Page 22

“Retrato de Murillo”, John Richard Coke Smyth, 1853, Patrimonium Hispalense, Colección Municipal de Sevilla

Expocultur #74  

Revista Expocultur / Edición Número 74 - 2018

Expocultur #74  

Revista Expocultur / Edición Número 74 - 2018

Advertisement