Page 1

ACTES DE BENVINGUDA PER A L’ALUMNAT DE LA NAU GRAN:

Dimarts 6, dimecres 7 i dijous 8 de setembre, 10 i 12 hores: (1) Aula Magna de la Facultat de Medicina i Odontologia (2) i (3) Aula Magna Facultat de Filosofia i C. de l’Educació Campus de Blasco Ibáñez

CURS 2011-2012 Divendres 9 de setembre, 10 hores (4) Sala de Graus de la Facultat de Dret Campus de Tarongers

Divendres 9 de setembre, 12,30 hores (5) Sala d’actes de la Biblioteca de Ciències “Eduard Boscà” Campus de Burjassot-Paterna


ACTES DE BENVINGUDA PER A L’ALUMNAT DE LA NAU GRAN: CURS 2011-2012 Volem que totes les persones que cursaran La Nau Gran reben la informació bàsica necessària sobre el funcionament dels nous itineraris durant el curs 2011-2012.

Queremos que todas las perso-

Entre els dies 6 i 9 de setembre, des del Servei d’Extensió Universitària i dels centres implicats en la docència de La Nau Gran, convoquem reunions explicatives per a tots els i les estudiants dels diferents itineraris.

Entre los días 6 y 9 de septiembre, desde el Servei d’Extensió Universitària i de los centros implicados en la docencia de La Nau Gran, convocamos reuniones explicativas para todos los alumnos y las alumnas de los diferentes itinerarios.

En acabant de les xarrades, l’alumnat de primer curs farà una visita guiada al campus dins del Conèixer La Nau Gran.

Después de las charlas, el alum-

nas que cursarán La Nau Gran reciban la información bá-

sica necesaria sobre el funcionamiento de los nuevos itinerarios durante el curso 2011-2012.

nado de primer curso hará una visita guiada al campus dentro del Conèixer La Nau

Gran.

Calendari per itineraris:

Dijous 8 de setembre (3) Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació

Dimarts 6 de setembre (1) Aula Magna de la Facultat de Medicina i Odontologia

10 hores: Itinerari de Filosofia i Humanitats

10 hores: Itinerari de Ciències de la Salut

12 hores: Itinerari de Llengua, Literatura i Comunicació

12 hores: Itinerari de Psicologia

Divendres 9 de setembre

Dimecres 7 de setembre (2) Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació

10 hores: (4) Sala de Graus de la Facultat de Dret Itinerari de Dret, Ciència Política i Criminologia, Itinerari de Ciències Socials i Econòmiques

10 hores: Itinerari de Geografia i Història 12 hores. Itinerari d’Història de l’Art

12.30 hores: (5) Sala d’actes de la Biblioteca de Ciències “Eduard Boscà” Itinerari de Ciència i Tecnologia

Actes de Benvinguda Nau Gran 11-12  

Calendari de les xarrades de benvinguda a l'alumnat Nau Gran del curs 2011-2012

Advertisement