Page 1

GLOVES

116 120 123 127 131 136 141 143 145 150 159

RUKAVICE

KOMBINOVANÉ COMBINED ZIMNÍ KOMBINOVANÉ WINTER COMBINED KOŽENÉ LEATHER SVAŘEČSKÉ WELDING TEXTILNÍ TEXTILE POLOMÁČENÉ A CELOMÁČENÉ SEMICOATED AND COATED JEDNORÁZOVÉ DISPOSABLE SPECIÁLNÍ SPECIAL ANTICUT ANTICUT ANSELL ANSELL MAPA MAPA  

 

  

  

  

   

 

!

"

 # 

$ %   &

' & &  ( ) & * & 

  

  

+   

 , 

-  

 

!  

. & 

/  &

0  & 1  

  2

EN 374-1

EN 374-2

EN 374-2

EN 407

EN 511

EN 6903

EN 420

EN 388

   & 34 , 56 7 &&  34 , 56   &  34 , 56 7  34 , 56  ) & 34 , 86 7 & 34 , 86  # & 34 , 56 7  34 , 56

EN 421

  *& % * & 34 , 56 7   9&  34 , 56   ) : ( ;  * & 34 , 56 7     34 , 56   *& & 34 , 56 7  34 , 56   ; & & 34 , 56 7  34 , 56   & & 34 , 56 7  34 , 56  ) ) 34 , 56 7 & & 34 , 56

115


RUKAVICE

GLOVES

KOMBINOVANÉ COMBINED

kĂłdPž\GX

 

popis

  

  

   

   

velikostnorma

!"#$

codedescription

*+ ,    -  -.. . / -

 -  /

sizenorm

!"#$

kĂłddĂŠlka

tlouĹĄt‘ka

PCOG

lenght

CAT

 

thickness

CAT

2 &'34 - 0 / 

Pž\GX

 

popis

  % &  & ' 

     & 

  

velikostnorma

!"#$!"())

codedescription

*+ ,     , - 0 / - . /-

 /-..  /

sizenorm

!"#$!"())

dĂŠlka

tlouĹĄt‘ka

PCOG

lenght

thickness

$1##

    

$

 116

CAT

CAT

$


GLOVES

RUKAVICE KOMBINOVANÉ

COMBINED

kĂłdPž\GX

 

popis

5 -& - 

    

& 

  

velikostnorma

!"#$

codedescription

6 /   - . / - / -..  /

sizenorm

!"#$

kĂłddĂŠlka

tlouĹĄt‘ka

PCOG

lenght

 

thickness

Pž\GX

CAT

CAT

 !

popis

  

     & 

   ,

-

velikostnorma

!"#$!"())

codedescription

*+ ,    - . / -

 / -.. . / , /

sizenorm

!"#$!"())

dĂŠlka

tlouĹĄt‘ka

PCOG

lenght

CAT

$

 !

thickness

CAT

$($#(

 

 

 

117


RUKAVICE

GLOVES

KOMBINOVANÉ COMBINED

kĂłdPž\GX

 !

popis

"& &  

  

  

   %  

velikostnorma

!"#$!"())

codedescription

*+ .    -  -.. . -

 -  /, / 0- 

sizenorm

!"#$!"())

dĂŠlka

tlouĹĄt‘ka

PCOG

lenght

CAT

$

 !

thickness

CAT

$$$$

kĂłd

"

Pž\GX

 #

popis

"& &  

  

  

   -  

velikostnorma

!"#$!"())

code

"

description

*+ .    -  -.. . -

 -  / 0- 

sizenorm

!"#$!"())

dĂŠlka

tlouĹĄt‘kalenght

thickness

$#$

    

$

 #118

CAT

CAT

$


GLOVES

RUKAVICE KOMBINOVANÉ

COMBINED

kĂłd

$

Pž\GX

 !

popis

  

  

      

velikostnorma

!"#$!"())

code

$

description

*+,   - -...-

 -   /

sizenorm

!"#$!"())

dĂŠlka

tlouĹĄt‘ka

PCOG

lenght

CAT

$

 !

thickness

CAT

$$#$

kĂłd

%

Pž\GX

 

popis

  

  

      

velikostnorma

!"#$!"())

code

%

description

*+,   - -...-

 -   / +-

sizenorm

!"#$!"())

kĂłd

&

Pž\GX

 

velikost

7

PQTOC

!" ()) !" CAT #$

code

&

PCOG

 

size

7

PQTO

!" ()) !" CAT #$

dĂŠlka

tlouĹĄt‘ka

PCOG

lenght

CAT

$

 

thickness

CAT

$

$

$$##

 '8(8)8*8+8"8""8"

119


RUKAVICE

GLOVES

ZIMN� KOMBINOVANÉ WINTER COMBINED

PodĹĄĂ­vka z plyĹĄe / Plush lining

kĂłd

%"

Pž\GX

 ! , !-.

popis

9 & &  % :   

 

     %  

velikostnorma

!"#$

code

%"

dĂŠlka

tlouĹĄt‘ka

PCOG

CAT

 ! , !-.

description

;

/ ,-+.       -  -.. . -

 - ,  / , / 0- 

sizenorm

!"#$

kĂłd

%

lenght

thickness

CAT

PodĹĄĂ­vka z plyĹĄe / Plush lining

120

Pž\GX

 # , !-.

popis

9 & &  % :  0 

  

      -  

velikostnorma

!"#$

code

%

dĂŠlka

tlouĹĄt‘ka

PCOG

CAT

 # , !-.

description

;

/ ,-+.       -  -.. . -

 - ,  / 0- 

sizenorm

!"#$

lenght

    

thickness

CAT


GLOVES

RUKAVICE

ZIMN� KOMBINOVANÉ WINTER COMBINED Podťívka z plyťe / Plush lining

kĂłd

%"*

 !. , !-.

Pž\GX

popis

9  

  

     

velikostnorma

!"#$

code

%"*

description

;

 / ,  -  -.. . -

 - , /

sizenorm

!"#$

dĂŠlka

tlouĹĄt‘ka

PCOG

lenght

CAT

 !. , !-.

thickness

CAT

PodĹĄĂ­vka z plyĹĄe / Plush lining

kĂłd

%

Pž\GX

 , !-.

popis

9 -& 

 

 0    

velikostnorma

!"#$

code

%

desc zription

;

 / , / ,    -  -.. . -

 - , /

sizenorm

!"#$

kĂłd

%&

velikost

7

code

%&

size

7

dĂŠlka

tlouĹĄt‘kalenght

CAT

 , !-.

!"#$norm

 , !-.

thickness

Pž\GX

norma

CAT

CAT

 , !-.

!"#$

CAT

 

 

 

121


RUKAVICE

GLOVES

ZIMN� KOŽENÉ WINTER LEATHER

PodĹĄĂ­vka z plyĹĄe / Plush lining

kĂłd

%

Pž\GX

  , !-.

popis

9 -&-   -  & 

velikostnorma

!"#$

code

%

description

;

/ , //    -. /,   , /

sizenorm

!"#$

kĂłd

%"

velikost

7

code

%"

size

7

dĂŠlka

tlouĹĄt‘ka

PCOG

lenght

  , !-.

thickness

Pž\GX

PCOG

CAT

  , !-.

!"#$

PQTO

CAT

  , !-.

!"#$

PQTOC

CAT

CAT

KOMBINOVANÉ COMBINED

kĂłd / code

122

(

Pž\GX PCOG

 -. -.

popis

< & - 

   = 

 = 

& description

6 /  -

  - , --..

velikost / size

>

norma / norm

!"#$

kĂłd / code

)

norma /norm

!"#$

kĂłd / codenorma /norm

!"#$

kĂłd / code

+

norma /norm

!"#$

    

CAT

XGNKMQUVUK\G

) CAT

XGNKMQUVUK\G

7 CAT

XGNKMQUVUK\G

 CAT


GLOVES

RUKAVICE KOĹ˝ENĂ&#x2030; LEATHER

kĂłd

&+"

popis

5 -&   

velikostnorma

!"#$

code

&+"

Pž\GX

 )./

dĂŠlka

tlouĹĄtâ&#x20AC;&#x2DC;ka

PCOG

 )./

description

2/,   +  /

sizenorm

!"#$

kĂłd

&"

popis

5 -&   

velikost

7

norma

!"#$

code

&"

lenght

thickness

Pž\GX

tlouĹĄtâ&#x20AC;&#x2DC;ka

CAT

 )./

description

2/,   +  /

size

7

norm

!"#$

lenght

CAT

 )./

dĂŠlka

PCOG

CAT

thickness

CAT

KOĹ˝ENĂ&#x2030; LEATHER

kĂłd

&"

Pž\GX

 (-

popis

5 -& -   

  - 

velikostnorma

!"())!"#$

code

&"

dĂŠlka

tlouĹĄtâ&#x20AC;&#x2DC;ka

PCOG

CAT

$

 (-

description

2//    -. /,   

sizenorm

!"())!"#$

kĂłd

&"

lenght

thickness

Pž\GX

CAT

$

 (-

popis

5 -& -   

  - 

velikost

7

norma

!"())!"#$

code

&"

dĂŠlka

tlouĹĄtâ&#x20AC;&#x2DC;ka

PCOG

CAT

$

 (-

description

2//    -. /,   

size

7

norm

!"())!"#$

lenght

thickness

CAT

$$

 '8(8)8*8+8"8""8"

123


RUKAVICE

GLOVES

KOĹ˝ENĂ&#x2030; LEATHER

124

kĂłd

&%

popis

5 -&-

velikostnorma

!"#$

code

&%

Pž\GX

dĂŠlka

tlouĹĄtâ&#x20AC;&#x2DC;ka

PCOG

description

2//  

sizenorm

!"#$

lenght

kĂłd/code

&+&

popis

< &-?

description

6 /  

velikost/ sizenorma/norm

!"#$

kĂłd/code

&)&

popis

< &-?

description

6 /  

velikost/ size

)

norma/norm

!"#$

    

 -(

CAT

 -(

thickness

Pž\GX PCOG

CAT

 !

CAT

Pž\GX PCOG

 !

CAT


GLOVES

RUKAVICE KOĹ˝ENĂ&#x2030; LEATHER

kĂłd/code

$

popis

2

- -% & &-

description

2

- -/ ,/ /  

velikost/ sizenorma/norm

!"#$

kĂłd/codepopis

2

- -% & &-

description

2

- -/ ,/ /  

velikost/ size

7

norma/norm

!"#$

Pž\GX PCOG

 '

CAT

Pž\GX PCOG

 '

CAT

DlaĹ&#x2C6; a prsty s antivibraÄ?nĂ­mi polĹĄtĂĄĹ&#x2122;ky / Palm and ďŹ ngers with antivibration pads

kĂłd

&*

Pž\GX

A B     ' B&, , C %,   &  B 

&2

velikostnorma

!"())!"#$

code

&*

tlouĹĄtâ&#x20AC;&#x2DC;ka

PCOG

CAT

$

 -.)

description

A  / , -+ ,      , .2

, +    .  . / ,

sizenorm

!"())!"#$

lenght

ANTIVIBRATION

 -.)

popis

dĂŠlka

ANTIVIBRAÄ&#x152;NĂ?

thickness

CAT

$$@$$ .!001.(/20.' . ). !.3.' 

1(!0.!0 (045647 ANTI ANTIVIBRATION

 

 

 

125


RUKAVICE

GLOVES

KOĹ˝ENĂ&#x2030; LEATHER

kĂłd

&

popis

 &  

>-  

velikostnorma

!"())!"#$

code

&

Pž\GX

dĂŠlka

 /

tlouĹĄtâ&#x20AC;&#x2DC;ka

PCOG

$

 /

description

*+,   >--..+  /

sizenorm

!"())!"#$

lenght

CAT

thickness

CAT

$$##

ZdvojenĂĄ dlaĹ&#x2C6; / Double palm

kĂłd

126

&

Pž\GX

 /

popis

  % & ' 

 > -  

velikostnorma

!"#$

code

&

dĂŠlka

tlouĹĄtâ&#x20AC;&#x2DC;ka

PCOG

CAT

 /

description

*+,    >--..+  /

sizenorm

!"#$

lenght

    

thickness

CAT


GLOVES

RUKAVICE SVĂ Ĺ&#x2DC;EÄ&#x152;SKĂ&#x2030; WELDING

$&

kĂłd

Pž\GX

 '-!

popis

4& - &  

1- &   C

velikostnorma

!"$#>>!"())!"#$

code

$&

description

; / / , -+ ,    1 - -.. -

  ,   , ,- + +  

sizenorm

!"$#>>!"())!"#$

dĂŠlka

(1-

PCOG

lenght

(1-

tlouĹĄtâ&#x20AC;&#x2DC;ka

CAT

$

 '-!

thickness

CAT

$

 

$#(

#(@#@

$&

kĂłd

Pž\GX

 '-!

popis

4& - &   : C    

1- & 

velikostnorma

!"$#>>!"())!"#$

code

$&

description

; // ,-+,    , , +  1--..-

 ,   

sizenorm

!"$#>>!"())!"#$

dĂŠlka

lenght

(1-

PCOG

(1-

tlouĹĄtâ&#x20AC;&#x2DC;ka

CAT

$

 '-!

thickness

CAT

$

 

$#(

#(@#@

 '8(8)8*8+8"8""8"

127


RUKAVICE

GLOVES

SVĂ Ĺ&#x2DC;EÄ&#x152;SKĂ&#x2030; WELDING

kĂłd

128

$"

Pž\GX

 .(

popis

4& - &   : C  , B& C , C & & 

7-ĹĄitĂĄ Kevlar ÂŽ nitĂ­

velikostnorma

!"$#>>!"())!"#$

code

$"

dĂŠlka

(7-

PCOG

tlouĹĄtâ&#x20AC;&#x2DC;ka

CAT

$

 .(

description

; / / , -+ ,      ,  , +  - , / + -...7-sewn with Kevlar ÂŽ 

sizenorm

!"$#>>!"())!"#$

lenght

(7-

thickness

CAT 

$#$

#(@#@

kĂłd

$

popis

4& - &  

1-

velikostnorma

!"$#>>!"())!"#$

code

$

Pž\GX

dĂŠlka

(1-

PCOG

 (

tlouĹĄtâ&#x20AC;&#x2DC;ka

CAT

; // ,-+,   1--..

sizenorm

!"$#>>!"())!"#$

    

(1-

$

 (

description

lenght

$

thickness

CAT

$ 

$#$

#@@#@


GLOVES

RUKAVICE SVĂ Ĺ&#x2DC;EÄ&#x152;SKĂ&#x2030; WELDING

kĂłd

$

Pž\GX

 3

popis

< & -   

  

 0   

$-

velikostnorma

!"#$

code

$

description

6 /    - -...-+ ,   $--..

sizenorm

!"#$

dĂŠlka

#-

PCOG

lenght

#-

tlouĹĄtâ&#x20AC;&#x2DC;ka

CAT

 3

thickness

CAT

ProĹĄitĂĄ dlaĹ&#x2C6; / Stitched through in the palm

kĂłd

$*

Pž\GX

 /!

popis

 &  ' - &  C  &' & 

1-

velikostnorma

!"#$

code

$*

dĂŠlka

(1-

PCOG

tlouĹĄtâ&#x20AC;&#x2DC;ka

CAT

 /!

description

*+ ,       D . /  0 .- +  , - /   / 1--..

sizenorm

!"#$

lenght

(1-

thickness

CAT

 

 

 

129


RUKAVICE

GLOVES

ZIMNĂ? WINTER

kĂłd

%*

popis

9 .

-?E

&FG ,velikostPž\GX

 (-.+

CAT

norma

code

%*

PCOG

 (-.+

description

;

.

- / ,?E

FG ,sizeCAT

norm

kĂłd

%

Pž\GX

 .'

popis

9 ? E

&F % , G    , G ,velikostCAT

norma

code

%

description

;

 / ,? E

F 

  G   G ,sizePCOG

 .'

CAT

norm

kĂłd

%

Pž\GX

 (-

popis

9 ? E

&F % , G    , G ,velikostCAT

norma

code

%

description

;

 / ,? E

F 

  G   G ,sizenorm

130

    

PCOG

 (-

CAT


GLOVES

RUKAVICE TEXTILNĂ? TEXTILE

kĂłd

"

 -

Pž\GX

popis

H  & ' ,  25*

B /B& , 

velikost

)

norma

!"#$

code

"

description

*

 -  . / ,- + 25* ,

, -  +,

size

)

norm

!"#$

kĂłd

""

CAT

PCOG

 -

CAT

 

Pž\GX

popis

H  & ' ,  25*

B = 

& velikostnorma

!"#$

code

""

description

*

 -  . / ,- + 25* ,

, --.

sizenorm

!"#$

kĂłd/code

"+$

CAT

PCOG

 

CAT

Pž\GX PCOG

  

popis

I 

   ,

- 25*

B? E

&F JG #G ,description

<   . / , -  + 25* ,? E

&F JG-

 #G ,velikost/ sizenorma/norm

!"#$

kĂłd/code

")$

CAT

Pž\GX PCOG

  

popis

I 

  ,

-25*

B?E

&FJG0 #G ,description

<   . / , -  + 25* ,? E

&F JG-

 #G ,velikost/ size

)

norma/norm

!"#$

CAT

 '8(8)8*8+8"8""8"

131


RUKAVICE

GLOVES

TEXTILNĂ? TEXTILE

DlaĹ&#x2C6; a prsty pokryty drobnĂ˝mi PVC terÄ?Ă­ky / Palm and ďŹ ngers covered with small PVC dots

kĂłd / code

132

"'

 8 ),

Pž\GXPCOG

popis

H := 

' ,  :25*

B /B& , 

description

*

   . / ,- + ,25* ,

, -  +,

vel. /size

J

kĂłd / code

"(

vel. /size

>

kĂłd / code

")

vel. /size

)

kĂłd / code

"

vel. /size

7

kĂłd / code

"+

vel. /sizekĂłd / code

""'

popis

H := 

description

*

 

vel. /size

J

kĂłd / code

""(

vel. /size

>

kĂłd / code

"")

vel. /size

)

kĂłd / code

""

vel. /size

7

kĂłd / code

""+

vel. /sizekĂłd / code

""

vel. /size

0$

!"#$

norma

 8 ,

Pž\GXPCOG

!"#$

norma

    

CAT

CAT


GLOVES

RUKAVICE TEXTILNĂ? TEXTILE

kĂłd

"

popis

I 

?E

&11G #1G ,velikostnorma

!"#$

code

"

Pž\GX

 (3

CAT

PCOG

 (3

description

< ?E

11G-

 #1G ,sizenorm

!"#$

CAT

kĂłd/code

"'

popis

I 

?E

&1G" 31GH 

description

< ?E

1G" 31G*velikost/ sizenorma/norm

!"#$

kĂłd/code

"

popis

I 

?E

&1G" 31GH 

description

< ?E

1G" 31G*velikost/ size

7

norma/norm

!"#$

Pž\GX PCOG

 /( /(

CAT

Pž\GX PCOG

 /( /(

CAT

 

 

 

133


RUKAVICE

GLOVES

TEXTILNĂ? TEXTILE

"+

kĂłd/code

134

Pž\GX PCOG

 !. !.

popis

K & = 

& 

? E

& 11G #1G ,description

L , , - -..? E

 11G -

 #1G ,velikost/ sizenorma/norm

!"#$

kĂłd/code

"

CAT

Pž\GX PCOG

 !. !.

popis

K & = 

& 

? E

& 11G #1G ,description

L , , - -..? E

 11G -

 #1G ,velikost/ size

7

norma/norm

!"#$

CAT

kĂłd

"%

popis

I 

= 

& 

?E

&G & 

velikost

M"N

norma

!"#$

code

"%

Pž\GX

 '

CAT

PCOG

 '

description

<  , --..?E

G - -size

M"N

norm

!"#$

    

CAT


GLOVES

RUKAVICE TEXTILNĂ? TEXTILE

kĂłd

"

popis

9  &  & 

velikostnorma

!"#$

code

"

Pž\GX

 

CAT

PCOG

 

description

;

-

 -  - -

 , 

sizenorm

!"#$

kĂłd

"$

popis

  & % &  &'

velikostnorma

!"#$

code

"$

CAT

Pž\GX

 -.'

CAT

PCOG

 -.'

description

K--

 -  , - 0 / 

sizenorm

!"#$

CAT

 '8(8)8*8+8"8""8"

135


RUKAVICE

GLOVES

POLOMรฤŒENร‰ A CELOMรฤŒENร‰ SEMICOATED AND COATED

kรณd / code

"&'

 8 -

Pยพ\GXPCOG

popis

" :  : = 

 ' , &B  2

 ? " ,%,

description

4 ,,     . / ,   2

 ? 4- .

vel. /size

J

kรณd / code

"&(

vel. /size

>

kรณd / code

"&)

vel. /size

)

kรณd / code

"&

vel. /size

7

kรณd / code

"&+

vel. /size!"#$!"())

norma

CAT

$((

kรณd / code

"$(

 8  -/

Pยพ\GXPCOG

popis

" :  : = 

 ' , &B  2

 ? " ,%,

description

4 ,,     . / ,   2

 ? 4- .

vel. /size

>

kรณd / code

"$)

vel. /size

)

kรณd / code

"$

vel. /size

7

kรณd / code

"$+

vel. /size!"#$!"())

norma

CAT

$

 

#(

kรณd / code

"'%

 8 /

Pยพ\GXPCOG

popis

" :  : = 

 ' , ,  "  

description

4 ,,   . / ,- + " .

vel. /size

J

kรณd / code

"(%

vel. /size

>

kรณd / code

")%

vel. /size

)

kรณd / code

"%

vel. /size

7

kรณd / code

"+%

vel. /size!"#$!"())

norma

 

#$

136

    

CAT

$


GLOVES

RUKAVICE

POLOMĂ Ä&#x152;ENĂ&#x2030; A CELOMĂ Ä&#x152;ENĂ&#x2030; SEMICOATED AND COATED

ProtiskluznĂĄ Ăşprava / Anti-slip ďŹ nish

kĂłdpopis

O

D &= 

& velikostnorma

!"#$

codePž\GX

 .-

CAT

PCOG

 .-

description

O

D-

 % ,  , --..

sizenorm

!"#$

CAT

kĂłd / code

(

popis

"  &= 

& description

" -

 % ,  , --..

vel. /size

>

kĂłd / code

)

vel. /size

)

kĂłd / codevel. /size

7

kĂłd / code

+

vel. /size 8 #/ 

Pž\GXPCOG

!"#$!"())

norma

CAT

$

 

$

 

 

 

137


RUKAVICE

GLOVES

POLOMĂ Ä&#x152;ENĂ&#x2030; A CELOMĂ Ä&#x152;ENĂ&#x2030; SEMICOATED AND COATED

kĂłd

"

popis

"  &= 

& velikostnorma

!"#$!"())

code

"

Pž\GX

 .-

CAT

PCOG

$

 .-

description

" -

 % ,  , --..

sizenorm

!"#$!"())

CAT

$$$

kĂłd

""

popis

"  & & velikostnorma

!"#$!"())

code

""

Pž\GX

 '.

CAT

PCOG

 '.

description

" -

 % ,  /-..

sizenorm

!"#$!"())

CAT

 

$$

138

    

$

$


GLOVES

RUKAVICE

POLOMĂ Ä&#x152;ENĂ&#x2030; A CELOMĂ Ä&#x152;ENĂ&#x2030; SEMICOATED AND COATED

kĂłd

$

popis

H & &, , 25*

velikostnorma

!"#$

code

$

dĂŠlka

Pž\GX

$>-

PCOG

 /

CAT

 /

description

*

 % , - + -25*- /

sizenorm

!"#$

kĂłdpopis

H & &, , 25*

velikostnorma

!"#$!"())

codelenght

dĂŠlka

$>-

Pž\GX

(1-

PCOG

CAT

 (.

CAT

 (.

description

*

 % , - + -25*- /

sizenorm

!"#$!"())

lenght

(1-

$

CAT

$$$

 

 

 

139


RUKAVICE

GLOVES

POLOMĂ Ä&#x152;ENĂ&#x2030; A CELOMĂ Ä&#x152;ENĂ&#x2030; SEMICOATED AND COATEDkĂłd

Pž\GX

 , !-.

popis

9  & &B  , , 25* . &

velikostnorma

!"#$

codedescription

;

 / , -

  -  + - 25* . , 

sizenorm

!"#$

dĂŠlka

PCOG

lenght

(1-

CAT

 , !-.

(1-

CAT

KĂ&#x201C;DOVĂ&#x2030; ZNAÄ&#x152;ENĂ? VELIKOSTI RUKAVIC SIZE GLOVES

MÄ&#x161;Ĺ&#x2DC;ENĂ? VELIKOSTI RUKAVIC

2

,' &B   B& & ,?5 5 % & 5 , - ?

MEASUREMENT OF GLOVES SIZE 

140

*"

""

"

'

(

)+

    


GLOVES

RUKAVICE JEDNORĂ ZOVĂ&#x2030;

DISPOSABLE

kĂłd / code

)"

popis

5 , -  ,

description

5 ,- .

,/ +  -, -

vel. /size

)

kĂłd / code

"

popis

5 , -  ,

description

5 ,- .

,/ +  -, -

vel. /size

7

kĂłd / code

+"

popis

5 , -  ,

description

5 ,- .

,/ +  -, -

vel. /sizekĂłd / code

(

popis

O

D -  ?,

description

O

D?4/ +  -, -

vel. /size

>

kĂłd / code

)

popis

O

D -  ?,

description

O

D?4/ +  -, -

vel. /size

)

kĂłd / codepopis

O

D -  ?,

description

O

D?4/ +  -, -

vel. /size

7

Pž\GXPCOG

!"#$

norma / norm

Pž\GXPCOG

Pž\GXPCOG

Pž\GXPCOG

Pž\GXPCOG

Pž\GXPCOG

P

CAT

P

CAT

P

 8 .-

!"#$

norma / norm

CAT

 8 .-

!"#$

norma / norm

P

 8 )(.

!"#$

norma / norm

CAT

 8 )(.

!"#$

norma / norm

norma / norm

 8 )(.

CAT

P

 8 .-

!"#$

CAT

P

 '8(8)8*8+8"8""8"

141


RUKAVICE

GLOVES

JEDNORรZOVร‰ DISPOSABLE

kรณd

"*

popis

2

 &. ,

velikost

M 

Pยพ\GX

 !

P

CAT

norma

code

"*

PCOG

 !

description

2

 . -, -

size

M 

P

CAT

norm

LATEXOVร‰ LATEX

142

kรณd / code

(%

popis

O

D &= 

?Q . 

description

O

D-

 .- 

?!,, . ,

vel. /size

>

kรณd / code

)%

vel. /size

)

kรณd / code

%

vel. /size

7

kรณd / code

+%

vel. /size    

 8 ! !

Pยพ\GXPCOG

!"#$

norma

CAT


GLOVES

RUKAVICE SPECIĂ LNĂ? SPECIAL

500 V "

kĂłd

Pž\GX

 ../-

popis

R  - 

D? S-   :  15

velikostnorma

!"J7(

code

"

description

R - - 

D? 4  , 

-  / , - -  /  15

sizenorm

!"J7(

)7

)7

FĂ&#x2020;NMC

(J-

PCOG

 ../- 

NGPIJV

(J-

(

CAT

(

CAT

EN 60903

1000 V %*

kĂłd

Pž\GX

 ../-

popis

R  - 

D? S-   :  5

velikostnorma

!"J7(

code

%*

description

R - - 

D? 4  , 

-  / , - -  /  5

sizenorm

!"J7(

)7

FĂ&#x2020;NMC

PCOG

)7

NGPIJV

#-

CAT

(

 ../-

#-

CAT

(

EN 60903

 

 

 

143


RUKAVICE

GLOVES

SPECIĂ LNĂ? SPECIAL

600°C kód

&

Pž\GX

 .

popis

4& - &  

   . ĹĄitĂŠ Kevlar ÂŽ nitĂ­? *&  ,&:

 ,   ?*& JT*

velikostnorma

!"#$!"())

code

&

dĂŠlka

PCOG

#$-

CAT

$

 .

description

; / / , - - -  +  . sewn with Kevlar ÂŽ thread? 2

-  / ,     , 

 / .  ? Q ,, -  JT*

sizenorm

!"#$!"())

#$-

lenght

$

CAT

 

$$#$

#(@#@

.!001.(/20.' . ). !.3.' 

600°C kód

%

Pž\GX

 ). (-

popis

K   &  

  

  . ĹĄitĂŠ Kevlar ÂŽ nitĂ­?*&  ,&:

 ,   ?*& JT*

velikostnorma

!"#$!"#>!"())

code

%

dĂŠlka

PCOG

# $ CAT -

$

 ). (-

description

  ,,  - -  -.. - 0  +  . sewn with Kevlar ÂŽ thread? 2

-  / ,     , 

 / .  ? Q ,, -  JT*

sizenorm

!"#$!"#>!"())

lenght

#$-

CAT

$

 

$@#@

#$##@#

.!001.(/20.' . ). !.3.' 

144

    


GLOVES

RUKAVICE

KYSELINOVZDORNร‰

ACID RESISTANT

kรณd

"%

popis

H & &, , 25*

velikostnorma

!"#$!"())!"(>#

code

"%

Pยพ\GX

 -./'(-

dรฉlka

(

CAT

PCOG

 -./'(-

description

*

 % , - + -25*- /

sizenorm

!"#$!"())!"(>#

lenght

(

CAT

 AO< $( (

ALK

PROTIPOล˜EZOVร‰ CUT RESISTANT

kรณd / code

"(

 8  -

Pยพ\GXPCOG

popis

2   : = 

 & R

U O-U   ' , &B 2

 

description

*  ,,  , ,, R

U O-U    . / , 2vel. /size

>

kรณd / code

")

vel. /size

)

kรณd / code

"

vel. /size

7

kรณd / code

"+

vel. /sizenorma

!"#$!"())

CAT

$#(##

 '8(8)8*8+8"8""8"

145


RUKAVICE

GLOVES

PROTIPOĹ&#x2DC;EZOVĂ&#x2030; PLETENĂ&#x2030; CUT RESISTANT KNITED

kĂłd

*

Pž\GX

 (-

popis

2  , : = 

? E

&F % , G  , G 

velikost

J>)7

norma

!"#$())

code

*

description

* ,,  + , ?E

F

 G  G-size

J>)7

norm

!"#$!"())

CAT

PCOG

$

 (-

CAT

$$#@

.!001.(/20.' . ). !.3.' 

kĂłdpopis

2  = 

 :-&

velikost

J>)7

norma

!"#$!"())

codePž\GX

 3'(

CAT

PCOG

$

 3'(

description

* ,,  

. . ,

size

J>)7

norm

!"#$!"())

CAT

$

 

$$#@

.!001.(/20.' . ). !.3.' 

146

  


RUKAVICE

GLOVES

PROTIPOĹ&#x2DC;EZOVĂ&#x2030; PLETENĂ&#x2030; CUT RESISTANT KNITED

kĂłd

"

Pž\GX

 3-

popis

2  = 

 ,,R

U 0 :-&

velikost

J>)7

norma

!"#$())

code

"

description

*  ,,  

 . R

U   . ,

size

J>)7

norm

!"#$!"())

CAT

PCOG

$

 3-

CAT

$($#@

.!001.(/20.' . ). !.3.' 

"

425*

B3+ 25* ,

kĂłd

""

Pž\GX

 3-%

popis

2  = 

 ,,R

U 0 :-&

velikost

J>)7

norma

!"#$!"())

code

""

description

*  ,,  

 . R

U   . ,

size

J>)7

norm

!"#$!"())

CAT

PCOG

$

 3-%

CAT

$((#@ .!001.(/20.' . ). !.3.' 

""(

""

4C 3+    

425*

B3+ 25* ,

 

 

 

147


RUKAVICE

GLOVES

PROTIPOĹ&#x2DC;EZOVĂ&#x2030; PLETENĂ&#x2030; CUT RESISTANT KNITED

kĂłd

"

Pž\GX

 )+$

popis

2  = 

   & H D U R

U 

velikost

J>)7

norma

!"#$!"())

code

"

description

*  ,,  % ,  

 . - ,

 . , H DUR

U 

size

J>)7

norm

!"#$!"())

$

CAT

PCOG

 )+$

$

CAT

 .!001.(/20.' . ). !.3.' 

(1#@

"(

"

4C 3+    

425*

B3+ 25* ,

kĂłd/code

(*

popis

2  := 

 ,,R

 :-&

description

* ,,  

.R

  . ,

norma/norm

!"())!"#$

FĂ&#x2020;NMCNGPIJV

)-

kĂłd/code

("$

Pž\GXPCOG

 9 :; 0<00( 03-=>0

popis

2  := 

 ,,R

 :-&

description

* ,,  

.R

  . ,

norma/norm

!"())!"#$

FĂ&#x2020;NMCNGPIJV

1-

kĂłd/code

(

Pž\GXPCOG

 9 :; 0<00( 03-=>0

popis

2  := 

 ,,R

 :-&

description

* ,,  

.R

  . ,

norma/norm

!"())!"#$

FĂ&#x2020;NMCNGPIJV

$-

kĂłd/code

(%&

Pž\GXPCOG

 9 :; 0<0( 03-=>

popis

2  := 

 ,,R

 :-&

description

* ,,  

.R

  . ,

norma/norm

!"())!"#$

Pž\GXPCOG

FĂ&#x2020;NMCNGPIJV

 9 :; 0<0( 03-=>0

(#-

CAT

148

  

$

CAT

CAT

CAT 

.!001.(/20.' . ). !.3.' 

$

((#@

$

$


GLOVES

RUKAVICE

PROTIPOล˜EZOVร‰ PLETENร‰ CUT RESISTANT KNITED

kรณd/code

(*

popis

2  := 

 ,,R

 :-&

description

* ,,  

.R

  . ,

norma/norm

!"())!"#$

Fร†NMCNGPIJV

)-

kรณd/code

("$

Pยพ\GXPCOG

 9 :; 0<00( 03-=>0?

popis

2  := 

 ,,R

 :-&

description

* ,,  

.R

  . ,

norma/norm

!"())!"#$

Fร†NMCNGPIJV

1-

kรณd/code

(

Pยพ\GXPCOG

 9 :; 0<00( 03-=>0?

popis

2  := 

 ,,R

 :-&

description

* ,,  

.R

  . ,

norma/norm

!"())!"#$

Fร†NMCNGPIJV

$-

kรณd/code

(%&

Pยพ\GXPCOG

 9 :; 0<0( 03-=>0?

popis

2  := 

 ,,R

 :-&

description

* ,,  

.R

  . ,

norma/norm

!"())!"#$

Pยพ\GXPCOG

Fร†NMCNGPIJV

 9 :; 0<0( 03-=>0?

(#-

CAT

$

$

CAT

CAT

CAT

$

$

 .!001.(/20.' . ). !.3.' 

? @ :A 00A @B0: 0C 0< ?CA :0D AE0AE BFE

((#@

kรณd/code

(*

popis

2  := 

 ,,R

 :-&

description

* ,,  

.R

  . ,

norma/norm

!"())!"#$

Fร†NMCNGPIJV

)-

kรณd/code

("$

Pยพ\GXPCOG

 9 :; 0<00( 03-=>0?

popis

2  := 

 ,,R

 :-&

description

* ,,  

.R

  . ,

norma/norm

!"())!"#$

Fร†NMCNGPIJV

1-

kรณd/code

(

Pยพ\GXPCOG

 9 :; 0<00( 03-=>0?

popis

2  := 

 ,,R

 :-&

description

* ,,  

.R

  . ,

norma/norm

!"())!"#$

Fร†NMCNGPIJV

$-

kรณd/code

(%&

Pยพ\GXPCOG

 9 :; 0<0( 03-=>0?

popis

2  := 

 ,,R

 :-&

description

* ,,  

.R

  . ,

norma/norm

!"())!"#$

Pยพ\GXPCOG

Fร†NMCNGPIJV

 9 :; 0<0( 03-=>0?

(#-

CAT

$

$

CAT

CAT

CAT

$

$

 

((#@

.!001.(/20.' . ). !.3.' 

? @ :A 0FG0 :H0C@AH0< ?CA :0AE :I@

 '8(8)8*8+8"8""8"

149


RUKAVICE

GLOVES

ANSELL

kĂłd

!*$

popis

R% & 

& &B &" & velikostnorma

!"#$!"())

code

!*$

Pž\GX

 3!

FĂ&#x2020;NMC

$J- CAT

PCOG

$

 3!

description

R % ,  / "  /-..

sizenorm

!"#$!"())

NGPIJV

$J- CAT

$#$$

kĂłd

!*"

popis

R% & 

& &B &" & velikostnorma

!"#$!"())

code

!*"

Pž\GX

 3!

FĂ&#x2020;NMC

($- CAT

PCOG

 3!

description

R % ,  / "  /-..

sizenorm

!"#$!"())

NGPIJV

($- CAT#$$

150

    

$

$


GLOVES

RUKAVICE ANSELL

kĂłd

!%"$

popis

N

&  / &" 

velikost

)7

norma

!"#$!"())

code

!%"$

Pž\GX

>>1

 3! -

$(1-

FĂ&#x2020;NMC

$

CAT

PCOG

 3! -

description

N

-% , "  / size

)7

norm

!"#$!"())

>>1

NGPIJV

$(1- $

CAT(

kĂłd

!%"$

popis

N

&  / &" 

velikost

)7

norma

!"#$!"())

code

!%"$

Pž\GX

 3! -

>>1

FĂ&#x2020;NMC

$(1- CAT

PCOG

$

 3! -

description

N

-% , "  / size

)7

norm

!"#$!"())

>>1

NGPIJV

$(1- CAT

$(

  

151


RUKAVICE

GLOVES

ANSELL

kĂłd

!&&

Pž\GX

 3 -.

popis

N

&  , & "  = 

& velikost

)7

norma

!"#$!"())

code

!&&

>)1

FĂ&#x2020;NMC

$>- $

CAT

PCOG

 3 -.

description

N

- -

+ "  , --..

size

)7

norm

!"#$!"())

>)1

NGPIJV

$>- $

CAT 

(

kĂłd

!&

Pž\GX

 .(.+

popis

N

&  &B &  " = 

& velikost

>)7

norma

!"#$!"())

code

!&

description

N

-  -

 + / + / " 

, --..

size

>)7

norm

!"#$!"())

J1

FĂ&#x2020;NMC

CAT

PCOG

J1

NGPIJV

$>- CAT

$

  

$

 .(.+

 

152

$>-

$


GLOVES

RUKAVICE ANSELL

!*%

kĂłd

Pž\GX

 ! -(.

popis

2 &  &B & "  

 " 0 6V? E

&F   B&, G  % B&, Kevlar ÂŽ

velikostnorma

!"#$!"#>!"())

code

!*%

description

W  - ,    "  " 6V -..? E

F G-

 

 Kevlar ÂŽ

sizenorm

!"#$!"#>!"())

)7

PCOG

FĂ&#x2020;NMC

$>- CAT

(

 ! -(.

)7

NGPIJV

$>- CAT

(

 

#((

@@@#@

!"$

kĂłd

Pž\GX

  -

popis

N

&  ' , &B  B = 

& 

velikostnorma

!"#$!"#>!"())

code

!"$

description

N

-  % ,   . / ,   

, --..

sizenorm

!"#$!"#>!"())

>)7

FĂ&#x2020;NMC

$(0$J- CAT

$

  -

PCOG

>)7

NGPIJV

$(0$J- CAT

$

 #$#

@(@@@@

 '8(8)8*8+8"8""8"

153


RUKAVICE

GLOVES

ANSELL

kĂłd

!$$&

Pž\GX

 3-

popis

2

&  , &  / : " ? 6 C 

velikostnorma

!"#$!"())

code

!$$&

description

L ,  / "   / 

 - /? 6 - sizenorm

!"#$!"())

7

FĂ&#x2020;NMC

$)- CAT

PCOG

7

$

 3-

NGPIJV

$)- CAT

$(

kĂłd

!&&&

Pž\GX

 (..+

popis

K  

& , &  " , ?K & , $T*

velikost

7

norma

!"#$!"#>!"())

code

!&&&

description

  ,,  0+ .   "   - /? / $T*

size

7

norm

!"#$!"#>!"())

FĂ&#x2020;NMC

((- CAT

PCOG

 (..+

NGPIJV

((- CAT

 

$$#

154

  

(

@$@@@@

(


GLOVES

RUKAVICE ANSELL

kĂłd

!""*

popis

" : := 

' , ,  :  

velikost

)7

norma

!"#$!"())

code

!""*

Pž\GX

 3.+)

J>

PCOG

FĂ&#x2020;NMC

$$0$>-

CAT

$

 3.+)

description

4 ,,   . / ,-

+ ." 

size

)7

norm

!"#$!"())

J>

NGPIJV

$$0$>-

CAT

$((

kĂłd

!&*"

popis

" : := 

' , &B 2

 

velikost

>

norma

!"#$!"#>!"())

code

!&*"

Pž\GX

 (.!( -.

J)7

PCOG

FĂ&#x2020;NMC

$0$J1-

CAT

$

 (.!( -.

description

4 ,,   . / , 2size

>

norm

!"#$!"#>!"())

J)7

NGPIJV

$0$J1-

CAT

$

 

#(

 

 

 

155


RUKAVICE

GLOVES

ANSELL

kĂłd

!&*""

popis

" : := 

' , &B 2

 

velikost

)7

norma

!"#$!"())

code

!%!&*""

description

4 ,,   . / , 2size

)7

norm

!"#$!"())

 (.!( -.

Pž\GX

J>

FĂ&#x2020;NMC

PCOG

 (.!( -.

J>

NGPIJV

$0$J1-

$0$J1-

CAT

$

$

CAT#(

kĂłd

!%$

popis

2 B , " , ?S&- :,B  B : -

vel.

>)7

norma

!"#$!"(>#!"())

code

!%$

description

*

 0.- " - /?Q , O /

size

>)

norm

!"#$!"(>#!"())

Pž\GXPCOG (.+

FĂ&#x2020;NMC

()-

VNQWwÄ&#x2039;MC

()

CAT

(

CAT

(

 (.+

NGPIJV

()-

VJKEMPGUU

()

  #7( #

156

    

L<O


GLOVES

RUKAVICE ANSELL

kรณd

!%

popis

2 B , " , ?S&- :,B  B : -

velikost

7

norma

!"#$!"(>#!"())

code

!%

description

*

 0.- " - /?Q , O /

size

7

norm

!"#$!"(>#!"())

Pยพ\GX

>)

PCOG

>)

 (.+

Fร†NMC

((-

VNQWwฤ‹MC

()

CAT

(

CAT

(

 (.+

NGPIJV

((-

VJKEMPGUU

()

  #7( #

L<O

kรณd

!%$

popis

2 B , " , ?S&- :,B  B : -

velikost

7

norma

!"#$!"(>#!"())

code

!%$

description

*

 0.- " - /?Q , O /

size

7

norm

!"#$!"(>#!"())

Pยพ\GX

>)

PCOG

>)

 (.+

Fร†NMC

()-

VNQWwฤ‹MC

#$1

(

CAT

 (.+

NGPIJV

()-

VJKEMPGUU

#$1

CAT

(

  )J #

ALO

  

157


RUKAVICE

GLOVES

ANSELL ANSELL

kรณd

!*

popis

O

D3"  

B , & ?<,B -

velikost

)7

dรฉlka

($(-

norma

!"#$!"(>#!"())!"#$

code

!*

  

nรกzev

> J)

VNQWwฤ‹MC

CAT

(

  

name

description

O

D3"  .- 

?O / 

size

)7

lenght

($(-

norm

!"#$!"(>#!"())!"#$

> VJKEMPGUU

J) CAT

(

    #7( @$

A<O

ANSELL

158

kรณd

!*"

popis

O

D

B , & 0-& ?Q  

velikost

7

dรฉlka/

(1-

norma

!"#$

code

!*"

nรกzev

 .!3!('(

>) VNQWwฤ‹MC

(1 CAT

name

 .!3!('(

description

O

D.- 0- ?W,,-

size

7

lenght

(1-

norm

!"#$

    

>) VJKEJMPGUU

(1 CAT


RUKAVICE

GLOVES

MAPA

kรณd

*$$"

nรกzev

 -!.

popis

" :  : = 

 ' , ,  2

  

velikost

>)7

dรฉlka

$0$1-

norma

!"#$!"())

code

*$$"

description

4 ,,     . / , -  + 2

 .

size

>)7

lenght

$0$1-

norm

!"#$!"())

J VNQWwฤ‹MC CAT

name

$

 -!.

J VJKEMPGUU

$

CAT 

#(

kรณd

*$$%

nรกzev

 -!.

popis

" :  : = 

 ' , ,  " 

velikost

)7

dรฉlka

$0$J-

norma

!"#$!"())

code

*$$%

description

4 ,,     . / , -  + " 

size

)7

lenght

$0$J-

norm

!"#$!"())

J> VNQWwฤ‹MC CAT

name

 -!.

J> VJKEMPGUU CAT#$

160

    

$

$


GLOVES

RUKAVICE MAPA

kรณd

*%"

popis

O

D &?!D , : -

velikost

7

dรฉlka

($-

norma

!"#$!"#>!"())!"(>#

code

*%"

nรกzev

 3'!

J>) VNQWwฤ‹MC

name

(1 CAT

$

 3'!

description

O

D-

 , ?Q/ Dsize

7

lenght

($-

norm

!"#$!"#>!"())!"(>#

J>) VJKEMPGUU

(1 CAT

$

 

#(

kรณd

@$@@@@

*%%

nรกzev

 .!

popis

H & ' , &B  

D = 

& velikost

J>)7

dรฉlka

$#-

norma

!"#$!"#>!"())

code

*%%

description

*

    . / ,   

D

, --..

size

J>)7

lenght

$#-

norm

!"#$!"#>!"())

VNQWwฤ‹MC

name

CAT

$

 .!

VJKEMPGUU CAT

$

 

$# @$@@@@

 

 

 

161


RUKAVICE

GLOVES

MAPA

kรณd

*%**

 - -!

nรกzev

popis

"  &  & 

? A 

& = A- . ,

velikost

7

dรฉlka

$>-

norma

!"#$!"())

code

*%**

description

" -

 % ,  /-..?A -

/ A- . ,

size

7

lenght

$>-

norm

!"#$!"())

) #

VNQWwฤ‹MC

$

CAT

 - -!

name

) #

VJKEMPGUU

$

CAT#

kรณd

*%"

nรกzev

 - -!

popis

"  & = 

& 

? A 

&0 = A- . ,

velikost

>)7

dรฉlka

$1-

norma

!"#$!"())

code

*%"

description

"  -

 % ,  , - -..? A -

 / A- . ,

size

>)7

lenght

$1-

norm

!"#$!"())

J VNQWwฤ‹MC

# CAT

name

 - -!

J VJKEMPGUU

# CAT#

162

    

$

$


GLOVES

RUKAVICE MAPA

kรณd

*%

nรกzev

 - -!

popis

"  & = 

& 

? A 

0 & = A- . ,

velikost

7

dรฉlka

$1-

norma

!"#$!"())

code

*%

description

"  -

 % ,  , - -..? A -

 / A- . ,

size

7

lenght

$1-

norm

!"#$!"())

J>) VNQWwฤ‹MC

# CAT

name

$

 - -!

J>) VJKEMPGUU

# CAT

$#

kรณd

*%

popis

"  &= 

& velikost

)7

dรฉlka

$#-

norma

!"#$!"())

code

*%

nรกzev

 - -! -.

J> VNQWwฤ‹MC

name

 CAT

$

CAT

$

 - -! -.

description

" -

 % ,  , --..

size

)7

lenght

$#-

norm

!"#$!"())

J> VJKEMPGUU

#$

 

 

 

163


RUKAVICE

GLOVES

MAPA

kรณd

*

popis

O

D &= 

?Q . 

velikost

7

dรฉlka

(-

norma

!"#$!"(>#!"())

code

*

nรกzev

VNQWwฤ‹MC

 !(- 

7 (

CAT

name

 !(- 

description

O

D-

 .- 

?!,, . ,

size

7

lenght

(-

norm

!"#$!"(>#!"())

VJKEMPGUU

7 CAT

(

  ((# ((

kรณd

*&"$

A<O

nรกzev

 -.3! ) +

popis

4, 

D 0   & = 

? Q . 

velikost

)7

dรฉlka

($-

norma

!"#$!"(>#!"())

code

*&"$

description

H 

D0  -

 .- 

? !,, . ,

size

)7

lenght

($-

norm

!"#$!"(>#!"())

J> VNQWwฤ‹MC

name

J CAT

(

 -.3! ) +

J> VJKEMPGUU

J CAT

(

  ((# $$

164

    


GLOVES

RUKAVICE MAPA

*&$

kรณd

 -! - 

nรกzev

popis

"   ,  "  & = ? Q . 

velikost

)7

dรฉlka

($-

norma

!"#$!"())

code

*&$

description

" 

  .+

" -

 .-0 

?!,, . ,

size

)7

lenght

($-

norm

!"#$!"#(>!"())

> #1

VNQWwฤ‹MC

CAT

(

 -! - 

name

> VJKEMPGUU

#1 CAT

(

  ((# #$

AL<O

kรณd

*""$

popis

O

D &= 

?Q . 

velikost

J>)7

dรฉlka

((-

norma

!"())!"(>#!"#$!"#$

code

*""$

nรกzev

VNQWwฤ‹MC

name

  -.

# CAT

  -.

description

O

D-

 .- 

?!,, . ,

size

J>)7

lenght

((-

norm

!"())!"(>#!"#$!"#$

VJKEMPGUU

(

# CAT

(

   ((# $

 

 

 

165


RUKAVICE

GLOVES

-/03.) /20!(- 0<0 )-. 3.) ))! -3-

A-

 

A-

 

8

8

0

0

0

<, .&(G

.--(G

\

\\

\

\

A :

A--

8

\

\

\

8

<, .,. B &>1G

2, -->1G

\\

\\

\\

\\

\\

A 

A 

8

\\

0

\

8

<, B &)1G

O- --)1G

\

\\

\

\

\\

H ] :^

H 

0

8

8

\

0

<,  B7G

W--7G

\

\\

8

8

\\

H 

H 

0

0

8

\\

0

<, - &1G

A-

--1G

\\

\\

8

0

\\

<, - &] &^

A-

--/-

\

\\

8

8

8 \

H  :

20

\

\\

\\

8

H 

H -

8

\

8

\\

\

0H 

0H 

\

\\

\\

\\

\\

<,  %&

S --

\

\\

\\

\\

H D

 

H D

 

\

\\

\\

\\

8

<, ,&& &

4 --

]

^

\\

\\

\\

\\

\\

H -

& 

H -

0

\

\

8

0

<, ,& - &

4 --- - 8

\

8

0

\

*-

 

*-\\

\\

0

0

0

<,  X &

SD--

\\

\\

\\

\\

\\

* :

A - 

\\

\\

\\

\\

\\

O, : - :

4D ]- -?^

\\

\\

\

\\

\\

*& :

*--

\\

\\

\\

\\

\\

* , :

*-D 

\\

\\

\\

\\

\\

OB&,&

A-Y /

0

\

8

8

8

* & :

*- -\\

\\

\\

\\

\\

*.

*.

0

0

8

\

0

_  - :

A D ]- -?^

\\

\\

\

\

* D 

*- D

0

\\

\\

\\

* D 

* D 

\\

\\

\\

\\

\\

* D 

*- D 

\

8

0

0

0

R-

 

R-

 -

\\

\\

\

8

0

R . & 

R  

8

\\

\\

\\

0

R-`

 

R-

 

0

8

8

\\

0

R

 

R

 

\\

\\

\\

\\

\\

! ]

 ^

! 

\

\\

\\

\\

$! D

 

$0! D

 

8

\\

\\

! 

! 

0

\

0

! /

! /-

\\

\\

\\

W ], &^

2 ] --^

8

\

\

W ].^(G

W (G

\\

\\

\\

W].. . ^

W 

\

\\

6- 

6- 

\\

\\

6

6-

\\

\\

 D 

 D

0

D, : - :

D, : - :

D, : D& :

E / , , :

2 ,, / 

\\

\\

\\

\\

\\

$

D

 

$0E

D

 

8

\\

\\

\\

\

\\

E

 

E\

\\

\\

\\

\\

8

E

 ]

 ^

E

 ]

-^

8

\

\\

\\

\

E

 -

E

 -

0

8

8

\

0

E - 

E - 

0

8

8

\\

0

E 

 

E 

 

\\

\\

\\

\\

\\ 8

". 

R , 

0

8

\\

\\

" 

" 

0

8

0

\\

0

\\

"  

"  

8

8

0

0

0

\\

\

S ]S ^

S- ]- -^

\\

\\

\\

\\

\\

0

0

2 -

 

2 -0

8

\\

\\

8

\\

\\

2 D

/ D

8

\\

\\

\\

\\

2

2

 

 

0

8

\\

\\\

8

a 

4 ,

0

\

\\

\\

\

Q & 

2

 

 

0

8

\

\\

8 0

\ \\

\\

0

\\

0

\\

\\

\\

\\

\\

\\

4 

4 

0

8

8

\\

\

\\

\\

8

K : &,- 

K 

0

8

\\

\\

8

\\

\\

\

\\

\\

K

-

* 

-

0

8

\

\\

8

D, :

\\

\\

\

\\

\\

KW

.

K

.

8

8

0

0

0

D& :

\\

\\

\\

\\

\\

N ] ^

N ] ^

\

\\

\\

\\

\\

K

K

0

8

\

\\

8

< ,

< ,

0

\

\\

\\

\

K % 

6,

0

8

\\

\\

\

<, -&(G1G

---(G 1G

\\

\\

\\

\\

\\

K-K-0

8

8

\\

0

<, -`&

*--

8

\

8

8

\

K

 )1G

K

 )1G

\\

\\

\\

\\

bb

<, - ` &

* --

\\

\\

\\

\\

\\

@

@

0

8

\

\\

8

<, ,B &$G

" --$G

\

\\

\

\

\\

OAK!@3

"!S2Q["3

"NKQNO3

WOMSQS!OA4KSE!Q3

25*5N"ZO3

OAK!@

"!S2Q!"

"NKQNO!

WOSMQS!OA4KSE!Q

25*5N"ZO

K &% - =% ?L  , 0 , - %   . %: %, , : - & % %

 - -  X-   ?R 0 B%  & ,  =%  - - ,  -   ,  

, , % 0- & :  -? ++ VHODNÝ

+ DOBRÝ

= PRŮMĚRNÝ

2, `

* &

A 

K,  , 

, /   ? N , - ,,     / ,, - , . - .- ,,-, D- .- - ,

  - -  / - ,, ,  

-?;  -  ,  - - ,, -  - -  / - -/  .

, . ?A-- / ,

, - ,+

 ,/ ,, . 

 - ?

- NEDOPORUČENÝ

++ SUITABLE

2 -  .- , , X

  , - 0 %- 

 & C 

 % %  - ,- - ,   ?

166

\\

+ GOOD

= AVERAGE

4 Y  .  , - - , -  0 ,  ,++ -,  , , , ./ + - - ,, - .  , ?

*A43 -& .-

J>01J0

4  & 

H

-J>0J#0

*

-

 

>1010)

 &,B 

R

->1070$

- :. -:

!

,

W6

70)70>

.

707707--&,B 

N

-

& ]- 

 :^

#0>)0J

,

 ,- :

>1010 )0))0(

- NOT RECOMMENDED

/ -&,B ,%-, -:

L

0 

#$0)101

<

D, :#G

(0>(0$

 / -&&,

O

, ,&7JG

>JJ#07(07

 / -& & , 

    

http://www.expokom.sk/fileadmin/katalogy/canis/kat-rukavice-2010a  

http://www.expokom.sk/fileadmin/katalogy/canis/kat-rukavice-2010a.pdf