Page 1

PROTECTIVE EQUIPMENT

OCHRANNÉ POMŮCKY

168 OCHRANNÉ BRÝLE SPECTACLES, GOGGLES 184 SVÁŘEČSKÉ MASKY WELDING HOODS 186 SAMOSTMÍVACÍ SVÁŘEČSKÉ MASKY SELF-DARKENING WELDING HOODS 190 OCHRANNÉ ŠTÍTY SAFETY VISORS 193 OCHRANNÉ PŘILBY SAFETY HELMETS 195 CHRÁNIČE SLUCHU EAR PROTECTION 201 RESPIRÁTORY RESPIRATORS 206 MASKY A FILTRY MASKS AND FILTERS

 

   

 

  

  ! " #$

 %& !  $

  '(

 ) '( * 

+,

  --. 

167


OCHRANNร‰ POMลฎCKY

PROTECTIVE EQUIPMENT

BRรLE

SPECTACLES, GOGGLES

kรณd

nรกzev

  

code

popis

      

     ! "##$  %&  - !  (   '  '        ' * + ( , 

 , -

barva rรกmu

5

zornรญk

.

norma

01 "22 01 "3#

kรณd

168

nรกzev

  name

   

description

% ,(     ( , 6 ,     ( 

 !

    "##$ (,  %&    -6 ( 6 -   ( -     6 * + ( , 

 , - 

frame colour

8-

lens

7

norm

01 "22 01 "3#

codename

   

popis

      

     ! "##$  %&    '  ( )(   ' * + ( , 

 , -, 

description

% ,(     ( , 6 ,     ( 

 !

    "##$ (,  %&  -       (  

 * + ( , 

 , - 

barva rรกmu

.,

frame colour

7,-

zornรญk

/  

lens

8 (

norma

01 "22 01 "3# 01 "34

norm

01 "22 01 "3# 01 "340#1$,'&0ยž8-72'414&'4


PROTECTIVE EQUIPMENT

OCHRANNร‰ POMลฎCKY BRรLE

SPECTACLES, GOGGLES

kรณdnรกzev

  

codename

   

popis

      

     ! "##$  %& ' - - ! 

 

 !  ( ' ! (, )  '     (( (   -   ,  (     - - (  (* + ( , 

 , -

description

% ,(     ( 6 ,     (  !

    "##$ ( %&    

     -

 -  (    ? - ,

  -   ( 6      -  ,  * + ( , 

 , - 

barva rรกmu

. 

frame colour

@

zornรญk

<' 

lens

<

norma

01 "22 01 "3# 01 "34

norm

01 "22 01 "3# 01 "34

kรณdcodenรกzev

  

name

   

popis

9    

 ! - , ( ( ( :  ! "##$  %&  (   ), (     

 ! - * + ( , 

 , -

description

9   ( , (= ( 6  (  "##$ ( %&  (  

  

-      * + ( , ,

 , - 

barva rรกmuframe colour

> 

zornรญk

;( 

lens

8-

norma

01 "22 01 "3# 01 "34

norm

01 "22 01 "3# 01 "34

56#0&#4&

%1/(146

':%.75+8'

169


OCHRANNร‰ POMลฎCKY

PROTECTIVE EQUIPMENT

BRรLE

SPECTACLES, GOGGLES

kรณd

170nรกzev

  

code

popis

9    ( - - ! )  (   ! "##$  %&  - !  (   '  '        '   '  (  * + ( , 

 , -

barva rรกmu

.,' 

zornรญk

. ( 

norma

01 "22 01 "3#

kรณdnรกzev

  name

   

description

9    (     (    "##$ ( %&    -6 (, 6 -   ( -     6   6 @=, * + ( , 

 , - 

frame colour

>,-6

lens

7 (

norm

01 "22 01 "3#

codename

   

popis

9    ( - -,

! )  (   ! "##$  %&  (   , )(     

 ! -   '  (  ,

 * + ( , 

 , -

description

9    (     (    "##$ ( %&  (  

  

-      

  6 @=, * + ( , 

 , - 

barva rรกmu

.

frame colour

>

zornรญk

;( ( 

lens

8- (

norma

01 "22 01 "3# 01 "34

norm

01 "22 01 "3# 01 "340#1$,'&0ยž8-72'414&'4


PROTECTIVE EQUIPMENT

OCHRANNร‰ POMลฎCKY BRรLE

SPECTACLES, GOGGLES

kรณdnรกzev

 code

popis

9   ( (  -,

! (   ! "##$  %&  - !  ( ,  '  '        ' * + ( , 

 , -

barva rรกmu

.

zornรญk

.

norma

01 "22 01 "3#

kรณd/codenรกzev/ name9   6 6    , (    "##$ ( %&    -6 ( 6 -   ( -     6 * + ( , 

 , - 

frame colour

7

lens

7

norm

01 "22 01 "3#

   

9   ( (  - ! (   ! "## $  %&  (   )(     

 ! - * + ( , 

 , -

description

9   6 6    (    "## $ ( %&  (  

  

-      * + ( , 

 , - 

barva rรกmu

;( 

norma/norm

01 "22 01 "3# 01 "34

kรณd/codenรกzev/ name

;( 

frame colour

8-

lens

8-

   

popis

9   ( (  - ! (   ! "## $  %& ' -  ! 

:  , ' +  ( ! ! ( ) A !  -:  ' + !  (  (  ( ,

 : (  ' -   -  %&  (* , + ( , 

 , -

description

9   6 6    (    "##$ ( %&  -6 (  !  

: 6  

         ( - :    -  ( 6  :     ? -   %& * + ( , 

 , - 

barva rรกmu

/ 

norma/norm

01 "22 01 "3#

kรณd/codezornรญk

nรกzev/ name

/ 

frame colour

B6

lens

B6

   

popis

9   ( (  - ! (   ! "##$  %& ' - - ! 

 

 !  ( ' ! ( )  '     (( (   -    (,      - - (  (, * + ( , 

 , -

description

9   6 6    (    "##$ ( %&    

   ,   -

 -  (    ? -   -   ( 6      -   * + ( , ,

 , - 

barva rรกmu

<' 

norma/norm

01 "22 01 "3# 01 "34

zornรญk

  description

popis

zornรญk

name

<' 

frame colour

56#0&#4&

<

lens

%1/(146

<

':%.75+8'

171


OCHRANNร‰ POMลฎCKY

PROTECTIVE EQUIPMENT

BRรLE

SPECTACLES, GOGGLES

kรณd / code

   ! 

9    ) ! (   - ! (   ! "##$  %&  - !  (   '  '        , ' :  

  A * + ( , 

 , -

description

9  (

(,      6 (    "##$ (,  %&    -6 ( 6 -   ( -     6 : ( 6 !

 * + ( , 

 , -

barva rรกmu

.

frame colour

>

zornรญk

.

lens

7

norma/ norm

01 "22 01 "3#

nรกzev/ name

   

"

popis

  - ! (  ) -  ( 

( - < ! )

   ! "##$  %&  - !  (   '  '        ' * + ( , 

 , -

description

 6 (      (          "##$ ( %&    -6 ( 6 -   ( -     6 * + ( , 

 , - 

barva rรกmu

.,(

frame colour

>, 

zornรญk

.

lens

7

norma/ norm

01 "22 01 "3#

nรกzev/ name

   $%

kรณd / codenรกzev/ name

popis

kรณd / code

172#

popis

<  ( ( , (   

  !   -  - ' ,  !'  ):  ! "##$  %&  -,

!  (   '  '        ' * + ( , 

 , -, 

description

C

( -  -  ,    6  (   ! ,

 -   ,  

, :  "##$ ( %&    -6 ( 6 -   ( -     6 * + ( , 

 , - 

barva rรกmu

.,(

frame colour

>, 

zornรญk

.

lens

7

norma/ norm

01 "22 01 "3#

0#1$,'&0ยž8-72'414&'4


PROTECTIVE EQUIPMENT

OCHRANNร‰ POMลฎCKY BRรLE

SPECTACLES, GOGGLES

kรณdnรกzev

 codename

()) popis

D   (  - - ! (  

   , ! "##$  %&  - !  (,   '  '        ' * + , -

description

7  -   

 (,

   !

  

  "##$ ( %&    -6 ( 6 -   ( -     6 * + , - 

barva rรกmu

.

frame colour

7

zornรญk

.

lens

7

norma

01 "22 01 "3#

norm

01 "22 01 "3#

kรณd

&

code

&

nรกzev

  ' 

name

())  ' 

popis

&(   -

( , (   

   - ! (  ( -  ,

 

    ! "##$ , %&  - !  (   '  '        ' * + , -

description

0= (  -   , 

,    -

( ,

?   (    6     !

  

  "##$ ( %& ,    -6 ( 6 , -   ( -     6 * + , - 

barva rรกmu

.

frame colour

7

zornรญk

.

lens

7

norma

01 "22 01 "3#

norm

01 "22 01 "3#

56#0&#4&

%1/(146

':%.75+8'

173


OCHRANNร‰ POMลฎCKY

PROTECTIVE EQUIPMENT

BRรLE

SPECTACLES, GOGGLES

kรณd / code

174

*

popis

K  = 

description

@ = 

nรกzev/ name

89:/-3-6; --1 

(+ 

+,- -( +.(./0-/ -12 ..3 

%('A ! '  A , ( -     : )  E1FE0GH IGGE8I;<@

description

0  -   6  ,

  6   @J, :  

 E1FE0GH IGGE8I;<@

barva rรกmu

.

*

frame colour

7

nรกzev/ name

!(45+(36 )7(  

popis

;=  A 

' 4 " ,   A ! )

* + -

description

;= 6 6,

 4 " , 

   

  * + -

kรณd / codenรกzev/ name

popis

kรณd / code

kรณd / code

*

*

popis

<!(+ "## (

description

& (+ "## (

0#1$,'&0ยž8-72'414&'4

nรกzev/ name

<.==- >-3-6; -1? 3.3)@ 


PROTECTIVE EQUIPMENT

OCHRANNร‰ POMลฎCKY BRรLE

SPECTACLES, GOGGLES

kรณd

"

nรกzev

 &

popis

0 (  (  ,  -   , (   ! "##$  %& )-  = (      ' * + 

 , - , -

barva rรกmuzornรญk

.

norma

01 "22 01 "3#

kรณd

"

nรกzev

code

 &

popis

0 (  (  ,  -   , (   ! "##$  %& )-  = (    '  - !  (  * + 

 , - , -

barva rรกmu

.,

zornรญk

;( 

norma

01 "22 01 "34

56#0&#4&

%1/(146

"

name

 &

description

9 (  - 6 6 , 

- =     "##$ ( %&     = ( (     * + , - , - 

frame colour

> 

lens

7

norm

01 "22 01 "3#

code

"

name

 &

description

9 (  - 6 6 , 

- =     "##$ ( %&     = ( (     , 

* + , - , - 

frame colour

>,-

lens

8-

norm

01 "22 01 "34

':%.75+8'

175


OCHRANNร‰ POMลฎCKY

PROTECTIVE EQUIPMENT

BRรLE

SPECTACLES, GOGGLES

kรณd

176

"&

nรกzev

 &

code

"&

name

 &

popis

0 (  (  ,  -   , (   ! "##$  %& )-  = (      '  - ! 

 (  * + 

 , - , -

description

9 (  - 6 6 , 

- =     "##$ ( %&     = ( (     (  

 6 * + , - , - 

barva rรกmu

.,

frame colour

>,-

zornรญk

/ 

lens

B6

norma

01 "22 01 "3#

norm

01 "22 01 "3#

kรณd

""

code

""

nรกzev

 &"

name

 &"

popis

9 -     ) )   ('

 '    ! "##$  %& )-    -(  !* + ( , -

description

9 -  (  6  ,       6      "##$ ( %&     6   

* + ( , - 

barva rรกmu

5

frame colour

8-

zornรญk

E@L

lens

E@L

norma

01 "22 01 "2M

norm

01 "22 01 "2M0#1$,'&0ยž8-72'414&'4


PROTECTIVE EQUIPMENT

OCHRANNร‰ POMลฎCKY BRรLE

SPECTACLES, GOGGLES

kรณd

"#

nรกzev

 

code

"#

0=    (   (

  

   ) 

  ( )( ( ( N MN##  ! "##$  %& )-  = (      ' * + ( , -

barva rรกmuframe colour

> 

zornรญk

.

lens

7

norma

01 "22 01 "3#

norm

01 "22 01 "3#

kรณd

""

code

""

nรกzev

 

name

  

0= (- 6 

  (  (   (  (  (  -  ( 6 N  MN##   "##$ ( %&    ,  = ( (    

* + ( , - 

popis

description

name

 

popis

0=    (   (

  

   ) 

  ( )( ( ( N MN##  ! "##$  %& )-  = (    '  -,

!  (  * + ( , -

description

0= (- 6 

  (  (   (  (  ( , -  ( 6 N  MN##

  "##$ ( %&     = ( (     

* + ( , -, 

barva rรกmuframe colour

> 

zornรญk

;( 

lens

8-

norma

01 "22 01 "34

norm

01 "22 01 "34

56#0&#4&

%1/(146

':%.75+8'

177


OCHRANNร‰ POMลฎCKY

PROTECTIVE EQUIPMENT

BRรLE

SPECTACLES, GOGGLES

kรณd / code

" ()) &*

popis

%   ((  ( 

   )! - (( (   

  - ,    ( )( ) ( - !   ( (( ( )

(* + , 

description

E -   -  6 (

(  =   6 (,

 -, ,!

     ,   !

(  

?  

 (  

 * + ,  

zornรญk

.

norma/ norm

01 "22 01 "3#

kรณd / code

178

nรกzev/ name

""

lens

nรกzev/ name

7

0A+3=-5(3=/-1  B 3 3 &*

popis

1  N 4OM#IP4OM#9I* + 

description

@ (  N 4OM#IP4OM#9I* +  

zornรญk

.

norma/ norm

01 "22 01 "3#

0#1$,'&0ยž8-72'414&'4

lens

7


PROTECTIVE EQUIPMENT

OCHRANNร‰ POMลฎCKY BRรLE

SPECTACLES, GOGGLES

kรณd / codenรกzev/ name

   ' 

popis

1     * + ( , -  , -

description

&  Q    6  

 * + ( , -  , - 

barva rรกmu

.

frame colour

7

zornรญk

.

lens

7

norma / norm

01 "22

nรกzev/ name

 ()) ' 

kรณd / codepopis

&  -  ( 

description

I 

   

zornรญk

.

norma / norm

01 "22

kรณd / codelens

7

nรกzev/ name

 ()) ' 

popis

1 (   ( 

description

E 

   

barva rรกmu

.

frame colour

7

zornรญk

.

lens

7

norma / norm

01 "22

56#0&#4&

%1/(146

':%.75+8'

179


OCHRANNร‰ POMลฎCKY

PROTECTIVE EQUIPMENT

BRรLE

SPECTACLES, GOGGLES

kรณd / codenรกzev/ name

   C 

popis

%  - ! (  ) -  ( 

( - * D7 

  description

G 6 (      (   * D7  !

 

(

barva rรกmu

.

frame colour

>

zornรญk (tmavost skel)

/ 

lens (glass deepness)

B6

nรกzev/ name

   D

kรณd / code

180#

popis

%  - ! (  ) -  ( 

( - * D7 

  description

G 6 (      (   * D7  !

 

(

barva rรกmu

.

frame colour

>

zornรญk (tmavost skel)

.

lens (glass deepness)

7

norma/norm

01 "22

kรณd / code

&

nรกzev/ name

   !C

popis

%  - ! (  ) -  ( 

( - * D7 

  description

G 6 (      (   * D7  !

 

(

barva rรกmu

.

frame colour

>

zornรญk (tmavost skel)

.

lens (glass deepness)

>

0#1$,'&0ยž8-72'414&'4


PROTECTIVE EQUIPMENT

OCHRANNĂ&#x2030; POMĹŽCKY BRĂ?LE

SPECTACLES, GOGGLES kĂłd / codenĂĄzev/ name

   

popis

<  )  )-  ) ( !! ( ( (  )

   (=* #R2 S )- ' ( '   ) 

!  

  ('

! * + , 

  7I 

description

<      

( 

6 - - (=* #R2 S  

(-  - 6    6, 6 (  6 

 ( ( 

  * +  , 

 7I 

zornĂ­k

.

norma/ norm

01 "22

kĂłd / code

#

lens

7

nĂĄzev/ name

0A+3=-5(3=//-6; =B-1- -E.(7( 

popis

 + , 

  7I 

description

 +  , 

 7I 

zornĂ­k

.

norma/ norm

01 "22

kĂłd / code

"

lens

7

nĂĄzev/ name

 ()) *

popis

%  (  )-  ) ( (  )

  ( (  (( ,    ( * + , , -

description

G   6    - 

(  6 -   

  - (  ( (* +  , - 

zornĂ­k

.

norma/ norm

01 "22

kĂłd / code

&

lens

7

nĂĄzev/ name

 ()) 

popis

%   ( )

) (  )-  )   , ( (  )

   (=* #R2 S  ((   ,  ( * + , -

description

G   6      -  (  6 -  6  - (=* #R2 S ,

  - (  ( (* +  , - 

zornĂ­k

.

norma/ norm

01 "22

lens

7

56#0&#4&

%1/(146

':%.75+8'

181


OCHRANNร‰ POMลฎCKY

PROTECTIVE EQUIPMENT

BRรLE

SPECTACLES, GOGGLES

kรณd

nรกzev

 ( @/6(30

popis

<   )( - - '  ) ( (  )

   (=* #R2 S  ) 

!   ( * + , -, 

zornรญk

.

norma

01 "22

kรณd

*%%

nรกzev

 '

<   )( - -  - , ) ( -  '  ) ( !( !    ((  ) ) !! (-* +

)  - 9&I@

zornรญk

T,2 U ( 

V 01 "22&

code

name

  ( @6(3

description

<    6    - 

6 -  6  - (=* #R2 S   6 (  ( * +  , - 

visor

7

norm

01 "22

code

popis

norma

182

&

*%%

name

 F

description

<    6   6 6 ,

 6  - 

 ( 6,  ( 

 - (  6 * + 6  W0GH

visor

T,2 U

V

norm

01 "22

0#1$,'&0ยž8-72'414&'4


PROTECTIVE EQUIPMENT

OCHRANNĂ&#x2030; POMĹŽCKY BRĂ?LE

SPECTACLES, GOGGLES

kĂłd / code

%%

nĂĄzev/ name

 ()) '

popis

%  ) (   ( ((: ) !  )( -  '  ) ( (  )

   (=* #R2 S  ( !  ) ( -  '  ) ( !( !    ((* + ) , - ,  ,  9&I@

description

G   6   

6 : 

 6    6 ,

 

(  6 -  6  - (=* #R2 S  6  

 6 6  6  

 -

 6 

 6 (* + ,  , - 6  ,  W0GH

zornĂ­k

T,O

V

norma/ norm

01 "22

kĂłd / code

U ( 

visor

%%

nĂĄzev/ name

T,O U

V

 ()) 

popis

%  ) (( (  ( (( ) !  )( -  '  ) ( (  )

   (=* #R2 S  ( !  ) ( -  '  ) ( !(   ((   !* + , ) , )

  ,  -

description

G   6   

6 : 

 6    6  

(  6 -  6 , - (=* #R2 S  6  

 6 6  6  

 - 6 

 6 ( * + , ( (   , - 

 6  , 6 

zornĂ­k

R,3

V

norma/ norm

01 "22

kĂłd / code

U ( 

visornĂĄzev/ name

R,3 U

V

/ (-+(-E0G H/;A 6; =-1- -7(I +.3))()) 

kĂłd / code

popis

1 - !  (   ' ' ( ( '   

)   ( ) !   (+ R# (( X+ 4 ((* + ,  ( (

description

@ 

 (( ?      6, 

  

 - 6 , ( + R# (( 

+ 4 ((* + 

6 zornĂ­k

.

norma/ norm

01 "2M

visor

7

56#0&#4&

%%

nĂĄzev/ name

/ (-+(-E0G H/;A 6; =-1- -7(I +.3))()) 

popis

Y   '   Z)- !  (( ( ! (+ R# ((* +   -

description

F

   

- 

   ( 6  ( + R# ((* + 

  

zornĂ­k

T,O

V

norma/ norm

01 "2M

%1/(146

U ( 

visor

':%.75+8'

T,O U

V

183


OCHRANNร‰ POMลฎCKY

PROTECTIVE EQUIPMENT

SVAล˜OVACร MASKY WELDING MASKS

kรณd/ codenรกzev/ name

E0G H/0-/4/ 1 F +.3)-A((+

popis

<   ( (* <     )* K ! (' 

  )  - ( ) - * S  (  A !  -  )* %)   

 ""#=M# ((* , +  

 

 ( ) 

description

H     6 6* E 

 6 

 6[ * E  ! ,

 6  ?  

=  * ;  ?  6 

 6 

 (  * H    

 ""#=M# ((* +  -   6 

  

norma / norm

01 "3R

kรณd/ code

184

"nรกzev/ name

E0G H/;-J=-1F +.3)-A3+-A. +

popis

< ) )!  )  (,  * <  '( (

(  ( 

' ' A ! (  ' ! ( )* H' !  - ('  * %)   

 ""#=M# ((* +

  

 

 ( ) 

description

D 

 -   6 6 ( = * I          -* ; (  - 6  * I   6   ? , -* ;     - 6  * H ,    

 ""#=M# ((* +  -   6   

norma / norm

01 "3R

0#1$,'&0ยž8-72'414&'4


PROTECTIVE EQUIPMENT

OCHRANNร‰ POMลฎCKY SVAล˜OVACร MASKY WELDING MASKS

kรณd/ code

kรณd/ code

#

nรกzev/ name

%) )  44"R,##* + D0

description

H  6 44"R,##* + D0

norma / norm

01 "3R

kรณd/ code popis

%%

nรกzev/ name

/ (-+(-E0G H/,-/4/ @1 -7(-I +.3)-A((+

description

H 

  6  

- 

,    ( 6 -   -  ( ( 6 ( (

+ ""#=M# ((* + 

  

zornรญk

U ( 

V 3,"N

norma / norm

01 "2M

visor

/ (-+(-E0G H/,-/4/ @-1 -7(-I +.3)-A((+

. - !  (   ' ' ( ( '   )   ( ) ,

!   (+ ""#=M# (( X+ 4 ((* +  ( (

description

7 

 (( ?      6 

  

 - 6, ( (

+ ""#=M# (( 

+ 4 ((* , + 

6  

norma / norm

01 "22

kรณd/ code

;(   )  - '   Z)- !   ( (  ( (  (+ ""#=M# ((* +   -

nรกzev/ name

popis

CG=K-+(-E0G H/,-/4/ @1 ?(-7(-I +.3)-A((+

popis"

nรกzev/ name

A330-7( . -+(- E0G H/,-/4/ @-1-7 @7(. -7(-I +.3)-A((+

popis

@(+ ""#=M# ((

description

 (

+ ""#=M# ((

U

V 3,"N

56#0&#4&

%1/(146

':%.75+8'

185


OCHRANNร‰ POMลฎCKY

PROTECTIVE EQUIPMENT

SAMOSTMรVACร SVAล˜OVACร MASKY SELF-DARKENING WELDING MASKS

kรณd

186

&&"

nรกzev

-EG(E=-/4/ 

+) 

popis

9  Z'  

A (, + O,"4 U - V  Z  

 + TT=MN ((     ( 

+ #" (   + 

 "##,4R# ( ' 

 + "R## 

 -+ RN,24 )    , I E8PI8 ;E8    ( -  ( , (      ,    * & '  

norma

01 N3M 01 "22 01 "3Rcode

&&"

name

LM-

+) MNOO-F +.3)-A. +

description

0 -   (    , + O , "4 U - V      - 6 + TT=MN (( 6 ( ,+ #" (  ( , + 

 "##,4R# ( 

- (+ "R##  

 + RN,24  (

6  , I E8PI8 ;E8 ,  ( ! ,

 ( ( 6* E    6  

* E   , ( 6

norm

01 N3M 01 "22 01 "3R

0#1$,'&0ยž8-72'414&'4


OCHRANNร‰ POMลฎCKY

PROTECTIVE EQUIPMENT

SAMOSTMรVACร SVAล˜OVACร MASKY SELF-DARKENING WELDING MASKS 9  9 -, 

M4=TT ((

Typ masky / Mask type

    

   

Canis kรณd

Speedglas kรณd

Canis kรณd

Speedglas kรณd

  

!!"

#$

XXX

XXX

  

!!"

#$

XXX

XXX

  %&'( &)&*+ , -, .  , -, 

Typ masky / Mask type

    Canis kรณd

Speedglas kรณd

   Canis kรณd

Speedglas kรณd

 01!

!!"!2!

#$!

!!"!2

#!

 0!30-

!!"!!!

#$#

!!"!2"

##

 0!40"

!!"!$

#$2

!!"!"0

#2

 0!50"

!!"!2

#$$

!!"!$

#$

Y  0 -, 

0!3%&* &)&* , -,6 ) &)& 7!8 .  ., -,  

7!8 0!4&* &9 &)&*: ;<%& = & & 0": =  & =  = 0!5 .  : +  +  0":  & + 

Typ masky / Mask type

    

"#3=RR ((

   

Canis kรณd

Speedglas kรณd

Canis kรณd

Speedglas kรณd

 04

!!"!0

>$>

!!"!$2

>>

9 (  ( W  

 05

!!"!$?

>$>

!!"!$$

>>

F=&6

 055

!!"!0

>$!>

!!"!$0

>!>

Typ masky / Mask type

    Canis kรณd

Speedglas kรณd

   Canis kรณd

Speedglas kรณd

 0!40"1@4 

XXX

XXX

!!"!$

##$2

 0!50"1@4 

XXX

XXX

!!"!$!

##$$

 1@4 * &)&* 9'&=' +:( 1@4 ;<% (+  &+: ;*

' + *&'9 . 

  :1@4  +  . . + : A  . 

Typ masky / Mask type

    

9  W   ( D;

   

Canis kรณd

Speedglas kรณd

Canis kรณd

Speedglas kรณd

 0!40"B 6

XXX

XXX

!!"!$"

#$"$2

 0!50"B 6

XXX

XXX

!!"!$#

#$"$$

 B 6  .+=&&*;*&)&++ ) B 6 . + B 6  & 

56#0&#4&

%1/(146

':%.75+8'

187


OCHRANNÃ&#x2030; POMÅ®CKY

PROTECTIVE EQUIPMENT

 

 H ( -  ( - \ (  

 !  ! ' !! ( 

* < - ! (' 

  '     ( ' 

  *

D )

   (   )* ;  ( ( - !     !  -* 1

  ) -

A -

( ('A ! 

 

( )!(  * H- ( -

( (' ( , )! !'      ' ' ) *

Y )

  U)V    ! (,  )   - ! ( ( -* D )  ( )( !  )  

   ;   ('  ) 

  - &( ! - * Y  

 ( ( ('A !  

  ( * a 5  ' (' 

  

  - \ ) R# ' 2T*

D -

( (' 

     Z*

9' ! ( ' ' !!  (  (b ;(  !

  -      A

 ' !  ( * & -' 

'  - A !  

   ,  -   *

; Z! P! (

N 9 M"##&

N 9 M"##J

N 9 M"##JJ

9  -  

- ! 01 N3M

- ! 01 N3M

- ! 01 N3M

K 

" P " P " P 4

" P " P " P 4

" P " P " P 4

H  ( P  

#" ( Uc4N 7V

#" ( Uc4N 7V

#" ( Uc4N 7V

Y ' U- V  ' ( T# , "N## (  ' ( T# , "N## (  ' ( T# , "N## (

< %&PE@ (

 "N U V

 "N U V

 "N U V

Y 

TR = MN ((

RT = "#3 ((

3N = "#3 ((

9  U ( V N

 N

 N

Y (  R O M , "N U

 V

 R O M , "N U

 V

 R O M , "N U

 V

> )

 R

 R

 R

9 )/ 

 P ( 

4O## 

4R## 

4### 

D' ! ] * %    

  ( '-     - )) ,    

*

9( 

 (  - ' + R  P (( O (, (   ;E8 (   - M ' "N  -   *

9 9 M"##  !  (- ( ( ,    

+ 

  ( , ( ( 9 M"##JJ ( (- 3N = "#3 (( - N#$  ' ! (  !  9 *

@'( 

  ^ - ' 

 (- U RV* D     

     ( 

 U NV* ; (' ( ' Z -   !   

 

  ) ( Z ! 

  *

F  '  ! '  

 -

 ( ( ( (

 (*

7 

(  

  ' (  P   - ( 

   ( (  ( (* ;] (' !  - _= ^+    !  )

 ! (  \    !    `

188


PROTECTIVE EQUIPMENT

OCHRANNÃ&#x2030; POMÅ®CKY

 

 ;6 6

 6   \ -  ( (  

6 

 * > 

 !

  -  - -  

 *

;   , ( - !

   * ; 

  - 

 ( 

   6 - 6 d  * I!

 , -

( 6 

 

 6

  ( * ;  -

( -  ,

 6  

  ( *

;    UV !

 ( -     6 

  * W 6  6   6 - ( -  ! * B  ( -   

 - ( * D6 

  6 (   6   !

( *

9( ( ( a ; 6   

(- !

  -  ( R# 2T*

;  -

( 6 !

(  (  M  *

W 6    -  - d  !

  b ; (  ( d

 -   6    ( (  ,

 * G   

 6   , 

   6 (    *

;  P  

N 9 M"##&

N 9 M"##J

N 9 M"##JJ

I    -  

7( 6 01 N3M

7( 6 01 N3M

7( 6 01 N3M

" P " P " P 4

" P " P " P 4

" P " P " P 4

7

 ;(   P 

;  D  

%&PE@ -

#" ( Uc4N 7V

#" ( Uc4N 7V

#" ( Uc4N 7V

 !

 T# \ "N## (

 !

 T# \ "N## (

 !

 T# \ "N## (

 "N U ( -V

 "N U ( -V

 "N U ( -V

TR = MN ((

RT = "#3 ((

3N = "#3 ((

 N

 N

 N

 R O M \ "N U!

V

 R O M \ "N U!

V

 R O M \ "N U!

V

 R

 R

 R

-

-4O## 

4R## 

4### 

F  G U V

 H

 9 -

 9 >

- U ( V (

7 ,  - 6* W  6   6 

 ,

 6 (- 

C  (    ( -  -*

9     

d + R 6P

 6 ( O ( ( 6 ;E8 - 6  

 M "N (

-  6*

; 9 M"##   6 ( 6 

,  6  9+ 6 6 

 -  9 M"##JJ 3N = "#3 ((  N#$  -  9 6 *

;

 6 ( ( (  U RV* E =  d  6 4  6 

6  ( 

 U NV* ;  6    

 - 

  

   

 

 6*

; -  6      6  

 *

I    -  !

  P 

 6  , ?  6  

 6  * 16 -  =  

 +     ,6 ?    

 6   

 6  `

189


OCHRANNÉ POMŮCKY

PROTECTIVE EQUIPMENT

ŠTÍTY VISORS

kód/ code

A33;-J=--1-!( .E . . A. +-8P!-QR

<  ( )( )  ) )!  (  )

 ,  (=* #R2 S )  Z

! (( ( ( )

 ('A !

 )  '    

  * + DI U = V X 4 ((

description

D   6  , = 

 -   

6 -  6  - (=* #R2 S  

  -

( (  (  (       

? * , + DI U =

V 

4 ((

velikost / size

01 "22velikost / size

název/ name

NN# = 4M# ((

A33;-J=--1-!( .E .. A. +-8P!-S

popis

<    ) ' )    

  (  - )  )  )

 )!  ( , )

   (=* #R2 S ('A ! , )  '    

 , * + DI U = V X 4 ((

description

D   6  = 

  - !

  ( ( 6  -     

6 -  6  - (=* #R2 S (    ,    

? * + DI U , =

V 

4 ((

norma/ norm

01 "22

kód/ codenázev/ name

popis

kód/ code

190*

velikost / size

M# = 4R# ((

název/ name

A33;-J=--1-!( .E .. A. +-8P!-QT

popis

<  ( )( )  ) )!  (  )

   (=* #R2 S )  Z

! , (( ( ( )

 ('A ! )  '    

  * + DI U = V X 4 ((

description

D   6  , = 

 -   

6 -  6  - (=* #R2 S  

  -

( (  (  (   ,     

? * + DI U =

V 

4 ((

norma/ norm

01 "22

0#1$,'&0ž8-72'414&'4

velikost / size

4## = 4M# ((


PROTECTIVE EQUIPMENT

OCHRANNÉ POMŮCKY ŠTÍTY

VISORS

kód/ codenázev/ name

0A E3=-/G=K-1-U +-) UTVO

popis

%) -   )!  * + - -

description

H  -  6 ,,  * + - -

velikost / size

01 "22

kód/ codevelikost / size

název/ name

0W3;-J=-1-F. -E.('&"

popis

& ( '(  - ! )!* + 

description

% 6    * +

 ( 

velikost / size

01 "3N"

kód/ codevelikost / size

název/ name

4"# = NM# ((

!( @/6(30(E;-J=--1!( @6(3 -E.(-'?TX

popis

& ( '(  - ! )!* + -

description

% 6    * + -, 

norma/ norm

01 "22

velikost / size

4"# = NM# ((

56#0&#4&

%1/(146

':%.75+8'

191


OCHRANNÉ POMŮCKY

PROTECTIVE EQUIPMENT

ŠTÍTY - CHRÁNIČE SLUCHU VISORS - EAR PROTECTION

kód/code

#

popis

e- -  * + - - 

description

C( 

(

 6 * + - - 6norma/ norm

01 NR4,N

kód/code

192

"

název/ name

4J (E,-A03.H - 4A4-1 B477!#

útlum zvuku / sound reduction

název/ name

4N >

K0/-J=4-1 '.(-A( + -UTS

kód/code

*

název/ name

K0/-J=4-1-'.(-A( + UTSV

popis

& (  ( ( ) , ('A !  -    * + - -

description

E ( 6  - (  (  

 -  6 * + - -

norma/ norm

01 "22

kód/codenázev/ name

0A E3=-/G=K1 U +-) -!TX

popis

%) (   )  ('A !  -    * + - -

popis

%)  (  ('

  ( ( )(  ('

  -    * + - -

description

H  ( 6  (   

 -  6 * + - -

description

H  

[  

 -  6  (  -  6 * + - -

norma/ norm

01 "22 01 "3N"

norma/ norm

01 "220#1$,'&0ž8-72'414&'4


PROTECTIVE EQUIPMENT

OCHRANNร‰ POMลฎCKY Pล˜ILBY

HELMETS

BI

CV

ZL

MO

OR

ZN

-P-6E-1-( (4 kรณd!G. 6 !U

nรกzev

popis

<  

  (-  2,  = -  ) 

 "### & TT# &  

+ ,"#f7 ' cR#f7 ( , 

+ N3# ' 

+ R * + CHD0

norma

01 NM3

velikost

codename

description

norm

RN , 24 (

kรณd/code9 -  

 (  2, = 

 "###& TT# & (  

+ ,"#f7 cR#f7 6 + N3#  + R - * , + CHD0

popis

 + '

description

 + *

01 NM3

norma / norm

01 NM3

U B !U

RN , 24 (

size

BI

CV

ZL

MO

OR

nรกzev/ name

!(+6+3=-0 /-1?A.3--!U

ZN

-P-6E-1-( (4 kรณdnรกzev

!G. 6-'Y

popis

<  

  (-  T, = -  ) 

 "### & TT# &  

+ ,4#f7 ' cR#f7 ( , 

+ NT# ' 

+ N -* + CHD0

norma

01 NM3

codedescription

norm

velikost

name

RN , 24 (

9 -  

 (  T, = , 

 "###& TT# & (  

+ ,4#f7 cR#f7 6 + NT#  + N - * + CHD0 01 NM3

size

kรณd/codepopis

 + -

 - -

description

 + -

 - -

norma / norm

01 NM3

-U B -'Y

RN , 24 (

56#0&#4&

%1/(146

':%.75+8'

nรกzev/name

!(+6+3=-0 /-1?A.3--'Y

193


OCHRANNร‰ POMลฎCKY

PROTECTIVE EQUIPMENT

OCHRANA HLAVY SAFETY HEAD

kรณd/codepopis

 + "##$ -description

 + "##$ -velikost/ size

%1E

kรณd/code

*"

< . -- (E(4-E;54A(41-?-I.A- .- .3.3)

1     ) O ('        

  

R2,2" (* +  I>9 

description

9,   6 R  O 

       !

( R2,2" (* + 

 I>9 

barva

.

 colour ( 

norma / norm

01 O"4

SM

ZN

-P-6E-1-( (4nรกzev/ name

' (K/-+(-G. 6@-1- 3( (-A -A B -UD C

popis

CN

194

nรกzev/name

0#1$,'&0ยž8-72'414&'4

> -  


PROTECTIVE EQUIPMENT

OCHRANNร‰ POMลฎCKY CHRรNIฤŒE SLUCHU EAR PROTECTION

kรณd/code

*

nรกzev/ name

Z0/(E,-A03.H - 4A4-PP(7-1 4)(7

popis

S - (( '  '  

   !

   A  ( * + 

 

description

9,     - 

 

 6 = -   6  ( ( ( * + 6 - (

norma / norm

01 NR4,4

kรณd/codeรบtlum zvuku / sound reduction

nรกzev/ name

QRYLQND QHZ

N2 >

Z0/(E,-A03.H - 4A4-1 4)? .

popis

S   '   

 ' '  (X ('A ! 

  ,  

  * + D&7 

description

9,  - ( (

 

   

   ( 6   =  , -  ( = -    - * + -  -( (

norma / norm

01 NR4,4

kรณd/code

#

รบtlum zvuku / sound reduction

nรกzev/ name

4M >

Z0/(E,-A03.H - 4A4-1- 4)

popis

S !) !X !  

 '   ( ( ' (  ( '       ) * + ( -  

description

9, ?    = - 6 

  - (  6 

  ,

    (  , 

 * + -  (

norma / norm

01 NR4,4

kรณd/code

"

NT >

รบtlum zvuku / sound reduction

nรกzev/ name

Z0/(E,-A03.H - 4A4-1 4)

popis

S  '  ! ' - -     '  !X ! -  

 (  A (   ('A ! ' -' )  ' !* + ( -  

description

9,     (

       -    

 6 -

 6  * + -  (

norma / norm

01 NR4,4

รบtlum zvuku / sound reduction

N" >

56#0&#4&

%1/(146

':%.75+8'

195


OCHRANNร‰ POMลฎCKY

PROTECTIVE EQUIPMENT

CHRรNIฤŒE SLUCHU EAR PROTECTION

kรณd/codeS !) !X !  

 '   ( ( ' (  ( ',       ) (  A (   ('A !

 ' -' )  ' !* + ( -  

description

9, ?    = - 6 ,

  - (  6 

      (  , 

 ,    

 6 -

, 6  * + -  (

norma / norm

01 NR4,4

รบtlum zvuku / sound reduction

#

nรกzev/ name

NT >

Z0/(E,-A03.H - 4A4-1 4)

popis

K  ( ' !) 

 ! , ( '   ) (

 )(' , !  - ! )

- 

 '

A ! : A Z'( ( Z- (  * + ( 

description

@, ?        (  6 (  

 ,

   (    : 6  

  6  * + ( 

norma / norm

01 NR4,4

kรณd/codeรบtlum zvuku / sound reduction

nรกzev/ name

4R >

Z0/(E,-A03.H - 4A4-1 4)?

popis

K  ( ' : !- !) )  , (  : - !  ( -

 ( Z)(  !  ! ! )   -  :     )* + 

 

description

@,   

(,    ( :  -   6 =         -  : (  * + 6 - (

norma / norm

01 NR4,4

QRYLQND QHZ 

Z0/(E,-A03.H - 4A4-1 4)

popis

kรณd/code

196

nรกzev/ name

0#1$,'&0ยž8-72'414&'4

รบtlum zvuku / sound reduction

4N >


PROTECTIVE EQUIPMENT

OCHRANNร‰ POMลฎCKY CHRรNIฤŒE SLUCHU EAR PROTECTION

kรณd/codenรกzev/ name

0A+3=-30 9-50/(E;A-A0 3.H:- 4A4-PP-(7-1- 4)(7(46(2

popis

S   )  0,I,@9 - (, ( ' '     !

   A  ( * +  ,

 -  * >  ! R## : )  )  0,I,@

description

9, 0,I,@    - 

 

 6 = -   6  ( ( ( * +

6 = -  (* >=  R## :   0,I,@   norma / norm

01 NR4,4

kรณd/code

"

รบtlum zvuku / sound reduction

nรกzev/ name

QRYLQND QHZ

N2 >

0E/(EH-50/(E;A-A03.H: 4A4-PP-1-- 4)-PP. 3 

popis

%)  -  )  0,I,@: - !, ( )( ( (   -     ! ! ' '(     ) 0,I,@ ( : 

   ('A !  -( ! - (  (  ))

description

E  0,I,@ 

 : -  6  ( 6

(    _ 6

 ^    -  (  0,I,@    - (: ,

  (   (

   - 6  6 ( 

QRYLQND QHZ kรณd/codenรกzev/ name

Z0(63=/-50/(E;A-A03.H: 4A4-PP-(7-1-- 4)- (7 7. 6(

popis

S   )  0,I,@9 - (, ( ' '     !

 ,   A  ( * + 

 -  * Y  ! R## : ! )  ) 0,I,@

description

9, 0,I,@    - 

 

 6 = -   6  ( ( ( * +

6 = -  (* @ 

  R## :   0,I,@  

norma / norm

01 NR4,4

รบtlum zvuku / sound reduction

56#0&#4&

N2 >

QRYLQND QHZ %1/(146

':%.75+8'

197


OCHRANNร‰ POMลฎCKY

PROTECTIVE EQUIPMENT

CHRรNIฤŒE SLUCHU EAR PROTECTION

kรณd/code

QRYLQND QHZ

198nรกzev/ name

4J (E,-A03.H - 4A4-! (-1 -B477-! (-UXNOP[OLP$

popis

  )  < ( E )  : (  , : (     ! 

! ( ( 

- !X !  :     ! - !) (,  - - !  (   A ,  (

 - * D ' +       )

:  ' (- ( 

 

 Z  U- ( - -V   ' , * 

   - )

description

0 ( < ( E 6 : - 6 ( : ( 6 6   6 (  - ( 6  ? ( 6  

(, -: 6 (   6  ? (   ( 6  ( (  6  

  ( (* % +        

 :   (

6 ( 

  U6  ,(   6 V   , ** 6 (6 -    

รบtlum zvuku / sound reduction

42 >

norma / norm

01 NR4,"

kรณd/code

QRYLQND QHZ

nรกzev/ name

4J (E,-A03.H - 4A4-! (--1-B477-! (-UXQOP[OVP\

popis

  )  < ( EE ( (: - - ( ) 

 ' ( = (   (=( (:   ! - !) ( - - ( ! (  ( (

 - ' 

 !  !   ( , ' :   ( -   ! ' ,  - g* D ' +  - 

 )( (- ( ( 

 (

!   ( 

description

0 ( < ( EE 6 :   ( - (

 (  = (- 6 ?  (=, ( ( :   6  ? (  ?  (    ( ( 6 6  ,

 6  (   , ( :

       6  

 - * % +  -  (

6 

 

  

  (- 

  6

รบtlum zvuku / sound reduction

N" >

norma / norm

01 NR4,"

0#1$,'&0ยž8-72'414&'4


PROTECTIVE EQUIPMENT

OCHRANNร‰ POMลฎCKY CHRรNIฤŒE SLUCHU EAR PROTECTION

kรณd/codenรกzev/ name

4J (E,-A03.H - 4A4-! (--1-B477-! (-UX[OP[NNP'

popis

  )  < ( EEE ( (: - Z) ( : ! '  !,

   (( !  ' ' ('A ! (=( - ) Z (:   ! (   

  

 ( - ('A ! (=( , ) Z (:    ! - ( 

  !  ( (

 - * D ' + - -  ' = ( )( description

0 ( < ( EEE 6 : ( ,

 - ( :     - 6    ((     ,

 (=( ( ,? - 

 : 

  6  (  ( 6   

  (=( ( 6,? - 

 :    6  

 (  

 6  

* % +    = (- - (

รบtlum zvuku / sound reduction

NR >

norma / norm

01 NR4,"

kรณd/code

"

nรกzev/ name

4J (E,-A03.H - 4A4-! (--1-B477-! (-UXQO P[ORP\

popis

  )  < ( EE ( ( (: - - ( ) 

 ' ( = (   (=( (:   ! - !) ( - - ( ! (  ( (

 - ' 

 !  !   , ( ' :   ( -   ! , '  - g* D ' +  - 

 )( (- ( ( 

 (

!   ( 

description

0 ( < ( EE 6  :   ( - (

 (  = (- 6 ?  (=( ( :   6  ? (,

 ?  (    ( ( 6 6  

 6  (   , (

:       6 

 

 - * % +  -  (

6 

 

  

  (- 

  6

รบtlum zvuku / sound reduction

N" >

norma / norm

01 NR4,"

kรณd/code

""

nรกzev/ name

QRYLQND QHZ

QRYLQND QHZ

4J (E,-A03.H - 4A4-! (--1-B477-! (-UXQO!LP[NOP\

popis

  )  < ( EE -( : - - ( ) 

 ' ( = (   (=( (:   ! - !) ( - - ( ! (  ( (

 - ' 

 !  !   ( , ' :   ( -   ! ' ,  - g* D ' +  - 

 )( (- ( ( 

 (

!   ( 

description

0 ( < ( EE 6 ( 

( :   ( - (

 (  = (- 6 ?  (=( ( :   6  ? (,

 ?  (    ( ( 6 6  

 6  (   , (

:       6 

 

 - * % +  -  (

6 

 

  

  (- 

  6

รบtlum zvuku / sound reduction

N# >

norma / norm

01 NR4,N

56#0&#4&

%1/(146

QRYLQND QHZ ':%.75+8'

199


OCHRANNร‰ POMลฎCKY

PROTECTIVE EQUIPMENT

CHRรNIฤŒE SLUCHU EAR PROTECTION

200kรณd/code

"?'

popis

  )  

 (    ( 

description

0 ( 6    

Q 

barva / colour

) 

kรณd/code

"Z

popis

  )  

 (    ( 

description

0 ( 6    

Q 

barva / colour

' -6

nรกzev/ name

4J (E,-A03.H - 4A4 B477

รบtlum zvuku / sound reduction

nรกzev/ name

4R >

4J (E,-A03.H - 4A4 B477

รบtlum zvuku / sound reduction

4R >

kรณd/code

"Z

popis

  )  

 (    ( 

description

0 ( 6    

Q 

barva / colour

 

nรกzev/ name

0#1$,'&0ยž8-72'414&'4

4J (E,-A03.H - 4A4 B477

รบtlum zvuku / sound reduction

4R >


PROTECTIVE EQUIPMENT

OCHRANNÉ POMŮCKY RESPIRÁTORY RESPIRATORS

 ./H3=- .B.@-(-(A33,- .0(@-(.-H0.=B-1 ..(3 .B.7( .().3. 9 A D  

<  D  

D(- ( 1  (

F ) (  )

( FFD" @  

 FFD"

T = 1DK,D T J 1DF

1 ' !   ( )

( !( ( ( ( (( U ( ( ( !! (V H[    

   (  ( ( U     V

F ) (  )

( FFD4 @  

 FFD4

"4 = 1DK,D "4 J 1DF

1 ' !   )

( !  ( -(( H[    

    -(

F ) (  )

( FFDN @  

 FFDN

R# = 1DK,D R# J 1DF

1DK , 1! - 

   1DF , ;  =  (

'@6 -.-0E3(4-(A34]-1-?A(( -A -( -( .(3] 9 A - P @   

I  P I  -

> P 8 h P 7

 & P H

@  )

  @

 (   

D"

> ( P 7 D"

7(   P 7( 6D4

G- ('  - &    

D4

<  P 9 

DN

1    P D  DN (

 

(  1

 !   9 -  6 ( 

9  P W

D 

( W 6  H' ( P E(  ( 

D4  -  ( D4   ?   

DN  - ( DN   (  

%) (- -' ! ' ! ( ) (  P 7  ?   6 

 

6  -

D4

  U 8PKV 9

 =- - 6

D4

N MM4R D4   g N MM4R D4   1  U -V 9 

 U V

D4

N MM4R D4   g N MM4R D4   D! P 9

D4

&( ( ('

 P &- ( ?  -

D4

< "R# ###  (4 F( "R# ###  (4

DN

9 )! (  D66 D

% 6  (  D66 D

D ( (( - W 6 

 ( 

D4

;  P W

 

DN

I>0KDN  ( ( ( I>0KDN   

1

 P 9 - 

D4

I4D4  - (    ( I4D4 

((

 

 (

D

- U

 V D

 U6 , V

D4

9 P 9 -

; Z' U * (  V ; ( U**  ( V I P I

K  ( 7 6 ,DN

D- P D

D"

< P 8 

D4

D A ,  P  , 

D4

> P > 

D4

&  -- U   ( V 0=

 U ( (  V

D4

56#0&#4&

%1/(146

DN  g- P DN    

':%.75+8'

201


OCHRANNร‰ POMลฎCKY

PROTECTIVE EQUIPMENT

RESPIRรTORY RESPIRATORS

"#

kรณd/code

 .0(-1- .(-L-RLNO

popis

9  - D"  (  ( )

(  T = 1DK,D  (  

     -  ! 

   ' !   !X ! )     

 )!* + - -

description

F   

D"  

 ?   ,

  T = 1DF   (          

  

 

         * + - -

norma / norm

01"TM+4##"

"

kรณd/code

nรกzev/ name

 .0(-1- .(-L-RLNQ

popis

9  - D"  ( ( (  (  ( )

(  T = 1DK,D  (  

     -  ! 

   ' !   !X ! )     , 

 )!* + - -

description

F   

D" 6   =    

 ?     T = 1DF   (            

 

        

 * + - -

norma / norm

01"TM+4##"

"

kรณd/code

nรกzev/ name

 .0(-1- .(-L-RLQO

popis

9  - D4  (  ( )

(  "4 = 1DK,D  (  

     -  ! 

   ' !   !X ! )     

 )!* + - -

description

F   

D4  

 ?   ,

  "4 = 1DF   (          

  

 

         * + - -

norma / norm

01"TM+4##"

"

kรณd/code

nรกzev/ name

 .0(-L-1- .(-L-RLQQ

popis

9  - D4  ( ( (  (  ( )

(  "4 = 1DK,D  (  

     -  ! 

  

' !   !X ! )     

 )!* + - -

description

F   

D4 6   =    

 ?     "4 = 1DF   (            

 

        

 * + - -

norma / norm

01"TM+4##"

"&

kรณd/code

202

nรกzev/ name

nรกzev/ name

 .0(-1- .(-L-RLLQ

popis

9  - DN  ( ( (  (  ( )

(  R# = 1DK,D  (  

     -  ! 

  

' !   !X ! )     

 )!* + - -

description

F   

DN 6   =    

 ?     R# = 1DF   (            

 

        

 * + - -

norma / norm

01"TM+4##"0#1$,'&0ยž8-72'414&'4


PROTECTIVE EQUIPMENT

OCHRANNร‰ POMลฎCKY RESPIRรTORY RESPIRATORS

kรณd/code

"

nรกzev/ name

 .0(-1- .(-L-RRNX

popis

;   - D" (  ( (  (  ( )

(  T = 1DK,D 1DK,D  - ( -(  (: - =(    , 

 )!  * + - -

description

   

D" 6  6     , 

 ?     T = 1DF    ( 6      :  =

          ,  

 * + - -

norma / norm

01"TM+4##"

kรณd/code

"

nรกzev/ name

 .0(-1- .(-L-RRQX

popis

;   - D4  ( ( (  (  ( )

(  "4 = 1DK,D  g  "# = 1DK,D 1DK,D  -(  (    : -   

  -: )  ,  ' ( !X   g ( (A  !( -* + - -

description

   

D4 6   =    

 ?     "4 = 1DF 

   "# = 1DF 1DF ( 

   

6 (:  =  ! :   - 6     

 6 (  (   * + - -

norma / norm

01"TM+4##"

kรณd/code

"

nรกzev/ name

 .0(-1- .(-L-TTLX

popis

;   - DN  ( ( (  (  ( )

(  R# = 1DK,D (( ( (   ) !X ! (=( ,

 (( (  

   -: 

+ PG* + - -

description

   

DN 6   =    

 ?     R# = 1DF (,

 6 , ,  

  ! :

+ PG* + - -

norma / norm

01"TM+4##"

kรณd/code

""

nรกzev/ name

>I@&I Di9K% P 7<G<%@ <F 9;@ED0

(4J/-1-(4A

3$

popis

;   * D  (  ( description

9 , 6  * F 6 6 

 ( 

- (

56#0&#4&

 - D" P   D"

 - D4 P   D4

 - DN P   DN

%1/(146

':%.75+8'

203


OCHRANNร‰ POMลฎCKY RESPIRรTORY RESPIRATORS

1'. .KOKVRTCEQXPรŠGZRQ\KEG1EEWRCVKQPCN'ZRQUWTG.KOKV #2( 7TรฉGPรšQEJTCPPรšHCMVQT#UUKIPGF2TQVGEVKQP(CEVQT "#

kรณd/code

nรกzev/ name

 .0(-1- .(-! 

popis

9  - D"  (  ( )

(  TR = <0G T = IDF   -  ) Z)

         

* + - -

description

F   

D"  

 ?   ,

  TR = <0G T = IDF 6  

 6   , - !

   (  

( * + - -

norma / norm

01"TM+4##"

"#

kรณd/code

nรกzev/ name

 .0(-1- .(-! 

popis

9  - D" ( (  (  ( )

(  TR = <0G T = IDF   -  ) Z)

         , 

* + - -

description

F   

D" 6 =    

 ?     TR = <0G T = IDF 6  

 6   - !

   (  

( * , + - -

norma / norm

01"TM+4##"

"#

kรณd/code

nรกzev/ name

 .0(-1- .(-! 

popis

9  - D4  (  ( )

(  "4 = <0G "# = IDF   -  ) Z)

 ,

        

* + - , -

description

F   

D4  

 ?   ,

  "4 = <0G "# = IDF 6  

 6   , - !

   (  

( * + - -

norma / norm

01"TM+4##"

"#

kรณd/code

nรกzev/ name

 .0(-1- .(-! 

popis

9  - D4 ( (  (  ( )

(  "4 = <0G "# = IDF   - ,

) Z)

         , 

* + - -

description

F   

D4 6 =    

 ?     "4 = <0G "# = IDF 6  

 6   - !

   (  

( * , + - -

norma / norm

01"TM+4##"

"#"

kรณd/code

204

PROTECTIVE EQUIPMENT

nรกzev/ name

 .0(-1- .(-! 

popis

;   - D"  (  ( )

(  TR = <0G T = IDF   -  ) Z)

 ,

        

* + - , -

description

   

D"  

 ?   ,

  TR = <0G T = IDF 6  

 6   , - !

   (  

( * + - -

norma / norm

01"TM+4##"0#1$,'&0ยž8-72'414&'4


PROTECTIVE EQUIPMENT

OCHRANNร‰ POMลฎCKY

1'. .KOKVRTCEQXPรŠGZRQ\KEG1EEWRCVKQPCN'ZRQUWTG.KOKV #2( 7TรฉGPรšQEJTCPPรšHCMVQT#UUKIPGF2TQVGEVKQP(CEVQT kรณd/code

"##

nรกzev/ name

;   - D" ( (  (  ( )

(  TR = <0G T = IDF   -  ) Z)

         

* + - -

description

   

D" 6 =    

 ?     TR = <0G T = IDF 6 ,

 

 6   - !

   (  

( * + - -

norma / norm

01"TM+4##"

"#

nรกzev/ name

 .0(-1- .(-! 

popis

;   - D4  (  ( )

( ,  "4 = <0G "# = IDF   -  ) Z)

        

 

* + - -

description

   

D4  

 ?     "4 = <0G "# = IDF 6  

 6   - !

   (   ,

( * + - -

norma / norm

01"TM+4##"

kรณd/code

"#&

nรกzev/ name

 .0(-1- .(-! 

popis

;   - D4 ( (  (  ( )

(  "4 = <0G "# = IDF   -  ) Z)

         

* + - -

description

   

D4 6 =    

 ?     "4 = <0G "# = IDF 6 ,

 

 6   - !

   (  

( * + - -

norma / norm

01"TM+4##"

kรณd/code

"#*

nรกzev/ name

 .0(-1- .(-! 

popis

;   - D4 ( (  (

 ( (  (  ( )

(  "4 = <0G "# = IDF   -  ) Z), 

         , 

* + - -

description

   

D4 6 =     ,   

 ?    

 "4 = <0G "# = IDF 6  

 6   , - !

   (  

( * , + - -

norma / norm

01"TM+4##"

kรณd/code

"#

nรกzev/ name

RESPIRATORS

 .0(-1- .(-! 

popis

kรณd/code

RESPIRรTORY

 .0(-1- .(-! 

popis

;   - DN ( (  (  ( )

(  R# = <0G 4# = IDF   -  ) Z)

         

    -* + - -

description

   

DN 6 =    

 ?     R# = <0G 4# = IDF 6 ,

 

 6   - !

   (  

(     - !

 

 * + - -

norma / norm

01"TM+4##"

56#0&#4&

%1/(146

':%.75+8'

205


OCHRANNĂ&#x2030; POMĹŽCKY

PROTECTIVE EQUIPMENT

POLOMASKY HALF MASKS

kĂłd/code

"

nĂĄzev/name

!( (B/-1-U 7-B/-L--SQOO

popis

&* :  - ' (  ' , ) Z'   (     - !   A -

( 4 - ('A ! - , (   ' ( - N - 4### R###   - 2###

description

9 : 6 6 ( ( -  - ,  ( !

 

  ( -, 

( -

( 4   ?  - = ,   6  N   4### R### (

  2###

norma / norm

01 "T#

DalĹĄĂ­ velikosti polomasky 3M Ĺ&#x2122;ady 6000 k dispozici na objednĂĄvku: Other sizes of half mask 3M series 6000 available to order:

kĂłd/code noma/ norm

kĂłd/code noma/ norm

kĂłd/code

"" 01 "T#

"* 01 "T#

"

nĂĄzev/ name

nĂĄzev/name

!( (B/-1-U 7-B/-L-SNOO

velikost / size

9

nĂĄzev/name

!( (B/-1-U 7-B/-L-SLOO

velikost / size

G

!( (B/-1-U 7-B/-L-VXOQ

popis

&* : - '  ' ) Z'  ,

 (   (   

   (  !) _  ^  - ('A ! !( (   

 ' - (  ': !   , A -

( 4 - ('A ! -  (   ' ( - N - 4### R###   - 2###

description

9 : 6 (  -  - ,  ( 

  ? !

 

   ( 6 6   ( - 

( -

( 4   ?  - =   6  N   4### R### (

  2###

norma / norm

01 "T#

DalĹĄĂ­ velikosti polomasky 3M Ĺ&#x2122;ady 7500 k dispozici na objednĂĄvku: Other sizes of half mask 3M series 7500 available to order: kĂłd/code norma/ norm

kĂłd/code norma/ norm

"" 01 "T#

" 01 "T#

nĂĄzev/name

!( (B/-1-U 7-B/-L-VXON

velikost / size

9

nĂĄzev/name

!( (B/-1-U 7-B/-L-VXOL

velikost / size

G

 ./H3=- .B.@-(-7. H3=-( (B/4-(.-H0.=B-1- ..(3- .B.-7(-A 7-B/-).3-. 9 A Kind of work

<  Protection level**

D(- ( Notes and limits

G - + acid-etching:

IJ I>0K

   / dichlormetan/organic solvent / dichloromethane )  

A ) / ammoniacal paint remover

9 + Welding:

I>0DN I>0DN

-   / polyurethane coating  /stainless steel

D + Coating:

I4 I"

    / solvent based varnish  - U ) -  V / water based varnish (incl. rest-solvent)

9 + Spraying:

I4D4 I4D4 I4D4

    -  - - /solvent based varnish, synthetic resins -  ! / isokyanate containing varnish 

 UP V / pesticide (organic/vaporising)

 + bonding:

I"

  !   / solvent containing adhesives

I>0 I>0 I>0K K I4 I>0KDN

- ) ) /sulphur dioxide ABE -  /hydrochloric acid  ! /liquid manure )  /ammoniac P   /benzine/nitro thinner

  ) 'P  /dangerous goods storage/transprot

 + Handling with:

2060#1$,'&0Â&#x17E;8-72'414&'4


PROTECTIVE EQUIPMENT

OCHRANNร‰ POMลฎCKY POLOMASKY HALF MASKS

kรณd/code

"&

nรกzev/name

!( (B/-1-U 7-B/-L-[QXN

popis

>Z'   -( ( )

( - FFI"D4H  + "#= 1DK,D  - "4= 1DK,D )

: 4  -       

  -:  !  N T##   - 

 

description

 , (   

       ,  

FFI"D4H   + "#= 1DF    "4= 1DF  ,

 : 4   6,    ! :   ,

-  N T##    6 -

norma / norm

01 T#R+4##4

Dalลกรญ polomasky 3M ล™ady 4000 k dispozici na objednรกvku: Other half masks 3M series 4000 available to order: kรณd/code

"#

tล™รญda

D( N T4RR - FFI4DNH

protection

F ( N T4RR  

FFI4DNH

norma / norm

01 T#R

kรณd/code

"*

tล™รญda

D( N T433 - FFI>0"DNH

protection

C ( N T433  

FFI>0"DNH

norma / norm

01 T#R

kรณd/code

"&#

tล™รญda

D( N T43M - FFI>0K"DNH

protection

C ( N T43M  

FFI>0K"DNH

norma / norm

01 T#R

kรณd/code

"

nรกzev/name

nรกzev/name

nรกzev/name

nรกzev/name

!( (B/-1-U 7-B/-L-[QXX

!( (B/-1-U 7-B/-L-[QVV

!( (B/-1-U 7-B/-L-[QVR

A330- 3-1 E @-)4+-L-[OO

popis

9 '    (  

 ( ( N - T###

description

E     N (  T### 6  (  -

kรณd/code

""

nรกzev/name

<.==-46(4 /-1 .(7  I. "

popis

1 ) )

  ) )      )! )

 ( - ' -  !!( 

description

I ,(

 6

     ( 6 ( 

56#0&#4&

%1/(146

':%.75+8'

207


OCHRANNร‰ POMลฎCKY

PROTECTIVE EQUIPMENT

MASKY MASKS

kรณd/code

"

nรกzev/name

? ((6 .H >(E0-B/1- 4 -7 -B/-L-STOO

popis

&* :  - ' (  ' ) Z'    - !   A -

( 4 - ('A ! -  (   ' ( - N - 4### R###   - 2### Z -,

 ( ( (   ((: ('

! 

description

9 : 6 6 ( ( -  !

 

  ( - 

( -

( 4   ?  - =   6  N   4### R### (

  2### 6   6   (,  

 -  : 

 

norma / 01 "N2 norm Dalลกรญ velikosti celoobliฤejovรฉ masky 3M ล™ady 6000 k dispozici na objednรกvku: Other sizes full face mask 3M series 6000 available to order:

kรณd/code noma/ norm

kรณd/code noma/ norm

" 01 "N2

"* 01 "N2

nรกzev/name

? ((6 .H >(E0-B/1- 4 -7 -B/-L-SVOO

velikost / size

9

nรกzev/name

? ((6 .H >(E0-B/1- 4 -7 -B/-L-SROO

velikost / size

G

kรณd/codenรกzev/name

A3;-/@-5(3=/41- -A. +(E -L-STTX

popis

< )! ( N - 2###* + 

 g

description

D     ( N 2###* + 

 

kรณd/code

208

"

"

nรกzev/name

+,-1-+ -L-XOQ

popis

D 

 ( - N '  ( -  )

( N - 4###

description

I

- ? (  ( N   ( 6 ,

   N 4###

kรณd/code

"

nรกzev/name

K0/-7. :-1- . - .3 -L-XON

popis

D 

 ( - N '  ( -  )

( N - R###

description

I

- ? (  ( N   ( 6 ,

   N R###

kรณd/code

"

nรกzev/name

! (J.3-1-! 7(B-L-SOL-

popis

D 

 ( - N '  ( -  )

( N - 2###

description

I

- ? (  ( N   ( 6 ,

   N 2###

0#1$,'&0ยž8-72'414&'4


PROTECTIVE EQUIPMENT

OCHRANNร‰ POMลฎCKY FILTRY

FILTERS

kรณd/code

"

nรกzev/name

.  . "*

popis

F - D"   (  ( )

( ' T= 1DK,D (' ' (

  ! * + - -

description

F  

D"  

 ?   T= 1DF   -  , * + - -

norma / norm

01 "TN

7 g P 

F P F 

9 A - P D  

< 

D  

 ( -  -(+ ( 6   + 4R#4,#4

RM""

D"

   ) ?  

4R#4,#N

RM4R

D4

   ) ?  

4R#4,4"

RMNR

DN

   ) ?  

kรณd/code

"

nรกzev/ name

.  . "*"

popis

F - D4   (  ( )

( ' "4 = 1DK,D (' ' (

  ! * + - -

description

F  

D4  

 ?   "4 = 1DF   -  , * + - -

norma / norm

01 "TN

9 A D  

kรณd/code

"

nรกzev/name

.  . "

popis

F - D4   (  ( )

( ' "4 = 1DK,D* + - -

description

F  

D4    ?   "4 = 1DF* + - -

norma / norm

01 "TN

< 

D  

D4

   ) ?  

D4c   6   

   ( - ( -( 6 =   

  ( 1DK,D g , "#=1DK,D j   6  (

7 g P 

F PF 

4R#4,"T

4"4R

4R#4,2R

4"4O

4R#4,#T

4"NR

D4

   )4"NO

D4c   6   

   ( - ( -( 6 =   

  ( 1DK,D g , "#=1DK,D j   6  (

4R#4,N4

56#0&#4&

 

 

 ?  

%1/(146

':%.75+8'

209


OCHRANNร‰ POMลฎCKY

PROTECTIVE EQUIPMENT

FILTRY FILTERS

kรณd/code

""

popis

F - I"  ( -(  (

description

F  

I"  

   

norma / norm

01 "TNO3+4##T

9 A D  

.  . #"

kรณd/code

"

popis

F - I4  ( -(  (

description

F  

I4  

   

norma / norm

01 "TNO3+4##T

nรกzev/name

.  . #""

kรณd/code

"#

popis

F - K"  )   (

description

F  

K"  

((  

norma / norm

01 "TNO3+4##T

kรณd/code

7 F P g P F 

nรกzev/name

"

nรกzev/name

nรกzev/name

.  . #"

.  . #"

popis

F - I>0"  ( ( - ( -(  (

description

F  

I>0"  

     

norma / norm

01 "TNO3+4##T

@

@ 

4N#",4T

2#NR

DN

   ) ?  

4R#4,#R

2#R"

I"

 -U  2Rf7V

  j  U  2Rf7V

4R#4,""

2#RR

I4

 -U  2Rf7V

  j  U  2Rf7V

4R#4,#2

2#RT

K"

)  !  -

(( 

 

4R#4,#3

2#R3

I>0"

 -  - --

     

4R#4,NN

2#RM

I>0K"

  - -- )   -

   (( 

 

4R#4,4M

2#3R

I"c (-

 --  - (-

  j   (-

F  -(P ( )

( P F 

 P    + 4R#4,NO

2#M2

CDN

 X  - )(    

4R#4,NT

2#MOk

IJDN

 - U  2Rf7V )  U 6 2Rf7V  

4R#4,4R

2#MMk

I>0K4DN

 -  - -- )       (( 

 ,  - )  

k  )! ( - P k -   ( 

F - - 2###  !  (

( 01"T" 01"TN 01N3" 01N34 P ;  9 2### (( 6  0  9 01"T" 01"TN 01N3"  01N34

2100#1$,'&0ยž8-72'414&'4

http://www.expokom.sk/fileadmin/katalogy/canis/kat_bryle_2010a  

http://www.expokom.sk/fileadmin/katalogy/canis/kat_bryle_2010a.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you