Page 1

Golub-Dobrzyń informator gminy

sierpień 2013

G

olub-Dobrzyń jako miasto z warunkami do rozwoju turystyki kojarzy się przeważnie z Międzynarodowymi Turniejami Rycerskimi, jednakże nie tylko to wyróżnia nas spośród innych gmin. Jako miasto z historią, poza zamkiem znajduje się u nas szereg zabytków - zabytkowe kamienice, domek z podcieniami, Starówka Golubska

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 31 607 197,97 zł. Dzięki tej inwestycji przebudowujemy i rozbudowujemy oczyszczalnie ścieków w Golubiu-Dobrzyniu, zmodernizowaliśmy stację wodociągową, wybudowaliśmy i zmodernizowaliśmy kilometry sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, odbudowaliśmy oraz wykonaliśmy

Wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca (w zł) Golub-Dobrzyń

Projekt hali widowiskowo-sportowej

przeznaczonych na nią. Ze względu na swoją specyfikę, nie jest bardzo spektakularna, gdyż większość z wykonanych prac „schowanych” jest pod ziemią, lecz z punktu bezproblemowego funkcjonowania naszego miasta jest niezbędna. W najbliższym czasie w Golubiu-Dobrzyniu powstanie hala widowiskowo-sportowa na którą również pozyskaliśmy dofinansowanie ze-

Nie zapominamy również o zapewnieniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w naszym mieście. Dlatego też w 2012 roku wystąpiliśmy z wnioskiem do Ministerstwa Gospodarki o dofinansowanie wykonania dokumentacji na powstanie Golubsko-Dobrzyńskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Dziś już wiemy, że udało nam się pozyskać 464 202,00 zł dofinan-

Obiekt stacji uzdatniania wody

FOT. UM Golub-dobrzyń

Z

najnowszego rankingu miesięcznika „Wspólnota” wynika, że Golub-Dobrzyń wydaje najmniej na administrację spośród wszystkich samorządów zlokalizowanych na terenie powiatu golubsko-dobrzyńskiego. Jak widać z rankingu przedstawionego w miesięczniku „Wspólnota” przeciętny mieszkaniec Golubia-Dobrzynia na administrację wyłożył 231,79 zł, co stanowi najmniejszą kwotę wydaną przez samorządy powiatu golubsko-dobrzyńskiego w roku 2012. Najwięcej, bo 385,60 zł wydał mieszkaniec pobliskiego Zbójna. W porównaniu do pobliskich miast o podobnej wielkości tj. Lipna i Wąbrzeźna w roku 2012 Golub-Dobrzyń również wypadł najkorzystniej. Prezentują to poniższe zestawienia.

FOT. UM Golub-dobrzyń

Najtańsi

Miasto z historią i nowoczesnością w tle

231,79 Lipno

251,09 Wąbrzeźno

294,15 Wydatki bieżące na administrację w przeliczeniu na mieszkańca (w zł) Golub-Dobrzyń miasto

231,79 Kowalewo-Pomorskie

254,65

tonąca w kwiatach, 2 kościoły jeden w Golubiu drugi w Dobrzyniu, mury obronne z I poł. IV w. Niewątpliwie warto przyjechać do nas i odwiedzić wieżę Kościoła w Golubiu, która w 2011 roku została zaadaptowana na cele turystyczne dzięki środkom z Unii Europejskiej. Z jej tarasu widokowego rozciąga się unikalny widok na Golub-Dobrzyń i okolice. Nie skupiamy się tylko na historycznym charakterze naszego miasta. Realizujemy szereg inwestycji, które w dłuższej perspektywie niewątpliwie przyczynią się do jeszcze lepszego jego ożywienia. W chwili obecnej w Golubiu-Dobrzyniu realizowana jest największa w historii miasta inwestycja polegająca na uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej. Całkowita wartość projektu wynosi: 48 626 458,45 zł, w tym dofinansowanie ze środków

kilometry nowych nawierzchni ulic objętych projektem. Prace budowlane trwają od 2011 roku i zakończą

wnętrzne. Będzie to profesjonalny obiekt sportowy przeznaczony na imprezy sportowe jak również ważne

W najbliższym czasie w Golubiu-Dobrzyniu powstanie hala widowiskowo-sportowa na którą również pozyskaliśmy dofinansowanie zewnętrzne.

się najpóźniej w grudniu 2014 roku. Jest to inwestycja ogromna, biorąc pod uwagę zakres prac budowlanych jak również zaangażowanie środków

wydarzenia artystyczne. Hala będzie miała profesjonalne zaplecze, dzięki czemu organizacja wszelkich imprez będzie łatwiejsza.

sowania (tj. 85% ogólnych kosztów). Radość jest tym większa, że środki te otrzymamy jako jedyny samorząd w województwie kujawsko-pomorskim. Projekt realizowany będzie wspólnie z naszym sąsiadem tj. Gminą Golub-Dobrzyń. W latach przyszłych w ramach inwestycji ma powstać profesjonalna strefa przygotowana specjalnie dla inwestorów. W Golubiu-Dobrzyniu będzie to ponad 10 ha w Gminie ponad 5. „Cieszę się, że pomimo „ciężkich” czasów jakie dotknęły wszystkie samorządy, nie zatrzymaliśmy się. Staramy się rozwijać w miarę możliwości jakie mamy i wydaje mi się, że idzie nam bardzo dobrze” - Burmistrz Golubia-Dobrzynia Roman Tasarz. Tu mieszkają fajni ludzie, życzliwi, przyjaźni. U nas zawsze będziesz mile widzianym gościem.

Golub-Dobrzyń gmina

305,12 Radomin

355,16

Zbójno

385,60

W ramach projektu „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej” miasto doczekało się nowych nawierzchni ulic

Jeden z wybudowanych budynków oczyszczalni ścieków

FOT. UM Golub-dobrzyń

385,31

FOT. UM Golub-dobrzyń

Ciechocin


Golub-Dobrzyń  informator gminy

Z

najnowszego rankingu samorządów opublikowanego 18 lipca 2013 roku w Rzeczypospolitej wynika, że w Golubiu-Dobrzyniu realizowana jest jedna z największych samorządowych inwestycji w Polsce w roku 2012. Inwestycja pn. ”Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Golubia-Dobrzynia” z wartością ok. 49 milionów znalazła się na 186 miejscu rankingu (na 2479 gmin w Polsce). Biorąc pod uwagę, że konkurowaliśmy z takimi miastami jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Łodź, Wrocław, Toruń to miejsce 186 jest bardzo dobrym wynikiem. W rankingu miast do 15 tys. mieszkańców, Golub-Dobrzyń zajmuje zaszczytne 8 miejsce w Polsce

Dumą miasta są mieszkańcy Z Romanem Tasarzem, burmistrzem Golubia-Dobrzynia rozmawia Jan Oleksy Czy czuje się Pan bardziej golubianinem czy dobrzynianinem?

- Mam to szczęście, jak chyba trzy czwarte mieszkańców Golubia-Dobrzynia, że nie mamy rozterki czy czujemy się bardziej związani z Golubiem czy Dobrzyniem, gdyż w większości jesteśmy, jak to się brzydko nazywa, elementem napływowym. Nie mam tego historycznego obciążenia poprzez rodziców, dziadków, więc nie rozróżniam tych dwóch miast w sensie cywilizacyjnym, kulturowym czy ludzkim. Dla mnie jest to jedno miasto, choć różnice są widoczne. W jednej części mamy ładną starówkę z zabytkowymi murami, a w drugiej - nowoczesne bloki. Te dwie części jednego organizmu miejskiego się uzupełniają. Ja czuję się po prostu golubianino-dobrzynianinem (łącznie z myślnikiem).

Które miejsca w swoim mieście najbardziej Pan lubi? Gdzie czuje się najlepiej? Gdzie zabiera swoich gości?

Kilometry nowych dróg i sieci

W

ostatnich latach na terenie Golubia-Dobrzynia zmodernizowano bądź też wybudowano około 12 km nowych dróg oraz pierwsze rondo w mieście. W ostatnich dwóch latach na terenie Golubia-Dobrzynia wybudowano, przebudowano lub zmodernizowano około 17 km sieci wodno-kanalizacyjnej.

Urząd Miasta Golubia-Dobrzynia Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń tel. 56 683 54 10 do 12 fax 56 683 54 15 um@golub-dobrzyn.pl www.golub-dobrzyn.pl

C M Y K

- Takim najbardziej urokliwym miejscem do zaprezentowania gościom jest na pewno część golubska miasta: bulwar nad Drwęcą, rynek i sztandarowe miejsce czyli zamek, a także zakola Drwęcy, uroku nabiera także dobrzyńska część miasta, pięknieją ulice i domy, ładnym miejscem jest zbieg ulic Konopnickiej i Pod Arkadami. Jest wiele ciekawych współczesnych miejsc w Dobrzyniu, choć oczywiście Golub jest niezaprzeczalnym skarbem architektury zabytkowej.

Mówiąc o Golubiu-Dobrzyniu trudno nie wspomnieć o otoczeniu miasta, o niezwykle pięknej okolicy z lasami i jeziorami.

- Ja osobiście lubię naturę, a miasto otulone jest zielenią, lasami. Każdą wolną najchętniej spędzałbym na łonie przyrody, czy to nad jeziorem Słupno w Paliwodziźnie, czy w okolicach Nowogrodu czy wreszcie wędrując po lasach, podziwiać meandrującą Drwęcę. Dzika natura.

Ale czy zapracowany burmistrz ma czas, by podziwiać piękno przyrody?

- Mam mało czasu, jednak staram się wygospodarować parę chwil, by uciekać na obrzeża, do lasu, to daje wytchnienie. W mieście to zawsze jestem burmistrzem i choć nie stronię od kontaktów z ludźmi, to jednak zawsze czuję się jakbym był w pracy. Dopóki jestem burmistrzem ludzie będą zawsze korzystać z okazji do rozmów, nawet poza godzinami służbowymi. Więc dla zdrowia psychicznego poszukuję miejsc, w których mogę odsapnąć i czuć się anonimowo. Każdy potrzebuje chwili dla siebie. Uciekam więc do lasu.

Oprócz tego, że lubi Pan piękno natury, to równie chętnie Pan się bawi, na przykład na tradycyjnych „Mieszczańskich Pohulankach”. Jeżeli dobrze pamiętam to chyba Pański pomysł na tę ludyczną zabawę?

- Z „Mieszczańskich Pohulanek” jestem bardzo dumny. To „moje dziecko” w tym roku osiągnie pełnoletność. Wymyśliłem imprezę razem z Kasią Modrzejewską, która wtedy była kierownikiem OSiR-u. Od samego początku dużej pomocy udzielały nam zawsze „Nowości”. „Pohulanki” powstały jako uzupełnienie do rycerskich turniejów na zamku. Mają formułę ludyczną czy nawet plebejską i na tym polega ich urok. Spotkajmy się razem. Całe miasto świetnie się bawi. Lekko, łatwo i przyjemnie. I jeszcze jedno: przez 18 lat nigdy na imprezie nie padał deszcz, zawsze była świetna pogoda. Nawet niebo nam sprzyjało!

Poznaliśmy się na „Pohulankach”, wtedy szefował Pan lokalnej telewizji i znany był jako poeta z bagażem zdarzeń. Czy jeszcze ciągnie Pana do pisania? Czy poetyckie widzenie świata pomaga czy raczej przeszkadza w pełnieniu funkcji?

- Już Norwid powiedział, że poetą się nie jest, poetą się bywa… Ja też częściej bywałem poetą. W dzisiejszej rzeczywistości, będąc urzędnikiem, trudno byłoby mi być poetą permanentnym, dlatego że są to dwa różne światy - ten realny i ten nazwijmy go poetycki czyli wirtualny. I można byłoby je mylić. „Niebezpieczeństwo poetyzowania” polega na odrealnianiu świata, na unoszeniu człowieka nad ziemią. Ale z dru-

Co lubi burmistrz? - sprzątanie, bo przynosi szybkie efekty - kuchnię śródziemnomorską, bo lekka i urozmaicona - Włochów za spontaniczność i improwizowanie - psy, za to, że towarzyszą mu przez całe życie (aktualnie york i golden retriver) - sport: bieganie, gra w piłkę, narty, rower, łódka

Jako skorpion działa z pasją i odwagą, zmaga się z życiem, a jego żywiołem jest pokonywanie trudności.

giej strony nie wyobrażam sobie, żeby być burmistrzem czy w ogóle urzędnikiem, nie mając elementarnej wrażliwości, tak charakterystycznej dla poezji. Dzięki niej łatwiej postrzegać świat, widzieć ludzi, piękno, dobro. Ta wrażliwość poetycka może nie ułatwia codziennego funkcjonowania, ale na pewno w jakiś sposób pomaga w lepszym pełnieniu mojej funkcji. Staram się realnie stąpać po ziemi podczas burmistrzowania, ale nie zatracam też wiary i nadziei, że człowiek w swojej naturze jest raczej dobry, a nie zły. Tak traktuję też mieszkańców mojego miasta.

Lubi Pan swoje miasto? Za co?

- Kocha się za nic, ale ja mam powody, żeby lubić to miasto za konkrety. Jako dorosłego człowieka Golub-Dobrzyń mnie ukształtował, a nawet stworzył w połowie

C M Y K

C M Y K

lat 90., kiedy wracałem z dalekiej podróży. Dał mi możliwość samorealizacji, dał szansę. A miasto to oczywiście wspaniali ludzie, których spotkałem na swojej drodze. Dzięki nim jestem tu, gdzie jestem. Utożsamiam się całkowicie z Golubiem-Dobrzyniem, moim miastem z wyboru. Najbardziej dumny jestem z jego mieszkańców! Z tego, że coraz bardziej czują się wspólnotą.

Miasto odwzajemnia się miłością, skoro mieszkańcy wybierają Pana na którąś już z rzędu kadencję? Od kiedy jest Pan burmistrzem?

- Od 2002 roku czyli od momentu, kiedy wybory burmistrza stały sie w pełni demokratyczne. Wtedy mieszkańcy w bezpośrednich wyborach właśnie mnie wybrali, dając mi olbrzymi kredyt zaufania. To już moja trzecia kadencja.

Wydawca EXPRESS MEDIA Sp. z o.o., Bydgoszcz, ul. Warszawska 13, tel. 52 32 60 733  Prezes Zarządu dr Tomasz Wojciekiewicz  redaktor naczelny Artur Szczepański  Dyrektor sprzedaży Adrian Basa Redaktor prowadzący xxx, xxx@expressmedia.pl  Sprzedaż Ewa Zdziebłowska, e.zdzieblowska@nowosci.com.pl, tel. 56 61 18 155  projekt i skład SZOKstudio

gmina golub-dobrzyń

W czołówce kraju

sierpień 2013

fot. janusz milanowski

2

C M Y K


C M Y K

Golub-Dobrzyń  informator gminy

www.golub-dobrzyn.pl

Mieszczańskie Pohulanki po raz xviii C M Y K

J

uż jutro za Stadionem Miejskim odbędą się XVIII Mieszczańskie Pohulanki 2013. Będzie to impreza, która żegna wakacje już od ponad 18 lat, zbierając kilku tysięczną widownię. W zeszłym roku na scenie występował dla nas zespół BAYER FULL, dwa lata temu MANDARYNA z zespołem. W tym roku bawić nas będzie zespół WEEKEND.

Jak co roku, poza występem gwiazdy wieczoru, specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy szereg innych atrakcji m.in. dmuchane zamki, karuzele, koncerty zespołów i szereg konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Mamy nadzieję, że w tym roku, tak jak w latach ubiegłych, przybędziecie Państwo na imprezę równie licznie.

C M Y K

y m ś i l i aw się

u k ro

m y ł z s w ze

gmina golub-dobrzyń

b

tak

C M Y K

baczenia Zapraszamy i do zo w tym roku!

3


C M Y K

C M Y K

gmina golub-dobrzyń

C M Y K

C M Y K

Informator Gminny Golub Dobrzyń  
Informator Gminny Golub Dobrzyń  
Advertisement