facade zit een knettergekke jongen die mij een hoop leuke uren op kantoor bezorgd heeft met zijn uitspraken. Nina Ruig: Nina is wat alternatiever dan de rest. Dat zie je eigenlijk al meteen wanneer je kijkt naar haar bureaustoel, die eigenlijk een bal is. Verder is Nina iemand die altijd een andere kijk heeft op bepaalde bestuurszaken, wat ons tot een veel meer gebalanceerde groep maakt. Tycho van der Zijden: Chagrijnig in zijn hoekje zit onze piekenbaas altijd hard te werken. Hij is volgens zichzelf het belangrijkste bestuurslid. Of dit waar is, moeten we nog maar zien, want we hebben allemaal geen idee hoe die gekke boekhoudprogramma’s van hem werken. Wat ik nooit zal vergeten, zijn de momenten waarop Tycho een zwakke poging tot creativiteit doet, hilarisch. Deanne van der Slikke: Het is voor veel mensen moeilijk om Deanne te peilen. Toch weet ik zeker dat het ons dit jaar goed is gelukt. In Deanne heb ik een heerlijk rustig bestuursgenootje gevonden die soms ineens bevlogen raakt van fantdrift en dan het hele bestuur aanzwengelt er een leuke avond van te maken. Coen Bakker: Onze planningmeester, Coen Bakker, is een beetje een bijzondere jongen. Gedrilld in de kop van Noord Holland, weet hij natuurlijk wel wat echt werken is. Mede door hem zetten we zoveel neer dit jaar. Toch zal ik het Oud Bestuurders Diner nooit vergeten, waar onze Coen net iets te diep in het glaasje keek en ons allemaal een trauma bezorgde… Milan Izarin: Ik durf te wedden dat ik 3% van mijn bestuursjaar op Milan heb gewacht. Gelukkig maakt hij dat goed door zijn manier van denken. Ook vind ik het altijd leuk om Milan te horen tieren aan zijn bureau, dan weet ik weer dat het best goed gaat met mij. Jan Horsthuis: Waar Jordi altijd koopman genoemt wordt, is dat eigenlijk jan. Hij moet het waarmaken door zoveel mogelijk producten aan bedrijven te slijten. Gelukkig heeft hij ook een erg lieve kant. Dat en de visserservaringen uit zijn verleden, zorgen ervoor dat Jan erg goed is in het uitgooien van lijntjes. Klaas Koerten: Klaas is absoluut meester in de woordgrapjes. Dan is hij er ook nog eens goed in deze grapjes te visualiseren. Dit resulteerde in een muur behangen met ‘Coen grapjes’. Van Coen Mihoen tot Coen Paviljoen.

22

Book 1.indb 22

26-7-2018 15:24:28


KANDIDAATS BESTUUR Book 1.indb 23

26-7-2018 15:25:14


Book 1.indb 24

26-7-2018 15:25:15


Volledige naam: Job Schouten Functie: Voorzitter Geboortedatum: 20-06-1995 Geboorteplaats: Vlaardingen Gestart met WB: 2015 Commissies: UTC, NuCo, BIT Hoe zit jij moervast in de vereniging? Met een voorspanning van 151 GPa. Hoe ga jij zorgen voor een Fantastisch Leeghwaterjaar? Door samen met mijn bestuursgenoten alles eruit te halen wat erin zit, en ons voor 151% in te zetten om zo ervoor te zorgen dat onze geweldige vereniging nog een stukje mooier wordt! Wat is je favoriete gereedschap? De verloren Hamer. Wat doe je in je vrije tijd? Origami, wandelen en filosoferen over het leven. Het liefst met een heerlijk koud drankje in het stralende zonnetje.

Job Schouten

Wat voor een olifant ben jij? Binnen een Olifanten kudde kan ik mij het best identificeren met de matriarch. Een oude wijze Olifant die er alles aan zal doen om de kudde te beschermen en zo goed mogelijk te leiden in het avontuur des levens.

25

Book 1.indb 25

26-7-2018 15:26:10


Volledige naam: Helène Suzanna Blok Functie: Secretaris Geboortedatum: 27 oktober 1994 Geboorteplaats: Alkmaar Gestart met WB: 2016 Commissies: Rally Commissie, V.O.L Hoe zit jij moervast in de vereniging? In 2016 kwam ik met een kleine omweg bij de mooiste studie van Nederland terecht en sloot ik mij direct aan bij de kudde Olifanten van Gezelschap Leeghwater. De studievereniging maakt mijn studententijd hier nog leuker en educatiever! Mijn eerste jaar ben ik Secretaris geweest van de mooiste Rally van het land. Dit jaar heb ik als penningmeester nieuw leven mogen blazen in een bestuur dat zich inzet voor alle oud-werktuigbouw studenten. De contacten die je opdoet en de verhalen die je hoort, maken het enorm leuk en interessant. Het is mij ook een ware eer om aankomend jaar jullie Secretaris te zijn! Hoe ga jij zorgen voor een Fantastisch Leeghwaterjaar? Door de positie van mijn bureau in het kantoor zal ik vaak fungeren als aanspreekpunt. Kom vooral langs voor een vraag of een babbel! Wat is je favoriete gereedschap? Een schroevendraaier. Wat doe je in je vrije tijd? Een jaarboek stukje schrijven, maar als het even kan pak ik graag uit in de keuken. Ook stap ik maar al te graag in een (zweef )vliegtuig of sla ik een volleyballetje op met wat andere Olifanten.

Helène Blok

Wat voor een olifant ben jij? Een vliegende, maar geen dombo ;)

26

Book 1.indb 26

26-7-2018 15:27:00


Volledige naam: Victor Vijay Jivan van der Drift Functie: Penningmeester Geboortedatum: 03-03-1997 Geboorteplaats: Zoetermeer Gestart met WB: 2015 Commissies: FuCo, Lagerhuysch Beheer, LoCo Hoe zit jij moervast in de vereniging? Nu, alweer 3 jaar geleden - time flies when you having fun -, startte ik als kersverse werktuigbouwer met de mooiste studie van Nederland. Vervolgens kreeg ik de kans om penningmeester van het Lagerhuyschbeheer te worden, wat inhield dat ik een jaar lang de mooiste faculteitsbar van Nederland mocht runnen. Inmiddels is het tijd voor de volgende stap; een jaar als penningmeester van het 151ste bestuur. Mijn motto: beter goed gejat dan slecht verzonnen.

Victor van der Drift

Hoe ga jij zorgen voor een Fantastisch Leeghwaterjaar? Ten eerste ga ik er voor zorgen dat Pierre geen plek in het kantoor krijgt. Daarnaast is brood smeren ook niet echt m’n ding, dus zal Geertje wel voor catering moeten gaan zorgen. Bovendien zou een voetenbadje ook wel relaxt zijn. Wat is je favoriete gereedschap? Mijn e.dentifier. Wat doe je in je vrije tijd? Netwerken met Eugene H. Krabs. Wat voor een olifant ben jij? Eentje met zijn Slurf op de verkeerde plek.

27

Book 1.indb 27

26-7-2018 15:28:00


Volledige naam: Geertje Emma Neijmeijer Functie: Commissaris Onderwijs Bachelor Geboortedatum: 10-05-1997 Geboorteplaats: Geldrop Gestart met WB: 2015 Commissies: StuCo, NuCo, BTCC Hoe zit jij moervast in de vereniging? Mijn studentenleven is onlosmakelijk verbonden met Gezelschap Leeghwater omdat ik vanaf mijn eerste jaar al commissies doe. Via de vereniging heb ik al veel leuke mensen ontmoet, dus ik ben heel benieuwd wat ik komend jaar allemaal nog mag gaan meemaken. Hoe ga jij zorgen voor een Fantastisch Leeghwaterjaar? Ik heb het geluk dat ik met een superleuke groep mensen een jaar lang de vereniging mag gaan besturen. Ik denk dat er niet heel veel meer nodig is om dit jaar Fantastisch te maken! Wat is je favoriete gereedschap? Een schroevendraaier. Wat doe je in je vrije tijd? Muziek luisteren, thee/bieries drinken met vrienden en piano spelen.

Geertje Neijmeijer

Wat voor een olifant ben jij? Een Brabolifant

28

Book 1.indb 28

26-7-2018 15:29:04


Volledige naam: Bob van der Windt Functie: Commissaris Onderwijs Master Geboortedatum: 22 maart 1997 Geboorteplaats: Vlaardingen Gestart met WB: 2015 Commissies: Slurf Redactie, Technische Uiting Hoe zit jij moervast in de vereniging? Doordat mijn enthousiasme voor alle facetten van het Gezelschap met een moment van 151 Nm is aangedraaid. Dat lijkt mij redelijk moervast, zo niet “torque to yield�. Hoe ga jij zorgen voor een Fantastisch Leeghwaterjaar? Door samen met mijn bestuursgenoten en alle commissieleden hele vette activiteiten te gaan organiseren, want alleen samen kunnen we er een ontzettend gaaf jaar van gaan maken!

Bob van der Windt

Wat is je favoriete gereedschap? Dat is denk ik een dopsleutelset omdat je daarmee veel sneller een bout kan vastzetten dan met een ouderwetse steeksleutel. Daarnaast vind ik het ratelende geluid heel fijn! Wat doe je in je vrije tijd? In mijn vrije tijd lees ik graag boeken. Verder vind ik het sleutelen aan tal van technische projecten heel erg mooi. Ook hou ik ervan om op mijn brommer, een lichtblauwe Tomos Classic, door Delft te scheuren. Wat voor een olifant ben jij? Ik kan me wel vinden in de Sumatraanse Olifant, een ietwat grotere Olifant die vooral van water en bossen houdt. Helaas is de Sumatraanse Olifant wel met uitsterven bedreigd.

29

Book 1.indb 29

26-7-2018 15:30:06


Volledige naam: Tessa Michelle Wilma Talsma Functie: Commissaris Voorlichting Geboortedatum: 27-09-1996 Geboorteplaats: Toledo, Ohio Gestart met WB: 2015 Commissies: Slurf Redactie, Rally Commissie Hoe zit jij moervast in de vereniging? Mijn mentor papa’s en mama hebben voor mijn eerste kennismaking met Leeghwater gezorgd en hebben me laten zien hoe leuk de mensen hier zijn. Mijn allereerste projectgroep, waarmee ik nog steeds goede vrienden ben, deed er nog een schepje bovenop. Toen ik het jaar erna voor de Slurf Redactie werd gevraagd, wilde ik niet meer weg en sindsdien zit ik moervast hier. Hoe ga jij zorgen voor een Fantastisch Leeghwaterjaar? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Als Commissaris Voorlichting ga ik zorgen dat nog meer verschillende mensen zich thuis gaan voelen bij onze studievereniging. Een fantastisch jaar maak je met z’n allen. Wat is je favoriete gereedschap? Als ik een Werktuigbouwkundig voorwerp zou moeten noemen dat mijn leven makkelijker heeft gemaakt, is het mijn oude Renault waar ik zeker het afgelopen jaar met alle Rally activiteiten ontzettend veel plezier van heb gehad. Hij is 20 jaar oud, maar toch nog een mooi staaltje Werktuigbouwkunde.

Wat voor een olifant ben jij? Een EPPO die heel veel zin heeft in komend jaar!

Tessa Talsma

Wat doe je in je vrije tijd? Studeren. Ik denk dat ik een van de weinigen ben die blij wordt van de TU. Daarnaast word ik ook wel blij van dronken dansen in de kroeg, van de snackbar aan de overkant van mijn huis en van een dutje op de bank.

30

Book 1.indb 30

26-7-2018 15:31:03


P

Volledige naam: Pierre-Antoine Denarié Functie: Commissaris Externe Betrekkingen Geboortedatum: 2 mei 1997 Geboorteplaats: Johannesburg (Zuid-Afrika) Gestart met WB: 2015 Commissies: IvooCo, EOC, NuCo, V.O.L., MediaCo

A

Hoe zit jij moervast in de vereniging? Als een M151-bout in een M12-moer. Ik ben net als de bout die zo groot is dat de moer, die Gezelschap Leeghwater moet voorstellen, hem moervast inklemt en hem op zijn plaats houdt.

Pierre-Antoine Denarié

Hoe ga jij zorgen voor een Fantastisch Leeghwaterjaar? Dat er genoeg geld voor Fant aanwezig is. Fant is als WD-40 voor Leeghwaterianen. Het maakt niet alleen onze spieren, maar ook gesprekken soepeler. Het is een belangrijke cirkel die gaande gehouden moet worden. Is de Fant op, dan is er geen brandstof meer om goed te praten en lukt het binnen harken niet meer en dan kan er geen nieuwe Fant meer worden gekocht! Het is dus yin yang Fant. Wat is je favoriete gereedschap? De slijptol, wegens illustere bezigheden kan ik dat beter niet vertellen. Behalve dan dat ik ermee een kattenluik in Jan zijn deur heb gemaakt. Wat doe je in je vrije tijd? Ik hou van klussen en mezelf bezighouden met projecten. Komende zomer ga ik bijvoorbeeld een Smart Mirror maken. Dat is een spiegel met een scherm erachter zodat je op de spiegel informatie kan projecteren. Mijn projecten zijn altijd vrij divers. Van een spiegel maken tot logo’s ontwerpen. Ik kom er meestal op doordat ik (te) vaak “ja” zeg of omdat ik weer eens verdwaald raak op het internet. Wat voor een olifant ben jij? Ik ben natuurlijk een savanneolifant, omdat ik uit het verre Zuid-Afrika kom. Ik ben eigenlijk een binnenstebuiten gekeerde Victor. Alleen ben ik nu een beetje haarloos. Dus kale olifant mag ook. Of fresh-cut olifant.

31

Book 1.indb 31

26-7-2018 15:32:04


ASSEN

PAUL KIEFT

Delft University of Technology, Mechanical Engineering (BSc) & Offshore Engineering (MSc)

ASSISTANT PLATFORM SUPERVISOR

Midden op de Noordzee een bedrijf runnen Twee weken achter elkaar run ik een bedrijf midden op de Noordzee, samen met een team van 20 man. Vervolgens kan ik dan twee weken lang doen wat ik graag doe: ik reis de wereld over! Mijn baan is geweldig dynamisch, leuk en avontuurlijk. Wat ook een leuk voordeel is: ik ga met de helikopter naar mijn werk. Een sfeer van eindeloze mogelijkheden Op het platform ben ik verantwoordelijk voor het team en krijg ik regelmatig coaching om een betere leidinggevende te worden. Ik zie direct resultaat van mijn dagelijkse activiteiten en dat is leuk en motiverend. Shell is zeer dynamisch. Als nieuweling kom je in een aantrekkelijke omgeving terecht, met eindeloze mogelijkheden en uitdagingen. Echt het verschil maken Ik richt me op verbeteringen van de veiligheid op het platform en zorg ervoor dat die dezelfde dag nog doorgevoerd worden. Een ander aspect van mijn werk is het kunnen herkennen en verlagen van belangrijke kostenposten in productie en logistiek. Verder sleutel ik aan een nieuwe logistiek en bespreek ik mijn plannen met verschillende specialisten om te kijken hoe we de productie kunnen verhogen. Ondanks wat er in de media over ons gezegd wordt, is Shell sterk betrokken bij de transformatie van de energiesector in de richting van een duurzamere toekomst. Naar mijn mening kan Shell echt het verschil maken. Het zijn spannende tijden in de voorhoede van de energietransitie naar een duurzamere toekomst en daar zal Shell een belangrijke rol in spelen.

“Ik ga met de helikopter naar mijn werk“

Een leiderschapsprogramma van wereldformaat Shell biedt een compleet leiderschapsprogramma. Ik word gecoacht in mijn rol als leidinggevende zodat ik me voortdurend kan verbeteren, en dat zie je bij andere bedrijven minder. Er zijn veel jonge mensen, wat snel een saamhorigheidsgevoel geeft, net als op de universiteit. De mensen bij Shell zijn zijn open, eerlijk en creatief en voortdurend op zoek naar verbetering voor het bedrijf.

Ontdek jouw carrièremogelijkheden: www.shell.nl/engineering/en

32

Book 1.indb 32

26-7-2018 15:32:05


VERENIGING Book 1.indb 33

26-7-2018 15:33:10


Book 1.indb 34

26-7-2018 15:33:11


Geschiedenis Ons verhaal begint in januari 1842 toen de Koninklijke Akademie werd opgericht, waar Werktuigbouwkunde en Scheikunde werden onderwezen. In het pand aan de Oude Delft 95 was in de beginjaren het aantal studenten gering en het ging financieel niet voortvarend. In 1864 kwam uit de Koninklijke Akademie, de Polytechnische School te Delft voort, wat later de Technische Universiteit zou worden. In den beginne In 1863 begon Adrien Huet, een oud student van de Koninklijke Akademie die zijn diploma in slechts twee jaar behaald heeft, met het onderwijs in de werktuigbouwkunde. Om de studie te bevorderen, stimuleerde Huet de studenten om een vereniging op te richten, en zo vond op 16 december 1867 de constituerende vergadering plaats. Huet, met zijn achtergrond in de civiele techniek en met een voorliefde voor polderbemaling, gaf deze vereniging de naam ‘Leeghwater’. Gezelschap Leeghwater groeide snel uit tot een zelfstandige vereniging, en werd op 1 oktober 1889 officieel zo erkend. Op 5 juli 1899 overleed de heer Huet, hoogleraar en toenmalige erevoorzitter van Leeghwater. In 1904 werd het eerste jaarboek gepubliceerd door Leeghwater, voornamelijk een handboek voor de werktuigbouwkundige waarin formules, literatuurlijsten en spreekuren van professoren te vinden waren. In 1905 werd de Polytechnische School te Delft de Technische Hogeschool, tegelijkertijd werden de richtingen Werktuigbouwkunde, Scheepsbouwkunde en Elektrotechniek bij elkaar gevoegd. Dit is ook het jaar dat Gezelschap Leeghwater voor het eerst banden legt met het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs (KIvI) en zich op de landelijke politiek stort. Vanaf deze tijd begon Leeghwater ook met het organiseren van studiereizen en excursies. De toenemende economische recessie liet ook Leeghwater niet ongemoeid en vanaf 1922 daalde het ledenaantal. Desondanks wist Gezelschap Leeghwater te blijven bestaan. De Tweede Wereldoorlog Na het overkomen van de recessie volgde er weer een tegenslag. De TH werd ten tijde van de Tweede Wereldoorlog voor onbepaalde tijd gesloten door de bezetters. Het bestuur van Gezelschap Leeghwater heeft toen de taak van de TH overgenomen om studenten aan een baan te helpen in de industrie. Daarnaast regelde Leeghwater een dictatenbibliotheek en studieleergangen buiten Delft. Op 16 april 1941 werd de Technische Hogeschool heropend, dit bood

35

Book 1.indb 35

26-7-2018 15:33:11


studenten de kans hun studie voort te zetten. Het was echter nog niet veilig, de Jodenvervolging was nog in volle gang. Hierdoor betreurt Leeghwater na de oorlog het verlies van een drietal leden; Jacob Wassum, Nico Pfaff en Jan Luyten. Daarnaast komen ook twee ereleden in de oorlog om; professor R.L.A. Schoemaker en professor J. Muysken, die zich als Rector-Magnificus openlijk verzette tegen de bezetting. Na de oorlog In de jaren na de oorlog organiseerde Leeghwater onder andere studiereizen naar Zweden (1947) en Zwitserland (1948) en werden er vele excursies en activiteiten georganiseerd om de oorlog zo snel mogelijk achter te laten. Vanaf 1950 werd het jaarboek weer uitgegeven. Van 1911 tot 1955 was de faculteit te vinden aan de Nieuwelaan 76. Hierna verhuisde de faculteit naar Mekelweg 2 vanwege de toename aan studenten. 1967, het honderdjarige jubileum van Gezelschap Leeghwater, werd uitbundig gevierd met als thema ‘Alles in het honderd’. De faculteit schonk aan Leeghwater de metalen Olifant die tot de dag van vandaag nog altijd voor het kantoor blinkt. Sindsdien wordt er elk lustrum een grote Olifant aan de collectie toegevoegd. De depressie van de jaren 70 De jaren 70 waren een rumoerige tijd, niet alleen voor Gezelschap Leeghwater, maar voor alle verenigingen in Delft. Ontevredenheid over het onderwijs en een gebrek aan sfeer zorgden ervoor dat veel studenten alleen nog maar kwamen voor colleges en practica. 1973 markeerde een dieptepunt voor Gezelschap Leeghwater, toen 4 van 5 bestuursleden niet de moeite wilden nemen een opvolger te zoeken. Eén bestuurslid, Vincent Swarte, liet het hier niet bij en richtte ‘Sfeerbeweging’ op, die door middel van enquêtes en creatieve bijeenkomsten de sfeer op de faculteit en tussen studenten onderling wist te verbeteren. Het herstel van Gezelschap Leeghwater Omdat steeds meer studenten in het eerste jaar geen lid werden van een gezelligheidsvereniging, ontstond de behoefte vrienden te maken onder medewerktuigbouwers. Daarom startte het Gezelschap in 1981 met het organiseren van het eerstejaarsweekend, waarop alle eerstejaars geïntroduceerd werden in de studie Werktuigbouwkunde en Gezelschap Leeghwater. In 1982 nam er voor het eerst een Commissaris Externe Betrekkingen plaats in het bestuur van de vereniging. In 1982 organiseerde Leegwater een bedrijvendag, waarop studenten die in

36

Book 1.indb 36

26-7-2018 15:33:11


de laatste fase van hun studie zaten, konden praten met bedrijven over hun toekomstmogelijkheden. Het succes van deze bedrijvendag is nu uitgegroeid tot De Delftse Bedrijvendagen, de grootste carrièrebeurs van de Benelux. Om de continuïteit van het Gezelschap te waarborgen wordt in 1989 de Commissie Leden van Verdienste opgericht, bestaand uit nog studerende oudbestuursleden. Bij eventuele problemen kunnen deze dan kritisch bekeken worden. Later verandert dit adviesorgaan in het College Oud Bestuurders Raad van Advies. De jaren 90 en het 125 jarig bestaan (1992) In het begin van de jaren negentig wordt de oude fietsenkelder omgetoverd naar een ontvangstruimte beter bekend als “Het Lagerhuysch.” Op 16 december 1992 bestaat Gezelschap Leeghwater 125 jaar. Dat wordt in de lustrumweek gevierd, met het thema ‘Versnelling’. Tijdens het 150-jarig bestaan van de TU Delft, ook in 1992, organiseert Gezelschap Leeghwater de alumnidag, waarvoor 1500 van de 3000 uitgenodigden zich aanmelden. Naar aanleiding van dat enthousiasme besluit het gezelschap een vereniging ‘Oud Leeghwater’ (O.L.) op te richten. In 1996 wordt voor het eerst een eigen periodiek magazine uitgegeven, ‘De Slurf’, bedoeld om werktuigbouwers te informeren over technische ontwikkelingen, studeren in het buitenland, carrièremogelijkheden en Leeghwater-activiteiten. Leeghwater 2000 – nu Net zoals een Olifant, blijft ook Gezelschap Leeghwater zich ontwikkelen. Zo wordt de diversiteit van activiteiten nog meer verhoogd door het toevoegen van bijvoorbeeld de Business Tour- , de Loop- en de Activiteiten en Cursus Commissie. 150 jarig bestaan Afgelopen jaar is er weer een groote mijlpaal behaald door Gezelschap Leeghwater: haar 150ste verjaardag! Dit lustrum kreeg het thema ‘Ignite your future’. Met grote activiteiten, feesten, een tentoonstelling en een festival werd er vooruit geblikt op de toekomst en welke rol werktuigbouwkunde en het Gezelschap hierin kunnen vervullen. Om dit jaar zo speciaal te maken is er een Commissaris Lustrum aangesteld en zijn er verschillende lustrum commissies samengesteld. Met bijna 3000 leden en steeds actievere commissies ziet de toekomst van Gezelschap Leeghwater er rooskleurig uit en kan er alweer vooruitgeblikt worden op de volgende mijlpalen.

37

Book 1.indb 37

26-7-2018 15:33:12


Ereleden De Ereleden van Gezelschap Leeghwater hebben zich allen bijzonder ingezet voor het welzijn van onze studievereniging. Daarnaast hebben zij zich geprofileerd op het gebied van de Werktuigbouwkunde in het bedrijfsleven, als hoogleraar of beide. Het bestuur en de Ereleden ontmoeten elkaar jaarlijks op het Ereledendiner in januari en tijdens een sfeervolle lunch later in het jaar. Hier worden zij op de hoogte gebracht van de lopende zaken van Gezelschap Leeghwater en voorzien zij ons van de nodige tips en tricks. Tevens vindt elk jaar traditiegetrouw aan het begin van het collegejaar het Voorzittersconvent plaats. Het kandidaatsbestuur en de oud-voorzitters genieten bij erevoorzitter, professor Rijsenbrij, samen met enkele andere ereleden van een eenvoudige doch voedzame maaltijd. Zo kunnen zij op een gezellige manier kennis maken en hun beleidsplannen bespreken.

Prof.ir. J.C. Rijsenbrij is in 1972 afgestudeerd aan de TH Delft. Momenteel is hij werkzaam als hoogleraar Transport & Logistiek bij de TU Delft en is hij adviseur voor diverse innovatieve transportsystemen. Na een aantal functies bij bedrijven in de transportsector is hij vanaf 1974 in dienst van ECT, eerst als manager R&D en nieuwbouw equipement en later als directeur Techniek (1987-1990). In 1991 werd hij algemeen directeur van de Delta Container Divisie – ECT. Prof. Rijsenbrij werd in 2010 Erevoorzitter.

38

Book 1.indb 38

26-7-2018 15:35:18


Prof.dr. R. Babuška studeerde Electrical Engineering aan de universiteit van Praag, waar hij vervolgens nog twee jaar doorbracht als assistent-professor. Gelukkig besloot hij hierna de stap naar de TU Delft te maken en is hij nu hoogleraar Intelligent Control & Robotics. Als voorzitter van de Opleidingscommissie staat professor Babuška bekend als een zeer betrokken docent die vaak hoog eindigt bij de Beste Docent verkiezingen. Daarnaast is hij in 2010 met het Gezelschap meegegaan met de Japanreis. Een aantal jaar geleden heeft hij het TU Delft Robotics Institute geopend. Prof.dr.ir. H.F. van Beek studeerde Technische Natuurkunde aan de TU Delft. Na te zijn afgestudeerd in de richting kernfysica is hij naar Utrecht gegaan, waar hij promoveerde op stralingsdetectie in ruimteonderzoek. Na een periode bij NASA gewerkt te hebben is prof. Van Beek terug naar Delft gekomen en heeft hij een moderne sectie fijn-mechanische techniek bij werktuigbouwkunde opgezet. Hij is in 1985 door de koningin als Hoogleraar benoemd en is nu met emeritaat. Prof.ir. H. Bikker heeft aan de TU Delft Vliegtuigbouwkunde gestudeerd. Na de officiersopleiding Koninklijke Luchtmacht, werd hij hoofd van de Engineering afdeling voor de vliegtuigbouw te Schiphol. Later is prof. Bikker als hoogleraar aangesteld op de leerstoel Industriële Organisatie bij Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek en Lucht- en Ruimtevaart. Verder is hij nauw betrokken bij het postacademische onderwijs in Nederland. Professor Bikker is 10 jaar Erevoorzitter geweest.

39

Book 1.indb 39

26-7-2018 15:37:47


Ir. W. Draijer studeerde werktuigbouwkunde aan de TU Delft. In 1989 studeerde hij af bij Professor Bosgra in de regeltechniek. Daarna ging hij aan de slag bij MCKinsey als fellow. In 1992 haalde hij zijn MBA aan de Insead Business School. In 2004 werd hij managing partner van McKinsey Nederland en twee jaar later van de Benelux. In zijn loopbaan is Draijer van verscheidene platformen lid geweest die innovatie en discussie in Nederland proberen te bevorderen. Vanaf 2012 bekleed hij de functie van Voorzitter van de Sociaal Economische Raad (SER). Ir. B.M. van Ee studeerde Werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Na te zijn afgestudeerd kwam de heer Van Ee al snel op de positie van vice-president business Group Transportation bij Fluor. In 2004 werd hij gevraagd bij de DHV Groep aan de slag te gaan. Hier bekleedt hij tegenwoordig de functie van voorzitter van Raad van Bestuur. Prof.ir. H.P. van Heel studeerde in 1957 af als natuurkundig ingenieur aan de toenmalige TH te Delft. Na zijn studie werkte hij bij Akzo (toen nog AKU), Aluminium Delfzijl, Hunter Douglas en was hij algemeen directeur bij Hoechst Holland. Van 1986 tot 1999 was hij tevens hoogleraar Milieutechniek bij Werktuigbouwkunde. Tijdens die periode en ook daarna bekleedde hij verscheidene commissariaten (waaronder COVRA) en adviesfuncties. Steeds focuste hij op verhoging van het rendement van de “milieugulden”, met name op energiegebied. In zijn boek ‘Nader Bezien’ is veel daarover terug te vinden. Prof.ir. L.N. Reijers behaalde in 1957 aan de HTS van Amsterdam het diploma Werktuigbouwkunde. Tijdens zijn daaropvolgende militaire dienst werd hij opgeleid tot radarofficier. Na zijn afstuderen vertrok hij voor zes jaar naar Amerika waar hij werkte aan de ontwikkeling van numeriek bestuurde gereedschapswerktuigen. Hierna keerde prof. Reijers terug naar Nederland om bij Philips te werken in de industriële automatisering tot zijn benoeming als hoogleraar in Delft. Dr.ir. A.W. Veenman is via de LTS, UTS en HTS opgeklommen tot werktuigbouwkundig ingenieur. Nadat hij promoveerde tot doctor in de Technische Wetenschappen werd hij benoemd tot deeltijd-hoogleraar bij Apparatenbouw voor de procesindustrie. Na aan een aantal projecten aan de TU Delft te hebben gewerkt is hij via Esmil International en Stork bij de NS terecht gekomen. Na het ten einde lopen van het werk bij de NS, is hij commissaris van diverse bedrijven.

40

Book 1.indb 40

26-7-2018 15:37:47


Ir.drs. J. van der Veer rondde in 1971 de studie Werktuigbouwkunde in Delft af en begon direct bij Shell. Terwijl hij hier werkte ronde hij de studie economie in 1976 af. Hij heeft verschillende functies gehad in raffinage en marketing in Nederland, Curaçao en het Verenigd Koninkrijk. Hij was coördinator van de regio sub-Sahara en directeur van Shell Nederland. Hij was president en CEO van Shell Chemical Company in de VS waarna hij werd benoemd tot lid van het Comité van Directeuren. Prof.ir. W.J. Vlasblom is via de M.U.L.O.-B en HTS Bouwkunde bij de Technische Hogeschool Delft met lof afgestudeerd in de richting weg- en waterbouw. Na zijn studie was prof. Vlasblom zeer actief in de offshore wereld en werkte hij onder andere bij Boskalis, Ballast Nedan, Costain-Blankevoort en als hoofd planning en productie Airport Platform Contractors. Van 1994 tot 2006 was prof. Vlasblom hoogleraar baggertechniek en bulktranpsort aan de TU Delft.

Ir. L.C. van Wachem studeerde af in de Werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Hierna is hij gaan werken bij de Bataafse Petroleum Maatschappij in Den Haag. Na diverse functies werd de heer Van Wachem in 1982 president-directeur van de N.V. Koninklijke Nederlandse Petroleum Maatschappij, waarna hij voorzitter van de raad van commissarissen werd bij diverse bedrijven. In 1981 werd hij benoemd tot Ridder van de Nederlandse Leeuw en later ook tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau.

41

Book 1.indb 41

26-7-2018 15:40:08


Prof.dr. ir. P.A. Wieringa is na zijn afstuderen in 1980 gepromoveerd in op het gebied van Meet- Systeem- en Regeltechniek toegepast op Mens-Machine Systemen en de Medische Techniek aan de faculteit 3mE. Sinds 2000 is hij hoogleraar sectie Mens-Machine Systemen. Van 1986 tot 1991 heeft hij als Post-Doc deels in de VS maar steeds in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en de TU Delft het onderzoek voortgezet. Van 2006 tot het jaar 2011 heeft hij de functie Directeur Onderwijs en vice-decaan van de faculteit 3mE vervult. Tegenwoordig is hij conrector aan de TU Delft. Ir. J.G. van Wijk is begonnen met de MULO, waarna hij de HBS-B volgde tot 1969. Na het behalen van enkele diploma’s ging de heer van Wijk in militaire dienst. Hierna is hij Werktuigbouwkunde aan de TU Delft gaan studeren. In 1974 was hij voorzitter van Gezelschap Leeghwater en is voor zijn inzet tijdens de jaren ‘70 beloond met het Erelidmaatschap. Na zijn afstuderen is hij actief geweest in enkele functies aan de TU Delft. Hierna heeft hij diverse nevenfuncties en het verlengde liggen van zijn vakgebied. Ir. Joop Roodenburg is in 2015 geïnstalleerd als erelid van Gezelschap Leeghwater. Na zijn studie aan de TU Delft is hij met zijn studievriend een eigen ingenieursbureau genaamd ITREC begonnen. Na een aantal jaar is dit bedrijf gefuseerd met Huisman waar hij sindsdien CEO is. Joop Roodenburg heeft een ontzettende voorliefde voor techniek en haalt daar veel inspiratie uit. Dat zien wij terug in de mate van innovatie en vernuftigheid van zijn bedrijf. Huisman is niet bang om te investeren in techniek, om er zo voor te zorgen dat er het beste geboden kan worden in de sector.

42

Book 1.indb 42

26-7-2018 15:40:08


College van Verdiensten Het College Leden van Verdienste bestaat uit een aantal personen, die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt voor Gezelschap Leeghwater. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs of andere zaken gaande op de faculteit en door klaar te staan bij activiteiten van Gezelschap Leeghwater. Elk jaar wordt met deze bijzondere groep een mooie activiteit ondernomen.

Ing. J.D. Broekens Ir. S.J. Dijkstra Dhr. E.P. van Luik Dr.ir. S.A. Miedema Ing. G. Pasman Ing. J.E. Seiers Dr. ir. W.L.Th. Thijs Dhr. R. Visser Drs. E. Vixseboxe Dr. ir. P.Th.L.M. van Woerkom Mevr. W.W.F. Inggamer Dhr. W.S. Sneekes

43

Book 1.indb 43

26-7-2018 15:40:14


COBRA Het College van Oud-Bestuursleden voor Raad en Advies (COBRA) is een adviesorgaan voor het huidige bestuur. Het College bestaat uit alle oudbestuurders die nog studeren aan de TU Delft. Vijf keer per jaar is er een vergadering met de COBRA en het huidige bestuur. Tijdens zo’n bijeenkomst worden lopende zaken en de toekomst van het Gezelschap besproken. Hierbij krijgt het bestuur zoveel mogelijk raad en advies van oud-bestuurders. COBRA-leden Raoul Dinaux Daan Ratering Tobias Stinenbosch Bart van Eeden Bart Ovaa Jilles Langeveld Roderik Verbruggen Pieter Imhof Lotte Hoeksma Michiel de Witte Laura Dijkink Bas Dieben Brian Reijnders Bram Verlaan Ivo Carels Lydia Schenk

Marcel Goldschmeding Daniël Boehmer Ilonca Leijn Victor Olijslager Bob Elders Nard Duin Steven Goes Jeffrey Minnaard Sophie Soons Irene van der Vossen Mart Baars Thomas Duijnstee Jeroen Roozendaal Michel van Riet Teun Koomen Thomas Opraus

44

Book 1.indb 44

26-7-2018 15:40:14


Kas Verificatie Commissie

Voorzitter Secretaris Penningmeester Adviseur Adviseur Adviseur Adviseur Adviseur Adviseur Adviseur

Tobias Stinenbosch Jordi Wijlens Tycho van der Zijden Raoul Dinaux Pieter Imhof Michiel de Witte Ivo Carels Marcel Goldschmeding Nard Duin Jerey Minnaard

45

Book 1.indb 45

26-7-2018 15:41:41


De Franse Filosoof Voltaire zei ooit het volgende over de begroting: “Een methode om zich zorgen te maken nog voor het geld wordt uitgegeven, in plaats van daarna�. Onder het mom van voorkomen is beter dan genezen, dat een begroting op voorhand van groot belang is, zijn deze woorden nu met de uitgebreidste viering van het Gezelschap ooit misschien wel veel meer van toepassing dan Voltaire eigenlijk bedoeld had. Dit lustrum en het grote aantal commissies brengt namelijk een flinke kasstroom met zich mee, iets waar het bestuur rekening mee moet houden, omdat het doen van al die grote uitgaven zelden tegelijk plaatsvindt met het binnenhalen van even grote opbrengsten. De Kas Verificatie Commissie, kortweg de KaVerCo, is statutair in het leven geroepen bij de oprichting van onze vereniging. Naast het controleren van de boekhouding van commissies is het de taak van de penningmeester dat de boekhouding van het Gezelschap op orde is. De KaVerCo controleert het werk van de penningmeester van het bestuur en de KaVerCo adviseert het bestuur over het doen van grote uitgaven of over het doorvoeren van begrotingswijzigingen. Vijf keer per jaar wordt de balans doorlopen en de resultatenrekening, tot dan toe, wordt naast de begroting gelegd. De lijst met openstaande debiteuren wordt bekeken en er wordt vergaderd over beleidsmatige beslissingen op financieel gebied. Via deze gelaagde wisselwerking tussen KaVerCo, bestuur, de commissies en de leden, houden de commissie en het bestuur elkaar scherp. De rol van de KaVerCo is om in een jaar met twee keer zo veel uitgaven en in samenwerking met de Commissaris Extern van het bestuur, kritisch te blijven kijken om niet door te slaan in alle feestvreugde. Op deze manier kan Leeghwater terugkijken op een goed verlopen 150ste jaar en kan Leeghwater met een gerust olifantenhart de volgende 150 jaar tegemoet.

46

Book 1.indb 46

26-7-2018 15:41:42


Pedelstaf Wat is nou het hoogtepunt van belangrijk zijn? Ja, inderdaad, jezelf laten aankondigen, zodat iedereen weet dat je er bent. In de sprookjes zijn deze mensen vaak sukkeltjes, maar bij Leeghwater is het tegenovergestelde van kracht. De pedel bij Leeghwater heeft twee kanten. Aan de ene kant het lichtelijk formele tijdens de felicitaties van familie, vrienden en dergelijke, voordat de constitutieborrel begint. Aan de andere kant is het diep in het glaasje kijken, want hoe houd je anders een avond lang schreeuwen vol? Tijdens de constitutieborrel willen alle besturen van Delft de kans krijgen om het nieuwe Leeghwater bestuur te feliciteren, maar omdat niemand zoveel felicitatiefantjes aankan, krijgt helaas niet iedereen de kans. Het is de taak van de pedel om dit, in de goede volgorde, bij aanvraag te noteren, door de zaal te brullen en natuurlijk zelf ook niet droog te staan. Tijdens de constitutieborrel staat de pedel zo hoog dat niemand erbij komt. Maar ĂŠĂŠn keer per jaar moet de pedel zelf zijn schoenen zonder zool aantrekken, om zijn truken uit de doos te halen. Stinkend naar bier en met shultie in de hand, stapt hij samen met het bestuur in de wit-groene bolide richting Eindhoven. Uiteindelijk zijn ze in Eindhoven aangekomen. Na uit de bus te zijn gestapt, stond er een heel rugby peloton te wachten, dat alleen maar oog had voor de prachtige en oppermachtige Monsieur. Daarom had de pedel niet alleen de taak om het bestuur aan te kondigen, maar ook om ervoor te zorgen dat niemand in de zaal het hoogtepunt van zijn leven kon bereiken: het stelen of ook maar aanraken van Monsieur. Desalniettemin kwam iedereen er, op een paar kleerscheuren na, heelhuids uit en begon de reis terug naar de enige echte technische stad.

47

Book 1.indb 47

26-7-2018 15:41:42


Fant De Olifant, het grote majestueuze dier met de meest behendige slurf in de dierenwereld, kennen we allen als het logo van ons Gezelschap, maar wisten jullie dat er naast het trotse savanne dier nog een andere soort Olifant bestaat? De heerlijke, ijskoude versnapering, traditiegetrouw perfect bol ingeschonken door de Penningmeester. Dit drankje wordt gebruikt om een speciale vergadering of diner te openen. Olifant Jonge Graanjenever, beter bekend als Fant, wordt door de leden van Leeghwater al jaren met veel plezier gedronken. Fant is in 1841 ontwikkeld door de familie Melchers in Schiedam. Tegenwoordig wordt nog steeds dezelfde ketel gebruikt; deze authentieke ketel levert een belangrijke bijdrage aan het te verkrijgen distillaat en daarmee aan de smaak van het eindproduct. Het vakmanschap ĂŠn de bereidingswijze zijn daarom belangrijke kenmerken voor deze traditioneel gestookte jenever, waarvoor het mooiste gedeelte van de korenwijn en het specifieke Olifant distillaat de belangrijkste smaakgevers zijn. Olifant Jonge Graanjenever kenmerkt zich door de ongeĂŤvenaarde karaktervolle, zachte smaak. Voor de ervaren en speciale Olifanten onder ons is er de Olifant Oude Graanjenever. Deze Fant bestaat uit zuivere graanalcohol, een ruime hoeveelheid korenwijn en een selectie van kruiden die de exclusieve smaak bepalen. De oude jenever wordt een jaar gerijpt in kleine eikenhouten vaten, wat zorgt voor een nog zachtere smaak.

48

Book 1.indb 48

26-7-2018 15:41:42


Organogram

controleert

verantwoordt

Algemene Leden vergadering Algeme Leden Vergadering

contact

Bestuur

raad en advies

Ereleden CLvV

contact

contact

begeleidt

COBRA

contact

Commisies

KaVerCo

contact

inspiratie

verantwoorden

verantwoorden

controleert contact en vragen

Leden

V.O.L.

49

Book 1.indb 49

26-7-2018 15:41:43


Lustrumolifant Ter ere van het 150ste jaar van Gezelschap Leeghwater is er ook een vervanger gemaakt voor de Tradfant, namelijk de lustrumolifant. Deze is zo ontworpen dat het past bij het lustrumthema van het Gezelschap: ‘Ignite Your Future’. Voor een verbranding zijn drie componenten nodig, zuurstof, brandstof en warmte. Dit vertaalt naar de driehoek tussen het bedrijfsleven, onderwijs en Gezelschap Leeghwater. Samen met de Tradfant is deze driehoek hierna verwerkt in het nieuwe logo, waardoor die volledig opgebouwd is uit driehoeken. Naast de olifant, zit ook 150 verwerkt in het logo, om het lustrumjaar te benadrukken. Behalve de standaard uitvoering in Leeghwatergroen, is het logo ook in het roze uitgevoerd voor de ChickaCo.

50

Book 1.indb 50

26-7-2018 15:41:48


PES ESSENTIAL

A16-4

Crane nacelle installation

Huisman from the beginning

Sleipnir, the world’s largest to date.

Before looking at the developments in the wind industry, let’s take a closer look at Huisman, one of the manufacturers of offshore wind tools and cranes, and start at the beginning. Huisman, founded in 1929 and was originally a construction company for steel structures and derricks.

Building on the successful operation of the existing Huisman cranes, for the installation of offshore wind turbines, such as the crane on board the Rambiz, the company introduced a range of cranes and tools tailored toward wind turbine installation and maintenance. These cranes and tools are a result of many years of research, design and operational experience, based on the company’s determination to design and deliver new solutions, which add value to the market’s existing technologies.

In 1987 Huisman joined forces with engineering company ITREC to develop steel construction projects entirely under its own management. In 1983, during the early ITREC days, the mast crane concept was developed: a compact and innovative crane design for heavy offshore lifts: the Heavy Lift Mast Crane. Another important development from the early days is Active Heave compensation. Currently, this system is also delivered in an electric version, with frequency controlled motors. Unlike in the second half of the eighties, when everyone considered 300m water depth to be extremely deep, indeed nowadays, we consider this to be shallow water. With innovation being at the heart of the company, Huisman kept on developing crane designs towards the foreseen future applications, in deeper water. Good examples are the newly designed Hybrid Boom Crane, which won the OSJ innovation of the Year Award in 2015 and the set of two 10,000mt cranes which are currently under construction for Heerema’s

In addition to cranes, Huisman entered the market for Pipelay systems in 1996, with a Rigid-lay system for the Acergy Falcon. This was the take-off for an impressive number of Flex-lay, S-lay, J-lay and Reel-lay systems and combinations of these: Multi-lay systems. Huisman has delivered many different pipelay systems over the years, with the most complicated of these being in 2012, a Multi-lay tower combining an 800mt Reel-lay, including 3,000mt portable reels and a 2,000mt J-lay System. The offshore drilling market followed in 1998. Today, the company is known for its advanced and pioneering pipelay solutions and its ground-breaking Multi-Purpose Tower (MPT). In 2012 the Huisman MPT received the Dutch Maritime Innovation

Award. The design of the MPT has been further developed, resulting in the full scale, 90m high, 1,630mt rated load, full robotics, test tower located at the quayside of Huisman Schiedam and capable of handling 180ft stands and 150ft risers. Any and all newly developed drilling technology is thoroughly tested on this test tower, also known as the Huisman Innovation Tower (HIT). Since the turn of the century Huisman has grown into a major provider of pace changing technical solutions to the world’s leading companies in the oil & gas, renewables, leisure and civil industries. With innovation, product development, quality, reliability, safety and sustainable growth as key company values, the company continuously searches for technical solutions to improve efficiency, safety and to also diminish any negative impact on the environment.

Cees Man proc cont into poss we s mon Colin som

Bein atten of th equip type drive effici

The present and looking forwards Recently, Huisman delivered the world’s largest Leg Encircling Crane to one of its clients. With the installation of the crane on this vessel it now has the strongest crane on a jack-up vessel ever built. The crane is capable of lifting 1600ton and was ordered to keep up with the increasing dimensions of offshore wind turbines.

Durin stan time

Huisman’s design philosophy is to minimise

www.peswind.com

51

Book 1.indb 51

the c of th vess max orde avail weig exist and 1600 incre

26-7-2018 15:41:53

2

3

PES


PES ESSENTIAL

A16-49000 1600mt LEC 01

Foldable Offshore Crane nacelle installation side view

en the crane’s impact on a jack-up vessel. One of the most important issues with a jack-up vessel is the jacking capacity and the maximum allowable load on the legs. In order to get the maximum deck load available, attention is given to some severe weight reduction. This ensured that the existing 900mt crane could be taken off and replaced by a lightweight Huisman 1600t crane, with only a minor weight increase to the vessel.

ull

150ft illing s n

has

rld’s

Cees van Veluw, Huisman’s Product Manager Cranes: ‘In our engineering process, we pay a lot of attention to weight control. All steel and components we put into the crane must be as lightweight as possible. As the total weight is important, we sometimes need to actually spend money to reduce the crane’s weight. Like Colin Chapman from Lotus says, we add some ‘lightness’ to the crane.’

.

le

cy, e

Being in the renewables sector, a lot of attention is paid to the energy consumption of the crane as well. These cranes are always equipped with full electric drive systems. This type of drive system uses variable frequency drives, thus enabling much better energy efficiency for the total crane.

s ts e on ne e is ered ons

During lifting operations, the crane is on stand-by for a long period and the actual time that the crane is fully functional is

relatively short. A crane, with a traditional electro-hydraulic drive system, typically consumes quite a substantial amount of power just to keep the crane on stand-by. This stand-by power consumption is brought back to a minimum level by using a full electric variable frequency drive system. Additionally, the full electric drive system ensures a very high accuracy during operations. As these full electric drive systems have direct control on the winch motor, instead of on some non-direct valves that come with hydraulic systems, the control of the hook is much more direct, which is very useful when positioning the objects that need to be installed with the wind turbine. The slew bearing of the crane was produced in-house. The Huisman segmented slew bearing design, developed in 2007, means the issue of the vessel’s flexibility to the loads in the slew bearing has been resolved. This leads to a much longer lifetime of the slew bearing, compared to traditional designs. While this crane has a slew bearing diameter of 14 meters, this segmented set up can be produced in other diameters as well. The largest one produced so far is the 30metre diameter slew bearing for Heerema’s Sleipnir 10,000mt cranes. While the crane is today’s biggest Leg

Encircling Crane with its 1600ton SWL, even larger crane designs are on the drawing board. With some trends looking into 15MW to 20MW turbines, suitable cranes for these sizes are available. Not only will the SWL increase, also other features may become available in this segment. With a drive for long booms for the turbines themselves, the SWL increase is mainly driven by the foundation work, which may not require such a long boom. With this in mind, the Huisman Foldable Offshore Crane is also available as a Leg Encircling Crane. This is suitable for foundation installations, with a relatively short configuration, whilst having a long configuration option available for turbine installation. However, it does not require any telescoping mechanism and thus adds to the reliability and lightness of the crane. More and more attention is being paid to digitisation. Digital assistance, with the upending of components, is just one example of what is seen as the near future trends and is expected to be one of the improvements that will further contribute to the reduction in installation time. This a constant drive in the wind turbine installation industry and Huisman is ready to take up any future challenges. www.huismanequipment.com

mise

com

2

3

PES Wind

52

Book 1.indb 52

26-7-2018 15:41:54


COMMISSIES Book 1.indb 53

26-7-2018 15:43:05


Book 1.indb 54

26-7-2018 15:43:06


Activiteiten & Cursus Commissie

Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissaris Logistiek Commissaris Promo QQ’er

Patrick Widdows Jessie Singh Suzet Giltay Tanya Spee Mart Reumer Nina Ruig

55

Book 1.indb 55

26-7-2018 15:44:28


Wij zijn de Activiteiten en Cursus commissie van het 150ste bestuur, het allermooiste lustrumjaar tot nu toe! Dit jaar bestaan wij uit 3 ongelofelijk enthousiaste eerstejaars, 2 uitermate ervaren tweedejaars en natuurlijk een lieftallige QQ’er die bij ons de moeren stevig aangedraaid houdt! In dit jaar, het jaar van ons 150ste bestaansjaar, hebben wij de belangrijke taak gekregen om met moersleutel in de hand, leuke activiteiten op te zetten voor olifanten, jong & oud. Verder geven wij de Werktuigbouwkunde studenten de kans om leuke en nuttige vaardigheden te leren door handige cursussen te organiseren. Hierbij willen wij het natuurlijk niet te strak aandraaien en daarom zoeken wij het hele jaar door naar een goede balans tussen ludiek & leerzaam. Elke periode hebben wij een cursus opgezet die de olifanten hebben geholpen met alle dingen die de TU je niet leert, maar je toch echt wel onder de knie wilt hebben. Daar hield het niet op natuurlijk, want voor iedere educatieve cursus hebben wij ook een super leuke activiteit georganiseerd om iedereen ook gezellig met elkaar bezig te houden. Zo hebben wij het lustrumgala aangevuld door een stijldanscursus in te plannen. Verder hebben we de eerstejaars een helpende hand toegestoken door een Solidworks cursus aan te bieden. Deze cursussen zijn allebei erg goed bevallen en met het vooruitzicht op Koningsdag, de activiteiten daaromheen en natuurlijk alle prachtige evenementen die Leeghwater zelf heeft gepland springt de jaarkalender al bijna uit z’n voegen! Dus wil jij graag wat met de kudde ondernemen, moet je snel bijgespijkerd worden of verveel je je gewoon? Schrijf je in voor de eerstvolgende ACC activiteit en laat je verrassen! En dan maken wij er met z’n allen een prachtig lustrum van!

56

Book 1.indb 56

26-7-2018 15:44:28


‘t Lagerhuysch Beheer

Voorzitter Secretaris Penningmeester Vicevoorzitter Commissaris Promo QQ’er QQ’er QQ’er

Tim Maaskant Sterre de Jonge Job Oldenhuis Demi Breen Julien Hermans Deanne van der Slikke Tom de van der Schueren Ysbrand Willink

57

Book 1.indb 57

26-7-2018 15:45:20


Dag lieve lezer, Het leven van een student is zwaar, dat beseffen wij ons maar al te goed. Daarom is er dringend behoefte aan ontspanning, en waar kan dat beter dan in ‘t Lagerhuysch? Het 26ste Lagerhuysch Beheer staat elke woensdag met liefde voor jullie klaar om al het leed wat de studenten wordt aangedaan te verzachten met biba’s, loempia’s en natuurlijk genoeg goudgele rakkers. Tijdens de WoBo kun je vanaf 5 uur lekker ontspannen met je mede-olifanten, bierpongen met botenbouwers en klinkeren met KT’ers. Als Beheer van de mooiste faculteitsbar van de TU hebben wij nog meer te doen. Ook masterdisputen en medewerkers van 3mE komen regelmatig bij ons borrelen. Tevens worden er presentaties, lezingen en afstudeerborrels bij ons gehouden. Naast alle borrels is het natuurlijk ook belangrijk dat ‘t Lagerhuysch goed draaiende gehouden wordt en dat er dus ook genoeg geld in het laatje komt om dit mogelijk te maken. Al met al een verantwoordelijke taak die wij met veel plezier op ons nemen! Één ding staat moervast, het 26ste Beheer is altijd in voor een praatje en zelfs nog meer voor een potje t-t-tafelvoetbal. We hopen jullie nog vaak te zien tijdens de borrels of een van onze themafeesten. Tot gauw in ‘t Lagerhuysch! ‘K WenSch

58

Book 1.indb 58

26-7-2018 15:45:20


Business Tour & Case Commissie

Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissaris Logistiek Commissaris Extern Tour Commissaris Extern Case QQ’er

Jonas Patist Jamila Guichelaar Sietze Naber Geertje Neijmeijer Tom Weinans Victor van Merrienboer Jordi Wijlens

59

Book 1.indb 59

26-7-2018 15:45:57


De Business Tour & Case Committee van het 150ste bestuur gaat voor goud. In dit prachtige lustrumjaar zullen wij ervoor zorgen dat de Werktuigbouwkunde studenten van Delft zoveel mogelijk interessante bedrijven kunnen leren kennen. Jullie zijn namelijk goud waard voor deze bedrijven en daarom willen wij jullie graag met hen in contact brengen. Om dit te kunnen realiseren zijn wij nu heel veel bedrijven aan het bellen en bereiden wij de geinigste cases en natuurlijk de gouden Business Tour voor. Deze Business Tour zal dit jaar begin mei plaats vinden. Net zoals de voorgaande jaren zal dit weer een groot succes worden. We zijn in ieder geval (moer) vastberaden om hier heel hard ons best voor te doen. Binnen deze Tour zullen de deelnemers een kijkje kunnen nemen bij bedrijven uit verschillende sectoren om zich op deze manier te kunnen oriĂŤnteren op de arbeidsmarkt. Wij zullen hiernaast ook nog verschillende cases door het jaar heen organiseren. Zo hebben we het jaar afgetrapt door te gaan kijken bij de goudgele treinen van NS en zullen wij nog een aantal bedrijven gaan bezoeken. Kijk daarom vooral uit naar de rest van onze cases. Dus ben jij benieuwd naar het leven na je studententijd, wil je toch geen fietsenmaker worden en wil je een begin maken aan het afbetalen van je studieschuld? Ga dan vooral mee met de Business Tour of kom mee naar een van onze cases en ga met ons voor goud!

60

Book 1.indb 60

26-7-2018 15:45:57


ChickaCo

Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissaris Extern Commissaris Promo QQ’er

Micha Burrichter Nienke Feirabend Paulien Laninga Anna van Soest Suze van Santen Melany Izarin

61

Book 1.indb 61

26-7-2018 15:46:51


Boven de ingang van 3mE staan vier godinnen, moervast, uitkijkend over de bende studenten die iedere dag weer het gebouw bestormen. Er werd ooit gezegd dat die vier vrouwen 2 procent van het totale aantal vrouwen vormen. Zo hopeloos is het nou ook weer niet, maar vrouwen, dat zijn er niet veel. Des te belangrijker is het dat er speciaal voor hen activiteiten georganiseerd worden. Samen kunnen we immers al die mannen gemakkelijk aan. Wij, vijf chicks (en Melany), hebben er met heel veel plezier voor gezorgd dat de vrouwen niet vergeten worden binnen Gezelschap Leeghwater. Cocktails werden gedronken, geserveerd door mannen met én zonder shirt, en er werd uitgebreid gegeten tijdens de high tea. Dat bedrijven vrouwen toch ook wel heel belangrijk vinden, was te merken tijdens het bedrijvendiner, waar kennis werd gemaakt met het bedrijfsleven. Ook schonken we, in onze prachtige roze blouses, roze tequila tijdens het zomerfeest in de lustrumweek. En heel eventjes voelden we ons Cupido, bij het uitdelen van de rozen tijdens Valentijnsdag. Het lezen van de notulen ging niet altijd helemaal goed en er werden iedere vergadering de nodige turfjes genoteerd. Het hoogtepunt van de vergadering was toch wel het regel-rondje, waar vaak met veel gegil werd verteld wat en wie iedereen de afgelopen week had geregeld. Vooral de vraag of een regel-rondje overtroffen kon worden kwam vaak naar voren. Het volmondige antwoord hierop is: “Ja!”. Met opgeheven roze slurf, Chickaco 150

62

Book 1.indb 62

26-7-2018 15:46:51


Eerstejaars Opstart Commissie

Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissaris Promo Commissaris Logistiek QQ’er 149 QQ’er 150

Sander Schipper Demi Breen Kevin van der Leden Amber van Groenestijn Carolina van Oeveren Bart Ovaa Deanne van der Slikke

63

Book 1.indb 63

26-7-2018 15:47:36


Wij zijn de eerstejaars opstartcommissie van het 149ste en het 150ste bestuur, bestaande uit vijf geweldige eerstejaars en natuurlijk de allerleukste QQ’er. Onze olifant Wally is afgelopen jaar geboren en die hebben we met groot succes opgevoed. Zo is het ook gegaan met alle babyolifantjes op het eerstejaarsweekend, zij hebben net als Wally hun eerste stapjes in de goede richting kunnen zetten. Wij hebben namelijk de taak gekregen om de olifantjes dichter bij elkaar en bij Leeghwater te brengen door middel van ludieke activiteiten. Wij hebben dan ook ons uiterste best gedaan om van het EJW iets olifantastisch te maken. Naast de jaarlijkse chillhoek waren er dit jaar allemaal andere verrassingen zoals een fotobooth. Het thema van het EJW was Finding Fant en hierdoor geïnspireerd toverden wij onszelf om tot ware Wally fan(t) ‘waar is Wally?’ a.k.a. Finding Wally. Niet alleen op het EJW zijn wij hard aan het werk geweest, maar ook in de eerste periode hebben wij voor alle olifantjes gezorgd. Zo zijn wij dit jaar begonnen met de allereerste Leeghwater pubquiz, die een groot succes bleek. Daarna hebben wij nog een beerpongtoernooi georganiseerd, die na een spannende finale de olifanten met de meest behendige slurf naar boven bracht. Tot slot hebben wij de olifantjes nog de andere faculteitsbars laten zien tijdens de kroegentocht. Zo weten ID en VSV ook weer dat jonge olifantjes ook met vliegtuigjes en kwasten om kunnen gaan! Al met al kunnen we tevreden terugkijken op dit jaar en hebben we ontzettend veel zin om de volgende lichting olifantjes op te vangen.

64

Book 1.indb 64

26-7-2018 15:47:36


Excursie Commissie

Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissaris Logistiek/Promo Commissaris Promo/Logistiek Commissaris Extern QQ’er

Rosa Maessen Ewoud van Mourik Chris van der Hoorn Amber van Groenestijn Daan van der Tuin Sander Schipper Coen Bakker

65

Book 1.indb 65

26-7-2018 15:48:11


De Olifant, het symbool van Werktuigbouwkunde. Precies op kleine schaal, machtig op grote schaal. Ook buiten de deuren van 3mE en Leeghwater vind je Werktuigbouwkunde terug in verschillende gebieden. Dus dit jaar hebben wij, de Excursie Commissie, de Olifanten meegenomen langs bedrijven uit verschillende werktuigbouwkundige sectoren. Het begon allemaal bij de binnenlandse excursies. Een bedrijf dat kokendwaterkranen maakt, de zware industrie en de cleanroom, alles is langsgekomen. Veiligheidsschoenen aan en een helm op of cleanroom-pakken aan, want we doen het natuurlijk wel altijd veilig. Zo laten we de Olifanten zien wat de mogelijkheden zijn. Niet alleen later in het bedrijfsleven, maar ook bij de keuze voor een master. Voor vele Olifanten staat dit nog niet vast en valt aan die keuze nog te sleutelen. Het hoogtepunt was vanzelfsprekend de buitenlandreis. Met 32 enthousiaste en gemotiveerde Olifanten hebben we door Europa gereisd langs verschillende bedrijven en steden. Een week die gevuld was met Fant, Radio Olifant en natuurlijk bedrijfsbezoeken. Daarnaast was er natuurlijk ook veel tijd voor gezelligheid. In het weekend werd er overdag cultuur gesnoven en daarnaast heeft menig Olifant zich tot laat aan een dansje gewaagd en een drankje gedronken, om vervolgens de volgende morgen fris en fruitig een presentatie en rondleiding van het volgende bedrijf bij te wonen. En natuurlijk altijd strak in pak! Het was een jaar om nooit te vergeten. Het was geweldig, legendarisch, Olifantastisch! We kunnen met trots terugkijken op wat we hebben neergezet. Voor degenen die er nog niet genoeg van hebben gehad, wees niet bang, er komen nog veel meer excursies aan. Dus tot de volgende excursie!! Met opgeheven Slurf, De Latexcursie

66

Book 1.indb 66

26-7-2018 15:48:11


Funreis Commissie

Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissaris Logistiek & Acquisitie Commissaris Promo & Acquisitie QQ’er

Martin de Jong Lisanne van Ooijen Mathijs Dijkstra Marloes Bulten Willem van der Sander Jan Horsthuis

67

Book 1.indb 67

26-7-2018 15:50:05


Dit jaar is de belangrijke taak om een legendarische fun reis te organiseren op ons, FuCo 150, gevallen. Hier had geen beter zooitje ongeregeld voor gekozen kunnen worden: met een Voorzitter die niet kan speechen, een Secretaris die zonder Fleuris-jan ging skiën, een Penningmeester die ongehoord veel turfjes heeft openstaan, een Commissaris Logistiek die altijd kwijt is en een Commissaris Promo die zelf vergat mee te gaan op de reis, zijn wij deze uitdaging aangegaan. Heel naïef gooiden wij gelijk een poll online waarin mensen konden kiezen tussen een skireis, een watersportvakantie in Kroatië, een survivaltocht en een zeilreis. Waar wij helaas niet aan gedacht hadden, was het feit dat Kroatië ook bekend is met het fenomeen “winter”. Wat betekent dat alleen mensen met ervaring in zeekanoën, duiken, windsurfen en zeilen mee zouden mogen op deze reis. Aangezien dit in ons geval ervoor zou zorgen dat meer dan de helft van onze eigen commissie niet mee kon, hebben we toch maar besloten om deze optie te laten vallen en te gaan voor een skireis. Ondanks het feit dat er meerdere malen getest is of ledematen nou moervast zitten, is de herinnering aan de reis en Fons de reisleider wel moervast in ons geheugen geplaatst.

68

Book 1.indb 68

26-7-2018 15:50:05


Gala Commissie

Voorzitter Secretaris/Penningmeester 1 Commissaris Logistiek Commissaris Extern/Penningmeester 2 Commissaris Communicatie Lustrum Commissaris/QQ’er 149 QQ’er 150

Bram Verlaan Thomas Duijnstee Bas Dieben Michiel de Witte Stan de Muijnck Jilles Langeveld Klaas Koerten

69

Book 1.indb 69

26-7-2018 15:51:48


In de nacht van 15 december jongstleden werd Gezelschap Leeghwater 150 jaar. Dit is uiteraard op passende manier gevierd door middel van een spectaculair gala. Het festijn vond plaats in onze eigen faculteit, 3mE, welke werd omgetoverd tot een onherkenbaar galaterrein. Over de groene loper bewogen de gasten zich naar de hoofdingang voor de ontvangst. Na een glaasje bubbels mochten de koppels gezamenlijk door de lichttunnel het feest in alwaar de enorme kroonluchter midden in de zaal de show stal. De “Groover Big Band” verzorgde de muziek zoals je deze op een gala zou verwachten. Na een knallende vuurwerkshow om middernacht werd de avond voortgezet onder genot van de hits van de “Phoenix Funk Foundation”. De avond werd springend afgesloten met dank aan de beats van “DJ PJ”. Het organiseren van het gala op universiteitsterrein was een flinke uitdaging. Er komen een hoop restricties bij kijken en alle veiligheidsvoorschriften moeten op de juiste manier worden nageleefd. Dit gala had dan ook niet kunnen plaatsvinden zonder de hulp van de faculteit en specifiek de ondersteuning van Will Sneekes vanuit FMVG. Wij zijn hen zeer dankbaar voor de inzet voor en gedurende het gala. Aan alle mooie dingen komt een einde en zo ook de ‘Leeghwatertijd’ van onze commissie, die bestond uit oud-bestuurs en oud-commissie leden. Het was opnieuw een prachtige ervaring om ons in te kunnen zetten voor Leeghwater en we vonden het prachtig om op het gala oude- en nieuwe generaties op een evenement samen te kunnen zien feesten. We hadden ons geen betere start van het 150 jarig bestaan kunnen indenken en hebben intens genoten van het gala.

70

Book 1.indb 70

26-7-2018 15:51:48


Ivoor Commissie

71

Book 1.indb 71

26-7-2018 15:54:06


Lieve Olifanten, De IvooCo staat bekend als een van de meest incapabele, maar ook meest belangrijke commissies van Gezelschap Leeghwater. We hebben als commissie een grote verantwoordelijkheid, wij zorgen er namelijk voor dat er elke week weer een heerlijk pilsje koud klaarstaat in een gezellig gevulde kroeg. Op de woensdag borrel is de IvooCo vaak in grote getale aanwezig om er een leuke avond van te maken. Echter staan we ook veel aan de andere kant van de bar en zorgen we voor de benodigde sfeer en intense potjes beerpong. Moervast klemmen kunnen wij dus als geen ander. Onze kop eraf schroeven doen wij als de beste. Verder organiseren wij drie slagtand feesten in het jaar. De eerste editie van dit jaar was een succes, gehouden in de Steck. Ieder feest wordt georganiseerd door een groep van vijf IvooCo’ers en zo wordt het elke keer weer een groot feest. IvooCo 150 is een commissie bestaande uit 20 leden en onze top QQ’er; Deanne van der Slikke. Voorzitter Vice-Voorzitter Penningmeester 1 Penningmeester A Commissaris Outfit Commissaris Borrelen Commissaris Escalatie Commissaris Diner Commissaris BLA Commissaris Promo Commissaris Pils Commissaris Cola Commissaris Fanta Commissaris Fant Commissaris Bitterbal Commissaris Loempia Commissaris Muziek Commissaris Wedstrijdtafel

Melle de Jonge Ben Spee Kiet Foeken Ernst van Doorn Jakob Kruijer Bas Mulder & Essan Mammah Levi Mulder & Jesse Leijdekker Ethan Kloppenburg Thomas Mulder Tim Rood Mark Berrevoets Roel Breure Ruben Siemerink Peter Klapwijk Gerrit de Leeuw Robin van Bohemen Castor Verhoog Ruben Wijnberg

72

Book 1.indb 72

26-7-2018 15:54:06


Jaarboek Redactie

Hoofdredacteur Secretaris Penningmeester Commissaris Lay Commissaris Out Eindredacteur QQ’er

Irene Beck Susan Potters Jasper Wiersema Mirthe van Vierzen Frédérique Oosterbaan Nick Wansink Nina Ruig

73

Book 1.indb 73

26-7-2018 15:55:19


Toen in november de hele redactie dan eindelijk compleet was, konden we beginnen met het vastleggen van het 150ste jaar van Gezelschap Leeghwater. Met zeven olifanten uit verschillende jaarlagen begon de queeste naar de stukken van het bestuur, de commissies en alle andere organisaties en personen die het afgelopen jaar belangrijk zijn geweest voor het Gezelschap. Maar voordat we de eerste mailtjes en deadlines konden opstellen moest er nog een thema komen. Dus zijn we een avondje met zijn allen bij elkaar gaan zitten voor een brainstormsessie onder het genot van een fles Fant. Vol van alle goede en soms ook iets minder goede ideeën hebben wij gekozen voor het thema ‘Moervast’. Nu kon het echte werk beginnen en bij de Jaarboekredactie betekent dat, mensen spammen tot ze hun stukje inleveren, want meestal gebeurt dit niet voor de eerste of tweede deadline. Soms zouden we bijna denken dat ze moedwillig te laat zijn, zodat ze weer een berichtje van een van onze lieve redactieleden mogen ontvangen. Maar naast het mailen waren er natuurlijk ook genoeg andere taken, zo hebben Myrthe en Frédérique hun InDesign skills verbeterd met alle uren die het heeft gekost om alle stukjes en foto’s een mooie plek te geven in dit boek. Nettie heeft ons jaarboek-jaar voor ons vastgelegd en Nick heeft iedereen achter hun broek aan gezeten voor hun stukjes. Daarnaast hebben we ook Jaspers creatieve kant leren kennen met zijn mooie ideeën over het implementeren van het thema, zo konden we het boek letterlijk moervast zetten met twee bouten en moeren, maar dit bleek uiteindelijk niet heel toegankelijk of handig. Net als toen onze lieftallige voorzitter per ongeluk het stukje van de LoCo in de prullenbak had gedaan en daarna ook definitief van onze mail verwijderde. Na een paar maanden hard werken, maar ook heel veel gezelligheid is hier dan toch het jaarboek van het 150ste jaar. Geniet ervan en hopelijk blijven alle herinneringen aan dit Leeghendarische jaar op deze manier voor altijd moervast in je geheugen staan!

74

Book 1.indb 74

26-7-2018 15:55:19


Book 1.indb 75

26-7-2018 15:59:21


Book 1.indb 76

26-7-2018 16:01:27


Kalender Commissie

Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissaris Logistiek Commissaris Extern QQ’er

Janne Willems van Dijk Marloes Bulten Shannon van de Velde Susan Potters Julie Weyns Coen Bakker

77

Book 1.indb 77

26-7-2018 16:02:15


Ter ere van 150ste jaar van Gezelschap Leeghwater, hebben wij dit jaar besloten om een feestelijke verjaardagskalender te maken. Om zo te laten zien dat vrouwen en techniek goed samengaan en vrouwen te promoten binnen de technische wereld. Onze kalender laat zien dat vrouwen zelfs in een mannenwereld zoals die van Werktuigbouwkunde, wel degelijk elegant en vrouwelijk kunnen zijn. Wij hebben onze modellen dan ook zoveel mogelijk echt in de techniek geplaatst, wat een mooi en professioneel eect heeft gehad op de uitstraling van de kalender. Aangezien we dit jaar 12 verschillende bedrijven hadden voor de shoots hebben we als commissie het hele land doorgereisd. Helaas besloot het Leeghwaterbusje tijdens onze fotoshoot-maand dat zijn onderdelen niet meer zo moervast zaten als eerst. Dit creÍerde wat last minute problemen, maar zorgde er wel voor dat niemand meer doodsangsten hoefde te overwinnen met het besturen van de bus. Bovendien waren de meeste bedrijven prima te bereiken met OV (of je laat Julie een auto huren) en hebben we de cover in Delft voor het stadhuis gemaakt. Deze locatie zorgde wel voor enige problemen tijdens het opruimen, aangezien de glitters moervast op grond bleven plakken. Gelukkig stond er naast ons een groepje bouwvakkers die ons wel een emmer, een schep en een bezem wilde uitlenen (en deze prachtig versierd terug kregen met onze glitters). Al met al was het maken van de lustrum verjaardagskalender een super mooi avontuur met een prachtig resultaat.

78

Book 1.indb 78

26-7-2018 16:02:15


Lecture & Career Commissie

Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissaris Logistiek Commissaris Extern QQ’er

Sjoerd Krab Lars Kerkhof Larissa Mulder Merlijn van Adrichem Maartje Huijbrechts Nina Ruig

79

Book 1.indb 79

26-7-2018 16:04:43


WelgeĂŤerde olifanten, Laat mij jullie vertellen over een zeer buitengewoon fenomeen, genaamd de wederopstand. Elk jaar voelt een kudde bejaarde olifanten zich geroepen om uit diens luie stoel te herrijzen en nog een laatste inspanning te wijden aan de vereniging die hun in de jonge jaren zoveel vertier en vrolijkheid heeft gebracht. Uit deze inspanning ontstaat de Lecture and Career Committee ofwel kort de LCC. Het doel van deze, in hun gouden jaren levende Olifanten, is om het grut wegwijs te maken in de vaardigheden waar zij in het latere leven over dienen te beschikken. Als LCC organiseren wij interessante lezingen op verbredend vlak en workshops over bijvoorbeeld solliciteren en het onderhandelen over je salaris. Met deze kennis hopen wij dat iedereen na zijn studie klaar is voor het professionele leven. Ook organiseren wij dit jaar voor het eerst de Bedrijven Challenge! Het doel van de challenge is om studenten in contact te laten komen met consultancy- en ingenieursbureaus door ze creatieve cases te laten organiseren. Wij kijken er naar uit! Wat wij Leeghwater mee willen geven is iets dat vele evenementen overstijgt. Het is iets dat moeilijk in woorden uit te drukken is. Iets dat vele olifanten hun hele leven nog mee zullen dragen, iets dat hen zal helpen in momenten van onzekerheid. Het is kennis en zelfvertrouwen. Het vermogen om zonder aarzeling de studietijd te durven verwerpen en te beginnen aan de start van een nieuwe periode van het leven. Met gerimpelde slurf, LCC 150

80

Book 1.indb 80

26-7-2018 16:04:43


Loop Commissie

Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissaris LoCostiek Commissaris Promotie Commissaris Extern QQ’er

Victor van der Drift Joris Bellingwout Gerben Rijpkema Esmée Mooldijk Stefan Jansen Isa Dols Jordi Wijloops

81

Book 1.indb 81

26-7-2018 16:05:38


Een van de vele prachtige commissies die Gezelschap Leeghwater rijk is, heet de LoCo. Deze Loop Commissie (LoCo) is vijf jaar geleden in het leven geroepen ter ere van het 145-jarige bestaan van Gezelschap Leeghwater. De functie van deze commissie is het organiseren van een sponsorloop om een goed doel te steunen. Deze loop wordt over het algemeen georganiseerd in de lente op de campus van de TU Delft. De doelgroep bestaat niet alleen uit studenten, maar ook uit een groeiende groep lopers vanuit alle hoeken van het land. Dit vinden wij een enorm leuke ontwikkeling en steunen wij van harte! Deze sponsorloop is natuurlijk op vele manieren te verwezenlijken; zo zijn bijvoorbeeld in het verleden de ‘Colorrun’, de ‘Buddyrun’ en de ‘Facultyrun’ georganiseerd. De namen impliceren het enigszins ludieke karakter van de loop. Niets is minder waar, maar de serieuze sporters worden ook niet vergeten. Aan de basis staat een loop van 5 en van 10 kilometer met strakke tijdwaarneming. Nu is het aan de huidige LoCo om een minstens even originele en grootse loop te organiseren. Dit jaar extra speciaal vanwege het lustrum van Gezelschap Leeghwater én de LoCo zelf. Haal dus je hardloopschoenen uit de kast en begin alvast te trainen voor volgend jaar!

82

Book 1.indb 82

26-7-2018 16:05:38


Lustrum Boek Redactie

EsmĂŠe Mooldijk Tessa Talsma Daan Ratering Nina Ruig Klaas Koerten

83

Book 1.indb 83

26-7-2018 16:06:25


Lang geleden, tijdens het 25ste Lustrum van Gezelschap Leeghwater, is er een bijzonder project gestart. Bij dit project werd een boek gemaakt dat een totaaloverzicht moest geven van de geschiedenis van de oudste studievereniging van Nederland. Een redactie van acht man is toen een jaar bezig geweest om alle mooie verhalen van de vereniging te verzamelen en te bundelen in dit ‘Lustrumboek’. Nu, tijdens het 30ste lustrum, is er weer een bijzonder moment om terug te kijken op onze geschiedenis. Echter, met de snel veranderende techniek van vandaag en een lustrumthema dat ‘Ignite Your Future’ is, is het voor Gezelschap Leeghwater nog belangrijker om vooruit te kijken naar de toekomst. De toekomst is natuurlijk altijd een enorm vaag begrip waar niemand echt een beeld van heeft. De Lustrumboek Redactie is daarom hard bezig geweest om dit vage begrip vorm te geven in een nieuw boek. Er zijn verscheidene belangrijke personen zoals ereleden, leden van verdienste, de rector magnificus en de burgemeester van Delft, die over hun visie op de toekomst van de techniek hebben geschreven. Daarnaast is er een bijzondere kunstenaar en illustrator, Paul Kerrebijn, die voor ons de toekomstvisies van de zeven afdelingen van Werktuigbouwkunde in beeld heeft gebracht. Het resultaat is een Lustrumboek om trots op te zijn.

84

Book 1.indb 84

26-7-2018 16:06:25


Lustrum Commissie

Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissaris Logistiek Commissaris Promotie Commissaris Acquisitie QQ’er 149 QQ’er 150

Nol Römer Bente ter Borg Carmen Petsch Frank van Beurden Sibren Allard Lucas Hop Bart van Eeden Klaas Koerten

85

Book 1.indb 85

26-7-2018 16:07:34


Moervast. Dat zit je aan je commissie na het positieve Go/No-Go moment. Wanneer is gebleken dat je voorbereidingen dermate goed waren dat je het dan toch mag gaan organiseren. Wij, de Lustrum Commissie, hadden dat met het Techniek Festival. Vergelijkingsmateriaal hadden we niet, want we waren de eerste die dit evenement zouden organiseren. Normaal gesproken zit je (moer) vast aan de richtlijnen die de eerdere commissies hebben afgesproken, maar wij waren vrij om te doen wat we wilden. We wilden een episch festival neerzetten, wat we ook zeker gedaan hebben. Een gehele dag stond het Mekelpark vol met techniek, bedrijven en gezelligheid. Denk aan de kraan waarmee je de campus vanaf 50 meter hoogte kon bekijken, meerdere prachtige oldtimers en de turbine van Boersma in volle actie. Na weken van bloed, zweet, tranen en een gescheurde broek, keken wij vanuit de kraan neer op een geslaagd evenement. Die eerste overwinning smaakte naar meer. Ondanks dat we Bart, Bente en Carmen verloren zijn, gaan we met de harde kern door om een prachtig Commissiebedankweekend te organiseren. De hevige inspanningen van de commissieleden worden dan bedankt met een weekend, waarin momenten gecreĂŤerd worden waarmee het volgende jaarboek vol zal staan. Verder zullen we nog iets permanents maken voor de Faculteit 3mE. Permanent en vast als een borgmoer, want wij, Lustrum Commissie 150, zullen niet vergeten worden.

86

Book 1.indb 86

26-7-2018 16:07:34


LuDiCo

Tessa Talsma Daan Wijffels Robbie Vreugdenhil Milan Izarin Klaas Koerten

87

Book 1.indb 87

26-7-2018 16:07:58


De leeftijd van 150 moet natuurlijk op vele manieren gevierd worden. Het is tijdens de Lustrumweek en het gala dan natuurlijk ook op vele manieren duidelijk geworden dat het Lustrum was, met grote banners, LED schermen en filmpjes. Toch vindt goede propaganda altijd op meerdere manieren plaats. Hierom worden er ook diverse producten gemaakt die het hele jaar uitgedeeld of verkocht kunnen worden om zo het Lustrum meer onder de aandacht te brengen. Het was vooral belangrijk om mooie Lustrumkleding te maken. Zo belangrijk dat er zelfs een kleine commissie aan te pas moest komen. Deze drie mensen hebben, geheel niet in de lijn van verwachting van de meeste WB’ers, hun creativiteit de vrije loop gelaten om zo de gedachte van Leeghwater in prachtige kledingstukken te gieten. Een pet was snel bedacht: een strakke 5-panel met een eenvoudige, robuuste uitstraling. Het leren logo op de voorkant maakt dat deze er perfect afgewerkt uitzag. Toen kwam de trui. Het lag niet voor de hand om deze ook groen uit te voeren, hij zou maar vloeken met de pet. Om toch de ziel van Gezelschap Leeghwater in deze blauwe trui te krijgen is het meest Leeghwater-achtige voorwerp op de borst van de trui geborduurd: een waterpomptang. De trui kenmerkt zich verder door een eenvoudig doch krachtig design dat heel subtiel verwijst naar de oudste studievereniging van Nederland. Tenminste, als je het woord ‘Leeghwater’, in koeienletters in de nek gedrukt, subtiel kan noemen. Wij hopen dat iedereen nog jarenlang met plezier zijn Lustrumkleding uit de kast zal trekken.

88

Book 1.indb 88

26-7-2018 16:07:58


Lustrum Reis Commissie

Voorzitter Secretaris/Commissaris Promo Penningmeester Commissaris Logistiek Commissaris Acquisitie QQ’er 149 QQ’er 150 part 1 QQ’er 150 part 2

Rutger Ham Wouter van der Wal Rogier Dinkla Naomi Dommerholt Sanne Buisman Jilles Langeveld Coen Bakker Tycho van der Zijden

89

Book 1.indb 89

26-7-2018 16:08:39


Ter ere van het 150-jarig bestaan van Gezelschap Leeghwater worden er diverse bijzondere activiteiten georganiseerd. De Lustrumreis is het hoogtepunt van deze activiteiten, vandaar ook dat het beste voor het laatste wordt bewaard. Als Lustrumreis Commissie is het onze missie om een drieweekse reis naar een ander continent te organiseren. Waar het thema van het lustrum “Ignite your future” is brengen wij het Lustrum nog een stap verder in de beroemde Otto-cyclus. Het thema van de Lustrumreis is namelijk “Expand your future”. De expansion komt namelijk na de ignition. Dit slaat ook terug op de fase waarin de studenten zich bevinden, ze zijn allemaal bezig met het afronden van hun studie en ze zijn al op zoek naar de volgende stap in hun carrière. Het expanderen van de horizon hoort hier ook bij. Het ironische van het jaarboek thema is eigenlijk dat wij precies het tegenovergestelde willen bereiken. De deelnemers van deze reis raken namelijk niet moervast in het Delftse studentenleven, maar raken juist los van hun comfortzone door een van de verste bestemmingen in de wereld te gaan ontdekken; Australië. De tour voert ons langs grootse landschappen, bijzondere bedrijven en beroemde universiteiten. De zuidoostkust van Australië vormt het decor van de reis die de groep van 29 studenten en 2 professoren zal ondernemen. Wij als Lustrumreis Commissie kijken ernaar uit een programma neer te zetten die moervast in elkaar zit, bestaande uit Fantastische activiteiten met Leeghendarische verhalen als resultaat. Hoo Roo mates,

90

Book 1.indb 90

26-7-2018 16:08:39


Mechnificent

Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissaris Logistiek 1 Commissaris Logistiek 2 Commissaris promo QQ’er

Huib Teeuwen Bas Ackermans Britt Krabbenborg Dirk-Jan Boonstra Robbie Vreugdenhil Isabelle van der Kaaij Tycho van der Zijden

91

Book 1.indb 91

26-7-2018 16:09:42


Inmiddels is het feest, Mechnificent 2018, al geweest. Wij waren samen met onze QQ’ers verantwoordelijk voor alle organisatie rondom dit feest. Die organisatie werkt als het ware als een checklist die je nagenoeg van boven naar beneden moet afwerken. Zo stond als eerste ons thema, na een geëscaleerde avond, moervast; “Screw it, let’s go nuts!”. Daarna hebben we gekeken naar een locatie, wat elk jaar een struikelpunt is. Zo ook bij ons, en na een reeks teleurstellingen hebben we toch bij de Maassilo aangeklopt. Ook waren het maken van de huisstijl en het opstellen van de line-up belangrijke zaken waar we uiteindelijk zelf enorm enthousiast over zijn geworden. Toen we allemaal terugkwamen van vakantie begon onze fulltime-periode. Aangezien er nog redelijk wat kaarten verkocht moesten worden, zijn we heel erg gaan focussen op de promo. Van flyeren en tosti’s uitdelen tot huizen-rondes en fietsen nieten, alles is voorbij gekomen. Zeker toen alles eigenlijk al rond was, de laatste dagen voor het feest, was onze volle focus op de promotie. En dan sta je op de dag zelf om 9 uur ‘s ochtends al in de Maassilo. Door het goede draaiboek en de marge die hierin verwerkt was, hielden we veel tijd over. Alles verliep zo soepel, dat we besloten met het bestuur uit eten te gaan. Er werd Afghaans voorgesteld, en ondanks dat we allemaal heerlijk hebben gegeten zal niet iedereen hier leuke herinneringen aan hebben. Toen we uitgegeten terugkwamen in de Maassilo stond alles al klaar en beloofde het een grandioze avond te worden. Aangezien ik zelf het grootste gedeelte van het feest niet heb meegekregen moet ik iedereen maar geloven dat het een enorm succes is geweest. Halverwege de avond kwam het besef dat eigenlijk alles goed ging komen en toen we net na het feest bij elkaar kwamen werd er geconcludeerd dat dit ook het geval was. Alles is vlekkeloos verlopen en daar mogen we erg trots op zijn!

92

Book 1.indb 92

26-7-2018 16:09:42


Media Commissie

Voorzitter Secretaris Penningmeester Goon Goon Goon CJ CJ QQ’er

Pierre-Antoine Denarié Daan Wijffels Sjoerd Krab Daan Koetzier Tobias Maasdam Jesse Niers Maud van Lent Julienne Keim Milan Izarin

93

Book 1.indb 93

26-7-2018 16:10:31


Het was een dag als geen ander, dat was duidelijk. Je kon het voelen. Er zou iets belangrijks geschieden die dag. Met het 150ste jaar in het verschiet en een visie om dit niet alleen het mooiste jaar ooit te maken maar om dit nog jaren daarna hard te kunnen maken, werd deze dag onder illustere omstandigheden de mediacommissie tot stand gebracht. Deze verzameling mannen zou de festiviteiten van Leeghwater audiovisueel vastleggen, beter dan dat ooit eerder gedaan was. En hier bleken ze meer dan adequaat voor. Ze marcheerden over de tafels bij de cantus, reden met de dag rally mee en binnen enkele weken stond de promo klaar voor de eerste sensationele evenementen. Het was snel duidelijk. De mediacommissie zou het lustrum overstijgen en zich op de kaart zetten als een toonaangevende commissie van Leeghwater. Met dit vooruitzicht is er een instroom aan nieuw jong bloed geweest om de commissie een rijke toekomst te geven, is er materiaal gekocht om de filmpjes kwalitatief nog sterker te maken, zijn er vele gouden momenten vastgelegd op Sjonnie de SSD en zijn er tradities gezet die nog decennia te voelen zullen zijn door de degenen die het pad der media zullen bewandelen. Wij hebben erg genoten van dit jaar en zien een toekomst voor ons die wij nog vele jaren niet alleen willen beleven, maar met genoegen willen vastleggen. We hopen hetzelfde enthousiasme te ontsteken in alle olifanten die rondlopen op de savanne, die men 3mE noemt. Wij zijn de mediacommissie en wij zijn trots om deze kudde tot een nog hoger niveau te brengen!

94

Book 1.indb 94

26-7-2018 16:10:31


Nuldejaarsweekend Commissie

Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissaris Inventaris Commissaris Logistiek Commissaris Extern QQ’er

Floor Redel Femke van Engen Thom Gietelink Daan Wijffels Tim de Vlieger Yardèn Lyppens Deanne van der Slikke

95

Book 1.indb 95

26-7-2018 16:11:22


Het blijft een bijzonder fenomeen: hoe een groep onwetende nulletjes in ĂŠĂŠn weekend een moervaste kudde Olifanten vormen. Dit gebeurt allemaal tijdens het befaamde Nuldejaarsweekend. Door middel van Fantastische spellen en Leeghendarische avonden leren de nullen niet alleen hun toekomstige vrienden, maar ook de studie, het studentenleven, Gezelschap Leeghwater en haar commissies kennen. Het eerste Nuldejaarsweekend vond plaats in 1981, dit betekent dat dit jaar alweer de 38ste editie was! Over de jaren heen zijn er vele tradities ontstaan. Zo wordt er elk jaar een fenomenaal zwembadfeest georganiseerd, waar de nullen na een ingewikkelde fietstocht al zwemmend de nodige biertjes nuttigen. Daarnaast mogen de biercantus, het festival en natuurlijk het grote lijnenspel niet ontbreken aan het weekend. Ook het contact met bedrijven speelt al sinds 1981 een belangrijke rol. In die tijd waren het de ouderejaars die naar het kamp kwamen om naar een praatje van bedrijven te luisteren. Tegenwoordig zijn het de eerstejaars die naar meer dan tien verschillende bedrijven op excursie gaan om een indruk te krijgen van wat de studie Werktuigbouwkunde allemaal te bieden heeft. Dit jaar waren we dichter bij de Olifanten dan ooit tevoren. Met Freek Fant hebben alle nullen de jungle betreden. Met dank aan alle enthousiaste mentoren en commissieleden was dit weekend weer een groot succes en hebben de nullen de eerste stap naar het leven als echte Werktuigbouwkunde student gezet. Met opgeheven Slurf, NuCo 150

96

Book 1.indb 96

26-7-2018 16:11:22


Rally Commissie

Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissaris Logistiek 1 Commissaris Logistiek 2 Commissaris Promo QQ’er

Tessa Talsma Rink van de Stroet Thomas Meisters Lucas van den Berg Milad Agha Didi van Dijk Klaas Koerten

97

Book 1.indb 97

26-7-2018 16:12:07


Ongetwijfeld het meest legendarische weekend op de Leeghwater-agenda is toch wel de Weekendrally, sorry NuCo. Als echte WB-er hoort je hartje hiervan toch wel een beetje sneller te gaan kloppen. Met een stuk of 100 olifanten in allerlei verschillende auto’s, van sloopauto tot Jaguar F-type, naar het buitenland om daar een breed scala aan etappes af te leggen. Tijdens die etappes proberen de mensen voorin alle routes te ontcijferen, terwijl de achterbank bezig is met het escalatieklassement onder het genot van een Schültenbrau (immer lauw). En dit is niet het enige wat de Weekendrally inhoudt, want op elke parkeer-, rustof slaapplaats knalt iedereen uit zijn of haar panty. Parkeerplaats escalaties met Geile Geert Soundsystem en in de avond de dikste feesten in de PartyRaum van het hostel, waar de Schülties en Fant rijkelijk vloeien. Als Rally 15 zijn wij dit jaar verantwoordelijk voor het organiseren van onder andere dit evenement. Met het oog op het 150-jarige bestaan is Rally 15 moervastberaden om al onze evenementen zo episch mogelijk te maken. Als het nodig is om daar een slagtandje voor bij te zetten, draaien wij daar onze F(h)ant niet voor om. De liftwedstrijd is een goed voorbeeld van zo’n extra bijdrage aan het lustrumjaar. Daarmee reisden we af naar Brussel om daar alles voor één nachtje op stelten te zetten. Als laatste evenement organiseren we ook nog de Dagrally. Deze verkorte versie van de Weekendrally is een leuke kans om de sfeer voor een dagje mee te pakken. Ideaal voor als je van de Weekendrally geen genoeg kon krijgen. Skkrt Skkrt, Rally 15

98

Book 1.indb 98

26-7-2018 16:12:07


Slurf Redactie

Tessa Talsma Nico van Leeuwen Bob van der Windt Eva Schlรถsser Mechteld Bakkenes Jim Kieft Daan Koetzier Rudolf Keij Gitte Hornung Anna van Soest Sam Edmonds Jan Horsthuis

99

Book 1.indb 99

26-7-2018 16:12:54


Vier keer per jaar valt er bij ieder Leeghwaterlid een Slurf op de mat. De Slurf is het oďŹƒciĂŤle tijdschrift van Gezelschap Leeghwater en is tot de nok toe gevuld met interessante artikelen, de nieuwste gadgets, interviews met afstudeerders, het laatste Leeghwaternieuws en nog veel meer. Gedurende een kwartaal werkt ieder redactielid aan zijn of haar artikelen en worden de stukken van de andere redactieleden nagekeken en verbeterd. Tegen het einde van een periode wordt het Olifantastische Slurfweekend georganiseerd waarin de redactie zichzelf een weekend lang opsluit op het kantoor om zo het blad haar uiteindelijke vorm te geven. Tijdens deze weekenden wordt er keihard gewerkt, maar is er ook genoeg ruimte voor gezelligheid. Bezoekjes van Oud-Slurfers, uitstapjes richting de Danzig in Den Haag en de nodige ijskoude versnaperingen maken het weekend tot een groot feest. Het unieke aan de Slurf is het doordraaiprincipe. Dit houdt in dat je na elke editie een functie opschuift. Op deze manier bekleed je in relatief korte tijd een viertal functies en doe je op verschillende vlakken veel ervaring op. Doordat je na vier edities de redactie verlaat en Oud-Slurfer wordt, blijft de samenstelling van de redactie vernieuwend en blijven tegelijkertijd tradities en kennis behouden. De Slurf is door haar wisselende inhoud en de continue verandering van de redactie alles behalve moervast te noemen. Toch worden de opgedane kennis, ervaringen en hechte vriendschappen binnen de Slurf als moervast en blijvend ervaren. De Slurf, een hechte familie die al 22 jaargangen lang het mooiste blad van Delft maakt!

100

Book 1.indb 100

26-7-2018 16:12:54


Stunt & Sport Commissie

Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissaris Logistiek Commissaris Promo QQ’er

Inge Schut Rimke Beinema Niels de Boer Levi Kieft Daisy Ledeboer Jan Horsthuis

101

Book 1.indb 101

26-7-2018 16:13:52


Wij zijn StuCo150, ofwel de Stunt- en sportcommissie. Wij zijn een commissie bestaande uit enkel eerstejaars Werktuigbouwkundige studenten, dit is dus voor ons allemaal onze eerste commissie bij Leeghwater en deze commissie is dan ook een geweldig begin. Wij organiseren allerlei activiteiten door het jaar heen met sport- en/of spel onderdelen. Als commissie krijgen wij vaak verzoeken van andere commissies om te helpen of samen te werken om zo samen een mooie activiteit te realiseren. Wij hebben bijvoorbeeld een fotobooth gemaakt voor het lustrum gala, samen met KT en MT een activiteit georganiseerd op het zomerfeest in de lustrumweek en samen met de MechBeuncie prachtige dingen geklust voor Mechnificent. Ook gaan wij samen met MT en KT een sporttoernooi organiseren, samen met IvooCo het Slagtandfeest neerzetten en zelf nog wat kleine activiteiten organiseren zoals een escaperoom. Deze commissie is zo’n goede commissie om mee te beginnen, omdat je veel leert samenwerken en makkelijk mensen leert kennen. Ook is samenwerken prettig, zodat je niet meteen volle verantwoordelijkheid draagt, maar deze deelt met anderen. Dit kan als eerstejaarsstudent wel fijn zijn. Zo heb je tijd en ruimte om erin te komen en te wennen aan het studentenleven. Bovendien is het leuk dat je erg vrij bent in wat je organiseert en zelf kan bepalen wanneer dit zal plaatsvinden. Je kan in de IWS een moertje vast aan het draaien zijn, of midden in de nacht wakker worden en spontaan een geweldig idee hebben om deze een maand later te realiseren. Dat is het mooie van de StuCo en daarom doen wij dit met trots en een heleboel plezier.

102

Book 1.indb 102

26-7-2018 16:13:52


Symposium Commissie

Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissaris Logistiek Commissaris Extern QQ’er

Eva Houbiers Dominique Vrijburg Myla van Wegen Tobias Maasdam Lourens Zuiker Milan Izarin

103

Book 1.indb 103

26-7-2018 16:16:06


Iedere commissie begint met een enthousiaste kudde, dit bleek bij ons al een opgave. Na enig geploeter en gezoek op het kantoor en daarbuiten lukte het uiteindelijk om vijf Olifanten bijeen te brengen die het Symposium wilde realiseren. Wat was onze grootste kwaliteit? We kunnen goed presteren onder tijdsdruk, dat staat moervast. Dit hebben we bewezen door het staande record van een escape room te verbrijzelen en van 61 minuten te reduceren tot een schamele 42 minuten. Hierbij bewezen wij aan onszelf en aan de wereld dat wij floreren onder tijdsdruk. Daarom hebben we al het werk zolang mogelijk uitgesteld, om het beste uit onszelf te halen. Dit bleek een effectieve methode want het symposium was mooi, maar evenals onze commissie (met meer vrouwen dan mannen) niet typisch WB. Naast een scala aan werktuigbouwkundigen was onze dag ook gevuld met filosofen en rechtsgeleerden om ons te vertellen over de ‘Side effects of innovation©’. Iedereen liep wijzer de deur uit dan dat hij binnen kwam. Toen het symposium was afgelopen en de afwas was gedaan konden wij verder naar het volgende punt van die dag, VoLuMa. Ter voorbereiding hebben wij nog het huis van Klaas omgetoverd tot een heus glitterparadijs. Waarna wij als de jackpot van de avond onder het motto ‘Meer glitter is meer beter’ naar binnen liepen met onze mooie hoge hoeden. Het was goud! Met opgeheven slurf en Sympathieke slachtand, De Symposiumcommissie

104

Book 1.indb 104

26-7-2018 16:16:06


Technische Uiting

Bob van der Windt Floor Boon Maarten Blankespoor Jan Horsthuis Klaas Koerten Nina Ruig

105

Book 1.indb 105

26-7-2018 16:16:55


Het honderdvijftigste jaar is dit jaar op vele manieren gevierd. Denk aan het Techniekfestival in september, het gala in december en de Lustrumweek die hierop volgde. Al deze activiteiten hebben echter ĂŠĂŠn ding gemeen: ze zijn van tijdelijke aard. Een honderdvijftigste verjaardag schreeuwt om iets wat mensen langer herinneren aan deze bijzondere leeftijd. Daarom is er een bijzonder project gestart. Bij dit project, wat de Technische Uiting heet, is er door de gerenommeerde Japanse kunstenaar, Kouji Ohno, een beeld ontworpen dat in de vijver voor de faculteit 3mE geplaatst zal worden. Dit beeld zal bestaan uit een stalen frame dat wordt volgehangen met oude onderdelen uit de industrie. Het zal daarnaast de vorm van een olifant aannemen. De filosofie hierachter is dat oude voorwerpen nieuw leven ingeblazen kan worden, een mooie toekomstvisie. Er is een commissie aangesteld om Kouji Ohno bij te staan bij het ontwerp en de technische uitwerking van dit beeld. Daarnaast brengt een dergelijk project allerlei nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals de plaatsing, de vergunningsaanvraag en de financiering. Met deze uitdagingen houden wij als werkgroep ons een jaar lang bezig om dit project tot een succes te maken.

106

Book 1.indb 106

26-7-2018 16:16:55


Vereniging Oud Leeghwater Bestuur

Voorzitter Secretaris Penningmeester Commissaris Extern QQ’er QQ’er QQ’er

Pierre-Antoine Denarié Thijs Bieling Helène Blok Meltem Coroz Jan Horsthuis Nina Ruig Jordi Wijlens

107

Book 1.indb 107

26-7-2018 16:18:01


Wij als Bestuur Vereniging Oud Leeghwater zetten ons in voor de alumni van de studie werktuigbouwkunde aan de TU Delft. Vroeger was dit een taak van het Leeghwater bestuur maar met ingang van het 150ste jaar van het Gezelschap is deze taak in de handen van een losstaand bestuur gelegd, namelijk het V.O.L. bestuur. Met zijn zevenen schroeven we nieuwe en leuke activiteiten in de vereniging om de alumni meer betrokken te maken met de studie en de huidige studenten. Aangezien we een nogal roestig systeem hebben geĂŤrfd zal dit jaar vooral in het thema van herstructureren staan. Hierop volgend kunnen we deze fundering gebruiken om de vereniging gesmeerder uit te breiden. Ons doel is om de vereniging in orde te hebben tegen het einde van het jaar. Hierna kunnen de volgende jaren in het thema staan van activiteiten gericht op zowel alumni als studenten. Uiteindelijk streven wij naar een bloeiende en levendige vereniging die de alumni veel te bieden heeft. We hebben begin dit jaar al een alumnidag georganiseerd. Op deze dag konden de alumni lezingen volgen van verschillende grote bedrijven en innovatieve startups. Ook was er een dreamteam aanwezig en was er een leuke sfeer ontstaan door de aanwezige jazzband en de catering. Na afloop was er een borrel om de dag geslaagd af te sluiten.

108

Book 1.indb 108

26-7-2018 16:18:01


Mascottes

Le Monsieur Het bestuur

La Madame

Het bestuur

Le Mammouth Het bestuur

109

Book 1.indb 109

26-7-2018 16:20:41


Belle EPPO’s

Buuff NuCo

Fantmacher Jr. Rally

110

Book 1.indb 110

26-7-2018 16:25:38


Fleuris-Jan UnicumCornelis Ollie FuCo

Jalang IvooCo

Manny VOL

111

Book 1.indb 111

26-7-2018 16:29:43


Mele ChickaCo

Rendy LoCo

Sjonnie MediaCo

112

Book 1.indb 112

26-7-2018 16:39:41

Profile for extern Gezelschap Leeghwater

Jaarboek 150 deel I  

Jaarboek 150 deel I  

Profile for extern
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded